Publications of the selected author

1

Title:
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Publisher address:
Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
182 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-915196-0-0
Nr:
2168320571
book
2

Title:
Architektura i urbanistyka Galicji w XIX wieku
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2001. - R. 10 (styczeń-grudzień), s. 97
Nr:
2168247792
varia
See main document
3

Title:
Niemcy w społeczności miejskiej Galicji = Germans in the Urban Community of Galicia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 571 (2001) , s. 71-83. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168247342
article
See main document
4

Title:
Europa środkowa - nowy wymiar dziedzictwa, konferencja 1-2 czerwca
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2001. - R. 10 (styczeń-grudzień), s. 69-71
Nr:
2168247788
varia
See main document
5

Conference:
Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii, Jasło, Polska, od 1999-04-23 do 1999-04-24
Title:
Samorząd a rozwój lokalny w dobie autonomii galicyjskiej : doświadczenia Przemyśla, Stanisławowa i Tarnowa
Source:
Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej = Die räumliche Entwicklung der Städte zwischen den Flüssen Dunajec und San während der galizischen Autonomie / red. Zbigniew Beiersdorf, Andrzej Laskowski - Jasło ; Rzeszów: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001, s. 315-325
ISBN:
83-912430-2-8
Nr:
2168326539
chapter in conference materials
6

Title:
Rola samorządu w rozwoju prowincjonalnych miast galicyjskich w dobie autonomicznej = The Role of Municipal Self-Government in the Development of Provincial Galician Towns in the Period of Autonomy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 548 (2000) , s. 61-74. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223408
article
See main document
7

Author:
Title:
Przemysł kulturowy województwa małopolskiego
Kierownik projektu:
Publisher address:
b. m.: b. w., 2000
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168328977
report
8

Title:
Akademia Handlowa 1938-1950
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000 / red. Jan M. Małecki - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 60-98
ISBN:
83-7252-048-8
Nr:
2168248420
chapter in monograph
9

Title:
Ze studiów nad rynkiem finansowym w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX wieku
Source:
Rozwój rynku finansowego w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX wieku / kier. tematu: Jan SZPAK2000, s. 1-121 - Bibliogr.
Signature:
NP-669/Magazyn
Nr:
2168259220
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Narodziny nowoczesnego Stanisławowa
Source:
Cracovia Leopolis. - nr 1(21) (2000) , s. 5-9
Nr:
2168327337
unreviewed article
11

Title:
Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa w latach 1867-1939
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Antykwa, 1999
Physical description:
167, [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-909173-6-X
Nr:
2168248274
monograph
12

Title:
Metropolie w procesie przemian - przegląd badań i potrzeby
Source:
Metropolie w procesie przemian / kier. projektu: Jacek PURCHLA1999, s. 1-43 - Bibliogr.
Signature:
NP-569/Magazyn
Nr:
2168258980
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Wielkie mocarstwa drugiej połowy XX wieku - dylematy rozwoju ekonomicznego = Large Superpowers of the Second Part of the 20th Century - Dilemmas of Economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 521 (1999) , s. 5-18. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168254652
article
See main document
14

Title:
Na drodze do nowoczesnego miasta : rozwój urbanistyczny Stanisławowa w dobie zaborów i dwudziestolecia międzywojennego
Source:
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - t. 43, z. 3 (1998) , s. 231-246
Nr:
2168326535
article
15

Title:
The Role of Mayors in the Development of Medium-sized Galician Towns Using the Examples of Nowy Sącz, Przemyśl and Stanisławów
Source:
Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow / ed. Jacek PURCHLA - Cracow: International Cultural Centre, 1998, s. 83-91
ISBN:
83-85739-57-2
Nr:
2168269966
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Niemcy w społeczności miejskiej Stanisławowa - przyczynek do dziejów wieloetniczności Galicji Wschodniej
Source:
Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości / red. nauk. Maria Nietyksza - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998, s. 113-123
Series:
(Studia nad Dziejami Miast i Mieszczaństwa ; t. 3)
ISBN:
83-231-1009-3
Nr:
2168326541
chapter in monograph
17

Title:
Dziedzictwo a turystyka, konferencja 17-20 września 1998
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]1998. - R. 7 (czerwiec 1997 - grudzień 1998), s. 81
Nr:
2168324757
varia
See main document
18

Title:
Orientacja marketingowa w zarządzaniu miastem historycznym
Source:
Miasto historyczne / [red. nauk. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Zbigniew K. Zuziak] - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997, s. 106-118
ISBN:
83-85739-45-9
Nr:
2166158804
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Turystyka w miastach historycznych : szanse i zagrożenia - przesłanie dla Krakowa
Source:
Miasto historyczne / [red. nauk. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Zbigniew K. Zuziak] - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997, s. 147-157 - Bibliogr.
ISBN:
83-85739-45-9
Nr:
2166158816
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Miasto historyczne : potencjał dziedzictwa
, Zuziak Zbigniew K.
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997
Physical description:
223, [5] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
ISBN:
83-85739-45-9
Nr:
2166124152
monograph
See related chapters
21

Title:
Marketing Orientation in the Management of Historic Cities
Source:
International Cultural Centre Cracow1997. - no. 6, s. 34-44
Nr:
2168326545
varia
22

Title:
Ośrodek Dziedzictwa Europejskiego
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków1996. - R. 5 (czerwiec 1995 - maj 1996), s. 9-14
Nr:
2168324761
varia
23

Title:
Rola handlu w gospodarce miast galicyjskich w dobie autonomii
Source:
Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996, s. 195-205
ISBN:
83-7052-982-8
Nr:
2168246378
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996
Physical description:
314 s.; 25 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7052-982-8
Nr:
2168246340
monograph
See related chapters
25

Title:
Ośrodek Badań Miejskich, Architektury i Ochrony Zabytków
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków1995. - R. 4 (czerwiec 1994 - maj 1995), s. 31-35
Nr:
2168324745
varia
26

Title:
Funkcja militarna w miastach galicyjskich - czynnik wzrostu i stagnacji = Military Function in Galician Cities - Growth and Stagnation Factor
Source:
Społeczeństwo i gospodarka / red. Jerzy Chłopecki, Helena Madurowicz-Urbańska - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995, s. 201-207. - Summ., Zsfg.
Series:
(Galicja i Jej Dziedzictwo ; t. 2)
ISBN:
83-86246-61-8
Nr:
2168247358
chapter in conference materials
27

Title:
Przemiany socjotopograficzne i przestrzenne Stanisławowa w XIX wieku : analiza porównawcza
Source:
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - t. 43, nr 1 (1995) , s. 87-96
Nr:
2168326533
article
28

Author:
Broński Krzysztof , Zuziak Zbigniew
Title:
Marketing turystyczny dla historycznych dzielnic miast polskich. T. 1, Założenia metodyczne
Pod opieką:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1994
Physical description:
171 k.; 30 cm
Nr:
2168327341
report
29

Title:
Ośrodek Badań Miejskich, Architektury i Ochrony Zabytków
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. nr 3 (1993) , s. 29-36
Nr:
2168247812
article
30

Author:
Broński Krzysztof , Görlich Krzysztof
Title:
An Information Support for Urban Planning and Urban Management
Source:
Managing Historic Cities / ed. Zbigniew Zuziak - Kraków: International Cultural Centre, 1993, s. 171-185. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-85739-07-6
Nr:
2168324705
chapter in book
31

Title:
Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1993
Physical description:
71 k.; 30 cm
Nr:
2168327339
report
32

Title:
Managing Tourism in Historic Cities
, Görlich Krzysztof
, Kłosowski Stefan
, Zuziak Zbigniew
Publisher address:
Kraków: City Prof, 1992
Physical description:
271 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-85739-00-9
Nr:
52903
conference materials
See related chapters
33

Title:
Tourism Marketing Strategies in Historic Cities : Kraków Case Study
Source:
Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak] - Kraków: City Prof, 1992, s. 169-173. - Summ.
ISBN:
83-85739-00-9
Nr:
2166619790
chapter in conference materials
See main document
34

Title:
Procesy urbanizacyjne w Galicji w XIX i XX wieku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
319 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/422
Nr:
2168309427
doctoral dissertation
35

Title:
Struktura funkcjonalna miast galicyjskich w dobie autonomicznej
Source:
Studia Historyczne. - t. 33, nr 3-4 (1990) , s. 389-402
Nr:
2168326537
article
Unpublished documents:
1

Title:
Na drodze do kapitalizmu : z badań nad rozwojem gospodarczym Galicji w dobie autonomicznej (1867-1914)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
207 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
91/KHG/1/2001/S
Signature:
NP-749/Magazyn
Nr:
2168281693
unpublished scientific work
2

Title:
Na drodze do kapitalizmu : z badań nad rozwojem systemu bankowego w Galicji w dobie autonomicznej (1867-1918)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
110 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
43/KHG/1/99/S
Signature:
NP-622/Magazyn
Nr:
2168259188
unpublished scientific work
3

Title:
Na drodze do kapitalizmu : z badań nad rozwojem społeczno-gospodarczym Stanisławowa w dobie autonomii i dwudziestolecia międzywojennego (1867-1939)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
151 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-568/Magazyn
Nr:
2168258198
unpublished scientific work
4

Title:
Na drodze do kapitalizmu : procesy rozwoju społeczno-gospodarczego miast galicyjskich w dobie autonomii (1867-1914)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
178 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-477/Magazyn
Nr:
2168258162
unpublished scientific work
5

Title:
Na drodze do kapitalizmu : problemy rozwoju społeczno-gospodarczego miast galicyjskich w latach 1867-1914
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
113 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-432/Magazyn
Nr:
2168258164
unpublished scientific work
6

Title:
Procesy urbanizacyjne w Europie Środkowej w XIX i XX wieku : zarys problematyki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
33 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-34/Magazyn
Nr:
2168251730
unpublished scientific work
7

Title:
Z badań nad procesami urbanizacyjnymi w Małopolsce w XIX i XX wieku : rozwój demograficzny, ekonomiczny, przestrzenny i społeczno - kulturalny Stanisławowa w okresie międzywojennym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
101 k.: il.; 30 cm
Research program:
11/KH/4/88/90/BR
Signature:
NP-43/Magazyn
Nr:
2168258166
unpublished scientific work
1
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001 / Krzysztof BROŃSKI, Tadeusz FILAR. - Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2001. - 182 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-915196-0-0
2
Architektura i urbanistyka Galicji w XIX wieku / Krzysztof BROŃSKI // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 10 (styczeń-grudzień) (2001), s. 97. - ISSN 1230-2597
3
Niemcy w społeczności miejskiej Galicji = Germans in the Urban Community of Galicia / Krzysztof BROŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 571 (2001), s. 71-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Europa środkowa - nowy wymiar dziedzictwa, konferencja 1-2 czerwca / Krzysztof BROŃSKI // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 10 (styczeń-grudzień) (2001), s. 69-71. - ISSN 1230-2597
5
Samorząd a rozwój lokalny w dobie autonomii galicyjskiej : doświadczenia Przemyśla, Stanisławowa i Tarnowa / Krzysztof BROŃSKI // W: Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej = Die räumliche Entwicklung der Städte zwischen den Flüssen Dunajec und San während der galizischen Autonomie / red. Zbigniew Beiersdorf, Andrzej Laskowski. - Jasło ; Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001. - S. 315-325. - ISBN 83-912430-2-8
6
Rola samorządu w rozwoju prowincjonalnych miast galicyjskich w dobie autonomicznej = The Role of Municipal Self-Government in the Development of Provincial Galician Towns in the Period of Autonomy / Krzysztof BROŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 548 (2000), s. 61-74. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10715. - ISSN 0208-7944
7
Przemysł kulturowy województwa małopolskiego / kier. projektu Jacek PURCHLA, współautorzy: Krzysztof BROŃSKI, Monika MURZYN, Monika Smoleń. - b. m. : b. w., 2000. - 67 k. : il. ; 30 cm
8
Akademia Handlowa 1938-1950 / Krzysztof BROŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000 / red. Jan M. Małecki. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 60-98. - ISBN 83-7252-048-8
9
Ze studiów nad rynkiem finansowym w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX wieku / Krzysztof BROŃSKI // W: Rozwój rynku finansowego w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX wieku / kier. tematu: Jan SZPAK. - (2000), s. 1-121. - Bibliogr.
10
Narodziny nowoczesnego Stanisławowa / Krzysztof BROŃSKI // Cracovia Leopolis. - nr 1(21) (2000), s. 5-9. - ISSN 1234-8600
11
Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa w latach 1867-1939 / Krzysztof BROŃSKI. - Kraków : Wydaw. Antykwa, 1999. - 167, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-909173-6-X
12
Metropolie w procesie przemian - przegląd badań i potrzeby / Krzysztof BROŃSKI // W: Metropolie w procesie przemian / kier. projektu: Jacek PURCHLA. - (1999), s. 1-43. - Bibliogr.
13
Wielkie mocarstwa drugiej połowy XX wieku - dylematy rozwoju ekonomicznego = Large Superpowers of the Second Part of the 20th Century - Dilemmas of Economic Development / Krzysztof BROŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 521 (1999), s. 5-18. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=8313. - ISSN 0208-7944
14
Na drodze do nowoczesnego miasta : rozwój urbanistyczny Stanisławowa w dobie zaborów i dwudziestolecia międzywojennego / Krzysztof BROŃSKI // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - t. 43, z. 3 (1998), s. 231-246. - ISSN 0023-5865
15
The Role of Mayors in the Development of Medium-sized Galician Towns Using the Examples of Nowy Sącz, Przemyśl and Stanisławów / Krzysztof BROŃSKI // W: Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference, 30 November-2 December 1995, Cracow / ed. Jacek PURCHLA. - Cracow : International Cultural Centre, 1998. - S. 83-91. - ISBN 83-85739-57-2
16
Niemcy w społeczności miejskiej Stanisławowa - przyczynek do dziejów wieloetniczności Galicji Wschodniej / Krzysztof BROŃSKI // W: Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości / red. nauk. Maria Nietyksza. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998. - (Studia nad Dziejami Miast i Mieszczaństwa ; t. 3). - S. 113-123. - ISBN 83-231-1009-3
17
Dziedzictwo a turystyka, konferencja 17-20 września 1998 / Krzysztof BROŃSKI // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 7 (czerwiec 1997 - grudzień 1998) (1998), s. 81. - ISSN 1230-2597
18
Orientacja marketingowa w zarządzaniu miastem historycznym / Krzysztof BROŃSKI // W: Miasto historyczne : potencjał dziedzictwa / [red. nauk. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Zbigniew K. Zuziak]. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997. - S. 106-118. - ISBN 83-85739-45-9
19
Turystyka w miastach historycznych : szanse i zagrożenia - przesłanie dla Krakowa / Krzysztof BROŃSKI // W: Miasto historyczne : potencjał dziedzictwa / [red. nauk. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Zbigniew K. Zuziak]. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997. - S. 147-157. - Bibliogr. - ISBN 83-85739-45-9
20
Miasto historyczne : potencjał dziedzictwa / [red. nauk. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Zbigniew K. Zuziak]. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997. - 223, [5] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISBN 83-85739-45-9
21
Marketing Orientation in the Management of Historic Cities / Krzysztof BROŃSKI // International Cultural Centre Cracow. - no. 6 (1997), s. 34-44. - ISSN 1230-2600
22
Ośrodek Dziedzictwa Europejskiego / Krzysztof BROŃSKI // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. 5 (czerwiec 1995 - maj 1996) (1996), s. 9-14. - ISSN 1230-2597
23
Rola handlu w gospodarce miast galicyjskich w dobie autonomii / Krzysztof BROŃSKI // W: Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996. - S. 195-205. - ISBN 83-7052-982-8
24
Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996. - 314 s. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7052-982-8
25
Ośrodek Badań Miejskich, Architektury i Ochrony Zabytków / Krzysztof BROŃSKI // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. 4 (czerwiec 1994 - maj 1995) (1995), s. 31-35. - ISSN 1230-2597
26
Funkcja militarna w miastach galicyjskich - czynnik wzrostu i stagnacji = Military Function in Galician Cities - Growth and Stagnation Factor / Krzysztof BROŃSKI // W: Społeczeństwo i gospodarka / red. Jerzy Chłopecki, Helena Madurowicz-Urbańska. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995. - (Galicja i Jej Dziedzictwo, ISSN 1895-0361 ; t. 2). - S. 201-207. - Summ., Zsfg. - ISBN 83-86246-61-8
27
Przemiany socjotopograficzne i przestrzenne Stanisławowa w XIX wieku : analiza porównawcza / Krzysztof BROŃSKI // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - t. 43, nr 1 (1995), s. 87-96. - ISSN 0023-5881
28
Marketing turystyczny dla historycznych dzielnic miast polskich. T. 1, Założenia metodyczne / Krzysztof BROŃSKI, Zbigniew Zuziak, opieka nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1994. - 171 k. ; 30 cm
29
Ośrodek Badań Miejskich, Architektury i Ochrony Zabytków / Krzysztof BROŃSKI // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. nr 3 (czerwiec 1993), s. 29-36. - ISSN 1230-2597
30
An Information Support for Urban Planning and Urban Management / Krzysztof BROŃSKI, Krzysztof Görlich // W: Managing Historic Cities / ed. Zbigniew Zuziak. - Kraków : International Cultural Centre, 1993. - S. 171-185. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-85739-07-6
31
Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny / Krzysztof BROŃSKI, Danuta Kocoń-Brońska, Jacek PURCHLA, Zbigniew Zuziak. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1993. - 71 k. ; 30 cm
32
Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak]. - Kraków : City Prof, 1992. - 271 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-85739-00-9
33
Tourism Marketing Strategies in Historic Cities : Kraków Case Study / Danuta KOCOŃ-BROŃSKA, Krzysztof Broński // W: Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak]. - Kraków : City Prof, 1992. - S. 169-173. - Summ. - ISBN 83-85739-00-9
34
Procesy urbanizacyjne w Galicji w XIX i XX wieku / Krzysztof Broński ; Promotor: Jacek PURCHLA. - Kraków, 1992. - 319 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
35
Struktura funkcjonalna miast galicyjskich w dobie autonomicznej / Krzysztof Broński // Studia Historyczne. - t. 33, nr 3-4 (1990), s. 389-402. - ISSN 0025-1429
36
Na drodze do kapitalizmu : z badań nad rozwojem gospodarczym Galicji w dobie autonomicznej (1867-1914) / Krzysztof BROŃSKI ; kierownik tematu: Jan SZPAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2001]. - 207 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Na drodze do kapitalizmu : z badań nad rozwojem systemu bankowego w Galicji w dobie autonomicznej (1867-1918) / Krzysztof BROŃSKI ; kier. tematu: Jan SZPAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 110 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Na drodze do kapitalizmu : z badań nad rozwojem społeczno-gospodarczym Stanisławowa w dobie autonomii i dwudziestolecia międzywojennego (1867-1939) / Krzysztof BROŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 151 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Na drodze do kapitalizmu : procesy rozwoju społeczno-gospodarczego miast galicyjskich w dobie autonomii (1867-1914) / Krzysztof BROŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 178 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Na drodze do kapitalizmu : problemy rozwoju społeczno-gospodarczego miast galicyjskich w latach 1867-1914 / Krzysztof BROŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 113 k. : il. ; 30 cm
41
Procesy urbanizacyjne w Europie Środkowej w XIX i XX wieku : zarys problematyki / Krzysztof BROŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Z badań nad procesami urbanizacyjnymi w Małopolsce w XIX i XX wieku : rozwój demograficzny, ekonomiczny, przestrzenny i społeczno - kulturalny Stanisławowa w okresie międzywojennym / Krzysztof BROŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 101 k. : il. ; 30 cm
1
Broński K., Filar T., (2001), Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 182 s.
2
Broński K., (2001), Architektura i urbanistyka Galicji w XIX wieku, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 10 (styczeń-grudzień), s. 97.
3
Broński K., (2001), Niemcy w społeczności miejskiej Galicji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 571, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/12563
4
Broński K., (2001), Europa środkowa - nowy wymiar dziedzictwa, konferencja 1-2 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 10 (styczeń-grudzień), s. 69-71.
5
Broński K., (2001), Samorząd a rozwój lokalny w dobie autonomii galicyjskiej : doświadczenia Przemyśla, Stanisławowa i Tarnowa. [W:] Beiersdorf Z., Laskowski A. (red.), Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, Jasło ; Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, s. 315-325.
6
Broński K., (2000), Rola samorządu w rozwoju prowincjonalnych miast galicyjskich w dobie autonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 548, s. 61-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/10715
7
Broński K., Murzyn M., Smoleń M., Purchla J., (2000), Przemysł kulturowy województwa małopolskiego, Purchla J. (kier. pr), b. m. : b. w., 67 k.
8
Broński K., (2000), Akademia Handlowa 1938-1950. [W:] Małecki (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 60-98.
9
Broński K., (2000), Ze studiów nad rynkiem finansowym w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX wieku. [W:] Szpak J. (kierownik tematu), Rozwój rynku finansowego w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX wieku, s. 1-121.
10
Broński K., (2000), Narodziny nowoczesnego Stanisławowa, "Cracovia Leopolis", nr 1(21), s. 5-9.
11
Broński K., (1999), Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa w latach 1867-1939, Kraków : Wydaw. Antykwa, 167, [1] s.
12
Broński K., (1999), Metropolie w procesie przemian - przegląd badań i potrzeby. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Metropolie w procesie przemian, s. 1-43.
13
Broński K., (1999), Wielkie mocarstwa drugiej połowy XX wieku - dylematy rozwoju ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 521, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/8313
14
Broński K., (1998), Na drodze do nowoczesnego miasta : rozwój urbanistyczny Stanisławowa w dobie zaborów i dwudziestolecia międzywojennego, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. 43, z. 3, s. 231-246.
15
Broński K., (1998), The Role of Mayors in the Development of Medium-sized Galician Towns Using the Examples of Nowy Sącz, Przemyśl and Stanisławów. [W:] Purchla J. (red.), Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow, Cracow : International Cultural Centre, s. 83-91.
16
Broński K., (1998), Niemcy w społeczności miejskiej Stanisławowa - przyczynek do dziejów wieloetniczności Galicji Wschodniej. [W:] Nietyksza M. (red.), Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 113-123.
17
Broński K., (1998), Dziedzictwo a turystyka, konferencja 17-20 września 1998, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 7 (czerwiec 1997 - grudzień 1998), s. 81.
18
Broński K., (1997), Orientacja marketingowa w zarządzaniu miastem historycznym. [W:] Broński K., Purchla J., Zuziak Z. (red.), Miasto historyczne: potencjał dziedzictwa, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 106-118.
19
Broński K., (1997), Turystyka w miastach historycznych : szanse i zagrożenia - przesłanie dla Krakowa. [W:] Broński K., Purchla J., Zuziak Z. (red.), Miasto historyczne: potencjał dziedzictwa, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 147-157.
20
Broński K., Purchla J., Zuziak Z. (red.), (1997), Miasto historyczne: potencjał dziedzictwa, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 223, [5] s.
21
Broński K., (1997), Marketing Orientation in the Management of Historic Cities, "International Cultural Centre Cracow", no. 6, s. 34-44.
22
Broński K., (1996), Ośrodek Dziedzictwa Europejskiego, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 5 (czerwiec 1995 - maj 1996), s. 9-14.
23
Broński K., (1996), Rola handlu w gospodarce miast galicyjskich w dobie autonomii. [W:] Broński K., Purchla J., Szpak J. (red.), Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 195-205.
24
Broński K., Purchla J., Szpak J. (red.), (1996), Kraków - Małopolska w Europie środka: studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 314 s.
25
Broński K., (1995), Ośrodek Badań Miejskich, Architektury i Ochrony Zabytków, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 4 (czerwiec 1994 - maj 1995), s. 31-35.
26
Broński K., (1995), Funkcja militarna w miastach galicyjskich - czynnik wzrostu i stagnacji. [W:] Chłopecki J., Madurowicz-Urbańska H. (red.), Społeczeństwo i gospodarka (Galicja i Jej Dziedzictwo; t. 2), Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 201-207.
27
Broński K., (1995), Przemiany socjotopograficzne i przestrzenne Stanisławowa w XIX wieku : analiza porównawcza, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. 43, nr 1, s. 87-96.
28
Broński K., Zuziak Z., (1994), Marketing turystyczny dla historycznych dzielnic miast polskich. T. 1, Założenia metodyczne, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 171 k.
29
Broński K., (1993), Ośrodek Badań Miejskich, Architektury i Ochrony Zabytków, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. nr 3, s. 29-36.
30
Broński K., Görlich K., (1993), An Information Support for Urban Planning and Urban Management. [W:] Zuziak Z. (red.), Managing Historic Cities, Kraków : International Cultural Centre, s. 171-185.
31
Broński K., Kocoń-Brońska D., Purchla J., Zuziak Z., (1993), Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 71 k.
32
Broński K., Görlich K., Kłosowski S., Purchla J., Zuziak Z. (red.), (1992), Managing Tourism in Historic Cities, Kraków : City Prof, 271 s.
33
Kocoń-Brońska D., Broński K., (1992), Tourism Marketing Strategies in Historic Cities : Kraków Case Study. [W:] Broński K., Görlich K., Kłosowski S., Purchla J., Zuziak Z. (red.), Managing Tourism in Historic Cities, Kraków : City Prof, s. 169-173.
34
Broński K., (1992), Procesy urbanizacyjne w Galicji w XIX i XX wieku, Prom. Purchla J., Kraków : , 319 k.
35
Broński K., (1990), Struktura funkcjonalna miast galicyjskich w dobie autonomicznej, "Studia Historyczne", t. 33, nr 3-4, s. 389-402.
36
Broński K., (2001), Na drodze do kapitalizmu: z badań nad rozwojem gospodarczym Galicji w dobie autonomicznej (1867-1914), Szpak J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 207 k.
37
Broński K., (1999), Na drodze do kapitalizmu: z badań nad rozwojem systemu bankowego w Galicji w dobie autonomicznej (1867-1918), Szpak J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 110 k.
38
Broński K., (1998), Na drodze do kapitalizmu: z badań nad rozwojem społeczno-gospodarczym Stanisławowa w dobie autonomii i dwudziestolecia międzywojennego (1867-1939), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 k.
39
Broński K., (1997), Na drodze do kapitalizmu: procesy rozwoju społeczno-gospodarczego miast galicyjskich w dobie autonomii (1867-1914), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 178 k.
40
Broński K., (1996), Na drodze do kapitalizmu: problemy rozwoju społeczno-gospodarczego miast galicyjskich w latach 1867-1914, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 113 k.
41
Broński K., (1990), Procesy urbanizacyjne w Europie Środkowej w XIX i XX wieku: zarys problematyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
42
Broński K., (1990), Z badań nad procesami urbanizacyjnymi w Małopolsce w XIX i XX wieku: rozwój demograficzny, ekonomiczny, przestrzenny i społeczno - kulturalny Stanisławowa w okresie międzywojennym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 101 k.
1
@book{UEK:2168320571,
author = "Broński Krzysztof and Filar Tadeusz",
title = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-915196-0-0",
}
2
@misc{UEK:2168247792,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Architektura i urbanistyka Galicji w XIX wieku",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 10 (styczeń-grudzień)",
pages = "97",
year = "2001",
}
3
@article{UEK:2168247342,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Niemcy w społeczności miejskiej Galicji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "571",
pages = "71-83",
year = "2001",
}
4
@misc{UEK:2168247788,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Europa środkowa - nowy wymiar dziedzictwa, konferencja 1-2 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 10 (styczeń-grudzień)",
pages = "69-71",
year = "2001",
}
5
@inbook{UEK:2168326539,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Samorząd a rozwój lokalny w dobie autonomii galicyjskiej : doświadczenia Przemyśla, Stanisławowa i Tarnowa",
booktitle = "Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej",
pages = "315-325",
adress = "Jasło ; Rzeszów",
publisher = "Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego",
year = "2001",
isbn = "83-912430-2-8",
}
6
@article{UEK:2168223408,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Rola samorządu w rozwoju prowincjonalnych miast galicyjskich w dobie autonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "548",
pages = "61-74",
year = "2000",
}
7
@misc{UEK:2168328977,
author = "Broński Krzysztof and Murzyn Monika and Smoleń Monika and Purchla Jacek",
title = "Przemysł kulturowy województwa małopolskiego",
adress = "b. m.",
publisher = "b. w.",
year = "2000",
}
8
@inbook{UEK:2168248420,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Akademia Handlowa 1938-1950",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000",
pages = "60-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-048-8",
}
9
@unpublished{UEK:2168259220,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Ze studiów nad rynkiem finansowym w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX wieku",
booktitle = "Rozwój rynku finansowego w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX wieku",
pages = "1-121",
year = "2000",
}
10
@article{UEK:2168327337,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Narodziny nowoczesnego Stanisławowa",
journal = "Cracovia Leopolis",
number = "1(21)",
pages = "5-9",
year = "2000",
}
11
@book{UEK:2168248274,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa w latach 1867-1939",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Antykwa",
year = "1999",
isbn = "83-909173-6-X",
}
12
@unpublished{UEK:2168258980,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Metropolie w procesie przemian - przegląd badań i potrzeby",
booktitle = "Metropolie w procesie przemian",
pages = "1-43",
year = "1999",
}
13
@article{UEK:2168254652,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Wielkie mocarstwa drugiej połowy XX wieku - dylematy rozwoju ekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "521",
pages = "5-18",
year = "1999",
}
14
@article{UEK:2168326535,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Na drodze do nowoczesnego miasta : rozwój urbanistyczny Stanisławowa w dobie zaborów i dwudziestolecia międzywojennego",
journal = "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki",
number = "t. 43, z. 3",
pages = "231-246",
year = "1998",
}
15
@inbook{UEK:2168269966,
author = "Broński Krzysztof",
title = "The Role of Mayors in the Development of Medium-sized Galician Towns Using the Examples of Nowy Sącz, Przemyśl and Stanisławów",
booktitle = "Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow",
pages = "83-91",
adress = "Cracow",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "1998",
isbn = "83-85739-57-2",
}
16
@inbook{UEK:2168326541,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Niemcy w społeczności miejskiej Stanisławowa - przyczynek do dziejów wieloetniczności Galicji Wschodniej",
booktitle = "Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości",
pages = "113-123",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-231-1009-3",
}
17
@misc{UEK:2168324757,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Dziedzictwo a turystyka, konferencja 17-20 września 1998",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 7 (czerwiec 1997 - grudzień 1998)",
pages = "81",
year = "1998",
}
18
@inbook{UEK:2166158804,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Orientacja marketingowa w zarządzaniu miastem historycznym",
booktitle = "Miasto historyczne",
pages = "106-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "1997",
isbn = "83-85739-45-9",
}
19
@inbook{UEK:2166158816,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Turystyka w miastach historycznych : szanse i zagrożenia - przesłanie dla Krakowa",
booktitle = "Miasto historyczne",
pages = "147-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "1997",
isbn = "83-85739-45-9",
}
20
@book{UEK:2166124152,
title = "Miasto historyczne : potencjał dziedzictwa",
editor = Broński Krzysztof,
editor = Purchla Jacek,
editor = Zuziak Zbigniew K.,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "1997",
isbn = "83-85739-45-9",
}
21
@misc{UEK:2168326545,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Marketing Orientation in the Management of Historic Cities",
booktitle = "International Cultural Centre Cracow",
number = "no. 6",
pages = "34-44",
year = "1997",
}
22
@misc{UEK:2168324761,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Ośrodek Dziedzictwa Europejskiego",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 5 (czerwiec 1995 - maj 1996)",
pages = "9-14",
year = "1996",
}
23
@inbook{UEK:2168246378,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Rola handlu w gospodarce miast galicyjskich w dobie autonomii",
booktitle = "Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "195-205",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "1996",
isbn = "83-7052-982-8",
}
24
@book{UEK:2168246340,
title = "Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
editor = Broński Krzysztof,
editor = Purchla Jacek,
editor = Szpak Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "1996",
isbn = "83-7052-982-8",
}
25
@misc{UEK:2168324745,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Ośrodek Badań Miejskich, Architektury i Ochrony Zabytków",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 4 (czerwiec 1994 - maj 1995)",
pages = "31-35",
year = "1995",
}
26
@inbook{UEK:2168247358,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Funkcja militarna w miastach galicyjskich - czynnik wzrostu i stagnacji",
booktitle = "Społeczeństwo i gospodarka",
pages = "201-207",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej",
year = "1995",
issn = "1895-0361",
isbn = "83-86246-61-8",
}
27
@article{UEK:2168326533,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Przemiany socjotopograficzne i przestrzenne Stanisławowa w XIX wieku : analiza porównawcza",
journal = "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej",
number = "t. 43, 1",
pages = "87-96",
year = "1995",
}
28
@misc{UEK:2168327341,
author = "Broński Krzysztof and Zuziak Zbigniew",
title = "Marketing turystyczny dla historycznych dzielnic miast polskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie",
year = "1994",
}
29
@article{UEK:2168247812,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Ośrodek Badań Miejskich, Architektury i Ochrony Zabytków",
journal = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 3",
pages = "29-36",
year = "1993",
}
30
@inbook{UEK:2168324705,
author = "Broński Krzysztof and Görlich Krzysztof",
title = "An Information Support for Urban Planning and Urban Management",
booktitle = "Managing Historic Cities",
pages = "171-185",
adress = "Kraków",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "1993",
isbn = "83-85739-07-6",
}
31
@misc{UEK:2168327339,
author = "Broński Krzysztof and Kocoń-Brońska Danuta and Purchla Jacek and Zuziak Zbigniew",
title = "Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie",
year = "1993",
}
32
@book{UEK:52903,
title = "Managing Tourism in Historic Cities",
editor = Broński Krzysztof,
editor = Görlich Krzysztof,
editor = Kłosowski Stefan,
editor = Purchla Jacek,
editor = Zuziak Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "City Prof",
year = "1992",
isbn = "83-85739-00-9",
}
33
@inbook{UEK:2166619790,
author = "Kocoń-Brońska Danuta and Broński Krzysztof",
title = "Tourism Marketing Strategies in Historic Cities : Kraków Case Study",
booktitle = "Managing Tourism in Historic Cities",
pages = "169-173",
adress = "Kraków",
publisher = "City Prof",
year = "1992",
isbn = "83-85739-00-9",
}
34
@unpublished{UEK:2168309427,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Procesy urbanizacyjne w Galicji w XIX i XX wieku",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
35
@article{UEK:2168326537,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Struktura funkcjonalna miast galicyjskich w dobie autonomicznej",
journal = "Studia Historyczne",
number = "t. 33, 3-4",
pages = "389-402",
year = "1990",
}
36
@unpublished{UEK:2168281693,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Na drodze do kapitalizmu : z badań nad rozwojem gospodarczym Galicji w dobie autonomicznej (1867-1914)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
37
@unpublished{UEK:2168259188,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Na drodze do kapitalizmu : z badań nad rozwojem systemu bankowego w Galicji w dobie autonomicznej (1867-1918)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
38
@unpublished{UEK:2168258198,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Na drodze do kapitalizmu : z badań nad rozwojem społeczno-gospodarczym Stanisławowa w dobie autonomii i dwudziestolecia międzywojennego (1867-1939)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
39
@unpublished{UEK:2168258162,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Na drodze do kapitalizmu : procesy rozwoju społeczno-gospodarczego miast galicyjskich w dobie autonomii (1867-1914)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
40
@unpublished{UEK:2168258164,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Na drodze do kapitalizmu : problemy rozwoju społeczno-gospodarczego miast galicyjskich w latach 1867-1914",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
41
@unpublished{UEK:2168251730,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Procesy urbanizacyjne w Europie Środkowej w XIX i XX wieku : zarys problematyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
42
@unpublished{UEK:2168258166,
author = "Broński Krzysztof",
title = "Z badań nad procesami urbanizacyjnymi w Małopolsce w XIX i XX wieku : rozwój demograficzny, ekonomiczny, przestrzenny i społeczno - kulturalny Stanisławowa w okresie międzywojennym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}