Publications of the selected author
1

Title:
Znaczenie modelu 5. świadczenia usług w polskim eksporcie na tle Czech, Węgier i Słowacji
Source:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 174-187
ISBN:
978-83-7252-850-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358900
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Modele świadczenia usług w handlu międzynarodowym = Models of Service Supply in International Trade
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
198 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 271)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-853-7
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168359822
monograph
3

Title:
International Trade in Services : Some Evidence on the Influence of International Servicification of Manufacturing
Source:
International Entrepreneurship Review. - vol. 5, no. 2 (2019) , s. 107-117. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This article is financed from the funds allocated to the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168343429
article
4

Title:
Servicification of Manufacturing - the Concept and Consequences for International Trade in Services = Servicification of manufacturing - koncepcja i skutki dla międzynarodowego handlu usługami
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 2 (2019) , s. 11-21. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338537
article
5

Title:
Obecność handlowa (GATS-3) jako forma wymiany usług Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi = Commercial Presence (GATS-3) as a Mode of Service Supply between the European Union and the United States
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018) , s. 11-21. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326129
article
6

Title:
Foreign Direct Investments and International Trade in Services in Poland, Czech Republic and Hungary
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018) , s. 155-166. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331311
article
7

Title:
Znaczenie handlu usługami świadczonymi przez osoby fizyczne (GATS-4) w międzynarodowych obrotach usługowych Polski = The Role of the Presence of Natural Persons (GATS-4) in International Trade in Services of Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 523 (2018) , s. 65-76. - Tytuł numeru: Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333661
article
8

Title:
How Secure Are International Trade Supply Chains : the Threat of Modern Maritime Piracy
Source:
Trade Perspectives in the Context of Safety, Security, Privacy and Loyalty / red. Sanda Renko, Blaženka Knežević - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, s. 88-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-5275-0841-5 ; 1-5275-0841-2
Access mode:
Nr:
2168340687
chapter in monograph
9

Conference:
18th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecké Teplice, Słowacja, od 2018-10-10 do 2018-10-11
Title:
Globalisation of Services - Some Evidence on International Servicification of Manufacturing
Source:
Globalization and Its Socio-economic Consequences. Part 5, Digital Single Market / red. Tomas Kliestik - Žilina: University of Zilina, 2018, s. 1992-1999. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Globalization and Its Socio-economic Consequences ; 18)
Research program:
This paper has been financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential
ISBN:
978-80-8154-249-7
Access mode:
Nr:
2168330043
chapter in conference materials
10

Title:
Transatlantyckie obroty usługowe Unii Europejskiej w świetle zasad WTO = Transatlantic Trade in Services of the European Union in the Light of WTO Rules
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 253-264. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325515
article
11

Title:
Konsekwencje wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego dla podmiotów prowadzących wymianę handlową z zagranicą = The Consequences of Implementation of the Union Customs Code for Foreign Trade Enterprises
Source:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 313-321. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Ten rozdział powstał w ramach projektu nr 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 pt. "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319707
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku - wybrane aspekty = Development Tendencies of the International Seaborne Trade at the Beginning of the 21st Century
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 49, t. 2 (2017) , s. 281-296. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318743
article
13

Title:
Wykaz dorobku naukowego Profesora Stanisława Wydymusa (wybrane pozycje)
Source:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 13-26
ISBN:
978-83-65262-15-8
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168319643
varia
See main document
14

Title:
Obecność handlowa (GATS-3) jako forma świadczenia usług w handlu międzynarodowym = Commercial Presence (GATS-3) as a Mode of Service Supply in International Trade
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 498 (2017) , s. 22-31. - Tytuł numeru: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329047
article
15

Title:
Brexit a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii = Brexit and Foreign Direct Investment in Great Britain
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 171-192. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313897
article
16

Title:
Metody pomiaru obrotów międzynarodowego handlu usługowego = Methods of Measuring International Trade in Services
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 9, cz. 1 (2017) , s. 113-126. - Tytuł numeru: Globalna i lokalna ekonomia rozwoju - szanse i zagrożenia - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej", sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321771
article
17

Title:
The Role of FDI in Development of the Services Export of the Host Country : a Case of Poland
Source:
Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / red. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017, s. 127-142. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This chapter is a part of research project No. 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 entitled "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" (International competitiveness from the macro, meso and micro perspectives) financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
ISBN:
978-953-346-044-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168319305
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się na kontynencie afrykańskim = Foreign Direct Investment of Developing Countries in Africa
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 25-37. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307131
article
19

Title:
Przepływy kapitału produkcyjnego a rozwój gospodarczy krajów afrykańskich - wybrane aspekty
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 222-244 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
Nr:
2168309583
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Unia Europejska wobec zagrożeń współczesnym piractwem morskim = European Union in View of Modern Piracy Maritime Threats
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 8, cz. 2 (2016) , s. 197-211. - Tytuł numeru: Mechanizmy i procesy zarządcze w systemie gospodarowania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310391
article
21

Title:
Kierunki rozwoju wewnątrzafrykańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych = Directions of Development of Intra-African Foreign Direct Investment
Source:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/2 (2016) , s. 27-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310395
article
22

Conference:
The International Scientific Conference "Trade Perspectives 2016: Safety, Security, Privacy and Loyalty", Zagrzeb, Chorwacja, od 2016-11-23 do 2016-11-24
Title:
Modern Maritime Piracy - a Threat to International Chains of Supplies?
Source:
Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference = Perspektive trgovine 2016 : sigurnost, privatnost i lojalnost : zbornik međunarodne znanstvene konferencije / red. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, 2016, s. 34-51. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-953-346-035-2
Access mode:
Nr:
2168311487
chapter in conference materials
23

Title:
Międzynarodowe obroty usługowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w latach 2009-2013 = International Trade of Services of Foreign Entities in the Years 2009-2013
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 87-100. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294225
article
24

Conference:
UE - 10 lat po największym rozszerzeniu, Poznań, Polska, od 2014-04-24 do 2014-04-25
Title:
System wspierania eksportu w Polsce w okresie poakcesyjnym
Source:
Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej / red. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Ida Musiałkowska - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015, s. 427-440 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-841-9
Nr:
2168295427
chapter in conference materials
25

Title:
Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami - konsekwencje dla polskiego sektora usługowego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ - Warszawa: Difin, 2015, s. 112-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
Nr:
2168295451
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Kierunki rozwoju międzynarodowych obrotów usługowych Polski w latach 2000-2013
Source:
Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : wyniki wybranych badań / red. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, s. 84-95 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-241-7
Nr:
2168297711
chapter in monograph
27

Title:
Sytuacja gospodarcza krajów pozaunijnych w latach 2004-2012 a możliwość rozwoju polskiego eksportu
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 17-54
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283053
chapter in monograph
See main document
28

Conference:
Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Wrocław, Polska, od 2014-05-12 do 2014-05-13
Title:
Pozycja państw azjatyckich w światowym eksporcie usług na początku XXI wieku = The Position of Asiatic Countries in the World's Export of Services at the Beginning of XXI Century
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 1 (2014) , s. 78-88. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294889
article
29

Title:
Możliwości wspierania eksportu w świetle międzynarodowych zobowiązań Polski = Support for Exports in the Light of Poland's International Obligations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290203
article
30

Title:
Znaczenie krajów rozwijających się w światowym eksporcie usług w latach 2000-2011 = The Role of the Developing Countries in the World's Export of Services During the Years 2000-2011
Source:
Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach / red. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, s. 196-209 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-188-5
Nr:
2168287769
chapter in monograph
31

Title:
Równowaga zewnętrzna krajów rozwijających się w latach 2007-2012 na przykładzie państw Azji i Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa / red. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2014, s. 107-123 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91)
ISBN:
978-83-63638-11-5
Nr:
2168295751
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Pozycja podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce w okresie poakcesyjnym = Position of Foreign Entities in the Service Sector in Poland in the Post-Accession Period
Source:
Unia Europejska.pl. - nr 5 (228) (2014) , s. 36-44. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287833
article
33

Title:
Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami - konsekwencje dla polskiego sektora usługowego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 95-121 - Bibliogr.
Signature:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301835
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii w polskim przemyśle przetwórczym w latach 2004-2010 = Foreign Direct Investments and Transfer of Technology in the Polish Manufacturing Sector during the Years 2004-2010
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 69-80. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271346
article
35

Title:
Tendencje rozwojowe międzynarodowej wymiany usług w latach 2000-2011
Source:
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 30 (2013) , s. 1-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291451
article
36

Title:
Sytuacja gospodarcza krajów pozaunijnych w latach 2004-2012 a możliwości rozwoju polskiego eksportu
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 10-44
Signature:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289035
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer i dyfuzja wiedzy - przypadek gospodarki Polski
Source:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 125-153 - Bibliogr.
Research program:
Książka zrealizowana w ramach Badań Statutowych UEK Kraków - temat 42/KHZ/1/2012/S/042
ISBN:
978-83-7641-857-5
Nr:
2168258090
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej = The International Competitiveness of the Polish Economy Compared to the Visegrad Group's Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 47-59. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266558
article
39

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Unii Europejskiej w Polsce w okresie poakcesyjnym
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 25 (2012) , s. 7-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168283235
article
40

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer i dyfuzja wiedzy - przypadek gospodarki Polski
Source:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 117-142 - Bibliogr.
Signature:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266932
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012
Physical description:
227 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222304
See related chapters
42

Title:
Wpływ kryzysy finansowego i ekonomicznego na bilans płatniczy krajów rozwijających się w latach 2008-2010 = The Impact of the Financial and Economic Crisis on the Developing Countries' Balance of Payments During the Years 2008-2010
Source:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012) , s. 30-49. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1] - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168261682
article
43

Title:
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu powiązań gospodarczych Polski z zagranicą w latach 2004-2009 = The Role of Foreign Direct Investment in the Development of Polish Economic Relations with Other Countries in the Years 2004-2009
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 888 (2012) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257906
article
44

Title:
Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.PL, 2012, s. 147-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-459-4
Nr:
2168238150
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Teoretyczne zależności między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a eksportem i jego konkurencyjnością
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 35-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222330
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu.PL, 2012
Physical description:
266 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-7556-459-4
Nr:
2168238082
See related chapters
47

Title:
Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 140-176 - Bibliogr.
Signature:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260110
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Skutki liberalizacji międzynarodowych przepływów kapitału
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 18 (2011) , s. 21-34 - Bibliogr.
Series:
(Studia Magisterskie)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228476
article
49

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans płatniczy kraju goszczącego - przypadek Polski = Foreign Direct Investment and Balance of Payments of the Host Country - Example of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 33-44. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218510
article
50

Title:
Makroekonomiczne teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 21 (2011) , s. 38-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 7)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228624
article
51

Title:
Rozwój wzajemnej wymiany handlowej krajów ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej = The Development of Trade between ASEAN Countries in the Process of Regional Economic Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 43-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222648
article
52

Title:
Współzależności pomiędzy BIZ i wymianą handlową z zagranicą - aspekt teoretyczny
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 9-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166536905
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Teoretyczne zależności między BIZ a eksportem i jego konkurencyjnością
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2010, s. 23-41 - Bibliogr.
Research program:
74/KHZ/1/2010/S/572
Signature:
NP-804/Magazyn
Nr:
2168318633
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Konkurencyjność eksportu i jej miary = Measuring Competition in Export
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 845 (2010) , s. 43-59. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53264
article
55

Title:
Zasoby kapitałowe jako determinanta konkurencyjności czynnikowej gospodarki Polski w latach 1995-2005 = Capital Resources as a Determinant of the Factor Competitiveness of the Polish Economy in the Years 1995-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 837 (2010) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53199
article
56

Title:
Konkurencyjność gospodarki Polski w świetle międzynarodowych rankingów
Source:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 201-215 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165609774
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Swoboda przepływu kapitału a działalność przedsiębiorstw na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 15/16 (2010) , s. 63-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 4/5)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168229006
article
58

Title:
Rozwój wzajemnej wymiany handlowej krajów ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej
Source:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2009, s. 49-72 - Bibliogr.
Signature:
NP-1322/Magazyn
Nr:
2168213675
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a zmiany w strukturze ich eksportu w latach 2000-2004 = Innovative Activities of Polish Industrial Enterprises and Changes in Their Export Structure, 2000-2004
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 794 (2009) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50030
article
60

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej
Source:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 9-23 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-7-0
Nr:
2165614601
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Procedury celne w świetle regulacji wspólnotowego kodeksu celnego
Source:
Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2008, s. 37-58. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 62)
ISBN:
978-83-60560-32-7
Nr:
2165641784
chapter in monograph
See main document
62

Conference:
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Konkurencyjność w handlu międzynarodowym", Kraków, Polska, od 2008-10-20 do 2008-10-20
Title:
Liberalizacja zasad obrotu dewizowego w Polsce w okresie poakcesyjnym
Source:
Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania / red. Krzysztof Kaszuba, Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 9-21 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-1-8
Nr:
2165705863
chapter in conference materials
See main document
63

Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce (wybrane zagadnienia) = The Influence of FDI (Foreign Direct Investment) on the Labour Market in Poland : Selected Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 777 (2008) , s. 133-146. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50462
article
64

Title:
Pojęcie i miary konkurencyjności międzynarodowej
Source:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2008, s. 6-28 - Bibliogr.
Signature:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165074544
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Title:
Konkurencyjność czynnikowa polskiej gospodarki i jej zmiany w latach 1995-2005
Source:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2007, s. 59-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1160/Magazyn
Nr:
2168282617
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a zmiany w strukturze ich eksportu w latach 2000-2004
Source:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 112-129 - Bibliogr.
Research program:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Signature:
NP-1117/Magazyn
Nr:
2168326821
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Zasoby siły roboczej a międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski w okresie zmian systemowych na tle Czech i Węgier = Labour Resources and the International Competitive Ability of Poland, the Czech Republic and Hungary in the Period of Systemic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 662 (2004) , s. 17-35. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220232
article
68

Title:
Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier = The International Competitive Position of the Polish Economy in the Transformation Period Compared to the Czech Republic and Hungary
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 639 (2004) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219482
article
69

Title:
Miary ogólne i szczegółowe międzynarodowej pozycji konkurencyjnej
Source:
Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 / kier. Stanisław WYDYMUS2003, s. 16-23
Signature:
NP-905/1/Magazyn
Nr:
2168266064
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Title:
Zasoby kapitałowe jako czynnik międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 45-59 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168225780
chapter in conference materials
See main document
71

Title:
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski, Czech i Węgier w okresie transformacji systemowej na tle zmian produktu krajowego brutto = The International Competitiveness of Poland, the Czech Republic and Hungary during the Period of Systemic Transformation Against the Background of Changes in Gross Domestic Product
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 601 (2002) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230832
article
72

Title:
Wybrane mierniki międzynarodowej pozycji konkurencyjnej kraju = Selected Measures of a Country's International Competitive Position
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 575 (2002) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225414
article
73

Title:
Zasoby kapitałowe jako czynnik międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski
Source:
Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS2002, s. 41-55 - Bibliogr.
Signature:
NP-822/Magazyn
Nr:
2168265532
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
Zdolność konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
346 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/593
Nr:
2168288753
doctoral dissertation
75

Title:
Ograniczenia obrotu dewizowego z zagranicą w polskim prawie dewizowym = Restrictions on Foreign Currency Transactions in Polish Currency Law
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 556 (2001) , s. 55-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168233682
article
76

Title:
Zasoby technologiczne jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej
Source:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 59-71 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168228770
chapter in conference materials
See main document
77

Title:
Liberalizacja handlu zagranicznego a zdolność konkurencyjna gospodarki w okresie transformacji systemowej (na przykładzie Polski, Czech i Węgier)
Source:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 91-105 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241628
chapter in conference materials
See main document
78

Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Title:
Czynniki określające międzynarodową konkurencyjność gospodarki narodowej
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 166-178
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238686
chapter in conference materials
See main document
79

Conference:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Kraków, Polska, od 1997-11-17 do 1997-11-18
Title:
Wybrane procedury celne w nowym kodeksie celnym
Source:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1997, s. 153-159
Nr:
2168238616
chapter in conference materials
See main document
1
Znaczenie modelu 5. świadczenia usług w polskim eksporcie na tle Czech, Węgier i Słowacji / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 174-187. - ISBN 978-83-7252-850-6
2
Modele świadczenia usług w handlu międzynarodowym = Models of Service Supply in International Trade / Elżbieta BOMBIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 198 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 271. - ISBN 978-83-7252-853-7
3
International Trade in Services : Some Evidence on the Influence of International Servicification of Manufacturing / Elżbieta BOMBIŃSKA // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 2 (2019), s. 107-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1886/pdf_1
4
Servicification of Manufacturing - the Concept and Consequences for International Trade in Services = Servicification of manufacturing - koncepcja i skutki dla międzynarodowego handlu usługami / Elżbieta BOMBIŃSKA // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 2 (2019), s. 11-21. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-bombinska.pdf. - ISSN 1733-2680
5
Obecność handlowa (GATS-3) jako forma wymiany usług Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi = Commercial Presence (GATS-3) as a Mode of Service Supply between the European Union and the United States / Elżbieta BOMBIŃSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018), s. 11-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf. - ISSN 1733-2486
6
Foreign Direct Investments and International Trade in Services in Poland, Czech Republic and Hungary / Elżbieta BOMBIŃSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018), s. 155-166. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf. - ISSN 1733-2486
7
Znaczenie handlu usługami świadczonymi przez osoby fizyczne (GATS-4) w międzynarodowych obrotach usługowych Polski = The Role of the Presence of Natural Persons (GATS-4) in International Trade in Services of Poland / Elżbieta BOMBIŃSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 523 (2018), s. 65-76. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/107571. - ISSN 1899-3192
8
How Secure Are International Trade Supply Chains : the Threat of Modern Maritime Piracy / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Trade Perspectives in the Context of Safety, Security, Privacy and Loyalty / ed. Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. - S. 88-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-5275-0841-5 ; 1-5275-0841-2. - Spis treści: https://www.cambridgescholars.com/download/sample/64559Wstęp:
9
Globalisation of Services - Some Evidence on International Servicification of Manufacturing / Elzbieta BOMBINSKA // W: Globalization and Its Socio-economic Consequences. Part 5, Digital Single Market / ed. by Tomas Kliestik. - Žilina: University of Zilina, 2018. - (Globalization and Its Socio-economic Consequences, ISSN 2454-0943 ; 18). - S. 1992-1999. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-249-7. - Pełny tekst: https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2018_part_5.pdf
10
Transatlantyckie obroty usługowe Unii Europejskiej w świetle zasad WTO = Transatlantic Trade in Services of the European Union in the Light of WTO Rules / Elżbieta BOMBIŃSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018), s. 253-264. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1087_3.2._Bombi_ska_El_bieta.pdf. - ISSN 2081-2345
11
Konsekwencje wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego dla podmiotów prowadzących wymianę handlową z zagranicą = The Consequences of Implementation of the Union Customs Code for Foreign Trade Enterprises / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 313-321. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
12
Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku - wybrane aspekty = Development Tendencies of the International Seaborne Trade at the Beginning of the 21st Century / Elżbieta BOMBIŃSKA // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 49, t. 2 (2017), s. 281-296. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/7159/26227.pdf. - ISSN 2450-7733
13
Wykaz dorobku naukowego Profesora Stanisława Wydymusa (wybrane pozycje) / Elżbieta BOMBIŃSKA, Krystian BIGOS // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 13-26. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
14
Obecność handlowa (GATS-3) jako forma świadczenia usług w handlu międzynarodowym = Commercial Presence (GATS-3) as a Mode of Service Supply in International Trade / Elżbieta BOMBIŃSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 498 (2017), s. 22-31. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/81686/edition/50582/content?ref=desc. - ISSN 1899-3192
15
Brexit a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii = Brexit and Foreign Direct Investment in Great Britain / Elżbieta BOMBIŃSKA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017), s. 171-192. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/935/1062. - ISSN 2082-5897
16
Metody pomiaru obrotów międzynarodowego handlu usługowego = Methods of Measuring International Trade in Services / Elżbieta BOMBIŃSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 9, cz. 1 (2017), s. 113-126. - Summ.. - Tytuł numeru: Globalna i lokalna ekonomia rozwoju - szanse i zagrożenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-1.pdf. - ISSN 1733-2486
17
The Role of FDI in Development of the Services Export of the Host Country : a Case of Poland / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević. - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017. - S. 127-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-044-4. - Pełny tekst: https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf
18
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się na kontynencie afrykańskim = Foreign Direct Investment of Developing Countries in Africa / Elżbieta BOMBIŃSKA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016), s. 25-37. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-25.pdf. - ISSN 2450-7741
19
Przepływy kapitału produkcyjnego a rozwój gospodarczy krajów afrykańskich - wybrane aspekty / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 222-244. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-294-5
20
Unia Europejska wobec zagrożeń współczesnym piractwem morskim = European Union in View of Modern Piracy Maritime Threats / Elżbieta BOMBIŃSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 8, cz. 2 (2016), s. 197-211. - Summ.. - Tytuł numeru: Mechanizmy i procesy zarządcze w systemie gospodarowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf. - ISSN 1733-2486
21
Kierunki rozwoju wewnątrzafrykańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych = Directions of Development of Intra-African Foreign Direct Investment / Elżbieta BOMBIŃSKA // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/2 (2016), s. 27-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2081. - ISSN 2300-6102
22
Modern Maritime Piracy - a Threat to International Chains of Supplies? / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference [on-line] = Perspektive trgovine 2016 : sigurnost, privatnost i lojalnost : zbornik međunarodne znanstvene konferencije / ed. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, 2016. - S. 34-51. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-035-2. - Pełny tekst: http://web.efzg.hr/dok//trg/trade%20perspectives%202016/Trade%20Perspectives%202016_proceedings.pdf
23
Międzynarodowe obroty usługowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w latach 2009-2013 = International Trade of Services of Foreign Entities in the Years 2009-2013 / Elżbieta BOMBIŃSKA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 3 (2015), s. 87-100. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-87.pdf. - ISSN 2080-4881
24
System wspierania eksportu w Polsce w okresie poakcesyjnym / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Ida Musiałkowska. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015. - S. 427-440. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-841-9
25
Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami - konsekwencje dla polskiego sektora usługowego / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015. - S. 112-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-848-4
26
Kierunki rozwoju międzynarodowych obrotów usługowych Polski w latach 2000-2013 / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : wyniki wybranych badań / red. nauk. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 84-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-241-7
27
Sytuacja gospodarcza krajów pozaunijnych w latach 2004-2012 a możliwość rozwoju polskiego eksportu / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 17-54. - ISBN 978-83-7930-350-2
28
Pozycja państw azjatyckich w światowym eksporcie usług na początku XXI wieku = The Position of Asiatic Countries in the World's Export of Services at the Beginning of XXI Century / Elżbieta BOMBIŃSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 1 (2014), s. 78-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
29
Możliwości wspierania eksportu w świetle międzynarodowych zobowiązań Polski = Support for Exports in the Light of Poland's International Obligations / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014), s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/571. - ISSN 1898-6447
30
Znaczenie krajów rozwijających się w światowym eksporcie usług w latach 2000-2011 = The Role of the Developing Countries in the World's Export of Services During the Years 2000-2011 / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach / red. nauk. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 196-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-188-5
31
Równowaga zewnętrzna krajów rozwijających się w latach 2007-2012 na przykładzie państw Azji i Europy Środkowo-Wschodniej / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2014. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91). - S. 107-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-11-5
32
Pozycja podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce w okresie poakcesyjnym = Position of Foreign Entities in the Service Sector in Poland in the Post-Accession Period / Elżbieta BOMBIŃSKA // Unia Europejska.pl. - nr 5 (228) (2014), s. 36-44. - Summ., streszcz. - ISSN 2084-2694
33
Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami - konsekwencje dla polskiego sektora usługowego / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. - (2014), s. 95-121. - Bibliogr.
34
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii w polskim przemyśle przetwórczym w latach 2004-2010 = Foreign Direct Investments and Transfer of Technology in the Polish Manufacturing Sector during the Years 2004-2010 / Elżbieta BOMBIŃSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013), s. 69-80. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego. - ISSN 2083-8611
35
Tendencje rozwojowe międzynarodowej wymiany usług w latach 2000-2011 / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 30 (2013), s. 1-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1084
36
Sytuacja gospodarcza krajów pozaunijnych w latach 2004-2012 a możliwości rozwoju polskiego eksportu / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 10-44
37
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer i dyfuzja wiedzy - przypadek gospodarki Polski / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 125-153. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-857-5
38
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej = The International Competitiveness of the Polish Economy Compared to the Visegrad Group's Countries / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 756). - nr 57 (2013), s. 47-59. - Summ.. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-47.pdf. - ISSN 1733-2842
39
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Unii Europejskiej w Polsce w okresie poakcesyjnym / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 25 (2012), s. 7-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=7&view=Fit. - ISSN 1897-659X
40
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer i dyfuzja wiedzy - przypadek gospodarki Polski / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2012), s. 117-142. - Bibliogr.
41
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-7556-205-7
42
Wpływ kryzysy finansowego i ekonomicznego na bilans płatniczy krajów rozwijających się w latach 2008-2010 = The Impact of the Financial and Economic Crisis on the Developing Countries' Balance of Payments During the Years 2008-2010 / Elżbieta BOMBIŃSKA // Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012), s. 30-49. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=986. - ISSN 2300-6153
43
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu powiązań gospodarczych Polski z zagranicą w latach 2004-2009 = The Role of Foreign Direct Investment in the Development of Polish Economic Relations with Other Countries in the Years 2004-2009 / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
44
Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa: CeDeWu.PL, 2012. - S. 147-181. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-459-4
45
Teoretyczne zależności między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a eksportem i jego konkurencyjnością / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012. - S. 35-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-205-7
46
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa: CeDeWu.PL, 2012. - 266 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7556-459-4
47
Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2011), s. 140-176. - Bibliogr.
48
Skutki liberalizacji międzynarodowych przepływów kapitału / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - (Studia Magisterskie). - nr 18 (2011), s. 21-34. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
49
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans płatniczy kraju goszczącego - przypadek Polski = Foreign Direct Investment and Balance of Payments of the Host Country - Example of Poland / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011), s. 33-44. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
50
Makroekonomiczne teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 7). - nr 21 (2011), s. 38-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
51
Rozwój wzajemnej wymiany handlowej krajów ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej = The Development of Trade between ASEAN Countries in the Process of Regional Economic Integration / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011), s. 43-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192871. - ISSN 1898-6447
52
Współzależności pomiędzy BIZ i wymianą handlową z zagranicą - aspekt teoretyczny / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 9-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
53
Teoretyczne zależności między BIZ a eksportem i jego konkurencyjnością / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2010), s. 23-41. - Bibliogr.
54
Konkurencyjność eksportu i jej miary = Measuring Competition in Export / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 43-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170942236. - ISSN 1898-6447
55
Zasoby kapitałowe jako determinanta konkurencyjności czynnikowej gospodarki Polski w latach 1995-2005 = Capital Resources as a Determinant of the Factor Competitiveness of the Polish Economy in the Years 1995-2005 / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170649671. - ISSN 1898-6447
56
Konkurencyjność gospodarki Polski w świetle międzynarodowych rankingów / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72). - S. 201-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-58-7
57
Swoboda przepływu kapitału a działalność przedsiębiorstw na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 4/5). - nr 15/16 (2010), s. 63-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
58
Rozwój wzajemnej wymiany handlowej krajów ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2009), s. 49-72. - Bibliogr.
59
Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a zmiany w strukturze ich eksportu w latach 2000-2004 = Innovative Activities of Polish Industrial Enterprises and Changes in Their Export Structure, 2000-2004 / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009), s. 5-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163397920. - ISSN 1898-6447
60
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 9-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-7-0
61
Procedury celne w świetle regulacji wspólnotowego kodeksu celnego / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2008. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 62). - S. 37-58. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-32-7
62
Liberalizacja zasad obrotu dewizowego w Polsce w okresie poakcesyjnym / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 9-21. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-1-8
63
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce (wybrane zagadnienia) = The Influence of FDI (Foreign Direct Investment) on the Labour Market in Poland : Selected Issues / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008), s. 133-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160081746. - ISSN 1898-6447
64
Pojęcie i miary konkurencyjności międzynarodowej / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 6-28. - Bibliogr.
65
Konkurencyjność czynnikowa polskiej gospodarki i jej zmiany w latach 1995-2005 / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2007), s. 59-81. - Bibliogr.
66
Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a zmiany w strukturze ich eksportu w latach 2000-2004 / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 112-129. - Bibliogr.
67
Zasoby siły roboczej a międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski w okresie zmian systemowych na tle Czech i Węgier = Labour Resources and the International Competitive Ability of Poland, the Czech Republic and Hungary in the Period of Systemic Transformation / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 662 (2004), s. 17-35. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/73566931. - ISSN 0208-7944
68
Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier = The International Competitive Position of the Polish Economy in the Transformation Period Compared to the Czech Republic and Hungary / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 639 (2004), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/48776696. - ISSN 0208-7944
69
Miary ogólne i szczegółowe międzynarodowej pozycji konkurencyjnej / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2003), s. 16-23
70
Zasoby kapitałowe jako czynnik międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 45-59. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-05-1
71
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski, Czech i Węgier w okresie transformacji systemowej na tle zmian produktu krajowego brutto = The International Competitiveness of Poland, the Czech Republic and Hungary during the Period of Systemic Transformation Against the Background of Changes in Gross Domestic Product / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 601 (2002), s. 47-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13631. - ISSN 0208-7944
72
Wybrane mierniki międzynarodowej pozycji konkurencyjnej kraju = Selected Measures of a Country's International Competitive Position / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 575 (2002), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11610. - ISSN 0208-7944
73
Zasoby kapitałowe jako czynnik międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2002), s. 41-55. - Bibliogr.
74
Zdolność konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier / Elżbieta BOMBIŃSKA ; Promotor: Bogumiła SZOPA. - Kraków, 2001. - 346 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Ograniczenia obrotu dewizowego z zagranicą w polskim prawie dewizowym = Restrictions on Foreign Currency Transactions in Polish Currency Law / Elżbieta BOMBIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 556 (2001), s. 55-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11561. - ISSN 0208-7944
76
Zasoby technologiczne jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 59-71. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-05-0
77
Liberalizacja handlu zagranicznego a zdolność konkurencyjna gospodarki w okresie transformacji systemowej (na przykładzie Polski, Czech i Węgier) / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 91-105. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-5-4
78
Czynniki określające międzynarodową konkurencyjność gospodarki narodowej / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998. - S. 166-178. - ISBN 83-910502-0-3
79
Wybrane procedury celne w nowym kodeksie celnym / Elżbieta BOMBIŃSKA // W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997. - S. 153-159
1
Bombińska E., (2021), Znaczenie modelu 5. świadczenia usług w polskim eksporcie na tle Czech, Węgier i Słowacji. [W:] ŚLĘZAK E., CHOROŚ-MROZOWSKA D., MICHOROWSKI M. (red.), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 174-187.
2
Bombińska E., (2021), Modele świadczenia usług w handlu międzynarodowym, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 271), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 198 s.
3
Bombińska E., (2019), International Trade in Services : Some Evidence on the Influence of International Servicification of Manufacturing, "International Entrepreneurship Review", vol. 5, no. 2, s. 107-117; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1886/pdf_1
4
Bombińska E., (2019), Servicification of Manufacturing - the Concept and Consequences for International Trade in Services, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 2, s. 11-21; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-bombinska.pdf
5
Bombińska E., (2018), Obecność handlowa (GATS-3) jako forma wymiany usług Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 2, s. 11-21; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf
6
Bombińska E., (2018), Foreign Direct Investments and International Trade in Services in Poland, Czech Republic and Hungary, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 10, cz. 3, s. 155-166; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf
7
Bombińska E., (2018), Znaczenie handlu usługami świadczonymi przez osoby fizyczne (GATS-4) w międzynarodowych obrotach usługowych Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 523, s. 65-76; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/107571
8
Bombińska E., (2018), How Secure Are International Trade Supply Chains : the Threat of Modern Maritime Piracy. [W:] Renko S., Knežević B. (red.), Trade Perspectives in the Context of Safety, Security, Privacy and Loyalty, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 88-110.
9
Bombińska E., (2018), Globalisation of Services - Some Evidence on International Servicification of Manufacturing. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-economic Consequences. Part 5, Digital Single Market (Globalization and Its Socio-economic Consequences; 18), Žilina : University of Zilina, s. 1992-1999.
10
Bombińska E., (2018), Transatlantyckie obroty usługowe Unii Europejskiej w świetle zasad WTO, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 253-264; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1087_3.2._Bombi_ska_El_bieta.pdf
11
Bombińska E., (2017), Konsekwencje wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego dla podmiotów prowadzących wymianę handlową z zagranicą. [W:] MACIEJEWSKI M., WACH K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 313-321.
12
Bombińska E., (2017), Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku - wybrane aspekty, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 49, t. 2, s. 281-296; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/7159/26227.pdf
13
Bombińska E., Bigos K., (2017), Wykaz dorobku naukowego Profesora Stanisława Wydymusa (wybrane pozycje). [W:] Maciejewski M., Wach K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 13-26.
14
Bombińska E., (2017), Obecność handlowa (GATS-3) jako forma świadczenia usług w handlu międzynarodowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 498, s. 22-31; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/81686/edition/50582/content?ref=desc
15
Bombińska E., (2017), Brexit a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 22, s. 171-192; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/935/1062
16
Bombińska E., (2017), Metody pomiaru obrotów międzynarodowego handlu usługowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 9, cz. 1, s. 113-126; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-1.pdf
17
Bombińska E., (2017), The Role of FDI in Development of the Services Export of the Host Country : a Case of Poland. [W:] Lazibat T., Wach K., Knežević B. (red.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 127-142.
18
Bombińska E., (2016), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się na kontynencie afrykańskim, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (81), s. 25-37; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-25.pdf
19
Bombińska E., (2016), Przepływy kapitału produkcyjnego a rozwój gospodarczy krajów afrykańskich - wybrane aspekty. [W:] Pera B., Wydymus S. (red.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Warszawa : Difin SA, s. 222-244.
20
Bombińska E., (2016), Unia Europejska wobec zagrożeń współczesnym piractwem morskim, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 8, cz. 2, s. 197-211; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf
21
Bombińska E., (2016), Kierunki rozwoju wewnątrzafrykańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "International Business and Global Economy", nr 35/2, s. 27-42; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2081
22
Bombińska E., (2016), Modern Maritime Piracy - a Threat to International Chains of Supplies?. [W:] Knego N., Renko S., Knežević B. (red.), Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference [on-line], Zagreb : Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, s. 34-51.
23
Bombińska E., (2015), Międzynarodowe obroty usługowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w latach 2009-2013, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 3, s. 87-100; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-87.pdf
24
Bombińska E., (2015), System wspierania eksportu w Polsce w okresie poakcesyjnym. [W:] Małuszyńska E., Mazur G., Musiałkowska I. (red.), Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 427-440.
25
Bombińska E., (2015), Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami - konsekwencje dla polskiego sektora usługowego. [W:] Wydymus S., Hajdukiewicz A. (red.), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Warszawa : Difin, s. 112-146.
26
Bombińska E., (2015), Kierunki rozwoju międzynarodowych obrotów usługowych Polski w latach 2000-2013. [W:] Sporek T., Talar S. (red.), Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : wyniki wybranych badań, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 84-95.
27
Bombińska E., (2014), Sytuacja gospodarcza krajów pozaunijnych w latach 2004-2012 a możliwość rozwoju polskiego eksportu. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 17-54.
28
Bombińska E., (2014), Pozycja państw azjatyckich w światowym eksporcie usług na początku XXI wieku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 369, t. 1, s. 78-88.
29
Bombińska E., (2014), Możliwości wspierania eksportu w świetle międzynarodowych zobowiązań Polski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (930), s. 87-100; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/571
30
Bombińska E., (2014), Znaczenie krajów rozwijających się w światowym eksporcie usług w latach 2000-2011. [W:] Sporek T., Talar S. (red.), Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 196-209.
31
Bombińska E., (2014), Równowaga zewnętrzna krajów rozwijających się w latach 2007-2012 na przykładzie państw Azji i Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Kawa P. (red.), Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 107-123.
32
Bombińska E., (2014), Pozycja podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce w okresie poakcesyjnym, "Unia Europejska.pl", nr 5 (228), s. 36-44.
33
Bombińska E., (2014), Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami - konsekwencje dla polskiego sektora usługowego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, s. 95-121.
34
Bombińska E., (2013), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii w polskim przemyśle przetwórczym w latach 2004-2010, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 172, s. 69-80.
35
Bombińska E., (2013), Tendencje rozwojowe międzynarodowej wymiany usług w latach 2000-2011, "Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 30, s. 1-18; http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1084
36
Bombińska E., (2013), Sytuacja gospodarcza krajów pozaunijnych w latach 2004-2012 a możliwości rozwoju polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 10-44.
37
Bombińska E., (2013), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer i dyfuzja wiedzy - przypadek gospodarki Polski. [W:] Wydymus S., Głodowska A. (red.), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 125-153.
38
Bombińska E., (2013), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 57, s. 47-59; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-47.pdf
39
Bombińska E., (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Unii Europejskiej w Polsce w okresie poakcesyjnym, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 25, s. 7-21; http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=7&view=Fit
40
Bombińska E., (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer i dyfuzja wiedzy - przypadek gospodarki Polski. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, s. 117-142.
41
Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 227 s.
42
Bombińska E., (2012), Wpływ kryzysy finansowego i ekonomicznego na bilans płatniczy krajów rozwijających się w latach 2008-2010, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", nr 31/1, s. 30-49; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=986
43
Bombińska E., (2012), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu powiązań gospodarczych Polski z zagranicą w latach 2004-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 888, s. 5-22.
44
Bombińska E., (2012), Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski, Warszawa : CeDeWu.PL, s. 147-181.
45
Bombińska E., (2012), Teoretyczne zależności między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a eksportem i jego konkurencyjnością. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, s. 35-52.
46
Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), (2012), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski, Warszawa : CeDeWu.PL, 266 s.
47
Bombińska E., (2011), Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski, s. 140-176.
48
Bombińska E., (2011), Skutki liberalizacji międzynarodowych przepływów kapitału, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 18, s. 21-34.
49
Bombińska E., (2011), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans płatniczy kraju goszczącego - przypadek Polski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 179, s. 33-44.
50
Bombińska E., (2011), Makroekonomiczne teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 21, s. 38-53.
51
Bombińska E., (2011), Rozwój wzajemnej wymiany handlowej krajów ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 869, s. 43-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192871
52
Bombińska E., (2010), Współzależności pomiędzy BIZ i wymianą handlową z zagranicą - aspekt teoretyczny. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-28.
53
Bombińska E., (2010), Teoretyczne zależności między BIZ a eksportem i jego konkurencyjnością. [W:] Stanisław WYDYMUS (kierownik tematu), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu, s. 23-41.
54
Bombińska E., (2010), Konkurencyjność eksportu i jej miary, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 43-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/170942236
55
Bombińska E., (2010), Zasoby kapitałowe jako determinanta konkurencyjności czynnikowej gospodarki Polski w latach 1995-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 837, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/170649671
56
Bombińska E., (2010), Konkurencyjność gospodarki Polski w świetle międzynarodowych rankingów. [W:] Kawa P. (red.), Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 201-215.
57
Bombińska E., (2010), Swoboda przepływu kapitału a działalność przedsiębiorstw na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 15/16, s. 63-77.
58
Bombińska E., (2009), Rozwój wzajemnej wymiany handlowej krajów ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, s. 49-72.
59
Bombińska E., (2009), Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a zmiany w strukturze ich eksportu w latach 2000-2004, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 794, s. 5-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/163397920
60
Bombińska E., (2009), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-23.
61
Bombińska E., (2008), Procedury celne w świetle regulacji wspólnotowego kodeksu celnego. [W:] Kawa P. (red.), Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 37-58.
62
Bombińska E., (2008), Liberalizacja zasad obrotu dewizowego w Polsce w okresie poakcesyjnym. [W:] Kaszuba K., Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-21.
63
Bombińska E., (2008), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce (wybrane zagadnienia), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 777, s. 133-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/160081746
64
Bombińska E., (2008), Pojęcie i miary konkurencyjności międzynarodowej. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 6-28.
65
Bombińska E., (2007), Konkurencyjność czynnikowa polskiej gospodarki i jej zmiany w latach 1995-2005. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s. 59-81.
66
Bombińska E., (2006), Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a zmiany w strukturze ich eksportu w latach 2000-2004. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej, s. 112-129.
67
Bombińska E., (2004), Zasoby siły roboczej a międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski w okresie zmian systemowych na tle Czech i Węgier, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 662, s. 17-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/73566931
68
Bombińska E., (2004), Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 639, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/48776696
69
Bombińska E., (2003), Miary ogólne i szczegółowe międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002, s. 16-23.
70
Bombińska E., (2002), Zasoby kapitałowe jako czynnik międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 45-59.
71
Bombińska E., (2002), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski, Czech i Węgier w okresie transformacji systemowej na tle zmian produktu krajowego brutto, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 601, s. 47-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/13631
72
Bombińska E., (2002), Wybrane mierniki międzynarodowej pozycji konkurencyjnej kraju, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 575, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/11610
73
Bombińska E., (2002), Zasoby kapitałowe jako czynnik międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską, s. 41-55.
74
Bombińska E., (2001), Zdolność konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier, Prom. Szopa B., Kraków : , 346 k.
75
Bombińska E., (2001), Ograniczenia obrotu dewizowego z zagranicą w polskim prawie dewizowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 556, s. 55-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/11561
76
Bombińska E., (2001), Zasoby technologiczne jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 59-71.
77
Bombińska E., (1999), Liberalizacja handlu zagranicznego a zdolność konkurencyjna gospodarki w okresie transformacji systemowej (na przykładzie Polski, Czech i Węgier). [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 91-105.
78
Bombińska E., (1998), Czynniki określające międzynarodową konkurencyjność gospodarki narodowej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2, Kraków : [s.n.], s. 166-178.
79
Bombińska E., (1997), Wybrane procedury celne w nowym kodeksie celnym. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2, Kraków : [s.n.], s. 153-159.
1
@inbook{UEK:2168358900,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Znaczenie modelu 5. świadczenia usług w polskim eksporcie na tle Czech, Węgier i Słowacji",
booktitle = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej",
pages = "174-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-850-6",
}
2
@book{UEK:2168359822,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Modele świadczenia usług w handlu międzynarodowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-853-7",
}
3
@article{UEK:2168343429,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "International Trade in Services : Some Evidence on the Influence of International Servicification of Manufacturing",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 5, no. 2",
pages = "107-117",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/IER.2019.0502.07},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1886/pdf_1},
}
4
@article{UEK:2168338537,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Servicification of Manufacturing - the Concept and Consequences for International Trade in Services",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "2",
pages = "11-21",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.34697/2451-0610-ksm-2019-2-001},
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-bombinska.pdf},
}
5
@article{UEK:2168326129,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Obecność handlowa (GATS-3) jako forma wymiany usług Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 2",
pages = "11-21",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf},
}
6
@article{UEK:2168331311,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Foreign Direct Investments and International Trade in Services in Poland, Czech Republic and Hungary",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 10, cz. 3",
pages = "155-166",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf},
}
7
@article{UEK:2168333661,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Znaczenie handlu usługami świadczonymi przez osoby fizyczne (GATS-4) w międzynarodowych obrotach usługowych Polski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "523",
pages = "65-76",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.523.06},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/107571},
}
8
@inbook{UEK:2168340687,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "How Secure Are International Trade Supply Chains : the Threat of Modern Maritime Piracy",
booktitle = "Trade Perspectives in the Context of Safety, Security, Privacy and Loyalty",
pages = "88-110",
adress = "Newcastle upon Tyne",
publisher = "Cambridge Scholars Publishing",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-1-5275-0841-5 ; 1-5275-0841-2",
}
9
@inbook{UEK:2168330043,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Globalisation of Services - Some Evidence on International Servicification of Manufacturing",
booktitle = "Globalization and Its Socio-economic Consequences. Part 5, Digital Single Market",
pages = "1992-1999",
adress = "Žilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2018",
url = {https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2018_part_5.pdf},
issn = "2454-0943",
isbn = "978-80-8154-249-7",
}
10
@article{UEK:2168325515,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Transatlantyckie obroty usługowe Unii Europejskiej w świetle zasad WTO",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "253-264",
year = "2018",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1087_3.2._Bombi_ska_El_bieta.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168319707,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Konsekwencje wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego dla podmiotów prowadzących wymianę handlową z zagranicą",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "313-321",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
12
@article{UEK:2168318743,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku - wybrane aspekty",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "49, t. 2",
pages = "281-296",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-21},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/7159/26227.pdf},
}
13
@misc{UEK:2168319643,
author = "Elżbieta Bombińska and Krystian Bigos",
title = "Wykaz dorobku naukowego Profesora Stanisława Wydymusa (wybrane pozycje)",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "13-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
14
@article{UEK:2168329047,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Obecność handlowa (GATS-3) jako forma świadczenia usług w handlu międzynarodowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "498",
pages = "22-31",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.498.02},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/81686/edition/50582/content?ref=desc},
}
15
@article{UEK:2168313897,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Brexit a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 22",
pages = "171-192",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082209},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/935/1062},
}
16
@article{UEK:2168321771,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Metody pomiaru obrotów międzynarodowego handlu usługowego",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 9, cz. 1",
pages = "113-126",
year = "2017",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-1.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168319305,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "The Role of FDI in Development of the Services Export of the Host Country : a Case of Poland",
booktitle = "Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective",
pages = "127-142",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2017",
url = {https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf},
isbn = "978-953-346-044-4",
}
18
@article{UEK:2168307131,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się na kontynencie afrykańskim",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (81)",
pages = "25-37",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-03},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-25.pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168309583,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Przepływy kapitału produkcyjnego a rozwój gospodarczy krajów afrykańskich - wybrane aspekty",
booktitle = "Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej",
pages = "222-244",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-294-5",
}
20
@article{UEK:2168310391,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Unia Europejska wobec zagrożeń współczesnym piractwem morskim",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 8, cz. 2",
pages = "197-211",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf},
}
21
@article{UEK:2168310395,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Kierunki rozwoju wewnątrzafrykańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "35/2",
pages = "27-42",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.044.5625},
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2081},
}
22
@inbook{UEK:2168311487,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Modern Maritime Piracy - a Threat to International Chains of Supplies?",
booktitle = "Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference",
pages = "34-51",
adress = "Zagreb",
publisher = "Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy",
year = "2016",
url = {http://web.efzg.hr/dok//trg/trade%20perspectives%202016/Trade%20Perspectives%202016_proceedings.pdf},
isbn = "978-953-346-035-2",
}
23
@article{UEK:2168294225,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Międzynarodowe obroty usługowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w latach 2009-2013",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 3",
pages = "87-100",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-87.pdf},
issn = "1640-6818",
}
24
@inbook{UEK:2168295427,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "System wspierania eksportu w Polsce w okresie poakcesyjnym",
booktitle = "Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "427-440",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7417-841-9",
}
25
@inbook{UEK:2168295451,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami - konsekwencje dla polskiego sektora usługowego",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "112-146",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-848-4",
}
26
@inbook{UEK:2168297711,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Kierunki rozwoju międzynarodowych obrotów usługowych Polski w latach 2000-2013",
booktitle = "Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : wyniki wybranych badań",
pages = "84-95",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-241-7",
}
27
@inbook{UEK:2168283053,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Sytuacja gospodarcza krajów pozaunijnych w latach 2004-2012 a możliwość rozwoju polskiego eksportu",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "17-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
28
@article{UEK:2168294889,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Pozycja państw azjatyckich w światowym eksporcie usług na początku XXI wieku",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "369, t. 1",
pages = "78-88",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.369.1.07},
url = {},
}
29
@article{UEK:2168290203,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Możliwości wspierania eksportu w świetle międzynarodowych zobowiązań Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (930)",
pages = "87-100",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0606},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/571},
}
30
@inbook{UEK:2168287769,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Znaczenie krajów rozwijających się w światowym eksporcie usług w latach 2000-2011",
booktitle = "Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach",
pages = "196-209",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-188-5",
}
31
@inbook{UEK:2168295751,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Równowaga zewnętrzna krajów rozwijających się w latach 2007-2012 na przykładzie państw Azji i Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa",
pages = "107-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-11-5",
}
32
@article{UEK:2168287833,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Pozycja podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce w okresie poakcesyjnym",
journal = "Unia Europejska.pl",
number = "5 (228)",
pages = "36-44",
year = "2014",
}
33
@unpublished{UEK:2168301835,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami - konsekwencje dla polskiego sektora usługowego",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "95-121",
year = "2014",
}
34
@article{UEK:2168271346,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii w polskim przemyśle przetwórczym w latach 2004-2010",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "172",
pages = "69-80",
adress = "",
year = "2013",
}
35
@article{UEK:2168291451,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Tendencje rozwojowe międzynarodowej wymiany usług w latach 2000-2011",
journal = "Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "30",
pages = "1-18",
year = "2013",
url = {http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1084},
}
36
@unpublished{UEK:2168289035,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Sytuacja gospodarcza krajów pozaunijnych w latach 2004-2012 a możliwości rozwoju polskiego eksportu",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "10-44",
year = "2013",
}
37
@inbook{UEK:2168258090,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer i dyfuzja wiedzy - przypadek gospodarki Polski",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "125-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-857-5",
}
38
@article{UEK:2168266558,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "57",
pages = "47-59",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-47.pdf},
issn = "1640-6818",
}
39
@article{UEK:2168283235,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Unii Europejskiej w Polsce w okresie poakcesyjnym",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "25",
pages = "7-21",
year = "2012",
url = {http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=7&view=Fit},
}
40
@unpublished{UEK:2168266932,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer i dyfuzja wiedzy - przypadek gospodarki Polski",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "117-142",
year = "2012",
}
41
@book{UEK:2168222304,
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-205-7",
}
42
@article{UEK:2168261682,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Wpływ kryzysy finansowego i ekonomicznego na bilans płatniczy krajów rozwijających się w latach 2008-2010",
journal = "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "31/1",
pages = "30-49",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=986},
}
43
@article{UEK:2168257906,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu powiązań gospodarczych Polski z zagranicą w latach 2004-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "888",
pages = "5-22",
year = "2012",
}
44
@inbook{UEK:2168238150,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski",
pages = "147-181",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.PL",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-459-4",
}
45
@inbook{UEK:2168222330,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Teoretyczne zależności między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a eksportem i jego konkurencyjnością",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski",
pages = "35-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-205-7",
}
46
@book{UEK:2168238082,
title = "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.PL",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-459-4",
}
47
@unpublished{UEK:2168260110,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski",
pages = "140-176",
year = "2011",
}
48
@article{UEK:2168228476,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Skutki liberalizacji międzynarodowych przepływów kapitału",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "18",
pages = "21-34",
year = "2011",
issn = "",
}
49
@article{UEK:2168218510,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans płatniczy kraju goszczącego - przypadek Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "179",
pages = "33-44",
adress = "",
year = "2011",
}
50
@article{UEK:2168228624,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Makroekonomiczne teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "21",
pages = "38-53",
year = "2011",
issn = "",
}
51
@article{UEK:2168222648,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Rozwój wzajemnej wymiany handlowej krajów ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "869",
pages = "43-60",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192871},
}
52
@inbook{UEK:2166536905,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Współzależności pomiędzy BIZ i wymianą handlową z zagranicą - aspekt teoretyczny",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "9-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
53
@unpublished{UEK:2168318633,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Teoretyczne zależności między BIZ a eksportem i jego konkurencyjnością",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu",
pages = "23-41",
year = "2010",
}
54
@article{UEK:53264,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Konkurencyjność eksportu i jej miary",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "43-59",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170942236},
}
55
@article{UEK:53199,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Zasoby kapitałowe jako determinanta konkurencyjności czynnikowej gospodarki Polski w latach 1995-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "837",
pages = "5-18",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170649671},
}
56
@inbook{UEK:2165609774,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Konkurencyjność gospodarki Polski w świetle międzynarodowych rankingów",
booktitle = "Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka",
pages = "201-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-58-7",
}
57
@article{UEK:2168229006,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Swoboda przepływu kapitału a działalność przedsiębiorstw na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "15/16",
pages = "63-77",
year = "2010",
issn = "",
}
58
@unpublished{UEK:2168213675,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Rozwój wzajemnej wymiany handlowej krajów ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "49-72",
year = "2009",
}
59
@article{UEK:50030,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a zmiany w strukturze ich eksportu w latach 2000-2004",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "794",
pages = "5-24",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163397920},
}
60
@inbook{UEK:2165614601,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "9-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-7-0",
}
61
@inbook{UEK:2165641784,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Procedury celne w świetle regulacji wspólnotowego kodeksu celnego",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw",
pages = "37-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-32-7",
}
62
@inbook{UEK:2165705863,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Liberalizacja zasad obrotu dewizowego w Polsce w okresie poakcesyjnym",
booktitle = "Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania",
pages = "9-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-1-8",
}
63
@article{UEK:50462,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce (wybrane zagadnienia)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "777",
pages = "133-146",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160081746},
}
64
@unpublished{UEK:2165074544,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Pojęcie i miary konkurencyjności międzynarodowej",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "6-28",
year = "2008",
}
65
@unpublished{UEK:2168282617,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Konkurencyjność czynnikowa polskiej gospodarki i jej zmiany w latach 1995-2005",
booktitle = "Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
pages = "59-81",
year = "2007",
}
66
@unpublished{UEK:2168326821,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a zmiany w strukturze ich eksportu w latach 2000-2004",
booktitle = "Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej",
pages = "112-129",
year = "2006",
}
67
@article{UEK:2168220232,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Zasoby siły roboczej a międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski w okresie zmian systemowych na tle Czech i Węgier",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "662",
pages = "17-35",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/73566931},
}
68
@article{UEK:2168219482,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "639",
pages = "5-23",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/48776696},
}
69
@unpublished{UEK:2168266064,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Miary ogólne i szczegółowe międzynarodowej pozycji konkurencyjnej",
booktitle = "Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 ",
pages = "16-23",
year = "2003",
}
70
@inbook{UEK:2168225780,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Zasoby kapitałowe jako czynnik międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "45-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2002",
isbn = "83-88397-05-1",
}
71
@article{UEK:2168230832,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski, Czech i Węgier w okresie transformacji systemowej na tle zmian produktu krajowego brutto",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "601",
pages = "47-62",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13631},
}
72
@article{UEK:2168225414,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Wybrane mierniki międzynarodowej pozycji konkurencyjnej kraju",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "575",
pages = "5-17",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11610},
}
73
@unpublished{UEK:2168265532,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Zasoby kapitałowe jako czynnik międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski",
booktitle = "Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską",
pages = "41-55",
year = "2002",
}
74
@unpublished{UEK:2168288753,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Zdolność konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
75
@article{UEK:2168233682,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Ograniczenia obrotu dewizowego z zagranicą w polskim prawie dewizowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "556",
pages = "55-65",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11561},
}
76
@inbook{UEK:2168228770,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Zasoby technologiczne jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "59-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
77
@inbook{UEK:2168241628,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Liberalizacja handlu zagranicznego a zdolność konkurencyjna gospodarki w okresie transformacji systemowej (na przykładzie Polski, Czech i Węgier)",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1",
pages = "91-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
78
@inbook{UEK:2168238686,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Czynniki określające międzynarodową konkurencyjność gospodarki narodowej",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2",
pages = "166-178",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
79
@inbook{UEK:2168238616,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Wybrane procedury celne w nowym kodeksie celnym",
booktitle = "Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2",
pages = "153-159",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1997",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID