Publications of the selected author

Gwiżdż Andrzej

Faculty of Production Economics, Institute of Political Economy,

1

Title:
Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwach państwowych w świetle badań empirycznych
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 103-119
Nr:
2168228906
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Przesłanki procesu koncentracji produkcji w gospodarce socjalistycznej = Premises of the Process of Production Concentration in the Economies of the Communist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 306 (1989) , s. 23-39. - Rez., summ.
Nr:
2168282237
article
See main document
3

Title:
Ekonomiczna efektywność koncentracji produkcji przemysłowej w Polsce = Economic Effectiveness of the Concentration of the Idustrial Production in Poland
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985) , s. 63-76 - Bibliogr.
Nr:
2168230758
article
4

Title:
Metodologiczne aspekty badania ekonomicznej efektywności ogólnej koncentracji produkcji przemysłowej = The Methodological Aspects of Research over the General Concentration of Industrial Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985) , s. 75-86. - Rez., summ.
Nr:
2168238888
article
See main document
5

Title:
Poziom i efektywność koncentracji produkcji przemysłowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
III, 235 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/812
Nr:
2168312961
doctoral dissertation
6

Title:
Planowość jako obiektywna kategoria ekonomiczna gospodarki socjalistycznej = Planning as an Objective Economic Category of Socialist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 112 (1979) , s. 19-31. - Summ., rez.
Nr:
2168249904
article
See main document
7

Title:
Perspektywiczne zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny a problem wyczerpywania zasobów obu paliw = On the Prospective Demand for Oil and Natural Gas and the Problem of Depleting Resources of These Fuels
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 97 (1978) , s. 87-106. - Summ., rez
Nr:
2168250524
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwie państwowym. Cz. 1, Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
41 k.; 29 cm
Notes:
Maszynopis,
Research program:
GT-5/1/1988
Signature:
179829/1
Nr:
2168258934
unpublished scientific work
1
Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwach państwowych w świetle badań empirycznych / Andrzej GWIŻDŻ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 103-119
2
Przesłanki procesu koncentracji produkcji w gospodarce socjalistycznej = Premises of the Process of Production Concentration in the Economies of the Communist Countries / Andrzej GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 306 (1989), s. 23-39. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Ekonomiczna efektywność koncentracji produkcji przemysłowej w Polsce = Economic Effectiveness of the Concentration of the Idustrial Production in Poland / Andrzej GWIŻDŻ // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985), s. 63-76. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
4
Metodologiczne aspekty badania ekonomicznej efektywności ogólnej koncentracji produkcji przemysłowej = The Methodological Aspects of Research over the General Concentration of Industrial Production / Andrzej GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985), s. 75-86. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
Poziom i efektywność koncentracji produkcji przemysłowej / Andrzej GWIŻDŻ ; Promotor: Jerzy SZAFRUGA. - Kraków, 1984. - III, 235 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Planowość jako obiektywna kategoria ekonomiczna gospodarki socjalistycznej = Planning as an Objective Economic Category of Socialist Economy / Andrzej GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 112 (1979), s. 19-31. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Perspektywiczne zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny a problem wyczerpywania zasobów obu paliw = On the Prospective Demand for Oil and Natural Gas and the Problem of Depleting Resources of These Fuels / Andrzej GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 97 (1978), s. 87-106. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwie państwowym. Cz. 1, Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej / [oprac. przez zespół w składzie: Zbigniew DRESLER, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej GWIŻDŻ, Jerzy HAUSNER, Janusz RAGANIEWICZ, Marek RAWSKI, Aleksander SURDEJ, Jan WIKTOR]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 41 k. ; 29 cm. - Maszynopis
1
Gwiżdż A., Raganiewicz J., (1990), Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwach państwowych w świetle badań empirycznych. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 103-119.
2
Gwiżdż A., (1989), Przesłanki procesu koncentracji produkcji w gospodarce socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 306, s. 23-39.
3
Gwiżdż A., (1985), Ekonomiczna efektywność koncentracji produkcji przemysłowej w Polsce, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 2/85, s. 63-76.
4
Gwiżdż A., (1985), Metodologiczne aspekty badania ekonomicznej efektywności ogólnej koncentracji produkcji przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 201, s. 75-86.
5
Gwiżdż A., (1984), Poziom i efektywność koncentracji produkcji przemysłowej, Prom. Szafruga J., Kraków : , III, 235 k.
6
Gwiżdż A., (1979), Planowość jako obiektywna kategoria ekonomiczna gospodarki socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 112, s. 19-31.
7
Gwiżdż A., (1978), Perspektywiczne zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny a problem wyczerpywania zasobów obu paliw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 97, s. 87-106.
8
Dresler Z., Górniak J., Gwiżdż A., Hausner J., Raganiewicz J., Rawski M., Surdej A., Wiktor J., (1988), Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwie państwowym. Cz. 1, Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
1
@inbook{UEK:2168228906,
author = "Andrzej Gwiżdż and Janusz Raganiewicz",
title = "Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwach państwowych w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "103-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
2
@article{UEK:2168282237,
author = "Andrzej Gwiżdż",
title = "Przesłanki procesu koncentracji produkcji w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "306",
pages = "23-39",
year = "1989",
}
3
@article{UEK:2168230758,
author = "Andrzej Gwiżdż",
title = "Ekonomiczna efektywność koncentracji produkcji przemysłowej w Polsce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 2/85",
pages = "63-76",
year = "1985",
}
4
@article{UEK:2168238888,
author = "Andrzej Gwiżdż",
title = "Metodologiczne aspekty badania ekonomicznej efektywności ogólnej koncentracji produkcji przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "201",
pages = "75-86",
year = "1985",
}
5
@unpublished{UEK:2168312961,
author = "Andrzej Gwiżdż",
title = "Poziom i efektywność koncentracji produkcji przemysłowej",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
6
@article{UEK:2168249904,
author = "Andrzej Gwiżdż",
title = "Planowość jako obiektywna kategoria ekonomiczna gospodarki socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "112",
pages = "19-31",
year = "1979",
}
7
@article{UEK:2168250524,
author = "Andrzej Gwiżdż",
title = "Perspektywiczne zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny a problem wyczerpywania zasobów obu paliw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "97",
pages = "87-106",
year = "1978",
}
8
@unpublished{UEK:2168258934,
author = "Zbigniew Dresler and Jarosław Górniak and Andrzej Gwiżdż and Jerzy Hausner and Janusz Raganiewicz and Marek Rawski and Aleksander Surdej and Jan W. Wiktor",
title = "Uspołecznienie planowania w przedsiębiorstwie państwowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID