Record detailsConference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005
Physical description:
774 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-922045-4-9
monograph
Related articles / papers 15
1

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Tendencje rozwoju przedsiębiorczości = Trends in the Development of Entrepreneurship
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 269-288. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
2

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Zakłócenia ekologiczne efektywności alokacyjnej i dystrybucyjnej gospodarki a możliwości ich ograniczania = Ecological Disturbances of the Economy's Allocation and Distribution Effectiveness and Possibilities of Mitigating their Adverse Impact
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 369-382. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
3

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Bezrobocie - wczoraj, dziś i jutro = Unemployment - Yesterday, Today and Tomorrow
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 519-540. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
4

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa = Direct Foreign Investment vs Systemic Transformation
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 191-218. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
5

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Procesy globalizacji a transformacja gospodarcza = Globalization vs Economic Transformation
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 73-89. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
6

Author:
Małek Rafał , Tylec Tomasz
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń = Development of Insurance Products Distribution Channels
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 443-463. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
7

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Percepcja sytuacji materialnej gospodarstw domowych i jej determinanty w latach 1998-2002 = Household Financial Conditions and their Determining Factors as Viewed by Families in 1998-2002
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 687-714. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
8

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Zmiany struktury dochodów ludności = Changes to Household Income Structure
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 587-607. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
9

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Bariery internacjonalizacji małych przedsiębiorstw = Barriers to the Internationalization of Small Businesses
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 289-302. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
10

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych = Environment and Diversity of Household Consumption Patterns
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 629-669. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
11

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Przeobrażenia warunków funkcjonowania gospodarstw domowych = Transformation of Household Living Standards
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 609-627. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
12

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Transformacja gospodarcza w perspektywie etycznej = Ethical Aspects of Economic Transformation
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 715-730. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
13

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Efektywnościowy ranking przedsiębiorstw prywatyzowanych w początkowym okresie transformacji = Effectiveness-Based Ranking of Privatized State-Owned Enterprises in the Initial Phase of Transition
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 341-368. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
14

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Zmiany w systemie organizacji i finansowania ochrony zdrowia = Changes to the System of Organizing and Financing Health Care Services
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 143-163. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph
15

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Determinanty trudności finansowych przedsiębiorstw i ich upadłości = Factors Leading to Corporate Financial Difficulties and Insolvency
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 323-339. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
chapter in monograph