Publications of the selected author

1

Author:
Anna Francik , Tomasz Mroczkowski
Title:
Społeczne aspekty racjonalizacji zatrudnienia absolwentów szkół wyższych = The Social Aspects of Employment Rationalization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 175 (1983) , s. 23-41. - Rez., summ.
Nr:
2168229504
article
See main document
2

Author:
Title:
Problemy zatrudnienia w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej = Employment in a New Social-economic Situation
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 4 (387) (1982) , s. 8-11
Nr:
2168253880
article
3

Author:
Title:
Materiały do studiowania polityki zatrudnienia
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
97 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168251824
academic script
4

Title:
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
164 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168255538
monograph
5

Author:
Title:
Motywacja do pracy twórczej = Motivation for Creative Work
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 6 (1981) , s. 10-16. - Summ., rez.
Nr:
2168253864
article
6

Author:
Title:
Bariery procesów innowacyjnych = Barriers to Innovatory Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981) , s. 23-33. - Summ., rez.
Nr:
2168229928
article
See main document
7

Author:
Title:
Aktualne problemy polityki zatrudnienia
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 5 (365) (1980) , s. 1-4
Nr:
2168226481
article
8

Title:
Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej
Source:
Polityka Społeczna. - nr 11-12 (83-84) (1980) , s. 11-13
Nr:
2168253936
article
9

Author:
Title:
Zmiany struktury kwalifikacyjno-zawodowej w związku z procesami innowacyjnymi w zakładach pracy = Changes in Qualifying-Professional Structure in Connection with Innovation-Bringing Processes at Work
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/2, lipiec-grudzień 1977, s. 74-75. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271728
varia
10

Author:
Title:
Gospodarowanie zasobami pracy
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1978
Physical description:
49 s.; 29 cm
Notes:
Materiały dla słuchaczy Podyplomowego Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej, Bibliogr.
Nr:
2168251826
academic script
11

Author:
Title:
Planowanie zatrudnienia w zakładzie pracy
Source:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 209-237
Nr:
2168252022
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Anna Francik , Anna Nehring , Krystyna Mulicka
Title:
Polityka kadrowa, socjalno-bytowa oraz zatrudnienia i płac w zakładzie pracy
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1977
Physical description:
142 s.; 20 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168263754
academic script
13

Author:
Title:
Aktualne problemy ekonomiki pracy i polityki społecznej : seminarium międzynarodowe w Krakowie
Source:
Polityka Społeczna1977. - nr 5 (41), s. 34-35
Nr:
2168241244
varia
14

Author:
Title:
Planowanie zatrudnienia w zakładzie pracy
Source:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 51-87 - Bibliogr.
Nr:
2168258440
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Kwalifikacje a innowacje = Qualifications and Innovations
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9 (33) (1976) , s. 11-13
Nr:
2168253938
article
16

Author:
Title:
Proces innowacyjny w przedsiębiorstwie przemysłowym = Innovation Process in an Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 79 (1976) , s. 75-89. - Summ., rez.
Nr:
2168251094
article
See main document
17

Author:
Title:
Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
360 k., [19] k. (w tym złoż.): il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/215
Nr:
2168251818
doctoral dissertation
18

Author:
Title:
Wpływ zmian techniczno-organizacyjnych na struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych = The Influence of Technical and Organizational Changes on the Structure of Employment in Industrial Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 63 (1973) , s. 29-44. - Summ., rez.
Nr:
2168249482
article
See main document
1
Społeczne aspekty racjonalizacji zatrudnienia absolwentów szkół wyższych = The Social Aspects of Employment Rationalization / Anna FRANCIK, Tomasz MroczkowskiSpołeczne aspekty racjonalizacji zatrudnienia absolwentów szkół wyższych = The Social Aspects of Employment Rationalization / Anna FRANCIK, Tomasz Mroczkowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 175 (1983), s. 23-41nr 175 (1983), s. 23-41. - Rez., summ. - ISSN 0208-79440208-7944
2
Problemy zatrudnienia w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej = Employment in a New Social-economic Situation / Anna FRANCIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 4 (387) (1982), s. 8-11. - ISSN 0013-3043
3
Materiały do studiowania polityki zatrudnienia / Anna FRANCIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 97 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
4
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji / red. Ferdynand MICHOŃ ; [aut.: Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK, Leszek KOZIOŁ, Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Adam SZAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Motywacja do pracy twórczej = Motivation for Creative Work / Anna FRANCIK // Humanizacja Pracy. - nr 6 (1981), s. 10-16. - Summ., rez. - ISSN 0137-3013
6
Bariery procesów innowacyjnych = Barriers to Innovatory Processes / Anna FRANCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981), s. 23-33. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Aktualne problemy polityki zatrudnienia / Anna FRANCIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 5 (365) (1980), s. 1-4. - ISSN 0013-3043
8
Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej / Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIKStabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej / Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK // Polityka SpołecznaPolityka Społeczna. - nr 11-12 (83-84) (1980), s. 11-13nr 11-12 (83-84) (1980), s. 11-13. - ISSN 0137-47290137-4729
9
Zmiany struktury kwalifikacyjno-zawodowej w związku z procesami innowacyjnymi w zakładach pracy = Changes in Qualifying-Professional Structure in Connection with Innovation-Bringing Processes at Work / Anna FRANCIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/2, lipiec-grudzień 1977 (1979), s. 74-75. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
10
Gospodarowanie zasobami pracy / Anna FRANCIK. - Kraków : [s.n.], 1978. - 49 s. ; 29 cm. - Materiały dla słuchaczy Podyplomowego Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej. - Bibliogr.
11
Planowanie zatrudnienia w zakładzie pracy / Anna FRANCIK // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 209-237
12
Polityka kadrowa, socjalno-bytowa oraz zatrudnienia i płac w zakładzie pracy / Anna FRANCIK, Anna NEHRING, Krystyna Mulicka. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1977. - 142 s. ; 20 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
13
Aktualne problemy ekonomiki pracy i polityki społecznej : seminarium międzynarodowe w Krakowie / Anna FRANCIK // Polityka Społeczna. - nr 5 (41) (1977), s. 34-35. - ISSN 0137-4729
14
Planowanie zatrudnienia w zakładzie pracy / Anna FRANCIK // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 51-87. - Bibliogr.
15
Kwalifikacje a innowacje = Qualifications and Innovations / Anna FRANCIK // Polityka Społeczna. - nr 9 (33) (1976), s. 11-13. - ISSN 0137-4729
16
Proces innowacyjny w przedsiębiorstwie przemysłowym = Innovation Process in an Industrial Enterprise / Anna Francik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 79 (1976), s. 75-89. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
17
Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli / Anna FRANCIK ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1975. - 360 k., [19] k. (w tym złoż.) : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
18
Wpływ zmian techniczno-organizacyjnych na struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych = The Influence of Technical and Organizational Changes on the Structure of Employment in Industrial Enterprises / Anna FRANCIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 63 (1973), s. 29-44. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
1
Francik A., Mroczkowski T., (1983), Społeczne aspekty racjonalizacji zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 175, s. 23-41.
2
Francik A., (1982), Problemy zatrudnienia w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 33, nr 4 (387), s. 8-11.
3
Francik A., (1982), Materiały do studiowania polityki zatrudnienia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 97 s.
4
Michoń F., Francik A., Kozioł L., Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Szałkowski A., (1981), Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji, Michoń F. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
5
Francik A., (1981), Motywacja do pracy twórczej, "Humanizacja Pracy", nr 6, s. 10-16.
6
Francik A., (1981), Bariery procesów innowacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 23-33.
7
Francik A., (1980), Aktualne problemy polityki zatrudnienia, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 5 (365), s. 1-4.
8
Michoń F., Francik A., (1980), Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej, "Polityka Społeczna", nr 11-12 (83-84), s. 11-13.
9
Francik A., (1979), Zmiany struktury kwalifikacyjno-zawodowej w związku z procesami innowacyjnymi w zakładach pracy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/2, lipiec-grudzień 1977, s. 74-75.
10
Francik A., (1978), Gospodarowanie zasobami pracy, Kraków : [s.n.], 49 s.
11
Francik A., (1978), Planowanie zatrudnienia w zakładzie pracy. [W:] Michoń F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 209-237.
12
Francik A., Nehring A., Mulicka K., (1977), Polityka kadrowa, socjalno-bytowa oraz zatrudnienia i płac w zakładzie pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 142 s.
13
Francik A., (1977), Aktualne problemy ekonomiki pracy i polityki społecznej : seminarium międzynarodowe w Krakowie, "Polityka Społeczna", nr 5 (41), s. 34-35.
14
Francik A., (1977), Planowanie zatrudnienia w zakładzie pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51-87.
15
Francik A., (1976), Kwalifikacje a innowacje, "Polityka Społeczna", nr 9 (33), s. 11-13.
16
Francik A., (1976), Proces innowacyjny w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 79, s. 75-89.
17
Francik A., (1975), Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli, Prom. Michoń F., Kraków : , 360 k., [19] k. (w tym złoż.)
18
Francik A., (1973), Wpływ zmian techniczno-organizacyjnych na struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 63, s. 29-44.
1
@article{artUEK:2168229504,
author = "Anna Francik and Tomasz Mroczkowski",
title = "Społeczne aspekty racjonalizacji zatrudnienia absolwentów szkół wyższych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "175",
pages = "23-41",
year = "1983",
}
2
@article{artUEK:2168253880,
author = "Anna Francik",
title = "Problemy zatrudnienia w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 33, 4 (387)",
pages = "8-11",
year = "1982",
}
3
@book{skrUEK:2168251824,
author = "Anna Francik",
title = "Materiały do studiowania polityki zatrudnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
4
@book{monUEK:2168255538,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Francik and Leszek Kozioł and Danuta Leś-Wieczorek and Anna Piechnik and Adam Szałkowski",
title = "Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
5
@article{artUEK:2168253864,
author = "Anna Francik",
title = "Motywacja do pracy twórczej",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "6",
pages = "10-16",
year = "1981",
}
6
@article{artUEK:2168229928,
author = "Anna Francik",
title = "Bariery procesów innowacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "139",
pages = "23-33",
year = "1981",
}
7
@article{artUEK:2168226481,
author = "Anna Francik",
title = "Aktualne problemy polityki zatrudnienia",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 5 (365)",
pages = "1-4",
year = "1980",
}
8
@article{artUEK:2168253936,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Francik",
title = "Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "11-12 (83-84)",
pages = "11-13",
year = "1980",
}
9
@misc{varUEK:2168271728,
author = "Anna Francik",
title = "Zmiany struktury kwalifikacyjno-zawodowej w związku z procesami innowacyjnymi w zakładach pracy",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/2, lipiec-grudzień 1977",
pages = "74-75",
year = "1979",
}
10
@book{skrUEK:2168251826,
author = "Anna Francik",
title = "Gospodarowanie zasobami pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1978",
}
11
@inbook{fmUEK:2168252022,
author = "Anna Francik",
title = "Planowanie zatrudnienia w zakładzie pracy",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "209-237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
12
@book{skrUEK:2168263754,
author = "Anna Francik and Anna Nehring and Krystyna Mulicka",
title = "Polityka kadrowa, socjalno-bytowa oraz zatrudnienia i płac w zakładzie pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1977",
}
13
@misc{varUEK:2168241244,
author = "Anna Francik",
title = "Aktualne problemy ekonomiki pracy i polityki społecznej : seminarium międzynarodowe w Krakowie",
booktitle = "Polityka Społeczna",
number = "5 (41)",
pages = "34-35",
year = "1977",
}
14
@inbook{fmUEK:2168258440,
author = "Anna Francik",
title = "Planowanie zatrudnienia w zakładzie pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2",
pages = "51-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
15
@article{artUEK:2168253938,
author = "Anna Francik",
title = "Kwalifikacje a innowacje",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9 (33)",
pages = "11-13",
year = "1976",
}
16
@article{artUEK:2168251094,
author = "Anna Francik",
title = "Proces innowacyjny w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "79",
pages = "75-89",
year = "1976",
}
17
@unpublished{drUEK:2168251818,
author = "Anna Francik",
title = "Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
18
@article{artUEK:2168249482,
author = "Anna Francik",
title = "Wpływ zmian techniczno-organizacyjnych na struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "63",
pages = "29-44",
year = "1973",
}