Publications of the selected author
1

Author:
Jacek Ślusarczyk , Bartosz Szydłowski , Piotr Augustyniak , Jacek Filek , Joanna Ejsmont , Jerzy Bukowski , Janina Filek , Łukasz Kołoczek , Magdalena M. Baran , Henryk Woźniakowski , Anna Szybist
Title:
[Dyskusja]
Source:
Wyspiański / Zbudź się, Polaku / koncepcja tomu i red. Piotr AUGUSTYNIAK - Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017, s. 175-189
ISBN:
978-83-7453-487-1
Nr:
2168348540
voice in discussion / interview
See main document
2

Author:
Title:
Udany maraton dziedzictwa
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (74), s. 27
Access mode:
Nr:
2168343748
varia
3

Author:
Title:
Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego = Interpersonal Space in Fyodor Dostoyevsky's Novels
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016) , s. 17-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309329
article
4

Author:
Title:
"Piekło to są inni" : Sartrowski świat nienawiści
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 99-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301735
chapter in textbook
See main document
5

Author:
Title:
Co tkwi w polskiej duszy?
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 12
Access mode:
Nr:
2168298933
unreviewed article
6

Author:
Title:
Od absurdu do buntu : Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 91-98 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301733
chapter in textbook
See main document
7

Author:
Title:
Adam Węgrzecki, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224
Source:
Ruch Filozoficzny. - t. 71, nr 3 (2015) , s. 163-166
Nr:
2168308907
review
8

Author:
Title:
O co spierają się komunitaryści z liberałami?
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 13-14
Access mode:
Nr:
2168298935
unreviewed article
9

Author:
Title:
Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - "rozporządzalność"
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 82-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301731
chapter in textbook
See main document
10

Author:
Title:
Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem
Source:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK, s. 36-46 - Bibliogr.
Signature:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301657
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Author:
Title:
Z logiką absurdu w piekło egzystencji
Source:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK, s. 51-60 - Bibliogr.
Signature:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291427
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Title:
Bez filozofii nie ma ekonomii
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (51) (2012) , s. 24-25
Access mode:
Nr:
2168275187
unreviewed article
13

Author:
Title:
Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK, s. 50-59
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261746
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Dla jakich celów warto myśleć?
Source:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 43-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227720
chapter in academic script
See main document
15

Author:
Title:
Inni, piekło i dziurka od klucza
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK, s. 49-56
Research program:
82/KFil/1/2010/S/580
Signature:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325571
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (32), s. 44
Access mode:
Nr:
2168274601
varia
17

Title:
Katedra budząca zdziwienie
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (31) (2009) , s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168274455
unreviewed article
18

Author:
Title:
Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 10
Access mode:
Nr:
2166738206
unreviewed article
19

Author:
Title:
Schelerowski zwrot ku miłości
Source:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 121-130
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165699778
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera = Phenomenology and Good Mysticism in Late Tischner
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006) , s. 23-30. - Summ.
Access mode:
Nr:
52736
article
21

Author:
Title:
Filozofowie o godnym życiu
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
36 s.; 23 cm
ISBN:
83-7252-027-5
Nr:
2168247980
monograph
22

Author:
Title:
Marcelowska rozporządzalność = Marcelian Disposability
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 576 (2002) , s. 73-80. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168231454
article
23

Author:
Jerzy Bukowski , Roman Hnatowicz , Wojciech Pęgiel
Title:
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Oficyna Cracovia, 2002
Physical description:
13 s.: il.; 21 cm.
ISBN:
83-7188-583-0
Nr:
2168320285
book
24

Author:
Title:
Filozofowie o godnym życiu
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Physical description:
36 s.; 23 cm
ISBN:
83-7252-027-5
Nr:
2168247992
monograph
25

Author:
Conference:
II Ogólnopolska Konferencja: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku, Kraków, Polska, od 1999-04-15 do 1999-04-16
Title:
Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych
Source:
Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999, s. 179-187
Series:
(Problemy Studiów Nauczycielskich ; z. 19)
ISBN:
83-7271-024-4
Nr:
2166099955
chapter in conference materials
See main document
26

Author:
Title:
Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina?
Source:
Rzeczpospolita. - nr 47 (1996) , s. 16-17
Nr:
2168358464
unreviewed article
27

Author:
Title:
Kopiec narodowej pamięci
Source:
Rzeczpospolita. - nr 186 (1996) , s. 16
Nr:
2168358466
unreviewed article
28

Author:
Title:
Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla = Issues Pertaining to Transcendental Intersubjectivity in 'Formal and Transcendental Logic' by Edmund Husserl
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 464 (1996) , s. 69-74. - Summ.
Nr:
2168238244
article
29

Author:
Title:
Filozofowie o godnym życiu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Physical description:
36 s.; 23 cm
ISBN:
83-7252-027-5
Nr:
2168247978
monograph
30

Author:
Jerzy Bukowski , Roman Hnatowicz , Wojciech Pęgiel
Title:
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił
Publisher address:
Kraków: Oficyna Cracovia, 1994
Physical description:
14, [1] s.: il.; 21 cm.
Nr:
2168320279
book
31

Author:
Title:
Mistrzowie zbrodni
Source:
Arka. - nr 53/54 (5/6) (1994) , s. 186-189
Nr:
2168367554
review
32

Author:
Title:
Kategoria "my" w filozofii Sartre'a = The "We" Category in the Philosophy of Sartre
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 414 (1993) , s. 17-26. - Summ.
Nr:
2168276249
article
33

Author:
Title:
O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego = On the Latest Works of Andrzej Nowicki
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 363 (1992) , s. 65-76. - Summ., rez.
Nr:
2168273290
article
34

Author:
Title:
Zgubiony złoty róg
Source:
Tygodnik Solidarność. - nr 22 (1992) , s. 21
Nr:
2168363718
polemic
35

Author:
Title:
Druh druhowi
Source:
Przegląd Tygodniowy. - nr 33 (1991) , s. 5
Nr:
2168356398
unreviewed article
36

Author:
Title:
Harcerski węzeł gordyjski
Source:
Tygodnik Solidarność. - nr 24 (1991) , s. 11
Nr:
2168363708
unreviewed article
37

Author:
Title:
Piłsudczycy Anno Domini 1991
Source:
Tygodnik Solidarność. - nr 45 (1991) , s. 14
Nr:
2168363714
unreviewed article
38

Author:
Title:
O aktywności
Source:
Gość Niedzielny. - nr 27, s. 1
Access mode:
Nr:
2168362878
varia
39

Author:
Title:
Kopiec Niepodległości
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 46, s. 7
Nr:
2168363668
varia
40

Author:
Title:
Jedno harcerstwo trzy zjazdy
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 48 (1990) , s. 6
Nr:
2168363670
unreviewed article
41

Author:
Title:
Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego = Personality of Commitment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990) , s. 63-80. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168248496
article
42

Author:
Title:
An Attempt to Reconcile Intersubjectivity with Transcendental Idealism in Edmund Husserl's Works
Source:
Man within His Life-World / ed. Anna-Teresa Tymieniecka - Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989, s. 193-208
Series:
(Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; vol. 27)
ISBN:
978-94-010-7669-2 ; 978-94-009-2587-8
Nr:
2168369334
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Sieroty systemu
Source:
Gość Niedzielny. - nr 43, s. 5
Access mode:
Nr:
2168362880
varia
44

Author:
Title:
Która Rzeczpospolita
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 38, s. 3
Nr:
2168363660
varia
45

Author:
Title:
Dla jakich celów warto myśleć?
Source:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 30-39 - Bibliogr.
Nr:
2168248604
chapter in academic script
See main document
46

Author:
Title:
Drużynowi są wśród nas
Source:
Tygodnik Demokratyczny. - nr 51 (1989) , s. 12-13
Nr:
2168361000
unreviewed article
47

Author:
Title:
Spotkanie z inkontrologią = An Encounter with Incontrology
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 4(269) (1988) , s. 57-68
Nr:
2168340509
article
48

Author:
Title:
Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela
Source:
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej = Archive of the History of Philosophy and Social Thought. - Vol. 32 (1987) , s. 167-179. - Res.
Access mode:
Nr:
2168327755
article
49

Author:
Title:
Zarys filozofii spotkania
Publisher address:
Kraków: Znak, 1987
Physical description:
317, [3] s.; 20 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7006-194-X
Nr:
2168238670
monograph
50

Author:
Title:
O fascynacji = On Fascination
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 6(247) (1986) , s. 95-111. - Streszcz., Summ.
Nr:
2168247994
article
51

Author:
Title:
Wychowanie do wartości i do wolności
Source:
System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 25-35
Nr:
2168298343
chapter in conference materials
See main document
52

Author:
Title:
Materialne a priori u Maxa Schelera = Material A Priori According to Max Scheler
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 218 (1986) , s. 87-99. - Summ., rez.
Nr:
2168249144
article
53

Author:
Title:
Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej = On the Meeting of the Cracow Branch of the Polish Philosophical Society to Mark the Death of Professor Izydora Dąmbska
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 2(219), s. 213-214
Nr:
2168340481
varia
54

Author:
Title:
O zaufaniu = On Confidence
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 8(225) (1984) , s. 119-133. - Streszcz., Summ.
Nr:
2168327757
article
55

Author:
Title:
Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera = The Good and the Evil, and the Morality in Kant's and Scheler's Ethics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 198 (1984) , s. 93-112
Nr:
2168246064
article
56

Author:
Title:
Poznawanie przez spotkanie
Source:
Znak. - nr 11-12 (360-361) (1984) , s. 1660-1668
Access mode:
Nr:
2168347294
review
57

Author:
Title:
Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla = An Attempt at Reconciliation of Intersubjectivity with Transcendental Idealism in E. Husserl
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 2(219) (1984) , s. 101-114. - Streszcz., summ.
Nr:
2168340465
article
58

Author:
Title:
Wspólnota osób na świecie
Source:
Znak. - nr 9 (346) (1983) , s. 1434-1449
Access mode:
Nr:
2168347286
article
59

Author:
Title:
Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a) = Constructions ou Recommandations Morales? Considerations sur la Philosophie De Sartre
Source:
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - Vol. 27 (1981) , s. 227-244. - Res.
Access mode:
Nr:
2168343986
article
60

Author:
Title:
Czy ks. J.Tischner przełamuje "Cogito"? = Hat J. Tischner "Cogito" Uberwunden?
Source:
Analecta Cracoviensia. - 13 (1981) , s. 39-49. - Zsfg.
Nr:
2168343984
article
61

Author:
Title:
Problem Innego u Sartre'a
Source:
Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja. - nr 3 (1981) , s. 142-151
Access mode:
Nr:
2168350598
article
62

Author:
Title:
Ontologiczny punkt wyjścia Sartre'a
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 1(182) (1981) , s. 129-136
Nr:
2168340869
article
1
[Dyskusja] / Jacek Ślusarczyk, Bartosz Szydłowski, Piotr AUGUSTYNIAK, Jacek Filek, Joanna Ejsmont, Jerzy BUKOWSKI, Janina FILEK, Łukasz Kołoczek, Magdalena M. Baran, Henryk Woźniakowski, Anna Szybist // W: Wyspiański / Zbudź się, Polaku / koncepcja tomu i red. Piotr AUGUSTYNIAK. - Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017. - S. 175-189. - ISBN 978-83-7453-487-1
2
Udany maraton dziedzictwa / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 27. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/27. - ISSN 1689-7757
3
Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego = Interpersonal Space in Fyodor Dostoyevsky's Novels / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016), s. 17-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/850/820. - ISSN 1898-6447
4
"Piekło to są inni" : Sartrowski świat nienawiści / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 99-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
5
Co tkwi w polskiej duszy? / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 12. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
6
Od absurdu do buntu : Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 91-98. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
7
Adam Węgrzecki, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224 / Jerzy BUKOWSKI // Ruch Filozoficzny. - t. 71, nr 3 (2015), s. 163-166. - Rec. pracy: Węgrzecki Adam, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224. - Pełny tekst: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2014.035/10066. - ISSN 0035-9599
8
O co spierają się komunitaryści z liberałami? / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 13-14. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
9
Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - "rozporządzalność" / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 82-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
10
Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 36-46. - Bibliogr.
11
Z logiką absurdu w piekło egzystencji / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2013), s. 51-60. - Bibliogr.
12
Bez filozofii nie ma ekonomii / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
13
Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera / Jerzy BUKOWSKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - (2011), s. 50-59
14
Dla jakich celów warto myśleć? / Jerzy BUKOWSKI // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 43-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
15
Inni, piekło i dziurka od klucza / Jerzy BUKOWSKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - (2010), s. 49-56
16
Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 44. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
17
Katedra budząca zdziwienie / Kazimierz SOSENKO, Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 22-23. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
18
Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 10. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
19
Schelerowski zwrot ku miłości / Jerzy BUKOWSKI // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 121-130. - ISBN 978-83-60911-00-6
20
Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera = Phenomenology and Good Mysticism in Late Tischner / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006), s. 23-30. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/128475596. - ISSN 0208-7944
21
Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
22
Marcelowska rozporządzalność = Marcelian Disposability / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 576 (2002), s. 73-80. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10664. - ISSN 0208-7944
23
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił / Jerzy BUKOWSKI, Roman Hnatowicz, Wojciech Pęgiel. - Wyd. 2. - Kraków: Oficyna Cracovia, 2002. - 13 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7188-583-0
24
Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
25
Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych / Jerzy BUKOWSKI // W: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999. - (Problemy Studiów Nauczycielskich, ISSN 0239-6769 ; z. 19). - S. 179-187. - ISBN 83-7271-024-4
26
Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina? / Jerzy BUKOWSKI // Rzeczpospolita. - nr 47 (1996), s. 16-17
27
Kopiec narodowej pamięci / Jerzy BUKOWSKI // Rzeczpospolita. - nr 186 (1996), s. 16
28
Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla = Issues Pertaining to Transcendental Intersubjectivity in 'Formal and Transcendental Logic' by Edmund Husserl / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 464 (1996), s. 69-74. - Summ. - ISSN 0208-7944
29
Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
30
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił / Jerzy BUKOWSKI, Roman Hnatowicz, Wojciech Pęgiel. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1994. - 14, [1] s. : il. ; 21 cm
31
Mistrzowie zbrodni / Jerzy BUKOWSKI // Arka. - nr 53/54 (5/6) (1994), s. 186-189. - ISSN 0867-1702
32
Kategoria "my" w filozofii Sartre'a = The "We" Category in the Philosophy of Sartre / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 414 (1993), s. 17-26. - Summ. - ISSN 0208-7944
33
O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego = On the Latest Works of Andrzej Nowicki / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992), s. 65-76. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
34
Zgubiony złoty róg / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Solidarność. - nr 22 (1992), s. 21. - ISSN 0208-8045
35
Druh druhowi / Jerzy BUKOWSKI // Przegląd Tygodniowy. - nr 33 (1991), s. 5. - ISSN 1233-4308
36
Harcerski węzeł gordyjski / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Solidarność. - nr 24 (1991), s. 11. - ISSN 0208-8045
37
Piłsudczycy Anno Domini 1991 / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Solidarność. - nr 45 (1991), s. 14. - ISSN 0208-8045
38
O aktywności / Jerzy BUKOWSKI // Gość Niedzielny. - nr 27 (1990), s. 1. - Pełny tekst: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/70595/edition/66615/content
39
Kopiec Niepodległości / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Powszechny. - nr 46 (1990), s. 7. - ISSN 0041-4808
40
Jedno harcerstwo trzy zjazdy / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Powszechny. - nr 48 (1990), s. 6. - ISSN 0041-4808
41
Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego = Personality of Commitment / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990), s. 63-80. - Summ., rez.
42
An Attempt to Reconcile Intersubjectivity with Transcendental Idealism in Edmund Husserl's Works / Jerzy BUKOWSKI // W: Man within His Life-World / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. - Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989. - (Analecta Husserliana, ISSN 0167-7276 ; vol. 27). - S. 193-208. - ISBN 978-94-010-7669-2 ; 978-94-009-2587-8
43
Sieroty systemu / Jerzy BUKOWSKI // Gość Niedzielny. - nr 43 (1989), s. 5. - Pełny tekst: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/83917/edition/79246/content
44
Która Rzeczpospolita / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Powszechny. - nr 38 (1989), s. 3. - ISSN 0041-4808
45
Dla jakich celów warto myśleć? / Jerzy BUKOWSKI // W: Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 30-39. - Bibliogr.
46
Drużynowi są wśród nas / Jerzy BUKOWSKI // Tygodnik Demokratyczny. - nr 51 (1989), s. 12-13. - ISSN 0494-3546
47
Spotkanie z inkontrologią = An Encounter with Incontrology / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 4(269) (1988), s. 57-68. - ISSN 0039-3142
48
Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela / Jerzy BUKOWSKI // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej = Archive of the History of Philosophy and Social Thought. - Vol. 32 (1987), s. 167-179. - Res. - Pełny tekst: http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/37_ahf32_008_bukowski.pdf. - ISSN 0066-6874
49
Zarys filozofii spotkania / Jerzy BUKOWSKI. - Kraków: Znak, 1987. - 317, [3] s. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7006-194-X
50
O fascynacji = On Fascination / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 6(247) (1986), s. 95-111. - Streszcz., Summ. - ISSN 0039-3142
51
Wychowanie do wartości i do wolności / Jerzy BUKOWSKI // W: System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 25-35
52
Materialne a priori u Maxa Schelera = Material A Priori According to Max Scheler / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 218 (1986), s. 87-99. - Summ., rez.
53
Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej = On the Meeting of the Cracow Branch of the Polish Philosophical Society to Mark the Death of Professor Izydora Dąmbska / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 2(219) (1984), s. 213-214. - ISSN 0039-3142
54
O zaufaniu = On Confidence / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 8(225) (1984), s. 119-133. - Streszcz., Summ. - ISSN 0039-3142
55
Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera = The Good and the Evil, and the Morality in Kant's and Scheler's Ethics / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 198 (1984), s. 93-112. - ISSN 0208-7944
56
Poznawanie przez spotkanie / Jerzy BUKOWSKI // Znak. - nr 11-12 (360-361) (1984), s. 1660-1668. - Rec. pracy: Węgrzecki A., O poznawaniu drugiego człowieka. Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie ; nr 51. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/62910/360_361.pdf. - ISSN 0044-488X
57
Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla = An Attempt at Reconciliation of Intersubjectivity with Transcendental Idealism in E. Husserl / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 2(219) (1984), s. 101-114. - Streszcz., summ. - ISSN 0039-3142
58
Wspólnota osób na świecie / Jerzy BUKOWSKI // Znak. - nr 9 (346) (1983), s. 1434-1449. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/62864/346.pdf. - ISSN 0044-488X
59
Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a) = Constructions ou Recommandations Morales? Considerations sur la Philosophie De Sartre / Jerzy BUKOWSKI // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - Vol. 27 (1981), s. 227-244. - Res. - Pełny tekst: http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/32_ahf27_010_bukowski.pdf. - ISSN 0066-6874
60
Czy ks. J.Tischner przełamuje "Cogito"? = Hat J. Tischner "Cogito" Uberwunden? / Jerzy BUKOWSKI // Analecta Cracoviensia. - 13 (1981), s. 39-49. - Zsfg. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/download/2794/2659. - ISSN 0209-0864
61
62
Ontologiczny punkt wyjścia Sartre'a / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 1(182) (1981), s. 129-136. - ISSN 0039-3142
1
Ślusarczyk J., Szydłowski B., Augustyniak P., Filek J., Ejsmont J., Bukowski J., Filek J., Kołoczek Ł., Baran M., Woźniakowski H., Szybist A., (2017), [Dyskusja], "Wyspiański / Zbudź się, Polaku", s. 175-189.
2
Bukowski J., (2017), Udany maraton dziedzictwa, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/27
3
Bukowski J., (2016), Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (952), s. 17-26; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/850/820
4
Bukowski J., (2015), "Piekło to są inni" : Sartrowski świat nienawiści. [W:] KUSAK L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 99-106.
5
Bukowski J., (2015), Co tkwi w polskiej duszy?, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 12; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
6
Bukowski J., (2015), Od absurdu do buntu : Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką. [W:] KUSAK L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 91-98.
7
Bukowski J., (2015), Adam Węgrzecki, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224, "Ruch Filozoficzny", t. 71, nr 3, s. 163-166; http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2014.035/10066
8
Bukowski J., (2015), O co spierają się komunitaryści z liberałami?, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 13-14; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
9
Bukowski J., (2015), Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - "rozporządzalność". [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 82-90.
10
Bukowski J., (2014), Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 36-46.
11
Bukowski J., (2013), Z logiką absurdu w piekło egzystencji. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, s. 51-60.
12
Bukowski J., (2012), Bez filozofii nie ma ekonomii, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
13
Bukowski J., (2011), Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 50-59.
14
Bukowski J., (2011), Dla jakich celów warto myśleć?. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 43-51.
15
Bukowski J., (2010), Inni, piekło i dziurka od klucza. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 49-56.
16
Bukowski J., (2009), Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 44; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
17
Sosenko K., Bukowski J., (2009), Katedra budząca zdziwienie, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
18
Bukowski J., (2008), Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze, "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 10; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
19
Bukowski J., (2007), Schelerowski zwrot ku miłości. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 121-130.
20
Bukowski J., (2006), Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 722, s. 23-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/128475596
21
Bukowski J., (2004), Filozofowie o godnym życiu, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 36 s.
22
Bukowski J., (2002), Marcelowska rozporządzalność, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 576, s. 73-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/10664
23
Bukowski J., Hnatowicz R., Pęgiel W., (2002), Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił, Wyd. 2Kraków : Oficyna Cracovia, 13 s.
24
Bukowski J., (2000), Filozofowie o godnym życiu, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 36 s.
25
Bukowski J., (1999), Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych. [W:] Węgrzecka M. (red.), Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. (Problemy Studiów Nauczycielskich; z. 19), Kraków : Wydaw. Naukowe AP, s. 179-187.
26
Bukowski J., (1996), Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina?, "Rzeczpospolita", nr 47, s. 16-17.
27
Bukowski J., (1996), Kopiec narodowej pamięci, "Rzeczpospolita", nr 186, s. 16.
28
Bukowski J., (1996), Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 464, s. 69-74.
29
Bukowski J., (1996), Filozofowie o godnym życiu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 36 s.
30
Bukowski J., Hnatowicz R., Pęgiel W., (1994), Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił, Kraków : Oficyna Cracovia, 14, [1] s.
31
Bukowski J., (1994), Mistrzowie zbrodni, "Arka", nr 53/54 (5/6), s. 186-189.
32
Bukowski J., (1993), Kategoria "my" w filozofii Sartre'a, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 414, s. 17-26.
33
Bukowski J., (1992), O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 363, s. 65-76.
34
Bukowski J., (1992), Zgubiony złoty róg, "Tygodnik Solidarność", nr 22, s. 21.
35
Bukowski J., (1991), Druh druhowi, "Przegląd Tygodniowy", nr 33, s. 5.
36
Bukowski J., (1991), Harcerski węzeł gordyjski, "Tygodnik Solidarność", nr 24, s. 11.
37
Bukowski J., (1991), Piłsudczycy Anno Domini 1991, "Tygodnik Solidarność", nr 45, s. 14.
38
Bukowski J., (1990), O aktywności, "Gość Niedzielny", nr 27, s. 1; https://sbc.org.pl/dlibra/publication/70595/edition/66615/content
39
Bukowski J., (1990), Kopiec Niepodległości, "Tygodnik Powszechny", nr 46, s. 7.
40
Bukowski J., (1990), Jedno harcerstwo trzy zjazdy, "Tygodnik Powszechny", nr 48, s. 6.
41
Bukowski J., (1990), Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 310, s. 63-80.
42
Bukowski J., (1989), An Attempt to Reconcile Intersubjectivity with Transcendental Idealism in Edmund Husserl's Works. [W:] Tymieniecka A. (red.), Man within His Life-World (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research; vol. 27), Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, s. 193-208.
43
Bukowski J., (1989), Sieroty systemu, "Gość Niedzielny", nr 43, s. 5; https://sbc.org.pl/dlibra/publication/83917/edition/79246/content
44
Bukowski J., (1989), Która Rzeczpospolita, "Tygodnik Powszechny", nr 38, s. 3.
45
Bukowski J., (1989), Dla jakich celów warto myśleć?. [W:] Michoń F. (red.), Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 30-39.
46
Bukowski J., (1989), Drużynowi są wśród nas, "Tygodnik Demokratyczny", nr 51, s. 12-13.
47
Bukowski J., (1988), Spotkanie z inkontrologią, "Studia Filozoficzne", nr 4(269), s. 57-68.
48
Bukowski J., (1987), Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", Vol. 32, s. 167-179; http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/37_ahf32_008_bukowski.pdf
49
Bukowski J., (1987), Zarys filozofii spotkania, Kraków : Znak, 317, [3] s.
50
Bukowski J., (1986), O fascynacji, "Studia Filozoficzne", nr 6(247), s. 95-111.
51
Bukowski J., (1986), Wychowanie do wartości i do wolności. [W:] Węgrzecka M., Niezgoda R. (red.), System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-35.
52
Bukowski J., (1986), Materialne a priori u Maxa Schelera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 218, s. 87-99.
53
Bukowski J., (1984), Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej, "Studia Filozoficzne", nr 2(219), s. 213-214.
54
Bukowski J., (1984), O zaufaniu, "Studia Filozoficzne", nr 8(225), s. 119-133.
55
Bukowski J., (1984), Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 93-112.
56
Bukowski J., (1984), Poznawanie przez spotkanie, "Znak", nr 11-12 (360-361), s. 1660-1668; http://mbc.malopolska.pl/Content/62910/360_361.pdf
57
Bukowski J., (1984), Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla, "Studia Filozoficzne", nr 2(219), s. 101-114.
58
Bukowski J., (1983), Wspólnota osób na świecie, "Znak", nr 9 (346), s. 1434-1449; http://mbc.malopolska.pl/Content/62864/346.pdf
59
Bukowski J., (1981), Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a), "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", Vol. 27, s. 227-244; http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/32_ahf27_010_bukowski.pdf
60
Bukowski J., (1981), Czy ks. J.Tischner przełamuje "Cogito"?, "Analecta Cracoviensia", 13, s. 39-49; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/download/2794/2659
61
Bukowski J., (1981), Problem Innego u Sartre'a, "Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja", nr 3, s. 142-151; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s142-151/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s142-151.pdf
62
Bukowski J., (1981), Ontologiczny punkt wyjścia Sartre'a, "Studia Filozoficzne", nr 1(182), s. 129-136.
1
@misc{UEK:2168348540,
author = "Jacek Ślusarczyk and Bartosz Szydłowski and Piotr Augustyniak and Jacek Filek and Joanna Ejsmont and Jerzy Bukowski and Janina Filek and Łukasz Kołoczek and Magdalena M. Baran and Henryk Woźniakowski and Anna Szybist",
title = "[Dyskusja]",
booktitle = "Wyspiański / Zbudź się, Polaku",
pages = "175-189",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria",
year = "2017",
isbn = "978-83-7453-487-1",
}
2
@misc{UEK:2168343748,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Udany maraton dziedzictwa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "27",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/27},
}
3
@article{UEK:2168309329,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (952)",
pages = "17-26",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0952.0402},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/850/820},
}
4
@inbook{UEK:2168301735,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Piekło to są inni : Sartrowski świat nienawiści",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "99-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
5
@article{UEK:2168298933,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Co tkwi w polskiej duszy?",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "12",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
6
@inbook{UEK:2168301733,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Od absurdu do buntu : Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "91-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
7
@article{UEK:2168308907,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Adam Węgrzecki, Wokół filozofii spotkania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 71, 3",
pages = "163-166",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/RF.2014.035},
url = {http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2014.035/10066},
}
8
@article{UEK:2168298935,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O co spierają się komunitaryści z liberałami?",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "13-14",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
9
@inbook{UEK:2168301731,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - rozporządzalność",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "82-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
10
@unpublished{UEK:2168301657,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "36-46",
year = "2014",
}
11
@unpublished{UEK:2168291427,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Z logiką absurdu w piekło egzystencji",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
pages = "51-60",
year = "2013",
}
12
@article{UEK:2168275187,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Bez filozofii nie ma ekonomii",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "24-25",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
13
@unpublished{UEK:2168261746,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "50-59",
year = "2011",
}
14
@inbook{UEK:2168227720,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Dla jakich celów warto myśleć?",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "43-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
15
@unpublished{UEK:2168325571,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Inni, piekło i dziurka od klucza",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "49-56",
year = "2010",
}
16
@misc{UEK:2168274601,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "44",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
17
@article{UEK:2168274455,
author = "Kazimierz Sosenko and Jerzy Bukowski",
title = "Katedra budząca zdziwienie",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "22-23",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
18
@article{UEK:2166738206,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "10",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
19
@inbook{UEK:2165699778,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Schelerowski zwrot ku miłości",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "121-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
20
@article{UEK:52736,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "722",
pages = "23-30",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/128475596},
}
21
@book{UEK:2168247980,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Filozofowie o godnym życiu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-7252-027-5",
}
22
@article{UEK:2168231454,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Marcelowska rozporządzalność",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "576",
pages = "73-80",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10664},
}
23
@book{UEK:2168320285,
author = "Jerzy Bukowski and Roman Hnatowicz and Wojciech Pęgiel",
title = "Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-7188-583-0",
}
24
@book{UEK:2168247992,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Filozofowie o godnym życiu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-7252-027-5",
}
25
@inbook{UEK:2166099955,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych",
booktitle = "Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r.",
pages = "179-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe AP",
year = "1999",
issn = "0239-6769",
isbn = "83-7271-024-4",
}
26
@article{UEK:2168358464,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina?",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "47",
pages = "16-17",
year = "1996",
}
27
@article{UEK:2168358466,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Kopiec narodowej pamięci",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "186",
pages = "16",
year = "1996",
}
28
@article{UEK:2168238244,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "464",
pages = "69-74",
year = "1996",
}
29
@book{UEK:2168247978,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Filozofowie o godnym życiu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1996",
isbn = "83-7252-027-5",
}
30
@book{UEK:2168320279,
author = "Jerzy Bukowski and Roman Hnatowicz and Wojciech Pęgiel",
title = "Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1994",
}
31
@article{UEK:2168367554,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Mistrzowie zbrodni",
journal = "Arka",
number = "53/54 (5/6)",
pages = "186-189",
year = "1994",
}
32
@article{UEK:2168276249,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Kategoria my w filozofii Sartre'a",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "414",
pages = "17-26",
year = "1993",
}
33
@article{UEK:2168273290,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "363",
pages = "65-76",
year = "1992",
}
34
@article{UEK:2168363718,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Zgubiony złoty róg",
journal = "Tygodnik Solidarność",
number = "22",
pages = "21",
year = "1992",
}
35
@article{UEK:2168356398,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Druh druhowi",
journal = "Przegląd Tygodniowy",
number = "33",
pages = "5",
year = "1991",
}
36
@article{UEK:2168363708,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Harcerski węzeł gordyjski",
journal = "Tygodnik Solidarność",
number = "24",
pages = "11",
year = "1991",
}
37
@article{UEK:2168363714,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Piłsudczycy Anno Domini 1991",
journal = "Tygodnik Solidarność",
number = "45",
pages = "14",
year = "1991",
}
38
@misc{UEK:2168362878,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O aktywności",
booktitle = "Gość Niedzielny",
number = "27",
pages = "1",
year = "1990",
url = {https://sbc.org.pl/dlibra/publication/70595/edition/66615/content},
}
39
@misc{UEK:2168363668,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Kopiec Niepodległości",
booktitle = "Tygodnik Powszechny",
number = "46",
pages = "7",
year = "1990",
}
40
@article{UEK:2168363670,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Jedno harcerstwo trzy zjazdy",
journal = "Tygodnik Powszechny",
number = "48",
pages = "6",
year = "1990",
}
41
@article{UEK:2168248496,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "310",
pages = "63-80",
year = "1990",
url = {},
}
42
@inbook{UEK:2168369334,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "An Attempt to Reconcile Intersubjectivity with Transcendental Idealism in Edmund Husserl's Works",
booktitle = "Man within His Life-World",
pages = "193-208",
adress = "Dordrecht",
publisher = "Kluwer Academic Publishers",
year = "1989",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-2587-8_9},
url = {},
issn = "0167-7276",
isbn = "978-94-010-7669-2 ; 978-94-009-2587-8",
}
43
@misc{UEK:2168362880,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Sieroty systemu",
booktitle = "Gość Niedzielny",
number = "43",
pages = "5",
year = "1989",
url = {https://sbc.org.pl/dlibra/publication/83917/edition/79246/content},
}
44
@misc{UEK:2168363660,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Która Rzeczpospolita",
booktitle = "Tygodnik Powszechny",
number = "38",
pages = "3",
year = "1989",
}
45
@inbook{UEK:2168248604,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Dla jakich celów warto myśleć?",
booktitle = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
pages = "30-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
46
@article{UEK:2168361000,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Drużynowi są wśród nas",
journal = "Tygodnik Demokratyczny",
number = "51",
pages = "12-13",
year = "1989",
}
47
@article{UEK:2168340509,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Spotkanie z inkontrologią",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "4(269)",
pages = "57-68",
year = "1988",
}
48
@article{UEK:2168327755,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela",
journal = "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej",
number = "Vol. 32",
pages = "167-179",
year = "1987",
url = {http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/37_ahf32_008_bukowski.pdf},
}
49
@book{UEK:2168238670,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Zarys filozofii spotkania",
adress = "Kraków",
publisher = "Znak",
year = "1987",
isbn = "83-7006-194-X",
}
50
@article{UEK:2168247994,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O fascynacji",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "6(247)",
pages = "95-111",
year = "1986",
}
51
@inbook{UEK:2168298343,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Wychowanie do wartości i do wolności",
booktitle = "System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r.",
pages = "25-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
52
@article{UEK:2168249144,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Materialne a priori u Maxa Schelera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "218",
pages = "87-99",
year = "1986",
}
53
@misc{UEK:2168340481,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej",
booktitle = "Studia Filozoficzne",
number = "2(219)",
pages = "213-214",
year = "1984",
}
54
@article{UEK:2168327757,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O zaufaniu",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "8(225)",
pages = "119-133",
year = "1984",
}
55
@article{UEK:2168246064,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "93-112",
year = "1984",
}
56
@article{UEK:2168347294,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Poznawanie przez spotkanie",
journal = "Znak",
number = "11-12 (360-361)",
pages = "1660-1668",
year = "1984",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/62910/360_361.pdf},
}
57
@article{UEK:2168340465,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "2(219)",
pages = "101-114",
year = "1984",
}
58
@article{UEK:2168347286,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Wspólnota osób na świecie",
journal = "Znak",
number = "9 (346)",
pages = "1434-1449",
year = "1983",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/62864/346.pdf},
}
59
@article{UEK:2168343986,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a)",
journal = "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej",
number = "Vol. 27",
pages = "227-244",
year = "1981",
url = {http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/32_ahf27_010_bukowski.pdf},
}
60
@article{UEK:2168343984,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Czy ks. J.Tischner przełamuje Cogito?",
journal = "Analecta Cracoviensia",
number = "13",
pages = "39-49",
year = "1981",
doi = {http://dx.doi.org/10.15633/acr.2794},
url = {http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/download/2794/2659},
}
61
@article{UEK:2168350598,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Problem Innego u Sartre'a",
journal = "Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja",
number = "3",
pages = "142-151",
year = "1981",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s142-151/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s142-151.pdf},
}
62
@article{UEK:2168340869,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Ontologiczny punkt wyjścia Sartre'a",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "1(182)",
pages = "129-136",
year = "1981",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID