Publications of the selected author

1

Title:
Problemy racjonalizacji w wybranej polskiej literaturze socjologicznej = Problems Pertaining to Rationalization in Selected Polish Sociological Literature
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 197 (1984) , s. 99-117. - Rez., summ.
Nr:
2168243346
article
See main document
1
Problemy racjonalizacji w wybranej polskiej literaturze socjologicznej = Problems Pertaining to Rationalization in Selected Polish Sociological Literature / Stanisław GNIADEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 197 (1984), s. 99-117. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Gniadek S., (1984), Problemy racjonalizacji w wybranej polskiej literaturze socjologicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 197, s. 99-117.
1
@article{UEK:2168243346,
author = "Gniadek Stanisław",
title = "Problemy racjonalizacji w wybranej polskiej literaturze socjologicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "197",
pages = "99-117",
year = "1984",
}