Publications of the selected author

1

Author:
Sabah K. M. Amin
Title:
Management Accounting in Developed Countries and its Uses in Iraqi Industrial Sector
Publisher address:
Kraków: , 1993
Physical description:
241 k.: il.; 30 cm + Autoreferat w jęz. pol. 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/785
Nr:
2168312685
doctoral dissertation
2

Title:
Względność wartości informacyjnej wyniku finansowego
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
226 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/746
Nr:
2168312621
doctoral dissertation
3

Author:
Ismail Yahya] [Mahdi
Title:
[Stymulacyjna i kontrolna funkcja rachunku kosztów w realizacji zasady gospodarności państwowych przedsiębiorstw przemysłowych w Iraku]
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
k. nlb.: il.; 40 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/483
Nr:
2168309981
doctoral dissertation
4

Author:
Ismail Yahya Mahdi
Title:
Stymulacyjna i kontrolna funkcja rachunku kosztów w realizacji zasady gospodarności państwowych przedsiębiorstw przemysłowych w Iraku
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
VI, 272, VIII k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/482
Nr:
2168309917
doctoral dissertation
5

Author:
Title:
Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
VIII, 305 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/880
Nr:
2168284771
doctoral dissertation
6

Title:
Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
252 k. [w tym k. złoż.]: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/876
Nr:
2168313005
doctoral dissertation
1
Management Accounting in Developed Countries and its Uses in Iraqi Industrial Sector / Sabah K.M. Amin ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1993. - 241 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat w jęz. pol. 17 k. - Bibliogr.
2
Względność wartości informacyjnej wyniku finansowego / Wiesław SAMITOWSKI ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1986. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
[Stymulacyjna i kontrolna funkcja rachunku kosztów w realizacji zasady gospodarności państwowych przedsiębiorstw przemysłowych w Iraku] : [aneks] / Ismail Yahya Mahdi ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1985. - k. nlb. : il. ; 40 cm. - Bibliogr.
4
Stymulacyjna i kontrolna funkcja rachunku kosztów w realizacji zasady gospodarności państwowych przedsiębiorstw przemysłowych w Iraku / Ismail Yahya Mahdi ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1985. - VI, 272, VIII k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym / Danuta KRZYWDA ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1982. - VIII, 305 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym / Stanisława SADOWSKA ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1982. - 252 k. [w tym k. złoż.] : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Amin S., (1993), Management Accounting in Developed Countries and its Uses in Iraqi Industrial Sector, Prom. Burzym E., Kraków : , 241 k.
2
Samitowski W., (1986), Względność wartości informacyjnej wyniku finansowego, Prom. Burzym E., Kraków : , 226 k.
3
[Mahdi I., (1985), [Stymulacyjna i kontrolna funkcja rachunku kosztów w realizacji zasady gospodarności państwowych przedsiębiorstw przemysłowych w Iraku]: [aneks], Prom. [Burzym E., Kraków : , k. nlb.
4
Mahdi I., (1985), Stymulacyjna i kontrolna funkcja rachunku kosztów w realizacji zasady gospodarności państwowych przedsiębiorstw przemysłowych w Iraku, Prom. Burzym E., Kraków : , VI, 272, VIII k.
5
Krzywda D., (1982), Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym, Prom. Burzym E., Kraków : , VIII, 305 k.
6
Sadowska S., (1982), Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym, Prom. Burzym E., Kraków : , 252 k. [w tym k. złoż.]
1
@unpublished{UEK:2168312685,
author = "Sabah K. M. Amin",
title = "Management Accounting in Developed Countries and its Uses in Iraqi Industrial Sector",
adress = "Kraków",
year = "1993",
}
2
@unpublished{UEK:2168312621,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Względność wartości informacyjnej wyniku finansowego",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
3
@unpublished{UEK:2168309981,
author = "Ismail Yahya] [Mahdi",
title = "[Stymulacyjna i kontrolna funkcja rachunku kosztów w realizacji zasady gospodarności państwowych przedsiębiorstw przemysłowych w Iraku]",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
4
@unpublished{UEK:2168309917,
author = "Ismail Yahya Mahdi",
title = "Stymulacyjna i kontrolna funkcja rachunku kosztów w realizacji zasady gospodarności państwowych przedsiębiorstw przemysłowych w Iraku",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
5
@unpublished{UEK:2168284771,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
6
@unpublished{UEK:2168313005,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}