Publications of the selected author

Bańkowska-Pennar Halina

Faculty of Commodity Science, Department of Commodity Science,

1

Author:
Alina Krauze , Halina Bańkowska-Pennar , Jerzy Krauze
Title:
Analiza wyróżników jakości miodu i ziołomiodów = The Analysis of the Quality Factors of Honey and of Chosen Honey-Related Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 174 (1989) , s. 31-45. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323579
article
2

Title:
Ziołomiody - miodopodobne produkty jako artykuły żywnościowe = Herbal honey as a new food product
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988) , s. 165-178. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249234
article
See main document
3

Title:
Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania = Electric Conductivity of Honey and How it Changes During Storage
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 41, nr 3 (1987) , s. 87-89. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333069
article
4

Title:
Przemiany wybranych cech jakościowych ziołomiodów w procesie ich powstawania
Source:
Doskonalenie procesów biotechnologicznych w przemyśle spożywczym : XVII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Łódź 26-27 czerwca 1986. Cz. 2 - Łódź: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 703-706
Nr:
2168346382
chapter in conference materials
5

Title:
Badania jakości sensorycznej naturalnych miodów pszczelich = The Examinations of Sensorial Quality of Natural Honey
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986) , s. 31-43. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264156
article
See main document
6

Title:
Przydatność metody profilowania w badaniach jakości niektórych produktów pszczelich
Source:
Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985 - Wrocław: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985, s. 241. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346610
varia
7

Title:
Profile smakowitości niektórych produktów pszczelich
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 4. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348384
varia
8

Title:
Zastosowanie profilowania smakowitości do identyfikacji miodów pszczelich
Source:
Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984 - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984, s. 370-372 - Bibliogr.
Nr:
2168346166
chapter in conference materials
9

Title:
Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych = Comparison of Content of Selected Carbohydrates in Natural Honey Types
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984) , s. 65-77. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261062
article
See main document
10

Title:
Charakterystyka niektórych miodów odmianowych = Characterization of Some Specific Honey Types
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983) , s. 145-152. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280095
article
See main document
11

Title:
Towaroznawcze aspekty jakości naturalnych substytutów miodu pszczelego
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
190 k., [23] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/871
Nr:
2168313123
doctoral dissertation
12

Title:
Możliwości wytwarzania dodatkowych produktów pszczelich w pasiekach wielkotowarowych = Possibilities of Production of Additional Agricultural in Multi-goods' Apiaries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 267-273. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233096
article
See main document
13

Title:
Charakterystyka niektórych produktów pszczelich = A Characteristic of Certain bee Products
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 34, nr 5 (1980) , s. 183-187. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333085
article
14

Author:
Halina Bańkowska-Pennar , Wiesław Borowiec , Alicja Dobosz , Alicja Jakubas
Title:
Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980) , s. 65-77 - Bibliogr.
Nr:
2168237526
article
See main document
15

Title:
Współczynniki ważkości jako element oceny jakości towarów = Importance Coefficient as an Element in Quality Evaluation of Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976) , s. 323-330. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250962
article
See main document
1
Analiza wyróżników jakości miodu i ziołomiodów = The Analysis of the Quality Factors of Honey and of Chosen Honey-Related Products / Alina Krauze, Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Jerzy Krauze // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 174 (1989), s. 31-45. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
2
Ziołomiody - miodopodobne produkty jako artykuły żywnościowe = Herbal honey as a new food product / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988), s. 165-178. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania = Electric Conductivity of Honey and How it Changes During Storage / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Władysław Pieczonka // Przemysł Spożywczy. - t. 41, nr 3 (1987), s. 87-89. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
4
Przemiany wybranych cech jakościowych ziołomiodów w procesie ich powstawania / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR // W: Doskonalenie procesów biotechnologicznych w przemyśle spożywczym : XVII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Łódź 26-27 czerwca 1986. Cz. 2. - Łódź: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1986. - S. 703-706
5
Badania jakości sensorycznej naturalnych miodów pszczelich = The Examinations of Sensorial Quality of Natural Honey / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 31-43. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Przydatność metody profilowania w badaniach jakości niektórych produktów pszczelich / H. BAŃKOWSKA-PENNAR, T. GOŁĘBIOWSKI // W: Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985. - Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985. - S. 241. - Dostępne tylko streszczenie
7
Profile smakowitości niektórych produktów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 4. - Dostępne tylko streszczenie
8
Zastosowanie profilowania smakowitości do identyfikacji miodów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // W: Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984. - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984. - S. 370-372. - Bibliogr.
9
Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych = Comparison of Content of Selected Carbohydrates in Natural Honey Types / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 65-77. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Charakterystyka niektórych miodów odmianowych = Characterization of Some Specific Honey Types / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 145-152. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Towaroznawcze aspekty jakości naturalnych substytutów miodu pszczelego / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR ; Promotor: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS. - Kraków, 1982. - 190 k., [23] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Możliwości wytwarzania dodatkowych produktów pszczelich w pasiekach wielkotowarowych = Possibilities of Production of Additional Agricultural in Multi-goods' Apiaries / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 267-273. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Charakterystyka niektórych produktów pszczelich = A Characteristic of Certain bee Products / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 34, nr 5 (1980), s. 183-187. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
14
Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Wiesław BOROWIEC, Alicja Dobosz, Alicja Jakubas // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 65-77. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Współczynniki ważkości jako element oceny jakości towarów = Importance Coefficient as an Element in Quality Evaluation of Goods / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Ewa ĆWIĘKAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976), s. 323-330. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Krauze A., Bańkowska-Pennar H., Krauze J., (1989), Analiza wyróżników jakości miodu i ziołomiodów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 174, s. 31-45.
2
Bańkowska-Pennar H., (1988), Ziołomiody - miodopodobne produkty jako artykuły żywnościowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 165-178.
3
Bańkowska-Pennar H., Pieczonka W., (1987), Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania, "Przemysł Spożywczy", t. 41, nr 3, s. 87-89.
4
Bańkowska-Pennar H., (1986), Przemiany wybranych cech jakościowych ziołomiodów w procesie ich powstawania. [W:] Doskonalenie procesów biotechnologicznych w przemyśle spożywczym : XVII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Łódź 26-27 czerwca 1986. Cz. 2, Łódź : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 703-706.
5
Bańkowska-Pennar H., (1986), Badania jakości sensorycznej naturalnych miodów pszczelich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 31-43.
6
Bańkowska-Pennar H., Gołębiowski T., (1985), Przydatność metody profilowania w badaniach jakości niektórych produktów pszczelich. [W:] Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985, Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 241.
7
Bańkowska-Pennar H., Gołębiowski T., (1984), Profile smakowitości niektórych produktów pszczelich. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 4.
8
Bańkowska-Pennar H., Gołębiowski T., (1984), Zastosowanie profilowania smakowitości do identyfikacji miodów pszczelich. [W:] Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984, Warszawa : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 370-372.
9
Bańkowska-Pennar H., Pieczonka W., (1984), Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 65-77.
10
Bańkowska-Pennar H., (1983), Charakterystyka niektórych miodów odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 145-152.
11
Bańkowska-Pennar H., (1982), Towaroznawcze aspekty jakości naturalnych substytutów miodu pszczelego, Prom. Krełowska-Kułas M., Kraków : , 190 k., [23] k.
12
Bańkowska-Pennar H., (1980), Możliwości wytwarzania dodatkowych produktów pszczelich w pasiekach wielkotowarowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 267-273.
13
Bańkowska-Pennar H., Gołębiowski T., (1980), Charakterystyka niektórych produktów pszczelich, "Przemysł Spożywczy", t. 34, nr 5, s. 183-187.
14
Bańkowska-Pennar H., Borowiec W., Dobosz A., Jakubas A., (1980), Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 65-77.
15
Bańkowska-Pennar H., Ćwiękała E., (1976), Współczynniki ważkości jako element oceny jakości towarów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 323-330.
1
@article{UEK:2168323579,
author = "Alina Krauze and Halina Bańkowska-Pennar and Jerzy Krauze",
title = "Analiza wyróżników jakości miodu i ziołomiodów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "174",
pages = "31-45",
adress = "",
year = "1989",
}
2
@article{UEK:2168249234,
author = "Halina Bańkowska-Pennar",
title = "Ziołomiody - miodopodobne produkty jako artykuły żywnościowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "165-178",
year = "1988",
url = {},
}
3
@article{UEK:2168333069,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Władysław Pieczonka",
title = "Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 41, 3",
pages = "87-89",
year = "1987",
}
4
@inbook{UEK:2168346382,
author = "Halina Bańkowska-Pennar",
title = "Przemiany wybranych cech jakościowych ziołomiodów w procesie ich powstawania",
booktitle = "Doskonalenie procesów biotechnologicznych w przemyśle spożywczym : XVII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Łódź 26-27 czerwca 1986. Cz. 2",
pages = "703-706",
adress = "Łódź",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1986",
}
5
@article{UEK:2168264156,
author = "Halina Bańkowska-Pennar",
title = "Badania jakości sensorycznej naturalnych miodów pszczelich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "224",
pages = "31-43",
year = "1986",
}
6
@misc{UEK:2168346610,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Przydatność metody profilowania w badaniach jakości niektórych produktów pszczelich",
booktitle = "Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985",
pages = "241",
adress = "Wrocław",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1985",
}
7
@misc{UEK:2168348384,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Profile smakowitości niektórych produktów pszczelich",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "4",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
8
@inbook{UEK:2168346166,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Zastosowanie profilowania smakowitości do identyfikacji miodów pszczelich",
booktitle = "Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984",
pages = "370-372",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1984",
}
9
@article{UEK:2168261062,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Władysław Pieczonka",
title = "Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "65-77",
year = "1984",
}
10
@article{UEK:2168280095,
author = "Halina Bańkowska-Pennar",
title = "Charakterystyka niektórych miodów odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa",
number = "166",
pages = "145-152",
year = "1983",
}
11
@unpublished{UEK:2168313123,
author = "Halina Bańkowska-Pennar",
title = "Towaroznawcze aspekty jakości naturalnych substytutów miodu pszczelego",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
12
@article{UEK:2168233096,
author = "Halina Bańkowska-Pennar",
title = "Możliwości wytwarzania dodatkowych produktów pszczelich w pasiekach wielkotowarowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "267-273",
year = "1980",
}
13
@article{UEK:2168333085,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Charakterystyka niektórych produktów pszczelich",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 34, 5",
pages = "183-187",
year = "1980",
}
14
@article{UEK:2168237526,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Wiesław Borowiec and Alicja Dobosz and Alicja Jakubas",
title = "Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "130",
pages = "65-77",
year = "1980",
}
15
@article{UEK:2168250962,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Ewa Ćwiękała",
title = "Współczynniki ważkości jako element oceny jakości towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "323-330",
year = "1976",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID