Publications of the selected author

1

Author:
Broński Krzysztof , Zuziak Zbigniew
Title:
Marketing turystyczny dla historycznych dzielnic miast polskich. T. 1, Założenia metodyczne
Pod opieką:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1994
Physical description:
171 k.; 30 cm
Nr:
2168327341
report
2

Title:
Ośrodek Badań Miejskich, Architektury i Ochrony Zabytków
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. nr 3 (1993) , s. 29-36
Nr:
2168247812
article
3

Author:
Broński Krzysztof , Görlich Krzysztof
Title:
An Information Support for Urban Planning and Urban Management
Source:
Managing Historic Cities / ed. Zbigniew Zuziak - Kraków: International Cultural Centre, 1993, s. 171-185. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-85739-07-6
Nr:
2168324705
chapter in book
4

Title:
Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1993
Physical description:
71 k.; 30 cm
Nr:
2168327339
report
5

Title:
Tourism Marketing Strategies in Historic Cities : Kraków Case Study
Source:
Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak] - Kraków: City Prof, 1992, s. 169-173. - Summ.
ISBN:
83-85739-00-9
Nr:
2166619790
chapter in conference materials
See main document
6

Title:
Procesy urbanizacyjne w Galicji w XIX i XX wieku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
319 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/422
Nr:
2168309427
doctoral dissertation
7

Title:
Managing Tourism in Historic Cities
, Görlich Krzysztof
, Kłosowski Stefan
, Zuziak Zbigniew
Publisher address:
Kraków: City Prof, 1992
Physical description:
271 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-85739-00-9
Nr:
52903
conference materials
See related chapters
8

Title:
Struktura funkcjonalna miast galicyjskich w dobie autonomicznej
Source:
Studia Historyczne. - t. 33, nr 3-4 (1990) , s. 389-402
Nr:
2168326537
article
Unpublished documents:
1

Title:
Z badań nad procesami urbanizacyjnymi w Małopolsce w XIX i XX wieku : rozwój demograficzny, ekonomiczny, przestrzenny i społeczno - kulturalny Stanisławowa w okresie międzywojennym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
101 k.: il.; 30 cm
Research program:
11/KH/4/88/90/BR
Signature:
NP-43/Magazyn
Nr:
2168258166
unpublished scientific work
2

Title:
Procesy urbanizacyjne w Europie Środkowej w XIX i XX wieku : zarys problematyki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
33 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-34/Magazyn
Nr:
2168251730
unpublished scientific work
1
Marketing turystyczny dla historycznych dzielnic miast polskich. T. 1, Założenia metodyczne / Krzysztof BROŃSKI, Zbigniew Zuziak, opieka nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1994. - 171 k. ; 30 cm
2
Ośrodek Badań Miejskich, Architektury i Ochrony Zabytków / Krzysztof BROŃSKI // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. nr 3 (czerwiec 1993), s. 29-36. - ISSN 1230-2597
3
An Information Support for Urban Planning and Urban Management / Krzysztof BROŃSKI, Krzysztof Görlich // W: Managing Historic Cities / ed. Zbigniew Zuziak. - Kraków : International Cultural Centre, 1993. - S. 171-185. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-85739-07-6
4
Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny / Krzysztof BROŃSKI, Danuta Kocoń-Brońska, Jacek PURCHLA, Zbigniew Zuziak. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1993. - 71 k. ; 30 cm
5
Tourism Marketing Strategies in Historic Cities : Kraków Case Study / Danuta KOCOŃ-BROŃSKA, Krzysztof Broński // W: Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak]. - Kraków : City Prof, 1992. - S. 169-173. - Summ. - ISBN 83-85739-00-9
6
Procesy urbanizacyjne w Galicji w XIX i XX wieku / Krzysztof Broński ; Promotor: Jacek PURCHLA. - Kraków, 1992. - 319 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
7
Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak]. - Kraków : City Prof, 1992. - 271 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-85739-00-9
8
Struktura funkcjonalna miast galicyjskich w dobie autonomicznej / Krzysztof Broński // Studia Historyczne. - t. 33, nr 3-4 (1990), s. 389-402. - ISSN 0025-1429
9
Z badań nad procesami urbanizacyjnymi w Małopolsce w XIX i XX wieku : rozwój demograficzny, ekonomiczny, przestrzenny i społeczno - kulturalny Stanisławowa w okresie międzywojennym / Krzysztof BROŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 101 k. : il. ; 30 cm
10
Procesy urbanizacyjne w Europie Środkowej w XIX i XX wieku : zarys problematyki / Krzysztof BROŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Broński K., Zuziak Z., (1994), Marketing turystyczny dla historycznych dzielnic miast polskich. T. 1, Założenia metodyczne, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 171 k.
2
Broński K., (1993), Ośrodek Badań Miejskich, Architektury i Ochrony Zabytków, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. nr 3, s. 29-36.
3
Broński K., Görlich K., (1993), An Information Support for Urban Planning and Urban Management. [W:] Zuziak Z. (red.), Managing Historic Cities, Kraków : International Cultural Centre, s. 171-185.
4
Broński K., Kocoń-Brońska D., Purchla J., Zuziak Z., (1993), Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 71 k.
5
Kocoń-Brońska D., Broński K., (1992), Tourism Marketing Strategies in Historic Cities : Kraków Case Study. [W:] Broński K., Görlich K., Kłosowski S., Purchla J., Zuziak Z. (red.), Managing Tourism in Historic Cities, Kraków : City Prof, s. 169-173.
6
Broński K., (1992), Procesy urbanizacyjne w Galicji w XIX i XX wieku, Prom. Purchla J., Kraków : , 319 k.
7
Broński K., Görlich K., Kłosowski S., Purchla J., Zuziak Z. (red.), (1992), Managing Tourism in Historic Cities, Kraków : City Prof, 271 s.
8
Broński K., (1990), Struktura funkcjonalna miast galicyjskich w dobie autonomicznej, "Studia Historyczne", t. 33, nr 3-4, s. 389-402.
9
Broński K., (1990), Z badań nad procesami urbanizacyjnymi w Małopolsce w XIX i XX wieku: rozwój demograficzny, ekonomiczny, przestrzenny i społeczno - kulturalny Stanisławowa w okresie międzywojennym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 101 k.
10
Broński K., (1990), Procesy urbanizacyjne w Europie Środkowej w XIX i XX wieku: zarys problematyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
1
@misc{UEK:2168327341,
author = "Broński Krzysztof and Zuziak Zbigniew",
title = "Marketing turystyczny dla historycznych dzielnic miast polskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie",
year = "1994",
}
2
@article{UEK:2168247812,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Ośrodek Badań Miejskich, Architektury i Ochrony Zabytków",
journal = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 3",
pages = "29-36",
year = "1993",
}
3
@inbook{UEK:2168324705,
author = "Broński Krzysztof and Görlich Krzysztof",
title = "An Information Support for Urban Planning and Urban Management",
booktitle = "Managing Historic Cities",
pages = "171-185",
adress = "Kraków",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "1993",
isbn = "83-85739-07-6",
}
4
@misc{UEK:2168327339,
author = "Broński Krzysztof and Kocoń-Brońska Danuta and Purchla Jacek and Zuziak Zbigniew",
title = "Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie",
year = "1993",
}
5
@inbook{UEK:2166619790,
author = "Kocoń-Brońska Danuta and Broński Krzysztof",
title = "Tourism Marketing Strategies in Historic Cities : Kraków Case Study",
booktitle = "Managing Tourism in Historic Cities",
pages = "169-173",
adress = "Kraków",
publisher = "City Prof",
year = "1992",
isbn = "83-85739-00-9",
}
6
@unpublished{UEK:2168309427,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Procesy urbanizacyjne w Galicji w XIX i XX wieku",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
7
@book{UEK:52903,
title = "Managing Tourism in Historic Cities",
editor = Broński Krzysztof,
editor = Görlich Krzysztof,
editor = Kłosowski Stefan,
editor = Purchla Jacek,
editor = Zuziak Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "City Prof",
year = "1992",
isbn = "83-85739-00-9",
}
8
@article{UEK:2168326537,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Struktura funkcjonalna miast galicyjskich w dobie autonomicznej",
journal = "Studia Historyczne",
number = "t. 33, 3-4",
pages = "389-402",
year = "1990",
}
9
@unpublished{UEK:2168258166,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Z badań nad procesami urbanizacyjnymi w Małopolsce w XIX i XX wieku : rozwój demograficzny, ekonomiczny, przestrzenny i społeczno - kulturalny Stanisławowa w okresie międzywojennym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
10
@unpublished{UEK:2168251730,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Procesy urbanizacyjne w Europie Środkowej w XIX i XX wieku : zarys problematyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}