Publications of the selected author
1

Title:
Study on Thermodynamic Constant of Time Passage
Source:
Research Trends and Challenges in Physical Science. Vol. 6 / red. Jelena Purenovic - Hooghly ; London: Book Publisher International, 2022, s. 57-68. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-93-5547-366-0 ; 978-93-5547-367-7
Nr:
2168362084
chapter in monograph
2

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Thermodynamics as a Basis for Human Capital Measurement Theory
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5500-5509. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355662
chapter in conference materials
3

Title:
The Thermodynamic Principles as the Theoretical Basis of Fair Remuneration
Source:
International Journal of Physical Research. - vol. 9, no. 1, art. no. 31247 (2021) , s. 1-6. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168352648
article
4

Title:
How the Inclusion of Thermodynamic Principles Recovers Economic Sciences
Source:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 9, no. 2 (2021) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168358824
article
5

Title:
Czy rachunkowość jest nauką naturalną? (Artykuł dyskusyjny) = Is Accounting a Natural Science? (Discussion Article)
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 45, nr 1 (2021) , s. 9-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł został sfinansowany w ramach programu POTENCJAŁ 2020
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168355774
article
6

Title:
Termodynamika zwornikiem spójnego systemu ekonomicznego = Thermodynamics as the Keystone of a Coherent Economic System
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (68) (2021) , s. 37-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168361532
article
7

Title:
Identyfikacja, kwantyfikacja i wycena wielkości ekonomicznych charakteryzujących kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
274 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-493
Nr:
2168354140
doctoral dissertation
8

Title:
Accounting among the Natural Sciences
Source:
Modern Economy. - vol. 11, no. 12 (2020) , s. 2081-2100. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication is sponsored under the POTENTIAL 2020 program from resources financed of the Cracow University of Economics
Nr:
2168352650
article
9

Title:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168341365
10

Author:
Barbara Oliwkiewicz
Title:
Oczekiwania płacowe a godziwe wynagrodzenia absolwentów studiów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
216 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-439
Nr:
2168338621
doctoral dissertation
11

Title:
Sovremennye èkonomičeskie teorii kak èlement tehnologij podgotovki èkonomistov
Source:
XXI vek : sovremennye tehnologii podgotovki èkonomičeskih kadrov = The XXI Century : Modern Technologies of Training Economic Personnel / red. N.A. Kamordžanova - Moskva: Prospekt, 2018, s. 267-314
ISBN:
978-5-392-27811-4
Nr:
2168328907
chapter in monograph
12

Title:
Integracyjna strefa walutowa źródłem siły... Międzymorza
Source:
Arcana. - z. 1-2 (139-140) (2018) , s. 24-54
Access mode:
Nr:
2168324437
unreviewed article
13

Title:
Ekonomiczne konsekwencje konfrontacji kapitału i pracy = Economic Consequences of Capital and Labor Confrontation
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (54) (2018) , s. 53-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326195
article
14

Title:
Koncepcja strefy walutowej Międzymorza = The Concept of Monetary Zone of the Intermare
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 3 (55) (2018) , s. 94-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328391
article
15

Title:
Integralność teorii rachunkowości i ekonomii pracy fundamentem projektów geopolitycznych = Integrity of Accounting and Economic Theory as a Fundamental of Geopolitics Projects
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 341 (2017) , s. 110-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168323755
article
16

Title:
Princip dualizma kak osnova buhgalterskogo učeta
Source:
Finansovyj učet i otčetnost' : prodvinutyj uroven' : učebnoe posobie / red. N.A. Kamordžanova - Moskva: Prospekt, 2017, s. 31-50. - Rez.
ISBN:
978-5-392-25308-1
Nr:
2168316519
chapter in textbook
17

Title:
Ekonomia pracy jako źródło siły ekonomicznej Międzymorza
Source:
Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik - Kiïv: KNUTD, 2017, s. 247-266 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7506-04-0
Access mode:
Nr:
2168321121
chapter in monograph
18

Title:
Ekonomiczne podstawy geopolitycznego projektu Międzymorza = Economic Fundamentals of the Geopolitical Project Intermare
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (50) (2017) , s. 144-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316809
article
19

Title:
Niestandardowe źródła kapitału ludzkiego w rozwoju cywilizacji = Abnormal Sources of Human Capital in Civilization Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (52) (2017) , s. 21-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321081
article
20

Title:
Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście nauk ekonomicznych = Accounting in the Context of Economic Sciences : Analysis of Concepts that Underlie Theories
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 89, nr 145 (2016) , s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308935
article
21

Title:
Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówności - laboryzm = Economics of Labor, Decent Wages and Reasonable Inequalities - Laborism
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 3 (47) (2016) , s. 25-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310549
article
22

Title:
Sumeryjskie me i babilońskie tabliczki przeznaczenia jako źródło wiedzy rachmistrza = Sumerian me and Babylonian Table of Destiny as a Source of Dub-sar Skills
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 86, nr 142 (2016) , s. 75-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168305967
article
23

Title:
Toward Deficit Free and Low Tax Economy Driven by Labor
Source:
Management and Economic Journal. - vol. 1, iss. 5 (2016) , s. 244-260. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307825
article
24

Title:
Labourism and the Economics of Limited Taxes = Ekonomia z ograniczonymi podatkami : laboryzm
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 14 (2016) , s. 29-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168308833
article
25

Conference:
Mìžnarodnaâ naukovo-praktičnaâ ìnternet-konferencìâ "Sistemi zabezpečennâ upravlìnnâ pìdpriêmstvom : sučasnij stan ta perspektivi rozvitku", Charków, Ukraina, od 2016-04-21 do 2016-04-21
Title:
Towards Deficit Free and Limited Tax Economy
Source:
Sistemi zabezpečennâ upravlìnnâ pìdpriêmstvom : sučasnij stan ta perspektivi rozvitku / red. M.Ì. Bondarenko - Harkìv: HÌBM, 2016, s. 252-276. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168305699
chapter in conference materials
26

Conference:
XI Meždunarodnaâ Naučnaâ Konferenciâ Studentov, Aspirantov, Prepodavatelej, Sankt Petersburg, Rosja, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Abstract Nature of Fundamental Concepts of Accounting and Economics
Source:
Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâmi, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ / red. N.A. Kamordžanova, V.Û. Sergušenkova - Petersburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj èkonomičeskij universitet, 2016, s. 11-13
ISBN:
978-5-9978-0540-1
Nr:
2168313709
chapter in conference materials
27

Title:
Ekonomia pracy : gospodarka bez deficytu z ograniczonymi podatkami = Economics of Labor : Deficit Free Economy with Limited Taxes
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016) , s. 90-103. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307827
article
28

Title:
Laborism : the Economics Driven by Labor
Source:
Modern Economy. - vol. 6, no. 5 (2015) , s. 578-594. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168292235
article
29

Title:
Organizacja systemu finansowego i priorytety zarządzania w państwach tworzących integracyjną strefę walutową = Organization of Financial System and Priorities of Management in Countries Accessing to Integrative Currency Area
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (42) (2015) , s. 86-105. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297281
article
30

Title:
Towards an Integrative Currency Area = Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 13 (2015) , s. 9-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168300897
article
31

Title:
Accounting and the GDP Measurement System
Source:
Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka : zbìrnik naukovih prac'. - vip. 1 (45), t. 2 (2015) , s. 281-286. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296559
article
32

Title:
Gdy rachunkowość była ekonomią = When Accounting Was Economics
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 83, nr 139 (2015) , s. 167-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168298639
article
33

Title:
Economics Approaches the Fork in the Road : Labor Self-Financing and Tax Free Compensations or Toil of Deficit and Deflation
Source:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 3, no 2 (2015) , s. 86-94. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168292427
article
34

Title:
Problematyka wynagradzania za pracę w kontekście zagrożenia deflacją = Work Remuneration versus Risk of Deflation
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 19, nr 2 (2015) , s. 11-27. - Tytuł numeru: Zarządzanie i logistyka - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312225
article
35

Title:
Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa = Accounting as Part of an Economic Activity Measurement System
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 75 (131) (2014) , s. 7-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168279949
article
36

Title:
Rachunkowość w utrzymywaniu równowagi ekonomicznej = Accounting in Maintaining the Economic Equilibrium
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 79, nr 135 (2014) , s. 9-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168289821
article
37

Title:
Formation of the Integrative Currency Area
Source:
SOP Transactions on Economic Research. - vol. 1, no 1 (2014) , s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168271732
article
38

Title:
Kategoria kapitału i fundamentalne zasady kształtujące rzeczywistość ekonomiczną
Source:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 15-45. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168280975
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Geopolityczne przesłanki i ekonomiczne podstawy unii walutowej Europy Centralnej = Geopolitical Premises and Economic Fundamental of the Central Europe Integrative Currency Area
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 161-175. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283189
article
40

Title:
Strefy walutowe narzędziem ekonomicznej integracji czy dyskryminacji? Dylematy akcesji Polski do strefy euro
Source:
Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej / red. Alicja Dziuba-Burczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 13-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-303-9
Nr:
2168291701
chapter in monograph
41

Title:
Dualizm kapitału i aktywów jako podstawa rachunkowości i ekonomii
Source:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 46-69. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168280977
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
339 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168280973
See related chapters
43

Conference:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Title:
Why Developed Economies are at Risk of Deflation?
Source:
Managing Disruption and Destabilisation / red. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286525
chapter in conference materials
See main document
44

Title:
Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego : dylematy przystąpienia Polski do strefy euro = The Theoretical Foundation of an Integrating Currency Area : the Dilemmas of Introduction Euro Currency in Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 110-133. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286273
article
45

Title:
The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency
Source:
Modern Economy. - vol. 5, no. 4 (2014) , s. 289-302. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276897
article
46

Title:
Wstęp
Source:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 9-13
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168281039
preface / summary
See main document
47

Title:
Rachunkowość pracy jako podstawa organizacji gospodarki
Source:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 269-300. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168281035
chapter in monograph
See main document
48

Title:
The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency
Source:
Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1494/Magazyn
Nr:
2168303291
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications = Zastosowanie analitycznej funkcji produkcji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 72 (128) (2013) , s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168265516
article
50

Title:
Fundamentalne zasady leżące u podstaw nauki rachunkowości = Fundamental Laws Underlying the Theory of Accounting
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 70 (126) (2013) , s. 43-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168257520
article
51

Title:
Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 74 (130) (2013) , s. 7-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168276893
article
52

Title:
Tandem kapitału i pracy podstawą spójnej teorii i praktyki społeczno-ekonomicznej
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 157-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261764
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Scientific Provenance of Accounting
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 813-829 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168275125
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Viktor Ivanovych Chuzhykov , Michał Gabriel Woźniak , Łukasz Jabłoński , Dmytro Grygorovych Lukianenko , Mieczysław Dobija
Title:
Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy
Source:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / red. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 18-180
ISBN:
978-966-483-711-8
Access mode:
Nr:
2168298905
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Scientific Provenance of Accounting
Source:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 1, nr 2 (2013) , s. 16-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257574
article
56

Title:
The Theoretical Basis of an Integrating Currency Area : the Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone
Source:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 4 (123) (2013) , s. 3-24. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270376
article
57

Title:
Towards Scientific Economics
Source:
Modern Economy. - vol. 4, no. 4 (2013) , s. 293-304. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257534
article
58

Title:
Polityczny program działań wynikający z badań kapitału ludzkiego = Political Program of Human Capital Development Based on Accomplished Research
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 30 (2013) , s. 119-137. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256734
article
59

Title:
Kategoria kapitału i fundamentalne zasady kształtujące rzeczywistość ekonomiczną
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 4-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276737
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
Alternatywny program badań kapitału ludzkiego = Alternative Research Program of Human Capital
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 24 (2012) , s. 248-267. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168233332
article
61

Title:
Rachunkowość zarządcza i controlling
Edition:
Wyd. 2, 8 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
374 s.: il.; 24 cm
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15068-6
Nr:
2168290013
monograph
62

Title:
Równoważenie finansów publicznych
Source:
Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze / [red. nauk. Andrzej MALAWSKI przy współudz. Jana TATARA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 21-42 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-573-4
Nr:
2168231150
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive
Publisher address:
Kiev: Kondor-Izdatel'stvo, 2012
Physical description:
238, [1] s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-966-351-370-6
Nr:
2168329189
monograph
64

Title:
Tandem kapitału i pracy podstawą spójnej teorii i praktyki społeczno-ekonomicznej
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 157-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240062
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Rozmowa o ekonomii: monetaryzm czy laboryzm?
Source:
Management and Business Administration. Central Europe. - nr 6 (119), s. 112-123 - Bibliogr.
Nr:
2168248500
voice in discussion / interview
66

Title:
Antykryzysowe zarządzanie produktywnością pracy = Labor Productivity Control for Crises Prevention
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (150) (2012) , s. 115-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168236654
article
67

Title:
Dualizm kapitału i aktywów jako podstawa rachunkowości i ekonomii
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 39-65. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276739
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Title:
Political Reforms based on a Human Capital Research Programme
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 8 (2012) , s. 9-29 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168259780
article
69

Title:
Dialog o kapitale ludzkim
Source:
Biznes.pl. - [odczyt: 03.06.2015]
Access mode:
Nr:
2168292333
voice in discussion / interview
70

Title:
Makroekonomiczny wskaźnik produktywności pracy
Source:
Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki / red. Alicja DZIUBA-BURCZYK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 41-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-210-0
Nr:
2168257496
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Zasada dualizmu i zapis podwójny jako determinanty teorii rachunkowości
Source:
Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki / red. Alicja DZIUBA-BURCZYK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 13-39 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-210-0
Nr:
2168257494
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Ponadczasowe i cywilizacyjne znaczenie zapisu podwójnego = Timeless Greatness and Significance of the Double-entry
Source:
Management and Business Administration. Central Europe. - nr 4 (117) (2012) , s. 3-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168236720
article
73

Title:
Labor Productivity vs. Minimum Wage Level
Source:
Modern Economy. - Vol. 2, No. 5 (2011) , s. 780-787. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221712
article
74

Title:
Szkice z historii rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011
Physical description:
123 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-01-9
Nr:
2168220726
monograph
75

Title:
Teoria i ekonomiczne znaczenie rachunkowości pracy
Source:
Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 129-151. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-603-5
Nr:
2166400700
chapter in monograph
76

Title:
Ekonomia matematyczna czy ekonomia fizyczna = Mathematical or Physical Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 211 (2011) , s. 68-85. - Tytuł numeru: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych : elementy teorii - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168233348
article
77

Title:
Alternatywny program badań kapitału ludzkiego = Alternative Research Program of Human Capital
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI, s. 19-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270820
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Title:
Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
174 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-552-9
Nr:
2168228154
See related chapters
79

Title:
Racjonalny system prawa jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego
Source:
Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 147-161
ISBN:
978-83-7252-552-9
Nr:
2168306561
chapter in monograph
See main document
80

Title:
Laboryzm : naukowy program badań w zakresie kapitału ludzkiego i pracy = Laborizm : Research Program of Human Capital and Labor = Laborizm : naukova programa doslìdženʹ v sferìlûdsʹkogo kapìtalu ì pracì
Source:
Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 3(21), č. 1 (2011) , s. 119-134. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168222952
article
81

Title:
Economy Sentenced to Growing Budget Deficit versus the Balanced by Labour Self Financing
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / red. Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 169-191 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228112
chapter in monograph
See main document
82

Title:
Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego
Source:
Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 82-112
ISBN:
978-83-7252-552-9
Nr:
2168306563
chapter in monograph
See main document
83

Title:
Teoria kapitału w środowisku nauk ekonomicznych
Source:
Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 9-37
ISBN:
978-83-7252-552-9
Nr:
2168228156
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Samofinansowanie pracy jako podstawa bezdeficytowej gospodarki
Source:
Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 113-146
ISBN:
978-83-7252-552-9
Nr:
2168228182
chapter in monograph
See main document
85

Title:
Kapitał ludzki i produktywna praca jako źródło pieniędzy
Source:
Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy / red. Alicja Dziuba-Burczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011, s. 93-110
ISBN:
978-83-7571-153-0
Nr:
2168230306
chapter in monograph
86

Title:
Samofinansowanie pracy podstawą bezdeficytowej gospodarki = Self Financing of Labour as the Fundamental of Deficit-Less Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 19 (2011) , s. 234-251. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227404
article
87

Title:
Produktywność pracy w Polsce na tle wybranych krajów OECD = Work Productivity in Poland and Chosen OECD Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 859 (2011) , s. 29-45. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218554
article
88

Title:
How to Convert Economics to Science = Jak przeistoczyć ekonomię w naukę
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 17, nr 1 (2011) , s. 83-103. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168220684
article
89

Title:
Zapis podwójny jako wspólny paradygmat rachunkowości i ekonomii = Double-entry Bookkeeping as a Common Paradigm for Accounting and Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 861 (2011) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227512
article
90

Title:
Rachunkowość zarządcza i controlling
Edition:
Wyd. 2, dodr. 6
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Physical description:
374, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15068-6
Nr:
2168323249
monograph
91

Title:
Zatratnaâ funkciâ proizvodstva v formirovanii zarabotnoj platy na predpriâtii
Source:
Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - vipusk 27 (2011) , s. 179-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Series:
(Ekonomìčnì nauki)
Access mode:
Nr:
2168221690
article
92

Title:
Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange
Source:
Modern Economy. - Vol. 2, No. 2 (2011) , s. 142-152. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221388
article
93

Title:
Szacowanie średniej wartości kursu walutowego na podstawie danych makroekonomicznych
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 182-194. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218716
chapter in conference materials
See main document
94

Title:
Âvlâetsâ li buhgalterskij učet naučnoj disciplinoj? = Czy jest rachunkowość dyscypliną naukową?
Source:
Vìsnik Žitomirs'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu : naukovij žurnal zasnovanij u kvìtnì 1994 r. vihodit' čotiri razi na rìk = Journal Zhytomyr State Technological University. - nr 1 (55) (2011) , s. 76-81. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168218568
article
95

Title:
Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
251 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-156
Nr:
51660
doctoral dissertation
96

Title:
Wpływ kapitału instytucjonalnego i intelektualnego na rozwój ekonomiczny = How Institutional and Intellectual Capital Influence Economic Development
Source:
Master of Business Administration. - nr 2 (103) (2010) , s. 21-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2162184097
article
97

Title:
Samofinansowanie pracy jako podstawa bez deficytowej gospodarki
Source:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA, s. [97]-[137]
Signature:
NP-1107/1/Magazyn
Nr:
2168280589
chapter in unpublished scientific work
See main document
98

Title:
Fundamentalne prawa kapitału jako podstawa gospodarki towarowo-pieniężnej
Source:
Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 169-190
ISBN:
978-83-7252-500-0
Nr:
2165760167
chapter in monograph
See main document
99

Title:
Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ
Redakcja:
Butynec F.
Publisher address:
Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
299, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-4-5
Nr:
2164997945
See related chapters
100

Title:
Economics in Harmony with the Fundamental Principles
Source:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / red. Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 25-42. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161836146
chapter in monograph
See main document
101

Title:
Natura czasu a kwoty amortyzacji środków trwałych = The Nature of Time and Depreciation Rates of Fixed Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 829 (2010) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53113
article
102

Title:
Gospodarka jako gra o sumie niezerowej : natura kapitału i zysku
Source:
Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 21-49
ISBN:
978-83-7252-500-0
Nr:
2165743464
chapter in monograph
See main document
103

Title:
Open Source Currency and Balanced Credit Size = Zmienne kształtujące ograniczenie kredytu w gospodarce
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 16, nr 2 (2010) , s. 39-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165626145
article
104

Title:
Teoria kapitału w środowisku nauk ekonomicznych
Source:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA, s. [6]-[35]
Signature:
NP-1107/1/Magazyn
Nr:
2168280581
chapter in unpublished scientific work
See main document
105

Title:
Rachunkowość pracy jako podstawa gospodarki towarowo-pieniężnej = Accounting for Labour as a Foundation of the Money-Goods Economy
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 33-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2164960876
article
106

Title:
Analìz podìbnostì polʹsʹkoï ta ukraïnsʹkoï ekonomìk za zmìnami produktivnostì pracì
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 107-129
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336619
chapter in monograph
See main document
107

Title:
Teoria pomiaru kapitału i zysku
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
200 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-500-0
Nr:
2165742757
See related chapters
108

Title:
Accounting for Growth the China's Economy Along with an Unorthodox Methodology
Source:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 211-224. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161896475
chapter in monograph
See main document
109

Title:
Economy Sentenced for Growing Budget Deficit versus the Balanced by Labour Self Financing : Second International Conference ICE - TEA, 'The Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities', Gyrne, North Cyprus, September 1-3, 2010 [dokument elektroniczny]
Source:
The Global Economy After the Crisis : Challenges and Opportunities, s. 1-27. - [odczyt: 05.02.2015] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168287155
varia
110

Author:
Mieczysław Dobija , S.F. Legenčuk
Title:
Intellektual'no-institucionnyj kapital i proizvoditel'nost' truda
Source:
Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 164-187
ISBN:
978-83-929699-4-5
Nr:
2165102924
chapter in monograph
See main document
111

Title:
Ekonomia w świetle fundamentalnych praw kapitału
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 127-144 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165305494
chapter in monograph
See main document
112

Author:
Mieczysław Dobija , L. Čiževskaâ , M. Šigun
Title:
Zakony kapitala kak osnova tovarno-denežnoj èkonomiki
Source:
Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 230-253
ISBN:
978-83-929699-4-5
Nr:
2165093111
chapter in monograph
See main document
113

Title:
Kapitał intelektualno-instytucjonalny i produktywność pracy
Source:
Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 118-139
ISBN:
978-83-7252-500-0
Nr:
2165760020
chapter in monograph
See main document
114

Title:
Monetary Causes of the Instability of Financial Systems
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 6 (2010) , s. 33-50 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219060
article
115

Title:
Modelowanie rachunku kosztów i dobór metod budżetowania w szpitalu
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
201 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-165
Nr:
52061
doctoral dissertation
116

Author:
Mieczysław Dobija , I. Žiglej , N. Malûga
Title:
Èkonomika kak igra s nenulevoj summoj : priroda kapitala i pribyli
Source:
Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 32-67
ISBN:
978-83-929699-4-5
Nr:
2165095737
chapter in monograph
See main document
117

Title:
Rachunkowość jako dyscyplina naukowa = Accounting as a Scientific Discipline
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 59 (115) (2010) , s. 25-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166198504
article
118

Title:
Integralność triady "kapitał-praca-pieniądz" warunkiem spójności społeczno ekonomicznej = Integrity of Triad "Capital-Labour-Money" as Determinant of Socio-Economic Consistency
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 16 (2010) , s. 17-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2162183654
article
119

Title:
Produktywność pracy a rozmiar sektora publicznego = Labour Productivity vs. the Size of the Public Sector
Source:
Master of Business Administration. - nr 1 (96) (2009) , s. 3-12. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50193
article
120

Title:
Natura i piękno zapisu podwójnego = The Nature and Beauty of Double-Entry Bookkeeping
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 796 (2009) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50036
article
121

Title:
Istota pracy w fizyce i rachunkowości = The Nature of Work in Physics and Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 796 (2009) , s. 33-45. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50043
article
122

Title:
Economics in a Context of the Fundamental Principles
Source:
Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009 - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009, s. 5. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2166384618
varia
123

Title:
Wskaźnik produktywności pracy jako miernik rozwoju i wyznacznik wzrostu
Source:
Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2009, s. 39-60. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-26-4
Nr:
2166376322
chapter in monograph
124

Author:
Viktor Ivanovych Chuzhykov , Mieczysław Dobija , Łukasz Jabłoński , Dmytro Grygorovych Lukianenko , Svitlana Volodymyrivna Sidenko , Michał Gabriel Woźniak
Title:
Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej
Source:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 21-163
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302655
chapter in monograph
See main document
125

Title:
Refleksje o życiowej postawie Profesora Zbigniewa Messnera
Source:
Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 36
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-579-5
Nr:
2166383422
chapter in monograph
126

Title:
Natura zysku i tempo wzrostu kapitału = Nature of Income a Rate of Capital Growth
Source:
Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-579-5
Nr:
2166383467
chapter in conference materials
127

Title:
Kapitał intelektualno-instytucjonalny i produktywność pracy
Source:
Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 117-139
Signature:
NP-1290/1/Magazyn
Nr:
2168233732
chapter in unpublished scientific work
See main document
128

Title:
Stała ekonomiczna jako miernik naturalnego potencjału wzrostu = The Economic Constant as a Measurement of Natural Growth Potential
Source:
Master of Business Administration. - nr 6 (2009) , s. 42-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50349
article
129

Title:
Theoretical Grounds of Public Finance Reform
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 5 (2009) , s. 7-25 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2161874528
article
130

Title:
Model wzrostu uwzględniający rozwój kapitału ludzkiego
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 325-340 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 4)
ISBN:
978-83-7252-444-7
Nr:
51323
chapter in monograph
See main document
131

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych = Fundamental Causes of Financial Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 13, nr 2, cz. 1 (2009) , s. 171-192. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 1, Gospodarka, Finanse, Pedagogika - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166081634
article
132

Title:
Accounting for Growth of the China Economy Along with an Unorthodox Methodology [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2009
Physical description:
19 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; November 4)
Notes:
Working Paper No 25/KR/1/09/S/489, Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221988
publishing series
133

Title:
Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych = Theory of Capital as a Fundamental of the Public Finance Reform
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 14 (2009) , s. 321-338. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50488
article
134

Title:
Gospodarka jako gra o sumie niezerowej : natura kapitału i zysku
Source:
Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 18-49
Signature:
NP-1290/1/Magazyn
Nr:
2168233170
chapter in unpublished scientific work
See main document
135

Title:
Zarządzanie transakcjami walutowymi w warunkach fluktuacji kursu = The Management of Currency Transactions in the Condition of a Fluctuating Exchange
Source:
Master of Business Administration. - nr 4 (96) (2009) , s. 27-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165156270
article
136

Title:
Labour Productivity Ratio as a Core of International Economic Comparisons
Source:
General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / red. Ireneusz GÓROWSKI - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 401-427. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Koźmiński Entrepreneurship and Management)
ISBN:
978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
Nr:
2165692252
chapter in monograph
See main document
137

Title:
Teoria wzrostu kapitału jako podstawa spójności społeczno-ekonomicznej = Capital Growth Theory as the Basis of Socio-Economic Cohesion
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 12 (2008) , s. 199-210. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
50634
article
138

Title:
Rachunkowość i ekonomia w perspektywie zasad fundamentalnych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 4-28 - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278195
chapter in unpublished scientific work
See main document
139

Title:
Produktywność pracy a tempo wzrostu kapitału = Labour Productivity Versus Rate of Capital Growth
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 9 (2008) , s. 21-29. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie - Bibliogr.
Nr:
2166497009
article
140

Title:
Rachunkowość zarządcza i controlling
Edition:
Wyd. 2, dodr. 5.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
374, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15068-6
Nr:
2168268970
monograph
141

Title:
Produktywność pracy i kurs waluty w porównaniach PKB
Source:
Master of Business Administration. - nr 3 (92) (2008) , s. 8-17 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166585964
article
142

Conference:
IEA 15th World Congress, Stambuł, Turcja, od 2008-06-25 do 2008-06-29
Title:
Labour Productivity Ratio and International Comparisons of Economic Performance : Formalization of the PPP Theory and Preliminary Examinations [dokument elektroniczny]
Source:
IEA 15th World Congress, s. 1-23. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168320931
varia
143

Title:
Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego : zespół z liderem klasy światowej
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 42 (98) nr specj., s. 17-18
Nr:
2168340995
varia
144

Title:
Emergo
Number:
vol. 13, nr 1 (44)
Publisher address:
Cracow: University of Economics Press, 2008
Nr:
2161817289
journal / series editorial
145

Title:
Labour Productivity Ratio and International Comparison of Economic Performance : Formalization of the PPP Theory and Preliminary Examinations
Source:
Emergo. - vol. 13, nr 1 (44) (2008) , s. 3-19 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2161819316
article
146

Author:
Mieczysław Dobija , G. V. Umancìv
Title:
Oblìk ì ekonomìka
Source:
Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ / red. L.V. Napadovs'koï - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2008, s. 595-640 - Bibliogr.
ISBN:
966-929-356-0
Nr:
2166717413
chapter in monograph
147

Title:
Monetary Causes of the Financial Systems Instability
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 248-265. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278231
chapter in unpublished scientific work
See main document
148

Conference:
Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, Charków, Ukraina, od 2008-10-24 do 2008-10-24
Title:
Capital and Labour as the Scientific Categories
Source:
Облік інтелектуального капіталу: сучасний стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / red. М. І. Бондаренко - Harkìv: HÌBM, 2008, s. 5-23
ISBN:
978-966-7641-36-8
Nr:
2168314031
chapter in conference materials
149

Author:
Mieczysław Dobija , R. Mamezìč , M. S. Puškar , A. P. Šapovalova , Â. V. Sokolov , S. M. Bičkova
Title:
Ìstorìâ oblìku
Source:
Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ / red. L.V. Napadovs'koï - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2008, s. 32-101 - Bibliogr.
ISBN:
966-929-356-0
Nr:
2166678138
chapter in monograph
150

Title:
Labour Productivity of the Ukrainian Economy at the International Background
Source:
Prìoriteti nacìonal'nogo ekonomìčnogo rozvitky v kontekstì globalìzacìjnih viklikìv : Tezi dopovìdej : 20-21 listopada 2008 rok. Č. 1 / red. A.A. Mazaraki - Kìïv: KNTEU, 2008, s. 82-83
ISBN:
966-629-363-3 ; 966-629-364-9
Nr:
2168305575
varia
151

Author:
Mieczysław Dobija , O. A. Bakurova , Bartosz Kurek
Title:
Kapìtal ta principi dvoïstostì
Source:
Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ / red. L.V. Napadovs'koï - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2008, s. 102-141
ISBN:
966-929-356-0
Nr:
2166714504
chapter in monograph
152

Title:
Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności = Wage Productivity Measure in Profit and Profitability Controlling
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1174 (2007) , s. 204-214. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166370591
article
153

Title:
Godziwe wartości i godziwe nierówności = Fair Values and Fair Inequalities
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 10 (2007) , s. 182-195. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166473774
article
154

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Bezpośrednie finansowanie pracy w sektorze publicznym jako wyznacznik gospodarki XXI wieku
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 55-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165920813
chapter in conference materials
See main document
155

Title:
Teoria procentu i wzrostu kapitału
Source:
Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, 2007, s. 11-20 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-16-5
Nr:
2166712189
chapter in monograph
156

Author:
Title:
Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
230 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-50
Nr:
52359
doctoral dissertation
157

Title:
Dobro ukryte w wolnorynkowej gospodarce towarowo-pieniężnej
Source:
Oblicza dobra : sympozja 2 - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 93-125
ISBN:
978-83-7252-376-1
Nr:
2166113440
chapter in conference materials
158

Conference:
VI-a Mìžnarodna naukova konferencìâ, Žitomir, Ukraina, od 2007-10-18 do 2007-10-19
Title:
Geneza i teoria zapisu podwójnego
Source:
Naukovì doslìdženiâ v sferì buhgaltersʹkogo oblìku, kontrolû ta analizu : teoretiko-praktične značennâ ì naprâmi podalʹšogo rozvitku : VI-a Mìžnarodna naukova konferencìâ - Žitomir, 18-19 žovtnâ 2007 g - Žitomir: Ministerstvo vědy a osvěty, 2007, s. 58-83 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-683-139-5
Nr:
2168306121
chapter in conference materials
159

Title:
Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych = The Production Function and the Level of Bonus Pay
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 752 (2007) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50913
article
160

Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości "Rachunkowość w teorii i praktyce", Poznań, Polska, od 2007-09-22 do 2007-09-23
Title:
Analiza teoretyczna współzależności kategorii kapitału, pracy, płacy i pieniądza
Source:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa / red. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 96-108 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2165342650
chapter in conference materials
161

Title:
Emergo
Number:
vol. 12, nr 1 (43)
Publisher address:
Cracow: University of Economics Press, 2007
Nr:
2166556858
journal / series editorial
162

Title:
Rachunkowość zarządcza i controlling
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Physical description:
374, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15068-6
Nr:
52090
monograph
163

Title:
Rachunkowość a gospodarka towarowo-pieniężna = Accounting and the Money-Goods Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 752 (2007) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50909
article
164

Title:
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
178 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-52
Nr:
52357
doctoral dissertation
165

Author:
Iwona Cieślak , Mieczysław Dobija
Title:
Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego = Theoretical Foundations for Human Capital Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 735 (2007) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51059
article
166

Conference:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie, Kołobrzeg, Polska, od 2006-04-05 do 2006-04-07
Title:
Premia za ryzyko jako naturalna stała w ekonomii wolnorynkowej
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (2007) , s. 29-46. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Cz. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 462)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168219024
article
167

Title:
Natura czasu a amortyzowanie środków trwałych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 4-18 - Bibliogr.
Signature:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272694
chapter in unpublished scientific work
See main document
168

Title:
Dilemmas of Applying Exchange Rates in International Comparisons = Metody sravnitelʹnogo analiza v tranzitivnoj èkonomike
Source:
Problemy razvitiâ tranzitivnoj èkonomiki : innovacionnostʹ, ustojčivostʹ, globalizaciâ : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Minsk, 22-23 maâ 2007 g. / red. V.N. Šimov, G.A. Korolenok, A.V. Bondarʹ, R.P. Valevič, E.F. Kireeva, L.N. Nehoroševa, D.A. Pankov, V.N. Usoskij, O.S. Šimova, G.A. Šmarlovskaâ, L.A. Česnokova - Minsk: BGÈU, 2007, s. 218-222
ISBN:
978-985-484-434-3
Access mode:
Nr:
2168306139
chapter in conference materials
169

Title:
Syntetyczny miernik zarządzania i analiza produktywności przedsiębiorstwa = A Composite Measure of Management and an Analysis of Enterprise Productivity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 735 (2007) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51058
article
170

Title:
Teoria procentu składanego i wzrostu kapitału
Source:
Master of Business Administration. - nr 4 (87) (2007) , s. 12-17 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166473634
article
171

Title:
Abstract Nature of Capital and Money
Source:
New Developments in Banking and Finance / red. Linda M. Cornwall - New York: Nova Science Publishers, 2007, s. 89-114. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-60021-576-6 ; 1-60021-576-9
Nr:
2166596244
chapter in monograph
172

Title:
A Method of Comparing GDP per Capita
Source:
Emergo. - vol. 12, nr 1 (43) (2007) , s. 13-24 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166557712
article
173

Title:
Produktywność pracy w aspekcie makro- i mikroekonomicznym = Productivity of Labour in Macro- and Microeconomic Aspects
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1183 (2007) , s. 25-37. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166409255
article
174

Title:
Premia za ryzyko jako stała ekonomiczna = Risk Premium as an Economic Constant
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - r. 57, nr 6 (677) (2006) , s. 11-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166566295
article
175

Title:
Funkcja produkcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Production Function in Enterprise Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 691 (2006) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52647
article
176

Title:
Teoretyczne przesłanki wartości godziwej = Theoretical Premises of Fair Value
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 32 (88) nr specj. (2006) , s. 39-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166551826
article
177

Title:
Zasada dualizmu jako podstawowy paradygmat rachunkowości i ekonomii = Duality Principle as Fundamental Paradigm of Accounting and Economy
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 35 (91) (2006) , s. 5-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166551485
article
178

Title:
Dowód istnienia i liczbowa ocena premii za ryzyko = Existence and Estimation of the Risk Premium
Source:
Mathematical Economics. - no. 3 (10) (2006) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302519
article
179

Title:
Deterministyczna premia za ryzyko?
Source:
Master of Business Administration. - nr 1 (78) (2006) , s. 6-12 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166471965
article
180

Title:
Bezpodatkowe finansowanie płacowych wydatków rządowych
Source:
Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską / red. Andrzej Szplit - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2006, s. 3-19 - Bibliogr.
ISBN:
83-60056-15-3
Nr:
2168303163
chapter in conference materials
181

Title:
Abstrakcyjna natura pieniądza i T-model gospodarki towarowo-pieniężnej = Abstract Nature of Money and T-model of Money Economy
Source:
Problemy Społeczne i Ekonomiczne. - vol. 3 (2006) , s. 145-175. - Summ.
Nr:
2166113859
article
182

Title:
Nêparametričêskaâ funkciâ proizvodstva v ocenkê upravlêniâ i v formirovanii dênêžnych prêmij
Source:
Fìnansi, oblìk i audit - Kiïv: Kiïvskij nacìonalnij ekonomičnij unìversitet, 2006, s. 16-31. - Soderž - Bibliogr.
Series:
(Zbìrnik Naukovih Prac. Spêcìalnij vipusk)
ISBN:
966-574-848-3
Nr:
2168328531
chapter in monograph
183

Title:
Wartość godziwa jako kryterium prawdy w teorii ekonomicznej
Source:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 125-150 - Bibliogr.
Series:
(Dni Jana Pawła II)
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
2166097979
chapter in monograph
See main document
184

Title:
Productive Labour as a Key Factor of Successful Transformation : Polish and Ukrainian Socio-economic Dilemmas
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / red. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 83-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166218109
chapter in monograph
See main document
185

Conference:
FENS. Symposium. Polish Physical Society, Kraków, Polska, od 2006-04-21 do 2006-04-22
Title:
Theory of Capital in Relation to the Laws of Thermodynamics
Source:
Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006, s. 9-10. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-89585-09-X
Nr:
2168320153
varia
186

Title:
Bieżący i odroczony podatek dochodowy w ocenie wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
169 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-22
Nr:
52574
doctoral dissertation
187

Title:
Zasada dualizmu jako podstawowy paradygmat rachunkowości i ekonomii = Duality Principale as Fundamental Paradigm of Accounting and Economy
Source:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 3-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286409
chapter in unpublished scientific work
See main document
188

Title:
Slovnik oblìkovo-ekonomìčnih termìnìv : ukraïns'ka, rosìjs'ka, anglìjs'ka, bolgars'ka, nìmec'ka, pol's'ka, francuz'ka
Edition:
2-ge vid., dop. i pererob.
Redakcja:
Butinec' F. F.
, Trìponov T.B.
, Mošen'skij S.Z.
Publisher address:
Žitomir: "Ruta", 2006
Physical description:
[2], 695, [1] s.; 21 cm.
ISBN:
966-8059-85-9
Nr:
2168219194
189

Title:
Międzynarodowe porównywanie wartości = International Comparisons of Values
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 8 (2006) , s. 117-127. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166550808
article
190

Title:
The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach = Priroda kapìtalu ta grošovo-tovarnoï ekonomìki usučasnomu energetičnomu pìdhodì
Source:
Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 3 (2005) , s. 214-249. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320949
article
191

Title:
O istnieniu i prawach zachowania kapitału
Source:
Master of Business Administration. - nr 1 (72) (2005) , s. 8-16 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166473400
article
192

Title:
Analiza progu rentowności w rachunku kosztów działań
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 45
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270726
lexical items
193

Title:
Existence and Size of the Risk Premium
Source:
Mathematical Economics. - 2(9) (2005) , s. 5-20. - summ. - Bibliogr.
Nr:
2167955861
article
194

Title:
Financing Labour in the Public Sector without Tax Funds
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005) , s. 5-20 - Bibliogr.
Nr:
2166400215
article
195

Title:
Rachunkowość zarządcza i controlling
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2005
Physical description:
374 s.: il.; 24 cm
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14407-6
Nr:
2168221228
monograph
196

Title:
Próg rentowności produkcji wieloasortymentowej
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 599-600
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270736
lexical items
197

Title:
Teoria rachunkowości w zarysie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
319 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
52718
See related chapters
198

Title:
Marża kontrybucyjna w analizie progu rentowności
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 456-459
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270732
lexical items
199

Title:
Normowanie i finansowanie kosztów pracy w jednostkach publicznych
Source:
Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. T. 1, Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty / red. Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2005, s. 185-198 - Bibliogr.
ISBN:
83-227-2477-2
Nr:
2166471964
chapter in monograph
200

Title:
A Method for Comparing GDP Per Capita
Source:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / red. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 315-337. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166557651
chapter in conference materials
See main document
201

Title:
Analogia energii i kapitału = Capital and Energy: the Strong Analogy
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005) , s. 182-191. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań - Bibliogr.
Nr:
52501
article
202

Conference:
Koncepciâ rozvitku buhtalterskogo obliku, analizu i auditu v umovah mižnarodnoi integracii. Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ. Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, Kijów, Ukraina, od 2005-04-20 do 2005-04-22
Title:
Theoretical Problems of Applying Exchange Rates in Accounting and Reporting
Source:
Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції : Тези доп. Ч. 1 / red. А. Д. Бутко - Kiiv: Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, 2005, s. 10-14
ISBN:
966-629-154-1; 966-629-155-X
Nr:
2168328589
chapter in conference materials
203

Title:
Poznawcze i decyzyjne problemy audytu wewnętrznego w systemie informatycznym rachunkowości
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
270 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 26 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/276
Nr:
2168221274
doctoral dissertation
204

Title:
Some Remarks on Say's Laws as a Balancing Issue
Source:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / red. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 513-525. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166557609
chapter in conference materials
See main document
205

Title:
Concepts of Physics in Accounting and the Money-Goods Economy : Capital and Labour Issues
Source:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / red. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 51-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166535515
chapter in conference materials
See main document
206

Title:
Czy ekonomię kształtują deterministyczne stałe? = The Risk Premium as an Economic Constant
Source:
Problemy Społeczne i Ekonomiczne. - vol. 2 (2005) , s. 145-160. - Summ.
Nr:
2166234013
article
207

Title:
Analiza wrażliwości progu rentowności
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 71-72
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270730
lexical items
208

Title:
Rachunkowość a gospodarka towarowo-pieniężna
Source:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 79-112
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166519304
chapter in textbook
See main document
209

Title:
Capital and Discount Rates in the Context of Thermodynamic Entropy
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005) , s. 31-47 - Bibliogr.
Nr:
2166402858
article
210

Title:
Dynamiczna równowaga kapitału jako źródło praw ekonomicznych = Dynamic Equilibrium of Capital as the Source of Economic Laws
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 6 (2005) , s. 15-25. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166562534
article
211

Title:
Nature and the Size of the Risk Premium [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Cracow: University of Economics, 2005
Physical description:
12 s.: il.; 30 cm
Series:
(General Accounting Theory Working Paper)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168320929
publishing series
212

Title:
Analiza progu rentowności przy uwzględnieniu podatku dochodowym
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 43-45
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270722
lexical items
213

Title:
Dowód istnienia i liczbowa ocena premii za ryzyko : artykuł dyskusyjny = Existence and Estimation of the Market Risk Premium
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 30 (86) (2005) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166527319
article
214

Title:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference
, Martin Susan
Publisher address:
Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005
Physical description:
525 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Summ., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166535401
conference materials
See related chapters
215

Title:
Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 43-78
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166512593
chapter in textbook
See main document
216

Author:
Mieczysław Dobija , Martyna Sliwa
Title:
Money as an Intellectual Venture [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2005
Physical description:
32 ekrany: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; December 3)
Notes:
[odczyt: 28.12.2011], Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221990
publishing series
217

Title:
Analityczna funkcja produkcji i wskaźnik produktywności pracy = Analytical Production Function and Work Productivity Ratio
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 46-47 (2005) , s. 87-102. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166376118
article
218

Title:
Analiza progu rentowności
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 40-42
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270718
lexical items
219

Title:
Wielkości krytyczne w ujęciu gotówkowym
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 791-792
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270740
lexical items
220

Title:
Dowód istnienia i liczbowa ocena premii za ryzyko
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 4-19 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273106
chapter in unpublished scientific work
See main document
221

Title:
Teoretyczne podstawy płacy. Cz. 1 = Theoretical Premises of Pay
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 5 (2005) , s. 3-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166495694
article
222

Title:
Teoretyczne podstawy płacy. Cz. 2 = Theoretical Foundations of Pay
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 6 (2005) , s. 11-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166495934
article
223

Title:
Analiza progu rentowności w ujęciu algebraicznym i graficznym
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 46-47
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270728
lexical items
224

Title:
Analiza progu rentowności a budżetowanie elastyczne
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 43
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270720
lexical items
225

Title:
Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 11-42
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166512197
chapter in textbook
See main document
226

Title:
Zgodność płacy z wartością pracy jako zasada równowagi ekonomicznej = Pay and Value of Labour Consistency as a Principle of Economic Balance
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (2004) , s. 27-43. - Tytuł numeru: Polityka społeczno-ekonomiczna - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168235810
article
227

Conference:
Problemy razvitiâ teorii buhalterskogo učeta, analiza i kontrolâ. Meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ. Brestskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet, Brześć, Białoruś, od 2004-09-10 do 2004-09-11
Title:
Theoretical Premises of Accounting for Human Capital
Source:
Problemy razvitiâ teorii buhgalterskogo učeta, analiza i kontrolâ : naučnoe izdanie / red. F.F. Butynec, V.S. Kivačuka - Brest-Žitomir: ŽGTU, 2004, s. 94-114 - Bibliogr.
ISBN:
966-683-108-2
Nr:
2168361084
chapter in conference materials
228

Title:
Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej
Source:
Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej / red. Adam Noga - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2004, s. 135-172 - Bibliogr.
Series:
(Kluczowe Problemy Gospodarki)
ISBN:
83-88700-03-0
Nr:
2168251716
chapter in monograph
229

Title:
About Nature of Capital
Source:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / red. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 79-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222062
chapter in conference materials
See main document
230

Title:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference
, Martin Susan
Publisher address:
Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004
Physical description:
536 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168221688
conference materials
See related chapters
231

Title:
Determinanty wartości pracy ludzkiej = Accounting and Monetary Economy Complementary Relationships
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 19 (75) (2004) , s. 19-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168220890
article
232

Title:
The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 26-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273594
chapter in unpublished scientific work
See main document
233

Title:
Kapitał jako podstawowa kategoria rachunkowości i ekonomii
Source:
Vìsnik Žitomirs'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - nr 2(28) (2004) , s. 64-83
Series:
(Ekonomični Nauki)
Nr:
2168287549
article
234

Title:
Magic Accounting : Financing Public Services without Tax Funds
Source:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / red. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 381-394. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222082
chapter in conference materials
See main document
235

Title:
Analityczna funkcja produkcji = Production Function in Enterprise Management
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 55, nr 9 (656) (2004) , s. 3-9. - Streszcz., summ.
Nr:
2168218184
article
236

Title:
Analityczna funkcja produkcji. Cz. 2 = The Analytical Function of Production
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 55, nr 11 (658) (2004) , s. 9-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168218178
article
237

Title:
Uwarunkowania zmniejszenia podatku dochodowego
Source:
Master of Business Administration. - nr 4 (69) (2004) , s. 3-9 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168291677
article
238

Title:
Conversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process
Source:
Emergo. - vol. 11, no. 4 (42) (2004) , s. 43-52 - Bibliogr.
Nr:
2168256660
article
239

Title:
Teoria kapitału, ryzyka i procentu = Theory of Capital, Risk and Percent
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 2, Cz. 1 (2004) , s. 27-45. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 389)
Nr:
2168313869
article
240

Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Prawo jednej ceny jako podstawa porównań międzynarodowych i konsolidacji sprawozdań finansowych = Law of One Price as a Basis for International Comparisons and Financial Statements Consolidation
Source:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 489-505. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168039072
chapter in conference materials
See main document
241

Title:
Istota gospodarki towarowo-pieniężnej a podatki od wynagrodzeń
Source:
Polski system podatkowy : założenia a praktyka / red. Alicja Pomorska - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 82-95. - Streszcz.
ISBN:
83-227-2264-8
Nr:
2168346146
chapter in monograph
242

Title:
Theories of Chemistry and Physics Applied to Developing an Economic Theory of Intellectual Capital
Source:
Intellectual Entrepreneurship Through or Against Institutions / red. Stefan Kwiatkowski, Patrice Houdayer - Warsaw: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 71-97
Series:
(Knowledge Café for)
ISBN:
83-89437-18-X
Nr:
2168241702
chapter in monograph
243

Title:
Równanie wymiany walut
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 5-25 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273592
chapter in unpublished scientific work
See main document
244

Title:
Koncepcja pieniądza w starożytnej rachunkowości = The Concept of Money in Ancient Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 619 (2004) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219190
article
245

Title:
Intelektual'nij ta ljuds'kij kapital jak ob'ekt doslidžennja v auditi
Source:
Auditor Ukraini. - nr 16(56) (2004) , s. 23-24
Nr:
2168334831
article
246

Title:
Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza
Source:
Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 185-205 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1594-X
Nr:
2168233232
chapter in conference materials
247

Title:
Pomiar ekonomiczny wartości intelektualnych w organizacjach rynkowych = Economic Measurement of Intellectual Values in Market Organizations
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233342
chapter in conference materials
See main document
248

Title:
Wage, Money and Accounting : Theoretical Relationships
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003) , s. 27-49 - Bibliogr.
Nr:
2168230638
article
249

Title:
The Theory of Account Unit and Accounting for Labour
Source:
General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 219-264. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-3-5
Nr:
2168225310
chapter in conference materials
See main document
250

Title:
Dowód na istnienie kapitału intelektualnego
Source:
Master of Business Administration. - nr 4 (63) (2003) , s. 33-40 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168272278
article
251

Title:
Zarządzanie przez funkcję produkcji
Source:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 137-145. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223854
chapter in monograph
See main document
252

Title:
Podstawowe kategorie ekonomiczne w teorii kosztów pracy = Fundamental Categories in Labour Cost Theory
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (2003) , s. 125-140. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50613
article
253

Title:
Dlaczego złoty się umocnił?
Source:
Master of Business Administration. - nr 1 (60) (2003) , s. 42-47 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168272184
article
254

Title:
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 6-19. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273724
chapter in unpublished scientific work
See main document
255

Title:
Stopa procentowa a stopa zwrotu z kapitału : w poszukiwaniu prawa natury = Interest and Rate of Return on Capital : Searching for Natural Law
Source:
Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 19-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89142-11-2
Nr:
2168287013
chapter in conference materials
256

Title:
General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003
Physical description:
561 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-915196-3-5
Nr:
2168224596
conference materials
See related chapters
257

Title:
Odpowiedź na replikę prof. Zbigniewa Grabowskiego
Source:
Master of Business Administration. - nr 1 (60), s. 47-48
Nr:
2168272280
voice in discussion / interview
258

Title:
O naturze kapitału = About Nature of Capital
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 17 (73) (2003) , s. 5-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261852
article
259

Title:
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 125-137. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233587
chapter in monograph
See main document
260

Title:
Zaawansowana rachunkowość zarządcza
Source:
Rachunkowość. - R. 54, nr 12 (2003) , s. 58-59
Nr:
2168356818
review
261

Title:
Rachunkowość kosztów pracy = Labour Cost Accounting
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 243-262. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225110
chapter in conference materials
See main document
262

Conference:
Konferencja naukowa Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, Międzyzdroje, Polska, od 2002-09-08 do 2002-09-10
Title:
Źródła wartości jednostki pieniądza
Source:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 8-10 września 2002 r. Cz. 1 / red. Waldemar Tarczyński - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002, s. 11-38
ISBN:
83-7241-256-1
Nr:
2168286967
chapter in conference materials
263

Title:
Pieniądz w teorii rachunkowości
Source:
Master of Business Administration. - nr 1 (54) (2002) , s. 40-45 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168272182
article
264

Title:
Monetary Unit Stability in Holistic Approach : International Workshops
Publisher address:
Warsaw: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2002
Physical description:
366 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-86846-73-9
Nr:
2168271878
conference materials
See related chapters
265

Title:
Kapitał, pieniądz i rachunkowość w systemie gospodarki towarowo-pieniężnej : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2001/2002 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 12-35
ISBN:
83-7252-118-2
Nr:
2168358024
chapter in book
266

Title:
Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie ekonomii i rachunkowości = Human and Intellectual Capital in Terms of Economics and Accounting
Source:
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 105-129. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-149-2
Nr:
2168224554
chapter in monograph
See main document
267

Title:
Czym jest i skąd czerpie wartość złoty?
Source:
Kreowanie nowego / red. Hanna Grajewska-Rychlik, Anna Goryńska - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2002, s. 87-132
ISBN:
83-86846-85-2
Nr:
2168287459
chapter in monograph
268

Title:
Monetary Unit - the Theory of Value
Source:
Monetary Unit Stability in Holistic Approach : International Workshops / red. Mieczysław DOBIJA - Warsaw: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2002, s. 55-93 - Bibliogr.
ISBN:
83-86846-73-9
Nr:
2168271818
chapter in conference materials
See main document
269

Title:
The Theory of Account Unit and Accounting for Labour
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 4-40. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-788/2/Magazyn
Nr:
2168274106
chapter in unpublished scientific work
See main document
270

Title:
Struktura i koszt kapitału ludzkiego = The Structure and Cost of Human Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 562 (2002) , s. 59-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224242
article
271

Title:
Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (2002) , s. 8-13 - Bibliogr.
Nr:
2168226084
article
272

Title:
Rachunkowość zarządcza i controlling
Edition:
Wyd. 2, dodr. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Physical description:
374, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12368-0
Nr:
2168268966
monograph
273

Title:
Monetary Unit - the Theory of Value
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 1[3]-23[25] - Bibliogr.
Signature:
NP-788/1/Magazyn
Nr:
2168274231
chapter in unpublished scientific work
See main document
274

Title:
Modelowanie rachunkowości dla małych firm rodzinnych
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / red. Teresa Kiziukiewicz - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, s. 61-68 - Bibliogr.
ISBN:
83-88057-35-9
Nr:
2168279125
chapter in conference materials
275

Author:
Mieczysław Dobija , Martyna Śliwa
Title:
Money as an Intellectual Venture
Source:
Intellectual Product and Intellectual Capital / red. Stefan Kwiatkowski, Charles Stowe - Warsaw: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2001, s. 131-185. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Knowledge Café for)
ISBN:
83-86846-65-8
Nr:
2168269396
chapter in monograph
276

Author:
Robert Bednarski
Title:
Model systemu kontroli wewnętrznej w grupach kapitałowych
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
236 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 15 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/510
Nr:
2168310379
doctoral dissertation
277

Title:
Rachunkowość zarządcza i controlling
Edition:
Wyd. 2, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
Physical description:
374, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12368-0
Nr:
2168268964
monograph
278

Title:
Elastyczne planowanie kosztów pośrednich w zrestrukturyzowanym rachunku kosztów jako alternatywa do ABC = Flexible Indirect Costs Planning in a Restructured Cost Account as an Alternative to ABC
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 902 (2001) , s. 29-34. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling : controlling obszarów działalności przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Nr:
2168274098
article
279

Title:
Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-107-7
Nr:
2168284707
academic script
280

Title:
A Fundamental Analysis of Exchange Rates : the Theory of the Exchange Value of Money
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 1 (2001) , s. 63-84 - Bibliogr.
Nr:
2168248836
article
281

Title:
Czym jest pieniądz w gospodarce towarowo-pieniężnej?
Source:
Master of Business Administration. - nr 3 (50) (2001) , s. 51-53 - Bibliogr.
Nr:
2168272076
article
282

Title:
Problematyka wartości kapitału ludzkiego = The Value of Human Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 557 (2001) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233704
article
283

Title:
Book reviews : Rachunkowosc sektora publicznego: Koncepcje, metody, uwarunkowania
Source:
The International Journal of Accounting. - vol. 35 (4) (2000) , s. 583-586
Nr:
2168221986
review
284

Title:
Prawo jednej ceny a kształtowanie się cen o obrocie międzynarodowym
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 170-187 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238360
chapter in conference materials
See main document
285

Title:
Modele pomiaru i analizy produktywności pracy w aspekcie ekonomii i rachunkowości
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 56 nr spec. (2000) , s. 72-79. - Referat na Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości 14-15 września 2000 r. w Spale - Bibliogr.
Nr:
2168271752
article
286

Title:
Model rachunkowości grupy holdingowej dla efektywnego zarządzania podatkowego
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
305 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/566
Nr:
2168284507
doctoral dissertation
287

Title:
Ekonomiczne interpretacje płacowego równania wymiany
Source:
Master of Business Administration. - nr 6 (2000) , s. 48-52 - Bibliogr.
Nr:
2168274044
article
288

Title:
System controllingu jako narzędzie stabilizacji ekonomiki jednostki
Source:
www.columb-controlling.pl2000. - Materiał z konferencji: Funkcjonowanie controllingu w polskich przedsiębiorstwach, Szczecin 9-10 października 2000 rok - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168274064
chapter in conference materials
289

Title:
Welcome Visitors
Source:
Eksperyment. - nr 4, s. 4
Nr:
2168357830
varia
290

Title:
Human Resource Costing and Accounting as a Determinant of Minimum Wage Theory = Rachunkowość zasobów ludzkich jako narzędzie kształtowania płac minimalnych
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 553 (2000) , s. 39-61. - Streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168259424
article
291

Author:
Title:
Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
226 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 s. ; dyskietka
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/577
Nr:
2168284091
doctoral dissertation
292

Title:
Witamy gości z GVSU
Source:
Eksperyment. - nr 5, s. 5
Nr:
2168272348
varia
293

Title:
Prognozowanie kursów walut na użytek operacji zabezpieczających = Exchange Rate Movements Forecasting for a Hedging Use
Source:
Zarządzanie finansami : współczesne tendencje w teorii i praktyce : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kołobrzeg, 2-4 marca 2000 roku. T. 1 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, s. 351-372. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński ; nr 49)
Nr:
2168246390
chapter in conference materials
294

Title:
Inflacja i ryzyko inflacji : analiza teoretyczna
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 1[3]-19[21] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/8/Magazyn
Nr:
2168272476
chapter in unpublished scientific work
See main document
295

Conference:
VI Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Zamość, Polska, od 2000-09-12 do 2000-09-13
Title:
Prawo jednej ceny a porównywanie płac krajowych i zagranicznych
Source:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2000, s. 163-176 - Bibliogr.
Nr:
2168297081
chapter in conference materials
296

Author:
Mieczysław Dobija , Marta Indulska
Title:
Accountants and Accounting for Human Resources Accountability and Intellectual Entrepreneurship
Source:
Intellectual entrepreneurship / red. Stefan Kwiatkowski, Leif Edvinsson - Warsaw: Academy of Entrepreneurship and Management, 1999, s. 93-112 - Bibliogr.
Series:
(Knowledge Café for)
ISBN:
83-86846-34-8
Nr:
2168287041
chapter in monograph
297

Title:
System rachunkowości
Source:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 9-24
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168306649
chapter in textbook
See main document
298

Title:
Organizacja rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
290, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271826
See related chapters
299

Title:
Funkcje rachunkowości w niezyskowych organizacjach giełdowych
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
278 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/603
Nr:
2168284279
doctoral dissertation
300

Title:
Ile powinien zarabiać kierownik?
Source:
Master of Business Administration. - nr 4 (40) (1999) , s. 55-56 - Bibliogr.
Nr:
2168287455
article
301

Title:
Teoria wartości pieniądza
Source:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 142-156 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241632
chapter in conference materials
See main document
302

Title:
Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 51 nr specj. (1999) , s. 44-55. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Świnoujście '99 - Bibliogr.
Nr:
2168246124
article
303

Title:
Jak porównywać płace zagraniczne? : krótka teoria kursu walutowego
Source:
Master of Business Administration. - nr 5 (1999) , s. 49-51 - Bibliogr.
Nr:
2168287543
article
304

Title:
Rachunkowość zarządcza i controlling
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Physical description:
374 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12368-0
Nr:
2168261868
monograph
305

Title:
Aria na strunie C
Source:
Master of Business Administration. - nr 1 (37) (1999) , s. 47
Nr:
2168291661
article
306

Title:
Produktywność pracy w aspekcie ekonomicznym, finansowym i księgowym
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA], s. 1[3]-20[22] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/7/Magazyn
Nr:
2168269500
chapter in unpublished scientific work
See main document
307

Conference:
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Kazimierz Dolny, Polska, od 1998-09-08 do 1998-09-09
Title:
Miary wartości w rachunkowości
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2, s. 283-284. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353132
varia
308

Title:
Godziwe ceny produktów rolnych
Source:
Master of Business Administration. - nr 2 (38) (1999) , s. 47-48
Nr:
2168287457
article
309

Conference:
V Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Nałęczów, Polska, od 1999-09-17 do 1999-09-18
Title:
Pomiar i analiza kapitału intelektualnego w praktyce : ile powinien zarabiać kierownik?
Source:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1999, s. 19-27 - Bibliogr.
Nr:
2168297103
chapter in conference materials
310

Title:
Identyfikacja i pomiar źródeł zyskowności jednostki gospodarczej przy zastosowaniu modelu rachunkowości trójwymiarowej
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
174 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/559
Nr:
2168284291
doctoral dissertation
311

Title:
Ekonomiczna interpretacja historycznego kosztu nabycia i bilansowej wyceny aktywów
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 52 (1999) , s. 108-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269278
article
312

Title:
Cost of Human and Intellectual Capital
Source:
22nd Annual Congress of the European Accounting Association. Bordeaux, France. 5-7 May 1999. Programme and Collected Abstracts - Bordeaux: Univ. Montesquieu, 1999, s. 335. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168287545
varia
313

Title:
Podstawowy model rachunkowości podwójnej
Source:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 25-39
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271840
chapter in textbook
See main document
314

Author:
David J. Leahigh
Title:
Zarządzanie finansami : przewodnik
Tłumaczenie:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999
Physical description:
166, [2] s.; 24 cm
ISBN:
83-208-1226-7
Nr:
2168272202
monograph
315

Title:
Kapitalizacja jako podstawa pomiaru kapitału ludzkiego
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1998) , s. 35-41 - Bibliogr.
Nr:
2168269286
article
316

Title:
Rozwój rachunkowości i kontrolingu według standardów zachodnich
Source:
Jednolity rynek a działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw / red. Marek B. Kamiński - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 1998, s. 145-176
ISBN:
83-86846-31-3
Nr:
2168287573
chapter in monograph
317

Title:
How to Place Human Resources into the Balance Sheet?
Source:
Journal of Human Resource Costing and Accounting (HRCA). - vol. 3, no. 1 (1998) , s. 83-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272068
article
318

Title:
Sprawozdanie bilansowe w rachunkowości społeczno-ekonomicznej = Balance Sheet Reporting in Socio-Economic Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 514 (1998) , s. 51-59. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259564
article
319

Author:
Saddeg T. Dabaag
Title:
Budget's Role and its Behavioral Impacts on Supervisors in Large Manufacturing Organizations
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
181 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/728
Nr:
2168312457
doctoral dissertation
320

Title:
Kapitał, kapitalizacja i rachunkowość kapitału ludzkiego
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 46 nr specj. (1998) , s. 69-80. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Rydzyna '98 - Bibliogr.
Nr:
2168235548
article
321

Title:
A Robust Interpretation of the Historical Cost Principle = Antyinflacyjna interpretacja zasady kosztu historycznego
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 511 (1998) , s. 71-78. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168266912
article
322

Title:
Struktura i koszt kapitału ludzkiego
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA], s. 1[3]-15[17] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/6/Magazyn
Nr:
2168269472
chapter in unpublished scientific work
See main document
323

Title:
Model wyceny zasobów ludzkich w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej = A Model for Pricing Human Resources from the Perspective of Socio-Economic Accounting
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 55-59. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226110
chapter in monograph
See main document
324

Title:
Jak kształtowała się współczesna rachunkowość?
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1998) , s. 3-10
Nr:
2168269306
article
325

Title:
Koncepcje pomiarowe i podstawowe zasady rachunkowości finansowej w relacji do ustawy = Concepts of Measurement and Basic Rules of Financial Accounting Compared to Accounting Law
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 504 (1998) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262760
article
326

Title:
Podręcznik do rachunkowości zarządczej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 1998
Physical description:
179 s.: il.; 30 cm
ISBN:
83-86846-29-1
Nr:
2168287551
textbook
327

Title:
Podstawowe koncepcje i klasyfikacje systemów rachunku kosztów = Basic Concepts and Classification of Cost Accounting System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 514 (1998) , s. 17-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259562
article
328

Title:
Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
115 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-11-9
Nr:
2168268736
329

Title:
Ile powinien zarabiać anestezjolog?
Source:
Master of Business Administration. - nr 5 (1997) , s. 43-44
Nr:
2168287453
article
330

Conference:
III Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Kazimierz Dolny n/Wisłą, Polska, od 1997-09-11 do 1997-09-12
Title:
Alternatywny model rachunkowości
Source:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997, s. 19-28 - Bibliogr.
Nr:
2168305211
chapter in conference materials
331

Title:
Rachunkowość zarządcza
Edition:
Wyd. 1, dodr. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
275, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11438-X
Nr:
2168268938
textbook
332

Title:
Zasada współmierności przychodów i kosztów istotą rachunkowości akrualnej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, s. 1[3]-14[17]
Signature:
NP-184/5/Magazyn
Nr:
2168268876
chapter in unpublished scientific work
See main document
333

Author:
David Davies
Title:
Sztuka zarządzania finansami
Edition:
Wyd. 2
Tłumaczenie:
Publisher address:
Warszawa ; Londyn: Wydawnictwo Naukowe PWN ; McGraw-Hill, 1997
Physical description:
179, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-01-11087-2
Nr:
2168268806
textbook
334

Title:
Rachunkowość zarządcza i controlling
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
374 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12368-0
Nr:
2168252094
monograph
335

Title:
Rachunkowość socjo-ekonomiczna : koszty skapitalizowane jako podstawa standardów płacowych
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1997) , s. 3-12
Nr:
2168268818
article
336

Title:
Bilans i sprawozdanie o wartości dodanej w rachunkowości społeczno-ekonomicznej
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 40 nr specj. (1997) , s. 29-41. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97
Nr:
2168247454
article
337

Title:
Zasada współmierności przychodów i kosztów istotą rachunkowości akrualnej
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1997) , s. 3-9
Nr:
2168268846
article
338

Title:
Rachunek zysków i strat a pomiar i kontrola ryzyka w firmie
Source:
Rachunkowość zarządcza w teorii i praktyce : materiały z Konferencji Katedr Rachunkowości, Ustroń, 7-10 listopada 1995 / red. Jadwiga Popławska-Mszyca - Katowice: AE, 1996, s. 51-81 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-8643-496-1
Nr:
2168274317
chapter in conference materials
339

Title:
Współmierność przychodów i kosztów a ustawa o rachunkowości
Source:
Regulacje ustawowe a praktyka badania rocznych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 13-14 czerwca 1996 / red. Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki - Szczecin: Zakład Finansów i Rachunkowości - Akademia Rolnicza, 1996, s. 163-167
ISBN:
83-902016-2-3
Nr:
2168259454
chapter in conference materials
340

Title:
Postępowe idee rachunkowości w cywilizacji sumeryjskiej = Progressive Concepts of Accounting in Sumerian Civilization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 467 (1996) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256782
article
341

Title:
Rachunkowość zarządcza
Edition:
Wyd. 1, dodr. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Physical description:
275, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11438-X
Nr:
2168269722
textbook
342

Title:
Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Physical description:
189, [28] s.: wykr.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11750-8
Nr:
2168252388
monograph
343

Title:
Wartość i koszty kapitału społecznego w aspekcie rachunkowości zarządczej
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 35 nr specj. (1996) , s. 31-40. - Referat na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Polanica Zdrój '96
Nr:
2168268772
article
344

Title:
Podstawowe koncepcje i zasady w rachunkowości finansowej
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 169-189
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226988
chapter in monograph
See main document
345

Title:
Zarys rachunkowości zarządczej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
245, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-77-7
Nr:
2168268748
academic script
346

Title:
Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1995
Physical description:
216, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Dla studentów uczelni ekonomicznych i szkół biznesu., Bibliogr.
ISBN:
83-01-11750-8
Nr:
2168252406
monograph
347

Title:
Rachunkowość zarządcza
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Physical description:
275, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11438-X
Nr:
2168268936
textbook
348

Title:
Podstawowe zasady rachunkowości a inflacja
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 3 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, s. 1[46]-17[62]
Signature:
NP-184/3/Magazyn
Nr:
2168268180
chapter in unpublished scientific work
See main document
349

Title:
Antyinflacyjna interpretacja zasady kosztu historycznego
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 32 numer specjalny (1995) , s. 49-57. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Warszawa '95
Nr:
2168263450
article
350

Title:
Zagadnienia wyceny aktywów i pasywów a ustawa o rachunkowości
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 3-4 (1995) , s. 3-9
Nr:
2168272666
article
351

Title:
Obliczanie cen akcji przy operacjach zakupu firm na podstawie danych z systemu rachunkowości
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 3 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, s. 1[3]-14[16]
Signature:
NP-184/3/Magazyn
Nr:
2168268152
chapter in unpublished scientific work
See main document
352

Title:
Struktura ceny przy efektywnym rynku = Price Structure Under the Conditions of Effective Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 456 (1995) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243524
article
353

Title:
Rachunkowość a inflacja : identyfikacja problemów i stosowanych rozwiązań
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1-2 (1995) , s. 66-72
Nr:
2168272662
article
354

Title:
Rachunkowość zarządcza
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Physical description:
275, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11438-X
Nr:
2168268888
textbook
355

Title:
Systemy cen wewnętrznych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 26 (1994) , s. 14-26. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168267178
article
356

Title:
Holdingi i ich sprawozdania finansowe
Source:
Rachunkowość. - R. 45, nr 3 (521) (1994) , s. 134-138
Nr:
2168267122
article
357

Title:
Ocena ryzyka przedsiębiorstwa na podstawie elastyczności zysku = Enterprise Risk Rating According to Profit Flexibility
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 433 (1994) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248240
article
358

Title:
Model rachunku wyników
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 29 nr specj. (1994) , s. 27-35. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Sopot '94 - Bibliogr.
Nr:
2168254232
article
359

Author:
Title:
Rachunkowość w sterowaniu procesami inwestycyjnymi
Publisher address:
Kraków: , 1994
Physical description:
142 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/773
Nr:
2168284395
doctoral dissertation
360

Title:
Realna stopa zwrotu kapitału w Polsce
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 2 / M. DOBIJA - kier. tematu, J. KUCHMACZ, D. DOBIJA, s. 1[3]-15[17] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/2/Magazyn
Nr:
2168268136
chapter in unpublished scientific work
See main document
361

Title:
Inwestowanie i kredytowanie
Publisher address:
Skierniewice: Centrum Kreowania Liderów, 1993
Physical description:
217 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-85385-28-2
Nr:
2168267948
monograph
362

Title:
Zastosowania matematyki finansowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
122 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168254062
academic script
363

Title:
Nieparametryczny estymator wartości średniej szeregu czasowego z autoregresyjnym składnikiem losowym = Non-Parametric Estimator of the Mean Value of a Time Series with an Autoregressive Random Component
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 404 (1993) , s. 33-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244788
article
364

Title:
Problemowe rachunki kosztów i wyników
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
Physical description:
51, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Tajniki Gospodarki Rynkowej)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05133-0
Nr:
2168287025
monograph
365

Title:
Struktura ceny przy efektywnym rynku
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 1 / M. DOBIJA - kier. tematu, s. 1[3]-13[15] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/1/Magazyn
Nr:
2168268000
chapter in unpublished scientific work
See main document
366

Title:
Wycena aktywów finansowych i rzeczowych w warunkach efektywnego rynku
Source:
Bank. - nr 12 (15) (1993) , s. 41-45 - Bibliogr.
Nr:
2168287465
article
367

Title:
Węzłowe problemy i standardy rachunkowości holdingów
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993) , s. 31-54. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości
Nr:
2168254200
article
368

Author:
David Davies
Title:
Sztuka zarządzania finansami
Tłumaczenie:
Publisher address:
Warszawa ; Londyn: Wydawnictwo Naukowe PWN ; McGraw-Hill Book Company Europe, 1993
Physical description:
179, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11087-2
Nr:
2168268770
textbook
369

Title:
Polityka stopy procentowej
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 19 (1992) , s. 9
Nr:
2168229216
article
370

Title:
Dyskonto
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
Physical description:
40 s.: il.; 21 cm
Series:
(Tajniki Gospodarki Rynkowej)
ISBN:
83-02-04906-9
Nr:
2168267944
book
371

Author:
Mieczysław Dobija , Alicja Jarugowa
Title:
Konferencja naukowa Brytyjskiego Stowarzyszenia Rachunkowości
Source:
Rachunkowość. - R. 43, nr 10 (505), s. 289-290
Nr:
2168267166
varia
372

Title:
Nieparametryczne estymatory w prognozowaniu szeregów czasowych = Non-parametric Estimators in the Prognostication of Time Series
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 365 (1992) , s. 57-69. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168270330
article
373

Title:
Stopa dyskontowa a inflacja
Source:
Gazeta Przemysłowa i Handlowa. - R. 4, nr 15-16 (1992) , s. 14, 22 - Bibliogr.
Nr:
2168287107
article
374

Title:
Pomiar i analiza procesu tworzenia wartości dodatkowej w przedsiębiorstwie = Measurement and Analysis of the Process of Business Surplus Value Creation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992) , s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235966
article
375

Title:
Rachunkowość a ekonometria = Accountancy and Econometrics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991) , s. 19-31. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254072
article
376

Title:
Leasing czy zakup?
Source:
Businessman Magazine. - nr 1 (4) (1991) , s. 23-25
Nr:
2168287463
article
377

Title:
Ryzyko i koncepcje jego pomiaru
Source:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA, s. 1[36]-19[54] - Bibliogr.
Signature:
NP-132/Magazyn
Nr:
2168267078
chapter in unpublished scientific work
See main document
378

Title:
Elementy rachunkowości zarządczej
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1991
Physical description:
194 s.: il.; 22 cm
Series:
(Rachunkowość - Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce (Warszawa))
ISBN:
83-900285-2-2
Nr:
2168272232
book
379

Title:
Polityka stopy procentowej
Source:
Gazeta Przemysłowa i Handlowa. - R. 3, nr 29 (1991) , s. 1, 13-14 - Bibliogr.
Nr:
2168287127
article
380

Title:
Dyskonto w rachunkowości
Source:
Rachunkowość. - R. 42, nr 2 (488) (1991) , s. 50-53
Nr:
2168267048
article
381

Title:
Alicja Jarugowa, Wiktor Malec, Kazimierz Sawicki, Rachunek kosztów
Source:
Ekonomista. - nr 4-6 (1991) , s. 579-580
Nr:
2168266922
review
382

Title:
Dekompozycja funkcji kosztów w warunkach inflacji = Cost Function Decomposition Under Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 327 (1990) , s. 47-58. - Rez., summ.
Nr:
2168254410
article
383

Title:
Teoretyczne i organizacyjne podstawy systemu trójwymiarowej rachunkowości = Theoretical and Organizational Bases of the Three-Dimensional Accounting System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990) , s. 19-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266186
article
384

Title:
Analiza i pomiar impetu ekonomicznego przedsiębiorstwa
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 18 (1990) , s. 15-23. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168261858
article
385

Title:
Cybernetyczne i ekonomiczne przesłanki normatywnego rachunku kosztów i dochodów = Cybernetics and Economic Premisses of Standard Costing and Standard Operating Revenue
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 17 (1990) , s. 21-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266128
article
386

Title:
Metoda oceny wartości przedsiębiorstwa rentownego
Source:
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990, s. 15-28
Nr:
2168320021
chapter in conference materials
See main document
387

Title:
Metodologia oceny wartości przedsiębiorstwa rentownego
Source:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA, s. 1-15 - Bibliogr.
Signature:
NP-33/Magazyn
Nr:
2168258208
chapter in unpublished scientific work
See main document
388

Title:
Koncepcja trójwymiarowego podsystemu ewidencyjnego rachunkowości = Conception of Three-Dimentional Sub-System of Recording
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 21-39. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253772
article
389

Title:
Warunkowe wielkości ekonomiczne w programowaniu działalności gospodarczej = Conditioned Economic Variables in Programming of Economic Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 297 (1989) , s. 43-57. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168234986
article
390

Title:
Miary probabilistyczne w rachunkowości = Probabilistic Measures in Accountancy
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 31/2, lipiec-grudzień 1987, s. 55-56. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232920
varia
391

Title:
Dowolnie uwarunkowane wartości średnie narzędziem rachunkowości zarządczej = Free Conditional Mean as Instrument of Management Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 297-313. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253770
article
392

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Zastosowania ekonometrii w przedsiębiorstwie, Piaski Wielkie k. Międzyzdrojów, Polska, od 1987-05-24 do 1987-05-27
Title:
Warunkowe wartości oczekiwane w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 35, z. 1, s. 110. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350878
varia
393

Title:
Determinanty postępowej rachunkowości
Source:
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 115-124
Nr:
2168266284
chapter in conference materials
See main document
394

Title:
Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości = Method of Empirical Probability Measures in Accounting
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
178 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 84)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168266250
monograph
395

Title:
Miary prawdopodobieństwa w empirycznym poznawaniu rzeczywistości
Source:
Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego : materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986 - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1988, s. 49-58 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168269812
chapter in conference materials
396

Title:
Założenia trójwymiarowej rachunkowości
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości : materiały na konferencję naukową - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1988, s. 33-46
Nr:
2168287417
chapter in conference materials
397

Title:
Metoda regresji nieparametrycznej w analizie ekonomicznej przedsiębiorstw = Method of Nonparametric Regression in Economic Analysis of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 259-274. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261818
article
398

Title:
Nieparametryczne estymatory regresji w badaniach zjawisk ekonomicznych = Non-Parametrical Regression Estimators in Studying Economic Phenomena
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 31 (1988) , s. 181-191. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249094
article
399

Title:
Nieparametryczne estymatory regresji otrzymane z holomorficznej funkcji jądra = Nonparametric Regression Estimators Obtained form Holomorphic Kernel Function
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 268 (1988) , s. 45-58. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266184
article
400

Title:
Rachunkowość a procesy decyzyjne
Source:
Rachunkowość. - R. 39, nr 4 (456) (1988) , s. 101-105 - Bibliogr.
Nr:
2168266130
article
401

Title:
Niektóre zastosowania nieparametrycznych estymatorów regresji = Some Applications of Non-Parametric Regression Estimators
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 34, z. 1 (1987) , s. 19-28. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168243270
article
402

Title:
Nieparametryczne estymatory regresji = Non-Parametrical Regression Estimators
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 32, nr 2(308) (1987) , s. 6-9 - Bibliogr.
Nr:
2168261148
article
403

Title:
O metodach badania przyczynowego w analizach ekonomiczno-finansowych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 12 (1987) , s. 23-31 - Bibliogr.
Nr:
2168287093
article
404

Conference:
XXII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. IV Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1986-04-16 do 1986-04-19
Title:
Miary prawdopodobieństwa w empirycznym poznawaniu rzeczywistości
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 2, s. 171. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350792
varia
405

Title:
Uwagi o nieparametrycznych estymatorach regresji = Remarks on Non-parametrical Regression Estimators
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 159-161. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318541
varia
406

Title:
Efektywność systemów informatycznych
Source:
Rachunkowość. - R. 37, nr 3 (435) (1986) , s. 74-77
Nr:
2168266134
article
407

Title:
Własności estymatorów momentów generowanych przez splotową dystrybuantę empiryczną = Properties of Estimators of Moments Generated by a Convolutional Empirical Distribution Function
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 2 (1985) , s. 103-109. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168255838
article
408

Title:
Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983
Physical description:
131 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0193-1
Nr:
2168282347
book
409

Title:
Analityczna dystrybuanta empiryczna = Analytic Distribution Function
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 1-2 (1982) , s. 207-219. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168255840
article
410

Title:
Aproksymacja dystrybuanty wielowymiarowej, ciągłej zmiennej losowej = Approximation of the Distribuant of Multivariate Continuos Random Variable
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 135. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252634
varia
411

Title:
Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie = On Problems of Optimalizing the Economic Processes in Business Enterprises
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 44-45
Nr:
2168252574
varia
412

Title:
Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych = Construction and Application of Empirical One-Dimensional Distribution Functions of Continuous Random Variables
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 4 (1978) , s. 565-576. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237370
article
413

Title:
Aproksymacyjna funkcja niezawodności jako narzędzie programowania remontów urządzeń przemysłowych
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
102 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/345
Nr:
2168307413
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie
Kierownictwo:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Physical description:
[50] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
027/WZ-KR/01/2014/S/4223
Signature:
NP-1494/Magazyn
Nr:
2168303289
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
291 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
10/KR/1/2012/S/010
Signature:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276735
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
160/KR/1/2011/S/639
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270816
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
[157 k.]: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
32/KR/1/2010/S/545
Signature:
NP-1107/1/Magazyn
Nr:
2168280577
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
206 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Research program:
25/KR/1/09/S/489
Signature:
NP-1290/1/Magazyn
Nr:
2168233164
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
132 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
25/KR/1/09/S/489
Signature:
NP-1253/2/Magazyn
Nr:
2168278347
unpublished scientific work
7

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
265 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
9/KR/2/08/S/426
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278193
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
209 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
52/KR/1/07/S/413
Signature:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272684
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
205 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
78/KR/2/2006/S
Signature:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2166608106
unpublished scientific work
See related chapters
10

Title:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
82/KR/1/2005/S/254
Signature:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273104
unpublished scientific work
See related chapters
11

Title:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
226 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
68/KR/1/2004/S/178
Signature:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273588
unpublished scientific work
See related chapters
12

Title:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
166 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
69/KR/1/2003/S/075
Signature:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273710
unpublished scientific work
See related chapters
13

Title:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
142 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
62/KR/2/2002/S
Signature:
NP-788/2/Magazyn
Nr:
2168274104
unpublished scientific work
See related chapters
14

Title:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
[145] s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
66/KR/2/2001/S
Signature:
NP-788/1/Magazyn
Nr:
2168274219
unpublished scientific work
See related chapters
15

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
128 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
74/KR/1/2000/S
Signature:
NP-184/8/Magazyn
Nr:
2168272474
unpublished scientific work
See related chapters
16

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
95 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
65/KR/1/99/S
Signature:
NP-184/7/Magazyn
Nr:
2168269494
unpublished scientific work
See related chapters
17

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
62 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
110/KR/5/98/S
Signature:
NP-184/6/Magazyn
Nr:
2168269470
unpublished scientific work
See related chapters
18

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Signature:
NP-184/5/Magazyn
Nr:
2168268872
unpublished scientific work
See related chapters
19

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
106 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
82/KR/2/96/S
Signature:
NP-184/4/Magazyn
Nr:
2168268188
unpublished scientific work
20

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
62 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
2/KR/1/95/S
Signature:
NP-184/3/Magazyn
Nr:
2168268122
unpublished scientific work
See related chapters
21

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
46 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
82/KR/2/94/S
Signature:
NP-184/2/Magazyn
Nr:
2168268154
unpublished scientific work
See related chapters
22

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
39 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
53/KR/1/93/1
Signature:
NP-184/1/Magazyn
Nr:
2168267996
unpublished scientific work
See related chapters
23

Title:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
92 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
46/IR/2/90/S
Signature:
NP-132/Magazyn
Nr:
2168267054
unpublished scientific work
See related chapters
24

Title:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
79 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Signature:
NP-33/Magazyn
Nr:
2168258204
unpublished scientific work
See related chapters
1
Study on Thermodynamic Constant of Time Passage / Mieczysław Dobija, Jurij RENKAS // W: Research Trends and Challenges in Physical Science. Vol. 6 / red. Jelena Purenovic . - Hooghly ; London: Book Publisher International, 2022. - S. 57-68. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-93-5547-366-0 ; 978-93-5547-367-7
2
Thermodynamics as a Basis for Human Capital Measurement Theory / Mieczyslaw Dobija, Jurij RENKAS // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 5500-5509. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/thermodynamics-as-a-basis-for-human-capital-measurement-theory/Wstęp:
3
The Thermodynamic Principles as the Theoretical Basis of Fair Remuneration / Mieczysław Dobija, Jurij RENKAS // International Journal of Physical Research. - vol. 9, no. 1 (2021), s. 1-6. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencepubco.com/index.php/IJPR/article/view/31247/16562. - ISSN 2307-9010
4
How the Inclusion of Thermodynamic Principles Recovers Economic Sciences / Mieczysław Dobija, Jurij RENKAS // International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 9, no. 2 (2021), s. 21-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/31608. - ISSN 2309-4508
5
Czy rachunkowość jest nauką naturalną? (Artykuł dyskusyjny) = Is Accounting a Natural Science? (Discussion Article) / Mieczysław Dobija, Jurij RENKAS // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 45, nr 1 (2021), s. 9-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=215088. - ISSN 1641-4381
6
Termodynamika zwornikiem spójnego systemu ekonomicznego = Thermodynamics as the Keystone of a Coherent Economic System / Mieczysław Dobija, Jurij RENKAS // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (68) (2021), s. 37-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.ur.edu.pl/nsawg/article/view/3431/2989. - ISSN 1898-5084
7
Identyfikacja, kwantyfikacja i wycena wielkości ekonomicznych charakteryzujących kapitał intelektualny przedsiębiorstwa / Agnieszka Giszterowicz ; . - Kraków : , 2020. - 274 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Mieczysław DOBIJA. - Bibliogr.
8
Accounting among the Natural Sciences / Mieczysław Dobija, Jurij RENKAS // Modern Economy. - vol. 11, no. 12 (2020), s. 2081-2100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=106245. - ISSN 2152-7245
9
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-20922-3
10
Oczekiwania płacowe a godziwe wynagrodzenia absolwentów studiów ekonomicznych / Barbara Oliwkiewicz ; Promotor: Mieczysław DOBIJA. - Kraków, 2018. - 216 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003399
11
Sovremennye èkonomičeskie teorii kak èlement tehnologij podgotovki èkonomistov / M. DOBIÂ, Û. RENKAS // W: XXI vek : sovremennye tehnologii podgotovki èkonomičeskih kadrov = The XXI Century : Modern Technologies of Training Economic Personnel / red. N.A. Kamordžanova. - Moskva: Prospekt, 2018. - S. 267-314. - ISBN 978-5-392-27811-4
12
Integracyjna strefa walutowa źródłem siły... Międzymorza / Mieczysław DOBIJA // Arcana. - z. 1-2 (139-140) (2018), s. 24-54. - Spis treści: http://www.portal.arcana.pl/Nowy-podwojny-numer-dwumiesiecznika-arcana,4531.htmlWstęp: . - ISSN 1233-6882
13
Ekonomiczne konsekwencje konfrontacji kapitału i pracy = Economic Consequences of Capital and Labor Confrontation / Mieczysław DOBIJA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (54) (2018), s. 53-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3731. - ISSN 1898-5084
14
Koncepcja strefy walutowej Międzymorza = The Concept of Monetary Zone of the Intermare / Mieczysław DOBIJA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (55) (2018), s. 94-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3838. - ISSN 1898-5084
15
Integralność teorii rachunkowości i ekonomii pracy fundamentem projektów geopolitycznych = Integrity of Accounting and Economic Theory as a Fundamental of Geopolitics Projects / Mieczysław DOBIJA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 341 (2017), s. 110-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324201/edition/306328/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
16
Princip dualizma kak osnova buhgalterskogo učeta / M. DOBIA // W: Finansovyj učet i otčetnost' : prodvinutyj uroven' : učebnoe posobie / red. N.A. Kamordžanova. - Moskva: Prospekt, 2017. - S. 31-50. - Rez. - ISBN 978-5-392-25308-1
17
Ekonomia pracy jako źródło siły ekonomicznej Międzymorza / Mieczysław DOBIJA // W: Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik. - Kiïv: KNUTD, 2017. - S. 247-266. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7506-04-0. - Pełny tekst: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9427/3/Determinanty_Mono.pdf
18
Ekonomiczne podstawy geopolitycznego projektu Międzymorza = Economic Fundamentals of the Geopolitical Project Intermare / Mieczysław DOBIJA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (50) (2017), s. 144-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2757. - ISSN 1898-5084
19
Niestandardowe źródła kapitału ludzkiego w rozwoju cywilizacji = Abnormal Sources of Human Capital in Civilization Development / Mieczysław DOBIJA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (52) (2017), s. 21-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3320. - ISSN 1898-5084
20
Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście nauk ekonomicznych = Accounting in the Context of Economic Sciences : Analysis of Concepts that Underlie Theories / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 89, nr 145 (2016), s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1218241. - ISSN 1641-4381
21
Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówności - laboryzm = Economics of Labor, Decent Wages and Reasonable Inequalities - Laborism / Mieczysław DOBIJA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (47) (2016), s. 25-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1864. - ISSN 1898-5084
22
Sumeryjskie me i babilońskie tabliczki przeznaczenia jako źródło wiedzy rachmistrza = Sumerian me and Babylonian Table of Destiny as a Source of Dub-sar Skills / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 86, nr 142 (2016), s. 75-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1198979. - ISSN 1641-4381
23
Toward Deficit Free and Low Tax Economy Driven by Labor / Mieczysław DOBIJA // Management and Economic Journal [on-line]. - vol. 1, iss. 5 (2016), s. 244-260. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://everant.in/index.php/mej/article/view/87. - ISSN 2456-2661
24
Labourism and the Economics of Limited Taxes = Ekonomia z ograniczonymi podatkami : laboryzm / Mieczysław DOBIJA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 14 (2016), s. 29-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1141/801. - ISSN 1642-168X
25
Towards Deficit Free and Limited Tax Economy / Mieczysław DOBIJA // W: Sistemi zabezpečennâ upravlìnnâ pìdpriêmstvom : sučasnij stan ta perspektivi rozvitku / red. M.Ì. Bondarenko. - Harkìv: HÌBM, 2016. - S. 252-276. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.hibm.com.ua/sborn_konf_hibm_2016.pdf
26
Abstract Nature of Fundamental Concepts of Accounting and Economics / Mieczysław DOBIJA // W: Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâmi, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ / red. N.A. Kamordžanova, V.Û. Sergušenkova. - Petersburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj èkonomičeskij universitet, 2016. - S. 11-13. - ISBN 978-5-9978-0540-1
27
Ekonomia pracy : gospodarka bez deficytu z ograniczonymi podatkami = Economics of Labor : Deficit Free Economy with Limited Taxes / Mieczysław DOBIJA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016), s. 90-103. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34027/Dobija_Ekonomia_Pracy_Gospodarka_Bez_Deficytu_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
28
Laborism : the Economics Driven by Labor / Mieczysław DOBIJA // Modern Economy. - vol. 6, no. 5 (May 2015), s. 578-594. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scirp.org/Journal/PaperDownload.aspx?paperID=56574. - ISSN 2152-7245
29
Organizacja systemu finansowego i priorytety zarządzania w państwach tworzących integracyjną strefę walutową = Organization of Financial System and Priorities of Management in Countries Accessing to Integrative Currency Area / Mieczysław DOBIJA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (42) (2015), s. 86-105. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/1/9a2392f263419be3f603cdbf2318828a/06%20Dobija%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
30
Towards an Integrative Currency Area = Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego / Mieczysław DOBIJA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 13 (2015), s. 9-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/879/692. - ISSN 1642-168X
31
Accounting and the GDP Measurement System / Mieczysław DOBIJA // Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka : zbìrnik naukovih prac'. - vip. 1 (45), t. 2 (2015), s. 281-286. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/45/2/45_2_281-286_Dobija.pdf. - ISSN 2409-6857
32
Gdy rachunkowość była ekonomią = When Accounting Was Economics / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 83, nr 139 (2015), s. 167-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1165062. - ISSN 1641-4381
33
Economics Approaches the Fork in the Road : Labor Self-Financing and Tax Free Compensations or Toil of Deficit and Deflation / Mieczysław DOBIJA // International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 3, no 2 (2015), s. 86-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/4290. - ISSN 2309-4508
34
Problematyka wynagradzania za pracę w kontekście zagrożenia deflacją = Work Remuneration versus Risk of Deflation / Mieczysław DOBIJA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 19, nr 2 (2015), s. 11-27. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie i logistyka. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,514,Mieczyslaw_Dobija_Problematyka_wynagradzania_za_prace_w_kontekscie_zagrozenia_deflacja.html. - ISSN 2081-2345
35
Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa = Accounting as Part of an Economic Activity Measurement System / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 75 (131) (2014), s. 7-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1098720. - ISSN 1641-4381
36
Rachunkowość w utrzymywaniu równowagi ekonomicznej = Accounting in Maintaining the Economic Equilibrium / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 79, nr 135 (2014), s. 9-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1133196. - ISSN 1641-4381
37
Formation of the Integrative Currency Area / Mieczysław DOBIJA // SOP Transactions on Economic Research. - vol. 1, no 1 (February 2014), s. 1-9. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scipublish.com/journals/ER/papers/1. - ISSN 2372-3246
38
Kategoria kapitału i fundamentalne zasady kształtujące rzeczywistość ekonomiczną / Mieczysław DOBIJA // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 15-45. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
39
Geopolityczne przesłanki i ekonomiczne podstawy unii walutowej Europy Centralnej = Geopolitical Premises and Economic Fundamental of the Central Europe Integrative Currency Area / Mieczysław DOBIJA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 161-175. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,407,Mieczyslaw_Dobija_Geopolityczne_przeslanki_i_ekonomiczne_podstawy_Unii_Walutowej_Europy_Centralnej.html. - ISSN 2081-2345
40
Strefy walutowe narzędziem ekonomicznej integracji czy dyskryminacji? Dylematy akcesji Polski do strefy euro / Mieczysław DOBIJA // W: Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej / red. Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. - S. 13-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-303-9
41
Dualizm kapitału i aktywów jako podstawa rachunkowości i ekonomii / Mieczysław DOBIJA // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 46-69. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
42
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 339 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-648-9
43
Why Developed Economies are at Risk of Deflation? / Mieczysław DOBIJA // W: Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 17-28. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
44
Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego : dylematy przystąpienia Polski do strefy euro = The Theoretical Foundation of an Integrating Currency Area : the Dilemmas of Introduction Euro Currency in Poland / Mieczysław DOBIJA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 110-133. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/bb0fc25c2da02260d67601a66bcc7113/09%20Dobija%20M.pdf. - ISSN 1898-5084
45
The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency / Mieczysław DOBIJA // Modern Economy. - vol. 5, no. 4 (April 2014), s. 289-302. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=44525. - ISSN 2152-7245
46
Wstęp / Mieczysław DOBIJA // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 9-13. - ISBN 978-83-7252-648-9
47
Rachunkowość pracy jako podstawa organizacji gospodarki / Mieczysław DOBIJA // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 269-300. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
48
The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency / Mieczysław DOBIJA // W: Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - ([2014]), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
49
Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications = Zastosowanie analitycznej funkcji produkcji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 72 (128) (2013), s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1063611. - ISSN 1641-4381
50
Fundamentalne zasady leżące u podstaw nauki rachunkowości = Fundamental Laws Underlying the Theory of Accounting / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 70 (126) (2013), s. 43-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1046246. - ISSN 1641-4381
51
Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 74 (130) (2013), s. 7-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1085919. - ISSN 1641-4381
52
Tandem kapitału i pracy podstawą spójnej teorii i praktyki społeczno-ekonomicznej / Mieczysław DOBIJA // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 157-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
53
Scientific Provenance of Accounting / Mieczysław DOBIJA, Bartosz KUREK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 813-829. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
54
Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy / Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Dmytro Lukianenko, Mieczysław DOBIJA // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / red. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK . - Kyiv: KNEU, 2013. - S. 18-180. - ISBN 978-966-483-711-8. - Pełny tekst: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54747/1/MPRA_paper_54747.pdf
55
Scientific Provenance of Accounting / Mieczysław DOBIJA, Bartosz KUREK // International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 1, nr 2 (2013), s. 16-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/1054/775. - ISSN 2309-4508
56
The Theoretical Basis of an Integrating Currency Area : the Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone / Mieczysław DOBIJA // Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 4 (123) (2013), s. 3-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1083709. - ISSN 2084-3356
57
Towards Scientific Economics / Mieczysław DOBIJA // Modern Economy. - vol. 4, no. 4 (April 2013), s. 293-304. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=30760. - ISSN 2152-7245
58
Polityczny program działań wynikający z badań kapitału ludzkiego = Political Program of Human Capital Development Based on Accomplished Research / Mieczysław DOBIJA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 119-137. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/4dc61bac43d729588266ecd8d52700ab/9.pdf. - ISSN 1898-5084
59
Kategoria kapitału i fundamentalne zasady kształtujące rzeczywistość ekonomiczną / Mieczysław DOBIJA // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 4-38. - Streszcz. - Bibliogr.
60
Alternatywny program badań kapitału ludzkiego = Alternative Research Program of Human Capital / Mieczysław DOBIJA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 24 (2012), s. 248-267. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/7/16/dcf9c078891617ef8968527ea89ba85b/18.pdf. - ISSN 1898-5084
61
Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław DOBIJA. - Wyd. 2, 8 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012]. - 374 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 978-83-01-15068-6
62
Równoważenie finansów publicznych / Mieczysław DOBIJA // W: Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze / [red. nauk. Andrzej MALAWSKI przy współudz. Jana TATARA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 21-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-573-4
63
Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive / Mečislav DOBIÂ, Âcek BARBURSKI, Ireneuš GUROVSKI, Vojčeh KOŽЁV, Bartoš KURÈK, Ûrij RENKAS. - Kiev: Kondor-Izdatel'stvo, 2012. - 238, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-966-351-370-6
64
Tandem kapitału i pracy podstawą spójnej teorii i praktyki społeczno-ekonomicznej / Mieczysław DOBIJA // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 157-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
65
Rozmowa o ekonomii: monetaryzm czy laboryzm? / Mieczysław DOBIJA, Ireneusz GÓROWSKI // Management and Business Administration. Central Europe. - nr 6 (119) (2012), s. 112-123. - Bibliogr. - ISSN 2084-3356
66
Antykryzysowe zarządzanie produktywnością pracy = Labor Productivity Control for Crises Prevention / Mieczysław DOBIJA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (150) (2012), s. 115-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
67
Dualizm kapitału i aktywów jako podstawa rachunkowości i ekonomii / Mieczysław DOBIJA // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 39-65. - Streszcz. - Bibliogr.
68
Political Reforms based on a Human Capital Research Programme / Mieczysław DOBIJA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 8 (2012), s. 9-29. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
69
Dialog o kapitale ludzkim / Mieczysław DOBIJA, Ireneusz GÓROWSKI // Biznes.pl [on-line]. - (2012)2 ekrany (2012)2 ekrany. - [odczyt: 03.06.2015]. - Pełny tekst: http://biznes.onet.pl/dialog-o-kapitale-ludzkim,42623,5135694,ibm-detal
70
Makroekonomiczny wskaźnik produktywności pracy / Mieczysław DOBIJA // W: Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki / red. Alicja DZIUBA-BURCZYK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 41-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-210-0
71
Zasada dualizmu i zapis podwójny jako determinanty teorii rachunkowości / Mieczysław DOBIJA // W: Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki / red. Alicja DZIUBA-BURCZYK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 13-39. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-210-0
72
Ponadczasowe i cywilizacyjne znaczenie zapisu podwójnego = Timeless Greatness and Significance of the Double-entry / Mieczysław DOBIJA // Management and Business Administration. Central Europe. - nr 4 (117) (2012), s. 3-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Dobija.pdf. - ISSN 2084-3356
73
Labor Productivity vs. Minimum Wage Level / Mieczysław DOBIJA // Modern Economy. - Vol. 2, No. 5 (November 2011), s. 780-787. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=8696&JournalID=163. - ISSN 2152-7245
74
Szkice z historii rachunkowości / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011. - 123 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-01-9
75
Teoria i ekonomiczne znaczenie rachunkowości pracy / Mieczysław DOBIJA // W: Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 129-151. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-603-5
76
Ekonomia matematyczna czy ekonomia fizyczna = Mathematical or Physical Economics / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 211 (2011), s. 68-85. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych : elementy teorii. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
77
Alternatywny program badań kapitału ludzkiego = Alternative Research Program of Human Capital / Mieczysław DOBIJA // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 19-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
78
Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 174 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-552-9
79
Racjonalny system prawa jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego / Ireneusz GÓROWSKI, Mieczysław DOBIJA // W: Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 147-161. - ISBN 978-83-7252-552-9
80
Laboryzm : naukowy program badań w zakresie kapitału ludzkiego i pracy = Laborizm : Research Program of Human Capital and Labor = Laborizm : naukova programa doslìdženʹ v sferìlûdsʹkogo kapìtalu ì pracì / DOBIJA M. // Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 3(21), č. 1 (2011), s. 119-134. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/45237. - ISSN 1994-1749
81
Economy Sentenced to Growing Budget Deficit versus the Balanced by Labour Self Financing / Mieczysław DOBIJA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 169-191. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
82
Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego / Mieczysław DOBIJA, Jacek BARBURSKI // W: Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 82-112. - ISBN 978-83-7252-552-9
83
Teoria kapitału w środowisku nauk ekonomicznych / Mieczysław DOBIJA // W: Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 9-37. - ISBN 978-83-7252-552-9
84
Samofinansowanie pracy jako podstawa bezdeficytowej gospodarki / Mieczysław DOBIJA // W: Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 113-146. - ISBN 978-83-7252-552-9
85
Kapitał ludzki i produktywna praca jako źródło pieniędzy / Mieczysław DOBIJA // W: Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy / red. Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - S. 93-110. - ISBN 978-83-7571-153-0
86
Samofinansowanie pracy podstawą bezdeficytowej gospodarki = Self Financing of Labour as the Fundamental of Deficit-Less Economy / Mieczysław DOBIJA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 19 (2011), s. 234-251. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/19.pdf. - ISSN 1898-5084
87
Produktywność pracy w Polsce na tle wybranych krajów OECD = Work Productivity in Poland and Chosen OECD Countries / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 29-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189709. - ISSN 1898-6447
88
How to Convert Economics to Science = Jak przeistoczyć ekonomię w naukę / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - t. 17, nr 1 (2011), s. 83-103. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/200/180. - ISSN 1506-2635
89
Zapis podwójny jako wspólny paradygmat rachunkowości i ekonomii = Double-entry Bookkeeping as a Common Paradigm for Accounting and Economics / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198393. - ISSN 1898-6447
90
Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław DOBIJA. - Wyd. 2, dodr. 6. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 374, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 978-83-01-15068-6
91
Zatratnaâ funkciâ proizvodstva v formirovanii zarabotnoj platy na predpriâtii / DOBIÂ M.. Renkas Û. L. // Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - (Ekonomìčnì nauki). - vipusk 27 (2011), s. 179-188. - Rez., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpchdtu_2011_27(1)__44.pdf
92
Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange / Mieczysław DOBIJA // Modern Economy. - Vol. 2, No. 2 (May 2011), s. 142-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=4899&JournalID=163. - ISSN 2152-7245
93
Szacowanie średniej wartości kursu walutowego na podstawie danych makroekonomicznych / Mieczysław DOBIJA // W: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 182-194. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-531-4
94
Âvlâetsâ li buhgalterskij učet naučnoj disciplinoj? = Czy jest rachunkowość dyscypliną naukową? / DOBIÂ M. // Vìsnik Žitomirs'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu : naukovij žurnal zasnovanij u kvìtnì 1994 r. vihodit' čotiri razi na rìk = Journal Zhytomyr State Technological University. - nr 1 (55) (2011), s. 76-81. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1728-4236
95
Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji / Wojciech KOZIOŁ ; Promotor: Mieczysław DOBIJA. - Kraków, 2010. - 251 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001849
96
Wpływ kapitału instytucjonalnego i intelektualnego na rozwój ekonomiczny = How Institutional and Intellectual Capital Influence Economic Development / Mieczysław DOBIJA // Master of Business Administration. - nr 2 (103) (2010), s. 21-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
97
Samofinansowanie pracy jako podstawa bez deficytowej gospodarki / Mieczysław DOBIJA // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA. - (2010), s. [97]-[137]
98
Fundamentalne prawa kapitału jako podstawa gospodarki towarowo-pieniężnej / Mieczysław DOBIJA // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 169-190. - ISBN 978-83-7252-500-0
99
Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA. - Krakov : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 299, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-4-5
100
Economics in Harmony with the Fundamental Principles / Mieczysław DOBIJA // W: Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. - S. 25-42. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-509-1
101
Natura czasu a kwoty amortyzacji środków trwałych = The Nature of Time and Depreciation Rates of Fixed Assets / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170626358. - ISSN 1898-6447
102
Gospodarka jako gra o sumie niezerowej : natura kapitału i zysku / Mieczysław DOBIJA // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 21-49. - ISBN 978-83-7252-500-0
103
Open Source Currency and Balanced Credit Size = Zmienne kształtujące ograniczenie kredytu w gospodarce / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - t. 16, nr 2 (2010), s. 39-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/346/318. - ISSN 1506-2635
104
Teoria kapitału w środowisku nauk ekonomicznych / Mieczysław DOBIJA // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA. - (2010), s. [6]-[35]
105
Rachunkowość pracy jako podstawa gospodarki towarowo-pieniężnej = Accounting for Labour as a Foundation of the Money-Goods Economy / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010), s. 33-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
106
Analìz podìbnostì polʹsʹkoï ta ukraïnsʹkoï ekonomìk za zmìnami produktivnostì pracì / Mieczysław DOBIJA // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 107-129. - ISBN 978-966-483-339-1
107
Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 200 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-500-0
108
Accounting for Growth the China's Economy Along with an Unorthodox Methodology / Mieczysław DOBIJA // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 211-224. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
109
Economy Sentenced for Growing Budget Deficit versus the Balanced by Labour Self Financing : Second International Conference ICE - TEA, 'The Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities', Gyrne, North Cyprus, September 1-3, 2010 [on-line] / Mieczysław DOBIJA // W: The Global Economy After the Crisis : Challenges and Opportunities. - 27 s. : il. - (2010), s. 1-27. - [odczyt: 05.02.2015]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1673071_code518110.pdf?abstractid=1673071&mirid=3
110
Intellektual'no-institucionnyj kapital i proizvoditel'nost' truda / M. DOBIÂ, S. Legenčuk // W: Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA. - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 164-187. - ISBN 978-83-929699-4-5
111