Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Z systematyki sporów międzynarodowych : spory prawne - spory polityczne = A Contribution to the Systematics of International Contentions : Legal Litigations and Political Disputes
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 64. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333239
varia
2

Author:
Title:
Renesans idei "ceny sprawiedliwej" we współczesnych międzynarodowych stosunkach gospodarczych = The Revival of the "Fait-price" Idea in Contemporary International Economic Relations
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 40-41. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261194
varia
3

Author:
Title:
Spory międzynarodowe a pokojowe współistnienie = International Disputes and the Peaceful Coexistence
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 74 (1975) , s. 105-124. - Summ., rez.
Nr:
2168250572
article
See main document
4

Author:
Danielski Jan
Title:
Neutralność w praktyce europejskiej 1939-1945
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
III k., 317 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/185
Nr:
2168306065
doctoral dissertation
5

Author:
Title:
Organizacyjne formy międzynarodowej ochrony środowiska (Analiza procesu de lege ferenda) = Organizational Forms of International Protection of Human Environment /An Analysis of the Process de lege ferenda/
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975) , s. 17-53. - Summ., rez.
Nr:
2168248228
article
See main document
6

Author:
Kowalski Marian
Title:
Stosunki prawnomiędzynarodowe Polski i Związku Radzieckiego w latach 1944-1974
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
317 k.: il.; 30 cm + aneks + załącznik
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/186
Nr:
2168305595
doctoral dissertation
7

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo międzynarodowe - jego natura prawna = An International Enterprise : Its Legal Nature
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 94. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333047
varia
8

Author:
Conference:
I Konferencja Naukowa w sprawie Międzynarodowej Ochrony Środowiska, Kraków, Polska, od 1971-12-13 do 1971-12-15
Title:
Polityczne aspekty batalii w Narodach Zjednoczonych o środowisko człowieka = Political Aspects of the UN Battle for Man's Environment
Source:
I Konferencja naukowa w sprawie międzynarodowej ochrony środowiska, Kraków, 13-15 grudnia 1971 / red. Marian IWANEJKO - Kraków: Wydział II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk, 1972, s. 111-126 - Bibliogr.
Nr:
2168336305
chapter in conference materials
See main document
9

Conference:
I Konferencja Naukowa w sprawie Międzynarodowej Ochrony Środowiska, Kraków, Polska, od 1971-12-13 do 1971-12-15
Title:
I Konferencja naukowa w sprawie międzynarodowej ochrony środowiska, Kraków, 13-15 grudnia 1971
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydział II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk, 1972
Physical description:
439 s.; 21 cm
Notes:
Summ., rez., Bibliogr. przy części ref.
Nr:
2168336215
conference materials
See related chapters
1
Z systematyki sporów międzynarodowych : spory prawne - spory polityczne = A Contribution to the Systematics of International Contentions : Legal Litigations and Political Disputes / Marian IWANEJKO // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 64. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
2
Renesans idei "ceny sprawiedliwej" we współczesnych międzynarodowych stosunkach gospodarczych = The Revival of the "Fait-price" Idea in Contemporary International Economic Relations / Marian IWANEJKO // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 40-41. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
3
Spory międzynarodowe a pokojowe współistnienie = International Disputes and the Peaceful Coexistence / Marian IWANEJKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 74 (1975), s. 105-124. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
4
Neutralność w praktyce europejskiej 1939-1945 / Jan Danielski ; Promotor: Marian IWANEJKO. - Kraków, 1975. - III k., 317 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Organizacyjne formy międzynarodowej ochrony środowiska (Analiza procesu de lege ferenda) = Organizational Forms of International Protection of Human Environment /An Analysis of the Process de lege ferenda/ / Marian IWANEJKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975), s. 17-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
6
Stosunki prawnomiędzynarodowe Polski i Związku Radzieckiego w latach 1944-1974 / Marian Kowalski ; Promotor: Marian IWANEJKO. - Kraków, 1974. - 317 k. : il. ; 30 cm + aneks + załącznik. - Bibliogr.
7
Przedsiębiorstwo międzynarodowe - jego natura prawna = An International Enterprise : Its Legal Nature / Marian IWANEJKO // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 94. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
8
Polityczne aspekty batalii w Narodach Zjednoczonych o środowisko człowieka = Political Aspects of the UN Battle for Man's Environment / Marian IWANEJKO // W: I Konferencja naukowa w sprawie międzynarodowej ochrony środowiska, Kraków, 13-15 grudnia 1971 / red. Marian IWANEJKO. - Kraków : Wydział II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk, 1972. - S. 111-126. - Bibliogr.
9
I Konferencja naukowa w sprawie międzynarodowej ochrony środowiska, Kraków, 13-15 grudnia 1971 / red. Marian IWANEJKO. - Kraków : Wydział II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk, 1972. - 439 s. ; 21 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. przy części ref.
1
Iwanejko M., (1977), Z systematyki sporów międzynarodowych : spory prawne - spory polityczne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 64.
2
Iwanejko M., (1977), Renesans idei "ceny sprawiedliwej" we współczesnych międzynarodowych stosunkach gospodarczych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 40-41.
3
Iwanejko M., (1975), Spory międzynarodowe a pokojowe współistnienie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 74, s. 105-124.
4
Danielski J., (1975), Neutralność w praktyce europejskiej 1939-1945, Prom. Iwanejko M., Kraków : , III k., 317 k.
5
Iwanejko M., (1975), Organizacyjne formy międzynarodowej ochrony środowiska (Analiza procesu de lege ferenda), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 67, s. 17-53.
6
Kowalski M., (1974), Stosunki prawnomiędzynarodowe Polski i Związku Radzieckiego w latach 1944-1974, Prom. Iwanejko M., Kraków : , 317 k.
7
Iwanejko M., (1974), Przedsiębiorstwo międzynarodowe - jego natura prawna, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 94.
8
Iwanejko M., (1972), Polityczne aspekty batalii w Narodach Zjednoczonych o środowisko człowieka. [W:] Iwanejko M. (red.), I Konferencja naukowa w sprawie międzynarodowej ochrony środowiska, Kraków, 13-15 grudnia 1971, Kraków : Wydział II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 111-126.
9
Iwanejko M. (red.), (1972), I Konferencja naukowa w sprawie międzynarodowej ochrony środowiska, Kraków, 13-15 grudnia 1971, Kraków : Wydział II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk, 439 s.
1
@misc{UEK:2168333239,
author = "Iwanejko Marian",
title = "Z systematyki sporów międzynarodowych : spory prawne - spory polityczne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "64",
year = "1977",
}
2
@misc{UEK:2168261194,
author = "Iwanejko Marian",
title = "Renesans idei ceny sprawiedliwej we współczesnych międzynarodowych stosunkach gospodarczych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "40-41",
year = "1977",
}
3
@article{UEK:2168250572,
author = "Iwanejko Marian",
title = "Spory międzynarodowe a pokojowe współistnienie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "74",
pages = "105-124",
year = "1975",
}
4
@unpublished{UEK:2168306065,
author = "Danielski Jan",
title = "Neutralność w praktyce europejskiej 1939-1945",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
5
@article{UEK:2168248228,
author = "Iwanejko Marian",
title = "Organizacyjne formy międzynarodowej ochrony środowiska (Analiza procesu de lege ferenda)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "67",
pages = "17-53",
year = "1975",
}
6
@unpublished{UEK:2168305595,
author = "Kowalski Marian",
title = "Stosunki prawnomiędzynarodowe Polski i Związku Radzieckiego w latach 1944-1974",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
7
@misc{UEK:2168333047,
author = "Iwanejko Marian",
title = "Przedsiębiorstwo międzynarodowe - jego natura prawna",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "94",
year = "1974",
}
8
@inbook{UEK:2168336305,
author = "Iwanejko Marian",
title = "Polityczne aspekty batalii w Narodach Zjednoczonych o środowisko człowieka",
booktitle = "I Konferencja naukowa w sprawie międzynarodowej ochrony środowiska, Kraków, 13-15 grudnia 1971",
pages = "111-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "1972",
}
9
@book{UEK:2168336215,
title = "I Konferencja naukowa w sprawie międzynarodowej ochrony środowiska, Kraków, 13-15 grudnia 1971",
editor = Iwanejko Marian,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "1972",
}