Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Immanentne źródła deformacji teorii marksistowskiej = Immanent Sources of Marxist Theory Deformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 331 (1991) , s. 27-48. - Rez., summ.
Nr:
2168244392
article
See main document
2

Author:
Title:
Czy zmierzch socjalistycznego ideału organizacji społeczeństwa? = The Decline of the Socialist Idea of a Social System - Is That So?
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 354 (1991) , s. 19-35. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244458
article
See main document
1
Immanentne źródła deformacji teorii marksistowskiej = Immanent Sources of Marxist Theory Deformation / Florian DONOCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 331 (1991), s. 27-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Czy zmierzch socjalistycznego ideału organizacji społeczeństwa? = The Decline of the Socialist Idea of a Social System - Is That So? / Florian DONOCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 354 (1991), s. 19-35. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Donocik F., (1991), Immanentne źródła deformacji teorii marksistowskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 331, s. 27-48.
2
Donocik F., (1991), Czy zmierzch socjalistycznego ideału organizacji społeczeństwa?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 354, s. 19-35.
1
@article{artUEK:2168244392,
author = "Florian Donocik",
title = "Immanentne źródła deformacji teorii marksistowskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "331",
pages = "27-48",
year = "1991",
}
2
@article{artUEK:2168244458,
author = "Florian Donocik",
title = "Czy zmierzch socjalistycznego ideału organizacji społeczeństwa?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "354",
pages = "19-35",
year = "1991",
url = {},
}