Publications of the selected author

Adamska Wiesława

Faculty of Production Economics, Study of Political Sciences,

1

Title:
Czynniki rozwoju współpracy gospodarczej między RFN a europejskimi krajami socjalistycznymi w latach siedemdziesiątych = Factors of Development of Economic Cooperation between West Germany and European Communist Countries During the 70s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 303 (1989) , s. 101-124. - Summ., rez.
Nr:
2168269706
article
See main document
2

Title:
Współpraca gospodarcza RFN z krajami socjalistycznymi w latach siedemdziesiątych = Economic Partnership between the F.R.G. and Socialist Countries in the 70s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 183 (1984) , s. 79-101. - Summ., rez.
Nr:
2168271930
article
See main document
3

Title:
Wybrane problemy krajów rozwijających się
Source:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 178-191 - Bibliogr.
Nr:
2168258588
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Współpraca gospodarcza między Polską a Republiką Federalną Niemiec = The Economic Cooperation between Poland and the F.R.G.
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 172 (1983) , s. 55-76. - Summ., rez.
Nr:
2168271968
article
See main document
5

Title:
Sprzeczności w procesie normalizacji stosunków Polska - Republika Federalna Niemiec = Contradictions in the Process of Normalization of Relations between Poland and Federal Republic of Germany
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 155 (1982) , s. 91-112. - Rez., summ.
Nr:
2168267190
article
See main document
6

Title:
Wybrane problemy krajów rozwijających się
Source:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 243-264 - Bibliogr.
Nr:
2168258792
chapter in monograph
See main document
1
Czynniki rozwoju współpracy gospodarczej między RFN a europejskimi krajami socjalistycznymi w latach siedemdziesiątych = Factors of Development of Economic Cooperation between West Germany and European Communist Countries During the 70s / Wiesława ADAMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 303 (1989), s. 101-124. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Współpraca gospodarcza RFN z krajami socjalistycznymi w latach siedemdziesiątych = Economic Partnership between the F.R.G. and Socialist Countries in the 70s / Wiesława ADAMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 183 (1984), s. 79-101. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Wybrane problemy krajów rozwijających się / Wiesława ADAMSKA // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 178-191. - Bibliogr.
4
Współpraca gospodarcza między Polską a Republiką Federalną Niemiec = The Economic Cooperation between Poland and the F.R.G / Wiesława ADAMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 172 (1983), s. 55-76. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
Sprzeczności w procesie normalizacji stosunków Polska - Republika Federalna Niemiec = Contradictions in the Process of Normalization of Relations between Poland and Federal Republic of Germany / Wiesława ADAMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 155 (1982), s. 91-112. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Wybrane problemy krajów rozwijających się / Wiesława ADAMSKA // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 243-264. - Bibliogr.
1
Adamska W., (1989), Czynniki rozwoju współpracy gospodarczej między RFN a europejskimi krajami socjalistycznymi w latach siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 303, s. 101-124.
2
Adamska W., (1984), Współpraca gospodarcza RFN z krajami socjalistycznymi w latach siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 183, s. 79-101.
3
Adamska W., (1984), Wybrane problemy krajów rozwijających się. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 178-191.
4
Adamska W., (1983), Współpraca gospodarcza między Polską a Republiką Federalną Niemiec, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 172, s. 55-76.
5
Adamska W., (1982), Sprzeczności w procesie normalizacji stosunków Polska - Republika Federalna Niemiec, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 155, s. 91-112.
6
Adamska W., (1979), Wybrane problemy krajów rozwijających się. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 243-264.
1
@article{artUEK:2168269706,
author = "Wiesława Adamska",
title = "Czynniki rozwoju współpracy gospodarczej między RFN a europejskimi krajami socjalistycznymi w latach siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "303",
pages = "101-124",
year = "1989",
}
2
@article{artUEK:2168271930,
author = "Wiesława Adamska",
title = "Współpraca gospodarcza RFN z krajami socjalistycznymi w latach siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "183",
pages = "79-101",
year = "1984",
}
3
@inbook{fmUEK:2168258588,
author = "Wiesława Adamska",
title = "Wybrane problemy krajów rozwijających się",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "178-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
4
@article{artUEK:2168271968,
author = "Wiesława Adamska",
title = "Współpraca gospodarcza między Polską a Republiką Federalną Niemiec",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "172",
pages = "55-76",
year = "1983",
}
5
@article{artUEK:2168267190,
author = "Wiesława Adamska",
title = "Sprzeczności w procesie normalizacji stosunków Polska - Republika Federalna Niemiec",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "155",
pages = "91-112",
year = "1982",
}
6
@inbook{fmUEK:2168258792,
author = "Wiesława Adamska",
title = "Wybrane problemy krajów rozwijających się",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "243-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}