Record detailsTitle:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
399 s.: il. :; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-20-4
monograph
Related articles / papers 9
1

Title:
Agregacja i alokacja kapitału ekonomicznego w zarządzaniu ryzykiem finansowym dużych korporacji = The Aggregation and the Allocation of Economic Capital in Managing the Financial Risk of Large Corporations
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 167-178. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
chapter in monograph
2

Title:
Analiza porównawcza "tradycyjnej" i "zmodyfikowanej" analizy znaków przepływów pieniężnych = Comparative Analysis of "Classic" and Improved Signs Analysis of Cash Flow Statement
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
chapter in monograph
3

Title:
Uwarunkowania stosowania wybranych metod statystycznych i analitycznych w analizie kosztów zakładów opieki zdrowotnej = Conditioning Usages of Selected Statistical Nad Analytic Methods in Analysis of Cost of Health Care Centres
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 245-261. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Współczesne koncepcje analizy efektywności implementacji strategii w przedsiębiorstwie na przykładzie wykorzystania Balanced Scorecard = Contemporary Concepts of an Analysis of the Strategy Implementation Efficiency in an Enterprise on an Example of the Balanced Scorecard Utilization
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 217-232. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Modele przyczynowe w analizie wartości przedsiębiorstwa = Cause Models in the Analysis of an Enterprise Value
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 65-81. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
chapter in monograph
6

Title:
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych = The Use of Human Resources Indexes Analysis for Benchmarking
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 311-324. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
chapter in monograph
7

Title:
Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu procesem zmian w przedsiębiorstwie = Economic Analysis and Diagnostic in the Management of a Changes Process in an Enterprise
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 17-31 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
chapter in monograph
8

Title:
Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu = Creation of the Enterprises' Value and Components of Business Models
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 179-197. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
chapter in monograph
9

Title:
Procedury budżetowe w controllingu operacyjnym na przykładzie Kopalni Soli Wieliczka SA = Budgeting Procedures Based on Controlling in Kopalnia Soli Wieliczka SA (Salt Mine Wieliczka)
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 233-244. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
chapter in monograph