Publications of the selected author
1

Title:
Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 9, art. no. 2717 (2021) , s. 1-27. - Tytuł numeru: New Frontiers for Organizations in Power Markets Applications for Industry 4.0 - Bibliogr.
Research program:
The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics and WSB University in Dąbrowa Górnicza. This publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program, WSB University in Dąbrowa Górnicza as a part of the research carried out at this University and the Faculty of Management of AGH University for the maintenance and development of research potential.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168355840
article
2

Title:
Innovation 4.0 - on the Path to Modernity, Higher Effectiveness and Quality
Source:
Sustainability, Technology and Innovation 4.0 / red. Zbigniew Makieła, Magdalena M. Stuss, Ryszard Borowiecki - London, New York: Routledge, 2021, s. 279-303 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology)
ISBN:
978-1-032-02590-2 ; 978-1-003-18406-5
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168357070
chapter in monograph
3

Title:
Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju
Source:
Jednorodność czy pluralizm : rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki / red. Bogusław Fiedor, Marian Gorynia, Łukasz Hardt - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2021, s. 145-155. - Streszcz., summ.
Series:
(Ekonomiści dla rozwoju)
ISBN:
978-83-65269-32-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358938
chapter in monograph
4

Title:
The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 1 (2021) , s. 188-200. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication is co-financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168358478
article
5

Title:
The Problems of Sustainable and Permanent Development in the Context of Understanding the Essence of Science
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 147 (2020) , s. 79-90. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Services - Bibliogr.
Research program:
The publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of research of the Potential Program
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168349964
article
6

Title:
Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2020) , s. 23-31 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168352122
article
7

Conference:
X Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomiści dla rozwoju", Warszawa, Polska, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Title:
Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego2020. - nr 2, s. 83-84. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168353228
varia
8

Title:
Siła synergii w innowacjach otwartych = The Power of Synergy in Open Innovations
Source:
Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw : próba pomiaru / red. Zbigniew Malara, Jerzy Tutaj - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2019, s. 161-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7493-093-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338349
chapter in monograph
9

Title:
Research-oriented Value as the Imperative of Strategic Management
Source:
Strategic Value Management : a Dynamic Perspective / red. Marek Jabłoński - New York: Nova Science Publishers, 2019, s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business Issues, Competition and Entrepreneurship)
ISBN:
978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3
Nr:
2168331591
chapter in monograph
10

Title:
The Role of a Manager in Managing Intellectual Capital in the Context of Innovative Projects in an Enterprise = Rola menedżera w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w kontekście projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (2019) , s. 59-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168334089
article
11

Title:
The Term and the Essence of Value
Source:
Strategic Value Management : a Dynamic Perspective / red. Marek Jabłoński - New York: Nova Science Publishers, 2019, s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business Issues, Competition and Entrepreneurship)
Research program:
The publication was financed by funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3
Nr:
2168331575
chapter in monograph
12

Title:
Management Science(s) - Contemporary Challenges Against the Backdrop of Fundamental Issues of Philosophy
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 135 (2019) , s. 33-47. - Tytuł numeru: Contemporary Management - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168340553
article
13

Title:
Cele a postulatywna filozofia działania współczesnych przedsiębiorstw w świetle paradygmatu ekonomii umiaru i zrównoważenia
Source:
Zarządzanie finansami : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2019, s. 49-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8142-703-6 ; 978-83-8142-704-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339545
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Benchmarking w doskonaleniu działalności dydaktycznej uczelni
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
291 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-452
Nr:
2168338615
doctoral dissertation
15

Title:
Innowacyjne przedsiębiorstwo
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo / red. Zbigniew J. Makieła, Magdalena M. Stuss - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 197-230
Research program:
Niniejszy rozdział w monografii powstał w związku z realizacją badań statutowych w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw i w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w związku z realizacją prac naukowo-badawczych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ISBN:
978-83-812-8551-3 ; 978-83-812-8552-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325195
chapter in monograph
16

Title:
Procesy restrukturyzacji we współczesnym przedsiębiorstwie - geneza, wyzwania, pragmatyka = Restructuring Processes in Contemporary Enterprise - Origin, Challenges, Pragmatics
Source:
Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku : monografia dla uczczenia jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika / red. Marcin Jakubiec, Agnieszka Barcik - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2018, s. 14-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65182-85-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324715
chapter in monograph
17

Title:
Social Innovativeness of Selected SMEs in Poland : a Comparative Case Study
Source:
Innovation Processes in the Social Space of the Organization / red. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Zdzisława Dacko-Pikiewicz - New York: Nova Science Publishers, 2018, s. 93-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-53613-516-9 ; 978-1-53613-517-6
Nr:
2168326463
chapter in monograph
18

Title:
Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów = Management Sciences and the Paradigms
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (939) (2018) , s. 7-15. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w związku z badaniami naukowymi realizowanymi w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168325871
article
19

Title:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
357 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168331353
monograph
20

Title:
Innowacje otwarte w MSP = Open Innovations in SMEs
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 2 (2018) , s. 71-85. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326495
article
21

Title:
Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku = Management for the Sustainable and Long-lasting Development - a Metaparadigm of the Management Sciences in the 21st Century
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2018) , s. 28-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327621
article
22

Title:
Rys historyczny Katedry
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 11-37
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318255
chapter in book
See main document
23

Title:
Konferencje i sympozja naukowe
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 129-141
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318311
chapter in book
See main document
24

Title:
Związki symbiotyczne organizacji sieciowej z przedsiębiorczością
Source:
Zarządzanie organizacją : koncepcje, wyzwania, perspektywy / red. Marlena Grabowska, Beata Ślusarczyk - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2017, s. 40-49 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r.
ISBN:
978-83-65179-93-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318369
chapter in monograph
25

Title:
Zarządzanie wiedzą w sieci - kontekst strategiczny
Source:
Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego / red. Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017, s. 195-210 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-8030-150-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314601
chapter in monograph
26

Title:
Prof. mgr inż. Ludwik Antoni MAYRE
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 63-68
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318281
chapter in book
See main document
27

Conference:
XV International Scientific Symposium "Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects", Kijów, Ukraina, od 2017-05-23 do 2017-05-24
Title:
Academic Companies - Issues on Setting Up and Operating
Source:
Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2017, s. 32-44. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-818-1
Access mode:
Nr:
2168314583
chapter in conference materials
28

Title:
Wprowadzenie
Source:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 9-13
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319069
preface / summary
See main document
29

Title:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
229 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168314997
See related chapters
30

Title:
Doc. dr Kazimierz Janik
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 69-74
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318283
chapter in book
See main document
31

Title:
Zasoby ludzkie w kontekście innowacji = Human Resources in the Context of Innovation [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2017) , s. 89-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168317025
article
32

Title:
Transformacja systemowa, globalizacja i nowa gospodarka - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania przedsiębiorstw w Polsce = Systemic Transformation, Globalization and New Economy - a Dynamic Change of the Economic Conditions of Enterprises in Poland
Source:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 13-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315249
chapter in monograph
See main document
33

Conference:
XV International Scientific Symposium "Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects", Kijów, Ukraina, od 2017-05-23 do 2017-05-24
Title:
Development Mangement of the SME Sector Enterprises : Success Factors Depending on the Stage and Phase of Their Development
Source:
Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2017, s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed by funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-966-629-818-1
Access mode:
Nr:
2168314585
chapter in conference materials
34

Title:
Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne = The Impact of Internationalization on Social Innovation
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 48, t. 3 (2017) , s. 131-140. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314715
article
35

Title:
Nauki o zarządzaniu w świetle ogólnego pojmowania nauki
Source:
Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. Czesław Zając - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 207-218 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w związku z realizacją prac badawczo-naukowych (badania statutowe) w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2017 roku.
ISBN:
978-83-7695-665-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318057
chapter in monograph
36

Title:
Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej = Problems of the Polish Economy Innovativeness and R&D Activity
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (50) (2017) , s. 163-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316827
article
37

Title:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
197 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319067
See related chapters
38

Title:
Introduction
Source:
The Propensity to Changes in the Competitive and Innovative Economic Environment : Processes - Structures - Concepts / red. Ryszard BOROWIECKI, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 9-10
ISBN:
978-83-65173-81-2 ; 978-83-65173-82-9
Nr:
2168318869
preface / summary
See main document
39

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej i w dobie globalizacji rynku : doświadczenia polskie
Source:
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol, Piotr Jedynak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 326-333 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316741
chapter in monograph
40

Title:
The Propensity to Changes in the Competitive and Innovative Economic Environment : Processes - Structures - Concepts
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017
Physical description:
225 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-81-2 ; 978-83-65173-82-9
Nr:
2168314987
See related chapters
41

Title:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017
Physical description:
177 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318187
See related chapters
42

Title:
Wspomnienie o Profesorze Alessandro Anastasi - Doktorze Honoris Causa UEK
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 80-82
Access mode:
Nr:
2168322539
varia
43

Conference:
Globalìzacìjnì vikliki rozvitku nacìonalʹnih ekonomìk / Global challenges of national economies development, Kijów, Ukraina, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Problems and Challenges in the Development of National States in the Globalisation Era
Source:
Global Challenges of National Economies Development. Part 3 = Globalìzacìjnì vikliki rozvitku nacìonalʹnih ekonomìk / red. A.A. Mazarakì - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2016, s. 803-817. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed by funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-966-629-794-8 ; 978-966-629-797-9
Nr:
2168308817
chapter in conference materials
44

Title:
Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza
Redakcja:
Barcik Ryszard
, Dudek Marek
, Nowicka-Skowron Maria
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 2016
Physical description:
500 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7464-876-9
Nr:
2168311541
45

Title:
Permanentna restrukturyzacja - współczesny paradygmat zarządzania? = Permanent Restructuring - Modern Management Paradigm
Source:
Meandry teorii i praktyki zarządzania : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Jana Lichtarskiego / red. Grażyna Osbert-Pociecha, Stanisław Nowosielski - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 45-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7695-578-0
Nr:
2168308273
chapter in monograph
46

Title:
Nowa gospodarka - aspekty wiedzy i innowacji = New Economy - Knowledge and Innovation Aspects
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2016) , s. 3-9. - Summ.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168304677
article
47

Title:
Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami = Increasing the Competence Resources of Enterprises through the Cooperation with Universities
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 71-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308151
article
48

Conference:
4rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2016), Kragujevac, Serbia, od 2016-11-09 do 2016-11-11
Title:
University Education in the Era of Modern Challenges vs Employers Demands - the Case Study of Poland
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management : Conference Proceedings / red. Vesna Stojanović Aleksić - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2016, s. 307-317. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-86-6091-070-9
Access mode:
Nr:
2168312749
chapter in conference materials
49

Title:
Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w świetle samooceny ich właścicieli i menedżerów = The Competitiveness of the SME Enterprises in Poland in the View of Self Assessment of their Owners and Managers
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (2016) , s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na rok 2016
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309045
article
50

Title:
Zrównoważony i trwały rozwój wobec postępujących procesów globalizacji = The Sustainable and Permanent Development in the Conditions of Increasing Globalization Processes
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 71-81. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308187
article
51

Title:
Główne problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze i ekologiczne w świecie na przełomie XX i XXI wieku
Source:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 207-220 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308259
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
289 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309103
53

Title:
Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP = Determinants of SME Innovation Development
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (173) (2016) , s. 11-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309707
article
54

Title:
Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises : Theory - Methods - Practice
Publisher address:
Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-55-3 ; 978-83-65173-56-0
Nr:
2168307835
55

Title:
Charakterystyczne problemy społeczno-gospodarcze i ekologiczne Polski w okresie jej transformacji
Source:
Ekonomia i środowisko : księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora / red. Stanisław Czaja, Andrzej Graczyk - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 179-189
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7695-580-3
Nr:
2168308271
chapter in monograph
56

Title:
Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie - procesy - narzędzia
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
171 s.: .il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-20-1 ; 978-83-65173-21-8
Nr:
2168299595
57

Title:
Managing Modern Organizations
Source:
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / red. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 15-18. - Summ.
ISBN:
978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7
Access mode:
Nr:
2168299435
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Title:
Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
350 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-328
Nr:
2168309417
doctoral dissertation
59

Title:
Księga Jubileuszowa XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Krynica-Zdrój, 21-24.10.2015 rok
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
85 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-65173-23-2
Nr:
2168301325
60

Title:
Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy
Publisher address:
Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015
Physical description:
209: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6
Nr:
2168295977
61

Title:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015
Physical description:
240 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The book was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4
Access mode:
Nr:
2168301907
62

Title:
Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji = Restructuring - from Transformation to Globalization
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2015) , s. 4-9. - Summ.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297739
article
63

Title:
Ku ekonomicznej Alma Mater : słownik absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1925-2015
Opracowanie:
Prace pomocnicze:
, Chacińska Sylwia
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
112 s.: il. (gł. kolor.); 24 cm
ISBN:
978-83-62511-44-0
Nr:
2168299253
64

Title:
The Problems and Decision-Making Processes in Managing the Restructuring of Contemporary Companies
Source:
Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / red. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 171-182 - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics from maintaining the research capacity
ISBN:
978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
Nr:
2168297223
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski - zarys problemu = Competitiveness of Enterprises vs the Competitiveness of Polish Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 52-66. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295379
article
66

Title:
From the Third Sector to the Social Economy
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / red. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 23-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288793
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Restrukturyzacja w procesie kreowania zmian w gospodarce i jej podmiotach
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 13-33
ISBN:
978-83-62511-92-1 ; 978-83-62511-87-7
Nr:
2168283535
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Innowacje jako źródło sukcesu przedsiębiorstw w warunkach wyzwań współczesnej gospodarki
Source:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 87-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-4-3
Nr:
2168285327
chapter in monograph
69

Title:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
178 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-87-7
Nr:
2168280049
See related chapters
70

Title:
Enterprise Restructuring in the Conditions of the Crisis and the Globalization Challenges : Based on the Experiences of the Polish Economy = Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach kryzysu i wyzwań globalizacji (na podstawie doświadczeń z polskiej gospodarki)
Source:
Organization and Management = Organizacja i Kierowanie. - nr 1B (2014) , s. 9-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168305073
article
71

Title:
Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
312 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-98-3
Nr:
2168286529
72

Title:
Procesy globalizacji i ich uwarunkowania
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 11-44
ISBN:
978-83-62511-87-7
Nr:
2168283519
chapter in monograph
See main document
73

Conference:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Title:
Enterprise Management in a Critical Situation : an Analysis of the Research Findings of Enterprises in Poland
Source:
Managing Disruption and Destabilisation / red. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 169-184. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286551
chapter in conference materials
See main document
74

Title:
Polityka innowacyjna jako czynnik wzrostu efektywności funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2014, s. 109-125
Signature:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301875
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Title:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
275: il.; 24 cm
Notes:
Project Number PDI10600, Bibliogr. po rozdz. oraz s. 256-276
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288791
See related chapters
76

Title:
Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych : współpraca, kooperacja, sieci
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
163 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-93-8
Nr:
2168286531
77

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
238 s.: il.; 24 cm
Notes:
Na s. 4 okł. ISBN przypisany innej książce: 978-83-62511-87-7., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-92-1 ; 978-83-62511-87-7
Nr:
2168280051
See related chapters
78

Title:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
315 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-88-4
Nr:
2168285801
79

Title:
Innovation Policy as a Factor of Enterprise Growth an Attempt to Assess the Effects of its Implementation in Poland
Source:
Enterprise in Hardship Economics, Managerial and Juridical Perspectives / red. Augusto D'Amico, Giovanni Moschella - Arricia: ARACNE editrice int.le S.r.l., 2014, s. 253-266. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-548-8111-2
Nr:
2168295929
chapter in monograph
80

Title:
Characteristic Structural Changes in the Economy of Poland over the Last 20 Years and the Attempt to Assess Them
Source:
Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / red. Janusz TECZKE, Nic Terblanche - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013, s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-0-4
Nr:
2168262564
chapter in monograph
See main document
81

Title:
The Challenges and Dilemmas in Corporate Management in the Corporate Management in the Conditions of Economic Uncertainty and Instability
Source:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168252754
chapter in monograph
See main document
82

Title:
Challenges and Problems of Knowledge Management in Enterprises in Poland
Source:
China-USA Business Review. - vol. 12, no. 2 (Serial Number 116) (2013) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168262424
article
83

Title:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects
Publisher address:
Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013
Physical description:
761 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168252602
See related chapters
84

Title:
Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej : konkurencja - kooperacja - rozwój
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168263924
85

Title:
Enterprise Restructuring in the Conditions of the Crisis and the Globalization Challenges : Based on the Experiences of the Polish Economy
Source:
International Journal of Business and Economic Development. - vol. 1, no 1 (2013) , s. 101-108. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168313489
article
86

Title:
Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
263: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-18-1
Nr:
2168265604
87

Title:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza
, Chadam Jan
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
516 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168263930
88

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych = Restructuring of Enterprises and Economies in the Conditions of Global Market Development
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
406 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264566
89

Title:
Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
364 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-281
Nr:
2168283369
doctoral dissertation
90

Author:
Ryszard Borowiecki , Elżbieta Wysłocka
Conference:
XI International scientific symposium "Strategy of enterprises in the waiting period of the crisis: economic, social and legal aspects", Kijów, Ukraina, od 2013-05-15 do 2013-05-16
Title:
Corporate Crisis Management in the Era of Globalization
Source:
Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI International Scientific Symposium, [May 15-16, 2013, Kyiv] / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2013, s. 65-91. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-617-0
Nr:
2168265974
chapter in conference materials
91

Title:
Kształtowanie efektywności rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2013, s. 55-75
Signature:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286007
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Title:
Corporate Behaviour in the Era of Globalization and the Conditions of Crisis
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 385-396 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242760
chapter in monograph
See main document
93

Author:
Ryszard Borowiecki , Elżbieta Wysłocka
Title:
Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2012
Physical description:
169: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-636-6
Nr:
2168229742
monograph
94

Title:
Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2012
Physical description:
296 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-623-4
Nr:
2168230072
monograph
95

Title:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
659 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168246222
96

Title:
Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 69-93
Signature:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271866
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Title:
Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
455 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-86-0
Nr:
2168244722
98

Title:
Structural Changes and Development of the SME Sector in Poland after EU Membership
Source:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 243-254. - Referat wygłoszony na International Conference on Business and Economic Development (ICBED) 23-24th July 2012, Las Vegas, USA - Bibliogr.
Nr:
2168262618
article
99

Author:
Ryszard Borowiecki , Elżbieta Wysłocka
Title:
The Economic Analysis as a Management Tool in the Conditions of the Increasing Instability of the Company's Environment
Source:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 189-201 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-76-1
Nr:
2168237390
chapter in monograph
See main document
100

Title:
Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw : klastry, alianse, sieci
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-62511-91-4
Nr:
2168246382
101

Author:
Ewa Paszta
Title:
Rozwój systemu zarządzania informacją w małych i średnich przedsiębiorstwach
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
288 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-222
Nr:
2168238778
doctoral dissertation
102

Title:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012
Physical description:
372 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-76-1
Nr:
2168237386
See related chapters
103

Author:
Nadìâ Zarìčna , Ryszard Borowiecki
Title:
Vikoristannâ principìv fìnansovogo ìnžinìringu pri formuvannì fìnansovogo klasteru u zahìdnomu regìonì Ukraïnì
Source:
Êvroìntegracìjnì procesi v suspìl'stvì : transformacìâ ta rozvitok : Materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï 22-23 kvìtnâ 2012 roku, m. Ternopìl' - Ternopìl': Ternopìl'skij ìnstitut socìal'nih ta ìnformacìjnih tehnologìj, 2012, s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-8284-12-0
Nr:
2168235024
varia
104

Title:
Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis - Poland's Perspective
Source:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 94-102. - Referat wygłoszony na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA - Bibliogr.
Nr:
2168262612
article
105

Title:
Enterprise Restructuring in the Conditions of the Crisis and the Globalization Challenges : Based on the Experiences of the Polish Economy
Source:
The Business and Management Review2012. - vol. 2, no. 2, s. 62. - Abstrakt referatu wygłoszonego na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA
Nr:
2168262904
varia
106

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012
Physical description:
287 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-639-5
Nr:
2168227132
107

Title:
Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki = Enterprise in the Face of Contemporary Economy Challenges
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 20 (2011) , s. 5-15. - Tytuł numeru: Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225958
article
108

Title:
Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa = Shareholder Value as a Part of a Modern Business's
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 199 (2011) , s. 112-124. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226118
article
109

Title:
Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Physical description:
161 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 157-161
ISBN:
978-83-7285-613-5
Nr:
2166672924
110

Title:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management
Publisher address:
Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011
Physical description:
413 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166525988
See related chapters
111

