Publications of the selected author
1

Title:
Embedding E-Learning in Accounting Modules : the Educators' Perspective
Source:
Education Sciences. - vol. 10, iss. 4 (2020) , s. 1-19. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the Ministry of Science and Higher Education, Poland, (financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics)
2019 list:
70.00 pkt
:
Nr:
2168345744
article
2

Conference:
40th Annual Congress, European Accounting Association, Walencja, Hiszpania, od 2017-05-10 do 2017-05-12
Title:
Embedding E-learning in Accounting Education Modules : the Educators Perspective
Source:
40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia2017, s. 1-25. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.
Nr:
2168321065
varia
3

Author:
Agnieszka Herdan , Magdalena M. Stuss , Joanna Krasodomska
Title:
Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2009
Physical description:
155, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2730-1
Nr:
51380
monograph
4

Title:
Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego = Rating Agency Evaluations and the Classification of Bank Risk Weights
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006) , s. 175-187. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52809
article
See main document
5

Title:
Akcja
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 8-13
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270744
lexical items
6

Title:
Wkład niepieniężny
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 802
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270766
lexical items
7

Title:
Ocena fuzji BIG Banku SA i Banku Gdańskiego SA na podstawie globalnego i dziedzinowego efektu synergii = An Appraisal of the Merger of BIG Bank SA and Bank Gdański SA Based on the Global and Domain Synergy Effect
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005) , s. 141-158. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51526
article
See main document
8

Title:
Subskrybent
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 717
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270762
lexical items
9

Title:
Wkład pieniężny
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 802-803
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270768
lexical items
10

Conference:
BAA Annual Conference, Edynburg, Wielka Brytania, od 2005-03-30 do 2005-04-01
Title:
The Implementation of Corporate Governance Code by Polish Companies
Source:
BAA Annual Conference : 30 March-1 April 2005, Edinburgh2005. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237656
varia
11

Title:
Obligacja
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 521-525
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270756
lexical items
12

Title:
Obligacje komunalne
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 525
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270758
lexical items
13

Title:
Inne usługi biegłego rewidenta
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 359-383
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165212835
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Bon komercyjny
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 139-140
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270748
lexical items
15

Title:
List zastawny
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 447-448
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270754
lexical items
16

Title:
Księga akcyjna
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 433
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270752
lexical items
17

Title:
AGIO
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 7-8
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270742
lexical items
18

Title:
Obligacje Skarbu Państwa
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 525
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270760
lexical items
19

Title:
Świadectwo tymczasowe
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 739
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270764
lexical items
20

Title:
Dywidenda
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 234-235
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270750
lexical items
21

Title:
Aport
Source:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 84
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270746
lexical items
22

Title:
How Do We Teach International Accounting - the Case of Poland
Source:
27th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 1-3 Apr 2004, Prague, Czech Republic : Programme and Collected Abstracts2004, s. 115. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168237658
varia
23

Title:
Znaczenie ratingów w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitalowej = Ratings in the New Basel Capital Accord
Source:
Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2004, s. 319-327. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89-142-25-2
Nr:
2168255990
chapter in conference materials
24

Title:
Miejsce Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości Międzynarodowej w akademickim procesie kształcenia przyszłych menedżerów
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 117-124. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165240187
chapter in monograph
See main document
25

Title:
The Use of Comparative Ratio Analysis in the Measurement of Synergy Effect in Merged Companies : (the Case of Two Polish Banks) = Wykorzystanie porównawczej analizy wskaźnikowej w pomiarze efektu synergii przedsiębiorstw powstałych w wyniku fuzji : (na przykładzie dwóch fuzji polskich banków)
Source:
Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 485-494. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89142-11-2
Nr:
2168246418
chapter in conference materials
26

Author:
Agnieszka Herdan , Mariusz Parcz
Title:
Analiza porównawcza skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków polskich i amerykańskich = A Comparative Analysis of Consolidated Financial Statements of Polish and American Banks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003) , s. 101-115. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51552
article
See main document
27

Author:
Agnieszka Herdan , Jadwiga Banaśkiewicz
Title:
Konsolidacja sprawozdań finansowych na świecie = The Consolidation of Financial Statements at the Global Level
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51515
article
See main document
28

Title:
Prawne uwarunkowania łączenia się podmiotów gospodarczych w Polsce = The Legal Framework for Mergers and Acquisition in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002) , s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225350
article
See main document
29

Title:
Historyczne uwarunkowania procesów łączenia się podmiotów gospodarczych = Mergers : the Historical Framework
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002) , s. 49-59. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51514
article
See main document
30

Title:
Ocena połączenia Banku Rozwoju Eksportu S.A. i Polskiego Banku Rozwoju S.A. na podstawie Globalnego i Dziedzinowego Efektu Synergii = The Estimation of the Merger of Bank Rozwoju Eksportu S.A. and Polski Bank Rozwoju S.A. Based on the Global and Domain Synergy Effect
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 11 (67) (2002) , s. 24-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246500
article
31

Title:
Globalny efekt synergii jako sposób pomiaru efektywności fuzji = The Global Synergy Effect - the Way of the Merger Effectciency Measurement
Source:
Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Warszawa: FRR, 2001, s. 431-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-86543-39-6
Nr:
2168232636
chapter in conference materials
32

Title:
Wybrane aspekty pomiaru efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 5 (61) (2001) , s. 36-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284121
article
33

Title:
Możliwości pomiaru efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji
Source:
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 94-101 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-091-7
Nr:
2165263873
chapter in conference materials
See main document
34

Title:
Rola sprawozdań finansowych grup kapitałowych w ograniczaniu ryzyka inwestowania = The Role Played by the Financial Reports of Capital Groups in Limiting Investor Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51502
article
See main document
35

Title:
The Role of Financial Statement in the Measurement of the Synergy Effect in the Merged Companies
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, s. 103-106 - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
83-88057-35-9
Nr:
2168279129
chapter in conference materials
36

Conference:
Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości, Spała, Polska, od 2000-09-13 do 2000-09-15
Title:
Kontrowersje wokół sposobów konsolidacji sprawozdań finansowych
Source:
Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska] - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000, s. 120-125 - Bibliogr.
ISBN:
83-86939-57-5
Nr:
2168321365
chapter in conference materials
37

Title:
Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich)
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
239 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/575
Nr:
2168310931
doctoral dissertation
38

Title:
Wybrane narzędzia wspomagające proces zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 50 (1999) , s. 30-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168340945
article
39

Title:
Wpływ podatków na rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami jednego kraju
Source:
Rachunkowość teoria i praktyka / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 52-64
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168231464
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-563/Magazyn
Nr:
2168258974
unpublished scientific work
1
Embedding E-Learning in Accounting Modules : the Educators' Perspective / Konrad GRABINSKI, Marcin KEDZIOR, Joanna KRASODOMSKA, Agnieszka Herdan // Education Sciences. - vol. 10, iss. 4 (2020), s. 1-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2227-7102/10/4/97
2
Embedding E-learning in Accounting Education Modules : the Educators Perspective / M. KĘDZIOR, K. GRABIŃSKI, A. Herdan, J. KRASODOMSKA // W: 40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia. - (2017), s. 1-25. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Bibliogr.
3
Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych / Agnieszka Herdan, Magdalena M. Stuss, Joanna KRASODOMSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - 155, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2730-1
4
Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego = Rating Agency Evaluations and the Classification of Bank Risk Weights / Agnieszka HERDAN, Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006), s. 175-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122335793. - ISSN 0208-7944
5
Akcja / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 8-13. - ISBN 83-7334-451-9
6
Wkład niepieniężny / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 802. - ISBN 83-7334-451-9
7
Ocena fuzji BIG Banku SA i Banku Gdańskiego SA na podstawie globalnego i dziedzinowego efektu synergii = An Appraisal of the Merger of BIG Bank SA and Bank Gdański SA Based on the Global and Domain Synergy Effect / Agnieszka Herdan, Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005), s. 141-158. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99283650. - ISSN 0208-7944
8
Subskrybent / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 717. - ISBN 83-7334-451-9
9
Wkład pieniężny / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 802-803. - ISBN 83-7334-451-9
10
The Implementation of Corporate Governance Code by Polish Companies / Agnieszka HERDAN, Joanna KRASODOMSKA // W: BAA Annual Conference : 30 March-1 April 2005, Edinburgh. - (2005). - Referat wygłoszony - nieopublikowan. - Summ. - Bibliogr.
11
Obligacja / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 521-525. - ISBN 83-7334-451-9
12
Obligacje komunalne / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 525. - ISBN 83-7334-451-9
13
Inne usługi biegłego rewidenta / Agnieszka HERDAN // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 359-383. - ISBN 83-7228-166-1
14
Bon komercyjny / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 139-140. - ISBN 83-7334-451-9
15
List zastawny / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 447-448. - ISBN 83-7334-451-9
16
Księga akcyjna / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 433. - ISBN 83-7334-451-9
17
AGIO / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 7-8. - ISBN 83-7334-451-9
18
Obligacje Skarbu Państwa / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 525. - ISBN 83-7334-451-9
19
Świadectwo tymczasowe / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 739. - ISBN 83-7334-451-9
20
Dywidenda / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 234-235. - ISBN 83-7334-451-9
21
Aport / Agnieszka HERDAN // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 84. - ISBN 83-7334-451-9
22
How Do We Teach International Accounting - the Case of Poland / Joanna CZUBAŁA, Agnieszka HERDAN // W: 27th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 1-3 Apr 2004, Prague, Czech Republic : Programme and Collected Abstracts. - (2004), s. 115. - Dostępne tylko streszczenia
23
Znaczenie ratingów w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitalowej = Ratings in the New Basel Capital Accord / Agnieszka Herdan, Joanna CZUBAŁA // W: Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2004. - (Czas na Pieniądz). - S. 319-327. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89-142-25-2
24
Miejsce Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości Międzynarodowej w akademickim procesie kształcenia przyszłych menedżerów / Joanna CZUBAŁA, Agnieszka Herdan // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 117-124. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
25
The Use of Comparative Ratio Analysis in the Measurement of Synergy Effect in Merged Companies : (the Case of Two Polish Banks) = Wykorzystanie porównawczej analizy wskaźnikowej w pomiarze efektu synergii przedsiębiorstw powstałych w wyniku fuzji : (na przykładzie dwóch fuzji polskich banków) / Agnieszka HERDAN, Joanna CZUBAŁA // W: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003. - (Czas na Pieniądz). - S. 485-494. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-11-2
26
Analiza porównawcza skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków polskich i amerykańskich = A Comparative Analysis of Consolidated Financial Statements of Polish and American Banks / Agnieszka HERDAN, Mariusz Parcz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003), s. 101-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/53723592. - ISSN 0208-7944
27
Konsolidacja sprawozdań finansowych na świecie = The Consolidation of Financial Statements at the Global Level / Agnieszka HERDAN, Jadwiga Banaśkiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002), s. 61-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13079. - ISSN 0208-7944
28
Prawne uwarunkowania łączenia się podmiotów gospodarczych w Polsce = The Legal Framework for Mergers and Acquisition in Poland / Agnieszka HERDAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002), s. 97-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12839. - ISSN 0208-7944
29
Historyczne uwarunkowania procesów łączenia się podmiotów gospodarczych = Mergers : the Historical Framework / Agnieszka HERDAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002), s. 49-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13080. - ISSN 0208-7944
30
Ocena połączenia Banku Rozwoju Eksportu S.A. i Polskiego Banku Rozwoju S.A. na podstawie Globalnego i Dziedzinowego Efektu Synergii = The Estimation of the Merger of Bank Rozwoju Eksportu S.A. and Polski Bank Rozwoju S.A. Based on the Global and Domain Synergy Effect / Agnieszka HERDAN, Joanna CZUBAŁA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 11 (67) (2002), s. 24-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
31
Globalny efekt synergii jako sposób pomiaru efektywności fuzji = The Global Synergy Effect - the Way of the Merger Effectciency Measurement / Agnieszka HERDAN // W: Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Warszawa: FRR, 2001. - S. 431-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86543-39-6
32
Wybrane aspekty pomiaru efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji / Agnieszka HERDAN // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 5 (61) (2001), s. 36-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
33
Możliwości pomiaru efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji / Agnieszka HERDAN // W: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 94-101. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-091-7
34
Rola sprawozdań finansowych grup kapitałowych w ograniczaniu ryzyka inwestowania = The Role Played by the Financial Reports of Capital Groups in Limiting Investor Risk / Agnieszka HERDAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001), s. 49-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
35
The Role of Financial Statement in the Measurement of the Synergy Effect in the Merged Companies / Agnieszka HERDAN // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001. - S. 103-106. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 83-88057-35-9
36
Kontrowersje wokół sposobów konsolidacji sprawozdań finansowych / Agnieszka HERDAN // W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska]. - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000. - S. 120-125. - Bibliogr. - ISBN 83-86939-57-5
37
Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich) / Agnieszka HERDAN ; Promotor: Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków, 2000. - 239 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Wybrane narzędzia wspomagające proces zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie / Agnieszka Herdan // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 50 (1999), s. 30-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
39
Wpływ podatków na rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami jednego kraju / Agnieszka HERDAN, Konrad STĘPIEŃ // W: Rachunkowość teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 52-64. - ISBN 83-88057-05-7
40
Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań) / aut.: Stanisława SURDYKOWSKA, Agnieszka HERDAN, Piotr KULAS, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., Herdan A., (2020), Embedding E-Learning in Accounting Modules : the Educators' Perspective, "Education Sciences", vol. 10, iss. 4, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2227-7102/10/4/97
2
Kędzior M., Grabiński K., Herdan A., Krasodomska J., (2017), Embedding E-learning in Accounting Education Modules : the Educators Perspective. [W:] 40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia, s. 1-25.
3
Herdan A., Stuss M., Krasodomska J., (2009), Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 155, [1] s.
4
Herdan A., Krasodomska J., (2006), Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 175-187; https://bazekon.uek.krakow.pl/122335793
5
Herdan A., (2005), Akcja. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 8-13.
6
Herdan A., (2005), Wkład niepieniężny. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 802.
7
Herdan A., Krasodomska J., (2005), Ocena fuzji BIG Banku SA i Banku Gdańskiego SA na podstawie globalnego i dziedzinowego efektu synergii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 141-158; https://bazekon.uek.krakow.pl/99283650
8
Herdan A., (2005), Subskrybent. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 717.
9
Herdan A., (2005), Wkład pieniężny. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 802-803.
10
Herdan A., Krasodomska J., (2005), The Implementation of Corporate Governance Code by Polish Companies. [W:] BAA Annual Conference : 30 March-1 April 2005, Edinburgh
11
Herdan A., (2005), Obligacja. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 521-525.
12
Herdan A., (2005), Obligacje komunalne. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 525.
13
Herdan A., (2005), Inne usługi biegłego rewidenta. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 359-383.
14
Herdan A., (2005), Bon komercyjny. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 139-140.
15
Herdan A., (2005), List zastawny. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 447-448.
16
Herdan A., (2005), Księga akcyjna. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 433.
17
Herdan A., (2005), AGIO. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 7-8.
18
Herdan A., (2005), Obligacje Skarbu Państwa. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 525.
19
Herdan A., (2005), Świadectwo tymczasowe. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 739.
20
Herdan A., (2005), Dywidenda. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 234-235.
21
Herdan A., (2005), Aport. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 84.
22
Czubała J., Herdan A., (2004), How Do We Teach International Accounting - the Case of Poland. [W:] 27th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 1-3 Apr 2004, Prague, Czech Republic : Programme and Collected Abstracts, s. 115.
23
Herdan A., Czubała J., (2004), Znaczenie ratingów w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitalowej. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 319-327.
24
Czubała J., Herdan A., (2003), Miejsce Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości Międzynarodowej w akademickim procesie kształcenia przyszłych menedżerów. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 117-124.
25
Herdan A., Czubała J., (2003), The Use of Comparative Ratio Analysis in the Measurement of Synergy Effect in Merged Companies : (the Case of Two Polish Banks). [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 1, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 485-494.
26
Herdan A., Parcz M., (2003), Analiza porównawcza skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków polskich i amerykańskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 633, s. 101-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/53723592
27
Herdan A., Banaśkiewicz J., (2002), Konsolidacja sprawozdań finansowych na świecie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 591, s. 61-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/13079
28
Herdan A., (2002), Prawne uwarunkowania łączenia się podmiotów gospodarczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 97-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/12839
29
Herdan A., (2002), Historyczne uwarunkowania procesów łączenia się podmiotów gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 591, s. 49-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/13080
30
Herdan A., Czubała J., (2002), Ocena połączenia Banku Rozwoju Eksportu S.A. i Polskiego Banku Rozwoju S.A. na podstawie Globalnego i Dziedzinowego Efektu Synergii, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 11 (67), s. 24-42.
31
Herdan A., (2001), Globalny efekt synergii jako sposób pomiaru efektywności fuzji. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r, T. 1, Warszawa : FRR, s. 431-442.
32
Herdan A., (2001), Wybrane aspekty pomiaru efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 5 (61), s. 36-58.
33
Herdan A., (2001), Możliwości pomiaru efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 94-101.
34
Herdan A., (2001), Rola sprawozdań finansowych grup kapitałowych w ograniczaniu ryzyka inwestowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 49-64.
35
Herdan A., (2001), The Role of Financial Statement in the Measurement of the Synergy Effect in the Merged Companies. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi: materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego : Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 103-106.
36
Herdan A., (2000), Kontrowersje wokół sposobów konsolidacji sprawozdań finansowych. [W:] druku Lucyna Kopczyńska , Marcinkowska M. (red.), Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000", Łódź : Agencja Wydawnicza "InterFart", s. 120-125.
37
Herdan A., (2000), Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich), Prom. Surdykowska S., Kraków : , 239 k.
38
Herdan A., (1999), Wybrane narzędzia wspomagające proces zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 50, s. 30-43.
39
Herdan A., Stępień K., (1999), Wpływ podatków na rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami jednego kraju. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość teoria i praktyka: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 52-64.
40
Surdykowska S., Herdan A., Kulas P., Świetla K., (1998), Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych: (raport z badań), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
1
@article{UEK:2168345744,
author = "Konrad Grabiński and Marcin Kędzior and Joanna Krasodomska and Agnieszka Herdan",
title = "Embedding E-Learning in Accounting Modules : the Educators' Perspective",
journal = "Education Sciences",
number = "vol. 10, iss. 4",
pages = "1-19",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/educsci10040097},
url = {https://www.mdpi.com/2227-7102/10/4/97},
}
2
@misc{UEK:2168321065,
author = "Marcin Kędzior and Konrad Grabiński and Agnieszka Herdan and Joanna Krasodomska",
title = "Embedding E-learning in Accounting Education Modules : the Educators Perspective",
booktitle = "40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia",
pages = "1-25",
year = "2017",
}
3
@book{UEK:51380,
author = "Agnieszka Herdan and Magdalena M. Stuss and Joanna Krasodomska",
title = "Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-233-2730-1",
}
4
@article{UEK:52809,
author = "Agnieszka Herdan and Joanna Krasodomska",
title = "Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "175-187",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122335793},
}
5
@inbook{UEK:2168270744,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Akcja",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "8-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
6
@inbook{UEK:2168270766,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Wkład niepieniężny",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "802",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
7
@article{UEK:51526,
author = "Agnieszka Herdan and Joanna Krasodomska",
title = "Ocena fuzji BIG Banku SA i Banku Gdańskiego SA na podstawie globalnego i dziedzinowego efektu synergii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "141-158",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99283650},
}
8
@inbook{UEK:2168270762,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Subskrybent",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "717",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
9
@inbook{UEK:2168270768,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Wkład pieniężny",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "802-803",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
10
@misc{UEK:2168237656,
author = "Agnieszka Herdan and Joanna Krasodomska",
title = "The Implementation of Corporate Governance Code by Polish Companies",
booktitle = "BAA Annual Conference : 30 March-1 April 2005, Edinburgh",
pages = "",
year = "2005",
}
11
@inbook{UEK:2168270756,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Obligacja",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "521-525",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
12
@inbook{UEK:2168270758,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Obligacje komunalne",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "525",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
13
@inbook{UEK:2165212835,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Inne usługi biegłego rewidenta",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "359-383",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
14
@inbook{UEK:2168270748,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Bon komercyjny",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "139-140",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
15
@inbook{UEK:2168270754,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "List zastawny",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "447-448",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
16
@inbook{UEK:2168270752,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Księga akcyjna",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "433",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
17
@inbook{UEK:2168270742,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "AGIO",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "7-8",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
18
@inbook{UEK:2168270760,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Obligacje Skarbu Państwa",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "525",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
19
@inbook{UEK:2168270764,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Świadectwo tymczasowe",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "739",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
20
@inbook{UEK:2168270750,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Dywidenda",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "234-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
21
@inbook{UEK:2168270746,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Aport",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
22
@misc{UEK:2168237658,
author = "Joanna Czubała and Agnieszka Herdan",
title = "How Do We Teach International Accounting - the Case of Poland",
booktitle = "27th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 1-3 Apr 2004, Prague, Czech Republic : Programme and Collected Abstracts",
pages = "115",
year = "2004",
}
23
@inbook{UEK:2168255990,
author = "Agnieszka Herdan and Joanna Czubała",
title = "Znaczenie ratingów w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitalowej",
booktitle = "Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 2",
pages = "319-327",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89-142-25-2",
}
24
@inbook{UEK:2165240187,
author = "Joanna Czubała and Agnieszka Herdan",
title = "Miejsce Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości Międzynarodowej w akademickim procesie kształcenia przyszłych menedżerów",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "117-124",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
25
@inbook{UEK:2168246418,
author = "Agnieszka Herdan and Joanna Czubała",
title = "The Use of Comparative Ratio Analysis in the Measurement of Synergy Effect in Merged Companies : (the Case of Two Polish Banks)",
booktitle = "Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1",
pages = "485-494",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-89142-11-2",
}
26
@article{UEK:51552,
author = "Agnieszka Herdan and Mariusz Parcz",
title = "Analiza porównawcza skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków polskich i amerykańskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "633",
pages = "101-115",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/53723592},
}
27
@article{UEK:51515,
author = "Agnieszka Herdan and Jadwiga Banaśkiewicz",
title = "Konsolidacja sprawozdań finansowych na świecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "591",
pages = "61-73",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13079},
}
28
@article{UEK:2168225350,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Prawne uwarunkowania łączenia się podmiotów gospodarczych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "97-109",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12839},
}
29
@article{UEK:51514,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Historyczne uwarunkowania procesów łączenia się podmiotów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "591",
pages = "49-59",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13080},
}
30
@article{UEK:2168246500,
author = "Agnieszka Herdan and Joanna Czubała",
title = "Ocena połączenia Banku Rozwoju Eksportu S.A. i Polskiego Banku Rozwoju S.A. na podstawie Globalnego i Dziedzinowego Efektu Synergii",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 11 (67)",
pages = "24-42",
year = "2002",
}
31
@inbook{UEK:2168232636,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Globalny efekt synergii jako sposób pomiaru efektywności fuzji",
booktitle = "Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 1",
pages = "431-442",
adress = "Warszawa",
publisher = "FRR",
year = "2001",
isbn = "83-86543-39-6",
}
32
@article{UEK:2168284121,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Wybrane aspekty pomiaru efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 5 (61)",
pages = "36-58",
year = "2001",
}
33
@inbook{UEK:2165263873,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Możliwości pomiaru efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji",
booktitle = "Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.)",
pages = "94-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-091-7",
}
34
@article{UEK:51502,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Rola sprawozdań finansowych grup kapitałowych w ograniczaniu ryzyka inwestowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "49-64",
year = "2001",
}
35
@inbook{UEK:2168279129,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "The Role of Financial Statement in the Measurement of the Synergy Effect in the Merged Companies",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi",
pages = "103-106",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie",
year = "2001",
isbn = "83-88057-35-9",
}
36
@inbook{UEK:2168321365,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Kontrowersje wokół sposobów konsolidacji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000"",
pages = "120-125",
adress = "Łódź",
publisher = "Agencja Wydawnicza InterFart",
year = "2000",
isbn = "83-86939-57-5",
}
37
@unpublished{UEK:2168310931,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
38
@article{UEK:2168340945,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Wybrane narzędzia wspomagające proces zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 50",
pages = "30-43",
year = "1999",
}
39
@inbook{UEK:2168231464,
author = "Agnieszka Herdan and Konrad Stępień",
title = "Wpływ podatków na rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami jednego kraju",
booktitle = "Rachunkowość teoria i praktyka",
pages = "52-64",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}
40
@unpublished{UEK:2168258974,
author = "Stanisława Surdykowska and Agnieszka Herdan and Piotr Kulas and Katarzyna Świetla",
title = "Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID