Publications of the selected author

1

Title:
Stefan Bolland : 1910-1983
Source:
Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 77-87 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-060-7
Nr:
2168255022
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Zasady etyczne najważniejszą funkcją etosu
Source:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 20-21
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238530
chapter in academic script
See main document
3

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarce : (na przykładzie Stanów Zjednoczonych) = Cash Flow Account in the Economy (as Exemplified by US)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996) , s. 11-24. - Summ.
Nr:
2168251910
article
See main document
4

Title:
Wstęp do nauki finansów
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Physical description:
285, [1] s.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0507-4
Nr:
2168282185
book
5

Title:
Przemiany w rozwoju i strukturze międzynarodowego rynku finansowego
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 113-122
Nr:
2168263474
chapter in conference materials
See main document
6

Title:
Finanse w gospodarce rynkowej
Edition:
Wyd. 4.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
293, [1] s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-31-9
Nr:
2168248756
monograph
7

Title:
Bilans płatniczy
Publisher address:
Kraków: Adept, 1994
Physical description:
67 s.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168335539
book
8

Title:
Finanse w gospodarce rynkowej
Edition:
Wyd. 3.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
295 s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-31-9
Nr:
2168248772
monograph
9

Title:
Kryzys finansowy państwa = The Crisis of State Finances
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333441
varia
10

Title:
Rachunkowość narodowa
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 11 (1993) , s. 22
Nr:
2168229124
article
11

Title:
Pouczające doświadczenia krajów rozwijających się
Source:
Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 4 (1993) , s. 24
Nr:
2168331771
review
12

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 390
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
117 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168284431
journal / series editorial
13

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 367
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168248078
journal / series editorial
14

Title:
Ekonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce = The Economic Meaning of the Consolidated Account of the Public Sector in Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992) , s. 15-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247200
article
See main document
15

Title:
Finanse w gospodarce rynkowej
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
295 s. : wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-31-9
Nr:
2168248762
monograph
16

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 347
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991
Physical description:
181 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168229146
journal / series editorial
17

Author:
Domaszewicz Roman , Batko Mariusz
Title:
Smak puddingu : rozmowa z profesorem ROMANEM DOMASZEWICZEM z Krakowskiej Akademii Ekonomicznej
Source:
Życie Gospodarcze1991. - nr 10, s. 12
Nr:
2168229352
voice in discussion / interview
18

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 340
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
133 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168257780
journal / series editorial
19

Title:
Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej
Publisher address:
Kraków: Nakł. autora, 1990
Physical description:
98 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335545
book
20

Title:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
148 s.; 24 cm
Nr:
2168227284
report
See related chapters
21

Title:
Rachunkowość narodowa - niezbędny instrument analizy procesów ekonomicznych
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 103-108
Nr:
2168227326
chapter in report
See main document
22

Title:
The Deficits of Current Accounts versus Expansion of Banks' Foreign Credits
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990) , s. 127-133
Nr:
2168250132
article
See main document
23

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 300
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
193 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168249830
journal / series editorial
See related chapters
24

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 318
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990
Physical description:
189 s., [3] k. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168229552
journal / series editorial
25

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 293
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168263204
journal / series editorial
See related chapters
26

Title:
Funkcjonowanie planu kredytowego w latach 1970-1988
Source:
Bank i Kredyt. - nr 11 (1989) , s. 1-4
Nr:
2168334975
article
27

Title:
Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych = Deficit of Current Operation Balance and the Expansion of Foreign Bank Credit
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989) , s. 5-14. - Rez., summ.
Nr:
2168263206
article
See main document
28

Title:
Międzynarodowy ład finansowy = International Financial Order
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168262474
article
See main document
29

Title:
Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
130 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335551
textbook
30

Title:
Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych = The Mutual Relations at the International Financial Market of Japan, FRG, and the United States
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 3-10. - Summ., rez.
Nr:
2168249072
article
See main document
31

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 264
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988
Physical description:
243 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168262460
journal / series editorial
See related chapters
32

Title:
Japonia, RFN, Stany Zjednoczone AP - ich wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym = Japan, the Federal Republic of Germany and the United States - Their Mutual Relations in the International Financial Market
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 90. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275963
varia
33

Title:
Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce = An Analysis of Development Trends in Macroeconomic Relations in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275955
varia
34

Title:
Dynamika podaży pieniądza w krajach kapitalistycznych w latach 1960-1983 = The Dynamics of Money Supply in Capitalist Countries in the Years 1960-1983
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 52. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333355
varia
35

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 240
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
183 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168258248
journal / series editorial
36

Title:
Papiery wartościowe w polityce finansowej = Securities in Financial Policy
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986) , s. 71-81. - Summ., rez.
Nr:
2168224350
article
37

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 229
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
78 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168257922
journal / series editorial
38

Title:
Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
V, 179 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/823
Nr:
2168312959
doctoral dissertation
39

Title:
Profesor dr Stefan Bolland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]1985. - vol. 28, s. 3-8
Nr:
2168246740
varia
See main document
40

Title:
Profesor Stefan Bolland (1910-1983)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]1985. - nr 192, s. 7-16
Nr:
2168236508
varia
See main document
41

Author:
Kawiorski Józef
Title:
Wpływ systemu finansowania na efektywność prac badawczych (na przykładzie Instytutu Technologii Nafty w Krakowie)
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/487
Nr:
2168309933
doctoral dissertation
42

Title:
Finanse krajów kapitalistycznych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985
Physical description:
295, [1] s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0427-2
Access mode:
Nr:
2168335541
textbook
43

Title:
Ekspansja kredytu a międzynarodowa sytuacja ekonomiczno-finansowa = The Expansion of Credit in the Face of the International Situation in Economics and Finance
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1984. - T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333341
varia
44

Author:
Title:
Elastyczność budżetu a kierowanie działalnością terenową
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
185 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/814
Nr:
2168283587
doctoral dissertation
45

Title:
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = The Evolution of Financial Structure of American Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983) , s. 149-184. - Rez., summ.
Nr:
2168242862
article
See main document
46

Title:
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = Evolution of Financial Structure in American Economics
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 48-50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241374
varia
47

Title:
Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN = Fiscal and Monetary Policy in the United States and in West Germany
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 38-39. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318443
varia
48

Title:
Problemy globalnej inflacji = Problems of Global Inflation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333267
varia
49

Title:
Makroekonomiczne planowanie finansowe a reforma gospodarcza
Source:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 17-31
Nr:
2168227400
chapter in monograph
50

Title:
Finansowanie polskiego handlu zagranicznego = The Financing of Polish Foreign Trade
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 50-51. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252586
varia
51

Title:
Finanse państw kapitalistycznych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980
Physical description:
195, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-01448-2
Access mode:
Nr:
2168335543
textbook
52

Title:
Teoretyczne aspekty oddziaływania polityki monetarnej i polityki fiskalnej = Theoretical Aspects of the Influence of Monetary and Fiscal Policies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 125 (1980) , s. 137-150. - Rez., summ.
Nr:
2168231082
article
See main document
53

Title:
Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
IX, 240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/863
Nr:
2168313147
doctoral dissertation
54

Title:
Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1978) , s. 72-83
Nr:
2168330683
article
55

Title:
Teoretyczne aspekty amerykańskiej polityki finansowej = Theoretical Aspects of American Financial Policy
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 336-337. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271772
varia
56

Title:
Szacunek dochodów i wydatków pieniężnych ludności regionu krakowskiego w 1990 r. = The Estimate of Incomes and Expenditures of Population in Cracow Region for 1990
Source:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 161-175. - Summ., rez.
Nr:
2168334921
chapter in book
57

Title:
Aktualne problemy polityki finansowej Stanów Zjednoczonych A.P. = Current Problems of Financial Policy in the USA
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 428-429. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333121
varia
58

Title:
Organizacje studenckie i społeczno-polityczne
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 111-131
Opracował:
Nr:
2168242600
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Kryzys międzynarodowego systemu walutowego i propozycje jego reformy = The Crisis of the International Currency System and Suggestions for Its Reform
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 55-56
Nr:
2168333039
varia
60

Title:
Profesor Feliks Młynarski
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]1974. - vol. 16, s. 3-5
Nr:
2168247570
varia
See main document
61

Title:
Pamięci Andrzeja Firlejczyka
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]1974. - R. 13, nr 4/52, s. 83-85
Nr:
2168225156
varia
See main document
62

Author:
Domaszewicz Roman , Kiesler Antoni , Piętniewiczowa Wanda
Title:
Obroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 1/45 (1973) , s. 82-93
Nr:
2168221790
article
See main document
63

Title:
Planowanie finansowe we Francji = Financial Planning in France
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972) , s. 55-69. - Summ., rez.
Nr:
2168261414
article
See main document
64

Title:
Planowanie finansowe we Francji = Financial Planning in France
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972.
Nr:
2168333007
varia
65

Title:
Jubileusz profesora Stefana Bollanda
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]1972. - vol. 12, s. 3-5
Nr:
2168261374
varia
See main document
66

Author:
Gotz-Kozierkiewicz Danuta
Title:
Rola podatków w integracji gospodarczej w ramach EWG
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
309 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/211
Nr:
2168305679
doctoral dissertation
67

Title:
Amerykański eksport kapitałów po drugiej wojnie światowej = American Export of Capital after Second World War
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971) , s. 57-75. - Summ., rez.
Nr:
2168261594
article
See main document
68

Title:
Próba oceny wpływów dewizowych z turystyki zagranicznej w regionie krakowskim = An Attempt to Estimate Foreign Currency Influx From Foreign Tourism in Kraków Region
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 7 nr 2 (1968) , s. 71-91. - Rez., summ.
Nr:
2168252718
article
See main document
69

Title:
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968
Physical description:
175, [3] s., [3] k. tabl. złoż.: il.; 25 cm
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 10)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335549
book
70

Title:
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963 = The Role of the Consumer Credit and Public Debt in American Economy in the Years 1920-1963
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1966
Physical description:
184 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 10)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168335547
monograph
71

Title:
Metoda opracowywania bilansów siły nabywczej = Method of Preparing Purchasing Power Balance
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 3 (1962) , s. 36-40
Nr:
2168337597
article
72

Title:
Rola kredytu i długu publicznego w rozwoju gospodarki kapitalistycznej = The Role of Bank Credit and Public Debt in the Development of Capitalist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (1959) , s. 3-50. - Rez., summ.
Nr:
2168277793
article
73

Title:
Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1958
Physical description:
137 k., 6 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/191
Nr:
2168306011
doctoral dissertation
74

Title:
Polityka finansowa Belgii = Financial Policy of Belgium
Source:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 5(15) (1958) , s. 69-92. - Rez., summ.
Nr:
2168285431
article
See main document
75

Title:
Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 3, nr 1 (1957) , s. 15-27
Nr:
2168337555
article
76

Title:
Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej gospodarki socjalistycznej
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957) , s. 67-82
Nr:
2168277967
article
See main document
1
Stefan Bolland : 1910-1983 / Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER // W: Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 77-87. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-060-7
2
Zasady etyczne najważniejszą funkcją etosu / Roman DOMASZEWICZ // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 20-21. - ISBN 83-87239-55-0
3
Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarce : (na przykładzie Stanów Zjednoczonych) = Cash Flow Account in the Economy (as Exemplified by US) / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996), s. 11-24. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Wstęp do nauki finansów / Stefan Bolland, [aut. nowych tekstów Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER, Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 285, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0507-4
5
Przemiany w rozwoju i strukturze międzynarodowego rynku finansowego / Roman DOMASZEWICZ // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 113-122
6
Finanse w gospodarce rynkowej / Roman DOMASZEWICZ. - Wyd. 4. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 293, [1] s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-31-9
7
Bilans płatniczy / Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Adept, 1994. - 67 s. ; 30 cm
8
Finanse w gospodarce rynkowej / Roman DOMASZEWICZ. - Wyd. 3. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 295 s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-31-9
9
Kryzys finansowy państwa = The Crisis of State Finances / Roman DOMASZEWICZ, Stanisław OWSIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
10
Rachunkowość narodowa / Roman DOMASZEWICZ // Życie Gospodarcze. - nr 11 (1993), s. 22. - ISSN 0137-7299
11
Pouczające doświadczenia krajów rozwijających się / Roman DOMASZEWICZ // Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 4 (1993), s. 24. - Rec. pracy: Sławiński A., Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy. PWN, Warszawa 1992. - ISSN 0017-7245
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 390. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 367. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0208-7944
14
Ekonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce = The Economic Meaning of the Consolidated Account of the Public Sector in Poland / Roman DOMASZEWICZ, Stanisław OWSIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992/1993), s. 15-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
15
Finanse w gospodarce rynkowej / Roman DOMASZEWICZ. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 295 s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-31-9
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - nr 347. - 181 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0208-7944
17
Smak puddingu : rozmowa z profesorem ROMANEM DOMASZEWICZEM z Krakowskiej Akademii Ekonomicznej / Mariusz Batko, Roman DOMASZEWICZ // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1991), s. 12. - ISSN 0137-7299
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 340. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
19
Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej / Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Nakł. autora, 1990. - 98 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
20
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 148 s. ; 24 cm
21
Rachunkowość narodowa - niezbędny instrument analizy procesów ekonomicznych / Roman DOMASZEWICZ // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 103-108
22
The Deficits of Current Accounts versus Expansion of Banks' Foreign Credits / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990), s. 127-133. - ISSN 0208-7944
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 300. - 193 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
24
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - nr 318. - 189 s., [3] k. złoż. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0208-7944
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 293. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
26
Funkcjonowanie planu kredytowego w latach 1970-1988 / Roman DOMASZEWICZ // Bank i Kredyt. - nr 11 (1989), s. 1-4. - ISSN 0137-5520
27
Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych = Deficit of Current Operation Balance and the Expansion of Foreign Bank Credit / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989), s. 5-14. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Międzynarodowy ład finansowy = International Financial Order / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
29
Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych / Roman DOMASZEWICZ, Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
30
Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych = The Mutual Relations at the International Financial Market of Japan, FRG, and the United States / Roman DOMASZEWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 3-10. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - nr 264. - 243 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0208-7944
32
Japonia, RFN, Stany Zjednoczone AP - ich wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym = Japan, the Federal Republic of Germany and the United States - Their Mutual Relations in the International Financial Market / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 90. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
33
Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce = An Analysis of Development Trends in Macroeconomic Relations in Poland / Roman DOMASZEWICZ, Tadeusz GRABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
34
Dynamika podaży pieniądza w krajach kapitalistycznych w latach 1960-1983 = The Dynamics of Money Supply in Capitalist Countries in the Years 1960-1983 / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 52. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 240. - 183 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
36
Papiery wartościowe w polityce finansowej = Securities in Financial Policy / Roman DOMASZEWICZ, Jan CZEKAJ // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986), s. 71-81. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 229. - 78 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
38
Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983 / Krystyna CZEPIELEWSKA ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1985. - V, 179 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Profesor dr Stefan Bolland / Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 3-8. - ISSN 0071-674X
40
Profesor Stefan Bolland (1910-1983) / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 7-16. - ISSN 0208-7944
41
Wpływ systemu finansowania na efektywność prac badawczych (na przykładzie Instytutu Technologii Nafty w Krakowie) / Józef Kawiorski ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1985. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Finanse krajów kapitalistycznych / Roman DOMASZEWICZ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. - 295, [1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0427-2
43
Ekspansja kredytu a międzynarodowa sytuacja ekonomiczno-finansowa = The Expansion of Credit in the Face of the International Situation in Economics and Finance / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982 (1984), s. 30. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
44
Elastyczność budżetu a kierowanie działalnością terenową / Krystyna CIUMAN ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1984. - 185 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = The Evolution of Financial Structure of American Economy / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 149-184. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
46
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = Evolution of Financial Structure in American Economics / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 48-50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
47
Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN = Fiscal and Monetary Policy in the United States and in West Germany / Roman DOMASZEWICZ, Ryszard SZEWCZYK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980 (1982), s. 38-39. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
48
Problemy globalnej inflacji = Problems of Global Inflation / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
49
Makroekonomiczne planowanie finansowe a reforma gospodarcza / Roman DOMASZEWICZ, Stanisław OWSIAK // W: Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 17-31
50
Finansowanie polskiego handlu zagranicznego = The Financing of Polish Foreign Trade / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 50-51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
51
Finanse państw kapitalistycznych / Roman DOMASZEWICZ. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. - 195, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-01448-2
52
Teoretyczne aspekty oddziaływania polityki monetarnej i polityki fiskalnej = Theoretical Aspects of the Influence of Monetary and Fiscal Policies / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 125 (1980), s. 137-150. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
53
Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979 / Ryszard SZEWCZYK ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1980. - IX, 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych / Krystyna CZEPIELEWSKA, Roman DOMASZEWICZ // Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1978), s. 72-83. - ISSN 0038-853X
55
Teoretyczne aspekty amerykańskiej polityki finansowej = Theoretical Aspects of American Financial Policy / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 336-337. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
56
Szacunek dochodów i wydatków pieniężnych ludności regionu krakowskiego w 1990 r. = The Estimate of Incomes and Expenditures of Population in Cracow Region for 1990 / Roman DOMASZEWICZ // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 161-175. - Summ., rez.
57
Aktualne problemy polityki finansowej Stanów Zjednoczonych A.P. = Current Problems of Financial Policy in the USA / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974 (1975), s. 428-429. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
58
Organizacje studenckie i społeczno-polityczne / oprac. Czesław BYWALEC, Stanisław MACIEJEWSKI, Jan SZPAK, Roman DOMASZEWICZ // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 111-131
59
Kryzys międzynarodowego systemu walutowego i propozycje jego reformy = The Crisis of the International Currency System and Suggestions for Its Reform / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 55-56. - ISSN 0079-354X
60
Profesor Feliks Młynarski / Roman DOMASZEWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 3-5. - ISSN 0071-674X
61
Pamięci Andrzeja Firlejczyka / Roman DOMASZEWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974), s. 83-85. - ISSN 0079-578X
62
Obroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim / Roman DOMASZEWICZ, Antoni Kiesler, Wanda Piętniewiczowa // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 1/45 (1973), s. 82-93. - ISSN 0038-853X
63
Planowanie finansowe we Francji = Financial Planning in France / Roman DOMASZEWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. 55-69. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
64
Planowanie finansowe we Francji = Financial Planning in France / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972. - ISSN 0079-354X
65
Jubileusz profesora Stefana Bollanda / Roman DOMASZEWICZ, Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. 3-5. - ISSN 0071-674X
66
Rola podatków w integracji gospodarczej w ramach EWG / Danuta Gotz-Kozierkiewicz ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1972. - 309 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
67
Amerykański eksport kapitałów po drugiej wojnie światowej = American Export of Capital after Second World War / Roman DOMASZEWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 57-75. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
68
Próba oceny wpływów dewizowych z turystyki zagranicznej w regionie krakowskim = An Attempt to Estimate Foreign Currency Influx From Foreign Tourism in Kraków Region / Roman DOMASZEWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 7 nr 2 (1968), s. 71-91. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
69
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963 / Roman DOMASZEWICZ. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. - 175, [3] s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 10)
70
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963 = The Role of the Consumer Credit and Public Debt in American Economy in the Years 1920-1963 / Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1966. - 184 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 10)
71
Metoda opracowywania bilansów siły nabywczej = Method of Preparing Purchasing Power Balance / Roman DOMASZEWICZ // Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 3 (1962), s. 36-40
72
Rola kredytu i długu publicznego w rozwoju gospodarki kapitalistycznej = The Role of Bank Credit and Public Debt in the Development of Capitalist Economy / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (1959), s. 3-50. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
73
Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego / Roman DOMASZEWICZ ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1958. - 137 k., 6 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Polityka finansowa Belgii = Financial Policy of Belgium / Roman DOMASZEWICZ // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 5(15) (1958), s. 69-92. - Rez., summ.
75
Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej / Roman DOMASZEWICZ // Handel Wewnętrzny. - R. 3, nr 1 (1957), s. 15-27
76
Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej gospodarki socjalistycznej / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 67-82. - ISSN 0075-5125
1
Domaszewicz R., Dresler Z., (2000), Stefan Bolland : 1910-1983. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 77-87.
2
Domaszewicz R., (1998), Zasady etyczne najważniejszą funkcją etosu. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 20-21.
3
Domaszewicz R., (1996), Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarce (na przykładzie Stanów Zjednoczonych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 11-24.
4
Bolland S., Domaszewicz R., Dresler Z., Owsiak S., Skalniak F., (1996), Wstęp do nauki finansów, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 285, [1] s.
5
Domaszewicz R., (1996), Przemiany w rozwoju i strukturze międzynarodowego rynku finansowego. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-122.
6
Domaszewicz R., (1995), Finanse w gospodarce rynkowej, Wyd. 4.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 293, [1] s.
7
Domaszewicz R., (1994), Bilans płatniczy, Kraków : Adept, 67 s.
8
Domaszewicz R., (1994), Finanse w gospodarce rynkowej, Wyd. 3.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 295 s.
9
Domaszewicz R., Owsiak S., (1994), Kryzys finansowy państwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 54-55.
10
Domaszewicz R., (1993), Rachunkowość narodowa, "Życie Gospodarcze", nr 11, s. 22.
11
Domaszewicz R., (1993), Pouczające doświadczenia krajów rozwijających się, "Handel Zagraniczny", R. 38, nr 4, s. 24.
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 390. - 117 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 367. - 195 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
14
Domaszewicz R., Owsiak S., (1992), Ekonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 15-22.
15
Domaszewicz R., (1991), Finanse w gospodarce rynkowej, Wyd. 2.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 295 s.
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - nr 347. - 181 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
17
Domaszewicz R., Batko M., (1991), Smak puddingu: rozmowa z profesorem ROMANEM DOMASZEWICZEM z Krakowskiej Akademii Ekonomicznej, "Życie Gospodarcze: tygodnik społeczno-gospodarczy", nr 10, s. 12.
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 340. - 133 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
19
Domaszewicz R., (1990), Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej, Kraków : Nakł. autora, 98 s.
20
Domaszewicz R. (red.), (1990), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 148 s.
21
Domaszewicz R., (1990), Rachunkowość narodowa - niezbędny instrument analizy procesów ekonomicznych. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 103-108.
22
Domaszewicz R., (1990), The Deficits of Current Accounts versus Expansion of Banks' Foreign Credits, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 127-133.
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 300. - 193 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
24
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - nr 318. - 189 s., [3] k. złoż.: il.; 24 cm. - 0208-7944
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 293. - 165 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
26
Domaszewicz R., (1989), Funkcjonowanie planu kredytowego w latach 1970-1988, "Bank i Kredyt", nr 11, s. 1-4.
27
Domaszewicz R., (1989), Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 5-14.
28
Domaszewicz R., (1988), Międzynarodowy ład finansowy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 5-16.
29
Domaszewicz R., Szewczyk R., (1988), Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 130 s.
30
Domaszewicz R., (1988), Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 3-10.
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - nr 264. - 243 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
32
Domaszewicz R., (1988), Japonia, RFN, Stany Zjednoczone AP - ich wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 90.
33
Domaszewicz R., Grabiński T., (1988), Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 85-86.
34
Domaszewicz R., (1987), Dynamika podaży pieniądza w krajach kapitalistycznych w latach 1960-1983, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 52.
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 240. - 183 s.; 24 cm. - 0208-7944
36
Domaszewicz R., Czekaj J., (1986), Papiery wartościowe w polityce finansowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 2/86, s. 71-81.
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 229. - 78 s.; 24 cm. - 0208-7944
38
Czepielewska K., (1985), Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , V, 179 k.
39
Domaszewicz R., Dresler Z., (1985), Profesor dr Stefan Bolland, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 3-8.
40
Domaszewicz R., (1985), Profesor Stefan Bolland (1910-1983), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 7-16.
41
Kawiorski J., (1985), Wpływ systemu finansowania na efektywność prac badawczych (na przykładzie Instytutu Technologii Nafty w Krakowie), Prom. Domaszewicz R., Kraków : , 234 k.
42
Domaszewicz R., (1985), Finanse krajów kapitalistycznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 295, [1] s.
43
Domaszewicz R., (1984), Ekspansja kredytu a międzynarodowa sytuacja ekonomiczno-finansowa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982, s. 30.
44
Ciuman K., (1984), Elastyczność budżetu a kierowanie działalnością terenową, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , 185 k.
45
Domaszewicz R., (1983), Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 149-184.
46
Domaszewicz R., (1983), Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 48-50.
47
Domaszewicz R., Szewczyk R., (1982), Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 38-39.
48
Domaszewicz R., (1981), Problemy globalnej inflacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45-46.
49
Domaszewicz R., Owsiak S., (1981), Makroekonomiczne planowanie finansowe a reforma gospodarcza. [W:] Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 17-31.
50
Domaszewicz R., (1980), Finansowanie polskiego handlu zagranicznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 50-51.
51
Domaszewicz R., (1980), Finanse państw kapitalistycznych, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 195, [2] s.
52
Domaszewicz R., (1980), Teoretyczne aspekty oddziaływania polityki monetarnej i polityki fiskalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 125, s. 137-150.
53
Szewczyk R., (1980), Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , IX, 240 k.
54
Czepielewska K., Domaszewicz R., (1978), Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych, "Sprawy Międzynarodowe", z. 9, s. 72-83.
55
Domaszewicz R., (1977), Teoretyczne aspekty amerykańskiej polityki finansowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 336-337.
56
Domaszewicz R., (1975), Szacunek dochodów i wydatków pieniężnych ludności regionu krakowskiego w 1990 r.. [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 161-175.
57
Domaszewicz R., (1975), Aktualne problemy polityki finansowej Stanów Zjednoczonych A.P., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 428-429.
58
(1975), Organizacje studenckie i społeczno-polityczne. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111-131.
59
Domaszewicz R., (1974), Kryzys międzynarodowego systemu walutowego i propozycje jego reformy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 55-56.
60
Domaszewicz R., (1974), Profesor Feliks Młynarski, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 16, s. 3-5.
61
Domaszewicz R., (1974), Pamięci Andrzeja Firlejczyka, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 4/52, s. 83-85.
62
Domaszewicz R., Kiesler A., Piętniewiczowa W., (1973), Obroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 1/45, s. 82-93.
63
Domaszewicz R., (1972), Planowanie finansowe we Francji, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. 55-69.
64
Domaszewicz R., (1972), Planowanie finansowe we Francji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39.
65
Domaszewicz R., Maciaszek J., (1972), Jubileusz profesora Stefana Bollanda, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. 3-5.
66
Gotz-Kozierkiewicz D., (1972), Rola podatków w integracji gospodarczej w ramach EWG, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , 309 k.
67
Domaszewicz R., (1971), Amerykański eksport kapitałów po drugiej wojnie światowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 57-75.
68
Domaszewicz R., (1968), Próba oceny wpływów dewizowych z turystyki zagranicznej w regionie krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", R. 7 nr 2, s. 71-91.
69
Domaszewicz R., (1968), Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 10), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 175, [3] s., [3] k. tabl. złoż.
70
Domaszewicz R., (1966), Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 184 s.
71
Domaszewicz R., (1962), Metoda opracowywania bilansów siły nabywczej, "Handel Wewnętrzny", R. 8, nr 3, s. 36-40.
72
Domaszewicz R., (1959), Rola kredytu i długu publicznego w rozwoju gospodarki kapitalistycznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 8, s. 3-50.
73
Domaszewicz R., (1958), Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego, Prom. Bolland S., Kraków : , 137 k., 6 k.
74
Domaszewicz R., (1958), Polityka finansowa Belgii, "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 5(15), s. 69-92.
75
Domaszewicz R., (1957), Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej, "Handel Wewnętrzny", R. 3, nr 1, s. 15-27.
76
Domaszewicz R., (1957), Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej gospodarki socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 67-82.
1
@inbook{UEK:2168255022,
author = "Domaszewicz Roman and Dresler Zbigniew",
title = "Stefan Bolland : 1910-1983",
booktitle = "Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000",
pages = "77-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-060-7",
}
2
@inbook{UEK:2168238530,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Zasady etyczne najważniejszą funkcją etosu",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "20-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
3
@article{UEK:2168251910,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarce : (na przykładzie Stanów Zjednoczonych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "11-24",
year = "1996",
}
4
@book{UEK:2168282185,
author = "Bolland Stefan and Domaszewicz Roman and Dresler Zbigniew and Owsiak Stanisław and Skalniak Franciszek",
title = "Wstęp do nauki finansów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "83-208-0507-4",
}
5
@inbook{UEK:2168263474,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Przemiany w rozwoju i strukturze międzynarodowego rynku finansowego",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1",
pages = "113-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
6
@book{UEK:2168248756,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Finanse w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 4.",
isbn = "83-86439-31-9",
}
7
@book{UEK:2168335539,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Bilans płatniczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Adept",
year = "1994",
}
8
@book{UEK:2168248772,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Finanse w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 3.",
isbn = "83-86439-31-9",
}
9
@misc{UEK:2168333441,
author = "Domaszewicz Roman and Owsiak Stanisław",
title = "Kryzys finansowy państwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "54-55",
year = "1994",
}
10
@article{UEK:2168229124,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Rachunkowość narodowa",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "11",
pages = "22",
year = "1993",
}
11
@article{UEK:2168331771,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Pouczające doświadczenia krajów rozwijających się",
journal = "Handel Zagraniczny",
number = "R. 38, 4",
pages = "24",
year = "1993",
}
12
@misc{UEK:2168284431,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
13
@misc{UEK:2168248078,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
14
@article{UEK:2168247200,
author = "Domaszewicz Roman and Owsiak Stanisław",
title = "Ekonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 35-36",
pages = "15-22",
year = "1992",
}
15
@book{UEK:2168248762,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Finanse w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "83-86439-31-9",
}
16
@misc{UEK:2168229146,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
17
@misc{UEK:2168229352,
author = "Domaszewicz Roman and Batko Mariusz",
title = "Smak puddingu : rozmowa z profesorem ROMANEM DOMASZEWICZEM z Krakowskiej Akademii Ekonomicznej",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "10",
pages = "12",
year = "1991",
}
18
@misc{UEK:2168257780,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
19
@book{UEK:2168335545,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Nakł. autora",
year = "1990",
}
20
@misc{UEK:2168227284,
title = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
21
@misc{UEK:2168227326,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Rachunkowość narodowa - niezbędny instrument analizy procesów ekonomicznych",
booktitle = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
pages = "103-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
22
@article{UEK:2168250132,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "The Deficits of Current Accounts versus Expansion of Banks' Foreign Credits",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "127-133",
year = "1990",
}
23
@misc{UEK:2168249830,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
24
@misc{UEK:2168229552,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1990",
}
25
@misc{UEK:2168263204,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
26
@article{UEK:2168334975,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Funkcjonowanie planu kredytowego w latach 1970-1988",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "11",
pages = "1-4",
year = "1989",
}
27
@article{UEK:2168263206,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "5-14",
year = "1989",
}
28
@article{UEK:2168262474,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Międzynarodowy ład finansowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "5-16",
year = "1988",
}
29
@book{UEK:2168335551,
author = "Domaszewicz Roman and Szewczyk Ryszard",
title = "Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
30
@article{UEK:2168249072,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "3-10",
year = "1988",
}
31
@misc{UEK:2168262460,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1988",
}
32
@misc{UEK:2168275963,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Japonia, RFN, Stany Zjednoczone AP - ich wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "90",
year = "1988",
}
33
@misc{UEK:2168275955,
author = "Domaszewicz Roman and Grabiński Tadeusz",
title = "Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "85-86",
year = "1988",
}
34
@misc{UEK:2168333355,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Dynamika podaży pieniądza w krajach kapitalistycznych w latach 1960-1983",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "52",
year = "1987",
}
35
@misc{UEK:2168258248,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
36
@article{UEK:2168224350,
author = "Domaszewicz Roman and Czekaj Jan",
title = "Papiery wartościowe w polityce finansowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 2/86",
pages = "71-81",
year = "1986",
}
37
@misc{UEK:2168257922,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
38
@unpublished{UEK:2168312959,
author = "Czepielewska Krystyna",
title = "Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
39
@misc{UEK:2168246740,
author = "Domaszewicz Roman and Dresler Zbigniew",
title = "Profesor dr Stefan Bolland",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "3-8",
year = "1985",
}
40
@misc{UEK:2168236508,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Profesor Stefan Bolland (1910-1983)",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "7-16",
year = "1985",
}
41
@unpublished{UEK:2168309933,
author = "Kawiorski Józef",
title = "Wpływ systemu finansowania na efektywność prac badawczych (na przykładzie Instytutu Technologii Nafty w Krakowie)",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
42
@book{UEK:2168335541,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Finanse krajów kapitalistycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1985",
isbn = "83-208-0427-2",
}
43
@misc{UEK:2168333341,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Ekspansja kredytu a międzynarodowa sytuacja ekonomiczno-finansowa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982",
pages = "30",
year = "1984",
}
44
@unpublished{UEK:2168283587,
author = "Ciuman Krystyna",
title = "Elastyczność budżetu a kierowanie działalnością terenową",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
45
@article{UEK:2168242862,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "149-184",
year = "1983",
}
46
@misc{UEK:2168241374,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981",
pages = "48-50",
year = "1983",
}
47
@misc{UEK:2168318443,
author = "Domaszewicz Roman and Szewczyk Ryszard",
title = "Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980",
pages = "38-39",
year = "1982",
}
48
@misc{UEK:2168333267,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Problemy globalnej inflacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "45-46",
year = "1981",
}
49
@inbook{UEK:2168227400,
author = "Domaszewicz Roman and Owsiak Stanisław",
title = "Makroekonomiczne planowanie finansowe a reforma gospodarcza",
booktitle = "Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą",
pages = "17-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
50
@misc{UEK:2168252586,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Finansowanie polskiego handlu zagranicznego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "50-51",
year = "1980",
}
51
@book{UEK:2168335543,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Finanse państw kapitalistycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1980",
isbn = "83-01-01448-2",
}
52
@article{UEK:2168231082,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Teoretyczne aspekty oddziaływania polityki monetarnej i polityki fiskalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "125",
pages = "137-150",
year = "1980",
}
53
@unpublished{UEK:2168313147,
author = "Szewczyk Ryszard",
title = "Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
54
@article{UEK:2168330683,
author = "Czepielewska Krystyna and Domaszewicz Roman",
title = "Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 9",
pages = "72-83",
year = "1978",
}
55
@misc{UEK:2168271772,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Teoretyczne aspekty amerykańskiej polityki finansowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "336-337",
year = "1977",
}
56
@inbook{UEK:2168334921,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Szacunek dochodów i wydatków pieniężnych ludności regionu krakowskiego w 1990 r.",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "161-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
57
@misc{UEK:2168333121,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Aktualne problemy polityki finansowej Stanów Zjednoczonych A.P.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/2, lipiec-grudzień 1974",
pages = "428-429",
year = "1975",
}
58
@inbook{UEK:2168242600,
title = "Organizacje studenckie i społeczno-polityczne",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "111-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
59
@misc{UEK:2168333039,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Kryzys międzynarodowego systemu walutowego i propozycje jego reformy",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "55-56",
year = "1974",
}
60
@misc{UEK:2168247570,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Profesor Feliks Młynarski",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 16",
pages = "3-5",
year = "1974",
}
61
@misc{UEK:2168225156,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Pamięci Andrzeja Firlejczyka",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 13, 4/52",
pages = "83-85",
year = "1974",
}
62
@article{UEK:2168221790,
author = "Domaszewicz Roman and Kiesler Antoni and Piętniewiczowa Wanda",
title = "Obroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 1/45",
pages = "82-93",
year = "1973",
}
63
@article{UEK:2168261414,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Planowanie finansowe we Francji",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "55-69",
year = "1972",
}
64
@misc{UEK:2168333007,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Planowanie finansowe we Francji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "39",
year = "1972",
}
65
@misc{UEK:2168261374,
author = "Domaszewicz Roman and Maciaszek Janusz",
title = "Jubileusz profesora Stefana Bollanda",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "3-5",
year = "1972",
}
66
@unpublished{UEK:2168305679,
author = "Gotz-Kozierkiewicz Danuta",
title = "Rola podatków w integracji gospodarczej w ramach EWG",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
67
@article{UEK:2168261594,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Amerykański eksport kapitałów po drugiej wojnie światowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 11",
pages = "57-75",
year = "1971",
}
68
@article{UEK:2168252718,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Próba oceny wpływów dewizowych z turystyki zagranicznej w regionie krakowskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 7 2",
pages = "71-91",
year = "1968",
}
69
@book{UEK:2168335549,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1968",
issn = "0079-3353",
}
70
@book{UEK:2168335547,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1966",
issn = "",
}
71
@article{UEK:2168337597,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Metoda opracowywania bilansów siły nabywczej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 8, 3",
pages = "36-40",
year = "1962",
}
72
@article{UEK:2168277793,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Rola kredytu i długu publicznego w rozwoju gospodarki kapitalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "8",
pages = "3-50",
year = "1959",
}
73
@unpublished{UEK:2168306011,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
74
@article{UEK:2168285431,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Polityka finansowa Belgii",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 5(15)",
pages = "69-92",
year = "1958",
}
75
@article{UEK:2168337555,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 3, 1",
pages = "15-27",
year = "1957",
}
76
@article{UEK:2168277967,
author = "Domaszewicz Roman",
title = "Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej gospodarki socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "67-82",
year = "1957",
}