Record detailsTitle:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane
Edition:
Stan prawny na 15 lipca 2010 r.
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010
Physical description:
546, [1] s.; 21 cm
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Related articles / papers 14
1

Title:
Wpływ regulacji publicznoprawnych na swobodę kształtowania treści umów (statutów) spółek z udziałem Skarbu Państwa - w poszukiwaniu uzasadnienia
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 109-121
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
2

Title:
Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 122-134
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
3

Title:
Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 149-161
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
4

Title:
Niedozwolone postanowienia umowne jako ograniczenie swobody kontraktowej
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 299-311
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Ograniczenia swobody kontraktowej w zakresie zmiany treści umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 162-172
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
6

Title:
Ograniczenia swobody umów w postępowaniu upadłościowym
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 187-193
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
7

Title:
Ograniczenia zasady swobody umów w umowach o usługi medyczne
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 514-527
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 340-350
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Podmiotowe ograniczenia swobody zawierania umowy rachunku bankowego
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 450-468
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
10

Title:
Sadowa kontrola dopuszczalności ugody sądowej jako przejaw ograniczenia swobody kontraktowania
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 491-499
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
11

Title:
Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 500-513
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
12

Title:
Publicznoprawne ograniczenia swobody kontraktowej w działalności krajowego zakładu ubezpieczeń : zagadnienia wybrane
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 135-145
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
13

Title:
Ograniczenia swobody kontraktowej w umowie timesharingu w prawie polskim : zagadnienia wybrane
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 329-339
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
14

Title:
Obowiązywanie zasady swobody umów a możliwość kształtowania treści umowy poręczenia w warunkach rzeczywistej nierówności stron kontraktu
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 469-478
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
chapter in monograph
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID