Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Mikołaj Kopernik - ekonomista = Nicolaus Copernicus - An Economict
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991) , s. 19-30. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168273296
article
2

Author:
Title:
Prezydentem Krakowa zostałem gdy kończyła się odwilż i zaczynały przymrozki
Source:
Kraków. - nr 3-4, s. 5-6
Nr:
2168368296
varia
3

Author:
Wiktor Boniecki , Seweryn Żurawicki
Title:
Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 3
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1984
Physical description:
269 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168335289
textbook
4

Author:
Title:
Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 2
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1984
Physical description:
141 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335281
textbook
5

Author:
Title:
Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 1
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983
Physical description:
258 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335279
textbook
6

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 159
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Nr:
2168264560
journal / series editorial
7

Title:
Poglądy ekonomiczne Feliksa Młynarskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
295 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/882
Nr:
2168313019
doctoral dissertation
8

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 134
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Nr:
2168227768
journal / series editorial
9

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 119
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Nr:
2168243770
journal / series editorial
10

Author:
Wiktor Boniecki , Seweryn Żurawicki
Title:
Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 3
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1979
Physical description:
269 s.; 24 cm
Nr:
2168344926
textbook
11

Title:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej
Number:
nr 26, 27
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Nakładem Akademii Ekonomicznej, 1978
Nr:
2168370008
journal / series editorial
12

Author:
Title:
Podstawowe problemy jakości produkcji
Source:
Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. Adam RYBARSKI - Kraków: [s.n.], 1977, s. 1-11
Nr:
2168252396
chapter in conference materials
See main document
13

Author:
Title:
Społeczne koszty zanieczyszczenia środowiska
Source:
Społeczne cele ochrony środowiska / red. Jerzy Pietrucha - Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1976, s. 78-118
Nr:
2168361086
chapter in monograph
14

Title:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej
Number:
nr 25
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Nakładem Akademii Ekonomicznej, 1976
Nr:
2168370006
journal / series editorial
15

Author:
Title:
Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 1
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1976
Physical description:
258 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335277
textbook
16

Author:
Title:
Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 2, Materiały do studiowania historii myśli ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
141 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168344924
textbook
17

Author:
Title:
Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 24 (1975) , s. 43-56 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168368886
article
18

Author:
Title:
Rewolucja naukowo-techniczna a postęp gospodarczy
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 23 (1975) , s. 123-176
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168368876
article
19

Author:
Title:
Ekonomiczne skutki współczesnego postępu technicznego = Economic Effects of Modern Advances in Technology
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 175. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333059
varia
20

Author:
Title:
System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
344 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/76
Nr:
2168305477
doctoral dissertation
21

Author:
Adam Trybus
Title:
Poglądy ekonomiczne Jacques Rueff'a
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1969
Physical description:
223 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/199
Nr:
2168306151
doctoral dissertation
22

Title:
Poglądy społeczno-ekonomiczne Aleksandra Radiszczewa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1969
Physical description:
265 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/198
Nr:
2168306153
doctoral dissertation
23

Author:
Wiktor Boniecki , Zbigniew Chrupek , Jerzy Drohomirecki , Seweryn Żurawicki
Title:
Historia myśli ekonomicznej do roku 1870
Publisher address:
Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1967
Physical description:
166 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168335275
textbook
24

Author:
Brunon Bortkun
Title:
Ekonomiczne poglądy dekabrystów
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1965
Physical description:
251 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/503
Nr:
2168310003
doctoral dissertation
25

Title:
Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 1, Kapitalizm
Edition:
Wyd. 3.
Redakcja:
, Guzicki Leszek
, Szefler Stanisław
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1965
Physical description:
284 s.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168335287
26

Title:
Kierunek katolicki w polskiej myśli ekonomicznej (studium krytyczne)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1964
Physical description:
469 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/37
Nr:
2168305409
doctoral dissertation
27

Author:
Tadeusz Wójcik
Title:
Ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej
Promotor:
Publisher address:
Warszawa: , 1964
Physical description:
205 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/307
Nr:
2168307237
doctoral dissertation
28

Author:
Tadeusz Wójcik
Title:
Ogólne problemy techniczne energetyki i przemysłu paliw jądrowych
Promotor:
Publisher address:
Warszawa: , 1964
Physical description:
227 k.: il.; 30 cm
Notes:
Aneks do pracy "Ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej", Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/308
Nr:
2168307239
doctoral dissertation
29

Author:
Ryszard Karwicki
Title:
Ekonomiczne aspekty automatyzacji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1964
Physical description:
191 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/305
Nr:
2168307411
doctoral dissertation
30

Author:
Title:
Współczesny postęp techniczny i jego skutki społeczno-ekonomiczne
Source:
Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm / red. Wiktor BONIECKI, Leszek Guzicki, Stanisław Szefler - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963, s. 269-305
Nr:
2168335341
chapter in textbook
See main document
31

Author:
Title:
Der zeitgenössiche Fortschritt der Technik und seine sozialökonomischen Folgen - der Wettbewerb zwischen Kapitalismus und Sozialismus = Współczesny postęp techniczny i jego skutki społeczno-ekonomiczne - współzawodnictwo między kapitalizmem a socjalizmem
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 5 (1963) , s. 39-98 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168368808
article
32

Title:
Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm
Redakcja:
, Guzicki Leszek
, Szefler Stanisław
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963
Physical description:
375 s., [2] k. tabl. złoż.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168335285
See related chapters
33

Author:
Title:
Miasto Kraków w roku 1962 = The Town of Cracow in 1962
Source:
Problemy Ekonomiczne. - sierpień (1963) , s. 143-157. - Rez., summ.
Nr:
2168237694
article
34

Title:
Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 1, Kapitalizm
Redakcja:
, Guzicki Leszek
, Szefler Stanisław
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1962
Physical description:
284 s.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168335283
35

Author:
Title:
Województwo krakowskie
Source:
Rocznik Polityczny i Gospodarczy (1962) , s. 773-777
Nr:
2168358444
article
36

Author:
Title:
Miasto Kraków
Source:
Rocznik Polityczny i Gospodarczy (1962) , s. 768-771
Nr:
2168358442
article
37

Author:
Wiktor Boniecki , Seweryn Żurawicki
Title:
Zarys współczesnych poglądów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1962
Physical description:
230 s.; 29 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168335291
textbook
38

Author:
Title:
Rola poglądów ekonomicznych w rozwoju społeczeństwa
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 2 (1962) , s. 3-16 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168368798
article
39

Author:
Title:
Modele gospodarki socjalistycznej i ich funkcjonowanie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1961
Physical description:
482 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/33
Nr:
2168305195
doctoral dissertation
40

Author:
Wiktor Boniecki , Józef Konecki , Julian Rejduch
Title:
Województwo krakowskie
Source:
Rocznik Polityczny i Gospodarczy (1961) , s. 330-337
Nr:
2168358440
article
41

Author:
Title:
Przedmiot historii myśli ekonomicznej
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 1 (1961) , s. 3-39 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168368788
article
42

Author:
Wiktor Boniecki , Józef Konecki , Julian Rejduch
Title:
Miasto Kraków
Source:
Rocznik Polityczny i Gospodarczy (1961) , s. 323-329
Nr:
2168358438
article
43

Author:
Title:
Dawid Ricardo 1772-1823
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1960
Physical description:
120 s.; 21 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie ; nr 14)
Notes:
Rez., summ.,
Nr:
2168277601
book
44

Author:
Z. Kluza-Wołosiewicz
Title:
Polemiki na temat teorii akumulacji i reprodukcji między rewizjonizmem a marksizmem ortodoksyjnym w socjaldemokracji niemieckiej na przełomie XIX i XX wieku (lata 1894-1914)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1960
Physical description:
348 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/1
Nr:
2168303121
doctoral dissertation
45

Title:
Doktryna etatystyczna w polityce przemysłowej Polski przedwrześniowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1959
Physical description:
193 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/14
Nr:
2168305411
doctoral dissertation
46

Author:
Title:
Maszyny elektronowe
Source:
Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 3 (1957) , s. 119-129
Nr:
2168284941
unreviewed article
1
Mikołaj Kopernik - ekonomista = Nicolaus Copernicus - An Economict / Wiktor BONIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 (1991), s. 19-30. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Prezydentem Krakowa zostałem gdy kończyła się odwilż i zaczynały przymrozki / Wiktor BONIECKI // Kraków. - nr 3-4 (1990), s. 5-6. - ISSN 0239-7420
3
Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 3 / Wiktor BONIECKI, Seweryn Żurawicki. - Wyd. 2. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1984. - 269 s. ; 24 cm
4
Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 2 / Wiktor BONIECKI. - Wyd. 2. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1984. - 141 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 1 / Wiktor BONIECKI. - Wyd. 2. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1983. - 258 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
6
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 159. - ISSN 0208-7944
7
Poglądy ekonomiczne Feliksa Młynarskiego / Wanda SUŁKOWSKA ; . - Kraków : , 1982. - 295 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Wiktor BONIECKI. - Bibliogr.
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 134. - ISSN 0208-7944
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 119. - ISSN 0208-7944
10
Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 3 / Wiktor BONIECKI, Seweryn Żurawicki. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1979. - 269 s. ; 24 cm
11
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej / red. Wiktor BONIECKI. - Kraków : Nakładem Akademii Ekonomicznej, 1978. - nr 26, 27
12
Podstawowe problemy jakości produkcji / Wiktor BONIECKI // W: Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków: [s.n.], 1977. - S. 1-11
13
Społeczne koszty zanieczyszczenia środowiska / Wiktor BONIECKI // W: Społeczne cele ochrony środowiska / red. Jerzy Pietrucha. - Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1976. - S. 78-118
14
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej / red. Wiktor BONIECKI. - Kraków : Nakładem Akademii Ekonomicznej, 1976. - nr 25
15
Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 1 / Wiktor BONIECKI. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1976. - 258 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
16
Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 2, Materiały do studiowania historii myśli ekonomicznej / Wiktor BONIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - 141 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
17
Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika / Wiktor BONIECKI // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 24 (1975), s. 43-56. - Bibliogr.
18
Rewolucja naukowo-techniczna a postęp gospodarczy / Wiktor BONIECKI // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 23 (1975), s. 123-176
19
Ekonomiczne skutki współczesnego postępu technicznego = Economic Effects of Modern Advances in Technology / Wiktor BONIECKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 175. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
20
System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego / Janina ROSICKA ; . - Kraków : , 1973. - 344 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Wiktor BONIECKI. - Bibliogr.
21
Poglądy ekonomiczne Jacques Rueff'a / Adam Trybus ; Promotor: Wiktor BONIECKI. - Kraków, 1969. - 223 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
22
Poglądy społeczno-ekonomiczne Aleksandra Radiszczewa / Jerzy DROHOMIRECKI ; Promotor: Wiktor BONIECKI. - Kraków, 1969. - 265 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Historia myśli ekonomicznej do roku 1870 / Wiktor BONIECKI, Zbigniew Chrupek, Jerzy DROHOMIRECKI, Seweryn Żurawicki. - Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1967. - 166 s. : il. ; 23 cm
24
Ekonomiczne poglądy dekabrystów / Brunon Bortkun ; Promotor: Wiktor BONIECKI. - Kraków, 1965. - 251 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 1, Kapitalizm / red. Wiktor BONIECKI, Leszek Guzicki, Stanisław Szefler. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1965. - 284 s. ; 23 cm
26
Kierunek katolicki w polskiej myśli ekonomicznej (studium krytyczne) / Jadwiga Stolarczyk ; . - Kraków : , 1964. - 469 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Wiktor BONIECKI. - Bibliogr.
27
Ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej / Tadeusz Wójcik ; Promotor: Wiktor BONIECKI. - Warszawa, 1964. - 205 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Ogólne problemy techniczne energetyki i przemysłu paliw jądrowych / Tadeusz Wójcik ; Promotor: Wiktor BONIECKI. - Warszawa, 1964. - 227 k. : il. ; 30 cm. - Aneks do pracy "Ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej". - Bibliogr.
29
Ekonomiczne aspekty automatyzacji / Ryszard Karwicki ; Promotor: Wiktor BONIECKI. - Kraków, 1964. - 191 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Współczesny postęp techniczny i jego skutki społeczno-ekonomiczne / Wiktor BONIECKI // W: Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm / red. Wiktor BONIECKI, Leszek Guzicki, Stanisław Szefler. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. - S. 269-305
31
Der zeitgenössiche Fortschritt der Technik und seine sozialökonomischen Folgen - der Wettbewerb zwischen Kapitalismus und Sozialismus = Współczesny postęp techniczny i jego skutki społeczno-ekonomiczne - współzawodnictwo między kapitalizmem a socjalizmem / Wiktor BONIECKI // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 5 (1963), s. 39-98. - Bibliogr.
32
Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm / red. Wiktor BONIECKI, Leszek Guzicki, Stanisław Szefler. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. - 375 s., [2] k. tabl. złoż. ; 23 cm
33
Miasto Kraków w roku 1962 = The Town of Cracow in 1962 / Wiktor BONIECKI // Problemy Ekonomiczne. - sierpień (1963), s. 143-157. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
34
Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 1, Kapitalizm / red. Wiktor BONIECKI, Leszek Guzicki, Stanisław Szefler. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1962. - 284 s. ; 23 cm
35
Województwo krakowskie / Wiktor Boniecki // Rocznik Polityczny i Gospodarczy. - (1962), s. 773-777. - ISSN 0324-8577
36
Miasto Kraków / Wiktor Boniecki // Rocznik Polityczny i Gospodarczy. - (1962), s. 768-771. - ISSN 0324-8577
37
Zarys współczesnych poglądów ekonomicznych / Wiktor BONIECKI, Seweryn Żurawicki. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1962. - 230 s. ; 29 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
38
Rola poglądów ekonomicznych w rozwoju społeczeństwa / Wiktor BONIECKI // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 2 (1962), s. 3-16. - Bibliogr.
39
Modele gospodarki socjalistycznej i ich funkcjonowanie / Edward ŁUKAWER ; . - Kraków : , 1961. - 482 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Wiktor BONIECKI. - Bibliogr.
40
Województwo krakowskie / Wiktor BONIECKI, Józef Konecki, Julian REJDUCH // Rocznik Polityczny i Gospodarczy. - (1961), s. 330-337 (1961), s. 330-337 (1961), s. 330-337. - ISSN 0324-8577
41
Przedmiot historii myśli ekonomicznej / Wiktor BONIECKI // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 1 (1961), s. 3-39. - Bibliogr.
42
Miasto Kraków / Wiktor BONIECKI, Józef Konecki, Julian REJDUCH // Rocznik Polityczny i Gospodarczy. - (1961), s. 323-329 (1961), s. 323-329 (1961), s. 323-329. - ISSN 0324-8577
43
Dawid Ricardo 1772-1823 / Wiktor BONIECKI. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1960. - 120 s. ; 21 cm. - Rez., summ. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0075-5125 ; nr 14)
44
Polemiki na temat teorii akumulacji i reprodukcji między rewizjonizmem a marksizmem ortodoksyjnym w socjaldemokracji niemieckiej na przełomie XIX i XX wieku (lata 1894-1914) / Z. Kluza-Wołosiewicz ; Promotor: Wiktor BONIECKI. - Kraków, [1960]. - 348 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Doktryna etatystyczna w polityce przemysłowej Polski przedwrześniowej / Bogusław JASIŃSKI ; . - Kraków : , 1959. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Wiktor BONIECKI. - Bibliogr.
46
Maszyny elektronowe / Wiktor BONIECKI // Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 3 (1957), s. 119-129
1
Boniecki W., (1991), Mikołaj Kopernik - ekonomista, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 19-30.
2
Boniecki W., (1990), Prezydentem Krakowa zostałem gdy kończyła się odwilż i zaczynały przymrozki, "Kraków", nr 3-4, s. 5-6.
3
Boniecki W., Żurawicki S., (1984), Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 3, Wyd. 2.Kraków : Akad. Ekonomiczna, 269 s.
4
Boniecki W., (1984), Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 2, Wyd. 2.Kraków : Akad. Ekonomiczna, 141 s.
5
Boniecki W., (1983), Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 1, Wyd. 2.Kraków : Akad. Ekonomiczna, 258 s.
6
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 159. - . - 0208-7944
7
Sułkowska W., (1982), Poglądy ekonomiczne Feliksa Młynarskiego, Prom. Boniecki W., Kraków : , 295 k.
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 134. - . - 0208-7944
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 119. - . - 0208-7944
10
Boniecki W., Żurawicki S., (1979), Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 3, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 269 s.
11
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej / red. Wiktor BONIECKI Kraków : Nakładem Akademii Ekonomicznej, 1978. - nr 26, 27
12
Boniecki W., (1977), Podstawowe problemy jakości produkcji. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomiczne problemy jakości: materiały na sympozjum, Kraków : [s.n.], s. 1-11.
13
Boniecki W., (1976), Społeczne koszty zanieczyszczenia środowiska. [W:] Pietrucha J. (red.), Społeczne cele ochrony środowiska, Katowice : Śląski Instytut Naukowy, s. 78-118.
14
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej / red. Wiktor BONIECKI Kraków : Nakładem Akademii Ekonomicznej, 1976. - nr 25
15
Boniecki W., (1976), Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 1, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 258 s.
16
Boniecki W., (1976), Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 2, Materiały do studiowania historii myśli ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 141 s.
17
Boniecki W., (1975), Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 24, s. 43-56.
18
Boniecki W., (1975), Rewolucja naukowo-techniczna a postęp gospodarczy, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 23, s. 123-176.
19
Boniecki W., (1974), Ekonomiczne skutki współczesnego postępu technicznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 175.
20
Rosicka J., (1973), System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego, Prom. Boniecki W., Kraków : , 344 k.
21
Trybus A., (1969), Poglądy ekonomiczne Jacques Rueff'a, Prom. Boniecki W., Kraków : , 223 k.
22
Drohomirecki J., (1969), Poglądy społeczno-ekonomiczne Aleksandra Radiszczewa, Prom. Boniecki W., Kraków : , 265 k.
23
Boniecki W., Chrupek Z., Drohomirecki J., Żurawicki S., (1967), Historia myśli ekonomicznej do roku 1870, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 166 s.
24
Bortkun B., (1965), Ekonomiczne poglądy dekabrystów, Prom. Boniecki W., Kraków : , 251 k.
25
Boniecki W., Guzicki L., Szefler S. (red.), (1965), Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 1, Kapitalizm, Wyd. 3.Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 284 s.
26
Stolarczyk J., (1964), Kierunek katolicki w polskiej myśli ekonomicznej (studium krytyczne), Prom. Boniecki W., Kraków : , 469 k.
27
Wójcik T., (1964), Ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej, Prom. Boniecki W., Warszawa : , 205 k.
28
Wójcik T., (1964), Ogólne problemy techniczne energetyki i przemysłu paliw jądrowych, Prom. Boniecki W., Warszawa : , 227 k.
29
Karwicki R., (1964), Ekonomiczne aspekty automatyzacji, Prom. Boniecki W., Kraków : , 191 k.
30
Boniecki W., (1963), Współczesny postęp techniczny i jego skutki społeczno-ekonomiczne. [W:] Boniecki W., Guzicki L., Szefler S. (red.), Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, s. 269-305.
31
Boniecki W., (1963), Der zeitgenössiche Fortschritt der Technik und seine sozialökonomischen Folgen - der Wettbewerb zwischen Kapitalismus und Sozialismus, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 5, s. 39-98.
32
Boniecki W., Guzicki L., Szefler S. (red.), (1963), Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 375 s., [2] k. tabl. złoż.
33
Boniecki W., (1963), Miasto Kraków w roku 1962, "Problemy Ekonomiczne", sierpień, s. 143-157.
34
Boniecki W., Guzicki L., Szefler S. (red.), (1962), Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 1, Kapitalizm, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 284 s.
35
Boniecki W., (1962), Województwo krakowskie, "Rocznik Polityczny i Gospodarczy", s. 773-777.
36
Boniecki W., (1962), Miasto Kraków, "Rocznik Polityczny i Gospodarczy", s. 768-771.
37
Boniecki W., Żurawicki S., (1962), Zarys współczesnych poglądów ekonomicznych, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 230 s.
38
Boniecki W., (1962), Rola poglądów ekonomicznych w rozwoju społeczeństwa, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 2, s. 3-16.
39
Łukawer E., (1961), Modele gospodarki socjalistycznej i ich funkcjonowanie, Prom. Boniecki W., Kraków : , 482 k.
40
Boniecki W., Konecki J., Rejduch J., (1961), Województwo krakowskie, "Rocznik Polityczny i Gospodarczy", s. 330-337.
41
Boniecki W., (1961), Przedmiot historii myśli ekonomicznej, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 1, s. 3-39.
42
Boniecki W., Konecki J., Rejduch J., (1961), Miasto Kraków, "Rocznik Polityczny i Gospodarczy", s. 323-329.
43
Boniecki W., (1960), Dawid Ricardo 1772-1823, (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, nr 14), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 120 s.
44
Kluza-Wołosiewicz Z., (1960), Polemiki na temat teorii akumulacji i reprodukcji między rewizjonizmem a marksizmem ortodoksyjnym w socjaldemokracji niemieckiej na przełomie XIX i XX wieku (lata 1894-1914), Prom. Boniecki W., Kraków : , 348 k.
45
Jasiński B., (1959), Doktryna etatystyczna w polityce przemysłowej Polski przedwrześniowej, Prom. Boniecki W., Kraków : , 193 k.
46
Boniecki W., (1957), Maszyny elektronowe, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 3, s. 119-129.
1
@article{UEK:2168273296,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Mikołaj Kopernik - ekonomista",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "19-30",
year = "1991",
url = {},
}
2
@misc{UEK:2168368296,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Prezydentem Krakowa zostałem gdy kończyła się odwilż i zaczynały przymrozki",
booktitle = "Kraków",
number = "3-4",
pages = "5-6",
year = "1990",
}
3
@book{UEK:2168335289,
author = "Wiktor Boniecki and Seweryn Żurawicki",
title = "Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1984",
url = {},
edition = "Wyd. 2.",
}
4
@book{UEK:2168335281,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1984",
url = {},
edition = "Wyd. 2.",
}
5
@book{UEK:2168335279,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1983",
url = {},
edition = "Wyd. 2.",
}
6
@misc{UEK:2168264560,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
7
@unpublished{UEK:2168313019,
author = "Wanda Sułkowska",
title = "Poglądy ekonomiczne Feliksa Młynarskiego",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
8
@misc{UEK:2168227768,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
9
@misc{UEK:2168243770,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
10
@book{UEK:2168344926,
author = "Wiktor Boniecki and Seweryn Żurawicki",
title = "Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1979",
}
11
@misc{UEK:2168370008,
title = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Nakładem Akademii Ekonomicznej",
year = "1978",
}
12
@inbook{UEK:2168252396,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Podstawowe problemy jakości produkcji",
booktitle = "Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum",
pages = "1-11",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1977",
}
13
@inbook{UEK:2168361086,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Społeczne koszty zanieczyszczenia środowiska",
booktitle = "Społeczne cele ochrony środowiska",
pages = "78-118",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląski Instytut Naukowy",
year = "1976",
}
14
@misc{UEK:2168370006,
title = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Nakładem Akademii Ekonomicznej",
year = "1976",
}
15
@book{UEK:2168335277,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1976",
url = {},
}
16
@book{UEK:2168344924,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Rozwój myśli ekonomicznej. Cz. 2, Materiały do studiowania historii myśli ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
17
@article{UEK:2168368886,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "24",
pages = "43-56",
year = "1975",
issn = "",
}
18
@article{UEK:2168368876,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Rewolucja naukowo-techniczna a postęp gospodarczy",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "23",
pages = "123-176",
year = "1975",
issn = "",
}
19
@misc{UEK:2168333059,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Ekonomiczne skutki współczesnego postępu technicznego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "175",
year = "1974",
}
20
@unpublished{UEK:2168305477,
author = "Janina Rosicka",
title = "System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
21
@unpublished{UEK:2168306151,
author = "Adam Trybus",
title = "Poglądy ekonomiczne Jacques Rueff'a",
adress = "Kraków",
year = "1969",
}
22
@unpublished{UEK:2168306153,
author = "Jerzy Drohomirecki",
title = "Poglądy społeczno-ekonomiczne Aleksandra Radiszczewa",
adress = "Kraków",
year = "1969",
}
23
@book{UEK:2168335275,
author = "Wiktor Boniecki and Zbigniew Chrupek and Jerzy Drohomirecki and Seweryn Żurawicki",
title = "Historia myśli ekonomicznej do roku 1870",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państ. Wydaw. Naukowe",
year = "1967",
}
24
@unpublished{UEK:2168310003,
author = "Brunon Bortkun",
title = "Ekonomiczne poglądy dekabrystów",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
25
@book{UEK:2168335287,
title = "Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 1, Kapitalizm",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1965",
url = {},
edition = "Wyd. 3.",
}
26
@unpublished{UEK:2168305409,
author = "Jadwiga Stolarczyk",
title = "Kierunek katolicki w polskiej myśli ekonomicznej (studium krytyczne)",
adress = "Kraków",
year = "1964",
}
27
@unpublished{UEK:2168307237,
author = "Tadeusz Wójcik",
title = "Ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej",
adress = "Warszawa",
year = "1964",
}
28
@unpublished{UEK:2168307239,
author = "Tadeusz Wójcik",
title = "Ogólne problemy techniczne energetyki i przemysłu paliw jądrowych",
adress = "Warszawa",
year = "1964",
}
29
@unpublished{UEK:2168307411,
author = "Ryszard Karwicki",
title = "Ekonomiczne aspekty automatyzacji",
adress = "Kraków",
year = "1964",
}
30
@inbook{UEK:2168335341,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Współczesny postęp techniczny i jego skutki społeczno-ekonomiczne",
booktitle = "Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm ",
pages = "269-305",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1963",
}
31
@article{UEK:2168368808,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Der zeitgenössiche Fortschritt der Technik und seine sozialökonomischen Folgen - der Wettbewerb zwischen Kapitalismus und Sozialismus",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "5",
pages = "39-98",
year = "1963",
issn = "",
}
32
@book{UEK:2168335285,
title = "Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1963",
url = {},
}
33
@article{UEK:2168237694,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Miasto Kraków w roku 1962",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "sierpień",
pages = "143-157",
year = "1963",
}
34
@book{UEK:2168335283,
title = "Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 1, Kapitalizm",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1962",
url = {},
}
35
@article{UEK:2168358444,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Województwo krakowskie",
journal = "Rocznik Polityczny i Gospodarczy",
pages = "773-777",
year = "1962",
}
36
@article{UEK:2168358442,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Miasto Kraków",
journal = "Rocznik Polityczny i Gospodarczy",
pages = "768-771",
year = "1962",
}
37
@book{UEK:2168335291,
author = "Wiktor Boniecki and Seweryn Żurawicki",
title = "Zarys współczesnych poglądów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1962",
url = {},
}
38
@article{UEK:2168368798,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Rola poglądów ekonomicznych w rozwoju społeczeństwa",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "2",
pages = "3-16",
year = "1962",
issn = "",
}
39
@unpublished{UEK:2168305195,
author = "Edward Łukawer",
title = "Modele gospodarki socjalistycznej i ich funkcjonowanie",
adress = "Kraków",
year = "1961",
}
40
@article{UEK:2168358440,
author = "Wiktor Boniecki and Józef Konecki and Julian Rejduch",
title = "Województwo krakowskie",
journal = "Rocznik Polityczny i Gospodarczy",
pages = "330-337",
year = "1961",
}
41
@article{UEK:2168368788,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Przedmiot historii myśli ekonomicznej",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "1",
pages = "3-39",
year = "1961",
issn = "",
}
42
@article{UEK:2168358438,
author = "Wiktor Boniecki and Józef Konecki and Julian Rejduch",
title = "Miasto Kraków",
journal = "Rocznik Polityczny i Gospodarczy",
pages = "323-329",
year = "1961",
}
43
@book{UEK:2168277601,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Dawid Ricardo 1772-1823",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1960",
issn = "0075-5125",
}
44
@unpublished{UEK:2168303121,
author = "Z. Kluza-Wołosiewicz",
title = "Polemiki na temat teorii akumulacji i reprodukcji między rewizjonizmem a marksizmem ortodoksyjnym w socjaldemokracji niemieckiej na przełomie XIX i XX wieku (lata 1894-1914)",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
45
@unpublished{UEK:2168305411,
author = "Bogusław Jasiński",
title = "Doktryna etatystyczna w polityce przemysłowej Polski przedwrześniowej",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
46
@article{UEK:2168284941,
author = "Wiktor Boniecki",
title = "Maszyny elektronowe",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 3",
pages = "119-129",
year = "1957",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID