Record detailsTitle:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
Physical description:
514 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1944-1
monograph
Related articles / papers 12
1

Title:
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 159-175 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
chapter in monograph
2

Title:
Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 25-45 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
chapter in monograph
3

Title:
Rola przedsiębiorców w zasilaniu budżetu państwa
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 125-138 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
chapter in monograph
4

Title:
Pomoc publiczna w dobie kryzysu finansów publicznych : perspektywa Unii Europejskiej
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 100-113 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
chapter in monograph
5

Title:
Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 114-124 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
chapter in monograph
6

Title:
Podatki i opłaty ekologiczne w Polsce w świetle definicji i klasyfikacji Eurostatu
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 475-484 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
chapter in monograph
7

Title:
O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 269-283 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
chapter in monograph
8

Title:
Odpowiedzialność za szkody spowodowane decyzjami w sektorze finansów publicznych
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 259-268 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
chapter in monograph
9

Title:
Koncepcja reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 176-185 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
chapter in monograph
10

Title:
Wpływ kryzysu finansowego na dochody wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 400-415 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
chapter in monograph
11

Title:
Trudności Francji i Polski w równoważeniu finansów publicznych
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 46-68 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
chapter in monograph
12

Title:
Sytuacja finansowa JST w Polsce w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 361-368
ISBN:
978-83-208-1944-1
chapter in monograph