Record detailsTitle:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
471 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-348-8
monograph
Related articles / papers 39
1

Title:
Charakter prawny Komisji Nadzoru Finansowego = The Legal Character of the Polish Financial Supervision Authority
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 112-120. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Wpływ postępu technicznego na innowacje w bankowości = The Impact of Technological Progress on Innovations in Banking
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 145-152. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
3

Title:
Równowaga w ekonomii z dobrami komplementarnymi w ujęciu Debreu = Equilibrium in the Debreu Economy with Complementary Commodities
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 179-188. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
4

Title:
Trudności interpretacyjne zjawisk finansowych na przykładzie nierównowagi budżetowej = Difficulties in Interpreting Financial Phenomena based on Budget Imbalances
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 189-200. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
5

Title:
Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe = Finances as a Legal Object - the Basic Matters
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
6

Title:
Odpowiedzialność karno-administracyjna za uchybienia popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych = Penal and Administrative Procedure in Cases of Mistakes Made in the Granting of Public Procurements Contracts
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 121-133. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
7

Title:
Rekomendacja S - konieczność czy próba regulacji rynku? = Recommendation S - Necessity or an Attempt at Market Regulation?
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 274-285. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
8

Title:
Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów = Mutuality and Internal Democracy of Mutual Insurance Companies in Poland in the Light of an Analysis of Statutes
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 307-317. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
9

Title:
Podstawy nowoczesnej teorii równowagi rynków finansowych = The Foundations of Financial Market Equilibrium Theory
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 169-178. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
10

Title:
Znaczenie części oświatowej subwencji ogólnej w finansowaniu zadań oświatowych przez gminy = The Role of the Educational Part of General Budget in Financing Education in Communities
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 447-457. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
11

Title:
Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Market Risk of Firm Listed on Warsaw Stock Exchange
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 232-239. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
12

Title:
Strategia dochód-ryzyko w zarządzaniu kapitałem obrotowym - przyczynek do dyskusji = The Risk-Profit Strategy of Net Working Capital - a Contribution to the Discussion
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 240-254. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
13

Title:
Wartość rynkowa spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a trwała utrata ich wartości = The Market Value of Companies quoted on the Warsaw Stock Exchange from the Perspective of Asset Impairment
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 255-264. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
14

Title:
Polityka Unii Europejskiej w zakresie finansowania skutków katastrof naturalnych = European Union Policy on Natural Disaster Risk Financing
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 286-296. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
15

Title:
Wybrane dylematy tworzenia budżetu Unii Europejskiej = How The European Union Budget Functions
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 321-330. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Kondycja finansowa podmiotów nadzorowanych przez ministra skarbu na tle sektora przedsiębiorstw w latach 2003-2005 = The Financial Situation of Enterprises Supervised by the Treasury Ministry in Comparison with the Entire Enterprise Sector in the Years 2003-2005
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 359-374. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
17

Title:
Kierunki zmian wielkości i struktury państwowego długu publicznego w latach 1992-2006 = Changes in the Level and Structure of Public Debt in Poland, 1992-2006
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 386-398. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
18

Title:
Ocena działalności reasekuracyjnej w Polsce w latach 2004 i 2005 = The Assessment of Reinsurance Activities of Insurance Firms Operating in Poland in 2004-2005
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 420-430. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
19

Title:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym = Integrating Financial Analysis and Financial Auditing into a Computerized Environment
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 134-144. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
20

Title:
Finansowanie ochrony zdrowia na Słowacji = Healthcare Financing in Slovakia
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 440-446. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
21

Title:
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2005 - próba oceny = The Financial Situation of Local Self-government Entities in Years 2003-2005 - an Attempt at Evaluation
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 399-408. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
22

Title:
Miasta województwa małopolskiego utworzone w latach 1980-2007 = Towns Established between 1980-2007 in Małopolska
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 153-165. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
23

Title:
Rola systemu finansowego w polityce ekologicznej państwa = The Role of Financial System in State Policy on Ecology
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 49-59. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
24

Title:
Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku = The Dilemma of Supervising the Polish Insurance Market after 1990
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 297-306. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
25

Title:
Problem bezrobocia w modelu wzrostu gospodarczego Cassa = Unemployment in the Cass Macroeconomic Growth Model
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 201-209. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
26

Title:
Ewolucja systemu finansowania szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii = The Evolution of the System for Funding Higher Education in the United Kingdom
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 431-439. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
27

Title:
Formy i kierunki przeznaczenia pomocy publicznej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego przedsiębiorcom po 2001 roku = The Forms and Nature of State Aid Granted to Entrepreneurs by Territorial Self-government Units after 2001
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 458-471. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
28

Title:
Satysfakcja z usług bankowych w świetle badań nauk ekonomicznych = Satisfaction from Banking Services in the Light of Economic Research
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 265-273. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
29

Title:
Kontrowersje wokół definiowania podatków i opłat ekologicznych = Controversies over Defining Tax and Ecological Fees
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 60-68. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
30

Author:
Title:
Nowe narzędzia w badaniu wielowymiarowych wektorów losowych = New Tools in Multidimensional Random Vector Research
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 69-78. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
31

Title:
Wykonanie cywilnoprawnych zobowiązań pieniężnych w świetle zasady nominalizmu i zasady waloryzacji = Performance of Civil Law Pecuniary Obligation in Light of the Principles of Nominalism and Valorization
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 79-91. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
32

Title:
Kategoria kapitału a rozwój teorii rachunkowości = Capital and the Development of Accounting Theory
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 92-103. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
33

Title:
Polityka spójności Unii Europejskiej a strategia lizbońska = The European Union Cohesion Policy and the Lisbon Strategy
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 210-222. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
34

Title:
Pojęcie inwalidztwa i niezdolności do pracy w ubezpieczeniu rentowym = The Inability to Work and Pensionary Insurance
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 223-231. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
35

Title:
Rynki finansowe a portfele inwestycyjne zakładów ubezpieczeń na życie krajów Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej w latach 1997-2003 = Financial Markets and Investment Portfolios of Life Insurance Companies Operating in EU and V4 Countries, 1997-2003
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 331-344. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
36

Title:
Wydajność pracy w polskiej gospodarce w okresie transformacji = Labour Productivity in Poland during the Transition Period
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 345-358. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
37

Title:
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłu lekkiego kontrolowanych przez Skarb Państwa = A Comparison of the Financial Situation of Polish State-controlled Textile Firms with the Rest of the Industry
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 375-385. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
38

Title:
Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych = Consolidation Processes and Their Meaning in the Development of Cooperative Banks
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 409-419. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph
39

Title:
Upadłość przedsiębiorstw jako przedmiot badań interdyscyplinarnych = The Insolvency of Enterprises as an Object of Research by Different Branches of Science
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 104-111. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
chapter in monograph