Publications of the selected author
1

Title:
Podstawy obrotu dewizowego w rachunkowości
Source:
Serwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 25-26 (167-168) - zeszyt specjalny nr 2/98: Zakładanie ksiąg rachunkowych (1998) , s. 4-13
Nr:
2168285649
article
2

Title:
Zasady rachunkowości
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
Physical description:
179 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05797-5
Nr:
2168269142
textbook
3

Title:
Ewidencja kosztów i produktów
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1997
Physical description:
130, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86835-69-9
Nr:
2168345032
book
4

Title:
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: SKP COSZ, 1997
Physical description:
105, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 7, Wynik Finansowy i Zamknięcie Ksiąg)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86835-73-7
Nr:
2168345372
textbook
5

Title:
Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy)
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1997
Physical description:
96, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 5, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rozrachunków i Kapitałów)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86835-67-2
Nr:
2168345354
textbook
6

Title:
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 1996
Physical description:
106 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 7, Wynik Finansowy i Zamknięcie Ksiąg)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86835-18-4
Nr:
2168345374
textbook
7

Title:
Zasady rachunkowości
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995
Physical description:
177, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05797-5
Nr:
2168244062
textbook
8

Title:
Ewidencja kosztów i produktów
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych Polskich. Zarząd Główny, 1995
Physical description:
127, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86394-99-4
Nr:
2168345030
book
9

Title:
Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy)
Publisher address:
Warszawa: SKP. ZG, 1995
Physical description:
95, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 2, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rozrachunków i Kapitałów)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86394-98-6
Nr:
2168345352
textbook
10

Title:
Zasady rachunkowości
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
Physical description:
173, [2] s: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05022-9
Nr:
2168285373
textbook
11

Author:
Title:
Treść i zakres sprawozdawczości finansowej banków = Contents and Extent of Banking Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 433 (1994) , s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248242
article
12

Title:
Zasady rachunkowości
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
Physical description:
174, [1] s: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05022-9
Nr:
2168285403
textbook
13

Author:
Title:
Miejsce i rola rachunkowości finansowej w systemie rachunkowości = Place and Role of Financial Accounting in the System of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264896
article
14

Author:
Title:
Reforma rachunkowości bankowej
Source:
Bank i Kredyt. - nr 7 (1993) , s. 2-8
Nr:
2168334989
article
15

Author:
Title:
Informacja o nauczaniu rachunkowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 21 (1992) , s. 101-104
Nr:
2168340935
article
16

Title:
Instrumenty prewencji kredytowej = Instruments of Credit Prevention
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992) , s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235950
article
17

Author:
Title:
Wątpliwości i nieporozumienia dotyczące biernych rozliczeń międzyokresowych nakładów gospodarczych = Doubts and Misunderstandings Concerning the Adverse Interperiodical Settlements of Economic Expenses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992) , s. 119-131. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168236014
article
18

Author:
Title:
Źródła i kierunki zmiany systemu rachunkowości bankowej w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
Physical description:
31, [2] s.: il.; 21 cm
Series:
(Tajniki Gospodarki Rynkowej)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-04861-5
Nr:
2168288985
monograph
19

Title:
Wpływ struktury majątku i kapitału na wyniki finansowe firmy turystycznej = Impact of Assets and Capital Structure of Tourist Enterprise Performance
Source:
Folia Turistica. - nr 3 (1992) , s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244066
article
20

Author:
Title:
Rachunkowość bankowa
Publisher address:
Skierniewice: Centrum Kreowania Liderów, 1992
Physical description:
191 s.: il.; 30 cm
ISBN:
83-85385-14-2
Access mode:
Nr:
2168336249
book
21

Author:
Title:
Nowy system rachunkowości bankowej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
Physical description:
40 s.: il.; 21 cm
Series:
(Tajniki Gospodarki Rynkowej)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-04860-7
Nr:
2168289753
monograph
22

Title:
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
132 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336251
book
23

Title:
Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych
Publisher address:
Kraków: FOGRA, 1992
Physical description:
147 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168243866
textbook
24

Author:
Title:
Źródła i kierunki reform rachunkowości finansowej banków w Polsce
Source:
Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM, s. 1-27 [24-50] - Bibliogr.
Research program:
45/JR/1/90/BR
Signature:
NP-112/1/Magazyn
Nr:
2168332643
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Czasowa lokalizacja nakładów eksploatacyjnych = Location of Operating Expenses in Respect of Time
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991) , s. 85-95. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254076
article
26

Title:
Rachunek progów rentowności w gospodarce turystycznej = Break - Even Point Analysis in Tourist Economy
Source:
Folia Turistica. - nr 2 (1991) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243178
article
27

Author:
Title:
Założenia modelowe rachunku nakładów gospodarczych = Model Assumptions Regarding the Expense Account
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990) , s. 35-46. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266188
article
28

Title:
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję
Publisher address:
Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990
Physical description:
68 s.; 24 cm
Nr:
2168320017
conference materials
29

Title:
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : podręcznik dla liceum ekonomicznego
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1990
Physical description:
355, [1] s., 2 k. tabl. złoż.; 24 cm.
ISBN:
83-02-04125-4
Nr:
2168345642
textbook
30

Author:
Title:
Niektóre kierunki ewolucji rachunkowości w świetle współczesnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych = Selected Directions of Evolution of Accounting in the Light of Contemporary Socio-Economic Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 41-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253776
article
31

Title:
Bilansowy rachunek reprodukcji majątku = Balance Account of Assets' Reproduction
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 97-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253782
article
32

Title:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
208 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285597
academic script
33

Title:
Koncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji = Conceptions of Real Balance Valuation under Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 69-88. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261668
article
34

Title:
Rachunek kosztów i wyników : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
205 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168243940
academic script
35

Title:
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
138 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168266256
conference materials
36

Author:
Title:
Dualny charakter nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych = Dual Character of Economic Outlays in State-owned Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 89-106. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261690
article
37

Author:
Title:
Fundusze przedsiębiorstw w świetle jednolitego funduszu własności państwowej = Enterprise Funds under Uniform State-owned Fund
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 51-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261974
article
38

Title:
Inflacyjne deformacje wyniku finansowego przedsiębiorstw = Inflationary Deformation of Financial Result of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 113-125. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262002
article
39

Author:
Title:
Rozliczenia międzyokresowe nakładów eksploatacyjnych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 13 (1987) , s. 33-38
Nr:
2168340925
article
40

Author:
Title:
Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw
Source:
Rachunkowość. - R. 37, nr 3 (435), s. 89-91
Nr:
2168356754
varia
41

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki: Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, Bukowina Tatrzańska, Polska, od 1985-09-23 do 1985-09-26
Title:
Rachunkowość jako forma rachunku ekonomicznego
Source:
Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.) / red. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 113-121
Nr:
2168366712
chapter in conference materials
See main document
42

Title:
Rentowność obrotu towarowego
Source:
Rachunkowość. - R. 36, nr 10-11 (430-431), s. 309-310
Nr:
2168356740
varia
43

Title:
Status bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle teorii bilansowych = The Status of the Balance of Assets of State-owned Enterprises in the Light of the Balance Theories
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 99-121. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262658
article
44

Title:
Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1985
Physical description:
176 s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168320347
conference materials
45

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki: Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, Bukowina Tatrzańska, Polska, od 1985-09-23 do 1985-09-26
Title:
Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
290 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168366708
conference materials
See related chapters
46

Author:
Title:
Ewolucja profilów czasowych w rachunkowości = Time Planes in Accountancy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 49-63. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262620
article
47

Title:
Stymulowanie efektywności gospodarki przedsiębiorstw kredytem
Source:
Rachunkowość. - R. 36, nr 6 (426), s. 172-173
Nr:
2168272438
varia
48

Author:
Title:
Płaszczyzny czasowe w rachunkowości
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 9 (1984) , s. 5-20
Nr:
2168340913
article
49

Title:
Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984
Physical description:
140 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168244872
conference materials
50

Title:
Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984
Physical description:
80 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168244726
conference materials
51

Title:
Stymulowanie i egzekwowanie efektywności gospodarowania czynnikami produkcji w warunkach reformy gospodarczej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1984) , s. 113-118
Nr:
2168229016
article
52

Title:
Kierunki doskonalenia wyceny czynników produkcji
Source:
Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA] - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984, s. 1-24
Nr:
2168244718
chapter in conference materials
See main document
53

Author:
Title:
Istota i rola czynnika czasu w procesach gospodarczych = The Role of Time factor in Economic Processes
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1984) , s. 59-66
Nr:
2168229022
article
54

Title:
Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984
Physical description:
120 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168244714
conference materials
See related chapters
55

Author:
Title:
Czas w analizie działalności gospodarczej = Time in Analysis of Economic Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 189-202. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236062
article
56

Title:
Elementy rachunku utraconych korzyści = Elements of Lost Advantages' Account
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 47-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236046
article
57

Title:
Statyczny i dynamiczny rachunek składników majątkowych = Statical and Dynamic Account of Property Components
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983) , s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217926
article
58

Author:
Title:
Czas jako kategoria ekonomiczna = Time as Economic Category
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983) , s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242826
article
59

Title:
Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych = The Need and Possibilities of Correct Assessment of Real Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983) , s. 105-118. - Rez., summ.
Nr:
2168242694
article
60

Author:
Title:
Płaszczyzny czasowe w rachunkowości a rozwój jej funkcji = Time Planes in Accounting Vs Expansion of its Function
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983) , s. 35-51. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217938
article
61

Author:
Title:
Czynnik czasu w rachunku nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
242 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/877
Nr:
2168313003
doctoral dissertation
62

Title:
Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Physical description:
170, [2] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-01-04464-0
Nr:
2168285589
academic script
63

Title:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285595
academic script
64

Author:
Title:
Czynnik czasu w badaniach ekonomicznych = Factor of Time in Economic Researches
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 154 (1982) , s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264700
article
65

Author:
Title:
Treść bilansu majątkowego w świetle koncepcji jednolitego funduszu własności państwowej
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 6 (1981) , s. 23-31
Nr:
2168340911
article
66

Author:
Title:
Ekonomiczne aspekty upływu czasu = Economic Aspects of Time Flow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 118 (1979) , s. 117-132. - Summ., rez.
Nr:
2168250802
article
67

Title:
Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
168 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285587
academic script
68

Author:
Title:
Wybrane problemy rachunku kosztów w aktualnym systemie ekonomiczno-finansowym = On Some Problems Connected with Cost Account in the Present Economic and Financial System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 110 (1978) , s. 69-87. - Summ., rez.
Nr:
2168250470
article
69

Author:
Title:
Niektóre aspekty czynnika czasu w rachunku kosztów przedsiębiorstwa przemysłowego = Some Aspects of the Tine Factor in Coat Accounting of an Indistrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978) , s. 195-210. - Rez., summ.
Nr:
2168241158
article
70

Author:
Title:
Próba oceny stosowanych w praktyce rozwiązań w zakresie rachunku kosztów normatywnych = An Attempt at the Evaluation of the Methods Currently Applied In Connection with the Standard-Coats Account
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977) , s. 187-204. - Rez., summ.
Nr:
2168250166
article
1
Podstawy obrotu dewizowego w rachunkowości / Bronisław MICHERDA, Andrzej Jaklik // Serwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 25-26 (167-168) - zeszyt specjalny nr 2/98: Zakładanie ksiąg rachunkowych (1998), s. 4-13. - ISSN 1232-6003
2
Zasady rachunkowości / Andrzej Jaklik, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-05797-5
3
Ewidencja kosztów i produktów / Andrzej Jaklik, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1997. - 130, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów. - ISBN 83-86835-69-9
4
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg / Andrzej Jaklik, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa : SKP COSZ, 1997. - 105, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 7, Wynik Finansowy i Zamknięcie Ksiąg. - ISBN 83-86835-73-7
5
Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy) / Andrzej Jaklik, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1997. - 96, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 5, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rozrachunków i Kapitałów. - ISBN 83-86835-67-2
6
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 1996. - 106 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 7, Wynik Finansowy i Zamknięcie Ksiąg). - ISBN 83-86835-18-4
7
Zasady rachunkowości / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 3 zm. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 177, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-05797-5
8
Ewidencja kosztów i produktów / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych Polskich. Zarząd Główny, 1995. - 127, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów). - ISBN 83-86394-99-4
9
Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy) / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: SKP. ZG, 1995. - 95, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 2, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rozrachunków i Kapitałów). - ISBN 83-86394-98-6
10
Zasady rachunkowości / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 173, [2] s : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-05022-9
11
Treść i zakres sprawozdawczości finansowej banków = Contents and Extent of Banking Financial Reports / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 433 (1994), s. 57-71. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Zasady rachunkowości / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 174, [1] s : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-05022-9
13
Miejsce i rola rachunkowości finansowej w systemie rachunkowości = Place and Role of Financial Accounting in the System of Accounting / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Reforma rachunkowości bankowej / Andrzej JAKLIK // Bank i Kredyt. - nr 7 (1993), s. 2-8. - ISSN 0137-5520
15
Informacja o nauczaniu rachunkowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 21 (1992), s. 101-104. - ISSN 0137-2211
16
Instrumenty prewencji kredytowej = Instruments of Credit Prevention / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992), s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Wątpliwości i nieporozumienia dotyczące biernych rozliczeń międzyokresowych nakładów gospodarczych = Doubts and Misunderstandings Concerning the Adverse Interperiodical Settlements of Economic Expenses / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992), s. 119-131. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Źródła i kierunki zmiany systemu rachunkowości bankowej w Polsce / Andrzej JAKLIK. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 31, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Tajniki Gospodarki Rynkowej). - ISBN 83-02-04861-5
19
Wpływ struktury majątku i kapitału na wyniki finansowe firmy turystycznej = Impact of Assets and Capital Structure of Tourist Enterprise Performance / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Folia Turistica. - nr 3 (1992), s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
20
Rachunkowość bankowa / Andrzej JAKLIK. - Skierniewice: Centrum Kreowania Liderów, 1992. - 191 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-85385-14-2
21
Nowy system rachunkowości bankowej / Andrzej JAKLIK. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 40 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Tajniki Gospodarki Rynkowej). - ISBN 83-02-04860-7
22
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA, Marta STĘPIEŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 132 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
23
Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Kraków: FOGRA, 1992. - 147 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
24
Źródła i kierunki reform rachunkowości finansowej banków w Polsce / Andrzej JAKLIK // W: Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM. - (1991), s. 1-27 [24-50]. - Bibliogr.
25
Czasowa lokalizacja nakładów eksploatacyjnych = Location of Operating Expenses in Respect of Time / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991), s. 85-95. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Rachunek progów rentowności w gospodarce turystycznej = Break - Even Point Analysis in Tourist Economy / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Folia Turistica. - nr 2 (1991), s. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
27
Założenia modelowe rachunku nakładów gospodarczych = Model Assumptions Regarding the Expense Account / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990), s. 35-46. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990. - 68 s. ; 24 cm
29
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : podręcznik dla liceum ekonomicznego / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - 355, [1] s., 2 k. tabl. złoż. ; 24 cm. - ISBN 83-02-04125-4
30
Niektóre kierunki ewolucji rachunkowości w świetle współczesnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych = Selected Directions of Evolution of Accounting in the Light of Contemporary Socio-Economic Conditions / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 41-60. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Bilansowy rachunek reprodukcji majątku = Balance Account of Assets' Reproduction / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 97-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Marta STĘPIEŃ. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - 208 s. : il. ; 24 cm
33
Koncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji = Conceptions of Real Balance Valuation under Inflation / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988), s. 69-88. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Rachunek kosztów i wyników : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 205 s. : il. ; 24 cm
35
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 138 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
36
Dualny charakter nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych = Dual Character of Economic Outlays in State-owned Enterprises / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988), s. 89-106. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Fundusze przedsiębiorstw w świetle jednolitego funduszu własności państwowej = Enterprise Funds under Uniform State-owned Fund / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987), s. 51-66. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
38
Inflacyjne deformacje wyniku finansowego przedsiębiorstw = Inflationary Deformation of Financial Result of Enterprises / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 113-125. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Rozliczenia międzyokresowe nakładów eksploatacyjnych / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 13 (1987), s. 33-38. - ISSN 0137-2211
40
Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw / Andrzej JAKLIK // Rachunkowość. - R. 37, nr 3 (435) (1986), s. 89-91
41
Rachunkowość jako forma rachunku ekonomicznego / Andrzej JAKLIK // W: Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.) / red. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 113-121
42
Rentowność obrotu towarowego / Andrzej JAKLIK, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK // Rachunkowość. - R. 36, nr 10-11 (430-431) (1985), s. 309-310
43
Status bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle teorii bilansowych = The Status of the Balance of Assets of State-owned Enterprises in the Light of the Balance Theories / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985), s. 99-121. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1985. - 176 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
45
Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.) / red. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 290 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
46
Ewolucja profilów czasowych w rachunkowości = Time Planes in Accountancy / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985), s. 49-63. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
47
Stymulowanie efektywności gospodarki przedsiębiorstw kredytem / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 36, nr 6 (426) (1985), s. 172-173. - ISSN 0481-5475
48
Płaszczyzny czasowe w rachunkowości / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 9 (1984), s. 5-20. - ISSN 0137-2211
49
Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - 140 s. : il. ; 24 cm
50
Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - 80 s. : il. ; 21 cm
51
Stymulowanie i egzekwowanie efektywności gospodarowania czynnikami produkcji w warunkach reformy gospodarczej / Józefa FAMIELEC, Andrzej JAKLIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1984), s. 113-118. - ISSN 0079-578X
52
Kierunki doskonalenia wyceny czynników produkcji / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // W: Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - S. 1-24
53
Istota i rola czynnika czasu w procesach gospodarczych = The Role of Time factor in Economic Processes / Andrzej JAKLIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1984), s. 59-66. - ISSN 0079-578X
54
Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - 120 s. : il. ; 24 cm
55
Czas w analizie działalności gospodarczej = Time in Analysis of Economic Activity / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 189-202. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
56
Elementy rachunku utraconych korzyści = Elements of Lost Advantages' Account / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983), s. 47-62. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
57
Statyczny i dynamiczny rachunek składników majątkowych = Statical and Dynamic Account of Property Components / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983), s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
58
Czas jako kategoria ekonomiczna = Time as Economic Category / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983), s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
59
Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych = The Need and Possibilities of Correct Assessment of Real Assets / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 105-118. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
60
Płaszczyzny czasowe w rachunkowości a rozwój jej funkcji = Time Planes in Accounting Vs Expansion of its Function / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983), s. 35-51. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
61
Czynnik czasu w rachunku nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych / Andrzej JAKLIK ; . - Kraków : , 1982. - 242 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Mieczysław KAWA. - Bibliogr.
62
Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 170, [2] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-04464-0
63
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Marta STĘPIEŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 210 s. : il. ; 24 cm
64
Czynnik czasu w badaniach ekonomicznych = Factor of Time in Economic Researches / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 154 (1982), s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
65
Treść bilansu majątkowego w świetle koncepcji jednolitego funduszu własności państwowej / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 6 (1981), s. 23-31. - ISSN 0137-2211
66
Ekonomiczne aspekty upływu czasu = Economic Aspects of Time Flow / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979), s. 117-132. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
67
Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYMOWA, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 168 s. : il. ; 24 cm
68
Wybrane problemy rachunku kosztów w aktualnym systemie ekonomiczno-finansowym = On Some Problems Connected with Cost Account in the Present Economic and Financial System / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 110 (1978), s. 69-87. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
69
Niektóre aspekty czynnika czasu w rachunku kosztów przedsiębiorstwa przemysłowego = Some Aspects of the Tine Factor in Coat Accounting of an Indistrial Enterprise / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 195-210. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
70
Próba oceny stosowanych w praktyce rozwiązań w zakresie rachunku kosztów normatywnych = An Attempt at the Evaluation of the Methods Currently Applied In Connection with the Standard-Coats Account / Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977), s. 187-204. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Micherda B., Jaklik A., (1998), Podstawy obrotu dewizowego w rachunkowości, "Serwis F-K Finansowo-Księgowy", nr 25-26 (167-168) - zeszyt specjalny nr 2/98: Zakładanie ksiąg rachunkowych, s. 4-13.
2
Jaklik A., Micherda B., (1997), Zasady rachunkowości, Wyd. 4Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 179 s.
3
Jaklik A., Micherda B., (1997), Ewidencja kosztów i produktów, Wyd. 2Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 130, [2] s.
4
Jaklik A., Micherda B., (1997), Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg, Wyd. 2Warszawa : SKP COSZ, 105, [2] s.
5
Jaklik A., Micherda B., (1997), Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy), Wyd. 2Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 96, [2] s.
6
Jaklik A., Micherda B., (1996), Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 106 s.
7
Jaklik A., Micherda B., (1995), Zasady rachunkowości, Wyd. 3 zm.Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 177, [2] s.
8
Jaklik A., Micherda B., (1995), Ewidencja kosztów i produktów, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych Polskich. Zarząd Główny, 127, [1] s.
9
Jaklik A., Micherda B., (1995), Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy), Warszawa : SKP. ZG, 95, [1] s.
10
Jaklik A., Micherda B., (1994), Zasady rachunkowości, Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 173, [2] s
11
Jaklik A., (1994), Treść i zakres sprawozdawczości finansowej banków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 433, s. 57-71.
12
Jaklik A., Micherda B., (1993), Zasady rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 174, [1] s
13
Jaklik A., (1993), Miejsce i rola rachunkowości finansowej w systemie rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 401, s. 21-35.
14
Jaklik A., (1993), Reforma rachunkowości bankowej, "Bank i Kredyt", nr 7, s. 2-8.
15
Jaklik A., (1992), Informacja o nauczaniu rachunkowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 21, s. 101-104.
16
Bizoń A., Jaklik A., (1992), Instrumenty prewencji kredytowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 5-18.
17
Jaklik A., (1992), Wątpliwości i nieporozumienia dotyczące biernych rozliczeń międzyokresowych nakładów gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 119-131.
18
Jaklik A., (1992), Źródła i kierunki zmiany systemu rachunkowości bankowej w Polsce, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 31, [2] s.
19
Jaklik A., Micherda B., (1992), Wpływ struktury majątku i kapitału na wyniki finansowe firmy turystycznej, "Folia Turistica", nr 3, s. 25-36.
20
Jaklik A., (1992), Rachunkowość bankowa, Skierniewice : Centrum Kreowania Liderów, 191 s.
21
Jaklik A., (1992), Nowy system rachunkowości bankowej, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 40 s.
22
Jaklik A., Micherda B., Stępień M., (1992), Podstawy rachunkowości: zbiór ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 s.
23
Jaklik A., Micherda B., (1992), Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych, Kraków : FOGRA, 147 s.
24
Jaklik A., (1991), Źródła i kierunki reform rachunkowości finansowej banków w Polsce. [W:] Burzym E. (kierownik tematu), Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze, s. 1-27 [24-50].
25
Jaklik A., (1991), Czasowa lokalizacja nakładów eksploatacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 85-95.
26
Jaklik A., Micherda B., (1991), Rachunek progów rentowności w gospodarce turystycznej, "Folia Turistica", nr 2, s. 35-47.
27
Jaklik A., (1990), Założenia modelowe rachunku nakładów gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 35-46.
28
Micherda B., Jaklik A. (red.), (1990), Ocena wartości przedsiębiorstwa: materiały na konferencję, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 68 s.
29
Jaklik A., Micherda B., (1990), Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych: podręcznik dla liceum ekonomicznego, Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 355, [1] s., 2 k. tabl. złoż.
30
Jaklik A., (1989), Niektóre kierunki ewolucji rachunkowości w świetle współczesnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 41-60.
31
Bizoń A., Jaklik A., Micherda B., (1989), Bilansowy rachunek reprodukcji majątku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 97-111.
32
Bizoń A., Jaklik A., Stępień M., (1989), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 208 s.
33
Bizoń A., Jaklik A., Micherda B., (1988), Koncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 69-88.
34
Burzym E., Jaklik A., Micherda B., (1988), Rachunek kosztów i wyników: zbiór ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 205 s.
35
Surdykowska S., Jaklik A. (red.), (1988), Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem: materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s.
36
Jaklik A., (1988), Dualny charakter nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 89-106.
37
Jaklik A., (1987), Fundusze przedsiębiorstw w świetle jednolitego funduszu własności państwowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 51-66.
38
Jaklik A., Micherda B., (1987), Inflacyjne deformacje wyniku finansowego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 113-125.
39
Jaklik A., (1987), Rozliczenia międzyokresowe nakładów eksploatacyjnych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 13, s. 33-38.
40
Jaklik A., (1986), Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, "Rachunkowość", R. 37, nr 3 (435), s. 89-91.
41
Jaklik A., (1985), Rachunkowość jako forma rachunku ekonomicznego. [W:] SURDYKOWSKA S., JAKLIK A. (red.), Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-121.
42
Jaklik A., Surówka-Marszałek D., (1985), Rentowność obrotu towarowego, "Rachunkowość", R. 36, nr 10-11 (430-431), s. 309-310.
43
Jaklik A., Micherda B., (1985), Status bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle teorii bilansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 99-121.
44
Jaklik A., Micherda B. (red.), (1985), Rentowność obrotu towarowego: materiały na konferencję naukową, Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 176 s.
45
Surdykowska S., Jaklik A. (red.), (1985), Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw: materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 290 s.
46
Jaklik A., (1985), Ewolucja profilów czasowych w rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 49-63.
47
Jaklik A., Micherda B., (1985), Stymulowanie efektywności gospodarki przedsiębiorstw kredytem, "Rachunkowość", R. 36, nr 6 (426), s. 172-173.
48
Jaklik A., (1984), Płaszczyzny czasowe w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 9, s. 5-20.
49
Jaklik A., Micherda B. (red.), (1984), Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 140 s.
50
Jaklik A., Micherda B. (red.), (1984), Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw: materiały na konferencję naukową, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 80 s.
51
Famielec J., Jaklik A., (1984), Stymulowanie i egzekwowanie efektywności gospodarowania czynnikami produkcji w warunkach reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 113-118.
52
Jaklik A., Micherda B., (1984), Kierunki doskonalenia wyceny czynników produkcji. [W:] Jaklik A., Micherda B. (red.), Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania: materiały na konferencję naukową, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 1-24.
53
Jaklik A., (1984), Istota i rola czynnika czasu w procesach gospodarczych, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 59-66.
54
Jaklik A., Micherda B. (red.), (1984), Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania: materiały na konferencję naukową, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 120 s.
55
Jaklik A., (1983), Czas w analizie działalności gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 189-202.
56
Jaklik A., Micherda B., (1983), Elementy rachunku utraconych korzyści, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 47-62.
57
Jaklik A., Micherda B., (1983), Statyczny i dynamiczny rachunek składników majątkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 164, s. 5-23.
58
Jaklik A., (1983), Czas jako kategoria ekonomiczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 119-132.
59
Bizoń A., Jaklik A., Micherda B., (1983), Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 105-118.
60
Jaklik A., (1983), Płaszczyzny czasowe w rachunkowości a rozwój jej funkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 164, s. 35-51.
61
Jaklik A., (1982), Czynnik czasu w rachunku nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych, Prom. Kawa M., Kraków : , 242 k.
62
Burzym E., Jaklik A., Micherda B., (1982), Rachunek kosztów: zbiór ćwiczeń, Wyd. 2 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 170, [2] s.
63
Bizoń A., Jaklik A., Stępień M., (1982), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s.
64
Jaklik A., (1982), Czynnik czasu w badaniach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 154, s. 5-19.
65
Jaklik A., (1981), Treść bilansu majątkowego w świetle koncepcji jednolitego funduszu własności państwowej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 6, s. 23-31.
66
Jaklik A., (1979), Ekonomiczne aspekty upływu czasu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 118, s. 117-132.
67
Burzymowa E., Jaklik A., Micherda B., (1979), Rachunek kosztów: zbiór ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 168 s.
68
Jaklik A., (1978), Wybrane problemy rachunku kosztów w aktualnym systemie ekonomiczno-finansowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 69-87.
69
Jaklik A., (1978), Niektóre aspekty czynnika czasu w rachunku kosztów przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 195-210.
70
Jaklik A., (1977), Próba oceny stosowanych w praktyce rozwiązań w zakresie rachunku kosztów normatywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 187-204.
1
@article{UEK:2168285649,
author = "Bronisław Micherda and Andrzej Jaklik",
title = "Podstawy obrotu dewizowego w rachunkowości",
journal = "Serwis F-K Finansowo-Księgowy",
number = "25-26 (167-168) - zeszyt specjalny 2/98: Zakładanie ksiąg rachunkowych",
pages = "4-13",
year = "1998",
}
2
@book{UEK:2168269142,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Zasady rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "1997",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-02-05797-5",
}
3
@book{UEK:2168345032,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Ewidencja kosztów i produktów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "83-86835-69-9",
}
4
@book{UEK:2168345372,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg",
adress = "Warszawa",
publisher = "SKP COSZ",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "83-86835-73-7",
}
5
@book{UEK:2168345354,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "83-86835-67-2",
}
6
@book{UEK:2168345374,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-86835-18-4",
}
7
@book{UEK:2168244062,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Zasady rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "1995",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "83-02-05797-5",
}
8
@book{UEK:2168345030,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Ewidencja kosztów i produktów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych Polskich. Zarząd Główny",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-86394-99-4",
}
9
@book{UEK:2168345352,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy)",
adress = "Warszawa",
publisher = "SKP. ZG",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-86394-98-6",
}
10
@book{UEK:2168285373,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Zasady rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-02-05022-9",
}
11
@article{UEK:2168248242,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Treść i zakres sprawozdawczości finansowej banków",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "433",
pages = "57-71",
year = "1994",
}
12
@book{UEK:2168285403,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Zasady rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "1993",
isbn = "83-02-05022-9",
}
13
@article{UEK:2168264896,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Miejsce i rola rachunkowości finansowej w systemie rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "401",
pages = "21-35",
year = "1993",
}
14
@article{UEK:2168334989,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Reforma rachunkowości bankowej",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "7",
pages = "2-8",
year = "1993",
}
15
@article{UEK:2168340935,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Informacja o nauczaniu rachunkowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 21",
pages = "101-104",
year = "1992",
}
16
@article{UEK:2168235950,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik",
title = "Instrumenty prewencji kredytowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "5-18",
year = "1992",
url = {},
}
17
@article{UEK:2168236014,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Wątpliwości i nieporozumienia dotyczące biernych rozliczeń międzyokresowych nakładów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "119-131",
year = "1992",
url = {},
}
18
@book{UEK:2168288985,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Źródła i kierunki zmiany systemu rachunkowości bankowej w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "1992",
issn = "",
isbn = "83-02-04861-5",
}
19
@article{UEK:2168244066,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Wpływ struktury majątku i kapitału na wyniki finansowe firmy turystycznej",
journal = "Folia Turistica",
number = "3",
pages = "25-36",
year = "1992",
}
20
@book{UEK:2168336249,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Rachunkowość bankowa",
adress = "Skierniewice",
publisher = "Centrum Kreowania Liderów",
year = "1992",
url = {},
isbn = "83-85385-14-2",
}
21
@book{UEK:2168289753,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Nowy system rachunkowości bankowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "1992",
issn = "",
isbn = "83-02-04860-7",
}
22
@book{UEK:2168336251,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda and Marta Stępień",
title = "Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
23
@book{UEK:2168243866,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "FOGRA",
year = "1992",
}
24
@unpublished{UEK:2168332643,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Źródła i kierunki reform rachunkowości finansowej banków w Polsce",
booktitle = "Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze ",
pages = "1-27 [24-50]",
year = "1991",
}
25
@article{UEK:2168254076,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Czasowa lokalizacja nakładów eksploatacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "85-95",
year = "1991",
}
26
@article{UEK:2168243178,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Rachunek progów rentowności w gospodarce turystycznej",
journal = "Folia Turistica",
number = "2",
pages = "35-47",
year = "1991",
}
27
@article{UEK:2168266188,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Założenia modelowe rachunku nakładów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "35-46",
year = "1990",
}
28
@book{UEK:2168320017,
title = "Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1990",
}
29
@book{UEK:2168345642,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : podręcznik dla liceum ekonomicznego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne",
year = "1990",
isbn = "83-02-04125-4",
}
30
@article{UEK:2168253776,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Niektóre kierunki ewolucji rachunkowości w świetle współczesnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "41-60",
year = "1989",
}
31
@article{UEK:2168253782,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Bilansowy rachunek reprodukcji majątku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "97-111",
year = "1989",
}
32
@book{UEK:2168285597,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik and Marta Stępień",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
33
@article{UEK:2168261668,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Koncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "69-88",
year = "1988",
}
34
@book{UEK:2168243940,
author = "Elżbieta Burzym and Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Rachunek kosztów i wyników : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
35
@book{UEK:2168266256,
title = "Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
36
@article{UEK:2168261690,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Dualny charakter nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "89-106",
year = "1988",
}
37
@article{UEK:2168261974,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Fundusze przedsiębiorstw w świetle jednolitego funduszu własności państwowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "51-66",
year = "1987",
}
38
@article{UEK:2168262002,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Inflacyjne deformacje wyniku finansowego przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "113-125",
year = "1987",
}
39
@article{UEK:2168340925,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Rozliczenia międzyokresowe nakładów eksploatacyjnych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 13",
pages = "33-38",
year = "1987",
}
40
@misc{UEK:2168356754,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 37, 3 (435)",
pages = "89-91",
year = "1986",
}
41
@inbook{UEK:2168366712,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Rachunkowość jako forma rachunku ekonomicznego",
booktitle = "Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.)",
pages = "113-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
42
@misc{UEK:2168356740,
author = "Andrzej Jaklik and Danuta Surówka-Marszałek",
title = "Rentowność obrotu towarowego",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 36, 10-11 (430-431)",
pages = "309-310",
year = "1985",
}
43
@article{UEK:2168262658,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Status bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle teorii bilansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "99-121",
year = "1985",
}
44
@book{UEK:2168320347,
title = "Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1985",
}
45
@book{UEK:2168366708,
title = "Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
46
@article{UEK:2168262620,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Ewolucja profilów czasowych w rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "49-63",
year = "1985",
}
47
@misc{UEK:2168272438,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Stymulowanie efektywności gospodarki przedsiębiorstw kredytem",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 36, 6 (426)",
pages = "172-173",
year = "1985",
}
48
@article{UEK:2168340913,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Płaszczyzny czasowe w rachunkowości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 9",
pages = "5-20",
year = "1984",
}
49
@book{UEK:2168244872,
title = "Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1984",
}
50
@book{UEK:2168244726,
title = "Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1984",
}
51
@article{UEK:2168229016,
author = "Józefa Famielec and Andrzej Jaklik",
title = "Stymulowanie i egzekwowanie efektywności gospodarowania czynnikami produkcji w warunkach reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "113-118",
year = "1984",
}
52
@inbook{UEK:2168244718,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Kierunki doskonalenia wyceny czynników produkcji",
booktitle = "Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową",
pages = "1-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1984",
}
53
@article{UEK:2168229022,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Istota i rola czynnika czasu w procesach gospodarczych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "59-66",
year = "1984",
}
54
@book{UEK:2168244714,
title = "Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1984",
}
55
@article{UEK:2168236062,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Czas w analizie działalności gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "189-202",
year = "1983",
}
56
@article{UEK:2168236046,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Elementy rachunku utraconych korzyści",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "47-62",
year = "1983",
}
57
@article{UEK:2168217926,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Statyczny i dynamiczny rachunek składników majątkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "164",
pages = "5-23",
year = "1983",
}
58
@article{UEK:2168242826,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Czas jako kategoria ekonomiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "119-132",
year = "1983",
}
59
@article{UEK:2168242694,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "105-118",
year = "1983",
}
60
@article{UEK:2168217938,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Płaszczyzny czasowe w rachunkowości a rozwój jej funkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "164",
pages = "35-51",
year = "1983",
}
61
@unpublished{UEK:2168313003,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Czynnik czasu w rachunku nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
62
@book{UEK:2168285589,
author = "Elżbieta Burzym and Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1982",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-01-04464-0",
}
63
@book{UEK:2168285595,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik and Marta Stępień",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
64
@article{UEK:2168264700,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Czynnik czasu w badaniach ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "154",
pages = "5-19",
year = "1982",
}
65
@article{UEK:2168340911,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Treść bilansu majątkowego w świetle koncepcji jednolitego funduszu własności państwowej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 6",
pages = "23-31",
year = "1981",
}
66
@article{UEK:2168250802,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Ekonomiczne aspekty upływu czasu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "118",
pages = "117-132",
year = "1979",
}
67
@book{UEK:2168285587,
author = "Elżbieta Burzymowa and Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
68
@article{UEK:2168250470,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Wybrane problemy rachunku kosztów w aktualnym systemie ekonomiczno-finansowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "69-87",
year = "1978",
}
69
@article{UEK:2168241158,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Niektóre aspekty czynnika czasu w rachunku kosztów przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "195-210",
year = "1978",
}
70
@article{UEK:2168250166,
author = "Andrzej Jaklik",
title = "Próba oceny stosowanych w praktyce rozwiązań w zakresie rachunku kosztów normatywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "187-204",
year = "1977",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID