Publications of the selected author
1

Title:
Instytut Ekonomiki Przemysłu
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 31-45
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255646
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Restrukturyzacja gospodarki a wzrost zatrudnienia = Reconstruction of the Economy and an Increase in Employment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 491 (1997) , s. 5-16. - Summ.
Nr:
2168245366
article
3

Author:
Title:
Własność i przedsiębiorczość a rozwój wprowadzanej gospodarki rynkowej = Ownership and Entrepreneurship in View of Expansion of Market Economy Currently Introduced
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 472 (1997) , s. 5-15. - Summ.
Nr:
2168245084
article
4

Author:
Title:
Pomiar i ocena efektywności inwestycji przy inflacji = Calculation and Estimation of Effectiveness of Investments under Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 477 (1996) , s. 33-43. - Summ.
Nr:
2168244620
article
5

Author:
Conference:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Title:
Funkcje społeczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej a prywatyzacja = Social Function of Enterprises in Market Economy and Privatisation
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 177-183. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168243054
chapter in conference materials
See main document
6

Author:
Title:
Nowa rola mezoekonomii = The New Role of Mesoeconomy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 438 (1994) , s. 5-10. - Summ.
Nr:
2168245430
article
7

Author:
Title:
Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej
Source:
Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Inf. Ekon., 1993, s. 169-174
Nr:
2168254902
chapter in conference materials
See main document
8

Author:
Title:
Restrukturyzacja przemysłu jako element polityki przemysłowej i ekologicznej
Source:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA, s. 62-77
Signature:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256978
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Author:
Title:
Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 7 (43) (1993) , s. 13-17
Nr:
2168243348
article
10

Author:
Title:
Elementy programowania rozwoju przemysłu : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
41 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168286825
academic script
11

Author:
Title:
Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 2-3 (1992) , s. 28-30
Nr:
2168285895
article
12

Author:
Title:
Project Efficiency and the Increase of Prices and the Discount Rate
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 173-188 - Bibliogr.
Nr:
2166083108
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Mikro- i makroekonomiczna efektywność rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego = Micro and Macroeconomic Efficiency of Development of an Industrial Enterprise
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 7 (498) (1991) , s. 5-7
Nr:
2168248368
article
14

Author:
Title:
Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej = Adjustment of the Property Pattern to the Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 371 (1991) , s. 23-39. - Rez., summ.
Nr:
2168235238
article
15

Author:
Title:
Wzrost cen i stopy dyskontowej a efektywność inwestycji = A Rise in Prices and Interest Rates and the Effectiveness of Investment
Source:
Ekonomista. - nr 1 (1991) , s. 71-83. - Summ., rez.
Nr:
2168334555
article
16

Author:
Title:
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 13-37 - Bibliogr.
Nr:
2168256298
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Wzrost cen a reprodukcja majątku trwałego = Rise in Prices and the Reproduction of Fixed Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991) , s. 5-21. - Rez., summ.
Nr:
2168252394
article
18

Author:
Title:
Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich = Industry in Big Urban Agglomerations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990) , s. 5-20. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244874
article
19

Author:
Title:
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 13-37 - Bibliogr.
Nr:
2168256256
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Wzrost cen a wysokość amortyzacji
Source:
Rachunkowość. - nr 7 (1990) , s. 137-138
Nr:
2168277357
article
21

Title:
Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS "BUDOSTAL" w Krakowie) = Analysis of Impact of Building Export on Basic Economic Indices of Enterprise (on the example PBS "BUDOSTAL" in Krakow)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 249-262. - Summ., rez.
Nr:
2168245500
article
22

Author:
Title:
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej
Source:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 11-18
Nr:
2168263468
chapter in conference materials
See main document
23

Author:
Title:
Wycena wartości przedsiębiorstwa a struktura jego bilansu
Source:
Rachunkowość. - nr 9 (1990) , s. 193-194
Nr:
2168277363
article
24

Author:
Title:
Gospodarka rynkowa a przekształcenia struktury własności = Market Economy and Transformations in Ownership Structure
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1990) , s. 3-13
Nr:
2168223492
article
25

Author:
Title:
Wzrost wynagrodzeń a równowaga na rynku dóbr konsumpcyjnych = Increase of Pays and Balance of Market of Consumer Goods
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 35, 4-5 (514-515) (1989) , s. 6-9
Nr:
2168278005
article
26

Author:
Title:
Inwestycje i przyrosty majątku trwałego przy rosnących cenach
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 2 (1989) , s. 6-11
Nr:
2168264818
article
27

Author:
Title:
Programy ochrony środowiska i problemy ich realizacji = Programmes of Environmental Protection and Problems of Their Implementation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989) , s. 21-36. - Rez., summ.
Nr:
2168235104
article
28

Author:
Title:
Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej = Entrepreneurship and Conditions of Its Development in the Socialist Economy
Source:
Ekonomista. - nr 3-4 (1988) , s. 541-556. - Summ., rez.
Nr:
2168227204
article
29

Author:
Title:
The Polish Economic System in Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 27-36
Nr:
2168237288
article
30

Author:
Title:
Aims of the Socialist Enterprise and the Principles of Its Activity Evaluation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 75-94 - Bibliogr.
Nr:
2168237298
article
31

Author:
Title:
Zamówienia rządowe w gospodarce kapitalistycznej = Government Orders in Western Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988) , s. 7-14. - Rez., summ.
Nr:
2168234956
article
32

Author:
Title:
Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej : (referat na sekcji II Kongresu) = Business Initiative and Conditions of Its Stimulation in the Socialist Economy
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1988) , s. 81-95. - Summ., rez.
Nr:
2168225148
article
33

Author:
Title:
Gospodarka w obliczu zawężonej reprodukcji majątku trwałego = Economy in Face of Narrowed Reproduction of Fixed Assets
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 43, 6 (504) (1988) , s. 21-23
Nr:
2168277977
article
34

Author:
Title:
Problemy przemian strukturalnych polskiego przemysłu
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1 / red. Edward ŁUKAWER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 69-97
Nr:
2168362442
chapter in conference materials
See main document
35

Title:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987
Physical description:
428, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168277679
See related chapters
36

Author:
Title:
Prognozowanie rozwoju przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 401-429 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168278765
chapter in textbook
See main document
37

Author:
Title:
Warunki rozwoju przedsiębiorczości i ich kształtowanie
Source:
Wektory Gospodarki. - nr 11 (1987) , s. 16-18
Nr:
2168363778
unreviewed article
38

Title:
Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 264-309 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306291
chapter in textbook
See main document
39

Author:
Title:
Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 81-97 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168277749
chapter in textbook
See main document
40

Author:
Title:
Programowanie rozwoju branży przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 369-400 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168278761
chapter in textbook
See main document
41

Title:
Rozmieszczenie przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 343-368 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306293
chapter in textbook
See main document
42

Author:
Title:
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 25-43 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168277693
chapter in textbook
See main document
43

Author:
Title:
Cele i warunki przemian strukturalnych polskiego przemysłu = Aims and Conditions of Structural Changes in Polish Industry
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1986) , s. 23-41. - Summ., rez.
Nr:
2168225806
article
44

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 306-307
Nr:
2168265844
voice in discussion / interview
See main document
45

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 128-129
Nr:
2168265304
voice in discussion / interview
See main document
46

Author:
Title:
Efektywność przemysłu polskiego na tle gospodarki w latach 1983-1984 = Effectiveness of Polish Industry as Compared to Economy in 1983-1984
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 41, 4-5 (480-481) (1986) , s. 181-186
Nr:
2168277935
article
47

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 215-217, 224-225
Nr:
2168265812
voice in discussion / interview
See main document
48

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Reforma gospodarcza a ochrona środowiska
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 197-212
Nr:
2168265800
chapter in conference materials
See main document
49

Author:
Title:
Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego a podstawy oceny jego działalności = Aims of Socialist Enterprise and Its Activity Estimation Basis
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986) , s. 14-28. - Summ., rez.
Nr:
2168224340
article
50

Author:
Title:
Obciążenie funduszu wynagrodzeń a koszty materiałowe i efektywność inwestycji = Relation of Payment Funds Bias, Material Costs and Investment Effectiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986) , s. 47-56. - Rez., summ.
Nr:
2168246086
article
51

Author:
Ferdynand Michoń , Andrzej Całus , Józef Kaleta , Longin Leśniewski , Józef Gajda , Stanisław Wacławowicz , Edmund Szubert , Lucyna Wojtasiewicz , Stanisława Surdykowska , Mieczysław Mikulski , Jerzy Mikułowski Pomorski , Bolesław Liwowski , Józef Lepiech , Jerzy Altkorn , Henryk Gawron , Stanisław Styś , Armand Kasprowicz , Roman Domaszewicz
Title:
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52, s. 90-104
Opracowanie:
Nr:
2168359412
voice in discussion / interview
52

Author:
Title:
Obniżka kosztów materiałowych a efektywność inwestycji
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1985) , s. 10-13
Nr:
2168287027
article
53

Author:
Title:
O kierunkach modyfikacji rachunku efektywności inwestycji
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 10, s. 27
Nr:
2168287033
varia
54

Author:
Title:
Ustalanie zapotrzebowania na części zamienne = Determination of Requirements for Spare Parts
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 36, nr 5(789) (1984) , s. 77-79
Nr:
2168279809
article
55

Author:
Title:
Warunki kształtowania funduszów wynagrodzeń przedsiębiorstw : modele obliczeń = Conditions of Shaping Enterprise Rewards Funds : Models of Calculations
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984) , s. 47-60
Nr:
2168229040
article
56

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Reforma gospodarcza a ochrona środowiska
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[64]-19[82]
Nr:
2168273550
chapter in conference materials
57

Title:
Przemysł a ochrona środowiska i zagospodarowanie zabytkowego Krakowa = Industry Vs Protection of Environment and Krakow's Old City
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983) , s. 173-189. - Rez., summ.
Nr:
2168250346
article
58

Author:
Title:
Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym : na przykładzie przemysłu nawozów azotowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
311 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/798
Nr:
2168281411
doctoral dissertation
59

Author:
Title:
Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 8-9 (403-404) (1983) , s. 16-20
Nr:
2168275819
article
60

Author:
Tahir Fadhil Hasson
Title:
Planning of Long-term Developmnet of Manufacturing Indutries in Iraq Till the Year 2000
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
286 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/466
Nr:
2168309795
doctoral dissertation
61

Author:
Title:
Przemysł krakowski oraz konieczne i pożądane kierunki jego przemian = Kraków's Industry and the Necessary and Desirable Lines of Its Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983) , s. 127-146. - Rez., summ.
Nr:
2168250338
article
62

Author:
Title:
Struktura kosztów i wysokość zysku a podatki przedsiębiorstwa
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 12-24
Nr:
2168221434
article
63

Author:
Title:
Wadliwe obliczenia i niewłaściwy wniosek
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3, s. 175-176
Nr:
2168221544
varia
64

Author:
Title:
Prognozowanie rozwoju przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 325-350 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168281149
chapter in textbook
See main document
65

Author:
Title:
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 15-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280689
chapter in textbook
See main document
66

Author:
Title:
Przyrost produkcji i substytucja czynników a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa = The Growth of Production, Factors Substitution and Economic Results of the Enterprise
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 8-9 (391-392) (1982) , s. 1-4
Nr:
2168253920
article
67

Title:
Rozmieszczenie przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 250-269 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168306295
chapter in textbook
See main document
68

Author:
Title:
Programowanie rozwoju branży przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 296-324 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168281147
chapter in textbook
See main document
69

Author:
Title:
Specialization and Integration of Industry in a Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 152 (1982) , s. 51-78 - Bibliogr.
Note another doc.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Gajda J., (1982), Specializaciâ i integraciâ promyšlennosti v regione, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 57-79.
Nr:
2168266726
article
70

Author:
Title:
Drugie oko systemu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 29 (1982) , s. 8
Nr:
2168274539
article
71

Title:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Physical description:
349, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280677
See related chapters
72

Author:
Title:
Niektóre sporne rozwiązania reformy gospodarczej = Some Controversial Solutions of Economic Reform
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982) , s. 67-79 - Bibliogr.
Nr:
2168230676
article
73

Author:
Title:
Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 93-107 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280725
chapter in textbook
See main document
74

Author:
Title:
O związkach między nakładami inwestycyjnymi i kosztami bieżącymi w rachunku efektywności
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1981) , s. 51-56
Nr:
2168275599
article
75

Author:
Title:
Przyczynek do problematyki przywództwa politycznego = Contribution to Problems of Political Leadership
Source:
Studia Nauk Politycznych. - nr 3(51) (1981) , s. 125-144. - Rez., summ.
Nr:
2168359684
article
76

Author:
Title:
Samorząd poza przedsiębiorstwem?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 49 (1980) , s. 9
Access mode:
Nr:
2168274557
article
77

Author:
Title:
Przesłanki oceny systemu ekonomiczno-finansowego organizacji przemysłowych = Premises of the Evaluation of Economic and Financial System of Industrial Enterprises
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1980) , s. 33-41
Nr:
2168228490
article
78

Title:
Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978 = The Ways of Poland's Industrialization in the 1918-1978 60 Years' Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 122 (1980) , s. 43-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168279227
article
79

Author:
Title:
Wydajność pracy a płace i efektywność produkcji = Labour Productivity, Salaries and Efficiency
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 35, 9 (415) (1980) , s. 429-435
Nr:
2168269498
article
80

Title:
Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978 = Poland's Industralization in the Years 1918-1978
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1979) , s. 55-66
Nr:
2168228128
article
81

Author:
Title:
Regionalna specjalizacja i integracja przemysłu = Regional Industrial Specialization and Integration
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 34, 12 (406) (1979) , s. 654-661
Nr:
2168277925
article
82

Author:
Stanisław Suchoński
Title:
System ekonomiczno-finansowy kombinatu hutniczego i warunki jego skutecznego działania (na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
495 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/235
Nr:
2168305859
doctoral dissertation
83

Author:
Title:
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 13-32 - Bibliogr.
Nr:
2168282291
chapter in textbook
See main document
84

Author:
Title:
Założenia rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracji miejskiej
Source:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 9-18
Nr:
2168282401
chapter in monograph
See main document
85

Author:
Title:
Przesłanki rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracjach miejskich = The Necessary Conditions for the Development and for Structural Changes in Industry in Urban Agglomerations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 104 (1978) , s. 5-16. - Rez., summ.
Nr:
2168233410
article
86

Title:
Rozmieszczenie przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 255-282 - Bibliogr.
Nr:
2168306297
chapter in textbook
See main document
87

Author:
Title:
Przedmiot badań ekonomiki i programowania rozwoju przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 9-32 - Bibliogr.
Nr:
2168282293
chapter in textbook
See main document
88

Author:
Title:
Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 311-344 - Bibliogr.
Nr:
2168282343
chapter in textbook
See main document
89

Author:
Title:
Wzrost produkcji przemysłowej i przemiany jej struktury w aglomeracji miejskiej a nakłady inwestycyjne
Source:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 63-88
Nr:
2168282423
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
138 s.: il.; 24 cm
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168282381
See related chapters
91

Title:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
378 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Nr:
2168282287
See related chapters
92

Title:
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej
Source:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 127-134
Nr:
2168282431
chapter in monograph
See main document
93

Title:
Ekonomiczno-organizacyjne warunki wzmożenia ochrony środowiska w przemyśle = Economic and Organizational Conditions to Intensify the Environmental Protection in Industry
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (66) (1978) , s. 9-10. - Rez., eng.
Nr:
2168244046
article
94

Author:
Title:
Prognozowanie rozwoju przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 345-378 - Bibliogr.
Nr:
2168282345
chapter in textbook
See main document
95

Title:
Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
239 k.: il.; 30 cm + Aneks: 9 k.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/352 (aneks)
Nr:
2168282477
doctoral dissertation
96

Author:
Title:
Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy = Special Funds of Wages and the Increase of Work Output
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977) , s. 39-51 - Bibliogr.
Nr:
2168227082
article
97

Title:
Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich = Problems of Shaping the Sectoral and Spatial Industrial Structure in Urban Agglomerations
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 32, 11 (381) (1977) , s. 559-565
Nr:
2168277923
article
98

Title:
Wybór bazy surowcowej w programowaniu rozwoju branży przemysłowej = The Choice of the Raw Material Basis in the Development of an Industrial Branch
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 76 (1976) , s. 5-39. - Summ., rez.
Nr:
2168249672
article
99

Author:
Title:
Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 53-70 - Bibliogr.
Nr:
2168252882
chapter in conference materials
See main document
100

Author:
Title:
Kształtowanie funduszu płac a opłata wzrostu wydajności pracy : (artykuł dyskusyjny)
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 27, nr 11 (323) (1976) , s. 9-13
Nr:
2168286333
article
101

Author:
Title:
Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych = Problems of Shaping Territorial Industrial Complexes
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 30, 5 (351) (1975) , s. 281-285
Nr:
2168277915
article
102

Title:
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations
Source:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 113-136. - Summ., rez.
Nr:
2168334917
chapter in book
103

Author:
Title:
Zagadnienia podziału dyspozycyjnego funduszu płac
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 6 (306) (1975) , s. 243-246
Nr:
2168277723
article
104

Author:
Józef Boroń , Jan Bursche , Seweryn Chajtman , Józef Gajda , Mieczysław Gula , Grzegorz Halak , Teobald Olejnik , Władysław Sroczyński , Władysław Stolarek , Stanisław Sudoł , Janusz Tymanowski , Stanisław Wóycicki , Zygmunt Zbichorski
Title:
Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego
Edition:
Wyd. 2 przerobione i uzupeł.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1974
Physical description:
596 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. pryzy rozdz.
Nr:
2168364874
book
105

Author:
Title:
Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne przemysłu Republiki Federalnej Niemiec = Development Trends and Structural Changes in the German Federal Republic
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 29, 8 (342) (1974) , s. 553-563
Nr:
2168277945
article
106

Author:
Title:
Badania naukowe z ekonomiki i organizacji przemysłu i budownictwa w ośrodku krakowskim = The Scientific Study of the Organization and Industrial Economics and Housing in Cracow Region
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1974) , s. 111-126
Nr:
2168224822
article
107

Title:
Przemysł w mieście nauki i kultury = Industry in a Centre of Learning and Culture = Промышленность в городе науки и культуры
Source:
Kraków 2000 - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974, s. 136-164. - Summ., rez.
Series:
(Cracoviana. Seria 3, Kraków 2000)
Nr:
2168364960
chapter in book
108

Title:
Ustalanie cen gazu ziemnego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/80
Nr:
2168305495
doctoral dissertation
109

Title:
Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu = Forecating the Development of Industries
Publisher address:
Warszawa: Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw, 1974
Physical description:
101 s.; 29 cm
Series:
(Prace Instytutu Planowania ; 34)
Notes:
Streszcz., summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168282277
monograph
110

Title:
Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
76 s.: il.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168292781
monograph
111

Author:
Title:
Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych = Development of Industry in the system of Social and Economic Forecasting
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 13 (1973) , s. 47-86. - Summ., rez.
Nr:
2168260612
article
112

Author:
Title:
Proporcje rozwoju przemysłu Polski do 2000 roku : (próba ujęcia)
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 28, 1 (323) (1973) , s. 6-14
Nr:
2168252504
article
113

Author:
Title:
Uprzemysłowienie Polski Ludowej w 25-leciu i jego perspektywy = Industrialization and its Perspectives in the Twenty-Five Years of People's Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 47 (1972) , s. 17-41. - Rez., summ.
Nr:
2168250966
article
114

Author:
Title:
O metodach prognozowania przestrzennych struktur przemysłowych : uwagi na marginesie opracowania B. Gruchmana z zespołem
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 70 (1972) , s. 181-187. - Tytuł numeru: Metodyka prognozowania przestrzennego zagospodarowania kraju
Nr:
2168335217
article
115

Author:
Title:
Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych = Industrial Development in a System of Social and Economic Prognoses
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333013
varia
116

Title:
Ekonomiczne aspekty optymalizacji procesów produkcji amoniaku = Economical Problems of the Optimation of Ammonia Production
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 43 (1972) , s. 5-38. - Rez., summ.
Nr:
2168250288
article
117

Title:
Budowa i zastosowanie bilansu przepływów międzyproduktowych przy procesach sprzężonych = Structure and Application of the Balance of the Interproduce Flows in the Interconnected Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 43 (1972) , s. 39-52. - Rez., summ.
Nr:
2168250296
article
118

Author:
Title:
Rozwój Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = The Development of the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 47 (1972) , s. 149-158. - Rez., summ.
Nr:
2168250990
article
119

Author:
Title:
System mieszany
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 11, s. 9
Access mode:
Nr:
2168282175
voice in discussion / interview
120

Author:
Jan Mrozek
Title:
Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w przemyśle
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
268 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/329
Nr:
2168307393
doctoral dissertation
121

Author:
Title:
Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu : (materiały do ekonomiki przemysłu)
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971
Physical description:
177 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345686
textbook
122

Author:
Title:
Z obrad Krajowego Zjazdu Ekonomistów 7-8 stycznia 1971 w Warszawie
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1, s. 91-99
Nr:
2168223956
varia
123

Title:
Kierunki i ekonomiczna efektywność wykorzystania gazu ziemnego jako surowca przemysłu chemicznego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
339 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/202
Nr:
2168281153
doctoral dissertation
124

Author:
Józef Gajda , Anna Kuszko
Title:
Ekonomiści o gospodarce
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 10, s. 1, 10
Access mode:
Nr:
2168364524
voice in discussion / interview
125

Author:
Title:
Ekonomiczne studia podyplomowe
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 19 (1970) , s. 5
Access mode:
Nr:
2168364520
unreviewed article
126

Author:
Title:
Rola i zadania ekonomistów w realizacji polityki intensywnego rozwoju gospodarki (Tezy referatu do dyskusji - sekcja VI)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 39 (1970) , s. 5-7
Access mode:
Nr:
2168364518
unreviewed article
127

Author:
Title:
Problemy intensywnego rozwoju gospodarki a zadania ekonomistów = Problems of Intensive Development of Economy and the Economists' Tasks
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1970) , s. 3-20. - Summ., rez.
Nr:
2168223938
article
128

Author:
Józef Gajda , Jan Mrozek
Title:
Modele matematyczne w prognozach zapotrzebowania na środki produkcji = Mathematical Models in Forecasting the Demand of the Means of Production
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 25, 1 (290) (1970) , s. 10-18
Nr:
2168286327
article
129

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania
Source:
Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Henryk Kunicki - Wyd. 1, seria 2. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970, s. 13-25 - Bibliogr.
Nr:
2168364804
chapter in book
130

Author:
Zdzisław Pawlik
Title:
Metoda badania i określania optymalnej wielkości i rozmieszczenia zakładów produkcyjnych w przemyśle wapiennym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1970
Physical description:
248 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/330
Nr:
2168307389
doctoral dissertation
131

Author:
Tadeusz Zieliński
Title:
Rozwój i rozmieszczenie przemysłu cegielnianego w świetle perspektywicznych potrzeb gospodarczych województwa katowickiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1969
Physical description:
401 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/56
Nr:
2168305693
doctoral dissertation
132

Author:
Title:
Programowanie produkcji przemysłowej
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969
Physical description:
166, [2] s.: il.; 18 cm
Series:
(Problemy Ekonomiki Przemysłu)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345674
book
133

Author:
Title:
Zadania ekonomistów po V Zjeździe PZPR
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 2 (1969) , s. 5-6
Access mode:
Nr:
2168364154
unreviewed article
134

Author:
Title:
Badanie stosowane
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 5 (1969) , s. 5
Access mode:
Nr:
2168364156
unreviewed article
135

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania
Source:
Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Henryk Kunicki - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1969, s. 13-25 - Bibliogr.
Nr:
2168364846
chapter in book
136

Author:
Title:
Warunki rozwoju ekonomicznych badań stosowanych
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 17, nr 11 (1969) , s. 22-32
Nr:
2168285839
article
137

Author:
Józef Pietrusza
Title:
Zagadnienia efektywności nakładów na rozwój polskiego górnictwa naftowego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1968
Physical description:
299 k.: il.; 30 cm + Aneks: 60 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/207 (aneks)
Nr:
2168306145
doctoral dissertation
138

Title:
Ekonomika przemysłu
Source:
Przewodnik metodyczny dla studentów wyższych zawodowych studiów ekonomicznych na kierunku: ekonomika przemysłu : opracowanie zbiorowe / red. Władysław Holtzman - Poznań: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1968, s. 7-28
Nr:
2168283617
chapter in academic script
139

Author:
Title:
Węgiel i ropa naftowa jako baza surowcowa przemysłu chemicznego = Coal and Oil, the Basic Raw Materials for Chemical Industries
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 23, 9 (274) (1968) , s. 26-32
Nr:
2168286367
article
140

Title:
Ośrodki i kompleksy przemysłowe w planowaniu rozwoju gałęzi i regionów = Industrial Centres and Coplexes and Their Role in Planning of Branches and Regions
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1968) , s. 5-23. - Rez., summ.
Nr:
2168252706
article
141

Title:
Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1968
Physical description:
232 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/65
Nr:
2168305685
doctoral dissertation
142

Author:
Title:
Socjalistyczne przedsiębiorstwo przemysłowe
Source:
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968, s. 7-38 - Bibliogr.
Nr:
2168336047
chapter in academic script
See main document
143

Author:
Title:
Metody ustalania zapotrzebowania na środki produkcji przy procesach sprzężonych i substytucji surowców = Methoden der Bestimmung des Produktionsmittelbedarfs bei gekuppelten Prozessen und Rohstoffsubstitution = Methods for Estimating the Requirements in Production Means for Coupled Processes Allowing for Substitute Raw Materials
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 14 (394) (1967) , s. 469-473
Nr:
2168340493
unreviewed article
144

Author:
Title:
Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w programowaniu rozwoju gałęzi przemysłu = Research on the Demand for Production Means in Programming the Development of Industrial Branches
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 22, 8-9 (260-261) (1967) , s. 67-72
Nr:
2168286369
article
145

Author:
Title:
Kierunki postępu ekonomicznego w przemyśle = Trends in the Economic Progress in Industry
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1967) , s. 5-17. - Rez., summ.
Nr:
2168280563
article
146

Title:
Ekonomiczna efektywność koncentracji i specjalizacji produkcji budowlano-montażowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1967
Physical description:
332 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/53
Nr:
2168305505
doctoral dissertation
147

Author:
Title:
Programowanie produkcji przemysłowej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1966
Physical description:
165, [1] s.: il.; 18 cm
Series:
(Problemy Ekonomiki Przemysłu)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335683
book
148

Author:
Title:
Zagajenie obrad sekcji
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4, s. 143-144
Nr:
2168348308
varia
149

Author:
Title:
Rozwój i kierunki ekonmicznych studiów podyplomowych
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 14, nr 3 (1966) , s. 24-30
Nr:
2168285855
article
150

Author:
Title:
Podsumowanie dyskusji
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4, s. 193-194
Nr:
2168348310
varia
151

Author:
Title:
Zagadnienie rozwoju przemysłu w regionie krakowskim
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966) , s. 145-154
Nr:
2168258772
article
152

Author:
Józef Gajda , Tadeusz Eliasiewicz , Emil Luchter
Title:
Rozwój przemysłu regionu krakowskiego
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji. - styczeń-czerwiec 1965, s. 72. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168364620
varia
153

Title:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy
Edition:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1965
Physical description:
238 s.: il.; 29 cm
Series:
(Dwuletnie Zaoczne Studium Ekonomiczno-Spółdzielcze)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345568
154

Author:
Title:
Dorobek polskiej myśli ekonomicznej w dziedzinie teorii przedsiębiorstwa socjalistycznego = Contribution of Polish Economical Thought in the Spere of the Theory of a Socialist Enterprise
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1965) , s. 155-173
Access mode:
Nr:
2168346964
article
155

Author:
Józef Gajda , Tadeusz Eliasiewicz , Emil Luchter
Title:
Rozwój przemysłu w regionie krakowskim = Some Problems of Industry's Development
Source:
Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej / red. Jan Czarkowski - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1965, s. 401-445. - Rez., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 7)
Nr:
2168362836
chapter in monograph
156

Author:
Title:
Zmiany metod planowania w przemyśle = The Changes of Planning Methods in Industry
Source:
Problemy Ekonomiczne. - maj (1964) , s. 47-69. - Rez., summ.
Nr:
2168237170
article
157

Author:
Title:
Ostrożnie ze wskaźnikami i wzorami = The Careful Use of Indicators and Formulas
Source:
Problemy Ekonomiczne. - listopad (1964) , s. 87-89
Nr:
2168237180
article
158

Author:
Title:
Zagadnienia optymalnego programu przewozu rud żelaza
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1964) , s. 15-18
Nr:
2168286255
article
159

Author:
Title:
Planowe kierowanie gospodarką przedsiębiorstw przemysłowych = Planned Managing of Industrial Enterprises' Economy
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1964
Physical description:
162, [1] s.; 24 cm
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 6)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168335681
monograph
160

Author:
Title:
Zagadnienia planowania i bodźców rozwoju produkcji przedsiębiorstw przemysłowych
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8-9 (1964) , s. 351-356
Nr:
2168286257
article
161

Author:
Title:
Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy
Source:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963, s. 174-194
Nr:
2168336063
chapter in book
See main document
162

Author:
Title:
Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy
Source:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963, s. 29-49
Nr:
2168336059
chapter in book
See main document
163

Author:
Title:
Plan gospodarczy spółdzielni pracy
Source:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963, s. 50-74
Nr:
2168336061
chapter in book
See main document
164

Author:
Title:
Dwa warunki postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych = Two Conditions for Economic Progress in Industrial Enterprises
Source:
Problemy Ekonomiczne. - grudzień (1963) , s. 11-16. - Summ.
Nr:
2168237742
article
165

Title:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963
Physical description:
278 s.: il.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168335687
See related chapters
166

Author:
Title:
Planowanie ilości dziennej produkcji artykułów o krótkim okresie przydatności do użytku = Planning the Daily Volume of Output for Products with a Short Utilization Term
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1963) , s. 13-18
Nr:
2168337219
article
167

Author:
Julian Filipek , Józef Gajda
Title:
Działalność inwestycyjna spółdzielni pracy
Source:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963, s. 195-209
Nr:
2168336065
chapter in book
See main document
168

Author:
Title:
Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy
Source:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962, s. 165-185
Nr:
2168336057
chapter in book
See main document
169

Author:
Title:
Plan gospodarczy spółdzielni pracy
Source:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962, s. 45-68
Nr:
2168336055
chapter in book
See main document
170

Title:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962
Physical description:
269 s.: il.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168335685
See related chapters
171

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja instytutów i placówek naukowych krajów obozu socjalizmu zajmujących się zagadnieniami ekonomiki i organizacji produkcji i pracy, Warszawa, Polska, od 1962-07-09 do 1962-07-14
Title:
Podstawy planowania dziennej produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu piekarniczego = Основы планирования суточного производства в предприятиях хлебо-пекарной промышленности = Die Planungsgrundlagen der täglichen Produktion in den Bäckereiindustriebetrieben
Source:
Międzynarodowa konferencja instytutów i placówek naukowych krajów obozu socjalizmu zajmujących się zagadnieniami ekonomiki i organizacji produkcji i pracy, Warszawa 9-14 VII 1962 - Warszawa: Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, 1962, s. 1-13
Nr:
2168367396
chapter in conference materials
172

Author:
Title:
Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy
Source:
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962, s. 26-44
Nr:
2168336053
chapter in book
See main document
173

Author:
Title:
Uwagi o rozwoju nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych A.P
Source:
Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. - nr 12 (1961) , s. 40-44
Nr:
2168332913
article
174

Author:
Title:
Szkolenie kierowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania w Stanach Zjednoczonych = Training Enterprise Directors in the Field of Management in the United States
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 3 (1961) , s. 134-136
Nr:
2168337155
article
175

Author:
Józef Gajda , Jan Koperski
Title:
Zagadnienie struktury organizacyjnej zakładów w przedsiębiorstwach wielozakładowych = Problem of the Organization Structure of Plants in Multiplant Concerns
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 6 (1960) , s. 241-246
Nr:
2168337147
article
176

Author:
Józef Gajda , Jan Koperski
Title:
Podział robotników dla celów analizy wskaźników wydajności pracy i średnich płac w przedsiębiorstwie przemysłowym = Division of Working Hands with a View of Analysing Work Efficiency Indices and Average Wages in an Industrial Enterprise
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 10 (1959) , s. 457-461
Nr:
2168337143
article
177

Author:
Józef Gajda , Jan Koperski
Title:
O potrzebie bardziej szczegółowej klasyfikacji pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych = On the Necessity of a More Detailed Mental Workers Classification in Industrial Plants
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1959) , s. 538-541
Nr:
2168337145
article
178

Author:
Title:
O metodzie optymalnego podziału zadań produkcyjnych między przedsiębiorstwa = On the Optimum Division of Production Tasks among the Industries
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1959) , s. 296-299
Nr:
2168337139
article
179

Author:
Title:
Zeszyt dyrektora przedsiębiorstwa kapitalistycznego
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1, s. 29-30
Nr:
2168337137
varia
180

Author:
Title:
Planowe kierowanie gospodarką narodową a samodzielność przedsiębiorstw w przemyśle polskim
Publisher address:
Kraków: , 1959
Physical description:
308 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/8
Nr:
2168305175
doctoral dissertation
181

Author:
Title:
Nowa struktura organizacyjna przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej = The New Organization Structure in the German Democratic Republic
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1958) , s. 368-373 - Bibliogr.
Nr:
2168337135
article
182

Author:
Title:
Planowanie centralne a plan przedsiębiorstwa przemysłowego = Central Planning and the Plan of an Industrial Enterprise
Source:
Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 6(16) (1958) , s. 3-33. - Rez., summ.
Nr:
2168285433
article
183

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce socjalistycznej = The Industrial Enterprise in the Socialist Economy
Source:
Ekonomista. - nr 1 (1958) , s. 146-164. - Summ., rez.
Nr:
2168334535
article
184

Title:
Zagadnienia struktury organizacyjnej państwowego przemysłu spożywczego = Problems of the Structure of the Organization of the State Consumption Goods Industry
Source:
Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 5(15) (1958) , s. 3-43. - Rez., summ.
Nr:
2168285429
article
185

Author:
Title:
Francuskie Biuro Organizacji Pracy = The French "Bureau des Temps Elementaires"
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 2, s. 78-80
Nr:
2168337133
varia
186

Author:
Title:
O podręczniku ekonomiki socjalistycznego przedsiębiorstwa
Source:
Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 6 (1957) , s. 152-155
Nr:
2168285351
review
187

Author:
Title:
Nowa organizacja zarządzania przemysłem i budownictwem w Związku Radzieckim = The New Organization of Industrial and Building Administration in the Soviet Union
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 11 (1957) , s. 511-514
Nr:
2168337131
article
188

Author:
Title:
O zadaniach i warunkach działania rad robotniczych w przemyśle = On the Tasks of the Worker Councils in Industry and the Conditions of their Activity
Source:
Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 2 (1957) , s. 53-72. - Rez., summ.
Nr:
2168284799
article
189

Author:
Title:
Zmiany w organizacji zarządzania gospodarką Związku Radzieckiego
Source:
Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 7, s. 139-147
Nr:
2168285353
varia
190

Author:
Title:
Niektóre zagadnienia bilansu gospodarki narodowej
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1956) , s. 163-168
Nr:
2168334533
polemic
191

Author:
Title:
Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym
Publisher address:
Kraków: Dyrekcja Kursów Ekonomicznych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział, 1956
Physical description:
114 s.; 24 cm
Nr:
2168366488
monograph
192

Author:
Title:
Rozliczanie półfabrykatów przy wewnętrznym rozrachunku gospodarczym = Computation of Semi-finished Goods under the Internal Economic Accounting Scheme
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1955) , s. 38-39
Nr:
2168337123
article
193

Author:
Title:
O współpracy Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu z przemysłem rolno-spożywczym = On the Cooperation of IEOI with the Foodstuff Industry
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1955) , s. 560-562
Nr:
2168337127
article
194

Author:
Title:
Stopniowo rozszerzać zakres wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego = The Range of Internal Economic Accounting to Be Extended by Degrees
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 11 (1954) , s. 503-505
Nr:
2168337121
article
195

Author:
Title:
Z zagadnień wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przemyśle spożywczym = Some Problems of Internal Economic Clearing in the Food Industry
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 9, nr 11 (110) (1954) , s. 8-13
Nr:
2168337757
article
196

Author:
Title:
Planowanie wykonawcze i wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłu tłuszczowego = Executive Planning and Internal Economic Accounting in Fat Factory
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 12 (1953) , s. 534-540
Nr:
2168337113
article
197

Title:
Warunki organizacyjno-techniczne dla wprowadzenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłu tłuszczowego = Organization and Technical Conditions for the Introduction of the Economic Accounting in the Undertakings of Fat Industry
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 11 (1953) , s. 479-485
Nr:
2168336783
article
198

Author:
Title:
Generalna inwentaryzacja i wycena majątku trwałego = General Inventory and Valuation of Immovables
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 3, nr 7 (1952) , s. 310-313
Nr:
2168336779
article
199

Author:
Title:
Struktura uspołecznionych zakładów w Niemieckiej Republice Demokratycznej = Structure of the Nationalized Enterprises in the German Democratic Republic
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 2, nr 7 (1951) , s. 346-347
Nr:
2168336775
article
200

Author:
Title:
Obliczanie wartości globalnej produkcji
Source:
Ekonomista. - nr 4 (1950) , s. 163-177
Nr:
2168334523
article
201

Title:
Rachunek gospodarczy : statystyka
Publisher address:
Kraków: UJ, 1947
Physical description:
[2], 57 s.; 29 cm
Nr:
2168346294
book
1
Instytut Ekonomiki Przemysłu / Józef Gajda, Kazimierz GÓRKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 31-45. - ISBN 83-87239-38-0
2
Restrukturyzacja gospodarki a wzrost zatrudnienia = Reconstruction of the Economy and an Increase in Employment / Józef Gajda // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 491 (1997), s. 5-16. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Własność i przedsiębiorczość a rozwój wprowadzanej gospodarki rynkowej = Ownership and Entrepreneurship in View of Expansion of Market Economy Currently Introduced / Józef Gajda // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 472 (1997), s. 5-15. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Pomiar i ocena efektywności inwestycji przy inflacji = Calculation and Estimation of Effectiveness of Investments under Inflation / Józef Gajda // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 477 (1996), s. 33-43. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Funkcje społeczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej a prywatyzacja = Social Function of Enterprises in Market Economy and Privatisation / Józef Gajda // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / red. Ryszard BOROWIECKI . - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 177-183. - Summ. - ISBN 83-85719-09-1
6
Nowa rola mezoekonomii = The New Role of Mesoeconomy / Józef Gajda // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 438 (1994), s. 5-10. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej / Józef Gajda // W: Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Inf. Ekon., 1993. - S. 169-174
8
Restrukturyzacja przemysłu jako element polityki przemysłowej i ekologicznej / Józef Gajda // W: Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA. - (1993), s. 62-77
9
Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu / Józef Gajda // Gospodarka Narodowa. - nr 7 (43) (1993), s. 13-17. - ISSN 0867-0005
10
Elementy programowania rozwoju przemysłu : pomocnicze materiały dydaktyczne / Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 41 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
11
Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej / Józef GAJDA // Gospodarka Narodowa. - nr 2-3 (1992), s. 28-30. - ISSN 0867-0005
12
Project Efficiency and the Increase of Prices and the Discount Rate / Józef GAJDA // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 173-188. - Bibliogr.
13
Mikro- i makroekonomiczna efektywność rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego = Micro and Macroeconomic Efficiency of Development of an Industrial Enterprise / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 7 (498) (1991), s. 5-7. - ISSN 0860-6846
14
Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej = Adjustment of the Property Pattern to the Market Economy / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991), s. 23-39. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Wzrost cen i stopy dyskontowej a efektywność inwestycji = A Rise in Prices and Interest Rates and the Effectiveness of Investment / Józef GAJDA // Ekonomista. - nr 1 (1991), s. 71-83. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
16
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej / Józef GAJDA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 13-37. - Bibliogr.
17
Wzrost cen a reprodukcja majątku trwałego = Rise in Prices and the Reproduction of Fixed Assets / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991), s. 5-21. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich = Industry in Big Urban Agglomerations / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990), s. 5-20. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej / Józef GAJDA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 13-37. - Bibliogr.
20
Wzrost cen a wysokość amortyzacji / Józef GAJDA // Rachunkowość. - nr 7 (1990), s. 137-138. - ISSN 0481-5475
21
Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS "BUDOSTAL" w Krakowie) = Analysis of Impact of Building Export on Basic Economic Indices of Enterprise (on the example PBS "BUDOSTAL" in Krakow) / Jerzy Gajda, Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 249-262. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
22
Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej / Józef GAJDA // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 11-18
23
Wycena wartości przedsiębiorstwa a struktura jego bilansu / Józef GAJDA // Rachunkowość. - nr 9 (1990), s. 193-194. - ISSN 0481-5475
24
Gospodarka rynkowa a przekształcenia struktury własności = Market Economy and Transformations in Ownership Structure / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1990), s. 3-13. - ISSN 0079-578X
25
Wzrost wynagrodzeń a równowaga na rynku dóbr konsumpcyjnych = Increase of Pays and Balance of Market of Consumer Goods / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 35, 4-5 (514-515) (1989), s. 6-9. - ISSN 0017-2421
26
Inwestycje i przyrosty majątku trwałego przy rosnących cenach / Józef GAJDA // Inwestycje i Budownictwo. - nr 2 (1989), s. 6-11. - ISSN 0578-5871
27
Programy ochrony środowiska i problemy ich realizacji = Programmes of Environmental Protection and Problems of Their Implementation / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989), s. 21-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej = Entrepreneurship and Conditions of Its Development in the Socialist Economy / Józef GAJDA // Ekonomista. - nr 3-4 (1988), s. 541-556. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
29
The Polish Economic System in Reform / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988), s. 27-36. - ISSN 0208-7944
30
Aims of the Socialist Enterprise and the Principles of Its Activity Evaluation / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 75-94. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Zamówienia rządowe w gospodarce kapitalistycznej = Government Orders in Western Economics / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 7-14. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
32
Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej (referat na sekcji II Kongresu) = Business Initiative and Conditions of Its Stimulation in the Socialist Economy / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1988), s. 81-95. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
33
Gospodarka w obliczu zawężonej reprodukcji majątku trwałego = Economy in Face of Narrowed Reproduction of Fixed Assets / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 43, 6 (504) (1988), s. 21-23. - ISSN 0017-2421
34
Problemy przemian strukturalnych polskiego przemysłu / Józef GAJDA // W: Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1 / red. nauk. Edward ŁUKAWER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 69-97
35
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - 428, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 83-208-0589-9
36
Prognozowanie rozwoju przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 401-429. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
37
Warunki rozwoju przedsiębiorczości i ich kształtowanie / Józef GAJDA // Wektory Gospodarki. - nr 11 (1987), s. 16-18. - ISSN 0860-715X
38
Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 264-309. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
39
Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 81-97. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
40
Programowanie rozwoju branży przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 369-400. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
41
Rozmieszczenie przemysłu / Bronisław BYRSKI, Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 343-368. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
42
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 25-43. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
43
Cele i warunki przemian strukturalnych polskiego przemysłu = Aims and Conditions of Structural Changes in Polish Industry / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1986), s. 23-41. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
44
Dyskusja / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 306-307
45
Dyskusja / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 128-129
46
Efektywność przemysłu polskiego na tle gospodarki w latach 1983-1984 = Effectiveness of Polish Industry as Compared to Economy in 1983-1984 / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 41, 4-5 (480-481) (1986), s. 181-186. - ISSN 0017-2421
47
Dyskusja / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 215-217, 224-225
48
Reforma gospodarcza a ochrona środowiska / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 197-212
49
Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego a podstawy oceny jego działalności = Aims of Socialist Enterprise and Its Activity Estimation Basis / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986), s. 14-28. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
50
Obciążenie funduszu wynagrodzeń a koszty materiałowe i efektywność inwestycji = Relation of Payment Funds Bias, Material Costs and Investment Effectiveness / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986), s. 47-56. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
51
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków) / Ferdynand MICHOŃ, Andrzej Całus, Józef Kaleta, Longin Leśniewski, Józef GAJDA, Stanisław WACŁAWOWICZ, Edmund Szubert, Lucyna Wojtasiewicz, Stanisława SURDYKOWSKA, Mieczysław MIKULSKI, Jerzy MIKOŁOWSKI POMORSKI, Bolesław Liwowski, Józef Lepiech, Jerzy ALTKORN, Henryk Gawron, Stanisław Styś, Armand Kasprowicz, Roman DOMASZEWICZ ; oprac. Irena PIETRZYK, Czesław BYWALEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 90-104
52
Obniżka kosztów materiałowych a efektywność inwestycji / Józef GAJDA // Inwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1985), s. 10-13. - ISSN 0578-5871
53
O kierunkach modyfikacji rachunku efektywności inwestycji / Józef GAJDA // Inwestycje i Budownictwo. - nr 10 (1985), s. 27. - ISSN 0578-5871
54
Ustalanie zapotrzebowania na części zamienne = Determination of Requirements for Spare Parts / Józef GAJDA // Gospodarka Materiałowa. - R. 36, nr 5(789) (1984), s. 77-79. - ISSN 0017-2405
55
Warunki kształtowania funduszów wynagrodzeń przedsiębiorstw : modele obliczeń = Conditions of Shaping Enterprise Rewards Funds : Models of Calculations / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984), s. 47-60. - ISSN 0079-578X
56
Reforma gospodarcza a ochrona środowiska / Józef GAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[64]-19[82]
57
Przemysł a ochrona środowiska i zagospodarowanie zabytkowego Krakowa = Industry Vs Protection of Environment and Krakow's Old City / Kazimierz GÓRKA, Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983), s. 173-189. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
58
Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym : na przykładzie przemysłu nawozów azotowych / Wacław WAJDA ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1983. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 8-9 (403-404) (1983), s. 16-20. - ISSN 0013-3043
60
Planning of Long-term Developmnet of Manufacturing Indutries in Iraq Till the Year 2000 / Tahir Fadhil Hasson ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1983. - 286 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Przemysł krakowski oraz konieczne i pożądane kierunki jego przemian = Kraków's Industry and the Necessary and Desirable Lines of Its Transformation / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983), s. 127-146. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
62
Struktura kosztów i wysokość zysku a podatki przedsiębiorstwa / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 12-24. - ISSN 0079-578X
63
Wadliwe obliczenia i niewłaściwy wniosek / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 175-176. - ISSN 0079-578X
64
Prognozowanie rozwoju przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 325-350. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
65
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 15-30. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
66
Przyrost produkcji i substytucja czynników a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa = The Growth of Production, Factors Substitution and Economic Results of the Enterprise / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 8-9 (391-392) (1982), s. 1-4. - ISSN 0013-3043
67
Rozmieszczenie przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 250-269. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
68
Programowanie rozwoju branży przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 296-324. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
69
Specialization and Integration of Industry in a Region / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 51-78. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
70
Drugie oko systemu / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 29 (1982), s. 8. - ISSN 0137-7299
71
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 349, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 83-208-0190-7
72
Niektóre sporne rozwiązania reformy gospodarczej = Some Controversial Solutions of Economic Reform / Józej GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982), s. 67-79. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
73
Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 93-107. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
74
O związkach między nakładami inwestycyjnymi i kosztami bieżącymi w rachunku efektywności / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1981), s. 51-56. - ISSN 0079-578X
75
Przyczynek do problematyki przywództwa politycznego = Contribution to Problems of Political Leadership / Józef GAJDA // Studia Nauk Politycznych. - nr 3(51) (1981), s. 125-144. - Rez., summ. - ISSN 0511-1765
76
Samorząd poza przedsiębiorstwem? / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 49 (1980), s. 9. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1980/numer49/imagepages/image9.htm. - ISSN 0137-7299
77
Przesłanki oceny systemu ekonomiczno-finansowego organizacji przemysłowych = Premises of the Evaluation of Economic and Financial System of Industrial Enterprises / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1980), s. 33-41. - ISSN 0079-578X
78
Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978 = The Ways of Poland's Industrialization in the 1918-1978 60 Years' Period / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 122 (1980), s. 43-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Wydajność pracy a płace i efektywność produkcji = Labour Productivity, Salaries and Efficiency / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 35, 9 (415) (1980), s. 429-435. - ISSN 0017-2421
80
Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978 = Poland's Industralization in the Years 1918-1978 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1979), s. 55-66. - ISSN 0079-578X
81
Regionalna specjalizacja i integracja przemysłu = Regional Industrial Specialization and Integration / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 34, 12 (406) (1979), s. 654-661. - ISSN 0017-2421
82
System ekonomiczno-finansowy kombinatu hutniczego i warunki jego skutecznego działania (na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie) / Stanisław Suchoński ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1979. - 495 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 13-32. - Bibliogr.
84
Założenia rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracji miejskiej / Józef GAJDA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 9-18
85
Przesłanki rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracjach miejskich = The Necessary Conditions for the Development and for Structural Changes in Industry in Urban Agglomerations / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 104 (1978), s. 5-16. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
86
Rozmieszczenie przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 255-282. - Bibliogr.
87
Przedmiot badań ekonomiki i programowania rozwoju przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 9-32. - Bibliogr.
88
Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 311-344. - Bibliogr.
89
Wzrost produkcji przemysłowej i przemiany jej struktury w aglomeracji miejskiej a nakłady inwestycyjne / Józef GAJDA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 63-88
90
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr.
91
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 378 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
92
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej / Bronisław BYRSKI, Józef GAJDA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 127-134
93
Ekonomiczno-organizacyjne warunki wzmożenia ochrony środowiska w przemyśle = Economic and Organizational Conditions to Intensify the Environmental Protection in Industry / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (66) (1978), s. 9-10. - Rez., eng.
94
Prognozowanie rozwoju przemysłu / Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 345-378. - Bibliogr.
95
Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych / Stanisław CHOMĄTOWSKI ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1977. - 239 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 9 k
96
Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy = Special Funds of Wages and the Increase of Work Output / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977), s. 39-51. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
97
Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich = Problems of Shaping the Sectoral and Spatial Industrial Structure in Urban Agglomerations / Józef GAJDA, Bogusław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // Gospodarka Planowa. - R. 32, 11 (381) (1977), s. 559-565. - ISSN 0017-2421
98
Wybór bazy surowcowej w programowaniu rozwoju branży przemysłowej = The Choice of the Raw Material Basis in the Development of an Industrial Branch / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 76 (1976), s. 5-39. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
99
Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy / Józef GAJDA // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 53-70. - Bibliogr.
100
Kształtowanie funduszu płac a opłata wzrostu wydajności pracy : (artykuł dyskusyjny) / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 27, nr 11 (323) (1976), s. 9-13. - ISSN 0013-3043
101
Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych = Problems of Shaping Territorial Industrial Complexes / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 30, 5 (351) (1975), s. 281-285. - ISSN 0017-2421
102
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 113-136. - Summ., rez.
103
Zagadnienia podziału dyspozycyjnego funduszu płac / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 6 (306) (1975), s. 243-246. - ISSN 0013-3043
104
Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / Józef Boroń, Jan Bursche, Seweryn Chajtman, Józef GAJDA, Mieczysław Gula, Grzegorz Halak, Teobald Olejnik, Władysław Sroczyński, Władysław Stolarek, Stanisław Sudoł, Janusz Tymanowski, Stanisław Wóycicki, Zygmunt Zbichorski. - Wyd. 2 przerobione i uzupeł. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1974. - 596 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. pryzy rozdz.
105
Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne przemysłu Republiki Federalnej Niemiec = Development Trends and Structural Changes in the German Federal Republic / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 29, 8 (342) (1974), s. 553-563. - ISSN 0017-2421
106
Badania naukowe z ekonomiki i organizacji przemysłu i budownictwa w ośrodku krakowskim = The Scientific Study of the Organization and Industrial Economics and Housing in Cracow Region / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 3 (1974), s. 111-126. - ISSN 0079-578X
107
Przemysł w mieście nauki i kultury = Industry in a Centre of Learning and Culture = Промышленность в городе науки и культуры / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // W: Kraków 2000. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974. - (Cracoviana. Seria 3, Kraków 2000). - S. 136-164. - Summ., rez.
108
Ustalanie cen gazu ziemnego / Marianna KSIĘŻYK ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1974. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu = Forecating the Development of Industries / Józef GAJDA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA. - Warszawa: Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw, 1974. - 101 s. ; 29 cm. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - (Prace Instytutu Planowania ; 34)
110
Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego / Józef GAJDA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 76 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
111
Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych = Development of Industry in the system of Social and Economic Forecasting / Józef GAJDA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973), s. 47-86. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
112
Proporcje rozwoju przemysłu Polski do 2000 roku : (próba ujęcia) / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 28, 1 (323) (1973), s. 6-14. - ISSN 0017-2421
113
Uprzemysłowienie Polski Ludowej w 25-leciu i jego perspektywy = Industrialization and its Perspectives in the Twenty-Five Years of People's Poland / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 17-41. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
114
O metodach prognozowania przestrzennych struktur przemysłowych : uwagi na marginesie opracowania B. Gruchmana z zespołem / Józef GAJDA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 70 (1972), s. 181-187. - Tytuł numeru: Metodyka prognozowania przestrzennego zagospodarowania kraju. - ISSN 0079-3493
115
Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych = Industrial Development in a System of Social and Economic Prognoses / Józef GAJDA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
116
Ekonomiczne aspekty optymalizacji procesów produkcji amoniaku = Economical Problems of the Optimation of Ammonia Production / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 43 (1972), s. 5-38. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
117
Budowa i zastosowanie bilansu przepływów międzyproduktowych przy procesach sprzężonych = Structure and Application of the Balance of the Interproduce Flows in the Interconnected Processes / Józef GAJDA, Henryk BULARA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 43 (1972), s. 39-52. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
118
Rozwój Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = The Development of the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland / Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 149-158. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
119
System mieszany / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 11 (1972), s. 9. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1972/numer11/imagepages/image9.htm. - ISSN 0137-7299
120
Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w przemyśle / Jan Mrozek ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1972. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu : (materiały do ekonomiki przemysłu) / Józef GAJDA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - 177 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
122
Z obrad Krajowego Zjazdu Ekonomistów 7-8 stycznia 1971 w Warszawie / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1971), s. 91-99. - ISSN 0079-578X
123
Kierunki i ekonomiczna efektywność wykorzystania gazu ziemnego jako surowca przemysłu chemicznego / Kazimierz Stanisław GÓRKA ; . - Kraków : , 1971. - 339 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Józef GAJDA. - Bibliogr.
124
Ekonomiści o gospodarce / Józef GAJDA ; rozm. Anna Kuszko // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1971), s. 1, 10. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1971/numer10/imagepages/image1.htm
125
Ekonomiczne studia podyplomowe / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 19 (1970), s. 5. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer19/imagepages/image5.htm
126
Rola i zadania ekonomistów w realizacji polityki intensywnego rozwoju gospodarki (Tezy referatu do dyskusji - sekcja VI) / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 39 (1970), s. 5-7. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer39/imagepages/image5.htm
127
Problemy intensywnego rozwoju gospodarki a zadania ekonomistów = Problems of Intensive Development of Economy and the Economists' Tasks / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1970), s. 3-20. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
128
Modele matematyczne w prognozach zapotrzebowania na środki produkcji = Mathematical Models in Forecasting the Demand of the Means of Production / Józef GAJDA, Jan Mrozek // Gospodarka Planowa. - R. 25, 1 (290) (1970), s. 10-18. - ISSN 0017-2421
129
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania / Józef GAJDA // W: Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / red. nauk. Henryk Kunicki. - Wyd. 1, seria 2. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970. - S. 13-25. - Bibliogr.
130
Metoda badania i określania optymalnej wielkości i rozmieszczenia zakładów produkcyjnych w przemyśle wapiennym / Zdzisław Pawlik ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1970-1972. - 248 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
131
Rozwój i rozmieszczenie przemysłu cegielnianego w świetle perspektywicznych potrzeb gospodarczych województwa katowickiego / Tadeusz Zieliński ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1969. - 401 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
132
Programowanie produkcji przemysłowej / Józef GAJDA. - Wyd. 2. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. - 166, [2] s. : il. ; 18 cm. - Bibliogr. - (Problemy Ekonomiki Przemysłu)
133
Zadania ekonomistów po V Zjeździe PZPR / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 2 (1969), s. 5-6. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1969/numer02/imagepages/image5.htm
134
Badanie stosowane / Józef GAJDA // Życie Gospodarcze. - nr 5 (1969), s. 5. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1969/numer05/imagepages/image5.htm
135
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania / Józef GAJDA // W: Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / red. nauk. Henryk Kunicki. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1969. - S. 13-25. - Bibliogr.
136
Warunki rozwoju ekonomicznych badań stosowanych / Józef GAJDA // Życie Szkoły Wyższej. - R. 17, nr 11 (1969), s. 22-32. - ISSN 0591-2377
137
Zagadnienia efektywności nakładów na rozwój polskiego górnictwa naftowego / Józef Pietrusza ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1968. - 299 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 60 k. - Bibliogr.
138
Ekonomika przemysłu / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // W: Przewodnik metodyczny dla studentów wyższych zawodowych studiów ekonomicznych na kierunku: ekonomika przemysłu : opracowanie zbiorowe / [red. Władysław Holtzman]. - Poznań: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1968. - S. 7-28
139
Węgiel i ropa naftowa jako baza surowcowa przemysłu chemicznego = Coal and Oil, the Basic Raw Materials for Chemical Industries / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 23, 9 (274) (1968), s. 26-32. - ISSN 0017-2421
140
Ośrodki i kompleksy przemysłowe w planowaniu rozwoju gałęzi i regionów = Industrial Centres and Coplexes and Their Role in Planning of Branches and Regions / Józef GAJDA, Kazimierz GÓRKA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1968), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
141
Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym / Bronisław Byrski ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1968. - 232 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
142
Socjalistyczne przedsiębiorstwo przemysłowe / Józef GAJDA // W: Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - S. 7-38. - Bibliogr.
143
Metody ustalania zapotrzebowania na środki produkcji przy procesach sprzężonych i substytucji surowców = Methoden der Bestimmung des Produktionsmittelbedarfs bei gekuppelten Prozessen und Rohstoffsubstitution = Methods for Estimating the Requirements in Production Means for Coupled Processes Allowing for Substitute Raw Materials / Józef GAJDA // Gospodarka Materiałowa. - nr 14 (394) (1967), s. 469-473. - ISSN 0017-2405
144
Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w programowaniu rozwoju gałęzi przemysłu = Research on the Demand for Production Means in Programming the Development of Industrial Branches / Józef GAJDA // Gospodarka Planowa. - R. 22, 8-9 (260-261) (1967), s. 67-72. - ISSN 0017-2421
145
Kierunki postępu ekonomicznego w przemyśle = Trends in the Economic Progress in Industry / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1967), s. 5-17. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
146
Ekonomiczna efektywność koncentracji i specjalizacji produkcji budowlano-montażowej / Aleksander Mysiński ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1967. - 332 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
147
Programowanie produkcji przemysłowej / Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1966. - 165, [1] s. : il. ; 18 cm. - Bibliogr. - (Problemy Ekonomiki Przemysłu)
148
Zagajenie obrad sekcji / Józef GAJDA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966), s. 143-144. - ISSN 0071-674X
149
Rozwój i kierunki ekonmicznych studiów podyplomowych / Józef GAJDA // Życie Szkoły Wyższej. - R. 14, nr 3 (1966), s. 24-30. - ISSN 0591-2377
150
Podsumowanie dyskusji / Józef GAJDA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966), s. 193-194. - ISSN 0071-674X
151
Zagadnienie rozwoju przemysłu w regionie krakowskim / Józef GAJDA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966), s. 145-154. - ISSN 0071-674X
152
Rozwój przemysłu regionu krakowskiego / J. GAJDA, T. Eliasiewicz, E. LUCHTER // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - styczeń-czerwiec 1965 (1966), s. 72. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0867-1699
153
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef GAJDA. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1965. - 238 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr. - (Dwuletnie Zaoczne Studium Ekonomiczno-Spółdzielcze)
154
Dorobek polskiej myśli ekonomicznej w dziedzinie teorii przedsiębiorstwa socjalistycznego = Contribution of Polish Economical Thought in the Spere of the Theory of a Socialist Enterprise / Józef GAJDA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1965), s. 155-173. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18266/1/010%20J%c3%93ZEF%20GAJDA.pdf. - ISSN 0035-9629
155
Rozwój przemysłu w regionie krakowskim = Some Problems of Industry's Development / Józef GAJDA, Tadeusz Eliasiewicz, Emil LUCHTER // W: Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej / red. Jan Czarkowski. - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1965. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 7). - S. 401-445. - Rez., summ. - Bibliogr.
156
Zmiany metod planowania w przemyśle = The Changes of Planning Methods in Industry / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - maj (1964), s. 47-69. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
157
Ostrożnie ze wskaźnikami i wzorami = The Careful Use of Indicators and Formulas / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - listopad (1964), s. 87-89. - ISSN 0079-578X
158
Zagadnienia optymalnego programu przewozu rud żelaza / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1964), s. 15-18. - ISSN 0013-3043
159
Planowe kierowanie gospodarką przedsiębiorstw przemysłowych = Planned Managing of Industrial Enterprises' Economy / Józef GAJDA. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1964. - 162, [1] s. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 6)
160
Zagadnienia planowania i bodźców rozwoju produkcji przedsiębiorstw przemysłowych / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8-9 (1964), s. 351-356. - ISSN 0013-3043
161
Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy / Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - S. 174-194
162
Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy / Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - S. 29-49
163
Plan gospodarczy spółdzielni pracy / Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - S. 50-74
164
Dwa warunki postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych = Two Conditions for Economic Progress in Industrial Enterprises / Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - grudzień (1963), s. 11-16. - Summ. - ISSN 0079-578X
165
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - 278 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
166
Planowanie ilości dziennej produkcji artykułów o krótkim okresie przydatności do użytku = Planning the Daily Volume of Output for Products with a Short Utilization Term / Józef GAJDA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1963), s. 13-18. - ISSN 0013-3043
167
Działalność inwestycyjna spółdzielni pracy / Julian Filipek, Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1963. - S. 195-209
168
Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy / Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - S. 165-185
169
Plan gospodarczy spółdzielni pracy / Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - S. 45-68
170
Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - 269 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
171
Podstawy planowania dziennej produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu piekarniczego = Основы планирования суточного производства в предприятиях хлебо-пекарной промышленности = Die Planungsgrundlagen der täglichen Produktion in den Bäckereiindustriebetrieben / Józef Gajda // W: Międzynarodowa konferencja instytutów i placówek naukowych krajów obozu socjalizmu zajmujących się zagadnieniami ekonomiki i organizacji produkcji i pracy, Warszawa 9-14 VII 1962. - Warszawa: Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, 1962. - S. 1-13
172
Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy / Józef Gajda // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy / red. Józef Gajda. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - S. 26-44
173
Uwagi o rozwoju nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych A.P / Józef Gajda // Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. - nr 12 (1961), s. 40-44
174
Szkolenie kierowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania w Stanach Zjednoczonych = Training Enterprise Directors in the Field of Management in the United States / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 3 (1961), s. 134-136. - ISSN 0013-3043
175
Zagadnienie struktury organizacyjnej zakładów w przedsiębiorstwach wielozakładowych = Problem of the Organization Structure of Plants in Multiplant Concerns / Józef Gajda, Jan Koperski // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 6 (1960), s. 241-246. - ISSN 0013-3043
176
Podział robotników dla celów analizy wskaźników wydajności pracy i średnich płac w przedsiębiorstwie przemysłowym = Division of Working Hands with a View of Analysing Work Efficiency Indices and Average Wages in an Industrial Enterprise / Józef Gajda, Jan Koperski // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 10 (1959), s. 457-461. - ISSN 0013-3043
177
O potrzebie bardziej szczegółowej klasyfikacji pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych = On the Necessity of a More Detailed Mental Workers Classification in Industrial Plants / Józef Gajda, Jan Koperski // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1959), s. 538-541. - ISSN 0013-3043
178
O metodzie optymalnego podziału zadań produkcyjnych między przedsiębiorstwa = On the Optimum Division of Production Tasks among the Industries / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1959), s. 296-299. - ISSN 0013-3043
179
Zeszyt dyrektora przedsiębiorstwa kapitalistycznego / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1959), s. 29-30. - ISSN 0013-3043
180
Planowe kierowanie gospodarką narodową a samodzielność przedsiębiorstw w przemyśle polskim / Józef Gajda ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1959. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
181
Nowa struktura organizacyjna przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej = The New Organization Structure in the German Democratic Republic / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1958), s. 368-373. - Bibliogr. - ISSN 0013-3043
182
Planowanie centralne a plan przedsiębiorstwa przemysłowego = Central Planning and the Plan of an Industrial Enterprise / Józef Gajda // Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 6(16) (1958), s. 3-33. - Rez., summ.
183
Przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce socjalistycznej = The Industrial Enterprise in the Socialist Economy / Józef Gajda // Ekonomista. - nr 1 (1958), s. 146-164. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
184
Zagadnienia struktury organizacyjnej państwowego przemysłu spożywczego = Problems of the Structure of the Organization of the State Consumption Goods Industry / Józef Gajda, Tadeusz Kłapkowski // Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 5(15) (1958), s. 3-43. - Rez., summ.
185
Francuskie Biuro Organizacji Pracy = The French "Bureau des Temps Elementaires" / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 2 (1958), s. 78-80. - ISSN 0013-3043
186
O podręczniku ekonomiki socjalistycznego przedsiębiorstwa / Józef Gajda // Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 6 (1957), s. 152-155
187
Nowa organizacja zarządzania przemysłem i budownictwem w Związku Radzieckim = The New Organization of Industrial and Building Administration in the Soviet Union / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 11 (1957), s. 511-514. - ISSN 0013-3043
188
O zadaniach i warunkach działania rad robotniczych w przemyśle = On the Tasks of the Worker Councils in Industry and the Conditions of their Activity / Józef Gajda // Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 2 (1957), s. 53-72. - Rez., summ.
189
Zmiany w organizacji zarządzania gospodarką Związku Radzieckiego / Józef Gajda // Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 7 (1957), s. 139-147
190
Niektóre zagadnienia bilansu gospodarki narodowej / Józef Gajda // Ekonomista. - nr 6 (1956), s. 163-168. - ISSN 0013-3205
191
Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym / Józef Gajda. - Kraków : Dyrekcja Kursów Ekonomicznych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział, 1956. - 114 s. ; 24 cm
192
Rozliczanie półfabrykatów przy wewnętrznym rozrachunku gospodarczym = Computation of Semi-finished Goods under the Internal Economic Accounting Scheme / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 1 (1955), s. 38-39. - ISSN 0013-3043
193
O współpracy Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu z przemysłem rolno-spożywczym = On the Cooperation of IEOI with the Foodstuff Industry / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1955), s. 560-562. - ISSN 0013-3043
194
Stopniowo rozszerzać zakres wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego = The Range of Internal Economic Accounting to Be Extended by Degrees / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 11 (1954), s. 503-505. - ISSN 0013-3043
195
Z zagadnień wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przemyśle spożywczym = Some Problems of Internal Economic Clearing in the Food Industry / Józef Gajda // Gospodarka Planowa. - R. 9, nr 11 (110) (1954), s. 8-13. - ISSN 0017-2421
196
Planowanie wykonawcze i wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłu tłuszczowego = Executive Planning and Internal Economic Accounting in Fat Factory / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 12 (1953), s. 534-540. - ISSN 0013-3043
197
Warunki organizacyjno-techniczne dla wprowadzenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłu tłuszczowego = Organization and Technical Conditions for the Introduction of the Economic Accounting in the Undertakings of Fat Industry / Józef Gajda, Krzysztof Studnicki // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 11 (1953), s. 479-485. - ISSN 0013-3043
198
Generalna inwentaryzacja i wycena majątku trwałego = General Inventory and Valuation of Immovables / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 3, nr 7 (1952), s. 310-313. - ISSN 0013-3043
199
Struktura uspołecznionych zakładów w Niemieckiej Republice Demokratycznej = Structure of the Nationalized Enterprises in the German Democratic Republic / Józef Gajda // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 2, nr 7 (1951), s. 346-347. - ISSN 0013-3043
200
Obliczanie wartości globalnej produkcji / Józef Gajda // Ekonomista. - nr 4 (1950), s. 163-177. - ISSN 0013-3205
201
Rachunek gospodarczy : statystyka / Tadeusz KŁAPKOWSKI, Józef Gajda. - Kraków : UJ, 1947. - [2], 57 s. ; 29 cm
1
Gajda J., Górka K., (1997), Instytut Ekonomiki Przemysłu. [W:] MAŁECKI (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 31-45.
2
Gajda J., (1997), Restrukturyzacja gospodarki a wzrost zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 491, s. 5-16.
3
Gajda J., (1997), Własność i przedsiębiorczość a rozwój wprowadzanej gospodarki rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 472, s. 5-15.
4
Gajda J., (1996), Pomiar i ocena efektywności inwestycji przy inflacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 477, s. 33-43.
5
Gajda J., (1994), Funkcje społeczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej a prywatyzacja. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 177-183.
6
Gajda J., (1994), Nowa rola mezoekonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 438, s. 5-10.
7
Gajda J., (1993), Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej. [W:] Wawak T. (red.), Własność prywatna, Kraków : Wydaw. Inf. Ekon., s. 169-174.
8
Gajda J., (1993), Restrukturyzacja przemysłu jako element polityki przemysłowej i ekologicznej. [W:] Kazimierz GÓRKA (kierownik tematu), Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego, s. 62-77.
9
Gajda J., (1993), Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu, "Gospodarka Narodowa", nr 7 (43), s. 13-17.
10
Gajda J., (1992), Elementy programowania rozwoju przemysłu: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 s.
11
Gajda J., (1992), Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej, "Gospodarka Narodowa", nr 2-3, s. 28-30.
12
Gajda J., (1991), Project Efficiency and the Increase of Prices and the Discount Rate. [W:] GÓRKA K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 173-188.
13
Gajda J., (1991), Mikro- i makroekonomiczna efektywność rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 42, nr 7 (498), s. 5-7.
14
Gajda J., (1991), Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 371, s. 23-39.
15
Gajda J., (1991), Wzrost cen i stopy dyskontowej a efektywność inwestycji, "Ekonomista", nr 1, s. 71-83.
16
Gajda J., (1991), Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-37.
17
Gajda J., (1991), Wzrost cen a reprodukcja majątku trwałego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 5-21.
18
Gajda J., (1990), Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 5-20.
19
Gajda J., (1990), Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-37.
20
Gajda J., (1990), Wzrost cen a wysokość amortyzacji, "Rachunkowość", nr 7, s. 137-138.
21
Gajda J., Prusek A., (1990), Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS "BUDOSTAL" w Krakowie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 249-262.
22
Gajda J., (1990), Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 11-18.
23
Gajda J., (1990), Wycena wartości przedsiębiorstwa a struktura jego bilansu, "Rachunkowość", nr 9, s. 193-194.
24
Gajda J., (1990), Gospodarka rynkowa a przekształcenia struktury własności, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 3-13.
25
Gajda J., (1989), Wzrost wynagrodzeń a równowaga na rynku dóbr konsumpcyjnych, "Gospodarka Planowa", R. 35, 4-5 (514-515), s. 6-9.
26
Gajda J., (1989), Inwestycje i przyrosty majątku trwałego przy rosnących cenach, "Inwestycje i Budownictwo", nr 2, s. 6-11.
27
Gajda J., (1989), Programy ochrony środowiska i problemy ich realizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 21-36.
28
Gajda J., (1988), Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej, "Ekonomista", nr 3-4, s. 541-556.
29
Gajda J., (1988), The Polish Economic System in Reform, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 27-36.
30
Gajda J., (1988), Aims of the Socialist Enterprise and the Principles of Its Activity Evaluation, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 75-94.
31
Gajda J., (1988), Zamówienia rządowe w gospodarce kapitalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 7-14.
32
Gajda J., (1988), Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej (referat na sekcji II Kongresu), "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 81-95.
33
Gajda J., (1988), Gospodarka w obliczu zawężonej reprodukcji majątku trwałego, "Gospodarka Planowa", R. 43, 6 (504), s. 21-23.
34
Gajda J., (1988), Problemy przemian strukturalnych polskiego przemysłu. [W:] ŁUKAWER E. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-97.
35
Gajda J. (red.), (1987), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Wyd. 2 zm. i uzup.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 428, [1] s.
36
Gajda J., (1987), Prognozowanie rozwoju przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 401-429.
37
Gajda J., (1987), Warunki rozwoju przedsiębiorczości i ich kształtowanie, "Wektory Gospodarki", nr 11, s. 16-18.
38
Gajda J., Byrski B., (1987), Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 264-309.
39
Gajda J., (1987), Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 81-97.
40
Gajda J., (1987), Programowanie rozwoju branży przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 369-400.
41
Byrski B., Gajda J., (1987), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 343-368.
42
Gajda J., (1987), Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 25-43.
43
Gajda J., (1986), Cele i warunki przemian strukturalnych polskiego przemysłu, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 23-41.
44
Gajda J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 306-307.
45
Gajda J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 128-129.
46
Gajda J., (1986), Efektywność przemysłu polskiego na tle gospodarki w latach 1983-1984, "Gospodarka Planowa", R. 41, 4-5 (480-481), s. 181-186.
47
Gajda J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 215-217, 224-225.
48
Gajda J., (1986), Reforma gospodarcza a ochrona środowiska. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 197-212.
49
Gajda J., (1986), Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego a podstawy oceny jego działalności, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 14-28.
50
Gajda J., (1986), Obciążenie funduszu wynagrodzeń a koszty materiałowe i efektywność inwestycji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 47-56.
51
Michoń F., Całus A., Kaleta J., Leśniewski L., Gajda J., Wacławowicz S., Szubert E., Wojtasiewicz L., Surdykowska S., Mikulski M., Mikułowski Pomorski J., Liwowski B., Lepiech J., Altkorn J., Gawron H., Styś S., Kasprowicz A., Domaszewicz R., (1985), Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 90-104.
52
Gajda J., (1985), Obniżka kosztów materiałowych a efektywność inwestycji, "Inwestycje i Budownictwo", nr 6, s. 10-13.
53
Gajda J., (1985), O kierunkach modyfikacji rachunku efektywności inwestycji, "Inwestycje i Budownictwo", nr 10, s. 27.
54
Gajda J., (1984), Ustalanie zapotrzebowania na części zamienne, "Gospodarka Materiałowa", R. 36, nr 5(789), s. 77-79.
55
Gajda J., (1984), Warunki kształtowania funduszów wynagrodzeń przedsiębiorstw : modele obliczeń, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 47-60.
56
Gajda J., (1984), Reforma gospodarcza a ochrona środowiska. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[64]-19[82].
57
Górka K., Gajda J., (1983), Przemysł a ochrona środowiska i zagospodarowanie zabytkowego Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 173-189.
58
Wajda W., (1983), Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym: na przykładzie przemysłu nawozów azotowych, Prom. Gajda J., Kraków : , 311 k.
59
Gajda J., (1983), Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 8-9 (403-404), s. 16-20.
60
Hasson T., (1983), Planning of Long-term Developmnet of Manufacturing Indutries in Iraq Till the Year 2000, Prom. Gajda J., Kraków : , 286 k.
61
Gajda J., (1983), Przemysł krakowski oraz konieczne i pożądane kierunki jego przemian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 127-146.
62
Gajda J., (1983), Struktura kosztów i wysokość zysku a podatki przedsiębiorstwa, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 12-24.
63
Gajda J., (1983), Wadliwe obliczenia i niewłaściwy wniosek, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 175-176.
64
Gajda J., (1982), Prognozowanie rozwoju przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 325-350.
65
Gajda J., (1982), Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 15-30.
66
Gajda J., (1982), Przyrost produkcji i substytucja czynników a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 33, nr 8-9 (391-392), s. 1-4.
67
Gajda J., Byrski B., (1982), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 250-269.
68
Gajda J., (1982), Programowanie rozwoju branży przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 296-324.
69
Gajda J., (1982), Specialization and Integration of Industry in a Region, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 51-78.
70
Gajda J., (1982), Drugie oko systemu, "Życie Gospodarcze", nr 29, s. 8.
71
Gajda J. (red.), (1982), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 349, [1] s.
72
Gajda J., (1982), Niektóre sporne rozwiązania reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 67-79.
73
Gajda J., (1982), Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 93-107.
74
Gajda J., (1981), O związkach między nakładami inwestycyjnymi i kosztami bieżącymi w rachunku efektywności, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 51-56.
75
Gajda J., (1981), Przyczynek do problematyki przywództwa politycznego, "Studia Nauk Politycznych", nr 3(51), s. 125-144.
76
Gajda J., (1980), Samorząd poza przedsiębiorstwem?, "Życie Gospodarcze", nr 49, s. 9; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1980/numer49/imagepages/image9.htm
77
Gajda J., (1980), Przesłanki oceny systemu ekonomiczno-finansowego organizacji przemysłowych, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 33-41.
78
Chomątowski S., Gajda J., (1980), Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 122, s. 43-87.
79
Gajda J., (1980), Wydajność pracy a płace i efektywność produkcji, "Gospodarka Planowa", R. 35, 9 (415), s. 429-435.
80
Chomątowski S., Gajda J., (1979), Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 55-66.
81
Gajda J., (1979), Regionalna specjalizacja i integracja przemysłu, "Gospodarka Planowa", R. 34, 12 (406), s. 654-661.
82
Suchoński S., (1979), System ekonomiczno-finansowy kombinatu hutniczego i warunki jego skutecznego działania (na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie), Prom. Gajda J., Kraków : , 495 k.
83
Gajda J., (1978), Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-32.
84
Gajda J., (1978), Założenia rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-18.
85
Gajda J., (1978), Przesłanki rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracjach miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 104, s. 5-16.
86
Gajda J., Byrski B., (1978), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 255-282.
87
Gajda J., (1978), Przedmiot badań ekonomiki i programowania rozwoju przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-32.
88
Gajda J., (1978), Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 311-344.
89
Gajda J., (1978), Wzrost produkcji przemysłowej i przemiany jej struktury w aglomeracji miejskiej a nakłady inwestycyjne. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-88.
90
Gajda J. (red.), (1978), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich: (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s.
91
Gajda J. (red.), (1978), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 378 s.
92
Byrski B., Gajda J., (1978), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 127-134.
93
Gajda J., Górka K., (1978), Ekonomiczno-organizacyjne warunki wzmożenia ochrony środowiska w przemyśle, "Aura", nr 6 (66), s. 9-10.
94
Gajda J., (1978), Prognozowanie rozwoju przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 345-378.
95
Chomątowski S., (1977), Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych, Prom. Gajda J., Kraków : , 239 k.
96
Gajda J., (1977), Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 39-51.
97
Gajda J., Byrski B., Górka K., (1977), Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich, "Gospodarka Planowa", R. 32, 11 (381), s. 559-565.
98
Gajda J., Górka K., (1976), Wybór bazy surowcowej w programowaniu rozwoju branży przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 76, s. 5-39.
99
Gajda J., (1976), Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 53-70.
100
Gajda J., (1976), Kształtowanie funduszu płac a opłata wzrostu wydajności pracy (artykuł dyskusyjny), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 27, nr 11 (323), s. 9-13.
101
Gajda J., (1975), Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych, "Gospodarka Planowa", R. 30, 5 (351), s. 281-285.
102
Gajda J., Byrski B., Luchter E., (1975), Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa). [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-136.
103
Gajda J., (1975), Zagadnienia podziału dyspozycyjnego funduszu płac, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 26, nr 6 (306), s. 243-246.
104
Boroń J., Bursche J., Chajtman S., Gajda J., Gula M., Halak G., Olejnik T., Sroczyński W., Stolarek W., Sudoł S., Tymanowski J., Wóycicki S., Zbichorski Z., (1974), Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, Wyd. 2 przerobione i uzupeł.Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 596 s.
105
Gajda J., (1974), Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne przemysłu Republiki Federalnej Niemiec, "Gospodarka Planowa", R. 29, 8 (342), s. 553-563.
106
Gajda J., (1974), Badania naukowe z ekonomiki i organizacji przemysłu i budownictwa w ośrodku krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 111-126.
107
Gajda J., Byrski B., Luchter E., (1974), Przemysł w mieście nauki i kultury. [W:] Kraków 2000, Kraków : Wydawnictwo Literackie, s. 136-164.
108
Księżyk M., (1974), Ustalanie cen gazu ziemnego, Prom. Gajda J., Kraków : , 240 k.
109
Gajda J., Chomątowski S., Górka K., (1974), Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu, Warszawa : Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw, 101 s.
110
Gajda J., Chomątowski S., Górka K., (1973), Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 76 s.
111
Gajda J., (1973), Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 13, s. 47-86.
112
Gajda J., (1973), Proporcje rozwoju przemysłu Polski do 2000 roku (próba ujęcia), "Gospodarka Planowa", R. 28, 1 (323), s. 6-14.
113
Gajda J., (1972), Uprzemysłowienie Polski Ludowej w 25-leciu i jego perspektywy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 17-41.
114
Gajda J., (1972), O metodach prognozowania przestrzennych struktur przemysłowych : uwagi na marginesie opracowania B. Gruchmana z zespołem, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 70, s. 181-187.
115
Gajda J., (1972), Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 40.
116
Gajda J., Górka K., (1972), Ekonomiczne aspekty optymalizacji procesów produkcji amoniaku, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 43, s. 5-38.
117
Gajda J., Bulara H., (1972), Budowa i zastosowanie bilansu przepływów międzyproduktowych przy procesach sprzężonych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 43, s. 39-52.
118
Gajda J., (1972), Rozwój Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 149-158.
119
Gajda J., (1972), System mieszany, "Życie Gospodarcze", nr 11, s. 9; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1972/numer11/imagepages/image9.htm
120
Mrozek J., (1972), Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w przemyśle, Prom. Gajda J., Kraków : , 268 k.
121
Gajda J., (1971), Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu: (materiały do ekonomiki przemysłu), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 177 s.
122
Gajda J., (1971), Z obrad Krajowego Zjazdu Ekonomistów 7-8 stycznia 1971 w Warszawie, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 91-99.
123
Górka K., (1971), Kierunki i ekonomiczna efektywność wykorzystania gazu ziemnego jako surowca przemysłu chemicznego, Prom. Gajda J., Kraków : , 339 k.
124
Gajda J., Kuszko A., (1971), Ekonomiści o gospodarce, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 1, 10; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1971/numer10/imagepages/image1.htm
125
Gajda J., (1970), Ekonomiczne studia podyplomowe, "Życie Gospodarcze", nr 19, s. 5; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer19/imagepages/image5.htm
126
Gajda J., (1970), Rola i zadania ekonomistów w realizacji polityki intensywnego rozwoju gospodarki (Tezy referatu do dyskusji - sekcja VI), "Życie Gospodarcze", nr 39, s. 5-7; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer39/imagepages/image5.htm
127
Gajda J., (1970), Problemy intensywnego rozwoju gospodarki a zadania ekonomistów, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 3-20.
128
Gajda J., Mrozek J., (1970), Modele matematyczne w prognozach zapotrzebowania na środki produkcji, "Gospodarka Planowa", R. 25, 1 (290), s. 10-18.
129
Gajda J., (1970), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania. [W:] Kunicki H. (red.), Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 13-25.
130
Pawlik Z., (1970), Metoda badania i określania optymalnej wielkości i rozmieszczenia zakładów produkcyjnych w przemyśle wapiennym, Prom. Gajda J., Kraków : , 248 k.
131
Zieliński T., (1969), Rozwój i rozmieszczenie przemysłu cegielnianego w świetle perspektywicznych potrzeb gospodarczych województwa katowickiego, Prom. Gajda J., Kraków : , 401 k.
132
Gajda J., (1969), Programowanie produkcji przemysłowej, Wyd. 2Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 166, [2] s.
133
Gajda J., (1969), Zadania ekonomistów po V Zjeździe PZPR, "Życie Gospodarcze", nr 2, s. 5-6; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1969/numer02/imagepages/image5.htm
134
Gajda J., (1969), Badanie stosowane, "Życie Gospodarcze", nr 5, s. 5; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1969/numer05/imagepages/image5.htm
135
Gajda J., (1969), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania. [W:] Kunicki H. (red.), Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 13-25.
136
Gajda J., (1969), Warunki rozwoju ekonomicznych badań stosowanych, "Życie Szkoły Wyższej", R. 17, nr 11, s. 22-32.
137
Pietrusza J., (1968), Zagadnienia efektywności nakładów na rozwój polskiego górnictwa naftowego, Prom. Gajda J., Kraków : , 299 k.
138
Gajda J., Górka K., (1968), Ekonomika przemysłu. [W:] Holtzman W. (red.), Przewodnik metodyczny dla studentów wyższych zawodowych studiów ekonomicznych na kierunku: ekonomika przemysłu: opracowanie zbiorowe, Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 7-28.
139
Gajda J., (1968), Węgiel i ropa naftowa jako baza surowcowa przemysłu chemicznego, "Gospodarka Planowa", R. 23, 9 (274), s. 26-32.
140
Gajda J., Górka K., (1968), Ośrodki i kompleksy przemysłowe w planowaniu rozwoju gałęzi i regionów, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 5-23.
141
Byrski B., (1968), Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym, Prom. Gajda J., Kraków : , 232 k.
142
Gajda J., (1968), Socjalistyczne przedsiębiorstwo przemysłowe. [W:] Mayre L. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 7-38.
143
Gajda J., (1967), Metody ustalania zapotrzebowania na środki produkcji przy procesach sprzężonych i substytucji surowców, "Gospodarka Materiałowa", nr 14 (394), s. 469-473.
144
Gajda J., (1967), Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w programowaniu rozwoju gałęzi przemysłu, "Gospodarka Planowa", R. 22, 8-9 (260-261), s. 67-72.
145
Gajda J., (1967), Kierunki postępu ekonomicznego w przemyśle, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 5-17.
146
Mysiński A., (1967), Ekonomiczna efektywność koncentracji i specjalizacji produkcji budowlano-montażowej, Prom. Gajda J., Kraków : , 332 k.
147
Gajda J., (1966), Programowanie produkcji przemysłowej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 165, [1] s.
148
Gajda J., (1966), Zagajenie obrad sekcji, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 4, s. 143-144.
149
Gajda J., (1966), Rozwój i kierunki ekonmicznych studiów podyplomowych, "Życie Szkoły Wyższej", R. 14, nr 3, s. 24-30.
150
Gajda J., (1966), Podsumowanie dyskusji, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 4, s. 193-194.
151
Gajda J., (1966), Zagadnienie rozwoju przemysłu w regionie krakowskim, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 4, s. 145-154.
152
Gajda J., Eliasiewicz T., Luchter E., (1966), Rozwój przemysłu regionu krakowskiego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji", styczeń-czerwiec 1965, s. 72.
153
Gajda J. (red.), (1965), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 238 s.
154
Gajda J., (1965), Dorobek polskiej myśli ekonomicznej w dziedzinie teorii przedsiębiorstwa socjalistycznego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 155-173; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18266/1/010%20J%c3%93ZEF%20GAJDA.pdf
155
Gajda J., Eliasiewicz T., Luchter E., (1965), Rozwój przemysłu w regionie krakowskim. [W:] Czarkowski J. (red.), Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 7), Wrocław - Warszawa - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 401-445.
156
Gajda J., (1964), Zmiany metod planowania w przemyśle, "Problemy Ekonomiczne", maj, s. 47-69.
157
Gajda J., (1964), Ostrożnie ze wskaźnikami i wzorami, "Problemy Ekonomiczne", listopad, s. 87-89.
158
Gajda J., (1964), Zagadnienia optymalnego programu przewozu rud żelaza, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 1, s. 15-18.
159
Gajda J., (1964), Planowe kierowanie gospodarką przedsiębiorstw przemysłowych, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 6), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 162, [1] s.
160
Gajda J., (1964), Zagadnienia planowania i bodźców rozwoju produkcji przedsiębiorstw przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 8-9, s. 351-356.
161
Gajda J., (1963), Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 174-194.
162
Gajda J., (1963), Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 29-49.
163
Gajda J., (1963), Plan gospodarczy spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 50-74.
164
Gajda J., (1963), Dwa warunki postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Problemy Ekonomiczne", grudzień, s. 11-16.
165
Gajda J. (red.), (1963), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 278 s.
166
Gajda J., (1963), Planowanie ilości dziennej produkcji artykułów o krótkim okresie przydatności do użytku, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 1, s. 13-18.
167
Filipek J., Gajda J., (1963), Działalność inwestycyjna spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 195-209.
168
Gajda J., (1962), Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 165-185.
169
Gajda J., (1962), Plan gospodarczy spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 45-68.
170
Gajda J. (red.), (1962), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 269 s.
171
Gajda J., (1962), Podstawy planowania dziennej produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu piekarniczego. [W:] Międzynarodowa konferencja instytutów i placówek naukowych krajów obozu socjalizmu zajmujących się zagadnieniami ekonomiki i organizacji produkcji i pracy, Warszawa 9-14 VII 1962, Warszawa : Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, s. 1-13.
172
Gajda J., (1962), Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 26-44.
173
Gajda J., (1961), Uwagi o rozwoju nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych A.P, "Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa", nr 12, s. 40-44.
174
Gajda J., (1961), Szkolenie kierowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania w Stanach Zjednoczonych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 3, s. 134-136.
175
Gajda J., Koperski J., (1960), Zagadnienie struktury organizacyjnej zakładów w przedsiębiorstwach wielozakładowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 6, s. 241-246.
176
Gajda J., Koperski J., (1959), Podział robotników dla celów analizy wskaźników wydajności pracy i średnich płac w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 10, s. 457-461.
177
Gajda J., Koperski J., (1959), O potrzebie bardziej szczegółowej klasyfikacji pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 538-541.
178
Gajda J., (1959), O metodzie optymalnego podziału zadań produkcyjnych między przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 7, s. 296-299.
179
Gajda J., (1959), Zeszyt dyrektora przedsiębiorstwa kapitalistycznego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 1, s. 29-30.
180
Gajda J., (1959), Planowe kierowanie gospodarką narodową a samodzielność przedsiębiorstw w przemyśle polskim, Prom. Bieda W., Kraków : , 308 k.
181
Gajda J., (1958), Nowa struktura organizacyjna przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 8, s. 368-373.
182
Gajda J., (1958), Planowanie centralne a plan przedsiębiorstwa przemysłowego, "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 6(16), s. 3-33.
183
Gajda J., (1958), Przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce socjalistycznej, "Ekonomista", nr 1, s. 146-164.
184
Gajda J., Kłapkowski T., (1958), Zagadnienia struktury organizacyjnej państwowego przemysłu spożywczego, "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 5(15), s. 3-43.
185
Gajda J., (1958), Francuskie Biuro Organizacji Pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 2, s. 78-80.
186
Gajda J., (1957), O podręczniku ekonomiki socjalistycznego przedsiębiorstwa, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 6, s. 152-155.
187
Gajda J., (1957), Nowa organizacja zarządzania przemysłem i budownictwem w Związku Radzieckim, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 11, s. 511-514.
188
Gajda J., (1957), O zadaniach i warunkach działania rad robotniczych w przemyśle, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 2, s. 53-72.
189
Gajda J., (1957), Zmiany w organizacji zarządzania gospodarką Związku Radzieckiego, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 7, s. 139-147.
190
Gajda J., (1956), Niektóre zagadnienia bilansu gospodarki narodowej, "Ekonomista", nr 6, s. 163-168.
191
Gajda J., (1956), Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, Kraków : Dyrekcja Kursów Ekonomicznych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział, 114 s.
192
Gajda J., (1955), Rozliczanie półfabrykatów przy wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 1, s. 38-39.
193
Gajda J., (1955), O współpracy Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu z przemysłem rolno-spożywczym, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 560-562.
194
Gajda J., (1954), Stopniowo rozszerzać zakres wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 5, nr 11, s. 503-505.
195
Gajda J., (1954), Z zagadnień wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przemyśle spożywczym, "Gospodarka Planowa", R. 9, nr 11 (110), s. 8-13.
196
Gajda J., (1953), Planowanie wykonawcze i wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłu tłuszczowego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 4, nr 12, s. 534-540.
197
Gajda J., Studnicki K., (1953), Warunki organizacyjno-techniczne dla wprowadzenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłu tłuszczowego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 4, nr 11, s. 479-485.
198
Gajda J., (1952), Generalna inwentaryzacja i wycena majątku trwałego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 3, nr 7, s. 310-313.
199
Gajda J., (1951), Struktura uspołecznionych zakładów w Niemieckiej Republice Demokratycznej, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 2, nr 7, s. 346-347.
200
Gajda J., (1950), Obliczanie wartości globalnej produkcji, "Ekonomista", nr 4, s. 163-177.
201
Kłapkowski T., Gajda J., (1947), Rachunek gospodarczy: statystyka, Kraków : UJ, [2], 57 s.
1
@inbook{UEK:2168255646,
author = "Józef Gajda and Kazimierz Górka",
title = "Instytut Ekonomiki Przemysłu",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "31-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
2
@article{UEK:2168245366,
author = "Józef Gajda",
title = "Restrukturyzacja gospodarki a wzrost zatrudnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "491",
pages = "5-16",
year = "1997",
}
3
@article{UEK:2168245084,
author = "Józef Gajda",
title = "Własność i przedsiębiorczość a rozwój wprowadzanej gospodarki rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "472",
pages = "5-15",
year = "1997",
}
4
@article{UEK:2168244620,
author = "Józef Gajda",
title = "Pomiar i ocena efektywności inwestycji przy inflacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "477",
pages = "33-43",
year = "1996",
}
5
@inbook{UEK:2168243054,
author = "Józef Gajda",
title = "Funkcje społeczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej a prywatyzacja",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994",
pages = "177-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-85719-09-1",
}
6
@article{UEK:2168245430,
author = "Józef Gajda",
title = "Nowa rola mezoekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "438",
pages = "5-10",
year = "1994",
}
7
@inbook{UEK:2168254902,
author = "Józef Gajda",
title = "Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej",
booktitle = "Własność prywatna",
pages = "169-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Inf. Ekon.",
year = "1993",
}
8
@unpublished{UEK:2168256978,
author = "Józef Gajda",
title = "Restrukturyzacja przemysłu jako element polityki przemysłowej i ekologicznej",
booktitle = "Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "62-77",
year = "1993",
}
9
@article{UEK:2168243348,
author = "Józef Gajda",
title = "Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7 (43)",
pages = "13-17",
year = "1993",
}
10
@book{UEK:2168286825,
author = "Józef Gajda",
title = "Elementy programowania rozwoju przemysłu : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
11
@article{UEK:2168285895,
author = "Józef Gajda",
title = "Prywatyzacja zakładów użyteczności publicznej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "2-3",
pages = "28-30",
year = "1992",
}
12
@inbook{UEK:2166083108,
author = "Józef Gajda",
title = "Project Efficiency and the Increase of Prices and the Discount Rate",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "173-188",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
13
@article{UEK:2168248368,
author = "Józef Gajda",
title = "Mikro- i makroekonomiczna efektywność rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 42, 7 (498)",
pages = "5-7",
year = "1991",
}
14
@article{UEK:2168235238,
author = "Józef Gajda",
title = "Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "371",
pages = "23-39",
year = "1991",
}
15
@article{UEK:2168334555,
author = "Józef Gajda",
title = "Wzrost cen i stopy dyskontowej a efektywność inwestycji",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "71-83",
year = "1991",
}
16
@inbook{UEK:2168256298,
author = "Józef Gajda",
title = "Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "13-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
17
@article{UEK:2168252394,
author = "Józef Gajda",
title = "Wzrost cen a reprodukcja majątku trwałego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "5-21",
year = "1991",
}
18
@article{UEK:2168244874,
author = "Józef Gajda",
title = "Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "5-20",
year = "1990",
url = {},
}
19
@inbook{UEK:2168256256,
author = "Józef Gajda",
title = "Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "13-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
20
@article{UEK:2168277357,
author = "Józef Gajda",
title = "Wzrost cen a wysokość amortyzacji",
journal = "Rachunkowość",
number = "7",
pages = "137-138",
year = "1990",
}
21
@article{UEK:2168245500,
author = "Józef Gajda and Andrzej Prusek",
title = "Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS BUDOSTAL w Krakowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "249-262",
year = "1990",
}
22
@inbook{UEK:2168263468,
author = "Józef Gajda",
title = "Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "11-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
23
@article{UEK:2168277363,
author = "Józef Gajda",
title = "Wycena wartości przedsiębiorstwa a struktura jego bilansu",
journal = "Rachunkowość",
number = "9",
pages = "193-194",
year = "1990",
}
24
@article{UEK:2168223492,
author = "Józef Gajda",
title = "Gospodarka rynkowa a przekształcenia struktury własności",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "3-13",
year = "1990",
}
25
@article{UEK:2168278005,
author = "Józef Gajda",
title = "Wzrost wynagrodzeń a równowaga na rynku dóbr konsumpcyjnych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 35, 4-5 (514-515)",
pages = "6-9",
year = "1989",
}
26
@article{UEK:2168264818,
author = "Józef Gajda",
title = "Inwestycje i przyrosty majątku trwałego przy rosnących cenach",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "2",
pages = "6-11",
year = "1989",
}
27
@article{UEK:2168235104,
author = "Józef Gajda",
title = "Programy ochrony środowiska i problemy ich realizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "21-36",
year = "1989",
}
28
@article{UEK:2168227204,
author = "Józef Gajda",
title = "Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Ekonomista",
number = "3-4",
pages = "541-556",
year = "1988",
}
29
@article{UEK:2168237288,
author = "Józef Gajda",
title = "The Polish Economic System in Reform",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "27-36",
year = "1988",
}
30
@article{UEK:2168237298,
author = "Józef Gajda",
title = "Aims of the Socialist Enterprise and the Principles of Its Activity Evaluation",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "75-94",
year = "1988",
}
31
@article{UEK:2168234956,
author = "Józef Gajda",
title = "Zamówienia rządowe w gospodarce kapitalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "7-14",
year = "1988",
}
32
@article{UEK:2168225148,
author = "Józef Gajda",
title = "Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej : (referat na sekcji II Kongresu)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "81-95",
year = "1988",
}
33
@article{UEK:2168277977,
author = "Józef Gajda",
title = "Gospodarka w obliczu zawężonej reprodukcji majątku trwałego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 43, 6 (504)",
pages = "21-23",
year = "1988",
}
34
@inbook{UEK:2168362442,
author = "Józef Gajda",
title = "Problemy przemian strukturalnych polskiego przemysłu",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1",
pages = "69-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
35
@book{UEK:2168277679,
title = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
isbn = "83-208-0589-9",
}
36
@inbook{UEK:2168278765,
author = "Józef Gajda",
title = "Prognozowanie rozwoju przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "401-429",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
37
@article{UEK:2168363778,
author = "Józef Gajda",
title = "Warunki rozwoju przedsiębiorczości i ich kształtowanie",
journal = "Wektory Gospodarki",
number = "11",
pages = "16-18",
year = "1987",
}
38
@inbook{UEK:2168306291,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "264-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
39
@inbook{UEK:2168277749,
author = "Józef Gajda",
title = "Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "81-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
40
@inbook{UEK:2168278761,
author = "Józef Gajda",
title = "Programowanie rozwoju branży przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "369-400",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
41
@inbook{UEK:2168306293,
author = "Bronisław Byrski and Józef Gajda",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "343-368",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
42
@inbook{UEK:2168277693,
author = "Józef Gajda",
title = "Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "25-43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
43
@article{UEK:2168225806,
author = "Józef Gajda",
title = "Cele i warunki przemian strukturalnych polskiego przemysłu",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "23-41",
year = "1986",
}
44
@misc{UEK:2168265844,
author = "Józef Gajda",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "306-307",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
45
@misc{UEK:2168265304,
author = "Józef Gajda",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "128-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
46
@article{UEK:2168277935,
author = "Józef Gajda",
title = "Efektywność przemysłu polskiego na tle gospodarki w latach 1983-1984",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 41, 4-5 (480-481)",
pages = "181-186",
year = "1986",
}
47
@misc{UEK:2168265812,
author = "Józef Gajda",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "215-217, 224-225",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
48
@inbook{UEK:2168265800,
author = "Józef Gajda",
title = "Reforma gospodarcza a ochrona środowiska",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "197-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
49
@article{UEK:2168224340,
author = "Józef Gajda",
title = "Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego a podstawy oceny jego działalności",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "14-28",
year = "1986",
}
50
@article{UEK:2168246086,
author = "Józef Gajda",
title = "Obciążenie funduszu wynagrodzeń a koszty materiałowe i efektywność inwestycji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "47-56",
year = "1986",
}
51
@misc{UEK:2168359412,
author = "Ferdynand Michoń and Andrzej Całus and Józef Kaleta and Longin Leśniewski and Józef Gajda and Stanisław Wacławowicz and Edmund Szubert and Lucyna Wojtasiewicz and Stanisława Surdykowska and Mieczysław Mikulski and Jerzy Mikułowski Pomorski and Bolesław Liwowski and Józef Lepiech and Jerzy Altkorn and Henryk Gawron and Stanisław Styś and Armand Kasprowicz and Roman Domaszewicz",
title = "Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)",
booktitle = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "90-104",
year = "1985",
}
52
@article{UEK:2168287027,
author = "Józef Gajda",
title = "Obniżka kosztów materiałowych a efektywność inwestycji",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "6",
pages = "10-13",
year = "1985",
}
53
@misc{UEK:2168287033,
author = "Józef Gajda",
title = "O kierunkach modyfikacji rachunku efektywności inwestycji",
booktitle = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "10",
pages = "27",
year = "1985",
}
54
@article{UEK:2168279809,
author = "Józef Gajda",
title = "Ustalanie zapotrzebowania na części zamienne",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 36, 5(789)",
pages = "77-79",
year = "1984",
}
55
@article{UEK:2168229040,
author = "Józef Gajda",
title = "Warunki kształtowania funduszów wynagrodzeń przedsiębiorstw : modele obliczeń",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "47-60",
year = "1984",
}
56
@inbook{UEK:2168273550,
author = "Józef Gajda",
title = "Reforma gospodarcza a ochrona środowiska",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[64]-19[82]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
57
@article{UEK:2168250346,
author = "Kazimierz Górka and Józef Gajda",
title = "Przemysł a ochrona środowiska i zagospodarowanie zabytkowego Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "173-189",
year = "1983",
}
58
@unpublished{UEK:2168281411,
author = "Wacław Wajda",
title = "Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym : na przykładzie przemysłu nawozów azotowych",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
59
@article{UEK:2168275819,
author = "Józef Gajda",
title = "Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 8-9 (403-404)",
pages = "16-20",
year = "1983",
}
60
@unpublished{UEK:2168309795,
author = "Tahir Fadhil Hasson",
title = "Planning of Long-term Developmnet of Manufacturing Indutries in Iraq Till the Year 2000",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
61
@article{UEK:2168250338,
author = "Józef Gajda",
title = "Przemysł krakowski oraz konieczne i pożądane kierunki jego przemian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "127-146",
year = "1983",
}
62
@article{UEK:2168221434,
author = "Józef Gajda",
title = "Struktura kosztów i wysokość zysku a podatki przedsiębiorstwa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "12-24",
year = "1983",
}
63
@misc{UEK:2168221544,
author = "Józef Gajda",
title = "Wadliwe obliczenia i niewłaściwy wniosek",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "175-176",
year = "1983",
}
64
@inbook{UEK:2168281149,
author = "Józef Gajda",
title = "Prognozowanie rozwoju przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "325-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
65
@inbook{UEK:2168280689,
author = "Józef Gajda",
title = "Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "15-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
66
@article{UEK:2168253920,
author = "Józef Gajda",
title = "Przyrost produkcji i substytucja czynników a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 33, 8-9 (391-392)",
pages = "1-4",
year = "1982",
}
67
@inbook{UEK:2168306295,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "250-269",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
68
@inbook{UEK:2168281147,
author = "Józef Gajda",
title = "Programowanie rozwoju branży przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "296-324",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
69
@article{UEK:2168266726,
author = "Józef Gajda",
title = "Specialization and Integration of Industry in a Region",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "152",
pages = "51-78",
year = "1982",
}
70
@article{UEK:2168274539,
author = "Józef Gajda",
title = "Drugie oko systemu",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "29",
pages = "8",
year = "1982",
}
71
@book{UEK:2168280677,
title = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
72
@article{UEK:2168230676,
author = "Józef Gajda",
title = "Niektóre sporne rozwiązania reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "67-79",
year = "1982",
}
73
@inbook{UEK:2168280725,
author = "Józef Gajda",
title = "Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "93-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
74
@article{UEK:2168275599,
author = "Józef Gajda",
title = "O związkach między nakładami inwestycyjnymi i kosztami bieżącymi w rachunku efektywności",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "51-56",
year = "1981",
}
75
@article{UEK:2168359684,
author = "Józef Gajda",
title = "Przyczynek do problematyki przywództwa politycznego",
journal = "Studia Nauk Politycznych",
number = "3(51)",
pages = "125-144",
year = "1981",
}
76
@article{UEK:2168274557,
author = "Józef Gajda",
title = "Samorząd poza przedsiębiorstwem?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "49",
pages = "9",
year = "1980",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1980/numer49/imagepages/image9.htm},
}
77
@article{UEK:2168228490,
author = "Józef Gajda",
title = "Przesłanki oceny systemu ekonomiczno-finansowego organizacji przemysłowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "33-41",
year = "1980",
}
78
@article{UEK:2168279227,
author = "Stanisław Chomątowski and Józef Gajda",
title = "Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "122",
pages = "43-87",
year = "1980",
}
79
@article{UEK:2168269498,
author = "Józef Gajda",
title = "Wydajność pracy a płace i efektywność produkcji",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 35, 9 (415)",
pages = "429-435",
year = "1980",
}
80
@article{UEK:2168228128,
author = "Stanisław Chomątowski and Józef Gajda",
title = "Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "55-66",
year = "1979",
}
81
@article{UEK:2168277925,
author = "Józef Gajda",
title = "Regionalna specjalizacja i integracja przemysłu",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 34, 12 (406)",
pages = "654-661",
year = "1979",
}
82
@unpublished{UEK:2168305859,
author = "Stanisław Suchoński",
title = "System ekonomiczno-finansowy kombinatu hutniczego i warunki jego skutecznego działania (na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie)",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
83
@inbook{UEK:2168282291,
author = "Józef Gajda",
title = "Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "13-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
84
@inbook{UEK:2168282401,
author = "Józef Gajda",
title = "Założenia rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "9-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
85
@article{UEK:2168233410,
author = "Józef Gajda",
title = "Przesłanki rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu w aglomeracjach miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "104",
pages = "5-16",
year = "1978",
}
86
@inbook{UEK:2168306297,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "255-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
87
@inbook{UEK:2168282293,
author = "Józef Gajda",
title = "Przedmiot badań ekonomiki i programowania rozwoju przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "9-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
88
@inbook{UEK:2168282343,
author = "Józef Gajda",
title = "Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "311-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
89
@inbook{UEK:2168282423,
author = "Józef Gajda",
title = "Wzrost produkcji przemysłowej i przemiany jej struktury w aglomeracji miejskiej a nakłady inwestycyjne",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "63-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
90
@book{UEK:2168282381,
title = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
91
@book{UEK:2168282287,
title = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
92
@inbook{UEK:2168282431,
author = "Bronisław Byrski and Józef Gajda",
title = "Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "127-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
93
@article{UEK:2168244046,
author = "Józef Gajda and Kazimierz Górka",
title = "Ekonomiczno-organizacyjne warunki wzmożenia ochrony środowiska w przemyśle",
journal = "Aura",
number = "6 (66)",
pages = "9-10",
year = "1978",
}
94
@inbook{UEK:2168282345,
author = "Józef Gajda",
title = "Prognozowanie rozwoju przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "345-378",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
95
@unpublished{UEK:2168282477,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
96
@article{UEK:2168227082,
author = "Józef Gajda",
title = "Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "39-51",
year = "1977",
}
97
@article{UEK:2168277923,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 32, 11 (381)",
pages = "559-565",
year = "1977",
}
98
@article{UEK:2168249672,
author = "Józef Gajda and Kazimierz Górka",
title = "Wybór bazy surowcowej w programowaniu rozwoju branży przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "76",
pages = "5-39",
year = "1976",
}
99
@inbook{UEK:2168252882,
author = "Józef Gajda",
title = "Dyspozycyjny fundusz płac a opłacanie wzrostu wydajności pracy",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "53-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
100
@article{UEK:2168286333,
author = "Józef Gajda",
title = "Kształtowanie funduszu płac a opłata wzrostu wydajności pracy : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 27, 11 (323)",
pages = "9-13",
year = "1976",
}
101
@article{UEK:2168277915,
author = "Józef Gajda",
title = "Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 30, 5 (351)",
pages = "281-285",
year = "1975",
}
102
@inbook{UEK:2168334917,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa)",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "113-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
103
@article{UEK:2168277723,
author = "Józef Gajda",
title = "Zagadnienia podziału dyspozycyjnego funduszu płac",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 26, 6 (306)",
pages = "243-246",
year = "1975",
}
104
@book{UEK:2168364874,
author = "Józef Boroń and Jan Bursche and Seweryn Chajtman and Józef Gajda and Mieczysław Gula and Grzegorz Halak and Teobald Olejnik and Władysław Sroczyński and Władysław Stolarek and Stanisław Sudoł and Janusz Tymanowski and Stanisław Wóycicki and Zygmunt Zbichorski",
title = "Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "1974",
edition = "Wyd. 2 przerobione i uzupeł.",
}
105
@article{UEK:2168277945,
author = "Józef Gajda",
title = "Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne przemysłu Republiki Federalnej Niemiec",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 29, 8 (342)",
pages = "553-563",
year = "1974",
}
106
@article{UEK:2168224822,
author = "Józef Gajda",
title = "Badania naukowe z ekonomiki i organizacji przemysłu i budownictwa w ośrodku krakowskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "111-126",
year = "1974",
}
107
@inbook{UEK:2168364960,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Przemysł w mieście nauki i kultury",
booktitle = "Kraków 2000",
pages = "136-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Literackie",
year = "1974",
issn = "",
}
108
@unpublished{UEK:2168305495,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Ustalanie cen gazu ziemnego",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
109
@book{UEK:2168282277,
author = "Józef Gajda and Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw",
year = "1974",
issn = "",
}
110
@book{UEK:2168292781,
author = "Józef Gajda and Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
111
@article{UEK:2168260612,
author = "Józef Gajda",
title = "Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 13",
pages = "47-86",
year = "1973",
}
112
@article{UEK:2168252504,
author = "Józef Gajda",
title = "Proporcje rozwoju przemysłu Polski do 2000 roku : (próba ujęcia)",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 28, 1 (323)",
pages = "6-14",
year = "1973",
}
113
@article{UEK:2168250966,
author = "Józef Gajda",
title = "Uprzemysłowienie Polski Ludowej w 25-leciu i jego perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "17-41",
year = "1972",
}
114
@article{UEK:2168335217,
author = "Józef Gajda",
title = "O metodach prognozowania przestrzennych struktur przemysłowych : uwagi na marginesie opracowania B. Gruchmana z zespołem",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 70",
pages = "181-187",
year = "1972",
}
115
@misc{UEK:2168333013,
author = "Józef Gajda",
title = "Rozwój przemysłu w systemie prognoz społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "40",
year = "1972",
}
116
@article{UEK:2168250288,
author = "Józef Gajda and Kazimierz Górka",
title = "Ekonomiczne aspekty optymalizacji procesów produkcji amoniaku",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "43",
pages = "5-38",
year = "1972",
}
117
@article{UEK:2168250296,
author = "Józef Gajda and Henryk Bulara",
title = "Budowa i zastosowanie bilansu przepływów międzyproduktowych przy procesach sprzężonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "43",
pages = "39-52",
year = "1972",
}
118
@article{UEK:2168250990,
author = "Józef Gajda",
title = "Rozwój Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "149-158",
year = "1972",
}
119
@misc{UEK:2168282175,
author = "Józef Gajda",
title = "System mieszany",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "11",
pages = "9",
year = "1972",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1972/numer11/imagepages/image9.htm},
}
120
@unpublished{UEK:2168307393,
author = "Jan Mrozek",
title = "Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w przemyśle",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
121
@book{UEK:2168345686,
author = "Józef Gajda",
title = "Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu : (materiały do ekonomiki przemysłu)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1971",
}
122
@misc{UEK:2168223956,
author = "Józef Gajda",
title = "Z obrad Krajowego Zjazdu Ekonomistów 7-8 stycznia 1971 w Warszawie",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "91-99",
year = "1971",
}
123
@unpublished{UEK:2168281153,
author = "Kazimierz Górka",
title = "Kierunki i ekonomiczna efektywność wykorzystania gazu ziemnego jako surowca przemysłu chemicznego",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
124
@misc{UEK:2168364524,
author = "Józef Gajda and Anna Kuszko",
title = "Ekonomiści o gospodarce",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "10",
pages = "1, 10",
year = "1971",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1971/numer10/imagepages/image1.htm},
}
125
@article{UEK:2168364520,
author = "Józef Gajda",
title = "Ekonomiczne studia podyplomowe",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "19",
pages = "5",
year = "1970",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer19/imagepages/image5.htm},
}
126
@article{UEK:2168364518,
author = "Józef Gajda",
title = "Rola i zadania ekonomistów w realizacji polityki intensywnego rozwoju gospodarki (Tezy referatu do dyskusji - sekcja VI)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "39",
pages = "5-7",
year = "1970",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer39/imagepages/image5.htm},
}
127
@article{UEK:2168223938,
author = "Józef Gajda",
title = "Problemy intensywnego rozwoju gospodarki a zadania ekonomistów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "3-20",
year = "1970",
}
128
@article{UEK:2168286327,
author = "Józef Gajda and Jan Mrozek",
title = "Modele matematyczne w prognozach zapotrzebowania na środki produkcji",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 25, 1 (290)",
pages = "10-18",
year = "1970",
}
129
@inbook{UEK:2168364804,
author = "Józef Gajda",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania",
booktitle = "Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "13-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "1970",
edition = "Wyd. 1, seria 2",
}
130
@unpublished{UEK:2168307389,
author = "Zdzisław Pawlik",
title = "Metoda badania i określania optymalnej wielkości i rozmieszczenia zakładów produkcyjnych w przemyśle wapiennym",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
131
@unpublished{UEK:2168305693,
author = "Tadeusz Zieliński",
title = "Rozwój i rozmieszczenie przemysłu cegielnianego w świetle perspektywicznych potrzeb gospodarczych województwa katowickiego",
adress = "Kraków",
year = "1969",
}
132
@book{UEK:2168345674,
author = "Józef Gajda",
title = "Programowanie produkcji przemysłowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1969",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
}
133
@article{UEK:2168364154,
author = "Józef Gajda",
title = "Zadania ekonomistów po V Zjeździe PZPR",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "2",
pages = "5-6",
year = "1969",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1969/numer02/imagepages/image5.htm},
}
134
@article{UEK:2168364156,
author = "Józef Gajda",
title = "Badanie stosowane",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "5",
pages = "5",
year = "1969",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1969/numer05/imagepages/image5.htm},
}
135
@inbook{UEK:2168364846,
author = "Józef Gajda",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania",
booktitle = "Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "13-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "1969",
}
136
@article{UEK:2168285839,
author = "Józef Gajda",
title = "Warunki rozwoju ekonomicznych badań stosowanych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 17, 11",
pages = "22-32",
year = "1969",
}
137
@unpublished{UEK:2168306145,
author = "Józef Pietrusza",
title = "Zagadnienia efektywności nakładów na rozwój polskiego górnictwa naftowego",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
138
@inbook{UEK:2168283617,
author = "Józef Gajda and Kazimierz Górka",
title = "Ekonomika przemysłu",
booktitle = "Przewodnik metodyczny dla studentów wyższych zawodowych studiów ekonomicznych na kierunku: ekonomika przemysłu : opracowanie zbiorowe",
pages = "7-28",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1968",
}
139
@article{UEK:2168286367,
author = "Józef Gajda",
title = "Węgiel i ropa naftowa jako baza surowcowa przemysłu chemicznego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 23, 9 (274)",
pages = "26-32",
year = "1968",
}
140
@article{UEK:2168252706,
author = "Józef Gajda and Kazimierz Górka",
title = "Ośrodki i kompleksy przemysłowe w planowaniu rozwoju gałęzi i regionów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "5-23",
year = "1968",
}
141
@unpublished{UEK:2168305685,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
142
@inbook{UEK:2168336047,
author = "Józef Gajda",
title = "Socjalistyczne przedsiębiorstwo przemysłowe",
booktitle = "Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym ",
pages = "7-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1968",
}
143
@article{UEK:2168340493,
author = "Józef Gajda",
title = "Metody ustalania zapotrzebowania na środki produkcji przy procesach sprzężonych i substytucji surowców",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "14 (394)",
pages = "469-473",
year = "1967",
}
144
@article{UEK:2168286369,
author = "Józef Gajda",
title = "Badanie zapotrzebowania na środki produkcji w programowaniu rozwoju gałęzi przemysłu",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 22, 8-9 (260-261)",
pages = "67-72",
year = "1967",
}
145
@article{UEK:2168280563,
author = "Józef Gajda",
title = "Kierunki postępu ekonomicznego w przemyśle",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "5-17",
year = "1967",
}
146
@unpublished{UEK:2168305505,
author = "Aleksander Mysiński",
title = "Ekonomiczna efektywność koncentracji i specjalizacji produkcji budowlano-montażowej",
adress = "Kraków",
year = "1967",
}
147
@book{UEK:2168335683,
author = "Józef Gajda",
title = "Programowanie produkcji przemysłowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1966",
url = {},
issn = "",
}
148
@misc{UEK:2168348308,
author = "Józef Gajda",
title = "Zagajenie obrad sekcji",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 4",
pages = "143-144",
year = "1966",
}
149
@article{UEK:2168285855,
author = "Józef Gajda",
title = "Rozwój i kierunki ekonmicznych studiów podyplomowych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 14, 3",
pages = "24-30",
year = "1966",
}
150
@misc{UEK:2168348310,
author = "Józef Gajda",
title = "Podsumowanie dyskusji",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 4",
pages = "193-194",
year = "1966",
}
151
@article{UEK:2168258772,
author = "Józef Gajda",
title = "Zagadnienie rozwoju przemysłu w regionie krakowskim",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 4",
pages = "145-154",
year = "1966",
}
152
@misc{UEK:2168364620,
author = "Józef Gajda and Tadeusz Eliasiewicz and Emil Luchter",
title = "Rozwój przemysłu regionu krakowskiego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji",
number = "styczeń-czerwiec 1965",
pages = "72",
year = "1966",
}
153
@book{UEK:2168345568,
title = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1965",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
issn = "",
}
154
@article{UEK:2168346964,
author = "Józef Gajda",
title = "Dorobek polskiej myśli ekonomicznej w dziedzinie teorii przedsiębiorstwa socjalistycznego",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "155-173",
year = "1965",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18266/1/010%20J%c3%93ZEF%20GAJDA.pdf},
}
155
@inbook{UEK:2168362836,
author = "Józef Gajda and Tadeusz Eliasiewicz and Emil Luchter",
title = "Rozwój przemysłu w regionie krakowskim",
booktitle = "Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej",
pages = "401-445",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1965",
issn = "0079-3353",
}
156
@article{UEK:2168237170,
author = "Józef Gajda",
title = "Zmiany metod planowania w przemyśle",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "maj",
pages = "47-69",
year = "1964",
}
157
@article{UEK:2168237180,
author = "Józef Gajda",
title = "Ostrożnie ze wskaźnikami i wzorami",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "listopad",
pages = "87-89",
year = "1964",
}
158
@article{UEK:2168286255,
author = "Józef Gajda",
title = "Zagadnienia optymalnego programu przewozu rud żelaza",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "1",
pages = "15-18",
year = "1964",
}
159
@book{UEK:2168335681,
author = "Józef Gajda",
title = "Planowe kierowanie gospodarką przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1964",
issn = "0079-3353",
}
160
@article{UEK:2168286257,
author = "Józef Gajda",
title = "Zagadnienia planowania i bodźców rozwoju produkcji przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "8-9",
pages = "351-356",
year = "1964",
}
161
@inbook{UEK:2168336063,
author = "Józef Gajda",
title = "Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "174-194",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
162
@inbook{UEK:2168336059,
author = "Józef Gajda",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "29-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
163
@inbook{UEK:2168336061,
author = "Józef Gajda",
title = "Plan gospodarczy spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "50-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
164
@article{UEK:2168237742,
author = "Józef Gajda",
title = "Dwa warunki postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "grudzień",
pages = "11-16",
year = "1963",
}
165
@book{UEK:2168335687,
title = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
166
@article{UEK:2168337219,
author = "Józef Gajda",
title = "Planowanie ilości dziennej produkcji artykułów o krótkim okresie przydatności do użytku",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "1",
pages = "13-18",
year = "1963",
}
167
@inbook{UEK:2168336065,
author = "Julian Filipek and Józef Gajda",
title = "Działalność inwestycyjna spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "195-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
168
@inbook{UEK:2168336057,
author = "Józef Gajda",
title = "Organizacja zaopatrzenia i zbytu w spółdzielniach pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "165-185",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
169
@inbook{UEK:2168336055,
author = "Józef Gajda",
title = "Plan gospodarczy spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "45-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
170
@book{UEK:2168335685,
title = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
171
@inbook{UEK:2168367396,
author = "Józef Gajda",
title = "Podstawy planowania dziennej produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu piekarniczego",
booktitle = "Międzynarodowa konferencja instytutów i placówek naukowych krajów obozu socjalizmu zajmujących się zagadnieniami ekonomiki i organizacji produkcji i pracy, Warszawa 9-14 VII 1962",
pages = "1-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu",
year = "1962",
}
172
@inbook{UEK:2168336053,
author = "Józef Gajda",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielni pracy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni pracy",
pages = "26-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
173
@article{UEK:2168332913,
author = "Józef Gajda",
title = "Uwagi o rozwoju nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych A.P",
journal = "Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa",
number = "12",
pages = "40-44",
year = "1961",
}
174
@article{UEK:2168337155,
author = "Józef Gajda",
title = "Szkolenie kierowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania w Stanach Zjednoczonych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "3",
pages = "134-136",
year = "1961",
}
175
@article{UEK:2168337147,
author = "Józef Gajda and Jan Koperski",
title = "Zagadnienie struktury organizacyjnej zakładów w przedsiębiorstwach wielozakładowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "6",
pages = "241-246",
year = "1960",
}
176
@article{UEK:2168337143,
author = "Józef Gajda and Jan Koperski",
title = "Podział robotników dla celów analizy wskaźników wydajności pracy i średnich płac w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "10",
pages = "457-461",
year = "1959",
}
177
@article{UEK:2168337145,
author = "Józef Gajda and Jan Koperski",
title = "O potrzebie bardziej szczegółowej klasyfikacji pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "12",
pages = "538-541",
year = "1959",
}
178
@article{UEK:2168337139,
author = "Józef Gajda",
title = "O metodzie optymalnego podziału zadań produkcyjnych między przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "7",
pages = "296-299",
year = "1959",
}
179
@misc{UEK:2168337137,
author = "Józef Gajda",
title = "Zeszyt dyrektora przedsiębiorstwa kapitalistycznego",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "1",
pages = "29-30",
year = "1959",
}
180
@unpublished{UEK:2168305175,
author = "Józef Gajda",
title = "Planowe kierowanie gospodarką narodową a samodzielność przedsiębiorstw w przemyśle polskim",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
181
@article{UEK:2168337135,
author = "Józef Gajda",
title = "Nowa struktura organizacyjna przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "8",
pages = "368-373",
year = "1958",
}
182
@article{UEK:2168285433,
author = "Józef Gajda",
title = "Planowanie centralne a plan przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 6(16)",
pages = "3-33",
year = "1958",
}
183
@article{UEK:2168334535,
author = "Józef Gajda",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "146-164",
year = "1958",
}
184
@article{UEK:2168285429,
author = "Józef Gajda and Tadeusz Kłapkowski",
title = "Zagadnienia struktury organizacyjnej państwowego przemysłu spożywczego",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 5(15)",
pages = "3-43",
year = "1958",
}
185
@misc{UEK:2168337133,
author = "Józef Gajda",
title = "Francuskie Biuro Organizacji Pracy",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "2",
pages = "78-80",
year = "1958",
}
186
@article{UEK:2168285351,
author = "Józef Gajda",
title = "O podręczniku ekonomiki socjalistycznego przedsiębiorstwa",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 6",
pages = "152-155",
year = "1957",
}
187
@article{UEK:2168337131,
author = "Józef Gajda",
title = "Nowa organizacja zarządzania przemysłem i budownictwem w Związku Radzieckim",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "11",
pages = "511-514",
year = "1957",
}
188
@article{UEK:2168284799,
author = "Józef Gajda",
title = "O zadaniach i warunkach działania rad robotniczych w przemyśle",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 2",
pages = "53-72",
year = "1957",
}
189
@misc{UEK:2168285353,
author = "Józef Gajda",
title = "Zmiany w organizacji zarządzania gospodarką Związku Radzieckiego",
booktitle = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 7",
pages = "139-147",
year = "1957",
}
190
@article{UEK:2168334533,
author = "Józef Gajda",
title = "Niektóre zagadnienia bilansu gospodarki narodowej",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "163-168",
year = "1956",
}
191
@book{UEK:2168366488,
author = "Józef Gajda",
title = "Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Dyrekcja Kursów Ekonomicznych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział",
year = "1956",
}
192
@article{UEK:2168337123,
author = "Józef Gajda",
title = "Rozliczanie półfabrykatów przy wewnętrznym rozrachunku gospodarczym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "1",
pages = "38-39",
year = "1955",
}
193
@article{UEK:2168337127,
author = "Józef Gajda",
title = "O współpracy Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu z przemysłem rolno-spożywczym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "12",
pages = "560-562",
year = "1955",
}
194
@article{UEK:2168337121,
author = "Józef Gajda",
title = "Stopniowo rozszerzać zakres wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 5, 11",
pages = "503-505",
year = "1954",
}
195
@article{UEK:2168337757,
author = "Józef Gajda",
title = "Z zagadnień wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przemyśle spożywczym",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 9, 11 (110)",
pages = "8-13",
year = "1954",
}
196
@article{UEK:2168337113,
author = "Józef Gajda",
title = "Planowanie wykonawcze i wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłu tłuszczowego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 4, 12",
pages = "534-540",
year = "1953",
}
197
@article{UEK:2168336783,
author = "Józef Gajda and Krzysztof Studnicki",
title = "Warunki organizacyjno-techniczne dla wprowadzenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłu tłuszczowego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 4, 11",
pages = "479-485",
year = "1953",
}
198
@article{UEK:2168336779,
author = "Józef Gajda",
title = "Generalna inwentaryzacja i wycena majątku trwałego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 3, 7",
pages = "310-313",
year = "1952",
}
199
@article{UEK:2168336775,
author = "Józef Gajda",
title = "Struktura uspołecznionych zakładów w Niemieckiej Republice Demokratycznej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 2, 7",
pages = "346-347",
year = "1951",
}
200
@article{UEK:2168334523,
author = "Józef Gajda",
title = "Obliczanie wartości globalnej produkcji",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "163-177",
year = "1950",
}
201
@book{UEK:2168346294,
author = "Tadeusz Kłapkowski and Józef Gajda",
title = "Rachunek gospodarczy : statystyka",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "1947",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID