Publications of the selected author

Górniak Stefan

Faculty of Economics of Trade, Institute of Economic Account Methods

1

Author:
Title:
O istocie bilansu przedsiębiorstwa = On the Nature of the Balance of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2168250452
article
See main document
2

Author:
Title:
Spojrzenie na plany studiów uczelni ekonomicznych
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 25, nr 12 (1977) , s. 51-57
Nr:
2168282493
article
3

Title:
Środki pieniężne, kredyty i rozrachunki
Source:
Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych / [red. Piotr Plechanow] - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973, s. 22-34
Nr:
2168284835
chapter in textbook
4

Title:
Przedmioty nietrwałe i środki trwałe
Source:
Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych / [red. Piotr Plechanow] - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973, s. 96-110
Nr:
2168284849
chapter in textbook
5

Title:
Wiadomości wstępne
Source:
Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych / [red. Piotr Plechanow] - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973, s. 9-21
Nr:
2168284833
chapter in textbook
6

Title:
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168249636
article
See main document
7

Author:
Title:
O niektórych zadaniach wyższych szkół ekonomicznych w świetle uchwał Partii
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 18, nr 7-8 (1970) , s. 77-83
Nr:
2168285851
article
8

Author:
Tabeau Tadeusz
Title:
Rozwój autonomicznej rachunkowości spółdzielni spożywców w Polsce (1869-1948)
Promotor:
Publisher address:
Warszawa-Kraków: , 1970
Physical description:
441 k., XXVII k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Stefan GÓRNIAK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/343
Nr:
2168307265
doctoral dissertation
9

Author:
Title:
O zreformowanie planów nauczania WSE
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 17, nr 10 (1969) , s. 56-62
Nr:
2168285837
article
10

Author:
Title:
Usprawnianie ewidencji i statystyki w przedsiębiorstwach spółdzielczych
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 2, nr 4 (1968) , s. 123-130
Nr:
2168283121
article
11

Author:
Title:
Drogi rozwojowe organizacji systemu ewidencji w uspołecznionym aparacie handlowym (na marginesie konferencji ekonomistów zorganizowanej przez "Społem")
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1968) , s. 39-41
Nr:
2168332841
article
12

Author:
Title:
Związek Spółdzielni spożywców unowocześnia ewidencję
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 14, nr 4 (82) (1968) , s. 90-94
Nr:
2168288681
article
13

Author:
Title:
Niektóre uwagi o nowych planach nauczania w WSE
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 16, nr 9 (1968) , s. 72-77
Nr:
2168285871
article
14

Author:
Title:
O dostosowanie systemu ewidencji do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami = Request for Adaptation of the Reporting System to the Needs of Enterprise Management
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 7 nr 4 (1968) , s. 53-64. - Rez., summ.
Nr:
2168252724
article
See main document
15

Title:
Specyfika rachunku kosztów sezonowej produkcji przemysłowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1964
Physical description:
173 s.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Stefan GÓRNIAK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/41
Nr:
2168305997
doctoral dissertation
16

Author:
Górniak Stefan , Obuchowicz W.M.
Title:
O podniesienie efektywności pracy w komórkach księgowości
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (73) (1963) , s. 17-18
Nr:
2168332823
article
17

Author:
Title:
Matematyczny obraz podstawowej metody ksiegowości = Mathematical Presentation of the Bookkepping Method
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958) , s. 121-130. - Rez., summ.
Nr:
2168277827
article
See main document
18

Title:
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1957
Physical description:
115 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Stefan GÓRNIAK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/5
Nr:
2168304539
doctoral dissertation
1
O istocie bilansu przedsiębiorstwa = On the Nature of the Balance of an Enterprise / Stefan GÓRNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Spojrzenie na plany studiów uczelni ekonomicznych / Stefan GÓRNIAK // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 25, nr 12 (1977), s. 51-57. - ISSN 0591-2377
3
Środki pieniężne, kredyty i rozrachunki / Stefan GÓRNIAK, Ireneusz SERWAN // W: Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : praca zbiorowa / [red. Piotr Plechanow]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. - S. 22-34
4
Przedmioty nietrwałe i środki trwałe / Stefan GÓRNIAK, Ireneusz SERWAN // W: Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : praca zbiorowa / [red. Piotr Plechanow]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. - S. 96-110
5
Wiadomości wstępne / Stefan GÓRNIAK, Ireneusz SERWAN // W: Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : praca zbiorowa / [red. Piotr Plechanow]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. - S. 9-21
6
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises / Stefan GÓRNIAK, Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
7
O niektórych zadaniach wyższych szkół ekonomicznych w świetle uchwał Partii / Stefan GÓRNIAK // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 18, nr 7-8 (1970), s. 77-83. - ISSN 0591-2377
8
Rozwój autonomicznej rachunkowości spółdzielni spożywców w Polsce (1869-1948) / Tadeusz Tabeau ; Promotor: Stefan GÓRNIAK. - Warszawa-Kraków, 1970. - 441 k., XXVII k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
9
O zreformowanie planów nauczania WSE / Stefan GÓRNIAK // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 17, nr 10 (1969), s. 56-62. - ISSN 0591-2377
10
Usprawnianie ewidencji i statystyki w przedsiębiorstwach spółdzielczych / Stefan GÓRNIAK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 2, nr 4 (1968), s. 123-130. - ISSN 0138-0419
11
Drogi rozwojowe organizacji systemu ewidencji w uspołecznionym aparacie handlowym (na marginesie konferencji ekonomistów zorganizowanej przez "Społem") / Stefan GÓRNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1968), s. 39-41. - ISSN 0137-7221
12
Związek Spółdzielni spożywców unowocześnia ewidencję / Stefan GÓRNIAK // Handel Wewnętrzny. - R. 14, nr 4 (82) (1968), s. 90-94
13
Niektóre uwagi o nowych planach nauczania w WSE / Stefan GÓRNIAK // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 16, nr 9 (1968), s. 72-77. - ISSN 0591-2377
14
O dostosowanie systemu ewidencji do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami = Request for Adaptation of the Reporting System to the Needs of Enterprise Management / Stefan GÓRNIAK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 7 nr 4 (1968), s. 53-64. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
15
Specyfika rachunku kosztów sezonowej produkcji przemysłowej / Krzysztof STUDNICKI ; Promotor: Stefan GÓRNIAK. - Kraków, 1964. - 173 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
O podniesienie efektywności pracy w komórkach księgowości / Stefan GÓRNIAK, W.M. Obuchowicz // Przegląd Organizacji. - nr 11 (73) (1963), s. 17-18. - ISSN 0137-7221
17
Matematyczny obraz podstawowej metody ksiegowości = Mathematical Presentation of the Bookkepping Method / Stefan GÓRNIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958), s. 121-130. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
18
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa / Zbigniew ŻABIŃSKI ; Promotor: Stefan GÓRNIAK. - Kraków, 1957. - 115 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Górniak S., (1978), O istocie bilansu przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 5-22.
2
Górniak S., (1977), Spojrzenie na plany studiów uczelni ekonomicznych, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 25, nr 12, s. 51-57.
3
Górniak S., Serwan I., (1973), Środki pieniężne, kredyty i rozrachunki. [W:] Plechanow P. (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 22-34.
4
Górniak S., Serwan I., (1973), Przedmioty nietrwałe i środki trwałe. [W:] Plechanow P. (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 96-110.
5
Górniak S., Serwan I., (1973), Wiadomości wstępne. [W:] Plechanow P. (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 9-21.
6
Górniak S., Żabiński Z., (1971), Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 41, s. 5-17.
7
Górniak S., (1970), O niektórych zadaniach wyższych szkół ekonomicznych w świetle uchwał Partii, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 18, nr 7-8, s. 77-83.
8
Tabeau T., (1970), Rozwój autonomicznej rachunkowości spółdzielni spożywców w Polsce (1869-1948), Prom. Górniak S., Warszawa-Kraków : , 441 k., XXVII k.
9
Górniak S., (1969), O zreformowanie planów nauczania WSE, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 17, nr 10, s. 56-62.
10
Górniak S., (1968), Usprawnianie ewidencji i statystyki w przedsiębiorstwach spółdzielczych, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 2, nr 4, s. 123-130.
11
Górniak S., (1968), Drogi rozwojowe organizacji systemu ewidencji w uspołecznionym aparacie handlowym (na marginesie konferencji ekonomistów zorganizowanej przez "Społem"), "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 39-41.
12
Górniak S., (1968), Związek Spółdzielni spożywców unowocześnia ewidencję, "Handel Wewnętrzny", R. 14, nr 4 (82), s. 90-94.
13
Górniak S., (1968), Niektóre uwagi o nowych planach nauczania w WSE, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 16, nr 9, s. 72-77.
14
Górniak S., (1968), O dostosowanie systemu ewidencji do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami, "Problemy Ekonomiczne", R. 7 nr 4, s. 53-64.
15
Studnicki K., (1964), Specyfika rachunku kosztów sezonowej produkcji przemysłowej, Prom. Górniak S., Kraków : , 173 s.
16
Górniak S., Obuchowicz W., (1963), O podniesienie efektywności pracy w komórkach księgowości, "Przegląd Organizacji", nr 11 (73), s. 17-18.
17
Górniak S., (1958), Matematyczny obraz podstawowej metody ksiegowości, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 121-130.
18
Żabiński Z., (1957), Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa, Prom. Górniak S., Kraków : , 115 k.
1
@article{UEK:2168250452,
author = "Górniak Stefan",
title = "O istocie bilansu przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "5-22",
year = "1978",
}
2
@article{UEK:2168282493,
author = "Górniak Stefan",
title = "Spojrzenie na plany studiów uczelni ekonomicznych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 25, 12",
pages = "51-57",
year = "1977",
}
3
@inbook{UEK:2168284835,
author = "Górniak Stefan and Serwan Ireneusz",
title = "Środki pieniężne, kredyty i rozrachunki",
booktitle = "Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych",
pages = "22-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1973",
}
4
@inbook{UEK:2168284849,
author = "Górniak Stefan and Serwan Ireneusz",
title = "Przedmioty nietrwałe i środki trwałe",
booktitle = "Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych",
pages = "96-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1973",
}
5
@inbook{UEK:2168284833,
author = "Górniak Stefan and Serwan Ireneusz",
title = "Wiadomości wstępne",
booktitle = "Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych",
pages = "9-21",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1973",
}
6
@article{UEK:2168249636,
author = "Górniak Stefan and Żabiński Zbigniew",
title = "Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "41",
pages = "5-17",
year = "1971",
}
7
@article{UEK:2168285851,
author = "Górniak Stefan",
title = "O niektórych zadaniach wyższych szkół ekonomicznych w świetle uchwał Partii",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 18, 7-8",
pages = "77-83",
year = "1970",
}
8
@unpublished{UEK:2168307265,
author = "Tabeau Tadeusz",
title = "Rozwój autonomicznej rachunkowości spółdzielni spożywców w Polsce (1869-1948)",
adress = "Warszawa-Kraków",
year = "1970",
}
9
@article{UEK:2168285837,
author = "Górniak Stefan",
title = "O zreformowanie planów nauczania WSE",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 17, 10",
pages = "56-62",
year = "1969",
}
10
@article{UEK:2168283121,
author = "Górniak Stefan",
title = "Usprawnianie ewidencji i statystyki w przedsiębiorstwach spółdzielczych",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 2, 4",
pages = "123-130",
year = "1968",
}
11
@article{UEK:2168332841,
author = "Górniak Stefan",
title = "Drogi rozwojowe organizacji systemu ewidencji w uspołecznionym aparacie handlowym (na marginesie konferencji ekonomistów zorganizowanej przez Społem)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "39-41",
year = "1968",
}
12
@article{UEK:2168288681,
author = "Górniak Stefan",
title = "Związek Spółdzielni spożywców unowocześnia ewidencję",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 14, 4 (82)",
pages = "90-94",
year = "1968",
}
13
@article{UEK:2168285871,
author = "Górniak Stefan",
title = "Niektóre uwagi o nowych planach nauczania w WSE",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 16, 9",
pages = "72-77",
year = "1968",
}
14
@article{UEK:2168252724,
author = "Górniak Stefan",
title = "O dostosowanie systemu ewidencji do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 7 4",
pages = "53-64",
year = "1968",
}
15
@unpublished{UEK:2168305997,
author = "Studnicki Krzysztof",
title = "Specyfika rachunku kosztów sezonowej produkcji przemysłowej",
adress = "Kraków",
year = "1964",
}
16
@article{UEK:2168332823,
author = "Górniak Stefan and Obuchowicz W.M.",
title = "O podniesienie efektywności pracy w komórkach księgowości",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (73)",
pages = "17-18",
year = "1963",
}
17
@article{UEK:2168277827,
author = "Górniak Stefan",
title = "Matematyczny obraz podstawowej metody ksiegowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "121-130",
year = "1958",
}
18
@unpublished{UEK:2168304539,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa",
adress = "Kraków",
year = "1957",
}