Publications of the selected author

1

Title:
Międzynarodowy system monetarny po konferencjach w Kingston i Manili = International Monetary System After the Conferences Held in Kingston and Monilla
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979) , s. 101-121. - Rez., summ.
Nr:
2168243800
article
See main document
2

Title:
Zwiększenie aktywności służby dyspozytorskiej poprzez wzmożenie jej wyposażenia technicznego (Przemysł górniczy)
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957) , s. 47-66
Nr:
2168277993
article
See main document
3

Title:
Sytuacja gospodarcza Niemieckiej Republiki Federalnej
Source:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI1957. - R. 1, nr 4, s. 131-137
Nr:
2168285317
varia
See main document
4

Title:
Czy kryzys naftowy w Europie Zachodniej?
Source:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI1957. - R. 1, nr 2, s. 147-158
Nr:
2168285315
varia
See main document
1
Międzynarodowy system monetarny po konferencjach w Kingston i Manili = International Monetary System After the Conferences Held in Kingston and Monilla / Roman CHOROŚNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979), s. 101-121. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Zwiększenie aktywności służby dyspozytorskiej poprzez wzmożenie jej wyposażenia technicznego (Przemysł górniczy) / Roman CHOROŚNICKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 47-66. - ISSN 0075-5125
3
Sytuacja gospodarcza Niemieckiej Republiki Federalnej / Roman CHOROŚNICKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 4 (1957), s. 131-137
4
Czy kryzys naftowy w Europie Zachodniej? / Roman CHOROŚNICKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 2 (1957), s. 147-158
1
Chorośnicki R., (1979), Międzynarodowy system monetarny po konferencjach w Kingston i Manili, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 101-121.
2
Chorośnicki R., (1957), Zwiększenie aktywności służby dyspozytorskiej poprzez wzmożenie jej wyposażenia technicznego (Przemysł górniczy), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 47-66.
3
Chorośnicki R., (1957), Sytuacja gospodarcza Niemieckiej Republiki Federalnej, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 4, s. 131-137.
4
Chorośnicki R., (1957), Czy kryzys naftowy w Europie Zachodniej?, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 2, s. 147-158.
1
@article{UEK:2168243800,
author = "Chorośnicki Roman",
title = "Międzynarodowy system monetarny po konferencjach w Kingston i Manili",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "119",
pages = "101-121",
year = "1979",
}
2
@article{UEK:2168277993,
author = "Chorośnicki Roman",
title = "Zwiększenie aktywności służby dyspozytorskiej poprzez wzmożenie jej wyposażenia technicznego (Przemysł górniczy)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "47-66",
year = "1957",
}
3
@misc{UEK:2168285317,
author = "Chorośnicki Roman",
title = "Sytuacja gospodarcza Niemieckiej Republiki Federalnej",
booktitle = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 4",
pages = "131-137",
year = "1957",
}
4
@misc{UEK:2168285315,
author = "Chorośnicki Roman",
title = "Czy kryzys naftowy w Europie Zachodniej?",
booktitle = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 2",
pages = "147-158",
year = "1957",
}