Publications of the selected author
1

Title:
Kraków w latach 1918-1939
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1997
Physical description:
492, [3] s.: il.; 25 cm
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
Notes:
Bibliogr.,
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248394
See related chapters
2

Title:
Krakowski sport w dobie międzywojennej
Source:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina Bieniarzówna, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 425-436
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248408
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Kraków w dobie studiów Mikołaja Kopernika
Source:
Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996, s. 85-91
ISBN:
83-7052-982-8
Nr:
2168246372
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 306
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Nr:
2168282219
journal / series editorial
5

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 254, 270
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Nr:
2168283711
journal / series editorial
6

Title:
Z badań nad religijnością mieszczaństwa krakowskiego w XVII w. = Zur Religiosität der Krakauer Bürgeschaft in 17. Jh. = A propos des recherches entreprises sur la religiosité de la bourgeoisie cracovienne au 17e siècle
Source:
Nasza Przeszłość. - t. 62 (1988) , s. 151-161. - Zsfg.
Access mode:
Nr:
2168368222
article
7

Title:
Bibliografia publikacji pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1975-1980
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
281 s.; 24 cm
Nr:
2168367040
8

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 232
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Nr:
2168254788
journal / series editorial
9

Title:
Wpływ inwestycji kolejowych na rozwój gospodarczy Królestw Polskiego (do 1914 roku)
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
303 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/396
Nr:
2168309687
doctoral dissertation
10

Title:
Józef Feldman (w 40 rocznicę śmierci)
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 30 (1986) , s. 6
Nr:
2168363318
unreviewed article
11

Title:
Kraków w wiekach XVI-XVIII
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1984
Physical description:
669, [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. złoż.: il.; 25 cm
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 2)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-08-00663-9 ; 83-08-00115-7
Access mode:
Nr:
2168335051
monograph
12

Title:
Lanckorona
Source:
Podbeskidzie. - z. 15/16, s. 65-70
Nr:
2168368226
varia
13

Conference:
Sesja Naukowa z Okazji Dni Krakowa nt. Kraków w czasach saskich, Kraków, Polska, od 1982-06-18 do 1982-06-18
Title:
Problemy społeczne i gospodarcze Krakowa w dobie saskiej
Source:
Kraków w czasach saskich : materiały Sesji Naukowej z Okazji Dni Krakowa w 1982 roku - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984, s. 22-40
Series:
(Rola Krakowa w Dziejach Narodu ; 2)
ISBN:
83-08-01457-7
Nr:
2168368224
chapter in conference materials
14

Title:
Bibliografia publikacji pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-1974
Opracowanie:
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
8, XVI, 333, [1] s.; 24 cm
Nr:
2168367002
15

Author:
Janina Bieniarzówna , Antoni Tomasz Piotrowski
Title:
Sanktuarium Maryjne w kościele O.O. Karmelitów na Piasku w Krakowie : dzieje kultu i kaplicy
Publisher address:
Kraków: Prowincja O.O. Karmelitów, 1983
Physical description:
167, [1] s., [8] s. fot.: il.; 19 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345180
book
16

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 173
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Nr:
2168250322
journal / series editorial
17

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 150, 155
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Nr:
2168280809
journal / series editorial
18

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 147
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Nr:
2168234458
journal / series editorial
19

Title:
Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego : (przemysł chemiczny i gospodarka morska) = On Eugeniusz Kwiatkowski's Economic Activity : (Chemical Industry And Maritime Economy)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 122, s. 99-119. - Summ., rez.
Nr:
2168279231
varia
20

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 122
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Nr:
2168279223
journal / series editorial
21

Title:
Kraków w latach 1796-1918
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1979
Physical description:
435, [1] s., [1] k. tabl.: il.; 25 cm
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 3)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-08-00116-5 ; 83-08-00115-7
Access mode:
Nr:
2168335049
monograph
22

Title:
Polska kadra techniczna w Rosji na przełomie XIX i XX w = Polish Technical Staff in Russia at the Turn of the 19th and 20th Century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 70 (1975) , s. 279-301. - Summ., rez.
Nr:
2168249896
article
23

Author:
Janina Bieniarzówna , Renata Żurkowa
Title:
Relacje posłów krakowskich z sejmu warszawskiego 1689 r. = Reports of Members for Kraków from the Warsaw Seym in 1689
Source:
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. - R. 21 (1975) , s. 5-42
Nr:
2168358096
article
24

Title:
Krakowska rada miejska czasów saskich = The Cracow Town Council during the Reign of the Saxe Dynasty
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 435-436. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333127
varia
25

Title:
Związki kulturalne Krakowa z Warmią od XVI do XVIII wieku
Source:
Rocznik Olsztyński. - t. 11 (1975) , s. 31-62
Nr:
2168372102
article
26

Title:
Wiekowe tradycje miłośnictwa Krakowa
Source:
Rocznik Krakowski. - t. 45 (1974) , s. 11-18
Access mode:
Nr:
2168367612
article
27

Title:
500 zagadek historycznych
Edition:
Wyd. 8 zm.
Publisher address:
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974
Physical description:
158, [2] s.: il.; 19 cm
Nr:
2168344898
book
28

Author:
Title:
Przemysł włókienniczy okręgu bielsko-bialskiego w latach 1919-1939
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
331 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/81
Nr:
2168305481
doctoral dissertation
29

Title:
Handel książką w Krakowie w drugiej połowie XVII wieku = Book Trade in Cracow in the Latter Half of the 17th Century
Source:
Rocznik Biblioteki Narodowej. - vol. 8 (1972) , s. 175-196. - Summ.
Nr:
2168357184
article
30

Title:
Kryzys monetarny w Krakowie w latach 1621-1623
Source:
Rocznik Krakowski. - t. 43 (1972) , s. 115-120
Access mode:
Nr:
2168367610
article
31

Title:
Mieszczaństwo krakowskie XVII w. : z badań nad strukturą społeczną miasta
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1969
Physical description:
185, [3] s., [10] s. tabl.: il.; 20 cm
Nr:
2168345668
book
32

Title:
"Wolne, niepodległe i ściśle neutralne ..."
Source:
Szkice z dziejów Krakowa : od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej / red. Janina BIENIARZÓWNA - Kraków: Wydaw. Literackie, 1968, art. no. 0, s. 269-308
Nr:
2168345666
chapter in book
See main document
33

Title:
Gdy Kraków był niepodległą Rzeczpospolitą
Source:
Kraków stary i nowy : dzieje kultury / red. Janina BIENIARZÓWNA - Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, 1968, s. 270-302
Nr:
2168335221
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Szkice z dziejów Krakowa : od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1968
Physical description:
406 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach.
Nr:
2168345664
See related chapters
35

Title:
Kraków stary i nowy : dzieje kultury
Publisher address:
Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, 1968
Physical description:
459 s.: il.; 20 cm
Access mode:
Nr:
2168335047
See related chapters
36

Title:
Krakowska rada miejska XVII w. w aspekcie socjologicznym = The Town Council of Kraków in the XVIIth Century and its Sociological Aspect
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 11/1, styczeń-czerwiec 1967, s. 109-111. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168364592
varia
37

Title:
500 zagadek historycznych
Edition:
Wyd. 7
Publisher address:
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967
Physical description:
164 s.: il.; 19 cm
Nr:
2168344900
book
38