Title:
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Physical description:
285 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 281-285
ISBN:
978-83-7285-612-8
Nr:
2166669368
112

Title:
Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć = Restructuring and Change Management - the Trial of Making Distinctions
Source:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168219978
chapter in monograph
See main document
113

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
419 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-185
Nr:
2168219558
doctoral dissertation
114

Title:
Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2011) , s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168223572
article
115

Title:
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011
Physical description:
582 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-60-0
Nr:
2166664870
See related chapters
116

Title:
Laudacja promotorska
Source:
Nadanie Anatolijowi Antonowyczowi Mazarakiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 18 października 2011 r. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 7-12
ISBN:
978-83-7252-504-8
Nr:
2168340381
chapter in book
117

Title:
Change Management in a Company in the Times of Globalization
Source:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 83-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166526595
chapter in monograph
See main document
118

Title:
Laudation
Source:
Nadanie Anatolijowi Antonowyczowi Mazarakiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 18 października 2011 r. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 13-17
Tłumaczenie:
Tilbury Jasper
ISBN:
978-83-7252-504-8
Nr:
2168340383
chapter in book
119

Title:
Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 233-237
ISBN:
978-83-7285-577-0
Nr:
2166674803
120

Title:
Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
281 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-192
Nr:
2168219564
doctoral dissertation
121

Title:
Przełomy w zarządzaniu. [3], Zarządzanie procesowe
, Kiełtyka Leszek
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Physical description:
406, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-600-5
Nr:
2166562085
122

Title:
Współcześni inicjatorzy przełomów w zarządzaniu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2011) , s. 21-25. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
52507
article
123

Title:
Many-Sidedness and Complexity of the Present Global Economic Crisis Against Globalization Processes
Source:
Moving from the Crisis to Sustainability : Emerging Issues in the International Context / red. Grazia Calabrò, Augusto D'Amico, Maurizio Lanfranchi, Giovanni Moschella, Luisa Pulejo, Roberta Salomone - Milano: FrancoAngeli, 2011, s. 55-74. - Materiał z włosko-polsko-ukraińskiej konferencji "Moving from the crisis to sustainability. Emerging issues in the international context", Messina, May 2011 - Bibliogr.
ISBN:
978-88-56874-67-9
Nr:
2168262530
chapter in conference materials
124

Author:
Title:
Efekty przekształceń strukturalno-własnościowych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
302 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-204
Nr:
2168224490
doctoral dissertation
125

Title:
Selected Opinions and the Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis of the Beginning of 21ST Century for the Global Economy
Source:
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / red. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 139-159 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-60-0
Nr:
2166666008
chapter in monograph
See main document
126

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego i wyzwań globalizacyjnych
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 32-44
Signature:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260508
chapter in unpublished scientific work
See main document
127

Title:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
792 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168219890
See related chapters
128

Title:
The Analysis of Possibilities for Efficient Management in SMEs in Poland in the Conditions of the Global Economic Crisis of the 1st Decade of the 21st Century
Source:
Dilemmas of Business Management in Time of Crisis / red. Piotr Bartkowiak - Poznań: Scientific Society for Organization and Management; Sorus - Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011, s. 166-205
ISBN:
978-83-927534-1-4
Nr:
2168238732
chapter in monograph
129

Title:
Globalny kryzys ekonomiczny jako determinanta funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 7-31
Signature:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260442
chapter in unpublished scientific work
See main document
130

Title:
Wyzwania i dylematy praktyki zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Source:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 41-55
ISBN:
978-83-7252-528-4
Nr:
2168218868
chapter in monograph
See main document
131

Title:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011
Physical description:
376 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62511-90-7
Nr:
2168219780
132

Author:
Piotr Bartkowiak , Ryszard Borowiecki
Title:
The Coherence of Balanced Development and Ecological Policy in an Enterprise
Source:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / red. Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 199-216 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161839033
chapter in monograph
See main document
133

Title:
Outsourcing procesów działalności pomocniczej w zakładach opieki zdrowotnej
Source:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 343-357 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028212
chapter in monograph
134

Title:
Wyzwania globalizacji i nowej gospodarki jako przedmiot badań w nauce o przedsiębiorstwie = Globalisation and New Economy Challenges as a Subject of Studies in the Enterprise Study
Source:
Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem / red. Henryk Jagoda, Jan Lichtarski - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2010, s. 26-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-016-7
Nr:
2165824892
chapter in monograph
135

Author:
Title:
Wartość przedsiębiorstwa a kierunki jego rozwoju
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
433 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-164
Nr:
52057
doctoral dissertation
136

Title:
Nova regìonal´na ekonomìka v umovah globalìzacìï
Source:
Regìoni znan´ v Shìdnìj Êvropì / red. Ì.V. Bakuševič - Ternopìl': Vidavnictvo TICIT, 2010, s. [11]-18
ISBN:
978-966-8284-09-0
Nr:
2165299126
chapter in monograph
137

Conference:
VIII International Scientific Symposium "Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis", Kijów, Ukraina, od 2010-06-24 do 2010-06-25
Title:
Corporate Management in the Conditions of the Dynamically Changing Economic Environment
Source:
Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: National University of Trade and Economics, 2010, s. 29-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-450-3
Nr:
2163761871
chapter in conference materials
138

Author:
Riŝard Boroveckij , Zbignêv Olêsìns´kij
Title:
Upravlìnnâ procesom stvorennâ regìonu znan´ na osnovì êvropejs´kogo dosvìdu
Source:
Regìoni znan´ v Shìdnìj Êvropì / red. Ì.V. Bakuševič - Ternopìl': Vidavnictvo TICIT, 2010, s. 189-196
ISBN:
978-966-8284-09-0
Nr:
2165299791
chapter in monograph
139

Title:
Profesor Władysław Janasz - przyjaciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego2010. - nr 17, s. 39-41. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwa w procesie zmian
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 571)
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168265638
varia
140

Conference:
Bilateral Seminar italo-polacco "The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe", Mesyna, Włochy, od 2010-04-12 do 2010-04-14
Title:
Economic Crises in the World - Implications for Small and Medium-sized Enterprises in Times of the Crises of 2007
Source:
The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe / red. Maurizio Lanfranchi - Messina: EDAS, 2010, s. 211-228. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Quaderni di Diritto, Economia e Finanza ; 20)
ISBN:
978-88-7820-337-2
Nr:
2165738431
chapter in conference materials
141

Title:
Permanentna restrukturyzacja jako czynnik rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji rynku = Permanent Restructuring as a Factor in the Success and Development of Businesses Functioning on the Global Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 836 (2010) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51628
article
142

Title:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
882 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
52020
143

Author:
Title:
Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w raportowaniu realizacji strategii przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
394 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-155
Nr:
51662
doctoral dissertation
144

Title:
The Analysis of Structural Changes and Small and Medium-Sized Enterprises' Role and Significance in the European Union in View of Selected Statistical Data
Source:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010, s. 133-146. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-9-0
Nr:
2165736993
chapter in monograph
See main document
145

Title:
Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2010, s. 72-121
Research program:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Signature:
NP-1095/Magazyn
Nr:
2168326953
chapter in unpublished scientific work
See main document
146

Title:
Restrukturyzacja jako źródło sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 301-314 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165307895
chapter in monograph
See main document
147

Conference:
VIII International Scientific Symposium "Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis", Kijów, Ukraina, od 2010-06-24 do 2010-06-25
Title:
Economic Problems of the Countries of the World in the Global Crisis of the Beginning of the 21st Century with the Special Consideration of Poland
Source:
Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: National University of Trade and Economics, 2010, s. 47-67. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-450-3
Nr:
2163764282
chapter in conference materials
148

Title:
Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
368 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-166
Nr:
52062
doctoral dissertation
149

Title:
Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu procesem zmian w przedsiębiorstwie = Economic Analysis and Diagnostic in the Management of a Changes Process in an Enterprise
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 17-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165710355
chapter in monograph
See main document
150

Title:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010
Physical description:
530 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161832262
See related chapters
151

Title:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010
Physical description:
347 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929699-9-0
Nr:
2165732093
See related chapters
152

Title:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2010
Physical description:
386 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
50640
153

Title:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
399 s.: il. :; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
52019
See related chapters
154

Title:
Procesy transformacji gospodarczej w Polsce - nowa perspektywa rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI,2010, s. 7-39
Research program:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Signature:
NP-1095/Magazyn
Nr:
2168326949
chapter in unpublished scientific work
See main document
155

Title:
The Behaviors of Small and Medium-Sized Enterprises in the Conditions of the New Economy and Globalization
Source:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / red. Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 235-248. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161839066
chapter in monograph
See main document
156

Title:
Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesor Anny Nehring
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
53 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-62511-45-7
Nr:
2168238322
157

Title:
Challenges Facing Polish SMEs in the Face of Globalization Processes
Source:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 9, nr 1 (2010) , s. 52-71. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226202
article
158

Title:
Outsourcing procesów pomocniczych a racjonalizacja gospodarowania czynnikami wytwórczymi z zakładach opieki zdrowotnej = Outsourcing of Auxiliary Processes and Rationalization of Running a Farm with Productive Factors in Health Care Centres
Source:
Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw / red. Jan Duraj - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 33-50. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-7525-402-0
Nr:
2168335081
chapter in monograph
159

Title:
Wspomnienie o profesorze Ludwiku Mayre (1899-1977)
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (34) (2010) , s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168346700
unreviewed article
160

Title:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
440 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161825765
161

Title:
Innovation Policies in the Financial Crisis
Source:
Organization and Management. - no. 1 (139) (2010) , s. 199-221. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168275605
article
162

Title:
Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Physical description:
236 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-9-4
Nr:
50560
monograph
163

Title:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009
Physical description:
167 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy pracach, Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222634
See related chapters
164

Title:
Uwarunkowania i dynamika rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2009, s. 181-236
Signature:
NP-1285/Magazyn
Nr:
2168243512
chapter in unpublished scientific work
See main document
165

Title:
Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring Challenges in the Face of the Global Economic Crisis
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Physical description:
410 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-927790-6-3
Nr:
51099
166

Conference:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa, Polska, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki = Restructuring of Enterprises in Face of the Challenges of the Modern Economy
Source:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki / red. Ewa Okoń-Horodyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 171-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-24-8
Nr:
2165175841
chapter in conference materials
167

Title:
Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji
Source:
Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2009, s. 257-271. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Częstochowska ; nr 160)
ISBN:
987-83-7193-435-3
Nr:
2168301995
chapter in monograph
168

Title:
Kreowanie wartości - perspektywa globalizacji i nowej gospodarki = Value Creation - Globalization and New Economy Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 23 (2009) , s. 277-284. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 577)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165780383
article
169

Conference:
2009 International Conference on Tourism, Mesyna, Włochy, od 2009-04-22 do 2009-04-25
Title:
Creating Developmental Behaviours of Tourist Enterprises in the Era of Market Globalization [dokument elektroniczny]
Source:
Proceedings of the 2009 International Conference on Tourism : April, 22nd- 25th, 2009, Messina, Italy / red. Irina Dragulanescu - Messina: SGB Edizioni, 2009. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-96116-20-3
Nr:
2165759215
chapter in conference materials
170

Title:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009
Physical description:
424 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
50563
See related chapters
171

Title:
Enterprises in the Face of the 21st Century Economy Challenges
Source:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 9-17. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222936
chapter in monograph
See main document
172

Author:
Ryszard Borowiecki , Zbigniew Olesiński
Title:
Knowledge Management in Regional Networks of Inter-organizational Relations and the Growth of Competitiveness of Enterprises
Source:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 143-160. - Summ.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162088179
chapter in monograph
See main document
173

Title:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Challenges for the Management of the Contemporary Enterprise
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Physical description:
584 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161875164
174

Title:
Controlling operacyjny jako narzędzie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
545 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-130
Nr:
51390
doctoral dissertation
175

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Physical description:
508 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., spis treści również w jęz. ang., Bibliogr. przy wybranych pracach
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
51806
176

Title:
Stanowisko Uczelni w sprawie kolejnej publikacji w dzienniku "Polska Gazeta Krakowska" oraz wyroku sądu w sprawie przeciwko UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008) , s. 31
Access mode:
Nr:
2168347744
polemic
177

Title:
Stanowisko Uczelni w sprawie publikacji w dzienniku "Polska Gazeta Krakowska" - kolejne kroki prawne
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008) , s. 17
Access mode:
Nr:
2166742606
unreviewed article
178

Title:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
481, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166092292
See related chapters
179

Title:
Zachowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Enterprises Behaviors under Globalization and New Economy Conditions
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165713125
chapter in monograph
See main document
180

Title:
Contemporary Enterprise in the Face of the Global Economy Challenges
Source:
Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI] - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. [7]-16 - Bibliogr.
Series:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 1)
ISBN:
978-83-924656-7-6
Nr:
2165742481
chapter in monograph
See main document
181

Title:
The Impact of the Transformation of Economic System upon the Development of Enterprises in Poland
Source:
Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI] - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. 29-47. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 2)
ISBN:
978-83-924656-8-3
Nr:
2165743317
chapter in monograph
See main document
182

Title:
Wpływ transformacji systemowej gospodarki na rozwój przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2008, s. 30-45
Signature:
NP-1245/Magazyn
Nr:
2165604653
chapter in unpublished scientific work
See main document
183

Title:
Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2008
Physical description:
278 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-975-7
Nr:
51815
monograph
184

Title:
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport końcowy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
210 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168246436
report
185

Title:
Polish Small and Medium-Sized Enterprises and Regional Development
Source:
Enterprise and Region : Development Conditions / red. Roman Fedan, Mariola Grzebyk - Rzeszów: Wydawnictwo Papirus, 2008, s. 9-22. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917781-7-7
Nr:
2168222710
chapter in monograph
186

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Physical description:
744 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref., Bibliogr. przy wybranych pracach
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
51826
See related chapters
187

Title:
Entreprises Mondialisation
Redakcja:
Anastasi Alessandro
Publisher address:
Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
Physical description:
117 s.: il.; 24 cm
Series:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 1)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-7-6
Nr:
2165742259
See related chapters
188

Title:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań gospodarki XXI wieku
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2008, s. 8-29
Signature:
NP-1245/Magazyn
Nr:
2165604397
chapter in unpublished scientific work
See main document
189

Title:
Entreprises Mondialisation
Redakcja:
Anastasi Alessandro
Publisher address:
Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
Physical description:
168 s.: il.; 24 cm
Series:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 2)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-8-3
Nr:
2165743056
See related chapters
190

Title:
Le transformazioni della gestione e lo sviluppo delle imprese nell'epoca della "new economy"
Source:
Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI] - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. [119]-130. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 2)
ISBN:
978-83-924656-8-3
Nr:
2165750075
chapter in monograph
See main document
191

Title:
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport syntetyczny
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
56 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168246438
report
192

Title:
Technology Diffusion Programmes in Selected Countries
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 169-178. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166092571
chapter in monograph
See main document
193

Title:
Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
239, [1] s.: il.; 29 cm
ISBN:
978-83-924656-6-9
Nr:
51911
194

Title:
Stanowisko Uczelni w sprawie publikacji w dzienniku "Polska Gazeta Krakowska"
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (19) (2008) , s. 18-19
Access mode:
Nr:
2168347562
polemic
195

Title:
Zmiana jako źródło kreowania wartości i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw = Change as a Source of Value Creation and Development of Modern Business Organisations
Source:
Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the Industrial Society to the Information Society : Anniversary Book to Commemorate 40 Years of Professor Lesław H. Haber's Scholary Research and Educational Activities / red. Anna Siwik - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007, s. 43-50 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-133-3
Nr:
2168255042
chapter in monograph
196

Title:
Restrukturizacìâ âk faktor uspìhu pìdpriêmtsva v dobu globalìzacìï = Restrukturyzacja jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa w dobie globalizacji = Restructuring as the Enterprise Success Factor in the Time of Globalization
Publisher address:
Ternopil'; Kraków: Vidavnictvo TÌSÌT, 2007
Physical description:
69 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
966-8284-08-9
Nr:
52045
monograph
197

Author:
Bartosz Pisula
Title:
Organizacja i koszty funkcjonowania transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej i monopolu naturalnego
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
228 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-35
Nr:
52353
doctoral dissertation
198

Title:
Wywiad z JM Rektorem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prof. dr hab. Ryszardem Borowieckim
Source:
Innowacyjny Start2007. - nr 2 (5), s. 8-9
Access mode:
Nr:
2168357140
voice in discussion / interview
199

Title:
Restrukturyzacja jako narzędzie strategii zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie = Restructuring as a Tool of Management Strategy in a Contemporary Enterprise
Source:
Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty - metody - zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity = The Dynamics of Organization Management : Paradigms - Methods - Applications : the Commemorative Book Issued in the Honor of 50 Years of Scientific Research of prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita / red. Halina Henzel, Anna Lebda-Wyborna, Henryk Bieniok, Anna Lipka, Krzysztof Marcinek, Maria Michałowska, Irena Pyka, Stanisław Stanek, Janusz Wywiał, Urszula Zagóra-Jonszta, Teresa Żbińska - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 251-267. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-814-7
Nr:
2165918991
chapter in monograph
200

Title:
Innovativeness of Polish SMEs in the Context of Integration with the European Union
Source:
Education for Innovation / red. Włodzimierz Miszalski - Warszawa: AWP Amalker, 2007, s. 129-147. - Summ. Referat wygłoszony na: International Conference "Supporting Small- and Medium-Sized Enterprises in Engineering and Technological Innovation Activity" held 17-18 May, 2007 in Cracow - Bibliogr.
Series:
(Ideas World Federation of Engineering Organizations. Committee on Education and Training ; No 14 (2007))
ISBN:
978-83-921738-6-1
Nr:
2168223632
chapter in conference materials
201

Title:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Physical description:
1037 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2165701651
202

Title:
Restrukturyzacja w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa = Restructuring in the Enterprise Value Creating
Source:
Problemy Zarządzania. - nr 1 (15) (2007) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Wykorzystanie trendów, mód, teorii współczesnego zarządzania w Polsce okresu transformacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168287161
article
203

Title:
Restrukturyzacja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa i zarządzania jego rozwojem
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2007, s. 96-121
Signature:
NP-1185/Magazyn
Nr:
2165600888
chapter in unpublished scientific work
See main document
204

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2006 roku
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2006/2007 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 15-34
ISBN:
978-83-7252-337-2
Nr:
2168358034
chapter in book
205

Title:
Restructuring of SMES in the Face of Globalization Processes
Source:
Small and Medium-Size Enterprises in the Conditions of Globalization: Economic, Social, Legal and Ecological Problems of Development / red. Anatoliy Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2007, s. 35-49. - Summ., materiały z międzynarodowego ukraińsko-polsko-włoskiego sympozjum, 15-17 maj 2007 r., Jałta - Bibliogr.
ISBN:
966-629-284-X
Nr:
2166216542
chapter in conference materials
206

Title:
Rola i znaczenie przedsiębiorstw przemysłowych dla polskiej gospodarki przy uwzględnieniu poziomu ich innowacyjności = The Role and the Meaning of Industry Enterprises for Polish Economy by Taking into Account their Level of Innovativeness
Source:
Przedsiębiorczość i innowacje : uwarunkowania i czynniki rozwoju = Enterprise and Innovation : Prerequisites and Development Factors / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 163-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-20-0
Nr:
2168223626
chapter in monograph
207

Title:
Doc. dr Kazimierz Janik (1918-2006)
Source:
Kurier AE2006. - luty-marzec, s. 5
Nr:
2168348454
varia
208

Title:
Wartość przedsiębiorstwa - od teorii ekonomii do praktyki wyceny
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 57-58 (2006) , s. 5-8 - Bibliogr.
Nr:
2166644434
article
209

Author:
Ryszard Borowiecki , Bartosz Pisula
Title:
Stakeholders systemu transportu zbiorowego w kontekście potencjału realizacji usługi przewozowej = Stakeholders of the Public Transportation System in the Context of the Services Realization
Source:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 211-226. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165967887
chapter in monograph
See main document
210

Title:
Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione
Publisher address:
Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006
Physical description:
248 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-89726-03-3
Nr:
2168236042
211

Title:
Kreowanie wartości w procesie motywowania i oceny działalności organów zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2006, s. 52-72
Signature:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286571
chapter in unpublished scientific work
See main document
212

Title:
Zakończenie
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2006, s. 136-138
Signature:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286579
preface / summary
See main document
213

Author:
Ryszard Borowiecki , Piotr Bartkowiak
Title:
Zmiany własnościowe i organizacyjne w przedsiębiorstwach komunalnych sektora energetycznego i ich wpływ na rozwój zrównoważony = Ownership and Organisational Changes in Municipal Enterprises in the Energy Sector and their Impact of Sustainable Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006) , s. 17-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51143
article
214

Title:
Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprises Restructuring
Source:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / red. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006. - undefined, s. 111-121 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2165733554
chapter in monograph
See main document
215

Title:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges
Publisher address:
Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006
Physical description:
246 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-89726-04-1
Nr:
2166383650
conference materials
See related chapters
216

Title:
Mamy to za sobą
Source:
Kurier AE2006. - styczeń, s. 10
Nr:
2168274609
varia
217

Title:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2006
Physical description:
375 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
Nr:
2166098822
See related chapters
218

Title:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione
Redakcja:
Anastasi Alessandro
Publisher address:
Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006
Physical description:
214 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2165732474
See related chapters
219

Title:
Wstęp
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2006, s. 4-5
Signature:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286563
preface / summary
See main document
220

Title:
Kreowanie wartości w ocenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2006, s. 38-51
Signature:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286569
chapter in unpublished scientific work
See main document
221

Title:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006
Physical description:
411, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165870422
See related chapters
222

Title:
Restructuring in the Process of Creating Enterprise Value = Restrukturyzacja w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
Source:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / red. Ryszard BOROWIECKI - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 91-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-04-1
Nr:
2166383666
chapter in conference materials
See main document
223

Title:
Restructuring as a Factor of Enterprise Transformation and Development under Globalization
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / red. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 59-67 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166206561
chapter in monograph
See main document
224

Title:
Konsekwencje ekonomiczne i społeczne integracji Polski z Unią Europejską dla funkcjonowania i rozwoju MŚP w kraju
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
402 k.: il. kolor; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-30
Nr:
52589
doctoral dissertation
225

Title:
Informacyjna funkcja kreowania wartości w procesie motywowania i oceny organów zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 209-219 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
Nr:
2166098863
chapter in monograph
See main document
226

Title:
Restrukturyzacja jako instrument kształtowania rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa
Source:
Instrumenty zarządzania rozwojem i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI2005, s. 95-115
Signature:
NP-1061/Magazyn
Nr:
2168255342
chapter in unpublished scientific work
See main document
227

Author:
Alessandro Anastasi , Ryszard Borowiecki , Francesco Vermiglio
Title:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici
Publisher address:
Messina: Universita Degli Studi, 2005
Physical description:
283 s.; 24 cm
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168290001
monograph
See related chapters
228

Title:
Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo ABRYS, 2005
Physical description:
325 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-99-4
Nr:
2168218330
monograph
229

Title:
Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
447 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-294-4
Nr:
52234
230

Title:
Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 245-263 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166501152
chapter in monograph
See main document
231

Author:
Ryszard Borowiecki , Zina Jarmoszuk , Jan Karwowski , Kazimierz Krzysztofek , Tadeusz Kudłacz , Kazimierz Lankosz , Adam Łazowski , Agnieszka Odorowicz , Zbigniew Olesiński , Maciej Pacuła , Agnieszka Predygier , Marek Reichel , Tomasz Rojek , Anna Sabat , Monika Smoleń , Anna Wieczorek
Title:
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005
Physical description:
333 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-98-6
Nr:
2168247186
monograph
232

Title:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects
Publisher address:
Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005
Physical description:
396 s.: il., wykr.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
83-907047-5-7
Nr:
2166325849
See related chapters
233

Title:
Restrukturyzacja rozwojowa i zmiany strukturalne a kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Developmental Restructuring, the Structural Changes and Condition of Small and Medium Size Enterprises in Poland
Source:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 244-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-5-7
Nr:
2166326559
chapter in monograph
See main document
234

Title:
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie : historia i teraźniejszość
Publisher address:
Kraków: Wydawawnictwo Abrys, 2005
Physical description:
120 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-94-3
Nr:
2168218352
book
235

Title:
Ristrutturazione per lo sviluppo versus innovatività delle piccole e medie imprese in Polonia
Source:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, 2005, s. 129-146 - Bibliogr.
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004, suppl. n. 3)
Nr:
2168223692
chapter in monograph
236

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
464 s.: il., wykr.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2165984694
237

Title:
Restrukturyzacja rozwojowa a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, 2005, s. 109-127. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004,suppl. n. 3)
Nr:
2168223686
chapter in monograph
238

Title:
Economic Analysis as an Instrument of Restructuring Management in Enterprise
Source:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio - Messina: Universita Degli Studi, 2005, s. 9-14 - Bibliogr.
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Nr:
2168290213
chapter in monograph
See main document
239

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 2005 roku
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2005/2006 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 9-21
ISBN:
83-7252-295-2
Nr:
2168226621
chapter in book
240

Title:
Restrukturyzacja jako składnik procesów zmian w gospodarce
Source:
Procesy zmian a kształtowanie rozwoju i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI2004, s. 27-56
Signature:
NP-937/Magazyn
Nr:
2168256552
chapter in unpublished scientific work
See main document
241

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego w czasie posiedzenia Senatu Uczelni w dniu 5 października 2004 roku
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2004/2005 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 49-54
ISBN:
83-7252-247-2
Nr:
2168320167
chapter in book
242

Title:
Przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji : funkcjonowanie - przekształcenia - rozwój
Source:
Globalization, Integration, Restructuring : Legal, Economic and Social Aspects = Globalizacja, integracja, restrukturyzacja : aspekty: prawne, ekonomiczne i społeczne / red. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracov: Oficyna Wydaw. "Abrys", 2004, s. 83-95 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-92-7
Nr:
2168234616
chapter in monograph
See main document
243

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 4 października 2004 roku
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2004/2005 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 9-25
ISBN:
83-7252-247-2
Nr:
2168262354
chapter in book
244

Title:
Globalizacja - Restrukturyzacja - Konkurencja: z doświadczeń polskich przedsiębiorstw
Source:
Vìsnik Kiïvsʹkogo Nacìonalʹnogo Torgovelʹno-Ekonomìčnogo Unìversitetu. - no. 6 (2004) , s. 11-20
Nr:
2168334841
article
245

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 619
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Nr:
2168219178
journal / series editorial
246

Author:
Ryszard Borowiecki , Jarosław Kaczmarek , Jerzy Magiera , Stanisław Młynarski
Title:
Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej : niezawodność, jakość, ekonomika
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
213 s.: il.; 25 cm
Notes:
Pracę wykonano w ramach projektu badawczego nr 5 H02D 024 21, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, Bibliogr.
ISBN:
83-7252-214-6
Nr:
52349
monograph
247

Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa i ich rola w kształtowaniu procesów zmian w gospodarce
Source:
Procesy zmian a kształtowanie rozwoju i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI2004, s. 122-140
Signature:
NP-937/Magazyn
Nr:
2168256558
chapter in unpublished scientific work
See main document
248

Title:
Globalization, Integration, Restructuring : Legal, Economic and Social Aspects = Globalizacja, integracja, restrukturyzacja : aspekty: prawne, ekonomiczne i społeczne
Publisher address:
Cracov: Oficyna Wydaw. "Abrys", 2004
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-85827-92-7
Nr:
2168234546
See related chapters
249

Title:
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania
Publisher address:
Kraków: Zakamycze, 2004
Physical description:
517, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-414-9
Nr:
2168221786
250

Author:
Ryszard Borowiecki , Dorota Ilczuk , Jarosław Kaczmarek , Przemysław Kisiel , Tadeusz Kudłacz , Agnieszka Odorowicz , Zbigniew Olesiński , Tomasz Rojek , Wiesław Wańkowicz , Jacek Wilczyński
Title:
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
118 s.; 24 cm
ISBN:
83-89355-47-7
Nr:
2168218342
monograph
251

Title:
Szukajmy możliwości, a nie argumentów
Source:
Eksperyment. - nr 8 (2003) , s. 2
Nr:
2168228022
article
252

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2003
Physical description:
380 s.: wykr.; 23 cm
Notes:
Wybrane akty prawne regulujące restrukturyzację przedsiębiorstw s. 379-380, Bibliogr.
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223500
See related chapters
253

Title:
Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 73-96
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223534
chapter in monograph
See main document
254

Title:
Wymóg permanentnej restrukturyzacji a gospodarka oparta na wiedzy = The Need for Permanent Restructuring and the Knowledge-based Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 618 (2003) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221064
article
255

Title:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Source:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 6. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003, s. 391-413
ISBN:
83-7011-632-9
Nr:
2168327039
chapter in monograph
256

Title:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003
Physical description:
399 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223278
See related chapters
257

Title:
Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: "Zakamycze", 2003
Physical description:
295, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-246-4
Nr:
2168223520
258

Title:
Restrukturyzacja a rozwój i kreowanie wartości przedsiębiorstwa = Restructuring and the Enterprise Development and Value Creation
Source:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 46-49. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223648
chapter in monograph
See main document
259

Author:
Ryszard Borowiecki , Elżbieta Wysłocka
Title:
Możliwości i kierunki optymalizacji kosztów produkcji w polskim hutnictwie = Production Cost Opimisation: Opportunities and Trends in the Polish Metallurgy Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 618 (2003) , s. 17-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221328
article
260

Title:
Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 113-156
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223538
chapter in monograph
See main document
261

Title:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization
Publisher address:
Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003
Physical description:
253 s.: rys., wykr.; 26 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225186
See related chapters
262

Title:
Restrukturyzacja narzędziem wykorzystania potencjalnych możliwości gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Przedsiębiorstwo przyszłości : nowe paradygmaty zarządzania europejskiego : książka poświęcona 50-leciu pracy naukowej prof. dr inż. Wiesława Grudzewskiego wydana z okazji 50-lecia Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" / [red. nauk. Irena K. Hejduk] - Warszawa: Wydaw. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2003, s. 125-138 - Bibliogr.
ISBN:
83-86929-88-X
Nr:
2168287525
chapter in conference materials
263

Title:
Rola analizy ekonomicznej w zarządzaniu procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 19-26 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221464
chapter in monograph
See main document
264

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji = The Enterprises' Restructuring in the Face of Transformation, Integration and Globalization Processes
Source:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 21-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-2-2
Nr:
2166035533
chapter in monograph
See main document
265

Title:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
405 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-907047-2-2
Nr:
2166035074
See related chapters
266

Title:
Informacja w zarządzaniu procesem zmian
Publisher address:
Kraków: "Zakamycze", 2003
Physical description:
292 s.; 21 cm
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-247-2
Nr:
2168223516
See related chapters
267

Author:
Ryszard Borowiecki , Elżbieta Wysłocka
Title:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa jako narzędzie zarządzania zmianami o charakterze restrukturyzacji
Source:
Informacja w zarządzaniu procesem zmian / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: "Zakamycze", 2003, s. 15-43. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-247-2
Nr:
2168241828
chapter in monograph
See main document
268

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2003 roku
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2003/2004 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 7-22
ISBN:
83-7252-195-6
Nr:
2168262352
chapter in book
269

Title:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Source:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 6. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003, s. 263-293
ISBN:
83-7011-632-9
Nr:
2168327037
chapter in monograph
270

Author:
Ryszard Borowiecki , Jerzy S. Zderkowski
Title:
Restructuring and Privatization of Enterprises and the Knowledge-Based Economy
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 183-190 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225300
chapter in monograph
See main document
271

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 614, 618, 626, 636
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Nr:
2168222706
journal / series editorial
272

Title:
Gospodarka rynkowa jako główny kierunek zmian systemowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 11-43
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223528
chapter in monograph
See main document
273

Title:
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki)
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003
Physical description:
505 [1] s.; 21 cm
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7333-175-1
Nr:
2168230130
See related chapters
274

Author:
Title:
Podstawy systemu diagnostyki ekonomicznej i oceny procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 157-188
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223542
chapter in monograph
See main document
275

Title:
Ocena ekspercka jako źródło informacji w procesie projektowania i realizacji zmian w przedsiębiorstwie
Source:
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, s. 87-99 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-175-1
Nr:
2168230240
chapter in monograph
See main document
276

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 570, 582, 609
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Nr:
2168225454
journal / series editorial
277

Title:
Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw - problemy i wyzwania
Source:
System informacji strategicznej - kluczowy czynnik sukcesu firmy : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu / kier. Zbigniew Kwaśnik, Anna Kruk - Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 2002, s. 9-23 - Bibliogr.
ISBN:
83-916648-7-2
Nr:
2168288435
chapter in monograph
278

Title:
The Company Value and the Changes Management
Source:
La piccola e media impresa : Profili giurdici, aziendali, economici e fiscali : atti del Forum italo-polacco Cracovia 30 ottobre 2000; Messina, 15 novembre 2000 / opieka: Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI - [S. l.]: [s. n.], 2002, s. 55-73 - Bibliogr.
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 38, 2000, suppl.)
Nr:
2168247246
chapter in conference materials
See main document
279

Title:
Dylematy zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej w Polsce = Dilemmas of Managing Corporate Restructuring at a Time of Economic Transformation in Poland
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 159-177. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224508
chapter in monograph
See main document
280

Author:
Ryszard Borowiecki , J. Czaja , Andrzej Jaki , M. Kulczycki
Title:
Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: "Twigger", 2002
Physical description:
214 s., [16] k. złoż. luź.; 21 cm. + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
Series:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw ; 9)
Notes:
Program WPMD wymaga Microsoft Access 2000, Bibliogr.
ISBN:
83-88904-25-6
Nr:
2168236144
monograph
281

Author:
Ryszard Borowiecki , Piotr Bartkowiak , Maria Nowicka-Skowron
Title:
Kierunki przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej = Ownership Transformations in Energy Industry Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 560 (2002) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224080
article
282

Title:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002
Physical description:
619 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., spis treści również w jęz. ang., Bibliogr. przy wybranych pracach
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224912
See related chapters
283

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2002 roku
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2002/2003 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 7-18
ISBN:
83-7252-152-2
Nr:
2168262350
chapter in book
284

Title:
Koncepcja wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie przyszłości : kulturowe i organizacyjne uwarunkowania jej realizacji
Source:
Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna / red. Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk - Warszawa: Difin, 2002, s. 262-289 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-303-1
Nr:
2168266270
chapter in conference materials
285

Author:
Ryszard Borowiecki , Andrzej Jaki , Piotr Bartkowiak
Title:
Metodyka oceny procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw = A Methodology for Assessing the Restructuring of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 560 (2002) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224082
article
286

Author:
Ryszard Borowiecki , Marcin Piszczek
Title:
Analiza strategiczna działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe = A Strategic Analysis of the State Forests National Forest Holding (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 570 (2002) , s. 59-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225368
article
287

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw - próba syntezy dociekań literaturowych i doświadczeń praktyki = Enterprises' Restructuring - the Summary of Literatural Studies and Practical Experiences
Source:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 359-372. - Streszcz.; summ.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224946
chapter in monograph
See main document
288

Title:
La piccola e media impresa : Profili giurdici, aziendali, economici e fiscali : atti del Forum italo-polacco Cracovia 30 ottobre 2000; Messina, 15 novembre 2000
Redakcja:
Anastasi Alessandro
Publisher address:
[S. l.]: [s. n.], 2002
Physical description:
169 s.; 24 cm
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 38, 2000, suppl.)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang przy wybranych ref., Bibliogr. przy poszczególnych ref.
Nr:
2168247236
conference materials
See related chapters
289

Title:
Rodzime przedsiębiorstwa wobec prawnych konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską = Domestic Enterprises and the Legal Consequences of Poland's Integration with the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002) , s. 43-58. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227222
article
290

Title:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Source:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 5 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001, s. 263-293
ISBN:
83-7011-224-2
Nr:
2168247924
chapter in monograph
291

Title:
Restrukturyzacja jako czynnik sukcesów przedsiębiorstwa w okresie transformacji = Company's Restructuring as a Factor of Success in the Period of Transformation
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków / red. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 83-92. - Summ.
ISBN:
83-231-1380-7
Nr:
2168240772
chapter in monograph
292

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki , Jarosław Kaczmarek , Edward Preweda , Agnieszka Konstanty
Title:
Metody i procedury szacowania wartości podmiotów gospodarczych oparte na statystyce matematycznej i na oprogramowaniu komputerowym - zastosowanie w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2001
Physical description:
340 s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-65-X
Nr:
2168246216
monograph
293

Title:
Strategia rozwoju uczelni
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230246
monograph
294

Title:
Procesy restrukturyzacji we współczesnym przedsiębiorstwie i ich determinanty
Source:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001, s. 17-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2713-4
Nr:
2168228166
chapter in monograph
See main document
295

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Title:
Rola informacji w procesie pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001, s. 279-297 - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2713-4
Nr:
2168228178
chapter in monograph
See main document
296

Title:
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa
, Romanowska Maria
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2001
Physical description:
394 s.: rys.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7251-183-7
Nr:
2168226649
See related chapters
297

Title:
Wpływ restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw na wzrost ich zdolności konkurencyjnych
Source:
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Maria Romanowska - Warszawa: Difin, 2001, s. 68-85 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-183-7
Nr:
2168227784
chapter in monograph
See main document
298

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Title:
Metodyczno-praktyczne problemy zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 347-366 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2167766725
chapter in conference materials
299

Title:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001
Physical description:
382 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-204-2713-4
Nr:
2168226653
See related chapters
300

Title:
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230266
monograph
301

Title:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Source:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 5 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001, s. 391-413
ISBN:
83-7011-224-2
Nr:
2168247928
chapter in monograph
302

Author:
Ryszard Borowiecki , Andrzej Jaki , Piotr Bartkowiak
Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Diagnozowanie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw = Diagnosis of the Process of Enetrprises' Restructure
Source:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 598-613. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223698
chapter in conference materials
See main document
303

Conference:
VIII Konferencja Naukowa "Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości", Olsztyn, Polska, od 2000-06-30 do 2000-07-02
Title:
Wartość przedsiębiorstwa w teorii ekonomii oraz praktyce gospodarowania
Source:
Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości : materiały VIII Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn, 30 VI-2 VII 2000 r. - Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2000, s. 165-173 - Bibliogr.
ISBN:
83-87396-09-5
Nr:
2168362296
chapter in conference materials
304

Author:
Ryszard Borowiecki , Tomasz Rojek , Jerzy S. Zderkowski
Title:
Directions and Strategies of Restructurization of Polish Enterprises in the Context of Integration with the European Union
Source:
Enterprises in the Face of Contemporary Challenges / red. Alessandro Anastasi & Ryszard BOROWIECKI - Cracow ; Messina: Univ. of Economics, 2000, s. 7-15. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-2-7
Nr:
2166538410
chapter in monograph
See main document
305

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2000-09-18 do 2000-09-19
Title:
Kształtowanie procesów dostosowawczych i funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej - restrukturyzacja i innowacyjność jako wymóg ich przetrwania i rozwoju
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 187-200
ISBN:
83-911343-3-4
Nr:
2168220640
chapter in conference materials
306

Author:
Ryszard Borowiecki , Dariusz Teresiński
Title:
W czwarte ćwierćwiecze : rozmowa z prof. zw. dr. hab. Ryszardem Borowieckim, prezesem Zarządu Głównego TNOiK
Source:
Przegląd Organizacji2000. - nr 4, s. 3-5
Nr:
2168329055
voice in discussion / interview
307

Title:
Dilemmas of Restructuring : Management of Polish Enterprises = Dylematy restrukturyzowania : zarządzanie polskimi przedsiębiorstwami
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 34 (2000) , s. 19-24. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168254604
article
308

Author:
Ryszard Borowiecki , Marcin Piszczek
Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Zarządzanie wiedzą menedżerską w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe = Management of Managerial Knowledge in States Forests
Source:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 83-88. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223664
chapter in conference materials
See main document
309

Author:
Ryszard Borowiecki , Krzysztof Klimasiński
Title:
Gently Prodding the National Economy
Source:
Eksperyment2000. - nr 4, s. 13
Nr:
2168357856
voice in discussion / interview
310

Title:
Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej - restrukturyzacja jako wymóg racjonalności ich działania i konkurencyjności
Source:
Master of Business Administration. - nr 4 (45) (2000) , s. 10-14 - Bibliogr.
Nr:
2168338535
article
311

Author:
Ryszard Borowiecki , Andrzej Jaki , Jerzy S. Zderkowski
Title:
Diagnosis of Capital Management in an Enterprise
Source:
Analysis of Capital Markets and Financial Management : conference proceedings 1st international conference "Financial Management - Contemporary Tendencies in Theory and Practice", Kołobrzeg, Poland, 2-4 March 2000 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, s. 171-180 - Bibliogr.
ISBN:
83-7241-077-1
Nr:
2168255562
chapter in conference materials
312

Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000
Publisher address:
Kraków: KEiOP AE, 2000
Physical description:
703 s.: tab., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223446
conference materials
See related chapters
313

Title:
Enterprises in the Face of Contemporary Challenges
Redakcja:
Anastasi Alessandro
Publisher address:
Cracow ; Messina: Univ. of Economics, 2000
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-911295-2-7
Nr:
2166538393
See related chapters
314

Title:
Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam PESZKO - Kraków: [s.n.], 1999, s. 433-442 - Bibliogr.
ISBN:
83-907990-6-5
Nr:
2168329745
chapter in monograph
See main document
315

Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Title:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999
Publisher address:
Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999
Physical description:
815 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237222
conference materials
316

Title:
The Scientific Society for Organisation and Management (1925-2000)
Source:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 21-27
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235350
chapter in conference materials
See main document
317

Title:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999
Publisher address:
Warsaw ; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999
Physical description:
277 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168234396
conference materials
See related chapters
318

Title:
Pomiar i ocena wartości przedsiębiorstwa
Source:
Pracodawca. - nr 6 (1999) , s. 48
Nr:
2168361208
unreviewed article
319

Title:
Zmiany w strukturze i sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw uczestniczących w procesie prywatyzacji transformacyjnej : (w latach 1992-1996)
Source:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / red. Jan Duraj - Łódź: Omega-Praksis, 1999, s. 411-438. - Streszcz., summ., Materiał międzynarodowej konferencji naukowej Łódź - Spała 1999
ISBN:
83-86370-76-9
Nr:
2168229714
chapter in conference materials
320

Conference:
II Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-21
Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw - warunkiem sprostania presji konkurencji i sił rynkowych Unii
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1999, s. 185-193
ISBN:
83-911343-1-8
Nr:
2167766907
chapter in conference materials
321

Title:
Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 13-76
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168226633
chapter in monograph
See main document
322

Title:
Strategia rozwoju uczelni
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Physical description:
13 + 25 nlb. s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358052
report
323

Title:
Strategia rozwoju uczelni. Cz. 3, Strategia działalności inwestycyjnej
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Physical description:
36 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358056
report
324

Title:
Determinanty skutecznego zarządzania restrukturyzacją polskich przedsiebiorstw
Source:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 71-76
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243824
chapter in conference materials
325

Title:
Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie: wykorzystanie i powiększanie majątku trwałego, Henryk Walica. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 1999
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1999) , s. 41
Nr:
2168332089
review
326

Title:
Racjonalność gospodarowania : problemy zarządzania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie
Source:
Pracodawca. - nr 3 (1999) , s. 54
Nr:
2168361206
unreviewed article
327

Title:
Public and Private Sector Enterprises in the Years 1992-1996
Source:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 179-210. - Summ.
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235360
chapter in conference materials
See main document
328

Title:
Naukowcy i praktycy o restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Pracodawca. - nr 1 (1999) , s. 26
Nr:
2168361210
unreviewed article
329

Title:
O restrukturyzacji w Polsce i w Europie : Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Akademia Ekonomiczna w Krakowie - TNOIK - CECIOS, Kraków - październik 1999
Source:
Przegląd Organizacji1999. - nr 9, s. 3-4
Nr:
2168237240
varia
330

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw - wnioski i zalecenia wynikające z doświadczeń polskich przedsiębiorstw = The Restructuring of Enterprises - Conclusions and Recommendations Resulting from the Experience of Polish Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 532 (1999) , s. 5-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245110
article
331

Title:
System oceny zarządzania majątkiem i kapitałami przedsiębiorstwa
Source:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI1998, s. 224-245
Signature:
NP-491/[1]/Magazyn
Nr:
2168253448
chapter in unpublished scientific work
See main document
332

Title:
Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego
Publisher address:
Kraków: Wydaw. AE, 1998
Physical description:
188 s., [1] k. tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-58-5
Nr:
2168240626
333

Author:
Title:
Gospodarowanie kapitałem trwałym w procesach restrukturyzacji majątkowo-kapitałowej
Source:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI1998, s. 55-79
Signature:
NP-491/[1]/Magazyn
Nr:
2168253442
chapter in unpublished scientific work
See main document
334

Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Title:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998
Publisher address:
Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998
Physical description:
730 s.: tab., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234254
conference materials
See related chapters
335

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Title:
Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1998
Physical description:
210 s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168236792
monograph
336

Title:
Przebieg i efekty zmian strukturalno-własnościowych w Polsce w latach 1990-1996
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
312 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 19 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/726
Nr:
2168272054
doctoral dissertation
337

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja
Title:
Procedura powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1998) , s. 10-12
Nr:
2168239482
article
338

Title:
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Tadeusz Waśniewski. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997, s. 477
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (1998) , s. 40-41
Nr:
2168332067
review
339

Author:
Title:
Effectiveness of Enterprise's Restructuring and Economic' Analysis as an Instrument of Restructuring Management
Source:
Acta Oeconomica Cassoviensia. - nr 2 (1998) , s. 17-23 - Bibliogr.
Nr:
2168343982
article
340

Title:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Source:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998, s. 391-413
ISBN:
83-7011-224-2
Nr:
2168248024
chapter in textbook
341

Title:
Wpływ restrukturyzacji na zdolności konkurencyjne przedsiębiorstw
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1998) , s. 9-11
Nr:
2168262126
article
342

Title:
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie: praca zbiorowa, praca zbiorowa pod redakcją Jana Lichtarskiego. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1998) , s. 39-40
Nr:
2168254028
review
343

Title:
Zakres i efekty przekształceń strukturalnych w polskiej gospodarce w latach 1990-1996
Source:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI1998, s. 10-54
Signature:
NP-491/[1]/Magazyn
Nr:
2168253438
chapter in unpublished scientific work
See main document
344

Title:
Podstawowe obszary i zasady restrukturyzacji majątkowo-produkcyjnej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń i rozwoju
Source:
Kierunki restrukturyzacji w procesie przekształceń Regionu Zagłębiowskiego : materiały konferencyjne / red. Halina Chwistecka-Dudek - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 1998, s. 7-13 - Bibliogr.
Series:
(Materiały Konferencyjne - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
83-909136-2-3
Nr:
2168255206
chapter in conference materials
345

Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jako proces zwiększania efektywności jego działania = Restructuring of Firm as Process of Enlarging Effectivities Its Activity
Source:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 21-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234264
chapter in conference materials
See main document
346

Title:
Uwarunkowania publicznej emisji akcji Skarbu Państwa
Source:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowy. T. 1 / red. Jan Duraj - Łódź: Omega-Praksis, 1998, s. 21-56
ISBN:
83-86370-51-5
Nr:
2168232652
chapter in conference materials
347

Title:
Jak skutecznie restrukturyzować nasze przedsiębiorstwa?
Source:
Pracodawca. - nr 4 (1998) , s. 30-31
Nr:
2168361214
unreviewed article
348

Title:
Analiza ekonomiczna jako podstawa zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie
Source:
Pracodawca. - nr 6 (1998) , s. 26-27
Nr:
2168361204
unreviewed article
349

Title:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw = The Restructuring and Competitiveness of Enterprises
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 7-10. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226040
chapter in monograph
See main document
350

Title:
Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie = Factors of More Effective Management of Fixed Capital in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 507 (1998) , s. 5-15. - Summ.
Nr:
2168234056
article
351

Author:
Title:
Restrukturyzacja warunkiem sukcesu przedsiębiorstw
Source:
Pracodawca. - nr 1 (1998) , s. 14-15
Nr:
2168361200
unreviewed article
352

Title:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Source:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998, s. 263-293
ISBN:
83-7011-224-2
Nr:
2168248020
chapter in textbook
353

Title:
Sposoby pojmowania wartości przedsiębiorstwa
Source:
Pracodawca. - nr 12 (1998) , s. 17-18
Nr:
2168361202
unreviewed article
354

Author:
Ryszard Borowiecki , Jan Duraj , Stanisław Kasiewicz , Jan Lichtarski , Bogdan Nogalski , Jan Pyka , Edward Urbańczyk
Title:
Restrukturyzacja w Zakopanem
Source:
Przegląd Organizacji1998. - nr 12, s. 8-17
Nr:
2168332071
voice in discussion / interview
355

Title:
Restrukturyzacja i efektywność gospodarowania w świetle badań naukowych i doświadczeń przedsiębiorstw
Source:
Przegląd Organizacji1998. - nr 12, s. 5-6
Nr:
2168238312
varia
356

Title:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241666
chapter in monograph
See main document
357

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Title:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku = Restructuring and Competitiveness of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane, November, 27-30th 1997
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
468 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239272
conference materials
See related chapters
358

Author:
, , , , , , ,
Title:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Twigger, 1997
Physical description:
234 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240908
See related chapters
359

Author:
, , , , , , ,
Title:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania
Edition:
Wyd. 3 zaktualizowane
Publisher address:
Warszawa: Twigger, 1997
Physical description:
234 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240910
See related chapters
360

Title:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241664
chapter in monograph
See main document
361

Title:
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 213-225
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241732
chapter in monograph
See main document
362

Title:
Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997
Physical description:
302 s.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Menedżera)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85441-80-8
Nr:
2168236786
monograph
363

Title:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241680
chapter in monograph
See main document
364

Title:
Uwarunkowania procesów dostosowawczych w świetle zmian strukturalno-własnościowych w Polsce (analiza okresu 1990-1996)
Source:
Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej / red. Czesław Glinkowski - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, s. 11-24
Nr:
2168329133
chapter in monograph
365

Title:
Rezerwy produkcyjne i uwarunkowania gospodarki kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (1997) , s. 14-16
Nr:
2168237228
article
366

Author:
Ryszard Borowiecki , Lucjan Karczewski
Title:
Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej = Restructuring Employment in Companies of Public Transport Sector Services
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 489 (1997) , s. 41-60. - Summ.
Nr:
2168245052
article
367

Title:
System oceny zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa = Company Capital Management Assessment System
Source:
Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem / red. Henryk Bieniok - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1997, s. 235-248. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-81-0
Nr:
2168253882
chapter in monograph
368

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Title:
Nowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw (2)
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1997) , s. 25-34 - Bibliogr.
Nr:
2168237208
article
369

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Roman Dąbrowski , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Joanna Maciąg , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Roman Marcinek , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Łukasz Trzciński , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Michał Baczkowski , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 16, Sa-So
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1997
Physical description:
364 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-26-1
Nr:
2168277099
book
370

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Title:
Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane
Publisher address:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1997
Physical description:
210 s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-901550-4-4
Nr:
2168236790
monograph
371

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Roman Dąbrowski , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Joanna Maciąg , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Roman Marcinek , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Łukasz Trzciński , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Michał Baczkowski , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 17, Sp-Ś
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1997
Physical description:
348 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-27-9
Nr:
2168277101
book
372

Author:
Ryszard Borowiecki , Józef Czaja , Andrzej Jaki
Title:
Nowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw (1)
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1997) , s. 21-29
Nr:
2168237218
article
373

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Title:
Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa = Organizational Restructuring of State-Owned Corporation
Source:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 398-407. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168240020
chapter in conference materials
See main document
374

Title:
Henryk Bieniok i zespół, Metody sprawnego zarządzania: jak zarządzać w praktyce. Agencja Wydawnicza "PLACET", 'Biblioteka biznesmena', Warszawa 1997
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1997) , s. 38
Nr:
2168332051
review
375

Title:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241682
chapter in monograph
See main document
376

Title:
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 213-225
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241730
chapter in monograph
See main document
377

Title:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Source:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1996, s. 391-413
ISBN:
83-7011-224-2
Nr:
2168248028
chapter in textbook
378

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Title:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
640 s.: il.; 24 cm
Notes:
streszcz. ang. przy niektórych rozdz.,
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243352
conference materials
See related chapters
379

Title:
Holding Company Structures - the Way of Restructuring and Privatisation of Polish Enterprises
Source:
Transformations in Managing Organisations in Central and Eastern European Countries : Intenational Conference / red. Ewa Wosik - Warsaw: POLTEXT, 1996, s. 201-206 - Bibliogr.
ISBN:
83-86890-04-5
Nr:
2168255204
chapter in conference materials
380

Title:
Podstawy systemu oceny przedsiębiorstwa restrukturyzowanego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1996) , s. 19-24 - Bibliogr.
Nr:
2168265666
article
381

Title:
The Barriers of Restructuring
Source:
Przegląd Organizacji. - special Issue (1996) , s. 28-29
Nr:
2168269418
article
382

Title:
Uwarunkowania i bariery realizacji funkcji adaptacyjnych i inwestycyjnych przedsiębiorstw prywatyzacyjnych = Conditions and Barriers in the Implementation of Adaptation and Investment Functions of Privatizing Enterprises
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1996. - T. 39/2, lipiec-grudzień 1995, s. 24-25. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271218
varia
383

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Adam Walaszek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Ryszard Świątek , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Józef Mazurkiewicz , Leszek Polony
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 13, Pa-Pn
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Physical description:
380 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-23-7
Nr:
2168277185
lexicon
384

Title:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Source:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / red. Edmund Kurtys - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1996, s. 263-293
ISBN:
83-7011-224-2
Nr:
2168248030
chapter in textbook
385

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Joanna Maciąg , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Roman Marcinek , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Łukasz Trzciński , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Michał Baczkowski , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Józef Mazurkiewicz , Leszek Polony
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 15, R
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Physical description:
364 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-25-3
Nr:
2168277095
book
386

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Mirosława Stępień , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Andrzej Olech
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 11, N
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Physical description:
301 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-16-4
Nr:
2168277191
book
387

Title:
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Warszawa; Kraków: TNOiK; Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-18-0
Nr:
2168237188
monograph
388

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Mirosława Stępień , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Ryszard Świątek , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Andrzej Olech , Leszek Polony
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 12, O
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Physical description:
315 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-22-9
Nr:
2168277189
book
389

Title:
Metodyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości przedsiębiorstw = Methodical and Practical Aspects of Enterprises Valuation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 477 (1996) , s. 5-19. - Summ.
Nr:
2168244616
article
390

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Title:
Analiza ekonomiczna jako narzędzie określania obszaru i zakresu działań restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie = Economic Analysis as a Tool of Area and Range Creation in Enterprise's Restructuring
Source:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 29-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243368
chapter in conference materials
See main document
391

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Title:
Organizacja i elementy procedury szacowania nieruchomości podejściem dochodowym = Organisation and Elements of The Procedure of Valuation of Real Estatе (Income Approach)
Source:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243380
chapter in conference materials
See main document
392

Author:
Title:
System pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
281 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/695
Nr:
2168272056
doctoral dissertation
393

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Andrzej Budziszewski , Bartłomiej Cetera , Władysław Dąbrowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Janusz Mentel , Joanna Miklaszewska , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Dariusz Rywczak , Stanisław Skrzek , Bronisław Smykała , Sławomir Smykała , Anna Stafiej , Jerzy Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Beata Szymańska-Aleksandrowicz , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Adam Walaszek , Bolesław Wiercioch , Andrzej Wojtusiak , Bogumił Woźniakowski , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach , Ryszard Świątek , Ryszard Borowiecki , Marek Bukowski , Jacek Czajowski , Joanna Głowacka , Andrzej Matlak , Józef Mazurkiewicz , Leszek Polony
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 14, Po-Q
Redakcja:
Pieszczachowicz Jan
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1996
Physical description:
378 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-24-5
Nr:
2168277187
book
394

Author:
Ada Anczykowa , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiecki , Aleksander Niweliński , Kazimierz Nowacki , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Robert Tomczyk , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 6, G
Redakcja:
Czopek Ludwik
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Physical description:
319 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-15-6
Nr:
2168277055
book
395

Title:
Analiza gospodarowania środkami trwałymi
Source:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. Lech Bednarski, Edmund Kurtys - Wyd. 2 uzup. i zaktual.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1995, s. 263-293
ISBN:
83-7011-177-7
Nr:
2168248132
chapter in textbook
396

Title:
Organizacyjne aspekty wyceny przedsiębiorstw i ich mienia
Source:
Analiza ekonomiczna i wycena przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej : (materiały konferencyjne) / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1995, s. 75-82
ISBN:
83-901550-1-X
Nr:
2168346520
chapter in conference materials
See main document
397

Title:
Analiza techniczno-ekonomiczna w systemie analizy i diagnostyki ekonomicznej przedsiębiorstwa = Technical and Economic Analysis in the System of Economic Analysis and Diagnosis of the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 451 (1995) , s. 65-73. - Summ.
Nr:
2168244834
article
398

Title:
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa; Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
122, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-18-0
Nr:
2168237182
monograph
399

Author:
, , , , , , ,
Title:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Twigger, 1995
Physical description:
234 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240906
See related chapters
400

Author:
Ada Anczykowa , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Marek Niedźwiecki , Aleksander Niweliński , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Robert Tomczyk , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Paweł Zagrodzki , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 5, E, F
Redakcja:
Czopek Ludwik
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Physical description:
341 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-14-8
Nr:
2168277051
book
401

Title:
Analiza wartości przedsiębiorstwa
Source:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. Lech Bednarski, Edmund Kurtys - Wyd. 2 uzup. i zaktual.. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1995, s. 391-413
ISBN:
83-7011-177-7
Nr:
2168248134
chapter in textbook
402

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Jan Dziura , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Jan Masłowski , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Kazimierz Nowacki , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Robert Tomczyk , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 8, K
Redakcja:
Czopek Ludwik
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Physical description:
364 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-17-2
Nr:
2168277061
book
403

Title:
Uwarunkowania i bariery realizacji funkcji adaptacyjnych i inwencyjnych przedsiębiorstw prywatyzowanych
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 705 (1995) , s. 109-112. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : doświadczenia praktyczne : materiały z konferencji naukowej, Borowice, 4-6 czerwca 1995 - Bibliogr.
Nr:
2168291265
article
404

Title:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241662
chapter in monograph
See main document
405

Title:
Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
150 s. [15]: k. złoż.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-6439-28-9
Nr:
2168238158
academic script
406

Author:
Ada Anczykowa , Jarosław Balon , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Anita Bokwa , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Wojciech Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Jan Masłowski , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiedzki , Aleksander Niweliński , Kazimierz Nowacki , Andrzej Olech , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Katarzyna Piotrowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 9, L, Ł
Redakcja:
Czopek Ludwik
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Physical description:
292 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-19-9
Nr:
2168277063
book
407

Title:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Source:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241678
chapter in monograph
See main document
408

Author:
Zygmunt Betlej , Ryszard Borowiecki , Andrzej Jaki
Title:
Analiza ekonomiczno-finansowa a wycena w warunkach przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Analiza ekonomiczna i wycena przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej : (materiały konferencyjne) / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1995, s. 9-16
ISBN:
83-901550-1-X
Nr:
2168346516
chapter in conference materials
See main document
409

Author:
Title:
Przesłanki, zadania i funkcje oceny wartości przedsiębiorstwa
Source:
Analiza ekonomiczna i wycena przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej : (materiały konferencyjne) / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1995, s. 39-44
ISBN:
83-901550-1-X
Nr:
2168346518
chapter in conference materials
See main document
410

Author:
Ada Anczykowa , Marian Barczyński , Stanisław Belniak , Olgierd Billewicz , Julian Blicharski , Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska , Ryszard Borowiecki , Andrzej Budziszewski , Marek Bukowski , Marian Dziwisz , Jacek Foltyn , Janina Glazur , Joanna Głowacka , Julian Godlewski , Mieczysław Goldsztajn , Andrzej Jaki , Ryszard Kołtun , Maria Kózka , Bogdan Kras , Ryszard Kras , Jerzy Kunz , Jan Kuś , Mirosław Kwieciński , Maria Lankosz-Mróz , Elżbieta Maciejowska , Stanisław Maciejowski , Janusz Marcinkiewicz , Andrzej Matlak , Janusz Mentel , Jerzy Wojciech Mietelski , Michał Marek Mietelski , Józef Mitka , Tadeusz Niedźwiecki , Aleksander Niweliński , Kazimierz Nowacki , Janusz Pach , Jan Pieszczachowicz , Paweł Podrecki , Leszek Polony , Jan Poprawa , Stefania Poznańska , Władysław Przeklasa , Zdzisław Przybyłkiewicz , Tomasz Pyzioł , Waldemar Rakoczy , Halina Rembiesowa , Sławomir Smykała , Jerzy Stępień , Mirosława Stępień , Marek Sych , Anna Szaleńcowa , Adam Szymusik , Ewa Tiahnybok , Marek Tiahnybok , Maciej Tomaszewski , Robert Tomczyk , Grzegorz Urbanek , Bolesław Wiercioch , Anna Wojciechowska , Andrzej Wojtusiak , Zbigniew Wyszyński , Paweł Zagrodzki , Alicja Zemanek , Bogdan Zemanek , Konrad Zub , Helena Żygulska-Mach
Title:
Popularna encyklopedia powszechna. Tom 7, H, I, J
Redakcja:
Czopek Ludwik
Publisher address:
Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza, 1995
Physical description:
351 s., [12] k.: il., tabl.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-16-4
Nr:
2168277059
book
411