Publications of the selected author

1

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for new EU Member States
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 553-562. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management and Faculty of Economics and International Relations at Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324395
chapter in conference materials
See main document
2

Title:
Korekta efektów względnych oddziaływań uwzględniająca nieobserwowaną zmienną = Adjustment of the Relative Treatment Effects for an Unobserved Confounder
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 508 (2018) , s. 29-37. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 31)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327527
article
3

Conference:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Title:
Separability Index for Cluster Analysis
Source:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 379-386. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-85-0
Access mode:
Full text
CC BY
Nr:
2168314003
chapter in conference materials
See main document
4

Conference:
XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Słok k. Bełchatowa, Polska, od 2016-09-19 do 2016-09-21
Title:
Zastosowanie analizy wrażliwości do skorygowania obciążenia efektów oddziaływań oszacowanych za pomocą Propensity Score Matching = The Application of Sensitivity Analysis to Adjust Bias of Treatment Effects Estimated by Propensity Score Matching
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 469 (2017) , s. 41-49. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 29)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316803
article
5

Title:
Assessing the Robustness to an Unobserved Confounder of the Average Treatment Effect on the Treated Estimated by Propensity Score Matching = Ocena odporności na występowanie nieobserwowanej zmiennej przeciętnego efektu oddziaływania na jednostki poddane oddziaływaniu oszacowanego za pomocą Propensity Score Matching
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 15 (2016) , s. 57-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The author acknowledge the support from research funds, granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168313043
article
See main document
6

Conference:
XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Gdańsk, Polska, od 2015-09-14 do 2015-09-16
Title:
Zastosowanie analizy wrażliwości do oceny wpływu nieobserwowanej zmiennej w Propensity Score Matching = The Application of Sensitivity Analysis in Assessing the Impact of an Unobserved Confounder in Propensity Score Matching
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 427 (2016) , s. 66-75. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 27)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307791
article
7

Conference:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Title:
Wybrane metody oceny jakości dopasowania w Propensity Score Matching = Selected Methods of Assessing the Quality of Matching in Propensity Score Matching
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 60-74. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 24)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297163
article
8

Title:
Controlling the Effect of Multiple Testing in Big Data
Source:
Mathematical Economics. - nr 10(17) (2014) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168298807
article
9

Conference:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Title:
Testowanie wielokrotne przy weryfikacji wieloczynnikowych modeli proporcjonalnego hazardu Coxa = Multiple Testing in the Verification Process of Multifactorial Cox Proportional Hazards Models
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 328 (2014) , s. 76-84. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 23)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286169
article
10

Title:
Kontrola efektu testowania wielokrotnego w Big Data
Source:
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2014, s. 32-43
Signature:
NP-1499/Magazyn
Nr:
2168301041
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany
Source:
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2013, s. 50-57
Signature:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289875
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Conference:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Title:
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 279 (2013) , s. 11-18. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 21)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273950
article
13

Title:
Nieklasyczne procedury testowań wielokrotnych = Non-Classical Multiple Testing Procedures
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 60, z. 4 (2013) , s. 461-476. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275461
article
14

Conference:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Title:
Procedury testowań wielokrotnych = Multiple Testing Procedures
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 278 (2013) , s. 362-369. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 20)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269094
article
15

Title:
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013) , s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269202
article
16

Title:
Testy służące do porównania czasu trwania zjawisk
Source:
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2012, s. 13-22
Signature:
NP-1396/Magazyn
Nr:
2168273426
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Physical description:
143, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Metody Ilościowe)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-2133-2 ; 978-83-255-2436-4
Nr:
2166474324
textbook
18

Title:
Testowanie wielokrotne przy budowie liniowego modelu ekonometrycznego = Multiple Testing in Developing a Linear Econometric Model
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 (2011) , s. 27-42. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227604
article
See main document
19

Title:
Testowanie jednoczesne przy weryfikacji ocen parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego = Simultanous Hypothesis Testing of Structural Parameter Significance in the Process of Verifying a Linear Econometric Model
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221572
article
20

Title:
The Analysis of Mortality Changes in Selected European Countries in the Period 1960-2006
Source:
Statistics in Transition. - vol. 11, nr 3 (2010) , s. 563-584. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308329
article
21

Conference:
11th IFCS Biennial Conference and 33rd Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., Drezno, Niemcy, od 2009-03-13 do 2009-03-18
Title:
Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals
Source:
Classification as a Tool for Research / eds. Hermann Locarek-Junge, Claus Weihs - New York: Springer, 2010, s. 209-216. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
978-3-642-10744-3 ; 978-3-642-10745-0
Nr:
2165929846
chapter in conference materials
22

Title:
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa
Source:
Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 309-319 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 2)
ISBN:
978-83-7252-440-9
Nr:
2165645797
chapter in monograph
See main document
23

Title:
The Analysis of Mortality Changes in Poland and Selected European Countries in the Period 1960-2007 [dokument elektroniczny]
Source:
XXVI International Population Conference of the IUSSP - Marrakesh: International Union for the Scientific Study of Population, 2009. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168285655
chapter in conference materials
24

Title:
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009) , s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50254
article
25

Title:
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-395-2
Nr:
2166360997
varia
See main document
26

Title:
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 65 (2008) , s. 28-37. - Streszcz., summ.
Nr:
2165908336
article
See main document
27

Title:
Modyfikacja metody analizy grafów = Modification of Graph Analysis Method
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1169 (2007) , s. 341-349. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 14)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738880
article
28

Title:
Monte Carlo Analysis of the Effectiveness of Multiple Comparison Procedures
Source:
Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2007, s. 117-127. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2329-5
Nr:
2165712133
chapter in conference materials
29

Title:
Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych = Multiple Testing in the Economic Research
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007) , s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52106
article
30

Title:
Multiple Testing in a Correlation Matrix
Source:
A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / ed. by Józef POCIECHA - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 117-133 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-328-2
Nr:
2166451671
chapter in conference materials
See main document
31

Title:
Zastosowanie procedur testowań wielokrotnych opartych na uporządkowanych prawdopodobieństwach testowych do wydzielania jednorodnych podgrup wartości przeciętnych = Application of Multiple Testing Procedures Based on Ordered P-Values to Separate Homogenous Groups of Means
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 1 (2005) , s. 115-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165872168
article
32

Title:
Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
152 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 15 k.
Notes:
Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/286
Nr:
2168221242
doctoral dissertation
33

Title:
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym = Analysis of Exchange Rate Trends for Selected Currencies on the Kantor Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 573 (2001) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249298
article
See main document
34

Title:
Analiza efektywności wybranych metod aglomeracyjnych w zastosowaniu zmodyfikowanej reguły stop = Analysis of the Effectiveness of Selected Agglomeration Methods in the Application of a Modified Stopping Rule
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 573 (2001) , s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249290
article
See main document
35

Title:
Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny
Source:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 63-69
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168261102
chapter in conference materials
See main document
36

Title:
XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 529-535
Nr:
2168231546
varia
37

Conference:
XXXIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, Polska, od 1997-05-06 do 1997-05-09
Title:
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 771 (1997) , s. 46-53. - Tytuł numeru: Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, 6-9 maja 1997 - Bibliogr.
Nr:
2168313645
article
38

Title:
O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej
Source:
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 59-67 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-05-4
Nr:
2168269296
chapter in conference materials
See main document
39

Title:
XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej : XIV seminarium ekonometryczne im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego = XXXII Conference of Statisticians, Econometricians and Mathematicians from Economic Academies of Southern Poland. The XIV Zbigniew Pawłowski Econometric Seminar
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1996. - t. 43, z. 3-4, s. 300-306
Nr:
2168284659
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Physical description:
61 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
165/KS/6/2011/S/644
Signature:
NP-1350/Magazyn
Nr:
2168260618
unpublished scientific work
2

Title:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1135/Magazyn
Nr:
2168282537
unpublished scientific work
3

Title:
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
51 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Signature:
NP-1294/Magazyn
Nr:
2168219080
unpublished scientific work
4

Title:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
64 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194,
Research program:
53/KS/2/07/S/414
Signature:
NP-1199/Magazyn
Nr:
2162223948
unpublished scientific work
5

Title:
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
73 k.: il.; 30 cm
Research program:
78/kS/2/97/S
Signature:
NP-494/Magazyn
Nr:
2168258818
unpublished scientific work
1
Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for new EU Member States / Marta WAJDA-LICHY, Paweł KAWA, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 553-562. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Wajda-Lichy_Kawa_Fijorek_Denkowska.pdf
2
Korekta efektów względnych oddziaływań uwzględniająca nieobserwowaną zmienną = Adjustment of the Relative Treatment Effects for an Unobserved Confounder / Sabina DENKOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 31). - nr 508 (2018), s. 29-37. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/64919. - ISSN 1899-3192
3
Separability Index for Cluster Analysis / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 379-386. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Sokolowski_Denkowska_Fijorek.pdf
4
Zastosowanie analizy wrażliwości do skorygowania obciążenia efektów oddziaływań oszacowanych za pomocą Propensity Score Matching = The Application of Sensitivity Analysis to Adjust Bias of Treatment Effects Estimated by Propensity Score Matching / Sabina DENKOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 29). - nr 469 (2017), s. 41-49. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37063/Denkowska_Zastosowanie_Analizy_Wrazliwosci_Do_Skorygowania_Obciazenia_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
5
Assessing the Robustness to an Unobserved Confounder of the Average Treatment Effect on the Treated Estimated by Propensity Score Matching = Ocena odporności na występowanie nieobserwowanej zmiennej przeciętnego efektu oddziaływania na jednostki poddane oddziaływaniu oszacowanego za pomocą Propensity Score Matching / Sabina DENKOWSKA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 15 (2016), s. 57-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/929/907. - ISSN 1642-168X
6
Zastosowanie analizy wrażliwości do oceny wpływu nieobserwowanej zmiennej w Propensity Score Matching = The Application of Sensitivity Analysis in Assessing the Impact of an Unobserved Confounder in Propensity Score Matching / Sabina DENKOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 27). - nr 427 (2016), s. 66-75. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/33152/Denkowska_Zastosowanie_Analizy_Wrazliwosci_Do_Oceny_Wplywu_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
7
Wybrane metody oceny jakości dopasowania w Propensity Score Matching = Selected Methods of Assessing the Quality of Matching in Propensity Score Matching / Sabina DENKOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 24). - nr 384 (2015), s. 60-74. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
8
Controlling the Effect of Multiple Testing in Big Data / Sabina DENKOWSKA // Mathematical Economics. - nr 10(17) (2014), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/29266/Denkowska_Controlling_The_Effect_Of_Multiple_Testing_2014.pdf. - ISSN 1733-9707
9
Testowanie wielokrotne przy weryfikacji wieloczynnikowych modeli proporcjonalnego hazardu Coxa = Multiple Testing in the Verification Process of Multifactorial Cox Proportional Hazards Models / Sabina DENKOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 23). - 328 (2014), s. 76-84. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
10
Kontrola efektu testowania wielokrotnego w Big Data / Sabina DENKOWSKA // W: Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2014), s. 32-43
11
Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2013), s. 50-57
12
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine / Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 21). - nr 279 (2013), s. 11-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
13
Nieklasyczne procedury testowań wielokrotnych = Non-Classical Multiple Testing Procedures / Sabina DENKOWSKA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 60, z. 4 (2013), s. 461-476. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%204/2013_60_4_461-476.pdf. - ISSN 0033-2372
14
Procedury testowań wielokrotnych = Multiple Testing Procedures / Sabina DENKOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 20). - nr 278 (2013), s. 362-369. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
15
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013), s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf. - ISSN 0033-2372
16
Testy służące do porównania czasu trwania zjawisk / Sabina DENKOWSKA // W: Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2012), s. 13-22
17
Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych / Sabina DENKOWSKA, Monika PAPIEŻ. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - 143, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Metody Ilościowe). - ISBN 978-83-255-2133-2 ; 978-83-255-2436-4
18
Testowanie wielokrotne przy budowie liniowego modelu ekonometrycznego = Multiple Testing in Developing a Linear Econometric Model / Sabina DENKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 (2011), s. 27-42. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
19
Testowanie jednoczesne przy weryfikacji ocen parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego = Simultanous Hypothesis Testing of Structural Parameter Significance in the Process of Verifying a Linear Econometric Model / Sabina DENKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011), s. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
20
The Analysis of Mortality Changes in Selected European Countries in the Period 1960-2006 / Sabina DENKOWSKA, Monika PAPIEŻ // Statistics in Transition. - vol. 11, nr 3 (2010), s. 563-584. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/SiT_11_3.pdf. - ISSN 1234-7655
21
Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals / Andrzej SOKOLOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Classification as a Tool for Research / eds. Hermann Locarek-Junge, Claus Weihs. - New York : Springer, 2010. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 209-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-642-10744-3 ; 978-3-642-10745-0
22
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 2). - S. 309-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-440-9
23
The Analysis of Mortality Changes in Poland and Selected European Countries in the Period 1960-2007 / Sabina DENKOWSKA, Monika PAPIEŻ // W: XXVI International Population Conference of the IUSSP [Dokument elektroniczny] : Marrakesh 2009, 27 September - 2 October. - Dane tekstowe(plik pdf). - Marrakesh : International Union for the Scientific Study of Population, 2009. - 14 s. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://iussp2009.princeton.edu/papers/91113
24
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances / Sabina DANKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009), s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf. - ISSN 0033-2372
25
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-395-2
26
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007 / Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Sebastian Sit, Andrzej SOKOŁOWSKI // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 65 (2008), s. 28-37. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-8841
27
Modyfikacja metody analizy grafów = Modification of Graph Analysis Method / Sabina DENKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 14). - nr 1169 (2007), s. 341-349. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
28
Monte Carlo Analysis of the Effectiveness of Multiple Comparison Procedures / Sabina DENKOWSKA // W: Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2007. - S. 117-127. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2329-5
29
Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych = Multiple Testing in the Economic Research / Sabina DENKOWSKA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007), s. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
30
Multiple Testing in a Correlation Matrix / Sabina DENKOWSKA // W: A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 117-133. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-328-2
31
Zastosowanie procedur testowań wielokrotnych opartych na uporządkowanych prawdopodobieństwach testowych do wydzielania jednorodnych podgrup wartości przeciętnych = Application of Multiple Testing Procedures Based on Ordered P-Values to Separate Homogenous Groups of Means / Sabina DENKOWSKA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 1 (2005), s. 115-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
32
Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych / Sabina DENKOWSKA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2005. - 152 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 15 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000871a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000871b
33
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym = Analysis of Exchange Rate Trends for Selected Currencies on the Kantor Market / Sabina DENKOWSKA, Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 573 (2001), s. 15-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11641. - ISSN 0208-7944
34
Analiza efektywności wybranych metod aglomeracyjnych w zastosowaniu zmodyfikowanej reguły stop = Analysis of the Effectiveness of Selected Agglomeration Methods in the Application of a Modified Stopping Rule / Sabina DENKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 573 (2001), s. 47-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11645. - ISSN 0208-7944
35
Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 63-69. - ISBN 83-7252-052-6
36
XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego / Sabina DENKOWSKA, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 529-535. - ISSN 0033-2372
37
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 771 (1997), s. 46-53. - Tytuł numeru: Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, 6-9 maja 1997. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
38
O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 59-67. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-05-4
39
XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej : XIV seminarium ekonometryczne im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego = XXXII Conference of Statisticians, Econometricians and Mathematicians from Economic Academies of Southern Poland. The XIV Zbigniew Pawłowski Econometric Seminar / Sabina DENKOWSKA, Anna MALINA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 300-306. - ISSN 0033-2372
40
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011 / kier. Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2011. - 61 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
42
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa / kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 51 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
43
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007 / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 64 s. : il. ; 30 cm. - Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194
44
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ, Sabina DENKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 73 k. : il. ; 30 cm
1
Wajda-Lichy M., Kawa P., Fijorek K., Denkowska S., (2018), Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for new EU Member States. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 553-562.
2
Denkowska S., (2018), Korekta efektów względnych oddziaływań uwzględniająca nieobserwowaną zmienną, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508, s. 29-37; http://www.dbc.wroc.pl/publication/64919
3
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., (2017), Separability Index for Cluster Analysis. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 379-386.
4
Denkowska S., (2017), Zastosowanie analizy wrażliwości do skorygowania obciążenia efektów oddziaływań oszacowanych za pomocą Propensity Score Matching, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 469, s. 41-49; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37063/Denkowska_Zastosowanie_Analizy_Wrazliwosci_Do_Skorygowania_Obciazenia_2017.pdf
5
Denkowska S., (2016), Assessing the Robustness to an Unobserved Confounder of the Average Treatment Effect on the Treated Estimated by Propensity Score Matching, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 15, s. 57-74; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/929/907
6
Denkowska S., (2016), Zastosowanie analizy wrażliwości do oceny wpływu nieobserwowanej zmiennej w Propensity Score Matching, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 427, s. 66-75; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/33152/Denkowska_Zastosowanie_Analizy_Wrazliwosci_Do_Oceny_Wplywu_2016.pdf
7
Denkowska S., (2015), Wybrane metody oceny jakości dopasowania w Propensity Score Matching, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 384, s. 60-74.
8
Denkowska S., (2014), Controlling the Effect of Multiple Testing in Big Data, "Mathematical Economics", nr 10(17), s. 5-16; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/29266/Denkowska_Controlling_The_Effect_Of_Multiple_Testing_2014.pdf
9
Denkowska S., (2014), Testowanie wielokrotne przy weryfikacji wieloczynnikowych modeli proporcjonalnego hazardu Coxa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 328, s. 76-84.
10
Denkowska S., (2014), Kontrola efektu testowania wielokrotnego w Big Data. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data", s. 32-43.
11
Denkowska S., Sokołowski A., (2013), Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Historia metody k-średnich, s. 50-57.
12
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2013), Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 279, s. 11-18.
13
Denkowska S., (2013), Nieklasyczne procedury testowań wielokrotnych, "Przegląd Statystyczny", vol. 60, z. 4, s. 461-476; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%204/2013_60_4_461-476.pdf
14
Denkowska S., (2013), Procedury testowań wielokrotnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 278, s. 362-369.
15
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., (2013), Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla, "Przegląd Statystyczny", t. 60, z. 3, s. 305-323; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf
16
Denkowska S., (2012), Testy służące do porównania czasu trwania zjawisk. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk, s. 13-22.
17
Denkowska S., Papież M., (2011), Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 143, [1] s.
18
Denkowska S., (2011), Testowanie wielokrotne przy budowie liniowego modelu ekonometrycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 876, s. 27-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198519
19
Denkowska S., (2011), Testowanie jednoczesne przy weryfikacji ocen parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, s. 53-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190629
20
Denkowska S., Papież M., (2010), The Analysis of Mortality Changes in Selected European Countries in the Period 1960-2006, "Statistics in Transition", vol. 11, nr 3, s. 563-584; http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/SiT_11_3.pdf
21
Sokołowski A., Denkowska S., (2010), Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals. [W:] Locarek-Junge H., Weihs C. (red.), Classification as a Tool for Research (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), New York : Springer, s. 209-216.
22
Sokołowski A., Denkowska S., (2009), O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 309-319.
23
Denkowska S., Papież M., (2009), The Analysis of Mortality Changes in Poland and Selected European Countries in the Period 1960-2007. [W:] XXVI International Population Conference of the IUSSP: Marrakesh 2009, 27 September - 2 October [Dokument elektroniczny], Marrakesh : International Union for the Scientific Study of Population
24
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2009), Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 3-4, s. 26-39; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf
25
Sokołowski A., Denkowska S., (2008), O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 20.
26
Denkowska S., Salamaga M., Sit S., Sokołowski A., (2008), Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007, "Świat Nieruchomości", nr 65, s. 28-37.
27
Denkowska S., (2007), Modyfikacja metody analizy grafów, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1169, s. 341-349.
28
Denkowska S., (2007), Monte Carlo Analysis of the Effectiveness of Multiple Comparison Procedures. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 117-127.
29
Denkowska S., (2007), Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 48, s. 119-135.
30
Denkowska S., (2006), Multiple Testing in a Correlation Matrix. [W:] Pociecha J. (red.), A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 117-133.
31
Denkowska S., (2005), Zastosowanie procedur testowań wielokrotnych opartych na uporządkowanych prawdopodobieństwach testowych do wydzielania jednorodnych podgrup wartości przeciętnych, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 1, s. 115-130.
32
Denkowska S., (2005), Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 152 k.
33
Denkowska S., Podolec B., Szymanowicz K., Woźniak M., (2001), Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 573, s. 15-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/11641
34
Denkowska S., (2001), Analiza efektywności wybranych metod aglomeracyjnych w zastosowaniu zmodyfikowanej reguły stop, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 573, s. 47-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/11645
35
Denkowska S., Sokołowski A., (2000), Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny. [W:] Zeliaś A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 63-69.
36
Denkowska S., Szymanowicz K., (1999), XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 529-535.
37
Sokołowski A., Denkowska S., (1997), Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 771, s. 46-53.
38
Denkowska S., Sokołowski A., (1997), O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej. [W:] Zeliaś A. (red.), XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 59-67.
39
Denkowska S., Malina A., (1996), XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej : XIV seminarium ekonometryczne im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 300-306.
40
Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., Sokołowski A., (2011), Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
41
Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., (2010), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4],, Sokołowski A. (kier. zesp.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 51 k.
42
Sokołowski A., Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., (2009), Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 51 s.
43
Denkowska S., Salamaga M., Pasztyła A., (2007), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Sokołowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 64 s.
44
Podolec B., Szymanowicz K., Denkowska S., (1998), Analiza kształtowania się kursów wybranych walut, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
1
@inbook{UEK:2168324395,
author = "Wajda-Lichy Marta and Kawa Paweł and Fijorek Kamil and Denkowska Sabina",
title = "Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for new EU Member States",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "553-562",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
2
@article{UEK:2168327527,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Korekta efektów względnych oddziaływań uwzględniająca nieobserwowaną zmienną",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "508",
pages = "29-37",
adress = "",
year = "2018",
issn = "1505-9332",
}
3
@inbook{UEK:2168314003,
author = "Sokołowski Andrzej and Denkowska Sabina and Fijorek Kamil",
title = "Separability Index for Cluster Analysis",
booktitle = "The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "379-386",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-85-0",
}
4
@article{UEK:2168316803,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Zastosowanie analizy wrażliwości do skorygowania obciążenia efektów oddziaływań oszacowanych za pomocą Propensity Score Matching",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "469",
pages = "41-49",
year = "2017",
issn = "1505-9332",
}
5
@article{UEK:2168313043,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Assessing the Robustness to an Unobserved Confounder of the Average Treatment Effect on the Treated Estimated by Propensity Score Matching",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 15",
pages = "57-74",
year = "2016",
}
6
@article{UEK:2168307791,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Zastosowanie analizy wrażliwości do oceny wpływu nieobserwowanej zmiennej w Propensity Score Matching",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "427",
pages = "66-75",
adress = "",
year = "2016",
issn = "1505-9332",
}
7
@article{UEK:2168297163,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Wybrane metody oceny jakości dopasowania w Propensity Score Matching",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "384",
pages = "60-74",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1505-9332",
}
8
@article{UEK:2168298807,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Controlling the Effect of Multiple Testing in Big Data",
journal = "Mathematical Economics",
number = "10(17)",
pages = "5-16",
year = "2014",
}
9
@article{UEK:2168286169,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Testowanie wielokrotne przy weryfikacji wieloczynnikowych modeli proporcjonalnego hazardu Coxa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "328",
pages = "76-84",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1505-9332",
}
10
@unpublished{UEK:2168301041,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Kontrola efektu testowania wielokrotnego w Big Data",
booktitle = "Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data"",
pages = "32-43",
year = "2014",
}
11
@unpublished{UEK:2168289875,
author = "Denkowska Sabina and Sokołowski Andrzej",
title = "Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany",
booktitle = "Historia metody k-średnich",
pages = "50-57",
year = "2013",
}
12
@article{UEK:2168273950,
author = "Denkowska Sabina and Fijorek Kamil and Salamaga Marcin and Sokołowski Andrzej",
title = "Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "279",
pages = "11-18",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1505-9332",
}
13
@article{UEK:2168275461,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Nieklasyczne procedury testowań wielokrotnych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 60, z. 4",
pages = "461-476",
year = "2013",
}
14
@article{UEK:2168269094,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Procedury testowań wielokrotnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "278",
pages = "362-369",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1505-9332",
}
15
@article{UEK:2168269202,
author = "Sokołowski Andrzej and Denkowska Sabina and Fijorek Kamil and Salamaga Marcin",
title = "Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 60, z. 3",
pages = "305-323",
year = "2013",
}
16
@unpublished{UEK:2168273426,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Testy służące do porównania czasu trwania zjawisk",
booktitle = "Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk",
pages = "13-22",
year = "2012",
}
17
@book{UEK:2166474324,
author = "Denkowska Sabina and Papież Monika",
title = "Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2133-2 ; 978-83-255-2436-4",
}
18
@article{UEK:2168227604,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Testowanie wielokrotne przy budowie liniowego modelu ekonometrycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "876",
pages = "27-42",
year = "2011",
}
19
@article{UEK:2168221572,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Testowanie jednoczesne przy weryfikacji ocen parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "873",
pages = "53-68",
year = "2011",
}
20
@article{UEK:2168308329,
author = "Denkowska Sabina and Papież Monika",
title = "The Analysis of Mortality Changes in Selected European Countries in the Period 1960-2006",
journal = "Statistics in Transition",
number = "vol. 11, 3",
pages = "563-584",
year = "2010",
}
21
@inbook{UEK:2165929846,
author = "Sokołowski Andrzej and Denkowska Sabina",
title = "Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals",
booktitle = "Classification as a Tool for Research",
pages = "209-216",
adress = "New York",
publisher = "Springer",
year = "2010",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-642-10744-3 ; 978-3-642-10745-0",
}
22
@inbook{UEK:2165645797,
author = "Sokołowski Andrzej and Denkowska Sabina",
title = "O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa",
booktitle = "Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "309-319",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-440-9",
}
23
@inbook{UEK:2168285655,
author = "Denkowska Sabina and Papież Monika",
title = "The Analysis of Mortality Changes in Poland and Selected European Countries in the Period 1960-2007",
booktitle = "XXVI International Population Conference of the IUSSP",
pages = "",
adress = "Marrakesh",
publisher = "International Union for the Scientific Study of Population",
year = "2009",
}
24
@article{UEK:50254,
author = "Denkowska Sabina and Fijorek Kamil and Salamaga Marcin and Sokołowski Andrzej",
title = "Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 3-4",
pages = "26-39",
year = "2009",
}
25
@misc{UEK:2166360997,
author = "Sokołowski Andrzej and Denkowska Sabina",
title = "O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "20",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-395-2",
}
26
@article{UEK:2165908336,
author = "Denkowska Sabina and Salamaga Marcin and Sit Sebastian and Sokołowski Andrzej",
title = "Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "65",
pages = "28-37",
year = "2008",
}
27
@article{UEK:2165738880,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Modyfikacja metody analizy grafów",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1169",
pages = "341-349",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1505-9332",
}
28
@inbook{UEK:2165712133,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Monte Carlo Analysis of the Effectiveness of Multiple Comparison Procedures",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006",
pages = "117-127",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2007",
isbn = "978-80-225-2329-5",
}
29
@article{UEK:52106,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 48",
pages = "119-135",
year = "2007",
}
30
@inbook{UEK:2166451671,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Multiple Testing in a Correlation Matrix",
booktitle = "A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics",
pages = "117-133",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-328-2",
}
31
@article{UEK:2165872168,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Zastosowanie procedur testowań wielokrotnych opartych na uporządkowanych prawdopodobieństwach testowych do wydzielania jednorodnych podgrup wartości przeciętnych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 1",
pages = "115-130",
year = "2005",
}
32
@unpublished{UEK:2168221242,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
33
@article{UEK:2168249298,
author = "Denkowska Sabina and Podolec Barbara and Szymanowicz Kinga and Woźniak Michał",
title = "Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "573",
pages = "15-29",
year = "2001",
}
34
@article{UEK:2168249290,
author = "Denkowska Sabina",
title = "Analiza efektywności wybranych metod aglomeracyjnych w zastosowaniu zmodyfikowanej reguły stop",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "573",
pages = "47-57",
year = "2001",
}
35
@inbook{UEK:2168261102,
author = "Denkowska Sabina and Sokołowski Andrzej",
title = "Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny",
booktitle = "XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)",
pages = "63-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-052-6",
}
36
@misc{UEK:2168231546,
author = "Denkowska Sabina and Szymanowicz Kinga",
title = "XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "529-535",
year = "1999",
}
37
@article{UEK:2168313645,
author = "Sokołowski Andrzej and Denkowska Sabina",
title = "Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "771",
pages = "46-53",
adress = "",
year = "1997",
}
38
@inbook{UEK:2168269296,
author = "Denkowska Sabina and Sokołowski Andrzej",
title = "O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej",
booktitle = "XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.)",
pages = "59-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-05-4",
}
39
@misc{UEK:2168284659,
author = "Denkowska Sabina and Malina Anna",
title = "XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej : XIV seminarium ekonometryczne im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 43, z. 3-4",
pages = "300-306",
year = "1996",
}
40
@unpublished{UEK:2168260618,
author = "Denkowska Sabina and Salamaga Marcin and Fijorek Kamil and Sokołowski Andrzej",
title = "Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2011",
}
41
@unpublished{UEK:2168282537,
author = "Denkowska Sabina and Salamaga Marcin and Fijorek Kamil",
title = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
42
@unpublished{UEK:2168219080,
author = "Sokołowski Andrzej and Denkowska Sabina and Salamaga Marcin and Fijorek Kamil",
title = "Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
43
@unpublished{UEK:2162223948,
author = "Denkowska Sabina and Salamaga Marcin and Pasztyła Agnieszka",
title = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
44
@unpublished{UEK:2168258818,
author = "Podolec Barbara and Szymanowicz Kinga and Denkowska Sabina",
title = "Analiza kształtowania się kursów wybranych walut",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}