Publications of the selected author

Liberska Barbara ORCID

Faculty of Production Economics, Institute of International Socio-Economic Relations,

1

Title:
Marek Belka, Reaganomika sukces czy porażka? Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Ossolineum 1991, s. 226
Source:
Ekonomista. - nr 3 (1993) , s. 376-378
Nr:
2168334557
review
2

Author:
Title:
Zjawisko bezrobocia wśród młodzieży na tle przemian strukturalnych gospodarek wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 70-tych i 80-tych
Publisher address:
Kraków: , 1988
Physical description:
219 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/749
Nr:
2168312707
doctoral dissertation
3

Title:
Kształtowanie się zmian w strukturze zatrudnienia w wybranych gałęziach przemysłu przetwórczego krajów wysoko rozwiniętych w latach siedemdziesiątych = Changes in Employment Structure of Selected Branches of Processing Industry in Highly Developed Countries in 70s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 202 (1985) , s. 23-37. - Rez., summ.
Nr:
2168249776
article
4

Title:
Badania naukowe preferowane i finansowane przez państwo w krajach wysoko rozwiniętych = Scientific Researches Given Priority and Financed from State Budget in Highly Developed Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 171 (1983) , s. 17-30. - Summ., rez.
Nr:
2168279973
article
5

Author:
Title:
Polska - Irak : gospodarka, stosunki ekonomiczne
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1982
Physical description:
158 s.; 20 cm
Series:
(Polska, RWPG, Świat)
ISBN:
83-208-0207-5
Nr:
2168345402
monograph
6

Title:
Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
81 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168336505
academic script
7

Title:
Education and Youth Employment in Poland
Publisher address:
Berkeley: Carnegie Council on Policy Studies in Higher Education, 1979
Physical description:
VIII, 83 s.: il.; 24 cm
ISBN:
0-931050-12-X
Nr:
2168345190
report
8

Title:
Drenaż mózgów z krajów Trzeciego Świata = The "Brain Drain" from the Third-World (Underdeveloped) Countries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 41-42. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261196
varia
9

Title:
Migracja kadr wysoko kwalifikowanych z krajów rozwijających się : (drenaż mózgów)
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977
Physical description:
209 s.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345764
monograph
10

Title:
Migracja kwalifikowanych kadr do krajów wysoko rozwiniętych = Migration of Qualified Cadres to Highly Developed Countries
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 3 (1976) , s. 103-111
Nr:
2168340745
article
11

Title:
Wykształcenie a rozwój gospodarczo-społeczny
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976) , s. 183-204 - Bibliogr.
Nr:
2168240734
article
12

Title:
Międzynarodowa migracja wysoko kwalifikowanych kadr : (z krajów trzeciego świata do wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych - drenaż mózgów) = The International Migration of Highly Trained Manpower from the Developing Countries
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
259 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 32)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168336503
monograph
13

Title:
Socjologiczna problematyka międzynarodowej migracji wysoko kwalifikowanych kadr (tzw. drenaż mózgów) = Sociological Problems of International Migration of Professional Personnel (so Called "Brain Drain")
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 4 (1976) , s. 171-183
Nr:
2168360416
article
14

Title:
Studia za granicą jako kanał dla drenażu mózgów
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 24, nr 2 (1976) , s. 101-111
Nr:
2168282361
article
15

Title:
Drenaż naukowców, inżynierów i lekarzy z krajów Trzeciego Świata do krajów rozwiniętych = Brain Drain of Engineers, Scientists and Physicians from the Third World to Developed Countries
Source:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 12, z. 2 (46) (1976) , s. 226-240. - Streszcz., rez., summ.
Nr:
2168337697
article
16

Title:
Międzynarodowa migracja kwalifikowanych kadr
Source:
Ekonomista. - nr 4 (1976) , s. 961-971
Nr:
2168334545
article
17

Title:
Międzynarodowe wskaźniki rozwoju szkolnictwa wyższego i badania nad wpływem wykształcenia na rozwój gospodarczo-społeczny = International Coefficients of the Higher Education Development the Impact of Education on the Economic and Social Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 67 (1975) , s. 83-121. - Summ., rez.
Nr:
2168248260
article
18

Title:
Społeczno-kulturowa efektywność wyższego wykształcenia : (na przykładzie grupy absolwentów WSE w Krakowie) = Social and Cultural Effectiveness of Higher Education
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 69 (1975) , s. 127-156. - Summ., rez.
Nr:
2168249866
article
19

Title:
Badania nad efektywnością wykształcenia w Związku Radzieckim
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 22 (1973) , s. 177-187 - Bibliogr.
Nr:
2168368866
article
20

Title:
Ekonomiczne i społeczne aspekty efektywności wyższego wykształcenia
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
260 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/64
Nr:
2168305687
doctoral dissertation
21

Title:
Niektóre ekonomiczne i społeczne problemy kształcenia = Some Problems of Economic and Social Effects of Education
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 46 (1972) , s. 151-164. - Rez., summ.
Nr:
2168250850
article
22

Title:
Z doświadczeń opiekuna studenckich hufców pracy
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 18, nr 2 (1970) , s. 59-63
Nr:
2168285849
article
23

Title:
Społeczne i ekonomiczne czynniki kształtujące popyt na książki = Social and Economical Factors Influencing Demand for Books
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1969) , s. 67-75
Nr:
2168337665
article
1
Marek Belka, Reaganomika sukces czy porażka? Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Ossolineum 1991, s. 226 / Barbara Liberska // Ekonomista. - nr 3 (1993), s. 376-378. - ISSN 0013-3205
2
Zjawisko bezrobocia wśród młodzieży na tle przemian strukturalnych gospodarek wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 70-tych i 80-tych / Piotr MAŁECKI ; . - Kraków : , 1988. - 219 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Barbara LIBERSKA. - Bibliogr.
3
Kształtowanie się zmian w strukturze zatrudnienia w wybranych gałęziach przemysłu przetwórczego krajów wysoko rozwiniętych w latach siedemdziesiątych = Changes in Employment Structure of Selected Branches of Processing Industry in Highly Developed Countries in 70s / Barbara LIBERSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 202 (1985), s. 23-37. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Badania naukowe preferowane i finansowane przez państwo w krajach wysoko rozwiniętych = Scientific Researches Given Priority and Financed from State Budget in Highly Developed Countries / Barbara LIBERSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 171 (1983), s. 17-30. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
Polska - Irak : gospodarka, stosunki ekonomiczne / Barbara LIBERSKA. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1982. - 158 s. ; 20 cm. - (Polska, RWPG, Świat). - ISBN 83-208-0207-5
6
Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów / Barbara LIBERSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - 81 s. : il. ; 24 cm
7
Education and Youth Employment in Poland / Barbara LIBERSKA. - Berkeley: Carnegie Council on Policy Studies in Higher Education, 1979. - VIII, 83 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 0-931050-12-X
8
Drenaż mózgów z krajów Trzeciego Świata = The "Brain Drain" from the Third-World (Underdeveloped) Countries / Barbara LIBERSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 41-42. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
9
Migracja kadr wysoko kwalifikowanych z krajów rozwijających się : (drenaż mózgów) / Barbara LIBERSKA. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. - 209 s. ; 20 cm. - Bibliogr.
10
Migracja kwalifikowanych kadr do krajów wysoko rozwiniętych = Migration of Qualified Cadres to Highly Developed Countries / Barbara LIBERSKA // Sprawy Międzynarodowe. - z. 3 (1976), s. 103-111. - ISSN 0038-853X
11
Wykształcenie a rozwój gospodarczo-społeczny / Barbara LIBERSKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976), s. 183-204. - Bibliogr.
12
Międzynarodowa migracja wysoko kwalifikowanych kadr : (z krajów trzeciego świata do wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych - drenaż mózgów) = The International Migration of Highly Trained Manpower from the Developing Countries / Barbara LIBERSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976. - 259 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 32)
13
Socjologiczna problematyka międzynarodowej migracji wysoko kwalifikowanych kadr (tzw. drenaż mózgów) = Sociological Problems of International Migration of Professional Personnel (so Called "Brain Drain") / Barbara LIBERSKA // Studia Socjologiczne. - nr 4 (1976), s. 171-183. - ISSN 0039-3371
14
Studia za granicą jako kanał dla drenażu mózgów / Barbara LIBERSKA // Życie Szkoły Wyższej. - R. 24, nr 2 (1976), s. 101-111. - ISSN 0591-2377
15
Drenaż naukowców, inżynierów i lekarzy z krajów Trzeciego Świata do krajów rozwiniętych = Brain Drain of Engineers, Scientists and Physicians from the Third World to Developed Countries / Barbara LIBERSKA // Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 12, z. 2 (46) (1976), s. 226-240. - Streszcz., rez., summ. - ISSN 0044-1619
16
Międzynarodowa migracja kwalifikowanych kadr / Barbara LIBERSKA // Ekonomista. - nr 4 (1976), s. 961-971. - ISSN 0013-3205
17
Międzynarodowe wskaźniki rozwoju szkolnictwa wyższego i badania nad wpływem wykształcenia na rozwój gospodarczo-społeczny = International Coefficients of the Higher Education Development the Impact of Education on the Economic and Social Development / Barbara LIBERSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 67 (1975), s. 83-121. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
18
Społeczno-kulturowa efektywność wyższego wykształcenia (na przykładzie grupy absolwentów WSE w Krakowie) = Social and Cultural Effectiveness of Higher Education / Barbara LIBERSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 69 (1975), s. 127-156. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
19
Badania nad efektywnością wykształcenia w Związku Radzieckim / Barbara LIBERSKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 22 (1973), s. 177-187. - Bibliogr.
20
Ekonomiczne i społeczne aspekty efektywności wyższego wykształcenia / Barbara LIBERSKA ; . - Kraków : , 1972. - 260 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Leszek KASPRZYK. - Bibliogr.
21
Niektóre ekonomiczne i społeczne problemy kształcenia = Some Problems of Economic and Social Effects of Education / Barbara LIBERSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 46 (1972), s. 151-164. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
22
Z doświadczeń opiekuna studenckich hufców pracy / Barbara LIBERSKA // Życie Szkoły Wyższej. - R. 18, nr 2 (1970), s. 59-63. - ISSN 0591-2377
23
Społeczne i ekonomiczne czynniki kształtujące popyt na książki = Social and Economical Factors Influencing Demand for Books / Barbara LIBERSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1969), s. 67-75
1
Liberska B., (1993), Marek Belka, Reaganomika sukces czy porażka? Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Ossolineum 1991, s. 226, "Ekonomista", nr 3, s. 376-378.
2
Małecki P., (1988), Zjawisko bezrobocia wśród młodzieży na tle przemian strukturalnych gospodarek wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 70-tych i 80-tych, Prom. Liberska B., Kraków : , 219 k.
3
Liberska B., (1985), Kształtowanie się zmian w strukturze zatrudnienia w wybranych gałęziach przemysłu przetwórczego krajów wysoko rozwiniętych w latach siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 202, s. 23-37.
4
Liberska B., (1983), Badania naukowe preferowane i finansowane przez państwo w krajach wysoko rozwiniętych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 17-30.
5
Liberska B., (1982), Polska - Irak: gospodarka, stosunki ekonomiczne, Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 158 s.
6
Liberska B., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1980), Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych: przedmiot, modernizacja, nauka i technika: wybór tekstów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81 s.
7
Liberska B., (1979), Education and Youth Employment in Poland, Berkeley : Carnegie Council on Policy Studies in Higher Education, VIII, 83 s.
8
Liberska B., (1977), Drenaż mózgów z krajów Trzeciego Świata, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 41-42.
9
Liberska B., (1977), Migracja kadr wysoko kwalifikowanych z krajów rozwijających się: (drenaż mózgów), Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 209 s.
10
Liberska B., (1976), Migracja kwalifikowanych kadr do krajów wysoko rozwiniętych, "Sprawy Międzynarodowe", z. 3, s. 103-111.
11
Liberska B., (1976), Wykształcenie a rozwój gospodarczo-społeczny, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 25, s. 183-204.
12
Liberska B., (1976), Międzynarodowa migracja wysoko kwalifikowanych kadr: (z krajów trzeciego świata do wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych - drenaż mózgów), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 32), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 259 s.
13
Liberska B., (1976), Socjologiczna problematyka międzynarodowej migracji wysoko kwalifikowanych kadr (tzw. drenaż mózgów), "Studia Socjologiczne", nr 4, s. 171-183.
14
Liberska B., (1976), Studia za granicą jako kanał dla drenażu mózgów, "Życie Szkoły Wyższej", R. 24, nr 2, s. 101-111.
15
Liberska B., (1976), Drenaż naukowców, inżynierów i lekarzy z krajów Trzeciego Świata do krajów rozwiniętych, "Zagadnienia Naukoznawstwa", T. 12, z. 2 (46), s. 226-240.
16
Liberska B., (1976), Międzynarodowa migracja kwalifikowanych kadr, "Ekonomista", nr 4, s. 961-971.
17
Liberska B., (1975), Międzynarodowe wskaźniki rozwoju szkolnictwa wyższego i badania nad wpływem wykształcenia na rozwój gospodarczo-społeczny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 67, s. 83-121.
18
Liberska B., (1975), Społeczno-kulturowa efektywność wyższego wykształcenia (na przykładzie grupy absolwentów WSE w Krakowie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 69, s. 127-156.
19
Liberska B., (1973), Badania nad efektywnością wykształcenia w Związku Radzieckim, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 22, s. 177-187.
20
Liberska B., (1972), Ekonomiczne i społeczne aspekty efektywności wyższego wykształcenia, Prom. Kasprzyk L., Kraków : , 260 k.
21
Liberska B., (1972), Niektóre ekonomiczne i społeczne problemy kształcenia, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 46, s. 151-164.
22
Liberska B., (1970), Z doświadczeń opiekuna studenckich hufców pracy, "Życie Szkoły Wyższej", R. 18, nr 2, s. 59-63.
23
Liberska B., (1969), Społeczne i ekonomiczne czynniki kształtujące popyt na książki, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 67-75.
1
@article{UEK:2168334557,
author = "Barbara Liberska",
title = "Marek Belka, Reaganomika sukces czy porażka? Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Ossolineum 1991, s. 226",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "376-378",
year = "1993",
}
2
@unpublished{UEK:2168312707,
author = "Piotr Małecki",
title = "Zjawisko bezrobocia wśród młodzieży na tle przemian strukturalnych gospodarek wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 70-tych i 80-tych",
adress = "Kraków",
year = "1988",
}
3
@article{UEK:2168249776,
author = "Barbara Liberska",
title = "Kształtowanie się zmian w strukturze zatrudnienia w wybranych gałęziach przemysłu przetwórczego krajów wysoko rozwiniętych w latach siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "202",
pages = "23-37",
year = "1985",
}
4
@article{UEK:2168279973,
author = "Barbara Liberska",
title = "Badania naukowe preferowane i finansowane przez państwo w krajach wysoko rozwiniętych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "17-30",
year = "1983",
}
5
@book{UEK:2168345402,
author = "Barbara Liberska and ",
title = "Polska - Irak : gospodarka, stosunki ekonomiczne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Ekonomiczne",
year = "1982",
issn = "",
isbn = "83-208-0207-5",
}
6
@book{UEK:2168336505,
author = "Barbara Liberska and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
url = {},
}
7
@misc{UEK:2168345190,
author = "Barbara Liberska",
title = "Education and Youth Employment in Poland",
adress = "Berkeley",
publisher = "Carnegie Council on Policy Studies in Higher Education",
year = "1979",
isbn = "0-931050-12-X",
}
8
@misc{UEK:2168261196,
author = "Barbara Liberska",
title = "Drenaż mózgów z krajów Trzeciego Świata",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "41-42",
year = "1977",
}
9
@book{UEK:2168345764,
author = "Barbara Liberska",
title = "Migracja kadr wysoko kwalifikowanych z krajów rozwijających się : (drenaż mózgów)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1977",
}
10
@article{UEK:2168340745,
author = "Barbara Liberska",
title = "Migracja kwalifikowanych kadr do krajów wysoko rozwiniętych",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 3",
pages = "103-111",
year = "1976",
}
11
@article{UEK:2168240734,
author = "Barbara Liberska",
title = "Wykształcenie a rozwój gospodarczo-społeczny",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "25",
pages = "183-204",
year = "1976",
}
12
@book{UEK:2168336503,
author = "Barbara Liberska",
title = "Międzynarodowa migracja wysoko kwalifikowanych kadr : (z krajów trzeciego świata do wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych - drenaż mózgów)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
issn = "0209-1674",
}
13
@article{UEK:2168360416,
author = "Barbara Liberska",
title = "Socjologiczna problematyka międzynarodowej migracji wysoko kwalifikowanych kadr (tzw. drenaż mózgów)",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "4",
pages = "171-183",
year = "1976",
}
14
@article{UEK:2168282361,
author = "Barbara Liberska",
title = "Studia za granicą jako kanał dla drenażu mózgów",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 24, 2",
pages = "101-111",
year = "1976",
}
15
@article{UEK:2168337697,
author = "Barbara Liberska",
title = "Drenaż naukowców, inżynierów i lekarzy z krajów Trzeciego Świata do krajów rozwiniętych",
journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
number = "T. 12, z. 2 (46)",
pages = "226-240",
year = "1976",
}
16
@article{UEK:2168334545,
author = "Barbara Liberska",
title = "Międzynarodowa migracja kwalifikowanych kadr",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "961-971",
year = "1976",
}
17
@article{UEK:2168248260,
author = "Barbara Liberska",
title = "Międzynarodowe wskaźniki rozwoju szkolnictwa wyższego i badania nad wpływem wykształcenia na rozwój gospodarczo-społeczny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "67",
pages = "83-121",
year = "1975",
}
18
@article{UEK:2168249866,
author = "Barbara Liberska",
title = "Społeczno-kulturowa efektywność wyższego wykształcenia : (na przykładzie grupy absolwentów WSE w Krakowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "69",
pages = "127-156",
year = "1975",
}
19
@article{UEK:2168368866,
author = "Barbara Liberska",
title = "Badania nad efektywnością wykształcenia w Związku Radzieckim",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "22",
pages = "177-187",
year = "1973",
}
20
@unpublished{UEK:2168305687,
author = "Barbara Liberska",
title = "Ekonomiczne i społeczne aspekty efektywności wyższego wykształcenia",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
21
@article{UEK:2168250850,
author = "Barbara Liberska",
title = "Niektóre ekonomiczne i społeczne problemy kształcenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "46",
pages = "151-164",
year = "1972",
}
22
@article{UEK:2168285849,
author = "Barbara Liberska",
title = "Z doświadczeń opiekuna studenckich hufców pracy",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 18, 2",
pages = "59-63",
year = "1970",
}
23
@article{UEK:2168337665,
author = "Barbara Liberska",
title = "Społeczne i ekonomiczne czynniki kształtujące popyt na książki",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "67-75",
year = "1969",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID