Publications of the selected author
1

Title:
Inwestycje w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 198-229 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306289
chapter in textbook
See main document
2

Title:
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 166-197 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306287
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Title:
Znaczenie gospodarcze i efektywność ekonomiczna inwestycji modernizacyjnych = The Economic Importance and Economic Effects Achieved by Investment for Modernisation
Source:
Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 13 (1983) , s. 35-45. - Rez., summ.
Nr:
2168359712
article
4

Author:
Title:
Inwestycje w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 192-218 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280761
chapter in textbook
See main document
5

Author:
Title:
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 163-191 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0190-7
Nr:
2168280751
chapter in textbook
See main document
6

Author:
Title:
Ekstensywne i intensywne wykorzystanie środków pracy w przemyśle = Extensive and Intensive Utilisation of the Means of Production in Industry
Source:
Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 12 (1982) , s. 20-40. - Rez., summ.
Nr:
2168359710
article
7

Author:
Title:
Jubileuszowe reminiscencje Kuratora Koła Ekonomiki Przemysłu
Source:
Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [kier. Kazimierza GÓRKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 5-7
Nr:
2168282359
varia
8

Author:
Title:
Ustalanie ekonomicznej efektywności szybko zwrotnych przedsięwzięć modernizacyjnych
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978) , s. 101-103
Nr:
2168220004
article
9

Author:
Title:
Środki trwałe i inwestycje w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 169-213 - Bibliogr.
Nr:
2168282315
chapter in textbook
See main document
10

Author:
Title:
Profesor mgr inż. Ludwik Mayre (19.09.1899 r. - 10.11.1977 r.)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]1978. - nr 106, s. 5-10
Nr:
2168233610
varia
See main document
11

Author:
Title:
Rachunek ekonomicznej efektywności prac badawczych
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/59 (R. 15) (1976) , s. 124-130 - Bibliogr.
Nr:
2168220106
article
12

Title:
Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL
Publisher address:
Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975
Physical description:
32 s.: il.; 18 cm
Series:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 248)
Nr:
2168279059
book
13

Author:
Emil Luchter , Jerzy Dąbrowa
Title:
Ocena efektywności inwestycji nieprodukcyjnych = Assessment of the Effectiveness of Non-Productive Fixed Capital Formation
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 30, 5 (351) (1975) , s. 315-319
Nr:
2168277917
article
14

Author:
Title:
Zmiany w metodach rachunku efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 1/53 (1975) , s. 162-168
Nr:
2168226719
article
See main document
15

Title:
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations
Source:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 113-136. - Summ., rez.
Nr:
2168334917
chapter in book
16

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL = Proportions of the Industrial Development in the Cracow Region during the Thirty Years of the Polish People's Republic
Source:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 23-65. - Summ., rez.
Nr:
2168334911
chapter in book
18

Author:
Title:
Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji przemysłowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Physical description:
213 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345142
monograph
19

Title:
Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów) = Productivity of fixed Assets in Industry (Generating Factors, Interpretation of Results)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973) , s. 87-119. - Summ., rez.
Nr:
2168260614
article
See main document
20

Title:
Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970 = Shift Labour in the Industry of Kraków Region in the Years 1965 - 1970
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 61 (1973) , s. 5-27. - Summ., rez.
Nr:
2168250706
article
See main document
21

Author:
Adam Prochowski
Title:
Badania nakładów i efektów występujących w cyklu rozwojowym wyrobów przemysłu maszynowego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
200 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/331
Nr:
2168307387
doctoral dissertation
22

Title:
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972) , s. 159-185. - Rez., summ.
Nr:
2168250992
article
See main document
23

Title:
Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne = Productivity of Capital Goods in Industry and Investment Decisions
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972) , s. 51-69. - Rez., summ.
Nr:
2168249540
article
See main document
24

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 12
Redaktor:
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261378
journal / series editorial
25

Title:
25 lat przemysłu w regionie krakowskim = Twenty-Five Years of Industry in Cracow Region
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972) , s. 99-148. - Rez., summ.
Nr:
2168250988
article
See main document
26

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 10
Redaktor:
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971
Physical description:
112 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168263394
journal / series editorial
27

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 11
Redaktor:
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971
Physical description:
128 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261590
journal / series editorial
28

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 9
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych, 1970
Physical description:
164 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168265730
journal / series editorial
29

Author:
Title:
Badanie związków kooperacyjno-produkcyjnych przemysłu metalowego : na przykładzie regionu krakowskiego = Examination of the Cooperative and Productive Relationships in the Metal Industry of Cracow Region
Publisher address:
Kraków: Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, 1964
Physical description:
280 s., [44] k. tabl.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 7)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168336517
monograph
30

Author:
Title:
Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 1959
Physical description:
237 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/4
Nr:
2168305421
doctoral dissertation
1
Inwestycje w przemyśle / Wacław WAJDA, Emil LUCHTER // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 198-229. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
2
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie / Emil LUCHTER, Wacław WAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 166-197. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
3
Znaczenie gospodarcze i efektywność ekonomiczna inwestycji modernizacyjnych = The Economic Importance and Economic Effects Achieved by Investment for Modernisation / Emil LUCHTER // Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 13 (1983), s. 35-45. - Rez., summ.
4
Inwestycje w przemyśle / Emil LUCHTER // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 192-218. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
5
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie / Emil LUCHTER // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - S. 163-191. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0190-7
6
Ekstensywne i intensywne wykorzystanie środków pracy w przemyśle = Extensive and Intensive Utilisation of the Means of Production in Industry / Emil LUCHTER // Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 12 (1982), s. 20-40. - Rez., summ.
7
Jubileuszowe reminiscencje Kuratora Koła Ekonomiki Przemysłu / Emil LUCHTER // W: Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [kier. Kazimierza GÓRKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 5-7
8
Ustalanie ekonomicznej efektywności szybko zwrotnych przedsięwzięć modernizacyjnych / Emil LUCHTER // Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978), s. 101-103. - ISSN 0079-578X
9
Środki trwałe i inwestycje w przemyśle / Emil LUCHTER // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 169-213. - Bibliogr.
10
Profesor mgr inż. Ludwik Mayre (19.09.1899 r. - 10.11.1977 r.) / Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978), s. 5-10. - ISSN 0208-7944
11
Rachunek ekonomicznej efektywności prac badawczych / Emil LUCHTER // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/59 (R. 15) (1976), s. 124-130. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
12
Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL / Emil LUCHTER, Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 32 s. : il. ; 18 cm. - (Nauka dla Wszystkich, ISSN 0077-6181 ; nr 248)
13
Ocena efektywności inwestycji nieprodukcyjnych = Assessment of the Effectiveness of Non-Productive Fixed Capital Formation / Emil LUCHTER, Jerzy Dąbrowa // Gospodarka Planowa. - R. 30, 5 (351) (1975), s. 315-319. - ISSN 0017-2421
14
Zmiany w metodach rachunku efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych / Emil LUCHTER // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 1/53 (1975), s. 162-168. - ISSN 0079-578X
15
Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa) = Definition of the Directions of Perspective Development of Industry in Town Agglomerations / Józef GAJDA, Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 113-136. - Summ., rez.
16
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
17
Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL = Proportions of the Industrial Development in the Cracow Region during the Thirty Years of the Polish People's Republic / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Emil LUCHTER // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 23-65. - Summ., rez.
18
Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji przemysłowych / Emil LUCHTER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - 213 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
19
Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów) = Productivity of fixed Assets in Industry (Generating Factors, Interpretation of Results) / Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 13 (1973), s. 87-119. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
20
Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970 = Shift Labour in the Industry of Kraków Region in the Years 1965 - 1970 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 61 (1973), s. 5-27. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
21
Badania nakładów i efektów występujących w cyklu rozwojowym wyrobów przemysłu maszynowego / Adam Prochowski ; Promotor: Emil LUCHTER. - Kraków, 1973. - 200 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
22
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland / Antoni FAJFEREK, Franciszek KOPEĆ, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 159-185. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
23
Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne = Productivity of Capital Goods in Industry and Investment Decisions / Bronisław BYRSKI, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972), s. 51-69. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
24
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972. - vol. 12. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
25
25 lat przemysłu w regionie krakowskim = Twenty-Five Years of Industry in Cracow Region / Emil LUCHTER, Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 99-148. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
26
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. - vol. 10. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
27
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. - vol. 11. - 128 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
28
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych, 1970. - vol. 9. - 164 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
29
Badanie związków kooperacyjno-produkcyjnych przemysłu metalowego : na przykładzie regionu krakowskiego = Examination of the Cooperative and Productive Relationships in the Metal Industry of Cracow Region / Emil LUCHTER. - Kraków : Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, 1964. - 280 s., [44] k. tabl. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 7)
30
Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce / Emil LUCHTER ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1959. - 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Wajda W., Luchter E., (1987), Inwestycje w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 198-229.
2
Luchter E., Wajda W., (1987), Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 166-197.
3
Luchter E., (1983), Znaczenie gospodarcze i efektywność ekonomiczna inwestycji modernizacyjnych, "Studia nad Ekonomiką Regionu", nr 13, s. 35-45.
4
Luchter E., (1982), Inwestycje w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 192-218.
5
Luchter E., (1982), Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 163-191.
6
Luchter E., (1982), Ekstensywne i intensywne wykorzystanie środków pracy w przemyśle, "Studia nad Ekonomiką Regionu", nr 12, s. 20-40.
7
Luchter E., (1979), Jubileuszowe reminiscencje Kuratora Koła Ekonomiki Przemysłu. [W:] GÓRKI (red.), Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-7.
8
Luchter E., (1978), Ustalanie ekonomicznej efektywności szybko zwrotnych przedsięwzięć modernizacyjnych, "Problemy Ekonomiczne", nr 1/65 (R. 17), s. 101-103.
9
Luchter E., (1978), Środki trwałe i inwestycje w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 169-213.
10
Luchter E., (1978), Profesor mgr inż. Ludwik Mayre (19.09.1899 r. - 10.11.1977 r.), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 106, s. 5-10.
11
Luchter E., (1976), Rachunek ekonomicznej efektywności prac badawczych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/59 (R. 15), s. 124-130.
12
Luchter E., Chomątowski S., (1975), Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL, (Nauka dla Wszystkich, nr 248), Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 32 s.
13
Luchter E., Dąbrowa J., (1975), Ocena efektywności inwestycji nieprodukcyjnych, "Gospodarka Planowa", R. 30, 5 (351), s. 315-319.
14
Luchter E., (1975), Zmiany w metodach rachunku efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 1/53, s. 162-168.
15
Gajda J., Byrski B., Luchter E., (1975), Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa). [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-136.
16
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
17
Chomątowski S., Luchter E., (1975), Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL. [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23-65.
18
Luchter E., (1974), Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji przemysłowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 213 s.
19
Byrski B., Luchter E., (1973), Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 13, s. 87-119.
20
Chomątowski S., Luchter E., (1973), Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 61, s. 5-27.
21
Prochowski A., (1973), Badania nakładów i efektów występujących w cyklu rozwojowym wyrobów przemysłu maszynowego, Prom. Luchter E., Kraków : , 200 k.
22
Fajferek A., Kopeć F., Luchter E., (1972), Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 159-185.
23
Byrski B., Luchter E., (1972), Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 50, s. 51-69.
24
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972. - vol. 12. - 122 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
25
Luchter E., Chomątowski S., (1972), 25 lat przemysłu w regionie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 99-148.
26
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. - vol. 10. - 112 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
27
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. - vol. 11. - 128 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
28
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych, 1970. - vol. 9. - 164 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
29
Luchter E., (1964), Badanie związków kooperacyjno-produkcyjnych przemysłu metalowego: na przykładzie regionu krakowskiego, Kraków : Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, 280 s., [44] k. tabl.
30
Luchter E., (1959), Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , 237 k.
1
@inbook{UEK:2168306289,
author = "Wacław Wajda and Emil Luchter",
title = "Inwestycje w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "198-229",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
2
@inbook{UEK:2168306287,
author = "Emil Luchter and Wacław Wajda",
title = "Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "166-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
3
@article{UEK:2168359712,
author = "Emil Luchter",
title = "Znaczenie gospodarcze i efektywność ekonomiczna inwestycji modernizacyjnych",
journal = "Studia nad Ekonomiką Regionu",
number = "13",
pages = "35-45",
year = "1983",
}
4
@inbook{UEK:2168280761,
author = "Emil Luchter",
title = "Inwestycje w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "192-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
5
@inbook{UEK:2168280751,
author = "Emil Luchter",
title = "Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "163-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0190-7",
}
6
@article{UEK:2168359710,
author = "Emil Luchter",
title = "Ekstensywne i intensywne wykorzystanie środków pracy w przemyśle",
journal = "Studia nad Ekonomiką Regionu",
number = "12",
pages = "20-40",
year = "1982",
}
7
@misc{UEK:2168282359,
author = "Emil Luchter",
title = "Jubileuszowe reminiscencje Kuratora Koła Ekonomiki Przemysłu",
booktitle = "Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "5-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
8
@article{UEK:2168220004,
author = "Emil Luchter",
title = "Ustalanie ekonomicznej efektywności szybko zwrotnych przedsięwzięć modernizacyjnych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1/65 (R. 17)",
pages = "101-103",
year = "1978",
}
9
@inbook{UEK:2168282315,
author = "Emil Luchter",
title = "Środki trwałe i inwestycje w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "169-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
10
@misc{UEK:2168233610,
author = "Emil Luchter",
title = "Profesor mgr inż. Ludwik Mayre (19.09.1899 r. - 10.11.1977 r.)",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "106",
pages = "5-10",
year = "1978",
}
11
@article{UEK:2168220106,
author = "Emil Luchter",
title = "Rachunek ekonomicznej efektywności prac badawczych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/59 (R. 15)",
pages = "124-130",
year = "1976",
}
12
@book{UEK:2168279059,
author = "Emil Luchter and Stanisław Chomątowski",
title = "Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL",
adress = "Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1975",
issn = "0077-6181",
}
13
@article{UEK:2168277917,
author = "Emil Luchter and Jerzy Dąbrowa",
title = "Ocena efektywności inwestycji nieprodukcyjnych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 30, 5 (351)",
pages = "315-319",
year = "1975",
}
14
@article{UEK:2168226719,
author = "Emil Luchter",
title = "Zmiany w metodach rachunku efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 1/53",
pages = "162-168",
year = "1975",
}
15
@inbook{UEK:2168334917,
author = "Józef Gajda and Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Określenie kierunków perspektywicznego rozwoju przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Krakowa)",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "113-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
16
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
17
@inbook{UEK:2168334911,
author = "Stanisław Chomątowski and Emil Luchter",
title = "Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "23-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
18
@book{UEK:2168345142,
author = "Emil Luchter",
title = "Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
19
@article{UEK:2168260614,
author = "Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Produktywność środków trwałych w przemyśle (czynniki kształtujące, interpretacja pomiarów)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 13",
pages = "87-119",
year = "1973",
}
20
@article{UEK:2168250706,
author = "Stanisław Chomątowski and Emil Luchter",
title = "Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "61",
pages = "5-27",
year = "1973",
}
21
@unpublished{UEK:2168307387,
author = "Adam Prochowski",
title = "Badania nakładów i efektów występujących w cyklu rozwojowym wyrobów przemysłu maszynowego",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
22
@article{UEK:2168250992,
author = "Antoni Fajferek and Franciszek Kopeć and Emil Luchter",
title = "Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "159-185",
year = "1972",
}
23
@article{UEK:2168249540,
author = "Bronisław Byrski and Emil Luchter",
title = "Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "50",
pages = "51-69",
year = "1972",
}
24
@misc{UEK:2168261378,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Luchter Emil,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1972",
}
25
@article{UEK:2168250988,
author = "Emil Luchter and Stanisław Chomątowski",
title = "25 lat przemysłu w regionie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "99-148",
year = "1972",
}
26
@misc{UEK:2168263394,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Luchter Emil,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1971",
}
27
@misc{UEK:2168261590,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Luchter Emil,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1971",
}
28
@misc{UEK:2168265730,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Luchter Emil,
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych",
year = "1970",
}
29
@book{UEK:2168336517,
author = "Emil Luchter",
title = "Badanie związków kooperacyjno-produkcyjnych przemysłu metalowego : na przykładzie regionu krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1964",
issn = "",
}
30
@unpublished{UEK:2168305421,
author = "Emil Luchter",
title = "Badanie rozmieszczenia przemysłu metalowego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID