Record detailsTitle:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2007
Physical description:
158 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr., wykaz aktów prawnych przy rozdz.
ISBN:
83-7251-687-1
monograph
Related articles / papers 9
1

Title:
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 10-24 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
chapter in monograph
2

Title:
Organizacyjnoprawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 38-58 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
chapter in monograph
3

Title:
Wiarygodność sprawozdania finansowego
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 25-37 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
chapter in monograph
4

Title:
Wpływ standaryzacji i harmonizacji zasad rachunkowości w Polsce na sprawozdawczość finansową spółek giełdowych
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 153-158 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
chapter in monograph
5

Title:
Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 137-152 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
chapter in monograph
6

Title:
Ochrona środowiska : szczególny przedmiot informacji w sprawozdaniu finansowym
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 92-118 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
chapter in monograph
7

Title:
Fundusze pomocowe Unii Europejskiej w księgach rachunkowych jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 80-91 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
chapter in monograph
8

Title:
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 119-136 - Akty prawne s. 135-136
Notes:
Akty prawne s. 135-136
ISBN:
83-7251-687-1
chapter in monograph
9

Title:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 59-79 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
chapter in monograph
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID