Publications of the selected author
1

Title:
Gospodarstwo domowe : ekonomika, finanse, konsumpcja
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
310 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-735-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168314313
monograph
2

Title:
Interwencjonizm państwa w sferze konsumpcji - za i przeciw = State Interventionism in the Sphere of Consumption - Pros and Cons = Intervencionizm gosudarstva v sfere potrebleniâ - za i protiv
Source:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 3 (20) (2017) , s. 17-23. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320071
article
3

Title:
Dylematy interwencjonizmu państwa w sferze konsumpcji = The Dilemmas of State Intervention in Consumption Sphere
Source:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 525-532. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280471
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Zróżnicowanie konsumpcji jako wyraz nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie
Source:
Kryzys jakości życia / red. Zbigniew Strzelecki, Elżbieta Kryńska, Janusz Witkowski - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN; Dom Wydawniczy Elipsa, 2014, s. 99-114 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7151-557-6
Access mode:
Nr:
2168292953
chapter in monograph
5

Title:
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
230, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
U góry okł.: "Wydanie nowe 2012", Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16823-0
Nr:
2168226641
monograph
6

Title:
Polityka konsumpcji = Consumption Policy
Source:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 2 (2012) , s. 3-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254098
article
7

Title:
100 lat może pożyjemy, ale za co?
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 69 (2012) , s. 16
Nr:
2168254342
unreviewed article
8

Title:
Szkolnictwo wyższe - krajobraz po boomie
Source:
Przegląd. - nr 25 (651) (2012) , s. 50-51
Nr:
2168254318
article
9

Title:
Dyplomy na półkę
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 15 (2012) , s. 15
Nr:
2168254326
unreviewed article
10

Author:
Title:
Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
341 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-582-6
Nr:
2168238626
monograph
11

Title:
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
296, [1] s.: il.; 25 cm
Series:
(Ekonomia - Wydawnictwo C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-1618-5
Nr:
51576
monograph
12

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 818, 837, 839
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Nr:
2167648073
journal / series editorial
13

Title:
Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie = New Challenges and Measures of Consumption in the Contemporary World
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2009) , s. 1-10. - Summ., rez.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50145
article
14

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 783, 794
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Nr:
2162065086
journal / series editorial
15

Title:
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Physical description:
201, [5] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15916-0
Nr:
50739
monograph
16

Title:
Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce = Evolution of the Sources of Financing Consumption in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 778 (2008) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50642
article
17

Title:
Znieść prace licencjackie
Source:
Przegląd. - nr 21 (439) (2008) , s. 38-40
Nr:
2168254032
article
18

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 759
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Nr:
2162126709
journal / series editorial
19

Title:
Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Physical description:
224 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15300-7
Nr:
51925
monograph
20

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 739, 741, 742, 751
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Nr:
2162993260
journal / series editorial
21

Title:
Państwo a sfera konsumpcji
Source:
Konsumpcja a rozwój gospodarczy / red. Alicja Kusińska - Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007, s. 28-34
ISBN:
83-60028-23-0
Nr:
2165778875
chapter in monograph
22

Conference:
Zjazd Katedr Finansowych "Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej", Lublin, Polska, od 2006-09-13 do 2006-09-15
Title:
Finansowanie konsumpcji w Polsce po 1989 roku
Source:
Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. Alicja Pomorska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 293-299
ISBN:
83-227-2559-0
Nr:
2165769025
chapter in conference materials
23

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 694, 704, 716, 720, 723
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Nr:
2166523753
journal / series editorial
24

Title:
Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 r. = Dynamics and Structure of Societal Consumption in Poland after 1989 : Dinamika i mikroproporcii potrebleniâ pol'skogo obŝestva posle 1989 goda
Source:
Ekonomista. - 6 (2006) , s. 771-789 - Bibliogr.
Nr:
51914
article
25

Title:
Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego = Methods for Measuring the Social Effectiveness of Economic Growth
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 11-12 (171-172) (2005) , s. 1-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52456
article
26

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 659, 677, 680, 697
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Nr:
2166668186
journal / series editorial
27

Title:
Dochody ludności a proces transformacji gospodarczej w Polsce
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 49-58
ISBN:
83-7252-226-X
Nr:
2166361721
chapter in conference materials
See main document
28

Title:
Czy program Hausnera ożywi gospodarkę?
Source:
Przegląd. - nr 17 (226) (2004) , s. 52-53
Nr:
2168253996
article
29

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 663, 664
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Nr:
2168220562
journal / series editorial
30

Title:
Bezrobocie będzie wzrastać
Source:
Przegląd. - nr 20 (229) (2004) , s. 50-51
Nr:
2168253952
article
31

Title:
Nowa Gospodarka a nowa konsumpcja = New Economy and New Consumption
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 2 (2004) , s. 113-120. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52251
article
32

Title:
Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce = Increase of Services Consumption i.e. Services Based Process in Poland
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 2 (501) (2003) , s. 1-8. - Summ., rez.
Nr:
2168224234
article
33

Title:
Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 13 (2003) , s. 16-18
Nr:
2168240880
article
34

Title:
Poziom życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego = Level of Living Standards in Central-eastern Europe in the Light of Life Expectancy Rates
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 621 (2003) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166193446
article
35

Title:
Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego
Source:
Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski - Kraków: [Centrum Animacji Kultury], 2002, s. 76-84. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7010-166-8
Nr:
2168238878
chapter in conference materials
36

Title:
Konsumpcja
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Physical description:
272 s.: mapa, wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1390-5
Nr:
2168238812
monograph
37

Title:
Serwicyzacja konsumpcji w Polsce = Increased Share of Services in the Consumption of Goods on the Polish Market
Source:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237334
chapter in conference materials
See main document
38

Title:
O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 46, nr 9(484) (2001) , s. 39-41
Nr:
2168241478
article
39

Title:
Konsumpcja epoki postmodernizmu = Consumption in the Post-Modern Age
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 278-290. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223480
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Transformacja w portfelach
Source:
Dziesięciolecie Polski Niepodległej : 1989-1999 / red. Waldemar Kuczyński - Warszawa: United Publishers & Productions, 2001, s. 480-481
ISBN:
83-85794-44-1
Nr:
2168243616
chapter in book
41

Title:
Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych
Source:
Ekonomista. - nr 3 (2001) , s. 375-392 - Bibliogr.
Nr:
2168231862
article
42

Title:
Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowowschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej
Source:
Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000, s. 110-120
ISBN:
83-7244-144-8
Nr:
2168244010
chapter in conference materials
43

Title:
Polacy nie gęsi swój podręcznik (wreszcie) mają
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 4 (1999) , s. 38
Nr:
2168242178
review
44

Title:
Polska - UE, czyli my się otwieramy a oni zamykają
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 1 (1999) , s. 46
Nr:
2168242174
review
45

Title:
Mezo- i megaekonomia - nowe wymiary i wyzwania ekonomii : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 13-22
ISBN:
83-7252-034-8
Nr:
2168242490
chapter in book
46

Title:
Podstawy ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
167 s.: rys., tab.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-98-4
Nr:
2168238818
monograph
47

Title:
Dochody społeczeństwa polskiego w latach 90-tych
Source:
Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia : pamięci Twórcy łódzkiej szkoły finansów Profesorowi Januszowi Chechlińskiemu. T. 1 - Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o., 1999, s. 333-350
ISBN:
83-86840-81-1
Nr:
2168254104
chapter in monograph
48

Title:
Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
55 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-040-2
Nr:
2168238856
academic script
49

Title:
Kanony makroekonomii
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 29 (1998) , s. 33
Nr:
2168242138
article
50

Title:
Pogoń za rentą
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 39 (1998) , s. 39
Nr:
2168242148
review
51

Title:
Społeczeństwo nieufności
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 35 (1998) , s. 33
Nr:
2168242146
article
52

Title:
Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych = The Propensity to Consume of Polish Households
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 51-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226108
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Przez Wyszehrad do Brukseli
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 7 (1998) , s. 58
Nr:
2168242042
review
54

Title:
Transformacja w budżetach domowych
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 27 (1998) , s. 21
Nr:
2168242134
review
55

Author:
Title:
Dzieje rozwoju
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 9 (1998) , s. 29. - Pseudonim Czesława Bywalca
Nr:
2168242048
review
56

Title:
Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji = Effects and Costs of Consumption - an Attempt of Production interpretation of Consumption
Source:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, s. 13-22. - Summ.
ISBN:
83-908267-2-0
Nr:
2168233868
chapter in conference materials
57

Title:
Klasa średnia czyli lwy i lisy
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 47 (1998) , s. 24
Nr:
2168242162
review
58

Title:
Socjalizm rynkowy czy kapitalizm z ludzką twarzą?
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 16 (1998) , s. 33
Nr:
2168242046
article
59

Title:
Duch kapitalizmu pod strzechą
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1998) , s. 40
Nr:
2168242170
review
60

Title:
Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
53 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-81-X
Nr:
2168238830
academic script
61

Title:
Jaka polityka gospodarcza?
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 9 (1998) , s. 29
Nr:
2168242050
review
62

Title:
Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej : analiza taksonometryczna
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
195 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/705
Nr:
2168244806
doctoral dissertation
63

Title:
Świadczenia społeczne w strukturze dochodów społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 144 (1997) , s. 179-188. - Tytuł numeru: Studia nad redystrybucją cenową i finansową w świadczeniach - usługach społecznych w okresie wczesnej transformacji polskiej
Nr:
2168241208
article
64

Title:
Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 7-8 (1997) , s. 65-71
Nr:
2168227134
article
65

Title:
Nie zboczyć z wąskiej ścieżki
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 45 (1996) , s. 30-32
Nr:
2168241914
article
66

Title:
Einkommen und Konsum im Prozess der Wirtschaftstransformation der Visegrád-Länder (mit besonderer Berücksichtigung Polens) = Income and Consumption during the Process of Economic Transformation in the Visegrád Countries (with special emphasis on Poland)
Publisher address:
Wien: WIIW, 1996
Physical description:
25 s.: il.; 30 cm
Series:
(Research Reports / The Vienne Institute for Comparative Economic Studies (WIIW) ; Nr. 224)
Notes:
Summ.,
Nr:
2168238860
publishing series
67

Title:
Transformacja w koszyku
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 36 (1996) , s. 37-39
Nr:
2168241912
article
68

Title:
Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii
Source:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 17-24
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238834
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Dochody ludności krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 5 (1996) , s. 1-6. - Streszcz.
Nr:
2168231780
article
70

Title:
Konsumpcja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (lata 1989-1994)
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 10 (1996) , s. 25-32. - Streszcz.
Nr:
2168231626
article
71

Title:
Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej : (1989-1993)
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 1995
Physical description:
44 s.; 29 cm
Series:
(Procesy Transformacji w Polsce ; nr 10)
Nr:
2168240876
monograph
72

Title:
W pętli paradoksów
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 14 (1995) , s. 57-59
Nr:
2168271306
article
73

Title:
Z portfelem do szkoły
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 11 (1995) , s. 32-33
Nr:
2168227880
article
74

Title:
Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93)
Source:
Ekonomista. - nr 4 (1995) , s. 681-696
Nr:
2168227852
article
75

Title:
Koszty konsumpcji - terra incognita
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 10 (1994) , s. 42
Nr:
2168227906
article
76

Title:
Trzy lata transformacji. (2)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 5 (1994) , s. 62-63
Nr:
2168227898
article
77

Title:
Gdzie i jak zarabiamy, na co wydajemy?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 8 (1994) , s. 46-47
Nr:
2168227902
article
78

Title:
Trzy lata transformacji. (1)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 4 (1994) , s. 62-63
Nr:
2168227892
article
79

Title:
Od kopciuszka do królowej. (1)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 15 (1994) , s. 48-49
Nr:
2168227894
article
80

Title:
[Recenzja]
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 46 (1994) , s. 57
Nr:
2168242200
review
81

Title:
Trzy lata transformacji. (3)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 6 (1994) , s. 62-63
Nr:
2168227900
article
82

Title:
Od kopciuszka do królowej. (2)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 16 (1994) , s. 46-47
Nr:
2168227896
article
83

Title:
[Recenzja]
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 37 (1994) , s. 41
Nr:
2168227932
review
84

Title:
Sport w budżetach rodzin polskich
Source:
Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec - Kraków: Wydawnictwo Naukowe - Fall, Studio FALL, 1994, s. 429-438
ISBN:
83-86505-07-9
Nr:
2168254064
chapter in monograph
85

Title:
Dramaty wyboru : budżety domowe
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 19 (1993) , s. 7
Nr:
2168229074
article
86

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 30, s. 22
Nr:
2168229092
varia
87

Title:
Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 1 (43) (1993) , s. 11-14
Nr:
2168240590
article
88

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 42, s. 28
Nr:
2168229110
varia
89

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 39, s. 20
Nr:
2168229102
varia
90

Title:
Ekonomiczne i kulturowe aspekty konsumpcji usług społecznych
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 95-102
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242320
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Transformacja w portfelach
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 2 (1993) , s. 7
Nr:
2168229060
article
92

Title:
Między gospodarką a spiżarką
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 8 (1993) , s. 10
Nr:
2168229064
article
93

Title:
O pożytkach z badań konsumpcji
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 12 (1993) , s. 30
Nr:
2168242212
review
94

Title:
Gospodarstwo domowe
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 32 (1993) , s. 23
Nr:
2168229094
review
95

Title:
Dochody, konsumpcja i poziom życia społeczeństwa polskiego w I fazie transformacji systemowej
Source:
Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993, s. 51-58
Nr:
2168244524
chapter in conference materials
96

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 35, s. 23
Nr:
2168229098
varia
97

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 44, s. 29
Nr:
2168229114
varia
98

Title:
Mezoekonomia : między mikro a makro
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1993) , s. 26
Nr:
2168229082
article
99

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 46, s. 25
Nr:
2168229118
varia
100

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 40, s. 6
Nr:
2168229196
varia
101

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 18, s. 9
Nr:
2168229214
varia
102

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 31, s. 7
Nr:
2168229186
varia
103

Title:
Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej = Living Standards in Poland Compared with European Communities-member Countries
Source:
Ekonomista. - nr 5-6 (1992) , s. 669-687. - Summ., rez.
Nr:
2168240574
article
104

Title:
Alokacja zasobów
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 32 (1992) , s. 15
Nr:
2168229188
review
105

Title:
Konkurs na najlepszego studenta "Primus inter Pares"
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(5), s. 19-24
Nr:
2168344186
varia
106

Title:
Zdrowotność społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 37, nr 5(372) (1992) , s. 1-5
Nr:
2168241522
article
107

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 23, s. 7
Nr:
2168229230
varia
108

Title:
Coraz dalej od Europy
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 35 (1992) , s. 7
Nr:
2168229192
article
109

Title:
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168238828
monograph
110

Title:
Czas wolny
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1992) , s. 34
Nr:
2168229058
review
111

Title:
Międzynarodowe porównania konsumpcji
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 42 (1992) , s. 8
Nr:
2168229198
review
112

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 27, s. 8
Nr:
2168229184
varia
113

Title:
Usługi niematerialne a wzrost gospodarczy Polski = Non-material Services and Economic Growth of Poland
Source:
Konsumpcja : kierunki przemian / red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 83-101
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach)
Nr:
2168356978
chapter in monograph
114

Title:
Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych = Principles and Criteria of Index Selection in Social Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 359 (1991) , s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235602
article
115

Title:
Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego
Publisher address:
Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 1991
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji ; 65)
Nr:
2168240634
monograph
116

Title:
Poziom i struktura żywienia społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 12 (367) (1991) , s. 23-26
Nr:
2168241462
article
117

Title:
Rozwój gospodarczy a poziom życia ludności : społeczne aspekty gospodarowania = Economic Growth and the Standard of Living : Social Aspects of Economic Activity
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1991) , s. 191-202. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168240786
article
118

Title:
Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987
Publisher address:
Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 1991
Physical description:
185 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji ; 63)
Nr:
2168240874
monograph
119

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 337, 349, 350, 353, 359, 368, 379
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Nr:
2168276231
journal / series editorial
120

Title:
Więcej rynku, ale... nie wszędzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 47 (1990) , s. 11
Nr:
2168229276
article
121

Title:
Usługi społeczne
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 12 (355) (1990) , s. 6-10
Nr:
2168241448
article
122

Title:
Industrializacja Krakowa - przesłanki, przebieg i skutki
Source:
Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990, s. 53-60 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska ; t. 5)
Nr:
2168239016
chapter in monograph
123

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 290, 295, 298, 304, 314
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Nr:
2168235324
journal / series editorial
124

Title:
Funkcje usług niematerialnych = Functions of Non-Material Services
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 304 (1989) , s. 63-78. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246668
article
125

Title:
Kraków w latach 1945-1984 : szkic do powojennej historii miasta
Source:
Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 345-373
ISBN:
83-01-09645-4
Nr:
2166232982
chapter in monograph
See main document
126

Title:
Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej = Services in the Theory of Political Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 32 (1989) , s. 29-43. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226825
article
127

Title:
Warunki mieszkaniowe ludności Danii i Polski : studium porównawcze = Housing Conditions in Poland and Denmark : Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 233 (1987) , s. 39-58. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261350
article
128

Title:
Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1985 = The Standard of Living of Poland's Population, 1945-1985
Source:
Ekonomista. - nr 3 (1987) , s. 527-567. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168240564
article
129

Title:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Research program:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
book
130

Title:
Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980 = Economic Growth and Transformations in the Living Standard of the Polish Society in the Years 1945-1980
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1986
Physical description:
264 s.: tab.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 70)
Notes:
Soderž., summ., Bibliogr.
Nr:
2168238814
monograph
131

Title:
Rozwój zabezpieczenia społecznego w Danii
Source:
Polityka Społeczna. - nr 8 (1986) , s. 16-17 - Bibliogr.
Nr:
2168241230
article
132

Title:
Sposób i jakość życia społeczeństwa polskiego w świetle mierników syntetycznych
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 31, nr 1(295) (1986) , s. 18-20
Nr:
2168241396
article
133

Author:
Ferdynand Michoń , Andrzej Całus , Józef Kaleta , Longin Leśniewski , Józef Gajda , Stanisław Wacławowicz , Edmund Szubert , Lucyna Wojtasiewicz , Stanisława Surdykowska , Mieczysław Mikulski , Jerzy Mikułowski Pomorski , Bolesław Liwowski , Józef Lepiech , Jerzy Altkorn , Henryk Gawron , Stanisław Styś , Armand Kasprowicz , Roman Domaszewicz
Title:
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52, s. 90-104
Opracowanie:
Nr:
2168359412
voice in discussion / interview
134

Title:
Terminologiczne i teoretyczne problemy sfery konsumpcji = Terminological and Theoretical Problems of the Consumption Sphere
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1985) , s. 53-61
Nr:
2168231762
article
135

Title:
Aktywność zawodowa ludności Danii
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 30, nr 7(289) (1985) , s. 22-24
Nr:
2168241322
article
136

Title:
Poziom i struktura konsumpcji w Danii = Consumption Level and Structure in Denmark
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1985) , s. 55-62
Nr:
2168240852
article
137

Title:
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
145 s.; 24 cm
Nr:
2168238820
academic script
138

Title:
Rozwój gospodarczy Danii w latach powojennych = Economic Development of Denmark in the Post-War Period (1945-1983)
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 40, 5 (459) (1985) , s. 347-350
Nr:
2168241304
article
139

Title:
Poziom życia ludności jako cel i czynnik wzrostu gospodarki socjalistycznej = Living Standard of Population versus Aim and Growth of Socialist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 (1984) , s. 5-25. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236566
article
140

Title:
Główne nurty i problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa w latach 1945-1981 = Main Trends and Problems of Kraków's Socio-economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983) , s. 23-44. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250328
article
141

Title:
Konsumpcja - poziom życia - sposób życia : kontrowersje technologiczne i teoretyczne = Consumption - Standard of Living - Life Style : Terminological and Theoretical Controversies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 169 (1983) , s. 5-17. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229426
article
142

Title:
Tempo wzrostu gospodarczego Polski a dynamika płac = The Increase Rate of Polish Economic Growth Versus Wages Dynamics
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 26 (1983) , s. 97-114. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283829
article
143

Title:
SOS dla reformy
Source:
Życie Literackie. - R. 32, nr 32 (1591) (1982) , s. 11
Access mode:
Nr:
2168240432
article
144

Title:
Inflacja - groźna i nie doceniona
Source:
Życie Literackie. - R. 32, nr 39 (1598) (1982) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168240434
article
145

Title:
Rozwój spożycia dóbr i usług socjalno-kulturalnych w Polsce w latach siedemdziesiatych oraz ich finansowanie = Development of Socio-Cultural Goods and Services Consumption in the 70's and its Financement in Poland
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 37, 4 (432) (1982) , s. 137-141
Nr:
2168241308
article
146

Title:
Rozwój gospodarczy a bezrobocie w Danii po drugiej wojnie światowej (lata 1945-1976) = Economic Development an Unemployment in Denmark after World War II
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1982) , s. 165-179. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168240756
article
147

Title:
Zmiany w stanie zdrowia ludności Danii i Polski po II Wojnie Światowej (1945-1974) : studium porównawcze = Changes in Health of the Population of Denmark and Poland after World War II (1945-1974) - a Comparative Study
Source:
Studia Demograficzne. - nr 3 (69) (1982) , s. 65-79. - Rez., summ.
Nr:
2168240872
article
148

Title:
Spożycie w Polsce w latach siedemdziesiątych = Consumption in Poland in the 70's
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 36, 3 (421) (1981) , s. 139-143
Nr:
2168241310
article
149

Title:
Poziom życia ludności i metody jego badania
Source:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 110-120
Nr:
2168291743
chapter in academic script
150

Title:
Reforma nie będzie czarodziejską różdżką
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 161 (10254) (1981) , s. 4-5
Nr:
2168243640
article
151

Author:
Zbigniew Żurawski , Jerzy Tendaj , Czesław Bywalec
Title:
Jaki będzie samorząd robotniczy
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 52 (10145), s. 1, 2
Nr:
2168242248
voice in discussion / interview
152

Title:
Polski cud polityczny
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 85 (10178) (1981) , s. 1, 3
Nr:
2168242264
article
153

Title:
Źródeł patologii społecznej szukajmy w realnej rzeczywistości społecznej
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 118 (10211) (1981) , s. 5
Nr:
2168243626
article
154

Title:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
120 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345304
academic script
155

Title:
Przemiany poziomu życia ludności na tle rozwoju gospodarczego Polski Ludowej (lata 1945-1975) = Changes in the Living standard of Population against the Background of the Economic Development of People's Poland (in the years 1945-1975)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 145 (1981) , s. 37-59. - Rez., summ.
Nr:
2168234324
article
156

Title:
Reforma to nie zaczarowana różdżka
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 21 (10114) (1981) , s. 3
Nr:
2168242228
article
157

Title:
Polska inflacja 1981
Source:
Życie Literackie. - R. 31, nr 47 (1556) (1981) , s. 1, 13
Access mode:
Nr:
2168240430
article
158

Title:
Zdrowie i lecznictwo
Source:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 81-95
Nr:
2168291739
chapter in academic script
159

Title:
Cudu nie będzie, zabierzmy się do roboty!
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 123 (10216) (1981) , s. 4
Nr:
2168243628
article
160

Title:
Artykuły przemysłowe
Source:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 21-35
Nr:
2168291725
chapter in academic script
161

Title:
O dochodach i konsumpcji
Source:
Życie Literackie. - R. 30, nr 18 (1475) (1980) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168240424
article
162

Title:
Starość czeka każdego
Source:
Życie Literackie. - R. 30, nr 26 (1483) (1980) , s. 9
Access mode:
Nr:
2168240426
article
163

Title:
Jak gospodarować czasem wolnym?
Source:
Życie Literackie. - R. 30, nr 34 (1491) (1980) , s. 1, 6
Access mode:
Nr:
2168240418
article
164

Title:
Teoria a życie
Source:
Życie Literackie. - R. 30, nr 11 (1468) (1980) , s. 11
Access mode:
Nr:
2168240420
article
165

Title:
Gazeta - dobro materialne czy usługa? = Newspaper - a Commodity or Service?
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (1980) , s. 59-62. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168240646
article
166

Title:
Rozwój gospodarczy Krakowa w powojennym 35-leciu (1945-1979) = Economic Development of Cracow in Post-War 35 Years (1945-1979)
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1980) , s. 77-89 - Bibliogr.
Nr:
2168228170
article
167

Title:
Dynamicznie czy harmonijnie?
Source:
Życie Literackie. - R. 30, nr 3 (1460) (1980) , s. 4-5
Access mode:
Nr:
2168240422
article
168

Title:
O gospodrce - bez tabu
Source:
Życie Literackie. - R. 30, nr 45 (1502) (1980) , s. 7-8
Access mode:
Nr:
2168240428
article
169

Title:
Przemiany gospodarczo-społeczne w Danii a zatrudnienie obcokrajowców (do 1975 r.)
Source:
Kapitalizm. - nr 3 (1980) , s. 137-147
Nr:
2168254040
article
170

Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1979) , s. 84-86
Nr:
2168337903
review
171

Title:
Rozwój konsumpcji i jej badania w Polsce Ludowej = Development of Consumption and its Researches in Polish People's Republic
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1979) , s. 41-52
Nr:
2168228114
article
172

Title:
Społeczna cena rachunku
Source:
Student. - nr 25-26 (1979) , s. 7
Nr:
2168368292
unreviewed article
173

Title:
Warunki pracy jako element poziomu życia ludności : (próba badań empirycznych) = Working Conditions as an Element of Living Standards : (Experimental Empirical Studies)
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 4 (1978) , s. 3-8. - Summ., rez.
Nr:
2168241524
article
174

Title:
Życie kulturalne w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej (1945-1974)
Source:
Kultura i Społeczeństwo. - T. 22, nr 4 (1978) , s. 137-148 - Bibliogr.
Nr:
2168240890
article
175

Title:
Rzeczywistość i mity ekonomii - kilka refleksji
Source:
Student. - nr 20 (1977) , s. 5
Nr:
2168368280
unreviewed article
176

Title:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977
Physical description:
107 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168238822
academic script
177

Title:
Studenci o środowisku naturalnym człowieka
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 27, s. 11
Access mode:
Nr:
2168241164
varia
178

Title:
W kwestii badania poziomu życia
Source:
Polityka Społeczna. - nr 5, s. 36-37
Nr:
2168241242
varia
179

Title:
Zarys przemian demograficzno-społecznych w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej = An outline of demografic-social changes In Cracow over three decades of people's Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 20 (1977) , s. 105-121. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248630
article
180

Title:
Przemiany poziomu życia ludności Krakowa po II wojnie światowej na tle społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
363 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/224
Nr:
2168241100
doctoral dissertation
181

Title:
Problematyka dobrobytu społecznego w burżuazyjnej ekonomii politycznej
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976) , s. 55-77 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168240718
article
182

Title:
Przemiany uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa po drugiej wojnie światowej
Source:
Kultura i Społeczeństwo. - t. 20, nr 3 (1976) , s. 217-230
Nr:
2168240886
article
183

Title:
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa po II wojnie światowej = Housing Conditions of the Population of Krakow after the Second World War
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 80 (1976) , s. 27-49. - Summ., rez.
Nr:
2168251108
article
184

Title:
Przyszłość komunikowania masowego
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976) , s. 153-155
Access mode:
Nr:
2168349260
review
185

Title:
Organizacje studenckie i społeczno-polityczne
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 111-131
Opracowanie:
Nr:
2168242600
chapter in monograph
See main document
186

Title:
Zmiany w spożyciu żywności mieszkańców Krakowa = The Changes in the Food's Consumption by the Inhabitants of Cracow
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1975) , s. 117-131
Nr:
2168226715
article
187

Title:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Physical description:
96 k.: il.; 29 cm
Nr:
2168241098
academic script
188

Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1973) , s. 88-91
Nr:
2168337685
review
189

Title:
Czytelnictwo prasy w świetle badań budżetów rodzinnych (na przykładzie m. Krakowa) = Press Readership in the Light of a Family-Budget Survey
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 14, nr 1 (1973) , s. 83-88. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168240644
article
190

Author:
Czesław Bywalec , Zdzisław Pięciak
Title:
Efektywność ekonomiczna gastronomii miejskiej województwa krakowskiego
Source:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 27, nr 11 (1972) , s. 5-8
Nr:
2168240638
article
191

Title:
Analiza zależności pomiędzy dochodami a wydatkami ludności na żywność : (w oparciu o wyniki badań budżetów rodzinnych w 1969 roku) = An Analysis of Interrelationships between the Income of the Population and Expenditure on Food : (Based upon the Results of the Study of Family Budgets in 1969)
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 53 (1972) , s. 121-139. - Rez., summ.
Nr:
2168249900
article
192

Title:
Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim
Source:
Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 16, nr 11 (189) (1972) , s. 137-142
Nr:
2168240642
article
193

Author:
Czesław Bywalec , Zdzisław Pięciak
Title:
Gastronomia wiejska w Krakowskiem w latach 1961-1970
Source:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 26, nr 12 (1971) , s. 19-20
Nr:
2168240636
article
194

Title:
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty sezonowości sprzedaży nawozów sztucznych (na przykładzie woj. krakowskiego) = The Economic and Organizational Aspects of the Seasonal Character of Selling the Fertilizers (as exemplified by the Voivodeship of Kraków)
Source:
Trybuna Spółdzielcza. - R. 15, nr 5 (163) (1971) , s. 58-68
Nr:
2168240632
article
Unpublished documents:
1

Title:
Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
48 k.: il.; 30 cm
Research program:
94/KBK/1/98/S
Signature:
NP-550/Magazyn
Nr:
2168241810
unpublished scientific work
2

Title:
Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1996
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm
Research program:
84/KBK/3/97/S
Signature:
NP-488/Magazyn
Nr:
2168241802
unpublished scientific work
3

Title:
Wielowymiarowa analiza poziomu życia ludności w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-203/Magazyn
Nr:
2168241798
unpublished scientific work
4

Title:
Społeczne efekty rozwoju gospodarczego (na przykładzie Polski). Cz. 1, Terminologia i metodologia badań
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
43 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-25/1/Magazyn
Nr:
2168241796
unpublished scientific work
1
Gospodarstwo domowe : ekonomika, finanse, konsumpcja / Czesław BYWALEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 310 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-735-6
2
Interwencjonizm państwa w sferze konsumpcji - za i przeciw = State Interventionism in the Sphere of Consumption - Pros and Cons = Intervencionizm gosudarstva v sfere potrebleniâ - za i protiv / Czesław BYWALEC // Konsumpcja i Rozwój. - nr 3 (20) (2017), s. 17-23. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Spis treści: https://bazekon.uek.krakow.pl/rekord/171488715Wstęp: . - ISSN 2083-6929
3
Dylematy interwencjonizmu państwa w sferze konsumpcji = The Dilemmas of State Intervention in Consumption Sphere / Czesław BYWALEC // W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 525-532. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2163-5
4
Zróżnicowanie konsumpcji jako wyraz nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie / Czesław BYWALEC // W: Kryzys jakości życia / red. nauk.: Zbigniew Strzelecki, Elżbieta Kryńska, Janusz Witkowski. - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN; Dom Wydawniczy Elipsa, 2014. - S. 99-114. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7151-557-6
5
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław BYWALEC. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 230, [1] s. : il. ; 24 cm. - U góry okł.: "Wydanie nowe 2012". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-16823-0
6
Polityka konsumpcji = Consumption Policy / Czesław BYWALEC // Konsumpcja i Rozwój. - nr 2 (2012), s. 3-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2083-6929
7
100 lat może pożyjemy, ale za co? / Czesław BYWALEC // Gazeta Wyborcza. - nr 69 (2012), s. 16. - ISSN 0860-908X
8
Szkolnictwo wyższe - krajobraz po boomie / Czesław BYWALEC // Przegląd. - nr 25 (651) (2012), s. 50-51. - ISSN 1509-3115
9
Dyplomy na półkę / Czesław BYWALEC // Gazeta Wyborcza. - nr 15 (2012), s. 15. - ISSN 0860-908X
10
Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały / Kazimierz Urban ; [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 341 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-582-6
11
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Czesław BYWALEC. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - 296, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Ekonomia). - ISBN 978-83-255-1618-5
12
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 818, 837, 839. - ISSN 1898-6447
13
Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie = New Challenges and Measures of Consumption in the Contemporary World / Czesław BYWALEC // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2009), s. 1-10. - Summ., rez. - ISSN 0438-5403
14
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 783, 794. - ISSN 1898-6447
15
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław BYWALEC. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 201, [5] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15916-0
16
Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce = Evolution of the Sources of Financing Consumption in Poland / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 (2008), s. 5-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158452475. - ISSN 1898-6447
17
Znieść prace licencjackie / Czesław BYWALEC // Przegląd. - nr 21 (439) (2008), s. 38-40. - ISSN 1509-3115
18
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - nr 759. - ISSN 1898-6447
19
Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania / Czesław BYWALEC. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15300-7
20
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 739, 741, 742, 751. - ISSN 0208-7944
21
Państwo a sfera konsumpcji / Czesław BYWALEC // W: Konsumpcja a rozwój gospodarczy / [red. nauk. Alicja Kusińska]. - Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007. - S. 28-34. - ISBN 83-60028-23-0
22
Finansowanie konsumpcji w Polsce po 1989 roku / Czesław BYWALEC // W: Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006. - S. 293-299. - ISBN 83-227-2559-0
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 694, 704, 716, 720, 723. - ISSN 0208-7944
24
Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 r. = Dynamics and Structure of Societal Consumption in Poland after 1989 : Dinamika i mikroproporcii potrebleniâ pol'skogo obŝestva posle 1989 goda / Czesław BYWALEC // Ekonomista. - 6 (2006), s. 771-789. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
25
Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego = Methods for Measuring the Social Effectiveness of Economic Growth / Czesław BYWALEC // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 11-12 (171-172) (2005), s. 1-17. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 659, 677, 680, 697. - ISSN 0208-7944
27
Dochody ludności a proces transformacji gospodarczej w Polsce / Czesław BYWALEC // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 49-58. - ISBN 83-7252-226-X
28
Czy program Hausnera ożywi gospodarkę? / Czesław BYWALEC // Przegląd. - nr 17 (226) (2004), s. 52-53. - ISSN 1509-3115
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 663, 664. - ISSN 0208-7944
30
Bezrobocie będzie wzrastać / Czesław BYWALEC // Przegląd. - nr 20 (229) (2004), s. 50-51. - ISSN 1509-3115
31
Nowa Gospodarka a nowa konsumpcja = New Economy and New Consumption / Czesław BYWALEC // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 2 (2004), s. 113-120. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
32
Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce = Increase of Services Consumption i.e. Services Based Process in Poland / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - nr 2 (501) (2003), s. 1-8. - Summ., rez. - ISSN 0043-518X
33
Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 13 (2003), s. 16-18. - ISSN 1234-5784
34
Poziom życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego = Level of Living Standards in Central-eastern Europe in the Light of Life Expectancy Rates / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 621 (2003), s. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16231. - ISSN 0208-7944
35
Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego / Czesław BYWALEC // W: Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski. - Kraków: [Centrum Animacji Kultury], 2002. - S. 76-84. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7010-166-8
36
Konsumpcja / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 272 s. : mapa, wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1390-5
37
Serwicyzacja konsumpcji w Polsce = Increased Share of Services in the Consumption of Goods on the Polish Market / Czesław BYWALEC // W: Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
38
O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - R. 46, nr 9(484) (2001), s. 39-41. - ISSN 0043-518X
39
Konsumpcja epoki postmodernizmu = Consumption in the Post-Modern Age / Czesław BYWALEC // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 278-290. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
40
Transformacja w portfelach / Czesław BYWALEC // W: Dziesięciolecie Polski Niepodległej : 1989-1999 / red. Waldemar Kuczyński. - Warszawa: United Publishers & Productions, 2001. - S. 480-481. - ISBN 83-85794-44-1
41
Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych / Czesław BYWALEC // Ekonomista. - nr 3 (2001), s. 375-392. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
42
Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowowschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej / Czesław BYWALEC // W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000. - S. 110-120. - ISBN 83-7244-144-8
43
Polacy nie gęsi swój podręcznik (wreszcie) mają / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 4 (1999), s. 38. - Rec. pracy: Roman Milewski (red.), Podstawy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
44
Polska - UE, czyli my się otwieramy a oni zamykają / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 1 (1999), s. 46. - Rec. pracy: Kabaj Mieczysław, Wspólny rynek pracy czy asymetria integracji. Gospodarka Narodowa, 1998, nr 7
45
Mezo- i megaekonomia - nowe wymiary i wyzwania ekonomii : wykład inauguracyjny / Czesław BYWALEC // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 13-22. - ISBN 83-7252-034-8
46
Podstawy ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 167 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-98-4
47
Dochody społeczeństwa polskiego w latach 90-tych / Czesław BYWALEC // W: Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia : pamięci Twórcy łódzkiej szkoły finansów Profesorowi Januszowi Chechlińskiemu. T. 1. - Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o., 1999. - S. 333-350. - ISBN 83-86840-81-1
48
Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego / Czesław BYWALEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 55 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-040-2
49
Kanony makroekonomii / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 29 (1998), s. 33. - ISSN 1234-5784
50
Pogoń za rentą / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 39 (1998), s. 39. - Rec. pracy: Mirosław Raczyński, Pogoń za rentą a transformacja ustrojowa w Polsce, Ekonomista, 1998, nr 2-3
51
Społeczeństwo nieufności / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 35 (1998), s. 33. - ISSN 1234-5784
52
Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych = The Propensity to Consume of Polish Households / Czesław BYWALEC // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 51-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
53
Przez Wyszehrad do Brukseli / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 7 (1998), s. 58. - Rec. pracy: Stanisław Miklaszewski, Unia Europejska a interesy Grupy Wyszehradzkiej. Kraków: Polska Akademia Nauk, 1997
54
Transformacja w budżetach domowych / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 27 (1998), s. 21. - Rec. pracy: Krystyna Mazurek-Łopacińska (red.), Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach transformacji polskiej gospodarki. Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1998
55
Dzieje rozwoju / Jan DZIELECKI // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 9 (1998), s. 29. - Rec. pracy: Jan Szpak, Historia gospodarcza powszechna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997
56
Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji = Effects and Costs of Consumption - an Attempt of Production interpretation of Consumption / Czesław BYWALEC // W: Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]. - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998. - S. 13-22. - Summ. - ISBN 83-908267-2-0
57
Klasa średnia czyli lwy i lisy / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 47 (1998), s. 24
58
Socjalizm rynkowy czy kapitalizm z ludzką twarzą? / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 16 (1998), s. 33. - ISSN 1234-5784
59
Duch kapitalizmu pod strzechą / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1998), s. 40
60
Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej / Czesław BYWALEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 53 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-81-X
61
Jaka polityka gospodarcza? / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 9 (1998), s. 29
62
Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej : analiza taksonometryczna / Małgorzata CZERMIŃSKA ; Promotor: Czesław BYWALEC. - Kraków, 1997. - 195 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Świadczenia społeczne w strukturze dochodów społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej / Czesław BYWALEC // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 144 (1997), s. 179-188. - Tytuł numeru: Studia nad redystrybucją cenową i finansową w świadczeniach - usługach społecznych w okresie wczesnej transformacji polskiej. - ISSN 0208-6018
64
Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego / Czesław BYWALEC // Gospodarka Narodowa. - nr 7-8 (1997), s. 65-71. - ISSN 0867-0005
65
Nie zboczyć z wąskiej ścieżki / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 45 (1996), s. 30-32. - ISSN 1234-5784
66
Einkommen und Konsum im Prozess der Wirtschaftstransformation der Visegrád-Länder (mit besonderer Berücksichtigung Polens) = Income and Consumption during the Process of Economic Transformation in the Visegrád Countries (with special emphasis on Poland) / Czeslaw BYWALEC. - Wien: WIIW, 1996. - 25 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - (Forschungsberichte Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Research Reports, The Vienne Institute for Comparative Economic Studies (WIIW), ISSN 1025-8930 ; Nr. 224)
67
Transformacja w koszyku / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 36 (1996), s. 37-39. - ISSN 1234-5784
68
Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii / Czesław BYWALEC // W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996. - S. 17-24. - ISBN 83-86439-80-7
69
Dochody ludności krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej / Czesław BYWALEC // Gospodarka Narodowa. - nr 5 (1996), s. 1-6. - Streszcz. - ISSN 0867-0005
70
Konsumpcja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (lata 1989-1994) / Czesław BYWALEC // Gospodarka Narodowa. - nr 10 (1996), s. 25-32. - Streszcz. - ISSN 0867-0005
71
Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej : (1989-1993) / Czesław BYWALEC. - Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 1995. - 44 s. ; 29 cm. - (Procesy Transformacji w Polsce ; nr 10)
72
W pętli paradoksów / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 14 (1995), s. 57-59. - ISSN 1234-5784
73
Z portfelem do szkoły / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 11 (1995), s. 32-33. - ISSN 0137-7299
74
Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93) / Czesław BYWALEC // Ekonomista. - nr 4 (1995), s. 681-696. - ISSN 0013-3205
75
Koszty konsumpcji - terra incognita / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1994), s. 42. - ISSN 0137-7299
76
Trzy lata transformacji. (2) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 5 (1994), s. 62-63. - ISSN 0137-7299
77
Gdzie i jak zarabiamy, na co wydajemy? / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 8 (1994), s. 46-47. - ISSN 0137-7299
78
Trzy lata transformacji. (1) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 4 (1994), s. 62-63. - ISSN 0137-7299
79
Od kopciuszka do królowej. (1) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 15 (1994), s. 48-49. - ISSN 0137-7299
80
[Recenzja] / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1994), s. 57
81
Trzy lata transformacji. (3) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 6 (1994), s. 62-63. - ISSN 0137-7299
82
Od kopciuszka do królowej. (2) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 16 (1994), s. 46-47. - ISSN 0137-7299
83
[Recenzja] / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 37 (1994), s. 41. - ISSN 0137-7299
84
Sport w budżetach rodzin polskich / Czesław BYWALEC // W: Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe - Fall, Studio FALL, 1994. - S. 429-438. - ISBN 83-86505-07-9
85
Dramaty wyboru : budżety domowe / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 19 (1993), s. 7. - ISSN 0137-7299
86
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 30 (1993), s. 22. - ISSN 0137-7299
87
Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG / Czesław BYWALEC, Stanisław WYDYMUS // Gospodarka Narodowa. - nr 1 (43) (1993), s. 11-14. - ISSN 0867-0005
88
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 42 (1993), s. 28. - ISSN 0137-7299
89
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 39 (1993), s. 20. - ISSN 0137-7299
90
Ekonomiczne i kulturowe aspekty konsumpcji usług społecznych / Czesław BYWALEC // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993. - S. 95-102. - ISBN 83-85719-02-4
91
Transformacja w portfelach / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 2 (1993), s. 7. - ISSN 0137-7299
92
Między gospodarką a spiżarką / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 8 (1993), s. 10. - ISSN 0137-7299
93
O pożytkach z badań konsumpcji / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 12 (1993), s. 30. - Rec. pracy: Józef Kramer, Konsumpcja - prawidłowości, struktura, przyszłość. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 1993
94
Gospodarstwo domowe / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 32 (1993), s. 23. - Rec. pracy: Edward Wiszniewski, Gospodarstwo domowe: problemy ekonomiki i funkcjonowania
95
Dochody, konsumpcja i poziom życia społeczeństwa polskiego w I fazie transformacji systemowej / Czesław BYWALEC // W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993. - S. 51-58
96
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 35 (1993), s. 23. - ISSN 0137-7299
97
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 44 (1993), s. 29. - ISSN 0137-7299
98
Mezoekonomia : między mikro a makro / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1993), s. 26. - ISSN 0137-7299
99
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1993), s. 25. - ISSN 0137-7299
100
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 40 (1992), s. 6. - ISSN 0137-7299
101
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 18 (1992), s. 9. - ISSN 0137-7299
102
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 31 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
103
Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej = Living Standards in Poland Compared with European Communities-member Countries / Czesław BYWALEC, Stanisław WYDYMUS // Ekonomista. - nr 5-6 (1992), s. 669-687. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
104
Alokacja zasobów / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 32 (1992), s. 15. - Rec. pracy: Jan Czekaj, Stanisław Owsiak, Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992
105
Konkurs na najlepszego studenta "Primus inter Pares" / Czesław BYWALEC // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(5) (1992), s. 19-24
106
Zdrowotność społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - R. 37, nr 5(372) (1992), s. 1-5. - ISSN 0043-518X
107
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
108
Coraz dalej od Europy / Czesław BYWALEC, Stanisław WYDYMUS // Życie Gospodarcze. - nr 35 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
109
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 154 s. : il. ; 24 cm
110
Czas wolny / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1992), s. 34. - Rec. pracy: Grzegorz Cieloch, Jerzy Kuczyński, Kazimierz Rogoziński, Czas wolny - czasem konsumpcji? Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1992
111
Międzynarodowe porównania konsumpcji / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 42 (1992), s. 8. - Rec. pracy: Kornelia Karcz, Międzynarodowe porównania konsumpcji: podstawa decyzji makro- i mikroekonomicznych
112
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 27 (1992), s. 8. - ISSN 0137-7299
113
Usługi niematerialne a wzrost gospodarczy Polski = Non-material Services and Economic Growth of Poland / Czesław BYWALEC // W: Konsumpcja : kierunki przemian / red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach). - S. 83-101
114
Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych = Principles and Criteria of Index Selection in Social Studies / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 359 (1991), s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
115
Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego / Czesław BYWALEC. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 1991. - 187 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie i Syntezy / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, ISSN 0239-7498 ; 65)
116
Poziom i struktura żywienia społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 12 (367) (1991), s. 23-26. - ISSN 0043-518X
117
Rozwój gospodarczy a poziom życia ludności : społeczne aspekty gospodarowania = Economic Growth and the Standard of Living : Social Aspects of Economic Activity / Czesław BYWALEC // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1991), s. 191-202. - Summ. - Pełny tekst: http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/16674/1/015%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf. - ISSN 0035-9629
118
Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987 / Czesław BYWALEC. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 1991. - 185 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie i Syntezy / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, ISSN 0239-7498 ; 63)
119
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 337, 349, 350, 353, 359, 368, 379. - ISSN 0208-7944
120
Więcej rynku, ale... nie wszędzie / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 47 (1990), s. 11. - ISSN 0137-7299
121
Usługi społeczne / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 12 (355) (1990), s. 6-10. - ISSN 0043-518X
122
Industrializacja Krakowa - przesłanki, przebieg i skutki / Czesław BYWALEC // W: Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme. - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990. - (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska, ISSN 0860-4045 ; t. 5). - S. 53-60. - Bibliogr.
123
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 290, 295, 298, 304, 314. - ISSN 0208-7944
124
Funkcje usług niematerialnych = Functions of Non-Material Services / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 63-78. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
125
Kraków w latach 1945-1984 : szkic do powojennej historii miasta / Czesław BYWALEC // W: Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 345-373. - ISBN 83-01-09645-4
126
Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej = Services in the Theory of Political Economy / Czesław BYWALEC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 29-43. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
127
Warunki mieszkaniowe ludności Danii i Polski : studium porównawcze = Housing Conditions in Poland and Denmark : Comparative Analysis / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987), s. 39-58. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
128
Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1985 = The Standard of Living of Poland's Population, 1945-1985 / Czesław BYWALEC // Ekonomista. - nr 3 (1987), s. 527-567. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
129
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków : , 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
130
Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980 = Economic Growth and Transformations in the Living Standard of the Polish Society in the Years 1945-1980 / Czesław BYWALEC. - Kraków: [s.n.], 1986. - 264 s. : tab. ; 24 cm. - Soderž., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 70)
131
Rozwój zabezpieczenia społecznego w Danii / Czesław BYWALEC // Polityka Społeczna. - nr 8 (1986), s. 16-17. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
132
Sposób i jakość życia społeczeństwa polskiego w świetle mierników syntetycznych / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - R. 31, nr 1(295) (1986), s. 18-20. - ISSN 0043-518X
133
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków) / Ferdynand MICHOŃ, Andrzej Całus, Józef Kaleta, Longin Leśniewski, Józef GAJDA, Stanisław WACŁAWOWICZ, Edmund Szubert, Lucyna Wojtasiewicz, Stanisława SURDYKOWSKA, Mieczysław MIKULSKI, Jerzy MIKOŁOWSKI POMORSKI, Bolesław Liwowski, Józef Lepiech, Jerzy ALTKORN, Henryk Gawron, Stanisław Styś, Armand Kasprowicz, Roman DOMASZEWICZ ; oprac. Irena PIETRZYK, Czesław BYWALEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 90-104
134
Terminologiczne i teoretyczne problemy sfery konsumpcji = Terminological and Theoretical Problems of the Consumption Sphere / Czesław BYWALEC // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1985), s. 53-61. - ISSN 0079-578X
135
Aktywność zawodowa ludności Danii / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne. - R. 30, nr 7(289) (1985), s. 22-24. - ISSN 0043-518X
136
Poziom i struktura konsumpcji w Danii = Consumption Level and Structure in Denmark / Czesław BYWALEC // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1985), s. 55-62. - ISSN 0438-5403
137
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 145 s. ; 24 cm
138
Rozwój gospodarczy Danii w latach powojennych = Economic Development of Denmark in the Post-War Period (1945-1983) / Czesław BYWALEC // Gospodarka Planowa. - R. 40, 5 (459) (1985), s. 347-350. - ISSN 0017-2421
139
Poziom życia ludności jako cel i czynnik wzrostu gospodarki socjalistycznej = Living Standard of Population versus Aim and Growth of Socialist Economy / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 ([1984]), s. 5-25. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
140
Główne nurty i problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa w latach 1945-1981 = Main Trends and Problems of Kraków's Socio-economic Development / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 23-44. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
141
Konsumpcja - poziom życia - sposób życia : kontrowersje technologiczne i teoretyczne = Consumption - Standard of Living - Life Style : Terminological and Theoretical Controversies / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 169 (1983), s. 5-17. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
142
Tempo wzrostu gospodarczego Polski a dynamika płac = The Increase Rate of Polish Economic Growth Versus Wages Dynamics / Czesław BYWALEC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983), s. 97-114. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
143
SOS dla reformy / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 32, nr 32 (1591) (1982), s. 11. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6481&dirids=1. - ISSN 0591-2369
144
Inflacja - groźna i nie doceniona / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 32, nr 39 (1598) (1982), s. 3. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6609&dirids=1. - ISSN 0591-2369
145
Rozwój spożycia dóbr i usług socjalno-kulturalnych w Polsce w latach siedemdziesiatych oraz ich finansowanie = Development of Socio-Cultural Goods and Services Consumption in the 70's and its Financement in Poland / Czesław BYWALEC // Gospodarka Planowa. - R. 37, 4 (432) (1982), s. 137-141. - ISSN 0017-2421
146
Rozwój gospodarczy a bezrobocie w Danii po drugiej wojnie światowej (lata 1945-1976) = Economic Development an Unemployment in Denmark after World War II / Czesław BYWALEC // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1982), s. 165-179. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20783/1/013%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf. - ISSN 0035-9629
147
Zmiany w stanie zdrowia ludności Danii i Polski po II Wojnie Światowej (1945-1974) : studium porównawcze = Changes in Health of the Population of Denmark and Poland after World War II (1945-1974) - a Comparative Study / Czesław BYWALEC // Studia Demograficzne. - nr 3 (69) (1982), s. 65-79. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
148
Spożycie w Polsce w latach siedemdziesiątych = Consumption in Poland in the 70's / Czesław BYWALEC // Gospodarka Planowa. - R. 36, 3 (421) (1981), s. 139-143. - ISSN 0017-2421
149
Poziom życia ludności i metody jego badania / Czesław BYWALEC // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 110-120
150
Reforma nie będzie czarodziejską różdżką / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 161 (10254) (1981), s. 4-5. - ISSN 0208-7693
151
Jaki będzie samorząd robotniczy / Zbigniew Żurawski, Jerzy Tendaj, Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 52 (10145) (1981), s. 1, 2. - ISSN 0208-7693
152
Polski cud polityczny / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 85 (10178) (1981), s. 1, 3. - ISSN 0208-7693
153
Źródeł patologii społecznej szukajmy w realnej rzeczywistości społecznej / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 118 (10211) (1981), s. 5. - ISSN 0208-7693
154
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Czesław BYWALEC, Leszek Rudnicki, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 120 s. : il. ; 24 cm
155
Przemiany poziomu życia ludności na tle rozwoju gospodarczego Polski Ludowej (lata 1945-1975) = Changes in the Living standard of Population against the Background of the Economic Development of People's Poland (in the years 1945-1975) / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981), s. 37-59. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
156
Reforma to nie zaczarowana różdżka / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 21 (10114) (1981), s. 3. - ISSN 0208-7693
157
Polska inflacja 1981 / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 31, nr 47 (1556) (1981), s. 1, 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6415&dirids=1. - ISSN 0591-2369
158
Zdrowie i lecznictwo / Czesław BYWALEC // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 81-95
159
Cudu nie będzie, zabierzmy się do roboty! / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 123 (10216) (1981), s. 4. - ISSN 0208-7693
160
Artykuły przemysłowe / Czesław BYWALEC // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 21-35
161
O dochodach i konsumpcji / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 18 (1475) (1980), s. 3. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6221&dirids=1. - ISSN 0591-2369
162
Starość czeka każdego / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 26 (1483) (1980), s. 9. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6365&dirids=1. - ISSN 0591-2369
163
Jak gospodarować czasem wolnym? / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 34 (1491) (1980), s. 1, 6. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6367&dirids=1. - ISSN 0591-2369
164
Teoria a życie / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 11 (1468) (1980), s. 11. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6178&dirids=1. - ISSN 0591-2369
165
Gazeta - dobro materialne czy usługa? = Newspaper - a Commodity or Service? / Czesław BYWALEC // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (1980), s. 59-62. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf. - ISSN 0555-0025
166
Rozwój gospodarczy Krakowa w powojennym 35-leciu (1945-1979) = Economic Development of Cracow in Post-War 35 Years (1945-1979) / Czesław BYWALEC // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1980), s. 77-89. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
167
Dynamicznie czy harmonijnie? / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 3 (1460) (1980), s. 4-5. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6235&dirids=1. - ISSN 0591-2369
168
O gospodrce - bez tabu / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 45 (1502) (1980), s. 7-8. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6309&dirids=1. - ISSN 0591-2369
169
Przemiany gospodarczo-społeczne w Danii a zatrudnienie obcokrajowców (do 1975 r.) / Czesław BYWALEC // Kapitalizm. - nr 3 (1980), s. 137-147. - ISSN 0137-7795
170
[Recenzja] / Czesław BYWALEC // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1979), s. 84-86. - Rec. pracy: Vaclav Sova: Zivotni uroven a jesji planovani (Poziom życia i jego planowanie), Nakladatelstvi Svoboda, Praha, 1978, s. 383. - ISSN 0438-5403
171
Rozwój konsumpcji i jej badania w Polsce Ludowej = Development of Consumption and its Researches in Polish People's Republic / Czesław BYWALEC // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1979), s. 41-52. - ISSN 0079-578X
172
Społeczna cena rachunku / Czesław BYWALEC // Student. - nr 25-26 (1979), s. 7
173
Warunki pracy jako element poziomu życia ludności : (próba badań empirycznych) = Working Conditions as an Element of Living Standards : (Experimental Empirical Studies) / Czesław BYWALEC // Humanizacja Pracy. - nr 4 (1978), s. 3-8. - Summ., rez. - ISSN 0137-3013
174
Życie kulturalne w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej (1945-1974) / Czesław BYWALEC // Kultura i Społeczeństwo. - T. 22, nr 4 (1978), s. 137-148. - Bibliogr. - ISSN 0023-5172
175
Rzeczywistość i mity ekonomii - kilka refleksji / Czesław BYWALEC // Student. - nr 20 (1977), s. 5
176
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977. - 107 s. : il. ; 25 cm
177
Studenci o środowisku naturalnym człowieka / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 27 (1977), s. 11. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1977/numer27/imagepages/image11.htm. - ISSN 0137-7299
178
W kwestii badania poziomu życia / Czesław BYWALEC // Polityka Społeczna. - nr 5 (1977), s. 36-37. - ISSN 0137-4729
179
Zarys przemian demograficzno-społecznych w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej = An outline of demografic-social changes In Cracow over three decades of people's Poland / Czesław BYWALEC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. 105-121. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
180
Przemiany poziomu życia ludności Krakowa po II wojnie światowej na tle społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta / Czesław BYWALEC ; . - Kraków : , 1976. - 363 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Zbigniew MISIASZEK
181
Problematyka dobrobytu społecznego w burżuazyjnej ekonomii politycznej / Czesław BYWALEC // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 25 (1976), s. 55-77. - Bibliogr.
182
Przemiany uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa po drugiej wojnie światowej / Czesław BYWALEC // Kultura i Społeczeństwo. - t. 20, nr 3 (1976), s. 217-230. - ISSN 0023-5172
183
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa po II wojnie światowej = Housing Conditions of the Population of Krakow after the Second World War / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976), s. 27-49. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
184
Przyszłość komunikowania masowego / Czesław BYWALEC // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976), s. 153-155. - Rec. pracy: Magnus U. Hrsg: Massenmedien in der Prognose: Konzepte und Modelle fur Zukunft. Verlag Volker Spiess, Berlin 1974, s. 194. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf. - ISSN 0555-0025
185
Organizacje studenckie i społeczno-polityczne / oprac. Czesław BYWALEC, Stanisław MACIEJEWSKI, Jan SZPAK, Roman DOMASZEWICZ // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 111-131
186
Zmiany w spożyciu żywności mieszkańców Krakowa = The Changes in the Food's Consumption by the Inhabitants of Cracow / Czesław BYWALEC // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 1 (1975), s. 117-131. - ISSN 0079-578X
187
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - 96 k. : il. ; 29 cm
188
[Recenzja] / Czesław BYWALEC // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1973), s. 88-91. - Rec. pracy: Das Zeitbudget der Bevölkerung {Budżet czasu ludności). Praca zbiorowa pod kierownictwem G. Lippolda. Verlag die Wirtschaft, Berlin 1971, ss. 189. (Schriftenreihe Planung und Leitung der Volkswirtschaft, Heft 42).
Planung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus (Planowanie materialnego i kulturalnego poziomu żyda). Praca zbiorowa pod kierownictwem G. Manza. Verlag die Wirtschaft, Berlin 1972, ss. 191. (Planung und Leitung der Volkswirtschaft, Heft 44).
189
Czytelnictwo prasy w świetle badań budżetów rodzinnych (na przykładzie m. Krakowa) = Press Readership in the Light of a Family-Budget Survey / Czesław BYWALEC // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 14, nr 1 (1973), s. 83-88. - Rez., summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65871/1973_01.pdf. - ISSN 0555-0025
190
Efektywność ekonomiczna gastronomii miejskiej województwa krakowskiego / Czesław BYWALEC, Zdzisław Pięciak // Przegląd Gastronomiczny. - R. 27, nr 11 (1972), s. 5-8. - ISSN 0033-2119
191
Analiza zależności pomiędzy dochodami a wydatkami ludności na żywność : (w oparciu o wyniki badań budżetów rodzinnych w 1969 roku) = An Analysis of Interrelationships between the Income of the Population and Expenditure on Food : (Based upon the Results of the Study of Family Budgets in 1969) / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972), s. 121-139. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
192
Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim / Czesław BYWALEC, Stanisław CIEŚLA // Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 16, nr 11 (189) (1972), s. 137-142. - ISSN 0508-7414
193
Gastronomia wiejska w Krakowskiem w latach 1961-1970 / Czesław BYWALEC, Zdzisław Pięciak // Przegląd Gastronomiczny. - R. 26, nr 12 (1971), s. 19-20. - ISSN 0033-2119
194
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty sezonowości sprzedaży nawozów sztucznych (na przykładzie woj. krakowskiego) = The Economic and Organizational Aspects of the Seasonal Character of Selling the Fertilizers (as exemplified by the Voivodeship of Kraków) / Czesław BYWALEC // Trybuna Spółdzielcza. - R. 15, nr 5 (163) (1971), s. 58-68. - ISSN 0041-3720
195
Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego / Czesław BYWALEC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 48 k. : il. ; 30 cm
196
Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1996 / Czesław BYWALEC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 74 k. : il. ; 30 cm
197
Wielowymiarowa analiza poziomu życia ludności w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce / Stanisław WYDYMUS, Czesław BYWALEC, Małgorzata CZERMIŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 56 k. : il. ; 30 cm
198
Społeczne efekty rozwoju gospodarczego (na przykładzie Polski). Cz. 1, Terminologia i metodologia badań / Czesław BYWALEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 43 k. : il. ; 30 cm
1
Bywalec C., (2017), Gospodarstwo domowe: ekonomika, finanse, konsumpcja, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 310 s.
2
Bywalec C., (2017), Interwencjonizm państwa w sferze konsumpcji - za i przeciw, "Konsumpcja i Rozwój", nr 3 (20), s. 17-23.
3
Bywalec C., (2014), Dylematy interwencjonizmu państwa w sferze konsumpcji. [W:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 525-532.
4
Bywalec C., (2014), Zróżnicowanie konsumpcji jako wyraz nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie. [W:] Strzelecki Z., Kryńska E., Witkowski J. (red.), Kryzys jakości życia, Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 99-114.
5
Bywalec C., (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wyd. 2 zm.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 230, [1] s.
6
Bywalec C., (2012), Polityka konsumpcji, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2, s. 3-17.
7
Bywalec C., (2012), 100 lat może pożyjemy, ale za co?, "Gazeta Wyborcza", nr 69, s. 16.
8
Bywalec C., (2012), Szkolnictwo wyższe - krajobraz po boomie, "Przegląd", nr 25 (651), s. 50-51.
9
Bywalec C., (2012), Dyplomy na półkę, "Gazeta Wyborcza", nr 15, s. 15.
10
Urban K., (2012), Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej: szkice i materiały, Bywalec C. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 341 s.
11
Bywalec C., (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 296, [1] s.
12
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 818, 837, 839. - . - 1898-6447
13
Bywalec C., (2009), Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 1-10.
14
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 783, 794. - . - 1898-6447
15
Bywalec C., (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 201, [5] s.
16
Bywalec C., (2008), Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 778, s. 5-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/158452475
17
Bywalec C., (2008), Znieść prace licencjackie, "Przegląd", nr 21 (439), s. 38-40.
18
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - nr 759. - . - 1898-6447
19
Bywalec C., (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 224 s.
20
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 739, 741, 742, 751. - . - 0208-7944
21
Bywalec C., (2007), Państwo a sfera konsumpcji. [W:] Kusińska A. (red.), Konsumpcja a rozwój gospodarczy, Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. 28-34.
22
Bywalec C., (2006), Finansowanie konsumpcji w Polsce po 1989 roku. [W:] Pomorska A. (red.), Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 293-299.
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 694, 704, 716, 720, 723. - . - 0208-7944
24
Bywalec C., (2006), Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 r., "Ekonomista", 6, s. 771-789.
25
Bywalec C., (2005), Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12 (171-172), s. 1-17.
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 659, 677, 680, 697. - . - 0208-7944
27
Bywalec C., (2004), Dochody ludności a proces transformacji gospodarczej w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 1, Finanse publiczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 49-58.
28
Bywalec C., (2004), Czy program Hausnera ożywi gospodarkę?, "Przegląd", nr 17 (226), s. 52-53.
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 663, 664. - . - 0208-7944
30
Bywalec C., (2004), Bezrobocie będzie wzrastać, "Przegląd", nr 20 (229), s. 50-51.
31
Bywalec C., (2004), Nowa Gospodarka a nowa konsumpcja, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 2, s. 113-120.
32
Bywalec C., (2003), Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 2 (501), s. 1-8.
33
Bywalec C., (2003), Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 13, s. 16-18.
34
Bywalec C., (2003), Poziom życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 621, s. 13-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/16231
35
Bywalec C., (2002), Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego. [W:] Orzechowski E. (red.), Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres, Kraków : [Centrum Animacji Kultury], s. 76-84.
36
Bywalec C., Rudnicki L., (2002), Konsumpcja, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 272 s.
37
Bywalec C., (2002), Serwicyzacja konsumpcji w Polsce. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 15-25.
38
Bywalec C., (2001), O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie, "Wiadomości Statystyczne", R. 46, nr 9(484), s. 39-41.
39
Bywalec C., (2001), Konsumpcja epoki postmodernizmu. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 278-290.
40
Bywalec C., (2001), Transformacja w portfelach. [W:] Kuczyński W. (red.), Dziesięciolecie Polski Niepodległej : 1989-1999, Warszawa : United Publishers & Productions, s. 480-481.
41
Bywalec C., (2001), Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych, "Ekonomista", nr 3, s. 375-392.
42
Bywalec C., (2000), Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowowschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej. [W:] Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 110-120.
43
Bywalec C., (1999), Polacy nie gęsi swój podręcznik (wreszcie) mają, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 4, s. 38.
44
Bywalec C., (1999), Polska - UE, czyli my się otwieramy a oni zamykają, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 1, s. 46.
45
Bywalec C., (1999), Mezo- i megaekonomia - nowe wymiary i wyzwania ekonomii : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 13-22.
46
Bywalec C., Rudnicki L., (1999), Podstawy ekonomiki konsumpcji, Szromnik A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 167 s.
47
Bywalec C., (1999), Dochody społeczeństwa polskiego w latach 90-tych. [W:] Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia : pamięci Twórcy łódzkiej szkoły finansów Profesorowi Januszowi Chechlińskiemu, T. 1, Łódź : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o., s. 333-350.
48
Bywalec C., (1999), Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 55 s.
49
Bywalec C., (1998), Kanony makroekonomii, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 29, s. 33.
50
Bywalec C., (1998), Pogoń za rentą, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 39, s. 39.
51
Bywalec C., (1998), Społeczeństwo nieufności, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 35, s. 33.
52
Bywalec C., (1998), Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 51-55.
53
Bywalec C., (1998), Przez Wyszehrad do Brukseli, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 7, s. 58.
54
Bywalec C., (1998), Transformacja w budżetach domowych, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 27, s. 21.
55
Dzielecki J., (1998), Dzieje rozwoju, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 9, s. 29.
56
Bywalec C., (1998), Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji. [W:] Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1], Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 13-22.
57
Bywalec C., (1998), Klasa średnia czyli lwy i lisy, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 47, s. 24.
58
Bywalec C., (1998), Socjalizm rynkowy czy kapitalizm z ludzką twarzą?, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 16, s. 33.
59
Bywalec C., (1998), Duch kapitalizmu pod strzechą, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 40.
60
Bywalec C., (1998), Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 53 s.
61
Bywalec C., (1998), Jaka polityka gospodarcza?, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 9, s. 29.
62
Czermińska M., (1997), Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej: analiza taksonometryczna, Prom. Bywalec C., Kraków : , 195 k.
63
Bywalec C., (1997), Świadczenia społeczne w strukturze dochodów społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 144, s. 179-188.
64
Bywalec C., (1997), Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 65-71.
65
Bywalec C., (1996), Nie zboczyć z wąskiej ścieżki, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 45, s. 30-32.
66
Bywalec C., (1996), Einkommen und Konsum im Prozess der Wirtschaftstransformation der Visegrád-Länder (mit besonderer Berücksichtigung Polens), (Research Reports / The Vienne Institute for Comparative Economic Studies (WIIW), Nr. 224), Wien : WIIW, 25 s.
67
Bywalec C., (1996), Transformacja w koszyku, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 36, s. 37-39.
68
Bywalec C., (1996), Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii. [W:] Górka K. (red.), Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy, Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, s. 17-24.
69
Bywalec C., (1996), Dochody ludności krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej, "Gospodarka Narodowa", nr 5, s. 1-6.
70
Bywalec C., (1996), Konsumpcja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (lata 1989-1994), "Gospodarka Narodowa", nr 10, s. 25-32.
71
Bywalec C., (1995), Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej: (1989-1993), Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 44 s.
72
Bywalec C., (1995), W pętli paradoksów, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 14, s. 57-59.
73
Bywalec C., (1995), Z portfelem do szkoły, "Życie Gospodarcze", nr 11, s. 32-33.
74
Bywalec C., (1995), Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93), "Ekonomista", nr 4, s. 681-696.
75
Bywalec C., (1994), Koszty konsumpcji - terra incognita, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 42.
76
Bywalec C., (1994), Trzy lata transformacji. (2), "Życie Gospodarcze", nr 5, s. 62-63.
77
Bywalec C., (1994), Gdzie i jak zarabiamy, na co wydajemy?, "Życie Gospodarcze", nr 8, s. 46-47.
78
Bywalec C., (1994), Trzy lata transformacji. (1), "Życie Gospodarcze", nr 4, s. 62-63.
79
Bywalec C., (1994), Od kopciuszka do królowej. (1), "Życie Gospodarcze", nr 15, s. 48-49.
80
Bywalec C., (1994), [Recenzja], "Życie Gospodarcze", nr 46, s. 57.
81
Bywalec C., (1994), Trzy lata transformacji. (3), "Życie Gospodarcze", nr 6, s. 62-63.
82
Bywalec C., (1994), Od kopciuszka do królowej. (2), "Życie Gospodarcze", nr 16, s. 46-47.
83
Bywalec C., (1994), [Recenzja], "Życie Gospodarcze", nr 37, s. 41.
84
Bywalec C., (1994), Sport w budżetach rodzin polskich. [W:] Lipiec J. (red.), Logos i etos polskiego olimpizmu, Kraków : Wydawnictwo Naukowe - Fall, Studio FALL, s. 429-438.
85
Bywalec C., (1993), Dramaty wyboru : budżety domowe, "Życie Gospodarcze", nr 19, s. 7.
86
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 30, s. 22.
87
Bywalec C., Wydymus S., (1993), Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG, "Gospodarka Narodowa", nr 1 (43), s. 11-14.
88
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 42, s. 28.
89
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 39, s. 20.
90
Bywalec C., (1993), Ekonomiczne i kulturowe aspekty konsumpcji usług społecznych. [W:] Altkorn J. (red.), Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika, Kraków : Fogra, s. 95-102.
91
Bywalec C., (1993), Transformacja w portfelach, "Życie Gospodarcze", nr 2, s. 7.
92
Bywalec C., (1993), Między gospodarką a spiżarką, "Życie Gospodarcze", nr 8, s. 10.
93
Bywalec C., (1993), O pożytkach z badań konsumpcji, "Życie Gospodarcze", nr 12, s. 30.
94
Bywalec C., (1993), Gospodarstwo domowe, "Życie Gospodarcze", nr 32, s. 23.
95
Bywalec C., (1993), Dochody, konsumpcja i poziom życia społeczeństwa polskiego w I fazie transformacji systemowej. [W:] Kramer J. (red.), Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji), Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 51-58.
96
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 35, s. 23.
97
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 44, s. 29.
98
Bywalec C., (1993), Mezoekonomia : między mikro a makro, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 26.
99
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 46, s. 25.
100
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 40, s. 6.
101
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 18, s. 9.
102
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 31, s. 7.
103
Bywalec C., Wydymus S., (1992), Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, "Ekonomista", nr 5-6, s. 669-687.
104
Bywalec C., (1992), Alokacja zasobów, "Życie Gospodarcze", nr 32, s. 15.
105
Bywalec C., (1992), Konkurs na najlepszego studenta "Primus inter Pares", "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3(5), s. 19-24.
106
Bywalec C., (1992), Zdrowotność społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych, "Wiadomości Statystyczne", R. 37, nr 5(372), s. 1-5.
107
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 7.
108
Bywalec C., Wydymus S., (1992), Coraz dalej od Europy, "Życie Gospodarcze", nr 35, s. 7.
109
Bywalec C., Rudnicki L., (1992), Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Fajferek A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
110
Bywalec C., (1992), Czas wolny, "Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 34.
111
Bywalec C., (1992), Międzynarodowe porównania konsumpcji, "Życie Gospodarcze", nr 42, s. 8.
112
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 27, s. 8.
113
Bywalec C., (1991), Usługi niematerialne a wzrost gospodarczy Polski. [W:] Kramer J., Kędzior Z. (red.), Konsumpcja : kierunki przemian, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 83-101.
114
Bywalec C., (1991), Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 359, s. 5-14.
115
Bywalec C., (1991), Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, (Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 65), Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 187 s.
116
Bywalec C., (1991), Poziom i struktura żywienia społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych, "Wiadomości Statystyczne", R. 36, nr 12 (367), s. 23-26.
117
Bywalec C., (1991), Rozwój gospodarczy a poziom życia ludności : społeczne aspekty gospodarowania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 191-202; http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/16674/1/015%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf
118
Bywalec C., (1991), Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987, (Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 63), Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 185 s.
119
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 337, 349, 350, 353, 359, 368, 379. - . - 0208-7944
120
Bywalec C., (1990), Więcej rynku, ale... nie wszędzie, "Życie Gospodarcze", nr 47, s. 11.
121
Bywalec C., (1990), Usługi społeczne, "Wiadomości Statystyczne", R. 35, nr 12 (355), s. 6-10.
122
Bywalec C., (1990), Industrializacja Krakowa - przesłanki, przebieg i skutki. [W:] Gumińska M., Delorme A. (red.), Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska; t. 5), Kraków : Polski Klub Ekologiczny, s. 53-60.
123
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 290, 295, 298, 304, 314. - . - 0208-7944
124
Bywalec C., (1989), Funkcje usług niematerialnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 63-78.
125
Bywalec C., (1989), Kraków w latach 1945-1984 : szkic do powojennej historii miasta. [W:] Małecki J. (red.), Z przeszłości Krakowa, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 345-373.
126
Bywalec C., (1989), Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 29-43.
127
Bywalec C., (1987), Warunki mieszkaniowe ludności Danii i Polski : studium porównawcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 233, s. 39-58.
128
Bywalec C., (1987), Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1985, "Ekonomista", nr 3, s. 527-567.
129
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
130
Bywalec C., (1986), Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 70), Kraków : [s.n.], 264 s.
131
Bywalec C., (1986), Rozwój zabezpieczenia społecznego w Danii, "Polityka Społeczna", nr 8, s. 16-17.
132
Bywalec C., (1986), Sposób i jakość życia społeczeństwa polskiego w świetle mierników syntetycznych, "Wiadomości Statystyczne", R. 31, nr 1(295), s. 18-20.
133
Michoń F., Całus A., Kaleta J., Leśniewski L., Gajda J., Wacławowicz S., Szubert E., Wojtasiewicz L., Surdykowska S., Mikulski M., Mikułowski Pomorski J., Liwowski B., Lepiech J., Altkorn J., Gawron H., Styś S., Kasprowicz A., Domaszewicz R., (1985), Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 90-104.
134
Bywalec C., (1985), Terminologiczne i teoretyczne problemy sfery konsumpcji, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 53-61.
135
Bywalec C., (1985), Aktywność zawodowa ludności Danii, "Wiadomości Statystyczne", R. 30, nr 7(289), s. 22-24.
136
Bywalec C., (1985), Poziom i struktura konsumpcji w Danii, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 55-62.
137
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1985), Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji: materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
138
Bywalec C., (1985), Rozwój gospodarczy Danii w latach powojennych, "Gospodarka Planowa", R. 40, 5 (459), s. 347-350.
139
Bywalec C., (1984), Poziom życia ludności jako cel i czynnik wzrostu gospodarki socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 5-25.
140
Bywalec C., (1983), Główne nurty i problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa w latach 1945-1981, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 23-44.
141
Bywalec C., (1983), Konsumpcja - poziom życia - sposób życia : kontrowersje technologiczne i teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 5-17.
142
Bywalec C., (1983), Tempo wzrostu gospodarczego Polski a dynamika płac, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 97-114.
143
Bywalec C., (1982), SOS dla reformy, "Życie Literackie", R. 32, nr 32 (1591), s. 11; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6481&dirids=1
144
Bywalec C., (1982), Inflacja - groźna i nie doceniona, "Życie Literackie", R. 32, nr 39 (1598), s. 3; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6609&dirids=1
145
Bywalec C., (1982), Rozwój spożycia dóbr i usług socjalno-kulturalnych w Polsce w latach siedemdziesiatych oraz ich finansowanie, "Gospodarka Planowa", R. 37, 4 (432), s. 137-141.
146
Bywalec C., (1982), Rozwój gospodarczy a bezrobocie w Danii po drugiej wojnie światowej (lata 1945-1976), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 165-179; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20783/1/013%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf
147
Bywalec C., (1982), Zmiany w stanie zdrowia ludności Danii i Polski po II Wojnie Światowej (1945-1974) : studium porównawcze, "Studia Demograficzne", nr 3 (69), s. 65-79.
148
Bywalec C., (1981), Spożycie w Polsce w latach siedemdziesiątych, "Gospodarka Planowa", R. 36, 3 (421), s. 139-143.
149
Bywalec C., (1981), Poziom życia ludności i metody jego badania. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 110-120.
150
Bywalec C., (1981), Reforma nie będzie czarodziejską różdżką, "Gazeta Krakowska", nr 161 (10254), s. 4-5.
151
Żurawski Z., Tendaj J., Bywalec C., (1981), Jaki będzie samorząd robotniczy, "Gazeta Krakowska", nr 52 (10145), s. 1, 2.
152
Bywalec C., (1981), Polski cud polityczny, "Gazeta Krakowska", nr 85 (10178), s. 1, 3.
153
Bywalec C., (1981), Źródeł patologii społecznej szukajmy w realnej rzeczywistości społecznej, "Gazeta Krakowska", nr 118 (10211), s. 5.
154
Andrykiewicz-Feczko Z., Bywalec C., Rudnicki Z., Strzembicki L., (1981), Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej: materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 s.
155
Bywalec C., (1981), Przemiany poziomu życia ludności na tle rozwoju gospodarczego Polski Ludowej (lata 1945-1975), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 145, s. 37-59.
156
Bywalec C., (1981), Reforma to nie zaczarowana różdżka, "Gazeta Krakowska", nr 21 (10114), s. 3.
157
Bywalec C., (1981), Polska inflacja 1981, "Życie Literackie", R. 31, nr 47 (1556), s. 1, 13; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6415&dirids=1
158
Bywalec C., (1981), Zdrowie i lecznictwo. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 81-95.
159
Bywalec C., (1981), Cudu nie będzie, zabierzmy się do roboty!, "Gazeta Krakowska", nr 123 (10216), s. 4.
160
Bywalec C., (1981), Artykuły przemysłowe. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 21-35.
161
Bywalec C., (1980), O dochodach i konsumpcji, "Życie Literackie", R. 30, nr 18 (1475), s. 3; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6221&dirids=1
162
Bywalec C., (1980), Starość czeka każdego, "Życie Literackie", R. 30, nr 26 (1483), s. 9; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6365&dirids=1
163
Bywalec C., (1980), Jak gospodarować czasem wolnym?, "Życie Literackie", R. 30, nr 34 (1491), s. 1, 6; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6367&dirids=1
164
Bywalec C., (1980), Teoria a życie, "Życie Literackie", R. 30, nr 11 (1468), s. 11; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6178&dirids=1
165
Bywalec C., (1980), Gazeta - dobro materialne czy usługa?, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 1, s. 59-62; http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf
166
Bywalec C., (1980), Rozwój gospodarczy Krakowa w powojennym 35-leciu (1945-1979), "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 77-89.
167
Bywalec C., (1980), Dynamicznie czy harmonijnie?, "Życie Literackie", R. 30, nr 3 (1460), s. 4-5; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6235&dirids=1
168
Bywalec C., (1980), O gospodrce - bez tabu, "Życie Literackie", R. 30, nr 45 (1502), s. 7-8; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6309&dirids=1
169
Bywalec C., (1980), Przemiany gospodarczo-społeczne w Danii a zatrudnienie obcokrajowców (do 1975 r.), "Kapitalizm", nr 3, s. 137-147.
170
Bywalec C., (1979), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 84-86.
171
Bywalec C., (1979), Rozwój konsumpcji i jej badania w Polsce Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 41-52.
172
Bywalec C., (1979), Społeczna cena rachunku, "Student", nr 25-26, s. 7.
173
Bywalec C., (1978), Warunki pracy jako element poziomu życia ludności (próba badań empirycznych), "Humanizacja Pracy", nr 4, s. 3-8.
174
Bywalec C., (1978), Życie kulturalne w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej (1945-1974), "Kultura i Społeczeństwo", T. 22, nr 4, s. 137-148.
175
Bywalec C., (1977), Rzeczywistość i mity ekonomii - kilka refleksji, "Student", nr 20, s. 5.
176
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1977), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 107 s.
177
Bywalec C., (1977), Studenci o środowisku naturalnym człowieka, "Życie Gospodarcze", nr 27, s. 11; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1977/numer27/imagepages/image11.htm
178
Bywalec C., (1977), W kwestii badania poziomu życia, "Polityka Społeczna", nr 5, s. 36-37.
179
Bywalec C., (1977), Zarys przemian demograficzno-społecznych w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 20, s. 105-121.
180
Bywalec C., (1976), Przemiany poziomu życia ludności Krakowa po II wojnie światowej na tle społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta, Prom. Misiaszek Z., Kraków : , 363 k.
181
Bywalec C., (1976), Problematyka dobrobytu społecznego w burżuazyjnej ekonomii politycznej, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 25, s. 55-77.
182
Bywalec C., (1976), Przemiany uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa po drugiej wojnie światowej, "Kultura i Społeczeństwo", t. 20, nr 3, s. 217-230.
183
Bywalec C., (1976), Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa po II wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 80, s. 27-49.
184
Bywalec C., (1976), Przyszłość komunikowania masowego, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 17, nr 1, s. 153-155; http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf
185
(1975), Organizacje studenckie i społeczno-polityczne. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111-131.
186
Bywalec C., (1975), Zmiany w spożyciu żywności mieszkańców Krakowa, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 117-131.
187
Bywalec C., Strzembicki L., (1974), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
188
Bywalec C., (1973), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 88-91.
189
Bywalec C., (1973), Czytelnictwo prasy w świetle badań budżetów rodzinnych (na przykładzie m. Krakowa), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 14, nr 1, s. 83-88; http://mbc.malopolska.pl/Content/65871/1973_01.pdf
190
Bywalec C., Pięciak Z., (1972), Efektywność ekonomiczna gastronomii miejskiej województwa krakowskiego, "Przegląd Gastronomiczny", R. 27, nr 11, s. 5-8.
191
Bywalec C., (1972), Analiza zależności pomiędzy dochodami a wydatkami ludności na żywność (w oparciu o wyniki badań budżetów rodzinnych w 1969 roku), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 53, s. 121-139.
192
Bywalec C., Cieśla S., (1972), Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim, "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego", R. 16, nr 11 (189), s. 137-142.
193
Bywalec C., Pięciak Z., (1971), Gastronomia wiejska w Krakowskiem w latach 1961-1970, "Przegląd Gastronomiczny", R. 26, nr 12, s. 19-20.
194
Bywalec C., (1971), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty sezonowości sprzedaży nawozów sztucznych (na przykładzie woj. krakowskiego), "Trybuna Spółdzielcza", R. 15, nr 5 (163), s. 58-68.
195
Bywalec C., (1998), Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
196
Bywalec C., (1997), Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1996, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
197
Wydymus S., Bywalec C., Czermińska M., (1993), Wielowymiarowa analiza poziomu życia ludności w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 k.
198
Bywalec C., (1990), Społeczne efekty rozwoju gospodarczego (na przykładzie Polski). Cz. 1, Terminologia i metodologia badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
1
@book{UEK:2168314313,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Gospodarstwo domowe : ekonomika, finanse, konsumpcja",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-735-6",
}
2
@article{UEK:2168320071,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Interwencjonizm państwa w sferze konsumpcji - za i przeciw",
journal = "Konsumpcja i Rozwój",
number = "3 (20)",
pages = "17-23",
year = "2017",
url = {},
}
3
@inbook{UEK:2168280471,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dylematy interwencjonizmu państwa w sferze konsumpcji",
booktitle = "Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce",
pages = "525-532",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2163-5",
}
4
@inbook{UEK:2168292953,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zróżnicowanie konsumpcji jako wyraz nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie",
booktitle = "Kryzys jakości życia",
pages = "99-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN; Dom Wydawniczy Elipsa",
year = "2014",
url = {},
isbn = "978-83-7151-557-6",
}
5
@book{UEK:2168226641,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ekonomika i finanse gospodarstw domowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-16823-0",
}
6
@article{UEK:2168254098,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polityka konsumpcji",
journal = "Konsumpcja i Rozwój",
number = "2",
pages = "3-17",
year = "2012",
}
7
@article{UEK:2168254342,
author = "Czesław Bywalec",
title = "100 lat może pożyjemy, ale za co?",
journal = "Gazeta Wyborcza",
number = "69",
pages = "16",
year = "2012",
}
8
@article{UEK:2168254318,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Szkolnictwo wyższe - krajobraz po boomie",
journal = "Przegląd",
number = "25 (651)",
pages = "50-51",
year = "2012",
}
9
@article{UEK:2168254326,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dyplomy na półkę",
journal = "Gazeta Wyborcza",
number = "15",
pages = "15",
year = "2012",
}
10
@book{UEK:2168238626,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-582-6",
}
11
@book{UEK:51576,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-255-1618-5",
}
12
@misc{UEK:2167648073,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
13
@article{UEK:50145,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "1-10",
year = "2009",
}
14
@misc{UEK:2162065086,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
15
@book{UEK:50739,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ekonomika i finanse gospodarstw domowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15916-0",
}
16
@article{UEK:50642,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "778",
pages = "5-24",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158452475},
}
17
@article{UEK:2168254032,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Znieść prace licencjackie",
journal = "Przegląd",
number = "21 (439)",
pages = "38-40",
year = "2008",
}
18
@misc{UEK:2162126709,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
19
@book{UEK:51925,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-15300-7",
}
20
@misc{UEK:2162993260,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
}
21
@inbook{UEK:2165778875,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Państwo a sfera konsumpcji",
booktitle = "Konsumpcja a rozwój gospodarczy",
pages = "28-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur",
year = "2007",
isbn = "83-60028-23-0",
}
22
@inbook{UEK:2165769025,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Finansowanie konsumpcji w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006",
pages = "293-299",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2559-0",
}
23
@misc{UEK:2166523753,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
}
24
@article{UEK:51914,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 r.",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "771-789",
year = "2006",
}
25
@article{UEK:52456,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "11-12 (171-172)",
pages = "1-17",
year = "2005",
}
26
@misc{UEK:2166668186,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
27
@inbook{UEK:2166361721,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dochody ludności a proces transformacji gospodarczej w Polsce",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne ",
pages = "49-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-226-X",
}
28
@article{UEK:2168253996,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Czy program Hausnera ożywi gospodarkę?",
journal = "Przegląd",
number = "17 (226)",
pages = "52-53",
year = "2004",
}
29
@misc{UEK:2168220562,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
30
@article{UEK:2168253952,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Bezrobocie będzie wzrastać",
journal = "Przegląd",
number = "20 (229)",
pages = "50-51",
year = "2004",
}
31
@article{UEK:52251,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nowa Gospodarka a nowa konsumpcja",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "179, t. 2",
pages = "113-120",
year = "2004",
}
32
@article{UEK:2168224234,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "2 (501)",
pages = "1-8",
year = "2003",
}
33
@article{UEK:2168240880,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "13",
pages = "16-18",
year = "2003",
}
34
@article{UEK:2166193446,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "621",
pages = "13-21",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16231},
}
35
@inbook{UEK:2168238878,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego",
booktitle = "Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres",
pages = "76-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Animacji Kultury",
year = "2002",
isbn = "83-7010-166-8",
}
36
@book{UEK:2168238812,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Konsumpcja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1390-5",
}
37
@inbook{UEK:2168237334,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Serwicyzacja konsumpcji w Polsce",
booktitle = "Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka",
pages = "15-25",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
isbn = "83-915693-0-6",
}
38
@article{UEK:2168241478,
author = "Czesław Bywalec",
title = "O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 46, 9(484)",
pages = "39-41",
year = "2001",
}
39
@inbook{UEK:2168223480,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja epoki postmodernizmu",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "278-290",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
40
@inbook{UEK:2168243616,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja w portfelach",
booktitle = "Dziesięciolecie Polski Niepodległej : 1989-1999",
pages = "480-481",
adress = "Warszawa",
publisher = "United Publishers & Productions",
year = "2001",
isbn = "83-85794-44-1",
}
41
@article{UEK:2168231862,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "375-392",
year = "2001",
}
42
@inbook{UEK:2168244010,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowowschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej",
booktitle = "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000",
pages = "110-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2000",
isbn = "83-7244-144-8",
}
43
@article{UEK:2168242178,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polacy nie gęsi swój podręcznik (wreszcie) mają",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "4",
pages = "38",
year = "1999",
}
44
@article{UEK:2168242174,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polska - UE, czyli my się otwieramy a oni zamykają",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "1",
pages = "46",
year = "1999",
}
45
@inbook{UEK:2168242490,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Mezo- i megaekonomia - nowe wymiary i wyzwania ekonomii : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000",
pages = "13-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-034-8",
}
46
@book{UEK:2168238818,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Podstawy ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-98-4",
}
47
@inbook{UEK:2168254104,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dochody społeczeństwa polskiego w latach 90-tych",
booktitle = "Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia : pamięci Twórcy łódzkiej szkoły finansów Profesorowi Januszowi Chechlińskiemu. T. 1",
pages = "333-350",
adress = "Łódź",
publisher = "Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o.",
year = "1999",
isbn = "83-86840-81-1",
}
48
@book{UEK:2168238856,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-040-2",
}
49
@article{UEK:2168242138,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Kanony makroekonomii",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "29",
pages = "33",
year = "1998",
}
50
@article{UEK:2168242148,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Pogoń za rentą",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "39",
pages = "39",
year = "1998",
}
51
@article{UEK:2168242146,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczeństwo nieufności",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "35",
pages = "33",
year = "1998",
}
52
@inbook{UEK:2168226108,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "51-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
53
@article{UEK:2168242042,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przez Wyszehrad do Brukseli",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "7",
pages = "58",
year = "1998",
}
54
@article{UEK:2168242134,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja w budżetach domowych",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "27",
pages = "21",
year = "1998",
}
55
@article{UEK:2168242048,
author = "Jan Dzielecki",
title = "Dzieje rozwoju",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "9",
pages = "29",
year = "1998",
}
56
@inbook{UEK:2168233868,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji",
booktitle = "Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]",
pages = "13-22",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1998",
isbn = "83-908267-2-0",
}
57
@article{UEK:2168242162,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Klasa średnia czyli lwy i lisy",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "47",
pages = "24",
year = "1998",
}
58
@article{UEK:2168242046,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Socjalizm rynkowy czy kapitalizm z ludzką twarzą?",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "16",
pages = "33",
year = "1998",
}
59
@article{UEK:2168242170,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Duch kapitalizmu pod strzechą",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "51/52",
pages = "40",
year = "1998",
}
60
@book{UEK:2168238830,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-81-X",
}
61
@article{UEK:2168242050,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Jaka polityka gospodarcza?",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "9",
pages = "29",
year = "1998",
}
62
@unpublished{UEK:2168244806,
author = "Małgorzata Czermińska",
title = "Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej : analiza taksonometryczna",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
63
@article{UEK:2168241208,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Świadczenia społeczne w strukturze dochodów społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "144",
pages = "179-188",
adress = "",
year = "1997",
}
64
@article{UEK:2168227134,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7-8",
pages = "65-71",
year = "1997",
}
65
@article{UEK:2168241914,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nie zboczyć z wąskiej ścieżki",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "45",
pages = "30-32",
year = "1996",
}
66
@book{UEK:2168238860,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Einkommen und Konsum im Prozess der Wirtschaftstransformation der Visegrád-Länder (mit besonderer Berücksichtigung Polens)",
adress = "Wien",
publisher = "WIIW",
year = "1996",
issn = "1025-8930",
}
67
@article{UEK:2168241912,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja w koszyku",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "36",
pages = "37-39",
year = "1996",
}
68
@inbook{UEK:2168238834,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii",
booktitle = "Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy",
pages = "17-24",
adress = "Kraków",
publisher = "AE Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1996",
isbn = "83-86439-80-7",
}
69
@article{UEK:2168231780,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dochody ludności krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5",
pages = "1-6",
year = "1996",
}
70
@article{UEK:2168231626,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (lata 1989-1994)",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "10",
pages = "25-32",
year = "1996",
}
71
@book{UEK:2168240876,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej : (1989-1993)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych",
year = "1995",
issn = "",
}
72
@article{UEK:2168271306,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W pętli paradoksów",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "14",
pages = "57-59",
year = "1995",
}
73
@article{UEK:2168227880,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Z portfelem do szkoły",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "11",
pages = "32-33",
year = "1995",
}
74
@article{UEK:2168227852,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93)",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "681-696",
year = "1995",
}
75
@article{UEK:2168227906,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Koszty konsumpcji - terra incognita",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "10",
pages = "42",
year = "1994",
}
76
@article{UEK:2168227898,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Trzy lata transformacji. (2)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "5",
pages = "62-63",
year = "1994",
}
77
@article{UEK:2168227902,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Gdzie i jak zarabiamy, na co wydajemy?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "8",
pages = "46-47",
year = "1994",
}
78
@article{UEK:2168227892,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Trzy lata transformacji. (1)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "4",
pages = "62-63",
year = "1994",
}
79
@article{UEK:2168227894,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Od kopciuszka do królowej. (1)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "15",
pages = "48-49",
year = "1994",
}
80
@article{UEK:2168242200,
author = "Czesław Bywalec",
title = "[Recenzja]",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "46",
pages = "57",
year = "1994",
}
81
@article{UEK:2168227900,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Trzy lata transformacji. (3)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "6",
pages = "62-63",
year = "1994",
}
82
@article{UEK:2168227896,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Od kopciuszka do królowej. (2)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "16",
pages = "46-47",
year = "1994",
}
83
@article{UEK:2168227932,
author = "Czesław Bywalec",
title = "[Recenzja]",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "37",
pages = "41",
year = "1994",
}
84
@inbook{UEK:2168254064,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Sport w budżetach rodzin polskich",
booktitle = "Logos i etos polskiego olimpizmu",
pages = "429-438",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe - Fall, Studio FALL",
year = "1994",
isbn = "83-86505-07-9",
}
85
@article{UEK:2168229074,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dramaty wyboru : budżety domowe",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "19",
pages = "7",
year = "1993",
}
86
@misc{UEK:2168229092,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "30",
pages = "22",
year = "1993",
}
87
@article{UEK:2168240590,
author = "Czesław Bywalec and Stanisław Wydymus",
title = "Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "1 (43)",
pages = "11-14",
year = "1993",
}
88
@misc{UEK:2168229110,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "42",
pages = "28",
year = "1993",
}
89
@misc{UEK:2168229102,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "39",
pages = "20",
year = "1993",
}
90
@inbook{UEK:2168242320,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ekonomiczne i kulturowe aspekty konsumpcji usług społecznych",
booktitle = "Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika",
pages = "95-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1993",
isbn = "83-85719-02-4",
}
91
@article{UEK:2168229060,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja w portfelach",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "2",
pages = "7",
year = "1993",
}
92
@article{UEK:2168229064,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Między gospodarką a spiżarką",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "8",
pages = "10",
year = "1993",
}
93
@article{UEK:2168242212,
author = "Czesław Bywalec",
title = "O pożytkach z badań konsumpcji",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "12",
pages = "30",
year = "1993",
}
94
@article{UEK:2168229094,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Gospodarstwo domowe",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "32",
pages = "23",
year = "1993",
}
95
@inbook{UEK:2168244524,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dochody, konsumpcja i poziom życia społeczeństwa polskiego w I fazie transformacji systemowej",
booktitle = "Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji)",
pages = "51-58",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1993",
}
96
@misc{UEK:2168229098,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "35",
pages = "23",
year = "1993",
}
97
@misc{UEK:2168229114,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "44",
pages = "29",
year = "1993",
}
98
@article{UEK:2168229082,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Mezoekonomia : między mikro a makro",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "26",
year = "1993",
}
99
@misc{UEK:2168229118,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "46",
pages = "25",
year = "1993",
}
100
@misc{UEK:2168229196,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "40",
pages = "6",
year = "1992",
}
101
@misc{UEK:2168229214,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "18",
pages = "9",
year = "1992",
}
102
@misc{UEK:2168229186,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "31",
pages = "7",
year = "1992",
}
103
@article{UEK:2168240574,
author = "Czesław Bywalec and Stanisław Wydymus",
title = "Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej",
journal = "Ekonomista",
number = "5-6",
pages = "669-687",
year = "1992",
}
104
@article{UEK:2168229188,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Alokacja zasobów",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "32",
pages = "15",
year = "1992",
}
105
@misc{UEK:2168344186,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konkurs na najlepszego studenta Primus inter Pares",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3(5)",
pages = "19-24",
year = "1992",
}
106
@article{UEK:2168241522,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zdrowotność społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 37, 5(372)",
pages = "1-5",
year = "1992",
}
107
@misc{UEK:2168229230,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "7",
year = "1992",
}
108
@article{UEK:2168229192,
author = "Czesław Bywalec and Stanisław Wydymus",
title = "Coraz dalej od Europy",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "35",
pages = "7",
year = "1992",
}
109
@book{UEK:2168238828,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
110
@article{UEK:2168229058,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Czas wolny",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "51/52",
pages = "34",
year = "1992",
}
111
@article{UEK:2168229198,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Międzynarodowe porównania konsumpcji",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "42",
pages = "8",
year = "1992",
}
112
@misc{UEK:2168229184,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "27",
pages = "8",
year = "1992",
}
113
@inbook{UEK:2168356978,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Usługi niematerialne a wzrost gospodarczy Polski",
booktitle = "Konsumpcja : kierunki przemian",
pages = "83-101",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
114
@article{UEK:2168235602,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "359",
pages = "5-14",
year = "1991",
}
115
@book{UEK:2168240634,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK)",
year = "1991",
issn = "0239-7498",
}
116
@article{UEK:2168241462,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom i struktura żywienia społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 36, 12 (367)",
pages = "23-26",
year = "1991",
}
117
@article{UEK:2168240786,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój gospodarczy a poziom życia ludności : społeczne aspekty gospodarowania",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 4",
pages = "191-202",
year = "1991",
url = {http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/16674/1/015%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf},
}
118
@book{UEK:2168240874,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK)",
year = "1991",
issn = "0239-7498",
}
119
@misc{UEK:2168276231,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
120
@article{UEK:2168229276,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Więcej rynku, ale... nie wszędzie",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "47",
pages = "11",
year = "1990",
}
121
@article{UEK:2168241448,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Usługi społeczne",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 35, 12 (355)",
pages = "6-10",
year = "1990",
}
122
@inbook{UEK:2168239016,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Industrializacja Krakowa - przesłanki, przebieg i skutki",
booktitle = "Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta",
pages = "53-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Polski Klub Ekologiczny",
year = "1990",
issn = "0860-4045",
}
123
@misc{UEK:2168235324,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
124
@article{UEK:2168246668,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Funkcje usług niematerialnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "63-78",
year = "1989",
}
125
@inbook{UEK:2166232982,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Kraków w latach 1945-1984 : szkic do powojennej historii miasta",
booktitle = "Z przeszłości Krakowa",
pages = "345-373",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-09645-4",
}
126
@article{UEK:2168226825,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "29-43",
year = "1989",
}
127
@article{UEK:2168261350,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności Danii i Polski : studium porównawcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "233",
pages = "39-58",
year = "1987",
}
128
@article{UEK:2168240564,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1985",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "527-567",
year = "1987",
}
129
@book{UEK:2168316005,
author = "Kazimierz Baścik and Jacek Bazarnik and Czesław Bywalec and Tadeusz Grabiński and Halina Gwiżdż and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Jan Karwowski and Józefa Kramer and Janusz Marak and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Józef Sala and Leszek Strzembicki and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Grażyna Światowy and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
130
@book{UEK:2168238814,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1986",
issn = "0209-1674",
}
131
@article{UEK:2168241230,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój zabezpieczenia społecznego w Danii",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "8",
pages = "16-17",
year = "1986",
}
132
@article{UEK:2168241396,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Sposób i jakość życia społeczeństwa polskiego w świetle mierników syntetycznych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 31, 1(295)",
pages = "18-20",
year = "1986",
}
133
@misc{UEK:2168359412,
author = "Ferdynand Michoń and Andrzej Całus and Józef Kaleta and Longin Leśniewski and Józef Gajda and Stanisław Wacławowicz and Edmund Szubert and Lucyna Wojtasiewicz and Stanisława Surdykowska and Mieczysław Mikulski and Jerzy Mikułowski Pomorski and Bolesław Liwowski and Józef Lepiech and Jerzy Altkorn and Henryk Gawron and Stanisław Styś and Armand Kasprowicz and Roman Domaszewicz",
title = "Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)",
booktitle = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "90-104",
year = "1985",
}
134
@article{UEK:2168231762,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Terminologiczne i teoretyczne problemy sfery konsumpcji",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "53-61",
year = "1985",
}
135
@article{UEK:2168241322,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Aktywność zawodowa ludności Danii",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 30, 7(289)",
pages = "22-24",
year = "1985",
}
136
@article{UEK:2168240852,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom i struktura konsumpcji w Danii",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "55-62",
year = "1985",
}
137
@book{UEK:2168238820,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
138
@article{UEK:2168241304,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój gospodarczy Danii w latach powojennych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 40, 5 (459)",
pages = "347-350",
year = "1985",
}
139
@article{UEK:2168236566,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia ludności jako cel i czynnik wzrostu gospodarki socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "5-25",
year = "1984",
}
140
@article{UEK:2168250328,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Główne nurty i problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa w latach 1945-1981",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "23-44",
year = "1983",
}
141
@article{UEK:2168229426,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja - poziom życia - sposób życia : kontrowersje technologiczne i teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "5-17",
year = "1983",
}
142
@article{UEK:2168283829,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Tempo wzrostu gospodarczego Polski a dynamika płac",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 26",
pages = "97-114",
year = "1983",
}
143
@article{UEK:2168240432,
author = "Czesław Bywalec",
title = "SOS dla reformy",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 32, 32 (1591)",
pages = "11",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6481&dirids=1},
}
144
@article{UEK:2168240434,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Inflacja - groźna i nie doceniona",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 32, 39 (1598)",
pages = "3",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6609&dirids=1},
}
145
@article{UEK:2168241308,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój spożycia dóbr i usług socjalno-kulturalnych w Polsce w latach siedemdziesiatych oraz ich finansowanie",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 37, 4 (432)",
pages = "137-141",
year = "1982",
}
146
@article{UEK:2168240756,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój gospodarczy a bezrobocie w Danii po drugiej wojnie światowej (lata 1945-1976)",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 1",
pages = "165-179",
year = "1982",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20783/1/013%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf},
}
147
@article{UEK:2168240872,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zmiany w stanie zdrowia ludności Danii i Polski po II Wojnie Światowej (1945-1974) : studium porównawcze",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "3 (69)",
pages = "65-79",
year = "1982",
}
148
@article{UEK:2168241310,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Spożycie w Polsce w latach siedemdziesiątych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 36, 3 (421)",
pages = "139-143",
year = "1981",
}
149
@inbook{UEK:2168291743,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia ludności i metody jego badania",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "110-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
150
@article{UEK:2168243640,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Reforma nie będzie czarodziejską różdżką",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "161 (10254)",
pages = "4-5",
year = "1981",
}
151
@misc{UEK:2168242248,
author = "Zbigniew Żurawski and Jerzy Tendaj and Czesław Bywalec",
title = "Jaki będzie samorząd robotniczy",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "52 (10145)",
pages = "1, 2",
year = "1981",
}
152
@article{UEK:2168242264,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polski cud polityczny",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "85 (10178)",
pages = "1, 3",
year = "1981",
}
153
@article{UEK:2168243626,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Źródeł patologii społecznej szukajmy w realnej rzeczywistości społecznej",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "118 (10211)",
pages = "5",
year = "1981",
}
154
@book{UEK:2168345304,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko and Czesław Bywalec and Zbigniew Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
155
@article{UEK:2168234324,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przemiany poziomu życia ludności na tle rozwoju gospodarczego Polski Ludowej (lata 1945-1975)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "145",
pages = "37-59",
year = "1981",
}
156
@article{UEK:2168242228,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Reforma to nie zaczarowana różdżka",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "21 (10114)",
pages = "3",
year = "1981",
}
157
@article{UEK:2168240430,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polska inflacja 1981",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 31, 47 (1556)",
pages = "1, 13",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6415&dirids=1},
}
158
@inbook{UEK:2168291739,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zdrowie i lecznictwo",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "81-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
159
@article{UEK:2168243628,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Cudu nie będzie, zabierzmy się do roboty!",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "123 (10216)",
pages = "4",
year = "1981",
}
160
@inbook{UEK:2168291725,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Artykuły przemysłowe",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "21-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
161
@article{UEK:2168240424,
author = "Czesław Bywalec",
title = "O dochodach i konsumpcji",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 18 (1475)",
pages = "3",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6221&dirids=1},
}
162
@article{UEK:2168240426,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Starość czeka każdego",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 26 (1483)",
pages = "9",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6365&dirids=1},
}
163
@article{UEK:2168240418,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Jak gospodarować czasem wolnym?",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 34 (1491)",
pages = "1, 6",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6367&dirids=1},
}
164
@article{UEK:2168240420,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Teoria a życie",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 11 (1468)",
pages = "11",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6178&dirids=1},
}
165
@article{UEK:2168240646,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Gazeta - dobro materialne czy usługa?",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 1",
pages = "59-62",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf},
}
166
@article{UEK:2168228170,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój gospodarczy Krakowa w powojennym 35-leciu (1945-1979)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "77-89",
year = "1980",
}
167
@article{UEK:2168240422,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dynamicznie czy harmonijnie?",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 3 (1460)",
pages = "4-5",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6235&dirids=1},
}
168
@article{UEK:2168240428,
author = "Czesław Bywalec",
title = "O gospodrce - bez tabu",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 45 (1502)",
pages = "7-8",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6309&dirids=1},
}
169
@article{UEK:2168254040,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przemiany gospodarczo-społeczne w Danii a zatrudnienie obcokrajowców (do 1975 r.)",
journal = "Kapitalizm",
number = "3",
pages = "137-147",
year = "1980",
}
170
@article{UEK:2168337903,
author = "Czesław Bywalec",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "84-86",
year = "1979",
}
171
@article{UEK:2168228114,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój konsumpcji i jej badania w Polsce Ludowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "41-52",
year = "1979",
}
172
@article{UEK:2168368292,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczna cena rachunku",
journal = "Student",
number = "25-26",
pages = "7",
year = "1979",
}
173
@article{UEK:2168241524,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Warunki pracy jako element poziomu życia ludności : (próba badań empirycznych)",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "4",
pages = "3-8",
year = "1978",
}
174
@article{UEK:2168240890,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Życie kulturalne w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej (1945-1974)",
journal = "Kultura i Społeczeństwo",
number = "T. 22, 4",
pages = "137-148",
year = "1978",
}
175
@article{UEK:2168368280,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rzeczywistość i mity ekonomii - kilka refleksji",
journal = "Student",
number = "20",
pages = "5",
year = "1977",
}
176
@book{UEK:2168238822,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "PPN-D przy Akademii Ekonomicznej",
year = "1977",
}
177
@misc{UEK:2168241164,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Studenci o środowisku naturalnym człowieka",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "27",
pages = "11",
year = "1977",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1977/numer27/imagepages/image11.htm},
}
178
@misc{UEK:2168241242,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W kwestii badania poziomu życia",
booktitle = "Polityka Społeczna",
number = "5",
pages = "36-37",
year = "1977",
}
179
@article{UEK:2168248630,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zarys przemian demograficzno-społecznych w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 20",
pages = "105-121",
year = "1977",
}
180
@unpublished{UEK:2168241100,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przemiany poziomu życia ludności Krakowa po II wojnie światowej na tle społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
181
@article{UEK:2168240718,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Problematyka dobrobytu społecznego w burżuazyjnej ekonomii politycznej",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "25",
pages = "55-77",
year = "1976",
issn = "",
}
182
@article{UEK:2168240886,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przemiany uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa po drugiej wojnie światowej",
journal = "Kultura i Społeczeństwo",
number = "t. 20, 3",
pages = "217-230",
year = "1976",
}
183
@article{UEK:2168251108,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa po II wojnie światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "80",
pages = "27-49",
year = "1976",
}
184
@article{UEK:2168349260,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przyszłość komunikowania masowego",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 17, 1",
pages = "153-155",
year = "1976",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf},
}
185
@inbook{UEK:2168242600,
title = "Organizacje studenckie i społeczno-polityczne",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "111-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
186
@article{UEK:2168226715,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zmiany w spożyciu żywności mieszkańców Krakowa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "117-131",
year = "1975",
}
187
@book{UEK:2168241098,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Strzembicki",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
188
@article{UEK:2168337685,
author = "Czesław Bywalec",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "88-91",
year = "1973",
}
189
@article{UEK:2168240644,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Czytelnictwo prasy w świetle badań budżetów rodzinnych (na przykładzie m. Krakowa)",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 14, 1",
pages = "83-88",
year = "1973",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65871/1973_01.pdf},
}
190
@article{UEK:2168240638,
author = "Czesław Bywalec and Zdzisław Pięciak",
title = "Efektywność ekonomiczna gastronomii miejskiej województwa krakowskiego",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 27, 11",
pages = "5-8",
year = "1972",
}
191
@article{UEK:2168249900,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Analiza zależności pomiędzy dochodami a wydatkami ludności na żywność : (w oparciu o wyniki badań budżetów rodzinnych w 1969 roku)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "53",
pages = "121-139",
year = "1972",
}
192
@article{UEK:2168240642,
author = "Czesław Bywalec and Stanisław Cieśla",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim",
journal = "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego",
number = "R. 16, 11 (189)",
pages = "137-142",
year = "1972",
}
193
@article{UEK:2168240636,
author = "Czesław Bywalec and Zdzisław Pięciak",
title = "Gastronomia wiejska w Krakowskiem w latach 1961-1970",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 26, 12",
pages = "19-20",
year = "1971",
}
194
@article{UEK:2168240632,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ekonomiczne i organizacyjne aspekty sezonowości sprzedaży nawozów sztucznych (na przykładzie woj. krakowskiego)",
journal = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "R. 15, 5 (163)",
pages = "58-68",
year = "1971",
}
195
@unpublished{UEK:2168241810,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
196
@unpublished{UEK:2168241802,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1996",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
197
@unpublished{UEK:2168241798,
author = "Stanisław Wydymus and Czesław Bywalec and Małgorzata Czermińska",
title = "Wielowymiarowa analiza poziomu życia ludności w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
198
@unpublished{UEK:2168241796,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczne efekty rozwoju gospodarczego (na przykładzie Polski). Cz. 1, Terminologia i metodologia badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID