Publications of the selected author

1

Title:
Biochemia : wybór ćwiczeń wraz z komentarzami
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
102, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-435-5
Nr:
51287
textbook
2

Title:
Instrumentalna i sensoryczna ocena jakości skór owczych w procesie starzenia = Functional and Sensory Analyses of the Quality of Sheepskin During the Ageing Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 599 (2002) , s. 65-71. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230616
article
See main document
3

Title:
Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej = Statistical Interpretation of the Results of Sensory Analyses Made on an Ordering Scale
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 590 (2002) , s. 13-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227172
article
See main document
4

Title:
Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
151 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-62-3
Nr:
2168334063
academic script
5

Title:
Instrumentalna i sensoryczna ocena zmian jakości skór owczych w procesie starzenia
Source:
Kinetyka procesów. [8] / kier. tematu: Krzesław STOKŁOSA1996, s. [45]-[55]
Signature:
NP-41/[8]/Magazyn
Nr:
2168258144
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Nauczanie przedmiotów przyrodniczych (chemii i biochemii) na studiach towaroznawczych
Source:
Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jacek KANIEWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 145-149
Nr:
2168263622
chapter in conference materials
7

Title:
Korygowanie wskaźników jakości w procesie starzenia skór
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 102. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239206
varia
See main document
8

Title:
Badania nad procesem starzenia wyrobów futrzarskich = Studies on the Ageing Process of Furriery
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 427 (1994) , s. 5-18. - Summ.
Nr:
2168246994
article
See main document
9

Title:
Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
146 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168334127
academic script
10

Title:
Wpływ procesów wielokrotnego odtłuszczania i natłuszczania na własności owczych skór welurowych
Source:
Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA1990, s. 1[101]-10[110] - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[1]/Magazyn
Nr:
2168262992
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Spektrofotometria w podczerwieni
Edition:
Wyd. 2 rozsz. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168333671
textbook
12

Title:
Zależność wybranych wyróżników jakości gotowych skór nutrii od ilości i rodzaju środka natłuszczającego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
241 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/892
Nr:
2168312985
doctoral dissertation
13

Title:
Przegląd metod stosowanych do oceny stanu utleniania tłuszczów = A Survey of the Methods Used for Evaluation of Lipids Oxidation Level
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983) , s. 179-190. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280299
article
See main document
14

Title:
Technika laboratoryjna w preparatyce organicznej dla towaroznawców
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168334011
academic script
15

Author:
Dzióbek Barbara , Fischer-Bijałd Grażyna , Łoziak Danuta , Stokłosa Krzesław
Title:
Cyfrowy system pomiaru przewodnictwa roztworów = The Digital System of Measurement of Electrical Conductivity of Solutions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982) , s. 75-78. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280701
article
See main document
16

Title:
Nowe poglądy na aktywność chemiczną związków chemicznych = New Perspectives of Osmotic Activity of Chemical Compounds
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982) , s. 67-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280699
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
48/IT/11/94/S
Signature:
NP-41/[6]/Magazyn
Nr:
2168257294
unpublished scientific work
2

Title:
Kinetyka zmian jakości wyrobów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
15, 12, 6, [11] k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. po art.
Research program:
39/IT/6/92/S
Signature:
NP-257/Magazyn
Nr:
2168330785
unpublished scientific work
3

Title:
Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
21/IT/6/93/S
Signature:
NP-41/[5]/Magazyn
Nr:
2168257292
unpublished scientific work
4

Title:
Problemy podtrzymywania jakości wyrobów przemysłu futrzarskiego w sferze poprodukcyjnej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
20 k.: il.; 30 cm
Research program:
12/IT/10/90/BR
Signature:
NP-38/Magazyn
Nr:
2168258216
unpublished scientific work
1
Biochemia : wybór ćwiczeń wraz z komentarzami / Barbara DZIÓBEK, Agnieszka LEŚNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 102, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-435-5
2
Instrumentalna i sensoryczna ocena jakości skór owczych w procesie starzenia = Functional and Sensory Analyses of the Quality of Sheepskin During the Ageing Process / Barbara DZIÓBEK, Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 599 (2002), s. 65-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15226. - ISSN 0208-7944
3
Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej = Statistical Interpretation of the Results of Sensory Analyses Made on an Ordering Scale / Barbara DZIÓBEK, Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 590 (2002), s. 13-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15144. - ISSN 0208-7944
4
Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców / Barbara DZIÓBEK, Oktawian SAMSON. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 151 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-62-3
5
Instrumentalna i sensoryczna ocena zmian jakości skór owczych w procesie starzenia / Barbara DZIÓBEK // W: Kinetyka procesów. [8] / kier. tematu: Krzesław STOKŁOSA. - (1996), s. [45]-[55]
6
Nauczanie przedmiotów przyrodniczych (chemii i biochemii) na studiach towaroznawczych / Barbara DZIÓBEK // W: Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jacek KANIEWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 145-149
7
Korygowanie wskaźników jakości w procesie starzenia skór / Barbara DZIÓBEK // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 102. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
8
Badania nad procesem starzenia wyrobów futrzarskich = Studies on the Ageing Process of Furriery / Barbara DZIÓBEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 427 (1994), s. 5-18. - Summ. - ISSN 0208-7944
9
Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców / Barbara DZIÓBEK, Oktawian SAMSON. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 146 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
10
Wpływ procesów wielokrotnego odtłuszczania i natłuszczania na własności owczych skór welurowych / Barbara DZIÓBEK // W: Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA. - (1990), s. 1[101]-10[110]. - Bibliogr.
11
Spektrofotometria w podczerwieni / Maria DZIEWOŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 134 s. : il. ; 24 cm
12
Zależność wybranych wyróżników jakości gotowych skór nutrii od ilości i rodzaju środka natłuszczającego / Barbara DZIÓBEK ; Promotor: Ignacy DUDA. - Kraków, 1983. - 241 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Przegląd metod stosowanych do oceny stanu utleniania tłuszczów = A Survey of the Methods Used for Evaluation of Lipids Oxidation Level / Barbara DZIÓBEK, Danuta ŁOZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 179-190. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Technika laboratoryjna w preparatyce organicznej dla towaroznawców / Barbara DZIÓBEK, Grażyna FISCHER, Oktawian SAMSON. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
15
Cyfrowy system pomiaru przewodnictwa roztworów = The Digital System of Measurement of Electrical Conductivity of Solutions / Barbara DZIÓBEK, Grażyna Fischer-Bijałd, Danuta ŁOZIAK, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982), s. 75-78. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Nowe poglądy na aktywność chemiczną związków chemicznych = New Perspectives of Osmotic Activity of Chemical Compounds / Barbara DZIÓBEK, Danuta ŁOZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982), s. 67-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6] / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
18
Kinetyka zmian jakości wyrobów / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Barbara DZIÓBEK, Maria POLAŃSKA, Bronisław BYRSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 15, 12, 6, [11] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. po art.
19
Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5] / Elżbieta KONDRATOWICZ, Lidia OSTASZ, Barbara DZIÓBEK, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1993]. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
20
Problemy podtrzymywania jakości wyrobów przemysłu futrzarskiego w sferze poprodukcyjnej / kier. tematu: Barbara DZIÓBEK + zespół. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 20 k. : il. ; 30 cm
1
Dzióbek B., Leśniak A., (2009), Biochemia: wybór ćwiczeń wraz z komentarzami, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 102, [1] s.
2
Dzióbek B., Jędryka T., (2002), Instrumentalna i sensoryczna ocena jakości skór owczych w procesie starzenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 599, s. 65-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/15226
3
Dzióbek B., Jędryka T., (2002), Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 590, s. 13-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/15144
4
Dzióbek B., Samson O., (1998), Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 151 s.
5
Dzióbek B., (1996), Instrumentalna i sensoryczna ocena zmian jakości skór owczych w procesie starzenia. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów. [8], s. [45]-[55].
6
Dzióbek B., (1996), Nauczanie przedmiotów przyrodniczych (chemii i biochemii) na studiach towaroznawczych. [W:] zebrał ma., publikacji Jacek KANIEWSKI (red.), Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 145-149.
7
Dzióbek B., (1995), Korygowanie wskaźników jakości w procesie starzenia skór. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 102.
8
Dzióbek B., (1994), Badania nad procesem starzenia wyrobów futrzarskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 427, s. 5-18.
9
Dzióbek B., Samson O., (1993), Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
10
Dzióbek B., (1990), Wpływ procesów wielokrotnego odtłuszczania i natłuszczania na własności owczych skór welurowych. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1], s. 1[101]-10[110].
11
Dziewońska M., Dzióbek B., (1985), Spektrofotometria w podczerwieni, Wyd. 2 rozsz. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
12
Dzióbek B., (1983), Zależność wybranych wyróżników jakości gotowych skór nutrii od ilości i rodzaju środka natłuszczającego, Prom. Duda I., Kraków : , 241 k.
13
Dzióbek B., Łoziak D., (1983), Przegląd metod stosowanych do oceny stanu utleniania tłuszczów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 179-190.
14
Dzióbek B., Fischer G., Samson O., (1983), Technika laboratoryjna w preparatyce organicznej dla towaroznawców, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 206 s.
15
Dzióbek B., Fischer-Bijałd G., Łoziak D., Stokłosa K., (1982), Cyfrowy system pomiaru przewodnictwa roztworów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka", nr 149, s. 75-78.
16
Dzióbek B., Łoziak D., (1982), Nowe poglądy na aktywność chemiczną związków chemicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka", nr 149, s. 67-73.
17
Stokłosa K., Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Byrski B., Polańska M., Dzióbek B., (1994), Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. Cz. [6], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 k.
18
Kondratowicz E., Stokłosa K., Dzióbek B., Polańska M., Byrski B., (1993), Kinetyka zmian jakości wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15, 12, 6, [11] k.
19
Kondratowicz E., Ostasz L., Dzióbek B., Byrski B., Polańska M., (1993), Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. Cz. [5], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
20
Problemy podtrzymywania jakości wyrobów przemysłu futrzarskiego w sferze poprodukcyjnej, (1990), Dzióbek B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k.
1
@book{UEK:51287,
author = "Dzióbek Barbara and Leśniak Agnieszka",
title = "Biochemia : wybór ćwiczeń wraz z komentarzami",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-435-5",
}
2
@article{UEK:2168230616,
author = "Dzióbek Barbara and Jędryka Tadeusz",
title = "Instrumentalna i sensoryczna ocena jakości skór owczych w procesie starzenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "599",
pages = "65-71",
year = "2002",
}
3
@article{UEK:2168227172,
author = "Dzióbek Barbara and Jędryka Tadeusz",
title = "Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "590",
pages = "13-24",
year = "2002",
}
4
@book{UEK:2168334063,
author = "Dzióbek Barbara and Samson Oktawian",
title = "Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-62-3",
}
5
@unpublished{UEK:2168258144,
author = "Dzióbek Barbara",
title = "Instrumentalna i sensoryczna ocena zmian jakości skór owczych w procesie starzenia",
booktitle = "Kinetyka procesów. [8]",
pages = "[45]-[55]",
year = "1996",
}
6
@inbook{UEK:2168263622,
author = "Dzióbek Barbara",
title = "Nauczanie przedmiotów przyrodniczych (chemii i biochemii) na studiach towaroznawczych",
booktitle = "Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.)",
pages = "145-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
7
@misc{UEK:2168239206,
author = "Dzióbek Barbara",
title = "Korygowanie wskaźników jakości w procesie starzenia skór",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "102",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
8
@article{UEK:2168246994,
author = "Dzióbek Barbara",
title = "Badania nad procesem starzenia wyrobów futrzarskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "427",
pages = "5-18",
year = "1994",
}
9
@book{UEK:2168334127,
author = "Dzióbek Barbara and Samson Oktawian",
title = "Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
10
@unpublished{UEK:2168262992,
author = "Dzióbek Barbara",
title = "Wpływ procesów wielokrotnego odtłuszczania i natłuszczania na własności owczych skór welurowych",
booktitle = "Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1]",
pages = "1[101]-10[110]",
year = "1990",
}
11
@book{UEK:2168333671,
author = "Dziewońska Maria and Dzióbek Barbara",
title = "Spektrofotometria w podczerwieni",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uzup.",
}
12
@unpublished{UEK:2168312985,
author = "Dzióbek Barbara",
title = "Zależność wybranych wyróżników jakości gotowych skór nutrii od ilości i rodzaju środka natłuszczającego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
13
@article{UEK:2168280299,
author = "Dzióbek Barbara and Łoziak Danuta",
title = "Przegląd metod stosowanych do oceny stanu utleniania tłuszczów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa",
number = "166",
pages = "179-190",
year = "1983",
}
14
@book{UEK:2168334011,
author = "Dzióbek Barbara and Fischer Grażyna and Samson Oktawian",
title = "Technika laboratoryjna w preparatyce organicznej dla towaroznawców",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
15
@article{UEK:2168280701,
author = "Dzióbek Barbara and Fischer-Bijałd Grażyna and Łoziak Danuta and Stokłosa Krzesław",
title = "Cyfrowy system pomiaru przewodnictwa roztworów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka",
number = "149",
pages = "75-78",
year = "1982",
}
16
@article{UEK:2168280699,
author = "Dzióbek Barbara and Łoziak Danuta",
title = "Nowe poglądy na aktywność chemiczną związków chemicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka",
number = "149",
pages = "67-73",
year = "1982",
}
17
@unpublished{UEK:2168257294,
author = "Stokłosa Krzesław and Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta and Ostasz Lidia and Byrski Bogusław and Polańska Maria and Dzióbek Barbara",
title = "Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
18
@unpublished{UEK:2168330785,
author = "Kondratowicz Elżbieta and Stokłosa Krzesław and Dzióbek Barbara and Polańska Maria and Byrski Bronisław",
title = "Kinetyka zmian jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
19
@unpublished{UEK:2168257292,
author = "Kondratowicz Elżbieta and Ostasz Lidia and Dzióbek Barbara and Byrski Bogusław and Polańska Maria",
title = "Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
20
@unpublished{UEK:2168258216,
title = "Problemy podtrzymywania jakości wyrobów przemysłu futrzarskiego w sferze poprodukcyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}