Publications of the selected author
1

Title:
Poziom makrospołeczny
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 142-176
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302673
chapter in textbook
See main document
2

Title:
Korupcja jako wyzwanie dla demokracji = Corruption as a Challenge for Democracy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 763 (2008) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50391
article
3

Title:
Poziom makrospołeczny
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 142-176
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315383
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Poziom makrospołeczny
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 142-176
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315053
chapter in textbook
See main document
5

Title:
"Koniec świata" czy koniec pewnego sposobu uprawiania socjologii? = The End of the World or the End of a Certain Way of Practicing Sociology?
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 712 (2006) , s. 73-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53016
article
6

Title:
Do studentów, zwłaszcza I-go roku studiów!
Source:
Manko2006. - nr 0 (48), s. 11
Nr:
2166765715
varia
7

Title:
Spór wokół pojęcia inteligencji : problem "obumierania" warstwy inteligenckiej w Polsce
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 81-85
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166528290
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Społeczno-polityczne skutki inwazji na Irak = The Social-Political Effects of the Invasion of Iraq
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 682 (2005) , s. 67-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52964
article
9

Title:
Struktura klasowo-warstwowa a utrzymywanie się wspólnoty narodowej = The Structure of Class and Social Strata and the Maintenance of National Community
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 661 (2004) , s. 5-12. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220224
article
10

Title:
Nierówność społeczna jako problem socjologiczny = Social Inequality as a Sociological Problem
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (2003) , s. 47-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50614
article
11

Title:
Sondaże a manipulowanie społeczeństwem
Publisher address:
Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003
Physical description:
135 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7322-224-3
Nr:
2168286831
monograph
12

Title:
Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
86 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-088-7
Nr:
2168240518
academic script
13

Title:
Dylematy upaństwowionej socjologii = The Dilemmas of a Nationalised Sociology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234784
article
14

Title:
Normy etyczne i społeczne w gospodarce a problem skutecznego jej funkcjonowania
Source:
Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 209-213
ISBN:
83-86957-42-5
Nr:
2168242090
chapter in conference materials
See main document
15

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Edition:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Publisher address:
Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1999
Physical description:
336 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168255096
monograph
16

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Edition:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Publisher address:
Kraków; Szczecin; Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1997
Physical description:
336 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168239938
monograph
17

Title:
Sondaże a manipulowanie społeczeństwem
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 1997
Physical description:
129, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-429-X
Nr:
2168286871
monograph
18

Title:
Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
80 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-92-0
Nr:
2168239940
academic script
19

Title:
Katedra Socjologii
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 29-30
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255644
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Postacie miłości : przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce
Edition:
Wyd. 2, uzup.
Publisher address:
Kraków: Universitas, 1995
Physical description:
100 s.; 21 cm
ISBN:
83-7052-038-3
Access mode:
Nr:
2168335567
book
21

Title:
Polish Society - a Contribution to Theory = Społeczeństwo polskie - przyczynek do teorii
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 454 (1995) , s. 5-16. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168240194
article
22

Title:
Konflikty społeczne
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 14-20
Nr:
2168240530
chapter in academic script
See main document
23

Title:
Biurokracja i biurokratyzm
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 24-28
Nr:
2168240534
chapter in academic script
See main document
24

Title:
Teorie alienacji
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 21-23
Nr:
2168240532
chapter in academic script
See main document
25

Title:
Przedmiot socjologii pracy
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 5-6
Nr:
2168240524
chapter in academic script
See main document
26

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Universitas, 1994
Physical description:
311, [1] s.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240022
monograph
27

Title:
Współczesne teorie potrzeb
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 11-13
Nr:
2168240528
chapter in academic script
See main document
28

Title:
Słowniczek terminów
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 98-99
Nr:
2168240540
chapter in academic script
See main document
29

Title:
System społeczny przedsiębiorstwa (przemysłu)
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 7-10
Nr:
2168240526
chapter in academic script
See main document
30

Title:
Socjologia pracy
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
99, [1] s.: il.; 24 cm
Nr:
2168240522
See related chapters
31

Title:
Teorie rozwoju społecznego
Source:
Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 107-125
Nr:
2168241224
chapter in academic script
See main document
32

Title:
Wprowadzenie
Source:
Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 5-10
Nr:
2168241210
preface / summary
See main document
33

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej
Publisher address:
Kraków: Universitas, 1992
Physical description:
311, [1] s.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240026
monograph
34

Title:
Kultura jako zjawisko społeczne
Source:
Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 83-106
Nr:
2168241220
chapter in academic script
See main document
35

Title:
Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
132 s.; 24 cm
Nr:
2168241168
See related chapters
36

Title:
Problem przewidywania społecznych tendencji
Source:
Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 126-132
Nr:
2168241228
chapter in academic script
See main document
37

Title:
Kultura - jako zjawisko społeczne = Culture as a Social Phenomenon
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992) , s. 5-16. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168244496
article
38

Title:
Zróżnicowanie klasowo-warstwowe społeczeństwa
Source:
Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 11-45
Nr:
2168241212
chapter in academic script
See main document
39

Title:
Teorie rozwoju społecznego : (na przykładzie koncepcji K. Marksa i T. Parsonsa) = The Theory of Social Development (Exemplified by the Conceptions of K. Marx and T. Parsons)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991) , s. 5-18. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244456
article
40

Title:
Francuzi o kwestii żydowskiej = The French and Jewish Issue
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991) , s. 133-142. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244416
article
41

Title:
Dwugłos o ważnej książce
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 31, nr 1 (1990) , s. 87-88
Access mode:
Nr:
2168349932
review
42

Title:
Socjologia systematyczna w zarysie
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1989
Physical description:
140 s.; 25 cm
Access mode:
Nr:
2168335571
textbook
43

Title:
Społeczeństwo polskie - przyczynek do teorii = Polish Society - Contribution to Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989) , s. 5-20. - Rez., summ.
Nr:
2168244256
article
44

Title:
Reformatorskie opinie hutników
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988) , s. 11-12
Nr:
2168255820
article
45

Title:
Sytuacja psychospołeczna rodzin, których główni żywiciele przebywają okresowo za granicą = Psych-social Conditions of Families in which Main Wage-Earners Stay Temporarily Abroad
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 272 (1988) , s. 77-95. - Rez., summ.
Nr:
2168244144
article
46

Title:
"Antynomie podświadomości" a problemy warsztatu naukowego = "Antynomies of Subconsciousness" and Problem of Scientific Rules of Work
Source:
Studia Socjologiczne1988. - nr 4, s. 237-244
Nr:
2168360534
varia
47

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Społeczne bariery reformy gospodarczej
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 105-112
Nr:
2168265300
chapter in conference materials
See main document
48

Title:
Filozofia i socjologia : wybór tekstów
Edition:
Wyd. 2 skr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
215 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168275865
academic script
49

Title:
Prakseologia a organizacja społeczna : zarys problematyki = Praxeology and Society (Outline of Problems)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 217 (1986) , s. 5-21. - Rez., summ.
Nr:
2168243394
article
50

Title:
The Social Conditions of the Crisis in Poland
Source:
Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985, s. 65-72
Nr:
2168339249
chapter in conference materials
See main document
51

Title:
Socjologia pracy
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1984
Physical description:
128 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168240074
academic script
52

Title:
Monografia o ograniczonej skuteczności mediów
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 1 (1984) , s. 111-112
Access mode:
Nr:
2168349442
review
53

Title:
Perspektywy wychowawcze komunikowania
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 4 (1984) , s. 119-120
Access mode:
Nr:
2168349456
review
54

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Społeczne bariery reformy gospodarczej
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[55]-9[63]
Nr:
2168273542
chapter in conference materials
55

Title:
Preteksty
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 4 (1984) , s. 121-122
Access mode:
Nr:
2168349458
review
56

Title:
Wstęp do prasoznawstwa
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 2 (1983) , s. 112-113
Access mode:
Nr:
2168349428
review
57

Title:
Józef Chałasiński: Założenia teoretyczne i metodologiczne polskiej socjologii humanistycznej
Source:
Szkice z historii socjologii polskiej / red. Kazimierz Z. Sowa - Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1983, s. 263-279
ISBN:
83-211-0390-1
Nr:
2168362416
chapter in monograph
58

Title:
Dziennikarze - "przystosowani kibice"
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 4 (1982) , s. 124-125
Access mode:
Nr:
2168349416
review
59

Title:
Społeczne uwarunkowania wynalazczości pracowniczej = Social Conditions of Employee's Inventions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 160 (1982) , s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243238
article
60

Title:
Prasa młodzieżowa w RFN
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 3 (1982) , s. 124-126
Access mode:
Nr:
2168349412
review
61

Title:
Engels o Polsce, Nietzsche jako filozof
Source:
Argumenty. - nr 10 (1982) , s. 15
Nr:
2168307723
polemic
62

Title:
Producenci telewizyjni o młodej widowni
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 22, nr 1 (1981) , s. 140-142
Access mode:
Nr:
2168349392
review
63

Title:
Cel i zakres tematyczny skryptu
Source:
Wybrane zagadnienia marksistowskiej teorii rozwoju społecznego : (skrypt dla studentów I i II roku studiów dziennych i zaocznych socjologii i nauk politycznych do przedmiotu "teoria rozwoju społecznego" oraz dla studentów wszystkich kierunków studiów do przedmiotu "marksistowska filozofia i socjologia") / red. Ryszard DYONIZIAK - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1981, s. 7-29
Nr:
2168291753
chapter in academic script
See main document
64

Title:
Psychosocjologia zmian postaw
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 22, nr 1 (1981) , s. 139-140
Access mode:
Nr:
2168349390
review
65

Title:
Wybrane zagadnienia marksistowskiej teorii rozwoju społecznego : (skrypt dla studentów I i II roku studiów dziennych i zaocznych socjologii i nauk politycznych do przedmiotu "teoria rozwoju społecznego" oraz dla studentów wszystkich kierunków studiów do przedmiotu "marksistowska filozofia i socjologia")
Publisher address:
Katowice: Uniwersytet Śląski, 1981
Physical description:
229 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168291751
See related chapters
66

Title:
Współczesne niemarksistowskie teorie rozwoju społecznego
Source:
Wybrane zagadnienia marksistowskiej teorii rozwoju społecznego : (skrypt dla studentów I i II roku studiów dziennych i zaocznych socjologii i nauk politycznych do przedmiotu "teoria rozwoju społecznego" oraz dla studentów wszystkich kierunków studiów do przedmiotu "marksistowska filozofia i socjologia") / red. Ryszard DYONIZIAK - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1981, s. 218-229
Nr:
2168291757
chapter in academic script
See main document
67

Title:
Filozofia i socjologia : wybór tekstów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168276971
academic script
68

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 139
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Nr:
2168229920
journal / series editorial
69

Title:
"Notatki o książkach"
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 22, nr 2 (1981) , s. 129-130
Access mode:
Nr:
2168349398
review
70

Title:
Marks za porozumieniem "Solidarności" z rządem
Source:
Echo Krakowa. - nr 19 (1981) , s. 1-2
Access mode:
Nr:
2168346852
unreviewed article
71

Title:
Opinia publiczna jako zagrożenie
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (1980) , s. 114-115
Access mode:
Nr:
2168349372
review
72

Title:
Perspektywy badań mad komunikowaniem
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (1980) , s. 122-123
Access mode:
Nr:
2168349366
review
73

Title:
Powrót do zasad
Source:
Argumenty. - nr 38 (1980) , s. 3
Nr:
2168307727
unreviewed article
74

Title:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Edition:
Wyd. 2 zm., dodr.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
Physical description:
255 [1] s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-02001-6
Nr:
2168247828
textbook
75

Title:
Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (1980) , s. 112-113
Access mode:
Nr:
2168349370
review
76

Title:
Społeczeństwo RFN zmienia się
Source:
Życie Literackie. - nr 32 (1489) (1980) , s. 4
Access mode:
Nr:
2168344828
article
77

Title:
Fascynacja i nuda w mediach
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (1980) , s. 115-116
Access mode:
Nr:
2168349374
review
78

Title:
Jakie jest oblicze inteligencji technicznej?
Source:
Przegląd Techniczny. Innowacje. - nr 7 (1980) , s. 14-15
Nr:
2168287077
article
79

Title:
"Spirala milczenia" wszystko tłumaczy?
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 4 (1980) , s. 135-137
Access mode:
Nr:
2168349376
review
80

Title:
Europa zachodnia w opinii publicznej
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 4 (1980) , s. 137-138
Access mode:
Nr:
2168349378
review
81

Title:
W sparwie "spójności rozwiązań"
Source:
Przegląd Techniczny. Innowacje1980. - nr 4, s. 10
Nr:
2168287071
varia
82

Title:
Medien-Praktisch ewangelickie czasopismo poświęcone komunikowaniu masowemu
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (1980) , s. 144-145
Access mode:
Nr:
2168240658
article
83

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 121
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Nr:
2168271990
journal / series editorial
84

Title:
Potrzeby konsumpcyjne a zróżnicowanie społeczne = Consumer Needs vs. Social Differentiation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 117 (1979) , s. 25-43. - Rez., summ.
Nr:
2168243126
article
85

Title:
Uwagi wstępne
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie1979. - nr 117, s. 5-10
Nr:
2168243120
preface / summary
86

Title:
Socjologia : mity i rzeczywistość (o socjologii - polemicznie)
Source:
Życie Literackie. - nr 21 (1426) (1979) , s. 12
Access mode:
Nr:
2168344820
polemic
87

Title:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Edition:
Wyd.2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państ.Wydaw.Nauk., 1978
Physical description:
255 s.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335579
textbook
88

Author:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
291, 277 s., [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315247
report
89

Title:
Dni Polskie w Ingelheim
Source:
Życie Literackie1978. - nr 22 (1374), s. 19
Access mode:
Nr:
2168344814
varia
90

Author:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
38 s., 41, [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315271
report
91

Title:
Filozofia a obraz świata w naukach szczegółowych
Source:
Życie Literackie1978. - nr 43 (1395), s. 6, 17
Access mode:
Nr:
2168344806
varia
92

Title:
Pedagogika
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 3 (1977) , s. 129-130
Access mode:
Nr:
2168349320
review
93

Title:
Marksistowska krytyka mass mediów
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 3 (1977) , s. 121-122
Access mode:
Nr:
2168349318
review
94

Title:
Sympozjum "Filozofia w życiu narodu", [Nowy Jork, październik 1976]
Source:
Studia Filozoficzne1977. - nr 4, s. 199-201
Nr:
2168347176
varia
95

Title:
Wprowadzenie do badań społecznych
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976) , s. 150-151
Access mode:
Nr:
2168349256
review
96

Title:
Pedagogika komunikowania
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976) , s. 151-152
Access mode:
Nr:
2168349258
review
97

Title:
O stanie prac badawczych i rozwojowych
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 3 (1975) , s. 121
Access mode:
Nr:
2168349110
review
98

Title:
Teoria komunikowania politycznego w RFN
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 3 (1975) , s. 120-121
Access mode:
Nr:
2168349108
review
99

Title:
W kręgu etnologii
Source:
Argumenty. - nr 38 (1975) , s. 14-15
Nr:
2168307691
review
100

Title:
Model czy modele konsumpcji?
Source:
Argumenty. - nr 21 (1975) , s. 2-3
Nr:
2168307687
unreviewed article
101

Title:
Ciekawa analiza "mass media"
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 2 (1975) , s. 125
Access mode:
Nr:
2168349104
review
102

Title:
Przyszłość Krakowa a sprawa pewnej ankiety
Source:
Życie Literackie. - nr 49 (1245) (1975) , s. 21
Access mode:
Nr:
2168344736
article
103

Author:
Mieczysław Karaś , Henryk Filcek , Tadeusz Wojtaszek , Jan Janowski , Jan Pawlica , Ryszard Dyoniziak , Bolesław Faron , Władysław Kasprzyk , Stanisław Staruch , Marian Michalik , Janusz Buratowski , Władysław Machejek , Józef Lipiec
Title:
Integracja sił i środków nauki : dyskusja
Source:
Życie Literackie1975. - nr 11 (1207), s. 1, 9-11
Access mode:
Nr:
2168344734
voice in discussion / interview
104

Title:
Anatomia komiksów
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 2 (1975) , s. 131-133
Access mode:
Nr:
2168349106
review
105

Title:
Jednostronne opracowanie
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 15, nr 4 (1974) , s. 116-117
Access mode:
Nr:
2168349100
review
106

Title:
Komunikowanie a demokracja
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 15, nr 2 (1974) , s. 141-142
Access mode:
Nr:
2168349094
review
107

Title:
Badania nad publicznością TV
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 15, nr 2 (1974) , s. 143-144
Access mode:
Nr:
2168349096
review
108

Title:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974
Physical description:
247, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345010
textbook
109

Title:
Kształtowanie konsumpcji : wobec XXX-lecia
Source:
Argumenty. - nr 26 (1974) , s. 1, 3-4
Nr:
2168307725
unreviewed article
110

Title:
Kształtowanie się stosunku do Polski w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 20-25
Nr:
2168253986
chapter in conference materials
111

Title:
Młodzież, kultura, przyszłość
Source:
Argumenty. - nr 47 (1973) , s. 1, 6-7
Nr:
2168307673
unreviewed article
112

Title:
Zróżnicowanie społeczne w Polsce : stan aktualny i perspektywy (II)
Source:
Człowiek i Światopogląd. - nr 2 (79) (1972) , s. 186-204
Nr:
2168307603
article
113

Title:
Zróżnicowanie społeczne w Polsce : stan aktualny i perspektywy (I)
Source:
Człowiek i Światopogląd. - nr 1 (78) (1972) , s. 5-24
Nr:
2168307601
article
114

Title:
"Alienacja" jako instrument polityki społecznej = "Alienation" as an Instrument of Social Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 46 (1972) , s. 63-68. - Rez., summ.
Nr:
2168250716
article
115

Title:
Problemy metodologiczne w socjologii współczesnej : wypisy
Publisher address:
Kraków: WSE, 1972
Physical description:
216 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168335577
book
116

Title:
Społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Physical description:
340 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168345012
textbook
117

Title:
Środki przekazu a grupy polityczne
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 12, nr 4 (1971) , s. 98-102
Access mode:
Nr:
2168349068
review
118

Author:
Stefan Nowakowski , Wiesław Szyndler-Głowacki , Ryszard Dyoniziak , Edward Ciupak , Leszek Gilejko , Andrzej Tymowski , Juliusz Wacławek , Wiesław Mysłek , Ryszard Turski , Bronisław Minc
Title:
Dziś i jutro polskiego egalitaryzmu
Source:
Argumenty1971. - nr 13, s. 1, 3-7, 10-14
Nr:
2168307665
voice in discussion / interview
119

Title:
Od czegoś trzeba zacząć... proszę o głos
Source:
Argumenty. - nr 11 (1971) , s. 3, 12
Nr:
2168307663
unreviewed article
120

Title:
Socjotechnika przymusu i socjotechnika zgodnego współdziałania
Source:
Życie Literackie. - nr 7 (994) (1971) , s. 12
Access mode:
Nr:
2168344730
article
121

Title:
Izrael : przemiany społeczne : (w świetle badań izraelskich socjologów i pedagogów)
Publisher address:
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971
Physical description:
160, [1] s.: il.; 18 cm
Series:
(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej ; 193)
Access mode:
Nr:
2168335563
book
122

Title:
O subiektywizmie w socjologii (zarys zagadnień) = On Subjectivism in Socialogy (an Outline of Problems)
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 4 (1970) , s. 161-167
Nr:
2168360406
article
123

Author:
Ryszard Dyoniziak , Andrzej Wieluński
Title:
Człowiek - kultura - socjologia : rozmowa "Argumentów" z doc. drem Ryszardem Dyoniziakiem, kierownikiem Zakładu Filozofii i Socjologii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Argumenty1970. - nr 30, s. 5
Nr:
2168307657
voice in discussion / interview
124

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redakcja:
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: WSE, 1970
Physical description:
458 s.; 24 cm
Nr:
2168336433
125

Title:
Współtworzenie kultury : inteligencja i TKKŚ
Source:
Argumenty. - nr 26 (1970) , s. 3
Nr:
2168307655
unreviewed article
126

Title:
Przemysł a społeczeństwo w Polsce Ludowej. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Szczepańskiego, Ossolineum 1969, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ss. 496 = Industry and Society. Collective Work Edited by Jan Szczepański
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 3 (1970) , s. 275-279
Nr:
2168360408
review
127

Title:
Od czego zależy ideowość?
Source:
Argumenty. - nr 46 (1970) , s. 8-9
Nr:
2168307659
unreviewed article
128

Title:
Technokratyczne rozumowanie i działanie
Source:
Argumenty. - nr 13 (1969) , s. 5
Nr:
2168307651
unreviewed article
129

Title:
Zróżnicowanie kulturowe społeczności wielkomiejskiej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969
Physical description:
311, [1] s., [1] k. złoż.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335575
book
130

Title:
Wpływ przemian społecznych na kulturę życia : polskie konfrontacje
Source:
Życie Literackie. - nr 20 (903) (1969) , s. 13
Access mode:
Nr:
2168344726
article
131

Title:
Awans społeczny a poczucie sukcesu lub zawodu życiowego = Social Advancement Seen as Personal Success or Disappointment
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1968) , s. 253-270. - Res.
Access mode:
Nr:
2168346978
article
132

Title:
Style konsumpcji
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 1 (28) (1968) , s. 103-125
Nr:
2168247842
article
133

Title:
Społeczne uwarunkowania wydajności pracy : próba analizy na tle funkcjonowania przedsiębiorstwa jako systemu społecznego
Publisher address:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1967
Physical description:
241, [1] s.: il.; 22 cm
Series:
(Biblioteka Nauki o Pracy)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168345652
book
134

Conference:
III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Warszawa, Polska, od 1965-02-02 do 1965-02-06
Title:
Uwagi o koncepcji systemu społecznego przedsiębiorstwa przemysłowego
Source:
Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku / red. Maria Hirszowicz - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967, s. 68-74
Nr:
2168364830
varia
135

Author:
Ryszard Dyoniziak , Zygmunt Gałdzicki , Władysław Markiewicz , Jerzy Wirga
Title:
Głosy w dyskusji złożone przez uczestników na piśmie
Source:
Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku / red. Maria Hirszowicz - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967, s. 199-217
Nr:
2168364836
voice in discussion / interview
136

Title:
Studia socjologiczne... i co dalej?
Source:
Życie Literackie. - nr 1 (779) (1967) , s. 6
Access mode:
Nr:
2168344722
article
137

Conference:
III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Warszawa, Polska, od 1965-02-02 do 1965-02-06
Title:
"Grupy nacisku" w przedsiębiorstwie przemysłowym
Source:
Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku / red. Maria Hirszowicz - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967, s. 74-83
Nr:
2168364832
varia
138

Title:
Stratyfikacja a hierarchia potrzeb konsumpcyjnych w społeczności wielkomiejskiej = Social Stratification and Hierarchy of Consumption Needs in the Large City Population
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966
Physical description:
217 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 9)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168335573
monograph
139

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Redakcja:
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966
Physical description:
218 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336435
140

Title:
Jaka jest młodzież? Co to jest szczęście?
Source:
Życie Literackie. - nr 25 (699) (1965) , s. 1, 7
Access mode:
Nr:
2168344720
article
141

Title:
[Recenzja]
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 28 (1965) , s. 139-141
Nr:
2168285553
review
142

Title:
Adam Podgórecki, Zjawiska prawne w opinii publicznej. Studia socjologiczno-prawne, Warszawa 1964, Wydawnictwo Prawnicze, ss. 224 = A. Podgórecki, Legal Phenomena in the Public Opinion. A Socio-Legal Study
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 1 (1965) , s. 315-319
Nr:
2168360390
review
143

Title:
Wprowadzenie
Source:
Młodzież epoki przemian : z badań polskich socjologów / red. Ryszard DYONIZIAK - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1965, s. 5-20
Series:
(Biblioteka Wychowania Moralnego ; t. 9)
Nr:
2168364878
preface / summary
See main document
144

Title:
Młodzież epoki przemian : z badań polskich socjologów
Publisher address:
Warszawa: Nasza Księgarnia, 1965
Physical description:
500 s.: il.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Wychowania Moralnego ; t. 9)
Nr:
2168344858
See related chapters
145

Title:
Konflikty międzygrupowe w przedsiębiorstwie przemysłowym = Intergroup Conflicts in an Industrial Establishment
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 1 (1965) , s. 35-63
Nr:
2168360388
article
146

Title:
Kazimierz Doktór, Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Warszawa 1964, Książka i Wiedza, ss. 306 = K. Doktór, An Industrial Enterprise
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 2 (1965) , s. 300-302
Nr:
2168360392
review
147

Title:
Motywacje, zadowolenie z pracy i morale pracy a jej wydajność w przedsiębiorstwie przemysłowym = Motivation, Job Satisfaction, Morale and Efficiency in One Industrial Factory
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 28 (1965) , s. 97-132. - Rez., summ.
Nr:
2168285541
article
148

Title:
Niektóre cechy młodzieżowej podkultury
Source:
Młodzież epoki przemian : z badań polskich socjologów / red. Ryszard DYONIZIAK - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1965, s. 54-70
Series:
(Biblioteka Wychowania Moralnego ; t. 9)
Nr:
2168364882
chapter in monograph
See main document
149

Title:
Aby nie zgubić wartości ludzkich ... (po III Zjeździe Socjologów)
Source:
Życie Literackie. - nr 11 (685) (1965) , s. 1, 13
Access mode:
Nr:
2168344718
article
150

Author:
Paweł Dubiel , Edward Kamiński , Maria Kniagininowa , Walery Pisarek , Ryszard Dyoniziak
Title:
Reklama w prasie : zawartość, język, odbiór
Publisher address:
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa", 1965
Physical description:
211 s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria B ; 7)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168362410
book
151

Title:
Młodzieżowa "podkultura" : studium socjologiczne
Publisher address:
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965
Physical description:
206 s.; 20 cm
Series:
(Sygnały)
Access mode:
Nr:
2168335565
book
152

Title:
Rozbieżność między bieżącymi zadaniami a istotnymi celami przedsiębiorstwa produkcyjnego
Publisher address:
S.l.: s.n., 1964
Physical description:
S. 109-132: il.; 23 cm
Notes:
Nadb.: Studia Socjologiczne, 1964 1 (12).,
Access mode:
Nr:
2168335569
varia
153

Title:
Rozbieżność między bieżącymi zadaniami a istotnymi celami przedsiębiorstwa produkcyjnego = Divergencies in the Current Tasks and the Significant Objectives of a Production Enterprise
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 1 (1964) , s. 109-132. - summ.
Nr:
2168360368
article
154

Title:
Społeczne uwarunkowania recepcji reklamy prasowej (wstępne wyniki badań) = Social Determinants of Newspaper Advertising's Reception and Effectiveness - a Preliminary Account
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 4, nr 3 (1963) , s. 45-65. - Streszcz., rez., summ., res.
Access mode:
Nr:
2168348754
article
155

Title:
Antropologia - socjologia - religia
Source:
Argumenty. - nr 1 (1963) , s. 5
Nr:
2168307649
unreviewed article
156

Title:
C.W. Millsa program socjologii humanistycznej
Source:
Kwartalnik Historyczny. - nr 1 (1963) , s. 131-136
Nr:
2168362724
article
157

Title:
Z dziedziny masowego komunikowania
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1962. - R. 3, nr 1-2, s. 114-117
Access mode:
Nr:
2168348732
varia
158

Title:
Pojęcie przełomu dziejowego na łamach czasopism Wielkiej Emigracji (1832-1850) = Вопрос исторического перелома в журналистике Большой Эмиграции (1832-1850) = Conception de la crise historique dans les colonnes des revues de la Grande Emigration (1832-1850)
Source:
Kwartalnik Historyczny. - nr 1 (1962) , s. 17-40
Nr:
2168362722
article
159

Title:
Badania nad młodzieżą szkolną w Krakowie = Some Studies on Schol Youth in Cracow
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 1 (1962) , s. 210-213
Nr:
2168360382
article
160

Author:
Paweł Dubiel , Ryszard Dyoniziak
Title:
Socjologia gazety
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 3, nr 4 (1962) , s. 96-101
Access mode:
Nr:
2168348744
review
161

Title:
Młodzieżowa "podkultura" : z badań socjologicznych wśród licealistów
Source:
Życie Literackie. - nr 28 (494) (1961) , s. 4-5
Access mode:
Nr:
2168344704
article
162

Title:
Młodzież a kultura dorosłych : z badań socjologicznych nad młodzieżą licealną w Krakowie (II)
Source:
Życie Literackie. - nr 26 (492) (1961) , s. 4, 9
Access mode:
Nr:
2168344708
article
163

Title:
Społeczne uwarunkowania wydajności
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 1 (1961) , s. 1-2
Access mode:
Nr:
2168363454
article
164

Title:
Ich dążenia życiowe : z badań socjologicznych nad młodzieżą licealną w Krakowie (III)
Source:
Życie Literackie. - nr 23 (489) (1961) , s. 4
Access mode:
Nr:
2168344706
article
165

Title:
Wspomnienie o W. Kobylańskim
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1961. - R. 2, nr 3, s. 7-8
Access mode:
Nr:
2168348728
varia
166

Title:
Poznanie kultury jest także kulturą
Source:
Wiedza i Życie. - nr 3 (1961) , s. 153-156
Nr:
2168364368
unreviewed article
167

Title:
Co to jest "kultura masowa"
Source:
Wiedza i Życie. - nr 9 (1960) , s. 529-531
Nr:
2168364364
unreviewed article
168

Title:
Kierunki badań nad "kulturą masową"
Source:
Wiedza i Życie. - nr 10 (1960) , s. 609-612
Nr:
2168364366
unreviewed article
169

Author:
Danuta Dobrowolska , Ryszard Dyoniziak
Title:
Badania nad socjologią pracy w ośrodku krakowskim
Source:
Życie Literackie. - nr 3 (417) (1960) , s. 7
Access mode:
Nr:
2168344700
article
170

Title:
Co to jest socjologia pracy
Source:
Wiedza i Życie. - nr 3 (1960) , s. 134-137
Nr:
2168364362
unreviewed article
171

Title:
O pojęciu "epoka przejściowa"
Source:
Wiedza i Życie. - nr 2 (1960) , s. 72-77
Nr:
2168364360
unreviewed article
172

Title:
Technika wywiadu
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 1, nr 4 (1960) , s. 99-101
Access mode:
Nr:
2168348726
review
173

Title:
Stosunek do pracy
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 39 (1959) , s. 3, 7
Access mode:
Nr:
2168363402
article
174

Title:
O pojęciu utopii społecznej
Source:
Wiedza i Życie. - nr 9 (1958) , s. 514-519
Nr:
2168364358
unreviewed article
175

Author:
Ewa Żarnecka-Biały , Ryszard Dyoniziak
Title:
O prakseologii oraz naukowej organizacji
Source:
Wiedza i Życie. - nr 4 (1958) , s. 194-197
Nr:
2168364356
unreviewed article
176

Author:
Ryszard Dyoniziak , Stefania Kowalska , Halina Skrobiszewska
Title:
Konferencja Mickiewiczowska historyków i historyków filozofii = Мицkевичевсkая kонференция историkов и историkов философии = Session des historiens et historiens de philosophie consacrée à Mickiewicz
Source:
Kwartalnik Historyczny. - nr 4-5 (1955) , s. 285-302
Nr:
2168362718
unreviewed article
Unpublished documents:
1

Title:
Treści europejskie w nauczaniu studentów we Francji, w Niemczech i w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
36 k.; 30 cm
Research program:
46/KSocj/1/2000/S
Signature:
NP-676/Magazyn
Nr:
2168283017
unpublished scientific work
1
Poziom makrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ryszard Dyoniziak // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 142-176. - ISBN 978-83-01-14872-0
2
Korupcja jako wyzwanie dla demokracji = Corruption as a Challenge for Democracy / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 763 (2008), s. 5-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161053013. - ISSN 1898-6447
3
Poziom makrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ryszard Dyoniziak // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 142-176. - ISBN 978-83-01-14872-0
4
Poziom makrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ryszard Dyoniziak // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 142-176. - ISBN 978-83-01-14872-0
5
"Koniec świata" czy koniec pewnego sposobu uprawiania socjologii? = The End of the World or the End of a Certain Way of Practicing Sociology? / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 712 (2006), s. 73-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/120730493. - ISSN 0208-7944
6
Do studentów, zwłaszcza I-go roku studiów! / Ryszard DYONIZIAK // Manko. - nr 0 (48) (2006), s. 11. - ISSN 1506-2171
7
Spór wokół pojęcia inteligencji : problem "obumierania" warstwy inteligenckiej w Polsce / Ryszard DYONIZIAK // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 81-85. - ISBN 83-7252-284-7
8
Społeczno-polityczne skutki inwazji na Irak = The Social-Political Effects of the Invasion of Iraq / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 682 (2005), s. 67-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/109865341. - ISSN 0208-7944
9
Struktura klasowo-warstwowa a utrzymywanie się wspólnoty narodowej = The Structure of Class and Social Strata and the Maintenance of National Community / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 661 (2004), s. 5-12. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68159517. - ISSN 0208-7944
10
Nierówność społeczna jako problem socjologiczny = Social Inequality as a Sociological Problem / Ryszard DYONIZIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003), s. 47-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
11
Sondaże a manipulowanie społeczeństwem / Ryszard DYONIZIAK. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - 135 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7322-224-3
12
Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne / Ryszard DYONIZIAK, Andrzej SŁABOŃ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 86 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-088-7
13
Dylematy upaństwowionej socjologii = The Dilemmas of a Nationalised Sociology / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11607. - ISSN 0208-7944
14
Normy etyczne i społeczne w gospodarce a problem skutecznego jej funkcjonowania / Ryszard DYONIZIAK // W: Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 209-213. - ISBN 83-86957-42-5
15
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1999. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
16
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Kraków; Szczecin; Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1997. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
17
Sondaże a manipulowanie społeczeństwem / Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 1997. - 129, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-429-X
18
Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne / Ryszard DYONIZIAK, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - 80 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-92-0
19
Katedra Socjologii / Ryszard DYONIZIAK // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 29-30. - ISBN 83-87239-38-0
20
Postacie miłości : przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce / Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2, uzup. - Kraków: Universitas, 1995. - 100 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7052-038-3
21
Polish Society - a Contribution to Theory = Społeczeństwo polskie - przyczynek do teorii / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 454 (1995), s. 5-16. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Konflikty społeczne / Ryszard DYONIZIAK // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 14-20
23
Biurokracja i biurokratyzm / Ryszard DYONIZIAK // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 24-28
24
Teorie alienacji / Ryszard DYONIZIAK // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 21-23
25
Przedmiot socjologii pracy / Ryszard DYONIZIAK // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 5-6
26
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Wyd. 2. - Kraków: Universitas, 1994. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
27
Współczesne teorie potrzeb / Ryszard DYONIZIAK // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 11-13
28
Słowniczek terminów / Ryszard DYONIZIAK // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 98-99
29
System społeczny przedsiębiorstwa (przemysłu) / Ryszard DYONIZIAK // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 7-10
30
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 99, [1] s. : il. ; 24 cm
31
Teorie rozwoju społecznego / Ryszard DYONIZIAK // W: Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 107-125
32
Wprowadzenie / Ryszard DYONIZIAK // W: Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 5-10
33
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Kraków: Universitas, 1992. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
34
Kultura jako zjawisko społeczne / Ryszard DYONIZIAK // W: Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 83-106
35
Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 132 s. ; 24 cm
36
Problem przewidywania społecznych tendencji / Ryszard DYONIZIAK // W: Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 126-132
37
Kultura - jako zjawisko społeczne = Culture as a Social Phenomenon / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992), s. 5-16. - Summ. - ISSN 0208-7944
38
Zróżnicowanie klasowo-warstwowe społeczeństwa / Ryszard DYONIZIAK // W: Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 11-45
39
Teorie rozwoju społecznego : (na przykładzie koncepcji K. Marksa i T. Parsonsa) = The Theory of Social Development (Exemplified by the Conceptions of K. Marx and T. Parsons) / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991), s. 5-18. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
40
Francuzi o kwestii żydowskiej = The French and Jewish Issue / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991), s. 133-142. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
41
Dwugłos o ważnej książce / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 31, nr 1 (1990), s. 87-88. - Rec. pracy: Mikułowski Pomorski J., Informacja i komunikacja. Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków 1988, s. 141. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65938/1990_01.pdf. - ISSN 0555-0025
42
Socjologia systematyczna w zarysie / Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1989. - 140 s. ; 25 cm
43
Społeczeństwo polskie - przyczynek do teorii = Polish Society - Contribution to Theory / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989), s. 5-20. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
44
Reformatorskie opinie hutników / Ryszard DYONIZIAK // Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988), s. 11-12. - ISSN 0137-7221
45
Sytuacja psychospołeczna rodzin, których główni żywiciele przebywają okresowo za granicą = Psych-social Conditions of Families in which Main Wage-Earners Stay Temporarily Abroad / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 272 (1988), s. 77-95. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
46
"Antynomie podświadomości" a problemy warsztatu naukowego = "Antynomies of Subconsciousness" and Problem of Scientific Rules of Work / Ryszard DYONIZIAK // Studia Socjologiczne. - nr 4 (1988), s. 237-244. - ISSN 0039-3371
47
Społeczne bariery reformy gospodarczej / Ryszard DYONIZIAK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 105-112
48
Filozofia i socjologia : wybór tekstów / Ryszard DYONIZIAK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2 skr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 215 s. : il. ; 24 cm
49
Prakseologia a organizacja społeczna : zarys problematyki = Praxeology and Society (Outline of Problems) / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 217 (1986), s. 5-21. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
50
The Social Conditions of the Crisis in Poland / Ryszard DYONIZIAK // W: Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985. - S. 65-72
51
Socjologia pracy / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1984. - 128 s. : il. ; 24 cm
52
Monografia o ograniczonej skuteczności mediów / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 1 (1984), s. 111-112. - Rec. pracy: Mikułowski Pomorski J., Nęcki Z., Komunikowanie skuteczne? Biblioteka Dziennikarza, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1982, s. 295. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65914/1984_01.pdf. - ISSN 0555-0025
53
Perspektywy wychowawcze komunikowania / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 4 (1984), s. 119-120. - Rec. pracy: Bonfadelli H.,Die Sozialisationsperspektive in der Massenkommunikations Forschung. Verlag Volker Spiess, Berlin 1981, s. 42. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65917/1984_04.pdf. - ISSN 0555-0025
54
Społeczne bariery reformy gospodarczej / Ryszard DYONIZIAK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[55]-9[63]
55
Preteksty / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 4 (1984), s. 121-122. - Rec. pracy: Golсzewski F., Reschka W., Gegenwartsgesell­Schaften: Polen: Studienskripten zur Soziologie. Hrsg. von E.K. Scheuch und H. Sahner. Teubner Studienskripten, Stuttgart 1982, s. 386. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65917/1984_04.pdf. - ISSN 0555-0025
56
Wstęp do prasoznawstwa / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 2 (1983), s. 112-113. - Rec. pracy: Wstęp do prasoznawstwa, red. J. Mądry. Uniwersytet Śląski, Katowice 1982, s. 241. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf. - ISSN 0555-0025
57
Józef Chałasiński: Założenia teoretyczne i metodologiczne polskiej socjologii humanistycznej / Ryszard DYONIZIAK // W: Szkice z historii socjologii polskiej / red. Kazimierz Z. Sowa. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1983. - S. 263-279. - ISBN 83-211-0390-1
58
Dziennikarze - "przystosowani kibice" / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 4 (1982), s. 124-125. - Rec. pracy: Kepplinger H.M. (g.), Angepasste Aussenseiter : Was Journalisten Denken und wie sie Arbeiten. Alber-Broschur, Freiburg-München 1978, s. 284. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65909/1982_04.pdf. - ISSN 0555-0025
59
Społeczne uwarunkowania wynalazczości pracowniczej = Social Conditions of Employee's Inventions / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 160 (1982), s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
60
Prasa młodzieżowa w RFN / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 3 (1982), s. 124-126. - Rec. pracy: Knoche M., Lindgens M., Meissner M., Jugendpresse in der Bundesrepublik Deutschland. Verlag Volker Spiest, Berlin 1979, s. 443.
Кnосhe M., Кrüger T., Lindgens M., Redakteure der Jugendpresse. Arbeitsbedingungen und Zielsetzungen. Verlag Volker Spiess, Berlin 1979, s. 272. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65908/1982_03.pdf. - ISSN 0555-0025
61
Engels o Polsce, Nietzsche jako filozof / Ryszard DYONIZIAK // Argumenty. - nr 10 (1982), s. 15
62
Producenci telewizyjni o młodej widowni / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 22, nr 1 (1981), s. 140-142. - Rec. pracy: Stiftung Prix Jeunesse Munchen. Was wissen Fernsehproduzenten von ihren jungen Zuschauern. K.G. Saur, München - New York - London - Paris 1979, s. 170. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65903/1981_01.pdf. - ISSN 0555-0025
63
Cel i zakres tematyczny skryptu / Florian Donocik, Ryszard DYONIZIAK // W: Wybrane zagadnienia marksistowskiej teorii rozwoju społecznego : (skrypt dla studentów I i II roku studiów dziennych i zaocznych socjologii i nauk politycznych do przedmiotu "teoria rozwoju społecznego" oraz dla studentów wszystkich kierunków studiów do przedmiotu "marksistowska filozofia i socjologia") / red. Ryszard DYONIZIAK. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1981. - S. 7-29
64
Psychosocjologia zmian postaw / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 22, nr 1 (1981), s. 139-140. - Rec. pracy: Sozialpsychologie der ein Stellungsanderung. Hrsg. von Stefan E. Hormuth. Serie: Neue Wissenschaftliche Bibliothek. Verlagsgruppe Athenäum-Hain-Scriptor-Hanstein, Königstein/Ts. 1979, s. 295. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65903/1981_01.pdf. - ISSN 0555-0025
65
Wybrane zagadnienia marksistowskiej teorii rozwoju społecznego : (skrypt dla studentów I i II roku studiów dziennych i zaocznych socjologii i nauk politycznych do przedmiotu "teoria rozwoju społecznego" oraz dla studentów wszystkich kierunków studiów do przedmiotu "marksistowska filozofia i socjologia") / red. Ryszard DYONIZIAK. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1981. - 229 s. : il. ; 24 cm
66
Współczesne niemarksistowskie teorie rozwoju społecznego / Ryszard DYONIZIAK // W: Wybrane zagadnienia marksistowskiej teorii rozwoju społecznego : (skrypt dla studentów I i II roku studiów dziennych i zaocznych socjologii i nauk politycznych do przedmiotu "teoria rozwoju społecznego" oraz dla studentów wszystkich kierunków studiów do przedmiotu "marksistowska filozofia i socjologia") / red. Ryszard DYONIZIAK. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1981. - S. 218-229
67
Filozofia i socjologia : wybór tekstów / Ryszard DYONIZIAK, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 244 s. : il. ; 24 cm
68
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 139. - ISSN 0208-7944
69
"Notatki o książkach" / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 22, nr 2 (1981), s. 129-130. - Rec. pracy: Frankfurter Allgemeine Zeitung: ein Büchertagebuch. Frankfurt 1979, s. 423. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65904/1981_02.pdf. - ISSN 0555-0025
70
Marks za porozumieniem "Solidarności" z rządem / Ryszard DYONIZIAK // Echo Krakowa. - nr 19 (1981), s. 1-2. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/105948/echo_krakowa_1981_019.pdf. - ISSN 0137-9011
71
Opinia publiczna jako zagrożenie / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (1980), s. 114-115. - Rec. pracy: Noelle-Neumann E., Offentlichkeit asl Bedrohung: Beitrage zur Empirischen Kommunikationsforschung. Alber-Broschur, Freiburg-Munchen 1977, s. 260. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf. - ISSN 0555-0025
72
Perspektywy badań mad komunikowaniem / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (1980), s. 122-123. - Rec. pracy: Renckstorf K., Neue Perspektiven in der Massenkommunikationsforschung. Verlag Volker Spiess, Berlin 1977, s. 194. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf. - ISSN 0555-0025
73
Powrót do zasad / Ryszard DYONIZIAK // Argumenty. - nr 38 (1980), s. 3. - ISSN 0518-5289
74
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Wyd. 2 zm., dodr. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 255 [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-02001-6
75
Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (1980), s. 112-113. - Rec. pracy: Meissner S., Oddziaływanie środków masowego przekazu. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1979, s. 96. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf. - ISSN 0555-0025
76
Społeczeństwo RFN zmienia się / Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 32 (1489) (1980), s. 4. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6255/index.djvu. - ISSN 0591-2369
77
Fascynacja i nuda w mediach / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (1980), s. 115-116. - Rec. pracy: Prokop D., Faszination und Langeweile: die Popularen Medien. Enke Verlag, Stuttgart 1979, s. 212. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf. - ISSN 0555-0025
78
Jakie jest oblicze inteligencji technicznej? / Ryszard DYONIZIAK // Przegląd Techniczny. Innowacje. - nr 7 (1980), s. 14-15. - ISSN 1230-8374
79
"Spirala milczenia" wszystko tłumaczy? / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 4 (1980), s. 135-137. - Rec. pracy: Noelle-Neumann E., Die Schweigespirale, Offentliche Meinung - unsere soziale Haut. Piper Verlag, München-Zürich 1980, s. 296. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65902/1980_04.pdf. - ISSN 0555-0025
80
Europa zachodnia w opinii publicznej / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 4 (1980), s. 137-138. - Rec. pracy: Herz T.A., Europa in der Öffentlichen Meinung: Europa Union. Verlag, Bonn 1978, s. 193. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65902/1980_04.pdf. - ISSN 0555-0025
81
W sparwie "spójności rozwiązań" / Ryszard DYONIZIAK // Przegląd Techniczny. Innowacje. - nr 4 (1980), s. 10. - ISSN 1230-8374
82
Medien-Praktisch ewangelickie czasopismo poświęcone komunikowaniu masowemu / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (1980), s. 144-145. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf. - ISSN 0555-0025
83
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 121. - ISSN 0208-7944
84
Potrzeby konsumpcyjne a zróżnicowanie społeczne = Consumer Needs vs. Social Differentiation / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 117 (1979), s. 25-43. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
85
Uwagi wstępne / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 117 (1979), s. 5-10
86
Socjologia : mity i rzeczywistość (o socjologii - polemicznie) / Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 21 (1426) (1979), s. 12. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/10068/index.djvu. - ISSN 0591-2369
87
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Wyd.2 zm. - Warszawa: Państ.Wydaw.Nauk., 1978. - 255 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
88
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977 / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 291, 277 s., [44] k. : il. ; 30 cm
89
Dni Polskie w Ingelheim / Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 22 (1374) (1978), s. 19. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2949/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
90
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977] / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 38 s., 41, [44] k. : il. ; 30 cm
91
Filozofia a obraz świata w naukach szczegółowych / Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 43 (1395) (1978), s. 6, 17. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2990/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
92
Pedagogika / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 3 (1977), s. 129-130. - Rec. pracy: Kritische Medienpraxis: Ziele-Methoden-Mittel. Hrsg. von ALex Diel. Verlag M. DuMont Schauberg 1974, s. 300. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf. - ISSN 0555-0025
93
Marksistowska krytyka mass mediów / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 3 (1977), s. 121-122. - Rec. pracy: Das Gluckliche Bewusstsein: Anleitungen zur Materialistischen Medienkritik. Hrsg. von Michael Buselmeier. Luchterhand Verlag, Neuwied, Darmstadt 1974, s. 253. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf. - ISSN 0555-0025
94
Sympozjum "Filozofia w życiu narodu", [Nowy Jork, październik 1976] / Ryszard DYONIZIAK // Studia Filozoficzne. - nr 4 (1977), s. 199-201. - ISSN 0039-3142
95
Wprowadzenie do badań społecznych / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976), s. 150-151. - Rec. pracy: Heller K., Rosemann B., Planung und Auswertung Empirischer Untersuchungen. Eine Einfuhrung fur Padagogen, Psychologen und Soziologen. Ernst Klett Verlag. Stuttgart 1974, s. 309. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf. - ISSN 0555-0025
96
Pedagogika komunikowania / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976), s. 151-152. - Rec. pracy: Funke W., Horbelt R., Schill W., Schulz W. u.a.; Thema Massenmedian. Serie: Edition Erziehung. Pro Schule Varlag, Dusseldorf 1974, s. 261. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf. - ISSN 0555-0025
97
O stanie prac badawczych i rozwojowych / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 3 (1975), s. 121. - Rec. pracy: Neubauer K.W., Schwuchow, W., Schwartz G., Kommunikation in Forschung und Entwicklung. Hrsg. U. Moller. Band 1: Ubersicht uber die Problematik. Verlag Dokumentation, Munchen-Pullach, Berlin 1972, s. 200. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65881/1975_03.pdf. - ISSN 0555-0025
98
Teoria komunikowania politycznego w RFN / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 3 (1975), s. 120-121. - Rec. pracy: Zur Theorie der Politischen Kommunikation. Herausgegeben von Wolfgang R. Langenbucher. R. Piper & Co. Verlag, Munchen 1974, s. 363. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65881/1975_03.pdf. - ISSN 0555-0025
99
W kręgu etnologii / Ryszard DYONIZIAK // Argumenty. - nr 38 (1975), s. 14-15. - Rec. pracy: Zofia Sokolewicz: Wprowadzenie do etnologii. PWN, Warszawa 1974, s. 323
100
Model czy modele konsumpcji? / Ryszard DYONIZIAK // Argumenty. - nr 21 (1975), s. 2-3. - ISSN 0518-5289
101
Ciekawa analiza "mass media" / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 2 (1975), s. 125. - Rec. pracy: Droge F., Wissen ohne Bewusstsein: Materialien zur Medienanalyse. Fischer Athenaum, Frankfrut/M 1972, s. 212. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65880/1975_02.pdf. - ISSN 0555-0025
102
Przyszłość Krakowa a sprawa pewnej ankiety / Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 49 (1245) (1975), s. 21. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/10029/index.djvu. - ISSN 0591-2369
103
Integracja sił i środków nauki : dyskusja / Mieczysław Karaś, Henryk Filcek, Tadeusz Wojtaszek, Jan Janowski, Jan Pawlica, Ryszard DYONIZIAK, Bolesław Faron, Władysław Kasprzyk, Stanisław Staruch, Marian Michalik, Janusz Buratowski, Władysław Machejek, Józef Lipiec // Życie Literackie. - nr 11 (1207) (1975), s. 1, 9-11. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/9992/index.djvu. - ISSN 0591-2369
104
Anatomia komiksów / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 2 (1975), s. 131-133. - Rec. pracy: Fuchs W.J., Reitberger R.C., Comics: Anatomie eines Massenmediums. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1973, s. 333. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65880/1975_02.pdf. - ISSN 0555-0025
105
Jednostronne opracowanie / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 15, nr 4 (1974), s. 116-117. - Rec. pracy: Silbermann A., Krueger U.M., Soziologie der Massenkommunikation. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1973, s. 136. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65878/1974_04.pdf. - ISSN 0555-0025
106
Komunikowanie a demokracja / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 15, nr 2 (1974), s. 141-142. - Rec. pracy: Geissler R., Massenmedien, Basiskommunikation und Demokratie. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen 1973, s. 238. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65876/1974_02.pdf. - ISSN 0555-0025
107
Badania nad publicznością TV / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 15, nr 2 (1974), s. 143-144. - Rec. pracy: Stolte D., Das Fernsehen und Sein Publikum. Hase u. Koehler Verlag, Mainz 1973, s. 320. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65876/1974_02.pdf. - ISSN 0555-0025
108
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. - 247, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
109
Kształtowanie konsumpcji : wobec XXX-lecia / Ryszard DYONIZIAK // Argumenty. - nr 26 (1974), s. 1, 3-4. - ISSN 0518-5289
110
Kształtowanie się stosunku do Polski w Republice Federalnej Niemiec / Ryszard DYONIZIAK // W: Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 20-25
111
Młodzież, kultura, przyszłość / Ryszard DYONIZIAK // Argumenty. - nr 47 (1973), s. 1, 6-7. - ISSN 0518-5289
112
Zróżnicowanie społeczne w Polsce : stan aktualny i perspektywy (II) / Ryszard DYONIZIAK // Człowiek i Światopogląd. - nr 2 (79) (1972), s. 186-204. - ISSN 0137-7957
113
Zróżnicowanie społeczne w Polsce : stan aktualny i perspektywy (I) / Ryszard DYONIZIAK // Człowiek i Światopogląd. - nr 1 (78) (1972), s. 5-24. - ISSN 0137-7957
114
"Alienacja" jako instrument polityki społecznej = "Alienation" as an Instrument of Social Policy / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972), s. 63-68. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
115
Problemy metodologiczne w socjologii współczesnej : wypisy / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: WSE, 1972. - 216 s. ; 24 cm
116
Społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - 340 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
117
Środki przekazu a grupy polityczne / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 12, nr 4 (1971), s. 98-102. - Rec. pracy: Gerber C.-P., Stosberg M., Die Massenmedien und die Organisation Politischer Interessen. Bertelsmann Universitatsverlag, Bielefeld 1969, s. 169. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65866/1971_04.pdf. - ISSN 0555-0025
118
Dziś i jutro polskiego egalitaryzmu / Stefan Nowakowski, Wiesław Szyndler-Gowacki, Ryszard DYONIZIAK, Edward Ciupak, Leszek Gilejko, Andrzej Tymowski, Juliusz Wacławek, Wiesław Mysłek, Ryszard Turski, Bronisław Minc // Argumenty. - nr 13 (1971), s. 1, 3-7, 10-14. - ISSN 0518-5289
119
Od czegoś trzeba zacząć... proszę o głos / Ryszard DYONIZIAK // Argumenty. - nr 11 (1971), s. 3, 12. - ISSN 0518-5289
120
Socjotechnika przymusu i socjotechnika zgodnego współdziałania / Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 7 (994) (1971), s. 12. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/1428/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
121
Izrael : przemiany społeczne : (w świetle badań izraelskich socjologów i pedagogów) / Ryszard DYONIZIAK. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971. - 160, [1] s. : il. ; 18 cm. - (Omega, ISSN 0208-9653 ; 193)
122
O subiektywizmie w socjologii (zarys zagadnień) = On Subjectivism in Socialogy (an Outline of Problems) / Ryszard DYONIZIAK // Studia Socjologiczne. - nr 4 (1970), s. 161-167. - ISSN 0039-3371
123
Człowiek - kultura - socjologia : rozmowa "Argumentów" z doc. drem Ryszardem Dyoniziakiem, kierownikiem Zakładu Filozofii i Socjologii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / Ryszard DYONIZIAK ; rozmawiał: Andrzej Wieluński // Argumenty. - nr 30 (1970), s. 5. - ISSN 0518-5289
124
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: WSE, 1970. - 458 s. ; 24 cm
125
Współtworzenie kultury : inteligencja i TKKŚ / Ryszard DYONIZIAK // Argumenty. - nr 26 (1970), s. 3. - ISSN 0518-5289
126
Przemysł a społeczeństwo w Polsce Ludowej. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Szczepańskiego, Ossolineum 1969, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ss. 496 = Industry and Society. Collective Work Edited by Jan Szczepański / Ryszard DYONIZIAK // Studia Socjologiczne. - nr 3 (1970), s. 275-279. - Rec. pracy: Przemysł a społeczeństwo w Polsce Ludowej. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Szczepańskiego, Ossolineum 1969, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ss. 496. - ISSN 0039-3371
127
Od czego zależy ideowość? / Ryszard DYONIZIAK // Argumenty. - nr 46 (1970), s. 8-9. - ISSN 0518-5289
128
Technokratyczne rozumowanie i działanie / Ryszard DYONIZIAK // Argumenty. - nr 13 (1969), s. 5. - ISSN 0518-5289
129
Zróżnicowanie kulturowe społeczności wielkomiejskiej / Ryszard DYONIZIAK. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. - 311, [1] s., [1] k. złoż. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.
130
Wpływ przemian społecznych na kulturę życia : polskie konfrontacje / Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 20 (903) (1969), s. 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6778/index.djvu. - ISSN 0591-2369
131
Awans społeczny a poczucie sukcesu lub zawodu życiowego = Social Advancement Seen as Personal Success or Disappointment / Ryszard DYONIZIAK // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1968), s. 253-270. - Res. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18402/1/019%20RYSZARD%20DYONIZIAK.pdf. - ISSN 0035-9629
132
Style konsumpcji / Ryszard DYONIZIAK // Studia Socjologiczne. - nr 1 (28) (1968), s. 103-125
133
Społeczne uwarunkowania wydajności pracy : próba analizy na tle funkcjonowania przedsiębiorstwa jako systemu społecznego / Ryszard DYONIZIAK. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. - 241, [1] s. : il. ; 22 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Biblioteka Nauki o Pracy)
134
Uwagi o koncepcji systemu społecznego przedsiębiorstwa przemysłowego / Ryszard DYONIZIAK // W: Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku / red. Maria Hirszowicz. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. - S. 68-74
135
Głosy w dyskusji złożone przez uczestników na piśmie / Ryszard DYONIZIAK, Zygmunt Gałdzicki, Władysław Markiewicz, Jerzy Wirga // Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku / red. Maria Hirszowicz. - (1967), s. 199-217 (1967), s. 199-217 (1967), s. 199-217 (1967), s. 199-217
136
Studia socjologiczne... i co dalej? / Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 1 (779) (1967), s. 6. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/1737/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
137
"Grupy nacisku" w przedsiębiorstwie przemysłowym / Ryszard DYONIZIAK // W: Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku / red. Maria Hirszowicz. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. - S. 74-83
138
Stratyfikacja a hierarchia potrzeb konsumpcyjnych w społeczności wielkomiejskiej = Social Stratification and Hierarchy of Consumption Needs in the Large City Population / Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 9)
139
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966. - 218 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
140
Jaka jest młodzież? Co to jest szczęście? / Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 25 (699) (1965), s. 1, 7. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/299/index.djvu. - ISSN 0591-2369
141
[Recenzja] / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965), s. 139-141. - Rec. pracy: Jan Szczepański: Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia (PWN, Warszawa 1963 r., s. 368). - ISSN 0075-5125
142
Adam Podgórecki, Zjawiska prawne w opinii publicznej. Studia socjologiczno-prawne, Warszawa 1964, Wydawnictwo Prawnicze, ss. 224 = A. Podgórecki, Legal Phenomena in the Public Opinion. A Socio-Legal Study / Ryszard DYONIZIAK // Studia Socjologiczne. - nr 1 (1965), s. 315-319. - Rec. pracy: Adam Podgórecki, Zjawiska prawne w opinii publicznej. Studia socjologiczno-prawne, Warszawa 1964, Wydawnictwo Prawnicze, ss. 224. - ISSN 0039-3371
143
Wprowadzenie / Ryszard DYONIZIAK // W: Młodzież epoki przemian : z badań polskich socjologów / red. Ryszard DYONIZIAK. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1965. - (Biblioteka Wychowania Moralnego ; t. 9). - S. 5-20
144
Młodzież epoki przemian : z badań polskich socjologów / red. Ryszard DYONIZIAK. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1965. - 500 s. : il. ; 20 cm. - Biblioteka Wychowania Moralnego ; t. 9
145
Konflikty międzygrupowe w przedsiębiorstwie przemysłowym = Intergroup Conflicts in an Industrial Establishment / Ryszard DYONIZIAK // Studia Socjologiczne. - nr 1 (1965), s. 35-63. - ISSN 0039-3371
146
Kazimierz Doktór, Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Warszawa 1964, Książka i Wiedza, ss. 306 = K. Doktór, An Industrial Enterprise / Ryszard DYONIZIAK // Studia Socjologiczne. - nr 2 (1965), s. 300-302. - Rec. pracy: Kazimierz Doktór, Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Warszawa 1964, Książka i Wiedza, ss. 306. - ISSN 0039-3371
147
Motywacje, zadowolenie z pracy i morale pracy a jej wydajność w przedsiębiorstwie przemysłowym = Motivation, Job Satisfaction, Morale and Efficiency in One Industrial Factory / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965), s. 97-132. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
148
Niektóre cechy młodzieżowej podkultury / Ryszard DYONIZIAK // W: Młodzież epoki przemian : z badań polskich socjologów / red. Ryszard DYONIZIAK. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1965. - (Biblioteka Wychowania Moralnego ; t. 9). - S. 54-70
149
Aby nie zgubić wartości ludzkich ... (po III Zjeździe Socjologów) / Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 11 (685) (1965), s. 1, 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/285/index.djvu. - ISSN 0591-2369
150
Reklama w prasie : zawartość, język, odbiór / Paweł Dubiel, Edward Kamiński, Maria Kniagininowa, Walery Pisarek, Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa", 1965. - 211 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria B, ISSN 0519-931X ; 7)
151
Młodzieżowa "podkultura" : studium socjologiczne / Ryszard DYONIZIAK. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965. - 206 s. ; 20 cm. - (Sygnały)
152
Rozbieżność między bieżącymi zadaniami a istotnymi celami przedsiębiorstwa produkcyjnego / Ryszard DYONIZIAK. - S.l.: s.n., 1964. - S. 109-132 : il. ; 23 cm. - Nadb.: Studia Socjologiczne, 1964 1 (12).
153
Rozbieżność między bieżącymi zadaniami a istotnymi celami przedsiębiorstwa produkcyjnego = Divergencies in the Current Tasks and the Significant Objectives of a Production Enterprise / Ryszard DYONIZIAK // Studia Socjologiczne. - nr 1 (1964), s. 109-132. - summ. - ISSN 0039-3371
154
Społeczne uwarunkowania recepcji reklamy prasowej (wstępne wyniki badań) = Social Determinants of Newspaper Advertising's Reception and Effectiveness - a Preliminary Account / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 4, nr 3 (1963), s. 45-65. - Streszcz., rez., summ., res. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65835/1963_03.pdf. - ISSN 0555-0025
155
Antropologia - socjologia - religia / Ryszard DYONIZIAK // Argumenty. - nr 1 (1963), s. 5. - ISSN 0518-5289
156
C.W. Millsa program socjologii humanistycznej / Ryszard DYONIZIAK // Kwartalnik Historyczny. - nr 1 (1963), s. 131-136. - ISSN 0023-5903
157
Z dziedziny masowego komunikowania / Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 3, nr 1-2 (1962), s. 114-117. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65831/1962_01_02.pdf. - ISSN 0555-0025
158
Pojęcie przełomu dziejowego na łamach czasopism Wielkiej Emigracji (1832-1850) = Вопрос исторического перелома в журналистике Большой Эмиграции (1832-1850) = Conception de la crise historique dans les colonnes des revues de la Grande Emigration (1832-1850) / Ryszard DYONIZIAK // Kwartalnik Historyczny. - nr 1 (1962), s. 17-40. - ISSN 0023-5903
159
Badania nad młodzieżą szkolną w Krakowie = Some Studies on Schol Youth in Cracow / Ryszard DYONIZIAK // Studia Socjologiczne. - nr 1 (1962), s. 210-213. - ISSN 0039-3371
160
Socjologia gazety / Paweł Dubiel, Ryszard DYONIZIAK // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 3, nr 4 (1962), s. 96-101. - Rec. pracy: de Volder U., Soziologie der Zeitung. Stuttgart, 1959, s. 162. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65833/1962_04.pdf. - ISSN 0555-0025
161
Młodzieżowa "podkultura" : z badań socjologicznych wśród licealistów / Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 28 (494) (1961), s. 4-5. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/15482/index.djvu. - ISSN 0591-2369
162
Młodzież a kultura dorosłych : z badań socjologicznych nad młodzieżą licealną w Krakowie (II) / Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 26 (492) (1961), s. 4, 9. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/15480/index.djvu. - ISSN 0591-2369
163
Społeczne uwarunkowania wydajności / Ryszard Dyoniziak // Życie Gospodarcze. - nr 1 (1961), s. 1-2. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1961/numer01/imagepages/image1.htm
164
Ich dążenia życiowe : z badań socjologicznych nad młodzieżą licealną w Krakowie (III) / Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 23 (489) (1961), s. 4. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/15477/index.djvu. - ISSN 0591-2369
165
Wspomnienie o W. Kobylańskim / Ryszard Dyoniziak // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 2, nr 3 (1961), s. 7-8. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65830/1961_03.pdf. - ISSN 0555-0025
166
Poznanie kultury jest także kulturą / Ryszard DYONIZIAK // Wiedza i Życie. - nr 3 (1961), s. 153-156. - ISSN 0137-8929
167
Co to jest "kultura masowa" / Ryszard DYONIZIAK // Wiedza i Życie. - nr 9 (1960), s. 529-531. - ISSN 0137-8929
168
Kierunki badań nad "kulturą masową" / Ryszard DYONIZIAK // Wiedza i Życie. - nr 10 (1960), s. 609-612. - ISSN 0137-8929
169
Badania nad socjologią pracy w ośrodku krakowskim / Danuta Dobrowolska, Ryszard DYONIZIAK // Życie Literackie. - nr 3 (417) (1960), s. 7. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/15383/index.djvu. - ISSN 0591-2369
170
Co to jest socjologia pracy / Ryszard DYONIZIAK // Wiedza i Życie. - nr 3 (1960), s. 134-137. - ISSN 0137-8929
171
O pojęciu "epoka przejściowa" / Ryszard DYONIZIAK // Wiedza i Życie. - nr 2 (1960), s. 72-77. - ISSN 0137-8929
172
Technika wywiadu / Ryszard Dyoniziak // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 1, nr 4 (1960), s. 99-101. - Rec. pracy: Kahn R.L., Cannell Ch.F., The Dynamics of Interviewing: Theory, Technique and Cases. John Wiley, New York 1957, ss. 368. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65826/1960_04.pdf. - ISSN 0555-0025
173
Stosunek do pracy / Ryszard Dyoniziak // Życie Gospodarcze. - nr 39 (1959), s. 3, 7. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1959/numer39/imagepages/image3.htm
174
O pojęciu utopii społecznej / Ryszard DYONIZIAK // Wiedza i Życie. - nr 9 (1958), s. 514-519. - ISSN 0137-8929
175
O prakseologii oraz naukowej organizacji / Ewa Żarnecka-Biały, Ryszard DYONIZIAK // Wiedza i Życie. - nr 4 (1958), s. 194-197. - ISSN 0137-8929
176
Konferencja Mickiewiczowska historyków i historyków filozofii = Мицkевичевсkая kонференция историkов и историkов философии = Session des historiens et historiens de philosophie consacrée à Mickiewicz / Ryszard DYONIZIAK, Stefania Kowalska, Halina Skrobiszewska // Kwartalnik Historyczny. - nr 4-5 (1955), s. 285-302. - ISSN 0023-5903
177
Treści europejskie w nauczaniu studentów we Francji, w Niemczech i w Polsce / Ryszard DYONIZIAK, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 36 k. ; 30 cm
1
Słaboń A., Karwińska A., Dyoniziak R., (2012), Poziom makrospołeczny. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 142-176.
2
Dyoniziak R., (2008), Korupcja jako wyzwanie dla demokracji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 763, s. 5-11; https://bazekon.uek.krakow.pl/161053013
3
Słaboń A., Karwińska A., Dyoniziak R., (2008), Poziom makrospołeczny. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 142-176.
4
Słaboń A., Karwińska A., Dyoniziak R., (2007), Poziom makrospołeczny. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 142-176.
5
Dyoniziak R., (2006), "Koniec świata" czy koniec pewnego sposobu uprawiania socjologii?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 712, s. 73-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/120730493
6
Dyoniziak R., (2006), Do studentów, zwłaszcza I-go roku studiów!, "Manko : miesięcznik studencki AE w Krakowie", nr 0 (48), s. 11.
7
Dyoniziak R., (2005), Spór wokół pojęcia inteligencji : problem "obumierania" warstwy inteligenckiej w Polsce. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 81-85.
8
Dyoniziak R., (2005), Społeczno-polityczne skutki inwazji na Irak, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 682, s. 67-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/109865341
9
Dyoniziak R., (2004), Struktura klasowo-warstwowa a utrzymywanie się wspólnoty narodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 661, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/68159517
10
Dyoniziak R., (2003), Nierówność społeczna jako problem socjologiczny, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1, s. 47-53.
11
Dyoniziak R., (2003), Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 135 s.
12
Dyoniziak R., Słaboń A., (2001), Patologia życia gospodarczego: aspekty socjologiczne, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 86 s.
13
Dyoniziak R., (2001), Dylematy upaństwowionej socjologii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 566, s. 5-13; https://bazekon.uek.krakow.pl/11607
14
Dyoniziak R., (2000), Normy etyczne i społeczne w gospodarce a problem skutecznego jej funkcjonowania. [W:] Węgrzecki A. (red.), Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 209-213.
15
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Nikołajew J., (1999), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 3 rozsz. i uzup.Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 336 s.
16
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Nikołajew J., (1997), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 3 rozsz. i uzup.Kraków ; Szczecin : Zachodnie Centrum Organizacji, 336 s.
17
Dyoniziak R., (1997), Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 129, [1] s.
18
Dyoniziak R., Słaboń A., (1997), Patologia życia gospodarczego: aspekty socjologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 80 s.
19
Dyoniziak R., (1997), Katedra Socjologii. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 29-30.
20
Dyoniziak R., (1995), Postacie miłości: przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce, Wyd. 2, uzup.Kraków : Universitas, 100 s.
21
Dyoniziak R., (1995), Polish Society - a Contribution to Theory, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 454, s. 5-16.
22
Dyoniziak R., (1994), Konflikty społeczne. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 14-20.
23
Dyoniziak R., (1994), Biurokracja i biurokratyzm. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 24-28.
24
Dyoniziak R., (1994), Teorie alienacji. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-23.
25
Dyoniziak R., (1994), Przedmiot socjologii pracy. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-6.
26
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., (1994), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 2.Kraków : Universitas, 311, [1] s.
27
Dyoniziak R., (1994), Współczesne teorie potrzeb. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-13.
28
Dyoniziak R., (1994), Słowniczek terminów. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 98-99.
29
Dyoniziak R., (1994), System społeczny przedsiębiorstwa (przemysłu). [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-10.
30
Dyoniziak R. (red.), (1994), Socjologia pracy, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99, [1] s.
31
Dyoniziak R., (1992), Teorie rozwoju społecznego. [W:] Dyoniziak R. (red.), Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 107-125.
32
Dyoniziak R., (1992), Wprowadzenie. [W:] Dyoniziak R. (red.), Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-10.
33
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., (1992), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Kraków : Universitas, 311, [1] s.
34
Dyoniziak R., (1992), Kultura jako zjawisko społeczne. [W:] Dyoniziak R. (red.), Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 83-106.
35
Dyoniziak R. (red.), (1992), Wstęp do socjologii: struktura społeczna: teorie rozwoju społecznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 s.
36
Dyoniziak R., (1992), Problem przewidywania społecznych tendencji. [W:] Dyoniziak R. (red.), Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 126-132.
37
Dyoniziak R., (1992), Kultura - jako zjawisko społeczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 384, s. 5-16.
38
Dyoniziak R., (1992), Zróżnicowanie klasowo-warstwowe społeczeństwa. [W:] Dyoniziak R. (red.), Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-45.
39
Dyoniziak R., (1991), Teorie rozwoju społecznego (na przykładzie koncepcji K. Marksa i T. Parsonsa), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 354, s. 5-18.
40
Dyoniziak R., (1991), Francuzi o kwestii żydowskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 331, s. 133-142.
41
Dyoniziak R., (1990), Dwugłos o ważnej książce, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 31, nr 1, s. 87-88; http://mbc.malopolska.pl/Content/65938/1990_01.pdf
42
Dyoniziak R., (1989), Socjologia systematyczna w zarysie, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 140 s.
43
Dyoniziak R., (1989), Społeczeństwo polskie - przyczynek do teorii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 5-20.
44
Dyoniziak R., (1988), Reformatorskie opinie hutników, "Przegląd Organizacji", nr 4 (580), s. 11-12.
45
Dyoniziak R., (1988), Sytuacja psychospołeczna rodzin, których główni żywiciele przebywają okresowo za granicą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 272, s. 77-95.
46
Dyoniziak R., (1988), "Antynomie podświadomości" a problemy warsztatu naukowego, "Studia Socjologiczne", nr 4, s. 237-244.
47
Dyoniziak R., (1986), Społeczne bariery reformy gospodarczej. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 105-112.
48
Dyoniziak R., Węgrzecki A., (1986), Filozofia i socjologia: wybór tekstów, Wyd. 2 skr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 215 s.
49
Dyoniziak R., (1986), Prakseologia a organizacja społeczna : zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 217, s. 5-21.
50
Dyoniziak R., (1985), The Social Conditions of the Crisis in Poland. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 65-72.
51
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pacholski M., (1984), Socjologia pracy, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 128 s.
52
Dyoniziak R., (1984), Monografia o ograniczonej skuteczności mediów, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 25, nr 1, s. 111-112; http://mbc.malopolska.pl/Content/65914/1984_01.pdf
53
Dyoniziak R., (1984), Perspektywy wychowawcze komunikowania, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 25, nr 4, s. 119-120; http://mbc.malopolska.pl/Content/65917/1984_04.pdf
54
Dyoniziak R., (1984), Społeczne bariery reformy gospodarczej. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[55]-9[63].
55
Dyoniziak R., (1984), Preteksty, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 25, nr 4, s. 121-122; http://mbc.malopolska.pl/Content/65917/1984_04.pdf
56
Dyoniziak R., (1983), Wstęp do prasoznawstwa, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 24, nr 2, s. 112-113; http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf
57
Dyoniziak R., (1983), Józef Chałasiński: Założenia teoretyczne i metodologiczne polskiej socjologii humanistycznej. [W:] Sowa (red.), Szkice z historii socjologii polskiej, Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, s. 263-279.
58
Dyoniziak R., (1982), Dziennikarze - "przystosowani kibice", "Zeszyty Prasoznawcze", R. 23, nr 4, s. 124-125; http://mbc.malopolska.pl/Content/65909/1982_04.pdf
59
Dyoniziak R., (1982), Społeczne uwarunkowania wynalazczości pracowniczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 160, s. 5-23.
60
Dyoniziak R., (1982), Prasa młodzieżowa w RFN, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 23, nr 3, s. 124-126; http://mbc.malopolska.pl/Content/65908/1982_03.pdf
61
Dyoniziak R., (1982), Engels o Polsce, Nietzsche jako filozof, "Argumenty", nr 10, s. 15.
62
Dyoniziak R., (1981), Producenci telewizyjni o młodej widowni, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 22, nr 1, s. 140-142; http://mbc.malopolska.pl/Content/65903/1981_01.pdf
63
Donocik F., Dyoniziak R., (1981), Cel i zakres tematyczny skryptu. [W:] Dyoniziak R. (red.), Wybrane zagadnienia marksistowskiej teorii rozwoju społecznego : (skrypt dla studentów I i II roku studiów dziennych i zaocznych socjologii i nauk politycznych do przedmiotu "teoria rozwoju społecznego" oraz dla studentów wszystkich kierunków studiów do przedmiotu "marksistowska filozofia i socjologia"), Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 7-29.
64
Dyoniziak R., (1981), Psychosocjologia zmian postaw, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 22, nr 1, s. 139-140; http://mbc.malopolska.pl/Content/65903/1981_01.pdf
65
Dyoniziak R. (red.), (1981), Wybrane zagadnienia marksistowskiej teorii rozwoju społecznego: (skrypt dla studentów I i II roku studiów dziennych i zaocznych socjologii i nauk politycznych do przedmiotu "teoria rozwoju społecznego" oraz dla studentów wszystkich kierunków studiów do przedmiotu "marksistowska filozofia i socjologia"), Katowice : Uniwersytet Śląski, 229 s.
66
Dyoniziak R., (1981), Współczesne niemarksistowskie teorie rozwoju społecznego. [W:] Dyoniziak R. (red.), Wybrane zagadnienia marksistowskiej teorii rozwoju społecznego : (skrypt dla studentów I i II roku studiów dziennych i zaocznych socjologii i nauk politycznych do przedmiotu "teoria rozwoju społecznego" oraz dla studentów wszystkich kierunków studiów do przedmiotu "marksistowska filozofia i socjologia"), Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 218-229.
67
Dyoniziak R., Węgrzecki A., (1981), Filozofia i socjologia: wybór tekstów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 244 s.
68
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 139. - . - 0208-7944
69
Dyoniziak R., (1981), "Notatki o książkach", "Zeszyty Prasoznawcze", R. 22, nr 2, s. 129-130; http://mbc.malopolska.pl/Content/65904/1981_02.pdf
70
Dyoniziak R., (1981), Marks za porozumieniem "Solidarności" z rządem, "Echo Krakowa", nr 19, s. 1-2; http://mbc.malopolska.pl/Content/105948/echo_krakowa_1981_019.pdf
71
Dyoniziak R., (1980), Opinia publiczna jako zagrożenie, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 2, s. 114-115; http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf
72
Dyoniziak R., (1980), Perspektywy badań mad komunikowaniem, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 1, s. 122-123; http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf
73
Dyoniziak R., (1980), Powrót do zasad, "Argumenty", nr 38, s. 3.
74
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1980), Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Wyd. 2 zm., dodr.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 255 [1] s.
75
Dyoniziak R., (1980), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 2, s. 112-113; http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf
76
Dyoniziak R., (1980), Społeczeństwo RFN zmienia się, "Życie Literackie", nr 32 (1489), s. 4; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6255/index.djvu
77
Dyoniziak R., (1980), Fascynacja i nuda w mediach, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 2, s. 115-116; http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf
78
Dyoniziak R., (1980), Jakie jest oblicze inteligencji technicznej?, "Przegląd Techniczny. Innowacje", nr 7, s. 14-15.
79
Dyoniziak R., (1980), "Spirala milczenia" wszystko tłumaczy?, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 4, s. 135-137; http://mbc.malopolska.pl/Content/65902/1980_04.pdf
80
Dyoniziak R., (1980), Europa zachodnia w opinii publicznej, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 4, s. 137-138; http://mbc.malopolska.pl/Content/65902/1980_04.pdf
81
Dyoniziak R., (1980), W sparwie "spójności rozwiązań", "Przegląd Techniczny. Innowacje", nr 4, s. 10.
82
Dyoniziak R., (1980), Medien-Praktisch ewangelickie czasopismo poświęcone komunikowaniu masowemu, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 2, s. 144-145; http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf
83
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 121. - . - 0208-7944
84
Dyoniziak R., (1979), Potrzeby konsumpcyjne a zróżnicowanie społeczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 117, s. 25-43.
85
Dyoniziak R., (1979), Uwagi wstępne. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-10.
86
Dyoniziak R., (1979), Socjologia : mity i rzeczywistość (o socjologii - polemicznie), "Życie Literackie", nr 21 (1426), s. 12; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/10068/index.djvu
87
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1978), Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Wyd.2 zm.Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 255 s.
88
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: August 1977, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 291, 277 s., [44] k.
89
Dyoniziak R., (1978), Dni Polskie w Ingelheim, "Życie Literackie", nr 22 (1374), s. 19; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2949/directory.djvu
90
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: Summary: [August 1977], Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 38 s., 41, [44] k.
91
Dyoniziak R., (1978), Filozofia a obraz świata w naukach szczegółowych, "Życie Literackie", nr 43 (1395), s. 6, 17; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2990/directory.djvu
92
Dyoniziak R., (1977), Pedagogika, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 18, nr 3, s. 129-130; http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf
93
Dyoniziak R., (1977), Marksistowska krytyka mass mediów, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 18, nr 3, s. 121-122; http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf
94
Dyoniziak R., (1977), Sympozjum "Filozofia w życiu narodu", [Nowy Jork, październik 1976], "Studia Filozoficzne", nr 4, s. 199-201.
95
Dyoniziak R., (1976), Wprowadzenie do badań społecznych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 17, nr 1, s. 150-151; http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf
96
Dyoniziak R., (1976), Pedagogika komunikowania, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 17, nr 1, s. 151-152; http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf
97
Dyoniziak R., (1975), O stanie prac badawczych i rozwojowych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 16, nr 3, s. 121; http://mbc.malopolska.pl/Content/65881/1975_03.pdf
98
Dyoniziak R., (1975), Teoria komunikowania politycznego w RFN, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 16, nr 3, s. 120-121; http://mbc.malopolska.pl/Content/65881/1975_03.pdf
99
Dyoniziak R., (1975), W kręgu etnologii, "Argumenty", nr 38, s. 14-15.
100
Dyoniziak R., (1975), Model czy modele konsumpcji?, "Argumenty", nr 21, s. 2-3.
101
Dyoniziak R., (1975), Ciekawa analiza "mass media", "Zeszyty Prasoznawcze", R. 16, nr 2, s. 125; http://mbc.malopolska.pl/Content/65880/1975_02.pdf
102
Dyoniziak R., (1975), Przyszłość Krakowa a sprawa pewnej ankiety, "Życie Literackie", nr 49 (1245), s. 21; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/10029/index.djvu
103
Karaś M., Filcek H., Wojtaszek T., Janowski J., Pawlica J., Dyoniziak R., Faron B., Kasprzyk W., Staruch S., Michalik M., Buratowski J., Machejek W., Lipiec J., (1975), Integracja sił i środków nauki : dyskusja, "Życie Literackie", nr 11 (1207), s. 1, 9-11; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/9992/index.djvu
104
Dyoniziak R., (1975), Anatomia komiksów, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 16, nr 2, s. 131-133; http://mbc.malopolska.pl/Content/65880/1975_02.pdf
105
Dyoniziak R., (1974), Jednostronne opracowanie, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 15, nr 4, s. 116-117; http://mbc.malopolska.pl/Content/65878/1974_04.pdf
106
Dyoniziak R., (1974), Komunikowanie a demokracja, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 15, nr 2, s. 141-142; http://mbc.malopolska.pl/Content/65876/1974_02.pdf
107
Dyoniziak R., (1974), Badania nad publicznością TV, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 15, nr 2, s. 143-144; http://mbc.malopolska.pl/Content/65876/1974_02.pdf
108
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1974), Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 247, [1] s.
109
Dyoniziak R., (1974), Kształtowanie konsumpcji : wobec XXX-lecia, "Argumenty", nr 26, s. 1, 3-4.
110
Dyoniziak R., (1974), Kształtowanie się stosunku do Polski w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 20-25.
111
Dyoniziak R., (1973), Młodzież, kultura, przyszłość, "Argumenty", nr 47, s. 1, 6-7.
112
Dyoniziak R., (1972), Zróżnicowanie społeczne w Polsce : stan aktualny i perspektywy (II), "Człowiek i Światopogląd", nr 2 (79), s. 186-204.
113
Dyoniziak R., (1972), Zróżnicowanie społeczne w Polsce : stan aktualny i perspektywy (I), "Człowiek i Światopogląd", nr 1 (78), s. 5-24.
114
Dyoniziak R., (1972), "Alienacja" jako instrument polityki społecznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 46, s. 63-68.
115
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., (1972), Problemy metodologiczne w socjologii współczesnej: wypisy, Kraków : WSE, 216 s.
116
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1972), Społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 340 s.
117
Dyoniziak R., (1971), Środki przekazu a grupy polityczne, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 12, nr 4, s. 98-102; http://mbc.malopolska.pl/Content/65866/1971_04.pdf
118
Nowakowski S., Szyndler-Głowacki W., Dyoniziak R., Ciupak E., Gilejko L., Tymowski A., Wacławek J., Mysłek W., Turski R., Minc B., (1971), Dziś i jutro polskiego egalitaryzmu, "Argumenty", nr 13, s. 1, 3-7, 10-14.
119
Dyoniziak R., (1971), Od czegoś trzeba zacząć... proszę o głos, "Argumenty", nr 11, s. 3, 12.
120
Dyoniziak R., (1971), Socjotechnika przymusu i socjotechnika zgodnego współdziałania, "Życie Literackie", nr 7 (994), s. 12; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/1428/directory.djvu
121
Dyoniziak R., (1971), Izrael: przemiany społeczne: (w świetle badań izraelskich socjologów i pedagogów), (Omega : biblioteka wiedzy współczesnej, 193), Warszawa : Wiedza Powszechna, 160, [1] s.
122
Dyoniziak R., (1970), O subiektywizmie w socjologii (zarys zagadnień), "Studia Socjologiczne", nr 4, s. 161-167.
123
Dyoniziak R., Wieluński A., (1970), Człowiek - kultura - socjologia : rozmowa "Argumentów" z doc. drem Ryszardem Dyoniziakiem, kierownikiem Zakładu Filozofii i Socjologii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, "Argumenty", nr 30, s. 5.
124
Kasprzyk L. (red.), (1970), Wypisy z filozofii i socjologii, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : WSE, 458 s.
125
Dyoniziak R., (1970), Współtworzenie kultury : inteligencja i TKKŚ, "Argumenty", nr 26, s. 3.
126
Dyoniziak R., (1970), Przemysł a społeczeństwo w Polsce Ludowej. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Szczepańskiego, Ossolineum 1969, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ss. 496, "Studia Socjologiczne", nr 3, s. 275-279.
127
Dyoniziak R., (1970), Od czego zależy ideowość?, "Argumenty", nr 46, s. 8-9.
128
Dyoniziak R., (1969), Technokratyczne rozumowanie i działanie, "Argumenty", nr 13, s. 5.
129
Dyoniziak R., (1969), Zróżnicowanie kulturowe społeczności wielkomiejskiej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 311, [1] s., [1] k. złoż.
130
Dyoniziak R., (1969), Wpływ przemian społecznych na kulturę życia : polskie konfrontacje, "Życie Literackie", nr 20 (903), s. 13; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6778/index.djvu
131
Dyoniziak R., (1968), Awans społeczny a poczucie sukcesu lub zawodu życiowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 253-270; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18402/1/019%20RYSZARD%20DYONIZIAK.pdf
132
Dyoniziak R., (1968), Style konsumpcji, "Studia Socjologiczne", nr 1 (28), s. 103-125.
133
Dyoniziak R., (1967), Społeczne uwarunkowania wydajności pracy: próba analizy na tle funkcjonowania przedsiębiorstwa jako systemu społecznego, Warszawa : Książka i Wiedza, 241, [1] s.
134
Dyoniziak R., (1967), Uwagi o koncepcji systemu społecznego przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Hirszowicz M. (red.), Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 68-74.
135
Dyoniziak R., Gałdzicki Z., Markiewicz W., Wirga J., (1967), Głosy w dyskusji złożone przez uczestników na piśmie, "Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku", s. 199-217.
136
Dyoniziak R., (1967), Studia socjologiczne... i co dalej?, "Życie Literackie", nr 1 (779), s. 6; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/1737/directory.djvu
137
Dyoniziak R., (1967), "Grupy nacisku" w przedsiębiorstwie przemysłowym. [W:] Hirszowicz M. (red.), Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 74-83.
138
Dyoniziak R., (1966), Stratyfikacja a hierarchia potrzeb konsumpcyjnych w społeczności wielkomiejskiej, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 217 s.
139
Kasprzyk L. (red.), (1966), Wypisy z filozofii i socjologii, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 218 s.
140
Dyoniziak R., (1965), Jaka jest młodzież? Co to jest szczęście?, "Życie Literackie", nr 25 (699), s. 1, 7; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/299/index.djvu
141
Dyoniziak R., (1965), [Recenzja], "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 28, s. 139-141.
142
Dyoniziak R., (1965), Adam Podgórecki, Zjawiska prawne w opinii publicznej. Studia socjologiczno-prawne, Warszawa 1964, Wydawnictwo Prawnicze, ss. 224, "Studia Socjologiczne", nr 1, s. 315-319.
143
Dyoniziak R., (1965), Wprowadzenie. [W:] DYONIZIAK R. (red.), Młodzież epoki przemian : z badań polskich socjologów, Warszawa : Nasza Księgarnia, s. 5-20.
144
Dyoniziak R. (red.), (1965), Młodzież epoki przemian: z badań polskich socjologów, Warszawa : Nasza Księgarnia, 500 s.
145
Dyoniziak R., (1965), Konflikty międzygrupowe w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Studia Socjologiczne", nr 1, s. 35-63.
146
Dyoniziak R., (1965), Kazimierz Doktór, Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Warszawa 1964, Książka i Wiedza, ss. 306, "Studia Socjologiczne", nr 2, s. 300-302.
147
Dyoniziak R., (1965), Motywacje, zadowolenie z pracy i morale pracy a jej wydajność w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 28, s. 97-132.
148
Dyoniziak R., (1965), Niektóre cechy młodzieżowej podkultury. [W:] DYONIZIAK R. (red.), Młodzież epoki przemian : z badań polskich socjologów, Warszawa : Nasza Księgarnia, s. 54-70.
149
Dyoniziak R., (1965), Aby nie zgubić wartości ludzkich ... (po III Zjeździe Socjologów), "Życie Literackie", nr 11 (685), s. 1, 13; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/285/index.djvu
150
Dubiel P., Kamiński E., Kniagininowa M., Pisarek W., Dyoniziak R., (1965), Reklama w prasie: zawartość, język, odbiór, (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria B, 7), Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa", 211 s.
151
Dyoniziak R., (1965), Młodzieżowa "podkultura": studium socjologiczne, Warszawa : Wiedza Powszechna, 206 s.
152
Dyoniziak R., (1964), Rozbieżność między bieżącymi zadaniami a istotnymi celami przedsiębiorstwa produkcyjnego. [W:]
153
Dyoniziak R., (1964), Rozbieżność między bieżącymi zadaniami a istotnymi celami przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Studia Socjologiczne", nr 1, s. 109-132.
154
Dyoniziak R., (1963), Społeczne uwarunkowania recepcji reklamy prasowej (wstępne wyniki badań), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 4, nr 3, s. 45-65; http://mbc.malopolska.pl/Content/65835/1963_03.pdf
155
Dyoniziak R., (1963), Antropologia - socjologia - religia, "Argumenty", nr 1, s. 5.
156
Dyoniziak R., (1963), C.W. Millsa program socjologii humanistycznej, "Kwartalnik Historyczny", nr 1, s. 131-136.
157
Dyoniziak R., (1962), Z dziedziny masowego komunikowania, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 3, nr 1-2, s. 114-117; http://mbc.malopolska.pl/Content/65831/1962_01_02.pdf
158
Dyoniziak R., (1962), Pojęcie przełomu dziejowego na łamach czasopism Wielkiej Emigracji (1832-1850), "Kwartalnik Historyczny", nr 1, s. 17-40.
159
Dyoniziak R., (1962), Badania nad młodzieżą szkolną w Krakowie, "Studia Socjologiczne", nr 1, s. 210-213.
160
Dubiel P., Dyoniziak R., (1962), Socjologia gazety, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 3, nr 4, s. 96-101; http://mbc.malopolska.pl/Content/65833/1962_04.pdf
161
Dyoniziak R., (1961), Młodzieżowa "podkultura" : z badań socjologicznych wśród licealistów, "Życie Literackie", nr 28 (494), s. 4-5; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/15482/index.djvu
162
Dyoniziak R., (1961), Młodzież a kultura dorosłych : z badań socjologicznych nad młodzieżą licealną w Krakowie (II), "Życie Literackie", nr 26 (492), s. 4, 9; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/15480/index.djvu
163
Dyoniziak R., (1961), Społeczne uwarunkowania wydajności, "Życie Gospodarcze", nr 1, s. 1-2; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1961/numer01/imagepages/image1.htm
164
Dyoniziak R., (1961), Ich dążenia życiowe : z badań socjologicznych nad młodzieżą licealną w Krakowie (III), "Życie Literackie", nr 23 (489), s. 4; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/15477/index.djvu
165
Dyoniziak R., (1961), Wspomnienie o W. Kobylańskim, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 2, nr 3, s. 7-8; http://mbc.malopolska.pl/Content/65830/1961_03.pdf
166
Dyoniziak R., (1961), Poznanie kultury jest także kulturą, "Wiedza i Życie", nr 3, s. 153-156.
167
Dyoniziak R., (1960), Co to jest "kultura masowa", "Wiedza i Życie", nr 9, s. 529-531.
168
Dyoniziak R., (1960), Kierunki badań nad "kulturą masową", "Wiedza i Życie", nr 10, s. 609-612.
169
Dobrowolska D., Dyoniziak R., (1960), Badania nad socjologią pracy w ośrodku krakowskim, "Życie Literackie", nr 3 (417), s. 7; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/15383/index.djvu
170
Dyoniziak R., (1960), Co to jest socjologia pracy, "Wiedza i Życie", nr 3, s. 134-137.
171
Dyoniziak R., (1960), O pojęciu "epoka przejściowa", "Wiedza i Życie", nr 2, s. 72-77.
172
Dyoniziak R., (1960), Technika wywiadu, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 1, nr 4, s. 99-101; http://mbc.malopolska.pl/Content/65826/1960_04.pdf
173
Dyoniziak R., (1959), Stosunek do pracy, "Życie Gospodarcze", nr 39, s. 3, 7; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1959/numer39/imagepages/image3.htm
174
Dyoniziak R., (1958), O pojęciu utopii społecznej, "Wiedza i Życie", nr 9, s. 514-519.
175
Żarnecka-Biały E., Dyoniziak R., (1958), O prakseologii oraz naukowej organizacji, "Wiedza i Życie", nr 4, s. 194-197.
176
Dyoniziak R., Kowalska S., Skrobiszewska H., (1955), Konferencja Mickiewiczowska historyków i historyków filozofii, "Kwartalnik Historyczny", nr 4-5, s. 285-302.
177
Dyoniziak R., Cierniak-Szóstak E., (2000), Treści europejskie w nauczaniu studentów we Francji, w Niemczech i w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
1
@inbook{UEK:2168302673,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska and Ryszard Dyoniziak",
title = "Poziom makrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "142-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
2
@article{UEK:50391,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Korupcja jako wyzwanie dla demokracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "763",
pages = "5-11",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161053013},
}
3
@inbook{UEK:2168315383,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska and Ryszard Dyoniziak",
title = "Poziom makrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "142-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
4
@inbook{UEK:2168315053,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska and Ryszard Dyoniziak",
title = "Poziom makrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "142-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
5
@article{UEK:53016,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Koniec świata czy koniec pewnego sposobu uprawiania socjologii?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "712",
pages = "73-77",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/120730493},
}
6
@misc{UEK:2166765715,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Do studentów, zwłaszcza I-go roku studiów!",
booktitle = "Manko",
number = "0 (48)",
pages = "11",
year = "2006",
}
7
@inbook{UEK:2166528290,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Spór wokół pojęcia inteligencji : problem obumierania warstwy inteligenckiej w Polsce",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "81-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
8
@article{UEK:52964,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Społeczno-polityczne skutki inwazji na Irak",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "682",
pages = "67-72",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/109865341},
}
9
@article{UEK:2168220224,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Struktura klasowo-warstwowa a utrzymywanie się wspólnoty narodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "661",
pages = "5-12",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68159517},
}
10
@article{UEK:50614,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Nierówność społeczna jako problem socjologiczny",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1",
pages = "47-53",
year = "2003",
}
11
@book{UEK:2168286831,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Sondaże a manipulowanie społeczeństwem",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
year = "2003",
isbn = "83-7322-224-3",
}
12
@book{UEK:2168240518,
author = "Ryszard Dyoniziak and Andrzej Słaboń",
title = "Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-088-7",
}
13
@article{UEK:2168234784,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Dylematy upaństwowionej socjologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "566",
pages = "5-13",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11607},
}
14
@inbook{UEK:2168242090,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Normy etyczne i społeczne w gospodarce a problem skutecznego jej funkcjonowania",
booktitle = "Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego",
pages = "209-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-86957-42-5",
}
15
@book{UEK:2168255096,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek and Jan Nikołajew",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Zachodnie Centrum Organizacji",
year = "1999",
edition = "Wyd. 3 rozsz. i uzup.",
isbn = "83-87161-05-5",
}
16
@book{UEK:2168239938,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek and Jan Nikołajew",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków; Szczecin; Zielona Góra",
publisher = "Zachodnie Centrum Organizacji",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 rozsz. i uzup.",
isbn = "83-87161-05-5",
}
17
@book{UEK:2168286871,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Sondaże a manipulowanie społeczeństwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS",
year = "1997",
isbn = "83-7052-429-X",
}
18
@book{UEK:2168239940,
author = "Ryszard Dyoniziak and Andrzej Słaboń",
title = "Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-86439-92-0",
}
19
@inbook{UEK:2168255644,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Katedra Socjologii",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "29-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
20
@book{UEK:2168335567,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Postacie miłości : przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1995",
url = {},
edition = "Wyd. 2, uzup.",
isbn = "83-7052-038-3",
}
21
@article{UEK:2168240194,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Polish Society - a Contribution to Theory",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "454",
pages = "5-16",
year = "1995",
}
22
@inbook{UEK:2168240530,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Konflikty społeczne",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "14-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
23
@inbook{UEK:2168240534,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Biurokracja i biurokratyzm",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "24-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
24
@inbook{UEK:2168240532,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Teorie alienacji",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "21-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
25
@inbook{UEK:2168240524,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Przedmiot socjologii pracy",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
26
@book{UEK:2168240022,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "83-7052-079-0",
}
27
@inbook{UEK:2168240528,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Współczesne teorie potrzeb",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "11-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
28
@inbook{UEK:2168240540,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Słowniczek terminów",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "98-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
29
@inbook{UEK:2168240526,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "System społeczny przedsiębiorstwa (przemysłu)",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
30
@book{UEK:2168240522,
title = "Socjologia pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
31
@inbook{UEK:2168241224,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Teorie rozwoju społecznego",
booktitle = "Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego",
pages = "107-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
32
@misc{UEK:2168241210,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego",
pages = "5-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
33
@book{UEK:2168240026,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1992",
isbn = "83-7052-079-0",
}
34
@inbook{UEK:2168241220,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Kultura jako zjawisko społeczne",
booktitle = "Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego",
pages = "83-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
35
@book{UEK:2168241168,
title = "Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
36
@inbook{UEK:2168241228,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Problem przewidywania społecznych tendencji",
booktitle = "Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego",
pages = "126-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
37
@article{UEK:2168244496,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Kultura - jako zjawisko społeczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "384",
pages = "5-16",
year = "1992",
url = {},
}
38
@inbook{UEK:2168241212,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Zróżnicowanie klasowo-warstwowe społeczeństwa",
booktitle = "Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego",
pages = "11-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
39
@article{UEK:2168244456,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Teorie rozwoju społecznego : (na przykładzie koncepcji K. Marksa i T. Parsonsa)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "354",
pages = "5-18",
year = "1991",
url = {},
}
40
@article{UEK:2168244416,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Francuzi o kwestii żydowskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "331",
pages = "133-142",
year = "1991",
url = {},
}
41
@article{UEK:2168349932,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Dwugłos o ważnej książce",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 31, 1",
pages = "87-88",
year = "1990",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65938/1990_01.pdf},
}
42
@book{UEK:2168335571,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Socjologia systematyczna w zarysie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1989",
url = {},
}
43
@article{UEK:2168244256,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Społeczeństwo polskie - przyczynek do teorii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "295",
pages = "5-20",
year = "1989",
}
44
@article{UEK:2168255820,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Reformatorskie opinie hutników",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4 (580)",
pages = "11-12",
year = "1988",
}
45
@article{UEK:2168244144,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Sytuacja psychospołeczna rodzin, których główni żywiciele przebywają okresowo za granicą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "272",
pages = "77-95",
year = "1988",
}
46
@misc{UEK:2168360534,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Antynomie podświadomości a problemy warsztatu naukowego",
booktitle = "Studia Socjologiczne",
number = "4",
pages = "237-244",
year = "1988",
}
47
@inbook{UEK:2168265300,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Społeczne bariery reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "105-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
48
@book{UEK:2168275865,
author = "Ryszard Dyoniziak and Adam Węgrzecki",
title = "Filozofia i socjologia : wybór tekstów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
edition = "Wyd. 2 skr.",
}
49
@article{UEK:2168243394,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Prakseologia a organizacja społeczna : zarys problematyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "217",
pages = "5-21",
year = "1986",
}
50
@inbook{UEK:2168339249,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "The Social Conditions of the Crisis in Poland",
booktitle = "Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983",
pages = "65-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1985",
}
51
@book{UEK:2168240074,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Socjologia pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1984",
}
52
@article{UEK:2168349442,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Monografia o ograniczonej skuteczności mediów",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 25, 1",
pages = "111-112",
year = "1984",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65914/1984_01.pdf},
}
53
@article{UEK:2168349456,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Perspektywy wychowawcze komunikowania",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 25, 4",
pages = "119-120",
year = "1984",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65917/1984_04.pdf},
}
54
@inbook{UEK:2168273542,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Społeczne bariery reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[55]-9[63]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
55
@article{UEK:2168349458,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Preteksty",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 25, 4",
pages = "121-122",
year = "1984",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65917/1984_04.pdf},
}
56
@article{UEK:2168349428,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Wstęp do prasoznawstwa",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 24, 2",
pages = "112-113",
year = "1983",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf},
}
57
@inbook{UEK:2168362416,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Józef Chałasiński: Założenia teoretyczne i metodologiczne polskiej socjologii humanistycznej",
booktitle = "Szkice z historii socjologii polskiej",
pages = "263-279",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wydawniczy Pax",
year = "1983",
isbn = "83-211-0390-1",
}
58
@article{UEK:2168349416,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Dziennikarze - przystosowani kibice",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 23, 4",
pages = "124-125",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65909/1982_04.pdf},
}
59
@article{UEK:2168243238,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Społeczne uwarunkowania wynalazczości pracowniczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "160",
pages = "5-23",
year = "1982",
}
60
@article{UEK:2168349412,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Prasa młodzieżowa w RFN",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 23, 3",
pages = "124-126",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65908/1982_03.pdf},
}
61
@article{UEK:2168307723,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Engels o Polsce, Nietzsche jako filozof",
journal = "Argumenty",
number = "10",
pages = "15",
year = "1982",
}
62
@article{UEK:2168349392,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Producenci telewizyjni o młodej widowni",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 22, 1",
pages = "140-142",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65903/1981_01.pdf},
}
63
@inbook{UEK:2168291753,
author = "Florian Donocik and Ryszard Dyoniziak",
title = "Cel i zakres tematyczny skryptu",
booktitle = "Wybrane zagadnienia marksistowskiej teorii rozwoju społecznego : (skrypt dla studentów I i II roku studiów dziennych i zaocznych socjologii i nauk politycznych do przedmiotu "teoria rozwoju społecznego" oraz dla studentów wszystkich kierunków studiów do przedmiotu "marksistowska filozofia i socjologia")",
pages = "7-29",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski",
year = "1981",
}
64
@article{UEK:2168349390,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Psychosocjologia zmian postaw",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 22, 1",
pages = "139-140",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65903/1981_01.pdf},
}
65
@book{UEK:2168291751,
title = "Wybrane zagadnienia marksistowskiej teorii rozwoju społecznego : (skrypt dla studentów I i II roku studiów dziennych i zaocznych socjologii i nauk politycznych do przedmiotu teoria rozwoju społecznego oraz dla studentów wszystkich kierunków studiów do przedmiotu marksistowska filozofia i socjologia)",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski",
year = "1981",
}
66
@inbook{UEK:2168291757,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Współczesne niemarksistowskie teorie rozwoju społecznego",
booktitle = "Wybrane zagadnienia marksistowskiej teorii rozwoju społecznego : (skrypt dla studentów I i II roku studiów dziennych i zaocznych socjologii i nauk politycznych do przedmiotu "teoria rozwoju społecznego" oraz dla studentów wszystkich kierunków studiów do przedmiotu "marksistowska filozofia i socjologia")",
pages = "218-229",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski",
year = "1981",
}
67
@book{UEK:2168276971,
author = "Ryszard Dyoniziak and Adam Węgrzecki",
title = "Filozofia i socjologia : wybór tekstów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
68
@misc{UEK:2168229920,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
69
@article{UEK:2168349398,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Notatki o książkach",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 22, 2",
pages = "129-130",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65904/1981_02.pdf},
}
70
@article{UEK:2168346852,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Marks za porozumieniem Solidarności z rządem",
journal = "Echo Krakowa",
number = "19",
pages = "1-2",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/105948/echo_krakowa_1981_019.pdf},
}
71
@article{UEK:2168349372,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Opinia publiczna jako zagrożenie",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 2",
pages = "114-115",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf},
}
72
@article{UEK:2168349366,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Perspektywy badań mad komunikowaniem",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 1",
pages = "122-123",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf},
}
73
@article{UEK:2168307727,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Powrót do zasad",
journal = "Argumenty",
number = "38",
pages = "3",
year = "1980",
}
74
@book{UEK:2168247828,
author = "Ryszard Dyoniziak and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 zm., dodr.",
isbn = "83-01-02001-6",
}
75
@article{UEK:2168349370,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 2",
pages = "112-113",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf},
}
76
@article{UEK:2168344828,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Społeczeństwo RFN zmienia się",
journal = "Życie Literackie",
number = "32 (1489)",
pages = "4",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6255/index.djvu},
}
77
@article{UEK:2168349374,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Fascynacja i nuda w mediach",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 2",
pages = "115-116",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf},
}
78
@article{UEK:2168287077,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Jakie jest oblicze inteligencji technicznej?",
journal = "Przegląd Techniczny. Innowacje",
number = "7",
pages = "14-15",
year = "1980",
}
79
@article{UEK:2168349376,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Spirala milczenia wszystko tłumaczy?",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 4",
pages = "135-137",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65902/1980_04.pdf},
}
80
@article{UEK:2168349378,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Europa zachodnia w opinii publicznej",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 4",
pages = "137-138",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65902/1980_04.pdf},
}
81
@misc{UEK:2168287071,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "W sparwie spójności rozwiązań",
booktitle = "Przegląd Techniczny. Innowacje",
number = "4",
pages = "10",
year = "1980",
}
82
@article{UEK:2168240658,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Medien-Praktisch ewangelickie czasopismo poświęcone komunikowaniu masowemu",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 2",
pages = "144-145",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf},
}
83
@misc{UEK:2168271990,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
84
@article{UEK:2168243126,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Potrzeby konsumpcyjne a zróżnicowanie społeczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "117",
pages = "25-43",
year = "1979",
}
85
@misc{UEK:2168243120,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Uwagi wstępne",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "117",
pages = "5-10",
year = "1979",
}
86
@article{UEK:2168344820,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Socjologia : mity i rzeczywistość (o socjologii - polemicznie)",
journal = "Życie Literackie",
number = "21 (1426)",
pages = "12",
year = "1979",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/10068/index.djvu},
}
87
@book{UEK:2168335579,
author = "Ryszard Dyoniziak and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państ.Wydaw.Nauk.",
year = "1978",
url = {},
edition = "Wyd.2 zm.",
}
88
@misc{UEK:2168315247,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
89
@misc{UEK:2168344814,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Dni Polskie w Ingelheim",
booktitle = "Życie Literackie",
number = "22 (1374)",
pages = "19",
year = "1978",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2949/directory.djvu},
}
90
@misc{UEK:2168315271,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
91
@misc{UEK:2168344806,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Filozofia a obraz świata w naukach szczegółowych",
booktitle = "Życie Literackie",
number = "43 (1395)",
pages = "6, 17",
year = "1978",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2990/directory.djvu},
}
92
@article{UEK:2168349320,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Pedagogika",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 18, 3",
pages = "129-130",
year = "1977",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf},
}
93
@article{UEK:2168349318,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Marksistowska krytyka mass mediów",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 18, 3",
pages = "121-122",
year = "1977",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf},
}
94
@misc{UEK:2168347176,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Sympozjum Filozofia w życiu narodu, [Nowy Jork, październik 1976]",
booktitle = "Studia Filozoficzne",
number = "4",
pages = "199-201",
year = "1977",
}
95
@article{UEK:2168349256,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Wprowadzenie do badań społecznych",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 17, 1",
pages = "150-151",
year = "1976",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf},
}
96
@article{UEK:2168349258,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Pedagogika komunikowania",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 17, 1",
pages = "151-152",
year = "1976",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf},
}
97
@article{UEK:2168349110,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "O stanie prac badawczych i rozwojowych",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 16, 3",
pages = "121",
year = "1975",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65881/1975_03.pdf},
}
98
@article{UEK:2168349108,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Teoria komunikowania politycznego w RFN",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 16, 3",
pages = "120-121",
year = "1975",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65881/1975_03.pdf},
}
99
@article{UEK:2168307691,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "W kręgu etnologii",
journal = "Argumenty",
number = "38",
pages = "14-15",
year = "1975",
}
100
@article{UEK:2168307687,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Model czy modele konsumpcji?",
journal = "Argumenty",
number = "21",
pages = "2-3",
year = "1975",
}
101
@article{UEK:2168349104,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Ciekawa analiza mass media",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 16, 2",
pages = "125",
year = "1975",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65880/1975_02.pdf},
}
102
@article{UEK:2168344736,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Przyszłość Krakowa a sprawa pewnej ankiety",
journal = "Życie Literackie",
number = "49 (1245)",
pages = "21",
year = "1975",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/10029/index.djvu},
}
103
@misc{UEK:2168344734,
author = "Mieczysław Karaś and Henryk Filcek and Tadeusz Wojtaszek and Jan Janowski and Jan Pawlica and Ryszard Dyoniziak and Bolesław Faron and Władysław Kasprzyk and Stanisław Staruch and Marian Michalik and Janusz Buratowski and Władysław Machejek and Józef Lipiec",
title = "Integracja sił i środków nauki : dyskusja",
booktitle = "Życie Literackie",
number = "11 (1207)",
pages = "1, 9-11",
year = "1975",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/9992/index.djvu},
}
104
@article{UEK:2168349106,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Anatomia komiksów",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 16, 2",
pages = "131-133",
year = "1975",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65880/1975_02.pdf},
}
105
@article{UEK:2168349100,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Jednostronne opracowanie",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 15, 4",
pages = "116-117",
year = "1974",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65878/1974_04.pdf},
}
106
@article{UEK:2168349094,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Komunikowanie a demokracja",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 15, 2",
pages = "141-142",
year = "1974",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65876/1974_02.pdf},
}
107
@article{UEK:2168349096,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Badania nad publicznością TV",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 15, 2",
pages = "143-144",
year = "1974",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65876/1974_02.pdf},
}
108
@book{UEK:2168345010,
author = "Ryszard Dyoniziak and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1974",
}
109
@article{UEK:2168307725,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Kształtowanie konsumpcji : wobec XXX-lecia",
journal = "Argumenty",
number = "26",
pages = "1, 3-4",
year = "1974",
}
110
@inbook{UEK:2168253986,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Kształtowanie się stosunku do Polski w Republice Federalnej Niemiec",
booktitle = "Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej",
pages = "20-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
111
@article{UEK:2168307673,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Młodzież, kultura, przyszłość",
journal = "Argumenty",
number = "47",
pages = "1, 6-7",
year = "1973",
}
112
@article{UEK:2168307603,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Zróżnicowanie społeczne w Polsce : stan aktualny i perspektywy (II)",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "2 (79)",
pages = "186-204",
year = "1972",
}
113
@article{UEK:2168307601,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Zróżnicowanie społeczne w Polsce : stan aktualny i perspektywy (I)",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "1 (78)",
pages = "5-24",
year = "1972",
}
114
@article{UEK:2168250716,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Alienacja jako instrument polityki społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "46",
pages = "63-68",
year = "1972",
}
115
@book{UEK:2168335577,
author = "Ryszard Dyoniziak and Jerzy Mikułowski Pomorski",
title = "Problemy metodologiczne w socjologii współczesnej : wypisy",
adress = "Kraków",
publisher = "WSE",
year = "1972",
url = {},
}
116
@book{UEK:2168345012,
author = "Ryszard Dyoniziak and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
117
@article{UEK:2168349068,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Środki przekazu a grupy polityczne",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 12, 4",
pages = "98-102",
year = "1971",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65866/1971_04.pdf},
}
118
@misc{UEK:2168307665,
author = "Stefan Nowakowski and Wiesław Szyndler-Głowacki and Ryszard Dyoniziak and Edward Ciupak and Leszek Gilejko and Andrzej Tymowski and Juliusz Wacławek and Wiesław Mysłek and Ryszard Turski and Bronisław Minc",
title = "Dziś i jutro polskiego egalitaryzmu",
booktitle = "Argumenty",
number = "13",
pages = "1, 3-7, 10-14",
year = "1971",
}
119
@article{UEK:2168307663,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Od czegoś trzeba zacząć... proszę o głos",
journal = "Argumenty",
number = "11",
pages = "3, 12",
year = "1971",
}
120
@article{UEK:2168344730,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Socjotechnika przymusu i socjotechnika zgodnego współdziałania",
journal = "Życie Literackie",
number = "7 (994)",
pages = "12",
year = "1971",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/1428/directory.djvu},
}
121
@book{UEK:2168335563,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Izrael : przemiany społeczne : (w świetle badań izraelskich socjologów i pedagogów)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wiedza Powszechna",
year = "1971",
url = {},
issn = "0208-9653",
}
122
@article{UEK:2168360406,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "O subiektywizmie w socjologii (zarys zagadnień)",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "4",
pages = "161-167",
year = "1970",
}
123
@misc{UEK:2168307657,
author = "Ryszard Dyoniziak and Andrzej Wieluński",
title = "Człowiek - kultura - socjologia : rozmowa Argumentów z doc. drem Ryszardem Dyoniziakiem, kierownikiem Zakładu Filozofii i Socjologii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Argumenty",
number = "30",
pages = "5",
year = "1970",
}
124
@book{UEK:2168336433,
title = "Wypisy z filozofii i socjologii",
adress = "Kraków",
publisher = "WSE",
year = "1970",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
125
@article{UEK:2168307655,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Współtworzenie kultury : inteligencja i TKKŚ",
journal = "Argumenty",
number = "26",
pages = "3",
year = "1970",
}
126
@article{UEK:2168360408,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Przemysł a społeczeństwo w Polsce Ludowej. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Szczepańskiego, Ossolineum 1969, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ss. 496",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "3",
pages = "275-279",
year = "1970",
}
127
@article{UEK:2168307659,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Od czego zależy ideowość?",
journal = "Argumenty",
number = "46",
pages = "8-9",
year = "1970",
}
128
@article{UEK:2168307651,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Technokratyczne rozumowanie i działanie",
journal = "Argumenty",
number = "13",
pages = "5",
year = "1969",
}
129
@book{UEK:2168335575,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Zróżnicowanie kulturowe społeczności wielkomiejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1969",
url = {},
}
130
@article{UEK:2168344726,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Wpływ przemian społecznych na kulturę życia : polskie konfrontacje",
journal = "Życie Literackie",
number = "20 (903)",
pages = "13",
year = "1969",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6778/index.djvu},
}
131
@article{UEK:2168346978,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Awans społeczny a poczucie sukcesu lub zawodu życiowego",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 1",
pages = "253-270",
year = "1968",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18402/1/019%20RYSZARD%20DYONIZIAK.pdf},
}
132
@article{UEK:2168247842,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Style konsumpcji",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "1 (28)",
pages = "103-125",
year = "1968",
}
133
@book{UEK:2168345652,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Społeczne uwarunkowania wydajności pracy : próba analizy na tle funkcjonowania przedsiębiorstwa jako systemu społecznego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1967",
issn = "",
}
134
@misc{UEK:2168364830,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Uwagi o koncepcji systemu społecznego przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku",
pages = "68-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1967",
}
135
@misc{UEK:2168364836,
author = "Ryszard Dyoniziak and Zygmunt Gałdzicki and Władysław Markiewicz and Jerzy Wirga",
title = "Głosy w dyskusji złożone przez uczestników na piśmie",
booktitle = "Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku",
pages = "199-217",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1967",
}
136
@article{UEK:2168344722,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Studia socjologiczne... i co dalej?",
journal = "Życie Literackie",
number = "1 (779)",
pages = "6",
year = "1967",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/1737/directory.djvu},
}
137
@misc{UEK:2168364832,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Grupy nacisku w przedsiębiorstwie przemysłowym",
booktitle = "Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku",
pages = "74-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1967",
}
138
@book{UEK:2168335573,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Stratyfikacja a hierarchia potrzeb konsumpcyjnych w społeczności wielkomiejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1966",
issn = "",
}
139
@book{UEK:2168336435,
title = "Wypisy z filozofii i socjologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1966",
}
140
@article{UEK:2168344720,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Jaka jest młodzież? Co to jest szczęście?",
journal = "Życie Literackie",
number = "25 (699)",
pages = "1, 7",
year = "1965",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/299/index.djvu},
}
141
@article{UEK:2168285553,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "28",
pages = "139-141",
year = "1965",
}
142
@article{UEK:2168360390,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Adam Podgórecki, Zjawiska prawne w opinii publicznej. Studia socjologiczno-prawne, Warszawa 1964, Wydawnictwo Prawnicze, ss. 224",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "1",
pages = "315-319",
year = "1965",
}
143
@misc{UEK:2168364878,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Młodzież epoki przemian : z badań polskich socjologów",
pages = "5-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nasza Księgarnia",
year = "1965",
issn = "",
}
144
@book{UEK:2168344858,
title = "Młodzież epoki przemian : z badań polskich socjologów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nasza Księgarnia",
year = "1965",
issn = "",
}
145
@article{UEK:2168360388,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Konflikty międzygrupowe w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "1",
pages = "35-63",
year = "1965",
}
146
@article{UEK:2168360392,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Kazimierz Doktór, Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Warszawa 1964, Książka i Wiedza, ss. 306",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "2",
pages = "300-302",
year = "1965",
}
147
@article{UEK:2168285541,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Motywacje, zadowolenie z pracy i morale pracy a jej wydajność w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "28",
pages = "97-132",
year = "1965",
}
148
@inbook{UEK:2168364882,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Niektóre cechy młodzieżowej podkultury",
booktitle = "Młodzież epoki przemian : z badań polskich socjologów",
pages = "54-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nasza Księgarnia",
year = "1965",
issn = "",
}
149
@article{UEK:2168344718,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Aby nie zgubić wartości ludzkich ... (po III Zjeździe Socjologów)",
journal = "Życie Literackie",
number = "11 (685)",
pages = "1, 13",
year = "1965",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/285/index.djvu},
}
150
@book{UEK:2168362410,
author = "Paweł Dubiel and Edward Kamiński and Maria Kniagininowa and Walery Pisarek and Ryszard Dyoniziak",
title = "Reklama w prasie : zawartość, język, odbiór",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa",
year = "1965",
issn = "0519-931X",
}
151
@book{UEK:2168335565,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Młodzieżowa podkultura : studium socjologiczne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wiedza Powszechna",
year = "1965",
url = {},
issn = "",
}
152
@misc{UEK:2168335569,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Rozbieżność między bieżącymi zadaniami a istotnymi celami przedsiębiorstwa produkcyjnego",
adress = "S.l.",
publisher = "s.n.",
year = "1964",
url = {},
}
153
@article{UEK:2168360368,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Rozbieżność między bieżącymi zadaniami a istotnymi celami przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "1",
pages = "109-132",
year = "1964",
}
154
@article{UEK:2168348754,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Społeczne uwarunkowania recepcji reklamy prasowej (wstępne wyniki badań)",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 4, 3",
pages = "45-65",
year = "1963",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65835/1963_03.pdf},
}
155
@article{UEK:2168307649,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Antropologia - socjologia - religia",
journal = "Argumenty",
number = "1",
pages = "5",
year = "1963",
}
156
@article{UEK:2168362724,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "C.W. Millsa program socjologii humanistycznej",
journal = "Kwartalnik Historyczny",
number = "1",
pages = "131-136",
year = "1963",
}
157
@misc{UEK:2168348732,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Z dziedziny masowego komunikowania",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 3, 1-2",
pages = "114-117",
year = "1962",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65831/1962_01_02.pdf},
}
158
@article{UEK:2168362722,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Pojęcie przełomu dziejowego na łamach czasopism Wielkiej Emigracji (1832-1850)",
journal = "Kwartalnik Historyczny",
number = "1",
pages = "17-40",
year = "1962",
}
159
@article{UEK:2168360382,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Badania nad młodzieżą szkolną w Krakowie",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "1",
pages = "210-213",
year = "1962",
}
160
@article{UEK:2168348744,
author = "Paweł Dubiel and Ryszard Dyoniziak",
title = "Socjologia gazety",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 3, 4",
pages = "96-101",
year = "1962",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65833/1962_04.pdf},
}
161
@article{UEK:2168344704,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Młodzieżowa podkultura : z badań socjologicznych wśród licealistów",
journal = "Życie Literackie",
number = "28 (494)",
pages = "4-5",
year = "1961",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/15482/index.djvu},
}
162
@article{UEK:2168344708,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Młodzież a kultura dorosłych : z badań socjologicznych nad młodzieżą licealną w Krakowie (II)",
journal = "Życie Literackie",
number = "26 (492)",
pages = "4, 9",
year = "1961",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/15480/index.djvu},
}
163
@article{UEK:2168363454,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Społeczne uwarunkowania wydajności",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "1",
pages = "1-2",
year = "1961",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1961/numer01/imagepages/image1.htm},
}
164
@article{UEK:2168344706,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Ich dążenia życiowe : z badań socjologicznych nad młodzieżą licealną w Krakowie (III)",
journal = "Życie Literackie",
number = "23 (489)",
pages = "4",
year = "1961",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/15477/index.djvu},
}
165
@misc{UEK:2168348728,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Wspomnienie o W. Kobylańskim",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 2, 3",
pages = "7-8",
year = "1961",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65830/1961_03.pdf},
}
166
@article{UEK:2168364368,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Poznanie kultury jest także kulturą",
journal = "Wiedza i Życie",
number = "3",
pages = "153-156",
year = "1961",
}
167
@article{UEK:2168364364,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Co to jest kultura masowa",
journal = "Wiedza i Życie",
number = "9",
pages = "529-531",
year = "1960",
}
168
@article{UEK:2168364366,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Kierunki badań nad kulturą masową",
journal = "Wiedza i Życie",
number = "10",
pages = "609-612",
year = "1960",
}
169
@article{UEK:2168344700,
author = "Danuta Dobrowolska and Ryszard Dyoniziak",
title = "Badania nad socjologią pracy w ośrodku krakowskim",
journal = "Życie Literackie",
number = "3 (417)",
pages = "7",
year = "1960",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/15383/index.djvu},
}
170
@article{UEK:2168364362,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Co to jest socjologia pracy",
journal = "Wiedza i Życie",
number = "3",
pages = "134-137",
year = "1960",
}
171
@article{UEK:2168364360,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "O pojęciu epoka przejściowa",
journal = "Wiedza i Życie",
number = "2",
pages = "72-77",
year = "1960",
}
172
@article{UEK:2168348726,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Technika wywiadu",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 1, 4",
pages = "99-101",
year = "1960",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65826/1960_04.pdf},
}
173
@article{UEK:2168363402,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "Stosunek do pracy",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "39",
pages = "3, 7",
year = "1959",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1959/numer39/imagepages/image3.htm},
}
174
@article{UEK:2168364358,
author = "Ryszard Dyoniziak",
title = "O pojęciu utopii społecznej",
journal = "Wiedza i Życie",
number = "9",
pages = "514-519",
year = "1958",
}
175
@article{UEK:2168364356,
author = "Ewa Żarnecka-Biały and Ryszard Dyoniziak",
title = "O prakseologii oraz naukowej organizacji",
journal = "Wiedza i Życie",
number = "4",
pages = "194-197",
year = "1958",
}
176
@article{UEK:2168362718,
author = "Ryszard Dyoniziak and Stefania Kowalska and Halina Skrobiszewska",
title = "Konferencja Mickiewiczowska historyków i historyków filozofii",
journal = "Kwartalnik Historyczny",
number = "4-5",
pages = "285-302",
year = "1955",
}
177
@unpublished{UEK:2168283017,
author = "Ryszard Dyoniziak and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Treści europejskie w nauczaniu studentów we Francji, w Niemczech i w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID