Publications of the selected author

Guzik Marek

Faculty of Production Economics, Institute of International Socio-Economic Relations,

1

Author:
Title:
Międzynarodowy transfer technologii - wybrane zagadnienia = Selected Problems of International Transfer of Technology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 340 (1991) , s. 95-108. - Rez., summ.
Nr:
2168257794
article
See main document
2

Author:
Title:
Zmiany podobieństwa struktur nakładów inwestycyjnych wybranych gałęzi przemysłu przetwórczego wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 1970-1980 = Changes in the Similarity of the Structures of Investment Outlays In Selected Branches of Manufacturing in the Highly Developed Capitalist Countries in the period 1970-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 241 (1987) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168258330
article
See main document
3

Author:
Title:
Zmiany strukturalne produkcji (value added) przemysłu przetwórczego w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych = Structural Changes in Industrial Production of Processing Industry in Developed Capitalist Countries in 70s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 202 (1985) , s. 7-22. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168249774
article
See main document
4

Author:
Marek Guzik , Janusz Rejdych , Stanisław Wydymus
Title:
Statystyczna analiza prawidłowości rozwoju turystyki międzynarodowej w krajach OECD = Statistic Analysis of the Regularities of the Development of International Tourism in OECD Countries
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985) , s. 95-112
Nr:
2168231768
article
1
Międzynarodowy transfer technologii - wybrane zagadnienia = Selected Problems of International Transfer of Technology / Marek GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 340 (1991), s. 95-108. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Zmiany podobieństwa struktur nakładów inwestycyjnych wybranych gałęzi przemysłu przetwórczego wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 1970-1980 = Changes in the Similarity of the Structures of Investment Outlays In Selected Branches of Manufacturing in the Highly Developed Capitalist Countries in the period 1970-1980 / Marek GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 241 (1987), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Zmiany strukturalne produkcji (value added) przemysłu przetwórczego w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych = Structural Changes in Industrial Production of Processing Industry in Developed Capitalist Countries in 70s / Marek GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 202 (1985), s. 7-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Statystyczna analiza prawidłowości rozwoju turystyki międzynarodowej w krajach OECD = Statistic Analysis of the Regularities of the Development of International Tourism in OECD Countries / Marek GUZIK, Janusz Rejdych, Stanisław WYDYMUS // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985), s. 95-112. - ISSN 0079-578X
1
Guzik M., (1991), Międzynarodowy transfer technologii - wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 340, s. 95-108.
2
Guzik M., (1987), Zmiany podobieństwa struktur nakładów inwestycyjnych wybranych gałęzi przemysłu przetwórczego wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 1970-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 241, s. 5-17.
3
Guzik M., (1985), Zmiany strukturalne produkcji (value added) przemysłu przetwórczego w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 202, s. 7-22.
4
Guzik M., Rejdych J., Wydymus S., (1985), Statystyczna analiza prawidłowości rozwoju turystyki międzynarodowej w krajach OECD, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 4/85, s. 95-112.
1
@article{UEK:2168257794,
author = "Marek Guzik",
title = "Międzynarodowy transfer technologii - wybrane zagadnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "340",
pages = "95-108",
year = "1991",
}
2
@article{UEK:2168258330,
author = "Marek Guzik",
title = "Zmiany podobieństwa struktur nakładów inwestycyjnych wybranych gałęzi przemysłu przetwórczego wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 1970-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "241",
pages = "5-17",
year = "1987",
}
3
@article{UEK:2168249774,
author = "Marek Guzik",
title = "Zmiany strukturalne produkcji (value added) przemysłu przetwórczego w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "202",
pages = "7-22",
year = "1985",
url = {},
}
4
@article{UEK:2168231768,
author = "Marek Guzik and Janusz Rejdych and Stanisław Wydymus",
title = "Statystyczna analiza prawidłowości rozwoju turystyki międzynarodowej w krajach OECD",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 4/85",
pages = "95-112",
year = "1985",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID