Publications of the selected author
1

Title:
Zagrożenia związane ze świadczeniem pracy zdalnej = Remote Work Related Risks
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 5 (148) (2022) , s. 103-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie - Projekt nr 067/ZZS/2022/POT.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168370418
article
2

Conference:
International Scientific and Practical Conference "Young Engineers of the Fuel and Energy Complex: Developing the Energy Agenda of the Future" (EAF 2021), Sankt Petersburg, Rosja, od 2021-12-10 do 2021-12-11
Title:
Competencies Demand from Young Engineers on the Energy Market in Poland
Source:
Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Young Engineers of the Fuel and Energy Complex : Developing the Energy Agenda of the Future" (EAF 2021) / ed. Natalia Trifonova - Paris: Atlantis Press, 2022, s. 207-216. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Engineering Research ; vol. 213)
Research program:
The research was prepared within the internal grant program of Cracow University of Economics: "Potencjał" entitled "Innovative HRM", number: 97/ZZS/2020/POT that is active from 8.04.2020 till 7.04.2022.
ISBN:
978-94-6239-553-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168368546
chapter in conference materials
3

Title:
Wynagradzanie pracowników za kompetencje
Source:
Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji / red. Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 100-111
Series:
(Zarządzanie. HR)
ISBN:
978-83-8235-436-2 ; 978-83-8235-437-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357814
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Employer Expectations Regarding the Competencies of Employees on the Energy Market in Poland
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 21, art. no. 7233 (2021) , s. 1-21. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends - Bibliogr.
Research program:
The research received financing from an internal program from the Cracow University of Economics: "Doskonałość Naukowa" for the Department of Labor Resource Management
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168359516
article
5

Title:
The Workplace and Work-Life Balance during the COVID-19 Pandemic
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 55, nr 2 (2021) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168358646
article
6

Title:
Funkcjonalno-modalna analiza pracy w identyfikacji kompetencji pracowników
Source:
Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji / red. Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 50-62
Series:
(Zarządzanie. HR)
ISBN:
978-83-8235-436-2 ; 978-83-8235-437-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357798
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 351-397 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342193
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Innowacje społeczne a przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w przedsiębiorstwie = Social Innovation and Counteraction of Social Exclusion in an Enterprise
Source:
Człowiek w organizacji - nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Anna Bazan-Bulanda, Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2019, s. 246-260. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7193-720-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350056
chapter in monograph
9

Title:
Analiza pracy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 125-155 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342175
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Finansowanie innowacji społecznych w kontekście filantropijnej działalności organizacji
Source:
Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - społeczna odpowiedzialność biznesu / red. Ewa Mazur-Wierzbicka - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, s. 21-31. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Seria "Gospodarka i Organizacja" ; z. nr 4)
ISBN:
978-83-956594-0-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343331
chapter in monograph
11

Title:
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 35-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342167
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo = Social Innovations in Enterprise as a Tool of Activating Professionally Inactive People with Disabilities
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 52, nr 2 (2019) , s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168337527
article
13

Title:
Organizational Condition of Nicotinism of Employees
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / red. Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 105-111 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Access mode:
Nr:
2168331153
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Optymalizacja jakości życia w pracy = Optimization of the Quality of Life at Work
Source:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 7 (2017) , s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316807
article
15

Title:
Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji = Remuneration as a Factor Stabilizing Employment in an Organization
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (2017) , s. 79-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321095
article
16

Title:
Employee's Market - Implications for Employers
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / red. Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 205-214 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322387
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Satysfakcja z pracy członków zespołu projektowego = The Job Satisfaction of Project Team Members
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 2, cz. 2 (2016) , s. 99-111. - Tytuł numeru: Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310845
article
18

Title:
Zaangażowanie społeczne pracowników = Social Engagement of Employees
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 39, nr 1 (2016) , s. 41-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307013
article
19

Title:
Generation Entering the Labour Market and their Expectations from Employers
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 245-253 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Access mode:
Nr:
2168310705
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Retention of Employees and the Conditions of the Labor Market
Source:
Theoretical, Methodological and Practical Foundations of Human Resources Management : Collective Monograph = Teorētiskie, metodoloģiskie un praktiskie pamati cilvēkresursu vadību : kolektīva monogrāfija / red. Maksym Bezpartochnyi - Riga: ISMA University : Landmark SIA, 2016, s. 240-250 - Bibliogr.
Series:
()
Access mode:
Nr:
2168311353
chapter in monograph
21

Title:
Internet Communication as a Method of Employer Branding
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 371-379 - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Access mode:
Nr:
2168301465
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Partner Misiek i Wspólnicy : zaspokoić potrzeby pracowników
Source:
Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / oprac. Małgorzata Bonikowska - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 66-69
ISBN:
978-83-7633-365-6
Nr:
2168303867
chapter in textbook
23

Title:
Równowaga praca-życie a jakość życia
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 77-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296345
chapter in monograph
See main document
24

Title:
7R Solution : zahamować odpływ pracowników
Source:
Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / oprac. Małgorzata Bonikowska - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 22-25
ISBN:
978-83-7633-365-6
Nr:
2168303853
chapter in textbook
25

Title:
Rynek pracy
Source:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA, s. 25-49 - Bibliogr.
Signature:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301515
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Quality of Human Resource Management in Employer Branding
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 121-128 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287677
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Dynamika wizerunku pracodawcy
Source:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA, s. 62-103 - Bibliogr.
Signature:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301523
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Zarządzanie różnorodnością pracowników w świetle społecznej odpowiedzialności
Source:
Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu / red. Adam Depta - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 161-171 - Bibliogr.
Series:
(Monografie Politechniki Łódzkiej)
ISBN:
978-83-7283-632-8
Nr:
2168293441
chapter in monograph
29

Title:
Rozwój zasobów ludzkich organizacji
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2014
Physical description:
182 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7930-578-0
Nr:
2168286821
See related chapters
30

Title:
Rozwój zasobów ludzkich w raportowaniu społecznej odpowiedzialności
Source:
Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 160-179
ISBN:
978-83-7930-578-0
Nr:
2168286847
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Jakość rozwoju zasobów ludzkich
Source:
Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 55-77
ISBN:
978-83-7930-578-0
Nr:
2168286839
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Socjalizacja pracowników w warunkach różnorodności kulturowej = Employees' Socialization in Conditions of Cultural Diversity
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 350 (2014) , s. 63-72. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292293
article
33

Title:
Rozwój zasobów ludzkich w raportowaniu społecznej odpowiedzialności
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA, s. 100-125 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290715
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Prokobiecość w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = Pro-femininity in Employer Branding
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 30, nr 4 (2013) , s. 71-83. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273794
article
35

Title:
Employee Opinion Survey on Shaping Employee Loyalty
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 27, nr 1 (2013) , s. 25-37. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168277511
article
36

Title:
Jakość funkcji personalnej w mikroprzedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. Zenon Wiśniewski - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2013, s. [115]-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-4450-0
Nr:
2168273092
chapter in monograph
37

Title:
Communication Difficulties in Culturally Diverse Teams
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 661-669 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274779
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Koszty jakości zasobów ludzkich = The Cost of the Human Resources Quality
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2012) , s. 15-18. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229456
article
39

Title:
Od siły roboczej do kapitału ludzkiego - implikacje dla funkcji personalnej = From Labor Force to Human Capital - Implications for Personnal Function
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 213-229. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260666
article
40

Title:
W kierunku organizacji wielokulturowej = Toward a Multicultural Organization
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 3 (2012) , s. 327-338. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235626
article
41

Title:
Jakość rozwoju zasobów ludzkich
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA, s. 42-69 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/Magazyn
Nr:
2168273752
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Zasoby ludzkie i ich jakość w warunkach globalizacji
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA - Kraków: Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 27-43 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-21-1
Nr:
2168247630
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Atrybutowe ujęcie jakości zasobów ludzkich = HR Quality Characteristics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 880 (2012) , s. 141-154. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236522
article
44

Title:
Kształtowanie wewnętrznego wizerunku pracodawcy - implikacje dla jakości życia w pracy = Internal Employer Branding - Implications for Quality of Working Life
Source:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 19-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232822
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Globalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich = Globlaization in Creating the Quality of Human Resources
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/4 (2011) , s. 253-262. - Tytuł numeru: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222526
article
46

Title:
Normalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich = Standardization in Creating HR Quality
Source:
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 515-527. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-546-1
Nr:
2167671971
chapter in monograph
47

Title:
Globalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA, s. 26-47 - Bibliogr.
Signature:
NP-1354/Magazyn
Nr:
2168264534
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Lojalność pracowników - ujęcie atrybutowe i procesowe
Source:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 25-34. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228212
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Normatywne aspekty pracy
Source:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 121-130 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165701639
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Zależność lojalności pracowniczej i jakości zasobów ludzkich
Source:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA, s. 7-30 - Bibliogr.
Signature:
NP-1298/2/Magazyn
Nr:
2168248708
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Control of Intellectual Capital
Source:
Economics & Business Administration Journal. - vol. 2 (2010) , s. 143-147 - Bibliogr.
Nr:
2166232436
article
52

Title:
Rola komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu personelem = The Role of Internal Communication in Personnel Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 807 (2010) , s. 7-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165633874
article
53

Title:
Strategie kształtowania jakości zasobów ludzkich = Strategy of Creating HR Quality
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 297-306. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52067
article
54

Title:
Kształtowanie jakości zasobów ludzkich organizacji
Source:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 5-24 - Bibliogr.
Signature:
NP-1298/1/Magazyn
Nr:
2168248530
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = The Role of Organizational Culture in Employer Branding
Source:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 486-494. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-681-8
Nr:
2164963742
chapter in monograph
56

Title:
Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 179-190. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50717
article
57

Title:
Szkolenie pracowników a kształtowanie wizerunku pracodawcy = Training Employees and Employer Branding
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 155-161. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50959
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy
Source:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 59-78 - Bibliogr.
Signature:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219646
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Proces zarządzania interesariuszami = Managing Stakeholders
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 784 (2008) , s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50470
article
60

Title:
Kontrola kapitału intelektualnego = Control of Intellectual Capital
Source:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 1 (6) (2008) , s. 53-57. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50204
article
61

Title:
Kształtowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy = External Employer Branding
Source:
Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008, s. 105-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-169-2
Nr:
2165794577
chapter in monograph
62

Title:
Interesariusze a kreowanie wiedzy organizacji
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 36-61
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
2165527346
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Controlling kapitału intelektualnego
Source:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 227-236. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-120-4
Nr:
2165982862
chapter in conference materials
64

Title:
Public relations zasobów ludzkich
Source:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 125-160 - Bibliogr.
Research program:
56/KZZP/1/07/S/417
Signature:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168326423
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Title:
Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania wiedzą
Source:
Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 73-84 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 55)
ISBN:
978-83-7027-422-1
Nr:
2166522595
chapter in monograph
66

Title:
Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się = Knowledge Management in a Learning Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 755 (2007) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50829
article
67

Title:
Zarządzanie interesariuszami w polskich organizacjach
Source:
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 84-120 - Bibliogr.
Research program:
89/KZZP/1/2006/S/347
Signature:
NP-1148/Magazyn
Nr:
2168326481
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Title:
Szkolenie pracowników
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 44-50
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089751
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
314 k.: il. kolor.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/289
Nr:
52633
doctoral dissertation
70

Title:
Strategiczna karta wyników w procesie komunikowania się z interesariuszami
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 95-101
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 81)
ISBN:
978-83-7417-203-5
Nr:
2165792226
chapter in monograph
71

Title:
Analiza pracy
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 7-13
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089501
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego w organizacji uczącej się = Human Capital Reporting in Learning Organization
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 115-122. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176584
chapter in conference materials
See main document
73

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 32-38
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089727
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Interesariusze a zarządzanie zasobami ludzkimi = Stakeholders and Human Resource Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 711 (2006) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53073
article
75

Title:
Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
87, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-283-9
Nr:
52532
monograph
76

Title:
Koncepcja uczącej się organizacji
Source:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 56-80
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
2166510477
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Zmiana w organizacji - w kierunku organizacji uczącej się = Change within an Organisation - Towards a Learning Organisation
Source:
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 455-465. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-84-1
Nr:
2166381340
chapter in monograph
See main document
78

Title:
Kultura organizacyjna a etyka biznesu = Organizational Culture and Business Ethics
Source:
Religia a gospodarka. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005, s. 141-146. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7363-260-3
Nr:
2166409378
chapter in monograph
79

Title:
Proces organizacyjnego uczenia się = The Process of Organising Learning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 676 (2005) , s. 67-78. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52773
article
80

Title:
Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 38-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258508
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Interesariusze a kreowanie wiedzy organizacji
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 23-58 - Bibliogr.
Signature:
NP-965/Magazyn
Nr:
2168258562
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Title:
Rola członków kwintetu szkoleniowego w polityce personalnej przedsiębiorstwa = The Role of Quintet Training Members in a Company's Staff Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 642 (2004) , s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219708
article
83

Title:
Bariery i utrudnienia w tworzeniu organizacji uczącej się
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 55-59
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 36)
ISBN:
83-89224-58-5
Nr:
2168238844
chapter in monograph
84

Title:
Etyczne aspekty pracy = Ethical Aspects of Labour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003) , s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220968
article
85

Author:
Luiza Kulczycka , Urszula Bukowska
Title:
Satysfakcja z pracy w kontekście kultury organizacyjnej = Job Satisfaction in the Context of the Culture of an Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003) , s. 85-96. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220970
article
86

Title:
Praktyka organizacji uczących się
Source:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 124-147 - Bibliogr.
Signature:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258614
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Kontrakt psychologiczny a organizacyjne uczenie się = Psychological Contract and Organizational Learning
Source:
Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik - Kraków: Wydawnictwo Poldex, 2003, s. 29-38. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88979-12-4
Nr:
2168256828
chapter in monograph
88

Title:
Planowanie zasobów ludzkich
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 29-48
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247134
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Rozwój kompetencji
Source:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 48-70
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168229902
chapter in academic script
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
143 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KZZP/2/2002/S
Signature:
NP-880/Magazyn
Nr:
2168258490
unpublished scientific work
2

Title:
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
119, 26, [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-785/Magazyn
Nr:
2168258478
unpublished scientific work
3

Title:
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
121 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-707/Magazyn
Nr:
2168258312
unpublished scientific work
4

Title:
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
68, [6] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-650/Magazyn
Nr:
2168259206
unpublished scientific work
5

Title:
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
116 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-529/Magazyn
Nr:
2168258234
unpublished scientific work
1
Zagrożenia związane ze świadczeniem pracy zdalnej = Remote Work Related Risks / Urszula BUKOWSKA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 5 (148) (2022), s. 103-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zzl.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=232596. - ISSN 1641-0874
2
Competencies Demand from Young Engineers on the Energy Market in Poland / Robert SZYDLO, Sylwia WISNIEWSKA, Malgorzata TYRANSKA, Anna DOLOT, Urszula BUKOWSKA, Marek KOCZYNSKI // W: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Young Engineers of the Fuel and Energy Complex : Developing the Energy Agenda of the Future" (EAF 2021) / ed. Natalia Trifonova. - Paris: Atlantis Press, 2022. - (Advances in Engineering Research, ISSN 2352-5401 ; vol. 213). - S. 207-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-94-6239-553-4. - Pełny tekst: https://www.atlantis-press.com/proceedings/eaf-21/125971478
3
Wynagradzanie pracowników za kompetencje / Urszula BUKOWSKA // W: Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Zarządzanie - C. H. Beck). - S. 100-111. - ISBN 978-83-8235-436-2 ; 978-83-8235-437-9
4
Employer Expectations Regarding the Competencies of Employees on the Energy Market in Poland / Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Małgorzata TYRAŃSKA, Anna DOLOT, Urszula BUKOWSKA, Marek KOCZYŃSKI // Energies. - vol. 14, iss. 21 (2021), s. 1-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7233. - ISSN 1996-1073
5
The Workplace and Work-Life Balance during the COVID-19 Pandemic / Urszula BUKOWSKA, Małgorzata TYRAŃSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 55, nr 2 (2021), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/download/12548/9070. - ISSN 0459-9586
6
Funkcjonalno-modalna analiza pracy w identyfikacji kompetencji pracowników / Urszula BUKOWSKA // W: Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Zarządzanie - C. H. Beck). - S. 50-62. - ISBN 978-83-8235-436-2 ; 978-83-8235-437-9
7
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 351-397. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
8
Innowacje społeczne a przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w przedsiębiorstwie = Social Innovation and Counteraction of Social Exclusion in an Enterprise / Urszula BUKOWSKA // W: Człowiek w organizacji - nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Anna Bazan-Bulanda, Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek. - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2019. - S. 246-260. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7193-720-0
9
Analiza pracy / Urszula BUKOWSKA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 125-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
10
Finansowanie innowacji społecznych w kontekście filantropijnej działalności organizacji / Urszula BUKOWSKA // W: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - społeczna odpowiedzialność biznesu / red. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019. - (Seria "Gospodarka i Organizacja" ; z. nr 4). - S. 21-31. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-956594-0-9
11
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Anna DOLOT, Jacek KOPEĆ, Tomasz KUSIO, Renata OCZKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 35-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
12
Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo = Social Innovations in Enterprise as a Tool of Activating Professionally Inactive People with Disabilities / Urszula BUKOWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 52, nr 2 (2019), s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1311. - ISSN 1734-087X
13
Organizational Condition of Nicotinism of Employees / Urszula BUKOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 105-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
14
Optymalizacja jakości życia w pracy = Optimization of the Quality of Life at Work / Urszula BUKOWSKA // Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 7 (2017), s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
15
Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji = Remuneration as a Factor Stabilizing Employment in an Organization / Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (2017), s. 79-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf. - ISSN 0137-5466
16
Employee's Market - Implications for Employers / Urszula BUKOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 205-214. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
17
Satysfakcja z pracy członków zespołu projektowego = The Job Satisfaction of Project Team Members / Urszula BUKOWSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 2, cz. 2 (2016), s. 99-111. - Summ.. - Tytuł numeru: Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-2-2.pdf. - ISSN 1733-2486
18
Zaangażowanie społeczne pracowników = Social Engagement of Employees / Urszula BUKOWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 39, nr 1 (2016), s. 41-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1762. - ISSN 1734-087X
19
Generation Entering the Labour Market and their Expectations from Employers / Urszula BUKOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 245-253. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
20
Retention of Employees and the Conditions of the Labor Market / Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Theoretical, Methodological and Practical Foundations of Human Resources Management : Collective Monograph = Teorētiskie, metodoloģiskie un praktiskie pamati cilvēkresursu vadību : kolektīva monogrāfija / ed. Maksym Bezpartochnyi. - Riga: ISMA University : Landmark SIA, 2016. - S. 240-250. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Anita_Derecskei/publication/311859456_Genyus_-_how_do_millennials_judge_themselves/links/585dea3e08ae6eb8719ffc38.pdf
21
Internet Communication as a Method of Employer Branding / Urszula BUKOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 371-379. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf
22
Partner Misiek i Wspólnicy : zaspokoić potrzeby pracowników / Urszula BUKOWSKA, Wojciech KOZIOŁ // W: Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska]. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - S. 66-69. - ISBN 978-83-7633-365-6
23
Równowaga praca-życie a jakość życia / Urszula BUKOWSKA // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 77-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
24
7R Solution : zahamować odpływ pracowników / Urszula BUKOWSKA, Wojciech KOZIOŁ // W: Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska]. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - S. 22-25. - ISBN 978-83-7633-365-6
25
Rynek pracy / Piotr ZAJĄC, Urszula BUKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 25-49. - Bibliogr.
26
Quality of Human Resource Management in Employer Branding / Urszula BUKOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 121-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
27
Dynamika wizerunku pracodawcy / Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Anna DOLOT // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 62-103. - Bibliogr.
28
Zarządzanie różnorodnością pracowników w świetle społecznej odpowiedzialności / Urszula BUKOWSKA // W: Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu / red. nauk. Adam Depta. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 161-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-632-8
29
Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - 182 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7930-578-0
30
Rozwój zasobów ludzkich w raportowaniu społecznej odpowiedzialności / Urszula BUKOWSKA // W: Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 160-179. - ISBN 978-83-7930-578-0
31
Jakość rozwoju zasobów ludzkich / Urszula BUKOWSKA // W: Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 55-77. - ISBN 978-83-7930-578-0
32
Socjalizacja pracowników w warunkach różnorodności kulturowej = Employees' Socialization in Conditions of Cultural Diversity / Urszula BUKOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 350 (2014), s. 63-72. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
33
Rozwój zasobów ludzkich w raportowaniu społecznej odpowiedzialności / Urszula BUKOWSKA // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2013), s. 100-125. - Bibliogr.
34
Prokobiecość w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = Pro-femininity in Employer Branding / Urszula BUKOWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 30, nr 4 (2013), s. 71-83. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1654. - ISSN 1734-087X
35
Employee Opinion Survey on Shaping Employee Loyalty / Urszula BUKOWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 27, nr 1 (2013), s. 25-37. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1622. - ISSN 1734-087X
36
Jakość funkcji personalnej w mikroprzedsiębiorstwach / Urszula BUKOWSKA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Zenon Wiśniewski. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2013. - S. [115]-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-4450-0
37
Communication Difficulties in Culturally Diverse Teams / Urszula BUKOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 661-669. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
38
Koszty jakości zasobów ludzkich = The Cost of the Human Resources Quality / Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2012), s. 15-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
39
Od siły roboczej do kapitału ludzkiego - implikacje dla funkcji personalnej = From Labor Force to Human Capital - Implications for Personnal Function / Urszula BUKOWSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012), s. 213-229. - Summ.. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74116&from=publication. - ISSN 2083-8611
40
W kierunku organizacji wielokulturowej = Toward a Multicultural Organization / Urszula BUKOWSKA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 3 (2012), s. 327-338. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_3_28.pdf. - ISSN 2084-5189
41
Jakość rozwoju zasobów ludzkich / Urszula BUKOWSKA // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2012), s. 42-69. - Bibliogr.
42
Zasoby ludzkie i ich jakość w warunkach globalizacji / Urszula BUKOWSKA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA. - Kraków: Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 27-43. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-21-1
43
Atrybutowe ujęcie jakości zasobów ludzkich = HR Quality Characteristics / Urszula BUKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012), s. 141-154. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
44
Kształtowanie wewnętrznego wizerunku pracodawcy - implikacje dla jakości życia w pracy = Internal Employer Branding - Implications for Quality of Working Life / Urszula BUKOWSKA // W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 19-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-7-7
45
Globalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich = Globlaization in Creating the Quality of Human Resources / Urszula BUKOWSKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/4 (2011), s. 253-262. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
46
Normalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich = Standardization in Creating HR Quality / Urszula BUKOWSKA // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 515-527. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-546-1
47
Globalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich / Urszula BUKOWSKA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2011), s. 26-47. - Bibliogr.
48
Lojalność pracowników - ujęcie atrybutowe i procesowe / Urszula BUKOWSKA // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 25-34. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
49
Normatywne aspekty pracy / Urszula BUKOWSKA // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 121-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
50
Zależność lojalności pracowniczej i jakości zasobów ludzkich / Urszula BUKOWSKA // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2010), s. 7-30. - Bibliogr.
51
Control of Intellectual Capital / Urszula BUKOWSKA, Piotr ZAJĄC // Economics & Business Administration Journal. - vol. 2 (2010), s. 143-147. - Bibliogr. - ISSN 2080-427X
52
Rola komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu personelem = The Role of Internal Communication in Personnel Management / Urszula BUKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010), s. 7-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169102535. - ISSN 1898-6447
53
Strategie kształtowania jakości zasobów ludzkich = Strategy of Creating HR Quality / Urszula BUKOWSKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010), s. 297-306. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
54
Kształtowanie jakości zasobów ludzkich organizacji / Urszula BUKOWSKA // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2009), s. 5-24. - Bibliogr.
55
Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = The Role of Organizational Culture in Employer Branding / Urszula BUKOWSKA // W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - (HR). - S. 486-494. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-681-8
56
Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach / Adam SZAŁKOWSKI, Urszula BUKOWSKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 179-190. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
57
Szkolenie pracowników a kształtowanie wizerunku pracodawcy = Training Employees and Employer Branding / Urszula BUKOWSKA // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 155-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
58
Kształtowanie wizerunku pracodawcy / Urszula BUKOWSKA // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2008), s. 59-78. - Bibliogr.
59
Proces zarządzania interesariuszami = Managing Stakeholders / Urszula BUKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008), s. 89-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161715959. - ISSN 1898-6447
60
Kontrola kapitału intelektualnego = Control of Intellectual Capital / Urszula BUKOWSKA, Piotr ZAJĄC // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 1 (6) (2008), s. 53-57. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 1896-656X
61
Kształtowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy = External Employer Branding / Urszula BUKOWSKA // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - S. 105-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-169-2
62
Interesariusze a kreowanie wiedzy organizacji / Urszula BUKOWSKA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 36-61. - ISBN 978-83-7252-407-2
63
Controlling kapitału intelektualnego / Urszula BUKOWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 227-236. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-120-4
64
Public relations zasobów ludzkich / Urszula BUKOWSKA // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2007), s. 125-160. - Bibliogr.
65
Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania wiedzą / Urszula BUKOWSKA // W: Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych, ISSN 0067-7795 ; t. 55). - S. 73-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-422-1
66
Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się = Knowledge Management in a Learning Organization / Urszula BUKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007), s. 49-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156736635. - ISSN 1898-6447
67
Zarządzanie interesariuszami w polskich organizacjach / Urszula BUKOWSKA // W: Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2006), s. 84-120. - Bibliogr.
68
Szkolenie pracowników / Urszula BUKOWSKA // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 44-50. - ISBN 83-7252-299-5
69
Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się / Urszula BUKOWSKA ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2006. - 314 k. : il. kolor. ; 30 cm + Autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
70
Strategiczna karta wyników w procesie komunikowania się z interesariuszami / Urszula BUKOWSKA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 81). - S. 95-101. - ISBN 978-83-7417-203-5
71
Analiza pracy / Urszula BUKOWSKA // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 7-13. - ISBN 83-7252-299-5
72
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego w organizacji uczącej się = Human Capital Reporting in Learning Organization / Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 115-122. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
73
Ocenianie pracowników / Urszula BUKOWSKA // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 32-38. - ISBN 83-7252-299-5
74
Interesariusze a zarządzanie zasobami ludzkimi = Stakeholders and Human Resource Management / Urszula BUKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 711 (2006), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113158211. - ISSN 0208-7944
75
Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny / Adam SZAŁKOWSKI, Urszula BUKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 87, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-283-9
76
Koncepcja uczącej się organizacji / Urszula BUKOWSKA // W: Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 56-80. - ISBN 83-7252-262-6
77
Zmiana w organizacji - w kierunku organizacji uczącej się = Change within an Organisation - Towards a Learning Organisation / Urszula BUKOWSKA // W: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (HR). - S. 455-465. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-84-1
78
Kultura organizacyjna a etyka biznesu = Organizational Culture and Business Ethics / Urszula BUKOWSKA // W: Religia a gospodarka. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005. - S. 141-146. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-260-3
79
Proces organizacyjnego uczenia się = The Process of Organising Learning / Urszula BUKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 676 (2005), s. 67-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/91123863. - ISSN 0208-7944
80
Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się / Urszula BUKOWSKA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2005), s. 38-57. - Bibliogr.
81
Interesariusze a kreowanie wiedzy organizacji / Urszula BUKOWSKA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2004), s. 23-58. - Bibliogr.
82
Rola członków kwintetu szkoleniowego w polityce personalnej przedsiębiorstwa = The Role of Quintet Training Members in a Company's Staff Policy / Urszula BUKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 642 (2004), s. 71-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51405493. - ISSN 0208-7944
83
Bariery i utrudnienia w tworzeniu organizacji uczącej się / Urszula BUKOWSKA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 36). - S. 55-59. - ISBN 83-89224-58-5
84
Etyczne aspekty pracy = Ethical Aspects of Labour / Urszula BUKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003), s. 65-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/7408. - ISSN 0208-7944
85
Satysfakcja z pracy w kontekście kultury organizacyjnej = Job Satisfaction in the Context of the Culture of an Organization / Luiza Kulczycka, Urszula BUKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003), s. 85-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/5076. - ISSN 0208-7944
86
Praktyka organizacji uczących się / Urszula BUKOWSKA // W: Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2003), s. 124-147. - Bibliogr.
87
Kontrakt psychologiczny a organizacyjne uczenie się = Psychological Contract and Organizational Learning / Urszula BUKOWSKA // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik. - Kraków: Wydawnictwo Poldex, 2003. - S. 29-38. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88979-12-4
88
Planowanie zasobów ludzkich / Urszula BUKOWSKA, Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 29-48. - ISBN 83-88840-19-3
89
Rozwój kompetencji / Urszula BUKOWSKA // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 48-70. - ISBN 83-7252-144-1
90
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
91
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Jacek KOPEĆ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 119, 26, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
92
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych) / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 121 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 68, [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych) / kier. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 116 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Bukowska U., (2022), Zagrożenia związane ze świadczeniem pracy zdalnej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5 (148), s. 103-117; https://zzl.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=232596
2
Szydło R., Wiśniewska S., Tyrańska M., Dolot A., Bukowska U., Koczyński M., (2022), Competencies Demand from Young Engineers on the Energy Market in Poland. [W:] Trifonova N. (red.), Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Young Engineers of the Fuel and Energy Complex : Developing the Energy Agenda of the Future" (EAF 2021) (Advances in Engineering Research; vol. 213), Paris : Atlantis Press, s. 207-216.
3
Bukowska U., (2021), Wynagradzanie pracowników za kompetencje. [W:] TYRAŃSKA M. (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 100-111.
4
Szydło R., Wiśniewska S., Tyrańska M., Dolot A., Bukowska U., Koczyński M., (2021), Employer Expectations Regarding the Competencies of Employees on the Energy Market in Poland, "Energies", vol. 14, iss. 21, s. 1-21; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7233
5
Bukowska U., Tyrańska M., Wiśniewska S., (2021), The Workplace and Work-Life Balance during the COVID-19 Pandemic, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 55, nr 2, s. 19-32; https://journals.umcs.pl/h/article/download/12548/9070
6
Bukowska U., (2021), Funkcjonalno-modalna analiza pracy w identyfikacji kompetencji pracowników. [W:] TYRAŃSKA M. (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 50-62.
7
Bukowska U., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 351-397.
8
Bukowska U., (2019), Innowacje społeczne a przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w przedsiębiorstwie. [W:] Bazan-Bulanda A., Bylok F., Kwiatek A. (red.), Człowiek w organizacji - nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 246-260.
9
Bukowska U., (2019), Analiza pracy. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 125-155.
10
Bukowska U., (2019), Finansowanie innowacji społecznych w kontekście filantropijnej działalności organizacji. [W:] Mazur-Wierzbicka E. (red.), Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - społeczna odpowiedzialność biznesu, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 21-31.
11
Bukowska U., Dolot A., Kopeć J., Kusio T., Oczkowska R., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-65.
12
Bukowska U., (2019), Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 52, nr 2, s. 11-20; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1311
13
Bukowska U., (2018), Organizational Condition of Nicotinism of Employees. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 105-111.
14
Bukowska U., (2017), Optymalizacja jakości życia w pracy, "Problemy Jakości", nr 7, s. 33-39.
15
Bukowska U., Łukasiewicz G., (2017), Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, s. 79-94; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf
16
Bukowska U., (2017), Employee's Market - Implications for Employers. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 205-214.
17
Bukowska U., (2016), Satysfakcja z pracy członków zespołu projektowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 2, cz. 2, s. 99-111; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-2-2.pdf
18
Bukowska U., (2016), Zaangażowanie społeczne pracowników, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 39, nr 1, s. 41-53; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1762
19
Bukowska U., (2016), Generation Entering the Labour Market and their Expectations from Employers. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 245-253.
20
Bukowska U., Łukasiewicz G., (2016), Retention of Employees and the Conditions of the Labor Market. [W:] Bezpartochnyi M. (red.), Theoretical, Methodological and Practical Foundations of Human Resources Management : Collective Monograph, Riga : ISMA University : Landmark SIA, s. 240-250.
21
Bukowska U., (2015), Internet Communication as a Method of Employer Branding. [W:] MIKUŁA B., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 371-379.
22
Bukowska U., Kozioł W., (2015), Partner Misiek i Wspólnicy : zaspokoić potrzeby pracowników. [W:] Małgorzata Bonikowska (red.), Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 66-69.
23
Bukowska U., (2015), Równowaga praca-życie a jakość życia. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 77-82.
24
Bukowska U., Kozioł W., (2015), 7R Solution : zahamować odpływ pracowników. [W:] Małgorzata Bonikowska (red.), Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 22-25.
25
Zając P., Bukowska U., Wiśniewska S., (2014), Rynek pracy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 25-49.
26
Bukowska U., (2014), Quality of Human Resource Management in Employer Branding. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 121-128.
27
Kopeć J., Bukowska U., Dolot A., (2014), Dynamika wizerunku pracodawcy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 62-103.
28
Bukowska U., (2014), Zarządzanie różnorodnością pracowników w świetle społecznej odpowiedzialności. [W:] Depta A. (red.), Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 161-171.
29
Oczkowska R., Bukowska U. (red.), (2014), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa : Difin, 182 s.
30
Bukowska U., (2014), Rozwój zasobów ludzkich w raportowaniu społecznej odpowiedzialności. [W:] Oczkowska R., Bukowska U. (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa : Difin, s. 160-179.
31
Bukowska U., (2014), Jakość rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R., Bukowska U. (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa : Difin, s. 55-77.
32
Bukowska U., (2014), Socjalizacja pracowników w warunkach różnorodności kulturowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 350, s. 63-72.
33
Bukowska U., (2013), Rozwój zasobów ludzkich w raportowaniu społecznej odpowiedzialności. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2, s. 100-125.
34
Bukowska U., (2013), Prokobiecość w kształtowaniu wizerunku pracodawcy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 30, nr 4, s. 71-83; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1654
35
Bukowska U., (2013), Employee Opinion Survey on Shaping Employee Loyalty, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 27, nr 1, s. 25-37; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1622
36
Bukowska U., (2013), Jakość funkcji personalnej w mikroprzedsiębiorstwach. [W:] Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, s. [115]-123.
37
Bukowska U., (2013), Communication Difficulties in Culturally Diverse Teams. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 661-669.
38
Bukowska U., Łukasiewicz G., (2012), Koszty jakości zasobów ludzkich, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 15-18.
39
Bukowska U., (2012), Od siły roboczej do kapitału ludzkiego - implikacje dla funkcji personalnej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 118, s. 213-229; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74116&from=publication
40
Bukowska U., (2012), W kierunku organizacji wielokulturowej, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 1, cz. 3, s. 327-338; http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_3_28.pdf
41
Bukowska U., (2012), Jakość rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji, s. 42-69.
42
Bukowska U., (2012), Zasoby ludzkie i ich jakość w warunkach globalizacji. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, Kraków : Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 27-43.
43
Bukowska U., (2012), Atrybutowe ujęcie jakości zasobów ludzkich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 880, s. 141-154.
44
Bukowska U., (2012), Kształtowanie wewnętrznego wizerunku pracodawcy - implikacje dla jakości życia w pracy. [W:] Sikora T., Giemza M. (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 19-38.
45
Bukowska U., (2011), Globalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/4, s. 253-262.
46
Bukowska U., (2011), Normalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich. [W:] Urbaniak B. (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 515-527.
47
Bukowska U., (2011), Globalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, s. 26-47.
48
Bukowska U., (2011), Lojalność pracowników - ujęcie atrybutowe i procesowe. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 25-34.
49
Bukowska U., (2010), Normatywne aspekty pracy. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 121-130.
50
Bukowska U., (2010), Zależność lojalności pracowniczej i jakości zasobów ludzkich. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2, s. 7-30.
51
Bukowska U., Zając P., (2010), Control of Intellectual Capital, "Economics & Business Administration Journal", vol. 2, s. 143-147.
52
Bukowska U., (2010), Rola komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu personelem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 807, s. 7-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/169102535
53
Bukowska U., (2010), Strategie kształtowania jakości zasobów ludzkich, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 297-306.
54
Bukowska U., (2009), Kształtowanie jakości zasobów ludzkich organizacji. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1, s. 5-24.
55
Bukowska U., (2009), Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu wizerunku pracodawcy. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 486-494.
56
Szałkowski A., Bukowska U., (2009), Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 179-190.
57
Bukowska U., (2008), Szkolenie pracowników a kształtowanie wizerunku pracodawcy. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 155-161.
58
Bukowska U., (2008), Kształtowanie wizerunku pracodawcy. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, s. 59-78.
59
Bukowska U., (2008), Proces zarządzania interesariuszami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 784, s. 89-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/161715959
60
Bukowska U., Zając P., (2008), Kontrola kapitału intelektualnego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1 (6), s. 53-57.
61
Bukowska U., (2008), Kształtowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy. [W:] Pawnik W., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 105-112.
62
Bukowska U., (2008), Interesariusze a kreowanie wiedzy organizacji. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 36-61.
63
Bukowska U., Zając P., (2007), Controlling kapitału intelektualnego. [W:] Czerwińska M. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 227-236.
64
Bukowska U., (2007), Public relations zasobów ludzkich. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], s. 125-160.
65
Bukowska U., (2007), Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania wiedzą. [W:] Borkowska S. (red.), Inwestowanie w kapitał ludzki (Biblioteka Wiadomości Statystycznych; t. 55), Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, s. 73-84.
66
Bukowska U., (2007), Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 755, s. 49-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/156736635
67
Bukowska U., (2006), Zarządzanie interesariuszami w polskich organizacjach. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych, s. 84-120.
68
Bukowska U., (2006), Szkolenie pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 44-50.
69
Bukowska U., (2006), Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 314 k.
70
Bukowska U., (2006), Strategiczna karta wyników w procesie komunikowania się z interesariuszami. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 81), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 95-101.
71
Bukowska U., (2006), Analiza pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-13.
72
Bukowska U., Łukasiewicz G., (2006), Sprawozdawczość kapitału ludzkiego w organizacji uczącej się. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 115-122.
73
Bukowska U., (2006), Ocenianie pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 32-38.
74
Bukowska U., (2006), Interesariusze a zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 711, s. 47-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/113158211
75
Szałkowski A., Bukowska U., (2005), Zarządzanie zespołami pracowniczymi: aspekt behawioralny, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 87, [2] s.
76
Bukowska U., (2005), Koncepcja uczącej się organizacji. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 56-80.
77
Bukowska U., (2005), Zmiana w organizacji - w kierunku organizacji uczącej się. [W:] Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 455-465.
78
Bukowska U., (2005), Kultura organizacyjna a etyka biznesu. [W:] Partycki S. (red.), Religia a gospodarka, T. 2, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 141-146.
79
Bukowska U., (2005), Proces organizacyjnego uczenia się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 676, s. 67-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/91123863
80
Bukowska U., (2005), Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 38-57.
81
Bukowska U., (2004), Interesariusze a kreowanie wiedzy organizacji. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 23-58.
82
Bukowska U., (2004), Rola członków kwintetu szkoleniowego w polityce personalnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 642, s. 71-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/51405493
83
Bukowska U., (2003), Bariery i utrudnienia w tworzeniu organizacji uczącej się. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 36), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 55-59.
84
Bukowska U., (2003), Etyczne aspekty pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 65-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/7408
85
Kulczycka L., Bukowska U., (2003), Satysfakcja z pracy w kontekście kultury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 85-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/5076
86
Bukowska U., (2003), Praktyka organizacji uczących się. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych, s. 124-147.
87
Bukowska U., (2003), Kontrakt psychologiczny a organizacyjne uczenie się. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (red.), Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Poldex, s. 29-38.
88
Bukowska U., Piechnik-Kurdziel A., (2002), Planowanie zasobów ludzkich. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 29-48.
89
Bukowska U., (2002), Rozwój kompetencji. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 48-70.
90
Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2002), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 143 k.
91
Kopeć J., Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2001), Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, 26, [3] k.
92
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., Łukasiewicz G., (2000), Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
93
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Łukasiewicz G., (2000), Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68, [6] k.
94
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., (1999), Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 116 s.
1
@article{UEK:2168370418,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Zagrożenia związane ze świadczeniem pracy zdalnej",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5 (148)",
pages = "103-117",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.0634},
url = {https://zzl.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=232596},
}
2
@inbook{UEK:2168368546,
author = "Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Małgorzata Tyrańska and Anna Dolot and Urszula Bukowska and Marek Koczyński",
title = "Competencies Demand from Young Engineers on the Energy Market in Poland",
booktitle = "Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Young Engineers of the Fuel and Energy Complex : Developing the Energy Agenda of the Future" (EAF 2021)",
pages = "207-216",
adress = "Paris",
publisher = "Atlantis Press",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.2991/aer.k.220308.034},
url = {https://www.atlantis-press.com/proceedings/eaf-21/125971478},
issn = "2352-5401",
isbn = "978-94-6239-553-4",
}
3
@inbook{UEK:2168357814,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Wynagradzanie pracowników za kompetencje",
booktitle = "Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji",
pages = "100-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-436-2 ; 978-83-8235-437-9",
}
4
@article{UEK:2168359516,
author = "Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Małgorzata Tyrańska and Anna Dolot and Urszula Bukowska and Marek Koczyński",
title = "Employer Expectations Regarding the Competencies of Employees on the Energy Market in Poland",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 21",
pages = "1-21",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14217233},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7233},
}
5
@article{UEK:2168358646,
author = "Urszula Bukowska and Małgorzata Tyrańska and Sylwia Wiśniewska",
title = "The Workplace and Work-Life Balance during the COVID-19 Pandemic",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 55, 2",
pages = "19-32",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2021.55.2.19-32},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/download/12548/9070},
}
6
@inbook{UEK:2168357798,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Funkcjonalno-modalna analiza pracy w identyfikacji kompetencji pracowników",
booktitle = "Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji",
pages = "50-62",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-436-2 ; 978-83-8235-437-9",
}
7
@inbook{UEK:2168342193,
author = "Urszula Bukowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "351-397",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
8
@inbook{UEK:2168350056,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Innowacje społeczne a przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Człowiek w organizacji - nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "246-260",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2019",
isbn = "978-83-7193-720-0",
}
9
@inbook{UEK:2168342175,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Analiza pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "125-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
10
@inbook{UEK:2168343331,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Finansowanie innowacji społecznych w kontekście filantropijnej działalności organizacji",
booktitle = "Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - społeczna odpowiedzialność biznesu",
pages = "21-31",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-956594-0-9",
}
11
@inbook{UEK:2168342167,
author = "Urszula Bukowska and Anna Dolot and Jacek Kopeć and Tomasz Kusio and Renata Oczkowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "35-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
12
@article{UEK:2168337527,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 52, 2",
pages = "11-20",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2340},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1311},
}
13
@inbook{UEK:2168331153,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Organizational Condition of Nicotinism of Employees",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "105-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
14
@article{UEK:2168316807,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Optymalizacja jakości życia w pracy",
journal = "Problemy Jakości",
number = "7",
pages = "33-39",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.7.6},
url = {},
}
15
@article{UEK:2168321095,
author = "Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3",
pages = "79-94",
year = "2017",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf},
}
16
@inbook{UEK:2168322387,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Employee's Market - Implications for Employers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "205-214",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
17
@article{UEK:2168310845,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Satysfakcja z pracy członków zespołu projektowego",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 2, cz. 2",
pages = "99-111",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-2-2.pdf},
}
18
@article{UEK:2168307013,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Zaangażowanie społeczne pracowników",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 39, 1",
pages = "41-53",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7504},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1762},
}
19
@inbook{UEK:2168310705,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Generation Entering the Labour Market and their Expectations from Employers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "245-253",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
20
@inbook{UEK:2168311353,
author = "Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Retention of Employees and the Conditions of the Labor Market",
booktitle = "Theoretical, Methodological and Practical Foundations of Human Resources Management : Collective Monograph",
pages = "240-250",
adress = "Riga",
publisher = "ISMA University : Landmark SIA",
year = "2016",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Anita_Derecskei/publication/311859456_Genyus_-_how_do_millennials_judge_themselves/links/585dea3e08ae6eb8719ffc38.pdf},
issn = "",
}
21
@inbook{UEK:2168301465,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Internet Communication as a Method of Employer Branding",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "371-379",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf},
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
22
@inbook{UEK:2168303867,
author = "Urszula Bukowska and Wojciech Kozioł",
title = "Partner Misiek i Wspólnicy : zaspokoić potrzeby pracowników",
booktitle = "Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski",
pages = "66-69",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-365-6",
}
23
@inbook{UEK:2168296345,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Równowaga praca-życie a jakość życia",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "77-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
24
@inbook{UEK:2168303853,
author = "Urszula Bukowska and Wojciech Kozioł",
title = "7R Solution : zahamować odpływ pracowników",
booktitle = "Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski",
pages = "22-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-365-6",
}
25
@unpublished{UEK:2168301515,
author = "Piotr Zając and Urszula Bukowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Rynek pracy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "25-49",
year = "2014",
}
26
@inbook{UEK:2168287677,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Quality of Human Resource Management in Employer Branding",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "121-128",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
27
@unpublished{UEK:2168301523,
author = "Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Anna Dolot",
title = "Dynamika wizerunku pracodawcy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "62-103",
year = "2014",
}
28
@inbook{UEK:2168293441,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Zarządzanie różnorodnością pracowników w świetle społecznej odpowiedzialności",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu",
pages = "161-171",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-632-8",
}
29
@book{UEK:2168286821,
title = "Rozwój zasobów ludzkich organizacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-578-0",
}
30
@inbook{UEK:2168286847,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Rozwój zasobów ludzkich w raportowaniu społecznej odpowiedzialności",
booktitle = "Rozwój zasobów ludzkich organizacji",
pages = "160-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-578-0",
}
31
@inbook{UEK:2168286839,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Jakość rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Rozwój zasobów ludzkich organizacji",
pages = "55-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-578-0",
}
32
@article{UEK:2168292293,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Socjalizacja pracowników w warunkach różnorodności kulturowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "350",
pages = "63-72",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.05},
url = {},
}
33
@unpublished{UEK:2168290715,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Rozwój zasobów ludzkich w raportowaniu społecznej odpowiedzialności",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2",
pages = "100-125",
year = "2013",
}
34
@article{UEK:2168273794,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Prokobiecość w kształtowaniu wizerunku pracodawcy",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 30, 4",
pages = "71-83",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4603},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1654},
}
35
@article{UEK:2168277511,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Employee Opinion Survey on Shaping Employee Loyalty",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 27, 1",
pages = "25-37",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6292},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1622},
}
36
@inbook{UEK:2168273092,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Jakość funkcji personalnej w mikroprzedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
pages = "[115]-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer bussiness",
year = "2013",
isbn = "978-83-264-4450-0",
}
37
@inbook{UEK:2168274779,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Communication Difficulties in Culturally Diverse Teams",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "661-669",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
38
@article{UEK:2168229456,
author = "Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Koszty jakości zasobów ludzkich",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "15-18",
year = "2012",
}
39
@article{UEK:2168260666,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Od siły roboczej do kapitału ludzkiego - implikacje dla funkcji personalnej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "118",
pages = "213-229",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74116&from=publication},
}
40
@article{UEK:2168235626,
author = "Urszula Bukowska",
title = "W kierunku organizacji wielokulturowej",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 10, 1, cz. 3",
pages = "327-338",
year = "2012",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_3_28.pdf},
}
41
@unpublished{UEK:2168273752,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Jakość rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji",
pages = "42-69",
year = "2012",
}
42
@inbook{UEK:2168247630,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Zasoby ludzkie i ich jakość w warunkach globalizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "27-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-21-1",
}
43
@article{UEK:2168236522,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Atrybutowe ujęcie jakości zasobów ludzkich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "880",
pages = "141-154",
year = "2012",
}
44
@inbook{UEK:2168232822,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Kształtowanie wewnętrznego wizerunku pracodawcy - implikacje dla jakości życia w pracy",
booktitle = "Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku",
pages = "19-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-7-7",
}
45
@article{UEK:2168222526,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Globalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/4",
pages = "253-262",
adress = "",
year = "2011",
}
46
@inbook{UEK:2167671971,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Normalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich",
booktitle = "Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "515-527",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-546-1",
}
47
@unpublished{UEK:2168264534,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Globalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "26-47",
year = "2011",
}
48
@inbook{UEK:2168228212,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Lojalność pracowników - ujęcie atrybutowe i procesowe",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "25-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
49
@inbook{UEK:2165701639,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Normatywne aspekty pracy",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "121-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
50
@unpublished{UEK:2168248708,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Zależność lojalności pracowniczej i jakości zasobów ludzkich",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2",
pages = "7-30",
year = "2010",
}
51
@article{UEK:2166232436,
author = "Urszula Bukowska and Piotr Zając",
title = "Control of Intellectual Capital",
journal = "Economics & Business Administration Journal",
number = "vol. 2",
pages = "143-147",
year = "2010",
}
52
@article{UEK:2165633874,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Rola komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu personelem",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "807",
pages = "7-18",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169102535},
}
53
@article{UEK:52067,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Strategie kształtowania jakości zasobów ludzkich",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "297-306",
adress = "",
year = "2010",
}
54
@unpublished{UEK:2168248530,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Kształtowanie jakości zasobów ludzkich organizacji",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1",
pages = "5-24",
year = "2009",
}
55
@inbook{UEK:2164963742,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu wizerunku pracodawcy",
booktitle = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim",
pages = "486-494",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-681-8",
}
56
@article{UEK:50717,
author = "Adam Szałkowski and Urszula Bukowska",
title = "Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "179-190",
adress = "",
year = "2009",
}
57
@inbook{UEK:50959,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Szkolenie pracowników a kształtowanie wizerunku pracodawcy",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "155-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
58
@unpublished{UEK:2168219646,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2",
pages = "59-78",
year = "2008",
}
59
@article{UEK:50470,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Proces zarządzania interesariuszami",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "784",
pages = "89-106",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161715959},
}
60
@article{UEK:50204,
author = "Urszula Bukowska and Piotr Zając",
title = "Kontrola kapitału intelektualnego",
journal = "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie",
number = "1 (6)",
pages = "53-57",
year = "2008",
}
61
@inbook{UEK:2165794577,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Kształtowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy",
booktitle = "Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne",
pages = "105-112",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-7464-169-2",
}
62
@inbook{UEK:2165527346,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Interesariusze a kreowanie wiedzy organizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
pages = "36-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
63
@inbook{UEK:2165982862,
author = "Urszula Bukowska and Piotr Zając",
title = "Controlling kapitału intelektualnego",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe",
pages = "227-236",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-120-4",
}
64
@unpublished{UEK:2168326423,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Public relations zasobów ludzkich",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]",
pages = "125-160",
year = "2007",
}
65
@inbook{UEK:2166522595,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania wiedzą",
booktitle = "Inwestowanie w kapitał ludzki",
pages = "73-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główny Urząd Statystyczny",
year = "2007",
issn = "0067-7795",
isbn = "978-83-7027-422-1",
}
66
@article{UEK:50829,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "755",
pages = "49-64",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156736635},
}
67
@unpublished{UEK:2168326481,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Zarządzanie interesariuszami w polskich organizacjach",
booktitle = "Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych",
pages = "84-120",
year = "2006",
}
68
@inbook{UEK:2166089751,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Szkolenie pracowników",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "44-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
69
@unpublished{UEK:52633,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
70
@inbook{UEK:2165792226,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Strategiczna karta wyników w procesie komunikowania się z interesariuszami",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna",
pages = "95-101",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1641-2168",
isbn = "978-83-7417-203-5",
}
71
@inbook{UEK:2166089501,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Analiza pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "7-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
72
@inbook{UEK:2166176584,
author = "Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdawczość kapitału ludzkiego w organizacji uczącej się",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "115-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
73
@inbook{UEK:2166089727,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Ocenianie pracowników",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "32-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
74
@article{UEK:53073,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Interesariusze a zarządzanie zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "711",
pages = "47-61",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113158211},
}
75
@book{UEK:52532,
author = "Adam Szałkowski and Urszula Bukowska",
title = "Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-283-9",
}
76
@inbook{UEK:2166510477,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Koncepcja uczącej się organizacji",
booktitle = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
pages = "56-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
77
@inbook{UEK:2166381340,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Zmiana w organizacji - w kierunku organizacji uczącej się",
booktitle = "Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej",
pages = "455-465",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-84-1",
}
78
@inbook{UEK:2166409378,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Kultura organizacyjna a etyka biznesu",
booktitle = "Religia a gospodarka. T. 2",
pages = "141-146",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2005",
isbn = "83-7363-260-3",
}
79
@article{UEK:52773,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Proces organizacyjnego uczenia się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "676",
pages = "67-78",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/91123863},
}
80
@unpublished{UEK:2168258508,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "38-57",
year = "2005",
}
81
@unpublished{UEK:2168258562,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Interesariusze a kreowanie wiedzy organizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "23-58",
year = "2004",
}
82
@article{UEK:2168219708,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Rola członków kwintetu szkoleniowego w polityce personalnej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "642",
pages = "71-81",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51405493},
}
83
@inbook{UEK:2168238844,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Bariery i utrudnienia w tworzeniu organizacji uczącej się",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie",
pages = "55-59",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "1641-2168",
isbn = "83-89224-58-5",
}
84
@article{UEK:2168220968,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Etyczne aspekty pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "65-83",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/7408},
}
85
@article{UEK:2168220970,
author = "Luiza Kulczycka and Urszula Bukowska",
title = "Satysfakcja z pracy w kontekście kultury organizacyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "85-96",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/5076},
}
86
@unpublished{UEK:2168258614,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Praktyka organizacji uczących się",
booktitle = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
pages = "124-147",
year = "2003",
}
87
@inbook{UEK:2168256828,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Kontrakt psychologiczny a organizacyjne uczenie się",
booktitle = "Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej",
pages = "29-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Poldex",
year = "2003",
isbn = "83-88979-12-4",
}
88
@inbook{UEK:2168247134,
author = "Urszula Bukowska and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Planowanie zasobów ludzkich",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "29-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
89
@inbook{UEK:2168229902,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Rozwój kompetencji",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "48-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
90
@unpublished{UEK:2168258490,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
91
@unpublished{UEK:2168258478,
author = "Jacek Kopeć and Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
92
@unpublished{UEK:2168258312,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Jarosław Piwowarczyk and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
93
@unpublished{UEK:2168259206,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
94
@unpublished{UEK:2168258234,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID