Publications of the selected author

1

Title:
Stefan Bolland : 1910-1983
Source:
Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 77-87 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-060-7
Nr:
2168255022
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Zasady etyczne najważniejszą funkcją etosu
Source:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 20-21
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238530
chapter in academic script
See main document
3

Title:
Wstęp do nauki finansów
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Physical description:
285, [1] s.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0507-4
Nr:
2168282185
textbook
4

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarce : (na przykładzie Stanów Zjednoczonych) = Cash Flow Account in the Economy (as Exemplified by US)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996) , s. 11-24. - Summ.
Nr:
2168251910
article
See main document
5

Title:
Przemiany w rozwoju i strukturze międzynarodowego rynku finansowego
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 113-122
Nr:
2168263474
chapter in conference materials
See main document
6

Title:
Finanse w gospodarce rynkowej
Edition:
Wyd. 4.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
293, [1] s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-31-9
Nr:
2168248756
monograph
7

Title:
Finanse w gospodarce rynkowej
Edition:
Wyd. 3.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
295 s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-31-9
Nr:
2168248772
monograph
8

Title:
Bilans płatniczy
Publisher address:
Kraków: Adept, 1994
Physical description:
67 s.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168335539
book
9

Title:
Kryzys finansowy państwa = The Crisis of State Finances
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333441
varia
10

Title:
Rachunkowość narodowa
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 11 (1993) , s. 22
Nr:
2168229124
article
11

Title:
Pouczające doświadczenia krajów rozwijających się
Source:
Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 4 (1993) , s. 24
Nr:
2168331771
review
12

Title:
Ekonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce = The Economic Meaning of the Consolidated Account of the Public Sector in Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992) , s. 15-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247200
article
See main document
13

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 390
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
117 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168284431
journal / series editorial
14

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 367
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168248078
journal / series editorial
15

Author:
Roman Domaszewicz , Mariusz Batko
Title:
Smak puddingu : rozmowa z profesorem ROMANEM DOMASZEWICZEM z Krakowskiej Akademii Ekonomicznej
Source:
Życie Gospodarcze1991. - nr 10, s. 12
Nr:
2168229352
voice in discussion / interview
16

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 340
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
133 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168257780
journal / series editorial
17

Title:
Finanse w gospodarce rynkowej
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
295 s. : wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-31-9
Nr:
2168248762
monograph
18

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 347
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991
Physical description:
181 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168229146
journal / series editorial
19

Title:
Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej
Publisher address:
Kraków: Nakł. autora, 1990
Physical description:
98 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335545
book
20

Title:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
148 s.; 24 cm
Nr:
2168227284
report
See related chapters
21

Title:
The Deficits of Current Accounts versus Expansion of Banks' Foreign Credits
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990) , s. 127-133
Nr:
2168250132
article
See main document
22

Title:
Rachunkowość narodowa - niezbędny instrument analizy procesów ekonomicznych
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 103-108
Nr:
2168227326
chapter in report
See main document
23

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 318
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990
Physical description:
189 s., [3] k. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168229552
journal / series editorial
24

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 300
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
193 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168249830
journal / series editorial
See related chapters
25

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 293
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168263204
journal / series editorial
See related chapters
26

Title:
Funkcjonowanie planu kredytowego w latach 1970-1988
Source:
Bank i Kredyt. - nr 11 (1989) , s. 1-4
Nr:
2168334975
article
27

Title:
Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych = Deficit of Current Operation Balance and the Expansion of Foreign Bank Credit
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989) , s. 5-14. - Rez., summ.
Nr:
2168263206
article
See main document
28

Title:
Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych = The Mutual Relations at the International Financial Market of Japan, FRG, and the United States
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 3-10. - Summ., rez.
Nr:
2168249072
article
See main document
29

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 264
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988
Physical description:
243 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168262460
journal / series editorial
See related chapters
30

Title:
Japonia, RFN, Stany Zjednoczone AP - ich wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym = Japan, the Federal Republic of Germany and the United States - Their Mutual Relations in the International Financial Market
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 90. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275963
varia
31

Title:
Międzynarodowy ład finansowy = International Financial Order
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168262474
article
See main document
32

Title:
Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce = An Analysis of Development Trends in Macroeconomic Relations in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275955
varia
33

Title:
Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
130 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335551
textbook
34

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 240
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
183 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168258248
journal / series editorial
35

Title:
Dynamika podaży pieniądza w krajach kapitalistycznych w latach 1960-1983 = The Dynamics of Money Supply in Capitalist Countries in the Years 1960-1983
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 52. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333355
varia
36

Title:
Papiery wartościowe w polityce finansowej = Securities in Financial Policy
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986) , s. 71-81. - Summ., rez.
Nr:
2168224350
article
37

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 229
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
78 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168257922
journal / series editorial
38

Author:
Józef Kawiorski
Title:
Wpływ systemu finansowania na efektywność prac badawczych (na przykładzie Instytutu Technologii Nafty w Krakowie)
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/487
Nr:
2168309933
doctoral dissertation
39

Title:
Profesor Stefan Bolland (1910-1983)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]1985. - nr 192, s. 7-16
Nr:
2168236508
varia
See main document
40

Title:
Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
V, 179 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/823
Nr:
2168312959
doctoral dissertation
41

Title:
Profesor dr Stefan Bolland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]1985. - vol. 28, s. 3-8
Nr:
2168246740
varia
See main document
42

Title:
Finanse krajów kapitalistycznych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985
Physical description:
295, [1] s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0427-2
Access mode:
Nr:
2168335541
textbook
43

Title:
Międzynarodowe stosunki finansowe : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
123 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168344928
academic script
44

Author:
Title:
Elastyczność budżetu a kierowanie działalnością terenową
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
185 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/814
Nr:
2168283587
doctoral dissertation
45

Title:
Ekspansja kredytu a międzynarodowa sytuacja ekonomiczno-finansowa = The Expansion of Credit in the Face of the International Situation in Economics and Finance
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1984. - T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333341
varia
46

Title:
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = Evolution of Financial Structure in American Economics
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 48-50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241374
varia
47

Title:
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = The Evolution of Financial Structure of American Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983) , s. 149-184. - Rez., summ.
Nr:
2168242862
article
See main document
48

Title:
Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN = Fiscal and Monetary Policy in the United States and in West Germany
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 38-39. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318443
varia
49

Title:
Makroekonomiczne planowanie finansowe a reforma gospodarcza
Source:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 17-31
Nr:
2168227400
chapter in monograph
50

Title:
Problemy globalnej inflacji = Problems of Global Inflation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333267
varia
51

Title:
Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
IX, 240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/863
Nr:
2168313147
doctoral dissertation
52

Title:
Finanse państw kapitalistycznych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980
Physical description:
195, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-01448-2
Access mode:
Nr:
2168335543
textbook
53

Title:
Finansowanie polskiego handlu zagranicznego = The Financing of Polish Foreign Trade
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 50-51. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252586
varia
54

Title:
Teoretyczne aspekty oddziaływania polityki monetarnej i polityki fiskalnej = Theoretical Aspects of the Influence of Monetary and Fiscal Policies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 125 (1980) , s. 137-150. - Rez., summ.
Nr:
2168231082
article
See main document
55

Title:
Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych = Economic Cooperation Between Italy and Poland in the Seventies
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1978) , s. 72-83
Nr:
2168330683
article
56

Title:
Teoretyczne aspekty amerykańskiej polityki finansowej = Theoretical Aspects of American Financial Policy
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 336-337. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271772
varia
57

Title:
Wymiana towarowa Polski z CSRS i NRD jako przejaw komplementarności = Poland's Commodity Exchange with Czechoslovakia and the GDR as an Expression of Complementarity
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1977) , s. 138-147
Nr:
2168340759
article
58

Title:
Aktualne problemy polityki finansowej Stanów Zjednoczonych A.P. = Current Problems of Financial Policy in the USA
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 428-429. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333121
varia
59

Title:
Szacunek dochodów i wydatków pieniężnych ludności regionu krakowskiego w 1990 r. = The Estimate of Incomes and Expenditures of Population in Cracow Region for 1990
Source:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 161-175. - Summ., rez.
Nr:
2168334921
chapter in book
60

Title:
Organizacje studenckie i społeczno-polityczne
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 111-131
Opracował:
Nr:
2168242600
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Kryzys międzynarodowego systemu walutowego i propozycje jego reformy = The Crisis of the International Currency System and Suggestions for Its Reform
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 55-56
Nr:
2168333039
varia
62

Title:
Profesor Feliks Młynarski
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]1974. - vol. 16, s. 3-5
Nr:
2168247570
varia
See main document
63

Title:
Pamięci Andrzeja Firlejczyka
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]1974. - R. 13, nr 4/52, s. 83-85
Nr:
2168225156
varia
See main document
64

Author:
Roman Domaszewicz , Antoni Kiesler , Wanda Piętniewiczowa
Title:
Obroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 1/45 (1973) , s. 82-93
Nr:
2168221790
article
See main document
65

Title:
Planowanie finansowe we Francji = Financial Planning in France
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972.
Nr:
2168333007
varia
66

Title:
Jubileusz profesora Stefana Bollanda
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]1972. - vol. 12, s. 3-5
Nr:
2168261374
varia
See main document
67

Author:
Danuta Gotz-Kozierkiewicz
Title:
Rola podatków w integracji gospodarczej w ramach EWG
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
309 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/211
Nr:
2168305679
doctoral dissertation
68

Title:
Planowanie finansowe we Francji = Financial Planning in France
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972) , s. 55-69. - Summ., rez.
Nr:
2168261414
article
See main document
69

Title:
Amerykański eksport kapitałów po drugiej wojnie światowej = American Export of Capital after Second World War
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971) , s. 57-75. - Summ., rez.
Nr:
2168261594
article
See main document
70

Title:
Próba oceny wpływów dewizowych z turystyki zagranicznej w regionie krakowskim = An Attempt to Estimate Foreign Currency Influx From Foreign Tourism in Kraków Region
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 7 nr 2 (1968) , s. 71-91. - Rez., summ.
Nr:
2168252718
article
See main document
71

Title:
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968
Physical description:
175, [3] s., [3] k. tabl. złoż.: il.; 25 cm
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 10)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335549
book
72

Title:
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963 = The Role of the Consumer Credit and Public Debt in American Economy in the Years 1920-1963
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1966
Physical description:
184 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 10)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168335547
monograph
73

Title:
Metoda opracowywania bilansów siły nabywczej = Method of Preparing Purchasing Power Balance
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 3 (1962) , s. 36-40
Nr:
2168337597
article
74

Title:
Rola kredytu i długu publicznego w rozwoju gospodarki kapitalistycznej = The Role of Bank Credit and Public Debt in the Development of Capitalist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (1959) , s. 3-50. - Rez., summ.
Nr:
2168277793
article
75

Title:
Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1958
Physical description:
137 k., 6 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/191
Nr:
2168306011
doctoral dissertation
76

Title:
Polityka finansowa Belgii = Financial Policy of Belgium
Source:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 5(15) (1958) , s. 69-92. - Rez., summ.
Nr:
2168285431
article
See main document
77

Title:
Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 3, nr 1 (1957) , s. 15-27
Nr:
2168337555
article
78

Title:
Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej gospodarki socjalistycznej
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957) , s. 67-82
Nr:
2168277967
article
See main document
1
Stefan Bolland : 1910-1983 / Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER // W: Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 77-87. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-060-7
2
Zasady etyczne najważniejszą funkcją etosu / Roman DOMASZEWICZ // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 20-21. - ISBN 83-87239-55-0
3
Wstęp do nauki finansów / Stefan Bolland, [aut. nowych tekstów Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER, Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 285, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0507-4
4
Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarce (na przykładzie Stanów Zjednoczonych) = Cash Flow Account in the Economy (as Exemplified by US) / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996), s. 11-24. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Przemiany w rozwoju i strukturze międzynarodowego rynku finansowego / Roman DOMASZEWICZ // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 113-122
6
Finanse w gospodarce rynkowej / Roman DOMASZEWICZ. - Wyd. 4. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 293, [1] s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-31-9
7
Finanse w gospodarce rynkowej / Roman DOMASZEWICZ. - Wyd. 3. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 295 s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-31-9
8
Bilans płatniczy / Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Adept, 1994. - 67 s. ; 30 cm
9
Kryzys finansowy państwa = The Crisis of State Finances / Roman DOMASZEWICZ, Stanisław OWSIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
10
Rachunkowość narodowa / Roman DOMASZEWICZ // Życie Gospodarcze. - nr 11 (1993), s. 22. - ISSN 0137-7299
11
Pouczające doświadczenia krajów rozwijających się / Roman DOMASZEWICZ // Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 4 (1993), s. 24. - Rec. pracy: Sławiński A., Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy. PWN, Warszawa 1992. - ISSN 0017-7245
12
Ekonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce = The Economic Meaning of the Consolidated Account of the Public Sector in Poland / Roman DOMASZEWICZ, Stanisław OWSIAKEkonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce = The Economic Meaning of the Consolidated Account of the Public Sector in Poland / Roman DOMASZEWICZ, Stanisław OWSIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992), s. 15-22vol. 35-36 (1992), s. 15-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X0071-674X
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 390. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
14
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 367. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0208-7944
15
Smak puddingu : rozmowa z profesorem ROMANEM DOMASZEWICZEM z Krakowskiej Akademii Ekonomicznej / Mariusz Batko, Roman DOMASZEWICZ // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1991), s. 12. - ISSN 0137-7299
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 340. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
17
Finanse w gospodarce rynkowej / Roman DOMASZEWICZ. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 295 s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-31-9
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - nr 347. - 181 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0208-7944
19
Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej / Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Nakł. autora, 1990. - 98 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
20
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 148 s. ; 24 cm
21
The Deficits of Current Accounts versus Expansion of Banks' Foreign Credits / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990), s. 127-133. - ISSN 0208-7944
22
Rachunkowość narodowa - niezbędny instrument analizy procesów ekonomicznych / Roman DOMASZEWICZ // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 103-108
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - nr 318. - 189 s., [3] k. złoż. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0208-7944
24
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 300. - 193 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 293. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
26
Funkcjonowanie planu kredytowego w latach 1970-1988 / Roman DOMASZEWICZ // Bank i Kredyt. - nr 11 (1989), s. 1-4. - ISSN 0137-5520
27
Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych = Deficit of Current Operation Balance and the Expansion of Foreign Bank Credit / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989), s. 5-14. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych = The Mutual Relations at the International Financial Market of Japan, FRG, and the United States / Roman DOMASZEWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 3-10. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - nr 264. - 243 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0208-7944
30
Japonia, RFN, Stany Zjednoczone AP - ich wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym = Japan, the Federal Republic of Germany and the United States - Their Mutual Relations in the International Financial Market / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 90. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
31
Międzynarodowy ład finansowy = International Financial Order / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
32
Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce = An Analysis of Development Trends in Macroeconomic Relations in Poland / Roman DOMASZEWICZ, Tadeusz GRABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
33
Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych / Roman DOMASZEWICZ, Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 240. - 183 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
35
Dynamika podaży pieniądza w krajach kapitalistycznych w latach 1960-1983 = The Dynamics of Money Supply in Capitalist Countries in the Years 1960-1983 / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 52. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
36
Papiery wartościowe w polityce finansowej = Securities in Financial Policy / Roman DOMASZEWICZ, Jan CZEKAJPapiery wartościowe w polityce finansowej = Securities in Financial Policy / Roman DOMASZEWICZ, Jan CZEKAJ // Problemy EkonomiczneProblemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986), s. 71-81R. 25, nr 2/86 (1986), s. 71-81. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X0079-578X
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 229. - 78 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
38
Wpływ systemu finansowania na efektywność prac badawczych (na przykładzie Instytutu Technologii Nafty w Krakowie) / Józef Kawiorski ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1985. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Profesor Stefan Bolland (1910-1983) / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 7-16. - ISSN 0208-7944
40
Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983 / Krystyna CZEPIELEWSKA ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1985. - V, 179 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
Profesor dr Stefan Bolland / Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 3-8. - ISSN 0071-674X
42
Finanse krajów kapitalistycznych / Roman DOMASZEWICZ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. - 295, [1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0427-2
43
Międzynarodowe stosunki finansowe : pomocnicze materiały dydaktyczne / Krystyna CZEPIELEWSKA, Roman DOMASZEWICZ, Ryszard SZEWCZYK, Stanisława SZUMLIŃSKA ; red. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1984. - 123 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
44
Elastyczność budżetu a kierowanie działalnością terenową / Krystyna CIUMAN ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1984. - 185 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Ekspansja kredytu a międzynarodowa sytuacja ekonomiczno-finansowa = The Expansion of Credit in the Face of the International Situation in Economics and Finance / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982 (1984), s. 30. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
46
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = Evolution of Financial Structure in American Economics / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 48-50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
47
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = The Evolution of Financial Structure of American Economy / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 149-184. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
48
Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN = Fiscal and Monetary Policy in the United States and in West Germany / Roman DOMASZEWICZ, Ryszard SZEWCZYK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980 (1982), s. 38-39. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
49
Makroekonomiczne planowanie finansowe a reforma gospodarcza / Roman DOMASZEWICZ, Stanisław OWSIAK // W: Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 17-31
50
Problemy globalnej inflacji = Problems of Global Inflation / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
51
Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979 / Ryszard SZEWCZYK ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1980. - IX, 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Finanse państw kapitalistycznych / Roman DOMASZEWICZ. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. - 195, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-01448-2
53
Finansowanie polskiego handlu zagranicznego = The Financing of Polish Foreign Trade / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 50-51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
54
Teoretyczne aspekty oddziaływania polityki monetarnej i polityki fiskalnej = Theoretical Aspects of the Influence of Monetary and Fiscal Policies / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 125 (1980), s. 137-150. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
55
Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych = Economic Cooperation Between Italy and Poland in the Seventies / Krystyna CZEPIELEWSKA, Roman DOMASZEWICZWspółpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych = Economic Cooperation Between Italy and Poland in the Seventies / Krystyna CZEPIELEWSKA, Roman DOMASZEWICZ // Sprawy MiędzynarodoweSprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1978), s. 72-83z. 9 (1978), s. 72-83. - ISSN 0038-853X0038-853X
56
Teoretyczne aspekty amerykańskiej polityki finansowej = Theoretical Aspects of American Financial Policy / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 336-337. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
57
Wymiana towarowa Polski z CSRS i NRD jako przejaw komplementarności = Poland's Commodity Exchange with Czechoslovakia and the GDR as an Expression of Complementarity / Klemens BUDZOWSKI, Roman DOMASZEWICZWymiana towarowa Polski z CSRS i NRD jako przejaw komplementarności = Poland's Commodity Exchange with Czechoslovakia and the GDR as an Expression of Complementarity / Klemens BUDZOWSKI, Roman DOMASZEWICZ // Sprawy MiędzynarodoweSprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1977), s. 138-147z. 9 (1977), s. 138-147. - ISSN 0038-853X0038-853X
58
Aktualne problemy polityki finansowej Stanów Zjednoczonych A.P. = Current Problems of Financial Policy in the USA / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974 (1975), s. 428-429. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
59
Szacunek dochodów i wydatków pieniężnych ludności regionu krakowskiego w 1990 r. = The Estimate of Incomes and Expenditures of Population in Cracow Region for 1990 / Roman DOMASZEWICZ // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 161-175. - Summ., rez.
60
Organizacje studenckie i społeczno-polityczne / oprac. Czesław BYWALEC, Stanisław MACIEJEWSKI, Jan SZPAK, Roman DOMASZEWICZ // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 111-131
61
Kryzys międzynarodowego systemu walutowego i propozycje jego reformy = The Crisis of the International Currency System and Suggestions for Its Reform / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 55-56. - ISSN 0079-354X
62
Profesor Feliks Młynarski / Roman DOMASZEWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 3-5. - ISSN 0071-674X
63
Pamięci Andrzeja Firlejczyka / Roman DOMASZEWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974), s. 83-85. - ISSN 0079-578X
64
Obroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim / Roman DOMASZEWICZ, Antoni Kiesler, Wanda PiętniewiczowaObroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim / Roman DOMASZEWICZ, Antoni Kiesler, Wanda PiętniewiczowaObroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim / Roman DOMASZEWICZ, Antoni Kiesler, Wanda Piętniewiczowa // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 1/45 (1973), s. 82-93R. 12, nr 1/45 (1973), s. 82-93R. 12, nr 1/45 (1973), s. 82-93. - ISSN 0038-853X0038-853X0038-853X
65
Planowanie finansowe we Francji = Financial Planning in France / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972. - ISSN 0079-354X
66
Jubileusz profesora Stefana Bollanda / Roman DOMASZEWICZ, Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. 3-5. - ISSN 0071-674X
67
Rola podatków w integracji gospodarczej w ramach EWG / Danuta Gotz-Kozierkiewicz ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1972. - 309 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Planowanie finansowe we Francji = Financial Planning in France / Roman DOMASZEWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. 55-69. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
69
Amerykański eksport kapitałów po drugiej wojnie światowej = American Export of Capital after Second World War / Roman DOMASZEWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 57-75. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
70
Próba oceny wpływów dewizowych z turystyki zagranicznej w regionie krakowskim = An Attempt to Estimate Foreign Currency Influx From Foreign Tourism in Kraków Region / Roman DOMASZEWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 7 nr 2 (1968), s. 71-91. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
71
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963 / Roman DOMASZEWICZ. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. - 175, [3] s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 10)
72
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963 = The Role of the Consumer Credit and Public Debt in American Economy in the Years 1920-1963 / Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1966. - 184 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 10)
73
Metoda opracowywania bilansów siły nabywczej = Method of Preparing Purchasing Power Balance / Roman DOMASZEWICZ // Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 3 (1962), s. 36-40
74
Rola kredytu i długu publicznego w rozwoju gospodarki kapitalistycznej = The Role of Bank Credit and Public Debt in the Development of Capitalist Economy / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (1959), s. 3-50. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
75
Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego / Roman DOMASZEWICZ ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1958. - 137 k., 6 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Polityka finansowa Belgii = Financial Policy of Belgium / Roman DOMASZEWICZ // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 5(15) (1958), s. 69-92. - Rez., summ.
77
Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej / Roman DOMASZEWICZ // Handel Wewnętrzny. - R. 3, nr 1 (1957), s. 15-27
78
Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej gospodarki socjalistycznej / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 67-82. - ISSN 0075-5125
1
Domaszewicz R., Dresler Z., (2000), Stefan Bolland : 1910-1983. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 77-87.
2
Domaszewicz R., (1998), Zasady etyczne najważniejszą funkcją etosu. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 20-21.
3
Bolland S., Domaszewicz R., Dresler Z., Owsiak S., Skalniak F., (1996), Wstęp do nauki finansów, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 285, [1] s.
4
Domaszewicz R., (1996), Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarce (na przykładzie Stanów Zjednoczonych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 11-24.
5
Domaszewicz R., (1996), Przemiany w rozwoju i strukturze międzynarodowego rynku finansowego. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-122.
6
Domaszewicz R., (1995), Finanse w gospodarce rynkowej, Wyd. 4.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 293, [1] s.
7
Domaszewicz R., (1994), Finanse w gospodarce rynkowej, Wyd. 3.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 295 s.
8
Domaszewicz R., (1994), Bilans płatniczy, Kraków : Adept, 67 s.
9
Domaszewicz R., Owsiak S., (1994), Kryzys finansowy państwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 54-55.
10
Domaszewicz R., (1993), Rachunkowość narodowa, "Życie Gospodarcze", nr 11, s. 22.
11
Domaszewicz R., (1993), Pouczające doświadczenia krajów rozwijających się, "Handel Zagraniczny", R. 38, nr 4, s. 24.
12
Domaszewicz R., Owsiak S., (1992), Ekonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 15-22.
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 390. - 117 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
14
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 367. - 195 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
15
Domaszewicz R., Batko M., (1991), Smak puddingu: rozmowa z profesorem ROMANEM DOMASZEWICZEM z Krakowskiej Akademii Ekonomicznej, "Życie Gospodarcze: tygodnik społeczno-gospodarczy", nr 10, s. 12.
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 340. - 133 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
17
Domaszewicz R., (1991), Finanse w gospodarce rynkowej, Wyd. 2.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 295 s.
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - nr 347. - 181 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
19
Domaszewicz R., (1990), Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej, Kraków : Nakł. autora, 98 s.
20
Domaszewicz R. (red.), (1990), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 148 s.
21
Domaszewicz R., (1990), The Deficits of Current Accounts versus Expansion of Banks' Foreign Credits, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 127-133.
22
Domaszewicz R., (1990), Rachunkowość narodowa - niezbędny instrument analizy procesów ekonomicznych. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 103-108.
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - nr 318. - 189 s., [3] k. złoż.: il.; 24 cm. - 0208-7944
24
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 300. - 193 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 293. - 165 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
26
Domaszewicz R., (1989), Funkcjonowanie planu kredytowego w latach 1970-1988, "Bank i Kredyt", nr 11, s. 1-4.
27
Domaszewicz R., (1989), Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 5-14.
28
Domaszewicz R., (1988), Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 3-10.
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - nr 264. - 243 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
30
Domaszewicz R., (1988), Japonia, RFN, Stany Zjednoczone AP - ich wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 90.
31
Domaszewicz R., (1988), Międzynarodowy ład finansowy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 5-16.
32
Domaszewicz R., Grabiński T., (1988), Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 85-86.
33
Domaszewicz R., Szewczyk R., (1988), Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 130 s.
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 240. - 183 s.; 24 cm. - 0208-7944
35
Domaszewicz R., (1987), Dynamika podaży pieniądza w krajach kapitalistycznych w latach 1960-1983, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 52.
36
Domaszewicz R., Czekaj J., (1986), Papiery wartościowe w polityce finansowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 2/86, s. 71-81.
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 229. - 78 s.; 24 cm. - 0208-7944
38
Kawiorski J., (1985), Wpływ systemu finansowania na efektywność prac badawczych (na przykładzie Instytutu Technologii Nafty w Krakowie), Prom. Domaszewicz R., Kraków : , 234 k.
39
Domaszewicz R., (1985), Profesor Stefan Bolland (1910-1983), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 7-16.
40
Czepielewska K., (1985), Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , V, 179 k.
41
Domaszewicz R., Dresler Z., (1985), Profesor dr Stefan Bolland, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 3-8.
42
Domaszewicz R., (1985), Finanse krajów kapitalistycznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 295, [1] s.
43
Czepielewska K., Domaszewicz R., Szewczyk R., Szumlińska S., (1984), Międzynarodowe stosunki finansowe: pomocnicze materiały dydaktyczne, Domaszewicz R. (red.), Kraków : , 123 s.
44
Ciuman K., (1984), Elastyczność budżetu a kierowanie działalnością terenową, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , 185 k.
45
Domaszewicz R., (1984), Ekspansja kredytu a międzynarodowa sytuacja ekonomiczno-finansowa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982, s. 30.
46
Domaszewicz R., (1983), Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 48-50.
47
Domaszewicz R., (1983), Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 149-184.
48
Domaszewicz R., Szewczyk R., (1982), Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 38-39.
49
Domaszewicz R., Owsiak S., (1981), Makroekonomiczne planowanie finansowe a reforma gospodarcza. [W:] Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 17-31.
50
Domaszewicz R., (1981), Problemy globalnej inflacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45-46.
51
Szewczyk R., (1980), Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , IX, 240 k.
52
Domaszewicz R., (1980), Finanse państw kapitalistycznych, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 195, [2] s.
53
Domaszewicz R., (1980), Finansowanie polskiego handlu zagranicznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 50-51.
54
Domaszewicz R., (1980), Teoretyczne aspekty oddziaływania polityki monetarnej i polityki fiskalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 125, s. 137-150.
55
Czepielewska K., Domaszewicz R., (1978), Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych, "Sprawy Międzynarodowe", z. 9, s. 72-83.
56
Domaszewicz R., (1977), Teoretyczne aspekty amerykańskiej polityki finansowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 336-337.
57
Budzowski K., Domaszewicz R., (1977), Wymiana towarowa Polski z CSRS i NRD jako przejaw komplementarności, "Sprawy Międzynarodowe", z. 9, s. 138-147.
58
Domaszewicz R., (1975), Aktualne problemy polityki finansowej Stanów Zjednoczonych A.P., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 428-429.
59
Domaszewicz R., (1975), Szacunek dochodów i wydatków pieniężnych ludności regionu krakowskiego w 1990 r.. [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 161-175.
60
(1975), Organizacje studenckie i społeczno-polityczne. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111-131.
61
Domaszewicz R., (1974), Kryzys międzynarodowego systemu walutowego i propozycje jego reformy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 55-56.
62
Domaszewicz R., (1974), Profesor Feliks Młynarski, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 16, s. 3-5.
63
Domaszewicz R., (1974), Pamięci Andrzeja Firlejczyka, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 4/52, s. 83-85.
64
Domaszewicz R., Kiesler A., Piętniewiczowa W., (1973), Obroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 1/45, s. 82-93.
65
Domaszewicz R., (1972), Planowanie finansowe we Francji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39.
66
Domaszewicz R., Maciaszek J., (1972), Jubileusz profesora Stefana Bollanda, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. 3-5.
67
Gotz-Kozierkiewicz D., (1972), Rola podatków w integracji gospodarczej w ramach EWG, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , 309 k.
68
Domaszewicz R., (1972), Planowanie finansowe we Francji, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. 55-69.
69
Domaszewicz R., (1971), Amerykański eksport kapitałów po drugiej wojnie światowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 57-75.
70
Domaszewicz R., (1968), Próba oceny wpływów dewizowych z turystyki zagranicznej w regionie krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", R. 7 nr 2, s. 71-91.
71
Domaszewicz R., (1968), Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 10), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 175, [3] s., [3] k. tabl. złoż.
72
Domaszewicz R., (1966), Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 184 s.
73
Domaszewicz R., (1962), Metoda opracowywania bilansów siły nabywczej, "Handel Wewnętrzny", R. 8, nr 3, s. 36-40.
74
Domaszewicz R., (1959), Rola kredytu i długu publicznego w rozwoju gospodarki kapitalistycznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 8, s. 3-50.
75
Domaszewicz R., (1958), Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego, Prom. Bolland S., Kraków : , 137 k., 6 k.
76
Domaszewicz R., (1958), Polityka finansowa Belgii, "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 5(15), s. 69-92.
77
Domaszewicz R., (1957), Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej, "Handel Wewnętrzny", R. 3, nr 1, s. 15-27.
78
Domaszewicz R., (1957), Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej gospodarki socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 67-82.
1
@inbook{fmUEK:2168255022,
author = "Roman Domaszewicz and Zbigniew Dresler",
title = "Stefan Bolland : 1910-1983",
booktitle = "Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000",
pages = "77-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-060-7",
}
2
@inbook{fskrUEK:2168238530,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Zasady etyczne najważniejszą funkcją etosu",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "20-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
3
@book{podUEK:2168282185,
author = "Stefan Bolland and Roman Domaszewicz and Zbigniew Dresler and Stanisław Owsiak and Franciszek Skalniak",
title = "Wstęp do nauki finansów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "83-208-0507-4",
}
4
@article{artUEK:2168251910,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarce : (na przykładzie Stanów Zjednoczonych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "11-24",
year = "1996",
}
5
@inbook{mkaUEK:2168263474,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Przemiany w rozwoju i strukturze międzynarodowego rynku finansowego",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1",
pages = "113-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
6
@book{monUEK:2168248756,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Finanse w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 4.",
isbn = "83-86439-31-9",
}
7
@book{monUEK:2168248772,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Finanse w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 3.",
isbn = "83-86439-31-9",
}
8
@book{ksiUEK:2168335539,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Bilans płatniczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Adept",
year = "1994",
url = {},
}
9
@misc{varUEK:2168333441,
author = "Roman Domaszewicz and Stanisław Owsiak",
title = "Kryzys finansowy państwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "54-55",
year = "1994",
}
10
@article{artUEK:2168229124,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rachunkowość narodowa",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "11",
pages = "22",
year = "1993",
}
11
@article{recUEK:2168331771,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Pouczające doświadczenia krajów rozwijających się",
journal = "Handel Zagraniczny",
number = "R. 38, 4",
pages = "24",
year = "1993",
}
12
@article{artUEK:2168247200,
author = "Roman Domaszewicz and Stanisław Owsiak",
title = "Ekonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 35-36",
pages = "15-22",
year = "1992",
}
13
@misc{redUEK:2168284431,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
14
@misc{redUEK:2168248078,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
15
@misc{gwdUEK:2168229352,
author = "Roman Domaszewicz and Mariusz Batko",
title = "Smak puddingu : rozmowa z profesorem ROMANEM DOMASZEWICZEM z Krakowskiej Akademii Ekonomicznej",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "10",
pages = "12",
year = "1991",
}
16
@misc{redUEK:2168257780,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
17
@book{monUEK:2168248762,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Finanse w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "83-86439-31-9",
}
18
@misc{redUEK:2168229146,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
19
@book{ksiUEK:2168335545,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Nakł. autora",
year = "1990",
url = {},
}
20
@misc{rscUEK:2168227284,
title = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
21
@article{artUEK:2168250132,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "The Deficits of Current Accounts versus Expansion of Banks' Foreign Credits",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "127-133",
year = "1990",
}
22
@misc{rsfUEK:2168227326,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rachunkowość narodowa - niezbędny instrument analizy procesów ekonomicznych",
booktitle = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
pages = "103-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
23
@misc{redUEK:2168229552,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1990",
}
24
@misc{redUEK:2168249830,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
25
@misc{redUEK:2168263204,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
26
@article{artUEK:2168334975,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Funkcjonowanie planu kredytowego w latach 1970-1988",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "11",
pages = "1-4",
year = "1989",
}
27
@article{artUEK:2168263206,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "5-14",
year = "1989",
}
28
@article{artUEK:2168249072,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "3-10",
year = "1988",
}
29
@misc{redUEK:2168262460,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1988",
}
30
@misc{varUEK:2168275963,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Japonia, RFN, Stany Zjednoczone AP - ich wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "90",
year = "1988",
}
31
@article{artUEK:2168262474,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Międzynarodowy ład finansowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "5-16",
year = "1988",
}
32
@misc{varUEK:2168275955,
author = "Roman Domaszewicz and Tadeusz Grabiński",
title = "Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "85-86",
year = "1988",
}
33
@book{podUEK:2168335551,
author = "Roman Domaszewicz and Ryszard Szewczyk",
title = "Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
url = {},
}
34
@misc{redUEK:2168258248,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
35
@misc{varUEK:2168333355,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Dynamika podaży pieniądza w krajach kapitalistycznych w latach 1960-1983",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "52",
year = "1987",
}
36
@article{artUEK:2168224350,
author = "Roman Domaszewicz and Jan Czekaj",
title = "Papiery wartościowe w polityce finansowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 2/86",
pages = "71-81",
year = "1986",
}
37
@misc{redUEK:2168257922,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
38
@unpublished{drUEK:2168309933,
author = "Józef Kawiorski",
title = "Wpływ systemu finansowania na efektywność prac badawczych (na przykładzie Instytutu Technologii Nafty w Krakowie)",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
39
@misc{varUEK:2168236508,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Profesor Stefan Bolland (1910-1983)",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "7-16",
year = "1985",
}
40
@unpublished{drUEK:2168312959,
author = "Krystyna Czepielewska",
title = "Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
41
@misc{varUEK:2168246740,
author = "Roman Domaszewicz and Zbigniew Dresler",
title = "Profesor dr Stefan Bolland",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "3-8",
year = "1985",
}
42
@book{podUEK:2168335541,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Finanse krajów kapitalistycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1985",
url = {},
isbn = "83-208-0427-2",
}
43
@book{skrUEK:2168344928,
author = "Krystyna Czepielewska and Roman Domaszewicz and Ryszard Szewczyk and Stanisława Szumlińska",
title = "Międzynarodowe stosunki finansowe : pomocnicze materiały dydaktyczne",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
44
@unpublished{drUEK:2168283587,
author = "Krystyna Ciuman",
title = "Elastyczność budżetu a kierowanie działalnością terenową",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
45
@misc{varUEK:2168333341,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Ekspansja kredytu a międzynarodowa sytuacja ekonomiczno-finansowa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982",
pages = "30",
year = "1984",
}
46
@misc{varUEK:2168241374,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981",
pages = "48-50",
year = "1983",
}
47
@article{artUEK:2168242862,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "149-184",
year = "1983",
}
48
@misc{varUEK:2168318443,
author = "Roman Domaszewicz and Ryszard Szewczyk",
title = "Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980",
pages = "38-39",
year = "1982",
}
49
@inbook{fmUEK:2168227400,
author = "Roman Domaszewicz and Stanisław Owsiak",
title = "Makroekonomiczne planowanie finansowe a reforma gospodarcza",
booktitle = "Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą",
pages = "17-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
50
@misc{varUEK:2168333267,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Problemy globalnej inflacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "45-46",
year = "1981",
}
51
@unpublished{drUEK:2168313147,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
52
@book{podUEK:2168335543,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Finanse państw kapitalistycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1980",
url = {},
isbn = "83-01-01448-2",
}
53
@misc{varUEK:2168252586,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Finansowanie polskiego handlu zagranicznego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "50-51",
year = "1980",
}
54
@article{artUEK:2168231082,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Teoretyczne aspekty oddziaływania polityki monetarnej i polityki fiskalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "125",
pages = "137-150",
year = "1980",
}
55
@article{artUEK:2168330683,
author = "Krystyna Czepielewska and Roman Domaszewicz",
title = "Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 9",
pages = "72-83",
year = "1978",
}
56
@misc{varUEK:2168271772,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Teoretyczne aspekty amerykańskiej polityki finansowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "336-337",
year = "1977",
}
57
@article{artUEK:2168340759,
author = "Klemens Budzowski and Roman Domaszewicz",
title = "Wymiana towarowa Polski z CSRS i NRD jako przejaw komplementarności",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 9",
pages = "138-147",
year = "1977",
}
58
@misc{varUEK:2168333121,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Aktualne problemy polityki finansowej Stanów Zjednoczonych A.P.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/2, lipiec-grudzień 1974",
pages = "428-429",
year = "1975",
}
59
@inbook{fksUEK:2168334921,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Szacunek dochodów i wydatków pieniężnych ludności regionu krakowskiego w 1990 r.",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "161-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
60
@inbook{fmUEK:2168242600,
title = "Organizacje studenckie i społeczno-polityczne",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "111-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
61
@misc{varUEK:2168333039,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Kryzys międzynarodowego systemu walutowego i propozycje jego reformy",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "55-56",
year = "1974",
}
62
@misc{varUEK:2168247570,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Profesor Feliks Młynarski",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 16",
pages = "3-5",
year = "1974",
}
63
@misc{varUEK:2168225156,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Pamięci Andrzeja Firlejczyka",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 13, 4/52",
pages = "83-85",
year = "1974",
}
64
@article{artUEK:2168221790,
author = "Roman Domaszewicz and Antoni Kiesler and Wanda Piętniewiczowa",
title = "Obroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 1/45",
pages = "82-93",
year = "1973",
}
65
@misc{varUEK:2168333007,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Planowanie finansowe we Francji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "39",
year = "1972",
}
66
@misc{varUEK:2168261374,
author = "Roman Domaszewicz and Janusz Maciaszek",
title = "Jubileusz profesora Stefana Bollanda",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "3-5",
year = "1972",
}
67
@unpublished{drUEK:2168305679,
author = "Danuta Gotz-Kozierkiewicz",
title = "Rola podatków w integracji gospodarczej w ramach EWG",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
68
@article{artUEK:2168261414,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Planowanie finansowe we Francji",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "55-69",
year = "1972",
}
69
@article{artUEK:2168261594,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Amerykański eksport kapitałów po drugiej wojnie światowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 11",
pages = "57-75",
year = "1971",
}
70
@article{artUEK:2168252718,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Próba oceny wpływów dewizowych z turystyki zagranicznej w regionie krakowskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 7 2",
pages = "71-91",
year = "1968",
}
71
@book{ksiUEK:2168335549,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1968",
url = {},
issn = "0079-3353",
}
72
@book{monUEK:2168335547,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1966",
issn = "",
}
73
@article{artUEK:2168337597,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Metoda opracowywania bilansów siły nabywczej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 8, 3",
pages = "36-40",
year = "1962",
}
74
@article{artUEK:2168277793,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rola kredytu i długu publicznego w rozwoju gospodarki kapitalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "8",
pages = "3-50",
year = "1959",
}
75
@unpublished{drUEK:2168306011,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
76
@article{artUEK:2168285431,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Polityka finansowa Belgii",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 5(15)",
pages = "69-92",
year = "1958",
}
77
@article{artUEK:2168337555,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 3, 1",
pages = "15-27",
year = "1957",
}
78
@article{artUEK:2168277967,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej gospodarki socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "67-82",
year = "1957",
}