Publications of the selected author

Hayder Grzegorz

Interdepartmental Unit, Department of Entrepreneurship and Innovation,

1

Title:
Modernizacja systemu informacyjnego jako zmiana organizacyjna = Information System Modernization as an Organizational Change
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 421 (1994) , s. [45]-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259404
article
See main document
2

Author:
Title:
Proaktywna zmiana organizacyjna = The Pro-Active Organizational Change
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 417 (1994) , s. 101-109. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276381
article
See main document
3

Title:
Dwugłos o "kształceniu ekonomicznym" w kraju i za granicą
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1993. - nr 2 (14), s. 4-16
Nr:
2168344624
chapter in report
4

Title:
Informacja o Carleton University - School of Business
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1992. - nr 8(10), s. 14-27
Nr:
2168344270
chapter in report
5

Author:
Grzegorz Hayder , Grażyna Hudaszek , Mariola Jakubek , Katarzyna Piątek
Title:
Jakość produkcji w warunkach reformy gospodarczej : (na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula" w Krakowie) = Quality of Products Under the Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990) , s. 165-179. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266288
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Kierunki przekształceń form organizacyjnych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
H/12/204/90-2
Signature:
NP-70/Magazyn
Nr:
2168331743
unpublished scientific work
1
Modernizacja systemu informacyjnego jako zmiana organizacyjna = Information System Modernization as an Organizational Change / Grzegorz Hayder, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 421 (1994), s. [45]-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Proaktywna zmiana organizacyjna = The Pro-Active Organizational Change / Grzegorz HAYDER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 417 (1994), s. 101-109. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Dwugłos o "kształceniu ekonomicznym" w kraju i za granicą / Marian KURAŚ, Grzegorz HAYDER // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (14) (1993), s. 4-16
4
Informacja o Carleton University - School of Business / Marian KURAŚ, Grzegorz HAYDER // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8(10) (1992), s. 14-27
5
Jakość produkcji w warunkach reformy gospodarczej (na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula" w Krakowie) = Quality of Products Under the Economic Reform / Grzegorz HAYDER, Grażyna Hudaszek, Mariola Jakubek, Katarzyna Piątek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990), s. 165-179. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Kierunki przekształceń form organizacyjnych / Jan TARGALSKI (kierownik tematu), Małgorzata BEDNARCZYK, Grzegorz HAYDER, Andrzej MASNY. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Hayder G., Kuraś M., (1994), Modernizacja systemu informacyjnego jako zmiana organizacyjna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 421, s. [45]-65.
2
Hayder G., (1994), Proaktywna zmiana organizacyjna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 417, s. 101-109.
3
Kuraś M., Hayder G., (1993), Dwugłos o "kształceniu ekonomicznym" w kraju i za granicą. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 4-16.
4
Kuraś M., Hayder G., (1992), Informacja o Carleton University - School of Business. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 14-27.
5
Hayder G., Hudaszek G., Jakubek M., Piątek K., (1990), Jakość produkcji w warunkach reformy gospodarczej (na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula" w Krakowie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 165-179.
6
Targalski J., Bednarczyk M., Hayder G., Masny A., (1991), Kierunki przekształceń form organizacyjnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
1
@article{UEK:2168259404,
author = "Grzegorz Hayder and Marian Kuraś",
title = "Modernizacja systemu informacyjnego jako zmiana organizacyjna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "421",
pages = "[45]-65",
year = "1994",
}
2
@article{UEK:2168276381,
author = "Grzegorz Hayder",
title = "Proaktywna zmiana organizacyjna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "417",
pages = "101-109",
year = "1994",
}
3
@misc{UEK:2168344624,
author = "Marian Kuraś and Grzegorz Hayder",
title = "Dwugłos o kształceniu ekonomicznym w kraju i za granicą",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2 (14)",
pages = "4-16",
year = "1993",
}
4
@misc{UEK:2168344270,
author = "Marian Kuraś and Grzegorz Hayder",
title = "Informacja o Carleton University - School of Business",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "8(10)",
pages = "14-27",
year = "1992",
}
5
@article{UEK:2168266288,
author = "Grzegorz Hayder and Grażyna Hudaszek and Mariola Jakubek and Katarzyna Piątek",
title = "Jakość produkcji w warunkach reformy gospodarczej : (na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego Vistula w Krakowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "165-179",
year = "1990",
}
6
@unpublished{UEK:2168331743,
author = "Jan Targalski and Małgorzata Bednarczyk and Grzegorz Hayder and Andrzej Masny",
title = "Kierunki przekształceń form organizacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID