Publications of the selected author

Górniak Stefan

Faculty of Economics of Trade, Institute of Economic Account Methods,

1

Author:
Title:
O istocie bilansu przedsiębiorstwa = On the Nature of the Balance of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2168250452
article
See main document
2

Author:
Title:
Spojrzenie na plany studiów uczelni ekonomicznych
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 25, nr 12 (1977) , s. 51-57
Nr:
2168282493
article
3

Title:
Wiadomości wstępne
Source:
Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych / [red. Piotr Plechanow] - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973, s. 9-21
Nr:
2168284833
chapter in textbook
4

Title:
Przedmioty nietrwałe i środki trwałe
Source:
Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych / [red. Piotr Plechanow] - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973, s. 96-110
Nr:
2168284849
chapter in textbook
5

Title:
Środki pieniężne, kredyty i rozrachunki
Source:
Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych / [red. Piotr Plechanow] - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973, s. 22-34
Nr:
2168284835
chapter in textbook
6

Title:
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168249636
article
See main document
7

Author:
Title:
O niektórych zadaniach wyższych szkół ekonomicznych w świetle uchwał Partii
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 18, nr 7-8 (1970) , s. 77-83
Nr:
2168285851
article
8

Author:
Tadeusz Tabeau
Title:
Rozwój autonomicznej rachunkowości spółdzielni spożywców w Polsce (1869-1948)
Promotor:
Publisher address:
Warszawa-Kraków: , 1970
Physical description:
441 k., XXVII k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/343
Nr:
2168307265
doctoral dissertation
9

Author:
Title:
O zreformowanie planów nauczania WSE
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 17, nr 10 (1969) , s. 56-62
Nr:
2168285837
article
10

Author:
Title:
O dostosowanie systemu ewidencji do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami = Request for Adaptation of the Reporting System to the Needs of Enterprise Management
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 7 nr 4 (1968) , s. 53-64. - Rez., summ.
Nr:
2168252724
article
See main document
11

Author:
Title:
Usprawnianie ewidencji i statystyki w przedsiębiorstwach spółdzielczych
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 2, nr 4 (1968) , s. 123-130
Nr:
2168283121
article
12

Author:
Title:
Drogi rozwojowe organizacji systemu ewidencji w uspołecznionym aparacie handlowym (na marginesie konferencji ekonomistów zorganizowanej przez "Społem")
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1968) , s. 39-41
Nr:
2168332841
article
13

Author:
Title:
Związek Spółdzielni spożywców unowocześnia ewidencję = Moderning of Evidence at Consumers' Cooperative Association
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 14, nr 4 (82) (1968) , s. 90-94
Nr:
2168288681
article
14

Author:
Title:
Niektóre uwagi o nowych planach nauczania w WSE
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 16, nr 9 (1968) , s. 72-77
Nr:
2168285871
article
15

Author:
Title:
Usprawnianie ewidencji w przedsiębiorstwach handlowych = Rationalization of Registry in Trade Enterprises
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 11, nr 3 (63) (1965) , s. 36-39
Nr:
2168337635
article
16

Author:
Title:
Niektóre kierunki usprawnień w księgowości prowadzonej techniką perforacji = Some Directions of Improvements in Accountancy Kept on Punched Cards
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 3 (1965) , s. 108-109
Nr:
2168337225
article
17

Author:
Title:
Koszty własne podstawowej działalności przedsiębiorstw handlowych = The Cost of Basic Activity in Trade Enterprises
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 11, nr 5 (65) (1965) , s. 53-57
Nr:
2168337641
article
18

Title:
Specyfika rachunku kosztów sezonowej produkcji przemysłowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1964
Physical description:
173 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/41
Nr:
2168305997
doctoral dissertation
19

Author:
Title:
Z problematyki ewidencjonowania marż i kosztów handlowych
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 9, nr 2 (1963) , s. 42-46
Nr:
2168337605
article
20

Author:
Stefan Górniak , Wasyl Obuchanicz
Title:
Dokumentacja obrotów towarowo-materiałowych w technice perforacji = The Documentation of Goods nad Materials Turnover by Means of Punched Cards
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 11 (1963) , s. 436-439
Nr:
2168337223
article
21

Author:
Stefan Górniak , W.M. Obuchowicz
Title:
O podniesienie efektywności pracy w komórkach księgowości
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (73) (1963) , s. 17-18
Nr:
2168332823
article
22

Author:
Stefan Górniak , W. Obuchowicz
Title:
Rola mechanizacji ewidencji w aparacie handlowym = The Role of Mechanisation and Evidence in Trade
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 3 (1962) , s. 77-80
Nr:
2168337601
article
23

Author:
Stefan Górniak , Wasilij Obuchanicz
Title:
Z problematyki wykorzystania rezerw wzrostu wydajności pracy w dziale księgowości = From the Problems Connected with the Utilization of the Reserves of Work Productivity Increment in the Bookkeeping Department
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 2 (1961) , s. 83-86
Nr:
2168337153
article
24

Author:
Title:
Rachunkowość w przedsiębiorstwie handlowym
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961
Physical description:
248 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168345562
textbook
25

Author:
Stefan Górniak , W. Obuchowicz
Title:
Przykład mechanizacji rachunkowości w spółdzielczości spożywców ZSRR = An Example of Accounting Mechanisation in Consumer Cooperative Society in USSR
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 6, nr 5 (1960) , s. 96-100
Nr:
2168337577
article
26

Author:
Title:
Matematyczny obraz podstawowej metody ksiegowości = Mathematical Presentation of the Bookkepping Method
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958) , s. 121-130. - Rez., summ.
Nr:
2168277827
article
See main document
27

Author:
St. Iwanczenko , Stefan Górniak
Title:
O ujednolicenie podstawowej symboliki w księgowości = On the Unification of Basic Symbols in Accountancy
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 9 (1957) , s. 401-405
Nr:
2168337129
article
28

Title:
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1957
Physical description:
115 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/5
Nr:
2168304539
doctoral dissertation
1
O istocie bilansu przedsiębiorstwa = On the Nature of the Balance of an Enterprise / Stefan GÓRNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Spojrzenie na plany studiów uczelni ekonomicznych / Stefan GÓRNIAK // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 25, nr 12 (1977), s. 51-57. - ISSN 0591-2377
3
Wiadomości wstępne / Stefan GÓRNIAK, Ireneusz SERWAN // W: Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : praca zbiorowa / [red. Piotr Plechanow]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. - S. 9-21
4
Przedmioty nietrwałe i środki trwałe / Stefan GÓRNIAK, Ireneusz SERWAN // W: Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : praca zbiorowa / [red. Piotr Plechanow]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. - S. 96-110
5
Środki pieniężne, kredyty i rozrachunki / Stefan GÓRNIAK, Ireneusz SERWAN // W: Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : praca zbiorowa / [red. Piotr Plechanow]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. - S. 22-34
6
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises / Stefan GÓRNIAK, Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
7
O niektórych zadaniach wyższych szkół ekonomicznych w świetle uchwał Partii / Stefan GÓRNIAK // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 18, nr 7-8 (1970), s. 77-83. - ISSN 0591-2377
8
Rozwój autonomicznej rachunkowości spółdzielni spożywców w Polsce (1869-1948) / Tadeusz Tabeau ; Promotor: Stefan GÓRNIAK. - Warszawa-Kraków, 1970. - 441 k., XXVII k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
9
O zreformowanie planów nauczania WSE / Stefan GÓRNIAK // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 17, nr 10 (1969), s. 56-62. - ISSN 0591-2377
10
O dostosowanie systemu ewidencji do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami = Request for Adaptation of the Reporting System to the Needs of Enterprise Management / Stefan GÓRNIAK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 7 nr 4 (1968), s. 53-64. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
11
Usprawnianie ewidencji i statystyki w przedsiębiorstwach spółdzielczych / Stefan GÓRNIAK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 2, nr 4 (1968), s. 123-130. - ISSN 0138-0419
12
Drogi rozwojowe organizacji systemu ewidencji w uspołecznionym aparacie handlowym (na marginesie konferencji ekonomistów zorganizowanej przez "Społem") / Stefan GÓRNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1968), s. 39-41. - ISSN 0137-7221
13
Związek Spółdzielni spożywców unowocześnia ewidencję = Moderning of Evidence at Consumers' Cooperative Association / Stefan GÓRNIAK // Handel Wewnętrzny. - R. 14, nr 4 (82) (1968), s. 90-94
14
Niektóre uwagi o nowych planach nauczania w WSE / Stefan GÓRNIAK // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 16, nr 9 (1968), s. 72-77. - ISSN 0591-2377
15
Usprawnianie ewidencji w przedsiębiorstwach handlowych = Rationalization of Registry in Trade Enterprises / Stefan GÓRNIAK // Handel Wewnętrzny. - R. 11, nr 3 (63) (1965), s. 36-39
16
Niektóre kierunki usprawnień w księgowości prowadzonej techniką perforacji = Some Directions of Improvements in Accountancy Kept on Punched Cards / Stefan GÓRNIAK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 3 (1965), s. 108-109. - ISSN 0013-3043
17
Koszty własne podstawowej działalności przedsiębiorstw handlowych = The Cost of Basic Activity in Trade Enterprises / Stefan GÓRNIAK // Handel Wewnętrzny. - R. 11, nr 5 (65) (1965), s. 53-57
18
Specyfika rachunku kosztów sezonowej produkcji przemysłowej / Krzysztof STUDNICKI ; Promotor: Stefan GÓRNIAK. - Kraków, 1964. - 173 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Z problematyki ewidencjonowania marż i kosztów handlowych / Stefan GÓRNIAK // Handel Wewnętrzny. - R. 9, nr 2 (1963), s. 42-46
20
Dokumentacja obrotów towarowo-materiałowych w technice perforacji = The Documentation of Goods nad Materials Turnover by Means of Punched Cards / Stefan GÓRNIAK, Wasyl Obuchanicz // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 11 (1963), s. 436-439. - ISSN 0013-3043
21
O podniesienie efektywności pracy w komórkach księgowości / Stefan GÓRNIAK, W.M. Obuchowicz // Przegląd Organizacji. - nr 11 (73) (1963), s. 17-18. - ISSN 0137-7221
22
Rola mechanizacji ewidencji w aparacie handlowym = The Role of Mechanisation and Evidence in Trade / S. GÓRNIAK, W. Obuchowicz // Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 3 (1962), s. 77-80
23
Z problematyki wykorzystania rezerw wzrostu wydajności pracy w dziale księgowości = From the Problems Connected with the Utilization of the Reserves of Work Productivity Increment in the Bookkeeping Department / Stefan GÓRNIAK, Wasilij Obuchanicz // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 2 (1961), s. 83-86. - ISSN 0013-3043
24
Rachunkowość w przedsiębiorstwie handlowym / Stefan GÓRNIAK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961. - 248 s. : il. ; 23 cm
25
Przykład mechanizacji rachunkowości w spółdzielczości spożywców ZSRR = An Example of Accounting Mechanisation in Consumer Cooperative Society in USSR / St. GÓRNIAK, W. Obuchowicz // Handel Wewnętrzny. - R. 6, nr 5 (1960), s. 96-100
26
Matematyczny obraz podstawowej metody ksiegowości = Mathematical Presentation of the Bookkepping Method / Stefan GÓRNIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958), s. 121-130. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
27
O ujednolicenie podstawowej symboliki w księgowości = On the Unification of Basic Symbols in Accountancy / St. Iwanczenko, Stefan GÓRNIAK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 9 (1957), s. 401-405. - ISSN 0013-3043
28
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa / Zbigniew ŻABIŃSKI ; Promotor: Stefan GÓRNIAK. - Kraków, 1957. - 115 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Górniak S., (1978), O istocie bilansu przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 5-22.
2
Górniak S., (1977), Spojrzenie na plany studiów uczelni ekonomicznych, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 25, nr 12, s. 51-57.
3
Górniak S., Serwan I., (1973), Wiadomości wstępne. [W:] Plechanow P. (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 9-21.
4
Górniak S., Serwan I., (1973), Przedmioty nietrwałe i środki trwałe. [W:] Plechanow P. (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 96-110.
5
Górniak S., Serwan I., (1973), Środki pieniężne, kredyty i rozrachunki. [W:] Plechanow P. (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 22-34.
6
Górniak S., Żabiński Z., (1971), Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 41, s. 5-17.
7
Górniak S., (1970), O niektórych zadaniach wyższych szkół ekonomicznych w świetle uchwał Partii, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 18, nr 7-8, s. 77-83.
8
Tabeau T., (1970), Rozwój autonomicznej rachunkowości spółdzielni spożywców w Polsce (1869-1948), Prom. Górniak S., Warszawa-Kraków : , 441 k., XXVII k.
9
Górniak S., (1969), O zreformowanie planów nauczania WSE, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 17, nr 10, s. 56-62.
10
Górniak S., (1968), O dostosowanie systemu ewidencji do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami, "Problemy Ekonomiczne", R. 7 nr 4, s. 53-64.
11
Górniak S., (1968), Usprawnianie ewidencji i statystyki w przedsiębiorstwach spółdzielczych, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 2, nr 4, s. 123-130.
12
Górniak S., (1968), Drogi rozwojowe organizacji systemu ewidencji w uspołecznionym aparacie handlowym (na marginesie konferencji ekonomistów zorganizowanej przez "Społem"), "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 39-41.
13
Górniak S., (1968), Związek Spółdzielni spożywców unowocześnia ewidencję, "Handel Wewnętrzny", R. 14, nr 4 (82), s. 90-94.
14
Górniak S., (1968), Niektóre uwagi o nowych planach nauczania w WSE, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 16, nr 9, s. 72-77.
15
Górniak S., (1965), Usprawnianie ewidencji w przedsiębiorstwach handlowych, "Handel Wewnętrzny", R. 11, nr 3 (63), s. 36-39.
16
Górniak S., (1965), Niektóre kierunki usprawnień w księgowości prowadzonej techniką perforacji, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 3, s. 108-109.
17
Górniak S., (1965), Koszty własne podstawowej działalności przedsiębiorstw handlowych, "Handel Wewnętrzny", R. 11, nr 5 (65), s. 53-57.
18
Studnicki K., (1964), Specyfika rachunku kosztów sezonowej produkcji przemysłowej, Prom. Górniak S., Kraków : , 173 s.
19
Górniak S., (1963), Z problematyki ewidencjonowania marż i kosztów handlowych, "Handel Wewnętrzny", R. 9, nr 2, s. 42-46.
20
Górniak S., Obuchanicz W., (1963), Dokumentacja obrotów towarowo-materiałowych w technice perforacji, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 11, s. 436-439.
21
Górniak S., Obuchowicz W., (1963), O podniesienie efektywności pracy w komórkach księgowości, "Przegląd Organizacji", nr 11 (73), s. 17-18.
22
Górniak S., Obuchowicz W., (1962), Rola mechanizacji ewidencji w aparacie handlowym, "Handel Wewnętrzny", R. 8, nr 3, s. 77-80.
23
Górniak S., Obuchanicz W., (1961), Z problematyki wykorzystania rezerw wzrostu wydajności pracy w dziale księgowości, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 2, s. 83-86.
24
Górniak S., (1961), Rachunkowość w przedsiębiorstwie handlowym, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 248 s.
25
Górniak S., Obuchowicz W., (1960), Przykład mechanizacji rachunkowości w spółdzielczości spożywców ZSRR, "Handel Wewnętrzny", R. 6, nr 5, s. 96-100.
26
Górniak S., (1958), Matematyczny obraz podstawowej metody ksiegowości, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 121-130.
27
Iwanczenko S., Górniak S., (1957), O ujednolicenie podstawowej symboliki w księgowości, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 9, s. 401-405.
28
Żabiński Z., (1957), Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa, Prom. Górniak S., Kraków : , 115 k.
1
@article{artUEK:2168250452,
author = "Stefan Górniak",
title = "O istocie bilansu przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "5-22",
year = "1978",
}
2
@article{artUEK:2168282493,
author = "Stefan Górniak",
title = "Spojrzenie na plany studiów uczelni ekonomicznych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 25, 12",
pages = "51-57",
year = "1977",
}
3
@inbook{fpUEK:2168284833,
author = "Stefan Górniak and Ireneusz Serwan",
title = "Wiadomości wstępne",
booktitle = "Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych",
pages = "9-21",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1973",
}
4
@inbook{fpUEK:2168284849,
author = "Stefan Górniak and Ireneusz Serwan",
title = "Przedmioty nietrwałe i środki trwałe",
booktitle = "Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych",
pages = "96-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1973",
}
5
@inbook{fpUEK:2168284835,
author = "Stefan Górniak and Ireneusz Serwan",
title = "Środki pieniężne, kredyty i rozrachunki",
booktitle = "Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych",
pages = "22-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1973",
}
6
@article{artUEK:2168249636,
author = "Stefan Górniak and Zbigniew Żabiński",
title = "Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "41",
pages = "5-17",
year = "1971",
}
7
@article{artUEK:2168285851,
author = "Stefan Górniak",
title = "O niektórych zadaniach wyższych szkół ekonomicznych w świetle uchwał Partii",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 18, 7-8",
pages = "77-83",
year = "1970",
}
8
@unpublished{drUEK:2168307265,
author = "Tadeusz Tabeau",
title = "Rozwój autonomicznej rachunkowości spółdzielni spożywców w Polsce (1869-1948)",
adress = "Warszawa-Kraków",
year = "1970",
}
9
@article{artUEK:2168285837,
author = "Stefan Górniak",
title = "O zreformowanie planów nauczania WSE",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 17, 10",
pages = "56-62",
year = "1969",
}
10
@article{artUEK:2168252724,
author = "Stefan Górniak",
title = "O dostosowanie systemu ewidencji do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 7 4",
pages = "53-64",
year = "1968",
}
11
@article{artUEK:2168283121,
author = "Stefan Górniak",
title = "Usprawnianie ewidencji i statystyki w przedsiębiorstwach spółdzielczych",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 2, 4",
pages = "123-130",
year = "1968",
}
12
@article{artUEK:2168332841,
author = "Stefan Górniak",
title = "Drogi rozwojowe organizacji systemu ewidencji w uspołecznionym aparacie handlowym (na marginesie konferencji ekonomistów zorganizowanej przez Społem)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "39-41",
year = "1968",
}
13
@article{artUEK:2168288681,
author = "Stefan Górniak",
title = "Związek Spółdzielni spożywców unowocześnia ewidencję",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 14, 4 (82)",
pages = "90-94",
year = "1968",
}
14
@article{artUEK:2168285871,
author = "Stefan Górniak",
title = "Niektóre uwagi o nowych planach nauczania w WSE",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 16, 9",
pages = "72-77",
year = "1968",
}
15
@article{artUEK:2168337635,
author = "Stefan Górniak",
title = "Usprawnianie ewidencji w przedsiębiorstwach handlowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 11, 3 (63)",
pages = "36-39",
year = "1965",
}
16
@article{artUEK:2168337225,
author = "Stefan Górniak and ",
title = "Niektóre kierunki usprawnień w księgowości prowadzonej techniką perforacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "3",
pages = "108-109",
year = "1965",
}
17
@article{artUEK:2168337641,
author = "Stefan Górniak",
title = "Koszty własne podstawowej działalności przedsiębiorstw handlowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 11, 5 (65)",
pages = "53-57",
year = "1965",
}
18
@unpublished{drUEK:2168305997,
author = "Krzysztof Studnicki",
title = "Specyfika rachunku kosztów sezonowej produkcji przemysłowej",
adress = "Kraków",
year = "1964",
}
19
@article{artUEK:2168337605,
author = "Stefan Górniak",
title = "Z problematyki ewidencjonowania marż i kosztów handlowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 9, 2",
pages = "42-46",
year = "1963",
}
20
@article{artUEK:2168337223,
author = "Stefan Górniak and Wasyl Obuchanicz",
title = "Dokumentacja obrotów towarowo-materiałowych w technice perforacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "11",
pages = "436-439",
year = "1963",
}
21
@article{artUEK:2168332823,
author = "Stefan Górniak and W.M. Obuchowicz",
title = "O podniesienie efektywności pracy w komórkach księgowości",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (73)",
pages = "17-18",
year = "1963",
}
22
@article{artUEK:2168337601,
author = "Stefan Górniak and W. Obuchowicz",
title = "Rola mechanizacji ewidencji w aparacie handlowym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 8, 3",
pages = "77-80",
year = "1962",
}
23
@article{artUEK:2168337153,
author = "Stefan Górniak and Wasilij Obuchanicz",
title = "Z problematyki wykorzystania rezerw wzrostu wydajności pracy w dziale księgowości",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "2",
pages = "83-86",
year = "1961",
}
24
@book{podUEK:2168345562,
author = "Stefan Górniak",
title = "Rachunkowość w przedsiębiorstwie handlowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1961",
}
25
@article{artUEK:2168337577,
author = "Stefan Górniak and W. Obuchowicz",
title = "Przykład mechanizacji rachunkowości w spółdzielczości spożywców ZSRR",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 6, 5",
pages = "96-100",
year = "1960",
}
26
@article{artUEK:2168277827,
author = "Stefan Górniak",
title = "Matematyczny obraz podstawowej metody ksiegowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "121-130",
year = "1958",
}
27
@article{artUEK:2168337129,
author = "St. Iwanczenko and Stefan Górniak",
title = "O ujednolicenie podstawowej symboliki w księgowości",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "9",
pages = "401-405",
year = "1957",
}
28
@unpublished{drUEK:2168304539,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa",
adress = "Kraków",
year = "1957",
}