Publications of the selected author

1

Title:
Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej)
Pod opieką:
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
197 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/508
Nr:
2168309453
doctoral dissertation
2

Title:
The Economical and Ecological Premises for Cracow's Industry Restructurizing
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 145-159 - Bibliogr.
Nr:
2166078288
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Funkcjonowanie rynku materiałowego = Functioning of the Materials Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991) , s. 53-70. - Rez., summ.
Nr:
2168245908
article
See main document
4

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 335
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
137 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168259078
journal / series editorial
5

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 336
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
166 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168245488
journal / series editorial
See related chapters
6

Title:
Ekonomiczne i ekologiczne przesłanki restrukturyzacji przemysłu Krakowa
Source:
Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990, s. 358-374
Series:
(Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska ; t. 5)
Nr:
2168239022
chapter in monograph
7

Title:
Akcjonariat pracowniczy w przekształceniach własnościowych gospodarki
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 109-117
Nr:
2168227328
chapter in report
See main document
8

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 322
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
124 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259714
journal / series editorial
9

Title:
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
Konsultacja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
69 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277195
report
10

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 332
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
77 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168251378
journal / series editorial
11

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 309
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
138 s. [3 k. złoż.]: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168253498
journal / series editorial
12

Title:
Instrumentalne i strukturalne warunki racjonalizacji gospodarki materiałowej = Instrumental and Structural Conditions of Making Commodity Economy Efficient
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 29 (1990) , s. 14-22
Nr:
2168223494
article
13

Title:
Programowanie restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego = Programming of the Restructure of Industry in the District of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990) , s. 21-37. - Rez., summ.
Nr:
2168244880
article
See main document
14

Title:
Restrukturyzacja przemysłu w regionie = Restructuring of Industry in the Region
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 2/89 (1989) , s. 15-25. - Summ., rez.
Nr:
2168223790
article
15

Title:
Realizacja programów ochrony środowiska w warunkach nierównowagi gospodarczej = Implementation of Environmental Protection Under the Conditions of Economic Inequilibrium
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989) , s. 37-53. - Rez., summ.
Nr:
2168235106
article
See main document
16

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 299
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
87 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249798
journal / series editorial
17

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 285
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
162 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168266048
journal / series editorial
18

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 292
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
215 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168255546
journal / series editorial
See related chapters
19

Author:
Ryszard Skowron
Title:
Koordynacja branżowa w świetle doświadczeń w przemyśle drobnym (na przykładzie wybranej branży)
Publisher address:
Kraków: , 1988
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/403
Nr:
2168308963
doctoral dissertation
20

Title:
Ekonomiczne przesłanki wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych = Economic Premisses of Waste Product Utilization as Retrieved Raw Materials
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988) , s. 93-108. - Rez., summ.
Nr:
2168234974
article
See main document
21

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 278
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168269226
journal / series editorial
22

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 260
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234832
journal / series editorial
23

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 261
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
222 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168234834
journal / series editorial
See related chapters
24

Title:
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 230-263 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168278719
chapter in textbook
See main document
25

Title:
Potrzeba programu pracy ze studentami szczególnie uzdolnionymi
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 35, nr 5 (1987) , s. 21-29
Nr:
2168282561
article
26

Title:
Bariera finansowa ochrony środowiska a nierównowaga gospodarcza = Financial Barrier of the Environmental Protection Versus the Economic Unbalance
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (179) (1987) , s. 10-11. - Rez., summ.
Nr:
2168278293
article
27

Title:
Gospodarka materiałowa
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
264 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168278451
academic script
28

Title:
Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 264-309 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306291
chapter in textbook
See main document
29

Title:
Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 128-165 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168277753
chapter in textbook
See main document
30

Title:
Organizacja i zarządzanie przemysłem
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 310-342 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168278745
chapter in textbook
See main document
31

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 249
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
89 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168233458
journal / series editorial
32

Title:
Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem masowych odpadów przemysłowych
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
VI, 248 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/832
Nr:
2168282437
doctoral dissertation
33

Title:
Rozmieszczenie przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 343-368 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306293
chapter in textbook
See main document
34

Title:
Procesy reintegracji organizacyjnej w przemyśle = Organizational Reintegration Processes in Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986) , s. 145-164. - Summ., rez.
Nr:
2168231360
article
See main document
35

Title:
Kierunki i mechanizmy ekonomiczne postępu technicznego = Directions and Economic Mechanisms of Technological Progress
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986) , s. 42-55. - Summ., rez.
Nr:
2168225824
article
36

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 219
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
83 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168231096
journal / series editorial
37

Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 303-304, 307, 310
Nr:
2168265842
voice in discussion / interview
See main document
38

Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 214
Nr:
2168265808
voice in discussion / interview
See main document
39

Title:
40-lecie pracy naukowej Profesora Józefa Gajdy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]1986. - nr 220, s. 7-14. - Summ., rez.
Nr:
2168231806
varia
See main document
40

Title:
35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]1986. - nr 230, s. 7-13
Nr:
2168246078
varia
See main document
41

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 230
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
121 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168246076
journal / series editorial
See related chapters
42

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 220
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168231286
journal / series editorial
See related chapters
43

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Pierwsze ślady reformy gospodarczej
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 232-250
Nr:
2168265822
chapter in conference materials
See main document
44

Title:
Zamówienia rządowe na materiały i wyroby w świetle wyników badań = Government Orders for Materials and Products in the Light of Research Result
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 41, 3 (479) (1986) , s. 109-114
Nr:
2168277933
article
45

Title:
Kreowanie i upowszechnianie innowacji przemysłowych = Creation and Dissemination of Industrial Innovations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986) , s. 83-98. - Rez., summ.
Nr:
2168246094
article
See main document
46

Title:
Wąskie przejścia wprowadzonej reformy gospodarczej = The Bottle-necks of the Introduced Economic Reform
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241076
varia
47

Title:
Procesy innowacyjne w przemyśle
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
170 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168278449
academic script
48

Title:
Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłowych = On the Operation of Associations of Industrial Plants
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985) , s. 21-34
Nr:
2168231750
article
49

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 209
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
76 s.: il.; 24 cm
Notes:
Rez., summ., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168278675
journal / series editorial
50

Title:
Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach = Control of the Wages Fund in Industrial Plants
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985) , s. 5-17
Nr:
2168231758
article
51

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 202
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
139 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249736
journal / series editorial
52

Title:
Zmiany w gospodarowaniu materiałami w okresie reformy = Changes in Material Economy under Reform
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 37 , nr 23-24 (831/832) (1985) , s. 591-595
Nr:
2168279807
article
53

Title:
Kształtowanie cen wyrobów przemysłowych
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 36, nr 12 (431) (1985) , s. 15-17
Nr:
2168270306
article
54

Title:
Przesłanki zmian w ekonomicznych studiach dla pracujących
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 33, nr 6 (1985) , s. 25-36
Nr:
2168282569
article
55

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Pierwsze ślady reformy gospodarczej
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1-16
Nr:
2168273544
chapter in conference materials
56

Title:
Skuteczność rozwiązań reformy gospodarczej
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 39, 11 (457) (1984) , s. 492-497
Nr:
2168271494
article
57

Title:
Weryfikacja rozwiązań reformy gospodarczej w praktyce przemysłowej = The Efficiency Degree of Economic Reform Solutions
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984) , s. 14-29
Nr:
2168229034
article
58

Title:
Częściowe zmiany mechanizmów ekonomicznych : na marginesie wdrażanych od 1984 r. zmian pewnych elementów reformy gospodarczej = Partial Changes in Economic Mechanisms
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 1/84 (1984) , s. 6-17
Nr:
2168228998
article
59

Title:
Reforma gospodarcza w przedsiębiorstwach : (wyniki badań sondażowych)
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 6 (413) (1984) , s. 1-5
Nr:
2168271174
article
60

Title:
Próba rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów
Source:
Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa / red.: Zdzisław MAŁECKI, Andrzej GRZĄKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 103-120
Nr:
2168282511
chapter in conference materials
See main document
61

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 175
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
121 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168229486
journal / series editorial
62

Author:
Title:
Na odpadach można zarobić
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment1983. - nr 12 (132), s. 18
Nr:
2168278287
varia
63

Title:
Modyfikacja stymulatorów wzrostu produkcji i efektywności gospodarowania od 1984 r.
Source:
Czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy : ogólnopolska konferencja naukowa : referaty - Kraków: [b.w.], 1983, s. 7-31
Nr:
2168288547
chapter in conference materials
64

Author:
Bronisław Byrski , Piotr Chechelski
Title:
Założenia rozwoju przemysłu spożywczego w województwie miejskim krakowskim = Assumptions of the Development of Food Industry in the Municipal Province of Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983) , s. 147-172. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250340
article
See main document
65

Title:
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 219-249 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280765
chapter in textbook
See main document
66

Title:
Zgrupowania przedsiębiorstw w reformowanej gospodarce
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 171-190
Nr:
2168273052
chapter in conference materials
See main document
67

Title:
Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego)
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
VI k., 299 k., 2 k., 22 k. złoż.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/889
Nr:
2168312991
doctoral dissertation
68

Title:
Rozmieszczenie przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 250-269 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168306295
chapter in textbook
See main document
69

Title:
Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 31-66 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280691
chapter in textbook
See main document
70

Author:
Barbara Antas
Title:
Skuteczność systemu zachęt materialnych w parametrycznym zarządzaniu przemysłem lotniczym
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
274 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/456
Nr:
2168309785
doctoral dissertation
71

Title:
Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 134-162 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280747
chapter in textbook
See main document
72

Title:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982
Physical description:
326 s.; 21 cm
Nr:
2168273036
conference materials
See related chapters
73

Title:
Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
[4] k., 283 k.: il.; 30 cm + Tablice : 49 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/869
Nr:
2168278671
doctoral dissertation
74

Author:
Title:
Co zagraża reformie?
Source:
Gazeta Krakowska1982. - R. 34, nr 21 (10357), s. 1
Materiały przygotował:
Stec Tadeusz
Nr:
2168283837
voice in discussion / interview
75

Title:
Efektywność działania układów gospodarczych
Source:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 5-22
Nr:
2168233622
chapter in conference materials
See main document
76

Author:
Piotr Chechelski
Title:
Programowanie rozwoju przemysłu spożywczego w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
254, [7] k.: il.; 30 cm + aneks 33 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/443
Nr:
2168309761
doctoral dissertation
77

Title:
Przesłanki intensyfikacji procesów modernizacyjnych = Conditions of Intensification of Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 143 (1981) , s. 5-14. - Rez., summ.
Nr:
2168233846
article
See main document
78

Title:
Sposoby ograniczenia materiałochłonności produkcji = Means of Lowering Material Intensity of Production
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 33 , nr 20 (736) (1981) , s. 600-605
Nr:
2168279811
article
79

Title:
Podobieństwa i różnice między reformami gospodarczymi w PRL = Similarities and Differences in Economic Reforms in Poland
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981) , s. 35-51
Nr:
2168230478
article
80

Title:
Gospodarka materiałowa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
231 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168278453
academic script
81

Title:
Sposoby zbliżenia układów organizacyjnych do układów produkcyjnych w przemyśle spożywczym = Methods of Approximating Organizational Schemes to Production Schemes in Food Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 136 (1980) , s. 5-24. - Summ., rez.
Nr:
2168227822
article
See main document
82

Title:
Pomiar materiałochłonności produkcji = Measuring Material Intensity of Production
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 32, nr 8(700) (1980) , s. 255-258
Nr:
2168279745
article
83

Title:
Produkcyjne przesłanki integracji organizacyjnej w przemyśle spożywczym = Production Premises of Organizational Integration in the Food Industry
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 34, nr 8 (1980) , s. 285-289. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333087
article
84

Title:
Pomocniczo-produkcyjne usługi w systemie ekonomiczno-finansowym = Auxiliary Services in Economic and Financial System
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 34, 12 (406) (1979) , s. 666-670
Nr:
2168277927
article
85

Title:
Wewnętrzne powiązania produkcyjne i ograniczenie zagrożeń środowiska jako warunki racjonalnego rozwoju przemysłu w aglomeracji miejskiej
Source:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 19-62
Nr:
2168282421
chapter in monograph
See main document
86

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 104
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
149 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168233406
journal / series editorial
See related chapters
87

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 105
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
143 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168233522
journal / series editorial
88

Title:
Rozmieszczenie przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 255-282 - Bibliogr.
Nr:
2168306297
chapter in textbook
See main document
89

Title:
System zaopatrzenia i zbytu w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 131-168 - Bibliogr.
Nr:
2168282313
chapter in textbook
See main document
90

Title:
Integracja przemysłu w układach przestrzennych = Integration of Industry in Spatial Structures
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 44)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168335361
monograph
91

Title:
Założenia metodyczne integracji przemysłu w aglomeracjach miejskich = The Systematical Foundations of the Integration of Industry in Urban Agglomerations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 104 (1978) , s. 17-29. - Rez., summ.
Nr:
2168233422
article
See main document
92

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 98
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
124 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250604
journal / series editorial
93

Title:
Mierzenie poziomu i efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przemyśle
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978) , s. 18-33 - Bibliogr.
Nr:
2168219996
article
94

Title:
Założenia integracji i przekształcania struktury przestrzennej przemysłu w aglomeracji miejskiej
Source:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 89-126
Nr:
2168282429
chapter in monograph
See main document
95

Title:
Stymulacja postępu technicznego w parametrycznym systemie zarządzania przemysłem = On the Stimulation of Technological Progress in the Parametric System of Industrial Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978) , s. 11-26. - Rez., summ.
Nr:
2168233564
article
See main document
96

Title:
Kierunki doskonalenia gospodarki materiałowej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/67 (R. 17) (1978) , s. 44-54 - Bibliogr.
Nr:
2168220056
article
97

Title:
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 214-254 - Bibliogr.
Nr:
2168282317
chapter in textbook
See main document
98

Title:
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej
Source:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 127-134
Nr:
2168282431
chapter in monograph
See main document
99

Title:
Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 33-68 - Bibliogr.
Nr:
2168282299
chapter in textbook
See main document
100

Author:
Alina Dyduch
Title:
Efektywność substytucji cynku i ołowiu tworzywami sztucznymi
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
V k., 230 k.: il.; 30 cm + Aneks [57] k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/357
Nr:
2168307141
doctoral dissertation
101

Title:
Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich = Problems of Shaping the Sectoral and Spatial Industrial Structure in Urban Agglomerations
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 32, 11 (381) (1977) , s. 559-565
Nr:
2168277923
article
102

Title:
Wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie parametrycznego systemu zarządzania = The Influence of Outward Conditions on the Work of Administration System
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 20-26
Nr:
2168227076
article
103

Author:
Bronisław Byrski , Stefan Witek
Title:
Postęp techniczno-organizacyjny a parametryczny system zarządzania przemysłem
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 151-174 - Bibliogr.
Nr:
2168252930
chapter in conference materials
See main document
104

Title:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976
Physical description:
396 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168252876
conference materials
See related chapters
105

Title:
Lucjan Siemion, System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238
Source:
Ekonomista. - nr 1 (1976) , s. 222-226
Nr:
2168334543
review
106

Title:
Kierunki i metody zwiększenia produktywności inwestycji i środków trwałych
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/59 (R. 15) (1976) , s. 59-71 - Bibliogr.
Nr:
2168220092
article
107

Title:
Warunki upowszechnienia parametrycznego systemu zarządzania
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 1-34 - Bibliogr.
Nr:
2168252878
chapter in conference materials
See main document
108

Title:
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations
Source:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 113-136. - Summ., rez.
Nr:
2168334917
chapter in book
109

Title:
Na 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975) , s. 136-145
Nr:
2168226741
article
See main document
110

Title:
Próba oceny wdrożeń inicjujących = An Attempt at Evaluation of Initiating Implantations
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975) , s. 117-126 - Bibliogr.
Nr:
2168226727
article
See main document
111

Title:
Przesłanki branżowo-regionalnego programowania rozwoju przemysłu spożywczego = The Branch and Regional Premises of the Development Programming in the Food Industry
Source:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 137-159. - Summ., rez.
Nr:
2168334919
chapter in book
112

Author:
Title:
Doskonalenie systemu zarządzania gospodarką
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1975
Physical description:
78 s.; 24 cm
Nr:
2168346300
book
113

Title:
Nauka krakowska w XXX-leciu Polski Ludowej
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974) , s. 102-113
Nr:
2168225162
article
See main document
114

Title:
Organizacyjne aspekty zmian w systemie zarządzania przemysłem
Source:
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 35-52
Nr:
2168282457
chapter in conference materials
See main document
115

Title:
Oranizacja przemysłu w nowym systemie zarządzania = Industry Organization within the New Management System
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 29, 2 (336) (1974) , s. 131-136
Nr:
2168277943
article
116

Title:
Czynniki regionalne w programowaniu rozwoju przemysłu spożywczego = Regional Factors in Programming the Expansion of the Food Industry
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 28, nr 3 (1974) , s. 97-101. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333149
article
117

Title:
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Physical description:
188 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168282449
conference materials
See related chapters
118

Title:
Założenia zmian w systemie zarządzania przemysłem
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 4/48 (1973) , s. 15-26
Nr:
2168221814
article
See main document
119

Title:
Koordynacja w przemyśle spożywczym
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 43 (1154) (1973) , s. 6
Nr:
2168271380
article
120

Title:
Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów) = Productivity of fixed Assets in Industry (Generating Factors, Interpretation of Results)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973) , s. 87-119. - Summ., rez.
Nr:
2168260614
article
See main document
121

Title:
Efektywność wzrostu skali gospodarowania w zapleczu techniczno-usługowym zakładów przemysłowych
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 24, nr 2 (278) (1973) , s. 54-59
Nr:
2168277703
article
122

Title:
Terenowe układy produkcyjne przemysłu spożywczego = Territorial Production Systems of Foodstuffs Industry
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 27, 2 (313) (1972) , s. 102-109
Nr:
2168278003
article
123

Title:
Pomiar produktywności majątku trwałego w przemyśle spożywczym = Assessment of Fixed Assets Productivity in the Food Industry
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 26, nr 4 (1972) , s. 163-166. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg.
Nr:
2168333167
article
124

Title:
Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne = Productivity of Capital Goods in Industry and Investment Decisions
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972) , s. 51-69. - Rez., summ.
Nr:
2168249540
article
See main document
125

Title:
Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970
Physical description:
241, [3] s., [1] k. tabl. złoż.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345678
monograph
126

Title:
Branżowy i terenowy układ powiązań koordynacyjnych a programowanie rozwoju przemysłu = The Scheme of Co-Operation According to Branches and Territory and Programming the Development of Industry
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 8, nr 4 (1969) , s. 3-22. - Rez., summ.
Nr:
2168277453
article
See main document
127

Title:
Marża jako czynnik racjonalnego udziału dostaw składowych w obrocie materiałowym = Handelsspannen als Faktor eines rationallen Anteils von Lagerlieferungen im Materialumsatz = Trade Margins as a Factor of Rational Partaking by Stock Deliveries in Material Turnover
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 14 (418) (1968) , s. 484-488
Nr:
2168340505
unreviewed article
128

Title:
Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1968
Physical description:
232 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/65
Nr:
2168305685
doctoral dissertation
129

Author:
Bronisław Byrski , Janina Nowak , Janina Rykiertowa
Title:
Celowość tworzenia regionalnej bazy kooperacyjnej przemysłu (na przykładzie przemysłu metalowego w regionie krakowskim) = The Purpose of Establishing Regional Cooperation Bases for the Industry (as in the Case of the Metal Working Industry in the Cracow Region)
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1968) , s. 329-333
Nr:
2168337229
article
130

Title:
Funkcjonowanie systemu umów dostawy w obrocie środkami produkcji : (na przykładzie wyrobów odlewniczych)
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1964) , s. 549-553
Nr:
2168286261
article
131

Title:
Zagadnienia załadunku towarów w hurtowniach
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 17 (325) (1964) , s. 583-585
Nr:
2168340401
unreviewed article
132

Title:
Wyniki badań centralizacji przewozów wyrobów hutniczych w województwie bydgoskim = Results of Research on the Centralization of Metallurgic Products Transports in the Bydgoszcz County
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1962) , s. 526-530
Nr:
2168337217
article
Unpublished documents:
1

Title:
Kinetyka zmian jakości wyrobów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
15, 12, 6, [11] k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. po art.
Research program:
39/IT/6/92/S
Signature:
NP-257/Magazyn
Nr:
2168330785
unpublished scientific work
1
Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej) / Zbigniew KĘKUŚ ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 1992. - 197 k. : il. ; 30 cm. - Opiekun naukowy: Bronisław Byrski. - Bibliogr.
2
The Economical and Ecological Premises for Cracow's Industry Restructurizing / Bronisław BYRSKI // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków : The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 145-159. - Bibliogr.
3
Funkcjonowanie rynku materiałowego = Functioning of the Materials Market / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991), s. 53-70. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 335. - 137 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 336. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
6
Ekonomiczne i ekologiczne przesłanki restrukturyzacji przemysłu Krakowa / Bronisław BYRSKI // W: Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1990. - (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska, ISSN 0860-4045 ; t. 5). - S. 358-374
7
Akcjonariat pracowniczy w przekształceniach własnościowych gospodarki / Bronisław BYRSKI // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 109-117
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 322. - 124 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
9
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2 / autor oprac.: Józefa FAMIELEC ; [współudział: Kazimierz GÓRKA - kierownik tematu, Piotr MAŁECKI, Grażyna MOJŻESZ-WLAZŁY ; prace pomocnicze: Krzysztof BERBEKA ; konsultant: Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
10
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 332. - 77 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 309. - 138 s. [3 k. złoż.] : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
12
Instrumentalne i strukturalne warunki racjonalizacji gospodarki materiałowej = Instrumental and Structural Conditions of Making Commodity Economy Efficient / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 29 (1990), s. 14-22. - ISSN 0079-578X
13
Programowanie restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego = Programming of the Restructure of Industry in the District of Cracow / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990), s. 21-37. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Restrukturyzacja przemysłu w regionie = Restructuring of Industry in the Region / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 2/89 (1989), s. 15-25. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
15
Realizacja programów ochrony środowiska w warunkach nierównowagi gospodarczej = Implementation of Environmental Protection Under the Conditions of Economic Inequilibrium / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989), s. 37-53. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 299. - 87 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 285. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 292. - 215 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
19
Koordynacja branżowa w świetle doświadczeń w przemyśle drobnym (na przykładzie wybranej branży) / Ryszard Skowron ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1988. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Ekonomiczne przesłanki wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych = Economic Premisses of Waste Product Utilization as Retrieved Raw Materials / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 93-108. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
21
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 278. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 260. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 261. - 222 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
24
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 230-263. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
25
Potrzeba programu pracy ze studentami szczególnie uzdolnionymi / Bronisław BYRSKI // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 35, nr 5 (1987), s. 21-29. - ISSN 0591-2377
26
Bariera finansowa ochrony środowiska a nierównowaga gospodarcza = Financial Barrier of the Environmental Protection Versus the Economic Unbalance / Bronisław BYRSKI // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (179) (1987), s. 10-11. - Rez., summ. - ISSN 0137-3668
27
Gospodarka materiałowa / Bronisław BYRSKI. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 264 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
28
Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 264-309. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
29
Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 128-165. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
30
Organizacja i zarządzanie przemysłem / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 310-342. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 249. - 89 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
32
Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem masowych odpadów przemysłowych / Jadwiga ADAMCZYK ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1987. - VI, 248 k. : il. ; 30 cm
33
Rozmieszczenie przemysłu / Bronisław BYRSKI, Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 343-368. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
34
Procesy reintegracji organizacyjnej w przemyśle = Organizational Reintegration Processes in Industry / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986), s. 145-164. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
35
Kierunki i mechanizmy ekonomiczne postępu technicznego = Directions and Economic Mechanisms of Technological Progress / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986), s. 42-55. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
36
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 219. - 83 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
37
Dyskusja / Bronisław BYRSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 303-304, 307, 310
38
Dyskusja / Bronisław BYRSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 214
39
40-lecie pracy naukowej Profesora Józefa Gajdy / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986), s. 7-14. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
40
35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera / Bronisław BYRSKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986), s. 7-13. - ISSN 0208-7944
41
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 230. - 121 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0208-7944
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 220. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
43
Pierwsze ślady reformy gospodarczej / Bronisław BYRSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 232-250
44
Zamówienia rządowe na materiały i wyroby w świetle wyników badań = Government Orders for Materials and Products in the Light of Research Result / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 41, 3 (479) (1986), s. 109-114. - ISSN 0017-2421
45
Kreowanie i upowszechnianie innowacji przemysłowych = Creation and Dissemination of Industrial Innovations / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986), s. 83-98. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
46
Wąskie przejścia wprowadzonej reformy gospodarczej = The Bottle-necks of the Introduced Economic Reform / Bronisław BYRSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
47
Procesy innowacyjne w przemyśle / Bronisław BYRSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 170 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
48
Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłowych = On the Operation of Associations of Industrial Plants / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985), s. 21-34. - ISSN 0079-578X
49
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 209. - 76 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
50
Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach = Control of the Wages Fund in Industrial Plants / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985), s. 5-17. - ISSN 0079-578X
51
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 202. - 139 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
52
Zmiany w gospodarowaniu materiałami w okresie reformy = Changes in Material Economy under Reform / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Materiałowa. - R. 37 , nr 23-24 (831/832) (1985), s. 591-595. - ISSN 0017-2405
53
Kształtowanie cen wyrobów przemysłowych / Bronisław BYRSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 36, nr 12 (431) (1985), s. 15-17. - ISSN 0013-3043
54
Przesłanki zmian w ekonomicznych studiach dla pracujących / Bronisław BYRSKI // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 33, nr 6 (1985), s. 25-36. - ISSN 0591-2377
55
Pierwsze ślady reformy gospodarczej / Bronisław BYRSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1-16
56
Skuteczność rozwiązań reformy gospodarczej / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 39, 11 (457) (1984), s. 492-497. - ISSN 0017-2421
57
Weryfikacja rozwiązań reformy gospodarczej w praktyce przemysłowej = The Efficiency Degree of Economic Reform Solutions / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984), s. 14-29. - ISSN 0079-578X
58
Częściowe zmiany mechanizmów ekonomicznych : na marginesie wdrażanych od 1984 r. zmian pewnych elementów reformy gospodarczej = Partial Changes in Economic Mechanisms / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 1/84 (1984), s. 6-17. - ISSN 0079-578X
59
Reforma gospodarcza w przedsiębiorstwach : (wyniki badań sondażowych) / Bronisław BYRSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 6 (413) (1984), s. 1-5. - ISSN 0013-3043
60
Próba rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów / Jadwiga ADAMCZYK, Bronisław BYRSKI // W: Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa / red.: Zdzisław MAŁECKI, Andrzej GRZĄKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 103-120
61
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 175. - 121 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
62
Na odpadach można zarobić / B. BYRSKI // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (132) (1983), s. 18. - ISSN 0137-3668
63
Modyfikacja stymulatorów wzrostu produkcji i efektywności gospodarowania od 1984 r. / Bronisław BYRSKI // W: Czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy : ogólnopolska konferencja naukowa : referaty. - Kraków : [b.w.], 1983. - S. 7-31
64
Założenia rozwoju przemysłu spożywczego w województwie miejskim krakowskim = Assumptions of the Development of Food Industry in the Municipal Province of Kraków / Bronisław BYRSKI, Piotr Chechelski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 147-172. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
65
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 219-249. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
66
Zgrupowania przedsiębiorstw w reformowanej gospodarce / Bronisław BYRSKI // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 171-190
67
Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego) / Józefa FAMIELEC ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1982. - VI k., 299 k., 2 k., 22 k. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Rozmieszczenie przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 250-269. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
69
Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 31-66. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
70
Skuteczność systemu zachęt materialnych w parametrycznym zarządzaniu przemysłem lotniczym / Barbara Antas ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1982. - 274 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 134-162. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
72
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - 326 s. ; 21 cm
73
Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych / Maria SIERPIŃSKA ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1982. - [4] k., 283 k. : il. ; 30 cm + Tablice : 49 k. - Bibliogr.
74
Co zagraża reformie? / Antoni FAJFEREK, Bronisław BYRSKI, Emil Nędzowski, Józef URYGA ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 21 (10357) (1982), s. 1. - ISSN 0208-7693
75
Efektywność działania układów gospodarczych / Bronisław BYRSKI // W: Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 5-22
76
Programowanie rozwoju przemysłu spożywczego w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / Piotr Chechelski ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1981. - 254, [7] k. : il. ; 30 cm + aneks 33 k. - Bibliogr.
77
Przesłanki intensyfikacji procesów modernizacyjnych = Conditions of Intensification of Processes / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 143 (1981), s. 5-14. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
78
Sposoby ograniczenia materiałochłonności produkcji = Means of Lowering Material Intensity of Production / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Materiałowa. - R. 33 , nr 20 (736) (1981), s. 600-605. - ISSN 0017-2405
79
Podobieństwa i różnice między reformami gospodarczymi w PRL = Similarities and Differences in Economic Reforms in Poland / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981), s. 35-51. - ISSN 0079-578X
80
Gospodarka materiałowa / Bronisław BYRSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 231 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
81
Sposoby zbliżenia układów organizacyjnych do układów produkcyjnych w przemyśle spożywczym = Methods of Approximating Organizational Schemes to Production Schemes in Food Industry / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 136 (1980), s. 5-24. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
82
Pomiar materiałochłonności produkcji = Measuring Material Intensity of Production / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Materiałowa. - R. 32, nr 8(700) (1980), s. 255-258. - ISSN 0017-2405
83
Produkcyjne przesłanki integracji organizacyjnej w przemyśle spożywczym = Production Premises of Organizational Integration in the Food Industry / Bronisław BYRSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 34, nr 8 (1980), s. 285-289. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
84
Pomocniczo-produkcyjne usługi w systemie ekonomiczno-finansowym = Auxiliary Services in Economic and Financial System / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 34, 12 (406) (1979), s. 666-670. - ISSN 0017-2421
85
Wewnętrzne powiązania produkcyjne i ograniczenie zagrożeń środowiska jako warunki racjonalnego rozwoju przemysłu w aglomeracji miejskiej / Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 19-62
86
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 104. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
87
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 105. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
88
Rozmieszczenie przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 255-282. - Bibliogr.
89
System zaopatrzenia i zbytu w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 131-168. - Bibliogr.
90
Integracja przemysłu w układach przestrzennych = Integration of Industry in Spatial Structures / Bronisław BYRSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 44)
91
Założenia metodyczne integracji przemysłu w aglomeracjach miejskich = The Systematical Foundations of the Integration of Industry in Urban Agglomerations / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 104 (1978), s. 17-29. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
92
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 98. - 124 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
93
Mierzenie poziomu i efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przemyśle / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978), s. 18-33. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
94
Założenia integracji i przekształcania struktury przestrzennej przemysłu w aglomeracji miejskiej / Bronisław BYRSKI // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 89-126
95
Stymulacja postępu technicznego w parametrycznym systemie zarządzania przemysłem = On the Stimulation of Technological Progress in the Parametric System of Industrial Management / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978), s. 11-26. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
96
Kierunki doskonalenia gospodarki materiałowej / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/67 (R. 17) (1978), s. 44-54. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
97
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 214-254. - Bibliogr.
98
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej / Bronisław BYRSKI, Józef GAJDA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 127-134
99
Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 33-68. - Bibliogr.
100
Efektywność substytucji cynku i ołowiu tworzywami sztucznymi / Alina Dyduch ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1977. - V k., 230 k. : il. ; 30 cm + Aneks [57] k. - Bibliogr.
101
Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich = Problems of Shaping the Sectoral and Spatial Industrial Structure in Urban Agglomerations / Józef GAJDA, Bogusław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // Gospodarka Planowa. - R. 32, 11 (381) (1977), s. 559-565. - ISSN 0017-2421
102
Wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie parametrycznego systemu zarządzania = The Influence of Outward Conditions on the Work of Administration System / Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977), s. 20-26. - ISSN 0079-578X
103
Postęp techniczno-organizacyjny a parametryczny system zarządzania przemysłem / Bronisław BYRSKI, Stefan Witek // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 151-174. - Bibliogr.
104
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - 396 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
105
Lucjan Siemion, System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238 / Bronisław BYRSKI // Ekonomista. - nr 1 (1976), s. 222-226. - Rec. pracy: Siemion L., System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. - ISSN 0013-3205
106
Kierunki i metody zwiększenia produktywności inwestycji i środków trwałych / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/59 (R. 15) (1976), s. 59-71. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
107
Warunki upowszechnienia parametrycznego systemu zarządzania / Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 1-34. - Bibliogr.
108
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 113-136. - Summ., rez.
109
Na 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975), s. 136-145. - ISSN 0079-578X
110
Próba oceny wdrożeń inicjujących = An Attempt at Evaluation of Initiating Implantations / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975), s. 117-126. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
111
Przesłanki branżowo-regionalnego programowania rozwoju przemysłu spożywczego = The Branch and Regional Premises of the Development Programming in the Food Industry / Bronisław BYRSKI // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 137-159. - Summ., rez.
112
Doskonalenie systemu zarządzania gospodarką / Bronisław BYRSKI. - Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1975. - 78 s. ; 24 cm
113
Nauka krakowska w XXX-leciu Polski Ludowej / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974), s. 102-113. - ISSN 0079-578X
114
Organizacyjne aspekty zmian w systemie zarządzania przemysłem / Bronisław BYRSKI // W: Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 35-52
115
Oranizacja przemysłu w nowym systemie zarządzania = Industry Organization within the New Management System / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 29, 2 (336) (1974), s. 131-136. - ISSN 0017-2421
116
Czynniki regionalne w programowaniu rozwoju przemysłu spożywczego = Regional Factors in Programming the Expansion of the Food Industry / Bronisław BYRSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 28, nr 3 (1974), s. 97-101. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
117
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - 188 s. : il. ; 25 cm
118
Założenia zmian w systemie zarządzania przemysłem / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 4/48 (1973), s. 15-26. - ISSN 0038-853X
119
Koordynacja w przemyśle spożywczym / Bronisław BYRSKI // Życie Gospodarcze. - nr 43 (1154) (1973), s. 6. - ISSN 0137-7299
120
Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów) = Productivity of fixed Assets in Industry (Generating Factors, Interpretation of Results) / Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973), s. 87-119. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
121
Efektywność wzrostu skali gospodarowania w zapleczu techniczno-usługowym zakładów przemysłowych / Bronisław BYRSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 24, nr 2 (278) (1973), s. 54-59. - ISSN 0013-3043
122
Terenowe układy produkcyjne przemysłu spożywczego = Territorial Production Systems of Foodstuffs Industry / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 27, 2 (313) (1972), s. 102-109. - ISSN 0017-2421
123
Pomiar produktywności majątku trwałego w przemyśle spożywczym = Assessment of Fixed Assets Productivity in the Food Industry / Bronisław BYRSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 26, nr 4 (1972), s. 163-166. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - ISSN 0033-250X
124
Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne = Productivity of Capital Goods in Industry and Investment Decisions / Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972), s. 51-69. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
125
Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych / Bronisław Byrski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970. - 241, [3] s., [1] k. tabl. złoż. ; 20 cm. - Bibliogr.
126
Branżowy i terenowy układ powiązań koordynacyjnych a programowanie rozwoju przemysłu = The Scheme of Co-Operation According to Branches and Territory and Programming the Development of Industry / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 8, nr 4 (1969), s. 3-22. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
127
Marża jako czynnik racjonalnego udziału dostaw składowych w obrocie materiałowym = Handelsspannen als Faktor eines rationallen Anteils von Lagerlieferungen im Materialumsatz = Trade Margins as a Factor of Rational Partaking by Stock Deliveries in Material Turnover / Bronisław Byrski // Gospodarka Materiałowa. - nr 14 (418) (1968), s. 484-488. - ISSN 0017-2405
128
Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym / Bronisław Byrski ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1968. - 232 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
129
Celowość tworzenia regionalnej bazy kooperacyjnej przemysłu (na przykładzie przemysłu metalowego w regionie krakowskim) = The Purpose of Establishing Regional Cooperation Bases for the Industry (as in the Case of the Metal Working Industry in the Cracow Region) / Bronisław BYRSKI, Janina Nowak, Janina Rykiertowa // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1968), s. 329-333. - ISSN 0013-3043
130
Funkcjonowanie systemu umów dostawy w obrocie środkami produkcji : (na przykładzie wyrobów odlewniczych) / Bronisław BYRSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1964), s. 549-553. - ISSN 0013-3043
131
Zagadnienia załadunku towarów w hurtowniach / Bronisław Byrski // Gospodarka Materiałowa. - nr 17 (325) (1964), s. 583-585. - ISSN 0017-2405
132
Wyniki badań centralizacji przewozów wyrobów hutniczych w województwie bydgoskim = Results of Research on the Centralization of Metallurgic Products Transports in the Bydgoszcz County / Bronisław BYRSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1962), s. 526-530. - ISSN 0013-3043
133
Kinetyka zmian jakości wyrobów / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Barbara DZIÓBEK, Maria POLAŃSKA, Bronisław BYRSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 15, 12, 6, [11] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. po art.
1
Kękuś Z., (1992), Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej), Prom. Górka K., Kraków : , 197 k.
2
Byrski B., (1991), The Economical and Ecological Premises for Cracow's Industry Restructurizing. [W:] Górka K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 145-159.
3
Byrski B., (1991), Funkcjonowanie rynku materiałowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 53-70.
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 335. - 137 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 336. - 166 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
6
Byrski B., (1990), Ekonomiczne i ekologiczne przesłanki restrukturyzacji przemysłu Krakowa. [W:] Gumińska M., Delorme A. (red.), Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska; t. 5), Kraków : Polski Klub Ekologiczny, s. 358-374.
7
Byrski B., (1990), Akcjonariat pracowniczy w przekształceniach własnościowych gospodarki. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109-117.
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 322. - 124 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
9
Famielec J., Górka K., Małecki P., Mojżesz-Wlazły G., (1990), Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 69 k.
10
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 332. - 77 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 309. - 138 s. [3 k. złoż.]: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
12
Byrski B., (1990), Instrumentalne i strukturalne warunki racjonalizacji gospodarki materiałowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 29, s. 14-22.
13
Byrski B., (1990), Programowanie restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 21-37.
14
Byrski B., (1989), Restrukturyzacja przemysłu w regionie, "Problemy Ekonomiczne", R. 28, nr 2/89, s. 15-25.
15
Byrski B., (1989), Realizacja programów ochrony środowiska w warunkach nierównowagi gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 37-53.
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 299. - 87 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 285. - 162 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 292. - 215 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
19
Skowron R., (1988), Koordynacja branżowa w świetle doświadczeń w przemyśle drobnym (na przykładzie wybranej branży), Prom. Byrski B., Kraków : , 257 k.
20
Byrski B., (1988), Ekonomiczne przesłanki wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 93-108.
21
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 278. - 122 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 260. - 206 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 261. - 222 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
24
Byrski B., (1987), Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 230-263.
25
Byrski B., (1987), Potrzeba programu pracy ze studentami szczególnie uzdolnionymi, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 35, nr 5, s. 21-29.
26
Byrski B., (1987), Bariera finansowa ochrony środowiska a nierównowaga gospodarcza, "Aura", nr 11 (179), s. 10-11.
27
Byrski B., (1987), Gospodarka materiałowa, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 264 s.
28
Gajda J., Byrski B., (1987), Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 264-309.
29
Byrski B., (1987), Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 128-165.
30
Byrski B., (1987), Organizacja i zarządzanie przemysłem. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 310-342.
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 249. - 89 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
32
Adamczyk J., (1987), Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem masowych odpadów przemysłowych, Prom. Byrski B., Kraków : , VI, 248 k.
33
Byrski B., Gajda J., (1987), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 343-368.
34
Byrski B., (1986), Procesy reintegracji organizacyjnej w przemyśle, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 220, s. 145-164.
35
Byrski B., (1986), Kierunki i mechanizmy ekonomiczne postępu technicznego, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 3/86, s. 42-55.
36
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 219. - 83 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
37
Byrski B., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 303-304, 307, 310.
38
Byrski B., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 214.
39
Byrski B., (1986), 40-lecie pracy naukowej Profesora Józefa Gajdy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 220, s. 7-14.
40
Byrski B., Chomątowski S., Górka K., (1986), 35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 7-13.
41
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 230. - 121 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 220. - 195 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
43
Byrski B., (1986), Pierwsze ślady reformy gospodarczej. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 232-250.
44
Byrski B., (1986), Zamówienia rządowe na materiały i wyroby w świetle wyników badań, "Gospodarka Planowa", R. 41, 3 (479), s. 109-114.
45
Byrski B., (1986), Kreowanie i upowszechnianie innowacji przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 83-98.
46
Byrski B., (1986), Wąskie przejścia wprowadzonej reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 54-55.
47
Byrski B., (1986), Procesy innowacyjne w przemyśle, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
48
Byrski B., (1985), Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłowych, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 3/85, s. 21-34.
49
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 209. - 76 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
50
Byrski B., (1985), Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 4/85, s. 5-17.
51
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 202. - 139 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
52
Byrski B., (1985), Zmiany w gospodarowaniu materiałami w okresie reformy, "Gospodarka Materiałowa", R. 37 , nr 23-24 (831/832), s. 591-595.
53
Byrski B., (1985), Kształtowanie cen wyrobów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 36, nr 12 (431), s. 15-17.
54
Byrski B., (1985), Przesłanki zmian w ekonomicznych studiach dla pracujących, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 33, nr 6, s. 25-36.
55
Byrski B., (1984), Pierwsze ślady reformy gospodarczej. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1-16.
56
Byrski B., (1984), Skuteczność rozwiązań reformy gospodarczej, "Gospodarka Planowa", R. 39, 11 (457), s. 492-497.
57
Byrski B., (1984), Weryfikacja rozwiązań reformy gospodarczej w praktyce przemysłowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 4/84, s. 14-29.
58
Byrski B., (1984), Częściowe zmiany mechanizmów ekonomicznych : na marginesie wdrażanych od 1984 r. zmian pewnych elementów reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 1/84, s. 6-17.
59
Byrski B., (1984), Reforma gospodarcza w przedsiębiorstwach (wyniki badań sondażowych), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 35, nr 6 (413), s. 1-5.
60
Adamczyk J., Byrski B., (1984), Próba rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów. [W:] Małecki Z., Grząka A. (red.), Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 103-120.
61
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 175. - 121 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
62
Byrski B., (1983), Na odpadach można zarobić, "Aura", nr 12 (132), s. 18.
63
Byrski B., (1983), Modyfikacja stymulatorów wzrostu produkcji i efektywności gospodarowania od 1984 r.. [W:] Czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy : ogólnopolska konferencja naukowa : referaty, Kraków : [b.w.], s. 7-31.
64
Byrski B., Chechelski P., (1983), Założenia rozwoju przemysłu spożywczego w województwie miejskim krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 147-172.
65
Byrski B., (1982), Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 219-249.
66
Byrski B., (1982), Zgrupowania przedsiębiorstw w reformowanej gospodarce. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 171-190.
67
Famielec J., (1982), Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego), Prom. Byrski B., Kraków : , VI k., 299 k., 2 k., 22 k. złoż.
68
Gajda J., Byrski B., (1982), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 250-269.
69
Byrski B., (1982), Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 31-66.
70
Antas B., (1982), Skuteczność systemu zachęt materialnych w parametrycznym zarządzaniu przemysłem lotniczym, Prom. Byrski B., Kraków : , 274 k.
71
Byrski B., (1982), Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 134-162.
72
Byrski B. (red.), (1982), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach: (doświadczenia i perspektywy): materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 326 s.
73
Sierpińska M., (1982), Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych, Prom. Byrski B., Kraków : , [4] k., 283 k.
74
Fajferek A., Byrski B., Nędzowski E., Uryga J., (1982), Co zagraża reformie?, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 21 (10357), s. 1.
75
Byrski B., (1981), Efektywność działania układów gospodarczych. [W:] Owsiak S., Skalniak F. (red.), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 5-22.
76
Chechelski P., (1981), Programowanie rozwoju przemysłu spożywczego w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Prom. Byrski B., Kraków : , 254, [7] k.
77
Byrski B., (1981), Przesłanki intensyfikacji procesów modernizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 143, s. 5-14.
78
Byrski B., (1981), Sposoby ograniczenia materiałochłonności produkcji, "Gospodarka Materiałowa", R. 33 , nr 20 (736), s. 600-605.
79
Byrski B., (1981), Podobieństwa i różnice między reformami gospodarczymi w PRL, "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 1/81, s. 35-51.
80
Byrski B., (1981), Gospodarka materiałowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 231 s.
81
Byrski B., (1980), Sposoby zbliżenia układów organizacyjnych do układów produkcyjnych w przemyśle spożywczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 136, s. 5-24.
82
Byrski B., (1980), Pomiar materiałochłonności produkcji, "Gospodarka Materiałowa", R. 32, nr 8(700), s. 255-258.
83
Byrski B., (1980), Produkcyjne przesłanki integracji organizacyjnej w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy", t. 34, nr 8, s. 285-289.
84
Byrski B., (1979), Pomocniczo-produkcyjne usługi w systemie ekonomiczno-finansowym, "Gospodarka Planowa", R. 34, 12 (406), s. 666-670.
85
Byrski B., Górka K., (1978), Wewnętrzne powiązania produkcyjne i ograniczenie zagrożeń środowiska jako warunki racjonalnego rozwoju przemysłu w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-62.
86
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 104. - 149 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
87
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 105. - 143 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
88
Gajda J., Byrski B., (1978), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 255-282.
89
Byrski B., (1978), System zaopatrzenia i zbytu w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-168.
90
Byrski B., (1978), Integracja przemysłu w układach przestrzennych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 44), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 228 s.
91
Byrski B., (1978), Założenia metodyczne integracji przemysłu w aglomeracjach miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 104, s. 17-29.
92
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 98. - 124 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
93
Byrski B., (1978), Mierzenie poziomu i efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przemyśle, "Problemy Ekonomiczne", nr 1/65 (R. 17), s. 18-33.
94
Byrski B., (1978), Założenia integracji i przekształcania struktury przestrzennej przemysłu w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-126.
95
Byrski B., (1978), Stymulacja postępu technicznego w parametrycznym systemie zarządzania przemysłem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 106, s. 11-26.
96
Byrski B., (1978), Kierunki doskonalenia gospodarki materiałowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/67 (R. 17), s. 44-54.
97
Byrski B., (1978), Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 214-254.
98
Byrski B., Gajda J., (1978), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 127-134.
99
Byrski B., (1978), Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33-68.
100
Dyduch A., (1977), Efektywność substytucji cynku i ołowiu tworzywami sztucznymi, Prom. Byrski B., Kraków : , V k., 230 k.
101
Gajda J., Byrski B., Górka K., (1977), Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich, "Gospodarka Planowa", R. 32, 11 (381), s. 559-565.
102
Byrski B., Górka K., (1977), Wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie parametrycznego systemu zarządzania, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 2/62, s. 20-26.
103
Byrski B., Witek S., (1976), Postęp techniczno-organizacyjny a parametryczny system zarządzania przemysłem. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 151-174.
104
Byrski B., Górka K. (red.), (1976), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych: materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 396 s.
105
Byrski B., (1976), Lucjan Siemion, System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238, "Ekonomista", nr 1, s. 222-226.
106
Byrski B., (1976), Kierunki i metody zwiększenia produktywności inwestycji i środków trwałych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/59 (R. 15), s. 59-71.
107
Byrski B., Górka K., (1976), Warunki upowszechnienia parametrycznego systemu zarządzania. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 1-34.
108
Gajda J., Byrski B., Luchter E., (1975), Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa). [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-136.
109
Byrski B., (1975), Na 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 2/54, s. 136-145.
110
Byrski B., (1975), Próba oceny wdrożeń inicjujących, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 2/54, s. 117-126.
111
Byrski B., (1975), Przesłanki branżowo-regionalnego programowania rozwoju przemysłu spożywczego. [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-159.
112
Byrski B., (1975), Doskonalenie systemu zarządzania gospodarką, Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 78 s.
113
Byrski B., (1974), Nauka krakowska w XXX-leciu Polski Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 4/52, s. 102-113.
114
Byrski B., (1974), Organizacyjne aspekty zmian w systemie zarządzania przemysłem. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-52.
115
Byrski B., (1974), Oranizacja przemysłu w nowym systemie zarządzania, "Gospodarka Planowa", R. 29, 2 (336), s. 131-136.
116
Byrski B., (1974), Czynniki regionalne w programowaniu rozwoju przemysłu spożywczego, "Przemysł Spożywczy", t. 28, nr 3, s. 97-101.
117
Byrski B., Górka K. (red.), (1974), Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 188 s.
118
Byrski B., (1973), Założenia zmian w systemie zarządzania przemysłem, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 4/48, s. 15-26.
119
Byrski B., (1973), Koordynacja w przemyśle spożywczym, "Życie Gospodarcze", nr 43 (1154), s. 6.
120
Byrski B., Luchter E., (1973), Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 13, s. 87-119.
121
Byrski B., (1973), Efektywność wzrostu skali gospodarowania w zapleczu techniczno-usługowym zakładów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 24, nr 2 (278), s. 54-59.
122
Byrski B., (1972), Terenowe układy produkcyjne przemysłu spożywczego, "Gospodarka Planowa", R. 27, 2 (313), s. 102-109.
123
Byrski B., (1972), Pomiar produktywności majątku trwałego w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy", t. 26, nr 4, s. 163-166.
124
Byrski B., Luchter E., (1972), Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 50, s. 51-69.
125
Byrski B., (1970), Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 241, [3] s., [1] k. tabl. złoż.
126
Byrski B., (1969), Branżowy i terenowy układ powiązań koordynacyjnych a programowanie rozwoju przemysłu, "Problemy Ekonomiczne", R. 8, nr 4, s. 3-22.
127
Byrski B., (1968), Marża jako czynnik racjonalnego udziału dostaw składowych w obrocie materiałowym, "Gospodarka Materiałowa", nr 14 (418), s. 484-488.
128
Byrski B., (1968), Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym, Prom. Gajda J., Kraków : , 232 k.
129
Byrski B., Nowak J., Rykiertowa J., (1968), Celowość tworzenia regionalnej bazy kooperacyjnej przemysłu (na przykładzie przemysłu metalowego w regionie krakowskim), "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 8, s. 329-333.
130
Byrski B., (1964), Funkcjonowanie systemu umów dostawy w obrocie środkami produkcji (na przykładzie wyrobów odlewniczych), "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 549-553.
131
Byrski B., (1964), Zagadnienia załadunku towarów w hurtowniach, "Gospodarka Materiałowa", nr 17 (325), s. 583-585.
132
Byrski B., (1962), Wyniki badań centralizacji przewozów wyrobów hutniczych w województwie bydgoskim, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 526-530.
133
Kondratowicz E., Stokłosa K., Dzióbek B., Polańska M., Byrski B., (1993), Kinetyka zmian jakości wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15, 12, 6, [11] k.
1
@unpublished{UEK:2168309453,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej)",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
2
@inbook{UEK:2166078288,
author = "Bronisław Byrski",
title = "The Economical and Ecological Premises for Cracow's Industry Restructurizing",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "145-159",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
3
@article{UEK:2168245908,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Funkcjonowanie rynku materiałowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "53-70",
year = "1991",
}
4
@misc{UEK:2168259078,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
5
@misc{UEK:2168245488,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
6
@inbook{UEK:2168239022,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Ekonomiczne i ekologiczne przesłanki restrukturyzacji przemysłu Krakowa",
booktitle = "Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta",
pages = "358-374",
adress = "Kraków",
publisher = "Polski Klub Ekologiczny",
year = "1990",
issn = "0860-4045",
}
7
@misc{UEK:2168227328,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Akcjonariat pracowniczy w przekształceniach własnościowych gospodarki",
booktitle = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
pages = "109-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
8
@misc{UEK:2168259714,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
9
@misc{UEK:2168277195,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Piotr Małecki and Grażyna Mojżesz-Wlazły",
title = "Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
10
@misc{UEK:2168251378,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
11
@misc{UEK:2168253498,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
12
@article{UEK:2168223494,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Instrumentalne i strukturalne warunki racjonalizacji gospodarki materiałowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 29",
pages = "14-22",
year = "1990",
}
13
@article{UEK:2168244880,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Programowanie restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "21-37",
year = "1990",
}
14
@article{UEK:2168223790,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Restrukturyzacja przemysłu w regionie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 28, 2/89",
pages = "15-25",
year = "1989",
}
15
@article{UEK:2168235106,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Realizacja programów ochrony środowiska w warunkach nierównowagi gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "37-53",
year = "1989",
}
16
@misc{UEK:2168249798,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
17
@misc{UEK:2168266048,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
18
@misc{UEK:2168255546,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
19
@unpublished{UEK:2168308963,
author = "Ryszard Skowron",
title = "Koordynacja branżowa w świetle doświadczeń w przemyśle drobnym (na przykładzie wybranej branży)",
adress = "Kraków",
year = "1988",
}
20
@article{UEK:2168234974,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Ekonomiczne przesłanki wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "93-108",
year = "1988",
}
21
@misc{UEK:2168269226,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
22
@misc{UEK:2168234832,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
23
@misc{UEK:2168234834,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
24
@inbook{UEK:2168278719,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "230-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
25
@article{UEK:2168282561,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Potrzeba programu pracy ze studentami szczególnie uzdolnionymi",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 35, 5",
pages = "21-29",
year = "1987",
}
26
@article{UEK:2168278293,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Bariera finansowa ochrony środowiska a nierównowaga gospodarcza",
journal = "Aura",
number = "11 (179)",
pages = "10-11",
year = "1987",
}
27
@book{UEK:2168278451,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Gospodarka materiałowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
28
@inbook{UEK:2168306291,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "264-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
29
@inbook{UEK:2168277753,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "128-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
30
@inbook{UEK:2168278745,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Organizacja i zarządzanie przemysłem",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "310-342",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
31
@misc{UEK:2168233458,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
32
@unpublished{UEK:2168282437,
author = "Jadwiga Adamczyk",
title = "Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem masowych odpadów przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
33
@inbook{UEK:2168306293,
author = "Bronisław Byrski and Józef Gajda",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "343-368",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
34
@article{UEK:2168231360,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Procesy reintegracji organizacyjnej w przemyśle",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "220",
pages = "145-164",
year = "1986",
}
35
@article{UEK:2168225824,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kierunki i mechanizmy ekonomiczne postępu technicznego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 3/86",
pages = "42-55",
year = "1986",
}
36
@misc{UEK:2168231096,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
37
@misc{UEK:2168265842,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "303-304, 307, 310",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
38
@misc{UEK:2168265808,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "214",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
39
@misc{UEK:2168231806,
author = "Bronisław Byrski",
title = "40-lecie pracy naukowej Profesora Józefa Gajdy",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "220",
pages = "7-14",
year = "1986",
}
40
@misc{UEK:2168246078,
author = "Bronisław Byrski and Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "7-13",
year = "1986",
}
41
@misc{UEK:2168246076,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
42
@misc{UEK:2168231286,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
43
@inbook{UEK:2168265822,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pierwsze ślady reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "232-250",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
44
@article{UEK:2168277933,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zamówienia rządowe na materiały i wyroby w świetle wyników badań",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 41, 3 (479)",
pages = "109-114",
year = "1986",
}
45
@article{UEK:2168246094,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kreowanie i upowszechnianie innowacji przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "83-98",
year = "1986",
}
46
@misc{UEK:2168241076,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Wąskie przejścia wprowadzonej reformy gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "54-55",
year = "1986",
}
47
@book{UEK:2168278449,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Procesy innowacyjne w przemyśle",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
48
@article{UEK:2168231750,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 3/85",
pages = "21-34",
year = "1985",
}
49
@misc{UEK:2168278675,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
50
@article{UEK:2168231758,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 4/85",
pages = "5-17",
year = "1985",
}
51
@misc{UEK:2168249736,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
52
@article{UEK:2168279807,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zmiany w gospodarowaniu materiałami w okresie reformy",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 37 , 23-24 (831/832)",
pages = "591-595",
year = "1985",
}
53
@article{UEK:2168270306,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kształtowanie cen wyrobów przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 36, 12 (431)",
pages = "15-17",
year = "1985",
}
54
@article{UEK:2168282569,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Przesłanki zmian w ekonomicznych studiach dla pracujących",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 33, 6",
pages = "25-36",
year = "1985",
}
55
@inbook{UEK:2168273544,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pierwsze ślady reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
56
@article{UEK:2168271494,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Skuteczność rozwiązań reformy gospodarczej",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 39, 11 (457)",
pages = "492-497",
year = "1984",
}
57
@article{UEK:2168229034,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Weryfikacja rozwiązań reformy gospodarczej w praktyce przemysłowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 4/84",
pages = "14-29",
year = "1984",
}
58
@article{UEK:2168228998,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Częściowe zmiany mechanizmów ekonomicznych : na marginesie wdrażanych od 1984 r. zmian pewnych elementów reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 1/84",
pages = "6-17",
year = "1984",
}
59
@article{UEK:2168271174,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Reforma gospodarcza w przedsiębiorstwach : (wyniki badań sondażowych)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 35, 6 (413)",
pages = "1-5",
year = "1984",
}
60
@inbook{UEK:2168282511,
author = "Jadwiga Adamczyk and Bronisław Byrski",
title = "Próba rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów",
booktitle = "Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa",
pages = "103-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
61
@misc{UEK:2168229486,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
62
@misc{UEK:2168278287,
author = "B. Byrski",
title = "Na odpadach można zarobić",
booktitle = "Aura",
number = "12 (132)",
pages = "18",
year = "1983",
}
63
@inbook{UEK:2168288547,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Modyfikacja stymulatorów wzrostu produkcji i efektywności gospodarowania od 1984 r.",
booktitle = "Czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy : ogólnopolska konferencja naukowa : referaty",
pages = "7-31",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "1983",
}
64
@article{UEK:2168250340,
author = "Bronisław Byrski and Piotr Chechelski",
title = "Założenia rozwoju przemysłu spożywczego w województwie miejskim krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "147-172",
year = "1983",
}
65
@inbook{UEK:2168280765,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "219-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
66
@inbook{UEK:2168273052,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zgrupowania przedsiębiorstw w reformowanej gospodarce",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "171-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
67
@unpublished{UEK:2168312991,
author = "Józefa Famielec",
title = "Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego)",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
68
@inbook{UEK:2168306295,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "250-269",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
69
@inbook{UEK:2168280691,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "31-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
70
@unpublished{UEK:2168309785,
author = "Barbara Antas",
title = "Skuteczność systemu zachęt materialnych w parametrycznym zarządzaniu przemysłem lotniczym",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
71
@inbook{UEK:2168280747,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "134-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
72
@book{UEK:2168273036,
title = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
73
@unpublished{UEK:2168278671,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
74
@misc{UEK:2168283837,
author = "Antoni Fajferek and Bronisław Byrski and Emil Nędzowski and Józef Uryga",
title = "Co zagraża reformie?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 21 (10357)",
pages = "1",
year = "1982",
}
75
@inbook{UEK:2168233622,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Efektywność działania układów gospodarczych",
booktitle = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi",
pages = "5-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
76
@unpublished{UEK:2168309761,
author = "Piotr Chechelski",
title = "Programowanie rozwoju przemysłu spożywczego w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
77
@article{UEK:2168233846,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Przesłanki intensyfikacji procesów modernizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "143",
pages = "5-14",
year = "1981",
}
78
@article{UEK:2168279811,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Sposoby ograniczenia materiałochłonności produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 33 , 20 (736)",
pages = "600-605",
year = "1981",
}
79
@article{UEK:2168230478,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Podobieństwa i różnice między reformami gospodarczymi w PRL",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 20, 1/81",
pages = "35-51",
year = "1981",
}
80
@book{UEK:2168278453,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Gospodarka materiałowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
81
@article{UEK:2168227822,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Sposoby zbliżenia układów organizacyjnych do układów produkcyjnych w przemyśle spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "136",
pages = "5-24",
year = "1980",
}
82
@article{UEK:2168279745,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pomiar materiałochłonności produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 32, 8(700)",
pages = "255-258",
year = "1980",
}
83
@article{UEK:2168333087,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Produkcyjne przesłanki integracji organizacyjnej w przemyśle spożywczym",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 34, 8",
pages = "285-289",
year = "1980",
}
84
@article{UEK:2168277927,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pomocniczo-produkcyjne usługi w systemie ekonomiczno-finansowym",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 34, 12 (406)",
pages = "666-670",
year = "1979",
}
85
@inbook{UEK:2168282421,
author = "Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Wewnętrzne powiązania produkcyjne i ograniczenie zagrożeń środowiska jako warunki racjonalnego rozwoju przemysłu w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "19-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
86
@misc{UEK:2168233406,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
87
@misc{UEK:2168233522,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
88
@inbook{UEK:2168306297,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "255-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
89
@inbook{UEK:2168282313,
author = "Bronisław Byrski",
title = "System zaopatrzenia i zbytu w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "131-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
90
@book{UEK:2168335361,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Integracja przemysłu w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
issn = "0209-1674",
}
91
@article{UEK:2168233422,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Założenia metodyczne integracji przemysłu w aglomeracjach miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "104",
pages = "17-29",
year = "1978",
}
92
@misc{UEK:2168250604,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
93
@article{UEK:2168219996,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Mierzenie poziomu i efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przemyśle",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1/65 (R. 17)",
pages = "18-33",
year = "1978",
}
94
@inbook{UEK:2168282429,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Założenia integracji i przekształcania struktury przestrzennej przemysłu w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "89-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
95
@article{UEK:2168233564,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Stymulacja postępu technicznego w parametrycznym systemie zarządzania przemysłem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "106",
pages = "11-26",
year = "1978",
}
96
@article{UEK:2168220056,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kierunki doskonalenia gospodarki materiałowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/67 (R. 17)",
pages = "44-54",
year = "1978",
}
97
@inbook{UEK:2168282317,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "214-254",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
98
@inbook{UEK:2168282431,
author = "Bronisław Byrski and Józef Gajda",
title = "Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "127-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
99
@inbook{UEK:2168282299,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "33-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
100
@unpublished{UEK:2168307141,
author = "Alina Dyduch",
title = "Efektywność substytucji cynku i ołowiu tworzywami sztucznymi",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
101
@article{UEK:2168277923,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 32, 11 (381)",
pages = "559-565",
year = "1977",
}
102
@article{UEK:2168227076,
author = "Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie parametrycznego systemu zarządzania",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 2/62",
pages = "20-26",
year = "1977",
}
103
@inbook{UEK:2168252930,
author = "Bronisław Byrski and Stefan Witek",
title = "Postęp techniczno-organizacyjny a parametryczny system zarządzania przemysłem",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "151-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
104
@book{UEK:2168252876,
title = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
editor = Byrski Bronisław,
editor = Górka Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
105
@article{UEK:2168334543,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Lucjan Siemion, System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "222-226",
year = "1976",
}
106
@article{UEK:2168220092,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kierunki i metody zwiększenia produktywności inwestycji i środków trwałych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/59 (R. 15)",
pages = "59-71",
year = "1976",
}
107
@inbook{UEK:2168252878,
author = "Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Warunki upowszechnienia parametrycznego systemu zarządzania",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "1-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
108
@inbook{UEK:2168334917,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa)",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "113-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
109
@article{UEK:2168226741,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Na 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 2/54",
pages = "136-145",
year = "1975",
}
110
@article{UEK:2168226727,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Próba oceny wdrożeń inicjujących",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 2/54",
pages = "117-126",
year = "1975",
}
111
@inbook{UEK:2168334919,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Przesłanki branżowo-regionalnego programowania rozwoju przemysłu spożywczego",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "137-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
112
@book{UEK:2168346300,
author = "Bronisław Byrski and and ",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania gospodarką",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa",
year = "1975",
}
113
@article{UEK:2168225162,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Nauka krakowska w XXX-leciu Polski Ludowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 13, 4/52",
pages = "102-113",
year = "1974",
}
114
@inbook{UEK:2168282457,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Organizacyjne aspekty zmian w systemie zarządzania przemysłem",
booktitle = "Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce",
pages = "35-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
115
@article{UEK:2168277943,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Oranizacja przemysłu w nowym systemie zarządzania",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 29, 2 (336)",
pages = "131-136",
year = "1974",
}
116
@article{UEK:2168333149,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Czynniki regionalne w programowaniu rozwoju przemysłu spożywczego",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 28, 3",
pages = "97-101",
year = "1974",
}
117
@book{UEK:2168282449,
title = "Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce",
editor = Byrski Bronisław,
editor = Górka Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
118
@article{UEK:2168221814,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Założenia zmian w systemie zarządzania przemysłem",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 4/48",
pages = "15-26",
year = "1973",
}
119
@article{UEK:2168271380,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Koordynacja w przemyśle spożywczym",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "43 (1154)",
pages = "6",
year = "1973",
}
120
@article{UEK:2168260614,
author = "Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 13",
pages = "87-119",
year = "1973",
}
121
@article{UEK:2168277703,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Efektywność wzrostu skali gospodarowania w zapleczu techniczno-usługowym zakładów przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 24, 2 (278)",
pages = "54-59",
year = "1973",
}
122
@article{UEK:2168278003,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Terenowe układy produkcyjne przemysłu spożywczego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 27, 2 (313)",
pages = "102-109",
year = "1972",
}
123
@article{UEK:2168333167,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pomiar produktywności majątku trwałego w przemyśle spożywczym",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 26, 4",
pages = "163-166",
year = "1972",
}
124
@article{UEK:2168249540,
author = "Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "50",
pages = "51-69",
year = "1972",
}
125
@book{UEK:2168345678,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1970",
}
126
@article{UEK:2168277453,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Branżowy i terenowy układ powiązań koordynacyjnych a programowanie rozwoju przemysłu",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 8, 4",
pages = "3-22",
year = "1969",
}
127
@article{UEK:2168340505,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Marża jako czynnik racjonalnego udziału dostaw składowych w obrocie materiałowym",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "14 (418)",
pages = "484-488",
year = "1968",
}
128
@unpublished{UEK:2168305685,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
129
@article{UEK:2168337229,
author = "Bronisław Byrski and Janina Nowak and Janina Rykiertowa",
title = "Celowość tworzenia regionalnej bazy kooperacyjnej przemysłu (na przykładzie przemysłu metalowego w regionie krakowskim)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "8",
pages = "329-333",
year = "1968",
}
130
@article{UEK:2168286261,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Funkcjonowanie systemu umów dostawy w obrocie środkami produkcji : (na przykładzie wyrobów odlewniczych)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "12",
pages = "549-553",
year = "1964",
}
131
@article{UEK:2168340401,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zagadnienia załadunku towarów w hurtowniach",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "17 (325)",
pages = "583-585",
year = "1964",
}
132
@article{UEK:2168337217,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Wyniki badań centralizacji przewozów wyrobów hutniczych w województwie bydgoskim",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "12",
pages = "526-530",
year = "1962",
}
133
@unpublished{UEK:2168330785,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa and Barbara Dzióbek and Maria Polańska and Bronisław Byrski",
title = "Kinetyka zmian jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}