Publications of the selected author

Feczko Janusz Stefan

Faculty of Economics of Trade, Institute of Commodity Science

1

Title:
Jakość produktu hotelarskiego
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 42, nr 5-6 (244-245) (1996) , s. 62-64
Nr:
2168261614
article
2

Title:
Consumer Product Quality Evaluation and Management Concepts
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 24. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284945
varia
3

Author:
Title:
Jakość produktów : kształtowanie, testowanie
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 35, nr 1 (198) (1989) , s. 45-49
Nr:
2168255302
article
4

Title:
Jakość produktów jako instrument kierowania wyborem konsumentów a uprawnienia i obowiązki handlu = The Quality of Products as a Tool Controlling the Choice: Rights and Duties of Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 283 (1989) , s. s. 13-27. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264374
article
See main document
5

Title:
Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne = Testing the Quality of Products of General Use: the Selected Ergonomic Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 283 (1989) , s. 29-45. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264380
article
See main document
6

Title:
Metodyka oceny wartościowania produktów przez konsumenta
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263144
varia
See main document
7

Author:
Title:
Konsumpcja a jakość produktu
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 29. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263186
varia
See main document
8

Title:
Testowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : (streszczenie referatu)
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 6. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255574
varia
9

Title:
Problemy wartościowania cech jakości towarów przez konsumenta : (streszczenie doniesienia)
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 58. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255700
varia
10

Author:
Title:
Problematyka jakości towarów w doskonaleniu kwalifikacji pracowników = The Problems of the Quality of Commodities in the Improvement of Professional Qualification
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986) , s. 185-202. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231798
article
See main document
11

Author:
Feczko Janusz S. , Szczurek Janina
Title:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji = The Formation of General Consumer Goods Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 23-31. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233876
article
See main document
12

Title:
Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne kształtowania jakości towarów
Source:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 19-27 - Bibliogr.
Nr:
2168255052
chapter in conference materials
13

Title:
Badanie jakości towarów w sferze projektowania
Source:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 169-174
Nr:
2168255074
chapter in conference materials
14

Title:
Konsumencka ocena jakości a procedury badawcze i organizacyjne pracowni kształtowania jakości towarów = Consumer's Estimation of Quality VS Investigative and Organizational Procedures in the Departament of the Formation of Articles' Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 33-43. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233878
article
See main document
15

Author:
Title:
Badanie jakości towarów w czasie użytkowania i obrotu - cele i sposoby
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 27, nr 4 (160) (1981) , s. 38-45
Nr:
2168254184
article
16

Title:
Jakość : nowe możliwości badawcze = A Quality : New Research Possibilities
Source:
Przegląd Skórzany. - R. 35, nr 8 (410) (1980) , s. 223-225. - Streszcz., rez., summ., zsfg - Bibliogr.
Nr:
2168332815
article
17

Title:
Kolorystyka towarów konsumpcyjnych jako cecha ich jakości = Recognizing Commodities Colours by Consumers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233030
article
See main document
18

Title:
Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka = A Commodity Quality Estimation Versus Human Qualities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 51-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233028
article
See main document
19

Title:
Eksperymentalne badania preferencji konsumentów w zakresie odzieży
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 3 (147) (1979) , s. 60-65
Nr:
2168254008
article
20

Title:
Jakość obiektywna wyrobu a jakość potrzeb ludzi : cechy biopsychiczne (estetyczne) = The Objective Quality of a Product vs. the Quality of Human Need : Biopsychic (Aesthetic) Properties
Source:
Przegląd Włókienniczy. - R. 33, nr 7 (1979) , s. 390-393. - Streszcz., rez., summ., Zsfg - Bibliogr.
Nr:
2168282447
article
21

Author:
Title:
Praktyczne badanie jakości ubiorów
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 24, nr 4 (142) (1978) , s. 78-79
Nr:
2168253944
article
22

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Title:
Kompleksowe kształcenie na przykładzie eksperymentu
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 125-132 - Bibliogr.
Nr:
2168263356
chapter in conference materials
See main document
23

Author:
Title:
Ocena zużycia odzieży spowodowanego jej ścieraniem = Evaluation of Wear Caused by Fabrics Abrasiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976) , s. 269-274. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250932
article
See main document
24

Title:
Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
120 k.: il.; 30 cm + Aneks: 152 k. ; album ze zdjęciami mikroskopii scanningowe: 51 k.
Notes:
Promotor: Sławomir CYBULA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/116 (Album)
Nr:
2168305485
doctoral dissertation
1
Jakość produktu hotelarskiego / Janusz S. Feczko // Handel Wewnętrzny. - R. 42, nr 5-6 (244-245) (1996), s. 62-64. - ISSN 0438-5403
2
Consumer Product Quality Evaluation and Management Concepts / Janusz S. FECZKO // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 24. - Dostępne tylko streszczenie
3
Jakość produktów : kształtowanie, testowanie / Janusz FECZKO // Handel Wewnętrzny. - R. 35, nr 1 (198) (1989), s. 45-49. - ISSN 0438-5403
4
Jakość produktów jako instrument kierowania wyborem konsumentów a uprawnienia i obowiązki handlu = The Quality of Products as a Tool Controlling the Choice: Rights and Duties of Trade / Janusz S. FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 283 (1989), s. s. 13-27. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne = Testing the Quality of Products of General Use: the Selected Ergonomic Methods / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Janusz S. FECZKO, Sabina SZWAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 283 (1989), s. 29-45. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Metodyka oceny wartościowania produktów przez konsumenta / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Janusz FECZKO // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie
7
Konsumpcja a jakość produktu / Janusz FECZKO // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 29. - Dostępne tylko streszczenie
8
Testowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : (streszczenie referatu) / Janusz FECZKO, Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 6. - Dostępne tylko streszczenia
9
Problemy wartościowania cech jakości towarów przez konsumenta : (streszczenie doniesienia) / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Janusz FECZKO // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 58. - Dostępne tylko streszczenia
10
Problematyka jakości towarów w doskonaleniu kwalifikacji pracowników = The Problems of the Quality of Commodities in the Improvement of Professional Qualification / Janusz FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986), s. 185-202. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji = The Formation of General Consumer Goods Quality / Janusz S. FECZKO, Janina Szczurek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 23-31. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne kształtowania jakości towarów / Janusz S. FECZKO // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 19-27. - Bibliogr.
13
Badanie jakości towarów w sferze projektowania / Janusz S. FECZKO // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 169-174
14
Konsumencka ocena jakości a procedury badawcze i organizacyjne pracowni kształtowania jakości towarów = Consumer's Estimation of Quality VS Investigative and Organizational Procedures in the Departament of the Formation of Articles' Quality / Janusz S. FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 33-43. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Badanie jakości towarów w czasie użytkowania i obrotu - cele i sposoby / Janusz FECZKO // Handel Wewnętrzny. - R. 27, nr 4 (160) (1981), s. 38-45. - ISSN 0438-5403
16
Jakość : nowe możliwości badawcze = A Quality : New Research Possibilities / Janusz S. FECZKO // Przegląd Skórzany. - R. 35, nr 8 (410) (1980), s. 223-225. - Streszcz., rez., summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
17
Kolorystyka towarów konsumpcyjnych jako cecha ich jakości = Recognizing Commodities Colours by Consumers / Janusz S. FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka = A Commodity Quality Estimation Versus Human Qualities / Janusz S. FECZKO, Sabina SZWAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 51-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Eksperymentalne badania preferencji konsumentów w zakresie odzieży / Janusz S. FECZKO, Zofia ANDRYKIEWICZ // Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 3 (147) (1979), s. 60-65. - ISSN 0438-5403
20
Jakość obiektywna wyrobu a jakość potrzeb ludzi : cechy biopsychiczne (estetyczne) = The Objective Quality of a Product vs. the Quality of Human Need : Biopsychic (Aesthetic) Properties / Janusz S. FECZKO // Przegląd Włókienniczy. - R. 33, nr 7 (1979), s. 390-393. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
21
Praktyczne badanie jakości ubiorów / Janusz FECZKO // Handel Wewnętrzny. - R. 24, nr 4 (142) (1978), s. 78-79. - ISSN 0438-5403
22
Kompleksowe kształcenie na przykładzie eksperymentu / Janusz S. FECZKO // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 125-132. - Bibliogr.
23
Ocena zużycia odzieży spowodowanego jej ścieraniem = Evaluation of Wear Caused by Fabrics Abrasiveness / Janusz FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976), s. 269-274. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych / Janusz FECZKO ; Promotor: Sławomir CYBULA. - Kraków, 1975. - 120 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 152 k. ; album ze zdjęciami mikroskopii scanningowe: 51 k. - Bibliogr.
1
Feczko J., (1996), Jakość produktu hotelarskiego, "Handel Wewnętrzny", R. 42, nr 5-6 (244-245), s. 62-64.
2
Feczko J., (1990), Consumer Product Quality Evaluation and Management Concepts. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 24.
3
Feczko J., (1989), Jakość produktów : kształtowanie, testowanie, "Handel Wewnętrzny", R. 35, nr 1 (198), s. 45-49.
4
Feczko J., (1989), Jakość produktów jako instrument kierowania wyborem konsumentów a uprawnienia i obowiązki handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 283, s. s. 13-27.
5
Andrykiewicz-Feczko Z., Feczko J., Szwaja S., (1989), Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 283, s. 29-45.
6
Andrykiewicz-Feczko Z., Feczko J., (1988), Metodyka oceny wartościowania produktów przez konsumenta. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 19.
7
Feczko J., (1988), Konsumpcja a jakość produktu. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 29.
8
Feczko J., Andrykiewicz-Feczko Z., (1987), Testowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : (streszczenie referatu). [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 6.
9
Andrykiewicz-Feczko Z., Feczko J., (1987), Problemy wartościowania cech jakości towarów przez konsumenta : (streszczenie doniesienia). [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 58.
10
Feczko J., (1986), Problematyka jakości towarów w doskonaleniu kwalifikacji pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 185-202.
11
Feczko J., Szczurek J., (1981), Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 23-31.
12
Feczko J., (1981), Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne kształtowania jakości towarów. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-27.
13
Feczko J., (1981), Badanie jakości towarów w sferze projektowania. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 169-174.
14
Feczko J., (1981), Konsumencka ocena jakości a procedury badawcze i organizacyjne pracowni kształtowania jakości towarów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 33-43.
15
Feczko J., (1981), Badanie jakości towarów w czasie użytkowania i obrotu - cele i sposoby, "Handel Wewnętrzny", R. 27, nr 4 (160), s. 38-45.
16
Feczko J., (1980), Jakość : nowe możliwości badawcze, "Przegląd Skórzany", R. 35, nr 8 (410), s. 223-225.
17
Feczko J., (1980), Kolorystyka towarów konsumpcyjnych jako cecha ich jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 57-66.
18
Feczko J., Szwaja S., (1980), Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 51-56.
19
Feczko J., Andrykiewicz Z., (1979), Eksperymentalne badania preferencji konsumentów w zakresie odzieży, "Handel Wewnętrzny", R. 25, nr 3 (147), s. 60-65.
20
Feczko J., (1979), Jakość obiektywna wyrobu a jakość potrzeb ludzi : cechy biopsychiczne (estetyczne), "Przegląd Włókienniczy", R. 33, nr 7, s. 390-393.
21
Feczko J., (1978), Praktyczne badanie jakości ubiorów, "Handel Wewnętrzny", R. 24, nr 4 (142), s. 78-79.
22
Feczko J., (1978), Kompleksowe kształcenie na przykładzie eksperymentu. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 125-132.
23
Feczko J., (1976), Ocena zużycia odzieży spowodowanego jej ścieraniem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 269-274.
24
Feczko J., (1975), Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych, Prom. Cybula S., Kraków : , 120 k.
1
@article{UEK:2168261614,
author = "Feczko Janusz S.",
title = "Jakość produktu hotelarskiego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 42, 5-6 (244-245)",
pages = "62-64",
year = "1996",
}
2
@misc{UEK:2168284945,
author = "Feczko Janusz S.",
title = "Consumer Product Quality Evaluation and Management Concepts",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "24",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
3
@article{UEK:2168255302,
author = "Feczko Janusz",
title = "Jakość produktów : kształtowanie, testowanie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 35, 1 (198)",
pages = "45-49",
year = "1989",
}
4
@article{UEK:2168264374,
author = "Feczko Janusz S.",
title = "Jakość produktów jako instrument kierowania wyborem konsumentów a uprawnienia i obowiązki handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "283",
pages = "s. 13-27",
year = "1989",
}
5
@article{UEK:2168264380,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia and Feczko Janusz S. and Szwaja Sabina",
title = "Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "283",
pages = "29-45",
year = "1989",
}
6
@misc{UEK:2168263144,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia and Feczko Janusz",
title = "Metodyka oceny wartościowania produktów przez konsumenta",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "19",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
7
@misc{UEK:2168263186,
author = "Feczko Janusz",
title = "Konsumpcja a jakość produktu",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "29",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
8
@misc{UEK:2168255574,
author = "Feczko Janusz and Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Testowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : (streszczenie referatu)",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "6",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
9
@misc{UEK:2168255700,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia and Feczko Janusz",
title = "Problemy wartościowania cech jakości towarów przez konsumenta : (streszczenie doniesienia)",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "58",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
10
@article{UEK:2168231798,
author = "Feczko Janusz",
title = "Problematyka jakości towarów w doskonaleniu kwalifikacji pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "221",
pages = "185-202",
year = "1986",
}
11
@article{UEK:2168233876,
author = "Feczko Janusz S. and Szczurek Janina",
title = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "23-31",
year = "1981",
}
12
@inbook{UEK:2168255052,
author = "Feczko Janusz S.",
title = "Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne kształtowania jakości towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "19-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
13
@inbook{UEK:2168255074,
author = "Feczko Janusz S.",
title = "Badanie jakości towarów w sferze projektowania",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "169-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
14
@article{UEK:2168233878,
author = "Feczko Janusz S.",
title = "Konsumencka ocena jakości a procedury badawcze i organizacyjne pracowni kształtowania jakości towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "33-43",
year = "1981",
}
15
@article{UEK:2168254184,
author = "Feczko Janusz",
title = "Badanie jakości towarów w czasie użytkowania i obrotu - cele i sposoby",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 27, 4 (160)",
pages = "38-45",
year = "1981",
}
16
@article{UEK:2168332815,
author = "Feczko Janusz S.",
title = "Jakość : nowe możliwości badawcze",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 35, 8 (410)",
pages = "223-225",
year = "1980",
}
17
@article{UEK:2168233030,
author = "Feczko Janusz S.",
title = "Kolorystyka towarów konsumpcyjnych jako cecha ich jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "57-66",
year = "1980",
}
18
@article{UEK:2168233028,
author = "Feczko Janusz S. and Szwaja Sabina",
title = "Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "51-56",
year = "1980",
}
19
@article{UEK:2168254008,
author = "Feczko Janusz S. and Andrykiewicz Zofia",
title = "Eksperymentalne badania preferencji konsumentów w zakresie odzieży",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 25, 3 (147)",
pages = "60-65",
year = "1979",
}
20
@article{UEK:2168282447,
author = "Feczko Janusz S.",
title = "Jakość obiektywna wyrobu a jakość potrzeb ludzi : cechy biopsychiczne (estetyczne)",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 33, 7",
pages = "390-393",
year = "1979",
}
21
@article{UEK:2168253944,
author = "Feczko Janusz",
title = "Praktyczne badanie jakości ubiorów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 24, 4 (142)",
pages = "78-79",
year = "1978",
}
22
@inbook{UEK:2168263356,
author = "Feczko Janusz S.",
title = "Kompleksowe kształcenie na przykładzie eksperymentu",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "125-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
23
@article{UEK:2168250932,
author = "Feczko Janusz",
title = "Ocena zużycia odzieży spowodowanego jej ścieraniem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "269-274",
year = "1976",
}
24
@unpublished{UEK:2168305485,
author = "Feczko Janusz S.",
title = "Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}