Title:
Życie gospodarcze w Wolnym Mieście Krakowie
Publisher address:
Kraków: Polska Akademia Nauk - Oddział, 1967
Physical description:
30 s.; 21 cm
Series:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 44)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345654
book
39

Title:
Struktura społeczna Krakowa w połowie XVII w.
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji. - 1965, z. 1, styczeń-czerwiec, s. 79-82. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168364624
varia
40

Author:
Janina Bieniarz , Karol Buczek , Maria Dobrowolska , Henryk Dobrowolski , Kazimierz Dziwik , Jan Garlicki , Adam Kamiński , Andrzej Kłodziński , Mariusz Kulczykowski , Andrzej Kunisz , Stanisław Kuraś , Franciszek Lenczowski , Eugeniusz Madejski , Henryk Münch , Jan Pachoński , Stanisława Pańkówna , Zbigniew Perzanowski , Józef Piotrowicz , Mieczysław Tobiasz , Zbigniew Wojas , Adam Wojs , Bożena Wyrozumska , Jerzy Wyrozumski
Title:
Województwo krakowskie
Source:
Miasta polskie w tysiącleciu. T. 1 / red. Mateusz Siuchniński - Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1965, s. 605-684
Nr:
2168364824
chapter in book
41

Title:
Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965
Physical description:
324 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168345564
book
42

Title:
Historia : materiały informacyjne dla kandydatów na I rok wyższych zawodowych studiów ekonomicznych w r. ak. 1966/67
Publisher address:
Poznań: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1965
Physical description:
11 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168367412
book
43

Title:
500 zagadek historycznych
Edition:
Wyd. 6
Publisher address:
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1964
Physical description:
164 s.: il.; 19 cm
Nr:
2168344894
book
44

Title:
500 zagadek historycznych
Edition:
Wyd. 5
Publisher address:
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1963
Physical description:
163, [1] s.: il.; 19 cm
Nr:
2168344910
book
45

Author:
Title:
Proces ograniczania autonomii miast małopolskich w pierwszej połowie XVI wieku
Source:
Małopolskie Studia Historyczne. - z. 1-2, s. 53-73
Nr:
2168367580
varia
46

Title:
Ingarden Roman (1852-1926)
Source:
Polski słownik biograficzny. - T. 10/2, z. 45, s. 162-163 - Bibliogr.
Nr:
2168363128
varia
47

Title:
Horoszkiewicz Stanisław (1856-1905)
Source:
Polski słownik biograficzny. - T. 10/1, z. 44, s. 11-12 - Bibliogr.
Nr:
2168363126
varia
48

Title:
500 zagadek historycznych
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1961
Physical description:
163, [1] s.: il.; 19 cm
Nr:
2168344892
book
49

Title:
Gospodarka miejska biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika (1635-1642)
Source:
Prace z dziejów Polski feudalnej : ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin / red. Zofia Budkowa - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960, s. 467-481
Nr:
2168367598
chapter in monograph
50

Title:
500 zagadek historycznych
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1960
Physical description:
163, [1] s.: il.; 19 cm
Nr:
2168344908
book
51

Title:
Grabowski Józef (1826-1899)
Source:
Polski słownik biograficzny. - T. 8/4, z. 39, s. 497-498 - Bibliogr.
Nr:
2168363124
varia
52

Title:
500 zagadek historycznych
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1959
Physical description:
161, [5] s.: il.; 19 cm
Nr:
2168344896
book
53

Title:
Goliński Marcin (1608-1673)
Source:
Polski słownik biograficzny. - T. 8/2, z. 37, s. 226-227 - Bibliogr.
Nr:
2168363122
varia
54

Author:
Janina Bieniarzówna , Karol B. Kubisz
Title:
400 lat reformacji pod Wawelem
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, 1958
Physical description:
71, [1] s., [8] s. tabl.: il.; 20 cm
Nr:
2168345534
book
55

Title:
500 zagadek historycznych
Publisher address:
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1958
Physical description:
161, [5] s.: il.; 19 cm
Nr:
2168344890
book
56

Title:
Z dawnego Krakowa : szkice i obrazki z XVII wieku
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1957
Physical description:
230, [1] s.: il.; 20 cm
Nr:
2168345532
book
57

Title:
Rola Instytutu Agronomicznego w Marymoncie w postępie wiedzy rolniczej Królestwa Polskiego
Source:
Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. - T. 1 (1957) , s. 259-314
Access mode:
Nr:
2168366906
article
58

Title:
Korespondencja Michała Oczapowskiego
Source:
Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. - T. 1 (1957) , s. 372-477
Access mode:
Nr:
2168366908
article
59

Title:
Elementy ludowe w urządzeniu izby uboższego mieszczaństwa krakowskiego w XVII w
Source:
Polska Sztuka Ludowa. - R.10, nr 2 (1956) , s. 106-114
Nr:
2168366874
article
60

Title:
Chłopi w rzemiośle krakowskim w XVII wіеku = Проникание Крестьян В Краков в XVII Стол. = L'infiltration des Paysans Dans la Ville de Cracovie au XVIIe Siècle
Source:
Przegląd Historyczny. - nr 3 (1956) , s. 497-514. - Rez., rés.
Access mode:
Nr:
2168362868
article
61

Title:
Jak się bawił lud krakowski w dawnych wiekach
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 29 (1955) , s. 8
Nr:
2168361874
unreviewed article
62

Title:
O chłopskie prawa : szkice z dziejów wsi małopolskiej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1954
Physical description:
308, [4] s.: fot.; 20 cm
Nr:
2168344940
monograph
63

Title:
Walka chłopów w kasztelanii krakowskiej
Publisher address:
Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1953
Physical description:
111, [1] s.; 21 cm
Nr:
2168345524
monograph
64

Title:
Dwa wystąpienia chłopskie w starostwie lanckorońskim w latach 1670 i 1699/1700 = Krestʹânskie volneniâ v lânckoronskom starostve v 1670 i 1699 1700 godah = Mouvements de résistance paysanne dans la "starostie" de Lanckorona en 1670 et, en 1699 - 1700
Source:
Przegląd Historyczny. - nr 3 (1953) , s. 334-351. - Rez., rés.
Access mode:
Nr:
2168348044
article
65

Title:
Wrzenie chłopskie w dobrach mogilskich w XVIII w. = Les Révoltes de paysans dans le domaine de Mogiła au XVIIIe siècle
Source:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 14 (1952) , s. 137-154. - Rez.
Nr:
2168341811
article
66

Title:
Trzej chłopscy przywódcy w XVII w. : (Filip Bolisęga, Walenty Marszałek, Jakub Śmietana)
Source:
Wierchy. - R. 21 (1952) , s. 75-91
Access mode:
Nr:
2168348042
article
67

Title:
Projekty reform magnackich w połowie XVIII wieku : (nowe dążenia ekonomiczne) = Autour de la pensée économique et sociale polonaise vers la moitié du XVIII siècle = V krugu progressivnyh obŝestvennyh i èkonomičeskih idei poloviny XVIII veka
Source:
Przegląd Historyczny. - T. 42 (1951) , s. 304-330. - Rez., rés.
Access mode:
Nr:
2168348028
article
68

Title:
Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa (1833-1848)
Publisher address:
Kraków: nakł. Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1948
Physical description:
180, [3] s.: il.; 22 cm
Series:
(Biblioteka Krakowska ; nr 106)
Nr:
2168341685
monograph
69

Title:
Rzeczpospolita Krakowska 1815-184
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo M. Kot, 1948
Physical description:
115, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Biblioteka Historyczna "Przeszłość - Przyszłości" ; nr 7)
Nr:
2168341683
70

Title:
W walce o chłopskie prawa : karta z dziejów Olszanicy, wsi powiatu krakowskiego
Publisher address:
Kraków: nakł. Spółdzielni Wydawniczej "Wieś", 1947
Physical description:
24 s.; 21 cm
Series:
(Rozprawy o Zagadnieniach Wiejskich ; nr 4)
Nr:
2168344944
book
71

Title:
W walce o chłopskie prawa (karta z dziejów Olszanicy, wsi powiatu krakowskiego)
Source:
Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946) , s. 657-674
Nr:
2168341997
article
1
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina Bieniarzówna, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - 492, [3] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - Dzieje Krakowa ; t. 4. - ISBN 83-08-02764-4
2
Krakowski sport w dobie międzywojennej / Janina Bieniarzówna // W: Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina Bieniarzówna, Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - S. 425-436. - ISBN 83-08-02764-4
3
Kraków w dobie studiów Mikołaja Kopernika / Janina Bieniarzówna // W: Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996. - S. 85-91. - ISBN 83-7052-982-8
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina Bieniarzówna]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 306. - ISSN 0208-7944
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina Bieniarzówna]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 254, 270. - ISSN 0208-7944
6
Z badań nad religijnością mieszczaństwa krakowskiego w XVII w. = Zur Religiosität der Krakauer Bürgeschaft in 17. Jh. = A propos des recherches entreprises sur la religiosité de la bourgeoisie cracovienne au 17e siècle / Janina Bieniarzówna // Nasza Przeszłość. - t. 62 (1988), s. 151-161. - Zsfg. - Pełny tekst: http://naszaprzeszlosc.pl/files/tom062_04.pdf. - ISSN 0137-3218
7
Bibliografia publikacji pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1975-1980 / oprac. Krystyna HOŁUBOWSKA, Krystyna KOSARSKA-GAŁEK, Barbara Małecka, Adam MARKOWSKI, Ewa MIERZEJEWSKA, Maria PĘCZALSKA, Krystyna PIETRZYK ; red. Janina Bieniarzówna. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 281 s. ; 24 cm
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina Bieniarzówna]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 232. - ISSN 0208-7944
9
Wpływ inwestycji kolejowych na rozwój gospodarczy Królestw Polskiego (do 1914 roku) / Krzysztof Jasiewicz ; . - Kraków : , 1986. - 303 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Janina BIENIARZÓWNA. - Bibliogr.
10
Józef Feldman (w 40 rocznicę śmierci) / Janina BIENIARZÓWNA // Tygodnik Powszechny. - nr 30 (1986), s. 6. - ISSN 0041-4808
11
Kraków w wiekach XVI-XVIII / Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1984. - 669, [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - Dzieje Krakowa ; t. 2. - ISBN 83-08-00663-9 ; 83-08-00115-7
12
Lanckorona / Janina BIENIARZÓWNA // Podbeskidzie. - z. 15/16 (1984), s. 65-70. - ISSN 0209-1372
13
Problemy społeczne i gospodarcze Krakowa w dobie saskiej / Janina BIENIARZÓWNA // W: Kraków w czasach saskich : materiały Sesji Naukowej z Okazji Dni Krakowa w 1982 roku. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, ISSN 0239-9016 ; 2). - S. 22-40. - ISBN 83-08-01457-7
14
Bibliografia publikacji pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-1974 / oprac. Irena Aleksandrowicz, Barbara Małecka, Ewa MIERZEJEWSKA, Maria PĘCZALSKA, Krystyna PIETRZYK, Zofia Rybska, Aleksandra STECZKOWSKA ; red. Janina BIENIARZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 8, XVI, 333, [1] s. ; 24 cm
15
Sanktuarium Maryjne w kościele O.O. Karmelitów na Piasku w Krakowie : dzieje kultu i kaplicy / Janina BIENIARZÓWNA, Antoni Tomasz Piotrowski. - Kraków : Prowincja O.O. Karmelitów, 1983. - 167, [1] s., [8] s. fot. : il. ; 19 cm. - Bibliogr.
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 173. - ISSN 0208-7944
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 150, 155. - ISSN 0208-7944
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 147. - ISSN 0208-7944
19
Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego (przemysł chemiczny i gospodarka morska) = On Eugeniusz Kwiatkowski's Economic Activity : (Chemical Industry And Maritime Economy) / Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 122 (1980), s. 99-119. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
20
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 122. - ISSN 0208-7944
21
Kraków w latach 1796-1918 / Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1979. - 435, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - Dzieje Krakowa ; t. 3. - ISBN 83-08-00116-5 ; 83-08-00115-7
22
Polska kadra techniczna w Rosji na przełomie XIX i XX w = Polish Technical Staff in Russia at the Turn of the 19th and 20th Century / Janina BIENIARZÓWNA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 70 (1975), s. 279-301. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
23
Relacje posłów krakowskich z sejmu warszawskiego 1689 r. = Reports of Members for Kraków from the Warsaw Seym in 1689 / Janina BIENIARZÓWNA, Renata Żurkowa // Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. - R. 21 (1975), s. 5-42. - ISSN 0079-3140
24
Krakowska rada miejska czasów saskich = The Cracow Town Council during the Reign of the Saxe Dynasty / Janina BIENIARZÓWNA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974 (1975), s. 435-436. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
25
Związki kulturalne Krakowa z Warmią od XVI do XVIII wieku / Janina BIENIARZÓWNA // Rocznik Olsztyński. - t. 11 (1975), s. 31-62. - ISSN 0080-3537
26
Wiekowe tradycje miłośnictwa Krakowa / Janina BIENIRZÓWNA // Rocznik Krakowski. - t. 45 (1974), s. 11-18. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/60347/rocznik_krakowski_1974_045.pdf. - ISSN 0080-3499
27
500 zagadek historycznych / Janina BIENIARZÓWNA. - Wyd. 8 zm. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974. - 158, [2] s. : il. ; 19 cm
28
Przemysł włókienniczy okręgu bielsko-bialskiego w latach 1919-1939 / Jadwiga KRÜGER ; . - Kraków : , 1973. - 331 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Janina BIENIARZ. - Bibliogr.
29
Handel książką w Krakowie w drugiej połowie XVII wieku = Book Trade in Cracow in the Latter Half of the 17th Century / Janina BIENIARZÓWNA // Rocznik Biblioteki Narodowej. - vol. 8 (1972), s. 175-196. - Summ.
30
Kryzys monetarny w Krakowie w latach 1621-1623 / Janina BIENIRZÓWNA // Rocznik Krakowski. - t. 43 (1972), s. 115-120. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/59369/rocznik_krakowski_1972_043.pdf. - ISSN 0080-3499
31
Mieszczaństwo krakowskie XVII w. : z badań nad strukturą społeczną miasta / Janina BIENIARZÓWNA. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1969. - 185, [3] s., [10] s. tabl. : il. ; 20 cm
32
"Wolne, niepodległe i ściśle neutralne ..." / Janina BIENIARZÓWNA // W: Szkice z dziejów Krakowa : od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej / red. Janina BIENIARZÓWNA. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1968. - S. 269-308
33
Gdy Kraków był niepodległą Rzeczpospolitą / Janina BIENIARZÓWNA // W: Kraków stary i nowy : dzieje kultury / red. Janina BIENIARZÓWNA. - Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, 1968. - S. 270-302
34
Szkice z dziejów Krakowa : od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej / red. Janina BIENIARZÓWNA. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1968. - 406 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach.
35
Kraków stary i nowy : dzieje kultury / red. Janina BIENIARZÓWNA. - Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, 1968. - 459 s. : il. ; 20 cm
36
Krakowska rada miejska XVII w. w aspekcie socjologicznym = The Town Council of Kraków in the XVIIth Century and its Sociological Aspect / Janina BIENIARZÓWNA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 11/1, styczeń-czerwiec 1967 (1968), s. 109-111. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
37
500 zagadek historycznych / Janina BIENIARZÓWNA. - Wyd. 7. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967. - 164 s. : il. ; 19 cm
38
Życie gospodarcze w Wolnym Mieście Krakowie / Janina BIENIARZÓWNA. - Kraków: Polska Akademia Nauk - Oddział, 1967. - 30 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Nauka dla Wszystkich, ISSN 0077-6181 ; nr 44)
39
Struktura społeczna Krakowa w połowie XVII w. / J. BIENIARZÓWNA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji. - 1965, z. 1, styczeń-czerwiec (1966), s. 79-82. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0867-1699
40
Województwo krakowskie / Janina BIENIARZ, Karol Buczek, Maria Dobrowolska, Henryk Dobrowolski, Kazimierz Dziwik, Jan Garlicki, Adam Kamiński, Andrzej Kłodziński, Mariusz Kulczykowski, Andrzej Kunisz, Stanisław Kuraś, Franciszek Lenczowski, Eugeniusz Madejski, Henryk Münch, Jan Pachoński, Stanisława Pańkówna, Zbigniew Perzanowski, Józef Piotrowicz, Mieczysław Tobiasz, Zbigniew Wojas, Adam Wojs, Bożena Wyrozumska, Jerzy Wyrozumski // W: Miasta polskie w tysiącleciu. T. 1 / red. nauk. Mateusz Siuchniński. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1965. - S. 605-684
41
Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach / Janina BIENIARZÓWNA, Jan MAŁECKI. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. - 324 s. : il. ; 25 cm
42
Historia : materiały informacyjne dla kandydatów na I rok wyższych zawodowych studiów ekonomicznych w r. ak. 1966/67 / Janina BIENIARZÓWNA, Stanisław HOSZOWSKI. - Poznań : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1965. - 11 s. ; 23 cm. - Bibliogr.
43
500 zagadek historycznych / Janina BIENIARZÓWNA. - Wyd. 6. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. - 164 s. : il. ; 19 cm
44
500 zagadek historycznych / Janina BIENIARZÓWNA. - Wyd. 5. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. - 163, [1] s. : il. ; 19 cm
45
Proces ograniczania autonomii miast małopolskich w pierwszej połowie XVI wieku / Janina BIENIARZÓWNA // Małopolskie Studia Historyczne. - z. 1-2 (1963), s. 53-73. - ISSN 0209-1372
46
Ingarden Roman (1852-1926) / Janina BIENIARZÓWNA // Polski słownik biograficzny. - T. 10/2, z. 45 (1963), s. 162-163. - Bibliogr.
47
Horoszkiewicz Stanisław (1856-1905) / Janina BIENIARZÓWNA // Polski słownik biograficzny. - T. 10/1, z. 44 (1962), s. 11-12. - Bibliogr.
48
500 zagadek historycznych / Janina BIENIARZÓWNA. - Wyd. 4. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. - 163, [1] s. : il. ; 19 cm
49
Gospodarka miejska biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika (1635-1642) / Janina BIENIARZÓWNA // W: Prace z dziejów Polski feudalnej : ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin / red. Zofia Budkowa. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. - S. 467-481
50
500 zagadek historycznych / Janina BIENIARZÓWNA. - Wyd. 3. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1960. - 163, [1] s. : il. ; 19 cm
51
Grabowski Józef (1826-1899) / Janina BIENIARZÓWNA // Polski słownik biograficzny. - T. 8/4, z. 39 (1960), s. 497-498. - Bibliogr.
52
500 zagadek historycznych / Janina BIENIARZÓWNA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. - 161, [5] s. : il. ; 19 cm
53
Goliński Marcin (1608-1673) / Janina BIENIARZÓWNA // Polski słownik biograficzny. - T. 8/2, z. 37 (1959), s. 226-227. - Bibliogr.
54
400 lat reformacji pod Wawelem / Janina BIENIARZÓWNA, Karol B. Kubisz. - Warszawa : Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, 1958. - 71, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 20 cm
55
500 zagadek historycznych / Janina BIENIARZÓWNA. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1958. - 161, [5] s. : il. ; 19 cm
56
Z dawnego Krakowa : szkice i obrazki z XVII wieku / Janina Bieniarzówna. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1957. - 230, [1] s. : il. ; 20 cm
57
Rola Instytutu Agronomicznego w Marymoncie w postępie wiedzy rolniczej Królestwa Polskiego / Janina Bieniarzówna // Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. - T. 1 (1957), s. 259-314. - Pełny tekst: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/71056. - ISSN 0860-3677
58
Korespondencja Michała Oczapowskiego / Janina Bieniarzówna // Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. - T. 1 (1957), s. 372-477. - Pełny tekst: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/71058. - ISSN 0860-3677
59
Elementy ludowe w urządzeniu izby uboższego mieszczaństwa krakowskiego w XVII w / Janina BIENIARZÓWNA // Polska Sztuka Ludowa. - R.10, nr 2 (1956), s. 106-114. - ISSN 0032-3721
60
Chłopi w rzemiośle krakowskim w XVII wіеku = Проникание Крестьян В Краков в XVII Стол. = L'infiltration des Paysans Dans la Ville de Cracovie au XVIIe Siècle / Janina Bieniarzówna // Przegląd Historyczny. - nr 3 (1956), s. 497-514. - Rez., rés. - Pełny tekst: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1956-t47-n3/Przeglad_Historyczny-r1956-t47-n3-s497-514/Przeglad_Historyczny-r1956-t47-n3-s497-514.pdf. - ISSN 0033-2186
61
Jak się bawił lud krakowski w dawnych wiekach / Jadwiga Bieniarzówna // Tygodnik Powszechny. - nr 29 (1955), s. 8. - ISSN 0041-4808
62
O chłopskie prawa : szkice z dziejów wsi małopolskiej / Janina Bieniarzówna. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1954. - 308, [4] s. : fot. ; 20 cm
63
Walka chłopów w kasztelanii krakowskiej / Janina Bieniarzówna. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1953. - 111, [1] s. ; 21 cm
64
Dwa wystąpienia chłopskie w starostwie lanckorońskim w latach 1670 i 1699/1700 = Krestʹânskie volneniâ v lânckoronskom starostve v 1670 i 1699 1700 godah = Mouvements de résistance paysanne dans la "starostie" de Lanckorona en 1670 et, en 1699 - 1700 / Janina Bieniarzówna // Przegląd Historyczny. - nr 3 (1953), s. 334-351. - Rez., rés. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1953-t44-n3/Przeglad_Historyczny-r1953-t44-n3-s334-351/Przeglad_Historyczny-r1953-t44-n3-s334-351.pdf. - ISSN 0033-2186
65
Wrzenie chłopskie w dobrach mogilskich w XVIII w. = Les Révoltes de paysans dans le domaine de Mogiła au XVIIIe siècle / Janina Bieniarzówna // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 14 (1952), s. 137-154. - Rez. - ISSN 0080-3634
66
Trzej chłopscy przywódcy w XVII w. (Filip Bolisęga, Walenty Marszałek, Jakub Śmietana) / Janina Bieniarzówna // Wierchy. - R. 21 (1952), s. 75-91. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/62823/edition/56904/content. - ISSN 0137-6829
67
Projekty reform magnackich w połowie XVIII wieku (nowe dążenia ekonomiczne) = Autour de la pensée économique et sociale polonaise vers la moitié du XVIII siècle = V krugu progressivnyh obŝestvennyh i èkonomičeskih idei poloviny XVIII veka / Janina Bieniarzówna // Przegląd Historyczny. - T. 42 (1951), s. 304-330. - Rez., rés. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1951-t42/Przeglad_Historyczny-r1951-t42-s304-330/Przeglad_Historyczny-r1951-t42-s304-330.pdf. - ISSN 0033-2186
68
Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa (1833-1848) / Janina Bieniarzówna. - Kraków: nakł. Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1948. - 180, [3] s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Krakowska, ISSN 0067-7698 ; nr 106)
69
Rzeczpospolita Krakowska 1815-184 / oprac. Janina Bieniarzówna. - Kraków: Wydawnictwo M. Kot, 1948. - 115, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Historyczna "Przeszłość - Przyszłości" ; nr 7)
70
W walce o chłopskie prawa : karta z dziejów Olszanicy, wsi powiatu krakowskiego / Janina Bieniarzówna. - Kraków: nakł. Spółdzielni Wydawniczej "Wieś", 1947. - 24 s. ; 21 cm. - (Rozprawy o Zagadnieniach Wiejskich ; nr 4)
71
W walce o chłopskie prawa (karta z dziejów Olszanicy, wsi powiatu krakowskiego) / Janina Bieniarzówna // Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946), s. 657-674
1
Bieniarzówna J., Małecki J. (red.), (1997), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, 492, [3] s.
2
Bieniarzówna J., (1997), Krakowski sport w dobie międzywojennej. [W:] Bieniarzówna J., MAŁECKI (red.), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 425-436.
3
Bieniarzówna J., (1996), Kraków w dobie studiów Mikołaja Kopernika. [W:] BROŃSKI K., PURCHLA J., SZPAK J. (red.), Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 85-91.
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina Bieniarzówna] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 306. - . - 0208-7944
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina Bieniarzówna] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 254, 270. - . - 0208-7944
6
Bieniarzówna J., (1988), Z badań nad religijnością mieszczaństwa krakowskiego w XVII w., "Nasza Przeszłość", t. 62, s. 151-161; http://naszaprzeszlosc.pl/files/tom062_04.pdf
7
Bieniarzówna J. (red.), (1987), Bibliografia publikacji pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1975-1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 281 s.
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina Bieniarzówna] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 232. - . - 0208-7944
9
Jasiewicz K., (1986), Wpływ inwestycji kolejowych na rozwój gospodarczy Królestw Polskiego (do 1914 roku), Prom. Bieniarzówna J., Kraków : , 303 k.
10
Bieniarzówna J., (1986), Józef Feldman (w 40 rocznicę śmierci), "Tygodnik Powszechny", nr 30, s. 6.
11
Bieniarzówna J., Małecki J., (1984), Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków : Wydaw. Literackie, 669, [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. złoż.
12
Bieniarzówna J., (1984), Lanckorona, "Podbeskidzie", z. 15/16, s. 65-70.
13
Bieniarzówna J., (1984), Problemy społeczne i gospodarcze Krakowa w dobie saskiej. [W:] Kraków w czasach saskich : materiały Sesji Naukowej z Okazji Dni Krakowa w 1982 roku (Rola Krakowa w Dziejach Narodu; 2), Kraków : Wydawnictwo Literackie, s. 22-40.
14
Bieniarz J. (red.), (1984), Bibliografia publikacji pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-1974, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 8, XVI, 333, [1] s.
15
Bieniarzówna J., Piotrowski A., (1983), Sanktuarium Maryjne w kościele O.O. Karmelitów na Piasku w Krakowie: dzieje kultu i kaplicy, Kraków : Prowincja O.O. Karmelitów, 167, [1] s., [8] s. fot.
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 173. - . - 0208-7944
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 150, 155. - . - 0208-7944
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 147. - . - 0208-7944
19
Bieniarzówna J., Małecki J., (1980), Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego (przemysł chemiczny i gospodarka morska), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 122, s. 99-119.
20
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 122. - . - 0208-7944
21
Bieniarzówna J., Małecki J., (1979), Kraków w latach 1796-1918, Kraków : Wydaw. Literackie, 435, [1] s., [1] k. tabl.
22
Bieniarzówna J., (1975), Polska kadra techniczna w Rosji na przełomie XIX i XX w, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 70, s. 279-301.
23
Bieniarzówna J., Żurkowa R., (1975), Relacje posłów krakowskich z sejmu warszawskiego 1689 r., "Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", R. 21, s. 5-42.
24
Bieniarzówna J., (1975), Krakowska rada miejska czasów saskich, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 435-436.
25
Bieniarzówna J., (1975), Związki kulturalne Krakowa z Warmią od XVI do XVIII wieku, "Rocznik Olsztyński", t. 11, s. 31-62.
26
Bieniarzówna J., (1974), Wiekowe tradycje miłośnictwa Krakowa, "Rocznik Krakowski", t. 45, s. 11-18; http://mbc.malopolska.pl/Content/60347/rocznik_krakowski_1974_045.pdf
27
Bieniarzówna J., (1974), 500 zagadek historycznych, Wyd. 8 zm.Warszawa : Wiedza Powszechna, 158, [2] s.
28
Krüger J., (1973), Przemysł włókienniczy okręgu bielsko-bialskiego w latach 1919-1939, Prom. Bieniarz J., Kraków : , 331 k.
29
Bieniarzówna J., (1972), Handel książką w Krakowie w drugiej połowie XVII wieku, "Rocznik Biblioteki Narodowej", vol. 8, s. 175-196.
30
Bieniarzówna J., (1972), Kryzys monetarny w Krakowie w latach 1621-1623, "Rocznik Krakowski", t. 43, s. 115-120; http://mbc.malopolska.pl/Content/59369/rocznik_krakowski_1972_043.pdf
31
Bieniarzówna J., (1969), Mieszczaństwo krakowskie XVII w.: z badań nad strukturą społeczną miasta, Kraków : Wydaw. Literackie, 185, [3] s., [10] s. tabl.
32
Bieniarzówna J., (1968), "Wolne, niepodległe i ściśle neutralne ...". [W:] Bieniarzówna J. (red.), Szkice z dziejów Krakowa : od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 269-308.
33
Bieniarzówna J., (1968), Gdy Kraków był niepodległą Rzeczpospolitą. [W:] Bieniarzówna J. (red.), Kraków stary i nowy : dzieje kultury, Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, s. 270-302.
34
Bieniarzówna J. (red.), (1968), Szkice z dziejów Krakowa: od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, Kraków : Wydaw. Literackie, 406 s.
35
Bieniarzówna J. (red.), (1968), Kraków stary i nowy: dzieje kultury, Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, 459 s.
36
Bieniarzówna J., (1968), Krakowska rada miejska XVII w. w aspekcie socjologicznym, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 11/1, styczeń-czerwiec 1967, s. 109-111.
37
Bieniarzówna J., (1967), 500 zagadek historycznych, Wyd. 7Warszawa : Wiedza Powszechna, 164 s.
38
Bieniarzówna J., (1967), Życie gospodarcze w Wolnym Mieście Krakowie, (Nauka dla Wszystkich, nr 44), Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział, 30 s.
39
Bieniarzówna J., (1966), Struktura społeczna Krakowa w połowie XVII w., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji", 1965, z. 1, styczeń-czerwiec, s. 79-82.
40
Bieniarz J., Buczek K., Dobrowolska M., Dobrowolski H., Dziwik K., Garlicki J., Kamiński A., Kłodziński A., Kulczykowski M., Kunisz A., Kuraś S., Lenczowski F., Madejski E., Münch H., Pachoński J., Pańkówna S., Perzanowski Z., Piotrowicz J., Tobiasz M., Wojas Z., Wojs A., Wyrozumska B., Wyrozumski J., (1965), Województwo krakowskie. [W:] Siuchniński M. (red.), Miasta polskie w tysiącleciu, T. 1, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, s. 605-684.
41
Bieniarzówna J., Małecki J., (1965), Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach, Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 324 s.
42
Bieniarzówna J., Hoszowski S., (1965), Historia: materiały informacyjne dla kandydatów na I rok wyższych zawodowych studiów ekonomicznych w r. ak. 1966/67, Poznań : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 11 s.
43
Bieniarzówna J., (1964), 500 zagadek historycznych, Wyd. 6Warszawa : Wiedza Powszechna, 164 s.
44
Bieniarzówna J., (1963), 500 zagadek historycznych, Wyd. 5Warszawa : Wiedza Powszechna, 163, [1] s.
45
Bieniarz J., (1963), Proces ograniczania autonomii miast małopolskich w pierwszej połowie XVI wieku, "Małopolskie Studia Historyczne", z. 1-2, s. 53-73.
46
Bieniarzówna J., (1963), Ingarden Roman (1852-1926), "Polski słownik biograficzny", T. 10/2, z. 45, s. 162-163.
47
Bieniarzówna J., (1962), Horoszkiewicz Stanisław (1856-1905), "Polski słownik biograficzny", T. 10/1, z. 44, s. 11-12.
48
Bieniarzówna J., (1961), 500 zagadek historycznych, Wyd. 4Warszawa : Wiedza Powszechna, 163, [1] s.
49
Bieniarzówna J., (1960), Gospodarka miejska biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika (1635-1642). [W:] Budkowa Z. (red.), Prace z dziejów Polski feudalnej : ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 467-481.
50
Bieniarzówna J., (1960), 500 zagadek historycznych, Wyd. 3Warszawa : Wiedza Powszechna, 163, [1] s.
51
Bieniarzówna J., (1960), Grabowski Józef (1826-1899), "Polski słownik biograficzny", T. 8/4, z. 39, s. 497-498.
52
Bieniarzówna J., (1959), 500 zagadek historycznych, Wyd. 2Warszawa : Wiedza Powszechna, 161, [5] s.
53
Bieniarzówna J., (1959), Goliński Marcin (1608-1673), "Polski słownik biograficzny", T. 8/2, z. 37, s. 226-227.
54
Bieniarzówna J., Kubisz K., (1958), 400 lat reformacji pod Wawelem, Warszawa : Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, 71, [1] s., [8] s. tabl.
55
Bieniarzówna J., (1958), 500 zagadek historycznych, Warszawa : Wiedza Powszechna, 161, [5] s.
56
Bieniarzówna J., (1957), Z dawnego Krakowa: szkice i obrazki z XVII wieku, Kraków : Wydaw. Literackie, 230, [1] s.
57
Bieniarzówna J., (1957), Rola Instytutu Agronomicznego w Marymoncie w postępie wiedzy rolniczej Królestwa Polskiego, "Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego", T. 1, s. 259-314; https://rcin.org.pl/dlibra/publication/71056
58
Bieniarzówna J., (1957), Korespondencja Michała Oczapowskiego, "Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego", T. 1, s. 372-477; https://rcin.org.pl/dlibra/publication/71058
59
Bieniarzówna J., (1956), Elementy ludowe w urządzeniu izby uboższego mieszczaństwa krakowskiego w XVII w, "Polska Sztuka Ludowa", R.10, nr 2, s. 106-114.
60
Bieniarzówna J., (1956), Chłopi w rzemiośle krakowskim w XVII wіеku, "Przegląd Historyczny", nr 3, s. 497-514; https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1956-t47-n3/Przeglad_Historyczny-r1956-t47-n3-s497-514/Przeglad_Historyczny-r1956-t47-n3-s497-514.pdf
61
Bieniarzówna J., (1955), Jak się bawił lud krakowski w dawnych wiekach, "Tygodnik Powszechny", nr 29, s. 8.
62
Bieniarzówna J., (1954), O chłopskie prawa: szkice z dziejów wsi małopolskiej, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 308, [4] s.
63
Bieniarzówna J., (1953), Walka chłopów w kasztelanii krakowskiej, Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 111, [1] s.
64
Bieniarzówna J., (1953), Dwa wystąpienia chłopskie w starostwie lanckorońskim w latach 1670 i 1699/1700, "Przegląd Historyczny", nr 3, s. 334-351; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1953-t44-n3/Przeglad_Historyczny-r1953-t44-n3-s334-351/Przeglad_Historyczny-r1953-t44-n3-s334-351.pdf
65
Bieniarzówna J., (1952), Wrzenie chłopskie w dobrach mogilskich w XVIII w., "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 14, s. 137-154.
66
Bieniarzówna J., (1952), Trzej chłopscy przywódcy w XVII w. (Filip Bolisęga, Walenty Marszałek, Jakub Śmietana), "Wierchy", R. 21, s. 75-91; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/62823/edition/56904/content
67
Bieniarzówna J., (1951), Projekty reform magnackich w połowie XVIII wieku (nowe dążenia ekonomiczne), "Przegląd Historyczny", T. 42, s. 304-330; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1951-t42/Przeglad_Historyczny-r1951-t42-s304-330/Przeglad_Historyczny-r1951-t42-s304-330.pdf
68
Bieniarzówna J., (1948), Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa (1833-1848), (Biblioteka Krakowska, nr 106), Kraków : nakł. Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 180, [3] s.
69
Rzeczpospolita Krakowska 1815-184, (1948), Kraków : Wydawnictwo M. Kot, 115, [1] s.
70
Bieniarzówna J., (1947), W walce o chłopskie prawa: karta z dziejów Olszanicy, wsi powiatu krakowskiego, Kraków : nakł. Spółdzielni Wydawniczej "Wieś", 24 s.
71
Bieniarzówna J., (1946), W walce o chłopskie prawa (karta z dziejów Olszanicy, wsi powiatu krakowskiego), "Wieś i Państwo", R. 3, nr 4, s. 657-674.
1
@book{UEK:2168248394,
title = "Kraków w latach 1918-1939",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
2
@inbook{UEK:2168248408,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Krakowski sport w dobie międzywojennej",
booktitle = "Kraków w latach 1918-1939",
pages = "425-436",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
3
@inbook{UEK:2168246372,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Kraków w dobie studiów Mikołaja Kopernika",
booktitle = "Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "85-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "1996",
isbn = "83-7052-982-8",
}
4
@misc{UEK:2168282219,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
5
@misc{UEK:2168283711,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
6
@article{UEK:2168368222,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Z badań nad religijnością mieszczaństwa krakowskiego w XVII w.",
journal = "Nasza Przeszłość",
number = "t. 62",
pages = "151-161",
year = "1988",
url = {http://naszaprzeszlosc.pl/files/tom062_04.pdf},
}
7
@book{UEK:2168367040,
title = "Bibliografia publikacji pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1975-1980",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
8
@misc{UEK:2168254788,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
9
@unpublished{UEK:2168309687,
author = "Krzysztof Jasiewicz",
title = "Wpływ inwestycji kolejowych na rozwój gospodarczy Królestw Polskiego (do 1914 roku)",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
10
@article{UEK:2168363318,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Józef Feldman (w 40 rocznicę śmierci)",
journal = "Tygodnik Powszechny",
number = "30",
pages = "6",
year = "1986",
}
11
@book{UEK:2168335051,
author = "Janina Bieniarzówna and Jan Marian Małecki",
title = "Kraków w wiekach XVI-XVIII",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1984",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-08-00663-9 ; 83-08-00115-7",
}
12
@misc{UEK:2168368226,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Lanckorona",
booktitle = "Podbeskidzie",
number = "z. 15/16",
pages = "65-70",
year = "1984",
}
13
@inbook{UEK:2168368224,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Problemy społeczne i gospodarcze Krakowa w dobie saskiej",
booktitle = "Kraków w czasach saskich : materiały Sesji Naukowej z Okazji Dni Krakowa w 1982 roku",
pages = "22-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Literackie",
year = "1984",
issn = "0239-9016",
isbn = "83-08-01457-7",
}
14
@book{UEK:2168367002,
title = "Bibliografia publikacji pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-1974",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
15
@book{UEK:2168345180,
author = "Janina Bieniarzówna and Antoni Tomasz Piotrowski",
title = "Sanktuarium Maryjne w kościele O.O. Karmelitów na Piasku w Krakowie : dzieje kultu i kaplicy",
adress = "Kraków",
publisher = "Prowincja O.O. Karmelitów",
year = "1983",
}
16
@misc{UEK:2168250322,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
17
@misc{UEK:2168280809,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
18
@misc{UEK:2168234458,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
19
@misc{UEK:2168279231,
author = "Janina Bieniarzówna and Jan Marian Małecki",
title = "Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego : (przemysł chemiczny i gospodarka morska)",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "122",
pages = "99-119",
year = "1980",
}
20
@misc{UEK:2168279223,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
21
@book{UEK:2168335049,
author = "Janina Bieniarzówna and Jan Marian Małecki",
title = "Kraków w latach 1796-1918",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1979",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-08-00116-5 ; 83-08-00115-7",
}
22
@article{UEK:2168249896,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Polska kadra techniczna w Rosji na przełomie XIX i XX w",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "70",
pages = "279-301",
year = "1975",
}
23
@article{UEK:2168358096,
author = "Janina Bieniarzówna and Renata Żurkowa",
title = "Relacje posłów krakowskich z sejmu warszawskiego 1689 r.",
journal = "Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie",
number = "R. 21",
pages = "5-42",
year = "1975",
}
24
@misc{UEK:2168333127,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Krakowska rada miejska czasów saskich",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/2, lipiec-grudzień 1974",
pages = "435-436",
year = "1975",
}
25
@article{UEK:2168372102,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Związki kulturalne Krakowa z Warmią od XVI do XVIII wieku",
journal = "Rocznik Olsztyński",
number = "t. 11",
pages = "31-62",
year = "1975",
}
26
@article{UEK:2168367612,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Wiekowe tradycje miłośnictwa Krakowa",
journal = "Rocznik Krakowski",
number = "t. 45",
pages = "11-18",
year = "1974",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/60347/rocznik_krakowski_1974_045.pdf},
}
27
@book{UEK:2168344898,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "500 zagadek historycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wiedza Powszechna",
year = "1974",
edition = "Wyd. 8 zm.",
}
28
@unpublished{UEK:2168305481,
author = "Jadwiga Krüger",
title = "Przemysł włókienniczy okręgu bielsko-bialskiego w latach 1919-1939",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
29
@article{UEK:2168357184,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Handel książką w Krakowie w drugiej połowie XVII wieku",
journal = "Rocznik Biblioteki Narodowej",
number = "vol. 8",
pages = "175-196",
year = "1972",
}
30
@article{UEK:2168367610,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Kryzys monetarny w Krakowie w latach 1621-1623",
journal = "Rocznik Krakowski",
number = "t. 43",
pages = "115-120",
year = "1972",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/59369/rocznik_krakowski_1972_043.pdf},
}
31
@book{UEK:2168345668,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Mieszczaństwo krakowskie XVII w. : z badań nad strukturą społeczną miasta",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1969",
}
32
@inbook{UEK:2168345666,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Wolne, niepodległe i ściśle neutralne ...",
booktitle = "Szkice z dziejów Krakowa : od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej",
pages = "269-308",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1968",
}
33
@inbook{UEK:2168335221,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Gdy Kraków był niepodległą Rzeczpospolitą",
booktitle = "Kraków stary i nowy : dzieje kultury",
pages = "270-302",
adress = "Kraków",
publisher = "Państ. Wydaw. Naukowe",
year = "1968",
}
34
@book{UEK:2168345664,
title = "Szkice z dziejów Krakowa : od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1968",
}
35
@book{UEK:2168335047,
title = "Kraków stary i nowy : dzieje kultury",
adress = "Kraków",
publisher = "Państ. Wydaw. Naukowe",
year = "1968",
url = {},
}
36
@misc{UEK:2168364592,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Krakowska rada miejska XVII w. w aspekcie socjologicznym",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 11/1, styczeń-czerwiec 1967",
pages = "109-111",
year = "1968",
}
37
@book{UEK:2168344900,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "500 zagadek historycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wiedza Powszechna",
year = "1967",
edition = "Wyd. 7",
}
38
@book{UEK:2168345654,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Życie gospodarcze w Wolnym Mieście Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk - Oddział",
year = "1967",
issn = "0077-6181",
}
39
@misc{UEK:2168364624,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Struktura społeczna Krakowa w połowie XVII w.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji",
number = "1965, z. 1, styczeń-czerwiec",
pages = "79-82",
year = "1966",
}
40
@inbook{UEK:2168364824,
author = "Janina Bieniarz and Karol Buczek and Maria Dobrowolska and Henryk Dobrowolski and Kazimierz Dziwik and Jan Garlicki and Adam Kamiński and Andrzej Kłodziński and Mariusz Kulczykowski and Andrzej Kunisz and Stanisław Kuraś and Franciszek Lenczowski and Eugeniusz Madejski and Henryk Münch and Jan Pachoński and Stanisława Pańkówna and Zbigniew Perzanowski and Józef Piotrowicz and Mieczysław Tobiasz and Zbigniew Wojas and Adam Wojs and Bożena Wyrozumska and Jerzy Wyrozumski",
title = "Województwo krakowskie",
booktitle = "Miasta polskie w tysiącleciu. T. 1",
pages = "605-684",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo",
year = "1965",
}
41
@book{UEK:2168345564,
author = "Janina Bieniarzówna and Jan Marian Małecki",
title = "Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych",
year = "1965",
}
42
@book{UEK:2168367412,
author = "Janina Bieniarzówna and Stanisław Hoszowski",
title = "Historia : materiały informacyjne dla kandydatów na I rok wyższych zawodowych studiów ekonomicznych w r. ak. 1966/67",
adress = "Poznań",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1965",
}
43
@book{UEK:2168344894,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "500 zagadek historycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wiedza Powszechna",
year = "1964",
edition = "Wyd. 6",
}
44
@book{UEK:2168344910,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "500 zagadek historycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wiedza Powszechna",
year = "1963",
edition = "Wyd. 5",
}
45
@misc{UEK:2168367580,
author = "Janina Bieniarz",
title = "Proces ograniczania autonomii miast małopolskich w pierwszej połowie XVI wieku",
booktitle = "Małopolskie Studia Historyczne",
number = "z. 1-2",
pages = "53-73",
year = "1963",
}
46
@misc{UEK:2168363128,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Ingarden Roman (1852-1926)",
booktitle = "Polski słownik biograficzny",
number = "T. 10/2, z. 45",
pages = "162-163",
year = "1963",
}
47
@misc{UEK:2168363126,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Horoszkiewicz Stanisław (1856-1905)",
booktitle = "Polski słownik biograficzny",
number = "T. 10/1, z. 44",
pages = "11-12",
year = "1962",
}
48
@book{UEK:2168344892,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "500 zagadek historycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wiedza Powszechna",
year = "1961",
edition = "Wyd. 4",
}
49
@inbook{UEK:2168367598,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Gospodarka miejska biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika (1635-1642)",
booktitle = "Prace z dziejów Polski feudalnej : ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin",
pages = "467-481",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1960",
}
50
@book{UEK:2168344908,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "500 zagadek historycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wiedza Powszechna",
year = "1960",
edition = "Wyd. 3",
}
51
@misc{UEK:2168363124,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Grabowski Józef (1826-1899)",
booktitle = "Polski słownik biograficzny",
number = "T. 8/4, z. 39",
pages = "497-498",
year = "1960",
}
52
@book{UEK:2168344896,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "500 zagadek historycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wiedza Powszechna",
year = "1959",
edition = "Wyd. 2",
}
53
@misc{UEK:2168363122,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Goliński Marcin (1608-1673)",
booktitle = "Polski słownik biograficzny",
number = "T. 8/2, z. 37",
pages = "226-227",
year = "1959",
}
54
@book{UEK:2168345534,
author = "Janina Bieniarzówna and Karol B. Kubisz",
title = "400 lat reformacji pod Wawelem",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna",
year = "1958",
}
55
@book{UEK:2168344890,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "500 zagadek historycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wiedza Powszechna",
year = "1958",
}
56
@book{UEK:2168345532,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Z dawnego Krakowa : szkice i obrazki z XVII wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1957",
}
57
@article{UEK:2168366906,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Rola Instytutu Agronomicznego w Marymoncie w postępie wiedzy rolniczej Królestwa Polskiego",
journal = "Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego",
number = "T. 1",
pages = "259-314",
year = "1957",
url = {https://rcin.org.pl/dlibra/publication/71056},
}
58
@article{UEK:2168366908,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Korespondencja Michała Oczapowskiego",
journal = "Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego",
number = "T. 1",
pages = "372-477",
year = "1957",
url = {https://rcin.org.pl/dlibra/publication/71058},
}
59
@article{UEK:2168366874,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Elementy ludowe w urządzeniu izby uboższego mieszczaństwa krakowskiego w XVII w",
journal = "Polska Sztuka Ludowa",
number = "R.10, 2",
pages = "106-114",
year = "1956",
}
60
@article{UEK:2168362868,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Chłopi w rzemiośle krakowskim w XVII wіеku",
journal = "Przegląd Historyczny",
number = "3",
pages = "497-514",
year = "1956",
url = {https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1956-t47-n3/Przeglad_Historyczny-r1956-t47-n3-s497-514/Przeglad_Historyczny-r1956-t47-n3-s497-514.pdf},
}
61
@article{UEK:2168361874,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Jak się bawił lud krakowski w dawnych wiekach",
journal = "Tygodnik Powszechny",
number = "29",
pages = "8",
year = "1955",
}
62
@book{UEK:2168344940,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "O chłopskie prawa : szkice z dziejów wsi małopolskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Literackie",
year = "1954",
}
63
@book{UEK:2168345524,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Walka chłopów w kasztelanii krakowskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza",
year = "1953",
}
64
@article{UEK:2168348044,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Dwa wystąpienia chłopskie w starostwie lanckorońskim w latach 1670 i 1699/1700",
journal = "Przegląd Historyczny",
number = " 3",
pages = "334-351",
year = "1953",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1953-t44-n3/Przeglad_Historyczny-r1953-t44-n3-s334-351/Przeglad_Historyczny-r1953-t44-n3-s334-351.pdf},
}
65
@article{UEK:2168341811,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Wrzenie chłopskie w dobrach mogilskich w XVIII w.",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 14",
pages = "137-154",
year = "1952",
}
66
@article{UEK:2168348042,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Trzej chłopscy przywódcy w XVII w. : (Filip Bolisęga, Walenty Marszałek, Jakub Śmietana)",
journal = "Wierchy",
number = "R. 21",
pages = "75-91",
year = "1952",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/62823/edition/56904/content},
}
67
@article{UEK:2168348028,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Projekty reform magnackich w połowie XVIII wieku : (nowe dążenia ekonomiczne)",
journal = "Przegląd Historyczny",
number = "T. 42",
pages = "304-330",
year = "1951",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1951-t42/Przeglad_Historyczny-r1951-t42-s304-330/Przeglad_Historyczny-r1951-t42-s304-330.pdf},
}
68
@book{UEK:2168341685,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa (1833-1848)",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1948",
issn = "0067-7698",
}
69
@book{UEK:2168341683,
title = "Rzeczpospolita Krakowska 1815-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo M. Kot",
year = "1948",
issn = "",
}
70
@book{UEK:2168344944,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "W walce o chłopskie prawa : karta z dziejów Olszanicy, wsi powiatu krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. Spółdzielni Wydawniczej Wieś",
year = "1947",
issn = "",
}
71
@article{UEK:2168341997,
author = "Janina Bieniarzówna",
title = "W walce o chłopskie prawa (karta z dziejów Olszanicy, wsi powiatu krakowskiego)",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 3, 4",
pages = "657-674",
year = "1946",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID