Publications of the selected author

1

Title:
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015) , s. 85-104. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168293477
article
See main document
2

Title:
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society
Source:
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015, s. 65-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64155-87-1
Access mode:
Nr:
2168299321
chapter in monograph
3

Title:
Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters
Source:
Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 13-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
Nr:
2168296433
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne = Use of Process-based Approach in Public and None-profit Institutions Management - the Analytic Study
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 177-189. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283201
article
See main document
5

Author:
Fudaliński Janusz , Pawlak Krzysztof
Title:
Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych = Innovation Management in Procurement Processes in International Corporations - Institutional Approach
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2014) , s. 10-16. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290427
article
6

Title:
The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem?
Source:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 227-244. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
Nr:
2168285239
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 273-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2
Access mode:
Nr:
2168287579
chapter in monograph
See main document
8

Conference:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Title:
Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion
Source:
Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 109-126. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286541
chapter in conference materials
See main document
9

Title:
Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons
Source:
Global Entrepreneurship from the European Perspective / ed. by Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 81-94. - Summ.
Series:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 2, nr 1)
ISBN:
978-83-939576-4-4
Nr:
2168285671
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288701
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych
Source:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 57-71
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284899
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 11, cz. 2 (2014) , s. 213-230. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168292679
article
13

Title:
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process
Source:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH2014, s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303479
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 78
Access mode:
Nr:
2168280791
varia
See main document
15

Title:
Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 247-265 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268618
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems
Redaktor:
, Druhov Oleksiy
Publisher address:
Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013
Physical description:
364 s.: il.; 24 cm
Series:
(Collection of the Scientific Papers ; vol. 3)
Notes:
Summ., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-932796-2-3
Nr:
2168279419
monograph
See related chapters
17

Title:
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors
Source:
Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013, s. 313-340. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-0-4
Nr:
2168263062
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Integrated Management In Small Enterprises
Source:
Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013) , s. 19-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168287535
article
19

Title:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168288751
report
20

Title:
Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action?
Source:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 67-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168252756
chapter in monograph
See main document
21

Conference:
22nd Annual World Business Congress, Taipei, Tajwan, od 2013-06-25 do 2013-06-29
Title:
Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region
Source:
Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan) / ed. Erdener Kaynak, Talha D. Harcar - Taiwan: International Management Development Association, 2013, s. 354-364. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Global Management ; Vol. 22)
ISBN:
1-888624-12-4
Nr:
2168269110
chapter in conference materials
22

Title:
Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company
Source:
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI - Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013, s. 41-58. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Collection of the Scientific Papers ; vol. 3)
ISBN:
978-83-932796-2-3
Nr:
2168279423
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2013
Physical description:
302 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-889-6
Nr:
2168259696
monograph
24

Title:
Analiza sektora piwowarskiego
Source:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 85-109
Signature:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291697
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora : (zarys problematyki) = The Concept of Social Management in the Third Sector Organizations : (Outline of Issues)
Source:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 1 (2013) , s. 42-47. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262602
article
See main document
26

Author:
Goldman Geoff , Bounds Maria , Buła Piotr , Fudaliński Janusz
Title:
On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students
Source:
African Journal of Business Ethics. - vol. 6, no. 1 (2012) , s. 75-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247298
article
27

Author:
Fudaliński Janusz , Pawlak Krzysztof
Title:
Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations
Source:
Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 57-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-202-5
Access mode:
Nr:
2168319963
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System
Source:
Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 29-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-202-5
Access mode:
Nr:
2168319961
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A
Source:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012, s. 34-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252862
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis)
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 443-455. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237404
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ2012, s. 99-119
Signature:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273846
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2
Redaktor:
Drygov Oleksiy
, Voznyuk Mykola
Publisher address:
L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012
Physical description:
218 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-932796-5-4
Nr:
2168252890
monograph
33

Title:
Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena
Source:
Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012, s. 345-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
Nr:
2168247270
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Bounds Maria , Goldman Geoff , Buła Piotr , Fudaliński Janusz
Title:
The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 145-164. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168236066
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1
Redaktor:
Dryhov Oleksiy
, Voznyuk Mykola
Publisher address:
L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012
Physical description:
166 s.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168252860
monograph
See related chapters
36

Title:
Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 125-142 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242688
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland
Source:
Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE - Cracow - Granada: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011, s. 149-167. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927903-7-2
Nr:
2168222502
chapter in conference materials
See main document
38

Title:
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
34 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168335555
book
39

Title:
Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 569-582 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228250
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 4-28
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260644
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University
Source:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 167-193 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166536519
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce = Development of the Sector of Non-Profit Organisations in Poland, Selected Aspects
Source:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 101 (2010) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934441
article
43

Title:
Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 117-139 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-109-7
Nr:
2168225596
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 54. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274927
varia
See main document
45

Title:
The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN
Source:
Review of General Management. - vol. 12, nr 2 (2010) , s. 33-50. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168225754
article
46

Title:
Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA
Source:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 51-66 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165376853
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne
Source:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 489-504. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165702065
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA2010, s. 169-183
Signature:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282583
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne
Source:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10 / red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 371-383 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-551-1
Nr:
2168225204
chapter in conference materials
50

Title:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 131-147. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162101801
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group
Source:
Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE2009, s. 14-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1319/Magazyn
Nr:
2168217996
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Physical description:
283, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15808-8
Nr:
50800
textbook
53

Title:
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych
Source:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA2009, s. 60-78
Signature:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218456
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 7 (31), s. 39. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274471
varia
See main document
55

Title:
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Problemy współczesnego zarządzania / red. nauk. Stanisław Galata - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2009, s. 73-92. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ; nr 2)
ISBN:
978-83-88139-54-4
Nr:
2168225868
chapter in monograph
56

Title:
Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit
Source:
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 107-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-367-6
Nr:
2165343653
chapter in monograph
57

Title:
Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 51-63. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288453
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)
Source:
Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce / red. J. Bieliński, M. Czerwińska - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007, s. 279-289. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-742640-5-1
Nr:
2168225206
chapter in conference materials
59

Title:
Implementacja strategii w organizacjach non profit = Strategy Implementation in Non-Profit Organizations
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007) , s. 97-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225858
article
See main document
60

Title:
Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce
Source:
Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania / red. nauk. Andrzej Rapacz - Wrocław; Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press, 2007, s. 53-64
ISBN:
978-83-923545-0-5
Nr:
2168225576
chapter in monograph
61

Title:
Model pajęczynowy zarządzania organizacjami
Source:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA2007, s. 55-68
Signature:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276281
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Title:
Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-012-0
Nr:
2166289523
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A. = Strategic Merger and Takeover Processes on the Example of ComputerLand and Emax Companies
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007) , s. 77-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225856
article
See main document
64

Title:
Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu [dokument elektroniczny]
Source:
Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets / [ed. Jana Hančlová] - Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University, 2007. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-1457-5
Nr:
2168225994
chapter in conference materials
65

Title:
Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji = Globalisation and the New Dimension of Competitiveness of Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 13-26. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50758
article
See main document
66

Title:
Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 137-148. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048602
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji = Competitive Paradigm of Organization in Times of Globalization
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006) , s. 127-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225718
article
See main document
68

Title:
Podstawy zarządzania
Publisher address:
Kraków: Antykwa, 2006
Physical description:
167 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-60495-00-9
Nr:
52195
textbook
See related chapters
69

Title:
Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami
Source:
Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Antykwa, 2006, s. 123-142
ISBN:
83-60495-00-9
Nr:
2166092572
chapter in textbook
See main document
70

Author:
Bałanda Andrzej , Zacłona Zdzisława , Kudłacz Tadeusz , Cygnar Mariusz , Fudaliński Janusz , Kociubińska Halina
Title:
Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013
Publisher address:
Nowy Sącz: Nova Sandec, 2006
Physical description:
61 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168225272
book
71

Title:
Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (2006) , s. 22-25
Nr:
52324
article
72

Title:
Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych = The Management of Public Organizations : a Didactic and Research Experirnce
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006) , s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166383864
article
73

Conference:
VI konferencja naukowa "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością", Gdańsk, Polska, od 2006-10-07 do 2006-10-10
Title:
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)
Source:
VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm - [b.m.]: [b.w.], 2006, s. 513-523. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325981
chapter in conference materials
74

Title:
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw
Source:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA2006, s. 20-39 - Bibliogr.
Signature:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275491
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Title:
Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit = Using the Benchmarking Method to Improve Management of Non-Profit Organisations
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 27-37. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027465
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
Source:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 9-39
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219072
chapter in monograph
77

Author:
Fudaliński Janusz , Niemczyk Agata , Gawron Iwona , Trzcińska Honorata , Zacłon Tomasz
Title:
Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty : raport z badań
Publisher address:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Starostwo Powiatowe, 2005
Physical description:
184 s.: il.; 30 cm
Notes:
Do raporty dołączony jest aneks pt.: "Potencjał turystyczny słowackiej części pogranicza",
Nr:
2168225340
report
78

Title:
Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit = Dilemma of Competitive Advantage in the Strategic Management of the Non Profit Organizations [dokument elektroniczny]
Source:
Konkurenceschopnost firem / [redakční skupina Pavla Macurová, Naděžda Klabusayová, Petr Fančovič] - Ostrava: Ethics; VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2005. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim - Bibliogr.
ISBN:
80-902713-6-7
Nr:
2168225976
chapter in conference materials
79

Title:
Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji = Analysis of Strategic Groups as an Element Shaping the Process of Developing a Competition Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005) , s. 55-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53184
article
See main document
80

Title:
Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem
Source:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA2005, s. 1-24 - Bibliogr.
Signature:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168258992
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Dilemmas of Management of Non-profit Organizations
Source:
ECON '05 / [editor-in-chief Mária Jašková] - Ostrava: VSB-Technical University, 2005, s. 80-91. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava ; vol. 12)
ISBN:
80-248-0976-1
Nr:
2168225794
chapter in monograph
82

Title:
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego
Source:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 41-92
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219074
chapter in monograph
83

Title:
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi
Source:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 15-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166338829
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit
Source:
Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie = Małe i średnie przedsiębiorstwa za progiem Unii Europejskiej : zbiór referatów z międzynarodowej konferencji naukowej : Ostrava 7.-8.6.2004 - Opava: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004, s. 53-61. - Streszcz., summ.. - Dostępny również na CD
ISBN:
80-7248-237-8
Nr:
2168225770
chapter in conference materials
85

Title:
Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych
Source:
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 212-227. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-55-1
Nr:
2166289848
chapter in monograph
See main document
86

Title:
Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 8 (2004) , s. 167-186. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225984
article
87

Title:
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji
Source:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA2004, s. 79-98 - Bibliogr.
Signature:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258916
chapter in unpublished scientific work
See main document
88

Title:
Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji = The Map of Statistic Groups as a Means of Modeling Competition Strategy
Source:
Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf] - Kielce: WSEiA, 2004, s. 67-74. - Streszcz., summ.
Series:
(Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach ; nr 7)
Access mode:
Nr:
2168225886
chapter in monograph
89

Title:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)
Publisher address:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004
Physical description:
220 s.: il., mapy, rys., wykr.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
52285
monograph
See related chapters
90

Title:
Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit
Source:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 207-225. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284898
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia = The Use of Strategic Planning Models to Minimise Risk in Enterprise Management in Relation to Changes in the Immediate Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168220978
article
See main document
92

Title:
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization
Publisher address:
Ostrava: Repronis, 2003
Physical description:
49 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
80-7329-036-7
Nr:
2168225764
book
93

Title:
Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych = Determinants of Sectoral Evolution Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003) , s. 89-109. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168220988
article
See main document
94

Title:
Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora
Source:
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003, s. 73-80
ISBN:
83-88887-30-0
Nr:
2168225748
chapter in monograph
See main document
95

Title:
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami
Publisher address:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003
Physical description:
130 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88887-30-0
Nr:
2168223504
monograph
See related chapters
96

Author:
Mikoláš Zdenek , Fudaliński Janusz , Markiewicz Piotr
Title:
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 211-220 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225306
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector
Source:
ECON '03 / [editor-in-chief Mária Jašková] - Ostrava: VSB-Technical University, 2003, s. 106-113
Series:
(Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava ; vol. 10)
ISBN:
80-248-0479-4
Nr:
2168225786
chapter in monograph
98

Title:
Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego = Development of the Concept of Strategic Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227208
article
See main document
99

Author:
Title:
Strategie rozwoju organizacji
Publisher address:
Kraków; (Kluczbork: [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002
Physical description:
173 s.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-96-1
Nr:
2168225336
monograph
100

Title:
Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw
Source:
Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf - Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, s. 287-296
Series:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5)
ISBN:
83-915287-5-8
Nr:
2168225216
chapter in monograph
101

Conference:
2nd International Joint Sympozium on Business Administration, Karwina, Czechy, od 2002-06-17 do 2002-06-19
Title:
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure
Source:
Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina] - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002, s. 391-397 - Bibliogr.
ISBN:
80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
Nr:
2168225776
chapter in conference materials
102

Title:
Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Publisher address:
Kraków ; Kluczbork: Antykwa, 2002
Physical description:
241 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-17-1
Nr:
2168225212
monograph
103

Author:
Fudaliński Janusz , Markiewicz Piotr , Mikoláš Zdenek
Title:
Preface
Source:
Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium / Zdenek Mikoláš - Kraków: Victoria, 2002, s. 5
ISBN:
83-918127-4-X
Nr:
2168320413
preface / summary
104

Title:
Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - R.6, nr 4 (34) (2002) , s. 71-90 - Bibliogr.
Nr:
2168225774
article
105

Title:
Wybory strategiczne a cykl życia sektora = Strategic Choices and the Life Cycle of a Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 577 (2002) , s. 147-162. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225434
article
See main document
106

Title:
Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych = Competition Strategies in Dispersed Sectors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001) , s. 83-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234800
article
See main document
107

Title:
Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw = The Meaning of Sector Evolutional Processes in Company Strategic Behaviour
Source:
Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf] - Kielce: WSEiA, 2001, s. 97-113. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach ; nr 4)
Access mode:
Nr:
2168225880
chapter in monograph
108

Title:
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 5, nr 2 (2001) , s. 353-370. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie rozwiązania w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej - Bibliogr.
Nr:
2168225256
article
109

Title:
Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
374, [16] k.: il., załącznik; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/590
Nr:
2168276457
doctoral dissertation
110

Title:
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - R.5, nr 4-5 (28-29) (2001) , s. 187-202 - Bibliogr.
Nr:
2168225772
article
111

Conference:
Konferencja naukowa nt. Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Serock, Polska, od 2000-09-28 do 2000-09-30
Title:
Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw
Source:
Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r. / red. nauk. Zdzisław Pierścionek, Krystyna Poznańska - Warszawa: Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, 2000, s. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914125-0-4
Nr:
2168225796
chapter in conference materials
112

Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Title:
Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw
Source:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 707-714. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237410
chapter in conference materials
See main document
113

Title:
Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - R.3, nr 1 (1999) , s. 5-22
Nr:
2168225768
article
114

Title:
Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności
Source:
Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji) - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1999, s. 12-22
Series:
(Teoria i Praktyka Zarządzania Strategicznego)
Nr:
2168316351
chapter in monograph
115

Title:
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej = Conditions of the Expansion of Small and Medium-Sized Businesses in the Context of the Implemented Regional Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999) , s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257094
article
See main document
116

Title:
Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - R.2, nr 4-5 (1998) , s. 161-181 - Bibliogr.
Nr:
2168225758
article
117

Title:
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255272
article
See main document
118

Title:
Twórcza ingerencja
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 30 (1997) , s. 58-63
Nr:
2168225326
article
119

Title:
Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych = Organizational Conditions of Centralization and Decentralization of Decision-Making on the Part of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237766
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Signature:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
unpublished scientific work
2

Title:
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
87 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
78/KSZ/1/2003/S/084
Signature:
NP-929/Magazyn
Nr:
2168276499
unpublished scientific work
3

Title:
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
78, [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
105/KPOiZ/02
Signature:
NP-877/Magazyn
Nr:
2168258834
unpublished scientific work
4

Title:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
unpublished scientific work
5

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-530/Magazyn
Nr:
2168276383
unpublished scientific work
6

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast"
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-661/Magazyn
Nr:
2168276385
unpublished scientific work
1
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process / Janusz FUDALIŃSKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015), s. 85-104. - Summ.. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/83/100. - ISSN 2353-883X
2
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWEIC // W: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015. - S. 65-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64155-87-1. - Pełny tekst: http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf
3
Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 13-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
4
Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne = Use of Process-based Approach in Public and None-profit Institutions Management - the Analytic Study / Janusz FUDALIŃSKI // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 177-189. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
5
Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych = Innovation Management in Procurement Processes in International Corporations - Institutional Approach / Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof Pawlak // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2014), s. 10-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
6
The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem? / Janusz FUDALIŃSKI // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu. - Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 227-244. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
7
Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector / Janusz FUDALIŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 273-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
8
Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 109-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
9
Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons / Janusz FUDALIŃSKI // W: Global Entrepreneurship from the European Perspective / ed. by Krzysztof WACH. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 2, nr 1). - S. 81-94. - Summ. - ISBN 978-83-939576-4-4. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/38
10
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 53-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
11
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych / Janusz FUDALIŃSKI // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 57-71. - ISBN 978-83-7252-665-6
12
Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets / Janusz FUDALIŃSKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 11, cz. 2 (2014), s. 213-230. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-2.pdf#page=213&view=Fit. - ISSN 1733-2486
13
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process / Janusz FUDALIŃSKI // W: Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH. - (2014), s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.
14
Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim / Mirosław CHECHELSKI, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr BUŁA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 78. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
15
Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries / Janusz FUDALIŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - S. 247-265. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
16
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI. - Cracow : Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013. - 364 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. przy art. - (Collection of the Scientific Papers ; vol. 3). - ISBN 978-83-932796-2-3
17
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche. - Cracow, Stellenbosch : International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013. - S. 313-340. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-0-4
18
Integrated Management In Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI // Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013), s. 19-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf. - ISSN 1841-818X
19
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / oprac. Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm
20
Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action? / Janusz FUDALIŃSKI // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 67-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
21
Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region / Piotr BULA, Janusz FUDALINSKI // W: Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan) / ed. Erdener Kaynak, Talha D. Harcar. - Taiwan : International Management Development Association, 2013. - (Advances in Global Management ; Vol. 22). - S. 354-364. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 1-888624-12-4
22
Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI. - Cracow : Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013. - (Collection of the Scientific Papers ; vol. 3). - S. 41-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-2-3
23
Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce / Janusz FUDALIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2013. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-889-6
24
Analiza sektora piwowarskiego / Janusz FUDALIŃSKI // W: Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ. - (2013), s. 85-109
25
Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora : (zarys problematyki) = The Concept of Social Management in the Third Sector Organizations : (Outline of Issues) / Janusz FUDALIŃSKI // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 1 (2013), s. 42-47. - Summ. - ISSN 0137-7221
26
On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students / Geoff Goldman, Maria Bounds, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // African Journal of Business Ethics. - vol. 6, no. 1 (2012), s. 75-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1817-7417
27
Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof Pawlak // W: Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 57-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-202-5. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
28
Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System / Janusz FUDALIŃSKI // W: Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 29-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-202-5. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
29
Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A / Piotr BULA, Janusz FUDALINSKI // W: Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - S. 34-43. - Summ. - Bibliogr.
30
Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis) / Janusz FUDALIŃSKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 443-455. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
31
Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ. - (2012), s. 99-119
32
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'tr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - 218 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-932796-5-4
33
Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva. - Cracow - Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012. - S. 345-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
34
The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research / Maria Bounds, Geoff Goldman, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 145-164. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
35
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - 166 s. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
36
Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland / Janusz FUDALIŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 125-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
37
Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland / Janusz FUDALIŃSKI // W: Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE. - Cracow - Granada : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011. - S. 149-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-7-2
38
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020 / oprac. Zbigniew DRESLER, Paweł CABAŁA, Mariusz GIEMZA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Marcin MOLO, Igor STYN, Paweł TUREK, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 34 s. : il. ; 23 cm
39
Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research / Janusz FUDALINSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 569-582. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
40
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją / Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2011), s. 4-28
41
Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 167-193. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
42
Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce = Development of the Sector of Non-Profit Organisations in Poland, Selected Aspects / Janusz FUDALIŃSKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 101 (2010), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/z.%20101.pdf#page=45&view=Fit. - ISSN 1234-8872
43
Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 117-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-109-7
44
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010) / Jolanta JUZA, Janusz FUDALIŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 54. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
45
The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // Review of General Management. - vol. 12, nr 2 (2010), s. 33-50. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://econpapers.repec.org/article/fmbjournl/v_3a12_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a33-50.htm. - ISSN 1841-818X
46
Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA / Janusz FUDALIŃSKI // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 51-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
47
Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 489-504. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
48
Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny / Janusz FUDALIŃSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - (2010), s. 169-183
49
Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne / Janusz FUDALIŃSKI // W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10 / red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 371-383. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-551-1
50
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się / Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 131-147. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
51
Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group / Piotr BULA, Janusz FUDALINSKI // W: Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE. - (2009), s. 14-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
52
Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania / Magdalena DOŁHASZ, Janusz FUDALIŃSKI, Małgorzata KOSALA [i.e. Kosała], Halina SMUTEK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 283, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15808-8
53
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych / Janusz FUDALIŃSKI // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 60-78
54
Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute / M. DOŁHASZ, J. FUDALIŃSKI, P. BUŁA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
55
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Problemy współczesnego zarządzania / red. nauk. Stanisław Galata. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2009. - (Monografie ; nr 2). - S. 73-92. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-54-4
56
Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 107-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-367-6
57
Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 51-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
58
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems) / Janusz FUDALIŃSKI // W: Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce / red. J. Bieliński, M. Czerwińska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. - S. 279-289. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-742640-5-1
59
Implementacja strategii w organizacjach non profit = Strategy Implementation in Non-Profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007), s. 97-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
60
Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce / Janusz FUDALIŃSKI // W: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania / red. nauk. Andrzej Rapacz. - Wrocław; Jelenia Góra : Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press, 2007. - S. 53-64. - ISBN 978-83-923545-0-5
61
Model pajęczynowy zarządzania organizacjami / Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI // W: Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - (2007), s. 55-68
62
Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 25-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-012-0
63
Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A. = Strategic Merger and Takeover Processes on the Example of ComputerLand and Emax Companies / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007), s. 77-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
64
Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu [Dokument elektroniczny] / Janusz FUDALIŃSKI // W: Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets : International Academic Conference on the Occasion the 30th Anniversary of the Founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava : September 4-6, 2007 / [ed. Jana Hančlová]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Ostrava : Faculty of Economics, VŠB-Technical University, 2007. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 11 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-1457-5
65
Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji = Globalisation and the New Dimension of Competitiveness of Organizations / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 13-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157509747. - ISSN 1898-6447
66
Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 137-148. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
67
Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji = Competitive Paradigm of Organization in Times of Globalization / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 127-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
68
Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków : Antykwa, 2006. - 167 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-60495-00-9
69
Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami / Janusz FUDALIŃSKI // W: Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków : Antykwa, 2006. - S. 123-142. - ISBN 83-60495-00-9
70
Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013 / Andrzej Bałanda, Zdzisława Zacłona, Tadeusz KUDŁACZ, Mariusz Cygnar, Janusz FUDALIŃSKI, Halina Kociubińska. - Nowy Sącz : Nova Sandec, 2006. - 61 s. : il. ; 24 cm
71
Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki / Janusz FUDALIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 12 (2006), s. 22-25. - ISSN 0137-7221
72
Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych = The Management of Public Organizations : a Didactic and Research Experirnce / Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI // Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006), s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
73
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems) / Janusz FUDALIŃSKI // W: VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm. - [b.m.] : [b.w.], [2006]. - S. 513-523. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
74
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw / H. SMUTEK, J. FUADALIŃSKI // W: Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - (2006), s. 20-39. - Bibliogr.
75
Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit = Using the Benchmarking Method to Improve Management of Non-Profit Organisations / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 27-37. - Summ. - ISBN 83-89823-26-8
76
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 9-39. - ISBN 83-914805-7-7
77
Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty : raport z badań / Janusz FUDALIŃSKI, Agata NIEMCZYK, Iwona Gawron, Honorata Trzcińska, Tomasz Zacłon. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Starostwo Powiatowe, 2005. - 184 s. : il. ; 30 cm. - Do raporty dołączony jest aneks pt.: "Potencjał turystyczny słowackiej części pogranicza"
78
Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit [Dokument elektroniczny] = Dilemma of Competitive Advantage in the Strategic Management of the Non Profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI // W: Konkurenceschopnost firem : sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.-10. února 2005 na Čeladné v České republice / [redakční skupina Pavla Macurová, Naděžda Klabusayová, Petr Fančovič]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Ostrava : Ethics; VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2005. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 9 ekranów. - Streszcz., summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim. - Bibliogr. - ISBN 80-902713-6-7
79
Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji = Analysis of Strategic Groups as an Element Shaping the Process of Developing a Competition Strategy / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005), s. 55-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=89093301. - ISSN 0208-7944
80
Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2005), s. 1-24. - Bibliogr.
81
Dilemmas of Management of Non-profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI // W: ECON '05 : [selected research papers] / [editor-in-chief Mária Jašková]. - Ostrava : VSB-Technical University, 2005. - (Research works proceedings. Technical University of Ostrava Economics set, ISSN 0862-7908 ; vol. 12). - S. 80-91. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-248-0976-1
82
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 41-92. - ISBN 83-914805-7-7
83
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 15-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
84
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie : sborník referátů z mezinárodní konference = Małe i średnie przedsiębiorstwa za progiem Unii Europejskiej : zbiór referatów z międzynarodowej konferencji naukowej : Ostrava 7.-8.6.2004. - Opava : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004. - S. 53-61. - Streszcz., summ. - Dostępny również na CD. - ISBN 80-7248-237-8
85
Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych / Janusz FUDALIŃSKI // W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 212-227. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-55-1
86
Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw / Janusz FUDALIŃSKI // Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 8 (2004), s. 167-186. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-6911
87
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 79-98. - Bibliogr.
88
Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji = The Map of Statistic Groups as a Means of Modeling Competition Strategy / Janusz FUDALIŃSKI // W: Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf]. - Kielce : WSEiA, 2004. - (Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, ISSN 1509-1201 ; nr 7). - S. 67-74. - Streszcz., summ.
89
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - 220 s. : il., mapy, rys., wykr. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88887-48-3
90
Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 207-225. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
91
Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia = The Use of Strategic Planning Models to Minimise Risk in Enterprise Management in Relation to Changes in the Immediate Environment / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003), s. 113-128. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15790. - ISSN 0208-7944
92
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ. - Ostrava : Repronis, 2003. - 49 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 80-7329-036-7
93
Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych = Determinants of Sectoral Evolution Processes / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003), s. 89-109. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50602370. - ISSN 0208-7944
94
Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora / Janusz FUDALIŃSKI // W: Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. - S. 73-80. - ISBN 83-88887-30-0
95
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88887-30-0
96
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation / Zdenek Mikoláš, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 211-220. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
97
Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector / Janusz FUDALIŃSKI // W: ECON '03 : [selected research papers] / [editor-in-chief Mária Jašková]. - Ostrava : VSB-Technical University, 2003. - (Research works proceedings. Technical University of Ostrava Economics set, ISSN 0862-7908 ; vol. 10). - S. 106-113. - ISBN 80-248-0479-4
98
Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego = Development of the Concept of Strategic Management / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 59-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9491. - ISSN 0208-7944
99
Strategie rozwoju organizacji / [aut.: Andrzej Szplit, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK]. - Kraków; (Kluczbork : [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002. - 173 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-96-1
100
Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw / Janusz FUDALIŃSKI // W: Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf. - Łódź : Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5). - S. 287-296. - ISBN 83-915287-5-8
101
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure / FUDALIŃSKI Janusz, MARKIEWICZ Piotr // W: Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002. - S. 391-397. - Bibliogr. - ISBN 80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
102
Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem / Janusz FUDALIŃSKI. - Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 2002. - 241 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-17-1
103
Preface / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Zdenek Mikoláš // W: Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium / Zdenek Mikoláš. - Kraków : Victoria, 2002. - S. 5. - ISBN 83-918127-4-X
104
Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - R.6, nr 4 (34) (2002), s. 71-90. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
105
Wybory strategiczne a cykl życia sektora = Strategic Choices and the Life Cycle of a Sector / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 577 (2002), s. 147-162. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
106
Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych = Competition Strategies in Dispersed Sectors / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001), s. 83-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9927. - ISSN 0208-7944
107
Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw = The Meaning of Sector Evolutional Processes in Company Strategic Behaviour / Janusz FUDALIŃSKI // W: Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf]. - Kielce : WSEiA, 2001. - (Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, ISSN 1509-1201 ; nr 4). - S. 97-113. - Streszcz. - Bibliogr.
108
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 5, nr 2 (2001), s. 353-370. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie rozwiązania w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
109
Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI ; Promotor: Stanisław GALATA. - Kraków, 2001. - 374, [16] k. : il., załącznik ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
110
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - R.5, nr 4-5 (28-29) (2001), s. 187-202. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
111
Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA // W: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r. / red. nauk. Zdzisław Pierścionek, Krystyna Poznańska. - Warszawa : Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, 2000. - S. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914125-0-4
112
Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999. - S. 707-714. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-0-0
113
Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - R.3, nr 1 (1999), s. 5-22. - ISSN 1428-474X
114
Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji). - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1999. - (Teoria i Praktyka Zarządzania Strategicznego). - S. 12-22
115
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej = Conditions of the Expansion of Small and Medium-Sized Businesses in the Context of the Implemented Regional Policy / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999), s. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
116
Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - R.2, nr 4-5 (1998), s. 161-181. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
117
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options / Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998), s. 101-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
118
Twórcza ingerencja / Janusz FUDALIŃSKI // Życie Gospodarcze. - nr 30 (1997), s. 58-63. - ISSN 0197-7299
119
Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych = Organizational Conditions of Centralization and Decentralization of Decision-Making on the Part of Management / Stanisław GALATA, Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
120
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
122
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / zespół: St. GALATA - kier. tematu, H. SMUTEK, J. FUDALIŃSKI, P. MARKIEWICZ, K. MACHACZKA, M. MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 78, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Uwarunkowania wyboru strategii firmy / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
125
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast" / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Fudaliński J., (2015), Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 3, nr 2, s. 85-104; http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/83/100
2
Fudaliński J., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie. [W:] Pamuła-Behrens M. (red.), Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego, T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, s. 65-73.
3
Fudaliński J., Smutek H., (2015), Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters. [W:] Kaczmarek J., Krzemiński P. (red.), Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 13-25.
4
Fudaliński J., (2014), Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 177-189.
5
Fudaliński J., Pawlak K., (2014), Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 10-16.
6
Fudaliński J., (2014), The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem?. [W:] Teczke J., Buła P., Grosu V. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 227-244.
7
Fudaliński J., (2014), Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector. [W:] Malina A., Oczkowska R., Plichta J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 273-284.
8
Buła P., Fudaliński J., (2014), Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion. [W:] Baaken T., Teczke J. (red.), Managing Disruption and Destabilisation, Cracow : Cracow University of Economics, s. 109-126.
9
Fudaliński J., (2014), Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons. [W:] Wach K. (red.), Global Entrepreneurship from the European Perspective (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 2, nr 1), Cracow : Cracow University of Economics, s. 81-94.
10
Buła P., Fudaliński J., Szarucki M., (2014), Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 53-73.
11
Fudaliński J., (2014), Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 57-71.
12
Fudaliński J., (2014), Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 11, cz. 2, s. 213-230; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-2.pdf#page=213&view=Fit
13
Fudaliński J., (2014), Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process. [W:] Wach K. (kierownik tematu), Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation, s. 67-90.
14
Chechelski M., Fudaliński J., Buła P., (2013), Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 78; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
15
Fudaliński J., (2013), Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Cracow University of Economics, s. 247-265.
16
Buła P., Druhov O., Fudaliński J. (red.), (2013), Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems, Cracow : Cracow School of Business : Cracow University of Economics, 364 s.
17
Buła P., Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors. [W:] Teczke J., Terblanche N. (red.), Management Science in Transition Period in South Africa and Poland, Cracow, Stellenbosch : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 313-340.
18
Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., (2013), Integrated Management In Small Enterprises, "Review of General Management", vol. 17, nr 1,, s. 19-48; http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf
19
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
20
Fudaliński J., (2013), Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action?. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 67-79.
21
Buła P., Fudaliński J., (2013), Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region. [W:] Kaynak E., Harcar (red.), Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan), Taiwan : International Management Development Association, s. 354-364.
22
Buła P., Fudaliński J., (2013), Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company. [W:] Buła P., Druhov O., Fudaliński J. (red.), Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems, Cracow : Cracow School of Business : Cracow University of Economics, s. 41-58.
23
Fudaliński J., (2013), Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce, Warszawa : Difin, 302 s.
24
Fudaliński J., (2013), Analiza sektora piwowarskiego. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 85-109.
25
Fudaliński J., (2013), Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora (zarys problematyki), "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 42-47.
26
Goldman G., Bounds M., Buła P., Fudaliński J., (2012), On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students, "African Journal of Business Ethics", vol. 6, no. 1, s. 75-87.
27
Fudaliński J., Pawlak K., (2012), Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations. [W:] Dołhasz M. (red.), Contemporary Dilemmas of Management, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 57-79.
28
Fudaliński J., (2012), Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System. [W:] Dołhasz M. (red.), Contemporary Dilemmas of Management, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 29-55.
29
Buła P., Fudaliński J., (2012), Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A. [W:] Dryhov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, s. 34-43.
30
Fudaliński J., (2012), Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis). [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 443-455.
31
Fudaliński J., (2012), Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu, s. 99-119.
32
Drygov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), (2012), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 218 s.
33
Buła P., Fudaliński J., (2012), Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena. [W:] Buła P., Czekaj J., Łyszczarz H., Syzdykbayeva B. (red.), Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation, Cracow - Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 345-370.
34
Bounds M., Goldman G., Buła P., Fudaliński J., (2012), The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 145-164.
35
Dryhov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), (2012), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 166 s.
36
Fudaliński J., (2012), Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 125-142.
37
Fudaliński J., (2011), Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Remírez A., Teczke J. (red.), Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain, Cracow - Granada : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 149-167.
38
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 34 s.
39
Fudaliński J., (2011), Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 569-582.
40
Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, s. 4-28.
41
Buła P., Fudaliński J., (2011), Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 167-193.
42
Fudaliński J., (2010), Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 101, s. 45-58; http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/z.%20101.pdf#page=45&view=Fit
43
Fudaliński J., Smutek H., (2010), Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 117-139.
44
Juza J., Fudaliński J., (2010), Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010), "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 54; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
45
Buła P., Fudaliński J., (2010), The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN, "Review of General Management", vol. 12, nr 2, s. 33-50; http://econpapers.repec.org/article/fmbjournl/v_3a12_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a33-50.htm
46
Fudaliński J., (2010), Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 51-66.
47
Fudaliński J., (2010), Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 489-504.
48
Fudaliński J., (2010), Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, s. 169-183.
49
Fudaliński J., (2010), Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne. [W:] Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 371-383.
50
Smutek H., Fudaliński J., (2009), Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 131-147.
51
Bula P., Fudalinski J., (2009), Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian, s. 14-31.
52
Dołhasz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., (2009), Podstawy zarządzania: koncepcje, strategie, zastosowania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 283, [1] s.
53
Fudaliński J., (2009), Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 60-78.
54
Dołhasz M., Fudaliński J., Buła P., (2009), Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
55
Fudaliński J., Smutek H., (2009), Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. [W:] Galata S. (red.), Problemy współczesnego zarządzania, Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, s. 73-92.
56
Fudaliński J., (2008), Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit. [W:] Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 107-116.
57
Fudaliński J., (2008), Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 51-63.
58
Fudaliński J., (2007), Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems). [W:] Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce, Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. 279-289.
59
Fudaliński J., (2007), Implementacja strategii w organizacjach non profit, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 27, t. 1, s. 97-109.
60
Fudaliński J., (2007), Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce. [W:] Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna ; Jelenia Góra : Jaremen Press, s. 53-64.
61
Smutek H., Fudalinski J., (2007), Model pajęczynowy zarządzania organizacjami. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania, s. 55-68.
62
Fudaliński J., (2007), Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 25-36.
63
Fudaliński J., Smutek H., (2007), Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A., "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 27, t. 1, s. 77-95.
64
Fudaliński J., (2007), Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu. [W:] Hančlová J. (red.), Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets: International Academic Conference on the Occasion the 30th Anniversary of the Founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava : September 4-6, 2007, Ostrava : Faculty of Economics, VŠB-Technical University
65
Fudaliński J., Smutek H., (2007), Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 13-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/157509747
66
Fudaliński J., (2006), Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 137-148.
67
Fudaliński J., Smutek H., (2006), Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 127-142.
68
Fudaliński J., Kwieciński M. (red.), (2006), Podstawy zarządzania, Kraków : Antykwa, 167 s.
69
Fudaliński J., (2006), Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami. [W:] Fudaliński J., Kwieciński M. (red.), Podstawy zarządzania, Kraków : Antykwa, s. 123-142.
70
Bałanda A., Zacłona Z., Kudłacz T., Cygnar M., Fudaliński J., Kociubińska H., (2006), Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013, Nowy Sącz : Nova Sandec, 61 s.
71
Fudaliński J., (2006), Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 22-25.
72
Fudaliński J., Kwieciński M., (2006), Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 81-88.
73
Fudaliński J., (2006), Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems). [W:] VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm, [b.m.] : [b.w.], s. 513-523.
74
Smutek H., Fudaliński J., (2006), Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, s. 20-39.
75
Fudaliński J., (2005), Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 27-37.
76
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Wprowadzenie do zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 9-39.
77
Fudaliński J., Niemczyk A., Gawron I., Trzcińska H., Zacłon T., (2005), Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty: raport z badań, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Starostwo Powiatowe, 184 s.
78
Fudaliński J., (2005), Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit. [W:] Pavla Macurová , Klabusayová N., Fančovič P. (red.), Konkurenceschopnost firem: sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.-10. února 2005 na Čeladné v České republice, Ostrava : Ethics : VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta
79
Fudaliński J., (2005), Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 673, s. 55-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/89093301
80
Fudaliński J., Smutek H., (2005), Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, s. 1-24.
81
Fudaliński J., (2005), Dilemmas of Management of Non-profit Organizations. [W:] Jašková (red.), ECON '05: [selected research papers] (Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava; vol. 12), Ostrava : VSB-Technical University, s. 80-91.
82
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 41-92.
83
Fudaliński J., (2004), Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 15-22.
84
Fudaliński J., (2004), Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit. [W:] Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie: sborník referátů z mezinárodní konference, Opava : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 53-61.
85
Fudaliński J., (2004), Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych. [W:] Surówka-Marszałek D., Adamus W., Krawczyk W. (red.), Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 212-227.
86
Fudaliński J., (2004), Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 8, s. 167-186.
87
Fudaliński J., Smutek H., (2004), Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 79-98.
88
Fudaliński J., (2004), Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji. [W:] Rudolf S. (red.), Prace z zakresu ekonomii i politologii (Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach; nr 7), Kielce : WSEiA, s. 67-74.
89
Fudaliński J. (red.), (2004), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji: (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 220 s.
90
Fudaliński J., (2004), Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 207-225.
91
Fudaliński J., Smutek H., (2003), Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 113-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/15790
92
Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization, Ostrava : Repronis, 49 s.
93
Fudaliński J., (2003), Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 89-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/50602370
94
Fudaliński J., (2003), Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora. [W:] Fudaliński J. (red.), Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 73-80.
95
Fudaliński J. (red.), (2003), Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 130 s.
96
Mikoláš Z., Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 211-220.
97
Fudaliński J., (2003), Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector. [W:] Jašková (red.), ECON '03: [selected research papers] (Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava; vol. 10), Ostrava : VSB-Technical University, s. 106-113.
98
Fudaliński J., (2002), Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 59-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/9491
99
Szplit A., Fudaliński J., Markiewicz P., Smutek H., (2002), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : [s.n.] ; (Kluczbork : Druk. ANTYKWA), 173 s.
100
Fudaliński J., (2002), Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw. [W:] Rudolf S. (red.), Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, Łódź : Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, s. 287-296.
101
Fudaliński J., Markiewicz P., (2002), Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure. [W:] Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina], Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, s. 391-397.
102
Fudaliński J., (2002), Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 241 s.
103
Fudaliński J., Markiewicz P., Mikoláš Z., (2002), Preface. [W:] Mikoláš Z. (red.), Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium, Kraków : Victoria, s. 5.
104
Fudaliński J., (2002), Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora, "Zarządzanie i Edukacja", R.6, nr 4 (34), s. 71-90.
105
Fudaliński J., (2002), Wybory strategiczne a cykl życia sektora, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 577, s. 147-162.
106
Fudaliński J., (2001), Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 83-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/9927
107
Fudaliński J., (2001), Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw. [W:] Rudolf S. (red.), Prace z zakresu ekonomii i politologii (Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach; nr 4), Kielce : WSEiA, s. 97-113.
108
Fudaliński J., (2001), Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 5, nr 2, s. 353-370.
109
Fudaliński J., (2001), Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego, Prom. Galata S., Kraków : , 374, [16] k.
110
Fudaliński J., (2001), Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego, "Zarządzanie i Edukacja", R.5, nr 4-5 (28-29), s. 187-202.
111
Buła P., Fudaliński J., Machaczka K., (2000), Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw. [W:] Pierścionek Z., Poznańska K. (red.), Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r, Warszawa : Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, s. 239-252.
112
Buła P., Fudaliński J., (1999), Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku, Warszawa ; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], s. 707-714.
113
Fudaliński J., (1999), Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu, "Zarządzanie i Edukacja", R.3, nr 1, s. 5-22.
114
Buła P., Fudaliński J., (1999), Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności. [W:] Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 12-22.
115
Fudaliński J., (1999), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 81-94.
116
Fudaliński J., (1998), Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora, "Zarządzanie i Edukacja", R.2, nr 4-5, s. 161-181.
117
Smutek H., Markiewicz P., Fudaliński J., (1998), Formułowanie i wybór opcji strategicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 101-113.
118
Fudaliński J., (1997), Twórcza ingerencja, "Życie Gospodarcze", nr 30, s. 58-63.
119
Galata S., Fudaliński J., (1997), Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 23-36.
120
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
121
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Kozioł L., (2003), Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
122
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Machaczka M., Galata S., (2002), Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78, [3] k.
123
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
124
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
125
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast", Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
1
@article{UEK:2168293477,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 2",
pages = "85-104",
adress = "",
year = "2015",
}
2
@inbook{UEK:2168299321,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina and Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena",
title = "Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie",
booktitle = "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania",
pages = "65-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego",
year = "2015",
isbn = "978-83-64155-87-1",
}
3
@inbook{UEK:2168296433,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters",
booktitle = "Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes",
pages = "13-25",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9",
}
4
@article{UEK:2168283201,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "177-189",
adress = "",
year = "2014",
}
5
@article{UEK:2168290427,
author = "Fudaliński Janusz and Pawlak Krzysztof",
title = "Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "10-16",
year = "2014",
}
6
@inbook{UEK:2168285239,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem?",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization",
pages = "227-244",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3",
}
7
@inbook{UEK:2168287579,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "273-284",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-24-2",
}
8
@inbook{UEK:2168286541,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion",
booktitle = "Managing Disruption and Destabilisation",
pages = "109-126",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9",
}
9
@inbook{UEK:2168285671,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons",
booktitle = "Global Entrepreneurship from the European Perspective",
pages = "81-94",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-4-4",
}
10
@inbook{UEK:2168288701,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz and Szarucki Marek",
title = "Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "53-73",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
11
@inbook{UEK:2168284899,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "57-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
12
@article{UEK:2168292679,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 15, z. 11, cz. 2",
pages = "213-230",
adress = "",
year = "2014",
}
13
@unpublished{UEK:2168303479,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process",
booktitle = "Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation",
pages = "67-90",
year = "2014",
}
14
@misc{UEK:2168280791,
author = "Chechelski Mirosław and Fudaliński Janusz and Buła Piotr",
title = "Reprezentacja z UEK i KSB UEK z Brokerem Innowacji na kontynencie azjatyckim",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "78",
year = "2013",
}
15
@inbook{UEK:2168268618,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "247-265",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
16
@book{UEK:2168279419,
title = "Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems",
editor = Buła Piotr,
editor = Druhov Oleksiy,
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow School of Business; Cracow University of Economics",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-2-3",
}
17
@inbook{UEK:2168263062,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz and Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena",
title = "The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors",
booktitle = "Management Science in Transition Period in South Africa and Poland",
pages = "313-340",
adress = "Cracow, Stellenbosch",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-937642-0-4",
}
18
@article{UEK:2168287535,
author = "Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Fudaliński Janusz",
title = "Integrated Management In Small Enterprises",
journal = "Review of General Management",
number = "vol. 17, 1,",
pages = "19-48",
year = "2013",
}
19
@misc{UEK:2168288751,
author = "Adamus Magdalena and Bielińska-Dusza Edyta and Buła Piotr and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Pająk Wojciech",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
20
@inbook{UEK:2168252756,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action?",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "67-79",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
21
@inbook{UEK:2168269110,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region",
booktitle = "Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan)",
pages = "354-364",
adress = "Taiwan",
publisher = "International Management Development Association",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "1-888624-12-4",
}
22
@inbook{UEK:2168279423,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company",
booktitle = "Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems",
pages = "41-58",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow School of Business; Cracow University of Economics",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-2-3",
}
23
@book{UEK:2168259696,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-889-6",
}
24
@unpublished{UEK:2168291697,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Analiza sektora piwowarskiego",
booktitle = "Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "85-109",
year = "2013",
}
25
@article{UEK:2168262602,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora : (zarys problematyki)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "42-47",
year = "2013",
}
26
@article{UEK:2168247298,
author = "Goldman Geoff and Bounds Maria and Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students",
journal = "African Journal of Business Ethics",
number = "vol. 6, no. 1",
pages = "75-87",
year = "2012",
}
27
@inbook{UEK:2168319963,
author = "Fudaliński Janusz and Pawlak Krzysztof",
title = "Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations",
booktitle = "Contemporary Dilemmas of Management",
pages = "57-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
isbn = "978-83-7571-202-5",
}
28
@inbook{UEK:2168319961,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System",
booktitle = "Contemporary Dilemmas of Management",
pages = "29-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
isbn = "978-83-7571-202-5",
}
29
@inbook{UEK:2168252862,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A",
booktitle = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1",
pages = "34-43",
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
}
30
@inbook{UEK:2168237404,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis)",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "443-455",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
31
@unpublished{UEK:2168273846,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu",
pages = "99-119",
year = "2012",
}
32
@book{UEK:2168252890,
title = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2",
editor = Drygov Oleksiy,
editor = Voznyuk Mykola,
editor = Buła Piotr,
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-5-4",
}
33
@inbook{UEK:2168247270,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena",
booktitle = "Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation",
pages = "345-370",
adress = "Cracow - Astana",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9",
}
34
@inbook{UEK:2168236066,
author = "Bounds Maria and Goldman Geoff and Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "145-164",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
35
@book{UEK:2168252860,
title = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1",
editor = Dryhov Oleksiy,
editor = Voznyuk Mykola,
editor = Buła Piotr,
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
}
36
@inbook{UEK:2168242688,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "125-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
37
@inbook{UEK:2168222502,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland",
booktitle = "Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain",
pages = "149-167",
adress = "Cracow - Granada",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-927903-7-2",
}
38
@book{UEK:2168335555,
title = "Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
39
@inbook{UEK:2168228250,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "569-582",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
40
@unpublished{UEK:2168260644,
author = "Fudaliński Janusz and Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena",
title = "Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją",
booktitle = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
pages = "4-28",
year = "2011",
}
41
@inbook{UEK:2166536519,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "167-193",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
42
@article{UEK:2164934441,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 101",
pages = "45-58",
year = "2010",
}
43
@inbook{UEK:2168225596,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych",
booktitle = "Marketing",
pages = "117-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-109-7",
}
44
@misc{UEK:2168274927,
author = "Juza Jolanta and Fudaliński Janusz",
title = "Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "54",
year = "2010",
}
45
@article{UEK:2168225754,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN",
journal = "Review of General Management",
number = "vol. 12, 2",
pages = "33-50",
year = "2010",
}
46
@inbook{UEK:2165376853,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "51-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
47
@inbook{UEK:2165702065,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "489-504",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
48
@unpublished{UEK:2168282583,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
pages = "169-183",
year = "2010",
}
49
@inbook{UEK:2168225204,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne",
booktitle = "Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10",
pages = "371-383",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-551-1",
}
50
@inbook{UEK:2162101801,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz",
title = "Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się",
booktitle = "Marketing",
pages = "131-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
51
@unpublished{UEK:2168217996,
author = "Bula Piotr and Fudalinski Janusz",
title = "Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian",
pages = "14-31",
year = "2009",
}
52
@book{UEK:50800,
author = "Dołhasz Magdalena and Fudaliński Janusz and Kosała Małgorzata and Smutek Halina",
title = "Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
isbn = "978-83-01-15808-8",
}
53
@unpublished{UEK:2168218456,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "60-78",
year = "2009",
}
54
@misc{UEK:2168274471,
author = "Dołhasz Magdalena and Fudaliński Janusz and Buła Piotr",
title = "Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "39",
year = "2009",
}
55
@inbook{UEK:2168225868,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw",
booktitle = "Problemy współczesnego zarządzania",
pages = "73-92",
adress = "Jarosław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-88139-54-4",
}
56
@inbook{UEK:2165343653,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit",
booktitle = "Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym",
pages = "107-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-367-6",
}
57
@inbook{UEK:2166288453,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit",
booktitle = "Marketing",
pages = "51-63",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
58
@inbook{UEK:2168225206,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)",
booktitle = "Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce",
pages = "279-289",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr",
year = "2007",
isbn = "978-83-742640-5-1",
}
59
@article{UEK:2168225858,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Implementacja strategii w organizacjach non profit",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "27, t. 1",
pages = "97-109",
year = "2007",
}
60
@inbook{UEK:2168225576,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce",
booktitle = "Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania",
pages = "53-64",
adress = "Wrocław; Jelenia Góra",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press",
year = "2007",
isbn = "978-83-923545-0-5",
}
61
@unpublished{UEK:2168276281,
author = "Smutek Halina and Fudalinski Janusz",
title = "Model pajęczynowy zarządzania organizacjami",
booktitle = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
pages = "55-68",
year = "2007",
}
62
@inbook{UEK:2166289523,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami",
booktitle = "Marketing",
pages = "25-36",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-012-0",
}
63
@article{UEK:2168225856,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A.",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "27, t. 1",
pages = "77-95",
year = "2007",
}
64
@inbook{UEK:2168225994,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu",
booktitle = "Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets",
pages = "",
adress = "Ostrava",
publisher = "Faculty of Economics, VŠB-Technical University",
year = "2007",
isbn = "978-80-248-1457-5",
}
65
@article{UEK:50758,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "13-26",
year = "2007",
}
66
@inbook{UEK:2166048602,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji",
booktitle = "Marketing",
pages = "137-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
67
@article{UEK:2168225718,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "127-142",
year = "2006",
}
68
@book{UEK:52195,
title = "Podstawy zarządzania",
editor = Fudaliński Janusz,
editor = Kwieciński Mirosław,
adress = "Kraków",
publisher = "Antykwa",
year = "2006",
isbn = "83-60495-00-9",
}
69
@inbook{UEK:2166092572,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami",
booktitle = "Podstawy zarządzania",
pages = "123-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Antykwa",
year = "2006",
isbn = "83-60495-00-9",
}
70
@book{UEK:2168225272,
author = "Bałanda Andrzej and Zacłona Zdzisława and Kudłacz Tadeusz and Cygnar Mariusz and Fudaliński Janusz and Kociubińska Halina",
title = "Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Nova Sandec",
year = "2006",
}
71
@article{UEK:52324,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "22-25",
year = "2006",
}
72
@article{UEK:2166383864,
author = "Fudaliński Janusz and Kwieciński Mirosław",
title = "Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "81-88",
year = "2006",
}
73
@inbook{UEK:2168325981,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)",
booktitle = "VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm",
pages = "513-523",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "2006",
}
74
@unpublished{UEK:2168275491,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz",
title = "Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "20-39",
year = "2006",
}
75
@inbook{UEK:2166027465,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit",
booktitle = "Marketing",
pages = "27-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
76
@inbook{UEK:2168219072,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "Wprowadzenie do zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "9-39",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
77
@misc{UEK:2168225340,
author = "Fudaliński Janusz and Niemczyk Agata and Gawron Iwona and Trzcińska Honorata and Zacłon Tomasz",
title = "Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty : raport z badań",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Starostwo Powiatowe",
year = "2005",
}
78
@inbook{UEK:2168225976,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit",
booktitle = "Konkurenceschopnost firem",
pages = "",
adress = "Ostrava",
publisher = "Ethics; VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta",
year = "2005",
isbn = "80-902713-6-7",
}
79
@article{UEK:53184,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "673",
pages = "55-65",
year = "2005",
}
80
@unpublished{UEK:2168258992,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem",
booktitle = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "1-24",
year = "2005",
}
81
@inbook{UEK:2168225794,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Dilemmas of Management of Non-profit Organizations",
booktitle = "ECON '05",
pages = "80-91",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2005",
issn = "0862-7908",
isbn = "80-248-0976-1",
}
82
@inbook{UEK:2168219074,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "41-92",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
83
@inbook{UEK:2166338829,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "15-22",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
84
@inbook{UEK:2168225770,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit",
booktitle = "Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie",
pages = "53-61",
adress = "Opava",
publisher = "Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné",
year = "2004",
isbn = "80-7248-237-8",
}
85
@inbook{UEK:2166289848,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych",
booktitle = "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku",
pages = "212-227",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-55-1",
}
86
@article{UEK:2168225984,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "8",
pages = "167-186",
year = "2004",
}
87
@unpublished{UEK:2168258916,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "79-98",
year = "2004",
}
88
@inbook{UEK:2168225886,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji",
booktitle = "Prace z zakresu ekonomii i politologii",
pages = "67-74",
adress = "Kielce",
publisher = "WSEiA",
year = "2004",
issn = "1509-1201",
}
89
@book{UEK:52285,
title = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
90
@inbook{UEK:2166284898,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "207-225",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
91
@article{UEK:2168220978,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "113-128",
year = "2003",
}
92
@book{UEK:2168225764,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization",
adress = "Ostrava",
publisher = "Repronis",
year = "2003",
isbn = "80-7329-036-7",
}
93
@article{UEK:2168220988,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "89-109",
year = "2003",
}
94
@inbook{UEK:2168225748,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora",
booktitle = "Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami",
pages = "73-80",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2003",
isbn = "83-88887-30-0",
}
95
@book{UEK:2168223504,
title = "Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami",
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2003",
isbn = "83-88887-30-0",
}
96
@inbook{UEK:2168225306,
author = "Mikoláš Zdenek and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation",
booktitle = "Management of Organizations during Economic Integration and Globalization",
pages = "211-220",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2003",
isbn = "83-85827-73-0",
}
97
@inbook{UEK:2168225786,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector",
booktitle = "ECON '03",
pages = "106-113",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2003",
issn = "0862-7908",
isbn = "80-248-0479-4",
}
98
@article{UEK:2168227208,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "59-69",
year = "2002",
}
99
@book{UEK:2168225336,
author = "Szplit Andrzej and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Smutek Halina",
title = "Strategie rozwoju organizacji",
adress = "Kraków; (Kluczbork",
publisher = "s.n.; Druk. ANTYKWA)",
year = "2002",
isbn = "83-87493-96-1",
}
100
@inbook{UEK:2168225216,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie",
pages = "287-296",
adress = "Łódź",
publisher = "Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915287-5-8",
}
101
@inbook{UEK:2168225776,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure",
booktitle = "Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]",
pages = "391-397",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná",
year = "2002",
isbn = "80-7248-172-X ; 975-8100-22-X",
}
102
@book{UEK:2168225212,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków ; Kluczbork",
publisher = "Antykwa",
year = "2002",
isbn = "83-87493-17-1",
}
103
@misc{UEK:2168320413,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Mikoláš Zdenek",
title = "Preface",
booktitle = "Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Victoria",
year = "2002",
isbn = "83-918127-4-X",
}
104
@article{UEK:2168225774,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R.6, 4 (34)",
pages = "71-90",
year = "2002",
}
105
@article{UEK:2168225434,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Wybory strategiczne a cykl życia sektora",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "577",
pages = "147-162",
year = "2002",
}
106
@article{UEK:2168234800,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "83-92",
year = "2001",
}
107
@inbook{UEK:2168225880,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw",
booktitle = "Prace z zakresu ekonomii i politologii",
pages = "97-113",
adress = "Kielce",
publisher = "WSEiA",
year = "2001",
issn = "1509-1201",
}
108
@article{UEK:2168225256,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 5, 2",
pages = "353-370",
adress = "",
year = "2001",
}
109
@unpublished{UEK:2168276457,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
110
@article{UEK:2168225772,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R.5, 4-5 (28-29)",
pages = "187-202",
year = "2001",
}
111
@inbook{UEK:2168225796,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz and Machaczka Krzysztof",
title = "Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r.",
pages = "239-252",
adress = "Warszawa",
publisher = "Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa",
year = "2000",
isbn = "83-914125-0-4",
}
112
@inbook{UEK:2168237410,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku",
pages = "707-714",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-911295-0-0",
}
113
@article{UEK:2168225768,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R.3, 1",
pages = "5-22",
year = "1999",
}
114
@inbook{UEK:2168316351,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności",
booktitle = "Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji)",
pages = "12-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "1999",
issn = "",
}
115
@article{UEK:2168257094,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "81-94",
year = "1999",
}
116
@article{UEK:2168225758,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R.2, 4-5",
pages = "161-181",
year = "1998",
}
117
@article{UEK:2168255272,
author = "Smutek Halina and Markiewicz Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Formułowanie i wybór opcji strategicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "101-113",
year = "1998",
}
118
@article{UEK:2168225326,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Twórcza ingerencja",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "30",
pages = "58-63",
year = "1997",
}
119
@article{UEK:2168237766,
author = "Galata Stanisław and Fudaliński Janusz",
title = "Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "23-36",
year = "1997",
}
120
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Firlej Krzysztof and Fudaliński Janusz and Kozień Ewa and Misiołek Krzysztof and Machaczka Krzysztof and Smutek Halina and Bober Tomasz and Machaczka Małgorzata and Machaczka Józef",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
121
@unpublished{UEK:2168276499,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Machaczka Krzysztof and Kozioł Leszek",
title = "Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
122
@unpublished{UEK:2168258834,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Machaczka Krzysztof and Machaczka Małgorzata and Galata Stanisław",
title = "Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
123
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Galata Stanisław and Belniak Ewa and Kozień Ewa and Misiołek Krzysztof and Smutek Halina and Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Fudaliński Janusz and Krawiec Zdzisław and Machaczka Krzysztof and Markiewicz Piotr and Rojek Małgorzata",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
124
@unpublished{UEK:2168276383,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Machaczka Krzysztof",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
125
@unpublished{UEK:2168276385,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Machaczka Krzysztof",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego Piast",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}