Publications of the selected author
1

Title:
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society
Source:
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015, s. 65-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64155-87-1
Access mode:
Nr:
2168299321
chapter in monograph
2

Title:
Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters
Source:
Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 13-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
Nr:
2168296433
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015) , s. 85-104. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
:
:
Nr:
2168293477
article
See main document
4

Title:
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process
Source:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH2014, s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303479
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych
Source:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 57-71
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284899
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 273-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4
Access mode:
Nr:
2168287579
chapter in monograph
See main document
7

Conference:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Title:
Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion
Source:
Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 109-126. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286541
chapter in conference materials
See main document
8

Title:
Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons
Source:
Global Entrepreneurship from the European Perspective / ed. by Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 81-94. - Summ.
Series:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 2, nr 1)
ISBN:
978-83-939576-4-4
Nr:
2168285671
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne = Use of Process-based Approach in Public and None-profit Institutions Management - the Analytic Study
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 177-189. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283201
article
See main document
10

Title:
The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem?
Source:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 227-244. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
Nr:
2168285239
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288701
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 11, cz. 2 (2014) , s. 213-230. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168292679
article
13

Author:
Janusz Fudaliński , Krzysztof Pawlak
Title:
Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych = Innovation Management in Procurement Processes in International Corporations - Institutional Approach
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2014) , s. 10-16. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290427
article
14

Title:
Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company
Source:
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI - Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013, s. 41-58. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Collection of the Scientific Papers ; vol. 3)
ISBN:
978-83-932796-2-3
Nr:
2168279423
chapter in monograph
See main document
15

Title:
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors
Source:
Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013, s. 313-340. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-0-4
Nr:
2168263062
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Analiza sektora piwowarskiego
Source:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 85-109
Signature:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291697
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Conference:
22nd Annual World Business Congress, Taipei, Tajwan, od 2013-06-25 do 2013-06-29
Title:
Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region
Source:
Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan) / ed. Erdener Kaynak, Talha D. Harcar - Taiwan: International Management Development Association, 2013, s. 354-364. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Global Management ; Vol. 22)
ISBN:
1-888624-12-4
Nr:
2168269110
chapter in conference materials
18

Title:
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems
Redaktor:
, Druhov Oleksiy
Publisher address:
Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013
Physical description:
364 s.: il.; 24 cm
Series:
(Collection of the Scientific Papers ; vol. 3)
Notes:
Summ., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-932796-2-3
Nr:
2168279419
monograph
See related chapters
19

Title:
Polish Universities Fair - study in the heart of Europe!
Source:
Kurier UEK2013. - nr 3 (55), s. 51-52. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344604
varia
20

Title:
Integrated Management In Small Enterprises
Source:
Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013) , s. 19-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168287535
article
21

Title:
Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action?
Source:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 67-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168252756
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 247-265 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268618
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 78
Access mode:
Nr:
2168280791
varia
See main document
24

Title:
Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora : (zarys problematyki) = The Concept of Social Management in the Third Sector Organizations : (Outline of Issues)
Source:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 1 (2013) , s. 42-47. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262602
article
See main document
25

Title:
Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2013
Physical description:
302 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-889-6
Nr:
2168259696
monograph
26

Title:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168288751
report
27

Title:
Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ2012, s. 99-119
Signature:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273846
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 125-142 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242688
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A
Source:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012, s. 34-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252862
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena
Source:
Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012, s. 345-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
Nr:
2168247270
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis)
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 443-455. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237404
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Maria Bounds , Geoff Goldman , Piotr Buła , Janusz Fudaliński
Title:
The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 145-164. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168236066
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System
Source:
Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 29-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-202-5
Access mode:
Nr:
2168319961
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1
Redaktor:
Dryhov Oleksiy
, Voznyuk Mykola
Publisher address:
L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012
Physical description:
166 s.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168252860
monograph
See related chapters
35

Author:
Janusz Fudaliński , Krzysztof Pawlak
Title:
Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations
Source:
Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 57-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-202-5
Access mode:
Nr:
2168319963
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Geoff Goldman , Maria Bounds , Piotr Buła , Janusz Fudaliński
Title:
On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students
Source:
African Journal of Business Ethics. - vol. 6, no. 1 (2012) , s. 75-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247298
article
37

Title:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2
Redaktor:
Drygov Oleksiy
, Voznyuk Mykola
Publisher address:
L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012
Physical description:
218 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-932796-5-4
Nr:
2168252890
monograph
38

Title:
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
34 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168335555
book
39

Title:
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 4-28
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260644
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 569-582 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228250
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University
Source:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 167-193 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166536519
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland
Source:
Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE - Cracow - Granada: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011, s. 149-167. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927903-7-2
Nr:
2168222502
chapter in conference materials
See main document
43

Title:
Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA
Source:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 51-66 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165376853
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 117-139 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-109-7
Nr:
2168225596
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce = Development of the Sector of Non-Profit Organisations in Poland, Selected Aspects
Source:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 101 (2010) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934441
article
46

Title:
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 54. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274927
varia
See main document
47

Title:
The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN
Source:
Review of General Management. - vol. 12, nr 2 (2010) , s. 33-50. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168225754
article
48

Title:
Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne
Source:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 489-504. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165702065
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA2010, s. 169-183
Signature:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282583
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne
Source:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10 / red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 371-383 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-551-1
Nr:
2168225204
chapter in conference materials
51

Title:
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Problemy współczesnego zarządzania / red. nauk. Stanisław Galata - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2009, s. 73-92. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ; nr 2)
ISBN:
978-83-88139-54-4
Nr:
2168225868
chapter in monograph
52

Title:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 131-147. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162101801
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Physical description:
283, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15808-8
Nr:
50800
textbook
54

Title:
Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group
Source:
Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE2009, s. 14-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1319/Magazyn
Nr:
2168217996
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 7 (31), s. 39. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274471
varia
See main document
56

Title:
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych
Source:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA2009, s. 60-78
Signature:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218456
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 51-63. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288453
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit
Source:
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 107-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-367-6
Nr:
2165343653
chapter in monograph
59

Title:
Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji = Globalisation and the New Dimension of Competitiveness of Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 13-26. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50758
article
See main document
60

Title:
Implementacja strategii w organizacjach non profit = Strategy Implementation in Non-Profit Organizations
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007) , s. 97-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225858
article
See main document
61

Title:
Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu [dokument elektroniczny]
Source:
Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets / [ed. Jana Hančlová] - Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University, 2007. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-1457-5
Nr:
2168225994
chapter in conference materials
62

Title:
Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce
Source:
Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania / red. nauk. Andrzej Rapacz - Wrocław; Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press, 2007, s. 53-64
ISBN:
978-83-923545-0-5
Nr:
2168225576
chapter in monograph
63

Title:
Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A. = Strategic Merger and Takeover Processes on the Example of ComputerLand and Emax Companies
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007) , s. 77-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225856
article
See main document
64

Title:
Model pajęczynowy zarządzania organizacjami
Source:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA2007, s. 55-68
Signature:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276281
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Title:
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)
Source:
Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce / red. J. Bieliński, M. Czerwińska - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007, s. 279-289. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-742640-5-1
Nr:
2168225206
chapter in conference materials
66

Title:
Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-012-0
Nr:
2166289523
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji = Competitive Paradigm of Organization in Times of Globalization
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006) , s. 127-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225718
article
See main document
68

Title:
Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych = The Management of Public Organizations : a Didactic and Research Experirnce
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006) , s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166383864
article
69

Title:
Podstawy zarządzania
Publisher address:
Kraków: Antykwa, 2006
Physical description:
167 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-60495-00-9
Nr:
52195
textbook
See related chapters
70

Title:
Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (2006) , s. 22-25
Nr:
52324
article
71

Conference:
VI konferencja naukowa "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością", Gdańsk, Polska, od 2006-10-07 do 2006-10-10
Title:
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)
Source:
VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm - [b.m.]: [b.w.], 2006, s. 513-523. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325981
chapter in conference materials
72

Title:
Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami
Source:
Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Antykwa, 2006, s. 123-142
ISBN:
83-60495-00-9
Nr:
2166092572
chapter in textbook
See main document
73

Author:
Andrzej Bałanda , Zdzisława Zacłona , Tadeusz Kudłacz , Mariusz Cygnar , Janusz Fudaliński , Halina Kociubińska
Title:
Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013
Publisher address:
Nowy Sącz: Nova Sandec, 2006
Physical description:
61 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168225272
book
74

Title:
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw
Source:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA2006, s. 20-39 - Bibliogr.
Signature:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275491
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Title:
Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 137-148. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048602
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit = Dilemma of Competitive Advantage in the Strategic Management of the Non Profit Organizations [dokument elektroniczny]
Source:
Konkurenceschopnost firem / [redakční skupina Pavla Macurová, Naděžda Klabusayová, Petr Fančovič] - Ostrava: Ethics; VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2005. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim - Bibliogr.
ISBN:
80-902713-6-7
Nr:
2168225976
chapter in conference materials
77

Title:
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego
Source:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 41-92
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219074
chapter in monograph
78

Title:
Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit = Using the Benchmarking Method to Improve Management of Non-Profit Organisations
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 27-37. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027465
chapter in monograph
See main document
79

Author:
Janusz Fudaliński , Agata Niemczyk , Iwona Gawron , Honorata Trzcińska , Tomasz Zacłon
Title:
Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty : raport z badań
Publisher address:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Starostwo Powiatowe, 2005
Physical description:
184 s.: il.; 30 cm
Notes:
Do raporty dołączony jest aneks pt.: "Potencjał turystyczny słowackiej części pogranicza",
Nr:
2168225340
report
80

Title:
Dilemmas of Management of Non-profit Organizations
Source:
ECON '05 / [editor-in-chief Mária Jašková] - Ostrava: VSB-Technical University, 2005, s. 80-91. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava ; vol. 12)
ISBN:
80-248-0976-1
Nr:
2168225794
chapter in monograph
81

Title:
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
Source:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 9-39
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219072
chapter in monograph
82

Title:
Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem
Source:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA2005, s. 1-24 - Bibliogr.
Signature:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168258992
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Title:
Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji = Analysis of Strategic Groups as an Element Shaping the Process of Developing a Competition Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005) , s. 55-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53184
article
See main document
84

Title:
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit
Source:
Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie = Małe i średnie przedsiębiorstwa za progiem Unii Europejskiej : zbiór referatów z międzynarodowej konferencji naukowej : Ostrava 7.-8.6.2004 - Opava: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004, s. 53-61. - Streszcz., summ.. - Dostępny również na CD
ISBN:
80-7248-237-8
Nr:
2168225770
chapter in conference materials
85

Title:
Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 8 (2004) , s. 167-186. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225984
article
86

Title:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)
Publisher address:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004
Physical description:
220 s.: il., mapy, rys., wykr.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
52285
monograph
See related chapters
87

Title:
Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit
Source:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 207-225. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284898
chapter in monograph
See main document
88

Title:
Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji = The Map of Statistic Groups as a Means of Modeling Competition Strategy
Source:
Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf] - Kielce: WSEiA, 2004, s. 67-74. - Streszcz., summ.
Series:
(Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach ; nr 7)
Access mode:
Nr:
2168225886
chapter in monograph
89

Title:
Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych
Source:
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 212-227. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-55-1
Nr:
2166289848
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji
Source:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA2004, s. 79-98 - Bibliogr.
Signature:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258916
chapter in unpublished scientific work
See main document
91

Title:
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi
Source:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 15-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166338829
chapter in monograph
See main document
92

Title:
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization
Publisher address:
Ostrava: Repronis, 2003
Physical description:
49 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
80-7329-036-7
Nr:
2168225764
book
93

Title:
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami
Publisher address:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003
Physical description:
130 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88887-30-0
Nr:
2168223504
monograph
See related chapters
94

Title:
Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych = Determinants of Sectoral Evolution Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003) , s. 89-109. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168220988
article
See main document
95

Title:
Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora
Source:
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003, s. 73-80
ISBN:
83-88887-30-0
Nr:
2168225748
chapter in monograph
See main document
96

Author:
Zdenek Mikoláš , Janusz Fudaliński , Piotr Markiewicz
Title:
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 211-220 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225306
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector
Source:
ECON '03 / [editor-in-chief Mária Jašková] - Ostrava: VSB-Technical University, 2003, s. 106-113
Series:
(Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava ; vol. 10)
ISBN:
80-248-0479-4
Nr:
2168225786
chapter in monograph
98

Title:
Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia = The Use of Strategic Planning Models to Minimise Risk in Enterprise Management in Relation to Changes in the Immediate Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168220978
article
See main document
99

Title:
Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego = Development of the Concept of Strategic Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227208
article
See main document
100

Title:
Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw
Source:
Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf - Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, s. 287-296
Series:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5)
ISBN:
83-915287-5-8
Nr:
2168225216
chapter in monograph
101

Author:
Janusz Fudaliński , Piotr Markiewicz , Zdenek Mikoláš
Title:
Preface
Source:
Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium / Zdenek Mikoláš - Kraków: Victoria, 2002, s. 5
ISBN:
83-918127-4-X
Nr:
2168320413
preface / summary
102

Title:
Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - R.6, nr 4 (34) (2002) , s. 71-90 - Bibliogr.
Nr:
2168225774
article
103

Title:
Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej = The Use of Models of Strategic Planning in Minimalizing the Risk of Company's Management as Regarding Poland's Integration with European Union Structures
Source:
Procesy integracji z Unią Europejską / red. Stanisław Rudolf - Kielce: WSEiA, 2002, s. 109-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach ; nr 5)
Nr:
2168343137
chapter in monograph
104

Title:
Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Publisher address:
Kraków ; Kluczbork: Antykwa, 2002
Physical description:
241 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-17-1
Nr:
2168225212
monograph
105

Author:
Title:
Strategie rozwoju organizacji
Publisher address:
Kraków; (Kluczbork: [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002
Physical description:
173 s.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-96-1
Nr:
2168225336
monograph
106

Title:
Wybory strategiczne a cykl życia sektora = Strategic Choices and the Life Cycle of a Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 577 (2002) , s. 147-162. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225434
article
See main document
107

Conference:
2nd International Joint Sympozium on Business Administration, Karwina, Czechy, od 2002-06-17 do 2002-06-19
Title:
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure
Source:
Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina] - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002, s. 391-397 - Bibliogr.
ISBN:
80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
Nr:
2168225776
chapter in conference materials
108

Title:
Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych = Competition Strategies in Dispersed Sectors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001) , s. 83-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234800
article
See main document
109

Title:
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - R.5, nr 4-5 (28-29) (2001) , s. 187-202 - Bibliogr.
Nr:
2168225772
article
110

Title:
Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
374, [16] k.: il., załącznik; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/590
Nr:
2168276457
doctoral dissertation
111

Title:
Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw = The Meaning of Sector Evolutional Processes in Company Strategic Behaviour
Source:
Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf] - Kielce: WSEiA, 2001, s. 97-113. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach ; nr 4)
Access mode:
Nr:
2168225880
chapter in monograph
112

Title:
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 5, nr 2 (2001) , s. 353-370. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie rozwiązania w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej - Bibliogr.
Nr:
2168225256
article
113

Conference:
Konferencja naukowa nt. Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Serock, Polska, od 2000-09-28 do 2000-09-30
Title:
Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw
Source:
Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r. / red. nauk. Zdzisław Pierścionek, Krystyna Poznańska - Warszawa: Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, 2000, s. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914125-0-4
Nr:
2168225796
chapter in conference materials
114

Title:
Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności
Source:
Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji) - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1999, s. 12-22
Series:
(Teoria i Praktyka Zarządzania Strategicznego)
Nr:
2168316351
chapter in monograph
115

Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Title:
Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw
Source:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 707-714. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237410
chapter in conference materials
See main document
116

Title:
Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - R.3, nr 1 (1999) , s. 5-22
Nr:
2168225768
article
117

Title:
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej = Conditions of the Expansion of Small and Medium-Sized Businesses in the Context of the Implemented Regional Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999) , s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257094
article
See main document
118

Title:
Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - R.2, nr 4-5 (1998) , s. 161-181 - Bibliogr.
Nr:
2168225758
article
119

Title:
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255272
article
See main document
120

Title:
Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych = Organizational Conditions of Centralization and Decentralization of Decision-Making on the Part of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237766
article
See main document
121

Title:
Twórcza ingerencja
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 30 (1997) , s. 58-63
Nr:
2168225326
article
Unpublished documents:
1

Title:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Signature:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
unpublished scientific work
2

Title:
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
87 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
78/KSZ/1/2003/S/084
Signature:
NP-929/Magazyn
Nr:
2168276499
unpublished scientific work
3

Title:
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
78, [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
105/KPOiZ/02
Signature:
NP-877/Magazyn
Nr:
2168258834
unpublished scientific work
4

Title:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
unpublished scientific work
5

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-530/Magazyn
Nr:
2168276383
unpublished scientific work
6

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast"
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-661/Magazyn
Nr:
2168276385
unpublished scientific work
1
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWEIC // W: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015. - S. 65-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64155-87-1. - Pełny tekst: http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf
2
Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 13-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
3
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process / Janusz FUDALIŃSKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015), s. 85-104. - Summ.. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/83/100. - ISSN 2353-883X
4
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process / Janusz FUDALIŃSKI // W: Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH. - (2014), s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.
5
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych / Janusz FUDALIŃSKI // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 57-71. - ISBN 978-83-7252-665-6
6
Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector / Janusz FUDALIŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 273-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
7
Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 109-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
8
Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons / Janusz FUDALIŃSKI // W: Global Entrepreneurship from the European Perspective / ed. by Krzysztof WACH. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 2, nr 1). - S. 81-94. - Summ. - ISBN 978-83-939576-4-4. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/38
9
Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne = Use of Process-based Approach in Public and None-profit Institutions Management - the Analytic Study / Janusz FUDALIŃSKI // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 177-189. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,408,Janusz_Fudalinski_Problematyka_zastosowania_podejscia_procesowego_w_zarzadzaniu_organizacjami_publicznymi_oraz_non_profit_studium_analityczne.html. - ISSN 2081-2345
10
The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem? / Janusz FUDALIŃSKI // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu. - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 227-244. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
11
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 53-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
12
Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets / Janusz FUDALIŃSKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 11, cz. 2 (2014), s. 213-230. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-2.pdf#page=213&view=Fit. - ISSN 1733-2486
13
Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych = Innovation Management in Procurement Processes in International Corporations - Institutional Approach / Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof Pawlak // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2014), s. 10-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
14
Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI. - Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013. - (Collection of the Scientific Papers ; vol. 3). - S. 41-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-2-3
15
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche. - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013. - S. 313-340. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-0-4
16
Analiza sektora piwowarskiego / Janusz FUDALIŃSKI // W: Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ. - (2013), s. 85-109
17
Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region / Piotr BULA, Janusz FUDALINSKI // W: Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan) / ed. Erdener Kaynak, Talha D. Harcar. - Taiwan: International Management Development Association, 2013. - (Advances in Global Management ; Vol. 22). - S. 354-364. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 1-888624-12-4
18
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI. - Cracow : Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013. - 364 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. przy art. - (Collection of the Scientific Papers ; vol. 3). - ISBN 978-83-932796-2-3
19
Polish Universities Fair - study in the heart of Europe! / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr BUŁA, Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013), s. 51-52. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/51. - ISSN 1689-7757
20
Integrated Management In Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI // Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013), s. 19-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf. - ISSN 1841-818X
21
Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action? / Janusz FUDALIŃSKI // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 67-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
22
Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries / Janusz FUDALIŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 247-265. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
23
Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim / Mirosław CHECHELSKI, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr BUŁA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 78. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
24
Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora (zarys problematyki) = The Concept of Social Management in the Third Sector Organizations : (Outline of Issues) / Janusz FUDALIŃSKI // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 1 (2013), s. 42-47. - Summ. - ISSN 0137-7221
25
Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce / Janusz FUDALIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2013. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-889-6
26
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
27
Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ. - (2012), s. 99-119
28
Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland / Janusz FUDALIŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 125-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
29
Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A / Piotr BULA, Janusz FUDALINSKI // W: Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - S. 34-43. - Summ. - Bibliogr.
30
Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva. - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012. - S. 345-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
31
Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis) / Janusz FUDALIŃSKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 443-455. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
32
The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research / Maria Bounds, Geoff Goldman, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 145-164. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
33
Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System / Janusz FUDALIŃSKI // W: Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 29-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-202-5. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
34
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - 166 s. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
35
Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof Pawlak // W: Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 57-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-202-5. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
36
On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students / Geoff Goldman, Maria Bounds, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // African Journal of Business Ethics. - vol. 6, no. 1 (2012), s. 75-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1817-7417
37
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'tr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - 218 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-932796-5-4
38
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020 / oprac. Zbigniew DRESLER, Paweł CABAŁA, Mariusz GIEMZA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Marcin MOLO, Igor STYN, Paweł TUREK, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 34 s. : il. ; 23 cm
39
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją / Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2011), s. 4-28
40
Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research / Janusz FUDALINSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 569-582. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
41
Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 167-193. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
42
Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland / Janusz FUDALIŃSKI // W: Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE. - Cracow - Granada: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011. - S. 149-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-7-2
43
Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA / Janusz FUDALIŃSKI // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 51-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
44
Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 117-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-109-7
45
Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce = Development of the Sector of Non-Profit Organisations in Poland, Selected Aspects / Janusz FUDALIŃSKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 101 (2010), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/z.%20101.pdf#page=45&view=Fit. - ISSN 1234-8872
46
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010) / Jolanta JUZA, Janusz FUDALIŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 54. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
47
The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // Review of General Management. - vol. 12, nr 2 (2010), s. 33-50. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://econpapers.repec.org/article/fmbjournl/v_3a12_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a33-50.htm. - ISSN 1841-818X
48
Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 489-504. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
49
Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny / Janusz FUDALIŃSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - (2010), s. 169-183
50
Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne / Janusz FUDALIŃSKI // W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10 / red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 371-383. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-551-1
51
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Problemy współczesnego zarządzania / red. nauk. Stanisław Galata. - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2009. - (Monografie ; nr 2). - S. 73-92. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-54-4
52
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się / Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 131-147. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
53
Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania / Magdalena DOŁHASZ, Janusz FUDALIŃSKI, Małgorzata KOSALA [i.e. Kosała], Halina SMUTEK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 283, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15808-8
54
Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group / Piotr BULA, Janusz FUDALINSKI // W: Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE. - (2009), s. 14-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
55
Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute / M. DOŁHASZ, J. FUDALIŃSKI, P. BUŁA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
56
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych / Janusz FUDALIŃSKI // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 60-78
57
Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 51-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
58
Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 107-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-367-6
59
Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji = Globalisation and the New Dimension of Competitiveness of Organizations / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 13-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157509747. - ISSN 1898-6447
60
Implementacja strategii w organizacjach non profit = Strategy Implementation in Non-Profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007), s. 97-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
61
Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu [Dokument elektroniczny] / Janusz FUDALIŃSKI // W: Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets : International Academic Conference on the Occasion the 30th Anniversary of the Founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava : September 4-6, 2007 / [ed. Jana Hančlová]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University, 2007. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 11 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-1457-5
62
Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce / Janusz FUDALIŃSKI // W: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania / red. nauk. Andrzej Rapacz. - Wrocław; Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press, 2007. - S. 53-64. - ISBN 978-83-923545-0-5
63
Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A. = Strategic Merger and Takeover Processes on the Example of ComputerLand and Emax Companies / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007), s. 77-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
64
Model pajęczynowy zarządzania organizacjami / Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI // W: Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - (2007), s. 55-68
65
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems) / Janusz FUDALIŃSKI // W: Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce / red. J. Bieliński, M. Czerwińska. - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. - S. 279-289. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-742640-5-1
66
Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 25-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-012-0
67
Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji = Competitive Paradigm of Organization in Times of Globalization / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 127-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
68
Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych = The Management of Public Organizations : a Didactic and Research Experirnce / Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006), s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
69
Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków : Antykwa, 2006. - 167 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-60495-00-9
70
Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki / Janusz FUDALIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 12 (2006), s. 22-25. - ISSN 0137-7221
71
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems) / Janusz FUDALIŃSKI // W: VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm. - [b.m.]: [b.w.], [2006]. - S. 513-523. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
72
Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami / Janusz FUDALIŃSKI // W: Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków: Antykwa, 2006. - S. 123-142. - ISBN 83-60495-00-9
73
Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013 / Andrzej Bałanda, Zdzisława Zacłona, Tadeusz KUDŁACZ, Mariusz Cygnar, Janusz FUDALIŃSKI, Halina Kociubińska. - Nowy Sącz : Nova Sandec, 2006. - 61 s. : il. ; 24 cm
74
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw / H. SMUTEK, J. FUADALIŃSKI // W: Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - (2006), s. 20-39. - Bibliogr.
75
Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 137-148. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
76
Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit [Dokument elektroniczny] = Dilemma of Competitive Advantage in the Strategic Management of the Non Profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI // W: Konkurenceschopnost firem : sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.-10. února 2005 na Čeladné v České republice / [redakční skupina Pavla Macurová, Naděžda Klabusayová, Petr Fančovič]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Ostrava: Ethics; VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2005. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 9 ekranów. - Streszcz., summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim. - Bibliogr. - ISBN 80-902713-6-7
77
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 41-92. - ISBN 83-914805-7-7
78
Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit = Using the Benchmarking Method to Improve Management of Non-Profit Organisations / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 27-37. - Summ. - ISBN 83-89823-26-8
79
Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty : raport z badań / Janusz FUDALIŃSKI, Agata NIEMCZYK, Iwona Gawron, Honorata Trzcińska, Tomasz Zacłon. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Starostwo Powiatowe, 2005. - 184 s. : il. ; 30 cm. - Do raporty dołączony jest aneks pt.: "Potencjał turystyczny słowackiej części pogranicza"
80
Dilemmas of Management of Non-profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI // W: ECON '05 : [selected research papers] / [editor-in-chief Mária Jašková]. - Ostrava: VSB-Technical University, 2005. - (Research works proceedings. Technical University of Ostrava Economics set, ISSN 0862-7908 ; vol. 12). - S. 80-91. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-248-0976-1
81
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 9-39. - ISBN 83-914805-7-7
82
Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2005), s. 1-24. - Bibliogr.
83
Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji = Analysis of Strategic Groups as an Element Shaping the Process of Developing a Competition Strategy / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005), s. 55-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89093301. - ISSN 0208-7944
84
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie : sborník referátů z mezinárodní konference = Małe i średnie przedsiębiorstwa za progiem Unii Europejskiej : zbiór referatów z międzynarodowej konferencji naukowej : Ostrava 7.-8.6.2004. - Opava: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004. - S. 53-61. - Streszcz., summ. - Dostępny również na CD. - ISBN 80-7248-237-8
85
Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw / Janusz FUDALIŃSKI // Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 8 (2004), s. 167-186. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-6911
86
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - 220 s. : il., mapy, rys., wykr. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88887-48-3
87
Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 207-225. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
88
Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji = The Map of Statistic Groups as a Means of Modeling Competition Strategy / Janusz FUDALIŃSKI // W: Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf]. - Kielce: WSEiA, 2004. - (Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, ISSN 1509-1201 ; nr 7). - S. 67-74. - Streszcz., summ.
89
Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych / Janusz FUDALIŃSKI // W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 212-227. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-55-1
90
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 79-98. - Bibliogr.
91
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 15-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
92
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ. - Ostrava : Repronis, 2003. - 49 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 80-7329-036-7
93
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88887-30-0
94
Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych = Determinants of Sectoral Evolution Processes / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003), s. 89-109. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50602370. - ISSN 0208-7944
95
Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora / Janusz FUDALIŃSKI // W: Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. - S. 73-80. - ISBN 83-88887-30-0
96
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation / Zdenek Mikoláš, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 211-220. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
97
Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector / Janusz FUDALIŃSKI // W: ECON '03 : [selected research papers] / [editor-in-chief Mária Jašková]. - Ostrava: VSB-Technical University, 2003. - (Research works proceedings. Technical University of Ostrava Economics set, ISSN 0862-7908 ; vol. 10). - S. 106-113. - ISBN 80-248-0479-4
98
Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia = The Use of Strategic Planning Models to Minimise Risk in Enterprise Management in Relation to Changes in the Immediate Environment / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003), s. 113-128. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15790. - ISSN 0208-7944
99
Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego = Development of the Concept of Strategic Management / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 59-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9491. - ISSN 0208-7944
100
Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw / Janusz FUDALIŃSKI // W: Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf. - Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5). - S. 287-296. - ISBN 83-915287-5-8
101
Preface / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Zdenek Mikoláš // W: Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium / Zdenek Mikoláš. - Kraków: Victoria, 2002. - S. 5. - ISBN 83-918127-4-X
102
Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - R.6, nr 4 (34) (2002), s. 71-90. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
103
Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej = The Use of Models of Strategic Planning in Minimalizing the Risk of Company's Management as Regarding Poland's Integration with European Union Structures / Janusz FUDALIŃSKI // W: Procesy integracji z Unią Europejską / red. Stanisław Rudolf. - Kielce: WSEiA, 2002. - (Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, ISSN 1509-1201 ; nr 5). - S. 109-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
104
Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem / Janusz FUDALIŃSKI. - Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 2002. - 241 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-17-1
105
Strategie rozwoju organizacji / [aut.: Andrzej Szplit, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK]. - Kraków; (Kluczbork : [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002. - 173 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-96-1
106
Wybory strategiczne a cykl życia sektora = Strategic Choices and the Life Cycle of a Sector / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 577 (2002), s. 147-162. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
107
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure / FUDALIŃSKI Janusz, MARKIEWICZ Piotr // W: Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]. - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002. - S. 391-397. - Bibliogr. - ISBN 80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
108
Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych = Competition Strategies in Dispersed Sectors / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001), s. 83-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9927. - ISSN 0208-7944
109
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - R.5, nr 4-5 (28-29) (2001), s. 187-202. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
110
Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI ; Promotor: Stanisław GALATA. - Kraków, 2001. - 374, [16] k. : il., załącznik ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
111
Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw = The Meaning of Sector Evolutional Processes in Company Strategic Behaviour / Janusz FUDALIŃSKI // W: Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf]. - Kielce: WSEiA, 2001. - (Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, ISSN 1509-1201 ; nr 4). - S. 97-113. - Streszcz. - Bibliogr.
112
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 5, nr 2 (2001), s. 353-370. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie rozwiązania w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
113
Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA // W: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r. / red. nauk. Zdzisław Pierścionek, Krystyna Poznańska. - Warszawa: Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, 2000. - S. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914125-0-4
114
Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji). - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1999. - (Teoria i Praktyka Zarządzania Strategicznego). - S. 12-22
115
Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999. - S. 707-714. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-0-0
116
Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - R.3, nr 1 (1999), s. 5-22. - ISSN 1428-474X
117
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej = Conditions of the Expansion of Small and Medium-Sized Businesses in the Context of the Implemented Regional Policy / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999), s. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
118
Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - R.2, nr 4-5 (1998), s. 161-181. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
119
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options / Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998), s. 101-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
120
Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych = Organizational Conditions of Centralization and Decentralization of Decision-Making on the Part of Management / Stanisław GALATA, Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
121
Twórcza ingerencja / Janusz FUDALIŃSKI // Życie Gospodarcze. - nr 30 (1997), s. 58-63. - ISSN 0197-7299
122
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / zespół: St. GALATA - kier. tematu, H. SMUTEK, J. FUDALIŃSKI, P. MARKIEWICZ, K. MACHACZKA, M. MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 78, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
125
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
126
Uwarunkowania wyboru strategii firmy / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
127
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast" / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Fudaliński J., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie. [W:] Pamuła-Behrens M. (red.), Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego, T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, s. 65-73.
2
Fudaliński J., Smutek H., (2015), Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters. [W:] Kaczmarek J., Krzemiński P. (red.), Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 13-25.
3
Fudaliński J., (2015), Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 3, nr 2, s. 85-104; http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/83/100
4
Fudaliński J., (2014), Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process. [W:] Wach K. (kierownik tematu), Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation, s. 67-90.
5
Fudaliński J., (2014), Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 57-71.
6
Fudaliński J., (2014), Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector. [W:] MALINA A., OCZKOWSKA R., PLICHTA J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 273-284.
7
Buła P., Fudaliński J., (2014), Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion. [W:] Baaken T., Teczke J. (red.), Managing Disruption and Destabilisation, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-126.
8
Fudaliński J., (2014), Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons. [W:] Wach K. (red.), Global Entrepreneurship from the European Perspective (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 2, nr 1), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 81-94.
9
Fudaliński J., (2014), Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 177-189; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,408,Janusz_Fudalinski_Problematyka_zastosowania_podejscia_procesowego_w_zarzadzaniu_organizacjami_publicznymi_oraz_non_profit_studium_analityczne.html
10
Fudaliński J., (2014), The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem?. [W:] Teczke J., Buła P., Grosu V. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 227-244.
11
Buła P., Fudaliński J., Szarucki M., (2014), Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 53-73.
12
Fudaliński J., (2014), Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 11, cz. 2, s. 213-230; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-2.pdf#page=213&view=Fit
13
Fudaliński J., Pawlak K., (2014), Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 10-16.
14
Buła P., Fudaliński J., (2013), Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company. [W:] Buła P., Druhov O., Fudaliński J. (red.), Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems, Cracow : Cracow School of Business : Cracow University of Economics, s. 41-58.
15
Buła P., Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors. [W:] Teczke J., Terblanche N. (red.), Management Science in Transition Period in South Africa and Poland, Cracow, Stellenbosch : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 313-340.
16
Fudaliński J., (2013), Analiza sektora piwowarskiego. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 85-109.
17
Buła P., Fudaliński J., (2013), Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region. [W:] Kaynak E., Harcar (red.), Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan), Taiwan : International Management Development Association, s. 354-364.
18
Buła P., Druhov O., Fudaliński J. (red.), (2013), Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems, Cracow : Cracow School of Business : Cracow University of Economics, 364 s.
19
Fudaliński J., Buła P., Tlałka-Janoszek A., (2013), Polish Universities Fair - study in the heart of Europe!, "Kurier UEK", nr 3 (55), s. 51-52; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/51
20
Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., (2013), Integrated Management In Small Enterprises, "Review of General Management", vol. 17, nr 1,, s. 19-48; http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf
21
Fudaliński J., (2013), Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action?. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 67-79.
22
Fudaliński J., (2013), Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 247-265.
23
Chechelski M., Fudaliński J., Buła P., (2013), Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 78; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
24
Fudaliński J., (2013), Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora (zarys problematyki), "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 42-47.
25
Fudaliński J., (2013), Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce, Warszawa : Difin, 302 s.
26
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
27
Fudaliński J., (2012), Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu, s. 99-119.
28
Fudaliński J., (2012), Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 125-142.
29
Buła P., Fudaliński J., (2012), Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A. [W:] Dryhov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, s. 34-43.
30
Buła P., Fudaliński J., (2012), Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena. [W:] Buła P., Czekaj J., Łyszczarz H., Syzdykbayeva B. (red.), Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation, Cracow - Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 345-370.
31
Fudaliński J., (2012), Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis). [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 443-455.
32
Bounds M., Goldman G., Buła P., Fudaliński J., (2012), The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 145-164.
33
Fudaliński J., (2012), Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System. [W:] Dołhasz M. (red.), Contemporary Dilemmas of Management, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 29-55.
34
Dryhov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), (2012), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 166 s.
35
Fudaliński J., Pawlak K., (2012), Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations. [W:] Dołhasz M. (red.), Contemporary Dilemmas of Management, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 57-79.
36
Goldman G., Bounds M., Buła P., Fudaliński J., (2012), On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students, "African Journal of Business Ethics", vol. 6, no. 1, s. 75-87.
37
Drygov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), (2012), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 218 s.
38
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 34 s.
39
Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, s. 4-28.
40
Fudaliński J., (2011), Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 569-582.
41
Buła P., Fudaliński J., (2011), Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 167-193.
42
Fudaliński J., (2011), Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Remírez A., Teczke J. (red.), Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain, Cracow - Granada : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 149-167.
43
Fudaliński J., (2010), Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 51-66.
44
Fudaliński J., Smutek H., (2010), Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 117-139.
45
Fudaliński J., (2010), Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 101, s. 45-58; http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/z.%20101.pdf#page=45&view=Fit
46
Juza J., Fudaliński J., (2010), Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010), "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 54; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
47
Buła P., Fudaliński J., (2010), The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN, "Review of General Management", vol. 12, nr 2, s. 33-50; http://econpapers.repec.org/article/fmbjournl/v_3a12_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a33-50.htm
48
Fudaliński J., (2010), Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 489-504.
49
Fudaliński J., (2010), Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, s. 169-183.
50
Fudaliński J., (2010), Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne. [W:] Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 371-383.
51
Fudaliński J., Smutek H., (2009), Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. [W:] Galata S. (red.), Problemy współczesnego zarządzania, Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, s. 73-92.
52
Smutek H., Fudaliński J., (2009), Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 131-147.
53
Dołhasz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., (2009), Podstawy zarządzania: koncepcje, strategie, zastosowania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 283, [1] s.
54
Bula P., Fudalinski J., (2009), Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian, s. 14-31.
55
Dołhasz M., Fudaliński J., Buła P., (2009), Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
56
Fudaliński J., (2009), Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 60-78.
57
Fudaliński J., (2008), Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 51-63.
58
Fudaliński J., (2008), Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit. [W:] Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 107-116.
59
Fudaliński J., Smutek H., (2007), Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 13-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/157509747
60
Fudaliński J., (2007), Implementacja strategii w organizacjach non profit, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 27, t. 1, s. 97-109.
61
Fudaliński J., (2007), Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu. [W:] Hančlová J. (red.), Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets: International Academic Conference on the Occasion the 30th Anniversary of the Founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava : September 4-6, 2007, Ostrava : Faculty of Economics, VŠB-Technical University
62
Fudaliński J., (2007), Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce. [W:] Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna; Jelenia Góra: Jaremen Press, s. 53-64.
63
Fudaliński J., Smutek H., (2007), Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A., "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 27, t. 1, s. 77-95.
64
Smutek H., Fudalinski J., (2007), Model pajęczynowy zarządzania organizacjami. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania, s. 55-68.
65
Fudaliński J., (2007), Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems). [W:] Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce, Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. 279-289.
66
Fudaliński J., (2007), Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 25-36.
67
Fudaliński J., Smutek H., (2006), Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 127-142.
68
Fudaliński J., Kwieciński M., (2006), Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 81-88.
69
Fudaliński J., Kwieciński M. (red.), (2006), Podstawy zarządzania, Kraków : Antykwa, 167 s.
70
Fudaliński J., (2006), Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 22-25.
71
Fudaliński J., (2006), Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems). [W:] VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm, [b.m.] : [b.w.], s. 513-523.
72
Fudaliński J., (2006), Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami. [W:] Fudaliński J., Kwieciński M. (red.), Podstawy zarządzania, Kraków : Antykwa, s. 123-142.
73
Bałanda A., Zacłona Z., Kudłacz T., Cygnar M., Fudaliński J., Kociubińska H., (2006), Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013, Nowy Sącz : Nova Sandec, 61 s.
74
Smutek H., Fudaliński J., (2006), Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, s. 20-39.
75
Fudaliński J., (2006), Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 137-148.
76
Fudaliński J., (2005), Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit. [W:] Pavla Macurová , Klabusayová N., Fančovič P. (red.), Konkurenceschopnost firem: sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.-10. února 2005 na Čeladné v České republice, Ostrava : Ethics : VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta
77
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 41-92.
78
Fudaliński J., (2005), Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 27-37.
79
Fudaliński J., Niemczyk A., Gawron I., Trzcińska H., Zacłon T., (2005), Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty: raport z badań, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Starostwo Powiatowe, 184 s.
80
Fudaliński J., (2005), Dilemmas of Management of Non-profit Organizations. [W:] Jašková (red.), ECON '05: [selected research papers] (Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava; vol. 12), Ostrava : VSB-Technical University, s. 80-91.
81
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Wprowadzenie do zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 9-39.
82
Fudaliński J., Smutek H., (2005), Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, s. 1-24.
83
Fudaliński J., (2005), Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 673, s. 55-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/89093301
84
Fudaliński J., (2004), Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit. [W:] Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie: sborník referátů z mezinárodní konference, Opava : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 53-61.
85
Fudaliński J., (2004), Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 8, s. 167-186.
86
Fudaliński J. (red.), (2004), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji: (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 220 s.
87
Fudaliński J., (2004), Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 207-225.
88
Fudaliński J., (2004), Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji. [W:] Rudolf S. (red.), Prace z zakresu ekonomii i politologii (Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach; nr 7), Kielce : WSEiA, s. 67-74.
89
Fudaliński J., (2004), Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych. [W:] Surówka-Marszałek D., Adamus W., Krawczyk W. (red.), Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 212-227.
90
Fudaliński J., Smutek H., (2004), Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 79-98.
91
Fudaliński J., (2004), Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 15-22.
92
Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization, Ostrava : Repronis, 49 s.
93
Fudaliński J. (red.), (2003), Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 130 s.
94
Fudaliński J., (2003), Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 89-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/50602370
95
Fudaliński J., (2003), Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora. [W:] Fudaliński J. (red.), Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 73-80.
96
Mikoláš Z., Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 211-220.
97
Fudaliński J., (2003), Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector. [W:] Jašková (red.), ECON '03: [selected research papers] (Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava; vol. 10), Ostrava : VSB-Technical University, s. 106-113.
98
Fudaliński J., Smutek H., (2003), Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 113-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/15790
99
Fudaliński J., (2002), Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 59-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/9491
100
Fudaliński J., (2002), Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw. [W:] Rudolf S. (red.), Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, Łódź : Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, s. 287-296.
101
Fudaliński J., Markiewicz P., Mikoláš Z., (2002), Preface. [W:] Mikoláš Z. (red.), Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium, Kraków : Victoria, s. 5.
102
Fudaliński J., (2002), Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora, "Zarządzanie i Edukacja", R.6, nr 4 (34), s. 71-90.
103
Fudaliński J., (2002), Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. [W:] Rudolf S. (red.), Procesy integracji z Unią Europejską (Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach; nr 5), Kielce : WSEiA, s. 109-122.
104
Fudaliński J., (2002), Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 241 s.
105
Szplit A., Fudaliński J., Markiewicz P., Smutek H., (2002), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : [s.n.] ; (Kluczbork : Druk. ANTYKWA), 173 s.
106
Fudaliński J., (2002), Wybory strategiczne a cykl życia sektora, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 577, s. 147-162.
107
Fudaliński J., Markiewicz P., (2002), Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure. [W:] Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina], Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, s. 391-397.
108
Fudaliński J., (2001), Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 83-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/9927
109
Fudaliński J., (2001), Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego, "Zarządzanie i Edukacja", R.5, nr 4-5 (28-29), s. 187-202.
110
Fudaliński J., (2001), Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego, Prom. Galata S., Kraków : , 374, [16] k.
111
Fudaliński J., (2001), Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw. [W:] Rudolf S. (red.), Prace z zakresu ekonomii i politologii (Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach; nr 4), Kielce : WSEiA, s. 97-113.
112
Fudaliński J., (2001), Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 5, nr 2, s. 353-370.
113
Buła P., Fudaliński J., Machaczka K., (2000), Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw. [W:] Pierścionek Z., Poznańska K. (red.), Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r, Warszawa : Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, s. 239-252.
114
Buła P., Fudaliński J., (1999), Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności. [W:] Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 12-22.
115
Buła P., Fudaliński J., (1999), Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku, Warszawa ; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], s. 707-714.
116
Fudaliński J., (1999), Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu, "Zarządzanie i Edukacja", R.3, nr 1, s. 5-22.
117
Fudaliński J., (1999), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 81-94.
118
Fudaliński J., (1998), Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora, "Zarządzanie i Edukacja", R.2, nr 4-5, s. 161-181.
119
Smutek H., Markiewicz P., Fudaliński J., (1998), Formułowanie i wybór opcji strategicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 101-113.
120
Galata S., Fudaliński J., (1997), Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 23-36.
121
Fudaliński J., (1997), Twórcza ingerencja, "Życie Gospodarcze", nr 30, s. 58-63.
122
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
123
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Kozioł L., (2003), Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
124
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Machaczka M., Galata S., (2002), Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78, [3] k.
125
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
126
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
127
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast", Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
1
@inbook{UEK:2168299321,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie",
booktitle = "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania",
pages = "65-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego",
year = "2015",
url = {http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf},
isbn = "978-83-64155-87-1",
}
2
@inbook{UEK:2168296433,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters",
booktitle = "Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes",
pages = "13-25",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9",
}
3
@article{UEK:2168293477,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 2",
pages = "85-104",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030207},
url = {http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/83/100},
}
4
@unpublished{UEK:2168303479,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process",
booktitle = "Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation",
pages = "67-90",
year = "2014",
}
5
@inbook{UEK:2168284899,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "57-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
6
@inbook{UEK:2168287579,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "273-284",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4",
}
7
@inbook{UEK:2168286541,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion",
booktitle = "Managing Disruption and Destabilisation",
pages = "109-126",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9",
}
8
@inbook{UEK:2168285671,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons",
booktitle = "Global Entrepreneurship from the European Perspective",
pages = "81-94",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2014.020107},
url = {http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/38},
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-4-4",
}
9
@article{UEK:2168283201,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "177-189",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,408,Janusz_Fudalinski_Problematyka_zastosowania_podejscia_procesowego_w_zarzadzaniu_organizacjami_publicznymi_oraz_non_profit_studium_analityczne.html},
}
10
@inbook{UEK:2168285239,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem?",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization",
pages = "227-244",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3",
}
11
@inbook{UEK:2168288701,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Marek Szarucki",
title = "Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "53-73",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
12
@article{UEK:2168292679,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 15, z. 11, cz. 2",
pages = "213-230",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-2.pdf#page=213&view=Fit},
}
13
@article{UEK:2168290427,
author = "Janusz Fudaliński and Krzysztof Pawlak",
title = "Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "10-16",
year = "2014",
}
14
@inbook{UEK:2168279423,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company",
booktitle = "Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems",
pages = "41-58",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow School of Business; Cracow University of Economics",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-2-3",
}
15
@inbook{UEK:2168263062,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors",
booktitle = "Management Science in Transition Period in South Africa and Poland",
pages = "313-340",
adress = "Cracow, Stellenbosch",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-937642-0-4",
}
16
@unpublished{UEK:2168291697,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Analiza sektora piwowarskiego",
booktitle = "Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "85-109",
year = "2013",
}
17
@inbook{UEK:2168269110,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region",
booktitle = "Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan)",
pages = "354-364",
adress = "Taiwan",
publisher = "International Management Development Association",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "1-888624-12-4",
}
18
@book{UEK:2168279419,
title = "Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems",
editor = Buła Piotr,
editor = Druhov Oleksiy,
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow School of Business; Cracow University of Economics",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-2-3",
}
19
@misc{UEK:2168344604,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Buła and Alina Tlałka-Janoszek",
title = "Polish Universities Fair - study in the heart of Europe!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (55)",
pages = "51-52",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/51},
}
20
@article{UEK:2168287535,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński",
title = "Integrated Management In Small Enterprises",
journal = "Review of General Management",
number = "vol. 17, 1,",
pages = "19-48",
year = "2013",
url = {http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168252756,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action?",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "67-79",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
22
@inbook{UEK:2168268618,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "247-265",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
23
@misc{UEK:2168280791,
author = "Mirosław Chechelski and Janusz Fudaliński and Piotr Buła",
title = "Reprezentacja z UEK i KSB UEK z Brokerem Innowacji na kontynencie azjatyckim",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "78",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
24
@article{UEK:2168262602,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora : (zarys problematyki)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "42-47",
year = "2013",
}
25
@book{UEK:2168259696,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-889-6",
}
26
@misc{UEK:2168288751,
author = "Magdalena Adamus and Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Wojciech Pająk",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
27
@unpublished{UEK:2168273846,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu",
pages = "99-119",
year = "2012",
}
28
@inbook{UEK:2168242688,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "125-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
29
@inbook{UEK:2168252862,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A",
booktitle = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1",
pages = "34-43",
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
}
30
@inbook{UEK:2168247270,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena",
booktitle = "Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation",
pages = "345-370",
adress = "Cracow - Astana",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9",
}
31
@inbook{UEK:2168237404,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis)",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "443-455",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
32
@inbook{UEK:2168236066,
author = "Maria Bounds and Geoff Goldman and Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "145-164",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
33
@inbook{UEK:2168319961,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System",
booktitle = "Contemporary Dilemmas of Management",
pages = "29-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-202-5",
}
34
@book{UEK:2168252860,
title = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1",
editor = Dryhov Oleksiy,
editor = Voznyuk Mykola,
editor = Buła Piotr,
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
}
35
@inbook{UEK:2168319963,
author = "Janusz Fudaliński and Krzysztof Pawlak",
title = "Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations",
booktitle = "Contemporary Dilemmas of Management",
pages = "57-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-202-5",
}
36
@article{UEK:2168247298,
author = "Geoff Goldman and Maria Bounds and Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students",
journal = "African Journal of Business Ethics",
number = "vol. 6, no. 1",
pages = "75-87",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.4103/1817-7417.104705},
url = {},
}
37
@book{UEK:2168252890,
title = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2",
editor = Drygov Oleksiy,
editor = Voznyuk Mykola,
editor = Buła Piotr,
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-5-4",
}
38
@book{UEK:2168335555,
title = "Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
}
39
@unpublished{UEK:2168260644,
author = "Janusz Fudaliński and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją",
booktitle = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
pages = "4-28",
year = "2011",
}
40
@inbook{UEK:2168228250,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "569-582",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
41
@inbook{UEK:2166536519,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "167-193",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
42
@inbook{UEK:2168222502,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland",
booktitle = "Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain",
pages = "149-167",
adress = "Cracow - Granada",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-927903-7-2",
}
43
@inbook{UEK:2165376853,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "51-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
44
@inbook{UEK:2168225596,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych",
booktitle = "Marketing",
pages = "117-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-109-7",
}
45
@article{UEK:2164934441,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 101",
pages = "45-58",
year = "2010",
url = {http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/z.%20101.pdf#page=45&view=Fit},
}
46
@misc{UEK:2168274927,
author = "Jolanta Juza and Janusz Fudaliński",
title = "Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "54",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
47
@article{UEK:2168225754,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN",
journal = "Review of General Management",
number = "vol. 12, 2",
pages = "33-50",
year = "2010",
url = {http://econpapers.repec.org/article/fmbjournl/v_3a12_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a33-50.htm},
}
48
@inbook{UEK:2165702065,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "489-504",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
49
@unpublished{UEK:2168282583,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
pages = "169-183",
year = "2010",
}
50
@inbook{UEK:2168225204,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne",
booktitle = "Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10",
pages = "371-383",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-551-1",
}
51
@inbook{UEK:2168225868,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw",
booktitle = "Problemy współczesnego zarządzania",
pages = "73-92",
adress = "Jarosław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-88139-54-4",
}
52
@inbook{UEK:2162101801,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński",
title = "Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się",
booktitle = "Marketing",
pages = "131-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
53
@book{UEK:50800,
author = "Magdalena Dołhasz and Janusz Fudaliński and Małgorzata Kosała and Halina Smutek",
title = "Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
isbn = "978-83-01-15808-8",
}
54
@unpublished{UEK:2168217996,
author = "Piotr Bula and Janusz Fudalinski",
title = "Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian",
pages = "14-31",
year = "2009",
}
55
@misc{UEK:2168274471,
author = "Magdalena Dołhasz and Janusz Fudaliński and Piotr Buła",
title = "Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "39",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
56
@unpublished{UEK:2168218456,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "60-78",
year = "2009",
}
57
@inbook{UEK:2166288453,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit",
booktitle = "Marketing",
pages = "51-63",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
58
@inbook{UEK:2165343653,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit",
booktitle = "Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym",
pages = "107-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-367-6",
}
59
@article{UEK:50758,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "13-26",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157509747},
}
60
@article{UEK:2168225858,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Implementacja strategii w organizacjach non profit",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "27, t. 1",
pages = "97-109",
year = "2007",
}
61
@inbook{UEK:2168225994,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu",
booktitle = "Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets",
pages = "",
adress = "Ostrava",
publisher = "Faculty of Economics, VŠB-Technical University",
year = "2007",
isbn = "978-80-248-1457-5",
}
62
@inbook{UEK:2168225576,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce",
booktitle = "Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania",
pages = "53-64",
adress = "Wrocław; Jelenia Góra",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press",
year = "2007",
isbn = "978-83-923545-0-5",
}
63
@article{UEK:2168225856,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A.",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "27, t. 1",
pages = "77-95",
year = "2007",
}
64
@unpublished{UEK:2168276281,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudalinski",
title = "Model pajęczynowy zarządzania organizacjami",
booktitle = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
pages = "55-68",
year = "2007",
}
65
@inbook{UEK:2168225206,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)",
booktitle = "Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce",
pages = "279-289",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr",
year = "2007",
isbn = "978-83-742640-5-1",
}
66
@inbook{UEK:2166289523,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami",
booktitle = "Marketing",
pages = "25-36",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-012-0",
}
67
@article{UEK:2168225718,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "127-142",
year = "2006",
}
68
@article{UEK:2166383864,
author = "Janusz Fudaliński and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "81-88",
year = "2006",
}
69
@book{UEK:52195,
title = "Podstawy zarządzania",
editor = Fudaliński Janusz,
editor = Kwieciński Mirosław,
adress = "Kraków",
publisher = "Antykwa",
year = "2006",
isbn = "83-60495-00-9",
}
70
@article{UEK:52324,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "22-25",
year = "2006",
}
71
@inbook{UEK:2168325981,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)",
booktitle = "VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm",
pages = "513-523",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "2006",
}
72
@inbook{UEK:2166092572,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami",
booktitle = "Podstawy zarządzania",
pages = "123-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Antykwa",
year = "2006",
isbn = "83-60495-00-9",
}
73
@book{UEK:2168225272,
author = "Andrzej Bałanda and Zdzisława Zacłona and Tadeusz Kudłacz and Mariusz Cygnar and Janusz Fudaliński and Halina Kociubińska",
title = "Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Nova Sandec",
year = "2006",
}
74
@unpublished{UEK:2168275491,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński",
title = "Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "20-39",
year = "2006",
}
75
@inbook{UEK:2166048602,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji",
booktitle = "Marketing",
pages = "137-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
76
@inbook{UEK:2168225976,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit",
booktitle = "Konkurenceschopnost firem",
pages = "",
adress = "Ostrava",
publisher = "Ethics; VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta",
year = "2005",
isbn = "80-902713-6-7",
}
77
@inbook{UEK:2168219074,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "41-92",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
78
@inbook{UEK:2166027465,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit",
booktitle = "Marketing",
pages = "27-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
79
@misc{UEK:2168225340,
author = "Janusz Fudaliński and Agata Niemczyk and Iwona Gawron and Honorata Trzcińska and Tomasz Zacłon",
title = "Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty : raport z badań",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Starostwo Powiatowe",
year = "2005",
}
80
@inbook{UEK:2168225794,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Dilemmas of Management of Non-profit Organizations",
booktitle = "ECON '05",
pages = "80-91",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2005",
issn = "0862-7908",
isbn = "80-248-0976-1",
}
81
@inbook{UEK:2168219072,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Wprowadzenie do zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "9-39",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
82
@unpublished{UEK:2168258992,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem",
booktitle = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "1-24",
year = "2005",
}
83
@article{UEK:53184,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "673",
pages = "55-65",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89093301},
}
84
@inbook{UEK:2168225770,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit",
booktitle = "Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie",
pages = "53-61",
adress = "Opava",
publisher = "Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné",
year = "2004",
isbn = "80-7248-237-8",
}
85
@article{UEK:2168225984,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "8",
pages = "167-186",
year = "2004",
}
86
@book{UEK:52285,
title = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
87
@inbook{UEK:2166284898,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "207-225",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
88
@inbook{UEK:2168225886,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji",
booktitle = "Prace z zakresu ekonomii i politologii",
pages = "67-74",
adress = "Kielce",
publisher = "WSEiA",
year = "2004",
url = {},
issn = "1509-1201",
}
89
@inbook{UEK:2166289848,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych",
booktitle = "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku",
pages = "212-227",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-55-1",
}
90
@unpublished{UEK:2168258916,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "79-98",
year = "2004",
}
91
@inbook{UEK:2166338829,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "15-22",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
92
@book{UEK:2168225764,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization",
adress = "Ostrava",
publisher = "Repronis",
year = "2003",
isbn = "80-7329-036-7",
}
93
@book{UEK:2168223504,
title = "Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami",
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2003",
isbn = "83-88887-30-0",
}
94
@article{UEK:2168220988,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "89-109",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50602370},
}
95
@inbook{UEK:2168225748,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora",
booktitle = "Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami",
pages = "73-80",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2003",
isbn = "83-88887-30-0",
}
96
@inbook{UEK:2168225306,
author = "Zdenek Mikoláš and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation",
booktitle = "Management of Organizations during Economic Integration and Globalization",
pages = "211-220",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2003",
isbn = "83-85827-73-0",
}
97
@inbook{UEK:2168225786,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector",
booktitle = "ECON '03",
pages = "106-113",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2003",
issn = "0862-7908",
isbn = "80-248-0479-4",
}
98
@article{UEK:2168220978,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "113-128",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15790},
}
99
@article{UEK:2168227208,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "59-69",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9491},
}
100
@inbook{UEK:2168225216,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie",
pages = "287-296",
adress = "Łódź",
publisher = "Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915287-5-8",
}
101
@misc{UEK:2168320413,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Zdenek Mikoláš",
title = "Preface",
booktitle = "Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Victoria",
year = "2002",
isbn = "83-918127-4-X",
}
102
@article{UEK:2168225774,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R.6, 4 (34)",
pages = "71-90",
year = "2002",
}
103
@inbook{UEK:2168343137,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej",
booktitle = "Procesy integracji z Unią Europejską",
pages = "109-122",
adress = "Kielce",
publisher = "WSEiA",
year = "2002",
issn = "1509-1201",
}
104
@book{UEK:2168225212,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków ; Kluczbork",
publisher = "Antykwa",
year = "2002",
isbn = "83-87493-17-1",
}
105
@book{UEK:2168225336,
author = "Andrzej Szplit and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Halina Smutek",
title = "Strategie rozwoju organizacji",
adress = "Kraków; (Kluczbork",
publisher = "s.n.; Druk. ANTYKWA)",
year = "2002",
isbn = "83-87493-96-1",
}
106
@article{UEK:2168225434,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Wybory strategiczne a cykl życia sektora",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "577",
pages = "147-162",
year = "2002",
}
107
@inbook{UEK:2168225776,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure",
booktitle = "Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]",
pages = "391-397",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná",
year = "2002",
isbn = "80-7248-172-X ; 975-8100-22-X",
}
108
@article{UEK:2168234800,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "83-92",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9927},
}
109
@article{UEK:2168225772,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R.5, 4-5 (28-29)",
pages = "187-202",
year = "2001",
}
110
@unpublished{UEK:2168276457,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
111
@inbook{UEK:2168225880,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw",
booktitle = "Prace z zakresu ekonomii i politologii",
pages = "97-113",
adress = "Kielce",
publisher = "WSEiA",
year = "2001",
url = {},
issn = "1509-1201",
}
112
@article{UEK:2168225256,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 5, 2",
pages = "353-370",
adress = "",
year = "2001",
}
113
@inbook{UEK:2168225796,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r.",
pages = "239-252",
adress = "Warszawa",
publisher = "Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa",
year = "2000",
isbn = "83-914125-0-4",
}
114
@inbook{UEK:2168316351,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności",
booktitle = "Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji)",
pages = "12-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "1999",
issn = "",
}
115
@inbook{UEK:2168237410,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku",
pages = "707-714",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-911295-0-0",
}
116
@article{UEK:2168225768,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R.3, 1",
pages = "5-22",
year = "1999",
}
117
@article{UEK:2168257094,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "81-94",
year = "1999",
}
118
@article{UEK:2168225758,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R.2, 4-5",
pages = "161-181",
year = "1998",
}
119
@article{UEK:2168255272,
author = "Halina Smutek and Piotr Markiewicz and Janusz Fudaliński",
title = "Formułowanie i wybór opcji strategicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "101-113",
year = "1998",
}
120
@article{UEK:2168237766,
author = "Stanisław Galata and Janusz Fudaliński",
title = "Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "23-36",
year = "1997",
}
121
@article{UEK:2168225326,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Twórcza ingerencja",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "30",
pages = "58-63",
year = "1997",
}
122
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej and Janusz Fudaliński and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Krzysztof Machaczka and Halina Smutek and Tomasz Bober and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
123
@unpublished{UEK:2168276499,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka and Leszek Kozioł",
title = "Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
124
@unpublished{UEK:2168258834,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka and Stanisław Galata",
title = "Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
125
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
126
@unpublished{UEK:2168276383,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
127
@unpublished{UEK:2168276385,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego Piast",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID