Publications of the selected author
1

Title:
Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej)
Pod opieką:
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
197 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/508
Nr:
2168309453
doctoral dissertation
2

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 336
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
166 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168245488
journal / series editorial
See related chapters
3

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 335
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
137 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168259078
journal / series editorial
4

Title:
Funkcjonowanie rynku materiałowego = Functioning of the Materials Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991) , s. 53-70. - Rez., summ.
Nr:
2168245908
article
See main document
5

Title:
The Economical and Ecological Premises for Cracow's Industry Restructurizing
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 145-159 - Bibliogr.
Nr:
2166078288
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Instrumentalne i strukturalne warunki racjonalizacji gospodarki materiałowej = Instrumental and Structural Conditions of Making Commodity Economy Efficient
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 29 (1990) , s. 14-22
Nr:
2168223494
article
7

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 309
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
138 s. [3 k. złoż.]: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168253498
journal / series editorial
8

Title:
Programowanie restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego = Programming of the Restructure of Industry in the District of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990) , s. 21-37. - Rez., summ.
Nr:
2168244880
article
See main document
9

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 322
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
124 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259714
journal / series editorial
10

Title:
Ekonomiczne i ekologiczne przesłanki restrukturyzacji przemysłu Krakowa
Source:
Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990, s. 358-374
Series:
(Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska ; t. 5)
Nr:
2168239022
chapter in monograph
11

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 332
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
77 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168251378
journal / series editorial
12

Title:
Akcjonariat pracowniczy w przekształceniach własnościowych gospodarki
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 109-117
Nr:
2168227328
chapter in report
See main document
13

Title:
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
Konsultacja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
69 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277195
report
14

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 299
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
87 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249798
journal / series editorial
15

Title:
Założenia restrukturyzacji przemysłu krakowskiego: wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1988/89 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1989, s. 18-25
Nr:
2168357956
chapter in book
16

Title:
Realizacja programów ochrony środowiska w warunkach nierównowagi gospodarczej = Implementation of Environmental Protection Under the Conditions of Economic Inequilibrium
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989) , s. 37-53. - Rez., summ.
Nr:
2168235106
article
See main document
17

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 292
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
215 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168255546
journal / series editorial
See related chapters
18

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 285
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
162 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168266048
journal / series editorial
19

Title:
Restrukturyzacja przemysłu w regionie = Restructuring of Industry in the Region
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 2/89 (1989) , s. 15-25. - Summ., rez.
Nr:
2168223790
article
20

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 260
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234832
journal / series editorial
21

Title:
Ekonomiczne przesłanki wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych = Economic Premisses of Waste Product Utilization as Retrieved Raw Materials
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988) , s. 93-108. - Rez., summ.
Nr:
2168234974
article
See main document
22

Author:
Ryszard Skowron
Title:
Koordynacja branżowa w świetle doświadczeń w przemyśle drobnym (na przykładzie wybranej branży)
Publisher address:
Kraków: , 1988
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/403
Nr:
2168308963
doctoral dissertation
23

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 261
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
222 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168234834
journal / series editorial
See related chapters
24

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 278
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168269226
journal / series editorial
25

Title:
Bariera finansowa ochrony środowiska a nierównowaga gospodarcza = Financial Barrier of the Environmental Protection Versus the Economic Unbalance
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (179) (1987) , s. 10-11. - Rez., summ.
Nr:
2168278293
article
26

Title:
Organizacja i zarządzanie przemysłem
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 310-342 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168278745
chapter in textbook
See main document
27

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 249
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
89 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168233458
journal / series editorial
28

Title:
Gospodarka materiałowa
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
264 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168278451
academic script
29

Title:
Rozmieszczenie przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 343-368 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306293
chapter in textbook
See main document
30

Title:
Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem masowych odpadów przemysłowych
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
VI, 248 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/832
Nr:
2168282437
doctoral dissertation
31

Title:
Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 128-165 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168277753
chapter in textbook
See main document
32

Title:
Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 264-309 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306291
chapter in textbook
See main document
33

Title:
Potrzeba programu pracy ze studentami szczególnie uzdolnionymi
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 35, nr 5 (1987) , s. 21-29
Nr:
2168282561
article
34

Title:
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 230-263 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168278719
chapter in textbook
See main document
35

Title:
Relacje między Centrum a przedsiębiorstwem w II etapie reformy gospodarczej = Relations between the Centre and the Enterprise on the Second Stage of Economic Reform
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1987) , s. 28-39. - Summ., rez.
Nr:
2168356110
article
36

Title:
35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]1986. - nr 230, s. 7-13
Nr:
2168246078
varia
See main document
37

Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 303-304, 307, 310
Nr:
2168265842
voice in discussion / interview
See main document
38

Title:
Kierunki i mechanizmy ekonomiczne postępu technicznego = Directions and Economic Mechanisms of Technological Progress
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986) , s. 42-55. - Summ., rez.
Nr:
2168225824
article
39

Title:
Zamówienia rządowe na materiały i wyroby w świetle wyników badań = Government Orders for Materials and Products in the Light of Research Result
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 41, 3 (479) (1986) , s. 109-114
Nr:
2168277933
article
40

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 219
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
83 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168231096
journal / series editorial
41

Title:
Procesy reintegracji organizacyjnej w przemyśle = Organizational Reintegration Processes in Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986) , s. 145-164. - Summ., rez.
Nr:
2168231360
article
See main document
42

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 220
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168231286
journal / series editorial
See related chapters
43

Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 214
Nr:
2168265808
voice in discussion / interview
See main document
44

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 230
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
121 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168246076
journal / series editorial
See related chapters
45

Title:
Wąskie przejścia wprowadzonej reformy gospodarczej = The Bottle-necks of the Introduced Economic Reform
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241076
varia
46

Title:
40-lecie pracy naukowej Profesora Józefa Gajdy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]1986. - nr 220, s. 7-14. - Summ., rez.
Nr:
2168231806
varia
See main document
47

Title:
Kreowanie i upowszechnianie innowacji przemysłowych = Creation and Dissemination of Industrial Innovations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986) , s. 83-98. - Rez., summ.
Nr:
2168246094
article
See main document
48

Title:
Procesy innowacyjne w przemyśle
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
170 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168278449
academic script
49

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Pierwsze ślady reformy gospodarczej
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 232-250
Nr:
2168265822
chapter in conference materials
See main document
50

Title:
Zmiany w gospodarowaniu materiałami w okresie reformy = Changes in Material Economy under Reform
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 37 , nr 23-24 (831/832) (1985) , s. 591-595
Nr:
2168279807
article
51

Title:
Przesłanki zmian w ekonomicznych studiach dla pracujących
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 33, nr 6 (1985) , s. 25-36
Nr:
2168282569
article
52

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 202
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
139 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249736
journal / series editorial
53

Title:
Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłowych = On the Operation of Associations of Industrial Plants
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985) , s. 21-34
Nr:
2168231750
article
54

Title:
Kształtowanie cen wyrobów przemysłowych
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 36, nr 12 (431) (1985) , s. 15-17
Nr:
2168270306
article
55

Title:
Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach = Control of the Wages Fund in Industrial Plants
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985) , s. 5-17
Nr:
2168231758
article
56

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 209
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
76 s.: il.; 24 cm
Notes:
Rez., summ., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168278675
journal / series editorial
57

Title:
Reforma gospodarcza w przedsiębiorstwach : (wyniki badań sondażowych)
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 6 (413) (1984) , s. 1-5
Nr:
2168271174
article
58

Title:
Weryfikacja rozwiązań reformy gospodarczej w praktyce przemysłowej = The Efficiency Degree of Economic Reform Solutions
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984) , s. 14-29
Nr:
2168229034
article
59

Title:
Skuteczność rozwiązań reformy gospodarczej
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 39, 11 (457) (1984) , s. 492-497
Nr:
2168271494
article
60

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Pierwsze ślady reformy gospodarczej
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1-16
Nr:
2168273544
chapter in conference materials
61

Title:
Próba rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów
Source:
Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa / red.: Zdzisław MAŁECKI, Andrzej GRZĄKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 103-120
Nr:
2168282511
chapter in conference materials
See main document
62

Title:
Częściowe zmiany mechanizmów ekonomicznych : na marginesie wdrażanych od 1984 r. zmian pewnych elementów reformy gospodarczej = Partial Changes in Economic Mechanisms
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 1/84 (1984) , s. 6-17
Nr:
2168228998
article
63

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 175
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
121 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168229486
journal / series editorial
64

Author:
Title:
Na odpadach można zarobić
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment1983. - nr 12 (132), s. 18
Nr:
2168278287
varia
65

Title:
Modyfikacja stymulatorów wzrostu produkcji i efektywności gospodarowania od 1984 r.
Source:
Czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy : ogólnopolska konferencja naukowa : referaty - Kraków: [b.w.], 1983, s. 7-31
Nr:
2168288547
chapter in conference materials
66

Author:
Bronisław Byrski , Piotr Chechelski
Title:
Założenia rozwoju przemysłu spożywczego w województwie miejskim krakowskim = Assumptions of the Development of Food Industry in the Municipal Province of Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983) , s. 147-172. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250340
article
See main document
67

Title:
Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 134-162 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280747
chapter in textbook
See main document
68

Title:
Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 31-66 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280691
chapter in textbook
See main document
69

Title:
Zgrupowania przedsiębiorstw w reformowanej gospodarce
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 171-190
Nr:
2168273052
chapter in conference materials
See main document
70

Author:
Title:
Co zagraża reformie?
Source:
Gazeta Krakowska1982. - R. 34, nr 21 (10357), s. 1
Materiały przygotował:
Stec Tadeusz
Nr:
2168283837
voice in discussion / interview
71

Title:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982
Physical description:
326 s.; 21 cm
Nr:
2168273036
conference materials
See related chapters
72

Title:
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 219-249 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280765
chapter in textbook
See main document
73

Title:
Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
[4] k., 283 k.: il.; 30 cm + Tablice : 49 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/869
Nr:
2168278671
doctoral dissertation
74

Author:
Barbara Antas
Title:
Skuteczność systemu zachęt materialnych w parametrycznym zarządzaniu przemysłem lotniczym
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
274 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/456
Nr:
2168309785
doctoral dissertation
75

Title:
Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego)
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
VI k., 299 k., 2 k., 22 k. złoż.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/889
Nr:
2168312991
doctoral dissertation
76

Title:
Rozmieszczenie przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 250-269 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168306295
chapter in textbook
See main document
77

Title:
Podobieństwa i różnice między reformami gospodarczymi w PRL = Similarities and Differences in Economic Reforms in Poland
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981) , s. 35-51
Nr:
2168230478
article
78

Title:
Przesłanki intensyfikacji procesów modernizacyjnych = Conditions of Intensification of Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 143 (1981) , s. 5-14. - Rez., summ.
Nr:
2168233846
article
See main document
79

Title:
Efektywność działania układów gospodarczych
Source:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 5-22
Nr:
2168233622
chapter in conference materials
See main document
80

Title:
Gospodarka materiałowa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
231 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168278453
academic script
81

Author:
Piotr Chechelski
Title:
Programowanie rozwoju przemysłu spożywczego w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
254, [7] k.: il.; 30 cm + aneks 33 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/443
Nr:
2168309761
doctoral dissertation
82

Title:
Sposoby ograniczenia materiałochłonności produkcji = Means of Lowering Material Intensity of Production
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 33 , nr 20 (736) (1981) , s. 600-605
Nr:
2168279811
article
83

Title:
Pomiar materiałochłonności produkcji = Measuring Material Intensity of Production
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 32, nr 8(700) (1980) , s. 255-258
Nr:
2168279745
article
84

Title:
Sposoby zbliżenia układów organizacyjnych do układów produkcyjnych w przemyśle spożywczym = Methods of Approximating Organizational Schemes to Production Schemes in Food Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 136 (1980) , s. 5-24. - Summ., rez.
Nr:
2168227822
article
See main document
85

Title:
Produkcyjne przesłanki integracji organizacyjnej w przemyśle spożywczym = Production Premises of Organizational Integration in the Food Industry
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 34, nr 8 (1980) , s. 285-289. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333087
article
86

Title:
Pomocniczo-produkcyjne usługi w systemie ekonomiczno-finansowym = Auxiliary Services in Economic and Financial System
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 34, 12 (406) (1979) , s. 666-670
Nr:
2168277927
article
87

Title:
Kierunki doskonalenia gospodarki materiałowej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/67 (R. 17) (1978) , s. 44-54 - Bibliogr.
Nr:
2168220056
article
88

Title:
System zaopatrzenia i zbytu w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 131-168 - Bibliogr.
Nr:
2168282313
chapter in textbook
See main document
89

Title:
Założenia integracji i przekształcania struktury przestrzennej przemysłu w aglomeracji miejskiej
Source:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 89-126
Nr:
2168282429
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Założenia metodyczne integracji przemysłu w aglomeracjach miejskich = The Systematical Foundations of the Integration of Industry in Urban Agglomerations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 104 (1978) , s. 17-29. - Rez., summ.
Nr:
2168233422
article
See main document
91

Title:
Mierzenie poziomu i efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przemyśle
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978) , s. 18-33 - Bibliogr.
Nr:
2168219996
article
92

Title:
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 214-254 - Bibliogr.
Nr:
2168282317
chapter in textbook
See main document
93

Title:
Rozmieszczenie przemysłu
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 255-282 - Bibliogr.
Nr:
2168306297
chapter in textbook
See main document
94

Title:
Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 33-68 - Bibliogr.
Nr:
2168282299
chapter in textbook
See main document
95

Title:
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej
Source:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 127-134
Nr:
2168282431
chapter in monograph
See main document
96

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 98
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
124 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250604
journal / series editorial
97

Title:
Integracja przemysłu w układach przestrzennych = Integration of Industry in Spatial Structures
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 44)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168335361
monograph
98

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 105
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
143 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168233522
journal / series editorial
99

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 104
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
149 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168233406
journal / series editorial
See related chapters
100

Title:
Wewnętrzne powiązania produkcyjne i ograniczenie zagrożeń środowiska jako warunki racjonalnego rozwoju przemysłu w aglomeracji miejskiej
Source:
Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 19-62
Nr:
2168282421
chapter in monograph
See main document
101

Title:
Stymulacja postępu technicznego w parametrycznym systemie zarządzania przemysłem = On the Stimulation of Technological Progress in the Parametric System of Industrial Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978) , s. 11-26. - Rez., summ.
Nr:
2168233564
article
See main document
102

Title:
Wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie parametrycznego systemu zarządzania = The Influence of Outward Conditions on the Work of Administration System
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 20-26
Nr:
2168227076
article
103

Title:
Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich = Problems of Shaping the Sectoral and Spatial Industrial Structure in Urban Agglomerations
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 32, 11 (381) (1977) , s. 559-565
Nr:
2168277923
article
104

Author:
Alina Dyduch
Title:
Efektywność substytucji cynku i ołowiu tworzywami sztucznymi
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
V k., 230 k.: il.; 30 cm + Aneks [57] k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/357
Nr:
2168307141
doctoral dissertation
105

Author:
Bronisław Byrski , Stefan Witek
Title:
Postęp techniczno-organizacyjny a parametryczny system zarządzania przemysłem
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 151-174 - Bibliogr.
Nr:
2168252930
chapter in conference materials
See main document
106

Title:
Lucjan Siemion, System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238
Source:
Ekonomista. - nr 1 (1976) , s. 222-226
Nr:
2168334543
review
107

Title:
Warunki upowszechnienia parametrycznego systemu zarządzania
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 1-34 - Bibliogr.
Nr:
2168252878
chapter in conference materials
See main document
108

Title:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976
Physical description:
396 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168252876
conference materials
See related chapters
109

Title:
Kierunki i metody zwiększenia produktywności inwestycji i środków trwałych
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/59 (R. 15) (1976) , s. 59-71 - Bibliogr.
Nr:
2168220092
article
110

Title:
Na 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975) , s. 136-145
Nr:
2168226741
article
See main document
111

Title:
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations
Source:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 113-136. - Summ., rez.
Nr:
2168334917
chapter in book
112

Title:
Przesłanki branżowo-regionalnego programowania rozwoju przemysłu spożywczego = The Branch and Regional Premises of the Development Programming in the Food Industry
Source:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 137-159. - Summ., rez.
Nr:
2168334919
chapter in book
113

Author:
Title:
Doskonalenie systemu zarządzania gospodarką
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1975
Physical description:
78 s.; 24 cm
Nr:
2168346300
book
114

Title:
Próba oceny wdrożeń inicjujących = An Attempt at Evaluation of Initiating Implantations
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975) , s. 117-126 - Bibliogr.
Nr:
2168226727
article
See main document
115

Title:
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Physical description:
188 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168282449
conference materials
See related chapters
116

Title:
Czynniki regionalne w programowaniu rozwoju przemysłu spożywczego = Regional Factors in Programming the Expansion of the Food Industry
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 28, nr 3 (1974) , s. 97-101. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333149
article
117

Title:
Oranizacja przemysłu w nowym systemie zarządzania = Industry Organization within the New Management System
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 29, 2 (336) (1974) , s. 131-136
Nr:
2168277943
article
118

Title:
Organizacyjne aspekty zmian w systemie zarządzania przemysłem
Source:
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 35-52
Nr:
2168282457
chapter in conference materials
See main document
119

Title:
Nauka krakowska w XXX-leciu Polski Ludowej
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974) , s. 102-113
Nr:
2168225162
article
See main document
120

Title:
Efektywność wzrostu skali gospodarowania w zapleczu techniczno-usługowym zakładów przemysłowych
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 24, nr 2 (278) (1973) , s. 54-59
Nr:
2168277703
article
121

Title:
Założenia zmian w systemie zarządzania przemysłem
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 4/48 (1973) , s. 15-26
Nr:
2168221814
article
See main document
122

Title:
Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów) = Productivity of fixed Assets in Industry (Generating Factors, Interpretation of Results)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973) , s. 87-119. - Summ., rez.
Nr:
2168260614
article
See main document
123

Title:
Koordynacja w przemyśle spożywczym
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 43 (1154) (1973) , s. 6
Nr:
2168271380
article
124

Title:
Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne = Productivity of Capital Goods in Industry and Investment Decisions
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972) , s. 51-69. - Rez., summ.
Nr:
2168249540
article
See main document
125

Title:
Terenowe układy produkcyjne przemysłu spożywczego = Territorial Production Systems of Foodstuffs Industry
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 27, 2 (313) (1972) , s. 102-109
Nr:
2168278003
article
126

Title:
Pomiar produktywności majątku trwałego w przemyśle spożywczym = Assessment of Fixed Assets Productivity in the Food Industry
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 26, nr 4 (1972) , s. 163-166. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg.
Nr:
2168333167
article
127

Title:
Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970
Physical description:
241, [3] s., [1] k. tabl. złoż.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345678
monograph
128

Title:
Branżowy i terenowy układ powiązań koordynacyjnych a programowanie rozwoju przemysłu = The Scheme of Co-Operation According to Branches and Territory and Programming the Development of Industry
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 8, nr 4 (1969) , s. 3-22. - Rez., summ.
Nr:
2168277453
article
See main document
129

Title:
Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1968
Physical description:
232 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/65
Nr:
2168305685
doctoral dissertation
130

Title:
Marża jako czynnik racjonalnego udziału dostaw składowych w obrocie materiałowym = Handelsspannen als Faktor eines rationallen Anteils von Lagerlieferungen im Materialumsatz = Trade Margins as a Factor of Rational Partaking by Stock Deliveries in Material Turnover
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 14 (418) (1968) , s. 484-488
Nr:
2168340505
unreviewed article
131

Author:
Bronisław Byrski , Janina Nowak , Janina Rykiertowa
Title:
Celowość tworzenia regionalnej bazy kooperacyjnej przemysłu (na przykładzie przemysłu metalowego w regionie krakowskim) = The Purpose of Establishing Regional Cooperation Bases for the Industry (as in the Case of the Metal Working Industry in the Cracow Region)
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1968) , s. 329-333
Nr:
2168337229
article
132

Title:
Zagadnienia załadunku towarów w hurtowniach
Source:
Gospodarka Materiałowa. - nr 17 (325) (1964) , s. 583-585
Nr:
2168340401
unreviewed article
133

Title:
Funkcjonowanie systemu umów dostawy w obrocie środkami produkcji : (na przykładzie wyrobów odlewniczych)
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1964) , s. 549-553
Nr:
2168286261
article
134

Title:
Wyniki badań centralizacji przewozów wyrobów hutniczych w województwie bydgoskim = Results of Research on the Centralization of Metallurgic Products Transports in the Bydgoszcz County
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1962) , s. 526-530
Nr:
2168337217
article
Unpublished documents:
1

Title:
Kinetyka zmian jakości wyrobów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
15, 12, 6, [11] k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. po art.
Research program:
39/IT/6/92/S
Signature:
NP-257/Magazyn
Nr:
2168330785
unpublished scientific work
1
Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej) / Zbigniew KĘKUŚ ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 1992. - 197 k. : il. ; 30 cm. - Opiekun naukowy: Bronisław Byrski. - Bibliogr.
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 336. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 335. - 137 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
4
Funkcjonowanie rynku materiałowego = Functioning of the Materials Market / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991), s. 53-70. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
The Economical and Ecological Premises for Cracow's Industry Restructurizing / Bronisław BYRSKI // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 145-159. - Bibliogr.
6
Instrumentalne i strukturalne warunki racjonalizacji gospodarki materiałowej = Instrumental and Structural Conditions of Making Commodity Economy Efficient / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 29 (1990), s. 14-22. - ISSN 0079-578X
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 309. - 138 s. [3 k. złoż.] : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
8
Programowanie restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego = Programming of the Restructure of Industry in the District of Cracow / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990), s. 21-37. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 322. - 124 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
10
Ekonomiczne i ekologiczne przesłanki restrukturyzacji przemysłu Krakowa / Bronisław BYRSKI // W: Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme. - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990. - (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska, ISSN 0860-4045 ; t. 5). - S. 358-374
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 332. - 77 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
12
Akcjonariat pracowniczy w przekształceniach własnościowych gospodarki / Bronisław BYRSKI // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 109-117
13
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2 / autor oprac.: Józefa FAMIELEC ; [współudział: Kazimierz GÓRKA - kierownik tematu, Piotr MAŁECKI, Grażyna MOJŻESZ-WLAZŁY ; prace pomocnicze: Krzysztof BERBEKA ; konsultant: Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 299. - 87 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
15
Założenia restrukturyzacji przemysłu krakowskiego: wykład inauguracyjny / Bronisław BYRSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1988/89 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1989. - S. 18-25
16
Realizacja programów ochrony środowiska w warunkach nierównowagi gospodarczej = Implementation of Environmental Protection Under the Conditions of Economic Inequilibrium / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989), s. 37-53. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 292. - 215 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 285. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
19
Restrukturyzacja przemysłu w regionie = Restructuring of Industry in the Region / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 2/89 (1989), s. 15-25. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
20
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 260. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
21
Ekonomiczne przesłanki wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych = Economic Premisses of Waste Product Utilization as Retrieved Raw Materials / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 93-108. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
22
Koordynacja branżowa w świetle doświadczeń w przemyśle drobnym (na przykładzie wybranej branży) / Ryszard Skowron ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1988. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 261. - 222 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
24
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 278. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
25
Bariera finansowa ochrony środowiska a nierównowaga gospodarcza = Financial Barrier of the Environmental Protection Versus the Economic Unbalance / Bronisław BYRSKI // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (179) (1987), s. 10-11. - Rez., summ. - ISSN 0137-3668
26
Organizacja i zarządzanie przemysłem / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 310-342. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 249. - 89 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
28
Gospodarka materiałowa / Bronisław BYRSKI. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 264 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
29
Rozmieszczenie przemysłu / Bronisław BYRSKI, Józef GAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 343-368. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
30
Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem masowych odpadów przemysłowych / Jadwiga ADAMCZYK ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1987. - VI, 248 k. : il. ; 30 cm
31
Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 128-165. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
32
Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 264-309. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
33
Potrzeba programu pracy ze studentami szczególnie uzdolnionymi / Bronisław BYRSKI // Życie Szkoły Wyższej. - R. 35, nr 5 (1987), s. 21-29. - ISSN 0591-2377
34
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 230-263. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
35
Relacje między Centrum a przedsiębiorstwem w II etapie reformy gospodarczej = Relations between the Centre and the Enterprise on the Second Stage of Economic Reform / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1987), s. 28-39. - Summ., rez. - ISSN 0137-5504
36
35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera / Bronisław BYRSKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986), s. 7-13. - ISSN 0208-7944
37
Dyskusja / Bronisław BYRSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 303-304, 307, 310
38
Kierunki i mechanizmy ekonomiczne postępu technicznego = Directions and Economic Mechanisms of Technological Progress / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986), s. 42-55. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
39
Zamówienia rządowe na materiały i wyroby w świetle wyników badań = Government Orders for Materials and Products in the Light of Research Result / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 41, 3 (479) (1986), s. 109-114. - ISSN 0017-2421
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 219. - 83 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
41
Procesy reintegracji organizacyjnej w przemyśle = Organizational Reintegration Processes in Industry / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986), s. 145-164. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 220. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
43
Dyskusja / Bronisław BYRSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 214
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 230. - 121 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0208-7944
45
Wąskie przejścia wprowadzonej reformy gospodarczej = The Bottle-necks of the Introduced Economic Reform / Bronisław BYRSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
46
40-lecie pracy naukowej Profesora Józefa Gajdy / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986), s. 7-14. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
47
Kreowanie i upowszechnianie innowacji przemysłowych = Creation and Dissemination of Industrial Innovations / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986), s. 83-98. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
48
Procesy innowacyjne w przemyśle / Bronisław BYRSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 170 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
49
Pierwsze ślady reformy gospodarczej / Bronisław BYRSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 232-250
50
Zmiany w gospodarowaniu materiałami w okresie reformy = Changes in Material Economy under Reform / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Materiałowa. - R. 37 , nr 23-24 (831/832) (1985), s. 591-595. - ISSN 0017-2405
51
Przesłanki zmian w ekonomicznych studiach dla pracujących / Bronisław BYRSKI // Życie Szkoły Wyższej. - R. 33, nr 6 (1985), s. 25-36. - ISSN 0591-2377
52
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 202. - 139 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
53
Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłowych = On the Operation of Associations of Industrial Plants / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985), s. 21-34. - ISSN 0079-578X
54
Kształtowanie cen wyrobów przemysłowych / Bronisław BYRSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 36, nr 12 (431) (1985), s. 15-17. - ISSN 0013-3043
55
Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach = Control of the Wages Fund in Industrial Plants / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985), s. 5-17. - ISSN 0079-578X
56
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 209. - 76 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
57
Reforma gospodarcza w przedsiębiorstwach (wyniki badań sondażowych) / Bronisław BYRSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 6 (413) (1984), s. 1-5. - ISSN 0013-3043
58
Weryfikacja rozwiązań reformy gospodarczej w praktyce przemysłowej = The Efficiency Degree of Economic Reform Solutions / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984), s. 14-29. - ISSN 0079-578X
59
Skuteczność rozwiązań reformy gospodarczej / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 39, 11 (457) (1984), s. 492-497. - ISSN 0017-2421
60
Pierwsze ślady reformy gospodarczej / Bronisław BYRSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1-16
61
Próba rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów / Jadwiga ADAMCZYK, Bronisław BYRSKI // W: Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa / red.: Zdzisław MAŁECKI, Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 103-120
62
Częściowe zmiany mechanizmów ekonomicznych : na marginesie wdrażanych od 1984 r. zmian pewnych elementów reformy gospodarczej = Partial Changes in Economic Mechanisms / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 1/84 (1984), s. 6-17. - ISSN 0079-578X
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 175. - 121 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
64
Na odpadach można zarobić / B. BYRSKI // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (132) (1983), s. 18. - ISSN 0137-3668
65
Modyfikacja stymulatorów wzrostu produkcji i efektywności gospodarowania od 1984 r. / Bronisław BYRSKI // W: Czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy : ogólnopolska konferencja naukowa : referaty. - Kraków: [b.w.], 1983. - S. 7-31
66
Założenia rozwoju przemysłu spożywczego w województwie miejskim krakowskim = Assumptions of the Development of Food Industry in the Municipal Province of Kraków / Bronisław BYRSKI, Piotr Chechelski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 147-172. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
67
Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 134-162. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
68
Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 31-66. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
69
Zgrupowania przedsiębiorstw w reformowanej gospodarce / Bronisław BYRSKI // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 171-190
70
Co zagraża reformie? / Antoni FAJFEREK, Bronisław BYRSKI, Emil Nędzowski, Józef URYGA ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 21 (10357) (1982), s. 1. - ISSN 0208-7693
71
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - 326 s. ; 21 cm
72
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 219-249. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
73
Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych / Maria SIERPIŃSKA ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1982. - [4] k., 283 k. : il. ; 30 cm + Tablice : 49 k. - Bibliogr.
74
Skuteczność systemu zachęt materialnych w parametrycznym zarządzaniu przemysłem lotniczym / Barbara Antas ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1982. - 274 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego) / Józefa FAMIELEC ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1982. - VI k., 299 k., 2 k., 22 k. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Rozmieszczenie przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 250-269. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
77
Podobieństwa i różnice między reformami gospodarczymi w PRL = Similarities and Differences in Economic Reforms in Poland / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981), s. 35-51. - ISSN 0079-578X
78
Przesłanki intensyfikacji procesów modernizacyjnych = Conditions of Intensification of Processes / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 143 (1981), s. 5-14. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
79
Efektywność działania układów gospodarczych / Bronisław BYRSKI // W: Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 5-22
80
Gospodarka materiałowa / Bronisław BYRSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 231 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
81
Programowanie rozwoju przemysłu spożywczego w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / Piotr Chechelski ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1981. - 254, [7] k. : il. ; 30 cm + aneks 33 k. - Bibliogr.
82
Sposoby ograniczenia materiałochłonności produkcji = Means of Lowering Material Intensity of Production / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Materiałowa. - R. 33 , nr 20 (736) (1981), s. 600-605. - ISSN 0017-2405
83
Pomiar materiałochłonności produkcji = Measuring Material Intensity of Production / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Materiałowa. - R. 32, nr 8(700) (1980), s. 255-258. - ISSN 0017-2405
84
Sposoby zbliżenia układów organizacyjnych do układów produkcyjnych w przemyśle spożywczym = Methods of Approximating Organizational Schemes to Production Schemes in Food Industry / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 136 (1980), s. 5-24. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
85
Produkcyjne przesłanki integracji organizacyjnej w przemyśle spożywczym = Production Premises of Organizational Integration in the Food Industry / Bronisław BYRSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 34, nr 8 (1980), s. 285-289. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
86
Pomocniczo-produkcyjne usługi w systemie ekonomiczno-finansowym = Auxiliary Services in Economic and Financial System / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 34, 12 (406) (1979), s. 666-670. - ISSN 0017-2421
87
Kierunki doskonalenia gospodarki materiałowej / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/67 (R. 17) (1978), s. 44-54. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
88
System zaopatrzenia i zbytu w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 131-168. - Bibliogr.
89
Założenia integracji i przekształcania struktury przestrzennej przemysłu w aglomeracji miejskiej / Bronisław BYRSKI // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 89-126
90
Założenia metodyczne integracji przemysłu w aglomeracjach miejskich = The Systematical Foundations of the Integration of Industry in Urban Agglomerations / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 104 (1978), s. 17-29. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
91
Mierzenie poziomu i efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przemyśle / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978), s. 18-33. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
92
Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 214-254. - Bibliogr.
93
Rozmieszczenie przemysłu / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 255-282. - Bibliogr.
94
Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem / Bronisław BYRSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 33-68. - Bibliogr.
95
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej / Bronisław BYRSKI, Józef GAJDA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 127-134
96
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 98. - 124 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
97
Integracja przemysłu w układach przestrzennych = Integration of Industry in Spatial Structures / Bronisław BYRSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 44)
98
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 105. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
99
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 104. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
100
Wewnętrzne powiązania produkcyjne i ograniczenie zagrożeń środowiska jako warunki racjonalnego rozwoju przemysłu w aglomeracji miejskiej / Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // W: Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) = On the Formation of the Structure of Industry in Urban Agglomerations / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 19-62
101
Stymulacja postępu technicznego w parametrycznym systemie zarządzania przemysłem = On the Stimulation of Technological Progress in the Parametric System of Industrial Management / Bronisław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978), s. 11-26. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
102
Wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie parametrycznego systemu zarządzania = The Influence of Outward Conditions on the Work of Administration System / Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977), s. 20-26. - ISSN 0079-578X
103
Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich = Problems of Shaping the Sectoral and Spatial Industrial Structure in Urban Agglomerations / Józef GAJDA, Bogusław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // Gospodarka Planowa. - R. 32, 11 (381) (1977), s. 559-565. - ISSN 0017-2421
104
Efektywność substytucji cynku i ołowiu tworzywami sztucznymi / Alina Dyduch ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1977. - V k., 230 k. : il. ; 30 cm + Aneks [57] k. - Bibliogr.
105
Postęp techniczno-organizacyjny a parametryczny system zarządzania przemysłem / Bronisław BYRSKI, Stefan Witek // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 151-174. - Bibliogr.
106
Lucjan Siemion, System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238 / Bronisław BYRSKI // Ekonomista. - nr 1 (1976), s. 222-226. - ISSN 0013-3205
107
Warunki upowszechnienia parametrycznego systemu zarządzania / Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 1-34. - Bibliogr.
108
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - 396 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
109
Kierunki i metody zwiększenia produktywności inwestycji i środków trwałych / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/59 (R. 15) (1976), s. 59-71. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
110
Na 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975), s. 136-145. - ISSN 0079-578X
111
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 113-136. - Summ., rez.
112
Przesłanki branżowo-regionalnego programowania rozwoju przemysłu spożywczego = The Branch and Regional Premises of the Development Programming in the Food Industry / Bronisław BYRSKI // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 137-159. - Summ., rez.
113
Doskonalenie systemu zarządzania gospodarką / Bronisław BYRSKI. - Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1975. - 78 s. ; 24 cm
114
Próba oceny wdrożeń inicjujących = An Attempt at Evaluation of Initiating Implantations / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975), s. 117-126. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
115
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - 188 s. : il. ; 25 cm
116
Czynniki regionalne w programowaniu rozwoju przemysłu spożywczego = Regional Factors in Programming the Expansion of the Food Industry / Bronisław BYRSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 28, nr 3 (1974), s. 97-101. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
117
Oranizacja przemysłu w nowym systemie zarządzania = Industry Organization within the New Management System / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 29, 2 (336) (1974), s. 131-136. - ISSN 0017-2421
118
Organizacyjne aspekty zmian w systemie zarządzania przemysłem / Bronisław BYRSKI // W: Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 35-52
119
Nauka krakowska w XXX-leciu Polski Ludowej / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974), s. 102-113. - ISSN 0079-578X
120
Efektywność wzrostu skali gospodarowania w zapleczu techniczno-usługowym zakładów przemysłowych / Bronisław BYRSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 24, nr 2 (278) (1973), s. 54-59. - ISSN 0013-3043
121
Założenia zmian w systemie zarządzania przemysłem / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 4/48 (1973), s. 15-26. - ISSN 0038-853X
122
Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów) = Productivity of fixed Assets in Industry (Generating Factors, Interpretation of Results) / Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973), s. 87-119. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
123
Koordynacja w przemyśle spożywczym / Bronisław BYRSKI // Życie Gospodarcze. - nr 43 (1154) (1973), s. 6. - ISSN 0137-7299
124
Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne = Productivity of Capital Goods in Industry and Investment Decisions / Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972), s. 51-69. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
125
Terenowe układy produkcyjne przemysłu spożywczego = Territorial Production Systems of Foodstuffs Industry / Bronisław BYRSKI // Gospodarka Planowa. - R. 27, 2 (313) (1972), s. 102-109. - ISSN 0017-2421
126
Pomiar produktywności majątku trwałego w przemyśle spożywczym = Assessment of Fixed Assets Productivity in the Food Industry / Bronisław BYRSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 26, nr 4 (1972), s. 163-166. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - ISSN 0033-250X
127
Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych / Bronisław Byrski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970. - 241, [3] s., [1] k. tabl. złoż. ; 20 cm. - Bibliogr.
128
Branżowy i terenowy układ powiązań koordynacyjnych a programowanie rozwoju przemysłu = The Scheme of Co-Operation According to Branches and Territory and Programming the Development of Industry / Bronisław BYRSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 8, nr 4 (1969), s. 3-22. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
129
Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym / Bronisław Byrski ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1968. - 232 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
130
Marża jako czynnik racjonalnego udziału dostaw składowych w obrocie materiałowym = Handelsspannen als Faktor eines rationallen Anteils von Lagerlieferungen im Materialumsatz = Trade Margins as a Factor of Rational Partaking by Stock Deliveries in Material Turnover / Bronisław Byrski // Gospodarka Materiałowa. - nr 14 (418) (1968), s. 484-488. - ISSN 0017-2405
131
Celowość tworzenia regionalnej bazy kooperacyjnej przemysłu (na przykładzie przemysłu metalowego w regionie krakowskim) = The Purpose of Establishing Regional Cooperation Bases for the Industry (as in the Case of the Metal Working Industry in the Cracow Region) / Bronisław BYRSKI, Janina Nowak, Janina Rykiertowa // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1968), s. 329-333. - ISSN 0013-3043
132
Zagadnienia załadunku towarów w hurtowniach / Bronisław Byrski // Gospodarka Materiałowa. - nr 17 (325) (1964), s. 583-585. - ISSN 0017-2405
133
Funkcjonowanie systemu umów dostawy w obrocie środkami produkcji (na przykładzie wyrobów odlewniczych) / Bronisław BYRSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1964), s. 549-553. - ISSN 0013-3043
134
Wyniki badań centralizacji przewozów wyrobów hutniczych w województwie bydgoskim = Results of Research on the Centralization of Metallurgic Products Transports in the Bydgoszcz County / Bronisław BYRSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1962), s. 526-530. - ISSN 0013-3043
135
Kinetyka zmian jakości wyrobów / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Barbara DZIÓBEK, Maria POLAŃSKA, Bronisław BYRSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 15, 12, 6, [11] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. po art.
1
Kękuś Z., (1992), Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej), Prom. Górka K., Kraków : , 197 k.
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 336. - 166 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 335. - 137 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
4
Byrski B., (1991), Funkcjonowanie rynku materiałowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 53-70.
5
Byrski B., (1991), The Economical and Ecological Premises for Cracow's Industry Restructurizing. [W:] Górka K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 145-159.
6
Byrski B., (1990), Instrumentalne i strukturalne warunki racjonalizacji gospodarki materiałowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 29, s. 14-22.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 309. - 138 s. [3 k. złoż.]: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
8
Byrski B., (1990), Programowanie restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 21-37.
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 322. - 124 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
10
Byrski B., (1990), Ekonomiczne i ekologiczne przesłanki restrukturyzacji przemysłu Krakowa. [W:] Gumińska M., Delorme A. (red.), Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta (Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska; t. 5), Kraków : Polski Klub Ekologiczny, s. 358-374.
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 332. - 77 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
12
Byrski B., (1990), Akcjonariat pracowniczy w przekształceniach własnościowych gospodarki. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109-117.
13
Famielec J., Górka K., Małecki P., Mojżesz-Wlazły G., (1990), Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 69 k.
14
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 299. - 87 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
15
Byrski B., (1989), Założenia restrukturyzacji przemysłu krakowskiego: wykład inauguracyjny. [W:] w Krakowie (red.), Inauguracja Roku Akademickiego : 1988/89, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 18-25.
16
Byrski B., (1989), Realizacja programów ochrony środowiska w warunkach nierównowagi gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 37-53.
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 292. - 215 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 285. - 162 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
19
Byrski B., (1989), Restrukturyzacja przemysłu w regionie, "Problemy Ekonomiczne", R. 28, nr 2/89, s. 15-25.
20
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 260. - 206 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
21
Byrski B., (1988), Ekonomiczne przesłanki wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 93-108.
22
Skowron R., (1988), Koordynacja branżowa w świetle doświadczeń w przemyśle drobnym (na przykładzie wybranej branży), Prom. Byrski B., Kraków : , 257 k.
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 261. - 222 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
24
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 278. - 122 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
25
Byrski B., (1987), Bariera finansowa ochrony środowiska a nierównowaga gospodarcza, "Aura", nr 11 (179), s. 10-11.
26
Byrski B., (1987), Organizacja i zarządzanie przemysłem. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 310-342.
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 249. - 89 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
28
Byrski B., (1987), Gospodarka materiałowa, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 264 s.
29
Byrski B., Gajda J., (1987), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 343-368.
30
Adamczyk J., (1987), Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem masowych odpadów przemysłowych, Prom. Byrski B., Kraków : , VI, 248 k.
31
Byrski B., (1987), Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 128-165.
32
Gajda J., Byrski B., (1987), Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 264-309.
33
Byrski B., (1987), Potrzeba programu pracy ze studentami szczególnie uzdolnionymi, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 35, nr 5, s. 21-29.
34
Byrski B., (1987), Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 230-263.
35
Byrski B., (1987), Relacje między Centrum a przedsiębiorstwem w II etapie reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 28-39.
36
Byrski B., Chomątowski S., Górka K., (1986), 35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 7-13.
37
Byrski B., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 303-304, 307, 310.
38
Byrski B., (1986), Kierunki i mechanizmy ekonomiczne postępu technicznego, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 3/86, s. 42-55.
39
Byrski B., (1986), Zamówienia rządowe na materiały i wyroby w świetle wyników badań, "Gospodarka Planowa", R. 41, 3 (479), s. 109-114.
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 219. - 83 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
41
Byrski B., (1986), Procesy reintegracji organizacyjnej w przemyśle, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 220, s. 145-164.
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 220. - 195 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
43
Byrski B., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 214.
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 230. - 121 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
45
Byrski B., (1986), Wąskie przejścia wprowadzonej reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 54-55.
46
Byrski B., (1986), 40-lecie pracy naukowej Profesora Józefa Gajdy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 220, s. 7-14.
47
Byrski B., (1986), Kreowanie i upowszechnianie innowacji przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 83-98.
48
Byrski B., (1986), Procesy innowacyjne w przemyśle, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
49
Byrski B., (1986), Pierwsze ślady reformy gospodarczej. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 232-250.
50
Byrski B., (1985), Zmiany w gospodarowaniu materiałami w okresie reformy, "Gospodarka Materiałowa", R. 37 , nr 23-24 (831/832), s. 591-595.
51
Byrski B., (1985), Przesłanki zmian w ekonomicznych studiach dla pracujących, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 33, nr 6, s. 25-36.
52
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 202. - 139 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
53
Byrski B., (1985), Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłowych, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 3/85, s. 21-34.
54
Byrski B., (1985), Kształtowanie cen wyrobów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 36, nr 12 (431), s. 15-17.
55
Byrski B., (1985), Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 4/85, s. 5-17.
56
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 209. - 76 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
57
Byrski B., (1984), Reforma gospodarcza w przedsiębiorstwach (wyniki badań sondażowych), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 35, nr 6 (413), s. 1-5.
58
Byrski B., (1984), Weryfikacja rozwiązań reformy gospodarczej w praktyce przemysłowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 4/84, s. 14-29.
59
Byrski B., (1984), Skuteczność rozwiązań reformy gospodarczej, "Gospodarka Planowa", R. 39, 11 (457), s. 492-497.
60
Byrski B., (1984), Pierwsze ślady reformy gospodarczej. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1-16.
61
Adamczyk J., Byrski B., (1984), Próba rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów. [W:] Małecki Z., Grząka A. (red.), Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 103-120.
62
Byrski B., (1984), Częściowe zmiany mechanizmów ekonomicznych : na marginesie wdrażanych od 1984 r. zmian pewnych elementów reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 1/84, s. 6-17.
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 175. - 121 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
64
Byrski B., (1983), Na odpadach można zarobić, "Aura", nr 12 (132), s. 18.
65
Byrski B., (1983), Modyfikacja stymulatorów wzrostu produkcji i efektywności gospodarowania od 1984 r.. [W:] Czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy : ogólnopolska konferencja naukowa : referaty, Kraków : [b.w.], s. 7-31.
66
Byrski B., Chechelski P., (1983), Założenia rozwoju przemysłu spożywczego w województwie miejskim krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 147-172.
67
Byrski B., (1982), Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 134-162.
68
Byrski B., (1982), Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 31-66.
69
Byrski B., (1982), Zgrupowania przedsiębiorstw w reformowanej gospodarce. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 171-190.
70
Fajferek A., Byrski B., Nędzowski E., Uryga J., (1982), Co zagraża reformie?, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 21 (10357), s. 1.
71
Byrski B. (red.), (1982), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach: (doświadczenia i perspektywy): materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 326 s.
72
Byrski B., (1982), Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 219-249.
73
Sierpińska M., (1982), Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych, Prom. Byrski B., Kraków : , [4] k., 283 k.
74
Antas B., (1982), Skuteczność systemu zachęt materialnych w parametrycznym zarządzaniu przemysłem lotniczym, Prom. Byrski B., Kraków : , 274 k.
75
Famielec J., (1982), Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego), Prom. Byrski B., Kraków : , VI k., 299 k., 2 k., 22 k. złoż.
76
Gajda J., Byrski B., (1982), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 250-269.
77
Byrski B., (1981), Podobieństwa i różnice między reformami gospodarczymi w PRL, "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 1/81, s. 35-51.
78
Byrski B., (1981), Przesłanki intensyfikacji procesów modernizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 143, s. 5-14.
79
Byrski B., (1981), Efektywność działania układów gospodarczych. [W:] Owsiak S., Skalniak F. (red.), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 5-22.
80
Byrski B., (1981), Gospodarka materiałowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 231 s.
81
Chechelski P., (1981), Programowanie rozwoju przemysłu spożywczego w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Prom. Byrski B., Kraków : , 254, [7] k.
82
Byrski B., (1981), Sposoby ograniczenia materiałochłonności produkcji, "Gospodarka Materiałowa", R. 33 , nr 20 (736), s. 600-605.
83
Byrski B., (1980), Pomiar materiałochłonności produkcji, "Gospodarka Materiałowa", R. 32, nr 8(700), s. 255-258.
84
Byrski B., (1980), Sposoby zbliżenia układów organizacyjnych do układów produkcyjnych w przemyśle spożywczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 136, s. 5-24.
85
Byrski B., (1980), Produkcyjne przesłanki integracji organizacyjnej w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy", t. 34, nr 8, s. 285-289.
86
Byrski B., (1979), Pomocniczo-produkcyjne usługi w systemie ekonomiczno-finansowym, "Gospodarka Planowa", R. 34, 12 (406), s. 666-670.
87
Byrski B., (1978), Kierunki doskonalenia gospodarki materiałowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/67 (R. 17), s. 44-54.
88
Byrski B., (1978), System zaopatrzenia i zbytu w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-168.
89
Byrski B., (1978), Założenia integracji i przekształcania struktury przestrzennej przemysłu w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-126.
90
Byrski B., (1978), Założenia metodyczne integracji przemysłu w aglomeracjach miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 104, s. 17-29.
91
Byrski B., (1978), Mierzenie poziomu i efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przemyśle, "Problemy Ekonomiczne", nr 1/65 (R. 17), s. 18-33.
92
Byrski B., (1978), Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 214-254.
93
Gajda J., Byrski B., (1978), Rozmieszczenie przemysłu. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 255-282.
94
Byrski B., (1978), Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33-68.
95
Byrski B., Gajda J., (1978), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 127-134.
96
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 98. - 124 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
97
Byrski B., (1978), Integracja przemysłu w układach przestrzennych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 44), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 228 s.
98
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 105. - 143 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
99
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 104. - 149 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
100
Byrski B., Górka K., (1978), Wewnętrzne powiązania produkcyjne i ograniczenie zagrożeń środowiska jako warunki racjonalnego rozwoju przemysłu w aglomeracji miejskiej. [W:] Gajda J. (red.), Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-62.
101
Byrski B., (1978), Stymulacja postępu technicznego w parametrycznym systemie zarządzania przemysłem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 106, s. 11-26.
102
Byrski B., Górka K., (1977), Wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie parametrycznego systemu zarządzania, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 2/62, s. 20-26.
103
Gajda J., Byrski B., Górka K., (1977), Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich, "Gospodarka Planowa", R. 32, 11 (381), s. 559-565.
104
Dyduch A., (1977), Efektywność substytucji cynku i ołowiu tworzywami sztucznymi, Prom. Byrski B., Kraków : , V k., 230 k.
105
Byrski B., Witek S., (1976), Postęp techniczno-organizacyjny a parametryczny system zarządzania przemysłem. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 151-174.
106
Byrski B., (1976), Lucjan Siemion, System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238, "Ekonomista", nr 1, s. 222-226.
107
Byrski B., Górka K., (1976), Warunki upowszechnienia parametrycznego systemu zarządzania. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 1-34.
108
Byrski B., Górka K. (red.), (1976), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych: materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 396 s.
109
Byrski B., (1976), Kierunki i metody zwiększenia produktywności inwestycji i środków trwałych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/59 (R. 15), s. 59-71.
110
Byrski B., (1975), Na 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 2/54, s. 136-145.
111
Gajda J., Byrski B., Luchter E., (1975), Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa). [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-136.
112
Byrski B., (1975), Przesłanki branżowo-regionalnego programowania rozwoju przemysłu spożywczego. [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-159.
113
Byrski B., (1975), Doskonalenie systemu zarządzania gospodarką, Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 78 s.
114
Byrski B., (1975), Próba oceny wdrożeń inicjujących, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 2/54, s. 117-126.
115
Byrski B., Górka K. (red.), (1974), Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 188 s.
116
Byrski B., (1974), Czynniki regionalne w programowaniu rozwoju przemysłu spożywczego, "Przemysł Spożywczy", t. 28, nr 3, s. 97-101.
117
Byrski B., (1974), Oranizacja przemysłu w nowym systemie zarządzania, "Gospodarka Planowa", R. 29, 2 (336), s. 131-136.
118
Byrski B., (1974), Organizacyjne aspekty zmian w systemie zarządzania przemysłem. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-52.
119
Byrski B., (1974), Nauka krakowska w XXX-leciu Polski Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 4/52, s. 102-113.
120
Byrski B., (1973), Efektywność wzrostu skali gospodarowania w zapleczu techniczno-usługowym zakładów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 24, nr 2 (278), s. 54-59.
121
Byrski B., (1973), Założenia zmian w systemie zarządzania przemysłem, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 4/48, s. 15-26.
122
Byrski B., Luchter E., (1973), Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 13, s. 87-119.
123
Byrski B., (1973), Koordynacja w przemyśle spożywczym, "Życie Gospodarcze", nr 43 (1154), s. 6.
124
Byrski B., Luchter E., (1972), Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 50, s. 51-69.
125
Byrski B., (1972), Terenowe układy produkcyjne przemysłu spożywczego, "Gospodarka Planowa", R. 27, 2 (313), s. 102-109.
126
Byrski B., (1972), Pomiar produktywności majątku trwałego w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy", t. 26, nr 4, s. 163-166.
127
Byrski B., (1970), Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 241, [3] s., [1] k. tabl. złoż.
128
Byrski B., (1969), Branżowy i terenowy układ powiązań koordynacyjnych a programowanie rozwoju przemysłu, "Problemy Ekonomiczne", R. 8, nr 4, s. 3-22.
129
Byrski B., (1968), Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym, Prom. Gajda J., Kraków : , 232 k.
130
Byrski B., (1968), Marża jako czynnik racjonalnego udziału dostaw składowych w obrocie materiałowym, "Gospodarka Materiałowa", nr 14 (418), s. 484-488.
131
Byrski B., Nowak J., Rykiertowa J., (1968), Celowość tworzenia regionalnej bazy kooperacyjnej przemysłu (na przykładzie przemysłu metalowego w regionie krakowskim), "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 8, s. 329-333.
132
Byrski B., (1964), Zagadnienia załadunku towarów w hurtowniach, "Gospodarka Materiałowa", nr 17 (325), s. 583-585.
133
Byrski B., (1964), Funkcjonowanie systemu umów dostawy w obrocie środkami produkcji (na przykładzie wyrobów odlewniczych), "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 549-553.
134
Byrski B., (1962), Wyniki badań centralizacji przewozów wyrobów hutniczych w województwie bydgoskim, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 526-530.
135
Kondratowicz E., Stokłosa K., Dzióbek B., Polańska M., Byrski B., (1993), Kinetyka zmian jakości wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15, 12, 6, [11] k.
1
@unpublished{UEK:2168309453,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej)",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
2
@misc{UEK:2168245488,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
3
@misc{UEK:2168259078,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
4
@article{UEK:2168245908,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Funkcjonowanie rynku materiałowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "53-70",
year = "1991",
}
5
@inbook{UEK:2166078288,
author = "Bronisław Byrski",
title = "The Economical and Ecological Premises for Cracow's Industry Restructurizing",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "145-159",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
6
@article{UEK:2168223494,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Instrumentalne i strukturalne warunki racjonalizacji gospodarki materiałowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 29",
pages = "14-22",
year = "1990",
}
7
@misc{UEK:2168253498,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
8
@article{UEK:2168244880,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Programowanie restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "21-37",
year = "1990",
}
9
@misc{UEK:2168259714,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
10
@inbook{UEK:2168239022,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Ekonomiczne i ekologiczne przesłanki restrukturyzacji przemysłu Krakowa",
booktitle = "Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta",
pages = "358-374",
adress = "Kraków",
publisher = "Polski Klub Ekologiczny",
year = "1990",
issn = "0860-4045",
}
11
@misc{UEK:2168251378,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
12
@misc{UEK:2168227328,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Akcjonariat pracowniczy w przekształceniach własnościowych gospodarki",
booktitle = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
pages = "109-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
13
@misc{UEK:2168277195,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Piotr Małecki and Grażyna Mojżesz-Wlazły",
title = "Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
14
@misc{UEK:2168249798,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
15
@inbook{UEK:2168357956,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Założenia restrukturyzacji przemysłu krakowskiego: wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1988/89",
pages = "18-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1989",
}
16
@article{UEK:2168235106,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Realizacja programów ochrony środowiska w warunkach nierównowagi gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "37-53",
year = "1989",
}
17
@misc{UEK:2168255546,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
18
@misc{UEK:2168266048,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
19
@article{UEK:2168223790,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Restrukturyzacja przemysłu w regionie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 28, 2/89",
pages = "15-25",
year = "1989",
}
20
@misc{UEK:2168234832,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
21
@article{UEK:2168234974,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Ekonomiczne przesłanki wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "93-108",
year = "1988",
}
22
@unpublished{UEK:2168308963,
author = "Ryszard Skowron",
title = "Koordynacja branżowa w świetle doświadczeń w przemyśle drobnym (na przykładzie wybranej branży)",
adress = "Kraków",
year = "1988",
}
23
@misc{UEK:2168234834,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
24
@misc{UEK:2168269226,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
25
@article{UEK:2168278293,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Bariera finansowa ochrony środowiska a nierównowaga gospodarcza",
journal = "Aura",
number = "11 (179)",
pages = "10-11",
year = "1987",
}
26
@inbook{UEK:2168278745,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Organizacja i zarządzanie przemysłem",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "310-342",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
27
@misc{UEK:2168233458,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
28
@book{UEK:2168278451,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Gospodarka materiałowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
29
@inbook{UEK:2168306293,
author = "Bronisław Byrski and Józef Gajda",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "343-368",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
30
@unpublished{UEK:2168282437,
author = "Jadwiga Adamczyk",
title = "Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem masowych odpadów przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
31
@inbook{UEK:2168277753,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "128-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
32
@inbook{UEK:2168306291,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "264-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
33
@article{UEK:2168282561,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Potrzeba programu pracy ze studentami szczególnie uzdolnionymi",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 35, 5",
pages = "21-29",
year = "1987",
}
34
@inbook{UEK:2168278719,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "230-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
35
@article{UEK:2168356110,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Relacje między Centrum a przedsiębiorstwem w II etapie reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "28-39",
year = "1987",
}
36
@misc{UEK:2168246078,
author = "Bronisław Byrski and Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "7-13",
year = "1986",
}
37
@misc{UEK:2168265842,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "303-304, 307, 310",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
38
@article{UEK:2168225824,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kierunki i mechanizmy ekonomiczne postępu technicznego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 3/86",
pages = "42-55",
year = "1986",
}
39
@article{UEK:2168277933,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zamówienia rządowe na materiały i wyroby w świetle wyników badań",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 41, 3 (479)",
pages = "109-114",
year = "1986",
}
40
@misc{UEK:2168231096,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
41
@article{UEK:2168231360,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Procesy reintegracji organizacyjnej w przemyśle",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "220",
pages = "145-164",
year = "1986",
}
42
@misc{UEK:2168231286,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
43
@misc{UEK:2168265808,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "214",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
44
@misc{UEK:2168246076,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
45
@misc{UEK:2168241076,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Wąskie przejścia wprowadzonej reformy gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "54-55",
year = "1986",
}
46
@misc{UEK:2168231806,
author = "Bronisław Byrski",
title = "40-lecie pracy naukowej Profesora Józefa Gajdy",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "220",
pages = "7-14",
year = "1986",
}
47
@article{UEK:2168246094,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kreowanie i upowszechnianie innowacji przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "83-98",
year = "1986",
}
48
@book{UEK:2168278449,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Procesy innowacyjne w przemyśle",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
49
@inbook{UEK:2168265822,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pierwsze ślady reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "232-250",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
50
@article{UEK:2168279807,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zmiany w gospodarowaniu materiałami w okresie reformy",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 37 , 23-24 (831/832)",
pages = "591-595",
year = "1985",
}
51
@article{UEK:2168282569,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Przesłanki zmian w ekonomicznych studiach dla pracujących",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 33, 6",
pages = "25-36",
year = "1985",
}
52
@misc{UEK:2168249736,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
53
@article{UEK:2168231750,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 3/85",
pages = "21-34",
year = "1985",
}
54
@article{UEK:2168270306,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kształtowanie cen wyrobów przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 36, 12 (431)",
pages = "15-17",
year = "1985",
}
55
@article{UEK:2168231758,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kształtowanie funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 4/85",
pages = "5-17",
year = "1985",
}
56
@misc{UEK:2168278675,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
57
@article{UEK:2168271174,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Reforma gospodarcza w przedsiębiorstwach : (wyniki badań sondażowych)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 35, 6 (413)",
pages = "1-5",
year = "1984",
}
58
@article{UEK:2168229034,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Weryfikacja rozwiązań reformy gospodarczej w praktyce przemysłowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 4/84",
pages = "14-29",
year = "1984",
}
59
@article{UEK:2168271494,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Skuteczność rozwiązań reformy gospodarczej",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 39, 11 (457)",
pages = "492-497",
year = "1984",
}
60
@inbook{UEK:2168273544,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pierwsze ślady reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
61
@inbook{UEK:2168282511,
author = "Jadwiga Adamczyk and Bronisław Byrski",
title = "Próba rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów",
booktitle = "Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa",
pages = "103-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
62
@article{UEK:2168228998,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Częściowe zmiany mechanizmów ekonomicznych : na marginesie wdrażanych od 1984 r. zmian pewnych elementów reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 1/84",
pages = "6-17",
year = "1984",
}
63
@misc{UEK:2168229486,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
64
@misc{UEK:2168278287,
author = "B. Byrski",
title = "Na odpadach można zarobić",
booktitle = "Aura",
number = "12 (132)",
pages = "18",
year = "1983",
}
65
@inbook{UEK:2168288547,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Modyfikacja stymulatorów wzrostu produkcji i efektywności gospodarowania od 1984 r.",
booktitle = "Czynniki wzrostu produkcji i wydajności pracy : ogólnopolska konferencja naukowa : referaty",
pages = "7-31",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "1983",
}
66
@article{UEK:2168250340,
author = "Bronisław Byrski and Piotr Chechelski",
title = "Założenia rozwoju przemysłu spożywczego w województwie miejskim krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "147-172",
year = "1983",
}
67
@inbook{UEK:2168280747,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "134-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
68
@inbook{UEK:2168280691,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "31-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
69
@inbook{UEK:2168273052,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zgrupowania przedsiębiorstw w reformowanej gospodarce",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "171-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
70
@misc{UEK:2168283837,
author = "Antoni Fajferek and Bronisław Byrski and Emil Nędzowski and Józef Uryga",
title = "Co zagraża reformie?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 21 (10357)",
pages = "1",
year = "1982",
}
71
@book{UEK:2168273036,
title = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
72
@inbook{UEK:2168280765,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "219-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
73
@unpublished{UEK:2168278671,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
74
@unpublished{UEK:2168309785,
author = "Barbara Antas",
title = "Skuteczność systemu zachęt materialnych w parametrycznym zarządzaniu przemysłem lotniczym",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
75
@unpublished{UEK:2168312991,
author = "Józefa Famielec",
title = "Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego)",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
76
@inbook{UEK:2168306295,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "250-269",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
77
@article{UEK:2168230478,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Podobieństwa i różnice między reformami gospodarczymi w PRL",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 20, 1/81",
pages = "35-51",
year = "1981",
}
78
@article{UEK:2168233846,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Przesłanki intensyfikacji procesów modernizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "143",
pages = "5-14",
year = "1981",
}
79
@inbook{UEK:2168233622,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Efektywność działania układów gospodarczych",
booktitle = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi",
pages = "5-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
80
@book{UEK:2168278453,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Gospodarka materiałowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
81
@unpublished{UEK:2168309761,
author = "Piotr Chechelski",
title = "Programowanie rozwoju przemysłu spożywczego w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
82
@article{UEK:2168279811,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Sposoby ograniczenia materiałochłonności produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 33 , 20 (736)",
pages = "600-605",
year = "1981",
}
83
@article{UEK:2168279745,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pomiar materiałochłonności produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 32, 8(700)",
pages = "255-258",
year = "1980",
}
84
@article{UEK:2168227822,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Sposoby zbliżenia układów organizacyjnych do układów produkcyjnych w przemyśle spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "136",
pages = "5-24",
year = "1980",
}
85
@article{UEK:2168333087,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Produkcyjne przesłanki integracji organizacyjnej w przemyśle spożywczym",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 34, 8",
pages = "285-289",
year = "1980",
}
86
@article{UEK:2168277927,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pomocniczo-produkcyjne usługi w systemie ekonomiczno-finansowym",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 34, 12 (406)",
pages = "666-670",
year = "1979",
}
87
@article{UEK:2168220056,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kierunki doskonalenia gospodarki materiałowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/67 (R. 17)",
pages = "44-54",
year = "1978",
}
88
@inbook{UEK:2168282313,
author = "Bronisław Byrski",
title = "System zaopatrzenia i zbytu w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "131-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
89
@inbook{UEK:2168282429,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Założenia integracji i przekształcania struktury przestrzennej przemysłu w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "89-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
90
@article{UEK:2168233422,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Założenia metodyczne integracji przemysłu w aglomeracjach miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "104",
pages = "17-29",
year = "1978",
}
91
@article{UEK:2168219996,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Mierzenie poziomu i efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przemyśle",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1/65 (R. 17)",
pages = "18-33",
year = "1978",
}
92
@inbook{UEK:2168282317,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "214-254",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
93
@inbook{UEK:2168306297,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski",
title = "Rozmieszczenie przemysłu",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "255-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
94
@inbook{UEK:2168282299,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Organizacja, planowanie i zarządzanie przemysłem",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "33-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
95
@inbook{UEK:2168282431,
author = "Bronisław Byrski and Józef Gajda",
title = "Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania pożądanych przemian struktury gałęziowej i przestrzennej w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "127-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
96
@misc{UEK:2168250604,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
97
@book{UEK:2168335361,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Integracja przemysłu w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
issn = "0209-1674",
}
98
@misc{UEK:2168233522,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
99
@misc{UEK:2168233406,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Byrski Bronisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
100
@inbook{UEK:2168282421,
author = "Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Wewnętrzne powiązania produkcyjne i ograniczenie zagrożeń środowiska jako warunki racjonalnego rozwoju przemysłu w aglomeracji miejskiej",
booktitle = "Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "19-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
101
@article{UEK:2168233564,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Stymulacja postępu technicznego w parametrycznym systemie zarządzania przemysłem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "106",
pages = "11-26",
year = "1978",
}
102
@article{UEK:2168227076,
author = "Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie parametrycznego systemu zarządzania",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 2/62",
pages = "20-26",
year = "1977",
}
103
@article{UEK:2168277923,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Problemy kształtowania struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu w aglomeracjach miejskich",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 32, 11 (381)",
pages = "559-565",
year = "1977",
}
104
@unpublished{UEK:2168307141,
author = "Alina Dyduch",
title = "Efektywność substytucji cynku i ołowiu tworzywami sztucznymi",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
105
@inbook{UEK:2168252930,
author = "Bronisław Byrski and Stefan Witek",
title = "Postęp techniczno-organizacyjny a parametryczny system zarządzania przemysłem",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "151-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
106
@article{UEK:2168334543,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Lucjan Siemion, System gospodarowania surowcami wtórnymi. Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "222-226",
year = "1976",
}
107
@inbook{UEK:2168252878,
author = "Bronisław Byrski and Kazimierz Górka",
title = "Warunki upowszechnienia parametrycznego systemu zarządzania",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "1-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
108
@book{UEK:2168252876,
title = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
editor = Byrski Bronisław,
editor = Górka Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
109
@article{UEK:2168220092,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Kierunki i metody zwiększenia produktywności inwestycji i środków trwałych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/59 (R. 15)",
pages = "59-71",
year = "1976",
}
110
@article{UEK:2168226741,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Na 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 2/54",
pages = "136-145",
year = "1975",
}
111
@inbook{UEK:2168334917,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa)",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "113-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
112
@inbook{UEK:2168334919,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Przesłanki branżowo-regionalnego programowania rozwoju przemysłu spożywczego",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "137-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
113
@book{UEK:2168346300,
author = "Bronisław Byrski and and ",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania gospodarką",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa",
year = "1975",
}
114
@article{UEK:2168226727,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Próba oceny wdrożeń inicjujących",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 2/54",
pages = "117-126",
year = "1975",
}
115
@book{UEK:2168282449,
title = "Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce",
editor = Byrski Bronisław,
editor = Górka Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
116
@article{UEK:2168333149,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Czynniki regionalne w programowaniu rozwoju przemysłu spożywczego",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 28, 3",
pages = "97-101",
year = "1974",
}
117
@article{UEK:2168277943,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Oranizacja przemysłu w nowym systemie zarządzania",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 29, 2 (336)",
pages = "131-136",
year = "1974",
}
118
@inbook{UEK:2168282457,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Organizacyjne aspekty zmian w systemie zarządzania przemysłem",
booktitle = "Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce",
pages = "35-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
119
@article{UEK:2168225162,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Nauka krakowska w XXX-leciu Polski Ludowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 13, 4/52",
pages = "102-113",
year = "1974",
}
120
@article{UEK:2168277703,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Efektywność wzrostu skali gospodarowania w zapleczu techniczno-usługowym zakładów przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 24, 2 (278)",
pages = "54-59",
year = "1973",
}
121
@article{UEK:2168221814,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Założenia zmian w systemie zarządzania przemysłem",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 4/48",
pages = "15-26",
year = "1973",
}
122
@article{UEK:2168260614,
author = "Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 13",
pages = "87-119",
year = "1973",
}
123
@article{UEK:2168271380,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Koordynacja w przemyśle spożywczym",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "43 (1154)",
pages = "6",
year = "1973",
}
124
@article{UEK:2168249540,
author = "Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "50",
pages = "51-69",
year = "1972",
}
125
@article{UEK:2168278003,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Terenowe układy produkcyjne przemysłu spożywczego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 27, 2 (313)",
pages = "102-109",
year = "1972",
}
126
@article{UEK:2168333167,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Pomiar produktywności majątku trwałego w przemyśle spożywczym",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 26, 4",
pages = "163-166",
year = "1972",
}
127
@book{UEK:2168345678,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1970",
}
128
@article{UEK:2168277453,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Branżowy i terenowy układ powiązań koordynacyjnych a programowanie rozwoju przemysłu",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 8, 4",
pages = "3-22",
year = "1969",
}
129
@unpublished{UEK:2168305685,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Koordynacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w ośrodku przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
130
@article{UEK:2168340505,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Marża jako czynnik racjonalnego udziału dostaw składowych w obrocie materiałowym",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "14 (418)",
pages = "484-488",
year = "1968",
}
131
@article{UEK:2168337229,
author = "Bronisław Byrski and Janina Nowak and Janina Rykiertowa",
title = "Celowość tworzenia regionalnej bazy kooperacyjnej przemysłu (na przykładzie przemysłu metalowego w regionie krakowskim)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "8",
pages = "329-333",
year = "1968",
}
132
@article{UEK:2168340401,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Zagadnienia załadunku towarów w hurtowniach",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "17 (325)",
pages = "583-585",
year = "1964",
}
133
@article{UEK:2168286261,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Funkcjonowanie systemu umów dostawy w obrocie środkami produkcji : (na przykładzie wyrobów odlewniczych)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "12",
pages = "549-553",
year = "1964",
}
134
@article{UEK:2168337217,
author = "Bronisław Byrski",
title = "Wyniki badań centralizacji przewozów wyrobów hutniczych w województwie bydgoskim",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "12",
pages = "526-530",
year = "1962",
}
135
@unpublished{UEK:2168330785,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa and Barbara Dzióbek and Maria Polańska and Bronisław Byrski",
title = "Kinetyka zmian jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID