Publications of the selected author

1

Author:
Ewelina Zarzycka , Joanna Krasodomska , Dorota Dobija
Title:
Stakeholder Engagement in Corporate Social Practices and Non-Financial Disclosures : a Systematic Literature Review
Source:
Central European Management Journal. - vol. 29, nr 1 (2021) , s. 112-135. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the National Science Centre, Poland (grant number 2019/33/B/HS4/00998).
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168356132
article
2

Author:
Dorota Dobija , Ewelina Zarzycka , Joanna Krasodomska
Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
Non-Financial KPIs Disclosures According to the Directive 2014/95/EU : an Empirical Investigation of Companies' Approaches
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 18. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341243
varia
3

Title:
Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego : zespół z liderem klasy światowej
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości2008. - T. 42 (98) nr specj., s. 17-18
Nr:
2168340995
varia
4

Title:
A Method of Comparing GDP per Capita
Source:
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - vol. 12, nr 1 (43) (2007) , s. 13-24 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166557712
article
See main document
5

Title:
Premia za ryzyko jako stała ekonomiczna = Risk Premium as an Economic Constant
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - r. 57, nr 6 (677) (2006) , s. 11-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166566295
article
6

Title:
Deterministyczna premia za ryzyko?
Source:
Master of Business Administration. - nr 1 (78) (2006) , s. 6-12 - Bibliogr.
Nr:
2166471965
article
7

Title:
Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa
Source:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 113-157
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166520939
chapter in textbook
See main document
8

Title:
O istnieniu i prawach zachowania kapitału
Source:
Master of Business Administration. - nr 1 (72) (2005) , s. 8-16 - Bibliogr.
Nr:
2166473400
article
9

Title:
A Method for Comparing GDP Per Capita
Source:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 315-337. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166557651
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Czy ekonomię kształtują deterministyczne stałe? = The Risk Premium as an Economic Constant
Source:
Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych. - vol. 2 (2005) , s. 145-160. - Summ.
Nr:
2166234013
article
11

Title:
Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 11-42
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166512197
chapter in textbook
See main document
12

Title:
About Nature of Capital
Source:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 79-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222062
chapter in conference materials
See main document
13

Title:
Dowód na istnienie kapitału intelektualnego
Source:
Master of Business Administration. - nr 4 (63) (2003) , s. 33-40 - Bibliogr.
Nr:
2168272278
article
14

Title:
O naturze kapitału = About Nature of Capital
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 17 (73) (2003) , s. 5-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261852
article
15

Title:
Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-107-7
Nr:
2168284707
academic script
16

Author:
Title:
Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki : (aspekt rachunkowości) = The Costs of Risk and a Composite Indicator of Risk (an Aspect of Accounting)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 557 (2001) , s. 75-81. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233702
article
See main document
17

Author:
Title:
Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych = Possibilities for Measuring the Intellectual Capital of Organisations and its Presentation in Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000) , s. [63]-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259426
article
See main document
18

Title:
Godziwe ceny produktów rolnych
Source:
Master of Business Administration. - nr 2 (38) (1999) , s. 47-48
Nr:
2168287457
article
19

Author:
David J. Leahigh
Title:
Zarządzanie finansami : przewodnik = David J. Leahigh; tł. Dorota DOBIJA, Mieczysław DOBIJA
Tłumacz:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999
Physical description:
166, [2] s.; 24 cm
ISBN:
83-208-1226-7
Nr:
2168272202
monograph
20

Title:
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
319 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-016-X
Nr:
2168272314
textbook
21

Author:
Title:
Rachunek kosztów w zarządzaniu strategicznym = Cost Account in Strategic Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 514 (1998) , s. 31-39. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259560
article
See main document
22

Title:
Podstawowe koncepcje i klasyfikacje systemów rachunku kosztów = Basic Concepts and Classification of Cost Accounting System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 514 (1998) , s. 17-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259562
article
See main document
23

Title:
Rozwój rachunkowości i kontrolingu według standardów zachodnich
Source:
Jednolity rynek a działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw / red. Marek B. Kamiński - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 1998, s. 145-176
ISBN:
83-86846-31-3
Nr:
2168287573
chapter in monograph
24

Title:
Podręcznik do rachunkowości zarządczej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 1998
Physical description:
179 s.: il.; 30 cm
ISBN:
83-86846-29-1
Nr:
2168287551
textbook
25

Author:
Title:
Problematyka kosztów ryzyka
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 46 nr specj. (1998) , s. 59-68. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Rydzyna '98 - Bibliogr.
Nr:
2168272058
article
26

Title:
Jak kształtowała się współczesna rachunkowość?
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1998) , s. 3-10
Nr:
2168269306
article
27

Author:
Title:
Income Statement Model Under the Condition of Market Efficiency = Model rachunku zysków i strat w warunkach efektywnego rynku
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 511 (1998) , s. 79-87. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168266916
article
See main document
28

Author:
Title:
Model rachunku wyników w warunkach efektywnego rynku jako metoda pomiaru okresowego przyrostu kapitału własnego
Promotor:
Luty Zbigniew
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm + Autoreferat 14 s.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/716
Nr:
2168312413
doctoral dissertation
29

Author:
Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń, Polska, od 1997-09-17 do 1997-09-19
Title:
Model rachunku kosztów dla zarządzania strategicznego
Source:
Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 1 - Katowice: AE, 1997, s. 81-92
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-17-9
Nr:
2168343071
chapter in conference materials
30

Author:
Dorota Dobija , Marcin Józefowicz
Title:
Rachunek kosztów w zarządzaniu strategicznym
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1997) , s. 13-19 - Bibliogr.
Nr:
2168268822
article
31

Title:
Rachunek zysków i strat a pomiar i kontrola ryzyka w firmie
Source:
Rachunkowość zarządcza w teorii i praktyce / [red. Jadwiga Popławska-Mszyca] - Katowice: AE, 1996, s. 51-81 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-8643-496-1
Nr:
2168274317
chapter in conference materials
32

Author:
Title:
Problem odsetek od kapitału własnego = Problem Pertaining to Interest on Own Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 467 (1996) , s. 51-60. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256780
article
See main document
33

Author:
Title:
Krytyczne rozmiary działalności firmy przy określonej stopie zwrotu aktywów = Critical Extent of Firm's Activities at a Definite Rate of Assets Repayment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 456 (1995) , s. 71-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243522
article
See main document
34

Author:
Title:
Rachunek zysków i strat w warunkach efektywnego rynku
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 3 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Jerzy KUCHMACZ, Dorota DOBIJA1995, s. 1[28]-18[45]
Signature:
NP-184/3/Magazyn
Nr:
2168268170
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
Krytyczne rozmiary działalności przy określonej stopie zwrotu : analiza CVP
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 26 (1994) , s. 5-13. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168267176
article
36

Author:
Title:
Rachunek kosztów kapitału
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 2 / M. DOBIJA - kier. tematu, J. KUCHMACZ, D. DOBIJA1994, s. 1[35]-12[46] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/2/Magazyn
Nr:
2168268150
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Informatyzacja rachunkowości, kontroli i badań sprawozdań finansowych = Computerization of Accounting, Auditing Processes and Analysis of Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 (1994) , s. 83-91. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248238
article
See main document
38

Title:
Model rachunku wyników
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 29 nr specj. (1994) , s. 27-35. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Sopot '94 - Bibliogr.
Nr:
2168254232
article
39

Title:
Inwestowanie i kredytowanie
Publisher address:
Skierniewice: Centrum Kreowania Liderów, 1993
Physical description:
217 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-85385-28-2
Nr:
2168267948
monograph
40

Author:
Title:
Progi rentowności przy określonej stopie zwrotu
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 1 / M. DOBIJA - kier. tematu, J. KUCHMACZ, D. DOBIJA1993, s. 1[29]-11[39] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/1/Magazyn
Nr:
2168268040
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI)
Source:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ1990, s. 24-47 - Bibliogr.
Signature:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256996
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Stakeholder Engagement in Corporate Social Practices and Non-Financial Disclosures : a Systematic Literature Review / Ewelina Zarzycka, Joanna KRASODOMSKA, Dorota Dobija // Central European Management Journal. - vol. 29, nr 1 (2021), s. 112-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.kozminski.edu.pl/pub/5924. - ISSN 2658-0845
2
Non-Financial KPIs Disclosures According to the Directive 2014/95/EU : an Empirical Investigation of Companies' Approaches / Dorota Dobija, Ewelina Zarzycka, Joanna KRASODOMSKA // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 18. - Dostępne tylko streszczenie
3
Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego : zespół z liderem klasy światowej / Mieczysław DOBIJA, Dorota Dobija // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 42 (98) nr specj. (2008), s. 17-18. - ISSN 1641-4381
4
A Method of Comparing GDP per Capita / Mieczysław DOBIJA, Dorota Dobija // Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - vol. 12, nr 1 (43) (2007), s. 13-24. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
5
Premia za ryzyko jako stała ekonomiczna = Risk Premium as an Economic Constant / Mieczysław DOBIJA, Dorota Dobija // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - r. 57, nr 6 (677) (2006), s. 11-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
6
Deterministyczna premia za ryzyko? / Dorota Dobija, Mieczysław DOBIJA // Master of Business Administration. - nr 1 (78) (2006), s. 6-12. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
7
Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa / Dorota Dobija, Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 113-157. - ISBN 83-7252-287-1
8
O istnieniu i prawach zachowania kapitału / Dorota Dobija, Mieczysław DOBIJA // Master of Business Administration. - nr 1 (72) (2005), s. 8-16. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
9
A Method for Comparing GDP Per Capita / Mieczysław DOBIJA, Dorota Dobija // W: General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005. - S. 315-337. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-6-X
10
Czy ekonomię kształtują deterministyczne stałe? = The Risk Premium as an Economic Constant / Mieczysław DOBIJA, Dorota Dobija // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych. - vol. 2 (2005), s. 145-160. - Summ. - ISSN 1734-0284
11
Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości / Mieczysław DOBIJA, Dorota Dobija // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 11-42. - ISBN 83-7252-287-1
12
About Nature of Capital / Mieczysław DOBIJA, Dorota Dobija // W: General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. - S. 79-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-5-1
13
Dowód na istnienie kapitału intelektualnego / Dorota Dobija, Mieczysław DOBIJA // Master of Business Administration. - nr 4 (63) (2003), s. 33-40. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
14
O naturze kapitału = About Nature of Capital / Mieczysław DOBIJA, Dorota Dobija // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 17 (73) (2003), s. 5-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
15
Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej / red. Mieczysław DOBIJA ; [aut. Mieczysław DOBIJA, Dorota DOBIJA, Alicja DZIUBA-BURCZYK, Jerzy KUCHMACZ, Anna LITWA]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 142 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-107-7
16
Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki (aspekt rachunkowości) = The Costs of Risk and a Composite Indicator of Risk (an Aspect of Accounting) / Dorota DOBIJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 557 (2001), s. 75-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych = Possibilities for Measuring the Intellectual Capital of Organisations and its Presentation in Financial Reports / Dorota DOBIJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000), s. [63]-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Godziwe ceny produktów rolnych / Dorota DOBIJA, Mieczysław DOBIJA // Master of Business Administration. - nr 2 (38) (1999), s. 47-48. - ISSN 1231-0328
19
Zarządzanie finansami : przewodnik = David J. Leahigh; tł. Dorota DOBIJA, Mieczysław DOBIJA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. - 166, [2] s. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1226-7
20
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań / red. Marta STĘPIEŃ ; [aut.: Mariusz ANDRZEJEWSKI, Dorota DOBIJA, Artur HOŁDA, Anna LITWA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ, Barbara SUMEK-BRANDYS, Aneta ŚWIECHOWSKA, Piotr WÓJTOWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 319 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-016-X
21
Rachunek kosztów w zarządzaniu strategicznym = Cost Account in Strategic Management / Dorota DOBIJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 514 (1998), s. 31-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Podstawowe koncepcje i klasyfikacje systemów rachunku kosztów = Basic Concepts and Classification of Cost Accounting System / Mieczysław DOBIJA, Dorota DOBIJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 514 (1998), s. 17-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Rozwój rachunkowości i kontrolingu według standardów zachodnich / Dorota DOBIJA, Mieczysław DOBIJA // W: Jednolity rynek a działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw / red. Marek B. Kamiński. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 1998. - S. 145-176. - ISBN 83-86846-31-3
24
Podręcznik do rachunkowości zarządczej / Dorota DOBIJA, Mieczysław DOBIJA. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 1998. - 179 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-86846-29-1
25
Problematyka kosztów ryzyka / Dorota DOBIJA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 46 nr specj. (1998), s. 59-68. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Rydzyna '98. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
26
Jak kształtowała się współczesna rachunkowość? / Mieczysław DOBIJA, Dorota DOBIJA // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1998), s. 3-10. - ISSN 1230-9850
27
Income Statement Model Under the Condition of Market Efficiency = Model rachunku zysków i strat w warunkach efektywnego rynku / Dorota DOBIJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 511 (1998), s. 79-87. - Streszcz. - ISSN 0208-7944
28
Model rachunku wyników w warunkach efektywnego rynku jako metoda pomiaru okresowego przyrostu kapitału własnego / Dorota DOBIJA ; Promotor: Zbigniew Luty. - Kraków, 1997. - 202 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 14 s. - Bibliogr.
29
Model rachunku kosztów dla zarządzania strategicznego / Dorota DOBIJA // W: Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 1. - Katowice: AE, 1997. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 81-92. - ISBN 83-87265-17-9
30
Rachunek kosztów w zarządzaniu strategicznym / Dorota DOBIJA, Marcin Józefowicz // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1997), s. 13-19. - Bibliogr. - ISSN 1230-9850
31
Rachunek zysków i strat a pomiar i kontrola ryzyka w firmie / Dorota DOBIJA, Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ // W: Rachunkowość zarządcza w teorii i praktyce : materiały z Konferencji Katedr Rachunkowości, Ustroń, 7-10 listopada 1995 / [red. Jadwiga Popławska-Mszyca]. - Katowice: AE, 1996. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 51-81. - Bibliogr. - ISBN 83-8643-496-1
32
Problem odsetek od kapitału własnego = Problem Pertaining to Interest on Own Capital / Dorota DOBIJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 467 (1996), s. 51-60. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Krytyczne rozmiary działalności firmy przy określonej stopie zwrotu aktywów = Critical Extent of Firm's Activities at a Definite Rate of Assets Repayment / Dorota DOBIJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 456 (1995), s. 71-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Rachunek zysków i strat w warunkach efektywnego rynku / Dorota DOBIJA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 3 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Jerzy KUCHMACZ, Dorota DOBIJA. - (1995), s. 1[28]-18[45]
35
Krytyczne rozmiary działalności przy określonej stopie zwrotu : analiza CVP / Dorota DOBIJA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 26 (1994), s. 5-13. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
36
Rachunek kosztów kapitału / Dorota DOBIJA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 2 / M. DOBIJA - kier. tematu, J. KUCHMACZ, D. DOBIJA. - (1994), s. 1[35]-12[46]. - Bibliogr.
37
Informatyzacja rachunkowości, kontroli i badań sprawozdań finansowych = Computerization of Accounting, Auditing Processes and Analysis of Financial Reports / Dorota DOBIJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 (1994), s. 83-91. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
38
Model rachunku wyników / Dorota DOBIJA, Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 29 nr specj. (1994), s. 27-35. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Sopot '94. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
39
Inwestowanie i kredytowanie / Mieczysław DOBIJA, Dorota DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ. - Skierniewice : Centrum Kreowania Liderów, 1993. - 217 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-85385-28-2
40
Progi rentowności przy określonej stopie zwrotu / Dorota DOBIJA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 1 / M. DOBIJA - kier. tematu, J. KUCHMACZ, D. DOBIJA. - (1993), s. 1[29]-11[39]. - Bibliogr.
41
Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI) / Dorota DOBIJA, Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej ZALIWSKI // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 24-47. - Bibliogr.
1
Zarzycka E., Krasodomska J., Dobija D., (2021), Stakeholder Engagement in Corporate Social Practices and Non-Financial Disclosures : a Systematic Literature Review, "Central European Management Journal", vol. 29, nr 1, s. 112-135; https://journals.kozminski.edu.pl/pub/5924
2
Dobija D., Zarzycka E., Krasodomska J., (2019), Non-Financial KPIs Disclosures According to the Directive 2014/95/EU : an Empirical Investigation of Companies' Approaches. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 18.
3
Dobija M., Dobija D., (2008), Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego : zespół z liderem klasy światowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 42 (98) nr specj., s. 17-18.
4
Dobija M., Dobija D., (2007), A Method of Comparing GDP per Capita, "Emergo", vol. 12, nr 1 (43), s. 13-24.
5
Dobija M., Dobija D., (2006), Premia za ryzyko jako stała ekonomiczna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", r. 57, nr 6 (677), s. 11-19.
6
Dobija D., Dobija M., (2006), Deterministyczna premia za ryzyko?, "Master of Business Administration", nr 1 (78), s. 6-12.
7
Dobija D., Jędrzejczyk M., (2005), Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 113-157.
8
Dobija D., Dobija M., (2005), O istnieniu i prawach zachowania kapitału, "Master of Business Administration", nr 1 (72), s. 8-16.
9
Dobija M., Dobija D., (2005), A Method for Comparing GDP Per Capita. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference, Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej] : Cracow University of Economics, s. 315-337.
10
Dobija M., Dobija D., (2005), Czy ekonomię kształtują deterministyczne stałe?, "Problemy Społeczne i Ekonomiczne", vol. 2, s. 145-160.
11
Dobija M., Dobija D., (2005), Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-42.
12
Dobija M., Dobija D., (2004), About Nature of Capital. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference, Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 79-104.
13
Dobija D., Dobija M., (2003), Dowód na istnienie kapitału intelektualnego, "Master of Business Administration", nr 4 (63), s. 33-40.
14
Dobija M., Dobija D., (2003), O naturze kapitału, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 17 (73), s. 5-27.
15
Dobija M., Dobija D., Dziuba-Burczyk A., Kuchmacz J., Litwa A., (2001), Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej, Dobija M. (red.), Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 142 s.
16
Dobija D., (2001), Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki (aspekt rachunkowości), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 557, s. 75-81.
17
Dobija D., (2000), Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 553, s. [63]-80.
18
Dobija D., Dobija M., (1999), Godziwe ceny produktów rolnych, "Master of Business Administration", nr 2 (38), s. 47-48.
19
Leahigh D., (1999), Zarządzanie finansami: przewodnik, Tł. Dobija D., Dobija M., Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 166, [2] s.
20
Andrzejewski M., Dobija D., Hołda A., Litwa A., Pogodzińska-Mizdrak E., Stępień M., Sumek-Brandys B., Świechowska A., Wójtowicz P., (1999), Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym: zbiór zadań, Stępień M. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 319 s.
21
Dobija D., (1998), Rachunek kosztów w zarządzaniu strategicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 514, s. 31-39.
22
Dobija M., Dobija D., (1998), Podstawowe koncepcje i klasyfikacje systemów rachunku kosztów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 514, s. 17-30.
23
Dobija D., Dobija M., (1998), Rozwój rachunkowości i kontrolingu według standardów zachodnich. [W:] Kamiński (red.), Jednolity rynek a działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 145-176.
24
Dobija D., Dobija M., (1998), Podręcznik do rachunkowości zarządczej, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 179 s.
25
Dobija D., (1998), Problematyka kosztów ryzyka, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 46 nr specj., s. 59-68.
26
Dobija M., Dobija D., (1998), Jak kształtowała się współczesna rachunkowość?, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 2, s. 3-10.
27
Dobija D., (1998), Income Statement Model Under the Condition of Market Efficiency, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 511, s. 79-87.
28
Dobija D., (1997), Model rachunku wyników w warunkach efektywnego rynku jako metoda pomiaru okresowego przyrostu kapitału własnego, Prom. Luty Z., Kraków : , 202 k.
29
Dobija D., (1997), Model rachunku kosztów dla zarządzania strategicznego. [W:] Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997, T. 1, Katowice : AE, s. 81-92.
30
Dobija D., Józefowicz M., (1997), Rachunek kosztów w zarządzaniu strategicznym, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 1, s. 13-19.
31
Dobija D., Dobija M., Kuchmacz J., (1996), Rachunek zysków i strat a pomiar i kontrola ryzyka w firmie. [W:] Popławska-Mszyca J. (red.), Rachunkowość zarządcza w teorii i praktyce: materiały z Konferencji Katedr Rachunkowości, Ustroń, 7-10 listopada 1995, Katowice : AE, s. 51-81.
32
Dobija D., (1996), Problem odsetek od kapitału własnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 467, s. 51-60.
33
Dobija D., (1995), Krytyczne rozmiary działalności firmy przy określonej stopie zwrotu aktywów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 456, s. 71-80.
34
Dobija D., (1995), Rachunek zysków i strat w warunkach efektywnego rynku. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 3, s. 1[28]-18[45].
35
Dobija D., (1994), Krytyczne rozmiary działalności przy określonej stopie zwrotu : analiza CVP, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 26, s. 5-13.
36
Dobija D., (1994), Rachunek kosztów kapitału. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 2, s. 1[35]-12[46].
37
Dobija D., (1994), Informatyzacja rachunkowości, kontroli i badań sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 433, s. 83-91.
38
Dobija D., Dobija M., (1994), Model rachunku wyników, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 29 nr specj., s. 27-35.
39
Dobija M., Dobija D., Kuchmacz J., (1993), Inwestowanie i kredytowanie, Skierniewice : Centrum Kreowania Liderów, 217 s.
40
Dobija D., (1993), Progi rentowności przy określonej stopie zwrotu. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 1, s. 1[29]-11[39].
41
Dobija D., Kuraś M., Sarga D., Zaliwski A., (1990), Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI). [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 24-47.
1
@article{artUEK:2168356132,
author = "Ewelina Zarzycka and Joanna Krasodomska and Dorota Dobija",
title = "Stakeholder Engagement in Corporate Social Practices and Non-Financial Disclosures : a Systematic Literature Review",
journal = "Central European Management Journal",
number = "vol. 29, 1",
pages = "112-135",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.43},
url = {https://journals.kozminski.edu.pl/pub/5924},
}
2
@misc{varUEK:2168341243,
author = "Dorota Dobija and Ewelina Zarzycka and Joanna Krasodomska",
title = "Non-Financial KPIs Disclosures According to the Directive 2014/95/EU : an Empirical Investigation of Companies' Approaches",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "18",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
3
@misc{varUEK:2168340995,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija",
title = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego : zespół z liderem klasy światowej",
booktitle = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 42 (98) specj.",
pages = "17-18",
year = "2008",
}
4
@article{artUEK:2166557712,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija",
title = "A Method of Comparing GDP per Capita",
journal = "Emergo",
number = "vol. 12, 1 (43)",
pages = "13-24",
year = "2007",
}
5
@article{artUEK:2166566295,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija",
title = "Premia za ryzyko jako stała ekonomiczna",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "r. 57, 6 (677)",
pages = "11-19",
year = "2006",
}
6
@article{artUEK:2166471965,
author = "Dorota Dobija and Mieczysław Dobija",
title = "Deterministyczna premia za ryzyko?",
journal = "Master of Business Administration",
number = "1 (78)",
pages = "6-12",
year = "2006",
}
7
@inbook{fpUEK:2166520939,
author = "Dorota Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Teoria rachunkowości w zarysie",
pages = "113-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-287-1",
}
8
@article{artUEK:2166473400,
author = "Dorota Dobija and Mieczysław Dobija",
title = "O istnieniu i prawach zachowania kapitału",
journal = "Master of Business Administration",
number = "1 (72)",
pages = "8-16",
year = "2005",
}
9
@inbook{mkaUEK:2166557651,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija",
title = "A Method for Comparing GDP Per Capita",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference",
pages = "315-337",
adress = "Cracow",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej; Cracow University of Economics",
year = "2005",
isbn = "83-918932-6-X",
}
10
@article{artUEK:2166234013,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija",
title = "Czy ekonomię kształtują deterministyczne stałe?",
journal = "Problemy Społeczne i Ekonomiczne",
number = "vol. 2",
pages = "145-160",
year = "2005",
}
11
@inbook{fpUEK:2166512197,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija",
title = "Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości w zarysie",
pages = "11-42",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-287-1",
}
12
@inbook{mkaUEK:2168222062,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija",
title = "About Nature of Capital",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference",
pages = "79-104",
adress = "Cracow",
publisher = "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management",
year = "2004",
isbn = "83-918932-5-1",
}
13
@article{artUEK:2168272278,
author = "Dorota Dobija and Mieczysław Dobija",
title = "Dowód na istnienie kapitału intelektualnego",
journal = "Master of Business Administration",
number = "4 (63)",
pages = "33-40",
year = "2003",
}
14
@article{artUEK:2168261852,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija",
title = "O naturze kapitału",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 17 (73)",
pages = "5-27",
year = "2003",
}
15
@book{skrUEK:2168284707,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija and Alicja Dziuba-Burczyk and Jerzy Kuchmacz and Anna Litwa",
title = "Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej",
editor = Dobija Mieczysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-107-7",
}
16
@article{artUEK:2168233702,
author = "Dorota Dobija",
title = "Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki : (aspekt rachunkowości)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "557",
pages = "75-81",
year = "2001",
}
17
@article{artUEK:2168259426,
author = "Dorota Dobija",
title = "Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "553",
pages = "[63]-80",
year = "2000",
}
18
@article{artUEK:2168287457,
author = "Dorota Dobija and Mieczysław Dobija",
title = "Godziwe ceny produktów rolnych",
journal = "Master of Business Administration",
number = "2 (38)",
pages = "47-48",
year = "1999",
}
19
@book{monUEK:2168272202,
author = "David J. Leahigh",
title = "Zarządzanie finansami : przewodnik",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1999",
isbn = "83-208-1226-7",
}
20
@book{podUEK:2168272314,
author = "Mariusz Andrzejewski and Dorota Dobija and Artur Hołda and Anna Litwa and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Marta Stępień and Barbara Sumek-Brandys and Aneta Świechowska and Piotr Wójtowicz",
title = "Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań",
editor = Stępień Marta,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-016-X",
}
21
@article{artUEK:2168259560,
author = "Dorota Dobija",
title = "Rachunek kosztów w zarządzaniu strategicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "514",
pages = "31-39",
year = "1998",
}
22
@article{artUEK:2168259562,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija",
title = "Podstawowe koncepcje i klasyfikacje systemów rachunku kosztów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "514",
pages = "17-30",
year = "1998",
}
23
@inbook{fmUEK:2168287573,
author = "Dorota Dobija and Mieczysław Dobija",
title = "Rozwój rachunkowości i kontrolingu według standardów zachodnich",
booktitle = "Jednolity rynek a działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw",
pages = "145-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego",
year = "1998",
isbn = "83-86846-31-3",
}
24
@book{podUEK:2168287551,
author = "Dorota Dobija and Mieczysław Dobija",
title = "Podręcznik do rachunkowości zarządczej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego",
year = "1998",
isbn = "83-86846-29-1",
}
25
@article{artUEK:2168272058,
author = "Dorota Dobija",
title = "Problematyka kosztów ryzyka",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 46 specj.",
pages = "59-68",
year = "1998",
}
26
@article{artUEK:2168269306,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija",
title = "Jak kształtowała się współczesna rachunkowość?",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "2",
pages = "3-10",
year = "1998",
}
27
@article{artUEK:2168266916,
author = "Dorota Dobija",
title = "Income Statement Model Under the Condition of Market Efficiency",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "511",
pages = "79-87",
year = "1998",
url = {},
}
28
@unpublished{drUEK:2168312413,
author = "Dorota Dobija",
title = "Model rachunku wyników w warunkach efektywnego rynku jako metoda pomiaru okresowego przyrostu kapitału własnego",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
29
@inbook{mkaUEK:2168343071,
author = "Dorota Dobija",
title = "Model rachunku kosztów dla zarządzania strategicznego",
booktitle = "Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 1",
pages = "81-92",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-87265-17-9",
}
30
@article{artUEK:2168268822,
author = "Dorota Dobija and Marcin Józefowicz",
title = "Rachunek kosztów w zarządzaniu strategicznym",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "1",
pages = "13-19",
year = "1997",
}
31
@inbook{mkaUEK:2168274317,
author = "Dorota Dobija and Mieczysław Dobija and Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunek zysków i strat a pomiar i kontrola ryzyka w firmie",
booktitle = "Rachunkowość zarządcza w teorii i praktyce",
pages = "51-81",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-8643-496-1",
}
32
@article{artUEK:2168256780,
author = "Dorota Dobija",
title = "Problem odsetek od kapitału własnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "467",
pages = "51-60",
year = "1996",
}
33
@article{artUEK:2168243522,
author = "Dorota Dobija",
title = "Krytyczne rozmiary działalności firmy przy określonej stopie zwrotu aktywów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "456",
pages = "71-80",
year = "1995",
}
34
@unpublished{fnpUEK:2168268170,
author = "Dorota Dobija",
title = "Rachunek zysków i strat w warunkach efektywnego rynku",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 3",
pages = "1[28]-18[45]",
year = "1995",
}
35
@article{artUEK:2168267176,
author = "Dorota Dobija",
title = "Krytyczne rozmiary działalności przy określonej stopie zwrotu : analiza CVP",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 26",
pages = "5-13",
year = "1994",
}
36
@unpublished{fnpUEK:2168268150,
author = "Dorota Dobija",
title = "Rachunek kosztów kapitału",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 2",
pages = "1[35]-12[46]",
year = "1994",
}
37
@article{artUEK:2168248238,
author = "Dorota Dobija",
title = "Informatyzacja rachunkowości, kontroli i badań sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "433",
pages = "83-91",
year = "1994",
}
38
@article{artUEK:2168254232,
author = "Dorota Dobija and Mieczysław Dobija",
title = "Model rachunku wyników",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 29 specj.",
pages = "27-35",
year = "1994",
}
39
@book{monUEK:2168267948,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija and Jerzy Kuchmacz",
title = "Inwestowanie i kredytowanie",
adress = "Skierniewice",
publisher = "Centrum Kreowania Liderów",
year = "1993",
isbn = "83-85385-28-2",
}
40
@unpublished{fnpUEK:2168268040,
author = "Dorota Dobija",
title = "Progi rentowności przy określonej stopie zwrotu",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 1",
pages = "1[29]-11[39]",
year = "1993",
}
41
@unpublished{fnpUEK:2168256996,
author = "Dorota Dobija and Marian Kuraś and Danuta Sarga and Andrzej Zaliwski",
title = "Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI)",
booktitle = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
pages = "24-47",
year = "1990",
}