Publications of the selected author
1

Title:
Diagnoza struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 90-129
Nr:
2168257242
chapter in academic script
See main document
2

Title:
Przegląd szczegółowych wskazań badawczych
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 6-32
Nr:
2168257236
chapter in academic script
See main document
3

Title:
Metody doskonalenia struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 55-78
ISBN:
83-208-0835-9
Nr:
2168232106
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Podstawy doskonalenia struktury organizacyjnej
Source:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA1991, s. 10-34, [2] k. złoż
Signature:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232830
chapter in unpublished scientific work
5

Author:
Title:
Podstawy badań nad strukturą organizacyjną
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 11-54
ISBN:
83-208-0835-9
Nr:
2168232126
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Modelowanie rozmieszczenia czynników decyzyjnych w systemie zarządzania przedsiębiorstwem = Modelling of Distribution of Decision Factors is the Management System of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 309 (1990) , s. 63-78. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253520
article
See main document
7

Title:
Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody "Spin" = Analysis of Employment Regarding the Non-Worker Status : Using the SPIN Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990) , s. 111-124. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240862
article
See main document
8

Title:
Formułowanie kryteriów oceny struktur organizacyjnych
Source:
Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji. Organizacja i Zarządzanie Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 12 (1989) , s. 89-95. - Rez.
Nr:
2168270318
article
9

Author:
Title:
Mechanizmy koordynacji w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa = The Coordination Mechanisms in the Organizational Structure of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 278 (1988) , s. 31-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269334
article
See main document
10

Title:
Kierunki i metody badań nad strukturami organizacyjnymi
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 46-81
Nr:
2168306265
chapter in academic script
See main document
11

Author:
Title:
Pomiar w procesie oceny systemu zarządzania = Measurements In Assessment of Management System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 260 (1988) , s. 101-118. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234942
article
See main document
12

Author:
Title:
Struktura organizacyjna jako przedmiot doskonalenia
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 10-45
Nr:
2168257850
chapter in academic script
See main document
13

Author:
Title:
Zasady i czynniki kształtowania struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 82-121
Nr:
2168257854
chapter in academic script
See main document
14

Title:
Ocena poziomu organizacyjnego stanowisk pracy : wskazania metodyczne
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (568) (1987) , s. 24-27
Nr:
2168331787
article
15

Author:
Title:
Określanie struktury organizacyjnej dla potrzeb jej diagnozowania i projektowania = Presentation of Organizational Structure for the Benefit of its Diagnosis and Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 234 (1986) , s. 101-120. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239806
article
See main document
16

Author:
Title:
Typologia kryteriów oceny systemu zarządzania = Typology of Criteria of Management Systems Evaluation
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 17-36. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
Nr:
2168241658
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Procedura oceny struktury organizacyjnej = Estimation Procedure of an Organizational Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 208 (1985) , s. 75-94. - Rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168261318
article
See main document
18

Author:
Title:
Kryteria oceny funkcjonalności struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego = The Criteria for Assessment of Organizational structure Efficiency in Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 185 (1984) , s. 99-118. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261434
article
See main document
19

Author:
Title:
Kształtowanie wzorców normatywnych dla potrzeb oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa = Formation of Normative Models for Estimaive Needs of Enterprize's Organizational Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 195 (1984) , s. 59-74. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269908
article
See main document
20

Author:
Title:
Metodyka oceny funkcjonalności systemu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
V k., 363 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/867
Nr:
2168262520
doctoral dissertation
21

Author:
Title:
Prakseologiczny sens czynnika oceny w zarządzaniu = The Praxeologic Aspect of The Estimating Factor in Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 124 (1980) , s. 91-106. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239284
article
See main document
22

Author:
Title:
Metodyka oceny systemu zarządzania - przegląd koncepcji
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1980) , s. 29-32, 38 - Bibliogr.
Nr:
2168331569
article
23

Author:
Title:
Uwagi na temat oceny pracy kierowniczej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (466) (1978) , s. 476-479, 465
Nr:
2168332391
polemic
24

Author:
Title:
Oceny okresowe kadry kierowniczej a sprawność zarządzania w przedsiębiorstwie = Periodical Evaluations of Managerial Staff and the Effectiveness of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 98 (1978) , s. 85-92. - Summ., rez.
Nr:
2168250728
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
107 s.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-229/Magazyn
Nr:
2168232498
unpublished scientific work
1
Diagnoza struktury organizacyjnej / Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 90-129
2
Przegląd szczegółowych wskazań badawczych / Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 6-32
3
Metody doskonalenia struktury organizacyjnej / Jan DZIADOŃ, Adam STABRYŁA // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 55-78. - ISBN 83-208-0835-9
4
Podstawy doskonalenia struktury organizacyjnej / Adam STABRYŁA, Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA // W: Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - (1991), s. 10-34, [2] k. złoż
5
Podstawy badań nad strukturą organizacyjną / Jan DZIADOŃ // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 11-54. - ISBN 83-208-0835-9
6
Modelowanie rozmieszczenia czynników decyzyjnych w systemie zarządzania przedsiębiorstwem = Modelling of Distribution of Decision Factors is the Management System of an Enterprise / Jan DZIADOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 309 (1990), s. 63-78. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody "Spin" = Analysis of Employment Regarding the Non-Worker Status : Using the SPIN Method / Jan DZIADOŃ, Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990), s. 111-124. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Formułowanie kryteriów oceny struktur organizacyjnych / Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji. Organizacja i Zarządzanie Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 12 (1989), s. 89-95. - Rez. - ISSN 0867-6569
9
Mechanizmy koordynacji w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa = The Coordination Mechanisms in the Organizational Structure of an Enterprise / Jan DZIADOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 278 (1988), s. 31-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Kierunki i metody badań nad strukturami organizacyjnymi / Jan DZIADOŃ, Adam STABRYŁA // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 46-81
11
Pomiar w procesie oceny systemu zarządzania = Measurements In Assessment of Management System / Jan DZIADOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 260 (1988), s. 101-118. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Struktura organizacyjna jako przedmiot doskonalenia / Jan DZIADOŃ // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 10-45
13
Zasady i czynniki kształtowania struktury organizacyjnej / Jan DZIADOŃ // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 82-121
14
Ocena poziomu organizacyjnego stanowisk pracy : wskazania metodyczne / Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA // Przegląd Organizacji. - nr 5 (568) (1987), s. 24-27. - ISSN 0137-7221
15
Określanie struktury organizacyjnej dla potrzeb jej diagnozowania i projektowania = Presentation of Organizational Structure for the Benefit of its Diagnosis and Planning / Jan DZIADOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 234 (1986), s. 101-120. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Typologia kryteriów oceny systemu zarządzania = Typology of Criteria of Management Systems Evaluation / Jan DZIADOŃ // W: Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - S. 17-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-02343-1
17
Procedura oceny struktury organizacyjnej = Estimation Procedure of an Organizational Structure / Jan DZIADOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 208 (1985), s. 75-94. - Rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Kryteria oceny funkcjonalności struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego = The Criteria for Assessment of Organizational structure Efficiency in Industrial Enterprise / Jan DZIADOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 185 (1984), s. 99-118. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Kształtowanie wzorców normatywnych dla potrzeb oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa = Formation of Normative Models for Estimaive Needs of Enterprize's Organizational Structure / Jan DZIADOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 195 (1984), s. 59-74. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Metodyka oceny funkcjonalności systemu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym / Jan DZIADOŃ ; Promotor: Adam STABRYŁA. - Kraków, 1982. - V k., 363 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Prakseologiczny sens czynnika oceny w zarządzaniu = The Praxeologic Aspect of The Estimating Factor in Management / Jan DZIADOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 124 (1980), s. 91-106. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Metodyka oceny systemu zarządzania - przegląd koncepcji / Jan DZIADOŃ // Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1980), s. 29-32, 38. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
23
Uwagi na temat oceny pracy kierowniczej / Jan DZIADOŃ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (466) (1978), s. 476-479, 465. - Polem. z: Ocena pracy kierowniczej / Barbara Czarniawska. Przegląd Organizacji, nr 9 (1977)
24
Oceny okresowe kadry kierowniczej a sprawność zarządzania w przedsiębiorstwie = Periodical Evaluations of Managerial Staff and the Effectiveness of Management / Jan DZIADOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 98 (1978), s. 85-92. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
25
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych / Adam STABRYŁA (kierownik tematu), Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA, Beata BARCZAK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 107 s. : il. ; 30 cm
1
Dziadoń J., Nalepka A., (1992), Diagnoza struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 90-129.
2
Dziadoń J., Nalepka A., (1992), Przegląd szczegółowych wskazań badawczych. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-32.
3
Dziadoń J., Stabryła A., (1991), Metody doskonalenia struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 55-78.
4
Stabryła A., Dziadoń J., Nalepka A., (1991), Podstawy doskonalenia struktury organizacyjnej. [W:] STABRYŁA A., PIEKARZ H., DZIADOŃ J., LISIŃSKI M., MESJASZ C., NALEPKA A., SKARBEK T., BELICZYŃSKI J., CHECHELSKI M., KOZINA A. (kierownik tematu), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, s. 10-34, [2] k. złoż.
5
Dziadoń J., (1991), Podstawy badań nad strukturą organizacyjną. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 11-54.
6
Dziadoń J., (1990), Modelowanie rozmieszczenia czynników decyzyjnych w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 309, s. 63-78.
7
Dziadoń J., Kozina A., Nalepka A., (1990), Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody "Spin", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 323, s. 111-124.
8
Dziadoń J., Nalepka A., (1989), Formułowanie kryteriów oceny struktur organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji. Organizacja i Zarządzanie Uniwersytetu Gdańskiego", nr 12, s. 89-95.
9
Dziadoń J., (1988), Mechanizmy koordynacji w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 278, s. 31-42.
10
Dziadoń J., Stabryła A., (1988), Kierunki i metody badań nad strukturami organizacyjnymi. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 46-81.
11
Dziadoń J., (1988), Pomiar w procesie oceny systemu zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 260, s. 101-118.
12
Dziadoń J., (1988), Struktura organizacyjna jako przedmiot doskonalenia. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 10-45.
13
Dziadoń J., (1988), Zasady i czynniki kształtowania struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 82-121.
14
Dziadoń J., Nalepka A., (1987), Ocena poziomu organizacyjnego stanowisk pracy : wskazania metodyczne, "Przegląd Organizacji", nr 5 (568), s. 24-27.
15
Dziadoń J., (1986), Określanie struktury organizacyjnej dla potrzeb jej diagnozowania i projektowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 234, s. 101-120.
16
Dziadoń J., (1986), Typologia kryteriów oceny systemu zarządzania. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania, Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 17-36.
17
Dziadoń J., (1985), Procedura oceny struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 208, s. 75-94.
18
Dziadoń J., (1984), Kryteria oceny funkcjonalności struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 185, s. 99-118.
19
Dziadoń J., (1984), Kształtowanie wzorców normatywnych dla potrzeb oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 195, s. 59-74.
20
Dziadoń J., (1982), Metodyka oceny funkcjonalności systemu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, Prom. Stabryła A., Kraków : , V k., 363 k.
21
Dziadoń J., (1980), Prakseologiczny sens czynnika oceny w zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 124, s. 91-106.
22
Dziadoń J., (1980), Metodyka oceny systemu zarządzania - przegląd koncepcji, "Problemy Postępu Technicznego", nr 4, s. 29-32, 38.
23
Dziadoń J., (1978), Uwagi na temat oceny pracy kierowniczej, "Przegląd Organizacji", nr 11 (466), s. 476-479, 465.
24
Dziadoń J., (1978), Oceny okresowe kadry kierowniczej a sprawność zarządzania w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 98, s. 85-92.
25
Stabryła A., Piekarz H., Dziadoń J., Nalepka A., Barczak B., Beliczyński J., Chechelski M., Kozina A., Walas J., (1993), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
1
@inbook{UEK:2168257242,
author = "Jan Dziadoń and Adam Nalepka",
title = "Diagnoza struktury organizacyjnej",
booktitle = "Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu",
pages = "90-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
2
@inbook{UEK:2168257236,
author = "Jan Dziadoń and Adam Nalepka",
title = "Przegląd szczegółowych wskazań badawczych",
booktitle = "Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu",
pages = "6-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
3
@inbook{UEK:2168232106,
author = "Jan Dziadoń and Adam Stabryła",
title = "Metody doskonalenia struktury organizacyjnej",
booktitle = "Doskonalenie struktury organizacyjnej",
pages = "55-78",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0835-9",
}
4
@unpublished{UEK:2168232830,
author = "Adam Stabryła and Jan Dziadoń and Adam Nalepka",
title = "Podstawy doskonalenia struktury organizacyjnej",
booktitle = "Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania",
pages = "10-34, [2] k. złoż",
year = "1991",
}
5
@inbook{UEK:2168232126,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Podstawy badań nad strukturą organizacyjną",
booktitle = "Doskonalenie struktury organizacyjnej",
pages = "11-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0835-9",
}
6
@article{UEK:2168253520,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Modelowanie rozmieszczenia czynników decyzyjnych w systemie zarządzania przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "309",
pages = "63-78",
year = "1990",
}
7
@article{UEK:2168240862,
author = "Jan Dziadoń and Andrzej Kozina and Adam Nalepka",
title = "Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody Spin",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "323",
pages = "111-124",
year = "1990",
}
8
@article{UEK:2168270318,
author = "Jan Dziadoń and Adam Nalepka",
title = "Formułowanie kryteriów oceny struktur organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji. Organizacja i Zarządzanie Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "12",
pages = "89-95",
year = "1989",
}
9
@article{UEK:2168269334,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Mechanizmy koordynacji w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "278",
pages = "31-42",
year = "1988",
}
10
@inbook{UEK:2168306265,
author = "Jan Dziadoń and Adam Stabryła",
title = "Kierunki i metody badań nad strukturami organizacyjnymi",
booktitle = "Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne",
pages = "46-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
11
@article{UEK:2168234942,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Pomiar w procesie oceny systemu zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "260",
pages = "101-118",
year = "1988",
}
12
@inbook{UEK:2168257850,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Struktura organizacyjna jako przedmiot doskonalenia",
booktitle = "Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne",
pages = "10-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
13
@inbook{UEK:2168257854,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Zasady i czynniki kształtowania struktury organizacyjnej",
booktitle = "Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne",
pages = "82-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
14
@article{UEK:2168331787,
author = "Jan Dziadoń and Adam Nalepka",
title = "Ocena poziomu organizacyjnego stanowisk pracy : wskazania metodyczne",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5 (568)",
pages = "24-27",
year = "1987",
}
15
@article{UEK:2168239806,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Określanie struktury organizacyjnej dla potrzeb jej diagnozowania i projektowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "234",
pages = "101-120",
year = "1986",
}
16
@inbook{UEK:2168241658,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Typologia kryteriów oceny systemu zarządzania",
booktitle = "Metodologiczne aspekty zarządzania",
pages = "17-36",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1986",
isbn = "83-04-02343-1",
}
17
@article{UEK:2168261318,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Procedura oceny struktury organizacyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "208",
pages = "75-94",
year = "1985",
}
18
@article{UEK:2168261434,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Kryteria oceny funkcjonalności struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "185",
pages = "99-118",
year = "1984",
}
19
@article{UEK:2168269908,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Kształtowanie wzorców normatywnych dla potrzeb oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "195",
pages = "59-74",
year = "1984",
}
20
@unpublished{UEK:2168262520,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Metodyka oceny funkcjonalności systemu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
21
@article{UEK:2168239284,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Prakseologiczny sens czynnika oceny w zarządzaniu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "124",
pages = "91-106",
year = "1980",
}
22
@article{UEK:2168331569,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Metodyka oceny systemu zarządzania - przegląd koncepcji",
journal = "Problemy Postępu Technicznego",
number = "4",
pages = "29-32, 38",
year = "1980",
}
23
@article{UEK:2168332391,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Uwagi na temat oceny pracy kierowniczej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (466)",
pages = "476-479, 465",
year = "1978",
}
24
@article{UEK:2168250728,
author = "Jan Dziadoń",
title = "Oceny okresowe kadry kierowniczej a sprawność zarządzania w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "98",
pages = "85-92",
year = "1978",
}
25
@unpublished{UEK:2168232498,
author = "Adam Stabryła and Halina Piekarz and Jan Dziadoń and Adam Nalepka and Beata Barczak and Jan Beliczyński and Mirosław Chechelski and Andrzej Kozina and Jolanta Walas",
title = "Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID