Publications of the selected author
1

Author:
Beata Buchelt , Bernard Ziębicki , Joanna Jończyk , Joanna Dzieńdziora
Title:
The Enhancement of the Employer Branding Strategies of Polish Hospitals through the Detection of Features which Determine Employer Attractiveness : a Multidimensional Perspective
Source:
Human Resources for Health. - vol. 19 (2021) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was supported by a Grant (DEC-2013/11/B/HS4/01062) entitled Human Capital Management in Hospitals financed by the Polish National Science Center.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168356864
article
2

Author:
Iwona Kowalska-Bobko , Małgorzata Gałązka-Sobotka , Aldona Frączkiewicz-Wronka , Katarzyna Badora-Musiał , Beata Buchelt
Title:
Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych = Skill Mix in Medical and about Medical Professions
Source:
Medycyna Pracy. - vol. 71, nr 3 (2020) , s. 337-352. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Badanie sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (POWR.02.12.00-00-0007/16 pt. "Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna", animator projektu: dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka) oraz w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (projekt nr 2013/11/B/HS4/01062 pt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", koordynator projektu: dr Beata Buchelt)
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168352628
article
3

Author:
Beata Buchelt , Aldona Frączkiewicz-Wronka , Małgorzata Dobrowolska
Title:
The Organizational Aspect of Human Resource Management as a Determinant of the Potential of Polish Hospitals to Manage Medical Professionals in Healthcare 4.0
Source:
Sustainability. - vol. 12, iss. 12 (2020) , s. 1-15. - Tytuł numeru: Social and Technological Progress : Industry 4.0 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed within the framework of the program entitled "Dialogue" introduced by the Minister of Science and Higher Education between 2016 and 2019. The research was supported by a grant (DEC-2013/11/B/HS4/01062) entitled Human Capital Management in Hospitals financed by the Polish National Science Center.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168348070
article
4

Author:
Beata Buchelt , Iwona Kowalska-Bobko
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach pandemii
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
91 s.: il.
Notes:
Bibliogr.,
Access mode:
Nr:
2168355474
report
5

Title:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [dokument elektroniczny]
Number:
nr 5 (136)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: IPiSS, 2020
Physical description:
171 s.: il.
Notes:
Tytuł numeru: Zarządzanie efek­ty­wnoś­cią pracy w różnych kon­tek­stach i organizacjach, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168352584
journal / series editorial
See related chapters
6

Author:
Title:
From the Editor = Od redakcji [dokument elektroniczny]
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Beata BUCHELT2020. - nr 5 (136), s. 9-11. - Tytuł numeru: Zarządzanie efek­ty­wnoś­cią pracy w różnych kon­tek­stach i organizacjach
2019 list:
Nr:
2168352578
preface / summary
See main document
7

Author:
Beata Buchelt , Martyna Knop-Sapała
Title:
Strategic Determinants of Team Performance Management : Some Evidence from an Empirical Study = Kluczowe determinanty efektywności pracy zespołu : wyniki badań empirycznych [dokument elektroniczny]
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Beata BUCHELT. - nr 5 (136) (2020) , s. 65-88. - Tytuł numeru: Zarządzanie efek­ty­wnoś­cią pracy w różnych kon­tek­stach i organizacjach - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352580
article
See main document
8

Title:
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research
Source:
European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019) , s. 111-125. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168329443
article
9

Author:
Title:
Talent Management Practices in Hospitals = Praktyki zarządzania talentami w szpitalach
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018) , s. 121-135. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Research program:
The article has been developed within the framework of the "Human Capital Management in Hospital" reserach project, financed thanks to the resources of Polish National Science Center pursuant to Decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01062.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330167
article
See main document
10

Author:
Beata Buchelt , Joanna A. Jończyk
Title:
Innowacyjność jako podstawowy wyznacznik zatrudnialności lekarzy w szpitalach = Innovativeness as a Determinant of Physicians Employability
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 511 (2018) , s. 50-61. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Research program:
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem realizacji projektu badawczego dr Beaty Buchelt nt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN nr 2013/11/B/HS4/01062,; oraz dr Joanny A. Jończyk w ramach pracy nr S/WZ/1/2018 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327541
article
11

Author:
Jacek Michalak , Piotr Szynkiewicz , Jadwiga Suchecka , Janusz Strużyna , Tadeusz Jędrzejczyk , Beata Buchelt , Michał Marczak
Title:
Specyfika zarządzania podmiotami leczniczymi
Publisher address:
Sopot: Prometriq Akademia Zarządzania, 2017
Physical description:
135 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-937087-5-8
Nr:
2168351788
textbook
12

Author:
Title:
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach = The Concept of Medical Personnel Performance Management in Hospitals
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
388 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 254)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Publikacja została dofinansowana ze środków projektu pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/01062.
ISBN:
978-83-7252-752-3
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168324141
monograph
13

Author:
Title:
Wszystko co dobre kiedyś się kończy - zbliża się koniec realizacji projektu badawczego 7. programu ramowego pn. Strategic Transitions of Youth Labour in Europe (STYLE)
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 46-47. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322507
varia
14

Title:
Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie wobec zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach = Aging Nurse Population as a Challenge for Human Resource Management in Hospitals
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 3-4 (2017) , s. 87-103. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Research program:
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem realizacji projektu badawcze - go pt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN nr 2013/11/B/HS4/01062.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319039
article
15

Author:
Beata Irma Buchelt , Aldona Frączkiewicz-Wronka , Renata Kaminska
Title:
Key Determinants of Human Resource Management in Hospitals : Stakeholder Perspective
Source:
Engineering Management in Production and Services. - nr 2 (2017) , s. 105-115. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This article has been developed within the framework of research project "Human Capital Management in Hospi - tals", which is financed by the Polish National Science Cen - tre (NCN) as per Decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01062.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314917
article
16

Author:
Beata Buchelt , Aldona Frączkiewicz-Wronka
Title:
Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności szpitala powiatowego jako pracodawcy = Identifying Factors Deciding about the Attractiveness of a County Hospital as an Employee
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (32) (2017) , s. 93-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem realizacji projektu badawczego pt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN nr 2013/11/B/HS4/01062.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325947
article
17

Author:
Beata Irma Buchelt , Joanna Anna Jończyk
Title:
Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych = The Relationship between Human Resource Management and Organizational Culture in Public Hospitals
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (40) (2017) , s. 50-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem realizacji projektu badawczego dr Beaty Buchelt pt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN nr 2013/11/B/HS4/01062; oraz projektu badawczego dr Joanny Jończyk pt. "Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN 2011/03/B/HS4/0454.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316387
article
See main document
18

Author:
Title:
Zarządzanie talentami w szpitalach - potencjalna moda czy faktyczna potrzeba?
Source:
Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku / red. Halina Czubasiewicz, Piotr Grajewski i Jarosław Waśniewski - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 37-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64669-09-5
Access mode:
Nr:
2168308923
chapter in monograph
19

Author:
Maura Sheehan , Beata Buchelt
Title:
Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE)
Source:
Global Human Resource Development : Regional and Country Perspectives / edited by: Thomas N. Garavan, Alma M. McCarthy, Michael J. Morley - New York: Routledge, 2016, s. 269-288 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Human Resource Development ; 24)
ISBN:
978-0-415-73722-7 ; 978-1-315-81817-7
Nr:
2168305747
chapter in monograph
20

Title:
Rosnące znaczenie talentów w gospodarce
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 13-37
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304061
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Maura Sheehan , Andrea McNamara , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Jaan Masso , Kadri Paes , Maryna Tverdostup , Eneli Kindsiko , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González Menéndez , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Anna Fohrbeck , Sam Swift
Title:
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
35 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.4)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321979
publishing series
22

Title:
Strategiczne aspekty zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 68-102
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304251
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Beata Irma Buchelt , Joanna Anna Jończyk
Conference:
8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital", Zagrzeb, Chorwacja, od 2016-06-08 do 2016-06-11
Title:
The Moderating Role of Performance Appraisal in Hospitals' Innovativeness
Source:
An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital / ed. by Lovorka Galetić, Ivana Načinović Braje, Božidar Jaković - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics & Business, 2016, s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The discussion presented in this article is the effect of the research project conducted by dr Beata Buchelt - "Human capital management in hospitals" - financed from the funds allocated to the project NCN 2013/11/B/HS4/01062 and the research conducted by dr Joanna Jończyk in the framework of the work S/WZ/3/2015 and financed from the funds for science by the Ministry of Science and Higher Education
ISBN:
978-953-346-027-7
Nr:
2168307065
chapter in conference materials
24

Title:
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016) , s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311265
article
25

Author:
Andrea McNamara , Maura Sheehan , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Jaan Masso , Kadri Paes , Eneli Kindsiko , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González Menéndez , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Sam Swift , Anna Fohrbeck
Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
106 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.3)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321985
publishing series
26

Title:
Zarządzanie efektywnością pracy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 132-149
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297917
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities
Source:
The International Journal of Human Resource Management. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management (2015) , s. 1965-1982. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168294957
article
See main document
28

Author:
Title:
Międzynarodowe rynki pracy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 29-48
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297905
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Human Resource Management Practices in Healthcare Organizations : a Strategic Determinant of the Life Quality of a Population
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 11, cz. 1 (2015) , s. 111-129. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy : heurystyczne podejście do innowacji - Bibliogr.
Research program:
This article has been developed within the framework of research titled "Human Capital Management in Hospitals" project, which is financed thanks to the resources of the Polish National Science Centre (NCN) on the basis of Decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01062.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168303425
article
30

Author:
Joanna Jończyk , Beata Buchelt
Title:
Employee Appraisal as the Tool of the Pro-innovative Organizational Culture Formation in Hospitals
Source:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 7, no. 2 (2015) , s. 135-150. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The discussion presented in his article is the effect of the research project conducted by dr Joanna Jończyk - "Developing pro-innovation organizational culture in public hospitals" - financed from the funds allocated to the project NCN 2011/03/B/HS4/0454 ; and the research project conducted by dr Beata Buchelt - "Human capital management in hospitals" - financed from the funds allocated to the project NCN 2013/11/B/HS4/01062.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300133
article
31

Author:
Title:
Contextual Conditions as Factors Depreciating the Meaning of the Employability Concept among Physicians = Uwarunkowania kontekstowe jako czynniki deprecjonujące znaczenie koncepcji zatrudnialności wśród lekarzy
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015) , s. 83-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This article has been developed within the framework of the "Human Capital Management in Hospitals" research project, which is financed thanks to the resources of the Polish National Science Center [NCN] on the basis of Decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01062
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299853
article
32

Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
28 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.1/PL)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321973
publishing series
33

Author:
Jaan Masso , Maryna Tverdostup , Maura Sheehan , Andrea McNamara , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Anna Fohrbeck
Title:
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
103 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.2)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321977
publishing series
34

Author:
Conference:
13th International Human Resource Management Conference, Kraków, Polska, od 2014-06-24 do 2014-06-27
Title:
Performance Management in Polish Companies Operating on International Markets
Source:
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT - Cracow: Symposium Cracoviense, 2014, s. 143-144. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-914703-4-3
Nr:
2168313181
varia
See main document
35

Title:
Zarządzanie efektywnością pracy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[144]-18[161] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303273
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Title:
Międzynarodowe rynki pracy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[28]-20[48] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303261
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Budowanie wizerunku pracodawcy w sektorze ochrony zdrowia = Employer Branding in Healthcare Sector
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 31, nr 1 (2014) , s. 27-42. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286339
article
38

Author:
Title:
Zarządzanie efektywnością pracy w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych = Performance Management in Polish Companies Operating on International Markets
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 349 (2014) , s. 61-73. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291765
article
39

Title:
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
106, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-661-8
Nr:
2168281413
academic script
40

Title:
ZZL w jednostkach sektora usług medycznych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 6 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 645-664
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168337241
chapter in textbook
41

Conference:
13th International Human Resource Management Conference, Kraków, Polska, od 2014-06-24 do 2014-06-27
Title:
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts
Publisher address:
Cracow: Symposium Cracoviense, 2014
Physical description:
232 s.: il.; 21 cm
Notes:
Przy niektórych abstraktach bibliogr.
ISBN:
978-83-914703-4-3
Nr:
2168290933
conference materials
See related chapters
42

Author:
Title:
Ocenianie efektywności pracy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 62-74 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288531
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Title:
Sukces czy porażka procesu repatriacji? Praktyki międzynarodowych organizacji działających w Polsce = Success or Failure of a Repatriation Process? Practices of International Corporations which Operate in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012) , s. 355-364. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238278
article
44

Author:
Title:
Frequent flyers jako forma misji zagranicznych pracowników : aneks
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 243-248
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168238206
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Powrót ekspatriantów z misji zagranicznej
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 168-187
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237354
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Ocena pracy ekspatriantów
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 124-144
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237350
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Title:
The State-of-Art of Employees' Appraisal in Companies Operating in Poland : Are There any Syndromes of the Performance Management?
Source:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 299-318. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243206
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Okresowe ocenianie pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 77-96
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235454
chapter in monograph
See main document
49

Author:
Title:
Wpływ zmian legislacyjnych na sprawowanie funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne = The Influence of the Legislative Changes on a Personnel Function Realization within the Health Care Entities
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 266 (2012) , s. 229-245. - Tytuł numeru: Przekształcenia jako reakcja na nową dynamikę rynku ochrony zdrowia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269432
article
50

Title:
ZZL w jednostkach sektora usług medycznych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 645-664
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228788
chapter in textbook
51

Author:
Title:
Ekspatriacja w międzynarodowej firmie konsultingowej : aneks
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 234-242
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168238204
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych : zarządzanie efektywnością w kontekście SMZZL
Source:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 73-94 - Bibliogr.
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273460
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Zarządzanie rozwojem pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 97-125
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235456
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Wpływ wybranych elementów konstrukcji systemu opieki zdrowotnej na rozwój funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne
Source:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11 / red. Jerzy Gołuchowski i Aldona Frączkiewicz-Wronka - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 153-171 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-745-4
Nr:
2168299765
chapter in monograph
55

Title:
Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 9-31
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235432
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Beata Buchelt , Katarzyna Zadros , Danuta Kunecka , Maria Danuta Głowacka , Piotr Pagórski
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalach
Source:
Innowacje organizacyjne w szpitalach / red. Jan Stępniewski, Piotr Karniej, Marcin Kęsy - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 348-401 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-0615-7
Nr:
2168302949
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach = The Statistical Significance of Human Resource Management and the Actual Level of Development of the Personnel Function in Public and Nonpublic Medical Service Sector Units
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2011) , s. s. 73-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
52819
article
58

Author:
Title:
Metody i narzędzia eliminacji dysfunkcji systemu zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych
Source:
Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 4 / red. nauk. Zdzisława Janowska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 164-186. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-545-4
Nr:
2166589207
chapter in monograph
59

Author:
Title:
Tendencje wynagrodzeń na rynku pracy
Source:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 11-41
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636745
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
Trends in the Labour Market
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 191-210
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923288
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Performance Management as Modern Approach to Employees' Appraisal in Healthcare Entities
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 22, nr 4 (2011) , s. 75-91 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168246612
article
62

Title:
Pobyt za granicą
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 57-112
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265084
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Author:
Title:
Employee Appraisal
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 85-102
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923219
chapter in monograph
See main document
64

Author:
Title:
Repatriacja = Powrót
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 113-138
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265100
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Author:
Title:
Human Resource Management in Mergers & Acquisitions
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 169-189
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923276
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
Performance Management as the Present Approach to Emloyee's Appraisal
Source:
Performance Management : Concepts and Methods / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2011, s. 147-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-11-2
Nr:
2168222480
chapter in monograph
See main document
67

Author:
Title:
Determinanty efektywności pracy ekspatriantów = Determinants of Expatriates' Performance
Source:
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 287-297. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-546-1
Nr:
2167671547
chapter in monograph
68

Author:
Title:
Koncepcja implementacji zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 27-40 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165373968
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Przyczyny dysfunkcji w realizacji funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnejej
Source:
Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 3 / red. nauk. Zdzisława Janowska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 150-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-469-3
Nr:
2165923496
chapter in monograph
70

Title:
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 6-50
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304899
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Author:
Title:
Kadra menedżerska a realizacja funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych = Managers vs. Personnel Function Realization in Healthcare Sector Units
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 110-119. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165628453
article
72

Author:
Title:
Perspective of Personnel Function Development in Polish Hospitals
Source:
Costs, organization and management of hospitals / ed. by Jan Stępniewski, Marek Bugdol - Kraków: Jagiellonian University Press, 2010, s. 151-159
ISBN:
978-83-233-3008-0
Nr:
2165925512
chapter in monograph
73

Title:
Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 58-79
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304903
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Author:
Title:
Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej = Determinants of Human Resource Management in the Private Medical Services Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51472
article
See main document
75

Conference:
10th International Human Resource Conference, Santa Fe, Stany Zjednoczone, od 2009-06-21 do 2009-06-24
Title:
Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market [dokument elektroniczny]
Source:
Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 / ed. Wesley Scroggins, Claudia Gomez, Philip G. Benson, Richard L. Oliver, Michael TurnerNMSU Business College, 2009. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-61584-212-4
Nr:
2165818531
chapter in conference materials
76

Author:
Title:
Praktyki zarządzania personelem w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
Source:
Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia / red. Roman Lewandowski, Ryszard Walkowiak, Marcin Kautsch - Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, 2009, s. 113-121. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88629-41-9
Nr:
2165924238
chapter in monograph
77

Author:
Title:
Analiza strategiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Strategic Analysis in Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009) , s. 71-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51459
article
See main document
78

Title:
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy
Source:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 9-33
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164989712
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia
Source:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 81-123
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164992337
chapter in monograph
See main document
80

Author:
Title:
Zmiany i rozwój organizacji : usprawnienia, wyzwania i sprzeczności
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009) , s. 39. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274473
unreviewed article
See main document
81

Author:
Title:
Znaczenie kierowników liniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych procesów realizowanych przez współczesne organizacje = The Importance of Line Managers in Human Resource Management Based on the Chosen Management Processes in Modern Organizations
Source:
Problemy Zarządzania. - 4 (22) (2008) , s. 57-73. - Tytuł numeru: Menedżer i praca kierownicza - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165906503
article
82

Author:
Title:
Dbaj o pracownika swego : kapitał ludzki w szpitalach
Source:
Menedżer Zdrowia. - nr 10 (2008) , s. 62-65. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168321887
unreviewed article
83

Title:
Dysfunkcje systemu ocen pracowniczych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Source:
Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 2 / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 229-244 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-196-8
Nr:
2165923466
chapter in monograph
84

Author:
Beata Buchelt , Ewelina Jupowicz
Title:
Zmieniający się paradygmat rynku pracy a praktyka organizacji w zakresie wspierania równowagi praca-życie zatrudnionych
Source:
Równowaga praca - życie - rodzina / red. nauk. Cecylia Sadowska-Snarska - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008, s. 150-160 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87981-73-0
Nr:
2165923520
chapter in monograph
85

Author:
Title:
Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych
Source:
Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan - Warszawa: Difin, 2008, s. 364-373. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-928-3
Nr:
2166080922
chapter in monograph
86

Author:
Title:
Metodyczne aspekty projektowania strategii personalnej w jednostkach sektora usług medycznych = The Methodical Aspects of Designing Personnel Strategy in Medical Service Sector Units
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2008) , s. 43-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50227
article
87

Title:
Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies = Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2008) , s. 51-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50226
article
88

Author:
Title:
Strategiczne aspekty zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 63-96
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621364
chapter in monograph
See main document
89

Author:
Reanta Kamińska-Labbé , Beata Buchelt
Title:
Corporate Social Performance in a Post-Transition Contex : the Case of Polish Firms
Source:
International Business under Adversity : a Role in Corporate Responsibility, Conflict Prevention and Peace / ed. Gabriele G.S. Suder - Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, 2008, s. 104-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-84720-374-8
Nr:
2165923073
chapter in monograph
90

Author:
Beata Buchelt , Ewelina Jupowicz
Title:
Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Balance between Private and Professional Life in Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50654
article
See main document
91

Author:
Title:
Rosnące znaczenie talentów w gospodarce
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 11-35
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165620920
chapter in monograph
See main document
92

Title:
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 2008
Physical description:
224 s.: tab.; 24 cm
Nr:
2165929911
report
93

Author:
Beata Buchelt , Urszula Sanak
Title:
Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2008) , s. 88-94
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168321967
article
94

Author:
Title:
Strategia zarządzania personelem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej = Personnel Management Strategies in Independent Public Health Care Institutions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50655
article
See main document
95

Author:
Title:
Realizacja funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnej = The Implementation of the Personnel Function in Health Care Centers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50939
article
See main document
96

Title:
Jakość realizacji procesu zarządzania kapitałem ludzkim jako determinanta konkurencyjności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej = Implementation Quality of Human Resource Management as a Determinant of Competitive Edge of Independent Public Health Care Units
Source:
W kierunku jakości kapitału ludzkiego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007, s. 148-163 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
978-83-87890-91-9
Nr:
2165675676
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - szpitalach - w kontekście emigracji personelu medycznego wyższego i średniego szczebla po wejściu Polski do Unii Europejskiej [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2006
Physical description:
101 s.: il.
Notes:
Raport został opracowany na zlecenie Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Health Cluster NET - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C,
Access mode:
Nr:
2168237610
report
98

Title:
ZZL w jednostkach sektora usług medycznych : aneks
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 645-664 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
Nr:
2166092987
chapter in monograph
99

Title:
Podmioty zarządzające zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej = Human Resource Managers in Health Clinics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006) , s. 97-110. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52869
article
See main document
100

Title:
Strategia zarządzania kluczowymi pracownikami w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć = The Strategy of the Key Employees Management During International M&As
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1130 (2006) , s. 174-183. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami, kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych - Bibliogr.
Nr:
2165950979
article
101

Title:
Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
389 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/291
Nr:
52627
doctoral dissertation
102

Title:
System ocen pracowniczych w ośrodku medycznym = An Employee Evaluation System in a Medical Centre
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52790
article
See main document
103

Title:
Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć = The Internal Context of Human Resource Management in International Merger and Acquisition Processes
Source:
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 599-611. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-84-1
Nr:
2166381925
chapter in monograph
See main document
104

Title:
Bariery wdrożeń zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej
Source:
Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 346-360 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-843-8
Nr:
2165960688
chapter in monograph
105

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji : Rafineria Jasło SA
Source:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 103-116 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-66-3
Nr:
2168218236
chapter in monograph
See main document
106

Title:
Planowanie kapitału ludzkiego w ośrodku medycznym = Planning Human Capital at a Medical Centre
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004) , s. 37-54. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219672
article
See main document
107

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2004) , s. 104-110
Nr:
2168269560
review
108

Title:
Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 107-126
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221914
chapter in monograph
See main document
109

Title:
Organizacyjne aspekty fuzji i przejęć
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 91-106
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221912
chapter in monograph
See main document
110

Title:
Fuzje i przejęcia w gospodarce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 9-52
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221922
chapter in monograph
See main document
111

Title:
Strategiczne aspekty zarządzania personelem podczas fuzji i przejęć
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 53-72
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221902
chapter in monograph
See main document
112

Title:
Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności ośrodka medycznego
Source:
Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane zagadnienia / red. nauk. Bożena Piechowicz - Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003, s. 83-90
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
83-918218-2-X
Nr:
2168235128
chapter in monograph
113

Title:
Szkolenie jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w ośrodkach medycznych = Training as a Tool for the Development of Human Resources in Medical Centres
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003) , s. 77-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223598
article
See main document
114

Title:
Współpraca ze związkami zawodowymi : Rafineria Jasło SA
Source:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003, s. 225-239. - Załącznik
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-98-1
Nr:
2168218260
chapter in monograph
See main document
115

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w innych krajach europejskich
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 79-107
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225464
chapter in monograph
See main document
116

Title:
Zarządzanie personelem jako czynnik determinujacy jakość usług medycznych = Personnel Management as a Factor Determining the Quality of Medical Services
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002) , s. 45-55. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225092
article
See main document
117

Author:
Beata Buchelt , Joanna Trzaska-Wieczorek
Conference:
II warsztaty doktorskie nt. Współczesne obszary marketingu, Ustroń, Polska, od 2000-11-24 do 2000-11-26
Title:
Możliwości wykorzystania benchmarkingu w analizie pozycji konkurencyjnej ośrodka medycznego = The Possibilities of Using the Benchmarking Method to Analyse the Competitive Position of Health Care Organisations
Source:
Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.) / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Wydaw. AE, 2002, s. 29-40. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-122-0
Nr:
2168242126
chapter in conference materials
See main document
118

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2002) , s. 82-85
Nr:
2168269558
review
119

Author:
Title:
Kapitał intelektualny ośrodka medycznego
Source:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 277-290. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166552662
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KZZL/1/09/S/512
Signature:
NP-1318/Magazyn
Nr:
2168217908
unpublished scientific work
2

Title:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
[103] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
41/KZKL/1/2008/S/457
Signature:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
unpublished scientific work
3

Title:
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
222 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Research program:
28/KRP/1/07/9/389
Signature:
NP-1155/Magazyn
Nr:
2168237562
unpublished scientific work
4

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
36[26] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
91/KZP/1/2002/S
Signature:
NP-670/3/Magazyn
Nr:
2168226345
unpublished scientific work
5

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
49 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik,
Research program:
93/KZP/1/2001/S
Signature:
NP-670/2/Magazyn
Nr:
2168226349
unpublished scientific work
1
The Enhancement of the Employer Branding Strategies of Polish Hospitals through the Detection of Features which Determine Employer Attractiveness : a Multidimensional Perspective / Beata BUCHELT, Bernard ZIĘBICKI, Joanna Jończyk, Joanna Dzieńdziora // Human Resources for Health. - vol. 19 (2021), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1186/s12960-021-00620-0. - ISSN 1478-4491
2
Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych = Skill Mix in Medical and about Medical Professions / Iwona Kowalska-Bobko, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Katarzyna Badora-Musiał, Beata BUCHELT // Medycyna Pracy. - vol. 71, nr 3 (2020), s. 337-352. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://medpr.imp.lodz.pl/pdf-113619-50792?filename=Krzyzujace%20sie.pdf. - ISSN 0465-5893
3
The Organizational Aspect of Human Resource Management as a Determinant of the Potential of Polish Hospitals to Manage Medical Professionals in Healthcare 4.0 / Beata BUCHELT, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Małgorzata Dobrowolska // Sustainability. - vol. 12, iss. 12 (2020), s. 1-15. - Summ.. - Tytuł numeru: Social and Technological Progress : Industry 4.0. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5118/htm. - ISSN 2071-1050
4
Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach pandemii / Beata BUCHELT, Iwona Kowalska-Bobko. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 91 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/09-Ochrona-zdrowia_16.09.2020-last.pdf
5
Human Resource Management [Dokument elektroniczny] / red. Beata BUCHELT. - Warszawa : IPiSS, 2020. - nr 5 (136). - 171 s.: il. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Zarządzanie efek­ty­wnoś­cią pracy w różnych kon­tek­stach i organizacjach. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://zzl.publisherspanel.com/resources/html/articlesList?issueId=13411. - ISSN 1641-0874
6
From the Editor = Od redakcji / Beata BUCHELT // Human Resource Management [Dokument elektroniczny] = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Beata BUCHELT. - nr 5 (136) (2020), s. 9-11. - Tytuł numeru: Zarządzanie efek­ty­wnoś­cią pracy w różnych kon­tek­stach i organizacjach
7
Strategic Determinants of Team Performance Management : Some Evidence from an Empirical Study = Kluczowe determinanty efektywności pracy zespołu : wyniki badań empirycznych / Beata BUCHELT, Martyna Knop-Sapała // Human Resource Management [Dokument elektroniczny] = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Beata BUCHELT. - nr 5 (136) (2020), s. 65-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie efek­ty­wnoś­cią pracy w różnych kon­tek­stach i organizacjach. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zzl.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=208497. - ISSN 1641-0874
8
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research / Urban PAULI, Beata BUCHELT, Aleksy POCZTOWSKI // European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019), s. 111-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1751-6757
9
Talent Management Practices in Hospitals = Praktyki zarządzania talentami w szpitalach / Beata BUCHELT // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 121-135. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl=praktyki-zarzadzania-talentami-w-szpitalach&t=en. - ISSN 1641-0874
10
Innowacyjność jako podstawowy wyznacznik zatrudnialności lekarzy w szpitalach = Innovativeness as a Determinant of Physicians Employability / Beata BUCHELT, Joanna A. Jończyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 511 (2018), s. 50-61. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/45560/Buchelt_Innowacyjnosc_Jako_Podstawowy_Wyznacznik_Zatrudnialnosci_Lekarzy_2018.pdf. - ISSN 1899-3192
11
Specyfika zarządzania podmiotami leczniczymi / Jacek Michalak, Piotr Szynkiewicz, Jadwiga Suchecka, Janusz Strużyna, Tadeusz Jędrzejczyk, Beata BUCHELT, Michał Marczak. - Sopot: Prometriq Akademia Zarządzania, 2017. - 135 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-937087-5-8
12
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach = The Concept of Medical Personnel Performance Management in Hospitals / Beata BUCHELT. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 388 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 254). - ISBN 978-83-7252-752-3
13
Wszystko co dobre kiedyś się kończy - zbliża się koniec realizacji projektu badawczego 7. programu ramowego pn. Strategic Transitions of Youth Labour in Europe (STYLE) / Beata BUCHELT // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 46-47. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
14
Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie wobec zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach = Aging Nurse Population as a Challenge for Human Resource Management in Hospitals / Beata Irma BUCHELT // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 3-4 (2017), s. 87-103. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl=starzejaca-sie-populacja-pielegniarek-jako-wyzwanie-dla-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-szpitalach. - ISSN 1641-0874
15
Key Determinants of Human Resource Management in Hospitals : Stakeholder Perspective / Beata Irma BUCHELT, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Renata Kaminska // Engineering Management in Production and Services. - nr 2 (2017), s. 105-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/550/en/buchelt_et_al.pdf#page1&view=Fit. - ISSN 2543-6597
16
Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności szpitala powiatowego jako pracodawcy = Identifying Factors Deciding about the Attractiveness of a County Hospital as an Employee / Beata BUCHELT, Aldona Frączkiewicz-Wronka // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (32) (2017), s. 93-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/53193. - ISSN 2080-6000
17
Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych = The Relationship between Human Resource Management and Organizational Culture in Public Hospitals / Beata Irma BUCHELT, Joanna Anna Jończyk // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (40) (2017), s. 50-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/423. - ISSN 1898-3529
18
Zarządzanie talentami w szpitalach - potencjalna moda czy faktyczna potrzeba? / Beata BUCHELT // W: Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku / red. Halina Czubasiewicz, Piotr Grajewski i Jarosław Waśniewski. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - S. 37-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64669-09-5. - Pełny tekst: http://arch.wzr.pl/nauka/40/files/monogr_wz_popr2.pdf
19
Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE) / Maura Sheehan, Beata BUCHELT // W: Global Human Resource Development : Regional and Country Perspectives / edited by: Thomas N. Garavan, Alma M. McCarthy, Michael J. Morley. - New York: Routledge, 2016. - (Routledge Studies in Human Resource Development ; 24). - S. 269-288. - Bibliogr. - ISBN 978-0-415-73722-7 ; 978-1-315-81817-7
20
Rosnące znaczenie talentów w gospodarce / Beata Irma BUCHELT // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 13-37. - ISBN 978-83-264-9978-4
21
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [on-line] / Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Maryna Tverdostup, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager, Anna Fohrbeck, Sam Swift. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 35 s. : il. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.4). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf
22
Strategiczne aspekty zarządzania talentami / Beata Irma BUCHELT // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 68-102. - ISBN 978-83-264-9978-4
23
The Moderating Role of Performance Appraisal in Hospitals' Innovativeness / Beata Irma BUCHELT, Joanna Anna Jończyk // W: An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital / ed. by Lovorka Galetić, Ivana Načinović Braje, Božidar Jaković. - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics & Business, 2016. - S. 40-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-027-7
24
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland / Beata Irma BUCHELT, Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016), s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669. - ISSN 0208-6018
25
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [on-line] / Andrea McNamara, Maura Sheehan, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager Sam Swift, Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 106 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.3). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf
26
Zarządzanie efektywnością pracy / Beata BUCHELT, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 132-149. - ISBN 978-83-264-9203-7
27
Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities / Beata BUCHELT // The International Journal of Human Resource Management. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management (2015), s. 1965-1982. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0958-5192
28
Międzynarodowe rynki pracy / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 29-48. - ISBN 978-83-264-9203-7
29
Human Resource Management Practices in Healthcare Organizations : a Strategic Determinant of the Life Quality of a Population / Beata BUCHELT // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 11, cz. 1 (2015), s. 111-129. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy : heurystyczne podejście do innowacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-11-1.pdf#page=111&view=Fit. - ISSN 1733-2486
30
Employee Appraisal as the Tool of the Pro-innovative Organizational Culture Formation in Hospitals / Joanna Jończyk, Beata BUCHELT // Journal of Intercultural Management. - Vol. 7, no. 2 (2015), s. 135-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/joim/7/2/article-p135.xml. - ISSN 2080-0150
31
Contextual Conditions as Factors Depreciating the Meaning of the Employability Concept among Physicians = Uwarunkowania kontekstowe jako czynniki deprecjonujące znaczenie koncepcji zatrudnialności wśród lekarzy / Beata BUCHELT // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015), s. 83-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
32
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [on-line] / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 28 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.1/PL). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf
33
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [on-line] / Jaan Masso, Maryna Tverdostup, Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager and Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 103 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.2). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf
34
Performance Management in Polish Companies Operating on International Markets / Beata BUCHELT // W: Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT. - Cracow : Symposium Cracoviense, 2014. - S. 143-144. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-914703-4-3
35
Zarządzanie efektywnością pracy / Beata BUCHELT, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[144]-18[161]. - Bibliogr.
36
Międzynarodowe rynki pracy / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[28]-20[48]. - Bibliogr.
37
Budowanie wizerunku pracodawcy w sektorze ochrony zdrowia = Employer Branding in Healthcare Sector / Beata BUCHELT // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 31, nr 1 (2014), s. 27-42. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1665. - ISSN 1734-087X
38
Zarządzanie efektywnością pracy w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych = Performance Management in Polish Companies Operating on International Markets / Beata BUCHELT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 349 (2014), s. 61-73. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
39
Gospodarowanie kapitałem ludzkim / Beata BUCHELT, Iwona KUBICA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Joanna PURGAŁ-POPIELA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 106, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-661-8
40
ZZL w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 645-664. - ISBN 978-83-01-14813-3
41
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT. - Cracow : Symposium Cracoviense, 2014. - 232 s. : il. ; 21 cm. - Przy niektórych abstraktach bibliogr. - ISBN 978-83-914703-4-3
42
Ocenianie efektywności pracy / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 62-74. - Bibliogr.
43
Sukces czy porażka procesu repatriacji? Praktyki międzynarodowych organizacji działających w Polsce = Success or Failure of a Repatriation Process? Practices of International Corporations which Operate in Poland / Beata BUCHELT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012), s. 355-364. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
44
Frequent flyers jako forma misji zagranicznych pracowników : aneks / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 243-248. - ISBN 978-83-264-3948-3
45
Powrót ekspatriantów z misji zagranicznej / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 168-187. - ISBN 978-83-264-3948-3
46
Ocena pracy ekspatriantów / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2012. - (HR). - S. 124-144. - ISBN 978-83-264-3948-3
47
The State-of-Art of Employees' Appraisal in Companies Operating in Poland : Are There any Syndromes of the Performance Management? / Beata BUCHELT // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 299-318. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
48
Okresowe ocenianie pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 77-96. - ISBN 978-83-7252-572-7
49
Wpływ zmian legislacyjnych na sprawowanie funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne = The Influence of the Legislative Changes on a Personnel Function Realization within the Health Care Entities / Beata BUCHELT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 266 (2012), s. 229-245. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przekształcenia jako reakcja na nową dynamikę rynku ochrony zdrowia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
ZZL w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - S. 645-664. - ISBN 978-83-01-14813-3
51
Ekspatriacja w międzynarodowej firmie konsultingowej : aneks / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 234-242. - ISBN 978-83-264-3948-3
52
Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych : zarządzanie efektywnością w kontekście SMZZL / Beata BUCHELT // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 73-94. - Bibliogr.
53
Zarządzanie rozwojem pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI, Iwona KUBICA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 97-125. - ISBN 978-83-7252-572-7
54
Wpływ wybranych elementów konstrukcji systemu opieki zdrowotnej na rozwój funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne / Beata BUCHELT // W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11 / red. Jerzy Gołuchowski i Aldona Frączkiewicz-Wronka. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 153-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-745-4
55
Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 9-31. - ISBN 978-83-7252-572-7
56
Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalach / Beata BUCHELT, Katarzyna Zadros, Dantua Kunecka, Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski // W: Innowacje organizacyjne w szpitalach / red. Jan Stępniewski, Piotr Karniej, Marcin Kęsy. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - S. 348-401. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-0615-7
57
Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach = The Statistical Significance of Human Resource Management and the Actual Level of Development of the Personnel Function in Public and Nonpublic Medical Service Sector Units / Beata BUCHELT // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2011), s. s. 73-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
58
Metody i narzędzia eliminacji dysfunkcji systemu zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT // W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 4 / red. nauk. Zdzisława Janowska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 164-186. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-545-4
59
Tendencje wynagrodzeń na rynku pracy / Beata BUCHELT // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 11-41. - ISBN 978-83-255-2747-1
60
Trends in the Labour Market / Beata BUCHELT // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 191-210. - ISBN 978-83-264-1178-6
61
Performance Management as Modern Approach to Employees' Appraisal in Healthcare Entities / Beata BUCHELT // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 22, nr 4 (2011), s. 75-91. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1533. - ISSN 1734-087X
62
Pobyt za granicą / Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 57-112
63
Employee Appraisal / Beata BUCHELT // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 85-102. - ISBN 978-83-264-1178-6
64
Repatriacja = Powrót / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 113-138
65
Human Resource Management in Mergers & Acquisitions / Beata BUCHELT // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 169-189. - ISBN 978-83-264-1178-6
66
Performance Management as the Present Approach to Emloyee's Appraisal / Beata BUCHELT // W: Performance Management : Concepts and Methods / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2011. - S. 147-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-11-2
67
Determinanty efektywności pracy ekspatriantów = Determinants of Expatriates' Performance / Beata BUCHELT // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 287-297. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-546-1
68
Koncepcja implementacji zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Beata BUCHELT // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 27-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
69
Przyczyny dysfunkcji w realizacji funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnejej / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 3 / red. nauk. Zdzisława Janowska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 150-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-469-3
70
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 6-50
71
Kadra menedżerska a realizacja funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych = Managers vs. Personnel Function Realization in Healthcare Sector Units / Beata BUCHELT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010), s. 110-119. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
72
Perspective of Personnel Function Development in Polish Hospitals / Beata BUCHELT // W: Costs, organization and management of hospitals / ed. by Jan Stępniewski, Marek Bugdol. - Kraków: Jagiellonian University Press, 2010. - S. 151-159. - ISBN 978-83-233-3008-0
73
Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych / Beata BUCHELT, Anna RYCHWALSKA, Iwona KUBICA // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 58-79
74
Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej = Determinants of Human Resource Management in the Private Medical Services Sector / Beata BUCHELT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010), s. 51-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168073012. - ISSN 1898-6447
75
Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT // W: Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 [Dokument elektroniczny] / ed. Wesley Scroggins, Claudia Gomez, Philip G. Benson, Richard L. Oliver, Michael Turner. - Dane tekstowe. - NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 14 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-61584-212-4
76
Praktyki zarządzania personelem w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej / Beata BUCHELT // W: Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia / red. Roman Lewandowski, Ryszard Walkowiak, Marcin Kautsch. - Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, 2009. - S. 113-121. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88629-41-9
77
Analiza strategiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Strategic Analysis in Human Resources Management / Beata BUCHELT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 71-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168055399. - ISSN 1898-6447
78
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 9-33. - ISBN 978-83-7252-466-9
79
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia / Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Iwona KUBICA // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 81-123. - ISBN 978-83-7252-466-9
80
Zmiany i rozwój organizacji : usprawnienia, wyzwania i sprzeczności / Beata BUCHELT // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
81
Znaczenie kierowników liniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych procesów realizowanych przez współczesne organizacje = The Importance of Line Managers in Human Resource Management Based on the Chosen Management Processes in Modern Organizations / Beata BUCHELT // Problemy Zarządzania. - 4 (22) (2008), s. 57-73. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer i praca kierownicza. - Bibliogr. - ISSN 1644-9584
82
Dbaj o pracownika swego : kapitał ludzki w szpitalach / Beata BUCHELT // Menedżer Zdrowia. - nr 10 (2008), s. 62-65. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.termedia.pl/Journal/-12/pdf-11543-1?filename=Dbaj%20o%20pracownika%20swego.pdf. - ISSN 1730-2935
83
Dysfunkcje systemu ocen pracowniczych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 2 / red. Zdzisława Janowska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 229-244. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-196-8
84
Zmieniający się paradygmat rynku pracy a praktyka organizacji w zakresie wspierania równowagi praca-życie zatrudnionych / Beata BUCHELT, Ewelina Jupowicz // W: Równowaga praca - życie - rodzina / red. nauk. Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. - S. 150-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87981-73-0
85
Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT // W: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan. - Warszawa: Difin, 2008. - S. 364-373. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-928-3
86
Metodyczne aspekty projektowania strategii personalnej w jednostkach sektora usług medycznych = The Methodical Aspects of Designing Personnel Strategy in Medical Service Sector Units / Beata BUCHELT // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2008), s. 43-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
87
Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies = Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2008), s. 51-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0882
88
Strategiczne aspekty zarządzania talentami / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 63-96. - ISBN 978-83-7526-650-4
89
Corporate Social Performance in a Post-Transition Contex : the Case of Polish Firms / Renata Kamińska-Labbé, Beata BUCHELT // W: International Business under Adversity : a Role in Corporate Responsibility, Conflict Prevention and Peace / ed. Gabriele G.S. Suder. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, 2008. - S. 104-118. - Bibliogr. - ISBN 978-1-84720-374-8
90
Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Balance between Private and Professional Life in Human Resources Management / Beata BUCHELT, Ewelina Jupowicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161399721. - ISSN 1898-6447
91
Rosnące znaczenie talentów w gospodarce / Beata BUCHELT // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 11-35. - ISBN 978-83-7526-650-4
92
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", [ca 2008]. - 224 s. : tab. ; 24 cm
93
Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego / Beata BUCHELT, Urszula Sanak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2008), s. 88-94. - ISSN 1641-0874
94
Strategia zarządzania personelem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej = Personnel Management Strategies in Independent Public Health Care Institutions / Beata BUCHELT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 69-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161399654. - ISSN 1898-6447
95
Realizacja funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnej = The Implementation of the Personnel Function in Health Care Centers / Beata BUCHELT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 49-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150610375. - ISSN 0208-7944
96
Jakość realizacji procesu zarządzania kapitałem ludzkim jako determinanta konkurencyjności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej = Implementation Quality of Human Resource Management as a Determinant of Competitive Edge of Independent Public Health Care Units / Beata BUCHELT-NAWARA // W: W kierunku jakości kapitału ludzkiego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. - (Studia i Monografie). - S. 148-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87890-91-9
97
Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - szpitalach - w kontekście emigracji personelu medycznego wyższego i średniego szczebla po wejściu Polski do Unii Europejskiej [on-line] / Beta BUCHELT-NAWARA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2006. - 101 s. : il. - Raport został opracowany na zlecenie Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Health Cluster NET - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C
98
ZZL w jednostkach sektora usług medycznych : aneks / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 645-664. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
99
Podmioty zarządzające zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej = Human Resource Managers in Health Clinics / Beata BUCHELT-NAWARA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006), s. 97-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122879827. - ISSN 0208-7944
100
Strategia zarządzania kluczowymi pracownikami w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć = The Strategy of the Key Employees Management During International M&As / Beata BUCHELT-NAWARA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1130 (2006), s. 174-183. - Summ.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami, kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
101
Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT-NAWARA ; Promotor: A. POCZTOWSKI. - Kraków, 2006. - 389 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000895a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000895b
102
System ocen pracowniczych w ośrodku medycznym = An Employee Evaluation System in a Medical Centre / Beata BUCHELT-NAWARA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99687257. - ISSN 0208-7944
103
Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć = The Internal Context of Human Resource Management in International Merger and Acquisition Processes / Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (HR). - S. 599-611. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-84-1
104
Bariery wdrożeń zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005. - S. 346-360. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-843-8
105
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji : Rafineria Jasło SA / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (HR). - S. 103-116. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-66-3
106
Planowanie kapitału ludzkiego w ośrodku medycznym = Planning Human Capital at a Medical Centre / Beata BUCHELT-NAWARA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004), s. 37-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64026553. - ISSN 0208-7944
107
[Recenzja] / Beata BUCHELT-NAWARA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2004), s. 104-110. - Rec. pracy: Schuler R.S., Jackson S.E., Luo Y., Managing Human Resources in Cross-Border Alliances
108
Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną / Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 107-126. - ISBN 83-89355-25-6
109
Organizacyjne aspekty fuzji i przejęć / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 91-106. - ISBN 83-89355-25-6
110
Fuzje i przejęcia w gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 9-52. - ISBN 83-89355-25-6
111
Strategiczne aspekty zarządzania personelem podczas fuzji i przejęć / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 53-72. - ISBN 83-89355-25-6
112
Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności ośrodka medycznego / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane zagadnienia / red. nauk. Bożena Piechowicz. - Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003. - (Zarządzanie Publiczne). - S. 83-90. - ISBN 83-918218-2-X
113
Szkolenie jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w ośrodkach medycznych = Training as a Tool for the Development of Human Resources in Medical Centres / Beata BUCHELT-NAWARA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50633541. - ISSN 0208-7944
114
Współpraca ze związkami zawodowymi : Rafineria Jasło SA / Beata BUCHELT-NAWARA // W: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003. - (HR). - S. 225-239. - Załącznik. - ISBN 83-88597-98-1
115
Zarządzanie zasobami ludzkimi w innych krajach europejskich / Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 79-107. - ISBN 83-7252-159-X
116
Zarządzanie personelem jako czynnik determinujacy jakość usług medycznych = Personnel Management as a Factor Determining the Quality of Medical Services / Beata BUCHELT-NAWARA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002), s. 45-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64055275. - ISSN 0208-7944
117
Możliwości wykorzystania benchmarkingu w analizie pozycji konkurencyjnej ośrodka medycznego = The Possibilities of Using the Benchmarking Method to Analyse the Competitive Position of Health Care Organisations / Beata BUCHELT, Joanna Trzaska-Wieczorek // W: Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.) / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków: Wydaw. AE, 2002. - S. 29-40. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-122-0
118
[Recenzja] / Beata BUCHELT // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2002), s. 82-85. - Rec. pracy: Edwards Vincent, Lawrence Peter, Management in Eastern Europe = Zarządzanie w Europie Wschodniej
119
Kapitał intelektualny ośrodka medycznego / Beata BUCHELT // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 277-290. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
120
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu ; Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
122
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy / opracował zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD
123
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Beata BUCHELT-NAWARA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 36[26] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
124
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2 / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ, Beata BUCHELT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2001]. - 49 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
1
Buchelt B., Ziębicki B., Jończyk J., Dzieńdziora J., (2021), The Enhancement of the Employer Branding Strategies of Polish Hospitals through the Detection of Features which Determine Employer Attractiveness : a Multidimensional Perspective, "Human Resources for Health", vol. 19, s. 1-14; https://link.springer.com/article/10.1186/s12960-021-00620-0
2
Kowalska-Bobko I., Gałązka-Sobotka M., Frączkiewicz-Wronka A., Badora-Musiał K., Buchelt B., (2020), Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych, "Medycyna Pracy", vol. 71, nr 3, s. 337-352; http://medpr.imp.lodz.pl/pdf-113619-50792?filename=Krzyzujace%20sie.pdf
3
Buchelt B., Frączkiewicz-Wronka A., Dobrowolska M., (2020), The Organizational Aspect of Human Resource Management as a Determinant of the Potential of Polish Hospitals to Manage Medical Professionals in Healthcare 4.0, "Sustainability", vol. 12, iss. 12, s. 1-15; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5118/htm
4
Buchelt B., Kowalska-Bobko I., (2020), Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach pandemii, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 91 s.
5
Human Resource Management / red. Beata BUCHELT [Dokument elektroniczny], Warszawa : IPiSS, 2020. - nr 5 (136). - 171 s.: il. - Bibliogr. przy art. - 1641-0874
6
Buchelt B., (2020), From the Editor. [W:] BUCHELT B. (red.), Human Resource Management [Dokument elektroniczny], s. 9-11.
7
Buchelt B., Knop-Sapała M., (2020), Strategic Determinants of Team Performance Management : Some Evidence from an Empirical Study, "Human Resource Management" [Dokument elektroniczny], nr 5 (136), s. 65-88; https://zzl.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=208497
8
Pauli U., Buchelt B., Pocztowski A., (2019), Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research, "European Journal of International Management", Vol. 13, No. 1, s. 111-125.
9
Buchelt B., (2018), Talent Management Practices in Hospitals, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 121-135; https://www.ipiss.com.pl/?zzl=praktyki-zarzadzania-talentami-w-szpitalach&t=en
10
Buchelt B., Jończyk J., (2018), Innowacyjność jako podstawowy wyznacznik zatrudnialności lekarzy w szpitalach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 511, s. 50-61; http://www.dbc.wroc.pl/Content/45560/Buchelt_Innowacyjnosc_Jako_Podstawowy_Wyznacznik_Zatrudnialnosci_Lekarzy_2018.pdf
11
Michalak J., Szynkiewicz P., Suchecka J., Strużyna J., Jędrzejczyk T., Buchelt B., Marczak M., (2017), Specyfika zarządzania podmiotami leczniczymi, Sopot : Prometriq Akademia Zarządzania, 135 s.
12
Buchelt B., (2017), Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 254), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 388 s.
13
Buchelt B., (2017), Wszystko co dobre kiedyś się kończy - zbliża się koniec realizacji projektu badawczego 7. programu ramowego pn. Strategic Transitions of Youth Labour in Europe (STYLE), "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
14
Buchelt B., (2017), Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie wobec zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 87-103; https://www.ipiss.com.pl/?zzl=starzejaca-sie-populacja-pielegniarek-jako-wyzwanie-dla-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-szpitalach
15
Buchelt B., Frączkiewicz-Wronka A., Kaminska R., (2017), Key Determinants of Human Resource Management in Hospitals : Stakeholder Perspective, "Engineering Management in Production and Services", nr 2, s. 105-115; http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/550/en/buchelt_et_al.pdf#page1&view=Fit
16
Buchelt B., Frączkiewicz-Wronka A., (2017), Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności szpitala powiatowego jako pracodawcy, "Nauki o Zarządzaniu", nr 3 (32), s. 93-101; http://www.dbc.wroc.pl/publication/53193
17
Buchelt B., Jończyk J., (2017), Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (40), s. 50-64; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/423
18
Buchelt B., (2016), Zarządzanie talentami w szpitalach - potencjalna moda czy faktyczna potrzeba?. [W:] Czubasiewicz H., Grajewski P., Waśniewski J. (red.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 37-45.
19
Sheehan M., Buchelt B., (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE). [W:] Garavan , McCarthy , Morley (red.), Global Human Resource Development : Regional and Country Perspectives, New York : Routledge, s. 269-288.
20
Buchelt B., (2016), Rosnące znaczenie talentów w gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 13-37.
21
Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Tverdostup M., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., Swift S., (2016), Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe, [on-line], Brighton : University of Brighton, 35 s.
22
Buchelt B., (2016), Strategiczne aspekty zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 68-102.
23
Buchelt B., Jończyk J., (2016), The Moderating Role of Performance Appraisal in Hospitals' Innovativeness. [W:] Galetić L., Braje , Jaković B. (red.), An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics & Business, s. 40-48.
24
Buchelt B., Pauli U., Pocztowski A., (2016), Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 323, s. 37-52; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669
25
McNamara A., Sheehan M., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Swift S., Fohrbeck A., (2016), Business Start-Ups & Youth Self-Employment: Case Study Findings Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 106 s.
26
Buchelt B., Łukasiewicz G., (2015), Zarządzanie efektywnością pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 132-149.
27
Buchelt B., (2015), Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management, s. 1965-1982.
28
Buchelt B., (2015), Międzynarodowe rynki pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 29-48.
29
Buchelt B., (2015), Human Resource Management Practices in Healthcare Organizations : a Strategic Determinant of the Life Quality of a Population, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 11, cz. 1, s. 111-129; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-11-1.pdf#page=111&view=Fit
30
Jończyk J., Buchelt B., (2015), Employee Appraisal as the Tool of the Pro-innovative Organizational Culture Formation in Hospitals, "Journal of Intercultural Management", Vol. 7, no. 2, s. 135-150; https://content.sciendo.com/view/journals/joim/7/2/article-p135.xml
31
Buchelt B., (2015), Contextual Conditions as Factors Depreciating the Meaning of the Employability Concept among Physicians, "Human Resource Management", nr 6, s. 83-95.
32
Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., (2015), Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland: a Policy Literature Review, [on-line], Brighton : University of Brighton, 28 s.
33
Masso J., Tverdostup M., Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., (2015), Mapping Patterns of Self-Employment: Secondary Analysis Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 103 s.
34
Buchelt B., (2014), Performance Management in Polish Companies Operating on International Markets. [W:] Pocztowski A., Buchelt B. (red.), Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts, Cracow : Symposium Cracoviense, s. 143-144.
35
Buchelt B., Łukasiewicz G., (2014), Zarządzanie efektywnością pracy. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[144]-18[161].
36
Buchelt B., (2014), Międzynarodowe rynki pracy. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[28]-20[48].
37
Buchelt B., (2014), Budowanie wizerunku pracodawcy w sektorze ochrony zdrowia, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 31, nr 1, s. 27-42; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1665
38
Buchelt B., (2014), Zarządzanie efektywnością pracy w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 349, s. 61-73.
39
Buchelt B., Kubica I., Łukasiewicz G., Purgał-Popiela J., (2014), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 106, [2] s.
40
Buchelt-Nawara B., (2014), ZZL w jednostkach sektora usług medycznych. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 645-664.
41
Pocztowski A., Buchelt B. (red.), (2014), Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM: 13th International Human Resource Management Conference: 24-27th June, 2014, Cracow: book of abstracts, Cracow : Symposium Cracoviense, 232 s.
42
Buchelt B., (2013), Ocenianie efektywności pracy. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 62-74.
43
Buchelt B., (2012), Sukces czy porażka procesu repatriacji? Praktyki międzynarodowych organizacji działających w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 248, s. 355-364.
44
Buchelt B., (2012), Frequent flyers jako forma misji zagranicznych pracowników : aneks. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 243-248.
45
Buchelt B., (2012), Powrót ekspatriantów z misji zagranicznej. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 168-187.
46
Buchelt B., (2012), Ocena pracy ekspatriantów. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Wolters Kluwer Polska, s. 124-144.
47
Buchelt B., (2012), The State-of-Art of Employees' Appraisal in Companies Operating in Poland : Are There any Syndromes of the Performance Management?. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 299-318.
48
Miś A., Buchelt B., Pauli U., (2012), Okresowe ocenianie pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 77-96.
49
Buchelt B., (2012), Wpływ zmian legislacyjnych na sprawowanie funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 266, s. 229-245.
50
Buchelt-Nawara B., (2012), ZZL w jednostkach sektora usług medycznych. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 645-664.
51
Buchelt B., (2012), Ekspatriacja w międzynarodowej firmie konsultingowej : aneks. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 234-242.
52
Buchelt B., (2012), Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych : zarządzanie efektywnością w kontekście SMZZL. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 73-94.
53
Miś A., Buchelt B., Pauli U., Kubica I., (2012), Zarządzanie rozwojem pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 97-125.
54
Buchelt B., (2012), Wpływ wybranych elementów konstrukcji systemu opieki zdrowotnej na rozwój funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne. [W:] Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 153-171.
55
Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., (2012), Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-31.
56
Buchelt B., Zadros K., Kunecka D., Głowacka M., Pagórski P., (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalach. [W:] Stępniewski J., Karniej P., Kęsy M. (red.), Innowacje organizacyjne w szpitalach, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 348-401.
57
Buchelt B., (2011), Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. s. 73-85.
58
Buchelt B., (2011), Metody i narzędzia eliminacji dysfunkcji systemu zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych. [W:] Janowska Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, T. 4, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 164-186.
59
Buchelt B., (2011), Tendencje wynagrodzeń na rynku pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 11-41.
60
Buchelt B., (2011), Trends in the Labour Market. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 191-210.
61
Buchelt B., (2011), Performance Management as Modern Approach to Employees' Appraisal in Healthcare Entities, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 22, nr 4, s. 75-91; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1533
62
Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., (2011), Pobyt za granicą. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 57-112.
63
Buchelt B., (2011), Employee Appraisal. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 85-102.
64
Buchelt B., (2011), Repatriacja. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 113-138.
65
Buchelt B., (2011), Human Resource Management in Mergers & Acquisitions. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 169-189.
66
Buchelt B., (2011), Performance Management as the Present Approach to Emloyee's Appraisal. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Concepts and Methods, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 147-168.
67
Buchelt B., (2011), Determinanty efektywności pracy ekspatriantów. [W:] Urbaniak B. (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 287-297.
68
Buchelt B., (2010), Koncepcja implementacji zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 27-40.
69
Buchelt-Nawara B., (2010), Przyczyny dysfunkcji w realizacji funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnejej. [W:] Janowska Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, T. 3, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 150-169.
70
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., Purgał-Popiela J., (2010), Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 6-50.
71
Buchelt B., (2010), Kadra menedżerska a realizacja funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 115, s. 110-119.
72
Buchelt B., (2010), Perspective of Personnel Function Development in Polish Hospitals. [W:] Stępniewski J., Bugdol M. (red.), Costs, organization and management of hospitals, Kraków : Jagiellonian University Press, s. 151-159.
73
Buchelt B., Rychwalska A., Kubica I., (2010), Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 58-79.
74
Buchelt B., (2010), Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 828, s. 51-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/168073012
75
Pocztowski A., Buchelt B., (2009), Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market. [W:] Scroggins W., Gomez C., Benson , Oliver , Turner M. (red.), Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 [Dokument elektroniczny], NMSU Business College
76
Buchelt B., (2009), Praktyki zarządzania personelem w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. [W:] Lewandowski R., Walkowiak R., Kautsch M. (red.), Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyn : Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, s. 113-121.
77
Buchelt B., (2009), Analiza strategiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/168055399
78
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., (2009), Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-33.
79
Sapeta T., Buchelt B., Miś A., Kubica I., (2009), Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 81-123.
80
Buchelt B., (2009), Zmiany i rozwój organizacji : usprawnienia, wyzwania i sprzeczności, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
81
Buchelt B., (2008), Znaczenie kierowników liniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych procesów realizowanych przez współczesne organizacje, "Problemy Zarządzania", 4 (22), s. 57-73.
82
Buchelt B., (2008), Dbaj o pracownika swego : kapitał ludzki w szpitalach, "Menedżer Zdrowia", nr 10, s. 62-65; https://www.termedia.pl/Journal/-12/pdf-11543-1?filename=Dbaj%20o%20pracownika%20swego.pdf
83
Buchelt-Nawara B., (2008), Dysfunkcje systemu ocen pracowniczych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. [W:] Janowska Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, T. 2, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 229-244.
84
Buchelt B., Jupowicz E., (2008), Zmieniający się paradygmat rynku pracy a praktyka organizacji w zakresie wspierania równowagi praca-życie zatrudnionych. [W:] Sadowska-Snarska C. (red.), Równowaga praca - życie - rodzina, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 150-160.
85
Buchelt B., (2008), Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych. [W:] Witkowski , Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Warszawa : Difin, s. 364-373.
86
Buchelt B., (2008), Metodyczne aspekty projektowania strategii personalnej w jednostkach sektora usług medycznych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 43-58.
87
Pocztowski A., Buchelt B., (2008), Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies, "Human Resource Management", nr 1, s. 51-66.
88
Buchelt B., (2008), Strategiczne aspekty zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 63-96.
89
Kamińska-Labbé R., Buchelt B., (2008), Corporate Social Performance in a Post-Transition Contex : the Case of Polish Firms. [W:] Suder (red.), International Business under Adversity : a Role in Corporate Responsibility, Conflict Prevention and Peace, Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, s. 104-118.
90
Buchelt B., Jupowicz E., (2008), Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 83-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/161399721
91
Buchelt B., (2008), Rosnące znaczenie talentów w gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 11-35.
92
Miś A., Sapeta T., Buchelt B., Pauli U., (2008), Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw": raport końcowy, Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 224 s.
93
Buchelt B., Sanak U., (2008), Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 88-94.
94
Buchelt B., (2008), Strategia zarządzania personelem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 69-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/161399654
95
Buchelt B., (2007), Realizacja funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 49-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/150610375
96
Buchelt-Nawara B., (2007), Jakość realizacji procesu zarządzania kapitałem ludzkim jako determinanta konkurencyjności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. [W:] Pocztowski A. (red.), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 148-163.
97
Buchelt-Nawara B., (2006), Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - szpitalach - w kontekście emigracji personelu medycznego wyższego i średniego szczebla po wejściu Polski do Unii Europejskiej, [on-line], Kraków : Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 101 s.
98
Buchelt-Nawara B., (2006), ZZL w jednostkach sektora usług medycznych : aneks. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 645-664.
99
Buchelt-Nawara B., (2006), Podmioty zarządzające zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 719, s. 97-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/122879827
100
Buchelt-Nawara B., (2006), Strategia zarządzania kluczowymi pracownikami w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1130, s. 174-183.
101
Buchelt-Nawara B., (2006), Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 389 k.
102
Buchelt-Nawara B., (2005), System ocen pracowniczych w ośrodku medycznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 679, s. 63-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/99687257
103
Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., (2005), Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 599-611.
104
Buchelt-Nawara B., (2005), Bariery wdrożeń zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej. [W:] Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 346-360.
105
Buchelt-Nawara B., (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji : Rafineria Jasło SA. [W:] Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 103-116.
106
Buchelt-Nawara B., (2004), Planowanie kapitału ludzkiego w ośrodku medycznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 646, s. 37-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/64026553
107
Buchelt-Nawara B., (2004), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 104-110.
108
Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 107-126.
109
Buchelt-Nawara B., (2004), Organizacyjne aspekty fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 91-106.
110
Pocztowski A., Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Fuzje i przejęcia w gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 9-52.
111
Buchelt-Nawara B., (2004), Strategiczne aspekty zarządzania personelem podczas fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 53-72.
112
Buchelt-Nawara B., (2003), Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności ośrodka medycznego. [W:] Piechowicz B. (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane zagadnienia, Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie, s. 83-90.
113
Buchelt-Nawara B., (2003), Szkolenie jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w ośrodkach medycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 77-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/50633541
114
Buchelt-Nawara B., (2003), Współpraca ze związkami zawodowymi : Rafineria Jasło SA. [W:] Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 225-239.
115
Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w innych krajach europejskich. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 79-107.
116
Buchelt-Nawara B., (2002), Zarządzanie personelem jako czynnik determinujacy jakość usług medycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 607, s. 45-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/64055275
117
Buchelt B., Trzaska-Wieczorek J., (2002), Możliwości wykorzystania benchmarkingu w analizie pozycji konkurencyjnej ośrodka medycznego. [W:] Szromnik A. (red.), Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 29-40.
118
Buchelt B., (2002), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 82-85.
119
Buchelt B., (2001), Kapitał intelektualny ośrodka medycznego. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 277-290.
120
Pocztowski A., Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., Rychwalska A., (2009), Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 s.
121
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [103] s.
122
Pocztowski A., Miś A., Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., Pauli U., (2007), Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 222 s.
123
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał-Popiela J., Buchelt-Nawara B., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36[26] s.
124
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., Buchelt B., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: rozwój zasobów ludzkich. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 s.
1
@article{UEK:2168356864,
author = "Beata Buchelt and Bernard Ziębicki and Joanna Jończyk and Joanna Dzieńdziora",
title = "The Enhancement of the Employer Branding Strategies of Polish Hospitals through the Detection of Features which Determine Employer Attractiveness : a Multidimensional Perspective",
journal = "Human Resources for Health",
number = "vol. 19",
pages = "1-14",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1186/s12960-021-00620-0},
url = {https://link.springer.com/article/10.1186/s12960-021-00620-0},
}
2
@article{UEK:2168352628,
author = "Iwona Kowalska-Bobko and Małgorzata Gałązka-Sobotka and Aldona Frączkiewicz-Wronka and Katarzyna Badora-Musiał and Beata Buchelt",
title = "Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych",
journal = "Medycyna Pracy",
number = "vol. 71, 3",
pages = "337-352",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00817},
url = {http://medpr.imp.lodz.pl/pdf-113619-50792?filename=Krzyzujace%20sie.pdf},
}
3
@article{UEK:2168348070,
author = "Beata Buchelt and Aldona Frączkiewicz-Wronka and Małgorzata Dobrowolska",
title = "The Organizational Aspect of Human Resource Management as a Determinant of the Potential of Polish Hospitals to Manage Medical Professionals in Healthcare 4.0",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 12",
pages = "1-15",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12125118},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5118/htm},
}
4
@misc{UEK:2168355474,
author = "Beata Buchelt and Iwona Kowalska-Bobko",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach pandemii",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/09-Ochrona-zdrowia_16.09.2020-last.pdf},
}
5
@misc{UEK:2168352584,
title = "Human Resource Management",
editor = Buchelt Beata,
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2020",
url = {https://zzl.publisherspanel.com/resources/html/articlesList?issueId=13411},
}
6
@misc{UEK:2168352578,
author = "Beata Buchelt",
title = "From the Editor",
booktitle = "Human Resource Management",
number = "5 (136)",
pages = "9-11",
year = "2020",
}
7
@article{UEK:2168352580,
author = "Beata Buchelt and Martyna Knop-Sapała",
title = "Strategic Determinants of Team Performance Management : Some Evidence from an Empirical Study",
journal = "Human Resource Management",
number = "5 (136)",
pages = "65-88",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.4446},
url = {https://zzl.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=208497},
}
8
@article{UEK:2168329443,
author = "Urban Pauli and Beata Buchelt and Aleksy Pocztowski",
title = "Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research",
journal = "European Journal of International Management",
number = "Vol. 13, No. 1",
pages = "111-125",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/EJIM.2019.096505},
url = {},
}
9
@article{UEK:2168330167,
author = "Beata Buchelt",
title = "Talent Management Practices in Hospitals",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "121-135",
year = "2018",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl=praktyki-zarzadzania-talentami-w-szpitalach&t=en},
}
10
@article{UEK:2168327541,
author = "Beata Buchelt and Joanna A. Jończyk",
title = "Innowacyjność jako podstawowy wyznacznik zatrudnialności lekarzy w szpitalach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "511",
pages = "50-61",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.511.04},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/45560/Buchelt_Innowacyjnosc_Jako_Podstawowy_Wyznacznik_Zatrudnialnosci_Lekarzy_2018.pdf},
}
11
@book{UEK:2168351788,
author = "Jacek Michalak and Piotr Szynkiewicz and Jadwiga Suchecka and Janusz Strużyna and Tadeusz Jędrzejczyk and Beata Buchelt and Michał Marczak",
title = "Specyfika zarządzania podmiotami leczniczymi",
adress = "Sopot",
publisher = "Prometriq Akademia Zarządzania",
year = "2017",
isbn = "978-83-937087-5-8",
}
12
@book{UEK:2168324141,
author = "Beata Buchelt",
title = "Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-752-3",
}
13
@misc{UEK:2168322507,
author = "Beata Buchelt",
title = "Wszystko co dobre kiedyś się kończy - zbliża się koniec realizacji projektu badawczego 7. programu ramowego pn. Strategic Transitions of Youth Labour in Europe (STYLE)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "46-47",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
14
@article{UEK:2168319039,
author = "Beata Irma Buchelt",
title = "Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie wobec zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "87-103",
year = "2017",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl=starzejaca-sie-populacja-pielegniarek-jako-wyzwanie-dla-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-szpitalach},
}
15
@article{UEK:2168314917,
author = "Beata Irma Buchelt and Aldona Frączkiewicz-Wronka and Renata Kaminska",
title = "Key Determinants of Human Resource Management in Hospitals : Stakeholder Perspective",
journal = "Engineering Management in Production and Services",
number = "2",
pages = "105-115",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/emj-2017-0020},
url = {http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/550/en/buchelt_et_al.pdf#page1&view=Fit},
}
16
@article{UEK:2168325947,
author = "Beata Buchelt and Aldona Frączkiewicz-Wronka",
title = "Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności szpitala powiatowego jako pracodawcy",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "3 (32)",
pages = "93-101",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/noz.2017.3.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/53193},
}
17
@article{UEK:2168316387,
author = "Beata Irma Buchelt and Joanna Anna Jończyk",
title = "Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2 (40)",
pages = "50-64",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.04},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/423},
}
18
@inbook{UEK:2168308923,
author = "Beata Buchelt",
title = "Zarządzanie talentami w szpitalach - potencjalna moda czy faktyczna potrzeba?",
booktitle = "Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku",
pages = "37-45",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2016",
url = {http://arch.wzr.pl/nauka/40/files/monogr_wz_popr2.pdf},
isbn = "978-83-64669-09-5",
}
19
@inbook{UEK:2168305747,
author = "Maura Sheehan and Beata Buchelt",
title = "Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE)",
booktitle = "Global Human Resource Development : Regional and Country Perspectives",
pages = "269-288",
adress = "New York",
publisher = "Routledge",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-0-415-73722-7 ; 978-1-315-81817-7",
}
20
@inbook{UEK:2168304061,
author = "Beata Irma Buchelt",
title = "Rosnące znaczenie talentów w gospodarce",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "13-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
21
@book{UEK:2168321979,
author = "Maura Sheehan and Andrea McNamara and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Jaan Masso and Kadri Paes and Maryna Tverdostup and Eneli Kindsiko and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González Menéndez and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Anna Fohrbeck and Sam Swift",
title = "Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf},
issn = "",
}
22
@inbook{UEK:2168304251,
author = "Beata Irma Buchelt",
title = "Strategiczne aspekty zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "68-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
23
@inbook{UEK:2168307065,
author = "Beata Irma Buchelt and Joanna Anna Jończyk",
title = "The Moderating Role of Performance Appraisal in Hospitals' Innovativeness",
booktitle = "An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital",
pages = "40-48",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics & Business",
year = "2016",
isbn = "978-953-346-027-7",
}
24
@article{UEK:2168311265,
author = "Beata Buchelt and Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 323",
pages = "37-52",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.323.03},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669},
}
25
@book{UEK:2168321985,
author = "Andrea McNamara and Maura Sheehan and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Jaan Masso and Kadri Paes and Eneli Kindsiko and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González Menéndez and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Sam Swift and Anna Fohrbeck",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf},
issn = "",
}
26
@inbook{UEK:2168297917,
author = "Beata Buchelt and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Zarządzanie efektywnością pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "132-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
27
@article{UEK:2168294957,
author = "Beata Buchelt",
title = "Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities",
journal = "The International Journal of Human Resource Management",
number = "Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management",
pages = "1965-1982",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2015.1041758},
url = {},
}
28
@inbook{UEK:2168297905,
author = "Beata Buchelt",
title = "Międzynarodowe rynki pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "29-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
29
@article{UEK:2168303425,
author = "Beata Buchelt",
title = "Human Resource Management Practices in Healthcare Organizations : a Strategic Determinant of the Life Quality of a Population",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 11, cz. 1",
pages = "111-129",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-11-1.pdf#page=111&view=Fit},
}
30
@article{UEK:2168300133,
author = "Joanna Jończyk and Beata Buchelt",
title = "Employee Appraisal as the Tool of the Pro-innovative Organizational Culture Formation in Hospitals",
journal = "Journal of Intercultural Management",
number = "Vol. 7, no. 2",
pages = "135-150",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/joim-2015-0015},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/joim/7/2/article-p135.xml},
}
31
@article{UEK:2168299853,
author = "Beata Buchelt",
title = "Contextual Conditions as Factors Depreciating the Meaning of the Employability Concept among Physicians",
journal = "Human Resource Management",
number = "6",
pages = "83-95",
year = "2015",
}
32
@book{UEK:2168321973,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf},
issn = "",
}
33
@book{UEK:2168321977,
author = "Jaan Masso and Maryna Tverdostup and Maura Sheehan and Andrea McNamara and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Anna Fohrbeck",
title = "Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf},
issn = "",
}
34
@misc{UEK:2168313181,
author = "Beata Buchelt",
title = "Performance Management in Polish Companies Operating on International Markets",
booktitle = "Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts",
pages = "143-144",
adress = "Cracow",
publisher = "Symposium Cracoviense",
year = "2014",
isbn = "978-83-914703-4-3",
}
35
@unpublished{UEK:2168303273,
author = "Beata Buchelt and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Zarządzanie efektywnością pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[144]-18[161]",
year = "2014",
}
36
@unpublished{UEK:2168303261,
author = "Beata Buchelt",
title = "Międzynarodowe rynki pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[28]-20[48]",
year = "2014",
}
37
@article{UEK:2168286339,
author = "Beata Buchelt",
title = "Budowanie wizerunku pracodawcy w sektorze ochrony zdrowia",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 31, 1",
pages = "27-42",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4621},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1665},
}
38
@article{UEK:2168291765,
author = "Beata Buchelt",
title = "Zarządzanie efektywnością pracy w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "349",
pages = "61-73",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.05},
url = {},
}
39
@book{UEK:2168281413,
author = "Beata Buchelt and Iwona Kubica and Grzegorz Łukasiewicz and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Gospodarowanie kapitałem ludzkim",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-661-8",
}
40
@inbook{UEK:2168337241,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "ZZL w jednostkach sektora usług medycznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "645-664",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
edition = "Wyd. 1, 6 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
41
@book{UEK:2168290933,
title = "Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts",
editor = Pocztowski Aleksy,
editor = Buchelt Beata,
adress = "Cracow",
publisher = "Symposium Cracoviense",
year = "2014",
isbn = "978-83-914703-4-3",
}
42
@unpublished{UEK:2168288531,
author = "Beata Buchelt",
title = "Ocenianie efektywności pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "62-74",
year = "2013",
}
43
@article{UEK:2168238278,
author = "Beata Buchelt",
title = "Sukces czy porażka procesu repatriacji? Praktyki międzynarodowych organizacji działających w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "248",
pages = "355-364",
adress = "",
year = "2012",
}
44
@inbook{UEK:2168238206,
author = "Beata Buchelt",
title = "Frequent flyers jako forma misji zagranicznych pracowników : aneks",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "243-248",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
45
@inbook{UEK:2168237354,
author = "Beata Buchelt",
title = "Powrót ekspatriantów z misji zagranicznej",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "168-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
46
@inbook{UEK:2168237350,
author = "Beata Buchelt",
title = "Ocena pracy ekspatriantów",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "124-144",
adress = "Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
47
@inbook{UEK:2168243206,
author = "Beata Buchelt",
title = "The State-of-Art of Employees' Appraisal in Companies Operating in Poland : Are There any Syndromes of the Performance Management?",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "299-318",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
48
@inbook{UEK:2168235454,
author = "Alicja Miś and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Okresowe ocenianie pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "77-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
49
@article{UEK:2168269432,
author = "Beata Buchelt",
title = "Wpływ zmian legislacyjnych na sprawowanie funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "266",
pages = "229-245",
adress = "",
year = "2012",
}
50
@inbook{UEK:2168228788,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "ZZL w jednostkach sektora usług medycznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "645-664",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
51
@inbook{UEK:2168238204,
author = "Beata Buchelt",
title = "Ekspatriacja w międzynarodowej firmie konsultingowej : aneks",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "234-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
52
@unpublished{UEK:2168273460,
author = "Beata Buchelt",
title = "Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych : zarządzanie efektywnością w kontekście SMZZL",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "73-94",
year = "2012",
}
53
@inbook{UEK:2168235456,
author = "Alicja Miś and Beata Buchelt and Urban Pauli and Iwona Kubica",
title = "Zarządzanie rozwojem pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "97-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
54
@inbook{UEK:2168299765,
author = "Beata Buchelt",
title = "Wpływ wybranych elementów konstrukcji systemu opieki zdrowotnej na rozwój funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne",
booktitle = "Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11",
pages = "153-171",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-745-4",
}
55
@inbook{UEK:2168235432,
author = "Alicja Miś and Beata Buchelt and Joanna Purgał-Popiela and Marcin Karwiński",
title = "Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "9-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
56
@inbook{UEK:2168302949,
author = "Beata Buchelt and Katarzyna Zadros and Danuta Kunecka and Maria Danuta Głowacka and Piotr Pagórski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalach",
booktitle = "Innowacje organizacyjne w szpitalach",
pages = "348-401",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-0615-7",
}
57
@article{UEK:52819,
author = "Beata Buchelt",
title = "Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "s. 73-85",
year = "2011",
}
58
@inbook{UEK:2166589207,
author = "Beata Buchelt",
title = "Metody i narzędzia eliminacji dysfunkcji systemu zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 4",
pages = "164-186",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-545-4",
}
59
@inbook{UEK:2166636745,
author = "Beata Buchelt",
title = "Tendencje wynagrodzeń na rynku pracy",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "11-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
60
@inbook{UEK:2165923288,
author = "Beata Buchelt",
title = "Trends in the Labour Market",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "191-210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
61
@article{UEK:2168246612,
author = "Beata Buchelt",
title = "Performance Management as Modern Approach to Employees' Appraisal in Healthcare Entities",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 22, 4",
pages = "75-91",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5540},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1533},
}
62
@unpublished{UEK:2168265084,
author = "Beata Buchelt and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica",
title = "Pobyt za granicą",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "57-112",
year = "2011",
}
63
@inbook{UEK:2165923219,
author = "Beata Buchelt",
title = "Employee Appraisal",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "85-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
64
@unpublished{UEK:2168265100,
author = "Beata Buchelt",
title = "Repatriacja",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "113-138",
year = "2011",
}
65
@inbook{UEK:2165923276,
author = "Beata Buchelt",
title = "Human Resource Management in Mergers & Acquisitions",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "169-189",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
66
@inbook{UEK:2168222480,
author = "Beata Buchelt",
title = "Performance Management as the Present Approach to Emloyee's Appraisal",
booktitle = "Performance Management : Concepts and Methods",
pages = "147-168",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-11-2",
}
67
@inbook{UEK:2167671547,
author = "Beata Buchelt",
title = "Determinanty efektywności pracy ekspatriantów",
booktitle = "Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "287-297",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-546-1",
}
68
@inbook{UEK:2165373968,
author = "Beata Buchelt",
title = "Koncepcja implementacji zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "27-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
69
@inbook{UEK:2165923496,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Przyczyny dysfunkcji w realizacji funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnejej",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 3",
pages = "150-169",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-469-3",
}
70
@unpublished{UEK:2168304899,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Alicja Miś and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "6-50",
year = "2010",
}
71
@article{UEK:2165628453,
author = "Beata Buchelt",
title = "Kadra menedżerska a realizacja funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "115",
pages = "110-119",
year = "2010",
}
72
@inbook{UEK:2165925512,
author = "Beata Buchelt",
title = "Perspective of Personnel Function Development in Polish Hospitals",
booktitle = "Costs, organization and management of hospitals",
pages = "151-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University Press",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-3008-0",
}
73
@unpublished{UEK:2168304903,
author = "Beata Buchelt and Anna Rychwalska and Iwona Kubica",
title = "Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "58-79",
year = "2010",
}
74
@article{UEK:51472,
author = "Beata Buchelt",
title = "Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "828",
pages = "51-67",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168073012},
}
75
@inbook{UEK:2165818531,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt",
title = "Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market",
booktitle = "Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24",
pages = "",
adress = "",
publisher = "NMSU Business College",
year = "2009",
isbn = "978-1-61584-212-4",
}
76
@inbook{UEK:2165924238,
author = "Beata Buchelt",
title = "Praktyki zarządzania personelem w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej",
booktitle = "Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia",
pages = "113-121",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-88629-41-9",
}
77
@article{UEK:51459,
author = "Beata Buchelt",
title = "Analiza strategiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "71-83",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168055399},
}
78
@inbook{UEK:2164989712,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Alicja Miś",
title = "Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "9-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
79
@inbook{UEK:2164992337,
author = "Tomasz Sapeta and Beata Buchelt and Alicja Miś and Iwona Kubica",
title = "Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "81-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
80
@article{UEK:2168274473,
author = "Beata Buchelt",
title = "Zmiany i rozwój organizacji : usprawnienia, wyzwania i sprzeczności",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "39",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
81
@article{UEK:2165906503,
author = "Beata Buchelt",
title = "Znaczenie kierowników liniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych procesów realizowanych przez współczesne organizacje",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "4 (22)",
pages = "57-73",
adress = "",
year = "2008",
}
82
@article{UEK:2168321887,
author = "Beata Buchelt",
title = "Dbaj o pracownika swego : kapitał ludzki w szpitalach",
journal = "Menedżer Zdrowia",
number = "10",
pages = "62-65",
year = "2008",
url = {https://www.termedia.pl/Journal/-12/pdf-11543-1?filename=Dbaj%20o%20pracownika%20swego.pdf},
}
83
@inbook{UEK:2165923466,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Dysfunkcje systemu ocen pracowniczych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 2",
pages = "229-244",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-196-8",
}
84
@inbook{UEK:2165923520,
author = "Beata Buchelt and Ewelina Jupowicz",
title = "Zmieniający się paradygmat rynku pracy a praktyka organizacji w zakresie wspierania równowagi praca-życie zatrudnionych",
booktitle = "Równowaga praca - życie - rodzina",
pages = "150-160",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-87981-73-0",
}
85
@inbook{UEK:2166080922,
author = "Beata Buchelt",
title = "Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych",
booktitle = "Kompetencje a sukces zarządzania organizacją",
pages = "364-373",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-928-3",
}
86
@article{UEK:50227,
author = "Beata Buchelt",
title = "Metodyczne aspekty projektowania strategii personalnej w jednostkach sektora usług medycznych",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "43-58",
year = "2008",
}
87
@article{UEK:50226,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt",
title = "Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies",
journal = "Human Resource Management",
number = "1",
pages = "51-66",
year = "2008",
}
88
@inbook{UEK:2165621364,
author = "Beata Buchelt",
title = "Strategiczne aspekty zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "63-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
89
@inbook{UEK:2165923073,
author = "Reanta Kamińska-Labbé and Beata Buchelt",
title = "Corporate Social Performance in a Post-Transition Contex : the Case of Polish Firms",
booktitle = "International Business under Adversity : a Role in Corporate Responsibility, Conflict Prevention and Peace",
pages = "104-118",
adress = "Cheltenham, UK ; Northampton, MA",
publisher = "Edward Elgar",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.4337/9781848442962.00019},
url = {},
isbn = "978-1-84720-374-8",
}
90
@article{UEK:50654,
author = "Beata Buchelt and Ewelina Jupowicz",
title = "Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "83-95",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161399721},
}
91
@inbook{UEK:2165620920,
author = "Beata Buchelt",
title = "Rosnące znaczenie talentów w gospodarce",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "11-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
92
@misc{UEK:2165929911,
author = "Alicja Miś and Tomasz Sapeta and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości",
year = "2008",
}
93
@article{UEK:2168321967,
author = "Beata Buchelt and Urszula Sanak",
title = "Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "88-94",
year = "2008",
}
94
@article{UEK:50655,
author = "Beata Buchelt",
title = "Strategia zarządzania personelem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "69-82",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161399654},
}
95
@article{UEK:50939,
author = "Beata Buchelt",
title = "Realizacja funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "49-63",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150610375},
}
96
@inbook{UEK:2165675676,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Jakość realizacji procesu zarządzania kapitałem ludzkim jako determinanta konkurencyjności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej",
booktitle = "W kierunku jakości kapitału ludzkiego",
pages = "148-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-87890-91-9",
}
97
@misc{UEK:2168237610,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - szpitalach - w kontekście emigracji personelu medycznego wyższego i średniego szczebla po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego",
year = "2006",
url = {},
}
98
@inbook{UEK:2166092987,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "ZZL w jednostkach sektora usług medycznych : aneks",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "645-664",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6",
}
99
@article{UEK:52869,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Podmioty zarządzające zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "719",
pages = "97-110",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122879827},
}
100
@article{UEK:2165950979,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Strategia zarządzania kluczowymi pracownikami w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1130",
pages = "174-183",
year = "2006",
}
101
@unpublished{UEK:52627,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
102
@article{UEK:52790,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "System ocen pracowniczych w ośrodku medycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "679",
pages = "63-78",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99687257},
}
103
@inbook{UEK:2166381925,
author = "Beata Buchelt-Nawara and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć",
booktitle = "Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej",
pages = "599-611",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-84-1",
}
104
@inbook{UEK:2165960688,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Bariery wdrożeń zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej",
booktitle = "Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "346-360",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2005",
isbn = "83-7171-843-8",
}
105
@inbook{UEK:2168218236,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji : Rafineria Jasło SA",
booktitle = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków",
pages = "103-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-66-3",
}
106
@article{UEK:2168219672,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Planowanie kapitału ludzkiego w ośrodku medycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "646",
pages = "37-54",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64026553},
}
107
@article{UEK:2168269560,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "104-110",
year = "2004",
}
108
@inbook{UEK:2168221914,
author = "Beata Buchelt-Nawara and Tomasz Sapeta",
title = "Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "107-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
109
@inbook{UEK:2168221912,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Organizacyjne aspekty fuzji i przejęć",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "91-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
110
@inbook{UEK:2168221922,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt-Nawara and Tomasz Sapeta",
title = "Fuzje i przejęcia w gospodarce",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "9-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
111
@inbook{UEK:2168221902,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Strategiczne aspekty zarządzania personelem podczas fuzji i przejęć",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "53-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
112
@inbook{UEK:2168235128,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności ośrodka medycznego",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane zagadnienia",
pages = "83-90",
adress = "Białystok",
publisher = "Fundacja Współczesne Zarządzanie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-918218-2-X",
}
113
@article{UEK:2168223598,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Szkolenie jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w ośrodkach medycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "629",
pages = "77-92",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50633541},
}
114
@inbook{UEK:2168218260,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Współpraca ze związkami zawodowymi : Rafineria Jasło SA",
booktitle = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków",
pages = "225-239",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88597-98-1",
}
115
@inbook{UEK:2168225464,
author = "Beata Buchelt-Nawara and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w innych krajach europejskich",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "79-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
116
@article{UEK:2168225092,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Zarządzanie personelem jako czynnik determinujacy jakość usług medycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "607",
pages = "45-55",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64055275},
}
117
@inbook{UEK:2168242126,
author = "Beata Buchelt and Joanna Trzaska-Wieczorek",
title = "Możliwości wykorzystania benchmarkingu w analizie pozycji konkurencyjnej ośrodka medycznego",
booktitle = "Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.)",
pages = "29-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "2002",
isbn = "83-7252-122-0",
}
118
@article{UEK:2168269558,
author = "Beata Buchelt",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "82-85",
year = "2002",
}
119
@inbook{UEK:2166552662,
author = "Beata Buchelt",
title = "Kapitał intelektualny ośrodka medycznego",
booktitle = "Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania",
pages = "277-290",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2001",
isbn = "83-88421-04-2",
}
120
@unpublished{UEK:2168217908,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica and Anna Rychwalska",
title = "Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
121
@unpublished{UEK:2162215688,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Beata Buchelt and Joanna Purgał-Popiela and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica and Urban Pauli",
title = "Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
122
@unpublished{UEK:2168237562,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Beata Buchelt-Nawara and Joanna Purgał-Popiela and Marcin Karwiński and Urban Pauli",
title = "Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
123
@unpublished{UEK:2168226345,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał-Popiela and Beata Buchelt-Nawara",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
124
@unpublished{UEK:2168226349,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał and Beata Buchelt",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID