Record detailsConference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007
Physical description:
502 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-356-3
monograph
Related articles / papers 19
1

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Koszty jako element oceny efektywności działania współczesnego przedsiębiorstwa
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 351-361 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
2

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Nakłady i efekty działalności innowacyjnej w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 289-300 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
3

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Zmiany w polskim handlu zagranicznym po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 177-190 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
4

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Bezpośrednie finansowanie pracy w sektorze publicznym jako wyznacznik gospodarki XXI wieku
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 55-70 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
5

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Zmiany struktury handlu zagranicznego Polski w okresie transformacji
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 191-199 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
6

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 263-273 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
7

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Warunki życia pracowników najemnych w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 71-82 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
8

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Polityka gospodarcza Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 13-22 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
9

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego : wybrane zagadnienia
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 151-160 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
10

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 201-209 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
11

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej a lobbing
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 233-240 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
12

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 341-350 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
13

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Wyzwania migracyjne Polski na początku XXI wieku
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 83-94 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
14

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 45-54 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
15

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Nierówności dochodowe w Polsce na przełomie wieków
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 23-33 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
16

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Konwergencja czy dywergencja? Polska na tle krajów Unii Europejskiej
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 251-262 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
17

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Efektywność i tendencje rozwojowe przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej Polski
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 95-104 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
18

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Konkurencyjność gospodarki polskiej na rynku wysokiej techniki w latach 1995-2003
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 211-222 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
19

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Title:
Makroekonomiczna wartość oceny konkurencyjności w analizach czynnikowych
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 223-231 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
chapter in monograph
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID