Record detailsTitle:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
528 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-317-7
monograph
Related articles / papers 16
1

Title:
Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy = Efficiency as a Criterion of Development of Labour Potential
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 327-334. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
2

Title:
Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii) = The Select Conceptions of Improvement Public Services (for Example of Great Britain)
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 453-464. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
3

Title:
Analiza składników kapitału intelektualnego - studium przypadku = The Analysis of Intellectual Capital Components - Case Study
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 387-403. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
4

Title:
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego = Satisfying Strategic Management Information Needs
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 477-486. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
5

Title:
Tworzenie wartości w procesie masowej obsługi klienta = Value Creation within Mass Costumer Service Processes
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 405-416. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
6

Title:
Podstawowe warunki usprawniania procesów informacyjnych w outsourcingu usług logistycznych = Essential Ways of Information Processes Improvement in Logistics Outsourcing
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 9-20. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
7

Title:
Komunikacyjne aspekty zarządzania konfliktem = Comunication in Conflict Management
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 161-168. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
8

Title:
Strategie konkurowania przedsiębiorstw handlu detalicznego w warunkach globalizacji rynku = Competitive Strategies of Retailers under Market Globalization
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 353-362. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Zatrudnianie pracowników wiedzy w organizacji uczącej się = Employment of Knowledgeable Workers in a "Learning" Organisation
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 487-497. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
10

Title:
Kontrola ryzyka projektów z wykorzystaniem metody earned value = Earned Value Method in Project Risk Control
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 375-386. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
11

Title:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w jednostkach badawczo-rozwojowych = Intellectual Capital Management in Branch Research-development Units
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 179-189. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
12

Title:
Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki = Corporation or "Spółka" : Theoretical and Practical Consequences of Linguistic Divergencies
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
13

Title:
Rozwój przedsiębiorstwa z perspektywy jego zdolności do samoorganizacji = Development of Enterprise and Its Ability for Self-organization
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 123-132. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
14

Title:
Projektowanie procesów informacyjnych w zarządzaniu firmą = Designing Information Processes in Corporate Management
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 269-279. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
15

Title:
Analiza stanu przygotowania urzędów Małopolski do wdrażania systemów zarządzania jakością = The Analysis of Małopolska Municipalities' Preparation for Quality Management System Implementation
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 417-426. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph
16

Title:
Zarządzanie środowiskowe jako przedmiot doskonalenia w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem = Environmental Management as an Object of Improvement within Corporate Strategic Management Process
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 439-451. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
chapter in monograph