Publications of the selected author

Bańkowska-Pennar Halina

Faculty of Commodity Science, Commodity Science Institution

1

Author:
Krauze Alina , Bańkowska-Pennar Halina , Krauze Jerzy
Title:
Analiza wyróżników jakości miodu i ziołomiodów = The Analysis of the Quality Factors of Honey and of Chosen Honey-Related Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 174 (1989) , s. 31-45. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323579
article
2

Title:
Ziołomiody - miodopodobne produkty jako artykuły żywnościowe = Herbal honey as a new food product
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988) , s. 165-178. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249234
article
See main document
3

Title:
Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania = Electric Conductivity of Honey and How it Changes During Storage
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 41, nr 3 (1987) , s. 87-89. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333069
article
4

Title:
Badania jakości sensorycznej naturalnych miodów pszczelich = The Examinations of Sensorial Quality of Natural Honey
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986) , s. 31-43. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264156
article
See main document
5

Title:
Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych = Comparison of Content of Selected Carbohydrates in Natural Honey Types
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984) , s. 65-77. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261062
article
See main document
6

Title:
Charakterystyka niektórych miodów odmianowych = Characterization of Some Specific Honey Types
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983) , s. 145-152. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280095
article
See main document
7

Title:
Towaroznawcze aspekty jakości naturalnych substytutów miodu pszczelego
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
190 k., [23] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/871
Nr:
2168313123
doctoral dissertation
8

Title:
Możliwości wytwarzania dodatkowych produktów pszczelich w pasiekach wielkotowarowych = Possibilities of Production of Additional Agricultural in Multi-goods' Apiaries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 267-273. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233096
article
See main document
9

Title:
Charakterystyka niektórych produktów pszczelich = A Characteristic of Certain bee Products
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 34, nr 5 (1980) , s. 183-187. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333085
article
10

Author:
Bańkowska-Pennar Halina , Borowiec Wiesław , Dobosz Alicja , Jakubas Alicja
Title:
Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980) , s. 65-77 - Bibliogr.
Nr:
2168237526
article
See main document
11

Title:
Współczynniki ważkości jako element oceny jakości towarów = Importance Coefficient as an Element in Quality Evaluation of Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976) , s. 323-330. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250962
article
See main document
1
Analiza wyróżników jakości miodu i ziołomiodów = The Analysis of the Quality Factors of Honey and of Chosen Honey-Related Products / Alina Krauze, Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Jerzy Krauze // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 174 (1989), s. 31-45. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
2
Ziołomiody - miodopodobne produkty jako artykuły żywnościowe = Herbal honey as a new food product / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988), s. 165-178. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania = Electric Conductivity of Honey and How it Changes During Storage / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Władysław Pieczonka // Przemysł Spożywczy. - t. 41, nr 3 (1987), s. 87-89. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
4
Badania jakości sensorycznej naturalnych miodów pszczelich = The Examinations of Sensorial Quality of Natural Honey / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 31-43. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych = Comparison of Content of Selected Carbohydrates in Natural Honey Types / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 65-77. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Charakterystyka niektórych miodów odmianowych = Characterization of Some Specific Honey Types / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 145-152. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Towaroznawcze aspekty jakości naturalnych substytutów miodu pszczelego / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR ; Promotor: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS. - Kraków, 1982. - 190 k., [23] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Możliwości wytwarzania dodatkowych produktów pszczelich w pasiekach wielkotowarowych = Possibilities of Production of Additional Agricultural in Multi-goods' Apiaries / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 267-273. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Charakterystyka niektórych produktów pszczelich = A Characteristic of Certain bee Products / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 34, nr 5 (1980), s. 183-187. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
10
Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Wiesław BOROWIEC, Alicja Dobosz, Alicja Jakubas // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 65-77. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Współczynniki ważkości jako element oceny jakości towarów = Importance Coefficient as an Element in Quality Evaluation of Goods / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Ewa ĆWIĘKAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976), s. 323-330. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Krauze A., Bańkowska-Pennar H., Krauze J., (1989), Analiza wyróżników jakości miodu i ziołomiodów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 174, s. 31-45.
2
Bańkowska-Pennar H., (1988), Ziołomiody - miodopodobne produkty jako artykuły żywnościowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 165-178.
3
Bańkowska-Pennar H., Pieczonka W., (1987), Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania, "Przemysł Spożywczy", t. 41, nr 3, s. 87-89.
4
Bańkowska-Pennar H., (1986), Badania jakości sensorycznej naturalnych miodów pszczelich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 31-43.
5
Bańkowska-Pennar H., Pieczonka W., (1984), Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 65-77.
6
Bańkowska-Pennar H., (1983), Charakterystyka niektórych miodów odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 145-152.
7
Bańkowska-Pennar H., (1982), Towaroznawcze aspekty jakości naturalnych substytutów miodu pszczelego, Prom. Krełowska-Kułas M., Kraków : , 190 k., [23] k.
8
Bańkowska-Pennar H., (1980), Możliwości wytwarzania dodatkowych produktów pszczelich w pasiekach wielkotowarowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 267-273.
9
Bańkowska-Pennar H., Gołębiowski T., (1980), Charakterystyka niektórych produktów pszczelich, "Przemysł Spożywczy", t. 34, nr 5, s. 183-187.
10
Bańkowska-Pennar H., Borowiec W., Dobosz A., Jakubas A., (1980), Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 65-77.
11
Bańkowska-Pennar H., Ćwiękała E., (1976), Współczynniki ważkości jako element oceny jakości towarów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 323-330.
1
@article{UEK:2168323579,
author = "Krauze Alina and Bańkowska-Pennar Halina and Krauze Jerzy",
title = "Analiza wyróżników jakości miodu i ziołomiodów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "174",
pages = "31-45",
adress = "",
year = "1989",
}
2
@article{UEK:2168249234,
author = "Bańkowska-Pennar Halina",
title = "Ziołomiody - miodopodobne produkty jako artykuły żywnościowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "165-178",
year = "1988",
}
3
@article{UEK:2168333069,
author = "Bańkowska-Pennar Halina and Pieczonka Władysław",
title = "Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 41, 3",
pages = "87-89",
year = "1987",
}
4
@article{UEK:2168264156,
author = "Bańkowska-Pennar Halina",
title = "Badania jakości sensorycznej naturalnych miodów pszczelich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "224",
pages = "31-43",
year = "1986",
}
5
@article{UEK:2168261062,
author = "Bańkowska-Pennar Halina and Pieczonka Władysław",
title = "Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "65-77",
year = "1984",
}
6
@article{UEK:2168280095,
author = "Bańkowska-Pennar Halina",
title = "Charakterystyka niektórych miodów odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa",
number = "166",
pages = "145-152",
year = "1983",
}
7
@unpublished{UEK:2168313123,
author = "Bańkowska-Pennar Halina",
title = "Towaroznawcze aspekty jakości naturalnych substytutów miodu pszczelego",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
8
@article{UEK:2168233096,
author = "Bańkowska-Pennar Halina",
title = "Możliwości wytwarzania dodatkowych produktów pszczelich w pasiekach wielkotowarowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "267-273",
year = "1980",
}
9
@article{UEK:2168333085,
author = "Bańkowska-Pennar Halina and Gołębiowski Tadeusz",
title = "Charakterystyka niektórych produktów pszczelich",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 34, 5",
pages = "183-187",
year = "1980",
}
10
@article{UEK:2168237526,
author = "Bańkowska-Pennar Halina and Borowiec Wiesław and Dobosz Alicja and Jakubas Alicja",
title = "Zastosowanie metody profilowania do oceny smakowitości komponentów pszczelich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "130",
pages = "65-77",
year = "1980",
}
11
@article{UEK:2168250962,
author = "Bańkowska-Pennar Halina and Ćwiękała Ewa",
title = "Współczynniki ważkości jako element oceny jakości towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "323-330",
year = "1976",
}