Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Udany maraton dziedzictwa
Source:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 27. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168343748
varia
2

Author:
Jacek Ślusarczyk , Bartosz Szydłowski , Piotr Augustyniak , Jacek Filek , Joanna Ejsmont , Jerzy Bukowski , Janina Filek , Łukasz Kołoczek , Magdalena M. Baran , Henryk Woźniakowski , Anna Szybist
Title:
[Dyskusja]
Source:
Wyspiański / Zbudź się, Polaku / koncepcja tomu i red. Piotr AUGUSTYNIAK - Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017, s. 175-189
ISBN:
978-83-7453-487-1
Nr:
2168348540
voice in discussion / interview
See main document
3

Author:
Title:
Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego = Interpersonal Space in Fyodor Dostoyevsky's Novels
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016) , s. 17-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309329
article
4

Author:
Title:
Od absurdu do buntu
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 91-98 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301733
chapter in textbook
See main document
5

Author:
Title:
"Piekło to są inni"
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 99-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301735
chapter in textbook
See main document
6

Author:
Title:
O co spierają się komunitaryści z liberałami?
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 13-14. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168298935
unreviewed article
See main document
7

Author:
Title:
Adam Węgrzecki, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224
Source:
Ruch Filozoficzny. - t. 71, nr 3 (2015) , s. 163-166
Nr:
2168308907
review
8

Author:
Title:
Co tkwi w polskiej duszy?
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 12. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168298933
unreviewed article
See main document
9

Author:
Title:
Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - "rozporządzalność"
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 82-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301731
chapter in textbook
See main document
10

Author:
Title:
Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem
Source:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 36-46 - Bibliogr.
Signature:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301657
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Author:
Title:
Z logiką absurdu w piekło egzystencji
Source:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 51-60 - Bibliogr.
Signature:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291427
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Title:
Bez filozofii nie ma ekonomii
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012) , s. 24-25
Access mode:
Nr:
2168275187
unreviewed article
See main document
13

Author:
Title:
Dla jakich celów warto myśleć?
Source:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 43-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227720
chapter in academic script
See main document
14

Author:
Title:
Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 50-59
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261746
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Title:
Inni, piekło i dziurka od klucza
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK2010, s. 49-56
Research program:
82/KFil/1/2010/S/580
Signature:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325571
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Katedra budząca zdziwienie
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009) , s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274455
unreviewed article
See main document
17

Author:
Title:
Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 8 (32), s. 44. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274601
varia
See main document
18

Author:
Title:
Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 10. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166738206
unreviewed article
19

Author:
Title:
Schelerowski zwrot ku miłości
Source:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 121-130
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165699778
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera = Phenomenology and Good Mysticism in Late Tischner
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 722 (2006) , s. 23-30. - Summ.
Access mode:
Nr:
52736
article
See main document
21

Author:
Title:
Filozofowie o godnym życiu
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
36 s.; 23 cm
ISBN:
83-7252-027-5
Nr:
2168247980
monograph
22

Author:
Jerzy Bukowski , Roman Hnatowicz , Wojciech Pęgiel
Title:
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Oficyna Cracovia, 2002
Physical description:
13 s.: il.; 21 cm.
ISBN:
83-7188-583-0
Nr:
2168320285
book
23

Author:
Title:
Marcelowska rozporządzalność = Marcelian Disposability
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002) , s. 73-80. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168231454
article
See main document
24

Author:
Title:
Filozofowie o godnym życiu
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Physical description:
36 s.; 23 cm
ISBN:
83-7252-027-5
Nr:
2168247992
monograph
25

Author:
Conference:
II Ogólnopolska Konferencja: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku, Kraków, Polska, od 1999-04-15 do 1999-04-16
Title:
Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych
Source:
Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999, s. 179-187
Series:
(Problemy Studiów Nauczycielskich ; z. 19)
ISBN:
83-7271-024-4
Nr:
2166099955
chapter in conference materials
See main document
26

Author:
Title:
Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina?
Source:
Rzeczpospolita. - nr 47 (1996) , s. 16-17
Nr:
2168358464
unreviewed article
27

Author:
Title:
Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla = Issues Pertaining to Transcendental Intersubjectivity in 'Formal and Transcendental Logic' by Edmund Husserl
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996) , s. 69-74. - Summ.
Nr:
2168238244
article
See main document
28

Author:
Title:
Kopiec narodowej pamięci
Source:
Rzeczpospolita. - nr 186 (1996) , s. 16
Nr:
2168358466
unreviewed article
29

Author:
Title:
Filozofowie o godnym życiu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Physical description:
36 s.; 23 cm
ISBN:
83-7252-027-5
Nr:
2168247978
monograph
30

Author:
Jerzy Bukowski , Roman Hnatowicz , Wojciech Pęgiel
Title:
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił
Publisher address:
Kraków: Oficyna Cracovia, 1994
Physical description:
14, [1] s.: il.; 21 cm.
Nr:
2168320279
book
31

Author:
Title:
Kategoria "my" w filozofii Sartre'a = The "We" Category in the Philosophy of Sartre
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 414 (1993) , s. 17-26. - Summ.
Nr:
2168276249
article
See main document
32

Author:
Title:
O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego = On the Latest Works of Andrzej Nowicki
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992) , s. 65-76. - Summ., rez.
Nr:
2168273290
article
See main document
33

Author:
Title:
Druh druhowi
Source:
Przegląd Tygodniowy. - nr 33 (1991) , s. 5
Nr:
2168356398
unreviewed article
34

Author:
Title:
Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego = Personality of Commitment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 310 (1990) , s. 63-80. - Summ., rez.
Nr:
2168248496
article
See main document
35

Author:
Title:
Dla jakich celów warto myśleć?
Source:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 30-39 - Bibliogr.
Nr:
2168248604
chapter in academic script
See main document
36

Author:
Title:
Spotkanie z inkontrologią = An Encounter with Incontrology
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 4(269) (1988) , s. 57-68
Nr:
2168340509
article
37

Author:
Title:
Zarys filozofii spotkania
Publisher address:
Kraków: Znak, 1987
Physical description:
317, [3] s.; 20 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7006-194-X
Nr:
2168238670
monograph
38

Author:
Title:
Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela
Source:
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej = Archive of the History of Philosophy and Social Thought. - Vol. 32 (1987) , s. 167-179. - Res.
Access mode:
Nr:
2168327755
article
39

Author:
Title:
O fascynacji = On Fascination
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 6(247) (1986) , s. 95-111. - Streszcz., Summ.
Nr:
2168247994
article
40

Author:
Title:
Materialne a priori u Maxa Schelera = Material A Priori According to Max Scheler
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986) , s. 87-99. - Summ., rez.
Nr:
2168249144
article
See main document
41

Author:
Title:
Wychowanie do wartości i do wolności
Source:
System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 25-35
Nr:
2168298343
chapter in conference materials
See main document
42

Author:
Title:
Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla = An Attempt at Reconciliation of Intersubjectivity with Transcendental Idealism in E. Husserl
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 2(219) (1984) , s. 101-114. - Streszcz., summ.
Nr:
2168340465
article
43

Author:
Title:
O zaufaniu = On Confidence
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 8(225) (1984) , s. 119-133. - Streszcz., Summ.
Nr:
2168327757
article
44

Author:
Title:
Poznawanie przez spotkanie
Source:
Znak. - nr 11-12 (360-361) (1984) , s. 1660-1668
Access mode:
Nr:
2168347294
review
45

Author:
Title:
Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej = On the Meeting of the Cracow Branch of the Polish Philosophical Society to Mark the Death of Professor Izydora Dąmbska
Source:
Studia Filozoficzne1984. - nr 2(219), s. 213-214
Nr:
2168340481
varia
46

Author:
Title:
Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera = The Good and the Evil, and the Morality in Kant's and Scheler's Ethics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984) , s. 93-112
Nr:
2168246064
article
See main document
47

Author:
Title:
Wspólnota osób na świecie
Source:
Znak. - nr 9 (346) (1983) , s. 1434-1449
Access mode:
Nr:
2168347286
article
48

Author:
Title:
Problem Innego u Sartre'a
Source:
Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja. - nr 3 (57) (1981) , s. 142-151
Access mode:
Nr:
2168350598
article
49

Author:
Title:
Ontologiczny punkt wyjścia Sartre'a
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 1(182) (1981) , s. 129-136
Nr:
2168340869
article
50

Author:
Title:
Czy ks. J.Tischner przełamuje "Cogito"? = Hat J. Tischner "Cogito" Uberwunden?
Source:
Analecta Cracoviensia. - 13 (1981) , s. 39-49. - Zsfg.
Nr:
2168343984
article
51

Author:
Title:
Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a) = Constructions ou Recommandations Morales? Considerations sur la Philosophie De Sartre
Source:
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - Vol. 27 (1981) , s. 227-244. - Res.
Access mode:
Nr:
2168343986
article
1
Udany maraton dziedzictwa / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 27. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/27. - ISSN 1689-7757
2
[Dyskusja] / Jacek Ślusarczyk, Bartosz Szydłowski, Piotr AUGUSTYNIAK, Jacek Filek, Joanna Ejsmont, Jerzy BUKOWSKI, Janina FILEK, Łukasz Kołoczek, Magdalena M. Baran, Henryk Woźniakowski, Anna Szybist // W: Wyspiański / Zbudź się, Polaku / koncepcja tomu i red. Piotr AUGUSTYNIAK. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017. - S. 175-189. - ISBN 978-83-7453-487-1
3
Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego = Interpersonal Space in Fyodor Dostoyevsky's Novels / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016), s. 17-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/850/820. - ISSN 1898-6447
4
Od absurdu do buntu : Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 91-98. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
5
"Piekło to są inni" : Sartrowski świat nienawiści / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 99-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
6
O co spierają się komunitaryści z liberałami? / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 13-14. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
7
Adam Węgrzecki, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224 / Jerzy BUKOWSKI // Ruch Filozoficzny. - t. 71, nr 3 (2015), s. 163-166. - Rec. pracy: Węgrzecki Adam, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224. - Pełny tekst: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2014.035/10066. - ISSN 0035-9599
8
Co tkwi w polskiej duszy? / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 12. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
9
Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - "rozporządzalność" / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 82-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
10
Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 36-46. - Bibliogr.
11
Z logiką absurdu w piekło egzystencji / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2013), s. 51-60. - Bibliogr.
12
Bez filozofii nie ma ekonomii / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
13
Dla jakich celów warto myśleć? / Jerzy BUKOWSKI // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 43-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
14
Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera / Jerzy BUKOWSKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - (2011), s. 50-59
15
Inni, piekło i dziurka od klucza / Jerzy BUKOWSKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - (2010), s. 49-56
16
Katedra budząca zdziwienie / Kazimierz SOSENKO, Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
17
Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 44. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
18
Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 10. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
19
Schelerowski zwrot ku miłości / Jerzy BUKOWSKI // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 121-130. - ISBN 978-83-60911-00-6
20
Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera = Phenomenology and Good Mysticism in Late Tischner / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 722 (2006), s. 23-30. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/128475596. - ISSN 0208-7944
21
Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
22
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił / Jerzy BUKOWSKI, Roman Hnatowicz, Wojciech Pęgiel. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Cracovia, 2002. - 13 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7188-583-0
23
Marcelowska rozporządzalność = Marcelian Disposability / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002), s. 73-80. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10664. - ISSN 0208-7944
24
Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
25
Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych / Jerzy BUKOWSKI // W: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999. - (Problemy Studiów Nauczycielskich, ISSN 0239-6769 ; z. 19). - S. 179-187. - ISBN 83-7271-024-4
26
Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina? / Jerzy BUKOWSKI // Rzeczpospolita. - nr 47 (1996), s. 16-17
27
Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla = Issues Pertaining to Transcendental Intersubjectivity in 'Formal and Transcendental Logic' by Edmund Husserl / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996), s. 69-74. - Summ. - ISSN 0208-7944
28
Kopiec narodowej pamięci / Jerzy BUKOWSKI // Rzeczpospolita. - nr 186 (1996), s. 16
29
Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
30
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił / Jerzy BUKOWSKI, Roman Hnatowicz, Wojciech Pęgiel. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1994. - 14, [1] s. : il. ; 21 cm
31
Kategoria "my" w filozofii Sartre'a = The "We" Category in the Philosophy of Sartre / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 414 (1993), s. 17-26. - Summ. - ISSN 0208-7944
32
O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego = On the Latest Works of Andrzej Nowicki / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992), s. 65-76. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
33
Druh druhowi / Jerzy BUKOWSKI // Przegląd Tygodniowy. - nr 33 (1991), s. 5. - ISSN 1233-4308
34
Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego = Personality of Commitment / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 310 (1990), s. 63-80. - Summ., rez.
35
Dla jakich celów warto myśleć? / Jerzy BUKOWSKI // W: Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 30-39. - Bibliogr.
36
Spotkanie z inkontrologią = An Encounter with Incontrology / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 4(269) (1988), s. 57-68. - ISSN 0039-3142
37
Zarys filozofii spotkania / Jerzy BUKOWSKI. - Kraków : Znak, 1987. - 317, [3] s. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7006-194-X
38
Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela / Jerzy BUKOWSKI // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej = Archive of the History of Philosophy and Social Thought. - Vol. 32 (1987), s. 167-179. - Res. - Pełny tekst: http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/37_ahf32_008_bukowski.pdf. - ISSN 0066-6874
39
O fascynacji = On Fascination / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 6(247) (1986), s. 95-111. - Streszcz., Summ. - ISSN 0039-3142
40
Materialne a priori u Maxa Schelera = Material A Priori According to Max Scheler / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986), s. 87-99. - Summ., rez.
41
Wychowanie do wartości i do wolności / Jerzy BUKOWSKI // W: System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 25-35
42
Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla = An Attempt at Reconciliation of Intersubjectivity with Transcendental Idealism in E. Husserl / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 2(219) (1984), s. 101-114. - Streszcz., summ. - ISSN 0039-3142
43
O zaufaniu = On Confidence / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 8(225) (1984), s. 119-133. - Streszcz., Summ. - ISSN 0039-3142
44
Poznawanie przez spotkanie / Jerzy BUKOWSKI // Znak. - nr 11-12 (360-361) (1984), s. 1660-1668. - Rec. pracy: Węgrzecki A., O poznawaniu drugiego człowieka. Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie ; nr 51. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/62910/360_361.pdf. - ISSN 0044-488X
45
Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej = On the Meeting of the Cracow Branch of the Polish Philosophical Society to Mark the Death of Professor Izydora Dąmbska / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 2(219) (1984), s. 213-214. - ISSN 0039-3142
46
Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera = The Good and the Evil, and the Morality in Kant's and Scheler's Ethics / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984), s. 93-112. - ISSN 0208-7944
47
Wspólnota osób na świecie / Jerzy BUKOWSKI // Znak. - nr 9 (346) (1983), s. 1434-1449. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/62864/346.pdf. - ISSN 0044-488X
48
49
Ontologiczny punkt wyjścia Sartre'a / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 1(182) (1981), s. 129-136. - ISSN 0039-3142
50
Czy ks. J.Tischner przełamuje "Cogito"? = Hat J. Tischner "Cogito" Uberwunden? / Jerzy BUKOWSKI // Analecta Cracoviensia. - 13 (1981), s. 39-49. - Zsfg. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/download/2794/2659. - ISSN 0209-0864
51
Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a) = Constructions ou Recommandations Morales? Considerations sur la Philosophie De Sartre / Jerzy BUKOWSKI // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - Vol. 27 (1981), s. 227-244. - Res. - Pełny tekst: http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/32_ahf27_010_bukowski.pdf. - ISSN 0066-6874
1
Bukowski J., (2017), Udany maraton dziedzictwa, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/27
2
Ślusarczyk J., Szydłowski B., Augustyniak P., Filek J., Ejsmont J., Bukowski J., Filek J., Kołoczek Ł., Baran M., Woźniakowski H., Szybist A., (2017), [Dyskusja], "Wyspiański / Zbudź się, Polaku", s. 175-189.
3
Bukowski J., (2016), Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (952), s. 17-26; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/850/820
4
Bukowski J., (2015), Od absurdu do buntu: Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 91-98.
5
Bukowski J., (2015), "Piekło to są inni": Sartrowski świat nienawiści. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 99-106.
6
Bukowski J., (2015), O co spierają się komunitaryści z liberałami?, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 13-14; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
7
Bukowski J., (2015), Adam Węgrzecki, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224, "Ruch Filozoficzny", t. 71, nr 3, s. 163-166; http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2014.035/10066
8
Bukowski J., (2015), Co tkwi w polskiej duszy?, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 12; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
9
Bukowski J., (2015), Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - "rozporządzalność". [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 82-90.
10
Bukowski J., (2014), Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 36-46.
11
Bukowski J., (2013), Z logiką absurdu w piekło egzystencji. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, s. 51-60.
12
Bukowski J., (2012), Bez filozofii nie ma ekonomii, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
13
Bukowski J., (2011), Dla jakich celów warto myśleć?. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 43-51.
14
Bukowski J., (2011), Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 50-59.
15
Bukowski J., (2010), Inni, piekło i dziurka od klucza. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 49-56.
16
Sosenko K., Bukowski J., (2009), Katedra budząca zdziwienie, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
17
Bukowski J., (2009), Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 44; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
18
Bukowski J., (2008), Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze, "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 10; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
19
Bukowski J., (2007), Schelerowski zwrot ku miłości. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 121-130.
20
Bukowski J., (2006), Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 722, s. 23-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/128475596
21
Bukowski J., (2004), Filozofowie o godnym życiu, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 36 s.
22
Bukowski J., Hnatowicz R., Pęgiel W., (2002), Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił, Wyd. 2Kraków : Oficyna Cracovia, 13 s.
23
Bukowski J., (2002), Marcelowska rozporządzalność, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 576, s. 73-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/10664
24
Bukowski J., (2000), Filozofowie o godnym życiu, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 36 s.
25
Bukowski J., (1999), Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych. [W:] Węgrzecka M. (red.), Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. (Problemy Studiów Nauczycielskich; z. 19), Kraków : Wydaw. Naukowe AP, s. 179-187.
26
Bukowski J., (1996), Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina?, "Rzeczpospolita", nr 47, s. 16-17.
27
Bukowski J., (1996), Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 464, s. 69-74.
28
Bukowski J., (1996), Kopiec narodowej pamięci, "Rzeczpospolita", nr 186, s. 16.
29
Bukowski J., (1996), Filozofowie o godnym życiu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 36 s.
30
Bukowski J., Hnatowicz R., Pęgiel W., (1994), Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił, Kraków : Oficyna Cracovia, 14, [1] s.
31
Bukowski J., (1993), Kategoria "my" w filozofii Sartre'a, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 414, s. 17-26.
32
Bukowski J., (1992), O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 363, s. 65-76.
33
Bukowski J., (1991), Druh druhowi, "Przegląd Tygodniowy", nr 33, s. 5.
34
Bukowski J., (1990), Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 310, s. 63-80.
35
Bukowski J., (1989), Dla jakich celów warto myśleć?. [W:] Michoń F. (red.), Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 30-39.
36
Bukowski J., (1988), Spotkanie z inkontrologią, "Studia Filozoficzne", nr 4(269), s. 57-68.
37
Bukowski J., (1987), Zarys filozofii spotkania, Kraków : Znak, 317, [3] s.
38
Bukowski J., (1987), Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", Vol. 32, s. 167-179; http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/37_ahf32_008_bukowski.pdf
39
Bukowski J., (1986), O fascynacji, "Studia Filozoficzne", nr 6(247), s. 95-111.
40
Bukowski J., (1986), Materialne a priori u Maxa Schelera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 218, s. 87-99.
41
Bukowski J., (1986), Wychowanie do wartości i do wolności. [W:] Węgrzecka M., Niezgoda R. (red.), System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-35.
42
Bukowski J., (1984), Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla, "Studia Filozoficzne", nr 2(219), s. 101-114.
43
Bukowski J., (1984), O zaufaniu, "Studia Filozoficzne", nr 8(225), s. 119-133.
44
Bukowski J., (1984), Poznawanie przez spotkanie, "Znak", nr 11-12 (360-361), s. 1660-1668; http://mbc.malopolska.pl/Content/62910/360_361.pdf
45
Bukowski J., (1984), Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej, "Studia Filozoficzne", nr 2(219), s. 213-214.
46
Bukowski J., (1984), Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 93-112.
47
Bukowski J., (1983), Wspólnota osób na świecie, "Znak", nr 9 (346), s. 1434-1449; http://mbc.malopolska.pl/Content/62864/346.pdf
48
Bukowski J., (1981), Problem Innego u Sartre'a, "Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja", nr 3 (57), s. 142-151; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s142-151/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s142-151.pdf
49
Bukowski J., (1981), Ontologiczny punkt wyjścia Sartre'a, "Studia Filozoficzne", nr 1(182), s. 129-136.
50
Bukowski J., (1981), Czy ks. J.Tischner przełamuje "Cogito"?, "Analecta Cracoviensia", 13, s. 39-49; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/download/2794/2659
51
Bukowski J., (1981), Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a), "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", Vol. 27, s. 227-244; http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/32_ahf27_010_bukowski.pdf
1
@misc{UEK:2168343748,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Udany maraton dziedzictwa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "27",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/27},
}
2
@misc{UEK:2168348540,
author = "Jacek Ślusarczyk and Bartosz Szydłowski and Piotr Augustyniak and Jacek Filek and Joanna Ejsmont and Jerzy Bukowski and Janina Filek and Łukasz Kołoczek and Magdalena M. Baran and Henryk Woźniakowski and Anna Szybist",
title = "[Dyskusja]",
booktitle = "Wyspiański / Zbudź się, Polaku",
pages = "175-189",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria",
year = "2017",
isbn = "978-83-7453-487-1",
}
3
@article{UEK:2168309329,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (952)",
pages = "17-26",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0952.0402},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/850/820},
}
4
@inbook{UEK:2168301733,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Od absurdu do buntu",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "91-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
5
@inbook{UEK:2168301735,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Piekło to są inni",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "99-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
6
@article{UEK:2168298935,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O co spierają się komunitaryści z liberałami?",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "13-14",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
7
@article{UEK:2168308907,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Adam Węgrzecki, Wokół filozofii spotkania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 71, 3",
pages = "163-166",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/RF.2014.035},
url = {http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2014.035/10066},
}
8
@article{UEK:2168298933,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Co tkwi w polskiej duszy?",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "12",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
9
@inbook{UEK:2168301731,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - rozporządzalność",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "82-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
10
@unpublished{UEK:2168301657,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "36-46",
year = "2014",
}
11
@unpublished{UEK:2168291427,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Z logiką absurdu w piekło egzystencji",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
pages = "51-60",
year = "2013",
}
12
@article{UEK:2168275187,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Bez filozofii nie ma ekonomii",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "24-25",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
13
@inbook{UEK:2168227720,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Dla jakich celów warto myśleć?",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "43-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
14
@unpublished{UEK:2168261746,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "50-59",
year = "2011",
}
15
@unpublished{UEK:2168325571,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Inni, piekło i dziurka od klucza",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "49-56",
year = "2010",
}
16
@article{UEK:2168274455,
author = "Kazimierz Sosenko and Jerzy Bukowski",
title = "Katedra budząca zdziwienie",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "22-23",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
17
@misc{UEK:2168274601,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "44",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
18
@article{UEK:2166738206,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "10",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
19
@inbook{UEK:2165699778,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Schelerowski zwrot ku miłości",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "121-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
20
@article{UEK:52736,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "722",
pages = "23-30",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/128475596},
}
21
@book{UEK:2168247980,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Filozofowie o godnym życiu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-7252-027-5",
}
22
@book{UEK:2168320285,
author = "Jerzy Bukowski and Roman Hnatowicz and Wojciech Pęgiel",
title = "Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-7188-583-0",
}
23
@article{UEK:2168231454,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Marcelowska rozporządzalność",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "576",
pages = "73-80",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10664},
}
24
@book{UEK:2168247992,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Filozofowie o godnym życiu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-7252-027-5",
}
25
@inbook{UEK:2166099955,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych",
booktitle = "Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r.",
pages = "179-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe AP",
year = "1999",
issn = "0239-6769",
isbn = "83-7271-024-4",
}
26
@article{UEK:2168358464,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina?",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "47",
pages = "16-17",
year = "1996",
}
27
@article{UEK:2168238244,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "464",
pages = "69-74",
year = "1996",
}
28
@article{UEK:2168358466,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Kopiec narodowej pamięci",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "186",
pages = "16",
year = "1996",
}
29
@book{UEK:2168247978,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Filozofowie o godnym życiu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1996",
isbn = "83-7252-027-5",
}
30
@book{UEK:2168320279,
author = "Jerzy Bukowski and Roman Hnatowicz and Wojciech Pęgiel",
title = "Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1994",
}
31
@article{UEK:2168276249,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Kategoria my w filozofii Sartre'a",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "414",
pages = "17-26",
year = "1993",
}
32
@article{UEK:2168273290,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "363",
pages = "65-76",
year = "1992",
}
33
@article{UEK:2168356398,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Druh druhowi",
journal = "Przegląd Tygodniowy",
number = "33",
pages = "5",
year = "1991",
}
34
@article{UEK:2168248496,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "310",
pages = "63-80",
year = "1990",
}
35
@inbook{UEK:2168248604,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Dla jakich celów warto myśleć?",
booktitle = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
pages = "30-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
36
@article{UEK:2168340509,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Spotkanie z inkontrologią",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "4(269)",
pages = "57-68",
year = "1988",
}
37
@book{UEK:2168238670,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Zarys filozofii spotkania",
adress = "Kraków",
publisher = "Znak",
year = "1987",
isbn = "83-7006-194-X",
}
38
@article{UEK:2168327755,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela",
journal = "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej",
number = "Vol. 32",
pages = "167-179",
year = "1987",
url = {http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/37_ahf32_008_bukowski.pdf},
}
39
@article{UEK:2168247994,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O fascynacji",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "6(247)",
pages = "95-111",
year = "1986",
}
40
@article{UEK:2168249144,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Materialne a priori u Maxa Schelera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "218",
pages = "87-99",
year = "1986",
}
41
@inbook{UEK:2168298343,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Wychowanie do wartości i do wolności",
booktitle = "System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r.",
pages = "25-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
42
@article{UEK:2168340465,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "2(219)",
pages = "101-114",
year = "1984",
}
43
@article{UEK:2168327757,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "O zaufaniu",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "8(225)",
pages = "119-133",
year = "1984",
}
44
@article{UEK:2168347294,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Poznawanie przez spotkanie",
journal = "Znak",
number = "11-12 (360-361)",
pages = "1660-1668",
year = "1984",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/62910/360_361.pdf},
}
45
@misc{UEK:2168340481,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej",
booktitle = "Studia Filozoficzne",
number = "2(219)",
pages = "213-214",
year = "1984",
}
46
@article{UEK:2168246064,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "93-112",
year = "1984",
}
47
@article{UEK:2168347286,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Wspólnota osób na świecie",
journal = "Znak",
number = "9 (346)",
pages = "1434-1449",
year = "1983",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/62864/346.pdf},
}
48
@article{UEK:2168350598,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Problem Innego u Sartre'a",
journal = "Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja",
number = "3 (57)",
pages = "142-151",
year = "1981",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s142-151/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s142-151.pdf},
}
49
@article{UEK:2168340869,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Ontologiczny punkt wyjścia Sartre'a",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "1(182)",
pages = "129-136",
year = "1981",
}
50
@article{UEK:2168343984,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Czy ks. J.Tischner przełamuje Cogito?",
journal = "Analecta Cracoviensia",
number = "13",
pages = "39-49",
year = "1981",
doi = {http://dx.doi.org/10.15633/acr.2794},
url = {http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/download/2794/2659},
}
51
@article{UEK:2168343986,
author = "Jerzy Bukowski",
title = "Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a)",
journal = "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej",
number = "Vol. 27",
pages = "227-244",
year = "1981",
url = {http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/32_ahf27_010_bukowski.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID