Publications of the selected author
1

Title:
Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 171-186
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255200
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Zmiany w poziomie konsumpcji dóbr trwałego użytku w krajach RWPG = Changes in the Level of Durable Goods Consumption in the Countries Belonging to the Council for Mutual Economic Aid in the Light of the Volume Index of Consumption
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991) , s. 53-67. - Summ.
Nr:
2168259662
article
See main document
3

Title:
Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 186-206
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255202
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Czego zazdrościmy sąsiadom?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1990) , s. 8
Nr:
2168229252
article
5

Title:
Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego = Profitability of Trading Activities in 400 Bio Commercial Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990) , s. 87-97. - Rez., summ.
Nr:
2168259268
article
See main document
6

Title:
Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Comparative Analysis of Changes in the Level of the Consumption of Foodstuffs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989) , s. 53-66. - Rez., summ.
Nr:
2168235224
article
See main document
7

Title:
Strukturalne przeobrażenia spożycia artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych
Source:
Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 47-56
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168337959
chapter in monograph
8

Title:
Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Tendencies and Regularities of the Development in the Structure of Food Consumption in Communist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989) , s. 131-148. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246670
article
See main document
9

Title:
Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych
Source:
Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988, s. 126-135
Nr:
2168259812
chapter in conference materials
10

Author:
Title:
Tendencje rozwoju bazy materialno-technicznej handlu Czechosłowacji = Material and Technological Base in Czechoslovakia Trade
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1988) , s. 56-60
Nr:
2168252360
article
11

Author:
Title:
Problemy rozwoju konsumpcji indywidualnej w Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych = Problems of Individual Consumption Development in Czechoslovakia in years 80s
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1987) , s. 52-57
Nr:
2168254886
article
12

Author:
Title:
Poziom i struktura spożycia artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji = Level of Structure of Consumer Goods Consumption in Czechoslovakia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 239 (1987) , s. 29-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168257198
article
See main document
13

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1987) , s. 61-62
Nr:
2168337941
review
14

Title:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Research program:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
book
15

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1986) , s. 66-67
Nr:
2168337931
review
16

Author:
Title:
Tendencje w spożyciu artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji na tle innych krajów socjalistycznych = Consumption Trends of Consumer Goods in Czechoslovakia Compared to other Socialist Countries
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1986) , s. 73-79
Nr:
2168254762
article
17

Title:
Rynek dóbr konsumpcyjnych w krajach socjalistycznych : na przykładzie ZSRR, CSRS, WRL
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986
Physical description:
173 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168256632
academic script
18

Title:
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej
Source:
Handel Wewnętrzny1986. - nr 1, s. 70-72
Nr:
2168254758
varia
19

Author:
Title:
Handel w Słowackiej Republice Socjalistycznej na tle rozwoju rynku wewnętrznego w Czechosłowacji = Trade in the Slovak Socialist Republic against the background of domestic market development in Czechoslovakia
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1985) , s. 63-67
Nr:
2168240850
article
20

Title:
Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej = General Description of Domestic Commerce in People's Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984) , s. 115-134. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267144
article
See main document
21

Author:
Title:
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej : próba syntezy = Evolution of Functioning System of Trade in People's Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 204 (1984) , s. 57-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256066
article
See main document
22

Author:
Title:
Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia = Structural Transformations of Consumers' Co-operative Movement in People's Poland - Attempt at Generalization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 61-72. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254826
article
See main document
23

Author:
Title:
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
251 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/808
Nr:
2168312977
doctoral dissertation
24

Author:
Title:
Analiza porównawcza struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym : plan sześcioletni, reforma z 1976 roku = A Comparative Analysis of Organizational Structures in the Polish Trade -Six-years-plan, the 1976 Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 156 (1982) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168255622
article
See main document
25

Author:
Title:
Kształtowanie się potencjałów rynków lokalnych i ich wpływ na procesy realizacji towarów = On the Formation of the Potentials of Local Markets and their Effect on the Processes of the Realization of Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978) , s. 41-54. - Summ., rez.
Nr:
2168250148
article
See main document
1
Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 171-186
2
Zmiany w poziomie konsumpcji dóbr trwałego użytku w krajach RWPG = Changes in the Level of Durable Goods Consumption in the Countries Belonging to the Council for Mutual Economic Aid in the Light of the Volume Index of Consumption / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991), s. 53-67. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 186-206
4
Czego zazdrościmy sąsiadom? / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1990), s. 8. - ISSN 0137-7299
5
Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego = Profitability of Trading Activities in 400 Bio Commercial Firms / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990), s. 87-97. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Comparative Analysis of Changes in the Level of the Consumption of Foodstuffs / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989), s. 53-66. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
Strukturalne przeobrażenia spożycia artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // W: Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik . - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 47-56
8
Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Tendencies and Regularities of the Development in the Structure of Food Consumption in Communist Countries / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 131-148. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - S. 126-135
10
Tendencje rozwoju bazy materialno-technicznej handlu Czechosłowacji = Material and Technological Base in Czechoslovakia Trade / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1988), s. 56-60. - ISSN 0438-5403
11
Problemy rozwoju konsumpcji indywidualnej w Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych = Problems of Individual Consumption Development in Czechoslovakia in years 80s / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1987), s. 52-57. - ISSN 0438-5403
12
Poziom i struktura spożycia artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji = Level of Structure of Consumer Goods Consumption in Czechoslovakia / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 239 (1987), s. 29-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
[Recenzja] / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1987), s. 61-62. - ISSN 0438-5403
14
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
15
[Recenzja] / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1986), s. 66-67. - ISSN 0438-5403
16
Tendencje w spożyciu artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji na tle innych krajów socjalistycznych = Consumption Trends of Consumer Goods in Czechoslovakia Compared to other Socialist Countries / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1986), s. 73-79. - ISSN 0438-5403
17
Rynek dóbr konsumpcyjnych w krajach socjalistycznych : na przykładzie ZSRR, CSRS, WRL / Andrzej SZROMNIK, Halina GWIŻDŻ, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
18
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1986), s. 70-72. - ISSN 0438-5403
19
Handel w Słowackiej Republice Socjalistycznej na tle rozwoju rynku wewnętrznego w Czechosłowacji = Trade in the Slovak Socialist Republic against the background of domestic market development in Czechoslovakia / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1985), s. 63-67. - ISSN 0438-5403
20
Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej = General Description of Domestic Commerce in People's Poland / Halina GWIŻDŻ, Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984), s. 115-134. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej : próba syntezy = Evolution of Functioning System of Trade in People's Poland / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 204 (1984), s. 57-70. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia = Structural Transformations of Consumers' Co-operative Movement in People's Poland - Attempt at Generalization / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 61-72. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej / Halina GWIŻDŻ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1983. - 251 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Analiza porównawcza struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym : plan sześcioletni, reforma z 1976 roku = A Comparative Analysis of Organizational Structures in the Polish Trade -Six-years-plan, the 1976 Reform / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 156 (1982), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
25
Kształtowanie się potencjałów rynków lokalnych i ich wpływ na procesy realizacji towarów = On the Formation of the Potentials of Local Markets and their Effect on the Processes of the Realization of Goods / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978), s. 41-54. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1991), Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 171-186.
2
Gwiżdż H., (1991), Zmiany w poziomie konsumpcji dóbr trwałego użytku w krajach RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 349, s. 53-67.
3
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1991), Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 186-206.
4
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1990), Czego zazdrościmy sąsiadom?, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 8.
5
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1990), Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 333, s. 87-97.
6
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1989), Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 314, s. 53-66.
7
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1989), Strukturalne przeobrażenia spożycia artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych. [W:] Kramer , Kędzior Z., Olearnik J. (red.), Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 47-56.
8
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1989), Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 131-148.
9
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1988), Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych. [W:] Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r, Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, s. 126-135.
10
Gwiżdż H., (1988), Tendencje rozwoju bazy materialno-technicznej handlu Czechosłowacji, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 56-60.
11
Gwiżdż H., (1987), Problemy rozwoju konsumpcji indywidualnej w Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 52-57.
12
Gwiżdż H., (1987), Poziom i struktura spożycia artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 239, s. 29-44.
13
Gwiżdż H., (1987), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 61-62.
14
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
15
Gwiżdż H., (1986), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 66-67.
16
Gwiżdż H., (1986), Tendencje w spożyciu artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji na tle innych krajów socjalistycznych, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5, s. 73-79.
17
Szromnik A., Gwiżdż H., Surówka-Marszałek D., (1986), Rynek dóbr konsumpcyjnych w krajach socjalistycznych: na przykładzie ZSRR, CSRS, WRL, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 173 s.
18
Kowalska-Grudzień A., Gwiżdż H., (1986), Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 70-72.
19
Gwiżdż H., (1985), Handel w Słowackiej Republice Socjalistycznej na tle rozwoju rynku wewnętrznego w Czechosłowacji, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 63-67.
20
Gwiżdż H., Wojdacki K., (1984), Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 184, s. 115-134.
21
Gwiżdż H., (1984), Ewolucja systemu funkcjonowania handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej : próba syntezy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 204, s. 57-70.
22
Gwiżdż H., (1984), Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 61-72.
23
Gwiżdż H., (1983), Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej, Prom. Garbacik E., Kraków : , 251 k.
24
Gwiżdż H., (1982), Analiza porównawcza struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym : plan sześcioletni, reforma z 1976 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 156, s. 5-22.
25
Gwiżdż H., (1978), Kształtowanie się potencjałów rynków lokalnych i ich wpływ na procesy realizacji towarów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 108, s. 41-54.
1
@inbook{UEK:2168255200,
author = "Halina Gwiżdż and Jacek Bazarnik",
title = "Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "171-186",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
2
@article{UEK:2168259662,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Zmiany w poziomie konsumpcji dóbr trwałego użytku w krajach RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "349",
pages = "53-67",
year = "1991",
}
3
@inbook{UEK:2168255202,
author = "Halina Gwiżdż and Jacek Bazarnik",
title = "Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "186-206",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
4
@article{UEK:2168229252,
author = "Halina Gwiżdż and Jacek Bazarnik",
title = "Czego zazdrościmy sąsiadom?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "8",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168259268,
author = "Jacek Bazarnik and Halina Gwiżdż",
title = "Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "333",
pages = "87-97",
year = "1990",
}
6
@article{UEK:2168235224,
author = "Jacek Bazarnik and Halina Gwiżdż",
title = "Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "314",
pages = "53-66",
year = "1989",
}
7
@inbook{UEK:2168337959,
author = "Jacek Bazarnik and Halina Gwiżdż",
title = "Strukturalne przeobrażenia spożycia artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych",
booktitle = "Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych",
pages = "47-56",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
issn = "",
}
8
@article{UEK:2168246670,
author = "Jacek Bazarnik and Halina Gwiżdż",
title = "Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "131-148",
year = "1989",
}
9
@inbook{UEK:2168259812,
author = "Halina Gwiżdż and Jacek Bazarnik",
title = "Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
booktitle = "Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r.",
pages = "126-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Spółdzielcze",
year = "1988",
}
10
@article{UEK:2168252360,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Tendencje rozwoju bazy materialno-technicznej handlu Czechosłowacji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "56-60",
year = "1988",
}
11
@article{UEK:2168254886,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Problemy rozwoju konsumpcji indywidualnej w Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "52-57",
year = "1987",
}
12
@article{UEK:2168257198,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Poziom i struktura spożycia artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "239",
pages = "29-44",
year = "1987",
}
13
@article{UEK:2168337941,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "61-62",
year = "1987",
}
14
@book{UEK:2168316005,
author = "Kazimierz Baścik and Jacek Bazarnik and Czesław Bywalec and Tadeusz Grabiński and Halina Gwiżdż and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Jan Karwowski and Józefa Kramer and Janusz Marak and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Józef Sala and Leszek Strzembicki and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Grażyna Światowy and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
15
@article{UEK:2168337931,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "66-67",
year = "1986",
}
16
@article{UEK:2168254762,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Tendencje w spożyciu artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji na tle innych krajów socjalistycznych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4-5",
pages = "73-79",
year = "1986",
}
17
@book{UEK:2168256632,
author = "Andrzej Szromnik and Halina Gwiżdż and Danuta Surówka-Marszałek",
title = "Rynek dóbr konsumpcyjnych w krajach socjalistycznych : na przykładzie ZSRR, CSRS, WRL",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
18
@misc{UEK:2168254758,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień and Halina Gwiżdż",
title = "Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "70-72",
year = "1986",
}
19
@article{UEK:2168240850,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Handel w Słowackiej Republice Socjalistycznej na tle rozwoju rynku wewnętrznego w Czechosłowacji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "63-67",
year = "1985",
}
20
@article{UEK:2168267144,
author = "Halina Gwiżdż and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "184",
pages = "115-134",
year = "1984",
}
21
@article{UEK:2168256066,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Ewolucja systemu funkcjonowania handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej : próba syntezy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "204",
pages = "57-70",
year = "1984",
}
22
@article{UEK:2168254826,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "61-72",
year = "1984",
}
23
@unpublished{UEK:2168312977,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
24
@article{UEK:2168255622,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Analiza porównawcza struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym : plan sześcioletni, reforma z 1976 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "156",
pages = "5-22",
year = "1982",
}
25
@article{UEK:2168250148,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Kształtowanie się potencjałów rynków lokalnych i ich wpływ na procesy realizacji towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "108",
pages = "41-54",
year = "1978",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID