Publications of the selected author

1

Title:
Interwencjonizm państwa w sferze konsumpcji - za i przeciw = State Interventionism in the Sphere of Consumption - Pros and Cons = Intervencionizm gosudarstva v sfere potrebleniâ - za i protiv
Source:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 3 (20) (2017) , s. 17-23. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320071
article
2

Title:
Gospodarstwo domowe : ekonomika, finanse, konsumpcja
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
310 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-735-6
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168314313
monograph
3

Title:
Dylematy interwencjonizmu państwa w sferze konsumpcji = The Dilemmas of State Intervention in Consumption Sphere
Source:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 525-532. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280471
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Zróżnicowanie konsumpcji jako wyraz nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie
Source:
Kryzys jakości życia / red. nauk.: Zbigniew Strzelecki, Elżbieta Kryńska, Janusz Witkowski - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN; Dom Wydawniczy Elipsa, 2014, s. 99-114 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7151-557-6
Access mode:
Nr:
2168292953
chapter in monograph
5

Title:
100 lat może pożyjemy, ale za co?
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 69 (2012) , s. 16. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Nr:
2168254342
unreviewed article
6

Title:
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
230, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
U góry okł.: "Wydanie nowe 2012", Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16823-0
Nr:
2168226641
monograph
7

Author:
Title:
Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
341 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-582-6
Nr:
2168238626
monograph
8

Title:
Dyplomy na półkę
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 15 (2012) , s. 15. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Nr:
2168254326
unreviewed article
9

Title:
Szkolnictwo wyższe - krajobraz po boomie
Source:
Przegląd. - nr 25 (651) (2012) , s. 50-51
Nr:
2168254318
article
10

Title:
Polityka konsumpcji = Consumption Policy
Source:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 2 (2012) , s. 3-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254098
article
11

Title:
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
296, [1] s.: il.; 25 cm
Series:
(Ekonomia - Wydawnictwo C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-1618-5
Nr:
51576
monograph
12

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 837
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
119 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168056982
journal / series editorial
13

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 818
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
137 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2167648073
journal / series editorial
14

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 839
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
116 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2167749251
journal / series editorial
15

Title:
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Physical description:
201, [5] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15916-0
Nr:
50739
monograph
16

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 783
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
119 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162065086
journal / series editorial
17

Title:
Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie = New Challenges and Measures of Consumption in the Contemporary World
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 55, nr 3 (320) (2009) , s. 1-10. - Summ., rez.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50145
article
18

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 794
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
148 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2161880855
journal / series editorial
19

Title:
Znieść prace licencjackie
Source:
Przegląd. - nr 21 (439) (2008) , s. 38-40
Nr:
2168254032
article
20

Title:
Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce = Evolution of the Sources of Financing Consumption in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 (2008) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50642
article
See main document
21

Title:
Państwo a sfera konsumpcji
Source:
Konsumpcja a rozwój gospodarczy / [red. nauk. Alicja Kusińska] - Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007, s. 28-34
ISBN:
83-60028-23-0
Nr:
2165778875
chapter in monograph
22

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 742
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
109 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162209860
journal / series editorial
23

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 741
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
117 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162211576
journal / series editorial
24

Title:
Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Physical description:
224 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15300-7
Nr:
51925
monograph
25

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 751
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
103 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162131755
journal / series editorial
26

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 759
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
172 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162126709
journal / series editorial
27

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 739
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
181 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162993260
journal / series editorial
28

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 720
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
209 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166562517
journal / series editorial
29

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 716
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166204358
journal / series editorial
30

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 694
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
128 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166523753
journal / series editorial
31

Title:
Finansowanie konsumpcji w Polsce po 1989 roku
Source:
Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 293-299
ISBN:
83-227-2559-0
Nr:
2165769025
chapter in conference materials
32

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 723
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
72 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2166507953
journal / series editorial
33

Title:
Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 r. = Dynamics and Structure of Societal Consumption in Poland after 1989 : Dinamika i mikroproporcii potrebleniâ pol'skogo obŝestva posle 1989 goda
Source:
Ekonomista. - 6 (2006) , s. 771-789 - Bibliogr.
Nr:
51914
article
34

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 704
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
94 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166638942
journal / series editorial
35

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 697
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166204098
journal / series editorial
36

Title:
Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego = Methods for Measuring the Social Effectiveness of Economic Growth
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 11-12 (171-172) (2005) , s. 1-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52456
article
See main document
37

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 677
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
185 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166555575
journal / series editorial
38

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 659
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
189 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166668186
journal / series editorial
39

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 680
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166498773
journal / series editorial
40

Title:
Bezrobocie będzie wzrastać
Source:
Przegląd. - nr 20 (229) (2004) , s. 50-51
Nr:
2168253952
article
41

Title:
Nowa Gospodarka a nowa konsumpcja = New Economy and New Consumption
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 2 (2004) , s. 113-120. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52251
article
42

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 663
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
208 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168220562
journal / series editorial
43

Title:
Dochody ludności a proces transformacji gospodarczej w Polsce
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 49-58
ISBN:
83-7252-226-X
Nr:
2166361721
chapter in conference materials
See main document
44

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 664
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
166 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168220672
journal / series editorial
45

Title:
Czy program Hausnera ożywi gospodarkę?
Source:
Przegląd. - nr 17 (226) (2004) , s. 52-53
Nr:
2168253996
article
46

Title:
Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce = Increase of Services Consumption i.e. Services Based Process in Poland
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 2 (501) (2003) , s. 1-8. - Summ., rez.
Nr:
2168224234
article
47

Title:
Poziom życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego = Level of Living Standards in Central-eastern Europe in the Light of Life Expectancy Rates
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 621 (2003) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166193446
article
See main document
48

Title:
Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 13 (2003) , s. 16-18
Nr:
2168240880
article
49

Title:
Konsumpcja
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Physical description:
272 s.: mapa, wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1390-5
Nr:
2168238812
monograph
50

Title:
Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego
Source:
Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski - Kraków: [Centrum Animacji Kultury], 2002, s. 76-84. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7010-166-8
Nr:
2168238878
chapter in conference materials
51

Title:
Serwicyzacja konsumpcji w Polsce = Increased Share of Services in the Consumption of Goods on the Polish Market
Source:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237334
chapter in conference materials
See main document
52

Title:
Konsumpcja epoki postmodernizmu = Consumption in the Post-Modern Age
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 278-290. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223480
chapter in monograph
See main document
53

Title:
O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 46, nr 9(484) (2001) , s. 39-41
Nr:
2168241478
article
54

Title:
Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych
Source:
Ekonomista. - nr 3 (2001) , s. 375-392 - Bibliogr.
Nr:
2168231862
article
55

Title:
Transformacja w portfelach
Source:
Dziesięciolecie Polski Niepodległej : 1989-1999 / red. Waldemar Kuczyński - Warszawa: United Publishers & Productions, 2001, s. 480-481
ISBN:
83-85794-44-1
Nr:
2168243616
chapter in book
56

Title:
Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowowschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej
Source:
Konsument żywności i jego zachowania rynkowe / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000, s. 110-120
ISBN:
83-7244-144-8
Nr:
2168244010
chapter in conference materials
57

Title:
Dochody społeczeństwa polskiego w latach 90-tych
Source:
Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia : pamięci Twórcy łódzkiej szkoły finansów Profesorowi Januszowi Chechlińskiemu. T. 1 - Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o., 1999, s. 333-350
ISBN:
83-86840-81-1
Nr:
2168254104
chapter in monograph
58

Title:
Podstawy ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
167 s.: rys., tab.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-98-4
Nr:
2168238818
monograph
59

Title:
Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
55 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-040-2
Nr:
2168238856
academic script
60

Title:
Polska - UE, czyli my się otwieramy a oni zamykają
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 1 (1999) , s. 46
Nr:
2168242174
review
61

Title:
Mezo- i megaekonomia - nowe wymiary i wyzwania ekonomii : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 13-22
ISBN:
83-7252-034-8
Nr:
2168242490
chapter in book
62

Title:
Polacy nie gęsi swój podręcznik (wreszcie) mają
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 4 (1999) , s. 38
Nr:
2168242178
review
63

Title:
Jaka polityka gospodarcza?
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 9 (1998) , s. 29
Nr:
2168242050
review
64

Title:
Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji = Effects and Costs of Consumption - an Attempt of Production interpretation of Consumption
Source:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, s. 13-22. - Summ.
ISBN:
83-908267-2-0
Nr:
2168233868
chapter in conference materials
65

Title:
Społeczeństwo nieufności
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 35 (1998) , s. 33
Nr:
2168242146
article
66

Title:
Kanony makroekonomii
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 29 (1998) , s. 33
Nr:
2168242138
article
67

Title:
Socjalizm rynkowy czy kapitalizm z ludzką twarzą?
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 16 (1998) , s. 33
Nr:
2168242046
article
68

Title:
Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
53 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-81-X
Nr:
2168238830
academic script
69

Title:
Przez Wyszehrad do Brukseli
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 7 (1998) , s. 58
Nr:
2168242042
review
70

Author:
Title:
Dzieje rozwoju
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 9 (1998) , s. 29. - Pseudonim Czesława Bywalca
Nr:
2168242048
review
71

Title:
Transformacja w budżetach domowych
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 27 (1998) , s. 21
Nr:
2168242134
review
72

Title:
Klasa średnia czyli lwy i lisy
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 47 (1998) , s. 24
Nr:
2168242162
review
73

Title:
Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych = The Propensity to Consume of Polish Households
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 51-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226108
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Duch kapitalizmu pod strzechą
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1998) , s. 40
Nr:
2168242170
review
75

Title:
Pogoń za rentą
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 39 (1998) , s. 39
Nr:
2168242148
review
76

Title:
Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej : analiza taksonometryczna
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
181, [14] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/705
Nr:
2168244806
doctoral dissertation
77

Title:
Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 7-8 (1997) , s. 65-71
Nr:
2168227134
article
78

Title:
Świadczenia społeczne w strukturze dochodów społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 144 (1997) , s. 179-188. - Tytuł numeru: Studia nad redystrybucją cenową i finansową w świadczeniach - usługach społecznych w okresie wczesnej transformacji polskiej
Nr:
2168241208
article
79

Title:
Transformacja w koszyku
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 36 (1996) , s. 37-39
Nr:
2168241912
article
80

Title:
Konsumpcja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (lata 1989-1994)
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 10 (1996) , s. 25-32. - Streszcz.
Nr:
2168231626
article
81

Title:
Einkommen und Konsum im Prozess der Wirtschaftstransformation der Visegrád-Länder (mit besonderer Berücksichtigung Polens) = Income and Consumption during the Process of Economic Transformation in the Visegrád Countries (with special emphasis on Poland)
Publisher address:
Wien: WIIW, 1996
Physical description:
25 s.: il.; 30 cm
Series:
(Research Reports / The Vienne Institute for Comparative Economic Studies (WIIW) ; Nr. 224)
Notes:
Summ.,
Nr:
2168238860
publishing series
82

Title:
Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii
Source:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 17-24
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238834
chapter in monograph
See main document
83

Title:
Dochody ludności krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 5 (1996) , s. 1-6. - Streszcz.
Nr:
2168231780
article
84

Title:
Nie zboczyć z wąskiej ścieżki
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 45 (1996) , s. 30-32
Nr:
2168241914
article
85

Title:
Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93)
Source:
Ekonomista. - nr 4 (1995) , s. 681-696
Nr:
2168227852
article
86

Title:
Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej : (1989-1993)
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 1995
Physical description:
44 s.; 29 cm
Series:
(Procesy Transformacji w Polsce ; nr 10)
Nr:
2168240876
monograph
87

Title:
W pętli paradoksów
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 14 (1995) , s. 57-59
Nr:
2168271306
article
88

Title:
Z portfelem do szkoły
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 11 (1995) , s. 32-33
Nr:
2168227880
article
89

Title:
[Recenzja]
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 46 (1994) , s. 57
Nr:
2168242200
review
90

Title:
Sport w budżetach rodzin polskich
Source:
Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec - Kraków: Wydawnictwo Naukowe - Fall, Studio FALL, 1994, s. 429-438
ISBN:
83-86505-07-9
Nr:
2168254064
chapter in monograph
91

Title:
Od kopciuszka do królowej. (2)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 16 (1994) , s. 46-47
Nr:
2168227896
article
92

Title:
Trzy lata transformacji. (1)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 4 (1994) , s. 62-63
Nr:
2168227892
article
93

Title:
Trzy lata transformacji. (3)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 6 (1994) , s. 62-63
Nr:
2168227900
article
94

Title:
[Recenzja]
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 37 (1994) , s. 41
Nr:
2168227932
review
95

Title:
Od kopciuszka do królowej. (1)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 15 (1994) , s. 48-49
Nr:
2168227894
article
96

Title:
Gdzie i jak zarabiamy, na co wydajemy?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 8 (1994) , s. 46-47
Nr:
2168227902
article
97

Title:
Trzy lata transformacji. (2)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 5 (1994) , s. 62-63
Nr:
2168227898
article
98

Title:
Koszty konsumpcji - terra incognita
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 10 (1994) , s. 42
Nr:
2168227906
article
99

Title:
Ekonomiczne i kulturowe aspekty konsumpcji usług społecznych
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 95-102
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242320
chapter in monograph
See main document
100

Title:
Między gospodarką a spiżarką
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 8 (1993) , s. 10
Nr:
2168229064
article
101

Title:
O pożytkach z badań konsumpcji
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 12 (1993) , s. 30
Nr:
2168242212
review
102

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze1993. - nr 35, s. 23
Nr:
2168229098
varia
103

Title:
Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 1 (43) (1993) , s. 11-14
Nr:
2168240590
article
104

Title:
Dramaty wyboru : budżety domowe
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 19 (1993) , s. 7
Nr:
2168229074
article
105

Title:
Dochody, konsumpcja i poziom życia społeczeństwa polskiego w I fazie transformacji systemowej
Source:
Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993, s. 51-58
Nr:
2168244524
chapter in conference materials
106

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze1993. - nr 44, s. 29
Nr:
2168229114
varia
107

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze1993. - nr 42, s. 28
Nr:
2168229110
varia
108

Title:
Transformacja w portfelach
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 2 (1993) , s. 7
Nr:
2168229060
article
109

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze1993. - nr 46, s. 25
Nr:
2168229118
varia
110

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze1993. - nr 39, s. 20
Nr:
2168229102
varia
111

Title:
Mezoekonomia : między mikro a makro
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1993) , s. 26
Nr:
2168229082
article
112

Title:
Gospodarstwo domowe
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 32 (1993) , s. 23
Nr:
2168229094
review
113

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze1993. - nr 30, s. 22
Nr:
2168229092
varia
114

Title:
Zdrowotność społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 37, nr 5(372) (1992) , s. 1-5
Nr:
2168241522
article
115

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze1992. - nr 40, s. 6
Nr:
2168229196
varia
116

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze1992. - nr 31, s. 7
Nr:
2168229186
varia
117

Title:
Czas wolny
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1992) , s. 34
Nr:
2168229058
review
118

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze1992. - nr 27, s. 8
Nr:
2168229184
varia
119

Title:
Alokacja zasobów
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 32 (1992) , s. 15
Nr:
2168229188
review
120

Title:
Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej = Living Standards in Poland Compared with European Communities-member Countries
Source:
Ekonomista. - nr 5-6 (1992) , s. 669-687. - Summ., rez.
Nr:
2168240574
article
121

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze1992. - nr 18, s. 9
Nr:
2168229214
varia
122

Title:
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168238828
monograph
123

Title:
W czasopismach naukowych
Source:
Życie Gospodarcze1992. - nr 23, s. 7
Nr:
2168229230
varia
124

Title:
Międzynarodowe porównania konsumpcji
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 42 (1992) , s. 8
Nr:
2168229198
review
125

Title:
Konkurs na najlepszego studenta "Primus inter Pares"
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1992. - nr 3(5), s. 19-24
Nr:
2168344186
varia
126

Title:
Coraz dalej od Europy
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 35 (1992) , s. 7
Nr:
2168229192
article
127

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 368
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168237978
journal / series editorial
128

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 359
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
90 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr.
Nr:
2168235600
journal / series editorial
See related chapters
129

Title:
Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego
Publisher address:
Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 1991
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji ; 65)
Nr:
2168240634
monograph
130

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 350
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
87 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168246698
journal / series editorial
131

Title:
Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych = Principles and Criteria of Index Selection in Social Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991) , s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235602
article
See main document
132

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 337
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
59 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168276231
journal / series editorial
133

Title:
Rozwój gospodarczy a poziom życia ludności : społeczne aspekty gospodarowania = Economic Growth and the Standard of Living : Social Aspects of Economic Activity
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1991) , s. 191-202. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168240786
article
134

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 353
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
144 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168246702
journal / series editorial
135

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 349
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
79 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168259652
journal / series editorial
136

Title:
Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987
Publisher address:
Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 1991
Physical description:
185 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji ; 63)
Nr:
2168240874
monograph
137

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 379
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
91 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr.
Nr:
2168237030
journal / series editorial
138

Title:
Poziom i struktura żywienia społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 12 (367) (1991) , s. 23-26
Nr:
2168241462
article
139

Title:
Industrializacja Krakowa - przesłanki, przebieg i skutki
Source:
Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990, s. 53-60 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska ; t. 5)
Nr:
2168239016
chapter in monograph
140

Title:
Więcej rynku, ale... nie wszędzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 47 (1990) , s. 11
Nr:
2168229276
article
141

Title:
Usługi społeczne
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 12 (355) (1990) , s. 6-10
Nr:
2168241448
article
142

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 295
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
179 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168244254
journal / series editorial
143

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 298
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
86 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr.
Nr:
2168235324
journal / series editorial
144

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 290
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
124 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168235022
journal / series editorial
145

Title:
Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej = Services in the Theory of Political Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 29-43. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226825
article
See main document
146

Title:
Kraków w latach 1945-1984 : szkic do powojennej historii miasta
Source:
Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 345-373
ISBN:
83-01-09645-4
Nr:
2166232982
chapter in monograph
See main document
147

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 304
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
148 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168246680
journal / series editorial
See related chapters
148

Title:
Funkcje usług niematerialnych = Functions of Non-Material Services
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989) , s. 63-78. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246668
article
See main document
149

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 314
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
66 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168235036
journal / series editorial
150

Title:
Warunki mieszkaniowe ludności Danii i Polski : studium porównawcze = Housing Conditions in Poland and Denmark : Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987) , s. 39-58. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261350
article
See main document
151

Title:
Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1985 = The Standard of Living of Poland's Population, 1945-1985
Source:
Ekonomista. - nr 3 (1987) , s. 527-567. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168240564
article
152

Title:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Research program:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
book
153

Title:
Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980 = Economic Growth and Transformations in the Living Standard of the Polish Society in the Years 1945-1980
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1986
Physical description:
264 s.: tab.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 70)
Notes:
Soderž., summ., Bibliogr.
Nr:
2168238814
monograph
154

Title:
Sposób i jakość życia społeczeństwa polskiego w świetle mierników syntetycznych
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 31, nr 1(295) (1986) , s. 18-20
Nr:
2168241396
article
155

Title:
Rozwój zabezpieczenia społecznego w Danii
Source:
Polityka Społeczna. - nr 8 (152) (1986) , s. 16-17 - Bibliogr.
Nr:
2168241230
article
156

Title:
Aktywność zawodowa ludności Danii
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 30, nr 7(289) (1985) , s. 22-24
Nr:
2168241322
article
157

Title:
Poziom i struktura konsumpcji w Danii = Consumption Level and Structure in Denmark
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 4 (177) (1985) , s. 55-62
Nr:
2168240852
article
158

Title:
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
145 s.; 24 cm
Nr:
2168238820
academic script
159

Title:
Rozwój gospodarczy Danii w latach powojennych = Economic Development of Denmark in the Post-War Period (1945-1983)
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 40, 5 (459) (1985) , s. 347-350
Nr:
2168241304
article
160

Title:
Terminologiczne i teoretyczne problemy sfery konsumpcji = Terminological and Theoretical Problems of the Consumption Sphere
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985) , s. 53-61
Nr:
2168231762
article
161

Title:
Poziom życia ludności jako cel i czynnik wzrostu gospodarki socjalistycznej = Living Standard of Population versus Aim and Growth of Socialist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 (1984) , s. 5-25. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236566
article
See main document
162

Title:
Główne nurty i problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa w latach 1945-1981 = Main Trends and Problems of Kraków's Socio-economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983) , s. 23-44. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250328
article
See main document
163

Title:
Tempo wzrostu gospodarczego Polski a dynamika płac = The Increase Rate of Polish Economic Growth Versus Wages Dynamics
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983) , s. 97-114. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283829
article
See main document
164

Title:
Konsumpcja - poziom życia - sposób życia : kontrowersje technologiczne i teoretyczne = Consumption - Standard of Living - Life Style : Terminological and Theoretical Controversies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983) , s. 5-17. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229426
article
See main document
165

Title:
Rozwój spożycia dóbr i usług socjalno-kulturalnych w Polsce w latach siedemdziesiatych oraz ich finansowanie = Development of Socio-Cultural Goods and Services Consumption in the 70's and its Financement in Poland
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 37, 4 (432) (1982) , s. 137-141
Nr:
2168241308
article
166

Title:
Rozwój gospodarczy a bezrobocie w Danii po drugiej wojnie światowej (lata 1945-1976) = Economic Development an Unemployment in Denmark after World War II
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1982) , s. 165-179. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168240756
article
167

Title:
Zmiany w stanie zdrowia ludności Danii i Polski po II Wojnie Światowej (1945-1974) : studium porównawcze = Changes in Health of the Population of Denmark and Poland after World War II (1945-1974) - a Comparative Study
Source:
Studia Demograficzne. - nr 3 (69) (1982) , s. 65-79. - Rez., summ.
Nr:
2168240872
article
168

Title:
Inflacja - groźna i nie doceniona
Source:
Życie Literackie. - R. 32, nr 39 (1598) (1982) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168240434
article
169

Title:
SOS dla reformy
Source:
Życie Literackie. - R. 32, nr 32 (1591) (1982) , s. 11
Access mode:
Nr:
2168240432
article
170

Title:
Źródeł patologii społecznej szukajmy w realnej rzeczywistości społecznej
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 118 (10211) (1981) , s. 5
Nr:
2168243626
article
171

Title:
Polski cud polityczny
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 85 (10178) (1981) , s. 1, 3
Nr:
2168242264
article
172

Title:
Zdrowie i lecznictwo
Source:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 81-95
Nr:
2168291739
chapter in academic script
173

Title:
Przemiany poziomu życia ludności na tle rozwoju gospodarczego Polski Ludowej (lata 1945-1975) = Changes in the Living standard of Population against the Background of the Economic Development of People's Poland (in the years 1945-1975)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981) , s. 37-59. - Rez., summ.
Nr:
2168234324
article
See main document
174

Title:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
120 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345304
academic script
175

Author:
Zbigniew Żurawski , Jerzy Tendaj , Czesław Bywalec
Title:
Jaki będzie samorząd robotniczy
Source:
Gazeta Krakowska1981. - nr 52 (10145), s. 1, 2
Nr:
2168242248
voice in discussion / interview
176

Title:
Artykuły przemysłowe
Source:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 21-35
Nr:
2168291725
chapter in academic script
177

Title:
Polska inflacja 1981
Source:
Życie Literackie. - R. 31, nr 47 (1556) (1981) , s. 1, 13
Access mode:
Nr:
2168240430
article
178

Title:
Cudu nie będzie, zabierzmy się do roboty!
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 123 (10216) (1981) , s. 4
Nr:
2168243628
article
179

Title:
Reforma to nie zaczarowana różdżka
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 21 (10114) (1981) , s. 3
Nr:
2168242228
article
180

Title:
Poziom życia ludności i metody jego badania
Source:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 110-120
Nr:
2168291743
chapter in academic script
181

Title:
Spożycie w Polsce w latach siedemdziesiątych = Consumption in Poland in the 70's
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 36, 3 (421) (1981) , s. 139-143
Nr:
2168241310
article
182

Title:
Reforma nie będzie czarodziejską różdżką
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 161 (10254) (1981) , s. 4-5
Nr:
2168243640
article
183

Title:
Teoria a życie
Source:
Życie Literackie. - R. 30, nr 11 (1468) (1980) , s. 11
Access mode:
Nr:
2168240420
article
184

Title:
Jak gospodarować czasem wolnym?
Source:
Życie Literackie. - R. 30, nr 34 (1491) (1980) , s. 1, 6
Access mode:
Nr:
2168240418
article
185

Title:
Dynamicznie czy harmonijnie?
Source:
Życie Literackie. - R. 30, nr 3 (1460) (1980) , s. 4-5
Access mode:
Nr:
2168240422
article
186

Title:
Starość czeka każdego
Source:
Życie Literackie. - R. 30, nr 26 (1483) (1980) , s. 9
Access mode:
Nr:
2168240426
article
187

Title:
Przemiany gospodarczo-społeczne w Danii a zatrudnienie obcokrajowców (do 1975 r.)
Source:
Kapitalizm. - R. 4, nr 3 (1980) , s. 137-147
Nr:
2168254040
article
188

Title:
Gazeta - dobro materialne czy usługa? = Newspaper - a Commodity or Service?
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (1980) , s. 59-62. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168240646
article
189

Title:
Rozwój gospodarczy Krakowa w powojennym 35-leciu (1945-1979) = Economic Development of Cracow in Post-War 35 Years (1945-1979)
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 2/80 (1980) , s. 77-89 - Bibliogr.
Nr:
2168228170
article
190

Title:
O gospodrce - bez tabu
Source:
Życie Literackie. - R. 30, nr 45 (1502) (1980) , s. 7-8
Access mode:
Nr:
2168240428
article
191

Title:
O dochodach i konsumpcji
Source:
Życie Literackie. - R. 30, nr 18 (1475) (1980) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168240424
article
192

Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 6 (1505) (1979) , s. 84-86
Nr:
2168337903
review
193

Title:
Rozwój konsumpcji i jej badania w Polsce Ludowej = Development of Consumption and its Researches in Polish People's Republic
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 1/69 (1979) , s. 41-52
Nr:
2168228114
article
194

Title:
Życie kulturalne w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej (1945-1974)
Source:
Kultura i Społeczeństwo. - T. 22, nr 4 (1978) , s. 137-148 - Bibliogr.
Nr:
2168240890
article
195

Title:
Warunki pracy jako element poziomu życia ludności : (próba badań empirycznych) = Working Conditions as an Element of Living Standards : (Experimental Empirical Studies)
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 4 (1978) , s. 3-8. - Summ., rez.
Nr:
2168241524
article
196

Title:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977
Physical description:
107 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168238822
academic script
197

Title:
W kwestii badania poziomu życia
Source:
Polityka Społeczna1977. - nr 5 (41), s. 36-37
Nr:
2168241242
varia
198

Title:
Zarys przemian demograficzno-społecznych w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej = An outline of demografic-social changes In Cracow over three decades of people's Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977) , s. 105-121. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248630
article
See main document
199

Title:
Studenci o środowisku naturalnym człowieka
Source:
Życie Gospodarcze1977. - nr 27, s. 11
Nr:
2168241164
varia
200

Title:
Przemiany uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa po drugiej wojnie światowej
Source:
Kultura i Społeczeństwo. - t. 20, nr 3 (1976) , s. 217-230
Nr:
2168240886
article
201

Title:
Przyszłość komunikowania masowego
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976) , s. 153-155
Access mode:
Nr:
2168349260
review
202

Title:
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa po II wojnie światowej = Housing Conditions of the Population of Krakow after the Second World War
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976) , s. 27-49. - Summ., rez.
Nr:
2168251108
article
See main document
203

Title:
Problematyka dobrobytu społecznego w burżuazyjnej ekonomii politycznej
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976) , s. 55-77 - Bibliogr.
Nr:
2168240718
article
204

Title:
Przemiany poziomu życia ludności Krakowa po II wojnie światowej na tle społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
360, [3] k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/224
Nr:
2168241100
doctoral dissertation
205

Title:
Zmiany w spożyciu żywności mieszkańców Krakowa = The Changes in the Food's Consumption by the Inhabitants of Cracow
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 1/53 (1975) , s. 117-131
Nr:
2168226715
article
See main document
206

Title:
Organizacje studenckie i społeczno-polityczne
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 111-131
Opracował:
Nr:
2168242600
chapter in monograph
See main document
207

Title:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Physical description:
96 k.: il.; 29 cm
Nr:
2168241098
academic script
208

Title:
Czytelnictwo prasy w świetle badań budżetów rodzinnych (na przykładzie m. Krakowa) = Press Readership in the Light of a Family-Budget Survey
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 14, nr 1 (1973) , s. 83-88. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168240644
article
209

Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 19, nr 2 (110) (1973) , s. 88-91
Nr:
2168337685
review
210

Title:
Analiza zależności pomiędzy dochodami a wydatkami ludności na żywność : (w oparciu o wyniki badań budżetów rodzinnych w 1969 roku) = An Analysis of Interrelationships between the Income of the Population and Expenditure on Food : (Based upon the Results of the Study of Family Budgets in 1969)
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972) , s. 121-139. - Rez., summ.
Nr:
2168249900
article
See main document
211

Author:
Czesław Bywalec , Zdzisław Pięciak
Title:
Efektywność ekonomiczna gastronomii miejskiej województwa krakowskiego
Source:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 27, nr 11 (1972) , s. 5-8
Nr:
2168240638
article
212

Title:
Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim
Source:
Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 16, nr 11 (189) (1972) , s. 137-142
Nr:
2168240642
article
213

Author:
Czesław Bywalec , Zdzisław Pięciak
Title:
Gastronomia wiejska w Krakowskiem w latach 1961-1970
Source:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 26, nr 12 (1971) , s. 19-20
Nr:
2168240636
article
214

Title:
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty sezonowości sprzedaży nawozów sztucznych (na przykładzie woj. krakowskiego) = The Economic and Organizational Aspects of the Seasonal Character of Selling the Fertilizers (as exemplified by the Voivodeship of Kraków)
Source:
Trybuna Spółdzielcza. - R. 15, nr 5 (163) (1971) , s. 58-68
Nr:
2168240632
article
Unpublished documents:
1

Title:
Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
48 k.: il.; 30 cm
Research program:
94/KBK/1/98/S
Signature:
NP-550/Magazyn
Nr:
2168241810
unpublished scientific work
2

Title:
Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1996
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm
Research program:
84/KBK/3/97/S
Signature:
NP-488/Magazyn
Nr:
2168241802
unpublished scientific work
3

Title:
Wielowymiarowa analiza poziomu życia ludności w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-203/Magazyn
Nr:
2168241798
unpublished scientific work
4

Title:
Społeczne efekty rozwoju gospodarczego (na przykładzie Polski). Cz. 1, Terminologia i metodologia badań
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
43 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-25/1/Magazyn
Nr:
2168241796
unpublished scientific work
1
Interwencjonizm państwa w sferze konsumpcji - za i przeciw = State Interventionism in the Sphere of Consumption - Pros and Cons = Intervencionizm gosudarstva v sfere potrebleniâ - za i protiv // Konsumpcja i Rozwój. - nr 3 (20) (2017), s. 17-23. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 2083-6929
2
Gospodarstwo domowe : ekonomika, finanse, konsumpcja / Czesław BYWALEC. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 310 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-735-6
3
Dylematy interwencjonizmu państwa w sferze konsumpcji = The Dilemmas of State Intervention in Consumption Sphere / Czesław BYWALEC // W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 525-532. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2163-5
4
Zróżnicowanie konsumpcji jako wyraz nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie / Czesław BYWALEC // W: Kryzys jakości życia / red. nauk.: Zbigniew Strzelecki, Elżbieta Kryńska, Janusz Witkowski. - Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN; Dom Wydawniczy Elipsa, 2014. - S. 99-114. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7151-557-6
5
100 lat może pożyjemy, ale za co? / Czesław BYWALEC // Gazeta Wyborcza. - nr 69 (2012), s. 16. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - ISSN 0860-908X
6
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław BYWALEC. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 230, [1] s. : il. ; 24 cm. - U góry okł.: "Wydanie nowe 2012". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-16823-0
7
Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały / Kazimierz URBAN ; [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 341 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-582-6
8
Dyplomy na półkę / Czesław BYWALEC // Gazeta Wyborcza. - nr 15 (2012), s. 15. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - ISSN 0860-908X
9
Szkolnictwo wyższe - krajobraz po boomie / Czesław BYWALEC // Przegląd. - nr 25 (651) (2012), s. 50-51. - ISSN 1509-3115
10
Polityka konsumpcji = Consumption Policy / Czesław BYWALEC // Konsumpcja i Rozwój. - nr 2 (2012), s. 3-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2083-6929
11
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Czesław BYWALEC. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - 296, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Ekonomia). - ISBN 978-83-255-1618-5
12
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 837. - 119 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
13
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 818. - 137 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
14
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 839. - 116 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
15
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław BYWALEC. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 201, [5] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15916-0
16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - nr 783. - 119 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
17
Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie = New Challenges and Measures of Consumption in the Contemporary World / Czesław BYWALEC // Handel Wewnętrzny. - R. 55, nr 3 (320) (2009), s. 1-10. - Summ., rez. - ISSN 0438-5403
18
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - nr 794. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
19
Znieść prace licencjackie / Czesław BYWALEC // Przegląd. - nr 21 (439) (2008), s. 38-40. - ISSN 1509-3115
20
Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce = Evolution of the Sources of Financing Consumption in Poland / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 (2008), s. 5-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=158452475. - ISSN 1898-6447
21
Państwo a sfera konsumpcji / Czesław BYWALEC // W: Konsumpcja a rozwój gospodarczy / [red. nauk. Alicja Kusińska]. - Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007. - S. 28-34. - ISBN 83-60028-23-0
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 742. - 109 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 741. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
24
Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania / Czesław BYWALEC. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15300-7
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 751. - 103 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
26
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - nr 759. - 172 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 739. - 181 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
28
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 720. - 209 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 716. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 694. - 128 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
31
Finansowanie konsumpcji w Polsce po 1989 roku / Czesław BYWALEC // W: Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 293-299. - ISBN 83-227-2559-0
32
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 723. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
33
Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 r. = Dynamics and Structure of Societal Consumption in Poland after 1989 : Dinamika i mikroproporcii potrebleniâ pol'skogo obŝestva posle 1989 goda / Czesław BYWALEC // Ekonomista. - 6 (2006), s. 771-789. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 704. - 94 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - nr 697. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
36
Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego = Methods for Measuring the Social Effectiveness of Economic Growth / Czesław BYWALEC // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 11-12 (171-172) (2005), s. 1-17. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 677. - 185 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
38
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 659. - 189 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 680. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
40
Bezrobocie będzie wzrastać / Czesław BYWALEC // Przegląd. - nr 20 (229) (2004), s. 50-51. - ISSN 1509-3115
41
Nowa Gospodarka a nowa konsumpcja = New Economy and New Consumption / Czesław BYWALEC // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 2 (2004), s. 113-120. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 663. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
43
Dochody ludności a proces transformacji gospodarczej w Polsce / Czesław BYWALEC // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 49-58. - ISBN 83-7252-226-X
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 664. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
45
Czy program Hausnera ożywi gospodarkę? / Czesław BYWALEC // Przegląd. - nr 17 (226) (2004), s. 52-53. - ISSN 1509-3115
46
Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce = Increase of Services Consumption i.e. Services Based Process in Poland / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne : czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - nr 2 (501) (2003), s. 1-8. - Summ., rez. - ISSN 0043-518X
47
Poziom życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego = Level of Living Standards in Central-eastern Europe in the Light of Life Expectancy Rates / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 621 (2003), s. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16231. - ISSN 0208-7944
48
Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 13 (2003), s. 16-18. - ISSN 1234-5784
49
Konsumpcja / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 272 s. : mapa, wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1390-5
50
Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego / Czesław BYWALEC // W: Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski. - Kraków : [Centrum Animacji Kultury], 2002. - S. 76-84. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7010-166-8
51
Serwicyzacja konsumpcji w Polsce = Increased Share of Services in the Consumption of Goods on the Polish Market / Czesław BYWALEC // W: Kierunki rozwoju marketingu usług / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
52
Konsumpcja epoki postmodernizmu = Consumption in the Post-Modern Age / Czesław BYWALEC // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 278-290. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
53
O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne : czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 46, nr 9(484) (2001), s. 39-41. - ISSN 0043-518X
54
Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych / Czesław BYWALEC // Ekonomista. - nr 3 (2001), s. 375-392. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
55
Transformacja w portfelach / Czesław BYWALEC // W: Dziesięciolecie Polski Niepodległej : 1989-1999 / red. Waldemar Kuczyński. - Warszawa : United Publishers & Productions, 2001. - S. 480-481. - ISBN 83-85794-44-1
56
Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowowschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej / Czesław BYWALEC // W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2000. - S. 110-120. - ISBN 83-7244-144-8
57
Dochody społeczeństwa polskiego w latach 90-tych / Czesław BYWALEC // W: Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia : pamięci Twórcy łódzkiej szkoły finansów Profesorowi Januszowi Chechlińskiemu. T. 1. - Łódź : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o., 1999. - S. 333-350. - ISBN 83-86840-81-1
58
Podstawy ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 167 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-98-4
59
Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego / Czesław BYWALEC. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 55 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-040-2
60
Polska - UE, czyli my się otwieramy a oni zamykają / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 1 (1999), s. 46. - Rec. pracy: Kabaj Mieczysław, Wspólny rynek pracy czy asymetria integracji. Gospodarka Narodowa, 1998, nr 7
61
Mezo- i megaekonomia - nowe wymiary i wyzwania ekonomii : wykład inauguracyjny / Czesław BYWALEC // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 13-22. - ISBN 83-7252-034-8
62
Polacy nie gęsi swój podręcznik (wreszcie) mają / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 4 (1999), s. 38. - Rec. pracy: Roman Milewski (red.), Podstawy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
63
Jaka polityka gospodarcza? / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 9 (1998), s. 29. - Rec. pracy: Krzysztof Czerkas, Wybór polityki gospodarczej // Bank, nr 1 (1998)
64
Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji = Effects and Costs of Consumption - an Attempt of Production interpretation of Consumption / Czesław BYWALEC // W: Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]. - Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998. - S. 13-22. - Summ. - ISBN 83-908267-2-0
65
Społeczeństwo nieufności / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 35 (1998), s. 33. - ISSN 1234-5784
66
Kanony makroekonomii / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 29 (1998), s. 33. - ISSN 1234-5784
67
Socjalizm rynkowy czy kapitalizm z ludzką twarzą? / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 16 (1998), s. 33. - ISSN 1234-5784
68
Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej / Czesław BYWALEC. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 53 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-81-X
69
Przez Wyszehrad do Brukseli / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 7 (1998), s. 58. - Rec. pracy: Stanisław Miklaszewski, Unia Europejska a interesy Grupy Wyszehradzkiej. Kraków: Polska Akademia Nauk, 1997
70
Dzieje rozwoju / Jan DZIELECKI // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 9 (1998), s. 29. - Rec. pracy: Jan Szpak, Historia gospodarcza powszechna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997
71
Transformacja w budżetach domowych / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 27 (1998), s. 21. - Rec. pracy: Krystyna Mazurek-Łopacińska (red.), Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach transformacji polskiej gospodarki. Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1998
72
Klasa średnia czyli lwy i lisy / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 47 (1998), s. 24. - Rec. pracy: Rafał Drozdowski, Kontrowersje wokół klasy średniej w Polsce lat dziewięćdziesiątych // Kultura i Społeczeństwo, nr 1 (1998), s. 85-102
73
Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych = The Propensity to Consume of Polish Households / Czesław BYWALEC // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 51-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
74
Duch kapitalizmu pod strzechą / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1998), s. 40. - Rec. pracy: Marek Kłodziński, Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich // Wieś i Rolnictwo, nr 3 (1998)
75
Pogoń za rentą / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 39 (1998), s. 39. - Rec. pracy: Mirosław Raczyński, Pogoń za rentą a transformacja ustrojowa w Polsce, Ekonomista, 1998, nr 2-3
76
Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej : analiza taksonometryczna / Małgorzata CZERMIŃSKA ; Promotor: Czesław BYWALEC. - Kraków, 1997. - 181, [14] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego / Czesław BYWALEC // Gospodarka Narodowa. - nr 7-8 (1997), s. 65-71. - ISSN 0867-0005
78
Świadczenia społeczne w strukturze dochodów społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej / Czesław BYWALEC // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 144 (1997), s. 179-188. - Tytuł numeru: Studia nad redystrybucją cenową i finansową w świadczeniach - usługach społecznych w okresie wczesnej transformacji polskiej. - ISSN 0208-6018
79
Transformacja w koszyku / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 36 (1996), s. 37-39. - ISSN 1234-5784
80
Konsumpcja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (lata 1989-1994) / Czesław BYWALEC // Gospodarka Narodowa. - nr 10 (1996), s. 25-32. - Streszcz. - ISSN 0867-0005
81
Einkommen und Konsum im Prozess der Wirtschaftstransformation der Visegrád-Länder (mit besonderer Berücksichtigung Polens) = Income and Consumption during the Process of Economic Transformation in the Visegrád Countries (with special emphasis on Poland) / Czeslaw BYWALEC. - Wien : WIIW, 1996. - 25 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - (Forschungsberichte Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Research Reports, The Vienne Institute for Comparative Economic Studies (WIIW), ISSN 1025-8930 ; Nr. 224)
82
Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii / Czesław BYWALEC // W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996. - S. 17-24. - ISBN 83-86439-80-7
83
Dochody ludności krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej / Czesław BYWALEC // Gospodarka Narodowa. - nr 5 (1996), s. 1-6. - Streszcz. - ISSN 0867-0005
84
Nie zboczyć z wąskiej ścieżki / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 45 (1996), s. 30-32. - ISSN 1234-5784
85
Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93) / Czesław BYWALEC // Ekonomista. - nr 4 (1995), s. 681-696. - ISSN 0013-3205
86
Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej : (1989-1993) / Czesław BYWALEC. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 1995. - 44 s. ; 29 cm. - (Procesy Transformacji w Polsce ; nr 10)
87
W pętli paradoksów / Czesław BYWALEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 14 (1995), s. 57-59. - ISSN 1234-5784
88
Z portfelem do szkoły / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 11 (1995), s. 32-33. - ISSN 0137-7299
89
[Recenzja] / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1994), s. 57. - Rec. pracy: Jurgen Zerche, Ubezpieczenie chorobowe w Republice Federalnej Niemiec i reformy z roku 1989 i 1993 // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3 (1994), s. 121-135
90
Sport w budżetach rodzin polskich / Czesław BYWALEC // W: Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe - Fall, Studio FALL, 1994. - S. 429-438. - ISBN 83-86505-07-9
91
Od kopciuszka do królowej. (2) // Życie Gospodarcze. - nr 16 (1994), s. 46-47. - ISSN 0137-7299
92
Trzy lata transformacji. (1) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 4 (1994), s. 62-63. - ISSN 0137-7299
93
Trzy lata transformacji. (3) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 6 (1994), s. 62-63. - ISSN 0137-7299
94
[Recenzja] / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 37 (1994), s. 41. - Rec. pracy: Danuta Hübner, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju // Ekonomista, nr 3 (1994), s. 335-349
95
Od kopciuszka do królowej. (1) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 15 (1994), s. 48-49. - ISSN 0137-7299
96
Gdzie i jak zarabiamy, na co wydajemy? / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 8 (1994), s. 46-47. - ISSN 0137-7299
97
Trzy lata transformacji. (2) / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 5 (1994), s. 62-63. - ISSN 0137-7299
98
Koszty konsumpcji - terra incognita / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1994), s. 42. - ISSN 0137-7299
99
Ekonomiczne i kulturowe aspekty konsumpcji usług społecznych / Czesław BYWALEC // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Fogra, 1993. - S. 95-102. - ISBN 83-85719-02-4
100
Między gospodarką a spiżarką / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 8 (1993), s. 10. - ISSN 0137-7299
101
O pożytkach z badań konsumpcji / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 12 (1993), s. 30. - Rec. pracy: Józef Kramer, Konsumpcja - prawidłowości, struktura, przyszłość. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 1993
102
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 35 (1993), s. 23. - ISSN 0137-7299
103
Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG / Czesław BYWALEC, Stanisław WYDYMUS // Gospodarka Narodowa. - nr 1 (43) (1993), s. 11-14. - ISSN 0867-0005
104
Dramaty wyboru : budżety domowe / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 19 (1993), s. 7. - ISSN 0137-7299
105
Dochody, konsumpcja i poziom życia społeczeństwa polskiego w I fazie transformacji systemowej / Czesław BYWALEC // W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993. - S. 51-58
106
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 44 (1993), s. 29. - ISSN 0137-7299
107
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 42 (1993), s. 28. - ISSN 0137-7299
108
Transformacja w portfelach / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 2 (1993), s. 7. - ISSN 0137-7299
109
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1993), s. 25. - ISSN 0137-7299
110
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 39 (1993), s. 20. - ISSN 0137-7299
111
Mezoekonomia : między mikro a makro / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1993), s. 26. - ISSN 0137-7299
112
Gospodarstwo domowe / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 32 (1993), s. 23. - Rec. pracy: Edward Wiszniewski, Gospodarstwo domowe: problemy ekonomiki i funkcjonowania
113
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 30 (1993), s. 22. - ISSN 0137-7299
114
Zdrowotność społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 37, nr 5(372) (1992), s. 1-5. - ISSN 0043-518X
115
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 40 (1992), s. 6. - ISSN 0137-7299
116
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 31 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
117
Czas wolny / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1992), s. 34. - Rec. pracy: Grzegorz Cieloch, Jerzy Kuczyński, Kazimierz Rogoziński, Czas wolny - czasem konsumpcji? Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1992
118
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 27 (1992), s. 8. - ISSN 0137-7299
119
Alokacja zasobów / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 32 (1992), s. 15. - Rec. pracy: Jan Czekaj, Stanisław Owsiak, Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992
120
Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej = Living Standards in Poland Compared with European Communities-member Countries / Czesław BYWALEC, Stanisław WYDYMUS // Ekonomista. - nr 5-6 (1992), s. 669-687. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
121
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 18 (1992), s. 9. - ISSN 0137-7299
122
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 154 s. : il. ; 24 cm
123
W czasopismach naukowych / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
124
Międzynarodowe porównania konsumpcji / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 42 (1992), s. 8. - Rec. pracy: Kornelia Karcz, Międzynarodowe porównania konsumpcji: podstawa decyzji makro- i mikroekonomicznych
125
Konkurs na najlepszego studenta "Primus inter Pares" / Czesław BYWALEC // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(5) (1992), s. 19-24
126
Coraz dalej od Europy / Czesław BYWALEC, Stanisław WYDYMUS // Życie Gospodarcze. - nr 35 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
127
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 368. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
128
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 359. - 90 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
129
Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego / Czesław BYWALEC. - Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 1991. - 187 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie i Syntezy / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, ISSN 0239-7498 ; 65)
130
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 350. - 87 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
131
Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych = Principles and Criteria of Index Selection in Social Studies / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991), s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
132
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 337. - 59 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
133
Rozwój gospodarczy a poziom życia ludności : społeczne aspekty gospodarowania = Economic Growth and the Standard of Living : Social Aspects of Economic Activity / Czesław BYWALEC // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1991), s. 191-202. - Summ. - Pełny tekst: http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/16674/1/015%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf. - ISSN 0035-9629
134
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 353. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
135
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 349. - 79 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
136
Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987 / Czesław BYWALEC. - Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 1991. - 185 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie i Syntezy / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, ISSN 0239-7498 ; 63)
137
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 379. - 91 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
138
Poziom i struktura żywienia społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 36, nr 12 (367) (1991), s. 23-26. - ISSN 0043-518X
139
Industrializacja Krakowa - przesłanki, przebieg i skutki / Czesław BYWALEC // W: Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1990. - (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska, ISSN 0860-4045 ; t. 5). - S. 53-60. - Bibliogr.
140
Więcej rynku, ale... nie wszędzie / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 47 (1990), s. 11. - ISSN 0137-7299
141
Usługi społeczne / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 35, nr 12 (355) (1990), s. 6-10. - ISSN 0043-518X
142
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 295. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
143
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 298. - 86 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
144
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 290. - 124 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
145
Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej = Services in the Theory of Political Economy / Czesław BYWALEC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 29-43. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
146
Kraków w latach 1945-1984 : szkic do powojennej historii miasta / Czesław BYWALEC // W: Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 345-373. - ISBN 83-01-09645-4
147
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 304. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
148
Funkcje usług niematerialnych = Functions of Non-Material Services / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 63-78. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
149
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 314. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
150
Warunki mieszkaniowe ludności Danii i Polski : studium porównawcze = Housing Conditions in Poland and Denmark : Comparative Analysis / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987), s. 39-58. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
151
Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1985 = The Standard of Living of Poland's Population, 1945-1985 / Czesław BYWALEC // Ekonomista. - nr 3 (1987), s. 527-567. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
152
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
153
Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980 = Economic Growth and Transformations in the Living Standard of the Polish Society in the Years 1945-1980 / Czesław BYWALEC. - Kraków : [s.n.], 1986. - 264 s. : tab. ; 24 cm. - Soderž., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 70)
154
Sposób i jakość życia społeczeństwa polskiego w świetle mierników syntetycznych / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 31, nr 1(295) (1986), s. 18-20. - ISSN 0043-518X
155
Rozwój zabezpieczenia społecznego w Danii / Czesław BYWALEC // Polityka Społeczna. - nr 8 (152) (1986), s. 16-17. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
156
Aktywność zawodowa ludności Danii / Czesław BYWALEC // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 30, nr 7(289) (1985), s. 22-24. - ISSN 0043-518X
157
Poziom i struktura konsumpcji w Danii = Consumption Level and Structure in Denmark / Czesław BYWALEC // Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 4 (177) (1985), s. 55-62. - ISSN 0438-5403
158
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 145 s. ; 24 cm
159
Rozwój gospodarczy Danii w latach powojennych = Economic Development of Denmark in the Post-War Period (1945-1983) / Czesław BYWALEC // Gospodarka Planowa. - R. 40, 5 (459) (1985), s. 347-350. - ISSN 0017-2421
160
Terminologiczne i teoretyczne problemy sfery konsumpcji = Terminological and Theoretical Problems of the Consumption Sphere / Czesław BYWALEC // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985), s. 53-61. - ISSN 0079-578X
161
Poziom życia ludności jako cel i czynnik wzrostu gospodarki socjalistycznej = Living Standard of Population versus Aim and Growth of Socialist Economy / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 ([1984]), s. 5-25. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
162
Główne nurty i problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa w latach 1945-1981 = Main Trends and Problems of Kraków's Socio-economic Development / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 23-44. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
163
Tempo wzrostu gospodarczego Polski a dynamika płac = The Increase Rate of Polish Economic Growth Versus Wages Dynamics / Czesław BYWALEC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983), s. 97-114. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
164
Konsumpcja - poziom życia - sposób życia : kontrowersje technologiczne i teoretyczne = Consumption - Standard of Living - Life Style : Terminological and Theoretical Controversies / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983), s. 5-17. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
165
Rozwój spożycia dóbr i usług socjalno-kulturalnych w Polsce w latach siedemdziesiatych oraz ich finansowanie = Development of Socio-Cultural Goods and Services Consumption in the 70's and its Financement in Poland / Czesław BYWALEC // Gospodarka Planowa. - R. 37, 4 (432) (1982), s. 137-141. - ISSN 0017-2421
166
Rozwój gospodarczy a bezrobocie w Danii po drugiej wojnie światowej (lata 1945-1976) = Economic Development an Unemployment in Denmark after World War II / Czesław BYWALEC // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1982), s. 165-179. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20783/1/013%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf. - ISSN 0035-9629
167
Zmiany w stanie zdrowia ludności Danii i Polski po II Wojnie Światowej (1945-1974) : studium porównawcze = Changes in Health of the Population of Denmark and Poland after World War II (1945-1974) - a Comparative Study / Czesław BYWALEC // Studia Demograficzne. - nr 3 (69) (1982), s. 65-79. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
168
Inflacja - groźna i nie doceniona / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 32, nr 39 (1598) (1982), s. 3. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6609&dirids=1. - ISSN 0591-2369
169
SOS dla reformy / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 32, nr 32 (1591) (1982), s. 11. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6481&dirids=1. - ISSN 0591-2369
170
Źródeł patologii społecznej szukajmy w realnej rzeczywistości społecznej / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 118 (10211) (1981), s. 5. - ISSN 0208-7693
171
Polski cud polityczny / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 85 (10178) (1981), s. 1, 3. - ISSN 0208-7693
172
Zdrowie i lecznictwo / Czesław BYWALEC // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 81-95
173
Przemiany poziomu życia ludności na tle rozwoju gospodarczego Polski Ludowej (lata 1945-1975) = Changes in the Living standard of Population against the Background of the Economic Development of People's Poland (in the years 1945-1975) / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981), s. 37-59. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
174
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Czesław BYWALEC, Leszek Rudnicki, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 120 s. : il. ; 24 cm
175
Jaki będzie samorząd robotniczy / Zbigniew Żurawski, Jerzy Tendaj, Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 52 (10145) (1981), s. 1, 2. - ISSN 0208-7693
176
Artykuły przemysłowe / Czesław BYWALEC // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 21-35
177
Polska inflacja 1981 / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 31, nr 47 (1556) (1981), s. 1, 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6415&dirids=1. - ISSN 0591-2369
178
Cudu nie będzie, zabierzmy się do roboty! / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 123 (10216) (1981), s. 4. - ISSN 0208-7693
179
Reforma to nie zaczarowana różdżka / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 21 (10114) (1981), s. 3. - ISSN 0208-7693
180
Poziom życia ludności i metody jego badania / Czesław BYWALEC // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 110-120
181
Spożycie w Polsce w latach siedemdziesiątych = Consumption in Poland in the 70's / Czesław BYWALEC // Gospodarka Planowa. - R. 36, 3 (421) (1981), s. 139-143. - ISSN 0017-2421
182
Reforma nie będzie czarodziejską różdżką / Czesław BYWALEC // Gazeta Krakowska. - nr 161 (10254) (1981), s. 4-5. - ISSN 0208-7693
183
Teoria a życie / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 11 (1468) (1980), s. 11. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6178&dirids=1. - ISSN 0591-2369
184
Jak gospodarować czasem wolnym? / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 34 (1491) (1980), s. 1, 6. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6367&dirids=1. - ISSN 0591-2369
185
Dynamicznie czy harmonijnie? / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 3 (1460) (1980), s. 4-5. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6235&dirids=1. - ISSN 0591-2369
186
Starość czeka każdego / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 26 (1483) (1980), s. 9. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6365&dirids=1. - ISSN 0591-2369
187
Przemiany gospodarczo-społeczne w Danii a zatrudnienie obcokrajowców (do 1975 r.) / Czesław BYWALEC // Kapitalizm. - R. 4, nr 3 (1980), s. 137-147. - ISSN 0137-7795
188
Gazeta - dobro materialne czy usługa? = Newspaper - a Commodity or Service? / Czesław BYWALEC // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (1980), s. 59-62. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf. - ISSN 0555-0025
189
Rozwój gospodarczy Krakowa w powojennym 35-leciu (1945-1979) = Economic Development of Cracow in Post-War 35 Years (1945-1979) / Czesław BYWALEC // Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 2/80 (1980), s. 77-89. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
190
O gospodrce - bez tabu / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 45 (1502) (1980), s. 7-8. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6309&dirids=1. - ISSN 0591-2369
191
O dochodach i konsumpcji / Czesław BYWALEC // Życie Literackie. - R. 30, nr 18 (1475) (1980), s. 3. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6221&dirids=1. - ISSN 0591-2369
192
[Recenzja] / Czesław BYWALEC // Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 6 (1505) (1979), s. 84-86. - Rec. pracy: Vaclav Sova: Zivotni uroven a jesji planovani (Poziom życia i jego planowanie), Nakladatelstvi Svoboda, Praha, 1978, s. 383. - ISSN 0438-5403
193
Rozwój konsumpcji i jej badania w Polsce Ludowej = Development of Consumption and its Researches in Polish People's Republic / Czesław BYWALEC // Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 1/69 (1979), s. 41-52. - ISSN 0079-578X
194
Życie kulturalne w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej (1945-1974) / Czesław BYWALEC // Kultura i Społeczeństwo. - T. 22, nr 4 (1978), s. 137-148. - Bibliogr. - ISSN 0023-5172
195
Warunki pracy jako element poziomu życia ludności : (próba badań empirycznych) = Working Conditions as an Element of Living Standards : (Experimental Empirical Studies) / Czesław BYWALEC // Humanizacja Pracy. - nr 4 (1978), s. 3-8. - Summ., rez. - ISSN 0137-3013
196
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977. - 107 s. : il. ; 25 cm
197
W kwestii badania poziomu życia / Czesław BYWALEC // Polityka Społeczna. - nr 5 (41) (1977), s. 36-37. - ISSN 0137-4729
198
Zarys przemian demograficzno-społecznych w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej = An outline of demografic-social changes In Cracow over three decades of people's Poland / Czesław BYWALEC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. 105-121. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
199
Studenci o środowisku naturalnym człowieka / Czesław BYWALEC // Życie Gospodarcze. - nr 27 (1977), s. 11. - ISSN 0137-7299
200
Przemiany uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa po drugiej wojnie światowej / Czesław BYWALEC // Kultura i Społeczeństwo. - t. 20, nr 3 (1976), s. 217-230. - ISSN 0023-5172
201
Przyszłość komunikowania masowego / Czesław BYWALEC // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976), s. 153-155. - Rec. pracy: Magnus U. Hrsg: Massenmedien in der Prognose: Konzepte und Modelle fur Zukunft. Verlag Volker Spiess, Berlin 1974, s. 194. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf. - ISSN 0555-0025
202
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa po II wojnie światowej = Housing Conditions of the Population of Krakow after the Second World War / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976), s. 27-49. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
203
Problematyka dobrobytu społecznego w burżuazyjnej ekonomii politycznej / Czesław BYWALEC // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976), s. 55-77. - Bibliogr.
204
Przemiany poziomu życia ludności Krakowa po II wojnie światowej na tle społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta / Czesław BYWALEC ; Promotor: Zbigniew MISIASZEK. - Kraków, 1976. - 360, [3] k. : il. ; 30 cm
205
Zmiany w spożyciu żywności mieszkańców Krakowa = The Changes in the Food's Consumption by the Inhabitants of Cracow / Czesław BYWALEC // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 1/53 (1975), s. 117-131. - ISSN 0079-578X
206
Organizacje studenckie i społeczno-polityczne / oprac. Czesław BYWALEC, Stanisław MACIEJEWSKI, Jan SZPAK, Roman DOMASZEWICZ // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 111-131
207
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - 96 k. : il. ; 29 cm
208
Czytelnictwo prasy w świetle badań budżetów rodzinnych (na przykładzie m. Krakowa) = Press Readership in the Light of a Family-Budget Survey / Czesław BYWALEC // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 14, nr 1 (1973), s. 83-88. - Rez., summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65871/1973_01.pdf. - ISSN 0555-0025
209
[Recenzja] / Czesław BYWALEC // Handel Wewnętrzny. - R. 19, nr 2 (110) (1973), s. 88-91. - Rec. pracy: Das Zeitbudget der Bevölkerung {Budżet czasu ludności). Praca zbiorowa pod kierownictwem G. Lippolda. Verlag die Wirtschaft, Berlin 1971, ss. 189. (Schriftenreihe Planung und Leitung der Volkswirtschaft, Heft 42).
Planung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus (Planowanie materialnego i kulturalnego poziomu żyda). Praca zbiorowa pod kierownictwem G. Manza. Verlag die Wirtschaft, Berlin 1972, ss. 191. (Planung und Leitung der Volkswirtschaft, Heft 44).
210
Analiza zależności pomiędzy dochodami a wydatkami ludności na żywność : (w oparciu o wyniki badań budżetów rodzinnych w 1969 roku) = An Analysis of Interrelationships between the Income of the Population and Expenditure on Food : (Based upon the Results of the Study of Family Budgets in 1969) / Czesław BYWALEC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972), s. 121-139. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
211
Efektywność ekonomiczna gastronomii miejskiej województwa krakowskiego / Czesław BYWALEC, Zdzisław Pięciak // Przegląd Gastronomiczny. - R. 27, nr 11 (1972), s. 5-8. - ISSN 0033-2119
212
Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim / Czesław BYWALEC, Stanisław CIEŚLA // Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 16, nr 11 (189) (1972), s. 137-142. - ISSN 0508-7414
213
Gastronomia wiejska w Krakowskiem w latach 1961-1970 / Czesław BYWALEC, Zdzisław Pięciak // Przegląd Gastronomiczny. - R. 26, nr 12 (1971), s. 19-20. - ISSN 0033-2119
214
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty sezonowości sprzedaży nawozów sztucznych (na przykładzie woj. krakowskiego) = The Economic and Organizational Aspects of the Seasonal Character of Selling the Fertilizers (as exemplified by the Voivodeship of Kraków) / Czesław BYWALEC // Trybuna Spółdzielcza : miesięcznik problemowy wiejskich organizacji spółdzielczych i kółek rolniczych. - R. 15, nr 5 (163) (1971), s. 58-68. - ISSN 0041-3720
215
Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego / Czesław BYWALEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 48 k. : il. ; 30 cm
216
Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1996 / Czesław BYWALEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 74 k. : il. ; 30 cm
217
Wielowymiarowa analiza poziomu życia ludności w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce / Stanisław WYDYMUS, Czesław BYWALEC, Małgorzata CZERMIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 56 k. : il. ; 30 cm
218
Społeczne efekty rozwoju gospodarczego (na przykładzie Polski). Cz. 1, Terminologia i metodologia badań / Czesław BYWALEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 43 k. : il. ; 30 cm
1
Bywalec C., (2017), Interwencjonizm państwa w sferze konsumpcji - za i przeciw, "Konsumpcja i Rozwój", nr 3 (20), s. 17-23.
2
Bywalec C., (2017), Gospodarstwo domowe: ekonomika, finanse, konsumpcja, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 310 s.
3
Bywalec C., (2014), Dylematy interwencjonizmu państwa w sferze konsumpcji. [W:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 525-532.
4
Bywalec C., (2014), Zróżnicowanie konsumpcji jako wyraz nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie. [W:] Strzelecki Z., Kryńska E., Witkowski J. (red.), Kryzys jakości życia, Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 99-114.
5
Bywalec C., (2012), 100 lat może pożyjemy, ale za co?, "Gazeta Wyborcza", nr 69, s. 16.
6
Bywalec C., (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wyd. 2 zm.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 230, [1] s.
7
Urban K., (2012), Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej: szkice i materiały, Bywalec C. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 341 s.
8
Bywalec C., (2012), Dyplomy na półkę, "Gazeta Wyborcza", nr 15, s. 15.
9
Bywalec C., (2012), Szkolnictwo wyższe - krajobraz po boomie, "Przegląd", nr 25 (651), s. 50-51.
10
Bywalec C., (2012), Polityka konsumpcji, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2, s. 3-17.
11
Bywalec C., (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 296, [1] s.
12
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 837. - 119 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
13
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 818. - 137 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
14
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 839. - 116 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
15
Bywalec C., (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 201, [5] s.
16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - nr 783. - 119 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
17
Bywalec C., (2009), Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie, "Handel Wewnętrzny", R. 55, nr 3 (320), s. 1-10.
18
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - nr 794. - 148 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
19
Bywalec C., (2008), Znieść prace licencjackie, "Przegląd", nr 21 (439), s. 38-40.
20
Bywalec C., (2008), Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 778, s. 5-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/158452475
21
Bywalec C., (2007), Państwo a sfera konsumpcji. [W:] Kusińska A. (red.), Konsumpcja a rozwój gospodarczy, Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. 28-34.
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 742. - 109 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 741. - 117 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
24
Bywalec C., (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 224 s.
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 751. - 103 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
26
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - nr 759. - 172 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 739. - 181 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
28
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 720. - 209 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 716. - 110 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 694. - 128 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
31
Bywalec C., (2006), Finansowanie konsumpcji w Polsce po 1989 roku. [W:] Pomorska A. (red.), Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 293-299.
32
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 723. - 72 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
33
Bywalec C., (2006), Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 r., "Ekonomista", 6, s. 771-789.
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 704. - 94 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - nr 697. - 98 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
36
Bywalec C., (2005), Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12 (171-172), s. 1-17.
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 677. - 185 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
38
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 659. - 189 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 680. - 165 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
40
Bywalec C., (2004), Bezrobocie będzie wzrastać, "Przegląd", nr 20 (229), s. 50-51.
41
Bywalec C., (2004), Nowa Gospodarka a nowa konsumpcja, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 2, s. 113-120.
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 663. - 208 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
43
Bywalec C., (2004), Dochody ludności a proces transformacji gospodarczej w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 1, Finanse publiczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 49-58.
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 664. - 166 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
45
Bywalec C., (2004), Czy program Hausnera ożywi gospodarkę?, "Przegląd", nr 17 (226), s. 52-53.
46
Bywalec C., (2003), Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 2 (501), s. 1-8.
47
Bywalec C., (2003), Poziom życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 621, s. 13-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/16231
48
Bywalec C., (2003), Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 13, s. 16-18.
49
Bywalec C., Rudnicki L., (2002), Konsumpcja, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 272 s.
50
Bywalec C., (2002), Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego. [W:] Orzechowski E. (red.), Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres, Kraków : [Centrum Animacji Kultury], s. 76-84.
51
Bywalec C., (2002), Serwicyzacja konsumpcji w Polsce. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 15-25.
52
Bywalec C., (2001), Konsumpcja epoki postmodernizmu. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 278-290.
53
Bywalec C., (2001), O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie, "Wiadomości Statystyczne", R. 46, nr 9(484), s. 39-41.
54
Bywalec C., (2001), Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych, "Ekonomista", nr 3, s. 375-392.
55
Bywalec C., (2001), Transformacja w portfelach. [W:] Kuczyński W. (red.), Dziesięciolecie Polski Niepodległej : 1989-1999, Warszawa : United Publishers & Productions, s. 480-481.
56
Bywalec C., (2000), Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowowschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej. [W:] Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 110-120.
57
Bywalec C., (1999), Dochody społeczeństwa polskiego w latach 90-tych. [W:] Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia : pamięci Twórcy łódzkiej szkoły finansów Profesorowi Januszowi Chechlińskiemu, T. 1, Łódź : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o., s. 333-350.
58
Bywalec C., Rudnicki L., (1999), Podstawy ekonomiki konsumpcji, Szromnik A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 167 s.
59
Bywalec C., (1999), Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 55 s.
60
Bywalec C., (1999), Polska - UE, czyli my się otwieramy a oni zamykają, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 1, s. 46.
61
Bywalec C., (1999), Mezo- i megaekonomia - nowe wymiary i wyzwania ekonomii : wykład inauguracyjny. [W:] w Krakowie (red.), Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 13-22.
62
Bywalec C., (1999), Polacy nie gęsi swój podręcznik (wreszcie) mają, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 4, s. 38.
63
Bywalec C., (1998), Jaka polityka gospodarcza?, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 9, s. 29.
64
Bywalec C., (1998), Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji. [W:] Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1], Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 13-22.
65
Bywalec C., (1998), Społeczeństwo nieufności, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 35, s. 33.
66
Bywalec C., (1998), Kanony makroekonomii, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 29, s. 33.
67
Bywalec C., (1998), Socjalizm rynkowy czy kapitalizm z ludzką twarzą?, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 16, s. 33.
68
Bywalec C., (1998), Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 53 s.
69
Bywalec C., (1998), Przez Wyszehrad do Brukseli, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 7, s. 58.
70
Dzielecki J., (1998), Dzieje rozwoju, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 9, s. 29.
71
Bywalec C., (1998), Transformacja w budżetach domowych, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 27, s. 21.
72
Bywalec C., (1998), Klasa średnia czyli lwy i lisy, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 47, s. 24.
73
Bywalec C., (1998), Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 51-55.
74
Bywalec C., (1998), Duch kapitalizmu pod strzechą, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 40.
75
Bywalec C., (1998), Pogoń za rentą, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 39, s. 39.
76
Czermińska M., (1997), Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej: analiza taksonometryczna, Prom. Bywalec C., Kraków : , 181, [14] k.
77
Bywalec C., (1997), Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 65-71.
78
Bywalec C., (1997), Świadczenia społeczne w strukturze dochodów społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 144, s. 179-188.
79
Bywalec C., (1996), Transformacja w koszyku, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 36, s. 37-39.
80
Bywalec C., (1996), Konsumpcja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (lata 1989-1994), "Gospodarka Narodowa", nr 10, s. 25-32.
81
Bywalec C., (1996), Einkommen und Konsum im Prozess der Wirtschaftstransformation der Visegrád-Länder (mit besonderer Berücksichtigung Polens), (Research Reports / The Vienne Institute for Comparative Economic Studies (WIIW), Nr. 224), Wien : WIIW, 25 s.
82
Bywalec C., (1996), Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii. [W:] Górka K. (red.), Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy, Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, s. 17-24.
83
Bywalec C., (1996), Dochody ludności krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej, "Gospodarka Narodowa", nr 5, s. 1-6.
84
Bywalec C., (1996), Nie zboczyć z wąskiej ścieżki, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 45, s. 30-32.
85
Bywalec C., (1995), Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93), "Ekonomista", nr 4, s. 681-696.
86
Bywalec C., (1995), Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej: (1989-1993), Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 44 s.
87
Bywalec C., (1995), W pętli paradoksów, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 14, s. 57-59.
88
Bywalec C., (1995), Z portfelem do szkoły, "Życie Gospodarcze", nr 11, s. 32-33.
89
Bywalec C., (1994), [Recenzja], "Życie Gospodarcze", nr 46, s. 57.
90
Bywalec C., (1994), Sport w budżetach rodzin polskich. [W:] Lipiec J. (red.), Logos i etos polskiego olimpizmu, Kraków : Wydawnictwo Naukowe - Fall, Studio FALL, s. 429-438.
91
Bywalec C., (1994), Od kopciuszka do królowej. Cz. (2), "Życie Gospodarcze", nr 16, s. 46-47.
92
Bywalec C., (1994), Trzy lata transformacji. Cz. (1), "Życie Gospodarcze", nr 4, s. 62-63.
93
Bywalec C., (1994), Trzy lata transformacji. Cz. (3), "Życie Gospodarcze", nr 6, s. 62-63.
94
Bywalec C., (1994), [Recenzja], "Życie Gospodarcze", nr 37, s. 41.
95
Bywalec C., (1994), Od kopciuszka do królowej. Cz. (1), "Życie Gospodarcze", nr 15, s. 48-49.
96
Bywalec C., (1994), Gdzie i jak zarabiamy, na co wydajemy?, "Życie Gospodarcze", nr 8, s. 46-47.
97
Bywalec C., (1994), Trzy lata transformacji. Cz. (2), "Życie Gospodarcze", nr 5, s. 62-63.
98
Bywalec C., (1994), Koszty konsumpcji - terra incognita, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 42.
99
Bywalec C., (1993), Ekonomiczne i kulturowe aspekty konsumpcji usług społecznych. [W:] Altkorn J. (red.), Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika, Kraków : Fogra, s. 95-102.
100
Bywalec C., (1993), Między gospodarką a spiżarką, "Życie Gospodarcze", nr 8, s. 10.
101
Bywalec C., (1993), O pożytkach z badań konsumpcji, "Życie Gospodarcze", nr 12, s. 30.
102
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 35, s. 23.
103
Bywalec C., Wydymus S., (1993), Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG, "Gospodarka Narodowa", nr 1 (43), s. 11-14.
104
Bywalec C., (1993), Dramaty wyboru : budżety domowe, "Życie Gospodarcze", nr 19, s. 7.
105
Bywalec C., (1993), Dochody, konsumpcja i poziom życia społeczeństwa polskiego w I fazie transformacji systemowej. [W:] Kramer J. (red.), Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji), Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 51-58.
106
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 44, s. 29.
107
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 42, s. 28.
108
Bywalec C., (1993), Transformacja w portfelach, "Życie Gospodarcze", nr 2, s. 7.
109
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 46, s. 25.
110
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 39, s. 20.
111
Bywalec C., (1993), Mezoekonomia : między mikro a makro, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 26.
112
Bywalec C., (1993), Gospodarstwo domowe, "Życie Gospodarcze", nr 32, s. 23.
113
Bywalec C., (1993), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 30, s. 22.
114
Bywalec C., (1992), Zdrowotność społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych, "Wiadomości Statystyczne", R. 37, nr 5(372), s. 1-5.
115
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 40, s. 6.
116
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 31, s. 7.
117
Bywalec C., (1992), Czas wolny, "Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 34.
118
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 27, s. 8.
119
Bywalec C., (1992), Alokacja zasobów, "Życie Gospodarcze", nr 32, s. 15.
120
Bywalec C., Wydymus S., (1992), Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, "Ekonomista", nr 5-6, s. 669-687.
121
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 18, s. 9.
122
Bywalec C., Rudnicki L., (1992), Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Fajferek A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
123
Bywalec C., (1992), W czasopismach naukowych, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 7.
124
Bywalec C., (1992), Międzynarodowe porównania konsumpcji, "Życie Gospodarcze", nr 42, s. 8.
125
Bywalec C., (1992), Konkurs na najlepszego studenta "Primus inter Pares", "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3(5), s. 19-24.
126
Bywalec C., Wydymus S., (1992), Coraz dalej od Europy, "Życie Gospodarcze", nr 35, s. 7.
127
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 368. - 102 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
128
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 359. - 90 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. - 0208-7944
129
Bywalec C., (1991), Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, (Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 65), Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 187 s.
130
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 350. - 87 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
131
Bywalec C., (1991), Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 359, s. 5-14.
132
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 337. - 59 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
133
Bywalec C., (1991), Rozwój gospodarczy a poziom życia ludności : społeczne aspekty gospodarowania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 191-202; http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/16674/1/015%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf
134
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 353. - 144 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
135
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 349. - 79 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
136
Bywalec C., (1991), Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987, (Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 63), Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK), 185 s.
137
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 379. - 91 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. - 0208-7944
138
Bywalec C., (1991), Poziom i struktura żywienia społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych, "Wiadomości Statystyczne", R. 36, nr 12 (367), s. 23-26.
139
Bywalec C., (1990), Industrializacja Krakowa - przesłanki, przebieg i skutki. [W:] Gumińska M., Delorme A. (red.), Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska; t. 5), Kraków : Polski Klub Ekologiczny, s. 53-60.
140
Bywalec C., (1990), Więcej rynku, ale... nie wszędzie, "Życie Gospodarcze", nr 47, s. 11.
141
Bywalec C., (1990), Usługi społeczne, "Wiadomości Statystyczne", R. 35, nr 12 (355), s. 6-10.
142
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 295. - 179 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
143
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 298. - 86 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. - 0208-7944
144
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 290. - 124 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
145
Bywalec C., (1989), Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 29-43.
146
Bywalec C., (1989), Kraków w latach 1945-1984 : szkic do powojennej historii miasta. [W:] Małecki J. (red.), Z przeszłości Krakowa, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 345-373.
147
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 304. - 148 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
148
Bywalec C., (1989), Funkcje usług niematerialnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 63-78.
149
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 314. - 66 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
150
Bywalec C., (1987), Warunki mieszkaniowe ludności Danii i Polski : studium porównawcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 233, s. 39-58.
151
Bywalec C., (1987), Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1985, "Ekonomista", nr 3, s. 527-567.
152
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
153
Bywalec C., (1986), Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 70), Kraków : [s.n.], 264 s.
154
Bywalec C., (1986), Sposób i jakość życia społeczeństwa polskiego w świetle mierników syntetycznych, "Wiadomości Statystyczne", R. 31, nr 1(295), s. 18-20.
155
Bywalec C., (1986), Rozwój zabezpieczenia społecznego w Danii, "Polityka Społeczna", nr 8 (152), s. 16-17.
156
Bywalec C., (1985), Aktywność zawodowa ludności Danii, "Wiadomości Statystyczne", R. 30, nr 7(289), s. 22-24.
157
Bywalec C., (1985), Poziom i struktura konsumpcji w Danii, "Handel Wewnętrzny", R. 31, nr 4 (177), s. 55-62.
158
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1985), Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji: materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
159
Bywalec C., (1985), Rozwój gospodarczy Danii w latach powojennych, "Gospodarka Planowa", R. 40, 5 (459), s. 347-350.
160
Bywalec C., (1985), Terminologiczne i teoretyczne problemy sfery konsumpcji, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 4/85, s. 53-61.
161
Bywalec C., (1984), Poziom życia ludności jako cel i czynnik wzrostu gospodarki socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 5-25.
162
Bywalec C., (1983), Główne nurty i problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa w latach 1945-1981, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 23-44.
163
Bywalec C., (1983), Tempo wzrostu gospodarczego Polski a dynamika płac, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 97-114.
164
Bywalec C., (1983), Konsumpcja - poziom życia - sposób życia : kontrowersje technologiczne i teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 5-17.
165
Bywalec C., (1982), Rozwój spożycia dóbr i usług socjalno-kulturalnych w Polsce w latach siedemdziesiatych oraz ich finansowanie, "Gospodarka Planowa", R. 37, 4 (432), s. 137-141.
166
Bywalec C., (1982), Rozwój gospodarczy a bezrobocie w Danii po drugiej wojnie światowej (lata 1945-1976), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 165-179; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20783/1/013%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf
167
Bywalec C., (1982), Zmiany w stanie zdrowia ludności Danii i Polski po II Wojnie Światowej (1945-1974) : studium porównawcze, "Studia Demograficzne", nr 3 (69), s. 65-79.
168
Bywalec C., (1982), Inflacja - groźna i nie doceniona, "Życie Literackie", R. 32, nr 39 (1598), s. 3; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6609&dirids=1
169
Bywalec C., (1982), SOS dla reformy, "Życie Literackie", R. 32, nr 32 (1591), s. 11; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6481&dirids=1
170
Bywalec C., (1981), Źródeł patologii społecznej szukajmy w realnej rzeczywistości społecznej, "Gazeta Krakowska", nr 118 (10211), s. 5.
171
Bywalec C., (1981), Polski cud polityczny, "Gazeta Krakowska", nr 85 (10178), s. 1, 3.
172
Bywalec C., (1981), Zdrowie i lecznictwo. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 81-95.
173
Bywalec C., (1981), Przemiany poziomu życia ludności na tle rozwoju gospodarczego Polski Ludowej (lata 1945-1975), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 145, s. 37-59.
174
Andrykiewicz-Feczko Z., Bywalec C., Rudnicki Z., Strzembicki L., (1981), Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej: materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 s.
175
Żurawski Z., Tendaj J., Bywalec C., (1981), Jaki będzie samorząd robotniczy, "Gazeta Krakowska: dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej", nr 52 (10145), s. 1, 2.
176
Bywalec C., (1981), Artykuły przemysłowe. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 21-35.
177
Bywalec C., (1981), Polska inflacja 1981, "Życie Literackie", R. 31, nr 47 (1556), s. 1, 13; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6415&dirids=1
178
Bywalec C., (1981), Cudu nie będzie, zabierzmy się do roboty!, "Gazeta Krakowska", nr 123 (10216), s. 4.
179
Bywalec C., (1981), Reforma to nie zaczarowana różdżka, "Gazeta Krakowska", nr 21 (10114), s. 3.
180
Bywalec C., (1981), Poziom życia ludności i metody jego badania. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 110-120.
181
Bywalec C., (1981), Spożycie w Polsce w latach siedemdziesiątych, "Gospodarka Planowa", R. 36, 3 (421), s. 139-143.
182
Bywalec C., (1981), Reforma nie będzie czarodziejską różdżką, "Gazeta Krakowska", nr 161 (10254), s. 4-5.
183
Bywalec C., (1980), Teoria a życie, "Życie Literackie", R. 30, nr 11 (1468), s. 11; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6178&dirids=1
184
Bywalec C., (1980), Jak gospodarować czasem wolnym?, "Życie Literackie", R. 30, nr 34 (1491), s. 1, 6; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6367&dirids=1
185
Bywalec C., (1980), Dynamicznie czy harmonijnie?, "Życie Literackie", R. 30, nr 3 (1460), s. 4-5; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6235&dirids=1
186
Bywalec C., (1980), Starość czeka każdego, "Życie Literackie", R. 30, nr 26 (1483), s. 9; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6365&dirids=1
187
Bywalec C., (1980), Przemiany gospodarczo-społeczne w Danii a zatrudnienie obcokrajowców (do 1975 r.), "Kapitalizm", R. 4, nr 3, s. 137-147.
188
Bywalec C., (1980), Gazeta - dobro materialne czy usługa?, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 1, s. 59-62; http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf
189
Bywalec C., (1980), Rozwój gospodarczy Krakowa w powojennym 35-leciu (1945-1979), "Problemy Ekonomiczne", R. 19, nr 2/80, s. 77-89.
190
Bywalec C., (1980), O gospodrce - bez tabu, "Życie Literackie", R. 30, nr 45 (1502), s. 7-8; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6309&dirids=1
191
Bywalec C., (1980), O dochodach i konsumpcji, "Życie Literackie", R. 30, nr 18 (1475), s. 3; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6221&dirids=1
192
Bywalec C., (1979), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 25, nr 6 (1505), s. 84-86.
193
Bywalec C., (1979), Rozwój konsumpcji i jej badania w Polsce Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 18, nr 1/69, s. 41-52.
194
Bywalec C., (1978), Życie kulturalne w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej (1945-1974), "Kultura i Społeczeństwo", T. 22, nr 4, s. 137-148.
195
Bywalec C., (1978), Warunki pracy jako element poziomu życia ludności (próba badań empirycznych), "Humanizacja Pracy", nr 4, s. 3-8.
196
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1977), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 107 s.
197
Bywalec C., (1977), W kwestii badania poziomu życia, "Polityka Społeczna", nr 5 (41), s. 36-37.
198
Bywalec C., (1977), Zarys przemian demograficzno-społecznych w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 20, s. 105-121.
199
Bywalec C., (1977), Studenci o środowisku naturalnym człowieka, "Życie Gospodarcze", nr 27, s. 11.
200
Bywalec C., (1976), Przemiany uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa po drugiej wojnie światowej, "Kultura i Społeczeństwo", t. 20, nr 3, s. 217-230.
201
Bywalec C., (1976), Przyszłość komunikowania masowego, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 17, nr 1, s. 153-155; http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf
202
Bywalec C., (1976), Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa po II wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 80, s. 27-49.
203
Bywalec C., (1976), Problematyka dobrobytu społecznego w burżuazyjnej ekonomii politycznej, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 25, s. 55-77.
204
Bywalec C., (1976), Przemiany poziomu życia ludności Krakowa po II wojnie światowej na tle społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta, Prom. Misiaszek Z., Kraków : , 360, [3] k.
205
Bywalec C., (1975), Zmiany w spożyciu żywności mieszkańców Krakowa, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 1/53, s. 117-131.
206
(1975), Organizacje studenckie i społeczno-polityczne. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111-131.
207
Bywalec C., Strzembicki L., (1974), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
208
Bywalec C., (1973), Czytelnictwo prasy w świetle badań budżetów rodzinnych (na przykładzie m. Krakowa), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 14, nr 1, s. 83-88; http://mbc.malopolska.pl/Content/65871/1973_01.pdf
209
Bywalec C., (1973), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 19, nr 2 (110), s. 88-91.
210
Bywalec C., (1972), Analiza zależności pomiędzy dochodami a wydatkami ludności na żywność (w oparciu o wyniki badań budżetów rodzinnych w 1969 roku), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 53, s. 121-139.
211
Bywalec C., Pięciak Z., (1972), Efektywność ekonomiczna gastronomii miejskiej województwa krakowskiego, "Przegląd Gastronomiczny", R. 27, nr 11, s. 5-8.
212
Bywalec C., Cieśla S., (1972), Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim, "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego", R. 16, nr 11 (189), s. 137-142.
213
Bywalec C., Pięciak Z., (1971), Gastronomia wiejska w Krakowskiem w latach 1961-1970, "Przegląd Gastronomiczny", R. 26, nr 12, s. 19-20.
214
Bywalec C., (1971), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty sezonowości sprzedaży nawozów sztucznych (na przykładzie woj. krakowskiego), "Trybuna Spółdzielcza", R. 15, nr 5 (163), s. 58-68.
215
Bywalec C., (1998), Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
216
Bywalec C., (1997), Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1996, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
217
Wydymus S., Bywalec C., Czermińska M., (1993), Wielowymiarowa analiza poziomu życia ludności w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 k.
218
Bywalec C., (1990), Społeczne efekty rozwoju gospodarczego (na przykładzie Polski). Cz. 1, Terminologia i metodologia badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
1
@article{artUEK:2168320071,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Interwencjonizm państwa w sferze konsumpcji - za i przeciw",
journal = "Konsumpcja i Rozwój",
number = "3 (20)",
pages = "17-23",
adress = "",
year = "2017",
}
2
@book{monUEK:2168314313,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Gospodarstwo domowe : ekonomika, finanse, konsumpcja",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-735-6",
}
3
@inbook{fmUEK:2168280471,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dylematy interwencjonizmu państwa w sferze konsumpcji",
booktitle = "Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce",
pages = "525-532",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2163-5",
}
4
@inbook{fmUEK:2168292953,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zróżnicowanie konsumpcji jako wyraz nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie",
booktitle = "Kryzys jakości życia",
pages = "99-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN; Dom Wydawniczy Elipsa",
year = "2014",
url = {},
isbn = "978-83-7151-557-6",
}
5
@article{artnUEK:2168254342,
author = "Czesław Bywalec",
title = "100 lat może pożyjemy, ale za co?",
journal = "Gazeta Wyborcza",
number = "69",
pages = "16",
year = "2012",
}
6
@book{monUEK:2168226641,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ekonomika i finanse gospodarstw domowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-16823-0",
}
7
@book{monUEK:2168238626,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-582-6",
}
8
@article{artnUEK:2168254326,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dyplomy na półkę",
journal = "Gazeta Wyborcza",
number = "15",
pages = "15",
year = "2012",
}
9
@article{artUEK:2168254318,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Szkolnictwo wyższe - krajobraz po boomie",
journal = "Przegląd",
number = "25 (651)",
pages = "50-51",
year = "2012",
}
10
@article{artUEK:2168254098,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polityka konsumpcji",
journal = "Konsumpcja i Rozwój",
number = "2",
pages = "3-17",
year = "2012",
}
11
@book{monUEK:51576,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-255-1618-5",
}
12
@misc{redUEK:2168056982,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
13
@misc{redUEK:2167648073,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
14
@misc{redUEK:2167749251,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
15
@book{monUEK:50739,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ekonomika i finanse gospodarstw domowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15916-0",
}
16
@misc{redUEK:2162065086,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
17
@article{artUEK:50145,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 55, 3 (320)",
pages = "1-10",
year = "2009",
}
18
@misc{redUEK:2161880855,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
19
@article{artUEK:2168254032,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Znieść prace licencjackie",
journal = "Przegląd",
number = "21 (439)",
pages = "38-40",
year = "2008",
}
20
@article{artUEK:50642,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "778",
pages = "5-24",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158452475},
}
21
@inbook{fmUEK:2165778875,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Państwo a sfera konsumpcji",
booktitle = "Konsumpcja a rozwój gospodarczy",
pages = "28-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur",
year = "2007",
isbn = "83-60028-23-0",
}
22
@misc{redUEK:2162209860,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
}
23
@misc{redUEK:2162211576,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
}
24
@book{monUEK:51925,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-15300-7",
}
25
@misc{redUEK:2162131755,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
}
26
@misc{redUEK:2162126709,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
27
@misc{redUEK:2162993260,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
}
28
@misc{redUEK:2166562517,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
29
@misc{redUEK:2166204358,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
30
@misc{redUEK:2166523753,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
}
31
@inbook{mkaUEK:2165769025,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Finansowanie konsumpcji w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006",
pages = "293-299",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2559-0",
}
32
@misc{redUEK:2166507953,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
33
@article{artUEK:51914,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 r.",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "771-789",
year = "2006",
}
34
@misc{redUEK:2166638942,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
}
35
@misc{redUEK:2166204098,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
36
@article{artUEK:52456,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "11-12 (171-172)",
pages = "1-17",
year = "2005",
}
37
@misc{redUEK:2166555575,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
38
@misc{redUEK:2166668186,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
39
@misc{redUEK:2166498773,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
40
@article{artUEK:2168253952,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Bezrobocie będzie wzrastać",
journal = "Przegląd",
number = "20 (229)",
pages = "50-51",
year = "2004",
}
41
@article{artUEK:52251,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nowa Gospodarka a nowa konsumpcja",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "179, t. 2",
pages = "113-120",
year = "2004",
}
42
@misc{redUEK:2168220562,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
43
@inbook{mkaUEK:2166361721,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dochody ludności a proces transformacji gospodarczej w Polsce",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne",
pages = "49-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-226-X",
}
44
@misc{redUEK:2168220672,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
45
@article{artUEK:2168253996,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Czy program Hausnera ożywi gospodarkę?",
journal = "Przegląd",
number = "17 (226)",
pages = "52-53",
year = "2004",
}
46
@article{artUEK:2168224234,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "2 (501)",
pages = "1-8",
year = "2003",
}
47
@article{artUEK:2166193446,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia społeczeństw Europy Środkowowschodniej w świetle wskaźników trwania życia ludzkiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "621",
pages = "13-21",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16231},
}
48
@article{artUEK:2168240880,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "13",
pages = "16-18",
year = "2003",
}
49
@book{monUEK:2168238812,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Konsumpcja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1390-5",
}
50
@inbook{mkaUEK:2168238878,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego",
booktitle = "Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres",
pages = "76-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Animacji Kultury",
year = "2002",
isbn = "83-7010-166-8",
}
51
@inbook{mkaUEK:2168237334,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Serwicyzacja konsumpcji w Polsce",
booktitle = "Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka",
pages = "15-25",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
isbn = "83-915693-0-6",
}
52
@inbook{fmUEK:2168223480,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja epoki postmodernizmu",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "278-290",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
53
@article{artUEK:2168241478,
author = "Czesław Bywalec",
title = "O istocie i klasyfikacji usług - polemicznie",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 46, 9(484)",
pages = "39-41",
year = "2001",
}
54
@article{artUEK:2168231862,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "375-392",
year = "2001",
}
55
@inbook{fksUEK:2168243616,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja w portfelach",
booktitle = "Dziesięciolecie Polski Niepodległej : 1989-1999",
pages = "480-481",
adress = "Warszawa",
publisher = "United Publishers & Productions",
year = "2001",
isbn = "83-85794-44-1",
}
56
@inbook{mkaUEK:2168244010,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowowschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej",
booktitle = "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe",
pages = "110-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2000",
isbn = "83-7244-144-8",
}
57
@inbook{fmUEK:2168254104,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dochody społeczeństwa polskiego w latach 90-tych",
booktitle = "Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia : pamięci Twórcy łódzkiej szkoły finansów Profesorowi Januszowi Chechlińskiemu. T. 1",
pages = "333-350",
adress = "Łódź",
publisher = "Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o.",
year = "1999",
isbn = "83-86840-81-1",
}
58
@book{monUEK:2168238818,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Podstawy ekonomiki konsumpcji",
editor = Szromnik Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-98-4",
}
59
@book{skrUEK:2168238856,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-040-2",
}
60
@article{recUEK:2168242174,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polska - UE, czyli my się otwieramy a oni zamykają",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "1",
pages = "46",
year = "1999",
}
61
@inbook{fksUEK:2168242490,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Mezo- i megaekonomia - nowe wymiary i wyzwania ekonomii : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000",
pages = "13-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-034-8",
}
62
@article{recUEK:2168242178,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polacy nie gęsi swój podręcznik (wreszcie) mają",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "4",
pages = "38",
year = "1999",
}
63
@article{recUEK:2168242050,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Jaka polityka gospodarcza?",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "9",
pages = "29",
year = "1998",
}
64
@inbook{mkaUEK:2168233868,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji",
booktitle = "Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]",
pages = "13-22",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1998",
isbn = "83-908267-2-0",
}
65
@article{artUEK:2168242146,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczeństwo nieufności",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "35",
pages = "33",
year = "1998",
}
66
@article{artUEK:2168242138,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Kanony makroekonomii",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "29",
pages = "33",
year = "1998",
}
67
@article{artUEK:2168242046,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Socjalizm rynkowy czy kapitalizm z ludzką twarzą?",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "16",
pages = "33",
year = "1998",
}
68
@book{skrUEK:2168238830,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-81-X",
}
69
@article{recUEK:2168242042,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przez Wyszehrad do Brukseli",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "7",
pages = "58",
year = "1998",
}
70
@article{recUEK:2168242048,
author = "Jan Dzielecki",
title = "Dzieje rozwoju",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "9",
pages = "29",
year = "1998",
}
71
@article{recUEK:2168242134,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja w budżetach domowych",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "27",
pages = "21",
year = "1998",
}
72
@article{recUEK:2168242162,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Klasa średnia czyli lwy i lisy",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "47",
pages = "24",
year = "1998",
}
73
@inbook{fmUEK:2168226108,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "51-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
74
@article{recUEK:2168242170,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Duch kapitalizmu pod strzechą",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "51/52",
pages = "40",
year = "1998",
}
75
@article{recUEK:2168242148,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Pogoń za rentą",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "39",
pages = "39",
year = "1998",
}
76
@unpublished{drUEK:2168244806,
author = "Małgorzata Czermińska",
title = "Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej : analiza taksonometryczna",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
77
@article{artUEK:2168227134,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7-8",
pages = "65-71",
year = "1997",
}
78
@article{artUEK:2168241208,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Świadczenia społeczne w strukturze dochodów społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "144",
pages = "179-188",
adress = "",
year = "1997",
}
79
@article{artUEK:2168241912,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja w koszyku",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "36",
pages = "37-39",
year = "1996",
}
80
@article{artUEK:2168231626,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (lata 1989-1994)",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "10",
pages = "25-32",
year = "1996",
}
81
@book{swUEK:2168238860,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Einkommen und Konsum im Prozess der Wirtschaftstransformation der Visegrád-Länder (mit besonderer Berücksichtigung Polens)",
adress = "Wien",
publisher = "WIIW",
year = "1996",
issn = "1025-8930",
}
82
@inbook{fmUEK:2168238834,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii",
booktitle = "Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy",
pages = "17-24",
adress = "Kraków",
publisher = "AE Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1996",
isbn = "83-86439-80-7",
}
83
@article{artUEK:2168231780,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dochody ludności krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5",
pages = "1-6",
year = "1996",
}
84
@article{artUEK:2168241914,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Nie zboczyć z wąskiej ścieżki",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "45",
pages = "30-32",
year = "1996",
}
85
@article{artUEK:2168227852,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93)",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "681-696",
year = "1995",
}
86
@book{monUEK:2168240876,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej : (1989-1993)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych",
year = "1995",
issn = "",
}
87
@article{artUEK:2168271306,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W pętli paradoksów",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "14",
pages = "57-59",
year = "1995",
}
88
@article{artUEK:2168227880,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Z portfelem do szkoły",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "11",
pages = "32-33",
year = "1995",
}
89
@article{recUEK:2168242200,
author = "Czesław Bywalec",
title = "[Recenzja]",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "46",
pages = "57",
year = "1994",
}
90
@inbook{fmUEK:2168254064,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Sport w budżetach rodzin polskich",
booktitle = "Logos i etos polskiego olimpizmu",
pages = "429-438",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe - Fall, Studio FALL",
year = "1994",
isbn = "83-86505-07-9",
}
91
@article{artUEK:2168227896,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Od kopciuszka do królowej",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "16",
pages = "46-47",
year = "1994",
}
92
@article{artUEK:2168227892,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Trzy lata transformacji",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "4",
pages = "62-63",
year = "1994",
}
93
@article{artUEK:2168227900,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Trzy lata transformacji",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "6",
pages = "62-63",
year = "1994",
}
94
@article{recUEK:2168227932,
author = "Czesław Bywalec",
title = "[Recenzja]",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "37",
pages = "41",
year = "1994",
}
95
@article{artUEK:2168227894,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Od kopciuszka do królowej",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "15",
pages = "48-49",
year = "1994",
}
96
@article{artUEK:2168227902,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Gdzie i jak zarabiamy, na co wydajemy?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "8",
pages = "46-47",
year = "1994",
}
97
@article{artUEK:2168227898,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Trzy lata transformacji",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "5",
pages = "62-63",
year = "1994",
}
98
@article{artUEK:2168227906,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Koszty konsumpcji - terra incognita",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "10",
pages = "42",
year = "1994",
}
99
@inbook{fmUEK:2168242320,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ekonomiczne i kulturowe aspekty konsumpcji usług społecznych",
booktitle = "Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika",
pages = "95-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1993",
isbn = "83-85719-02-4",
}
100
@article{artUEK:2168229064,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Między gospodarką a spiżarką",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "8",
pages = "10",
year = "1993",
}
101
@article{recUEK:2168242212,
author = "Czesław Bywalec",
title = "O pożytkach z badań konsumpcji",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "12",
pages = "30",
year = "1993",
}
102
@misc{varUEK:2168229098,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "35",
pages = "23",
year = "1993",
}
103
@article{artUEK:2168240590,
author = "Czesław Bywalec and Stanisław Wydymus",
title = "Społeczne aspekty procesów integracyjnych krajów EWG",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "1 (43)",
pages = "11-14",
year = "1993",
}
104
@article{artUEK:2168229074,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dramaty wyboru : budżety domowe",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "19",
pages = "7",
year = "1993",
}
105
@inbook{mkaUEK:2168244524,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dochody, konsumpcja i poziom życia społeczeństwa polskiego w I fazie transformacji systemowej",
booktitle = "Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji)",
pages = "51-58",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1993",
}
106
@misc{varUEK:2168229114,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "44",
pages = "29",
year = "1993",
}
107
@misc{varUEK:2168229110,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "42",
pages = "28",
year = "1993",
}
108
@article{artUEK:2168229060,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja w portfelach",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "2",
pages = "7",
year = "1993",
}
109
@misc{varUEK:2168229118,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "46",
pages = "25",
year = "1993",
}
110
@misc{varUEK:2168229102,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "39",
pages = "20",
year = "1993",
}
111
@article{artUEK:2168229082,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Mezoekonomia : między mikro a makro",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "26",
year = "1993",
}
112
@article{recUEK:2168229094,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Gospodarstwo domowe",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "32",
pages = "23",
year = "1993",
}
113
@misc{varUEK:2168229092,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "30",
pages = "22",
year = "1993",
}
114
@article{artUEK:2168241522,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zdrowotność społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 37, 5(372)",
pages = "1-5",
year = "1992",
}
115
@misc{varUEK:2168229196,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "40",
pages = "6",
year = "1992",
}
116
@misc{varUEK:2168229186,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "31",
pages = "7",
year = "1992",
}
117
@article{recUEK:2168229058,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Czas wolny",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "51/52",
pages = "34",
year = "1992",
}
118
@misc{varUEK:2168229184,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "27",
pages = "8",
year = "1992",
}
119
@article{recUEK:2168229188,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Alokacja zasobów",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "32",
pages = "15",
year = "1992",
}
120
@article{artUEK:2168240574,
author = "Czesław Bywalec and Stanisław Wydymus",
title = "Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej",
journal = "Ekonomista",
number = "5-6",
pages = "669-687",
year = "1992",
}
121
@misc{varUEK:2168229214,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "18",
pages = "9",
year = "1992",
}
122
@book{monUEK:2168238828,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
123
@misc{varUEK:2168229230,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W czasopismach naukowych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "7",
year = "1992",
}
124
@article{recUEK:2168229198,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Międzynarodowe porównania konsumpcji",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "42",
pages = "8",
year = "1992",
}
125
@misc{varUEK:2168344186,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konkurs na najlepszego studenta Primus inter Pares",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3(5)",
pages = "19-24",
year = "1992",
}
126
@article{artUEK:2168229192,
author = "Czesław Bywalec and Stanisław Wydymus",
title = "Coraz dalej od Europy",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "35",
pages = "7",
year = "1992",
}
127
@misc{redUEK:2168237978,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
128
@misc{redUEK:2168235600,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
129
@book{monUEK:2168240634,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK)",
year = "1991",
issn = "0239-7498",
}
130
@misc{redUEK:2168246698,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
131
@article{artUEK:2168235602,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "359",
pages = "5-14",
year = "1991",
}
132
@misc{redUEK:2168276231,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
133
@article{artUEK:2168240786,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój gospodarczy a poziom życia ludności : społeczne aspekty gospodarowania",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 4",
pages = "191-202",
year = "1991",
url = {http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/16674/1/015%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf},
}
134
@misc{redUEK:2168246702,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
135
@misc{redUEK:2168259652,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
136
@book{monUEK:2168240874,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK)",
year = "1991",
issn = "0239-7498",
}
137
@misc{redUEK:2168237030,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
138
@article{artUEK:2168241462,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom i struktura żywienia społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 36, 12 (367)",
pages = "23-26",
year = "1991",
}
139
@inbook{fmUEK:2168239016,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Industrializacja Krakowa - przesłanki, przebieg i skutki",
booktitle = "Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta",
pages = "53-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Polski Klub Ekologiczny",
year = "1990",
issn = "0860-4045",
}
140
@article{artUEK:2168229276,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Więcej rynku, ale... nie wszędzie",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "47",
pages = "11",
year = "1990",
}
141
@article{artUEK:2168241448,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Usługi społeczne",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 35, 12 (355)",
pages = "6-10",
year = "1990",
}
142
@misc{redUEK:2168244254,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
143
@misc{redUEK:2168235324,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
144
@misc{redUEK:2168235022,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
145
@article{artUEK:2168226825,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "29-43",
year = "1989",
}
146
@inbook{fmUEK:2166232982,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Kraków w latach 1945-1984 : szkic do powojennej historii miasta",
booktitle = "Z przeszłości Krakowa",
pages = "345-373",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-09645-4",
}
147
@misc{redUEK:2168246680,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
148
@article{artUEK:2168246668,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Funkcje usług niematerialnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "63-78",
year = "1989",
}
149
@misc{redUEK:2168235036,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
150
@article{artUEK:2168261350,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności Danii i Polski : studium porównawcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "233",
pages = "39-58",
year = "1987",
}
151
@article{artUEK:2168240564,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1985",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "527-567",
year = "1987",
}
152
@book{ksiUEK:2168316005,
author = "Kazimierz Baścik and Jacek Bazarnik and Czesław Bywalec and Tadeusz Grabiński and Halina Gwiżdż and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Jan Karwowski and Józefa Kramer and Janusz Marak and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Józef Sala and Leszek Strzembicki and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Grażyna Światowy and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
153
@book{monUEK:2168238814,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1986",
issn = "0209-1674",
}
154
@article{artUEK:2168241396,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Sposób i jakość życia społeczeństwa polskiego w świetle mierników syntetycznych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 31, 1(295)",
pages = "18-20",
year = "1986",
}
155
@article{artUEK:2168241230,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój zabezpieczenia społecznego w Danii",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "8 (152)",
pages = "16-17",
year = "1986",
}
156
@article{artUEK:2168241322,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Aktywność zawodowa ludności Danii",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 30, 7(289)",
pages = "22-24",
year = "1985",
}
157
@article{artUEK:2168240852,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom i struktura konsumpcji w Danii",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 31, 4 (177)",
pages = "55-62",
year = "1985",
}
158
@book{skrUEK:2168238820,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
159
@article{artUEK:2168241304,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój gospodarczy Danii w latach powojennych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 40, 5 (459)",
pages = "347-350",
year = "1985",
}
160
@article{artUEK:2168231762,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Terminologiczne i teoretyczne problemy sfery konsumpcji",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 4/85",
pages = "53-61",
year = "1985",
}
161
@article{artUEK:2168236566,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia ludności jako cel i czynnik wzrostu gospodarki socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "5-25",
year = "1984",
}
162
@article{artUEK:2168250328,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Główne nurty i problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa w latach 1945-1981",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "23-44",
year = "1983",
}
163
@article{artUEK:2168283829,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Tempo wzrostu gospodarczego Polski a dynamika płac",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 26",
pages = "97-114",
year = "1983",
}
164
@article{artUEK:2168229426,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Konsumpcja - poziom życia - sposób życia : kontrowersje technologiczne i teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "5-17",
year = "1983",
}
165
@article{artUEK:2168241308,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój spożycia dóbr i usług socjalno-kulturalnych w Polsce w latach siedemdziesiatych oraz ich finansowanie",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 37, 4 (432)",
pages = "137-141",
year = "1982",
}
166
@article{artUEK:2168240756,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój gospodarczy a bezrobocie w Danii po drugiej wojnie światowej (lata 1945-1976)",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 1",
pages = "165-179",
year = "1982",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20783/1/013%20CZES%C5%81AW%20BYWALEC.pdf},
}
167
@article{artUEK:2168240872,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zmiany w stanie zdrowia ludności Danii i Polski po II Wojnie Światowej (1945-1974) : studium porównawcze",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "3 (69)",
pages = "65-79",
year = "1982",
}
168
@article{artUEK:2168240434,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Inflacja - groźna i nie doceniona",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 32, 39 (1598)",
pages = "3",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6609&dirids=1},
}
169
@article{artUEK:2168240432,
author = "Czesław Bywalec",
title = "SOS dla reformy",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 32, 32 (1591)",
pages = "11",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6481&dirids=1},
}
170
@article{artUEK:2168243626,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Źródeł patologii społecznej szukajmy w realnej rzeczywistości społecznej",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "118 (10211)",
pages = "5",
year = "1981",
}
171
@article{artUEK:2168242264,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polski cud polityczny",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "85 (10178)",
pages = "1, 3",
year = "1981",
}
172
@inbook{fskrUEK:2168291739,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zdrowie i lecznictwo",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "81-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
173
@article{artUEK:2168234324,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przemiany poziomu życia ludności na tle rozwoju gospodarczego Polski Ludowej (lata 1945-1975)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "145",
pages = "37-59",
year = "1981",
}
174
@book{skrUEK:2168345304,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko and Czesław Bywalec and Zbigniew Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
175
@misc{gwdUEK:2168242248,
author = "Zbigniew Żurawski and Jerzy Tendaj and Czesław Bywalec",
title = "Jaki będzie samorząd robotniczy",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "52 (10145)",
pages = "1, 2",
year = "1981",
}
176
@inbook{fskrUEK:2168291725,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Artykuły przemysłowe",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "21-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
177
@article{artUEK:2168240430,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Polska inflacja 1981",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 31, 47 (1556)",
pages = "1, 13",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6415&dirids=1},
}
178
@article{artUEK:2168243628,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Cudu nie będzie, zabierzmy się do roboty!",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "123 (10216)",
pages = "4",
year = "1981",
}
179
@article{artUEK:2168242228,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Reforma to nie zaczarowana różdżka",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "21 (10114)",
pages = "3",
year = "1981",
}
180
@inbook{fskrUEK:2168291743,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Poziom życia ludności i metody jego badania",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "110-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
181
@article{artUEK:2168241310,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Spożycie w Polsce w latach siedemdziesiątych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 36, 3 (421)",
pages = "139-143",
year = "1981",
}
182
@article{artUEK:2168243640,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Reforma nie będzie czarodziejską różdżką",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "161 (10254)",
pages = "4-5",
year = "1981",
}
183
@article{artUEK:2168240420,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Teoria a życie",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 11 (1468)",
pages = "11",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6178&dirids=1},
}
184
@article{artUEK:2168240418,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Jak gospodarować czasem wolnym?",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 34 (1491)",
pages = "1, 6",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6367&dirids=1},
}
185
@article{artUEK:2168240422,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Dynamicznie czy harmonijnie?",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 3 (1460)",
pages = "4-5",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6235&dirids=1},
}
186
@article{artUEK:2168240426,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Starość czeka każdego",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 26 (1483)",
pages = "9",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6365&dirids=1},
}
187
@article{artUEK:2168254040,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przemiany gospodarczo-społeczne w Danii a zatrudnienie obcokrajowców (do 1975 r.)",
journal = "Kapitalizm",
number = "R. 4, 3",
pages = "137-147",
year = "1980",
}
188
@article{artUEK:2168240646,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Gazeta - dobro materialne czy usługa?",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 1",
pages = "59-62",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf},
}
189
@article{artUEK:2168228170,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój gospodarczy Krakowa w powojennym 35-leciu (1945-1979)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 19, 2/80",
pages = "77-89",
year = "1980",
}
190
@article{artUEK:2168240428,
author = "Czesław Bywalec",
title = "O gospodrce - bez tabu",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 45 (1502)",
pages = "7-8",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6309&dirids=1},
}
191
@article{artUEK:2168240424,
author = "Czesław Bywalec",
title = "O dochodach i konsumpcji",
journal = "Życie Literackie",
number = "R. 30, 18 (1475)",
pages = "3",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6221&dirids=1},
}
192
@article{recUEK:2168337903,
author = "Czesław Bywalec",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 25, 6 (1505)",
pages = "84-86",
year = "1979",
}
193
@article{artUEK:2168228114,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Rozwój konsumpcji i jej badania w Polsce Ludowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 18, 1/69",
pages = "41-52",
year = "1979",
}
194
@article{artUEK:2168240890,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Życie kulturalne w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej (1945-1974)",
journal = "Kultura i Społeczeństwo",
number = "T. 22, 4",
pages = "137-148",
year = "1978",
}
195
@article{artUEK:2168241524,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Warunki pracy jako element poziomu życia ludności : (próba badań empirycznych)",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "4",
pages = "3-8",
year = "1978",
}
196
@book{skrUEK:2168238822,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "PPN-D przy Akademii Ekonomicznej",
year = "1977",
}
197
@misc{varUEK:2168241242,
author = "Czesław Bywalec",
title = "W kwestii badania poziomu życia",
booktitle = "Polityka Społeczna",
number = "5 (41)",
pages = "36-37",
year = "1977",
}
198
@article{artUEK:2168248630,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zarys przemian demograficzno-społecznych w Krakowie w trzydziestoleciu Polski Ludowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 20",
pages = "105-121",
year = "1977",
}
199
@misc{varUEK:2168241164,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Studenci o środowisku naturalnym człowieka",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "27",
pages = "11",
year = "1977",
}
200
@article{artUEK:2168240886,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przemiany uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa po drugiej wojnie światowej",
journal = "Kultura i Społeczeństwo",
number = "t. 20, 3",
pages = "217-230",
year = "1976",
}
201
@article{recUEK:2168349260,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przyszłość komunikowania masowego",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 17, 1",
pages = "153-155",
year = "1976",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf},
}
202
@article{artUEK:2168251108,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa po II wojnie światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "80",
pages = "27-49",
year = "1976",
}
203
@article{artUEK:2168240718,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Problematyka dobrobytu społecznego w burżuazyjnej ekonomii politycznej",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "25",
pages = "55-77",
year = "1976",
}
204
@unpublished{drUEK:2168241100,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Przemiany poziomu życia ludności Krakowa po II wojnie światowej na tle społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
205
@article{artUEK:2168226715,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Zmiany w spożyciu żywności mieszkańców Krakowa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 1/53",
pages = "117-131",
year = "1975",
}
206
@inbook{fmUEK:2168242600,
title = "Organizacje studenckie i społeczno-polityczne",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "111-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
207
@book{skrUEK:2168241098,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Strzembicki",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
208
@article{artUEK:2168240644,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Czytelnictwo prasy w świetle badań budżetów rodzinnych (na przykładzie m. Krakowa)",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 14, 1",
pages = "83-88",
year = "1973",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65871/1973_01.pdf},
}
209
@article{recUEK:2168337685,
author = "Czesław Bywalec",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 19, 2 (110)",
pages = "88-91",
year = "1973",
}
210
@article{artUEK:2168249900,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Analiza zależności pomiędzy dochodami a wydatkami ludności na żywność : (w oparciu o wyniki badań budżetów rodzinnych w 1969 roku)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "53",
pages = "121-139",
year = "1972",
}
211
@article{artUEK:2168240638,
author = "Czesław Bywalec and Zdzisław Pięciak",
title = "Efektywność ekonomiczna gastronomii miejskiej województwa krakowskiego",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 27, 11",
pages = "5-8",
year = "1972",
}
212
@article{artUEK:2168240642,
author = "Czesław Bywalec and Stanisław Cieśla",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim",
journal = "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego",
number = "R. 16, 11 (189)",
pages = "137-142",
year = "1972",
}
213
@article{artUEK:2168240636,
author = "Czesław Bywalec and Zdzisław Pięciak",
title = "Gastronomia wiejska w Krakowskiem w latach 1961-1970",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 26, 12",
pages = "19-20",
year = "1971",
}
214
@article{artUEK:2168240632,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Ekonomiczne i organizacyjne aspekty sezonowości sprzedaży nawozów sztucznych (na przykładzie woj. krakowskiego)",
journal = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "R. 15, 5 (163)",
pages = "58-68",
year = "1971",
}
215
@unpublished{UEK:2168241810,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
216
@unpublished{UEK:2168241802,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1996",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
217
@unpublished{UEK:2168241798,
author = "Stanisław Wydymus and Czesław Bywalec and Małgorzata Czermińska",
title = "Wielowymiarowa analiza poziomu życia ludności w krajach Wspólnoty Europejskiej i w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
218
@unpublished{UEK:2168241796,
author = "Czesław Bywalec",
title = "Społeczne efekty rozwoju gospodarczego (na przykładzie Polski)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}