Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego = Interpersonal Space in Fyodor Dostoyevsky's Novels
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016) , s. 17-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309329
article
2

Author:
Title:
Od absurdu do buntu
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 91-98 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301733
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Title:
O co spierają się komunitaryści z liberałami?
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 13-14. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168298935
unreviewed article
See main document
4

Author:
Title:
"Piekło to są inni"
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 99-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301735
chapter in textbook
See main document
5

Author:
Title:
Co tkwi w polskiej duszy?
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 12. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168298933
unreviewed article
See main document
6

Author:
Title:
Adam Węgrzecki, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224
Source:
Ruch Filozoficzny. - t. 71, nr 3 (2015) , s. 163-166
Nr:
2168308907
review
7

Author:
Title:
Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - "rozporządzalność"
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 82-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301731
chapter in textbook
See main document
8

Author:
Title:
Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem
Source:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 36-46 - Bibliogr.
Signature:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301657
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Author:
Title:
Z logiką absurdu w piekło egzystencji
Source:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 51-60 - Bibliogr.
Signature:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291427
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Author:
Title:
Bez filozofii nie ma ekonomii
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012) , s. 24-25
Access mode:
Nr:
2168275187
unreviewed article
See main document
11

Author:
Title:
Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 50-59
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261746
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Title:
Dla jakich celów warto myśleć?
Source:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 43-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227720
chapter in academic script
See main document
13

Author:
Title:
Inni, piekło i dziurka od klucza
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK2010, s. 49-56
Research program:
82/KFil/1/2010/S/580
Signature:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325571
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 8 (32), s. 44. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274601
varia
See main document
15

Title:
Katedra budząca zdziwienie
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009) , s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274455
unreviewed article
See main document
16

Author:
Title:
Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 10. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166738206
unreviewed article
17

Author:
Title:
Schelerowski zwrot ku miłości
Source:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 121-130
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165699778
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera = Phenomenology and Good Mysticism in Late Tischner
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 722 (2006) , s. 23-30. - Summ.
Access mode:
Nr:
52736
article
See main document
19

Author:
Title:
Filozofowie o godnym życiu
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
36 s.; 23 cm
ISBN:
83-7252-027-5
Nr:
2168247980
monograph
20

Author:
Bukowski Jerzy , Hnatowicz Roman , Pęgiel Wojciech
Title:
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Oficyna Cracovia, 2002
Physical description:
13 s.: il.; 21 cm.
ISBN:
83-7188-583-0
Nr:
2168320285
book
21

Author:
Title:
Marcelowska rozporządzalność = Marcelian Disposability
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002) , s. 73-80. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168231454
article
See main document
22

Author:
Title:
Filozofowie o godnym życiu
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Physical description:
36 s.; 23 cm
ISBN:
83-7252-027-5
Nr:
2168247992
monograph
23

Author:
Conference:
II Ogólnopolska Konferencja: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku, Kraków, Polska, od 1999-04-15 do 1999-04-16
Title:
Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych
Source:
Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999, s. 179-187
Series:
(Problemy Studiów Nauczycielskich ; z. 19)
ISBN:
83-7271-024-4
Nr:
2166099955
chapter in conference materials
See main document
24

Author:
Title:
Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla = Issues Pertaining to Transcendental Intersubjectivity in 'Formal and Transcendental Logic' by Edmund Husserl
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996) , s. 69-74. - Summ.
Nr:
2168238244
article
See main document
25

Author:
Title:
Filozofowie o godnym życiu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Physical description:
36 s.; 23 cm
ISBN:
83-7252-027-5
Nr:
2168247978
monograph
26

Author:
Bukowski Jerzy , Hnatowicz Roman , Pęgiel Wojciech
Title:
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił
Publisher address:
Kraków: Oficyna Cracovia, 1994
Physical description:
14, [1] s.: il.; 21 cm.
Nr:
2168320279
book
27

Author:
Title:
Kategoria "my" w filozofii Sartre'a = The "We" Category in the Philosophy of Sartre
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 414 (1993) , s. 17-26. - Summ.
Nr:
2168276249
article
See main document
28

Author:
Title:
O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego = On the Latest Works of Andrzej Nowicki
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992) , s. 65-76. - Summ., rez.
Nr:
2168273290
article
See main document
29

Author:
Title:
Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego = Personality of Commitment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 310 (1990) , s. 63-80. - Summ., rez.
Nr:
2168248496
article
See main document
30

Author:
Title:
Dla jakich celów warto myśleć?
Source:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 30-39 - Bibliogr.
Nr:
2168248604
chapter in academic script
See main document
31

Author:
Title:
Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela
Source:
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej = Archive of the History of Philosophy and Social Thought. - Vol. 32 (1987) , s. 167-179. - Res.
Access mode:
Nr:
2168327755
article
32

Author:
Title:
Zarys filozofii spotkania
Publisher address:
Kraków: Znak, 1987
Physical description:
317, [3] s.; 20 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7006-194-X
Nr:
2168238670
monograph
33

Author:
Title:
O fascynacji = On Fascination
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 6(247) (1986) , s. 95-111. - Streszcz., Summ.
Nr:
2168247994
article
34

Author:
Title:
Materialne a priori u Maxa Schelera = Material A Priori According to Max Scheler
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986) , s. 87-99. - Summ., rez.
Nr:
2168249144
article
See main document
35

Author:
Title:
Wychowanie do wartości i do wolności
Source:
System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 25-35
Nr:
2168298343
chapter in conference materials
See main document
36

Author:
Title:
Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera = The Good and the Evil, and the Morality in Kant's and Scheler's Ethics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984) , s. 93-112
Nr:
2168246064
article
See main document
37

Author:
Title:
O zaufaniu = On Confidence
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 8(225) (1984) , s. 119-133. - Streszcz., Summ.
Nr:
2168327757
article
1
Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego = Interpersonal Space in Fyodor Dostoyevsky's Novels / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016), s. 17-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/850/820. - ISSN 1898-6447
2
Od absurdu do buntu : Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 91-98. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
3
O co spierają się komunitaryści z liberałami? / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 13-14. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
4
"Piekło to są inni" : Sartrowski świat nienawiści / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 99-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
5
Co tkwi w polskiej duszy? / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 12. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
6
Adam Węgrzecki, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224 / Jerzy BUKOWSKI // Ruch Filozoficzny. - t. 71, nr 3 (2015), s. 163-166. - Rec. pracy: Węgrzecki Adam, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224. - Pełny tekst: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2014.035/10066. - ISSN 0035-9599
7
Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - "rozporządzalność" / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 82-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
8
Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 36-46. - Bibliogr.
9
Z logiką absurdu w piekło egzystencji / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2013), s. 51-60. - Bibliogr.
10
Bez filozofii nie ma ekonomii / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
11
Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera / Jerzy BUKOWSKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - (2011), s. 50-59
12
Dla jakich celów warto myśleć? / Jerzy BUKOWSKI // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 43-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
13
Inni, piekło i dziurka od klucza / Jerzy BUKOWSKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - (2010), s. 49-56
14
Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 44. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
15
Katedra budząca zdziwienie / Kazimierz SOSENKO, Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
16
Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 10. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
17
Schelerowski zwrot ku miłości / Jerzy BUKOWSKI // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 121-130. - ISBN 978-83-60911-00-6
18
Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera = Phenomenology and Good Mysticism in Late Tischner / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 722 (2006), s. 23-30. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=128475596. - ISSN 0208-7944
19
Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
20
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił / Jerzy BUKOWSKI, Roman Hnatowicz, Wojciech Pęgiel. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Cracovia, 2002. - 13 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7188-583-0
21
Marcelowska rozporządzalność = Marcelian Disposability / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002), s. 73-80. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10664. - ISSN 0208-7944
22
Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
23
Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych / Jerzy BUKOWSKI // W: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 1999. - (Problemy Studiów Nauczycielskich, ISSN 0239-6769 ; z. 19). - S. 179-187. - ISBN 83-7271-024-4
24
Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla = Issues Pertaining to Transcendental Intersubjectivity in 'Formal and Transcendental Logic' by Edmund Husserl / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996), s. 69-74. - Summ. - ISSN 0208-7944
25
Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
26
Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił / Jerzy BUKOWSKI, Roman Hnatowicz, Wojciech Pęgiel. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1994. - 14, [1] s. : il. ; 21 cm
27
Kategoria "my" w filozofii Sartre'a = The "We" Category in the Philosophy of Sartre / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 414 (1993), s. 17-26. - Summ. - ISSN 0208-7944
28
O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego = On the Latest Works of Andrzej Nowicki / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992), s. 65-76. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
29
Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego = Personality of Commitment / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 310 (1990), s. 63-80. - Summ., rez.
30
Dla jakich celów warto myśleć? / Jerzy BUKOWSKI // W: Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 30-39. - Bibliogr.
31
Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela / Jerzy BUKOWSKI // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej = Archive of the History of Philosophy and Social Thought. - Vol. 32 (1987), s. 167-179. - Res. - Pełny tekst: http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/37_ahf32_008_bukowski.pdf. - ISSN 0066-6874
32
Zarys filozofii spotkania / Jerzy BUKOWSKI. - Kraków : Znak, 1987. - 317, [3] s. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7006-194-X
33
O fascynacji = On Fascination / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 6(247) (1986), s. 95-111. - Streszcz., Summ. - ISSN 0039-3142
34
Materialne a priori u Maxa Schelera = Material A Priori According to Max Scheler / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986), s. 87-99. - Summ., rez.
35
Wychowanie do wartości i do wolności / Jerzy BUKOWSKI // W: System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 25-35
36
Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera = The Good and the Evil, and the Morality in Kant's and Scheler's Ethics / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984), s. 93-112. - ISSN 0208-7944
37
O zaufaniu = On Confidence / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 8(225) (1984), s. 119-133. - Streszcz., Summ. - ISSN 0039-3142
1
Bukowski J., (2016), Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (952), s. 17-26; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/850/820
2
Bukowski J., (2015), Od absurdu do buntu: Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 91-98.
3
Bukowski J., (2015), O co spierają się komunitaryści z liberałami?, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 13-14; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
4
Bukowski J., (2015), "Piekło to są inni": Sartrowski świat nienawiści. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 99-106.
5
Bukowski J., (2015), Co tkwi w polskiej duszy?, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 12; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
6
Bukowski J., (2015), Adam Węgrzecki, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224, "Ruch Filozoficzny", t. 71, nr 3, s. 163-166; http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2014.035/10066
7
Bukowski J., (2015), Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - "rozporządzalność". [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 82-90.
8
Bukowski J., (2014), Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 36-46.
9
Bukowski J., (2013), Z logiką absurdu w piekło egzystencji. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, s. 51-60.
10
Bukowski J., (2012), Bez filozofii nie ma ekonomii, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
11
Bukowski J., (2011), Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 50-59.
12
Bukowski J., (2011), Dla jakich celów warto myśleć?. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 43-51.
13
Bukowski J., (2010), Inni, piekło i dziurka od klucza. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 49-56.
14
Bukowski J., (2009), Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 44; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
15
Sosenko K., Bukowski J., (2009), Katedra budząca zdziwienie, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
16
Bukowski J., (2008), Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze, "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 10; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
17
Bukowski J., (2007), Schelerowski zwrot ku miłości. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 121-130.
18
Bukowski J., (2006), Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 722, s. 23-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/128475596
19
Bukowski J., (2004), Filozofowie o godnym życiu, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 36 s.
20
Bukowski J., Hnatowicz R., Pęgiel W., (2002), Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił, Wyd. 2Kraków : Oficyna Cracovia, 13 s.
21
Bukowski J., (2002), Marcelowska rozporządzalność, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 576, s. 73-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/10664
22
Bukowski J., (2000), Filozofowie o godnym życiu, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 36 s.
23
Bukowski J., (1999), Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych. [W:] Węgrzecka M. (red.), Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. (Problemy Studiów Nauczycielskich; z. 19), Kraków : Wydaw. Naukowe AP, s. 179-187.
24
Bukowski J., (1996), Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 464, s. 69-74.
25
Bukowski J., (1996), Filozofowie o godnym życiu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 36 s.
26
Bukowski J., Hnatowicz R., Pęgiel W., (1994), Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił, Kraków : Oficyna Cracovia, 14, [1] s.
27
Bukowski J., (1993), Kategoria "my" w filozofii Sartre'a, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 414, s. 17-26.
28
Bukowski J., (1992), O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 363, s. 65-76.
29
Bukowski J., (1990), Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 310, s. 63-80.
30
Bukowski J., (1989), Dla jakich celów warto myśleć?. [W:] Michoń F. (red.), Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 30-39.
31
Bukowski J., (1987), Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", Vol. 32, s. 167-179; http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/37_ahf32_008_bukowski.pdf
32
Bukowski J., (1987), Zarys filozofii spotkania, Kraków : Znak, 317, [3] s.
33
Bukowski J., (1986), O fascynacji, "Studia Filozoficzne", nr 6(247), s. 95-111.
34
Bukowski J., (1986), Materialne a priori u Maxa Schelera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 218, s. 87-99.
35
Bukowski J., (1986), Wychowanie do wartości i do wolności. [W:] Węgrzecka M., Niezgoda R. (red.), System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-35.
36
Bukowski J., (1984), Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 93-112.
37
Bukowski J., (1984), O zaufaniu, "Studia Filozoficzne", nr 8(225), s. 119-133.
1
@article{UEK:2168309329,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (952)",
pages = "17-26",
year = "2016",
}
2
@inbook{UEK:2168301733,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Od absurdu do buntu",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "91-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
3
@article{UEK:2168298935,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "O co spierają się komunitaryści z liberałami?",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "13-14",
year = "2015",
}
4
@inbook{UEK:2168301735,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Piekło to są inni",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "99-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
5
@article{UEK:2168298933,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Co tkwi w polskiej duszy?",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "12",
year = "2015",
}
6
@article{UEK:2168308907,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Adam Węgrzecki, Wokół filozofii spotkania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 71, 3",
pages = "163-166",
year = "2015",
}
7
@inbook{UEK:2168301731,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - rozporządzalność",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "82-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
8
@unpublished{UEK:2168301657,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "36-46",
year = "2014",
}
9
@unpublished{UEK:2168291427,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Z logiką absurdu w piekło egzystencji",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
pages = "51-60",
year = "2013",
}
10
@article{UEK:2168275187,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Bez filozofii nie ma ekonomii",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "24-25",
year = "2012",
}
11
@unpublished{UEK:2168261746,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "50-59",
year = "2011",
}
12
@inbook{UEK:2168227720,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Dla jakich celów warto myśleć?",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "43-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
13
@unpublished{UEK:2168325571,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Inni, piekło i dziurka od klucza",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "49-56",
year = "2010",
}
14
@misc{UEK:2168274601,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "44",
year = "2009",
}
15
@article{UEK:2168274455,
author = "Sosenko Kazimierz and Bukowski Jerzy",
title = "Katedra budząca zdziwienie",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "22-23",
year = "2009",
}
16
@article{UEK:2166738206,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "10",
year = "2008",
}
17
@inbook{UEK:2165699778,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Schelerowski zwrot ku miłości",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "121-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
18
@article{UEK:52736,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "722",
pages = "23-30",
year = "2006",
}
19
@book{UEK:2168247980,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Filozofowie o godnym życiu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-7252-027-5",
}
20
@book{UEK:2168320285,
author = "Bukowski Jerzy and Hnatowicz Roman and Pęgiel Wojciech",
title = "Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-7188-583-0",
}
21
@article{UEK:2168231454,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Marcelowska rozporządzalność",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "576",
pages = "73-80",
year = "2002",
}
22
@book{UEK:2168247992,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Filozofowie o godnym życiu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-7252-027-5",
}
23
@inbook{UEK:2166099955,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych",
booktitle = "Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r.",
pages = "179-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe AP",
year = "1999",
issn = "0239-6769",
isbn = "83-7271-024-4",
}
24
@article{UEK:2168238244,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "464",
pages = "69-74",
year = "1996",
}
25
@book{UEK:2168247978,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Filozofowie o godnym życiu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1996",
isbn = "83-7252-027-5",
}
26
@book{UEK:2168320279,
author = "Bukowski Jerzy and Hnatowicz Roman and Pęgiel Wojciech",
title = "Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1994",
}
27
@article{UEK:2168276249,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Kategoria my w filozofii Sartre'a",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "414",
pages = "17-26",
year = "1993",
}
28
@article{UEK:2168273290,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "363",
pages = "65-76",
year = "1992",
}
29
@article{UEK:2168248496,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "310",
pages = "63-80",
year = "1990",
}
30
@inbook{UEK:2168248604,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Dla jakich celów warto myśleć?",
booktitle = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
pages = "30-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
31
@article{UEK:2168327755,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela",
journal = "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej",
number = "Vol. 32",
pages = "167-179",
year = "1987",
}
32
@book{UEK:2168238670,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Zarys filozofii spotkania",
adress = "Kraków",
publisher = "Znak",
year = "1987",
isbn = "83-7006-194-X",
}
33
@article{UEK:2168247994,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "O fascynacji",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "6(247)",
pages = "95-111",
year = "1986",
}
34
@article{UEK:2168249144,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Materialne a priori u Maxa Schelera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "218",
pages = "87-99",
year = "1986",
}
35
@inbook{UEK:2168298343,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Wychowanie do wartości i do wolności",
booktitle = "System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r.",
pages = "25-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
36
@article{UEK:2168246064,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "93-112",
year = "1984",
}
37
@article{UEK:2168327757,
author = "Bukowski Jerzy",
title = "O zaufaniu",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "8(225)",
pages = "119-133",
year = "1984",
}