Publications of the selected author

Dąbrowski Andrzej

Faculty of Production Economics, Institute of Economics of Industry,

1

Title:
Finansowe aspekty ekologicznej bariery rozwoju gospodarczego = Financial Aspects of the Ecological Barriers of the Economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 371 (1991) , s. 95-106. - Rez., summ.
Nr:
2168235244
article
2

Title:
Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania = Ecological Effects of Raw Material Industry Development in Poland and the Methods of Limiting Them
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991) , s. 37-51. - Rez., summ.
Nr:
2168245906
article
3

Title:
Gospodarowanie funduszem rozwoju w wybranych przedsiębiorstwach uciążliwych dla środowiska = Management of the Development Fund at Selected Enterprises Oppressive to the Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990) , s. 145-155. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266248
article
4

Title:
Energy Intensiveness of Industry and Production Structure Changes in Poland in the Period 1960-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990) , s. 43-55
Nr:
2168250060
article
5

Title:
Zmiany struktury przemysłu w województwie krakowskim w aspekcie wymogów ochrony środowiska = Changes in the Structure of Industry in the District of Cracow with Regard to the Requirements of Environment Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990) , s. 61-81. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244922
article
6

Title:
Ocena możliwości samofinansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych makroregionu południowo-wschodniego = Assessment of Possible Self-Financing of Investments In the Field of Environmental Protection in the Industrial Businesses of the South-Eastern Macroregion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989) , s. 143-159. - Rez., summ.
Nr:
2168235118
article
7

Title:
Liczmy straty - będą zyski
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 27 (1989) , s. 7-8
Nr:
2168275541
article
8

Title:
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce = Materials and Raw Materials Economy and Protection of the Natural Environment In Research and Didactics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989) , s. 185-211. - Rez., summ.
Nr:
2168235124
article
9

Title:
Determinanty kształtowania energooszczędnej struktury produkcji w Polsce = Determinants of Shaping Energy Conserving Structure of Production in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988) , s. 151-164. - Rez., summ.
Nr:
2168234984
article
10

Title:
Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznych w realizacji zamówień rządowych = Assessment of Functions of Economic Instruments in Realization of Governmental Indents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988) , s. 51-66. - Rez., summ.
Nr:
2168234962
article
11

Title:
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce (Koninki, 4-7 czewca 1987 r.) : sprawozdanie z konferencji naukowej instytutów i katedr ekonomiki przemysłu oraz ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, zorganizowanej przez Instytut Ekonomiki Przemysłu AE w Krakowie = Report of the Conference
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 57 (1988) , s. 298-316
Opracowanie:
Nr:
2168359442
unreviewed article
12

Title:
Energochłonność przemysłu a zmiany struktury produkcji w Polsce w latach 1960-1980 = Industry's Energy Consumption and Production Structure Changes in Poland between 1960 and 1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986) , s. 57-68. - Rez., summ.
Nr:
2168246088
article
13

Title:
Zmiany struktury produkcji jako źródło obniżenia energochłonności przemysłu = Transformation of Production Structure as a Source of Lowering Industry' Energy-Consumption
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 220 (1986) , s. 73-82. - Summ., rez.
Nr:
2168231348
article
14

Title:
O większą skuteczność mechanizmów reformy = The Report about the Results of the Conference in Kraków 27-28 the June 1984
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1984) , s. 120-127
Nr:
2168229026
article
15

Title:
O działalności Koła Naukowego w relacji jego przewodniczącego
Source:
Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [kier. Kazimierza GÓRKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 39-41
Nr:
2168282375
varia
16

Title:
Klasyfikacja i ogólna charakterystyka zanieczyszczeń środowiska naturalnego
Source:
Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony i odnowy środowiska naturalnego w warunkach gospodarki socjalistycznej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 27-34 - Bibliogr.
Nr:
2168253904
chapter in conference materials
See main document
1
Finansowe aspekty ekologicznej bariery rozwoju gospodarczego = Financial Aspects of the Ecological Barriers of the Economic Development / Józefa FAMIELEC, Andrzej DĄBROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991), s. 95-106. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania = Ecological Effects of Raw Material Industry Development in Poland and the Methods of Limiting Them / Maria SIERPIŃSKA, Andrzej DĄBROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991), s. 37-51. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Gospodarowanie funduszem rozwoju w wybranych przedsiębiorstwach uciążliwych dla środowiska = Management of the Development Fund at Selected Enterprises Oppressive to the Environment / Andrzej DĄBROWSKI, Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990), s. 145-155. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Energy Intensiveness of Industry and Production Structure Changes in Poland in the Period 1960-1980 / Andrzej DĄBROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990), s. 43-55. - ISSN 0208-7944
5
Zmiany struktury przemysłu w województwie krakowskim w aspekcie wymogów ochrony środowiska = Changes in the Structure of Industry in the District of Cracow with Regard to the Requirements of Environment Protection / Kazimierz GÓRKA, Andrzej DĄBROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990), s. 61-81. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Ocena możliwości samofinansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych makroregionu południowo-wschodniego = Assessment of Possible Self-Financing of Investments In the Field of Environmental Protection in the Industrial Businesses of the South-Eastern Macroregion / Andrzej DĄBROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989), s. 143-159. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
Liczmy straty - będą zyski / Andrzej DĄBROWSKI, Maria SIERPIŃSKA // Przegląd Techniczny. - nr 27 (1989), s. 7-8. - ISSN 0137-8783
8
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce = Materials and Raw Materials Economy and Protection of the Natural Environment In Research and Didactics / Andrzej DĄBROWSKI, Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Grażyna MOJŻESZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989), s. 185-211. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Determinanty kształtowania energooszczędnej struktury produkcji w Polsce = Determinants of Shaping Energy Conserving Structure of Production in Poland / Andrzej DĄBROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988), s. 151-164. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
10
Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznych w realizacji zamówień rządowych = Assessment of Functions of Economic Instruments in Realization of Governmental Indents / Andrzej DĄBROWSKI, Zbigniew KĘKUŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 51-66. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
11
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce (Koninki, 4-7 czewca 1987 r.) : sprawozdanie z konferencji naukowej instytutów i katedr ekonomiki przemysłu oraz ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, zorganizowanej przez Instytut Ekonomiki Przemysłu AE w Krakowie = Report of the Conference / oprac. Andrzej DĄBROWSKI, Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Grażyna MOJŻESZ // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 57 (1988), s. 298-316. - ISSN 0239-4464
12
Energochłonność przemysłu a zmiany struktury produkcji w Polsce w latach 1960-1980 = Industry's Energy Consumption and Production Structure Changes in Poland between 1960 and 1980 / Andrzej DĄBROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986), s. 57-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
13
Zmiany struktury produkcji jako źródło obniżenia energochłonności przemysłu = Transformation of Production Structure as a Source of Lowering Industry' Energy-Consumption / Andrzej DĄBROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 220 (1986), s. 73-82. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
14
O większą skuteczność mechanizmów reformy = The Report about the Results of the Conference in Kraków 27-28 the June 1984 / Andrzej DĄBROWSKI, Zbigniew KĘKUŚ // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1984), s. 120-127. - ISSN 0079-578X
15
O działalności Koła Naukowego w relacji jego przewodniczącego / Andrzej DĄBROWSKI // W: Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [kier. Kazimierza GÓRKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 39-41
16
Klasyfikacja i ogólna charakterystyka zanieczyszczeń środowiska naturalnego / Andrzej DĄBROWSKI // W: Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony i odnowy środowiska naturalnego w warunkach gospodarki socjalistycznej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 27-34. - Bibliogr.
1
Famielec J., Dąbrowski A., (1991), Finansowe aspekty ekologicznej bariery rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 371, s. 95-106.
2
Sierpińska M., Dąbrowski A., (1991), Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 37-51.
3
Dąbrowski A., Stępień M., (1990), Gospodarowanie funduszem rozwoju w wybranych przedsiębiorstwach uciążliwych dla środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 145-155.
4
Dąbrowski A., (1990), Energy Intensiveness of Industry and Production Structure Changes in Poland in the Period 1960-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 43-55.
5
Górka K., Dąbrowski A., (1990), Zmiany struktury przemysłu w województwie krakowskim w aspekcie wymogów ochrony środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 61-81.
6
Dąbrowski A., (1989), Ocena możliwości samofinansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych makroregionu południowo-wschodniego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 143-159.
7
Dąbrowski A., Sierpińska M., (1989), Liczmy straty - będą zyski, "Przegląd Techniczny", nr 27, s. 7-8.
8
Dąbrowski A., Famielec J., Górka K., Mojżesz G., (1989), Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 185-211.
9
Dąbrowski A., (1988), Determinanty kształtowania energooszczędnej struktury produkcji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 151-164.
10
Dąbrowski A., Kękuś Z., (1988), Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznych w realizacji zamówień rządowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 51-66.
11
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce (Koninki, 4-7 czewca 1987 r.) : sprawozdanie z konferencji naukowej instytutów i katedr ekonomiki przemysłu oraz ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, zorganizowanej przez Instytut Ekonomiki Przemysłu AE w Krakowie, oprac. A. Dąbrowskioprac. J. Famielecoprac. K. Górkaoprac. G. Mojżesz, (1988) "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 57, s. 298-316.
12
Dąbrowski A., (1986), Energochłonność przemysłu a zmiany struktury produkcji w Polsce w latach 1960-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 57-68.
13
Dąbrowski A., (1986), Zmiany struktury produkcji jako źródło obniżenia energochłonności przemysłu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 220, s. 73-82.
14
Dąbrowski A., Kękuś Z., (1984), O większą skuteczność mechanizmów reformy, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 120-127.
15
Dąbrowski A., (1979), O działalności Koła Naukowego w relacji jego przewodniczącego. [W:] GÓRKI (red.), Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 39-41.
16
Dąbrowski A., (1977), Klasyfikacja i ogólna charakterystyka zanieczyszczeń środowiska naturalnego. [W:] Górka K. (red.), Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony i odnowy środowiska naturalnego w warunkach gospodarki socjalistycznej : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 27-34.
1
@article{UEK:2168235244,
author = "Józefa Famielec and Andrzej Dąbrowski",
title = "Finansowe aspekty ekologicznej bariery rozwoju gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "371",
pages = "95-106",
year = "1991",
}
2
@article{UEK:2168245906,
author = "Maria Sierpińska and Andrzej Dąbrowski",
title = "Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "37-51",
year = "1991",
}
3
@article{UEK:2168266248,
author = "Andrzej Dąbrowski and Marta Stępień",
title = "Gospodarowanie funduszem rozwoju w wybranych przedsiębiorstwach uciążliwych dla środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "145-155",
year = "1990",
}
4
@article{UEK:2168250060,
author = "Andrzej Dąbrowski",
title = "Energy Intensiveness of Industry and Production Structure Changes in Poland in the Period 1960-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "43-55",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168244922,
author = "Kazimierz Górka and Andrzej Dąbrowski",
title = "Zmiany struktury przemysłu w województwie krakowskim w aspekcie wymogów ochrony środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "61-81",
year = "1990",
url = {},
}
6
@article{UEK:2168235118,
author = "Andrzej Dąbrowski",
title = "Ocena możliwości samofinansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych makroregionu południowo-wschodniego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "143-159",
year = "1989",
}
7
@article{UEK:2168275541,
author = "Andrzej Dąbrowski and Maria Sierpińska",
title = "Liczmy straty - będą zyski",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "27",
pages = "7-8",
year = "1989",
}
8
@article{UEK:2168235124,
author = "Andrzej Dąbrowski and Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Grażyna Mojżesz",
title = "Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "185-211",
year = "1989",
}
9
@article{UEK:2168234984,
author = "Andrzej Dąbrowski",
title = "Determinanty kształtowania energooszczędnej struktury produkcji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "151-164",
year = "1988",
}
10
@article{UEK:2168234962,
author = "Andrzej Dąbrowski and Zbigniew Kękuś",
title = "Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznych w realizacji zamówień rządowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "51-66",
year = "1988",
}
11
@article{UEK:2168359442,
title = "Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce (Koninki, 4-7 czewca 1987 r.) : sprawozdanie z konferencji naukowej instytutów i katedr ekonomiki przemysłu oraz ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, zorganizowanej przez Instytut Ekonomiki Przemysłu AE w Krakowie",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 57",
pages = "298-316",
year = "1988",
}
12
@article{UEK:2168246088,
author = "Andrzej Dąbrowski",
title = "Energochłonność przemysłu a zmiany struktury produkcji w Polsce w latach 1960-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "57-68",
year = "1986",
}
13
@article{UEK:2168231348,
author = "Andrzej Dąbrowski",
title = "Zmiany struktury produkcji jako źródło obniżenia energochłonności przemysłu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "220",
pages = "73-82",
year = "1986",
}
14
@article{UEK:2168229026,
author = "Andrzej Dąbrowski and Zbigniew Kękuś",
title = "O większą skuteczność mechanizmów reformy",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "120-127",
year = "1984",
}
15
@misc{UEK:2168282375,
author = "Andrzej Dąbrowski",
title = "O działalności Koła Naukowego w relacji jego przewodniczącego",
booktitle = "Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "39-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
16
@inbook{UEK:2168253904,
author = "Andrzej Dąbrowski",
title = "Klasyfikacja i ogólna charakterystyka zanieczyszczeń środowiska naturalnego",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony i odnowy środowiska naturalnego w warunkach gospodarki socjalistycznej : materiały konferencyjne",
pages = "27-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID