Publications of the selected author

1

Title:
Management of the Company's Innovation Development : the Case for Polish Enterprises
Source:
Journal of Risk and Financial Management. - vol. 14, iss. 4 (2021) , s. 1-16. - Tytuł numeru: Financial Technology and Innovation - Bibliogr.
Research program:
The article was financed with subsidies granted to the Project financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168354676
article
2

Author:
Title:
The Fourth Industrial Revolution - Challenges and Different Perspectives
Source:
Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 159-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349770
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Restructuring Management : Models - Changes - Development
Redaktor:
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020
Physical description:
300 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Access mode:
Level I:
Nr:
2168349718
monograph
See related chapters
4

Conference:
International Analytics for Management and Economics Conference - AMEC, Petersburg, Rosja, od 2019-09-27 do 2019-09-28
Title:
Growing Innovativeness of Polish Enterprises and the Economy
Source:
Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2019, s. 90-93. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-5-90363-339-5
Access mode:
Nr:
2168342097
varia
5

Conference:
5th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2018), Kragujevac, Serbia, od 2018-11-09 do 2018-11-10
Title:
Financing of Development and Regional Innovativeness in Poland
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management / ed. by Verica Babić - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2018, s. 253-268. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics to maintain the research capacity
ISBN:
978-86-6091-083-9
Access mode:
Nr:
2168330749
chapter in conference materials
6

Title:
Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation
Redaktor:
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
Nr:
2168326685
monograph
See related chapters
7

Author:
Marek Dziura , Michał Szeląg
Title:
Restrukturyzacja w grupie kapitałowej a ceny transferowe = Restructuring in the Group of Enterprises and Transfer Pricing
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 269-277. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328153
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Technology Foresight and Sustainable Development in Poland
Source:
Sustainable Development and Innovation : a Future Perspective / ed. by Tindara Abbate, Patrizia Accordino, Giovanna Centorrinos - Roma: Aracne, 2018, s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
ISBN:
978-88-255-2084-2 ; 88-255-2084-0
Nr:
2168342397
chapter in book
9

Author:
Marek Dziura , Ewa Zieleniec
Title:
Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów = Bankruptcy Procedure for Developers
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 279-287. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328155
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Marek Dziura , Jolanta Franczak
Title:
Strategia a struktura organizacyjna przedsiębiorstw = Strategy and the Organizational Structure of Enterprises
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 13-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168327935
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
The New Imperative of Innovation for Visegrad Group Countries
Source:
Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 221-234. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
Nr:
2168331895
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Marek Dziura , Ewa Zieleniec
Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jako alternatywa dla jego upadłości = Company Restructuring as an Alternative for Its Bankruptcy
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 161-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
Nr:
2168318897
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Potrzeba innowacji w gospodarce polskiej = The Need for Innovation in the Polish Economy
Source:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 31-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315253
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Marek Dziura , Joanna Kiesz
Title:
Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Analysis of the Restructuring Process of Employment in the Enterprise
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 183-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
Nr:
2168318899
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Marek Dziura , Fabio Fragomeni , Rosalba Rizzo
Title:
The Rule and the Solution for the Company Crisis
Source:
Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises : Theory - Methods - Practice / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 81-88. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-55-3 ; 978-83-65173-56-0
Nr:
2168307839
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Nowa gospodarka - aspekty wiedzy i innowacji = New Economy - Knowledge and Innovation Aspects
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2016) , s. 3-9. - Summ.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168304677
article
17

Title:
Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises : Theory - Methods - Practice
Publisher address:
Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-55-3 ; 978-83-65173-56-0
Nr:
2168307835
monograph
See related chapters
18

Author:
Title:
Finansowanie innowacji i działalności B+R w Polsce = Financing of Innovation and R&D Activity in Poland
Source:
Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 205-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
Nr:
2168308811
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Beata Skowron-Grabowska , Marek Dziura
Title:
EU Projects and Development of Transportation in Poland
Source:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 205-214. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168308057
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Beata Skowron-Grabowska , Marek Dziura
Title:
Industrial Productivity and International Competitiveness - the Polish Case within EU
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 15-35 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4
Access mode:
Nr:
2168301925
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Marek Dziura , Karolina Dąbek
Title:
Sektor wysokiej techniki a procesy restrukturyzacji w Polsce = Sector High-Tech and Processes of Restructuring in Poland
Source:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 317-332. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299547
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Innovation and Growth vs. Economic Crisis
Source:
Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 141-154 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
Nr:
2168296439
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
350 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-328
Nr:
2168309417
doctoral dissertation
24

Title:
Trends in Changes in Volumes and Fields of Activities of Medium-Sized Enterprises in Poland in 2007-2011
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 191-207 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2
Access mode:
Nr:
2168287567
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
275: il.; 24 cm
Notes:
Project Number PDI10600, Bibliogr. po rozdz. oraz s. 256-276
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288791
monograph
See related chapters
26

Author:
Title:
Sektor wysokiej techniki w warunkach restrukturyzacji procesów gospodarczych
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 187-211
ISBN:
978-83-62511-92-1 ; 978-83-62511-87-7
Nr:
2168283547
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Nowa gospodarka - gospodarka wiedzy i innowacji
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 45-81
ISBN:
978-83-62511-87-7
Nr:
2168283521
chapter in monograph
See main document
28

Title:
From the Third Sector to the Social Economy
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 23-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288793
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI Trójstronne Sympozjum Naukowe
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 24-25
Access mode:
Nr:
2168280121
varia
See main document
30

Conference:
XI International scientific symposium "Strategy of enterprises in the waiting period of the crisis: economic, social and legal aspects", Kijów, Ukraina, od 2013-05-15 do 2013-05-16
Title:
Innovation and Growth in the Face of Economic Crisis
Source:
Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2013, s. 114-133. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-617-0
Nr:
2168265976
chapter in conference materials
31

Author:
Title:
Technology Systems for Sustainable Development in Poland
Source:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 78-87. - Referat wygłoszony na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA - Bibliogr.
Nr:
2168297237
article
32

Author:
Marek Dziura , Fabio Fragomeni
Title:
Innovation for Sustainable Growth as the Way to Survive in Economic Crisis
Source:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 257-269 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-76-1
Nr:
2168237456
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Innovation Policy in Poland - Challenge for Intensive Growth
Source:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 234-242. - Referat wygłoszony na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA - Bibliogr.
Nr:
2168297249
article
34

Title:
Konkurencyjność i innowacyjność w kształtowaniu efektywności zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 116-152
Signature:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271870
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
455 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-86-0
Nr:
2168244722
monograph
36

Author:
Title:
Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiebiorstw = Alternative Sources of Financing Economic Activity of Small- and Medium-Sized Enterprises
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 345-359. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168219958
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Role of Innovation in Sustainable Growth in the Face of Economic Crisis
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 133-156 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228110
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Marek Dziura , Tadeusz Trzmiel
Title:
Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości = Municipal Infrastructure as the Factor of Entrepreneurship Development
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011) , s. 9-49. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168243774
article
39

Title:
Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 105-122
Signature:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260628
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Poziom oraz kierunki zmian innowacyjności z uwzględnieniem ochrony zdrowia w Polsce w latach 1995-2009 = The Changes of the Level of Innovation in Health Care Services in Poland since 1995-2009
Source:
Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach = Conditions, Trends and Results of Development of Industry and Services in Poland / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2011, s. 502-518. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-28-6
Nr:
2168233256
chapter in monograph
41

Author:
Title:
Poziom innowacyjności a wielkość nakładów inwestycyjnych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe w Polsce = Investment in Innovation and Research and Development in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 45-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51629
article
See main document
42

Title:
Knowledge as a Public Good and its Role in Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 26 (2010) , s. 483-500. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 587)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168294243
article
43

Title:
Innovation Policies in the Financial Crisis
Source:
Organization and Management. - no. 1 (139) (2010) , s. 199-221. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168275605
article
44

Title:
Globalizacja gospodarki a procesy innowacyjne w krajach OECD = The Globalisation Whereas Research and Development in OECD Countries
Source:
Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and Services Development Contemporary Challenges and Contingencies / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2010, s. 47-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-27-9
Nr:
2165660997
chapter in monograph
45

Title:
Zmiany wielkości oraz intensywności i kierunków przekształceń struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. nauk. Stanisław CHOMĄTOWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 55-104
ISBN:
978-83-927790-5-6
Nr:
2165633915
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Key Factors for Tourism Growth in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Proceedings of the 2009 International Conference on Tourism : April, 22nd- 25th, 2009, Messina, Italy / sci. ed. Irina Dragulanescu - Messina: SGB Edizioni, 2009. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-96116-20-3
Nr:
2165759214
chapter in conference materials
47

Author:
Title:
Zmiany organizacji koncentracji działalności badawczo-rozwojowej i struktury nakładów na jej rozwój w Polsce
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2009, s. 122-158
Signature:
NP-1284/Magazyn
Nr:
2168243612
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Technology Diffusion Programmes in Selected Countries
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 169-178. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166092571
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Zastosowanie Balanced Scorecard jako narzędzia controllingu strategicznego w procesie realizacji strategii = BSC as a Tool for Strategic Control in Strategy Implementation
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 266-274. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50969
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Dynamika i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2005
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2007, s. 31-57
Signature:
NP-1279/Magazyn
Nr:
2165345325
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Author:
Title:
Transfer technologii w gospodarce światowej : trendy i implikacje dla konkurencyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej = Technology Transfer in the World Economy : Trends And Implications for Competitiveness of Visegrad Group Countries
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 449-461. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166112669
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Ocena konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym = Evaluation of Polish Enterprises' Competitiveness on the International Market
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 167-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165760672
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Organizacja procesu transferu technologii w skali międzynarodowej = The Organisation and Process of the International Technology Transfer
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 87-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51145
article
See main document
54

Author:
Title:
Kierunki rozwoju i zmiany struktury naukochłonnych i innowacyjnych dziedzin gospodarki narodowej Polski
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2006, s. 183-207
Signature:
NP-1129/Magazyn
Nr:
2168286509
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Poland's Innovation Policy as a Challenge for Intensive Growth
Source:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 173-191. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-04-1
Nr:
2166384554
chapter in conference materials
See main document
56

Author:
Title:
Globalizacja z ludzką twarzą
Source:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio - Messina: Universita Degli Studi, 2005, s. 15-34 - Bibliogr.
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Nr:
2168290277
chapter in monograph
See main document
57

Author:
Conference:
International Scientific Conference: Can the Transitional and Development Economies Ever Catch Up?, Kraków, Polska, od 2005-09-20 do 2005-09-21
Title:
Typology of Technology Diffusion Programmes in Selected Countries
Source:
Can the Transitional and Development Economies Ever Catch Up? The Materials from the International Scientific Conference Cracow, 20-21 September 2005 - Cracow: The School of Economics and Computer Science in Cracow, 2005, s. 66-76. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916937-2-4
Nr:
2168238466
chapter in conference materials
58

Author:
Title:
Zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw a dynamika i kierunki zmian strukturalnych sektora przedsiębiorstw i gospodarki polskiej
Source:
Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2005, s. 139-188
Signature:
NP-1063/Magazyn
Nr:
2168262214
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Title:
Una globalizzazione dal volto umano
Source:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio - Messina: Universita Degli Studi, 2005, s. 35-55 - Bibliogr.
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Nr:
2168290279
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
Niezawodność
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 364-365. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270148
lexical items
See main document
61

Author:
Title:
Normatywy
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 368
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270152
lexical items
See main document
62

Author:
Title:
Analiza i ocena nowoczesności wyrobów przemysłowych i struktury produkcji przemysłowej w Polsce po 1990 r.
Source:
Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2004, s. 84-120
Signature:
NP-939/Magazyn
Nr:
2168264740
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Author:
Title:
Nadzór autorski
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 357
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270142
lexical items
See main document
64

Author:
Title:
Innowacje jako wyznacznik kierunków oraz skuteczności restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw = Innovations as a Determinant of Directions as Well as Effectiveness of an Enterprise`s Developmental Restructuring
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 75-93. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223356
article
See main document
65

Author:
Title:
Research and Development in the Processes of Development and Diffusion of Technology
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 103-114 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225248
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie dąbrowskim = Support of Development of Small and Medium Size Enterprises in Dąbrowa Tarnowska County
Source:
Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 2 / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo KREOS, 2003, s. 727-747. - Summ.
ISBN:
83-916357-2-4
Nr:
2168248220
chapter in monograph
67

Title:
The Influence of Investments on the Efficiency of Company Operations - Integrated Multi-Period Models
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 135-141. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225292
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Globalizacja gospodarki a nowe tendencje zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, s. 21-36 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-175-1
Nr:
2168230136
chapter in monograph
See main document
69

Author:
Title:
Management of Small and Medium Size Companies in the Face of Globalisation
Source:
La piccola e media impresa : Profili giurdici, aziendali, economici e fiscali : atti del Forum italo-polacco Cracovia 30 ottobre 2000; Messina, 15 novembre 2000 / opieka: Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI - [S. l.]: [s. n.], 2002, s. 87-100
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 38, 2000, suppl.)
Nr:
2168247248
chapter in conference materials
See main document
70

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami - Klasyczne Zasady, Nowoczesne Narzędzia", Międzyzdroje, Polska, od 2002-04-10 do 2002-04-12
Title:
Branżowa konsolidacja przedsiębiorstw (analiza przypadku) = Branch Consolidation of Enterprises (Case Study)
Source:
Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002, s. 609-620. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-913327-0-5
Nr:
2168245930
chapter in conference materials
71

Title:
Innowacyjność przedsiebiorstw a wzrost ich wartości = Innovative Processes of Enterprises and the Growth of their Value
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2 / red. nauk. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2002, s. 811-825. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916357-0-8
Nr:
2168240794
chapter in conference materials
72

Author:
Title:
Internacjonalizacja gospodarki a innowacyjność przemysłu w Polsce
Source:
Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność / kier. tematu Stanisław CHOMĄTOWSKI2002, s. 140-170
Signature:
NP-846/Magazyn
Nr:
2168272814
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Title:
Zagadnienie niepewności i ryzyka w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa = Risk and Uncertainty in Enterprise's Value Estimation
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001, s. 319-330. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7241-191-3
Nr:
2168246984
chapter in monograph
74

Author:
Title:
Innovation : Sources and Strategies
Source:
International Journal of Technology Management. - vol. 21, iss. 5-6 (2001) , s. 612-627. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229846
article
75

Author:
Title:
Knowledge Management and Development Assistance
Source:
Enterprises in the Face of Contemporary Challenges / scient. eds.: Alessandro Anastasi & Ryszard BOROWIECKI - Cracow ; Messina: Univ. of Economics, 2000, s. 67-76 - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-2-7
Nr:
2166550528
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka i niepewności = Investment Decision - under the Risk and Uncertainty Conditions
Source:
Zarządzanie finansami : współczesne tendencje w teorii i praktyce : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kołobrzeg, 2-4 marca 2000 roku. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, s. 31-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński ; nr 49)
Nr:
2168246396
chapter in conference materials
77

Author:
Title:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 1999
Source:
Przegląd Organizacji2000. - nr 1, s. 11-18
Access mode:
Nr:
2168329049
varia
78

Author:
Marek Dziura , Agnieszka Marzec , Simona Matuszewska
Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Globalizacja a nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Globalization and New Tendencies in Company Management
Source:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 470-477. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223682
chapter in conference materials
See main document
79

Author:
Title:
Ways of Strengthening Government-Industry Partnerships in OECD Countries
Source:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 117-128. - Summ.
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235356
chapter in conference materials
See main document
80

Author:
Title:
Zmiany stopnia specjalizacji przemysłu w krajach OECD w latach 1963-1992 = Changes in Specialization Degree of Industry in OECD Countries in the 1963-1992 Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 507 (1998) , s. 143-149. - Summ.
Nr:
2168234058
article
See main document
81

Author:
Jaideep Motwani , Marek Dziura
Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Title:
TQM Practices in Costa Rican Companies : Lessons for Poland Companies
Source:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 246-257. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234300
chapter in conference materials
See main document
82

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Title:
Kierunki i etapy restrukturyzacji przemysłu w Polsce = Directions and Stages of Industry Restructuring in Poland
Source:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 621-627. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243760
chapter in conference materials
See main document
83

Author:
Title:
Dynamika i kierunki procesu upodabniania się struktur przemysłowych w krajach grupy G 7 = Dynamics and Directions of Process of Becoming Alike of G 7 Member-Countries Industrial Structures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 477 (1996) , s. 87-96. - Summ.
Nr:
2168244618
article
See main document
84

Author:
Title:
Dynamika i kierunki procesu dostosowań strukturalnych w przemyśle przetwórczym krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach 1963-1992
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
216 k.: il.; 30 cm + Aneks : 257 k. ; Autoreferat : 16 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/841; Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/842
Nr:
2168282435
doctoral dissertation
85

Author:
J. Hardy , A. Rainnie , Janusz Kot , Marek Dziura , Ewa Piasecka
Title:
Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production
Source:
Communist Economies and Economic Transformation. - vol. 8, iss. 2 (1996) , s. 237-249. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233206
article
86

Author:
Title:
Restructuring the Cracow Region
Publisher address:
Hertford: University of Hertfordshire, 1996
Physical description:
35 s.; 21 cm
Series:
(Working Paper Series University of Hertfordshire Business School ; 10)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345166
publishing series
87

Title:
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Warszawa; Kraków: TNOiK; Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-18-0
Nr:
2168237188
monograph
88

Author:
Title:
Możliwości adaptacji kierunków i zasad polityki dostosowań strukturalnych w warunkach gospodarki polskiej
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 726 (1996) , s. 61-72. - Tytuł numeru: Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw: materiały konferencyjne. Przesieka, 6-7 czerwca
Nr:
2168254668
article
89

Title:
Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim
Source:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 105-119
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238842
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
150 s. [15]: k. złoż.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-6439-28-9
Nr:
2168238158
academic script
91

Author:
Title:
Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych = Risk and Uncertainty when Making Decisions on Investment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 451 (1995) , s. 27-40. - Summ.
Nr:
2168244840
article
See main document
92

Title:
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa; Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
122, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-18-0
Nr:
2168237182
monograph
93

Conference:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Title:
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w procesie ich przekształceń własnościowych = Changes in Economic and Financial Conditions of State Enterprises in Cracow Voivodship During Their Ownership Transformation
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 225-234. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168243114
chapter in conference materials
See main document
94

Title:
Wnioski z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej"
Source:
Przegląd Organizacji1994. - nr 12, s. 26-28
Nr:
2168229792
varia
95

Title:
Dynamika i kierunki zmian struktury gałęziowej a efektywność przemysłu w Polsce w latach 1980-1990 : (podsumowanie wyników badań)
Source:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI] - Kraków: FOGRA, 1994, s. 91-98
ISBN:
83-85719-05-9
Nr:
2168252328
chapter in monograph
See main document
96

Title:
Determinanty i kierunki zmienności struktur przemysłowych
Source:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI] - Kraków: FOGRA, 1994, s. 9-22
ISBN:
83-85719-05-9
Nr:
2168252312
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Analiza kierunków i dynamiki zmian struktury gałęziowej oraz efektywności przemysłu w Polsce w latach 1980-1990
Source:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI] - Kraków: FOGRA, 1994, s. 53-89
ISBN:
83-85719-05-9
Nr:
2168252326
chapter in monograph
See main document
98

Author:
Title:
Rola industrializacji w kształtowaniu rozwoju gospodarczego = The Role of Industrialization in the Formation of Economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 431 (1994) , s. 71-81. - Summ.
Nr:
2168244588
article
See main document
99

Author:
Title:
The Structural Adjustment of Industry in OECD-Countries in the 1980s
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 223-241 - Bibliogr.
Nr:
2166088456
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Title:
Zróżnicowanie międzybranżowe materiałochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej w Polsce = Interbranch Differentiation of Material and Energy Consumption Indices of Industrial Production in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991) , s. 131-149. - Rez., summ.
Nr:
2168235250
article
See main document
101

Title:
Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych = Research Into the Volume and Structure of Costa of Environmental Protection In Selected Industrial Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989) , s. 107-121. - Rez., summ.
Nr:
2168235114
article
See main document
102

Title:
Zakres i sposoby koordynacji zamówień rządowych na materiały i wyroby = Scope of Coordination Ways of Indents of Matarial and Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988) , s. 15-32. - Rez., summ.
Nr:
2168234958
article
See main document
103

Author:
Title:
Kierunki ewolucji struktury przemysłu przetwórczego krajów OECD = Directions of Evolution in Structure of Industry among OECD Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988) , s. 209-222. - Rez., summ.
Nr:
2168235000
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Efekty ekonomiczne zmian wielkości i struktury inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
171 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
3/KEiOP/2/08/S/420
Signature:
NP-1244/Magazyn
Nr:
2165604121
unpublished scientific work
2

Title:
Polityka i narzędzia prorozwojowej restrukturyzacji przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
203 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KEiOP/1/2003/S/055
Signature:
NP-933/Magazyn
Nr:
2168255352
unpublished scientific work
3

Author:
Ryszard Borowiecki , Mirosław Kwieciński , Piotr Bartkowiak , Agnieszka Natasza Duraj , Marek Dziura , Andrzej Jaki , Jarosław Kaczmarek , Stanisław Młynarski , Katarzyna Kotulska , Małgorzata Kowalik , Demetriusz Kurosad , Tomasz Rojek , Barbara Siuta
Title:
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
210 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KEiOP/3/2002/S
Signature:
NP-845/Magazyn
Nr:
2168256414
unpublished scientific work
4

Title:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń i rozwoju. (Cz. 2)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
224 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KEiOP/2/98/Su
Signature:
NP-491/2/Magazyn
Nr:
2168253412
unpublished scientific work
5

Title:
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
395 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
30/KEiOP/1/94/S
Signature:
NP-291/Magazyn
Nr:
2168271516
unpublished scientific work
6

Title:
Przekształcenia własnościowe a zmiany struktury przedsiębiorstw przemysłowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
201 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-189/Magazyn
Nr:
2168271512
unpublished scientific work
7

Title:
Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej. [1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
277 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
22/SZEiOP/1/92/S
Signature:
NP-223/[1]/Magazyn
Nr:
2168271786
unpublished scientific work
8

Title:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
130 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
24/SZEiOP/3/92/S
Signature:
NP-225/Magazyn
Nr:
2168265358
unpublished scientific work
9

Title:
Kryteria i metody oceny przekształceń strukturalnych w układach gałęziowo-branżowych i przestrzennych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
39 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
24/EPrz/8/91/S
Signature:
NP-115/Magazyn
Nr:
2168272116
unpublished scientific work
1
Management of the Company's Innovation Development : the Case for Polish Enterprises / Marek DZIURA, Tomasz ROJEK // Journal of Risk and Financial Management. - vol. 14, iss. 4 (2021), s. 1-16. - Summ.. - Tytuł numeru: Financial Technology and Innovation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/156/htm. - ISSN 1911-8066
2
The Fourth Industrial Revolution - Challenges and Different Perspectives / Marek DZIURA // W: Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 159-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
3
Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - 300 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052828416305066Wstęp:
4
Growing Innovativeness of Polish Enterprises and the Economy / Tomasz ROJEK, Marek DZIURA // W: Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina. - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2019. - S. 90-93. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-5-90363-339-5. - Pełny tekst: https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166
5
Financing of Development and Regional Innovativeness in Poland / Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management / ed. by Verica Babić. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2018. - S. 253-268. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-083-9. - Pełny tekst: http://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202018.pdf
6
Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
7
Restrukturyzacja w grupie kapitałowej a ceny transferowe = Restructuring in the Group of Enterprises and Transfer Pricing / Marek DZIURA, Michał Szeląg // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 269-277. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
8
Technology Foresight and Sustainable Development in Poland / Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK // W: Sustainable Development and Innovation : a Future Perspective / ed. by Tindara Abbate, Patrizia Accordino, Giovanna Centorrinos. - Roma: Aracne, 2018. - S. 27-40. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-255-2084-2 ; 88-255-2084-0. - Spis treści: http://www.aracneeditrice.it/pdf/9788825520842.pdfWstęp:
9
Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów = Bankruptcy Procedure for Developers / Marek DZIURA, Ewa Zieleniec // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 279-287. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
10
Strategia a struktura organizacyjna przedsiębiorstw = Strategy and the Organizational Structure of Enterprises / Marek DZIURA, Jolanta Franczak // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 13-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
11
The New Imperative of Innovation for Visegrad Group Countries / Marek DZIURA // W: Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 221-234. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
12
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jako alternatywa dla jego upadłości = Company Restructuring as an Alternative for Its Bankruptcy / Marek DZIURA, Ewa Zieleniec // W: Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 161-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
13
Potrzeba innowacji w gospodarce polskiej = The Need for Innovation in the Polish Economy / Marek DZIURA // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 31-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
14
Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Analysis of the Restructuring Process of Employment in the Enterprise / Marek DZIURA, Joanna Kiesz // W: Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 183-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
15
The Rule and the Solution for the Company Crisis / Marek DZIURA, Fabio Fragomeni, Rosalba Rizzo // W: Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises : Theory - Methods - Practice / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 81-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-55-3 ; 978-83-65173-56-0
16
Nowa gospodarka - aspekty wiedzy i innowacji = New Economy - Knowledge and Innovation Aspects / Marek DZIURA, Ryszard BOROWIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2016), s. 3-9. - Summ. - ISSN 0137-7221
17
Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises : Theory - Methods - Practice / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2016. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-55-3 ; 978-83-65173-56-0
18
Finansowanie innowacji i działalności B+R w Polsce = Financing of Innovation and R&D Activity in Poland / Marek DZIURA // W: Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 205-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
19
EU Projects and Development of Transportation in Poland / Beata Skowron-Grabowska, Marek DZIURA // W: Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 205-214. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
20
Industrial Productivity and International Competitiveness - the Polish Case within EU / Beata Skowron-Grabowska, Marek DZIURA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf
21
Sektor wysokiej techniki a procesy restrukturyzacji w Polsce = Sector High-Tech and Processes of Restructuring in Poland / Marek DZIURA, Karolina Dąbek // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 317-332. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
22
Innovation and Growth vs. Economic Crisis / Marek DZIURA // W: Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 141-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
23
Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności / Tomasz KUSIO ; . - Kraków : , 2015. - 350 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Ryszard BOROWIECKI ; Promotor pomocniczy: Marek DZIURA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003189
24
Trends in Changes in Volumes and Fields of Activities of Medium-Sized Enterprises in Poland in 2007-2011 / Paweł KRZEMIŃSKI, Marek DZIURA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 191-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
25
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - 275 : il. ; 24 cm. - Project Number PDI10600. - Bibliogr. po rozdz. oraz s. 256-276. - ISBN 978-83-932796-8-5
26
Sektor wysokiej techniki w warunkach restrukturyzacji procesów gospodarczych / Marek DZIURA // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 187-211. - ISBN 978-83-62511-92-1 ; 978-83-62511-87-7
27
Nowa gospodarka - gospodarka wiedzy i innowacji / Marek DZIURA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 45-81. - ISBN 978-83-62511-87-7
28
From the Third Sector to the Social Economy / Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 23-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
29
Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI Trójstronne Sympozjum Naukowe / Paweł KRZEMIŃSKI, Marek DZIURA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
30
Innovation and Growth in the Face of Economic Crisis / Marek DZIURA, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI International Scientific Symposium, [May 15-16, 2013, Kyiv] / ed. by Anatolii Mazaraki. - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2013. - S. 114-133. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-966-629-617-0
31
Technology Systems for Sustainable Development in Poland / Marek DZIURA // The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012), s. 78-87. - Summ.. - Referat wygłoszony na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA. - Bibliogr. - ISSN 2047-2854
32
Innovation for Sustainable Growth as the Way to Survive in Economic Crisis / Marek DZIURA, Fabio Fragomeni // W: Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 257-269. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-76-1
33
Innovation Policy in Poland - Challenge for Intensive Growth / Marek DZIURA // The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012), s. 234-242. - Summ.. - Referat wygłoszony na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA. - Bibliogr. - ISSN 2047-2854
34
Konkurencyjność i innowacyjność w kształtowaniu efektywności zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / Marek DZIURA, Piotr LITWA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 116-152
35
Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 455 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-86-0
36
Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiebiorstw = Alternative Sources of Financing Economic Activity of Small- and Medium-Sized Enterprises / Marek DZIURA // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 345-359. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
37
Role of Innovation in Sustainable Growth in the Face of Economic Crisis / Marek DZIURA, Piotr LITWA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 133-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
38
Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości = Municipal Infrastructure as the Factor of Entrepreneurship Development / Marek DZIURA, Tadeusz Trzmiel // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011), s. 9-49. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf. - ISSN 1734-5391
39
Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw / Marek DZIURA, Piotr LITWA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 105-122
40
Poziom oraz kierunki zmian innowacyjności z uwzględnieniem ochrony zdrowia w Polsce w latach 1995-2009 = The Changes of the Level of Innovation in Health Care Services in Poland since 1995-2009 / Paweł KRZEMIŃSKI, Marek DZIURA // W: Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach = Conditions, Trends and Results of Development of Industry and Services in Poland / red. Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2011. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 502-518. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-28-6
41
Poziom innowacyjności a wielkość nakładów inwestycyjnych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe w Polsce = Investment in Innovation and Research and Development in Poland / Marek DZIURA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 45-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168176096. - ISSN 1898-6447
42
Knowledge as a Public Good and its Role in Development / Marek DZIURA, Katarzyna KOTULSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 587). - nr 26 (2010), s. 483-500. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem. - ISSN 1733-2842
43
Innovation Policies in the Financial Crisis / Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA // Organization and Management. - no. 1 (139) (2010), s. 199-221. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
44
Globalizacja gospodarki a procesy innowacyjne w krajach OECD = The Globalisation Whereas Research and Development in OECD Countries / Marek DZIURA, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and Services Development Contemporary Challenges and Contingencies / red. Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2010. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 47-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-27-9
45
Zmiany wielkości oraz intensywności i kierunków przekształceń struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA // W: Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. nauk. Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 55-104. - ISBN 978-83-927790-5-6
46
Key Factors for Tourism Growth in Poland / Marek DZIURA, Piotr LITWA // W: Proceedings of the 2009 International Conference on Tourism : April, 22nd- 25th, 2009, Messina, Italy [Dokument elektroniczny] / sci. ed. Irina Dragulanescu. - Dane tekstowe (plik pdf). - Messina: SGB Edizioni, 2009. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 687 plików, 16 folderów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-96116-20-3
47
Zmiany organizacji koncentracji działalności badawczo-rozwojowej i struktury nakładów na jej rozwój w Polsce / Marek DZIURA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2009), s. 122-158
48
Technology Diffusion Programmes in Selected Countries / Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 169-178. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
49
Zastosowanie Balanced Scorecard jako narzędzia controllingu strategicznego w procesie realizacji strategii = BSC as a Tool for Strategic Control in Strategy Implementation / Marek DZIURA, Piotr LITWA // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 266-274. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
50
Dynamika i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2005 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2007), s. 31-57
51
Transfer technologii w gospodarce światowej : trendy i implikacje dla konkurencyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej = Technology Transfer in the World Economy : Trends And Implications for Competitiveness of Visegrad Group Countries / Marek DZIURA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 449-461. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
52
Ocena konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym = Evaluation of Polish Enterprises' Competitiveness on the International Market / Marek DZIURA // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 167-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
53
Organizacja procesu transferu technologii w skali międzynarodowej = The Organisation and Process of the International Technology Transfer / Marek DZIURA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 87-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/130736340. - ISSN 0208-7944
54
Kierunki rozwoju i zmiany struktury naukochłonnych i innowacyjnych dziedzin gospodarki narodowej Polski / Marek DZIURA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2006), s. 183-207
55
Poland's Innovation Policy as a Challenge for Intensive Growth / Marek DZIURA // W: Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. - S. 173-191. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-04-1
56
Globalizacja z ludzką twarzą / Marek DZIURA // W: Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio. - Messina: Universita Degli Studi, 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; Supplemento - Anno 43). - S. 15-34. - Bibliogr.
57
Typology of Technology Diffusion Programmes in Selected Countries / Marek DZIURA // W: Can the Transitional and Development Economies Ever Catch Up? The Materials from the International Scientific Conference Cracow, 20-21 September 2005. - Cracow: The School of Economics and Computer Science in Cracow, 2005. - S. 66-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916937-2-4
58
Zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw a dynamika i kierunki zmian strukturalnych sektora przedsiębiorstw i gospodarki polskiej / Marek DZIURA // W: Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2005), s. 139-188
59
Una globalizzazione dal volto umano / Marek DZIURA // W: Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio. - Messina: Universita Degli Studi, 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; Supplemento - Anno 43). - S. 35-55. - Bibliogr.
60
Niezawodność / Marek DZIURA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 364-365. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
61
Normatywy / Marek DZIURA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 368. - ISBN 83-7251-438-0
62
Analiza i ocena nowoczesności wyrobów przemysłowych i struktury produkcji przemysłowej w Polsce po 1990 r. / Marek DZIURA // W: Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2004), s. 84-120
63
Nadzór autorski / Marek DZIURA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 357. - ISBN 83-7251-438-0
64
Innowacje jako wyznacznik kierunków oraz skuteczności restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw = Innovations as a Determinant of Directions as Well as Effectiveness of an Enterprise`s Developmental Restructuring / Marek DZIURA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 75-93. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
65
Research and Development in the Processes of Development and Diffusion of Technology / Marek DZIURA // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 103-114. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
66
Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie dąbrowskim = Support of Development of Small and Medium Size Enterprises in Dąbrowa Tarnowska County / Marek DZIURA, Jarosław KACZMAREK // W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 2 / red. Edward Urbańczyk. - Szczecin: Wydawnictwo KREOS, 2003. - S. 727-747. - Summ. - ISBN 83-916357-2-4
67
The Influence of Investments on the Efficiency of Company Operations - Integrated Multi-Period Models / Marek DZIURA, Jarosław KACZMAREK // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 135-141. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
68
Globalizacja gospodarki a nowe tendencje zarządzania przedsiębiorstwem / Marek DZIURA, Jarosław KACZMAREK // W: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - S. 21-36. - Bibliogr. - ISBN 83-7333-175-1
69
Management of Small and Medium Size Companies in the Face of Globalisation / Marek DZIURA // W: La piccola e media impresa : Profili giurdici, aziendali, economici e fiscali : atti del Forum italo-polacco Cracovia 30 ottobre 2000; Messina, 15 novembre 2000 / opieka: Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI. - [S. l.]: [s. n.], 2002. - (Annali della Facoltà di Economia ; A. 38, 2000, suppl). - S. 87-100
70
Branżowa konsolidacja przedsiębiorstw (analiza przypadku) = Branch Consolidation of Enterprises (Case Study) / Marek DZIURA, Jarosław KACZMAREK // W: Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002. - (Czas na Pieniądz). - S. 609-620. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-913327-0-5
71
Innowacyjność przedsiebiorstw a wzrost ich wartości = Innovative Processes of Enterprises and the Growth of their Value / Marek DZIURA, Jarosław KACZMAREK // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2 / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2002. - S. 811-825. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916357-0-8
72
Internacjonalizacja gospodarki a innowacyjność przemysłu w Polsce / Marek DZIURA // W: Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność / kier. tematu Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2002), s. 140-170
73
Zagadnienie niepewności i ryzyka w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa = Risk and Uncertainty in Enterprise's Value Estimation / Marek DZIURA, Jarosław KACZMAREK // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. - S. 319-330. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7241-191-3
74
Innovation : Sources and Strategies / Marek DZIURA // International Journal of Technology Management. - vol. 21, iss. 5-6 (2001), s. 612-627. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0267-5730
75
Knowledge Management and Development Assistance / Marek DZIURA // W: Enterprises in the Face of Contemporary Challenges / scient. eds.: Alessandro Anastasi & Ryszard BOROWIECKI. - Cracow ; Messina: Univ. of Economics, 2000. - S. 67-76. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-2-7
76
Decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka i niepewności = Investment Decision - under the Risk and Uncertainty Conditions / Marek DZIURA, Jarosław KACZMAREK // W: Zarządzanie finansami : współczesne tendencje w teorii i praktyce : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kołobrzeg, 2-4 marca 2000 roku. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000. - (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1232-5848 ; nr 49). - S. 31-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
77
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 1999 / Marek DZIURA // Przegląd Organizacji. - nr 1 (2000), s. 11-18. - ISSN 0137-7221
78
Globalizacja a nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Globalization and New Tendencies in Company Management / Marek DZIURA, Agnieszka Marzec, Simona Matuszewska // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000. - S. 470-477. - Streszcz., summ. - ISBN 83-911295-1-9
79
Ways of Strengthening Government-Industry Partnerships in OECD Countries / Marek DZIURA // W: Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. - S. 117-128. - Summ. - ISBN 83-88114-42-5
80
Zmiany stopnia specjalizacji przemysłu w krajach OECD w latach 1963-1992 = Changes in Specialization Degree of Industry in OECD Countries in the 1963-1992 Period / Marek DZIURA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 507 (1998), s. 143-149. - Summ. - ISSN 0208-7944
81
TQM Practices in Costa Rican Companies : Lessons for Poland Companies / Jaideep Motwani, Marek DZIURA // W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998. - S. 246-257. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-8-7
82
Kierunki i etapy restrukturyzacji przemysłu w Polsce = Directions and Stages of Industry Restructuring in Poland / Marek DZIURA // W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 621-627. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-2-8
83
Dynamika i kierunki procesu upodabniania się struktur przemysłowych w krajach grupy G 7 = Dynamics and Directions of Process of Becoming Alike of G 7 Member-Countries Industrial Structures / Marek DZIURA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 477 (1996), s. 87-96. - Summ. - ISSN 0208-7944
84
Dynamika i kierunki procesu dostosowań strukturalnych w przemyśle przetwórczym krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach 1963-1992 / Marek DZIURA ; Promotor: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków, 1996. - 216 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 257 k. ; Autoreferat : 16 k. - Bibliogr.
85
Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production / J. Hardy, A. Rainnie, J. KOT, M. DZIURA & E. PIASECKA // Communist Economies and Economic Transformation. - vol. 8, iss. 2 (1996), s. 237-249. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1351-4393
86
Restructuring the Cracow Region / Janusz KOT, Marek DZIURA, Ewa PIASECKA, Małgorzata BEDNARCZYK, J. Hardy, A. Rainnie. - Hertford : University of Hertfordshire, 1996. - 35 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Working Paper Series / University of Hertfordshire Business School ; 10)
87
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Warszawa; Kraków : TNOiK; Akademia Ekonomiczna, 1996. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85719-18-0
88
Możliwości adaptacji kierunków i zasad polityki dostosowań strukturalnych w warunkach gospodarki polskiej / Marek DZIURA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 726 (1996), s. 61-72. - Tytuł numeru: Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw: materiały konferencyjne. Przesieka, 6-7 czerwca. - ISSN 0324-8445
89
Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim / Małgorzata BEDNARCZYK, Marek DZIURA, Janusz KOT, Ewa PIASECKA // W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996. - S. 105-119. - ISBN 83-86439-80-7
90
Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Janusz NESTERAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 150 s. [15] : k. złoż. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-6439-28-9
91
Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych = Risk and Uncertainty when Making Decisions on Investment / Marek DZIURA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 451 (1995), s. 27-40. - Summ. - ISSN 0208-7944
92
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI. - Warszawa; Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa; Akademia Ekonomiczna, 1995. - 122, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85719-18-0
93
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w procesie ich przekształceń własnościowych = Changes in Economic and Financial Conditions of State Enterprises in Cracow Voivodship During Their Ownership Transformation / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Jarosław KACZMAREK // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 225-234. - Summ. - ISBN 83-85719-09-1
94
Wnioski z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej" / Jadwiga ADAMCZYK, Marek DZIURA // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1994), s. 26-28. - ISSN 0137-7221
95
Dynamika i kierunki zmian struktury gałęziowej a efektywność przemysłu w Polsce w latach 1980-1990 : (podsumowanie wyników badań) / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK // W: Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI]. - Kraków: FOGRA, 1994. - S. 91-98. - ISBN 83-85719-05-9
96
Determinanty i kierunki zmienności struktur przemysłowych / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA // W: Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI]. - Kraków: FOGRA, 1994. - S. 9-22. - ISBN 83-85719-05-9
97
Analiza kierunków i dynamiki zmian struktury gałęziowej oraz efektywności przemysłu w Polsce w latach 1980-1990 / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK // W: Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI]. - Kraków: FOGRA, 1994. - S. 53-89. - ISBN 83-85719-05-9
98
Rola industrializacji w kształtowaniu rozwoju gospodarczego = The Role of Industrialization in the Formation of Economic Development / Marek DZIURA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 431 (1994), s. 71-81. - Summ. - ISSN 0208-7944
99
The Structural Adjustment of Industry in OECD-Countries in the 1980s / Marek DZIURA // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 223-241. - Bibliogr.
100
Zróżnicowanie międzybranżowe materiałochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej w Polsce = Interbranch Differentiation of Material and Energy Consumption Indices of Industrial Production in Poland / Marek DZIURA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991), s. 131-149. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
101
Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych = Research Into the Volume and Structure of Costa of Environmental Protection In Selected Industrial Enterprises / Marek DZIURA, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989), s. 107-121. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
102
Zakres i sposoby koordynacji zamówień rządowych na materiały i wyroby = Scope of Coordination Ways of Indents of Matarial and Goods / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 15-32. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
103
Kierunki ewolucji struktury przemysłu przetwórczego krajów OECD = Directions of Evolution in Structure of Industry among OECD Countries / Marek DZIURA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 209-222. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
104
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Efekty ekonomiczne zmian wielkości i struktury inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Stanisław CHOMĄTOWSKI - kierownik podtematu, Marek DZIURA, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 171 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
105
Polityka i narzędzia prorozwojowej restrukturyzacji przedsiębiorstw / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik projektu, Mirosław KWIECIŃSKI, Piotr Bartkowiak, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Elżbieta Wysłocka, Tomasz ROJEK, Wojciech SZYMLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 203 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik projektu, Mirosław KWIECIŃSKI, Piotr Bartkowiak, Agnieszka Natasza Duraj, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław Młynarski, Katarzyna KOTULSKA, Małgorzata KOWALIK, Demetriusz Kurosad, Tomasz ROJEK, Barbara SIUTA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 210 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
107
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń i rozwoju. (Cz. 2) / kier. Ryszard BOROWIECKI ; [aut.: Ryszard BOROWIECKI, Adam NALEPKA, Piotr Bartkowiak, Marek DZIURA, Ewa Gołębiowska, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Marta Kołodziej-Hajdo, Janusz NESTERAK, Tomasz ROJEK, Marek SZCZUR]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 224 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego) / [aut. pracy: Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Barbara STOLARZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 395 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Przekształcenia własnościowe a zmiany struktury przedsiębiorstw przemysłowych / [zespół aut: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Jarosław KACZMAREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 201 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
110
Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej. [1] / Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Zofia MIERZWA, Janusz NESTERAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
111
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI (kier. tematu), Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 130 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Kryteria i metody oceny przekształceń strukturalnych w układach gałęziowo-branżowych i przestrzennych / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI ; autorzy: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 39 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Dziura M., Rojek T., (2021), Management of the Company's Innovation Development : the Case for Polish Enterprises, "Journal of Risk and Financial Management", vol. 14, iss. 4, s. 1-16; https://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/156/htm
2
Dziura M., (2020), The Fourth Industrial Revolution - Challenges and Different Perspectives. [W:] Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), Restructuring Management : Models - Changes - Development, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 159-173.
3
Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), (2020), Restructuring Management: Models - Changes - Development, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 300 s.
4
Rojek T., Dziura M., (2019), Growing Innovativeness of Polish Enterprises and the Economy. [W:] Shakina E. (red.), Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference, Saint Petersburg : National Research University - HSE, s. 90-93.
5
Dziura M., Jaki A., Rojek T., (2018), Financing of Development and Regional Innovativeness in Poland. [W:] Babić V. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 253-268.
6
Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), (2018), Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges: Management - Restructuring - Innovation, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 176 s.
7
Dziura M., Szeląg M., (2018), Restrukturyzacja w grupie kapitałowej a ceny transferowe. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 269-277.
8
Dziura M., Jaki A., Rojek T., (2018), Technology Foresight and Sustainable Development in Poland. [W:] Abbate T., Accordino P., Centorrinos G. (red.), Sustainable Development and Innovation : a Future Perspective, Roma : Aracne, s. 27-40.
9
Dziura M., Zieleniec E., (2018), Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 279-287.
10
Dziura M., Franczak J., (2018), Strategia a struktura organizacyjna przedsiębiorstw. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-21.
11
Dziura M., (2018), The New Imperative of Innovation for Visegrad Group Countries. [W:] Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 221-234.
12
Dziura M., Zieleniec E., (2017), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jako alternatywa dla jego upadłości. [W:] JAKI A., ROJEK T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 161-172.
13
Dziura M., (2017), Potrzeba innowacji w gospodarce polskiej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 31-40.
14
Dziura M., Kiesz J., (2017), Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie. [W:] JAKI A., ROJEK T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 183-192.
15
Dziura M., Fragomeni F., Rizzo R., (2016), The Rule and the Solution for the Company Crisis. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises : Theory - Methods - Practice, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 81-88.
16
Dziura M., Borowiecki R., (2016), Nowa gospodarka - aspekty wiedzy i innowacji, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 3-9.
17
Borowiecki R., Dziura M. (red.), (2016), Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises: Theory - Methods - Practice, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 202 s.
18
Dziura M., (2016), Finansowanie innowacji i działalności B+R w Polsce. [W:] Kaczmarek J., Litwa P. (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 205-218.
19
Skowron-Grabowska B., Dziura M., (2016), EU Projects and Development of Transportation in Poland. [W:] Kaczmarek J., Żmija K. (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 205-214.
20
Skowron-Grabowska B., Dziura M., (2015), Industrial Productivity and International Competitiveness - the Polish Case within EU. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Lula P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 15-35.
21
Dziura M., Dąbek K., (2015), Sektor wysokiej techniki a procesy restrukturyzacji w Polsce. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 317-332.
22
Dziura M., (2015), Innovation and Growth vs. Economic Crisis. [W:] Kaczmarek J., Krzemiński P. (red.), Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 141-154.
23
Kusio T., (2015), Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 350 k.
24
Krzemiński P., Dziura M., (2014), Trends in Changes in Volumes and Fields of Activities of Medium-Sized Enterprises in Poland in 2007-2011. [W:] Malina A., Oczkowska R., Plichta J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 191-207.
25
Borowiecki R., Dziura M. (red.), (2014), Third Sector: Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, 275
26
Dziura M., (2014), Sektor wysokiej techniki w warunkach restrukturyzacji procesów gospodarczych. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 187-211.
27
Dziura M., (2014), Nowa gospodarka - gospodarka wiedzy i innowacji. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45-81.
28
Borowiecki R., Dziura M., (2014), From the Third Sector to the Social Economy. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 23-51.
29
Krzemiński P., Dziura M., (2013), Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI Trójstronne Sympozjum Naukowe, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
30
Dziura M., Krzemiński P., (2013), Innovation and Growth in the Face of Economic Crisis. [W:] Mazaraki A. (red.), Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects: XI International Scientific Symposium, [May 15-16, 2013, Kyiv], Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, s. 114-133.
31
Dziura M., (2012), Technology Systems for Sustainable Development in Poland, "The Business and Management Review", vol. 2, no. 2, s. 78-87.
32
Dziura M., Fragomeni F., (2012), Innovation for Sustainable Growth as the Way to Survive in Economic Crisis. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 257-269.
33
Dziura M., (2012), Innovation Policy in Poland - Challenge for Intensive Growth, "The Business and Management Review", vol. 2, no. 2, s. 234-242.
34
Dziura M., Litwa P., (2012), Konkurencyjność i innowacyjność w kształtowaniu efektywności zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 116-152.
35
Borowiecki R., Dziura M. (red.), (2012), Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 455 s.
36
Dziura M., (2011), Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiebiorstw. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 345-359.
37
Dziura M., Litwa P., (2011), Role of Innovation in Sustainable Growth in the Face of Economic Crisis. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-156.
38
Dziura M., Trzmiel T., (2011), Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 7, s. 9-49; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf
39
Dziura M., Litwa P., (2011), Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 105-122.
40
Krzemiński P., Dziura M., (2011), Poziom oraz kierunki zmian innowacyjności z uwzględnieniem ochrony zdrowia w Polsce w latach 1995-2009. [W:] Pyka J. (red.), Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, s. 502-518.
41
Dziura M., (2010), Poziom innowacyjności a wielkość nakładów inwestycyjnych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 45-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/168176096
42
Dziura M., Kotulska K., (2010), Knowledge as a Public Good and its Role in Development, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 26, s. 483-500.
43
Borowiecki R., Dziura M., (2010), Innovation Policies in the Financial Crisis, "Organization and Management", no. 1 (139), s. 199-221.
44
Dziura M., Krzemiński P., (2010), Globalizacja gospodarki a procesy innowacyjne w krajach OECD. [W:] Pyka J. (red.), Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, s. 47-53.
45
Chomątowski S., Dziura M., (2009), Zmiany wielkości oraz intensywności i kierunków przekształceń struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Chomątowski S. (red.), Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-104.
46
Dziura M., Litwa P., (2009), Key Factors for Tourism Growth in Poland. [W:] Dragulanescu I. (red.), Proceedings of the 2009 International Conference on Tourism : April, 22nd- 25th, 2009, Messina, Italy [Dokument elektroniczny], Messina : SGB Edizioni
47
Dziura M., (2009), Zmiany organizacji koncentracji działalności badawczo-rozwojowej i struktury nakładów na jej rozwój w Polsce. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce, s. 122-158.
48
Borowiecki R., Dziura M., (2008), Technology Diffusion Programmes in Selected Countries. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 169-178.
49
Dziura M., Litwa P., (2008), Zastosowanie Balanced Scorecard jako narzędzia controllingu strategicznego w procesie realizacji strategii. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 266-274.
50
Chomątowski S., Dziura M., (2007), Dynamika i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2005. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski, s. 31-57.
51
Dziura M., (2007), Transfer technologii w gospodarce światowej : trendy i implikacje dla konkurencyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 449-461.
52
Dziura M., (2006), Ocena konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 167-183.
53
Dziura M., (2006), Organizacja procesu transferu technologii w skali międzynarodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 87-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/130736340
54
Dziura M., (2006), Kierunki rozwoju i zmiany struktury naukochłonnych i innowacyjnych dziedzin gospodarki narodowej Polski. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004, s. 183-207.
55
Dziura M., (2006), Poland's Innovation Policy as a Challenge for Intensive Growth. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges, Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 173-191.
56
Dziura M., (2005), Globalizacja z ludzką twarzą. [W:] Anastasi A., Borowiecki R., Vermiglio F. (red.), Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici (Annali della Facoltà di Economia; Supplemento - Anno 43), Messina : Universita Degli Studi, s. 15-34.
57
Dziura M., (2005), Typology of Technology Diffusion Programmes in Selected Countries. [W:] Can the Transitional and Development Economies Ever Catch Up? The Materials from the International Scientific Conference Cracow, 20-21 September 2005, Cracow : The School of Economics and Computer Science in Cracow, s. 66-76.
58
Dziura M., (2005), Zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw a dynamika i kierunki zmian strukturalnych sektora przedsiębiorstw i gospodarki polskiej. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce, s. 139-188.
59
Dziura M., (2005), Una globalizzazione dal volto umano. [W:] Anastasi A., Borowiecki R., Vermiglio F. (red.), Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici (Annali della Facoltà di Economia; Supplemento - Anno 43), Messina : Universita Degli Studi, s. 35-55.
60
Dziura M., (2004), Niezawodność. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 364-365.
61
Dziura M., (2004), Normatywy. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 368.
62
Dziura M., (2004), Analiza i ocena nowoczesności wyrobów przemysłowych i struktury produkcji przemysłowej w Polsce po 1990 r.. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, s. 84-120.
63
Dziura M., (2004), Nadzór autorski. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 357.
64
Dziura M., (2003), Innowacje jako wyznacznik kierunków oraz skuteczności restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 75-93.
65
Dziura M., (2003), Research and Development in the Processes of Development and Diffusion of Technology. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 103-114.
66
Dziura M., Kaczmarek J., (2003), Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie dąbrowskim. [W:] Urbańczyk E. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju, T. 2, Szczecin : Wydawnictwo KREOS, s. 727-747.
67
Dziura M., Kaczmarek J., (2003), The Influence of Investments on the Efficiency of Company Operations - Integrated Multi-Period Models. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 135-141.
68
Dziura M., Kaczmarek J., (2003), Globalizacja gospodarki a nowe tendencje zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki), Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 21-36.
69
Dziura M., (2002), Management of Small and Medium Size Companies in the Face of Globalisation. [W:] Anastasi A., Borowiecki R. (red.), La piccola e media impresa : Profili giurdici, aziendali, economici e fiscali : atti del Forum italo-polacco Cracovia 30 ottobre 2000; Messina, 15 novembre 2000, [S. l.] : [s. n.], s. 87-100.
70
Dziura M., Kaczmarek J., (2002), Branżowa konsolidacja przedsiębiorstw (analiza przypadku). [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 609-620.
71
Dziura M., Kaczmarek J., (2002), Innowacyjność przedsiebiorstw a wzrost ich wartości. [W:] Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka, T. 2, Szczecin : Wydawnictwo Kreos, s. 811-825.
72
Dziura M., (2002), Internacjonalizacja gospodarki a innowacyjność przemysłu w Polsce. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność, s. 140-170.
73
Dziura M., Kaczmarek J., (2001), Zagadnienie niepewności i ryzyka w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa. [W:] Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 319-330.
74
Dziura M., (2001), Innovation : Sources and Strategies, "International Journal of Technology Management", vol. 21, iss. 5-6, s. 612-627.
75
Dziura M., (2000), Knowledge Management and Development Assistance. [W:] Anastasi A., Borowiecki R. (red.), Enterprises in the Face of Contemporary Challenges, Cracow ; Messina : Univ. of Economics, s. 67-76.
76
Dziura M., Kaczmarek J., (2000), Decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka i niepewności. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : współczesne tendencje w teorii i praktyce : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kołobrzeg, 2-4 marca 2000 roku, T. 2 (Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński; nr 49), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 31-43.
77
Dziura M., (2000), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 1999, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 11-18.
78
Dziura M., Marzec A., Matuszewska S., (2000), Globalizacja a nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 470-477.
79
Dziura M., (1999), Ways of Strengthening Government-Industry Partnerships in OECD Countries. [W:] Borowiecki R. (red.), Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation: Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999, Warsaw ; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 117-128.
80
Dziura M., (1998), Zmiany stopnia specjalizacji przemysłu w krajach OECD w latach 1963-1992, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 507, s. 143-149.
81
Motwani J., Dziura M., (1998), TQM Practices in Costa Rican Companies : Lessons for Poland Companies. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku, Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, s. 246-257.
82
Dziura M., (1996), Kierunki i etapy restrukturyzacji przemysłu w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 621-627.
83
Dziura M., (1996), Dynamika i kierunki procesu upodabniania się struktur przemysłowych w krajach grupy G 7, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 477, s. 87-96.
84
Dziura M., (1996), Dynamika i kierunki procesu dostosowań strukturalnych w przemyśle przetwórczym krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach 1963-1992, Prom. Chomątowski S., Kraków : , 216 k.
85
Hardy J., Rainnie A., Kot J., Dziura M., Piasecka E., (1996), Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production, "Communist Economies and Economic Transformation", vol. 8, iss. 2, s. 237-249.
86
Kot J., Dziura M., Piasecka E., Bednarczyk M., Hardy J., Rainnie A., (1996), Restructuring the Cracow Region, Hertford : University of Hertfordshire, 35 s.
87
Borowiecki R., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowska E., Maciejowski S., (1996), Efektywność przedsięwzięć rozwojowych: metody - analiza - przykłady, Borowiecki R. (red.), Wyd. 2 popr.Warszawa : TNOiK ; Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 s.
88
Dziura M., (1996), Możliwości adaptacji kierunków i zasad polityki dostosowań strukturalnych w warunkach gospodarki polskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 726, s. 61-72.
89
Bednarczyk M., Dziura M., Kot J., Piasecka E., (1996), Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim. [W:] Górka K. (red.), Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy, Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, s. 105-119.
90
Borowiecki R., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowska E., Maciejowski S., Chomątowska M., Mentel J., Nesterak J., (1995), Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Borowiecki R. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 150 s. [15]
91
Dziura M., (1995), Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 451, s. 27-40.
92
Borowiecki R., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowska E., Maciejowski S., (1995), Efektywność przedsięwzięć rozwojowych: metody - analiza - przykłady, Borowiecki R. (red.), Warszawa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ; Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122, [1] s.
93
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Kaczmarek J., (1994), Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w procesie ich przekształceń własnościowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 225-234.
94
Adamczyk J., Dziura M., (1994), Wnioski z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej", "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 26-28.
95
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., (1994), Dynamika i kierunki zmian struktury gałęziowej a efektywność przemysłu w Polsce w latach 1980-1990 : (podsumowanie wyników badań). [W:] Chomątowski S. (red.), Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, Kraków : FOGRA, s. 91-98.
96
Chomątowski S., Dziura M., (1994), Determinanty i kierunki zmienności struktur przemysłowych. [W:] Chomątowski S. (red.), Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, Kraków : FOGRA, s. 9-22.
97
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., (1994), Analiza kierunków i dynamiki zmian struktury gałęziowej oraz efektywności przemysłu w Polsce w latach 1980-1990. [W:] Chomątowski S. (red.), Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, Kraków : FOGRA, s. 53-89.
98
Dziura M., (1994), Rola industrializacji w kształtowaniu rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 431, s. 71-81.
99
Dziura M., (1991), The Structural Adjustment of Industry in OECD-Countries in the 1980s. [W:] Górka K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 223-241.
100
Dziura M., (1991), Zróżnicowanie międzybranżowe materiałochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 371, s. 131-149.
101
Dziura M., Sierpińska M., (1989), Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 107-121.
102
Chomątowski S., Dziura M., (1988), Zakres i sposoby koordynacji zamówień rządowych na materiały i wyroby, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 15-32.
103
Dziura M., (1988), Kierunki ewolucji struktury przemysłu przetwórczego krajów OECD, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 209-222.
104
Chomątowski S., Dziura M., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Chomątowski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 171 s.
105
Borowiecki R., Kwieciński M., Bartkowiak P., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Wysłocka E., Rojek T., Szymla W., (2003), Polityka i narzędzia prorozwojowej restrukturyzacji przedsiębiorstw, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 203 s.
106
Borowiecki R., Kwieciński M., Bartkowiak P., Duraj A., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Młynarski S., Kotulska K., Kowalik M., Kurosad D., Rojek T., Siuta B., (2002), Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s.
107
Borowiecki R., Nalepka A., Bartkowiak P., Dziura M., Gołębiowska E., Jaki A., Kaczmarek J., Kwieciński M., Maciejowski S., Kołodziej-Hajdo M., Nesterak J., Rojek T., Szczur M., (1999), Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń i rozwoju. (Cz. 2), Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 224 s.
108
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mentel J., Stolarz B., (1995), Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej: (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego), Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 395 k.
109
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Kaczmarek J., (1994), Przekształcenia własnościowe a zmiany struktury przedsiębiorstw przemysłowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 201 k.
110
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Mierzwa Z., Nesterak J., (1993), Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej. Cz. [1], Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 277 k.
111
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., (1993), Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, Chomątowski S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 130 k.
112
Chomątowski S., Dziura M., Kaczmarek J., (1992), Kryteria i metody oceny przekształceń strukturalnych w układach gałęziowo-branżowych i przestrzennych, Chomątowski S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 s.
1
@article{artUEK:2168354676,
author = "Marek Dziura and Tomasz Rojek",
title = "Management of the Company's Innovation Development : the Case for Polish Enterprises",
journal = "Journal of Risk and Financial Management",
number = "vol. 14, iss. 4",
pages = "1-16",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14040156},
url = {https://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/156/htm},
}
2
@inbook{fmUEK:2168349770,
author = "Marek Dziura",
title = "The Fourth Industrial Revolution - Challenges and Different Perspectives",
booktitle = "Restructuring Management : Models - Changes - Development",
pages = "159-173",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6",
}
3
@book{monUEK:2168349718,
title = "Restructuring Management : Models - Changes - Development",
editor = Dziura Marek,
editor = Jaki Andrzej,
editor = Rojek Tomasz,
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6",
}
4
@misc{varUEK:2168342097,
author = "Tomasz Rojek and Marek Dziura",
title = "Growing Innovativeness of Polish Enterprises and the Economy",
booktitle = "Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference",
pages = "90-93",
adress = "Saint Petersburg",
publisher = "National Research University - HSE",
year = "2019",
url = {https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166},
isbn = "978-5-90363-339-5",
}
5
@inbook{mkaUEK:2168330749,
author = "Marek Dziura and Andrzej Jaki and Tomasz Rojek",
title = "Financing of Development and Regional Innovativeness in Poland",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management",
pages = "253-268",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2018",
url = {http://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202018.pdf},
isbn = "978-86-6091-083-9",
}
6
@book{monUEK:2168326685,
title = "Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation",
editor = Dziura Marek,
editor = Jaki Andrzej,
editor = Rojek Tomasz,
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8",
}
7
@inbook{fmUEK:2168328153,
author = "Marek Dziura and Michał Szeląg",
title = "Restrukturyzacja w grupie kapitałowej a ceny transferowe",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "269-277",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
8
@inbook{fksUEK:2168342397,
author = "Marek Dziura and Andrzej Jaki and Tomasz Rojek",
title = "Technology Foresight and Sustainable Development in Poland",
booktitle = "Sustainable Development and Innovation : a Future Perspective",
pages = "27-40",
adress = "Roma",
publisher = "Aracne",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4399/97888255208423},
url = {},
isbn = "978-88-255-2084-2 ; 88-255-2084-0",
}
9
@inbook{fmUEK:2168328155,
author = "Marek Dziura and Ewa Zieleniec",
title = "Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "279-287",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
10
@inbook{fmUEK:2168327935,
author = "Marek Dziura and Jolanta Franczak",
title = "Strategia a struktura organizacyjna przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "13-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
11
@inbook{fmUEK:2168331895,
author = "Marek Dziura",
title = "The New Imperative of Innovation for Visegrad Group Countries",
booktitle = "Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation",
pages = "221-234",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8",
}
12
@inbook{fmUEK:2168318897,
author = "Marek Dziura and Ewa Zieleniec",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jako alternatywa dla jego upadłości",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian",
pages = "161-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1",
}
13
@inbook{fmUEK:2168315253,
author = "Marek Dziura",
title = "Potrzeba innowacji w gospodarce polskiej",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "31-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
14
@inbook{fmUEK:2168318899,
author = "Marek Dziura and Joanna Kiesz",
title = "Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian",
pages = "183-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1",
}
15
@inbook{fmUEK:2168307839,
author = "Marek Dziura and Fabio Fragomeni and Rosalba Rizzo",
title = "The Rule and the Solution for the Company Crisis",
booktitle = "Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises : Theory - Methods - Practice",
pages = "81-88",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-55-3 ; 978-83-65173-56-0",
}
16
@article{artUEK:2168304677,
author = "Marek Dziura and Ryszard Borowiecki",
title = "Nowa gospodarka - aspekty wiedzy i innowacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "3-9",
year = "2016",
}
17
@book{monUEK:2168307835,
title = "Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises : Theory - Methods - Practice",
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Dziura Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-55-3 ; 978-83-65173-56-0",
}
18
@inbook{fmUEK:2168308811,
author = "Marek Dziura",
title = "Finansowanie innowacji i działalności B+R w Polsce",
booktitle = "Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu",
pages = "205-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2",
}
19
@inbook{fmUEK:2168308057,
author = "Beata Skowron-Grabowska and Marek Dziura",
title = "EU Projects and Development of Transportation in Poland",
booktitle = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
pages = "205-214",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
20
@inbook{fmUEK:2168301925,
author = "Beata Skowron-Grabowska and Marek Dziura",
title = "Industrial Productivity and International Competitiveness - the Polish Case within EU",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions",
pages = "15-35",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4",
}
21
@inbook{fmUEK:2168299547,
author = "Marek Dziura and Karolina Dąbek",
title = "Sektor wysokiej techniki a procesy restrukturyzacji w Polsce",
booktitle = "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji",
pages = "317-332",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1",
}
22
@inbook{fmUEK:2168296439,
author = "Marek Dziura",
title = "Innovation and Growth vs. Economic Crisis",
booktitle = "Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes",
pages = "141-154",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9",
}
23
@unpublished{drUEK:2168309417,
author = "Tomasz Kusio",
title = "Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003189},
}
24
@inbook{fmUEK:2168287567,
author = "Paweł Krzemiński and Marek Dziura",
title = "Trends in Changes in Volumes and Fields of Activities of Medium-Sized Enterprises in Poland in 2007-2011",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "191-207",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2",
}
25
@book{monUEK:2168288791,
title = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Dziura Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
26
@inbook{fmUEK:2168283547,
author = "Marek Dziura",
title = "Sektor wysokiej techniki w warunkach restrukturyzacji procesów gospodarczych",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty",
pages = "187-211",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-92-1 ; 978-83-62511-87-7",
}
27
@inbook{fmUEK:2168283521,
author = "Marek Dziura",
title = "Nowa gospodarka - gospodarka wiedzy i innowacji",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia",
pages = "45-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-87-7",
}
28
@inbook{fmUEK:2168288793,
author = "Ryszard Borowiecki and Marek Dziura",
title = "From the Third Sector to the Social Economy",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "23-51",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
29
@misc{varUEK:2168280121,
author = "Paweł Krzemiński and Marek Dziura",
title = "Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI Trójstronne Sympozjum Naukowe",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "24-25",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
30
@inbook{mkaUEK:2168265976,
author = "Marek Dziura and Paweł Krzemiński",
title = "Innovation and Growth in the Face of Economic Crisis",
booktitle = "Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "114-133",
adress = "Kyiv",
publisher = "Kyiv National University of Trade and Economics",
year = "2013",
isbn = "978-966-629-617-0",
}
31
@article{artUEK:2168297237,
author = "Marek Dziura",
title = "Technology Systems for Sustainable Development in Poland",
journal = "The Business and Management Review",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "78-87",
year = "2012",
}
32
@inbook{fmUEK:2168237456,
author = "Marek Dziura and Fabio Fragomeni",
title = "Innovation for Sustainable Growth as the Way to Survive in Economic Crisis",
booktitle = "Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "257-269",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-76-1",
}
33
@article{artUEK:2168297249,
author = "Marek Dziura",
title = "Innovation Policy in Poland - Challenge for Intensive Growth",
journal = "The Business and Management Review",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "234-242",
year = "2012",
}
34
@unpublished{fnpUEK:2168271870,
author = "Marek Dziura and Piotr Litwa",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność w kształtowaniu efektywności zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "116-152",
year = "2012",
}
35
@book{monUEK:2168244722,
title = "Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek",
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Dziura Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-86-0",
}
36
@inbook{fmUEK:2168219958,
author = "Marek Dziura",
title = "Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiebiorstw",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "345-359",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
37
@inbook{fmUEK:2168228110,
author = "Marek Dziura and Piotr Litwa",
title = "Role of Innovation in Sustainable Growth in the Face of Economic Crisis",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "133-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
38
@article{artUEK:2168243774,
author = "Marek Dziura and Tadeusz Trzmiel",
title = "Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 7",
pages = "9-49",
year = "2011",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf},
}
39
@unpublished{fnpUEK:2168260628,
author = "Marek Dziura and Piotr Litwa",
title = "Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji",
pages = "105-122",
year = "2011",
}
40
@inbook{fmUEK:2168233256,
author = "Paweł Krzemiński and Marek Dziura",
title = "Poziom oraz kierunki zmian innowacyjności z uwzględnieniem ochrony zdrowia w Polsce w latach 1995-2009",
booktitle = "Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach",
pages = "502-518",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-85587-28-6",
}
41
@article{artUEK:51629,
author = "Marek Dziura",
title = "Poziom innowacyjności a wielkość nakładów inwestycyjnych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "45-66",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168176096},
}
42
@article{artUEK:2168294243,
author = "Marek Dziura and Katarzyna Kotulska",
title = "Knowledge as a Public Good and its Role in Development",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "26",
pages = "483-500",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
43
@article{artUEK:2168275605,
author = "Ryszard Borowiecki and Marek Dziura",
title = "Innovation Policies in the Financial Crisis",
journal = "Organization and Management",
number = "no. 1 (139)",
pages = "199-221",
year = "2010",
}
44
@inbook{fmUEK:2165660997,
author = "Marek Dziura and Paweł Krzemiński",
title = "Globalizacja gospodarki a procesy innowacyjne w krajach OECD",
booktitle = "Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług",
pages = "47-53",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-85587-27-9",
}
45
@inbook{fmUEK:2165633915,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura",
title = "Zmiany wielkości oraz intensywności i kierunków przekształceń struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005",
pages = "55-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-5-6",
}
46
@inbook{mkaUEK:2165759214,
author = "Marek Dziura and Piotr Litwa",
title = "Key Factors for Tourism Growth in Poland",
booktitle = "Proceedings of the 2009 International Conference on Tourism : April, 22nd- 25th, 2009, Messina, Italy",
pages = "",
adress = "Messina",
publisher = "SGB Edizioni",
year = "2009",
isbn = "978-88-96116-20-3",
}
47
@unpublished{fnpUEK:2168243612,
author = "Marek Dziura",
title = "Zmiany organizacji koncentracji działalności badawczo-rozwojowej i struktury nakładów na jej rozwój w Polsce",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "122-158",
year = "2009",
}
48
@inbook{fmUEK:2166092571,
author = "Ryszard Borowiecki and Marek Dziura",
title = "Technology Diffusion Programmes in Selected Countries",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "169-178",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
49
@inbook{fmUEK:50969,
author = "Marek Dziura and Piotr Litwa",
title = "Zastosowanie Balanced Scorecard jako narzędzia controllingu strategicznego w procesie realizacji strategii",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "266-274",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
50
@unpublished{fnpUEK:2165345325,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura",
title = "Dynamika i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2005",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski",
pages = "31-57",
year = "2007",
}
51
@inbook{fmUEK:2166112669,
author = "Marek Dziura",
title = "Transfer technologii w gospodarce światowej : trendy i implikacje dla konkurencyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "449-461",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
52
@inbook{fmUEK:2165760672,
author = "Marek Dziura",
title = "Ocena konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "167-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
53
@article{artUEK:51145,
author = "Marek Dziura",
title = "Organizacja procesu transferu technologii w skali międzynarodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "87-106",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/130736340},
}
54
@unpublished{fnpUEK:2168286509,
author = "Marek Dziura",
title = "Kierunki rozwoju i zmiany struktury naukochłonnych i innowacyjnych dziedzin gospodarki narodowej Polski",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004",
pages = "183-207",
year = "2006",
}
55
@inbook{mkaUEK:2166384554,
author = "Marek Dziura",
title = "Poland's Innovation Policy as a Challenge for Intensive Growth",
booktitle = "Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges",
pages = "173-191",
adress = "Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-89726-04-1",
}
56
@inbook{fmUEK:2168290277,
author = "Marek Dziura",
title = "Globalizacja z ludzką twarzą",
booktitle = "Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici",
pages = "15-34",
adress = "Messina",
publisher = "Universita Degli Studi",
year = "2005",
issn = "1724-398X",
}
57
@inbook{mkaUEK:2168238466,
author = "Marek Dziura",
title = "Typology of Technology Diffusion Programmes in Selected Countries",
booktitle = "Can the Transitional and Development Economies Ever Catch Up? The Materials from the International Scientific Conference Cracow, 20-21 September 2005",
pages = "66-76",
adress = "Cracow",
publisher = "The School of Economics and Computer Science in Cracow",
year = "2005",
isbn = "83-916937-2-4",
}
58
@unpublished{fnpUEK:2168262214,
author = "Marek Dziura",
title = "Zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw a dynamika i kierunki zmian strukturalnych sektora przedsiębiorstw i gospodarki polskiej",
booktitle = "Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "139-188",
year = "2005",
}
59
@inbook{fmUEK:2168290279,
author = "Marek Dziura",
title = "Una globalizzazione dal volto umano",
booktitle = "Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici",
pages = "35-55",
adress = "Messina",
publisher = "Universita Degli Studi",
year = "2005",
issn = "1724-398X",
}
60
@inbook{flekUEK:2168270148,
author = "Marek Dziura",
title = "Niezawodność",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "364-365",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
61
@inbook{flekUEK:2168270152,
author = "Marek Dziura",
title = "Normatywy",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "368",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
62
@unpublished{fnpUEK:2168264740,
author = "Marek Dziura",
title = "Analiza i ocena nowoczesności wyrobów przemysłowych i struktury produkcji przemysłowej w Polsce po 1990 r.",
booktitle = "Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej",
pages = "84-120",
year = "2004",
}
63
@inbook{flekUEK:2168270142,
author = "Marek Dziura",
title = "Nadzór autorski",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "357",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
64
@article{artUEK:2168223356,
author = "Marek Dziura",
title = "Innowacje jako wyznacznik kierunków oraz skuteczności restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "75-93",
year = "2003",
}
65
@inbook{fmUEK:2168225248,
author = "Marek Dziura",
title = "Research and Development in the Processes of Development and Diffusion of Technology",
booktitle = "Management of Organizations during Economic Integration and Globalization",
pages = "103-114",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2003",
isbn = "83-85827-73-0",
}
66
@inbook{fmUEK:2168248220,
author = "Marek Dziura and Jarosław Kaczmarek",
title = "Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie dąbrowskim",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 2",
pages = "727-747",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo KREOS",
year = "2003",
isbn = "83-916357-2-4",
}
67
@inbook{fmUEK:2168225292,
author = "Marek Dziura and Jarosław Kaczmarek",
title = "The Influence of Investments on the Efficiency of Company Operations - Integrated Multi-Period Models",
booktitle = "Management of Organizations during Economic Integration and Globalization",
pages = "135-141",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2003",
isbn = "83-85827-73-0",
}
68
@inbook{fmUEK:2168230136,
author = "Marek Dziura and Jarosław Kaczmarek",
title = "Globalizacja gospodarki a nowe tendencje zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki)",
pages = "21-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7333-175-1",
}
69
@inbook{mkaUEK:2168247248,
author = "Marek Dziura",
title = "Management of Small and Medium Size Companies in the Face of Globalisation",
booktitle = "La piccola e media impresa : Profili giurdici, aziendali, economici e fiscali : atti del Forum italo-polacco Cracovia 30 ottobre 2000; Messina, 15 novembre 2000",
pages = "87-100",
adress = "S. l.",
publisher = "s. n.",
year = "2002",
issn = "",
}
70
@inbook{mkaUEK:2168245930,
author = "Marek Dziura and Jarosław Kaczmarek",
title = "Branżowa konsolidacja przedsiębiorstw (analiza przypadku)",
booktitle = "Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2",
pages = "609-620",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-913327-0-5",
}
71
@inbook{mkaUEK:2168240794,
author = "Marek Dziura and Jarosław Kaczmarek",
title = "Innowacyjność przedsiebiorstw a wzrost ich wartości",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2",
pages = "811-825",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Kreos",
year = "2002",
isbn = "83-916357-0-8",
}
72
@unpublished{fnpUEK:2168272814,
author = "Marek Dziura",
title = "Internacjonalizacja gospodarki a innowacyjność przemysłu w Polsce",
booktitle = "Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność",
pages = "140-170",
year = "2002",
}
73
@inbook{fmUEK:2168246984,
author = "Marek Dziura and Jarosław Kaczmarek",
title = "Zagadnienie niepewności i ryzyka w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia)",
pages = "319-330",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2001",
isbn = "83-7241-191-3",
}
74
@article{artUEK:2168229846,
author = "Marek Dziura",
title = "Innovation : Sources and Strategies",
journal = "International Journal of Technology Management",
number = "vol. 21, iss. 5-6",
pages = "612-627",
year = "2001",
}
75
@inbook{fmUEK:2166550528,
author = "Marek Dziura",
title = "Knowledge Management and Development Assistance",
booktitle = "Enterprises in the Face of Contemporary Challenges",
pages = "67-76",
adress = "Cracow ; Messina",
publisher = "Univ. of Economics",
year = "2000",
isbn = "83-911295-2-7",
}
76
@inbook{mkaUEK:2168246396,
author = "Marek Dziura and Jarosław Kaczmarek",
title = "Decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka i niepewności",
booktitle = "Zarządzanie finansami : współczesne tendencje w teorii i praktyce : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kołobrzeg, 2-4 marca 2000 roku. T. 2",
pages = "31-43",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2000",
issn = "1232-5848",
}
77
@misc{varUEK:2168329049,
author = "Marek Dziura",
title = "Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 1999",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "11-18",
year = "2000",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e13b21ed17ca/Przeglad Organizacji - 2000.01.pdf},
}
78
@inbook{mkaUEK:2168223682,
author = "Marek Dziura and Agnieszka Marzec and Simona Matuszewska",
title = "Globalizacja a nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "470-477",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
79
@inbook{mkaUEK:2168235356,
author = "Marek Dziura",
title = "Ways of Strengthening Government-Industry Partnerships in OECD Countries",
booktitle = "Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation",
pages = "117-128",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "1999",
isbn = "83-88114-42-5",
}
80
@article{artUEK:2168234058,
author = "Marek Dziura",
title = "Zmiany stopnia specjalizacji przemysłu w krajach OECD w latach 1963-1992",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "507",
pages = "143-149",
year = "1998",
}
81
@inbook{mkaUEK:2168234300,
author = "Jaideep Motwani and Marek Dziura",
title = "TQM Practices in Costa Rican Companies : Lessons for Poland Companies",
booktitle = "Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku",
pages = "246-257",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-901550-8-7",
}
82
@inbook{mkaUEK:2168243760,
author = "Marek Dziura",
title = "Kierunki i etapy restrukturyzacji przemysłu w Polsce",
booktitle = "Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku",
pages = "621-627",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
isbn = "83-901550-2-8",
}
83
@article{artUEK:2168244618,
author = "Marek Dziura",
title = "Dynamika i kierunki procesu upodabniania się struktur przemysłowych w krajach grupy G 7",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "477",
pages = "87-96",
year = "1996",
}
84
@unpublished{drUEK:2168282435,
author = "Marek Dziura",
title = "Dynamika i kierunki procesu dostosowań strukturalnych w przemyśle przetwórczym krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach 1963-1992",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
85
@article{artUEK:2168233206,
author = "J. Hardy and A. Rainnie and Janusz Kot and Marek Dziura and Ewa Piasecka",
title = "Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production",
journal = "Communist Economies and Economic Transformation",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "237-249",
year = "1996",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/14631379608427855},
url = {},
}
86
@book{swUEK:2168345166,
author = "Janusz Kot and Marek Dziura and Ewa Piasecka and Małgorzata Bednarczyk and J. Hardy and A. Rainnie",
title = "Restructuring the Cracow Region",
adress = "Hertford",
publisher = "University of Hertfordshire",
year = "1996",
issn = "",
}
87
@book{monUEK:2168237188,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady",
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "TNOiK; Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-85719-18-0",
}
88
@article{artUEK:2168254668,
author = "Marek Dziura",
title = "Możliwości adaptacji kierunków i zasad polityki dostosowań strukturalnych w warunkach gospodarki polskiej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "726",
pages = "61-72",
year = "1996",
}
89
@inbook{fmUEK:2168238842,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Marek Dziura and Janusz Kot and Ewa Piasecka",
title = "Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim",
booktitle = "Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy",
pages = "105-119",
adress = "Kraków",
publisher = "AE Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1996",
isbn = "83-86439-80-7",
}
90
@book{skrUEK:2168238158,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Maria Chomątowska and Janusz Mentel and Janusz Nesterak",
title = "Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-6439-28-9",
}
91
@article{artUEK:2168244840,
author = "Marek Dziura",
title = "Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "451",
pages = "27-40",
year = "1995",
}
92
@book{monUEK:2168237182,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady",
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa; Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-85719-18-0",
}
93
@inbook{mkaUEK:2168243114,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Jarosław Kaczmarek",
title = "Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w procesie ich przekształceń własnościowych",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994",
pages = "225-234",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-85719-09-1",
}
94
@misc{varUEK:2168229792,
author = "Jadwiga Adamczyk and Marek Dziura",
title = "Wnioski z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "26-28",
year = "1994",
}
95
@inbook{fmUEK:2168252328,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek",
title = "Dynamika i kierunki zmian struktury gałęziowej a efektywność przemysłu w Polsce w latach 1980-1990 : (podsumowanie wyników badań)",
booktitle = "Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu",
pages = "91-98",
adress = "Kraków",
publisher = "FOGRA",
year = "1994",
isbn = "83-85719-05-9",
}
96
@inbook{fmUEK:2168252312,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura",
title = "Determinanty i kierunki zmienności struktur przemysłowych",
booktitle = "Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu",
pages = "9-22",
adress = "Kraków",
publisher = "FOGRA",
year = "1994",
isbn = "83-85719-05-9",
}
97
@inbook{fmUEK:2168252326,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek",
title = "Analiza kierunków i dynamiki zmian struktury gałęziowej oraz efektywności przemysłu w Polsce w latach 1980-1990",
booktitle = "Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu",
pages = "53-89",
adress = "Kraków",
publisher = "FOGRA",
year = "1994",
isbn = "83-85719-05-9",
}
98
@article{artUEK:2168244588,
author = "Marek Dziura",
title = "Rola industrializacji w kształtowaniu rozwoju gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "431",
pages = "71-81",
year = "1994",
}
99
@inbook{fmUEK:2166088456,
author = "Marek Dziura",
title = "The Structural Adjustment of Industry in OECD-Countries in the 1980s",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "223-241",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
100
@article{artUEK:2168235250,
author = "Marek Dziura",
title = "Zróżnicowanie międzybranżowe materiałochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "371",
pages = "131-149",
year = "1991",
}
101
@article{artUEK:2168235114,
author = "Marek Dziura and Maria Sierpińska",
title = "Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "107-121",
year = "1989",
}
102
@article{artUEK:2168234958,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura",
title = "Zakres i sposoby koordynacji zamówień rządowych na materiały i wyroby",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "15-32",
year = "1988",
}
103
@article{artUEK:2168235000,
author = "Marek Dziura",
title = "Kierunki ewolucji struktury przemysłu przetwórczego krajów OECD",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "209-222",
year = "1988",
}
104
@unpublished{UEK:2165604121,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
105
@unpublished{UEK:2168255352,
author = "Ryszard Borowiecki and Mirosław Kwieciński and Piotr Bartkowiak and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Elżbieta Wysłocka and Tomasz Rojek and Wojciech Szymla",
title = "Polityka i narzędzia prorozwojowej restrukturyzacji przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
106
@unpublished{UEK:2168256414,
author = "Ryszard Borowiecki and Mirosław Kwieciński and Piotr Bartkowiak and Agnieszka Natasza Duraj and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Stanisław Młynarski and Katarzyna Kotulska and Małgorzata Kowalik and Demetriusz Kurosad and Tomasz Rojek and Barbara Siuta",
title = "Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
107
@unpublished{UEK:2168253412,
author = "Ryszard Borowiecki and Adam Nalepka and Piotr Bartkowiak and Marek Dziura and Ewa Gołębiowska and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Mirosław Kwieciński and Stanisław Maciejowski and Marta Kołodziej-Hajdo and Janusz Nesterak and Tomasz Rojek and Marek Szczur",
title = "Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń i rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
108
@unpublished{UEK:2168271516,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Mirosław Kwieciński and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Barbara Stolarz",
title = "Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
109
@unpublished{UEK:2168271512,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Jarosław Kaczmarek",
title = "Przekształcenia własnościowe a zmiany struktury przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
110
@unpublished{UEK:2168271786,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Zofia Mierzwa and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
111
@unpublished{UEK:2168265358,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek",
title = "Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
112
@unpublished{UEK:2168272116,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Jarosław Kaczmarek",
title = "Kryteria i metody oceny przekształceń strukturalnych w układach gałęziowo-branżowych i przestrzennych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}