Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Immanentne źródła deformacji teorii marksistowskiej = Immanent Sources of Marxist Theory Deformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991) , s. 27-48. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244392
article
2

Author:
Title:
Czy zmierzch socjalistycznego ideału organizacji społeczeństwa? = The Decline of the Socialist Idea of a Social System - Is That So?
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991) , s. 19-35. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244458
article
3

Author:
Title:
Marksowska koncepcja realistycznego pojmowania dziejów = Marx'a Conception of Realistic Understanding of History
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989) , s. 21-40. - Rez., summ.
Nr:
2168244304
article
4

Author:
Title:
O roli swoistych wartości ludzkich w rozstrzyganiu nabrzmiałych problemów współczesnej epoki = On the Role of Unique Human Values in the Solution of Urgent Problems of the Present Epoch
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 272 (1988) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168244136
article
5

Author:
Title:
Miejsce teorii Marksa w kontekście koncepcji filozoficznych przeszłości i współczesności = Place of the Teory of Marx Viewed from the Viewpoint of Philosophical Conceptions of the Past and Present
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987) , s. 73-91. - Rez., summ.
Nr:
2168243476
article
1
Immanentne źródła deformacji teorii marksistowskiej = Immanent Sources of Marxist Theory Deformation / Florian DONOCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991), s. 27-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Czy zmierzch socjalistycznego ideału organizacji społeczeństwa? = The Decline of the Socialist Idea of a Social System - Is That So? / Florian DONOCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991), s. 19-35. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Marksowska koncepcja realistycznego pojmowania dziejów = Marx'a Conception of Realistic Understanding of History / Florian DONOCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989), s. 21-40. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
O roli swoistych wartości ludzkich w rozstrzyganiu nabrzmiałych problemów współczesnej epoki = On the Role of Unique Human Values in the Solution of Urgent Problems of the Present Epoch / Florian DONOCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 272 (1988), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
Miejsce teorii Marksa w kontekście koncepcji filozoficznych przeszłości i współczesności = Place of the Teory of Marx Viewed from the Viewpoint of Philosophical Conceptions of the Past and Present / Florian DONOCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987), s. 73-91. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Donocik F., (1991), Immanentne źródła deformacji teorii marksistowskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 331, s. 27-48.
2
Donocik F., (1991), Czy zmierzch socjalistycznego ideału organizacji społeczeństwa?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 354, s. 19-35.
3
Donocik F., (1989), Marksowska koncepcja realistycznego pojmowania dziejów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 21-40.
4
Donocik F., (1988), O roli swoistych wartości ludzkich w rozstrzyganiu nabrzmiałych problemów współczesnej epoki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 272, s. 5-22.
5
Donocik F., (1987), Miejsce teorii Marksa w kontekście koncepcji filozoficznych przeszłości i współczesności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 73-91.
1
@article{UEK:2168244392,
author = "Florian Donocik",
title = "Immanentne źródła deformacji teorii marksistowskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "331",
pages = "27-48",
year = "1991",
url = {},
}
2
@article{UEK:2168244458,
author = "Florian Donocik",
title = "Czy zmierzch socjalistycznego ideału organizacji społeczeństwa?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "354",
pages = "19-35",
year = "1991",
url = {},
}
3
@article{UEK:2168244304,
author = "Florian Donocik",
title = "Marksowska koncepcja realistycznego pojmowania dziejów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "295",
pages = "21-40",
year = "1989",
}
4
@article{UEK:2168244136,
author = "Florian Donocik",
title = "O roli swoistych wartości ludzkich w rozstrzyganiu nabrzmiałych problemów współczesnej epoki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "272",
pages = "5-22",
year = "1988",
}
5
@article{UEK:2168243476,
author = "Florian Donocik",
title = "Miejsce teorii Marksa w kontekście koncepcji filozoficznych przeszłości i współczesności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "73-91",
year = "1987",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID