Publications of the selected author

Guzik Marek

Faculty of Production Economics, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych,